Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TOPLUMSAL YAŞAM MEMNUNİYETİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE ÜZERİNDE ETKİLİ MEDYANIN OLAN ROLÜ SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ THE ROLE MEDIA IN GENDER INEQUALITY AN ANALYSIS SOCIODEMOGRAPHIC COMPONENTS EFFECTIVE ON LIFE SATISFACTION Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ Murat KORKMAZ Marmara Üniversitesi, Hatice İletişim Nur GERMİR Fakültesi 2 Radyo, Ali Serdar Televizyon YÜCEL ve Sinema 3, Ayça Bölümü GÜRKAN 4 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye 2 Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye 3 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ/Türkiye 4 Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, Ege Hemşirelik farklı coğrafyalarında Fakültesi Psikiyatri Abstract: Hemşireliği, Roles İzmir/Türkiye and responsibilities socially attributed farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal to women and men in different periods of history, olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal different geographies and different cultures are expressed as gender in short. Gender appears since the cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya Öz: geldiği Politika andan yapıcılar itibaren toplumu toplumsal oluşturan bireyleri cinsiyet daha iyi kendisini anlamak Abstract: individual Policy is born makers and have human to specify affairs for whom, differ. where, However, when ve refahı arttırmak amacıyla alınması gereken tedbirleri belirlerken the life is better while determining the precautions need to be taken kimin göstermekte için, nerede, ve ne insani zaman hayatın ilişkiler daha de iyi farklılaşmaktadır. olduğunu belirlemek with women the purpose are pushed of understanding into the background individuals that both constitute socially the durumundadırlar. Ancak günümüzde Bu amaçla gerek TÜİK toplumsal Türkiye de gerekse 2003 yılından de siyasal beri society and politically better and increasing and they welfare. forced For this to purpose, live under TSI has the Yaşam Memnuniyeti Araştırmasını gerçekleştirmektedir. Toplumun açıdan ilerlemesini kadın ikinci de ölçmek plana amacıyla atılmakta yapılan bu ve çalışmalardan erkeklerin Life shadow Satisfaction of men. Index Gender performed inequality by OECD is among reflected which to been conducting Life Satisfaction Survey in Turkey since Türkiye nin gölgesinde yaşamaya aralarında bulunduğu mecbur OECD bırakılmaktadır. Teşkilatı tarafından Kadın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da ingly puts inequality on a solid basis. While women Turkey different also fields ranks conducted of media with and the this purpose condition of measuring increas- the gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Endeksi mutluluk algısı ve development of the society is directed to explaining the cognitive yaşam memnuniyeti arasındaki kognitif ilişkiyi açıklamaya yöneliktir. relation between life satisfaction and happiness perception. General ABD yansımakta tarafından ve gerçekleştirilen bu durum Genel eşitsizliği Sosyal Araştırma/General giderek somut Social and men Survey have conducted the same by USA rights and and Euro-Barometer responsibilities by EU in Social bir düzene Survey oturtmaktadır. ve AB ülkelerinin Teoride yaptığı Euro-Barometre kadın ve erkekler bu countries theory, it are is other clearly comprehensive understood researches. from the This programs study directed and bağlamda bilinen diğer geniş kapsamlı araştırmalardır. Yaşam to the applied analysis of the life satisfaction components with memnuniyeti aynı hak ve bileşenlerinin yükümlülüklere birbirleriyle ilişkisini sahipken, uygulamalı uygulama olarak each contents other has presented been designated in media for the that period the between situation the is years the incelemeye noktasında yönelik durumun olan bu bu çalışma, şekilde olmadığı yılları medyada arasındaki of right 2004 opposite and 204. in Data practice. obtained In following this study, unit root, the role granger of dönem için belirlenmiştir. Birim kök, granger nedensellik ve causality test and regression analysis have been analyzed with regresyon yer alan analizleri programlardan sonucu elde ve edilen sunulan veriler E-Views içeriklerden 8.0 programı açıkça ile anlaşılmaktadır. analiz edilerek yaşam Bu çalışmada memnuniyetini toplumsal en çok etkileyen cinsiyet faction conclusions have been have tried been to be made determined. on positioning It has been women concluded in de E-Views media in 8.0 gender program inequality and the factors is emphasized mostly affecting and life some satis- faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Kişisel mutluluk ve aile that there is a causality relation between personal happiness and mutluluğu eşitsizliğinde ile mutluluk medyanın kaynağı, rolü memnuniyet irdelenmiş ve umut ve faktörleri kadının family media. happiness; Following between the source research, of happiness, it has been satisfaction indicated and arasında medyadaki nedensellik konumlandırılışı ilişkisi olduğu, ailenin üzerine genel çıkarımlarda mutluluğunu en factors that women of hope; are services used of as love a sexual and health object affect in media the general and çok sevgi ve sağlık hizmetlerinin etkilediği, ailenin en az başarı happiness status of family most; family is affected from services bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medyada çok cinsel para ve bir eğitim obje hizmetlerinin olarak kullanıldığı etkilediğini, ve en az erkeklerin sağlık ve self-happiness have been supported of individuals with most; examples. they are affected from health they fall behind men. Moreover, findings obtained ve asayiş hizmetlerinden etkilendiğini, bireylerin öz mutluluğunu of success and safety least; money and educational services affect en SGK gerisinde hizmetlerinden yer aldığı etkilendikleri, ortaya çıkmıştır. gerek bireyin Bununla gerekse birlikte ailenin and SSI services least; happiness of women are most effective in öz mutluluğunda en çok kadınların mutlu olmasının etkili olduğu self-happiness of both individuals and family. sonucuna elde edilen varılmıştır. bulgular örneklerle desteklenmiştir. Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Words: Media, Life Positive Satisfaction Discrimination Perception, Subjective Ethics In Welfare, Media Key Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu Algısı, Öznel Refah, Yaşam Quality of Life. Kalitesi. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif Ayrımcılık, Medyada Etik Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Hatice Nur GERMİR, Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa, Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee 78

2 GİRİŞ Memnuniyeti Endeksi, Avrupa Birliği ne üye ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI 28 ülkede gerçekleştirilen Euro-Barometre ve Yaşam memnuniyeti, ADMINISTRATIVE günümüzde iktisat, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda sosyal bilimciler SOLUTIONS TO DISPUTES OVER ABD de 972 yılından bu yana yapılan Genel CUSTOM DUTIES Sosyal Araştırma bu çalışmaların dünya çapında tarafından araştırıldığı gibi, tıp biliminin de ilgi Selin KILINÇ 2, Hatice en fazla YURTSEVER bilinen 3 ve geniş kapsamlı olanlarıdır. alanı içine girmektedir. Literatürde beyan edilmiş mutluluk veya öznel refah 3 Celal kavramları Bayar Üniversitesi ile eş Salihli MYO, KAVRAMSAL DıĢ Ticaret Bölümü ÇERÇEVE anlamda kullanılmakta ve kişinin sürdürmekte Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari İktisat Abstract: biliminde Custom duty önemli is a kind of bir tariff parametre arising olan sosyal olduğu hayatı bir eşyanın bütünlük yer değiştirmesi içinde nedeniyle, olumlu olarak bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, refahı subject etkileyen to customs bileşenlerin which is based başında on those yaşam memnuniyeti tariff that is gelmektedir. a foreign trade and Filozoflar economic policy ve dini liderler değerlendirmesi sosyal anlamına ve mali fonksiyonlarının gelmektedir yanında (TÜİK, önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 203). dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve tarih fiscal boyunca, functions. Since sevgi, they are bilgelik not collected ve on kabullenmek Yaşam memnuniyeti, vergi türü kişinin olmadığından, hayatında dış ticarete bir bütün konu olan gibi an indirect insan tariff doğasında on expenditures, bulunan custom duties ana unsurlara dair olarak ve/veya özel olmak hayat üzere alınmaktadır. alanlarının Gümrük olduğu vergileri, kognitif bir değerlendirme kanun kapsamı olarak dışında tanımlanmaktadır. tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Vergi farklı to foreign görüşler trade arrive ileri at the sürmüşlerdir. custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları /948 procedures and yılları practises arasında of custom duties etkisini are sürdürmüş (Myers ve Diener, sayılı 995; Gümrük Kanunu nda Huebner düzenlenmiştir. vd, 2005) Bu Bu kanun regulated by customs law numbered ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük olan Through ve this kuruculuğunu law, a systematization Jeremy has been Bentham ın yaptığı international Faydacılık trade entering Akımı customs (utilitarianism) territories of duygusal, kognitif değerlendirme, Bölgesine girişinden insanların başlayıp, yaşamla eşyaya uygulanacak ne created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik kadar ilgili oldukları oluşturulmuştur. üzerine Diğer kurulmaktadır tüm vergilerde olduğu (Paschali ve Tsitsas, 200). Esasen öznel bir durum gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, zihinsel Like all other ve taxes, fiziksel compalsive memnuniyetler levels such as ile bireysel olarak deneyimlenmiş öznel acılara, üzüntülere olan bireyin yaşam Gümrükler Bu çalıģma, kalitesinin Genel Celal Müdürlüğü Bayar değerlendirilmesi, Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından odaklanan Customs hazırlanan entelektüel Law. Resolution Yüksek process Lisans araştırmacıların of Tezinden öncüleri kişinin hayat şartlarını disputes over Gümrük türetilmiģtir. kabul etmesi veya bir vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm olarak customs kabul duties has edilmektedir. a different form from Jeremy the Bentham ın bütün olarak bireylerin süreci, diğer hayata vergilerde dair oluşan ihtiyaçlarının süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları hazcı have to fayda be resolved adını administratively verdiği fayda in the kavramının first klasik karşılanması anlamına öncelikle idari gelmektedir aşamada çözümlenmek (Sousa zorundadır. ve place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen iktisadın solved administratively, temsilcilerine legal action göre can ölçülemeyeceği be taken. düşünüldüğünden Key words: Custom, yerine Custom deneyimlenen Duties, Custom fayda kavramı Lyubomirsky, 200). Türkiye de Yaşam Gümrük Memnuniyeti Uyuşmazlıkları Araştırması, üretilmiştir. Ölçülme ve ölçülememe hallerine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından klasik iktisat tarafından kardinal fayda ve ordinal 2003 yılından itibaren bütün ülke sathında, 203 fayda olarak ayrımlanan fayda kavramı, faydanın yılından itibaren de il bazında gerçekleştirilmektedir. Bireylerin yaşam memnuniyetini ölçmek ve bireyin belirli bir zaman diliminde tüketiminde ölçülebileceğini savunan kardinal faydacılara göre diğer bileşenler arasındaki ilişkileri çözümlemek bulunduğu malın tümünden sağladığı toplam fayda adına Türkiye nin de aralarında bulunduğu 4 kavramı ve bireyin belirli bir zaman diliminde ülkede OECD tarafından gerçekleştirilen Yaşam tükettiği bir mala dair malın her biriminden elde 79

3 ettiği fayda ise marjinal fayda olarak açıklanmıştır. olduğunu Palmore ve Lukart (972), araştırmalarında ortaya koymuşlardır. Yaşlı erişkinlerde ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Ordinalistler ise bireyin malların tüketiminden elde ettiği faydanın ölçülemeyeceğini, ancak bireyin genel olarak yaşam doyumuna ulaşılmasının yaş malların tüketiminden sağladığı faydaya göre CUSTOM bir DUTIES almaya pozitif yaklaşılmasıyla ilişkili olduğunu sıralamada bulunabileceğini savunmaktadırlar. Selin KILINÇ 2, Hatice Larson YURTSEVER (978), vurgularken, 3 55 yaş üzeri bireyleri Faydanın ölçülebildiğini 2 Celal Bayar veya Üniversitesi ölçülemediğini Sosyal Bilimler Ens. Mali incelediği Hukuk Programı çalışmasında Yüksek Lisans Ragheb Öğrencisi ve Griffith (982), savunan tüm yaklaşımlarıyla İktisat kuramı, tüketicinin yani bireyin taleplerinin karşılanmasını, zitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. yaşam memnuniyeti ile boş zaman arasında po- fayda sağlayıp mutlu olmasını amaçlamaktadır Pavot ve Diener (993), kişinin özlemleri ile (Kamilçelebi, 202). içinde bulunduğu koşulları bir referans olarak karşılaştırıp yaşam memnuniyetini tanımlamaya Mutluluk ve yaşam memnuniyeti/kalitesi sübjektif çalışmıştır. Boylamsal analiz ve yatay kesit analiz refah kavramını şekillendiren unsurlar olarak, çok yöntemlerini kullanarak yaşam memnuniyeti ile boyutlu ve karmaşık bir ilişkiler ağına sahiptir. iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında Judge ve Watanabe (993), boylamsal Yaşam kalitesi sorununa çözüm getirebilmek adına araştırmacı, kendisine bazı hedefler belirlemektedir. Öncelikle yaşam kalitesinin içinde tatmini arasında güçlü bir etkileşim olmasına analiz yönteminde yaşam memnuniyeti ile iş bulunulan, yaşanılan çevre ile kuvvetli bir etkileşimi bulunmaktadır. Yaşam memnuniyetine ile iş tatmini arasındaki ilişkinin oldukça zayıf rağmen yatay kesit analizinde yaşam memnuniyeti dair ilk akademik çalışmalar 925 yılında Fluegel Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. olduğuna dikkat çekmiştir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the tarafından yapılmaya başlanmıştır. Sübjektif refah düzeyinin ölçümüne dair modern çalışmaların öncüsü kabul edilen çalışmalarında Flugel, kişilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylara verdikleri duygusal tepkileri derleyerek ruhsal yaşamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, II. Dünya Savaşı sonrasında yaşam memnuniyeti ile kişilerin mutluluğu arasındaki ilişkiler ağını araştırmıştır (Diener vd, 2009). Organizasyonel etkinlikler, inançsal ve içsel kontrol değişkenlerinin yaşam memnuniyeti üzerine etkili Yaşam memnuniyetine dair yapılmış olan araştırmaların çoğu genetik ve doğuştan gelen özellikleri içeren kişilik faktörleri ile yaşam koşulları, yaşamda maruz kalınan olaylar şeklinde çevresel faktörler olarak iki başlık altında kategorize edilmektedir. Kişinin yaşam doyumu ile psikolojik dayanıklılık, atılganlık, empati, kontrol, dışa dönüklük, içe dönüklük ve açıklık gibi kişilik değişkenlerinin arasında önemli bir ilişki olduğu görüşü ileri sürülmektedir (Sousa ve Lyubomirsky, 200). Son dönemde yapılan araştırmalar ise bireyin 80

4 proksimal çevre faktörleri denilen içinde bulunulan çevreden etkileşimleri hakkındaki yargısının olan bileşenlerin tespitine yönelik araştırmalarında yaşayan kadınların yaşam memnuniyetinde etkili ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI kısa dönemde yaşam memnuniyeti üzerinde (Jan ve Masood, 2008) yaşam memnuniyeti ile etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Sousa CUSTOM ve DUTIES yaş arasında negatif yönlü, yaşam memnuniyeti Lyubomirsky, 200). Selin KILINÇ 2, Hatice ile gelir YURTSEVER arasında 3 ise pozitif yönlü bir korelasyon 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali olduğunu Hukuk Programı tespit Yüksek etmişlerdir. Lisans Öğrencisi 42 ülkeyi kapsayan çalışmasında 3 Celal (Schyns, Bayar Üniversitesi 2002), Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü yaşam memnuniyeti ile gelir düzeyi arasındaki Yaşam memnuniyeti, pozitif psikoloji literatüründe ilişkiyi incelemiştir. Bu korelasyon düzeyinin merkezi bir konumdadır. Yaşam memnuniyetine yoksul ülkelerde daha güçlü olduğu sonucuna dair araştırmalar çoğunlukla yetişkinlerin üzerinde ulaşmıştır. (Suldo ve Huebner, 2004) ise herhangi bir ülke veya yoğunlaşmıştır. Çocukların ve ergenlerin yaşam kurumlar toplumda vergisi gibi belirli olumlu aralıklarla gelişme alınan bir doyumu, regular basis son like income zamanlarda tax and corporate araştırmacıların tax, as dikkatini are collected çekmiştir. only once Carmel when commodities ve arkadaşları subject (2009) da anlamında çok önemli eşyanın gümrüğe bir çıkarım geldiği anda olarak bir defaya stres mahsus ve psikopatalojik davranış Usul Kanunu gelişimi (VUK) nun üzerinde ikinci maddesine yaşam göre bu 4 the second genç item üzerinde of tax procedural yaptığı law, yaşam custom memnuniyeti doyumunun tampon gümrük vergilerinin bir etkiye usul sahip ve uygulama olduğunu esasları 4458 araştırmalarında, procedures and practises yaşam of custom doyumunun duties are gençlerin bildirmişlerdir. ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük çeşitli Through duygusal, this law, a systematization sosyal ve has davranışsal been yapıları işlemlerin sırasına göre bir sistematik ile international nasıl etkilendiğini, trade entering customs pozitif territories yaşam of memnuniyetinin Like all other gençleri taxes, compalsive gelecekle levels ilgili such as teşvik ettiğine Yaşam kalitesi, oluşturulmuştur. genel olarak Diğer toplumda tüm vergilerde refah olduğu ile gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, ilgili olarak kullanılan tahakkuk ve bir tahsil kavramdır. aşamaları Gümrük Bununla ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan dair by General tespitlerini Directorate yorumlamışlardır. of Customs as a part of Shucksmith, ve birlikte, akademik Gümrükler Bu ve çalıģma, politika Genel Celal Müdürlüğü söylemleri Bayar Üniversitesi tarafından, arasında Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından arkadaşları Customs hazırlanan (2009) Law. Resolution Yüksek araştırmaları process Lisans of Tezinden sonucunda yaşam disputes over üzerinde mutabık Gümrük türetilmiģtir. kalınan vergisinden bir terminoloji doğan uyuşmazlıkların yerine çözüm customs duties has a different form from the kalitesi kavramının üç ana özelliği bulunduğunu bir eğilim sapması yapıya olduğu sahiptir. dikkat Gümrük vergisi çekmektedir. uyuşmazlıkları ileri have sürmüşlerdir: to be resolved administratively Birincisi, in the bir first ülkenin yaşam Fahey ve arkadaşları Ancak (2005) idari yaptıkları aşamada çözümlenemeyen çalışmalarında refahın sadece bireyin yaşamıyla değil, ve Key onların words: Custom, çevresel Custom olaylardan Duties, Custom etkilenmelerine kalitesinden solved administratively, ziyade legal bireylerin action can be taken. yaşam durumları aynı zamanda içinde bulunduğu çevredeki olup dair algılarını yansıtır; ikincisi barınma koşulları, bitenden nasıl etkilendiğini ve bu olaylar karşısında neler hissettiğini yansıtmakta olduğunu kamu hizmetlerine erişim ve onların etkileşimi eğitim, istihdam, iş-yaşam dengesi, kurumlar ve ileri sürmektedirler. Yaşam memnuniyeti ile gibi çoklu yaşam alanlarını kapsayan çok boyutlu gelir arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında bir kavramdır; son olarak, bireyin subjektif görüş Kahneman ve arkadaşları (2006), yaşam memnuniyeti ile gelir arasındaki etkileşimin geçici bilgileri bir araya getirerek toplumun genelindeki ve tutumları ile yaşam koşullarına ilişkin nesnel olduğu sonucuna varmıştır. Kashmir ve Jammu da refahın görüntüsünü sunmaktadır. Batı ve Orta 8

5 Avrupa daki 8 ülkede (Polonya, Slovenya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, nucunda yaşam memnuniyetini en çok etkileyen granger nedensellik ve regresyon analizleri so- ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Bulgaristan ve Makedonya) çoklu regresyon faktörler belirlenmiştir. modeli yardımıyla yaşam memnuniyeti üzerinde CUSTOM DUTIES Araştırmanın hipotezleri: belirleyici olan faktörleri inceleyen çalışmalarında Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Asandului ve Hritcu (202), kişisel ilişkiler ve yüksek statünün yaşam memnuniyetini olumlu yönde etkilediği sonucuna varmışlardır. Japonya miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being ve Hindistan daki yaşlı insanların yaşamlarına dair memnuniyetlerini ölçen çalışmalarında Ramachandran ve Radhika (202), sosyo-ekonomik statülerinin daha düşük olmasına rağmen Hindistan daki insanların yaşam memnuniyetlerinin çok daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Hindistan da yaşam memnuniyeti ile sosyo-ekonomik statü arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmasında Daraei ve Mohajery (203), sosyo-ekonomik statünün yaşam memnuniyeti üzerinde olumlu yönde etkisi olduğunu tespit etmiştir. YÖNTEM Bu araştırma yaşam memnuniyeti faktörlerinin birbirleri ile ilişkisinin uygulamalı olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Değişkenler, mutluluk indeksi, mutluluk kaynağı, memnuniyet endeksleri ve umut endeksi olarak ayrılmıştır. Değişkenler arasındaki dönem için belirlenmiştir. Verilerin Analizi H0: Değişkenlerin hiçbirinde, birim kök bulunmamaktadır. H0: Aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Kişisel mutluluk ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Aile mutluluğu ile memnuniyet değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Kişisel mutluluk ile memnuniyet değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Aile mutluluğu ile umut değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Kişisel mutluluk ile umut değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. H0: Kişinin kendi mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan birim kök, H0: Aile mutluluğu ile memnuniyet değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. 82

6 H0: Kişinin kendi mutluluğu ile memnuniyet Memnuniyet indeksi: Sosyal Güvenlik ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Kurumu hizmetleri, Sağlık hizmetleri, Eğitim hizmetleri, Adli hizmetler, Asayiş hizmetleri H0: Aile mutluluğu ile umut değişkenleri CUSTOM DUTIES arasında ilişki bulunmamaktadır. Umut indeksi: Toplam, Erkek, Kadın Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 H0: Kişinin kendi mutluluğu ile umut değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu kullanılabilecekleri the second item of tax procedural belirlenmiştir. law, custom Tablo. Değişkenlere İlişkin Grup Birim Kök Testi işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering Cross- customs territories of Method gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan Statistic tarh, Like Prob.** all other taxes, sections compalsive levels Obs such as Null: Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan Gümrükler Bu çalıģma, Unit root Genel Celal (assumes Müdürlüğü Bayar Üniversitesi common tarafından, Sosyal unit Gümrük Bilimler root by Enstitüsü process) General Directorate of Customs as a part of Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Levin, Gümrük türetilmiģtir. Lin & Chu t* vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat Key words: Custom, 6 Custom Duties, 57 Custom ADF Gümrük - Uyuşmazlıkları Fisher Chi-square UYGULAMA VE ANALİZLER Değişkenlerin özetleri: Mutluluk indeksi: Tüm aile, Kendisi Mutluluk kaynağı: Sağlık, Sevgi, Başarı, Para, İş H0: Değişkenlerin hiçbirinde, birim kök bulunmamaktadır. Yapılan birim kök testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden büyük olması sebebiyle H0 hipotezi kabul edilmektedir. Dolayısıyla değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde PP - Fisher Chi-square ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Granger Nedensellik Testi H0: Aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, prob değerlerinin 83

7 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul mutluluğu ile mutluluk kaynağı faktörleri arasında ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla aile nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Tablo 2. Aile Mutluluğu ile Mutluluk Kaynağı Değişkenlerine İlişkin Granger CUSTOM DUTIES Nedensellik Testi Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. SAGLIK does Özet: not Granger Gümrük vergisi, Cause gümrüğe MUTLUA tabi olan ticari Abstract: Custom 9 duty is a kind of tariff arising MUTLUA does miktarı not Granger veya değeri Cause üzerinden SAGLIK alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those SEVGI does not türüdür. Granger Aynı zamanda Cause harcamalar MUTLUA üzerinden alınan instrument in addition 9 to its economic, social and MUTLUA does kurumlar not Granger vergisi gibi Cause belirli SEVGI aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as BASARI does olmak not Granger üzere alınmaktadır. Cause MUTLUA Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive 9 at the custom According to MUTLUA does kanun not kapsamı Granger dışında Cause tutulmuştur. BASARI Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, PARA does not ile Granger dış ticarete Cause konu olan MUTLUA eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, 9 a systematization has been MUTLUA does işlemlerin not Granger sırasına Cause göre PARA bir sistematik international trade entering customs territories of 0.84 MIS does not tahakkuk Granger ve Cause tahsil aşamaları MUTLUA Gümrük ve Ticaret assessment, accrual 9 and collecting.0784 are regulated MUTLUA does Gümrükler Bu not çalıģma, Granger Genel Celal Müdürlüğü Cause Bayar Üniversitesi MIS tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to SEVGI does not süreci, Granger diğer vergilerde Cause SAGLIK oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. 9 Customs duty disputes SAGLIK does öncelikle not Granger idari aşamada Cause çözümlenmek SEVGI zorundadır. place. However, in the case of disputes not being BASARI does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does Gümrük not Granger Uyuşmazlıkları Cause BASARI PARA does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause PARA MIS does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause MIS BASARI does not Granger Cause SEVGI

8 SEVGI does not Granger Cause ĠDARĠ BASARI AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI PARA does not Granger ADMINISTRATIVE Cause SEVGI SOLUTIONS TO DISPUTES 9 OVER SEVGI does not Granger Cause PARA CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 MIS does not Granger Cause SEVGI SEVGI does not Granger Cause 3 Celal MIS Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü PARA does not Özet: Granger Gümrük Cause vergisi, BASARI gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom 9 duty is a kind of tariff arising BASARI does miktarı not Granger veya değeri Cause üzerinden PARA alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those MIS does not türüdür. Granger Aynı Cause zamanda BASARI harcamalar üzerinden alınan instrument in addition 9 to its economic, social and BASARI does kurumlar not Granger vergisi gibi Cause belirli MIS aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate.7855 tax, as MIS does not olmak Granger üzere Cause alınmaktadır. PARA Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive 9 at the custom According to PARA does not kanun Granger kapsamı Cause dışında MIS tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, 0.5 Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler ilişkisi Enstitüsü incelenebilmektedir. Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to H0: Kişisel mutluluk ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, prob değerlerinin 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla kişisel mutluluk ile mutluluk kaynağı faktörleri arasında nedensellik 85

9 Tablo 3. Kişisel Mutluluk ile Mutluluk Kaynağı Değişkenlerine İlişkin Granger ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Nedensellik Testi Null Hypothesis: CUSTOM DUTIES Obs F-Statistic Prob. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 SEVGI does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause 3 Celal SEVGI Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü BASARI does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause BASARI PARA does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause PARA MIS does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause MIS MUTLUK does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not oluşturulmuştur. Granger Cause Diğer tüm MUTLUK vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence BASARI does not Granger Cause SEVGI Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to SEVGI does not Kanunu Programı Granger hükümlerine Yüksek Cause Lisans uygun BASARI Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over PARA does not yapıya Granger sahiptir. Cause Gümrük SEVGI vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved 9 administratively in the first SEVGI does not Ancak Granger idari Cause aşamada PARA çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken MIS does not Granger Anahtar Cause Kelimeler: SEVGI Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes SEVGI does not Granger Cause MIS MUTLUK does not Granger Cause SEVGI SEVGI does not Granger Cause MUTLUK PARA does not Granger Cause BASARI BASARI does not Granger Cause PARA

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Mayıs / Temmuz / Ağustos 205 Sayı: 03 Cilt: 02 İlkbahar Yaz May / June / July / August 205 Issue: 03 Volume: 02 Spring

Detaylı

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ISSN: 2148-8215 I İÇİNDEKİLER TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE MEDYANIN

Detaylı

ORTOPEDİ KLİNİKLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTANE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMASI: İSTANBUL-TEKİRDAĞ İLİ ÖRNEĞİ 1

ORTOPEDİ KLİNİKLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTANE TERCİH NEDENLERİ ARAŞTIRMASI: İSTANBUL-TEKİRDAĞ İLİ ÖRNEĞİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ International Refereed Journal of Orthopaedic Traumatology and Sports Medicine ORTOPEDİ KLİNİKLERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTANE

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Refereed Journal of Researches on Economy Management UHEYAD International Refereed Journal of Researches on Economy Management Ekim / Kasım / Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış ISSN: 2148-8207 İÇİNDEKİLER SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ KADIN İSTİHDAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET

TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ KADIN İSTİHDAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1845-1863, ANKARA-TURKEY TÜRKİYE DE KADIN İSTİHDAMININ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDEKİ KADIN İSTİHDAMI İLE

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Cem Rıza KARTAL ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDEKİ İŞ DOYUM DÜZEYİNİN BİREYSEL DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Cem Rıza KARTAL Bu çalışmanın amacı; bireysel demografik değişkenlerin iş doyumuna olan etkisini

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT

ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT UHEYAD ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT Ocak / Şubat / Mart 2015 Sayı: 03 Cilt: 02 Kış January / February /

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ULUSLARARASI HAKEMLİ PAZARLAMA VE PAZAR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF MARKETING AND MARKET RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart - Nisan Kış İlkbahar Dönemi Cilt: 2 Sayı: 4 Yıl:2015

Detaylı

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder.

iad İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ISSN: 1309-0712 Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue isarder.com & isarder. iad ISSN: 1309-0712 isarder.com & isarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year Cilt / Volume Sayı / Issue : 2013 : 5 : 1 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal

Detaylı

TEŞEKKÜR. Tezin kapak tasarımında gösterdiği özverili çalışmadan dolayı Münire ŞAHİN e,

TEŞEKKÜR. Tezin kapak tasarımında gösterdiği özverili çalışmadan dolayı Münire ŞAHİN e, TEŞEKKÜR Yoğun iş temposuna rağmen danışmanlık yapmayı kabul ederek beni kırmayan Sosyal Politikalar Daire Başkanı Sayın Gökhan GÜDER e Tez çalışması boyunca yapıcı bir yaklaşım ile destek veren Bölgesel

Detaylı

POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİ (1975-2000) Özet. Abstract

POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİ (1975-2000) Özet. Abstract Onur, Politik Bütçe Döngüleri ve Türkiye Ekonomisi (1975-2000) 85 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 2, 2002, s. 85-126 POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİ

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Letter Özcan Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi Sevgi Özcan Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana. ÖZET Aile Hekimliği Uygulamalarında Sosyal Hizmetlerin Önemi

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLAR DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMASI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İLE YATILI BÖLGE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1

Evli Bireylerin Öznel İyi Olma Düzeylerinin Yordanması 1 556 Ege Eğitim Dergisi 2014 (15) 2: 556-576 1 Nergis Canbulat 2 Zeynep Cihangir Çankaya 3 Öz Geliş Tarihi: 18.11.2014 Kabul Tarihi:15.12.2014 Bu araştırma, evlilikte problem çözme becerisi, evlilik doyumu

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Temel İhtiyaçların Karşılanmasının Rolü *

Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Temel İhtiyaçların Karşılanmasının Rolü * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(4) Güz/Autumn 2429-2446 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Yüksek Lisans Tezi. İrem MERMER

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Yüksek Lisans Tezi. İrem MERMER T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ: BIST ÜZERİNE BİR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi İrem MERMER Ankara-2014

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 12, Sonbahar Autumn 2013, 45-70 ÖĞRETMEN ADAYLARININ YÜKSEKÖĞRETİME DAİR MEMNUNİYET DURUMLARI İLE ÖZNEL İYİ OLUŞ

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2012) 5/1, 41-73 Öznel İyi Oluşun Yapısı ve Anababa Tutumları, Özsaygı Ve Sosyal Destekle İlişkisi: Bir Model Sınaması Mustafa TÜRKMEN * Özet Bu çalışmada, öznel

Detaylı

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 3C0019 SOCIAL SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 3C ISSN : 1308-7444 2009 www.newwsa.com

Detaylı

Murat KORKMAZ * * Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni

Murat KORKMAZ * * Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni MÜVEKKİL BEKLENTİ VE TATMİNİNİN AVUKAT TARAFINDAN KARŞILANMASININ UYGULAMALI OLARAK İNCELENMESİ AN APPLIED ANALYSIS OF CLIENT EXPECTATION AND MEETING THE SATISFACTION BY THE LAWYER Murat KORKMAZ * 1 Özet:

Detaylı

Öğr. Gör. Mustafa METE Gaziantep Üniversitesi T.M.Y.O.

Öğr. Gör. Mustafa METE Gaziantep Üniversitesi T.M.Y.O. TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET-SANAYİ ÜRETİM İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI (1990-2010) THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE AND INDUSTRY PRODUCTION INDEX IN TURKEY (1990-2010) Öğr. Gör.

Detaylı

İhtiyaç Doyumu ve Yaşam Amaçları Belirleme: Lise Öğrenimi Gören Ergenler İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli

İhtiyaç Doyumu ve Yaşam Amaçları Belirleme: Lise Öğrenimi Gören Ergenler İçin Bir Öznel İyi Oluş Modeli Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(4) Güz/Autumn 1747-1764 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. İhtiyaç Doyumu ve

Detaylı

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde

Detaylı

Subjective Well-Being and Big Five Personality Model at Adolescence

Subjective Well-Being and Big Five Personality Model at Adolescence Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 189-203 Ergenlikte Öznel İyi Oluş Ve Beş Faktörlü Kişilik Modeli Ali ERYILMAZ 1 Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ 2 ÖZET Mutluluğun psikolojik

Detaylı

1 Giriş. 2 Beşeri Sermaye Kavramı SESSION 1

1 Giriş. 2 Beşeri Sermaye Kavramı SESSION 1 SESSION 1 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Örneği The Relationship between Human Capital and Economic Growth: Cases of BRICS Countries and Turkey Prof. Dr. Harun Bal

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı