ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASK modülasyonu ve demodülasyonu incelemek. Manchester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini incelemek."

Transkript

1 1. ASK MODÜLASYONU 1.1 Amaçlar ASK modülasyonu ve demodülasyonu inelemek. Manhester kodlamayı ASK ya uygulamak. Gürültünün ASK üzerine etkisini inelemek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Manhester kodlama tekniğini anlatın. 2. Basit bir ASK demodülatörü çizerek işlevini anlatın. 3. ASK hangi haberleşme sistemlerinde kullanılır? 1.3 Ön Bilgi ASK (Amplitude Shift Keying, ASK) için taşıyıı işaretinin farklı genliği kullanılmaktadır. İkili ASK (Binary Amplitude Shift Keying, BASK) için taşıyıı ve 1 bitleri için taşıyıının iki farklı genliği (A ve A1) kullanılır. Bu modülasyon türünde taşıyıının frekans ve fazı sabittir. Genel olarak faz sıfır olarak alınır. 1.4 Deneyler ASK Modülasyonu 1. Seti ASK moduna ayarlayın. Sette J1, J3d, J4, J5, J6a bağlantılarını yapın, SW2 = NORMAL, SW3 = 24 bit, SW4 = 12, SW6 =ASK, SW8 = BIT, ATT = min, NOISE = min konumuna getirin. 2. Veri dizisini 1111 şeklinde ayarlayıp START düğmesine basın. 3. TP6 ve TP16 daki işaretleri karşılaştırın. 4. PHASE potunu, dalga şekli ve ona karşılık gelen bit aralığı aynı hizada olaak şeklinde ayarlayın. 5. Taşıyıının frekansını 18 Hz yaparak ( SW4 = 18 ) işarette ne gibi değişikler meydana geldiğini gözleyin ASK Demodülasyonu 6. SW4 = 12 olaak şekilde ayarlayın. 7. ATT ve NOISE i değiştirerek TP16 ve TP2 deki işaretleri birlikte gözleyin. 8. ATT ve NOISE i minimum olaak şekilde ayarlayın. 9. AGF çıkışındaki (TP24) ve TP29 daki işaretleri ineleyin. 1. ATT ve NOISE i değiştirerek TP29 ile TP6 yı karşılaştırın Manhester kodlanmış veri ile ASK ve 2. adımı tekrarlayın. 12. Manhester kodlanmış veriyi elde etmek J1 yi J1d konumuna alın. 13. Yollanan veri ile alınan veri karşılaştırın.

2 1.4.4 Hata bit sayaı 14. Sette J1d, J3d, J4, J5 ve J6a bağlantılarını yapın. SW2 = NORMAL, SW3 = 64 bit, SW4 = 12, SW6 = ASK, SW8 = BIT, SW9 = READ konumuna alın. ATT ve NOISE i minimum olaak şekilde ayarlayın. 15. RESET düğmesine basın. 16. ERROR COUNTER alınan hatalı bit sayısını gösterir. Değişik NOISE ve ATT değerleri için hata oranını bulunuz. 2. FSK MODÜLASYONU 2.1 Amaçlar FSK modülasyonunu ve demodülasyonunu görmek. Manhester kodlamayı FSK ye uygulamak. Gürültünün FSK üzerine etkisini inelemek. 2.2 Ön Hazırlık 1. FSK de PLL kullanarak demodülasyon nasıl gerçekleşir? 2.3 Ön Bilgi Bu modülasyon tekniğinde taşıyıının genliği ve fazı sabit kalır. Taşıyıının frekansı ise veri bitlerine uygun olarak değişir. Deney setinde veri biti 1 olduğu durumda taşıyıının frekansı 18 Hz ve olduğunda ise taşıyıı 12 Hz olaak şekilde modülasyon yapılır. 2.4 Deneyler FSK Modülasyonu 1. Deney setini FSK moduna getirin. J1, J3a, J4, J5 ve J6b yi bağlayın. SW2 = NORMAL, SW3 = 24 bit, SW4 = 18, SW5 = 12/, SW6 = FSK, SW8 = BIT, ATT = min, NOISE = min olaak şekilde gereken ayarları yapın. 2. Veri dizisini 1111 şeklinde ayarlayıp START düğmesine basın. 3. TP6 ve TP16 daki işaretleri birlikte ineleyin. PHASE i kullanarak iki işareti zaman ekseninde aynı hale getirin FSK Demodülasyonu adımdaki ayarları koruyarak 2. adımı tekrarlayın. 5. TP16 ve TP2 deki işaretleri ineleyin. Farklı NOISE ve ATT değerleri için bu iki işareti karşılaştırın. 6. Tekrar ATT = min, NOISE = min yapın. 7. AGF çıkışındaki (TP24) işareti ineleyin. 8. Farklı ATT ve NOISE değerleri için çıkış bit dizisini, giriş bit dizisi ile karşılaştırın.

3 2.4.3 Manhester kodlanmış veri ile FSK 9. Öneki ayarları koruyun. 1. START düğmesine basın. 11. TP4, TP31 ve TP32 deki işaretleri ineleyin ve yorumlayın. 12. Sondaki hariç tüm bilgi bitlerin 1 yapın ve START a basın ve 11.adımı tekrarlayın. 13. J1 yi J1d konumuna alıp Manhester kodlamayı aktif yapın. 14. Alınan ile gönderilen bit dizilerini karşılaştırın Gürültü etkisi ve hatalı bit ölçümü 15. SW3 = 64 bit, SW9 = READ, ATT = min ve NOISE = min yapın. 16. Değişik NOISE ve ATT değerleri için bit hata oranını hesaplayın. 3. PSK MODÜLASYONU 3.1 Amaçlar PSK modülasyonu ve demodülasyonunun açıklanmak. Modülasyonda gürültünün etkisini görmek. 3.2 Ön Hazırlık 1. PSK ve FSK işaretlerinin sezimi için eşevreli (oherent) demodülasyonun ve eşevreli olmayan (non-oherent) demodülasyonun nasıl gerçekleştirildiğini kısaa açıklayınız. 2. Farksal PSK nin (DPSK) modülatör ve demodülator yapısını çizerek PSK ye göre avantajlarını ve dezavantajlarını açıklayınız PSK Modülasyonun modülatör ve demodülatör devrelerini çizerek her bir kısmın nasıl işlediğini açıklayınız. 4-PSK nin BPSK ye göre avantaj ve dezavantajlarını maddeler halinde kısaa yazınız. 3.3 Ön Bilgi PSK (Phase Shift Keying), gürültüden en az etkilenen sayısal modülasyon türüdür ve bu nedenle uydu haberleşmesi gibi orta hızlı ve çok hızlı haberleşme sistemlerinde kullanılmaktadır. Dezavantajı ise demodülatörünün tasarımının zor oluşudur. Bu modülasyon çeşidinde sinüs taşıyıısı iki veya daha fazla değer almaktadır. Örneğin BPSK için sayısal bilginin ve 1 bitleri için taşıyıının iki farklı fazı (Φ ve Φ 1 ) kullanılmaktadır. İki taşıyıı işaret arasında 18 dereelik faz farkı vardır. M taşıyıılı sistemde sayısal bilgi bu M taşıyııdan biri ile iletilir (M li PSK). Taşıyıının genliği ve frekansı sabittir, taşıyıı genliği kullanılan güç ve istenen hata olasılığı ihtiyaçlarına göre frekansı ise iletim yapılaak banda göre belirlenmektedir. BPSK için taşıyıı frekansı f olmak üzere iletilen işaret genel olarak,

4 Aos(2 π ft + φ1 ),sayısal sembol 1 ise (s 1(t) taşıyıısı) i(t)= Aos(2 π ft + φ ),sayısal sembol ise (s (t) taşıyıısı) olarak ifade edilebilir. BPSK Modülatörü 1-1 BPSK modülatörü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi sembol değerine göre ayarlanan bir anahtar ile veya sayısal kutuplu temel-bant işareti ile taşıyıının çarpıldığı bir sistem şeklinde oluşturulabilir. A os(w t) BPSK (,1)?? Aos(w t + φ) BPSK BPSK Demodülasyonu BPSK demodülasyonu için sadee eşevreli (oherent) BPSK demodülatörü mevuttur ve demodülasyon için mutlaka taşıyıı frekansına kilitlenmiş bir sinüzoidal işarete ihtiyaç duyulur. Alııdaki işaret s(t) = s 1(t) s (t) olaak şekilde oluşturulursa eşevreli demodülatör, BPSK için kullanılabilir. Bu durumda alııda s(t)=2aos(w t) işaretine gereksinim duyulmaktadır. Alınan işarete göre entegral alıının çıkışı, 2 d = = π i π = s s (t)s(t)dt -Aos2 f t 2Aos2 f tdt -A T, alınmış ise 2 d1 = 1 = π i π = s s (t)s(t)dt Aos2 f t 2Aos2 f tdt A T, 1 alınmış ise olarak oluşturulmaktadır. Karar devresinde karar eşik seviyesi sıfır olarak belirlenmekte ve negatif değerler için sembolü, pozitif değerler için 1 sembolü olarak demodülasyon gerçekleştirilmektedir.

5 3.4 Deneyler BPSK Modülatörün Dalga Şekilleri 24 bit veri kaynağı ve veri kodlama olmadan 2-PSK modu içeren devreyi kurun. (J1-J3b-J4-J5-J6 olarak ayarlayın, SW2=NORMAL, SW3=24 bit, SW4=12, SW6=PSK, SW7 = Squaring Loop, SW8=BIT, ATT=min, NOISE=min olarak ayarlayın) /11 şeklindeki diğer veri dizisini kurun ve START a basın. TP6 ve TP16 yı ineleyin. Veri işareti ve 2-PSK işaretini gözlemleyin. o dereeye karşılık gelen taşıyıının fazını tersine çevirmek için PHASE yi ayarlayın BPSK Demodülatörün Dalga Şekilleri J1-J3b-J4-J5-J6 atlatmalarını takın, SW2=NORMAL, SW3=24 bit, SW4=12, SW6=PSK, SW7=Squaring Loop, SW8=BIT, ATT=min, NOISE=min olarak ayarlayın. /11 şeklindeki diğer veri dizisini ayarlayın ve START a basın. TP16 ve TP2 yi ineleyin. Haberleşme kanalından öne ve sonra PSK işaretini ineleyin. PSK işaretindeki haberleşme kanalının etkisini gözleyin. Bu etkinin sebebi nedir? PSK demodülatör, gelen PSK işaretinin pozitif ve negatif yarım dalgalarını örnekleyen bir çift örnekleyiiye sahiptir. PSK demodülatörüne uygulanan işaret bir AGF den geçirilir. Çözülmüş veri işaretinin dalga şeklini filtre çıkışı olan TP24 den gözlemleyin. Alınan işaretler iletilen işaretlere göre ters dönmüş şekildedir. Buradan şu anlaşılabilir, demodülatör gelen fazların her hangi birinin o ve 18 o olduğunu bilemez ve bu belirsizlik demodüle edilmiş verinin tersinin alınmasına neden olur. Bu belirsizlik modülasyondan öne veriyi farksal kodlama tekniğine tabi tutarak giderilir. Uygun işareti elde etmek için Phase Syn ye basılmasını gerektirir. Karesi alınmış veri işareti TP31 den gözlemlenebilir. İletilen veri (TP6) ile alınan veri (TP31) arasındaki uyumluluğu görün. 4. QAM MODÜLASYONU 4.1 Amaçlar QAM Modülasyonunu ve demodülasyonunu açıklanmak. 8-QAM bağlantılarını gerçekleştirilmek. Bağlantıda gürültünün etkisini inelenmek. 4.2 Ön Bilgi Taşıyıının fazı ile genliğinin beraber modüle edildiği iletim sistemlerine genlik-faz anahtarlamalı sistemler denilmektedir. Taşıyıının fazı ile beraber genliğinin de modüle edilmesi sonuu taşıyıı sayısı arttırıldığından fazör uzayının etkili bir biçimde

6 kullanılarak M-PSK de rastlanan taşıyıılar arası faz aralığının küçülmesi sonuu oluşan sınırlama aşılmaktadır. Kullanılan genlik seviyesi sayısına göre ve her genlik seviyesine yerleştirilen taşıyıı sayısına göre belirli sayıdaki taşıyıı farklı şekillerde yerleştirilir. En iyi performansın aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi taşıyııların bir kare şeklinde yerleştirilmesi sonuunda elde edilmektedir. Karesel olarak yerleştirilen genlik-faz anahtarlamalı sistemler QAM (Quadrature Amplitude Modulation) olarak adlandırılır. 4.3 Deneyler QAM Modülatör 24 bit durumda ve veri kodlamasız durumdaki 8-QAM modülasyonu devresini kurun ve şu bağlantıları yapın. ((J1a-J3-J4-J5-J6 takın, SW2=NORMAL, SW3=24 bit, SW4=12, SW5=12/9 o, SW6=QAM, SW7=Squarring Loop, SW8=Tribit, ATT=min, NOISE=min) Döngüsel veri dizisini şeklinde ayarlayın ve START butonuna basın. TP4, TP16 ve 8-QAM işaretini ineleyiniz. Taşıyıının faz kaymasını /9/18/27 o ye uygun düşeek şekilde (PHASE) ayarlayın ve dalga şekillerini gözleyin QAM Demodülatör Aynı deney düzeneğini koruyarak döngüsel veri dizisini şeklinde ayarlayın ve START butonuna basın. TP16, TP2 ve 8-QAM işaretlerini ineleyin. Taşıyıının faz kaymasını /9/18/27 o ye uygun düşeek şekilde (PHASE) ayarlayın ve dalga şekillerini gözleyin. 8-QAM işaretinde haberleşme kanalının etkisini ineleyin. Haberleşme kanalı bant sınırlı olduğundan, çıkıştaki 8-QAM işaretinin faz geçişinin yavaşça eğim kazandığını gözleyiniz. C işareti I işaretinin pozitif genlik değerlerini sezerken 8-QAM demodülatörü I ve Q işaretlerini sezmek için 4-PSK demodülatörünü kullanır. Bu genlik, iletimdeki C işaretinin değerine bağlı olarak iki pozitif iki negatif değer alabilir. İki değerden herhangi birini sezen C demodülatörü gelen işareti gösterir. Seviye çok yüksekse 1, seviye çok düşükse değeri alınır. Ayrıa; - I-DEM demodülatörü gelen 8-QAM işaretinin negatif ve pozitif yarım dalgalarını örnekleyen bir çift örnekleyii içerir. Buradaki işareti görmek için TP23 bakın. - Sonraki devre sembol aralığının merkezindeki işareti örnekler. Bu işareti görmek için TP24 e bakın. - TP27 de pozitif gerilim varken TP31 deli I işareti 1 değerini sezer. Buna karşın TP27 de negatif gerilim varken I işareti değerini sezer. - TP24 deki gerilim değeri en yüksek değerde iken, TP3 daki C işareti yüksek seviyeye yani 1 e karşılık gelir. TP24 deki gerilim en düşük değerde iken, TP3 daki C işareti düşük seviyeye yani a karşılık gelir. - Q işareti I işaretinin benzeri olarak elde edilir. Sadee Q-DEM demodülatörü ve sonraki devreler kullanılarak işlemler tekrarlanır.

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI

DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI T.C. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 21 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 9 OSİLOSKOP UYGULAMALARI Hazırlayanlar: B. Demir

Detaylı

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu

DENEY 3. Tek Yan Bant Modülasyonu DENEY 3 Tek Yan Bant Modülasyonu Tek Yan Bant (TYB) Modülasyonu En basit genlik modülasyonu, geniş taşıyıcılı çift yan bant genlik modülasyonudur. Her iki yan bant da bilgiyi içerdiğinden, tek yan bandı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

RMS (Etkin Değer) ve Ortalama Değer Alternatif bir akımın RMS değeri sabit bir direnç yükünden geçen ve aynı miktarda ısı enerjisi üreten DC akımın değerine eşittir. RMS Karesel Ortalama Değer (Root Mean

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR

TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜÇ ELEKTRONİĞİ LABORATUVARI DENEY NO:1 TEK FAZLI KONTROLLU VE KONTROLSUZ DOĞRULTUCULAR 1.1 Giriş Diyod ve tristör gibi

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ

ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ TUNER-ARA FREKANS KATI 523EO0099 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALTERNATİF AKIM ESASLARI ANKARA 007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir.

Deneyin Yapılışı : Şekil 1.1 de görülen deney düzeneğini kurunuz. İki plaka arasındaki mesafe (d) ayırıcı pulların kullanılmasıyla değiştirilir. Deney No : EM Deneyin Adı : Bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddeti Deneyin Amacı : Uygulanan voltajın fonksiyonu olarak bir düzlem kapasitörün elektrik alan şiddetini belirleme. Düzlemler arası mesafenin

Detaylı

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ!

CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ! YASAL UYARILAR Cihazı kullanırken o bölgede geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uyunuz. Sit alanlarında, ören yerlerinde ve askeri bölgelerde cihazı

Detaylı

Şekil-2.a Röleli anahtar

Şekil-2.a Röleli anahtar K TÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Sayısal Elektronik Laboratuarı TRANSĐSTÖRÜN ANAHTAR DAVRANIŞLARI 1. Genel Tanıtım Şekil 1.a da verilen emetör montajlı transistör V cc kaynağını

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04

326 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 326-04 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. 26 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUARI II ÜÇ-FAZ SİNCAP KAFESLİ ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR DENEY 26-04. AMAÇ: Üç-faz sincap kafesli asenkron

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

3. 47. Belirli bir sıcaklıkta statik karakteristikler açısından modelin getirdiği düzeltmeler

3. 47. Belirli bir sıcaklıkta statik karakteristikler açısından modelin getirdiği düzeltmeler 3. 47 3.. 3. EM3 Modeli EM3 modeli, bipolar tranzistoru temsil etmek üzere geliştirilen, daha yüksek seviyeden nonlineer bir modeldir. Daha önce ele alınan modellerden EMl modeli sadece basit bir D modeliydi,

Detaylı

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur.

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur. Görüntü İşleme Görüntü işleme, dijital bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin bir girdi resim olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesidir. Resimler

Detaylı

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA

ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERDE DENGESİZ YÜKLENME VE ISINMA Hamdi Suat AKNAR Muzaffer SEVEN Prof. Dr. Cemil

Detaylı

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım

BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım BÖLÜM 9 Kök-yer Eğrisiyle Tasarım GİRİŞ Kök-yer eğrisi bize grafik olarak sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi verir. Sistemin geçici hal cevabı ve kararlılığı ile ilgili bilgi almak

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektrnik Mühendisliği Bölümü EEM 36 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜATÖRÜ 6. AMAÇAR. Faz kilitli çevrimin (P) prensibinin çalışılması. P M565 in karakteristiğinin anlaşılması

Detaylı

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır.

Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. AĞ TOPOLOJİLERİ Topoloji Nedir? Bir ağdaki bilgisayarların nasıl yerleşebileceğini,nasıl bağlanacağını,veri iletiminin nasıl olacağını belirleyen gene yapıdır. Fiziksel Topoloji : Ağın fiziksel olarak

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLERİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 6 6 KÜÇÜK SİNYAL YÜKSELTEÇLEİ Konular: 6.1 Küçük sinyal yükseltme işlemi 6.2 Transistörün ac eşdeğer dereleri 6.3 Ortak emiterli yükselteç 6.4 Ortak beyzli yükselteç 6.5 Ortak kolektörlü yükselteç

Detaylı

Üç-Fazlı Üç-Düzeyli Nötr Noktası Bağlantılı Evirici ve Uygulamaları

Üç-Fazlı Üç-Düzeyli Nötr Noktası Bağlantılı Evirici ve Uygulamaları ELECO 26, Elektrik-Elektronik-Bilgisayar üh. Semp., 6- Aralık 26, Bursa, sayfa 26-3 Üç-Fazlı Üç-Düzeyli ötr oktası Bağlantılı Evirii ve ygulamaları Bülent Üstüntepe Ahmet. Hava ODÜ Elektrik ve Elektronik

Detaylı

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar:

BÖLÜM 5 TRANSİSTÖRLERİN DC ANALİZİ. Konular: Amaçlar: ÖLÜM 5 5 TRANSİSTÖRLRİN D ANALİZİ Konular: Amaçlar: 5.1 Transistörde D çalışma noktası 5.2 Transistörde temel polarama 5.3 eyz polarma 5.4 Gerilim bölücülü polarma devresi 5.5 Geribeslemeli polarma devresi

Detaylı

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir.

to know -bilmek filenden türetilip enformasyon süreci sonunda elde edilen bilgilerin içselleştirilmesiyle ilgili olduğunun altını çizmişlerdir. İnsanlar artık geçmişe oranla her gün daha çok bilgiye, daha farklı yöntemlerle, sesli, görüntülü, elektronik, basılı vb. dosyalara ulaşmaktadırlar. Her gün okumak durumunda kaldığımız yazışmalar, e-postalar,

Detaylı

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak.

EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ. 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. EŞ POTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ: 1. Zıt yükle yüklenmiş iki iletkenin oluşturduğu eş potansiyel çizgileri araştırıp bulmak. 2. Bu eş potansiyel çizgileri kullanarak elektrik alan çizgilerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ

TRANSİSTÖR KARAKTERİSTİKLERİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi * lektrik-lektronik Mühendisliği ölümü lektronik Anabilim Dalı * lektronik Laboratuarı 1. Deneyin Amacı TRANSİSTÖR KARAKTRİSTİKLRİ Transistörlerin yapısının

Detaylı

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI

KON 314 KONTROL SİSTEM TASARIMI KON 34 KONTROL SİSTEM TASARIMI PROJE 2 Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mehmet Turan SÖYLEMEZ HAZIRLAYANLAR TAKIM 6 45437 Burak BEŞER 45442 Elif KÖKSAL 464 Muharrem ULU 4645 Birol ÇAPA Teslim Tarihi: 24.4.29 GİRİŞ

Detaylı