Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti"

Transkript

1 Deneyin Temeli Harici Fotoelektrik etki ve Planck sabiti deney seti Fotoelektrik etki modern fiziğin gelişimindeki anahtar deneylerden birisidir. Filaman lambadan çıkan beyaz ışık ızgaralı spektrometre tarafından süzülerek fotoseli aydınlatır. Gönderilen elektronların maksimum enerjisi sadece gelen ışığın frekansına bağlıdır ve şiddetten bağımsızdır. Bu yasa ışığın elektromanyetik dalga özelliği ile çelişse de ışığın parçacık özelliği ile değerlendirildiğinde anlaşılır hale gelir. Durdurma potansiyeli (U 0 9, farklı ışık frekansları için fotoselin I/U karakteristiği ile tespit edilir ve ışığın frekansına (f) bağlı olarak çizilir. Planck ın kuantum eylemi bu grafikten incelenebilir. Yapılması Gerekenler 1. Işık frekansının (f), spektrometre açısına olan bağımlılığını hesaplayın. 2. Farklı ışık frekansları için deneysel olarak durdurma potansiyelini (U 0 ) bulun ve ışık frekansına (f) göre grafiğini çizin. 3. Durdurma potansiyelinin (U 0 ), ışık frekansına (f) bağımlılığından Planck sabitini hesaplayın. Kurulum ve İşlemler Fotoelektrik etkiyi göstermek için kurulan bu deney, frekans tarafından karakterize edilen bir ışık demeti tarafından uyarılan bir katottan oluşan fotoelektrik hücre, hücre anoduna bir voltaj (U) uygulanmasına (katoda göre pozitif veya negatif) yardımcı olan bir potansiyometre, bu voltajı ölçmek için voltmetre, fotoelektrik akımını ölçmek için mikro ampermetreden oluşur. - İki optik tezgâhı aralarına döndürülebilir eklemi de takarak sağlam bir şekilde yerleştirin, fakat sağdaki tezgâhın döndürülebilir olmasını sağlayın (Şekil 1). - Lambayı 9 cm e, yarığı 34 cm e ve ilk 100 mm lik lensi 44 cm e sol optik tezgâhın en solundan başlayarak yerleştirin ve lambayı çalıştırın. - Yarık genişliğini, fotoselin giriş yarık girişliği kadar olacak şekilde ayarlayın. - İçinde lamba bulunan lamba tutucuyu hareket ettirerek yarık düzlemi üzerinde lambadan gelen ışığı odaklayın. Şekil 1 Deneysel kurulum

2 - Lensi hareket ettirerek lensten çıkan ışık paralel olacak şekilde ayarlayın. Buna ışığı duvara düşürerek sağlayabilirsiniz. - Döndürülebilir eklemin ortasında bulunan diyafram tutucuya 600 çizgi/mm ızgarasını yerleştirin. - Etraftaki dağılımı dikkate alarak ızgara çizgilerini dikey olarak hizalayın, ızgaranın her iki tarafındaki yükseklik aynı olacak şekilde dikkat edin. - Fotoseli sağdaki optik tezgâhın en sağına yerleştirin, fotoselin yarık girişini kullanacak şekilde hizalayın. - Aydınlatma yarığını, önüne bir başka 100m lik lens takılan fotoselin yarık girişine odaklayın. - Sıfır açı durumunda kırılmadan gelen bütün ışık fotoselin giriş açıklığına girecek şekilde, açıyı kaydedin. - Elektrik bağlantılarını Şekil 2 deki gibi kaydedin. - Ölçüm amplifikatöründe düşük etki (low drift) moduna, büyütmeyi (amplification) 10 5 ve zaman sabitini de 0,3 sn ye ayarlayın. - Evrensel amplifikatördeki sıfırlanmayı kontrol edin. Herhangi bir bağlantı yokken amplifikatörün çıkış voltajını sıfırlama tuşuna basarak sıfırlayın. Şekil 2 Deney için devre diyagramı - Güç kaynağını potansiyometrede 3 V, akımı da 1 A olacak şekilde ayarlayın. - Fotosel referans voltajına bağlı olan foto akımına dik olan amplifikatör çıkışını gözlemleyin. - Sıfır akım için referans voltajını farklı açılarda lambanın ilk seviye kırınım spektrumunda (600 I/mm ızgara için 13 ile 25 ) ölçün. - Işık kırmızı filtreyi geçtiği anda (21 kırılma açısı üzerinde), ikinci seviye UV ışığın ölçümü bozmaması için filtreyi kullanın. Ölçümde dikkat edilmesi gerekenler: Ölçüm amplifikatör girişi Ohm dirence sahiptir. Eğer amplifikatör 10 4 büyütmeye ayarlanmışsa, amplifikatör çıkışındaki bir volt girişte 0,0001 V değerindedir ve o da 10 na akıma eş değerdir. Deneysel değerlendirme Görev 1: Işık frekansının (f), spektrometre açısına olan bağımlılığını hesaplayın.

3 Fotoseli aydınlatan ışığın frekansı, aşağıdaki denklem kullanılarak tayin edilebilir: α spektrometre açısı, d ızgara sabiti (burada: 1/600), λ yayılan ışığın dalga boyu ve n kırınım seviyesi (burada: 1). Işığın frekansı (f), dalga boyundan f = c / λ formülünden (c = m/s) elde edilebilir. Görev 2: Farklı ışık frekansları için deneysel olarak durdurma potansiyelini (U 0 ) bulun ve ışık frekansına (f) göre grafiğini çizin. Fotosel içindeki özel düşük iş fonksiyonuna sahip katot, metal anotla birlikte vakum tüpündedir. Eğer f frekansına sahip foton katoda çarparsa ve foton yeteri kadar bir enerjiye sahipse bir elektron katot malzemesinden (harici fotoelektrik etki) kopabilir. Eğer yayımlanan elektronlar anoda ulaşabilirse, anot iş fonksiyonu nedeniyle absorblanır ve sonuç olarak bir foto akım oluşur. Fotoelektrik etki bir fotonun elektronla olan etkileşimidir. Bu reaksiyonda momentum ve enerji korunur. Elektron fotonu absorblar ve reaksiyon sonrasında tam foton enerjisine (h f) sahip olur. Eğer fotonun enerjisi (h f) çıkış işinden (W C katot iş fonksiyonu) büyükse, reaksiyondan sonra elektron maksimum kinetik enerji (W kin = h f - W C ) ile maddeyi terk eder. Buna harici fotoelektrik etkisi denir ve aşağıdaki formülle açıklanır. Yayılan elektron için kinetik enerji (W kin ), durdurma elektrik alanı yöntemi ile bulunur. Katoda göre bir negatif referans, fotoelektrik hücre anoduna uygulanır. Bu elektronları yavaşlatarak, bütün elektronların bir maksimum enerjileri olmadığı ve bir enerji dağılımına sahip oldukları için fotoelektrik akım yoğunluğunu (I) düşer. Referansın değeri, elektronların anoda varamadığı durumda (I) sıfır olur ve durdurma potansiyeli olarak adlandırılıp U 0 ile gösterilir. I nın uygulanan referans voltajına (U bias ) göre olan çizimi, U 0 ın gelen ışığın dalga boyuna olan bağımlılığını verir. Görev 3: Durdurma potansiyelinin (U 0 ), ışık frekansına (f) bağımlılığından Planck sabitini hesaplayın. Elektronlar anoda ancak kinetik enerjileri (W kin ), referans voltajı (U bias ) ve anot ile katot arasındaki kontak voltajından (U AC ) dolayı oluşan bilinmeyen elektrik alanı tarafından yaratılan elektrik alan yönünün tersinde uçarken kaybettikleri enerjiden büyükse ulaşabilir. Kontak voltajı, referans voltajı ile aynı büyüklüğe sahiptir ve ihmal edilemez. Bu sebeple elektronların mutlak kinetik enerjileri tespit edilemez. Fakat Planck sabiti, durdurma potansiyelinin ışık frekansına olan bağımlılığından, aşağıda gösterildiği gibi bulunabilir. Durdurma potansiyelinde (U 0 ) elektronların kinetik enerjisi (W kin ), elektrik alanda (eu) kaybedilen enerjiye eşittir (U, hem durdurma potansiyeli U 0 hem de kontak potansiyelini U AC içerir): Kontak voltajı, anot (U A ) ve katot (U C ) elektrokimyasal potansiyellerden hesaplanabilir. Her ikisinin elektron yükü (e = 1, As) ile çarpılması ile ilgili iş fonksiyonlarına (W A ve W C ) karşılık gelir. Öyleyse denklem (4), aşağıdaki hale gelir:

4 Planck sabitini (h) fotoelektrik etkiyi kullanarak hesaplamak için, denklem (5) Einstein denklemi (3) ile karşılaştırılır. Buna göre katot iş fonksiyonu durdurma potansiyeli için formülde gözükmez ve denklem (6) aşağıdaki lineer fonksiyon şeklinde yazılabilir: U A sabit olarak farz edilirse, durdurma potansiyeli (U 0 ) ile ışığın frekansı (f) arasında lineer bir ilişki vardır. Lineer fonksiyonun eğimi Planck sabitini (h) verir. Ölçülen eğim 0,00329 V/THz dir. e ile çarpımı halinde h = 5, J s elde edilir. Ölçülen değer literatür değerinden (h = 6, J s), ±%25 sapabilir. Şekil 3 Fotoelektrik akım yoğunluğunun (I), farklı frekanslarda yayılan ışık için referans voltajının fonksiyonu olarak gösterimi. Şekil nm dalga boyu, U 0 = 1 V ile aydınlatılmış fotoseldeki elektronlar için enerji diyagarmı

5 Şekil 6 Durdurma potansiyelinin U 0 yayılan ışığın frekansına göre fonksiyonu

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye,

M.Ş.BÜLBÜL. Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, CANLANDIRMALI FİZİK ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA M.Ş.BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye, İçindekiler 1. SABİT İVMELİ HAREKET 2. BASİT AC DEVRELERİ 3. BOHR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ TEMEL ELEKTRİK ELEKTRONİK 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Tamila ANUTGAN 1 Elektriksel olaylarla ilgili buraya kadar yaptığımız, tartışmalarımız, durgun yüklerle veya elektrostatikle sınırlı kalmıştır. Şimdi, elektrik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI-II BORU EK PARÇALARINDA MEKANĠK ENERJĠ KAYIPLARI VE KAYIP KATSAYISI HESAPLANMASI nı ġubat-2015 KONYA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU

EEEN 213 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ DERS NOTU EEEN EEKTİK-EEKTONİK MÜHENDİSİĞİNİN TEMEEİ DES NOT 00-0 DOĞ AKM DEVE ANAİZİ BÖÜM DİENÇ, OHM KANN, İŞ VE GÜÇ. EEKİK ENEJİSİ ve ÖZEİKEİ Bugün elektrik çağında yaşamaktayız. Kullandığımız enerjinin büyük

Detaylı

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY NO:1 TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR 1.1 Giriş Diyod ve tristör gibi

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI SERİ-PARALEL BAĞLI POMPA DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DENEYİ YAPTIRAN

Detaylı

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00

Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00 PHYWE Farklı malzemelerin dielektrik sabiti LEP 4.2.06_00 İlgili başlıklar Maxwell in eşitlikleri, elektrik sabiti, plaka kapasitörün kapasitesi, gerçek yükler, serbest yükler, dielektrik deplasmanı, dielektrik

Detaylı

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1)

Elektromanyetik Alan Kaynakları (1) (4) Elektrostatik Giriş Elektrostatik zamana bağlı olarak değişen elektrik alanlar için temel oluşturur. Pek çok elektronik cihazın çalışması elektrostatik üzerine kuruludur. Bunlara örnek olarak osiloskop,

Detaylı

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI

DENEY 7: GÖZ ANALİZİ METODU UYGULAMALARI A. DENEYİN AMACI : Devre analizinin önemli metodlarından biri olan göz akımları metodu nun daha iyi bir şekilde anlaşılması için metodun deneysel olarak uygulanması. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 522EE0013 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ DOĞRU AKIM ESASLARI 5EE003 Ankara 0 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ

BÖLÜM 11 PERVANE TEORİSİ BÖÜ ERVANE TEORİSİ.. Giriş.. Froude disk teorisi ile pervanenin incelenmesi.. ervane Katsayıları :... Çekme katsayısının boyut analizi ile bulunması:... oment Katsayısı:.4. ervane verimi, güç katsayısı

Detaylı

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır.

sektörlerini, diğer cam ve cam ürünlerini teknolojisine ait bakış açılarını yansıtmaktadır. EK:1 Cam kendine özgü malzemesinden dolayı kendi yolunu şekillendirir. Sadece onun doğasını anlayarak camı üretebilir,değiştirebilir, ondan faydalanabilir ve onu ihtiyaçalarımıza göre şekillendirebiliriz.

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot

analit çözeltisi + E j = E ind - E ref Referans Elektrot I Tuz Köprüsü I Analit Çözeltisi I İndikatör Elektrot 1 POTANSİYOMETRİK YÖNTEMLER Ref. Enstrümantal Analiz, Referans Elektrotlar, İndikatör Elektrotlar digital metre referans elektrot, E ref tuz köprüsü, E j poröz membran analit çözeltisi metalik indikatör

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

http://dx.doi.org/10.7240/mjs.2014266161

http://dx.doi.org/10.7240/mjs.2014266161 Fen Bilimleri Dergisi, 6() (04) -. Marmara Üniversitesi http://dx.doi.org/0.740/mjs.04666 Kuantum Mekaniksel Sıra Değiştirme Bağıntılarının Bir Optik Deneyi Yoluyla Öğretimi A.Alper BİLLUR, Serkan AKKOYUN

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER

ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ATEŞLEME SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER İçindekiler Şekil Listesi. Özet BÖLÜM 1 1.Giriş... VII BÖLÜM 2 Dahaönce Yapılan Çalışmalar Ve Ateşleme Sisteminin Gelişimi...1 2.1.Daha Önce Ateşleme Sistemlerinde Yapılan

Detaylı