TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün"

Transkript

1 TEST 1 1. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır? a. İlköğrenim b. Yüksek okul c. Okuryazar d. Mesleki eğitim 2.Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Solunum sisteminde felce neden olabilir. b. Maruz kalma limit değeri karbon monoksitin limit değerinden düşüktür. c. % 15'i aşan değerlerde patlayıcıdır. d. Keskin bir kokusu vardır kişinin çalıştığı yerleşim yerlerinden uzak açık alanlarda yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlardan hangisi mevzuat hükümlerine uygundur? a. Her 30 erkek işçi için bir kabin ve pisuar, her 25 kadın işçi için de en az bir tuvalet kabininin yapılması b. Her 50 erkek ve her 50 kadın işçi için bir adet olmak üzere tuvalet kabinlerinin yapılması c. Her 20 erkek ve her 20 kadın işçi için bir adet olmak üzere tuvalet kabinlerinin yapılması d. Her 40 erkek ve her 40 kadın işçi için bir adet olmak üzere tuvalet kabinlerinin yapılması 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün 5.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı erimiş maden veya aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda yükün en az kaç katına eşit olacaktır? a. 1,5 b. 5 c. 3 d. 7-1-

2 6.Aşağıdakilerden hangisi "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen eğitim konuları arasında yer almaz? a. Ekranlı ekipmanlarla çalışma b. Bakım işlerinde güvenlik c. Temizlik ve düzen d. Uyarı işaretleri 7.Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ve iş kazalarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir? a. Kimyasal b. Mekanik c. Kişisel d. Fiziksel 8.Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır? a. Maske kullandırılmalı b. Havalandırma yapılmalı c. Eldiven kullandırılmalı d. Eğitim yapılmalı 9.Aşağıda verilen maddelerden hangisi elektriksel olarak daha iyi iletken bir maddedir? a. Metaller b. Soy gazlar c. Ametaller d. Saf su 10.Gaz ihbar telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? a. 187 b. 112 c. 190 d

3 11.Aspiratör tesisatında kullanılan kanal veya borular hangi tür malzemeden yapılmalıdır? a. Çelik b. Yanmaz c. Paslanmaz d. Boyalı 12.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulması gereken işyerlerinden biridir? a. Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuarlarda yapılan işler b. Demiryolu nakliyatı işleri c. Süt ve süt ürünlerinin üretilmesi işleri d. Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi 13.Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortamlarda oluşan risklerden değildir? a. Elektrik b. Parlayıcı gaz ve buharlar c. Oksijen fazlalığı d. Fazla karanlık olması 14.İşverenin iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluğu hangi yasada düzenlenmiştir? a. Umumi Hıfzısıhha Yasası b. Sosyal Sigortalar Yasası c. Borçlar Yasası d. Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası 15.İş kazası araştırması yapılırken aşağıdakilerden hangisi tanıklarla görüşmenin amaçları arasında değildir? a. Diğer tanıkların anlattıklarını doğrulama b. Kazadan nasıl korunulacağı üzerine görüşler edinme c. Ne olduğunu açıklama ve teyit etme d. Kazaya neden olanların tazminat miktarını hesaplama -3-

4 16.Yapı işlerinde işçinin işe başladığını gösteren "SGK İşe Giriş Bildirgesi" ne zaman verilmelidir? a. Bir gün sonra b. Aynı gün c. Ay sonu d. Bir gün önce 17."Hastamıza ne iş yaptığını sormak zorundayız" diyen ve işçi sağlığının babası olarak kabul edilen hekim aşağıdakilerden hangisidir? a. Agricola b. Ramazzini c. Plini d. Nicander 18.Aşağıdakilerden hangisi kesici ve delici el aletleri kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? a. Uçların hiçbir yere temas etmeden serbestçe döndüğüne emin olmak b. Alete yüksek basınç uygulamak c. Aletin önce uçlarını kontrol etmek d. Hasar görmüş veya titreşimli çalışan uçları kullanmamak 19.Yerleşim yerlerinden uzak açık alanlarda yapılan çalışmalarda kamp alanlarının hazırlanmasında hangi hususa dikkat edilmesi gerekir? a. Kamp alanı, faaliyet için önceden izin alınmış bir alanda olmamalıdır. b. Kamp alanı, doğal drenaj kanallarını kesecek bir konumda olmamalıdır. c. Kamp alanı, içinde araç kullanımı mümkün olduğunca çok olacak şekilde planlanmalıdır. d. Kamp alanı, mümkün olduğunca geniş tutulmalıdır. -4-

5 20.İş Kanununa göre çalışma hayatında "gece" tanımı saat kaçta başlayıp saat kaça kadar süren ve en fazla kaç saat süren bir dönemdir? a. En erken saat 21.00'de başlayarak en geç saat 05.00'e kadar geçen ve her halde en fazla dokuz saat süren dönemdir. b. En erken saat 20.00'de başlayarak en geç saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on saat süren dönemdir. c. En geç saat 18.00'de başlayarak en erken saat 07.00'ye kadar geçen ve her halde en fazla on iki saat süren dönemdir. d. En geç saat 20.00?de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir. 21.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası soruşturma adımlarından biri değildir? a. Önleyici faaliyetler b. Sonuç ve kanaat c. Hazırlık d. Ortam ölçümü ve raporlaması 22.Hangi durumlarda patlayıcı madde kullanılabilir? a. Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde b. % 1?den az metan bulunan ocaklarda c. Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında d. Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında 23.Dönen el aletleri ile çalışırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? a. Dolaşabilecek sarkık ve uzun kollu giysiler giymek b. Boyun bağı, yüzük veya alyans takmak c. Kravat kullanmak d. Hepsi 24.Temiz havayı oluşturan gaz hacimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. % 2,91 hidrojen b. % 4,12 karbondioksit c. % 72,04 azot d. % 20,93 oksijen -5-

6 25.İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, aşağıdakilerden hangisini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır? a. İş makinaları kullanma talimatları b. Güvenlik ve sağlık işaretleri c. Kişisel koruyucu donanımları d. Makine koruyucuları 26.Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kaç ayda bir kontrol edilmelidir? a. 3 b. 12 c. 6 d Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı periyodik olarak en fazla ne kadar sürede yetkili elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? a. İki yılda bir b. Üç yılda bir c. Dört yılda bir d. Yılda bir 28.Bir şirkette çalışan işçilerin hakları hangi hukuk dalı içinde düzenlenir? a. Sigorta Hukuku b. Ticaret Hukuku c. Borçlar Hukuku d. İş Hukuku 29.Kaynak ışınlarından korunmak için kullanılan plastik perde ve panolarda, yansımanın ve göz kamaşmasının azaltılması için hangi renk kullanılmamalıdır? a. Kırmızı b. Yeşil c. Turuncu d. Sarı -6-

7 30.Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları çalışırken makinanın üzerinde olmalıdır? a. Operatör ve işaretçi b. Yalnız işaretçi c. Operatör ve yardımcısı d. Yalnız operatör 31.Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? a. Aleti sadece çalışır durumda iş parçasına yaklaştırmak b. Aletin dönme yönüne dikkat etmek c. Elleri aletin dönen uçlarına yakın tutmak d. Aletin uçlarını darbe, çarpma ve yağlanmadan korumak 32.Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden kim sorumludur? a. Asıl işveren b. Asıl işveren ve alt işveren c. Alt işveren d. İş güvenliği uzmanı 33.Aşağıdakilerden hangisi yangın gazlarından biri değildir? a. Metil bromür b. Fosgen c. Hidrojen siyanür d. Azot oksitler 34.İş Kanununa göre iş kazaları ve meslek hastalıkları en geç kaç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir? a. En geç 15 gün içerisinde b. Olay günü mesai bitimine kadar c. En geç yazı ile iki iş günü içerisinde d. Olayın olduğu birinci hafta sonunda -7-

8 35.Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere kompresörlerin kontrol ve deneyleri için verilen sürelerden hangisi yanlıştır? a. Periyodik olarak 6 ayda bir b. Kompresörün montajından sonra ve çalıştırılmasından önce c. Kompresör üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra d. Periyodik olarak 12 ayda bir 36.Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların üzerinde bulunması gereken işaretlemedir? a. TS b. CE c. TM d. TSE 37.Ahşap seyyar merdivenlerin uzunluğu kaç metreyi geçmeyecektir? a. 4 b. 2 c. 8 d Yapı işleri, "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"ne göre hangi grupta yer alır? a. Az tehlikeli b. Tehlikeli c. Tehlikesiz d. Çok tehlikeli 39."Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre, aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden değildir? a. Halka hizmet bilinci b. Amaç ve misyona bağlılık c. Kurum karlılığı d. Nezaket ve saygı -8-

9 40.Risk gruplarından yaşlılar tanımına hangi yaşın üstündekiler girer? a. 60 yaşından daha yaşlı olanlar b. 30 yaşından daha yaşlı olanlar c. 50 yaşından daha yaşlı olanlar d. 40 yaşından daha yaşlı olanlar 41.Aşağıdakilerden hangisi gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için işveren tarafından alınacak önlemelerden değildir? a. Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak için gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu düzenlememek b. Teknik gelişmelere uygun önlemler alarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskleri kaynağında yok etmek veya en aza indirmek c. Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek d. Yapılan işi göz önünde bulundurarak mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanları seçmek 42.Ağrı eşiğinin karşılığı kaç db?dir? a. 70 db b. 100 db c. 140 db d. 50 db 43.Gece çalışmalarında görev yapan işçilerin sağlık muayeneleri en az kaç yılda bir yapılmak zorundadır? a. Yılda en az iki defa b. İki yılda en az bir defa c. Yılda en az bir defa d. Üç yılda en az bir defa 44.Kaza nedenleri aşağıdaki ana gruplardan hangisinde incelenmez? a. İşyeri b. İnsan c. Yöntem d. Malzeme -9-

10 45.Risk değerlendirme yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a. Potansiyel etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? b. Üretim süreci sonunda elde edilen ürünün miktarı nedir? c. Tehlikeler nelerdir? d. Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir ve bunlar kabul edilebilir mi? 46.Metan gazının tehlikesiz sayılabilecek konsantrasyonu % kaçtır? a. 1 b. 10 c. 4 d İşyeri ortamında bulunan riskin tehlikesini ortadan kaldırmak için risk yönetimi prosesi bu çalışmaların en önemli ayaklarından biridir. Aşağıdakilerden hangisinin risk yönetim proseslerinin çalışmalarından değildir? a. Kontrol önlemleri tespit ettirmeme b. Tehlikeyi tanımlama c. Riski tahmin etme d. Risk değerlendirme 48.İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin ve en başta yapılması gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a. Riskin kaynağında kontrol altına alınması b. İşin durdurulması c. Çalışanın değiştirilmesi d. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması 49.Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim prosesinin amaçlarındandır? a. Sistematik tanımlamayı vurgulamalı, analiz ve tehlikelerin kontrolü ise etkili ölçümler içermelidir. b. Risk yönetim prosesinin oluşturulmasının amacı işletmelerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmaları için en etkin, en hızlı ve en güvenilir yolları araştırmaktır. c. Hepsi d. Ortamdaki tehlikeleri belirleyen, onların kritik değişkenler ve fonksiyonlar üzerindeki etkilerini araştıran ve koruma amaçlı mekanizma veya stratejiler geliştiren bir tekniktir. -10-

11 50.Güvenlik ve sağlık işaretleri standartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Geçiş işaretleri b. Yasak işaretler c. Uyarı işaretleri d. Emir işaretleri 51.Asetilen kullanılan sistemlerde aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmaz? a. Bakır b. Krom c. Çelik d. Plastik 52.Aşağıdakilerden hangisi açık arazide yapılacak çalışmaların planlamasında göz önünde tutulması gereken konulardan biri değildir? a. Haberleşme b. Kamu işyerlerine olan uzaklık c. Meteoroloji d. Yüksek gerilim enerji nakil hatları 53.İş hukuku hangi hukuk dalı içinde yer alır? a. Tarihi Hukuk b. Sosyal Hukuk c. Kamu Hukuku d. Özel Hukuk 54.SGK istatistiklerine göre ülkemizde ölümlü iş kazaları en çok hangi sektörde olmaktadır? a. Kimya b. Tekstil c. İnşaat d. Metal -11-

12 55.Aşağıdakilerden hangisi insanların hissettikleri sıcaklıktır? a. İnsan vücudunun ölçülen sıcaklığı b. Havanın kuru termometre ile ölçülen ve ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklık c. Havanın glop termometre ile ölçülen sıcaklığı d. Havanın kuru termometre ile ölçülen sıcaklığı 56.Otomatik hız ayarlayıcısı bulunan çıkarma sistemleriyle yapılacak insan taşımalarında, kafeslerin hızı, saniyede kaç metreyi geçmemelidir? a. 11 b. 15 c. 10 d Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir? a. İdare Hukuku b. Anayasa Hukuku c. Ceza Hukuku d. İş Hukuku 58.Gece çalışmaları en fazla kaç saatle sınırlandırılır? a. 8 saat b. 7,5 saat c. 8,5 saat d. 6 saat 59.Düşme ve kayma tehlikesi olan yerlerde, yüksekliği tabandan itibaren kaç metreden daha fazla olan yerlerde çalışanlara güvenlik kemeri verilmelidir? a. 4 b. 5 c. 6 d

13 60.İş Kanununun 81 maddesine göre; işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre aşağıdakilerden hangisinden yükümlü değildirler? a. Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmek b. Sertifikalı iş güvenliği yönetici görevlendirmek c. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak d. Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmek 61.İşveren işyerinde ortaya çıkan meslek hastalıkları ve iş kazaları raporları ile ilgili ne yapması gerekir? a. Yetkili mercilere bildirmek b. İşyerinde saklamak c. İş güvenliği uzmanına vermek d. Hiçbiri 62.Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdakilerden hangisi genel prensipler arasında yer almaz? a. Çalışanın tedbirli ve dikkatli davranması b. Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi c. Risklerin önlenmesi d. Risklerle kaynağında mücadele edilmesi 63.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri arasında değildir? a. Bilgi ve uzmanlık b. Çalışma ortamındaki riskleri gidermek c. Önleme ve hızlı hareket etmenin vurgulanması d. İyileştirici eylemlerin izlemi -13-

14 64.İSG açısından işletmelerde risk değerlendirmesi çalışması yapmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisi değildir? a. Çalışanların iş güvenliklerini sağlamak b. İş kazaları ve meslek hastalıklarının minimum seyide tutmak c. Çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak d. İşyerinde bulunan riskli durumlar konusunda önlemler almak 65.İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır? a. % 50 b. % 88 c. % 44 d. % Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olan metanın konsantrasyonu % kaçın altında ise patlama olmaz ve sadece yanar? a. 9 b. 7 c. 11 d Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından değildir? a. Kapalı çalışma yöntemi b. Yerel havalandırma c. Kişisel koruyucular d. Tehlikesiz olanla değiştirme 68.İş hukukunda daha çok hangi tür kurallar yer alır? a. Tamamlayıcı kurallar b. Tanımlayıcı kurallar c. Mutlak emredici kurallar d. Nisbi emredici kurallar -14-

15 69.Aşağıdakilerden hangisine elektrik devresi denir? a. Bilgisayar, faks ve telefondan oluşan sisteme elektrik devresi denir. b. Baraj, türbün ve su borularından oluşan sisteme elektrik devresi denir. c. Mıknatıs, metal tozları ve kartondan oluşan topluluğa elektrik devresi denir. d. Elektrik akımının iletilmesini sağlayan, iletken ya da iletkenler zinciri ve öğeler (elektrik güç kaynağı, lamba, iletken teller, anahtar vb. öğelerin seri veya paralel bağlanarak meydana getirildiği düzenek) dizisidir. 70.Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ve 180. maddesinde işyeri hekimi çalıştırılmasına dair hükümleri içeren yasa hangisidir? a. Sosyal Sigortalar Yasası b. Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası c. Umumi Hıfzısıhha Yasası d. Borçlar YasasıUmumi Hıfzısıhha Yasası Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası 71.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma makinaları ve araçları yetkili teknik bir eleman tarafından kaç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir? a. Altı ayda bir b. Her ay c. Üç ayda bir d. Yılda bir 72.Bir fabrika veya tesisin risk değerlendirmesindeki hedefler neler olmalıdır? a. Bu hataların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi, gerekiyorsa, bu hataların nasıl kontrol altına alınabileceğinin tespitinin yapılması b. Hepsi c. Herhangi bir hata oluştuğunda, bunun mal, can ve çevreye etkilerinin belirlenmesi d. Operasyonun, halk/çalışanlar ve çevre açısından, güvenlik ve sağlıklarının hangi derecede sağlandığının kanıtlanabilir biçimde belirlenmesi -15-

16 73.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim konuları arasında yer alır? a. Kaldırma makinalarında güvenlik önlemleri b. Kaynak işlerinde güvenlik önlemleri c. Meslek hastalıkları d. Döküm işlerinde güvenlik önlemleri 74.Aşağıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden biri değildir? a. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli b. İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı c. Kolayca devreden çıkarılmalı veya kolayca by-pass edilmeli d. Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı 75.Baretler kaç kg bilyenin 1,5 metreden üzerine düşmesine dayanıklı olmalıdır? a. 3 b. 4 c. 2 d Kansorejen ve mutajen maddelerin kullanımın azaltılması ile ilgili olarak işverenler aşağıdaki kurallardan hangisine uymakla yükümlüdürler? a. İşveren, kanserojen ve mutajen maddeleri aldığı firmaların kalite yönetim sistemine sahip olmalarını isteyecektir. b. İşveren, kanserojen ve mutajen maddeleri işyeri sınırları dışında özel yapılmış depolarda özel kaplar içinde saklayacaktır. c. İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır. d. İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde herkese vermek zorundadır. -16-

17 77.Hangi oranda grizu patlaması en şiddetli şekilde olur? a. %10,5 b. % 9,5 c. % 15 d. % Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinde ülkelerin hükümet temsilcisi, işveren temsilcisi ve işçi temsilcisi eşit olarak temsil edilir ve oy hakkına sahiptir? a. WHO b. ILO c. BM d. OHSA 79.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken talimatlar konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır. b. Bütün makinalarda Türkçe hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır. c. Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir. d. Talimatlar, uzman personelin anlayabileceği topluluk dilinde hazırlanmalıdır 80.Makina Emniyeti Yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik kurallarında geçen aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? a. Tehlike: Muhtemel bir yaralanma veya bunların sağlık üzerinde oluşturabileceği hasar kaynağı b. Koruyucu tertibatı: Özellikle fiziksel bir engel vasıtasıyla koruma sağlayan makinanın parçası c. Tehlikeye maruz kalan kişi: Kısmen veya tamamen bir tehlike bölgesinde bulunan kişi d. Risk: Tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek olan sağlığa yönelik yaralanma veya hasarın olasılık ve derecesinin birleşimi -17-

18 81.Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işlerden biridir? a. Petrol ve doğal gaz arama işleri b. Otel, pansiyon, kamp, yurt ve misafirhane gibi konaklama tesislerinde yapılan işler c. Ham, yarı ve tam yapılmış her tür bitkisel, hayvansal veya endüstriyel ürün ve malların alım ve satım işleri d. Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler 82.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketlerin nedenlerinden biri değildir? a. Uygunsuz mekanik şartlar b. Bilgi ve ustalık yetersizliği c. Fiziki yetersizlik d. Koruyucusuz makina 83.Madenlerde kendiliğinden veya bazı işlemler sonucunda da ortama çeşitli gazlar oluşabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan biri değildir? a. Metan b. Azot c. Karbondioksit d. Hidrojen sülfür 84.Aşağıdakilerden hangisi termal konforu faktörlerinden biri değildir? a. Hava sıcaklığı b. Radyan ısı c. Havanın nem yoğunluğu d. Havanın oksijen yoğunluğu 85.Ellerin darbe ve sıkıştırmaya karşı korunması için ne tür eldiven kullanılmalıdır? a. Eldivenlerin içerisine çelik bileşikler yerleştirilerek takviye edilen eldivenler b. Uçlarına çelik yüksüklerin konulduğu eldivenler c. Tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler d. İyi kumaştan yapılmış eldivenler -18-

19 sayılı İş Kanununun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, AB adaylık sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler; çağdaş ve uluslararası normlar ve AB Direktiflerine uygun olarak yenilenmiş ve yeni hazırlanan Yönetmeliklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleme ve geliştirmeye yönelik aşağıdakilerden yeni yaklaşımlardan hangisi getirilmiştir? a. İş yerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi b. İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi c. Hepsi d. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumun sürekli iyileştirilmesi 87.Sodyum ile su temas ederse hangi gaz ortaya çıkar? a. Asetilen b. Metan c. Hidrojen d. Azot 88.Risk değerlendirilmesi için yöntem belirlenmesi OHSAS Standardının hangi maddesinin koşuludur? a Hedef ve programlar b Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi c Yasal ve diğer şartlar d Performans ölçümü ve izleme 89.Gürültülü işlerde çalışanlarda kulak odyogramları kaç ayda bir alınmalıdır? a. 3 ayda bir b. Hiçbiri c. 6 ayda bir d. 2 ayda bir 90.İşyeri binaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Yörenin mimarisine göre tasarlanmalı b. İşçilerin isteğine göre tasarlanmalı c. İşverenin görüşüne göre tasarlanmalı d. İşin özelliğine göre tasarlanmalı -19-

20 91.Alo yangının telefonu aşağıdakilerden hangisidir? a. 112 b. 187 c. 110 d Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk iş yasası aşağıdakilerden hangisidir? a b c. 506 d Haftalık kanuni çalışma süresi ne kadardır? a. 50 saat b. 45 saat c. 35 saat d. 60 saat 94.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre en ağır yük için kaldırma ve bağlama zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az kaç olacaktır? a. 7 b. 5 c. 3 d Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları üzerinde mutlaka bulunması gerekenlerden biridir? a. Takım çantası b. Operatör belgesi c. Kullanma kılavuzu d. Yangın söndürücü -20-

21 96.Aşağıdakilerden hangisi tutuşma olayının bağlı olduğu etmenlerden biri değildir? a. Maddenin oksijenle karışımı b. Maddenin cinsi c. Maddenin şekli d. Maddenin özellikleri 97.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının direkt (doğrudan) nedenlerinden biridir? a. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketler b. Kimyasal etmenler c. Ergonomik etmenler d. Fiziksel etmenler 98.İş kazaların % 10?u aşağıdakilerden hangisinden dolayı olmaktadır? a. Dalgınlık b. Dikkatsizlik c. Tehlikeli hareket d. Tehlikeli durum 99.İş makinalarında geçiş üstünlüğü aşağıdakilerden hangisine aittir? a. Yüklü olana b. Tali yoldan gelene c. Boş olana d. Ana yoldan gelene 100.Aşağıdaki kontrollerden hangisi risklerin azaltılması için uygulanacak hiyerarşiye göre ilk sırada düşünülmelidir? a. Mühendislik kontrolleri b. İşaretler/uyarılar c. Ortadan kaldırma d. Kişisel koruyucu donanımlar -21-

22 TEST İş güvenliği kavramı içeriğinde aşağıdakilerden hangisini yoktur? a. Üretimin korunması b. Çalışanların korunması c. Ekonominin korunması d. İşletmenin korunması 102.Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığının kurucusu olarak bilinir? a. Nicander b. Ramazzini c. Paraselsus d. Agricola 103.Sanayi devrimi döneminde günlük çalışma süresi ortalama kaç saattir? a b c d Parlamentoda girişimlerde bulunarak 1802 yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali" adlı yasanın çıkarılmasını sağlayan kimdir? a. Sir Robert Peel b. Antony Ashly Cooper c. Robert Owen d. Thomas Percival 105.Birinci Millet Meclisi döneminde çıkarılan kömür madenleri ile ilgili ilk yasa aşağıdakilerden hangisidir? a. Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair 114 sayılı Yasa b. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu c. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 151 sayılı Yasa d. Maadin Nizamnamesi -22-

23 106.İşverenin iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluğu hangi yasada düzenlenmiştir? a. Umumi Hıfzısıhha Yasası b. Borçlar Yasası c. Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası d. Sosyal Sigortalar Yasası 107."Sanayi ve Ticarette İş Teftişi İle İlgili Uluslararası Çalışma Sözleşmesi" kaç sayılı ILO sözleşmesidir? a. 91 b. 81 c. 102 d Aşağıdakilerden hangisi 1475 sayılı İş Yasasının 74. maddesine göre çıkarılan ve halen yürürlükte olan tüzüklerden biri değildir? a. Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Tüzüğü b. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşlerde ve İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Hakkında Tüzük Yapı İşlerinde Alınacak İşçi c. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü d. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 109.AB direktifleri esas alınarak hazırlanan yeni mevzuat ile gelen yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Risk değerlendirmesi b. Çalışanların katılımı c. Önleme ve koruma faaliyetleri d. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu 110.Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Zararlı madde yerine daha az zararlı madde kullanmak b. Risklerden korunmak için öncelikle kişisel koruyucu donanım kullanmak c. Mühendislik kontrolleri d. İdari kontroller -23-

24 111.Kimyasal etmenlerden çalışanları korumak için uygulanacak temel ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Etmenleri kaynağında yok etmek b. Alıcıda (işçide) önlem almak c. Taşeron çalıştırmamak d. Etmenleri yayıldığı ortamda önlemek 112.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının temelini oluşturan etmenlerden biri değildir? a. Biyolojik etmenler b. Fiziksel etmenler c. Ekonomik etmenler d. Kimyasal etmenler 113.WHO kısaltmasının Türkçedeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a. Dünya Sağlık Örgütü b. Uluslararası Çalışma Örgütü c. Uluslararası İşçi Konfederasyonu d. Dünya Tarım ve Gıda Örgütü 114.Osmanlı devleti döneminde çıkarılan ve 100 maddeden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir? a. Kömür madenleri Nizamnamesi b. Dilaver Paşa Nizamnamesi c. Maadin Nizamnamesi d. Ereğli Fahmiyesi Nizamnamesi 115.Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ve 180. maddesinde işyeri hekimi çalıştırılmasına dair hükümleri içeren yasa hangisidir? a. Sosyal Sigortalar Yasası b. Umumi Hıfzısıhha Yasası c. Borçlar YasasıUmumi Hıfzısıhha Yasası Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası d. Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası -24-

25 116.Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk iş yasası aşağıdakilerden hangisidir? a b c. 506 d Ülkemizde yürürlükte olan iş yasası aşağıdakilerden hangisidir? a b c d Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin yükümlülüklerinden biri değildir? a. Kadınlara ayrıcalık tanımak b. Güvenlik kültürü oluşturmak c. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak d. Sosyal diyalog sağlamak sayılı İş Kanununun uygulanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur? a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı c. Bakanlar Kurulu d. Başbakanlık 120.Çalışma Bakanlığı hangi tarihte kurulmuştur? a b c d

26 121.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlardan biri değildir? a. TİSK b. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı c. Türk Kızılay Derneği d. Türk Tabipler Birliği 122.Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinde ülkelerin hükümet temsilcisi, işveren temsilcisi ve işçi temsilcisi eşit olarak temsil edilir ve oy hakkına sahiptir? a. OHSA b. ILO c. BM d. WHO 123. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi doğrudan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değildir? a. OHSA b. WHO c. ILO d. BM 124.İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara ne denir? a. Güvenlik kültürü b. İş sağlığı ve güvenliği c. Güvenlik önlemleri d. Risk değerlendirmesi 125.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarından biri değildir? a. Üretimin korunması b. Hakların korunması c. Çalışanların korunması d. İşletmenin korunması -26-

27 126.İnsanın kendi kusurlarından kaynaklanan ve kazaya sebep olan olaya ne denir? a. Tehlikeli durum b. Tehlikeli hareket c. Dalgınlık d. Dikkatsizlik 127.İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır? a. % 50 b. % 88 c. % 44 d. % Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketlerden biri değildir? a. Bakımsız makina b. Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma c. Emniyetsiz yükleme, taşıma ve istifleme d. Emniyetsiz vaziyet alma 129.Yaralanma veya hasar kaza zincirinin kaçıncı halkasıdır? a. İkinci b. Dördüncü c. Beşinci d. Üçüncü 130.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlardan biri değildir? a. Kusurlu alet, makina ve teçhizat b. Makina koruyucusunu çıkartmak c. Topraklanmamış elektrikli makinalar d. Kapatılmamış boşluklar -27-

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ 1- İŞHUKUKU 2- İş hukuku; İş nedeniyle

Detaylı

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2)

1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2) 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ (Potansiyel soru sayısı 2) Heredotes : İlk kez çalışanların verimli olabilmesi için yüksek enerjili besinlerle beslenmesi gerektiğine değinmiştir.

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlama görevi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na aittir. Bakanlık ilk kez 7 Haziran 1945 yılında Çalışma Bakanlığı

Detaylı

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ

K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ GÜVENLİĞİ K A V R A M L A R İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ T A N I M L A R İş sağlığı ve güvenliği: İş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI C C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI 1 - Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hendek, çukur ve diğer kazı işlerinin yapıldığı durumlarda uygun payandalar ve korkuluklar yapılacaktır.

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Elazığ İl

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ENVER KIR ELEKTRİK MÜHENDİSİ-İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI Amaç ve Kapsam Kanun tarihi: 22.05.2003 Kanun No: 4857 R.G Tarih : 10.06.2003 Bu kanunun amacı işverenler ile işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamlarına

Detaylı

TS / OHSAS 18001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları

TS / OHSAS 18001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları TS / OHSAS 18001 ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları Bilgin Candemir 01.Aralık.2005 Eğitim Notu İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN TARİHÇESİ İnsanların, yaptıkları iş ile sağlıkları arasındaki ilişki konusunda

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi A) I-II-III-IV-V B) II-I-IV-III-V C) I-III-II-V-IV D) II-III-I-IV-V Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 1- Risk değerlendirme aşağıdaki beş temel adımda oluşmaktadır. Riski doğru değerlendirebilmek için aşağıdaki beş temel faktör nasıl sıralanmalıdır? I-Riskleri değerlendirme,

Detaylı

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının

Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tüzüğün amacı; işyerlerinde sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemler

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-2 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/18 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. I- Kimyasal bileşimi II-Partikül büyüklüğü III-Havadaki toz konsantrasyonu

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU

XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU XII. DENEME SINAVI CEVAP SUNUMU 1 C 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus

Detaylı

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ Emrah GÜRER İSG Uzmanı Çevre Mühendisi PROGRAM 1. Bölüm : İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Prensipleri 2. Bölüm : Temel Kavramlar(iş sağlığı ve güvenliği, meslek hastalıkları,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı