TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün"

Transkript

1 TEST 1 1. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır? a. İlköğrenim b. Yüksek okul c. Okuryazar d. Mesleki eğitim 2.Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Solunum sisteminde felce neden olabilir. b. Maruz kalma limit değeri karbon monoksitin limit değerinden düşüktür. c. % 15'i aşan değerlerde patlayıcıdır. d. Keskin bir kokusu vardır kişinin çalıştığı yerleşim yerlerinden uzak açık alanlarda yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlardan hangisi mevzuat hükümlerine uygundur? a. Her 30 erkek işçi için bir kabin ve pisuar, her 25 kadın işçi için de en az bir tuvalet kabininin yapılması b. Her 50 erkek ve her 50 kadın işçi için bir adet olmak üzere tuvalet kabinlerinin yapılması c. Her 20 erkek ve her 20 kadın işçi için bir adet olmak üzere tuvalet kabinlerinin yapılması d. Her 40 erkek ve her 40 kadın işçi için bir adet olmak üzere tuvalet kabinlerinin yapılması 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün 5.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı erimiş maden veya aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda yükün en az kaç katına eşit olacaktır? a. 1,5 b. 5 c. 3 d. 7-1-

2 6.Aşağıdakilerden hangisi "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen eğitim konuları arasında yer almaz? a. Ekranlı ekipmanlarla çalışma b. Bakım işlerinde güvenlik c. Temizlik ve düzen d. Uyarı işaretleri 7.Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ve iş kazalarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir? a. Kimyasal b. Mekanik c. Kişisel d. Fiziksel 8.Boğucu, zehirli veya tahriş edici gaz ve duman meydana gelen işyerlerinde, işçilerin hayat ve sağlıklarının tehlikeye girmemesi için aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmalıdır? a. Maske kullandırılmalı b. Havalandırma yapılmalı c. Eldiven kullandırılmalı d. Eğitim yapılmalı 9.Aşağıda verilen maddelerden hangisi elektriksel olarak daha iyi iletken bir maddedir? a. Metaller b. Soy gazlar c. Ametaller d. Saf su 10.Gaz ihbar telefon numarası aşağıdakilerden hangisidir? a. 187 b. 112 c. 190 d

3 11.Aspiratör tesisatında kullanılan kanal veya borular hangi tür malzemeden yapılmalıdır? a. Çelik b. Yanmaz c. Paslanmaz d. Boyalı 12.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulunun kurulması gereken işyerlerinden biridir? a. Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuarlarda yapılan işler b. Demiryolu nakliyatı işleri c. Süt ve süt ürünlerinin üretilmesi işleri d. Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi 13.Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortamlarda oluşan risklerden değildir? a. Elektrik b. Parlayıcı gaz ve buharlar c. Oksijen fazlalığı d. Fazla karanlık olması 14.İşverenin iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluğu hangi yasada düzenlenmiştir? a. Umumi Hıfzısıhha Yasası b. Sosyal Sigortalar Yasası c. Borçlar Yasası d. Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası 15.İş kazası araştırması yapılırken aşağıdakilerden hangisi tanıklarla görüşmenin amaçları arasında değildir? a. Diğer tanıkların anlattıklarını doğrulama b. Kazadan nasıl korunulacağı üzerine görüşler edinme c. Ne olduğunu açıklama ve teyit etme d. Kazaya neden olanların tazminat miktarını hesaplama -3-

4 16.Yapı işlerinde işçinin işe başladığını gösteren "SGK İşe Giriş Bildirgesi" ne zaman verilmelidir? a. Bir gün sonra b. Aynı gün c. Ay sonu d. Bir gün önce 17."Hastamıza ne iş yaptığını sormak zorundayız" diyen ve işçi sağlığının babası olarak kabul edilen hekim aşağıdakilerden hangisidir? a. Agricola b. Ramazzini c. Plini d. Nicander 18.Aşağıdakilerden hangisi kesici ve delici el aletleri kullanmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? a. Uçların hiçbir yere temas etmeden serbestçe döndüğüne emin olmak b. Alete yüksek basınç uygulamak c. Aletin önce uçlarını kontrol etmek d. Hasar görmüş veya titreşimli çalışan uçları kullanmamak 19.Yerleşim yerlerinden uzak açık alanlarda yapılan çalışmalarda kamp alanlarının hazırlanmasında hangi hususa dikkat edilmesi gerekir? a. Kamp alanı, faaliyet için önceden izin alınmış bir alanda olmamalıdır. b. Kamp alanı, doğal drenaj kanallarını kesecek bir konumda olmamalıdır. c. Kamp alanı, içinde araç kullanımı mümkün olduğunca çok olacak şekilde planlanmalıdır. d. Kamp alanı, mümkün olduğunca geniş tutulmalıdır. -4-

5 20.İş Kanununa göre çalışma hayatında "gece" tanımı saat kaçta başlayıp saat kaça kadar süren ve en fazla kaç saat süren bir dönemdir? a. En erken saat 21.00'de başlayarak en geç saat 05.00'e kadar geçen ve her halde en fazla dokuz saat süren dönemdir. b. En erken saat 20.00'de başlayarak en geç saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on saat süren dönemdir. c. En geç saat 18.00'de başlayarak en erken saat 07.00'ye kadar geçen ve her halde en fazla on iki saat süren dönemdir. d. En geç saat 20.00?de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir. 21.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası soruşturma adımlarından biri değildir? a. Önleyici faaliyetler b. Sonuç ve kanaat c. Hazırlık d. Ortam ölçümü ve raporlaması 22.Hangi durumlarda patlayıcı madde kullanılabilir? a. Grizu bulunması muhtemel ve grizu kontrolü yapılamayan eski ve yeni imalat boşlukları ve çatlakları olan yerlerde b. % 1?den az metan bulunan ocaklarda c. Kapatılmış yangın barajlarının açılmasında d. Tıkanmış kömür, bür ve siloların açılmasında 23.Dönen el aletleri ile çalışırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? a. Dolaşabilecek sarkık ve uzun kollu giysiler giymek b. Boyun bağı, yüzük veya alyans takmak c. Kravat kullanmak d. Hepsi 24.Temiz havayı oluşturan gaz hacimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. % 2,91 hidrojen b. % 4,12 karbondioksit c. % 72,04 azot d. % 20,93 oksijen -5-

6 25.İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, aşağıdakilerden hangisini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır? a. İş makinaları kullanma talimatları b. Güvenlik ve sağlık işaretleri c. Kişisel koruyucu donanımları d. Makine koruyucuları 26.Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kaç ayda bir kontrol edilmelidir? a. 3 b. 12 c. 6 d Aydınlatma devresi de dahil olmak üzere bütün elektrik tesisatı periyodik olarak en fazla ne kadar sürede yetkili elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır? a. İki yılda bir b. Üç yılda bir c. Dört yılda bir d. Yılda bir 28.Bir şirkette çalışan işçilerin hakları hangi hukuk dalı içinde düzenlenir? a. Sigorta Hukuku b. Ticaret Hukuku c. Borçlar Hukuku d. İş Hukuku 29.Kaynak ışınlarından korunmak için kullanılan plastik perde ve panolarda, yansımanın ve göz kamaşmasının azaltılması için hangi renk kullanılmamalıdır? a. Kırmızı b. Yeşil c. Turuncu d. Sarı -6-

7 30.Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları çalışırken makinanın üzerinde olmalıdır? a. Operatör ve işaretçi b. Yalnız işaretçi c. Operatör ve yardımcısı d. Yalnız operatör 31.Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerini kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? a. Aleti sadece çalışır durumda iş parçasına yaklaştırmak b. Aletin dönme yönüne dikkat etmek c. Elleri aletin dönen uçlarına yakın tutmak d. Aletin uçlarını darbe, çarpma ve yağlanmadan korumak 32.Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden kim sorumludur? a. Asıl işveren b. Asıl işveren ve alt işveren c. Alt işveren d. İş güvenliği uzmanı 33.Aşağıdakilerden hangisi yangın gazlarından biri değildir? a. Metil bromür b. Fosgen c. Hidrojen siyanür d. Azot oksitler 34.İş Kanununa göre iş kazaları ve meslek hastalıkları en geç kaç gün içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir? a. En geç 15 gün içerisinde b. Olay günü mesai bitimine kadar c. En geç yazı ile iki iş günü içerisinde d. Olayın olduğu birinci hafta sonunda -7-

8 35.Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere kompresörlerin kontrol ve deneyleri için verilen sürelerden hangisi yanlıştır? a. Periyodik olarak 6 ayda bir b. Kompresörün montajından sonra ve çalıştırılmasından önce c. Kompresör üzerinde yapılacak değişiklik ve büyük onarımlardan sonra d. Periyodik olarak 12 ayda bir 36.Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların üzerinde bulunması gereken işaretlemedir? a. TS b. CE c. TM d. TSE 37.Ahşap seyyar merdivenlerin uzunluğu kaç metreyi geçmeyecektir? a. 4 b. 2 c. 8 d Yapı işleri, "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"ne göre hangi grupta yer alır? a. Az tehlikeli b. Tehlikeli c. Tehlikesiz d. Çok tehlikeli 39."Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre, aşağıdakilerden hangisi etik davranış ilkelerinden değildir? a. Halka hizmet bilinci b. Amaç ve misyona bağlılık c. Kurum karlılığı d. Nezaket ve saygı -8-

9 40.Risk gruplarından yaşlılar tanımına hangi yaşın üstündekiler girer? a. 60 yaşından daha yaşlı olanlar b. 30 yaşından daha yaşlı olanlar c. 50 yaşından daha yaşlı olanlar d. 40 yaşından daha yaşlı olanlar 41.Aşağıdakilerden hangisi gürültüden kaynaklanan maruziyetin önlenmesi veya azaltılması için işveren tarafından alınacak önlemelerden değildir? a. Maruziyet süresini ve gürültü düzeyini sınırlamak için gürültüyü azaltacak bir iş organizasyonu düzenlememek b. Teknik gelişmelere uygun önlemler alarak gürültüye maruziyetten kaynaklanan riskleri kaynağında yok etmek veya en aza indirmek c. Gürültüye maruziyetin daha az olduğu başka çalışma yöntemleri seçmek d. Yapılan işi göz önünde bulundurarak mümkün olan en düşük düzeyde gürültü yayan uygun iş ekipmanları seçmek 42.Ağrı eşiğinin karşılığı kaç db?dir? a. 70 db b. 100 db c. 140 db d. 50 db 43.Gece çalışmalarında görev yapan işçilerin sağlık muayeneleri en az kaç yılda bir yapılmak zorundadır? a. Yılda en az iki defa b. İki yılda en az bir defa c. Yılda en az bir defa d. Üç yılda en az bir defa 44.Kaza nedenleri aşağıdaki ana gruplardan hangisinde incelenmez? a. İşyeri b. İnsan c. Yöntem d. Malzeme -9-

10 45.Risk değerlendirme yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz? a. Potansiyel etki ve sonuçların meydana gelme olasılıkları nedir? b. Üretim süreci sonunda elde edilen ürünün miktarı nedir? c. Tehlikeler nelerdir? d. Potansiyel etki ve sonuçlar nelerdir ve bunlar kabul edilebilir mi? 46.Metan gazının tehlikesiz sayılabilecek konsantrasyonu % kaçtır? a. 1 b. 10 c. 4 d İşyeri ortamında bulunan riskin tehlikesini ortadan kaldırmak için risk yönetimi prosesi bu çalışmaların en önemli ayaklarından biridir. Aşağıdakilerden hangisinin risk yönetim proseslerinin çalışmalarından değildir? a. Kontrol önlemleri tespit ettirmeme b. Tehlikeyi tanımlama c. Riski tahmin etme d. Risk değerlendirme 48.İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin ve en başta yapılması gereken yöntem aşağıdakilerden hangisidir? a. Riskin kaynağında kontrol altına alınması b. İşin durdurulması c. Çalışanın değiştirilmesi d. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması 49.Aşağıdakilerden hangisi risk yönetim prosesinin amaçlarındandır? a. Sistematik tanımlamayı vurgulamalı, analiz ve tehlikelerin kontrolü ise etkili ölçümler içermelidir. b. Risk yönetim prosesinin oluşturulmasının amacı işletmelerin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmaları için en etkin, en hızlı ve en güvenilir yolları araştırmaktır. c. Hepsi d. Ortamdaki tehlikeleri belirleyen, onların kritik değişkenler ve fonksiyonlar üzerindeki etkilerini araştıran ve koruma amaçlı mekanizma veya stratejiler geliştiren bir tekniktir. -10-

11 50.Güvenlik ve sağlık işaretleri standartları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Geçiş işaretleri b. Yasak işaretler c. Uyarı işaretleri d. Emir işaretleri 51.Asetilen kullanılan sistemlerde aşağıdaki malzemelerden hangisi kullanılmaz? a. Bakır b. Krom c. Çelik d. Plastik 52.Aşağıdakilerden hangisi açık arazide yapılacak çalışmaların planlamasında göz önünde tutulması gereken konulardan biri değildir? a. Haberleşme b. Kamu işyerlerine olan uzaklık c. Meteoroloji d. Yüksek gerilim enerji nakil hatları 53.İş hukuku hangi hukuk dalı içinde yer alır? a. Tarihi Hukuk b. Sosyal Hukuk c. Kamu Hukuku d. Özel Hukuk 54.SGK istatistiklerine göre ülkemizde ölümlü iş kazaları en çok hangi sektörde olmaktadır? a. Kimya b. Tekstil c. İnşaat d. Metal -11-

12 55.Aşağıdakilerden hangisi insanların hissettikleri sıcaklıktır? a. İnsan vücudunun ölçülen sıcaklığı b. Havanın kuru termometre ile ölçülen ve ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklık c. Havanın glop termometre ile ölçülen sıcaklığı d. Havanın kuru termometre ile ölçülen sıcaklığı 56.Otomatik hız ayarlayıcısı bulunan çıkarma sistemleriyle yapılacak insan taşımalarında, kafeslerin hızı, saniyede kaç metreyi geçmemelidir? a. 11 b. 15 c. 10 d Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir? a. İdare Hukuku b. Anayasa Hukuku c. Ceza Hukuku d. İş Hukuku 58.Gece çalışmaları en fazla kaç saatle sınırlandırılır? a. 8 saat b. 7,5 saat c. 8,5 saat d. 6 saat 59.Düşme ve kayma tehlikesi olan yerlerde, yüksekliği tabandan itibaren kaç metreden daha fazla olan yerlerde çalışanlara güvenlik kemeri verilmelidir? a. 4 b. 5 c. 6 d

13 60.İş Kanununun 81 maddesine göre; işverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre aşağıdakilerden hangisinden yükümlü değildirler? a. Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmek b. Sertifikalı iş güvenliği yönetici görevlendirmek c. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmak d. Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmek 61.İşveren işyerinde ortaya çıkan meslek hastalıkları ve iş kazaları raporları ile ilgili ne yapması gerekir? a. Yetkili mercilere bildirmek b. İşyerinde saklamak c. İş güvenliği uzmanına vermek d. Hiçbiri 62.Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdakilerden hangisi genel prensipler arasında yer almaz? a. Çalışanın tedbirli ve dikkatli davranması b. Önlenmesi mümkün olmayan risklerin değerlendirilmesi c. Risklerin önlenmesi d. Risklerle kaynağında mücadele edilmesi 63.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı çalışanlarının görevleri ve yükümlülükleri arasında değildir? a. Bilgi ve uzmanlık b. Çalışma ortamındaki riskleri gidermek c. Önleme ve hızlı hareket etmenin vurgulanması d. İyileştirici eylemlerin izlemi -13-

14 64.İSG açısından işletmelerde risk değerlendirmesi çalışması yapmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisi değildir? a. Çalışanların iş güvenliklerini sağlamak b. İş kazaları ve meslek hastalıklarının minimum seyide tutmak c. Çalışanların sosyal güvenliğini sağlamak d. İşyerinde bulunan riskli durumlar konusunda önlemler almak 65.İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır? a. % 50 b. % 88 c. % 44 d. % Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olan metanın konsantrasyonu % kaçın altında ise patlama olmaz ve sadece yanar? a. 9 b. 7 c. 11 d Aşağıdakilerden hangisi ortama yönelik koruma uygulamalarından değildir? a. Kapalı çalışma yöntemi b. Yerel havalandırma c. Kişisel koruyucular d. Tehlikesiz olanla değiştirme 68.İş hukukunda daha çok hangi tür kurallar yer alır? a. Tamamlayıcı kurallar b. Tanımlayıcı kurallar c. Mutlak emredici kurallar d. Nisbi emredici kurallar -14-

15 69.Aşağıdakilerden hangisine elektrik devresi denir? a. Bilgisayar, faks ve telefondan oluşan sisteme elektrik devresi denir. b. Baraj, türbün ve su borularından oluşan sisteme elektrik devresi denir. c. Mıknatıs, metal tozları ve kartondan oluşan topluluğa elektrik devresi denir. d. Elektrik akımının iletilmesini sağlayan, iletken ya da iletkenler zinciri ve öğeler (elektrik güç kaynağı, lamba, iletken teller, anahtar vb. öğelerin seri veya paralel bağlanarak meydana getirildiği düzenek) dizisidir. 70.Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ve 180. maddesinde işyeri hekimi çalıştırılmasına dair hükümleri içeren yasa hangisidir? a. Sosyal Sigortalar Yasası b. Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası c. Umumi Hıfzısıhha Yasası d. Borçlar YasasıUmumi Hıfzısıhha Yasası Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası 71.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma makinaları ve araçları yetkili teknik bir eleman tarafından kaç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir? a. Altı ayda bir b. Her ay c. Üç ayda bir d. Yılda bir 72.Bir fabrika veya tesisin risk değerlendirmesindeki hedefler neler olmalıdır? a. Bu hataların nasıl değerlendirileceğinin belirlenmesi, gerekiyorsa, bu hataların nasıl kontrol altına alınabileceğinin tespitinin yapılması b. Hepsi c. Herhangi bir hata oluştuğunda, bunun mal, can ve çevreye etkilerinin belirlenmesi d. Operasyonun, halk/çalışanlar ve çevre açısından, güvenlik ve sağlıklarının hangi derecede sağlandığının kanıtlanabilir biçimde belirlenmesi -15-

16 73.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim konuları arasında yer alır? a. Kaldırma makinalarında güvenlik önlemleri b. Kaynak işlerinde güvenlik önlemleri c. Meslek hastalıkları d. Döküm işlerinde güvenlik önlemleri 74.Aşağıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden biri değildir? a. Tehlike bölgesinden yeterli uzaklığa yerleştirilmeli b. İlave herhangi bir tehlike ortaya çıkarmamalı c. Kolayca devreden çıkarılmalı veya kolayca by-pass edilmeli d. Üretim işleminin izlenmesine asgari engel olmalı 75.Baretler kaç kg bilyenin 1,5 metreden üzerine düşmesine dayanıklı olmalıdır? a. 3 b. 4 c. 2 d Kansorejen ve mutajen maddelerin kullanımın azaltılması ile ilgili olarak işverenler aşağıdaki kurallardan hangisine uymakla yükümlüdürler? a. İşveren, kanserojen ve mutajen maddeleri aldığı firmaların kalite yönetim sistemine sahip olmalarını isteyecektir. b. İşveren, kanserojen ve mutajen maddeleri işyeri sınırları dışında özel yapılmış depolarda özel kaplar içinde saklayacaktır. c. İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır. d. İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde herkese vermek zorundadır. -16-

17 77.Hangi oranda grizu patlaması en şiddetli şekilde olur? a. %10,5 b. % 9,5 c. % 15 d. % Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinde ülkelerin hükümet temsilcisi, işveren temsilcisi ve işçi temsilcisi eşit olarak temsil edilir ve oy hakkına sahiptir? a. WHO b. ILO c. BM d. OHSA 79.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken talimatlar konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a. Profesyonel olmayan operatörler tarafından kullanılması düşünülen makinalar için, kullanım talimatlarının yazılması ve düzenlenmesinde bu tür operatörlerden makul olarak beklenebilecek genel eğitim seviyeleri ve yargıda bulunabilme düzeyleri de göz önünde bulundurulmalıdır. b. Bütün makinalarda Türkçe hazırlanmış talimatlar bulunmalıdır. c. Talimatların içeriği yalnızca makinaların amaçlanan kullanımlarını değil aynı zamanda makul bir şekilde öngörülebilen olası yanlış kullanımlarını da içermelidir. d. Talimatlar, uzman personelin anlayabileceği topluluk dilinde hazırlanmalıdır 80.Makina Emniyeti Yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik kurallarında geçen aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? a. Tehlike: Muhtemel bir yaralanma veya bunların sağlık üzerinde oluşturabileceği hasar kaynağı b. Koruyucu tertibatı: Özellikle fiziksel bir engel vasıtasıyla koruma sağlayan makinanın parçası c. Tehlikeye maruz kalan kişi: Kısmen veya tamamen bir tehlike bölgesinde bulunan kişi d. Risk: Tehlikeli bir durumda meydana gelebilecek olan sağlığa yönelik yaralanma veya hasarın olasılık ve derecesinin birleşimi -17-

18 81.Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işlerden biridir? a. Petrol ve doğal gaz arama işleri b. Otel, pansiyon, kamp, yurt ve misafirhane gibi konaklama tesislerinde yapılan işler c. Ham, yarı ve tam yapılmış her tür bitkisel, hayvansal veya endüstriyel ürün ve malların alım ve satım işleri d. Depoculuk, ambarcılık, antrepoculuk ve benzeri işler 82.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketlerin nedenlerinden biri değildir? a. Uygunsuz mekanik şartlar b. Bilgi ve ustalık yetersizliği c. Fiziki yetersizlik d. Koruyucusuz makina 83.Madenlerde kendiliğinden veya bazı işlemler sonucunda da ortama çeşitli gazlar oluşabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu gazlardan biri değildir? a. Metan b. Azot c. Karbondioksit d. Hidrojen sülfür 84.Aşağıdakilerden hangisi termal konforu faktörlerinden biri değildir? a. Hava sıcaklığı b. Radyan ısı c. Havanın nem yoğunluğu d. Havanın oksijen yoğunluğu 85.Ellerin darbe ve sıkıştırmaya karşı korunması için ne tür eldiven kullanılmalıdır? a. Eldivenlerin içerisine çelik bileşikler yerleştirilerek takviye edilen eldivenler b. Uçlarına çelik yüksüklerin konulduğu eldivenler c. Tel dokumayla takviye edilmiş eldivenler d. İyi kumaştan yapılmış eldivenler -18-

19 sayılı İş Kanununun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, AB adaylık sürecinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenlemeler; çağdaş ve uluslararası normlar ve AB Direktiflerine uygun olarak yenilenmiş ve yeni hazırlanan Yönetmeliklerle iş sağlığı ve güvenliği konusunda önleme ve geliştirmeye yönelik aşağıdakilerden yeni yaklaşımlardan hangisi getirilmiştir? a. İş yerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi b. İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi c. Hepsi d. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumun sürekli iyileştirilmesi 87.Sodyum ile su temas ederse hangi gaz ortaya çıkar? a. Asetilen b. Metan c. Hidrojen d. Azot 88.Risk değerlendirilmesi için yöntem belirlenmesi OHSAS Standardının hangi maddesinin koşuludur? a Hedef ve programlar b Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi c Yasal ve diğer şartlar d Performans ölçümü ve izleme 89.Gürültülü işlerde çalışanlarda kulak odyogramları kaç ayda bir alınmalıdır? a. 3 ayda bir b. Hiçbiri c. 6 ayda bir d. 2 ayda bir 90.İşyeri binaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Yörenin mimarisine göre tasarlanmalı b. İşçilerin isteğine göre tasarlanmalı c. İşverenin görüşüne göre tasarlanmalı d. İşin özelliğine göre tasarlanmalı -19-

20 91.Alo yangının telefonu aşağıdakilerden hangisidir? a. 112 b. 187 c. 110 d Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk iş yasası aşağıdakilerden hangisidir? a b c. 506 d Haftalık kanuni çalışma süresi ne kadardır? a. 50 saat b. 45 saat c. 35 saat d. 60 saat 94.İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre en ağır yük için kaldırma ve bağlama zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az kaç olacaktır? a. 7 b. 5 c. 3 d Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları üzerinde mutlaka bulunması gerekenlerden biridir? a. Takım çantası b. Operatör belgesi c. Kullanma kılavuzu d. Yangın söndürücü -20-

21 96.Aşağıdakilerden hangisi tutuşma olayının bağlı olduğu etmenlerden biri değildir? a. Maddenin oksijenle karışımı b. Maddenin cinsi c. Maddenin şekli d. Maddenin özellikleri 97.Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının direkt (doğrudan) nedenlerinden biridir? a. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketler b. Kimyasal etmenler c. Ergonomik etmenler d. Fiziksel etmenler 98.İş kazaların % 10?u aşağıdakilerden hangisinden dolayı olmaktadır? a. Dalgınlık b. Dikkatsizlik c. Tehlikeli hareket d. Tehlikeli durum 99.İş makinalarında geçiş üstünlüğü aşağıdakilerden hangisine aittir? a. Yüklü olana b. Tali yoldan gelene c. Boş olana d. Ana yoldan gelene 100.Aşağıdaki kontrollerden hangisi risklerin azaltılması için uygulanacak hiyerarşiye göre ilk sırada düşünülmelidir? a. Mühendislik kontrolleri b. İşaretler/uyarılar c. Ortadan kaldırma d. Kişisel koruyucu donanımlar -21-

22 TEST İş güvenliği kavramı içeriğinde aşağıdakilerden hangisini yoktur? a. Üretimin korunması b. Çalışanların korunması c. Ekonominin korunması d. İşletmenin korunması 102.Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığının kurucusu olarak bilinir? a. Nicander b. Ramazzini c. Paraselsus d. Agricola 103.Sanayi devrimi döneminde günlük çalışma süresi ortalama kaç saattir? a b c d Parlamentoda girişimlerde bulunarak 1802 yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali" adlı yasanın çıkarılmasını sağlayan kimdir? a. Sir Robert Peel b. Antony Ashly Cooper c. Robert Owen d. Thomas Percival 105.Birinci Millet Meclisi döneminde çıkarılan kömür madenleri ile ilgili ilk yasa aşağıdakilerden hangisidir? a. Zonguldak ve Ereğli Havzası Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii Umumiyesine Füruhtuna Dair 114 sayılı Yasa b. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu c. Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik 151 sayılı Yasa d. Maadin Nizamnamesi -22-

23 106.İşverenin iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sorumluluğu hangi yasada düzenlenmiştir? a. Umumi Hıfzısıhha Yasası b. Borçlar Yasası c. Çalışma Bakanlığı Kuruluş Yasası d. Sosyal Sigortalar Yasası 107."Sanayi ve Ticarette İş Teftişi İle İlgili Uluslararası Çalışma Sözleşmesi" kaç sayılı ILO sözleşmesidir? a. 91 b. 81 c. 102 d Aşağıdakilerden hangisi 1475 sayılı İş Yasasının 74. maddesine göre çıkarılan ve halen yürürlükte olan tüzüklerden biri değildir? a. Yapı İşlerinde Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirleri Tüzüğü b. Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşlerde ve İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri Hakkında Tüzük Yapı İşlerinde Alınacak İşçi c. Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü d. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 109.AB direktifleri esas alınarak hazırlanan yeni mevzuat ile gelen yenilikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Risk değerlendirmesi b. Çalışanların katılımı c. Önleme ve koruma faaliyetleri d. İş sağlığı ve iş güvenliği kurulu 110.Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Zararlı madde yerine daha az zararlı madde kullanmak b. Risklerden korunmak için öncelikle kişisel koruyucu donanım kullanmak c. Mühendislik kontrolleri d. İdari kontroller -23-

24 111.Kimyasal etmenlerden çalışanları korumak için uygulanacak temel ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? a. Etmenleri kaynağında yok etmek b. Alıcıda (işçide) önlem almak c. Taşeron çalıştırmamak d. Etmenleri yayıldığı ortamda önlemek 112.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği sorunlarının temelini oluşturan etmenlerden biri değildir? a. Biyolojik etmenler b. Fiziksel etmenler c. Ekonomik etmenler d. Kimyasal etmenler 113.WHO kısaltmasının Türkçedeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? a. Dünya Sağlık Örgütü b. Uluslararası Çalışma Örgütü c. Uluslararası İşçi Konfederasyonu d. Dünya Tarım ve Gıda Örgütü 114.Osmanlı devleti döneminde çıkarılan ve 100 maddeden oluşan iş sağlığı ve güvenliği ilgili ilk yasal belge aşağıdakilerden hangisidir? a. Kömür madenleri Nizamnamesi b. Dilaver Paşa Nizamnamesi c. Maadin Nizamnamesi d. Ereğli Fahmiyesi Nizamnamesi 115.Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ve 180. maddesinde işyeri hekimi çalıştırılmasına dair hükümleri içeren yasa hangisidir? a. Sosyal Sigortalar Yasası b. Umumi Hıfzısıhha Yasası c. Borçlar YasasıUmumi Hıfzısıhha Yasası Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası d. Sağlık Bakanlığı Kuruluş Yasası -24-

25 116.Ülkemizde Cumhuriyet döneminde çıkarılan ilk iş yasası aşağıdakilerden hangisidir? a b c. 506 d Ülkemizde yürürlükte olan iş yasası aşağıdakilerden hangisidir? a b c d Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin yükümlülüklerinden biri değildir? a. Kadınlara ayrıcalık tanımak b. Güvenlik kültürü oluşturmak c. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kurmak d. Sosyal diyalog sağlamak sayılı İş Kanununun uygulanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur? a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı b. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı c. Bakanlar Kurulu d. Başbakanlık 120.Çalışma Bakanlığı hangi tarihte kurulmuştur? a b c d

26 121.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlardan biri değildir? a. TİSK b. İş Teftiş Kurulu Başkanlığı c. Türk Kızılay Derneği d. Türk Tabipler Birliği 122.Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinde ülkelerin hükümet temsilcisi, işveren temsilcisi ve işçi temsilcisi eşit olarak temsil edilir ve oy hakkına sahiptir? a. OHSA b. ILO c. BM d. WHO 123. Aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi doğrudan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değildir? a. OHSA b. WHO c. ILO d. BM 124.İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara ne denir? a. Güvenlik kültürü b. İş sağlığı ve güvenliği c. Güvenlik önlemleri d. Risk değerlendirmesi 125.Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarından biri değildir? a. Üretimin korunması b. Hakların korunması c. Çalışanların korunması d. İşletmenin korunması -26-

27 126.İnsanın kendi kusurlarından kaynaklanan ve kazaya sebep olan olaya ne denir? a. Tehlikeli durum b. Tehlikeli hareket c. Dalgınlık d. Dikkatsizlik 127.İş kazalarının yüzde kaçı tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır? a. % 50 b. % 88 c. % 44 d. % Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketlerden biri değildir? a. Bakımsız makina b. Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma c. Emniyetsiz yükleme, taşıma ve istifleme d. Emniyetsiz vaziyet alma 129.Yaralanma veya hasar kaza zincirinin kaçıncı halkasıdır? a. İkinci b. Dördüncü c. Beşinci d. Üçüncü 130.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlardan biri değildir? a. Kusurlu alet, makina ve teçhizat b. Makina koruyucusunu çıkartmak c. Topraklanmamış elektrikli makinalar d. Kapatılmamış boşluklar -27-

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün

TEST 1. 4.Titreşimden ileri gelen meslek hastalığı için yükümlülük süresi ne kadardır? a. 2 ay b. 2 yıl c. 2 hafta d. 2 gün TEST 1 1. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır? a. İlköğrenim b. Yüksek okul c. Okuryazar d. Mesleki eğitim 2.Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a. Solunum sisteminde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Konu; İSG Kurulları Amaç; Elliden fazla çalışanı olan işyerlerinde kurulması zorunlu olan İSG kurullarının oluşumu, görevleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim

Detaylı

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri

X X İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezleri X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. X X X X X X Okul/Kurum Müdürlükleri A 1 B 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK 07.04.2006 tarih ve 2006/10333 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzüğün Yürürlükten

Detaylı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı

Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi; işyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları

Detaylı

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız.

Vaatler kağıt üzerinde kalmasın, kaliteli hizmet alayım diyorsanız, İş güvenliği uzmanınız ve işyeri hekiminiz işyerinize gelsin istiyorsanız. DİKKAT!!!! İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALMAYA BAŞLAMADINIZ MI???? İşyeriniz Çok Tehlikeli ve Tehlikeli işler kapsamında ise ya da, İşyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında ancak çalışan sayınız 50 nin üstünde

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ. Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSİ Yrd. Doç. Dr. Fuat YILMAZ Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü İş Güvenliğinin Tanımı İş güvenliği; bir işin yapılması sırasında, işyerindeki fiziki çevre şartlarından

Detaylı

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara iş sağlığı ve iş güvenliği

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? CEVAP: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir? 1 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2 İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi.

Detaylı

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI

23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 1)Duyma eşiği kaç desibeldir?.0.87.80. 30.50 23 MAYIS 2015 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI SORULARI 2)işveren kulaklık almakla almamak arasında kalmıştır işyerinde gürültü seviyesi kaç db(a) ise

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 OCAK 2013 ÖNDER KAHVECİ T Ü R K İ Y E K A M U - S E N G E N E L S E K R E T E R İ T Ü R K S A Ğ L I K - S E N G E N E L B A Ş K A N

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir.

ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ. İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ Eğitimin Amacı Çalışma ortamı gözetiminin tanımı ve kapsamı, İş güvenliği uzmanlarının çalışmarındaki yeri ve önemidir. Çalışma Ortamı Gözetiminin Tanımı Çalışma ortamı gözetimi;

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDATÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK Resmi Gazete: 28 Nisan 2006 - Sayı : 26152 MADDE 1 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İZLEME VE ÖLÇME PLANI

İZLEME VE ÖLÇME PLANI İZLEME VE ÖLÇME PLANI KONTROL / ÖLÇÜM / RAPOR / İZLEME İSG Faaliyet Planı YASAL YÜKÜMLÜLÜK MADDELERİ SORUMLU PERİYODU Madde: 15 Gerçekleşen Kontrol Tarihi Gelecek Kontrol Tarihi AÇIKLAMA Gerekli görüldüğünde

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU

RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ. Ali Kaan ÇOKTU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRMESİ ve ÇALIŞANLARIN İSG EĞİTİMLERİ Ali Kaan ÇOKTU İSG Uzman Yardımcısı Endüstri Mühendisi Giriş Genel

Detaylı

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii

SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ GENEL DEĞERLENDİRME...9. iii İçindekiler SUNUŞ...ix 1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN İŞLETME YÖNETİMİ AÇISINDAN ÖNEMİ...1 1.1. Sağlık Programları... 5 1.2. Güvenlik Programları... 5 1.3. Eğitim Programları... 6 2. GENEL DEĞERLENDİRME...9

Detaylı

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ;

6331 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yaparak, Şifa Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından ; 17.12.2013 İŞ GÜVENLİĞİ KAPSAMINDAKİ HİZMET TEKLİFİ TEKLİF BİLGİLERİ YETKİLİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI DANIŞMAN ŞİFA ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ ADRES: HEPKEBİRLER MAH. NASRULLAH İŞ MERKEZİ KAT:5

Detaylı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı

Kaynakların Derslere Göre Dağılımı pozitifakademi.org Uzaktan Eğitim Sitesi Kaynak Listesi Görsel materyaller, e-dokümanlar, Pozitif Ltd. Şti. Eğitmenlerince hazırlanmış olup, telif hakları Pozitif Ltd. Şti.ne aittir. Dokümanların hazırlanmasında,

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İLKER KIYAK MAKİNA MÜHENDİSİ İSG UZMANI ( A SINIFI ) www.ilkmak.com Risk Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka

Detaylı

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

SUNU PLANI SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI SUNU PLANI 1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME 2- ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI -1-6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM CALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI GÜNCEL DOKÜMAN LİSTESİ 5393 Belediye Kanunu 03.07.25 Arşiv Sorumlusu www.basbakanlik.gov.tr 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu 10.07.24 Arşiv Sorumlusu 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20.06.2012 Arşiv Sorumlusu TS 12174 Şehir

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ. Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Necati İLHAN Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı YASAL DAYANAK İşyerinde Çalışanların Sağlık ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12.06.1989

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır.

İŞ YERİ HEKİMİ. (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışır. ORGANİZASYONDAKİ YERİ görev yapar. : : İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlu Koordinatörüne bağlı GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: İş Yeri Hekiminin Görevleri: (A) İş yeri hekimi, işyerinde bulunması halinde

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 2014 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PARS DANIŞMANLIK 20.02.2014 5763 Sayılı Kanun ( İş Kanunu ve bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) Kabul Tarihi:15.05.2008 İçerik 4857 sayılı İş kanunu dahil

Detaylı

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ

Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ Dr. Teoman AKPINAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ VE İŞVEREN REHBERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm 4857 SAYILI İŞ KANUNU VE YÖNETMELİKLERİNE GÖRE İŞVERENLERİN

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Biyosidal Ürünlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Deniz BOZ ERAVCI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı 1 İçerik - İş Sağlığı ve Güvenliği - İlgili

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 18.01. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak ve tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 4 İşverenin yükümlülüğü

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Ortak Sağlık Birimleri Amaç : Birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde İşyeri Sağlık Birimlerini ve fonksiyonlarını tanıtmak Hedefler : İşyeri Sağlık Birimlerinin

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.

İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu. İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü GISLab ecolak@ktu.edu.tr İşyeri örgütlenmesinde İSİG İş sağlığı ve güvenliğinin temel amacı, işçilerin

Detaylı

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1

Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 İş Güvenliği Mühendisliği Bedri TEKİN Makina Mühendisi MMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 06.09.2009 1 2007 Yılı SSK İstatistikleri İş Kazası Sayısı : 80602 İş kazaları sonucu ölüm sayısı : 1043 Sürekli iş

Detaylı

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi ALIŞTIRMALAR Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği açısından en uygun tehlike tanımıdır? a) Büyük zarara yol açabilecek durum b) Malın, malzemenin ya da işyeri

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi

İş Sağlığı ve Güvenliği. Kavrama Haritası İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ. Ünite. İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği İş Yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi Kavrama Haritası Ünite 7 İŞ YERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİ İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ve Ortak Sağlık Güvenlik

Detaylı

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları

6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları 6331 sayılı İş sağlığı Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Çerçevesinde İş Sağlığı Güvenliği Kurulları Bu yazıda, 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan ve

Detaylı

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;

d) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; İSG MEVZUATI-1 1- İş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? a- Rehberlik 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Sunanlar: Cem Taşkın Öktem 1133022 Büşra Duman 1133024 Sunum Tarihi: 06.03.2014 İrem Bengisu Ay 1133016 Kübra Yaman 1133036 İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gelişimi Geçmişi daha eskiye

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Konunun genel amacı Katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramalarına yardımcı olmaktır

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Çalışanların Eğitimi, Bilgilendirilmesi ve Katılımların Sağlanması Yükümlülüğü Çalışanların bilgilendirilmesi (m. 16) (1) İşyerinde iş sağlığı ve

Detaylı

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yönetmelikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ Hazırlayan İLKER KIYAK Makine Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı ( A sınıfı ) 1 2 Eğitimin Amacı Katılımcılara; İşyerlerinde yasal mevzuata uygun olarak İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İSG. Uzm. Ahmet ASLANCAN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 1 İŞVERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 6331 KANUNUNDAKİ TANIMLAR-1

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı

Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Bedri KEKEZOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Altuğ BOZKURT Elektrik İş Güvenliği ve Mevzuatı Güvenlik Donanımları Yasal Mevzuatlar Güvenlik Donanımları Hat üzerinde gerilimin bulunup bulunmadığının kontrolü,

Detaylı

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü

Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Halil CANTÜRK İbrahim Halil NURDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Genel olarak kaynak teknolojisinden, bina kurulmasından, cihaz onarımlarına, ağır sanayiden

Detaylı

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI ECZANE ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Mad. Yük. Müh. Deniz ARIKAN (PhD) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İSG Koordinatörü İÇERİK İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

Detaylı

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 1 GÜNDEM Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi 2 RİSK ANALİZİNDE YASAL DURUM 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Risk değerlendirmesi, kontrol,

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALŞMALARI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÇALŞMALARI İş güvenliği uzmanlarının nitelikleri ve görevlendirilmeleri (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET TEKLİFİ ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI na Sayın İlgili; Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Hekimliği Uygulama Faaliyeti ile Çok Tehlikeli sınıfta yer alan Diş Laboratuarının Faaliyeti gösteren işyerleri için; 20.06.2012

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak)

10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri 10-49 Çalışanı Olan İşyerleri. AZ TEHLİKELİ (Aynı miktarda) ÇOK TEHLİKELİ (%50 artırılarak) 6645 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN İLE 6331 SAYILI İSG KANUNUNDAKİ İDARİ PARA CEZALARININ TEHLİKE SINIFI VE ÇALIŞAN

Detaylı

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne;

KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; KARAR 2016/43 Uşak Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Yönergesinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; UŞAK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com

MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 1 P a g e MAYIS 2014 ÇALIŞMA SORU BANKASI 7 Hazırlayan:HAKAN ERDOĞAN http://www.isgfrm.com 4. 1. Solunumla akciğerlere ulaşmasına rağmen akciğerlerde yapısal ve/veya fonksiyonel bozukluk yapmayan tozlara

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ:

DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: 12 39 Slayt 1/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ: Kazaların önlenmesinde, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımız, görevlerimiz ve yetkilerimiz hakkında bilgilendirme ve bilinçlendirme 2016 Güz

Detaylı

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ

OCAK 2013 TÜRKİYE KAMU-SEN AR-GE MERKEZİ OCAK 2013 20 Haziran 2012 de kabul edildi. 30 Haziran tarih, 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti

kurumsal Necati ALOĞLU Entepe OSGB En Tepe Sağlık ve İş Güvenliği Hiz. Tic. Ltd. Şti kurumsal 2001 yılından beri kurumsal firmalara Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri başta olmak üzere Eğitim, Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri sunduk. MEB onaylı mesleki eğitimler verdik.

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNUN UYGULAMASINA İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu; İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının

Detaylı

Periyodik Teknik Kontrol

Periyodik Teknik Kontrol Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ÇALIŞMA ESASLARI EĞİTİM NOTLARI HAZIRLAYAN M. Özkan ÖZGÜR İş Güvenliği Uzmanı DETAM YAYINLARI 1 KURULLARIN OLUġTURULACAĞI ĠġYERLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ İşyerlerinin İş Kanununa

Detaylı

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA İzleme ve Ölçme Takip Listesi TUZLA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi 1. Sınıf gayri sıhhi müessese Çalışma Ruhsatı Faaliyet

Detaylı

Sağlıklı ve güvenli alandasınız!

Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Sağlıklı ve güvenli alandasınız! Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nedir? İş yerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yetkilendirilen birimdir. OSGB ler,

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU İş sağlığı ve güvenliği ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu:

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 İstanbul, 16.05.2013 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete de Yayımlanmıştır. DUYURU NO :2013/61 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

Detaylı

KONU : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR. KONU : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANMIŞTIR. 18 Ocak 2013 tarih ve 28532 sayılı resmi gazetede İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. İş sağlığı

Detaylı

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız

İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler Mesleğe Hazırlık Eğitimleri Görev ve Sorumluluklarımız İSG Sistemi Bilinmesi Gerekenler SUNUM İÇERİĞİ İSG MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLABİLİR İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI NASIL OLUNUR UZMANLIK SINIFLARI NEDİR? TEHLİKE SINIFLARI NEDİR?

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1475 sayılı iş yasası ve bu yasanın 74. Maddesine göre çıkarılan tüzükler incelendiğinde mevzuatın, Teknik bilgi vermeye çalışan ve buna bağlı olarak

Detaylı