Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye"

Transkript

1 ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ TOPLUMSAL YAŞAM MEMNUNİYETİ CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNDE ÜZERİNDE ETKİLİ MEDYANIN OLAN ROLÜ SOSYODEMOGRAFİK BİLEŞENLER ÜZERİNE BİR ANALİZ THE ROLE MEDIA IN GENDER INEQUALITY AN ANALYSIS SOCIODEMOGRAPHIC COMPONENTS EFFECTIVE ON LIFE SATISFACTION Ali Murat KIRIK, Murat KORKMAZ Murat KORKMAZ Marmara Üniversitesi, Hatice İletişim Nur GERMİR Fakültesi 2 Radyo, Ali Serdar Televizyon YÜCEL ve Sinema 3, Ayça Bölümü GÜRKAN 4 Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni Güven grup A.Ş. İstanbul/Türkiye 2 Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa/Türkiye 3 Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ/Türkiye 4 Özet: Tarihin farklı dönemlerinde, Ege Hemşirelik farklı coğrafyalarında Fakültesi Psikiyatri Abstract: Hemşireliği, Roles İzmir/Türkiye and responsibilities socially attributed farklı kültürlerde kadınlara ve erkeklere toplumsal to women and men in different periods of history, olarak yüklenen rol ve sorumluluklar kısaca toplumsal different geographies and different cultures are expressed as gender in short. Gender appears since the cinsiyet şeklinde ifade edilmektedir. Birey dünyaya Öz: geldiği Politika andan yapıcılar itibaren toplumu toplumsal oluşturan bireyleri cinsiyet daha iyi kendisini anlamak Abstract: individual Policy is born makers and have human to specify affairs for whom, differ. where, However, when ve refahı arttırmak amacıyla alınması gereken tedbirleri belirlerken the life is better while determining the precautions need to be taken kimin göstermekte için, nerede, ve ne insani zaman hayatın ilişkiler daha de iyi farklılaşmaktadır. olduğunu belirlemek with women the purpose are pushed of understanding into the background individuals that both constitute socially the durumundadırlar. Ancak günümüzde Bu amaçla gerek TÜİK toplumsal Türkiye de gerekse 2003 yılından de siyasal beri society and politically better and increasing and they welfare. forced For this to purpose, live under TSI has the Yaşam Memnuniyeti Araştırmasını gerçekleştirmektedir. Toplumun açıdan ilerlemesini kadın ikinci de ölçmek plana amacıyla atılmakta yapılan bu ve çalışmalardan erkeklerin Life shadow Satisfaction of men. Index Gender performed inequality by OECD is among reflected which to been conducting Life Satisfaction Survey in Turkey since Türkiye nin gölgesinde yaşamaya aralarında bulunduğu mecbur OECD bırakılmaktadır. Teşkilatı tarafından Kadın-erkek eşitsizliği medyanın farklı alanlarına da ingly puts inequality on a solid basis. While women Turkey different also fields ranks conducted of media with and the this purpose condition of measuring increas- the gerçekleştirilen Yaşam Memnuniyeti Endeksi mutluluk algısı ve development of the society is directed to explaining the cognitive yaşam memnuniyeti arasındaki kognitif ilişkiyi açıklamaya yöneliktir. relation between life satisfaction and happiness perception. General ABD yansımakta tarafından ve gerçekleştirilen bu durum Genel eşitsizliği Sosyal Araştırma/General giderek somut Social and men Survey have conducted the same by USA rights and and Euro-Barometer responsibilities by EU in Social bir düzene Survey oturtmaktadır. ve AB ülkelerinin Teoride yaptığı Euro-Barometre kadın ve erkekler bu countries theory, it are is other clearly comprehensive understood researches. from the This programs study directed and bağlamda bilinen diğer geniş kapsamlı araştırmalardır. Yaşam to the applied analysis of the life satisfaction components with memnuniyeti aynı hak ve bileşenlerinin yükümlülüklere birbirleriyle ilişkisini sahipken, uygulamalı uygulama olarak each contents other has presented been designated in media for the that period the between situation the is years the incelemeye noktasında yönelik durumun olan bu bu çalışma, şekilde olmadığı yılları medyada arasındaki of right 2004 opposite and 204. in Data practice. obtained In following this study, unit root, the role granger of dönem için belirlenmiştir. Birim kök, granger nedensellik ve causality test and regression analysis have been analyzed with regresyon yer alan analizleri programlardan sonucu elde ve edilen sunulan veriler E-Views içeriklerden 8.0 programı açıkça ile anlaşılmaktadır. analiz edilerek yaşam Bu çalışmada memnuniyetini toplumsal en çok etkileyen cinsiyet faction conclusions have been have tried been to be made determined. on positioning It has been women concluded in de E-Views media in 8.0 gender program inequality and the factors is emphasized mostly affecting and life some satis- faktörlerin belirlenmesine çalışılmıştır. Kişisel mutluluk ve aile that there is a causality relation between personal happiness and mutluluğu eşitsizliğinde ile mutluluk medyanın kaynağı, rolü memnuniyet irdelenmiş ve umut ve faktörleri kadının family media. happiness; Following between the source research, of happiness, it has been satisfaction indicated and arasında medyadaki nedensellik konumlandırılışı ilişkisi olduğu, ailenin üzerine genel çıkarımlarda mutluluğunu en factors that women of hope; are services used of as love a sexual and health object affect in media the general and çok sevgi ve sağlık hizmetlerinin etkilediği, ailenin en az başarı happiness status of family most; family is affected from services bulunulmuştur. Araştırma neticesinde kadının medyada çok cinsel para ve bir eğitim obje hizmetlerinin olarak kullanıldığı etkilediğini, ve en az erkeklerin sağlık ve self-happiness have been supported of individuals with most; examples. they are affected from health they fall behind men. Moreover, findings obtained ve asayiş hizmetlerinden etkilendiğini, bireylerin öz mutluluğunu of success and safety least; money and educational services affect en SGK gerisinde hizmetlerinden yer aldığı etkilendikleri, ortaya çıkmıştır. gerek bireyin Bununla gerekse birlikte ailenin and SSI services least; happiness of women are most effective in öz mutluluğunda en çok kadınların mutlu olmasının etkili olduğu self-happiness of both individuals and family. sonucuna elde edilen varılmıştır. bulgular örneklerle desteklenmiştir. Key Words: Gender, Gender Inequality, Male Hegemony, Words: Media, Life Positive Satisfaction Discrimination Perception, Subjective Ethics In Welfare, Media Key Anahtar Kelimeler: Yaşam Doyumu Algısı, Öznel Refah, Yaşam Quality of Life. Kalitesi. Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Kadın-Erkek Eşitsizliği, Erkek Hegemonyası, Medya, Pozitif Ayrımcılık, Medyada Etik Doi: /UHPPD () Sorumlu Yazar: Hatice Nur GERMİR, Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Meslek Yüksek Okulu Manisa, Türkiye Geliş Tarihi / Received: Kabul Tarihi/ Accepted: Makalenin Türü: Type ofarticle (Araştırma Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict of Interest:Yok / None Etik Kurul Raporu Yok - Noneof Ethics Committee 78

2 GİRİŞ Memnuniyeti Endeksi, Avrupa Birliği ne üye ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI 28 ülkede gerçekleştirilen Euro-Barometre ve Yaşam memnuniyeti, ADMINISTRATIVE günümüzde iktisat, psikoloji ve sosyoloji gibi alanlarda sosyal bilimciler SOLUTIONS TO DISPUTES OVER ABD de 972 yılından bu yana yapılan Genel CUSTOM DUTIES Sosyal Araştırma bu çalışmaların dünya çapında tarafından araştırıldığı gibi, tıp biliminin de ilgi Selin KILINÇ 2, Hatice en fazla YURTSEVER bilinen 3 ve geniş kapsamlı olanlarıdır. alanı içine girmektedir. Literatürde beyan edilmiş mutluluk veya öznel refah 3 Celal kavramları Bayar Üniversitesi ile eş Salihli MYO, KAVRAMSAL DıĢ Ticaret Bölümü ÇERÇEVE anlamda kullanılmakta ve kişinin sürdürmekte Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari İktisat Abstract: biliminde Custom duty önemli is a kind of bir tariff parametre arising olan sosyal olduğu hayatı bir eşyanın bütünlük yer değiştirmesi içinde nedeniyle, olumlu olarak bu eşyanın from the movement of commercial commodities miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, refahı subject etkileyen to customs bileşenlerin which is based başında on those yaşam memnuniyeti tariff that is gelmektedir. a foreign trade and Filozoflar economic policy ve dini liderler değerlendirmesi sosyal anlamına ve mali fonksiyonlarının gelmektedir yanında (TÜİK, önemli bir commodities quantity and value. It is are a kind of dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi 203). dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve tarih fiscal boyunca, functions. Since sevgi, they are bilgelik not collected ve on kabullenmek Yaşam memnuniyeti, vergi türü kişinin olmadığından, hayatında dış ticarete bir bütün konu olan gibi an indirect insan tariff doğasında on expenditures, bulunan custom duties ana unsurlara dair olarak ve/veya özel olmak hayat üzere alınmaktadır. alanlarının Gümrük olduğu vergileri, kognitif bir değerlendirme kanun kapsamı olarak dışında tanımlanmaktadır. tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, Vergi farklı to foreign görüşler trade arrive ileri at the sürmüşlerdir. custom. According to gümrük vergilerinin usul ve uygulama esasları /948 procedures and yılları practises arasında of custom duties etkisini are sürdürmüş (Myers ve Diener, sayılı 995; Gümrük Kanunu nda Huebner düzenlenmiştir. vd, 2005) Bu Bu kanun regulated by customs law numbered ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük olan Through ve this kuruculuğunu law, a systematization Jeremy has been Bentham ın yaptığı international Faydacılık trade entering Akımı customs (utilitarianism) territories of duygusal, kognitif değerlendirme, Bölgesine girişinden insanların başlayıp, yaşamla eşyaya uygulanacak ne created beginning with commodities subject to işlemlerin sırasına göre bir sistematik kadar ilgili oldukları oluşturulmuştur. üzerine Diğer kurulmaktadır tüm vergilerde olduğu (Paschali ve Tsitsas, 200). Esasen öznel bir durum gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, zihinsel Like all other ve taxes, fiziksel compalsive memnuniyetler levels such as ile bireysel olarak deneyimlenmiş öznel acılara, üzüntülere olan bireyin yaşam Gümrükler Bu çalıģma, kalitesinin Genel Celal Müdürlüğü Bayar değerlendirilmesi, Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından odaklanan Customs hazırlanan entelektüel Law. Resolution Yüksek process Lisans araştırmacıların of Tezinden öncüleri kişinin hayat şartlarını disputes over Gümrük türetilmiģtir. kabul etmesi veya bir vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm olarak customs kabul duties has edilmektedir. a different form from Jeremy the Bentham ın bütün olarak bireylerin süreci, diğer hayata vergilerde dair oluşan ihtiyaçlarının süreçten farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları hazcı have to fayda be resolved adını administratively verdiği fayda in the kavramının first klasik karşılanması anlamına öncelikle idari gelmektedir aşamada çözümlenmek (Sousa zorundadır. ve place. However, in the case of disputes not being Ancak idari aşamada çözümlenemeyen iktisadın solved administratively, temsilcilerine legal action göre can ölçülemeyeceği be taken. düşünüldüğünden Key words: Custom, yerine Custom deneyimlenen Duties, Custom fayda kavramı Lyubomirsky, 200). Türkiye de Yaşam Gümrük Memnuniyeti Uyuşmazlıkları Araştırması, üretilmiştir. Ölçülme ve ölçülememe hallerine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından klasik iktisat tarafından kardinal fayda ve ordinal 2003 yılından itibaren bütün ülke sathında, 203 fayda olarak ayrımlanan fayda kavramı, faydanın yılından itibaren de il bazında gerçekleştirilmektedir. Bireylerin yaşam memnuniyetini ölçmek ve bireyin belirli bir zaman diliminde tüketiminde ölçülebileceğini savunan kardinal faydacılara göre diğer bileşenler arasındaki ilişkileri çözümlemek bulunduğu malın tümünden sağladığı toplam fayda adına Türkiye nin de aralarında bulunduğu 4 kavramı ve bireyin belirli bir zaman diliminde ülkede OECD tarafından gerçekleştirilen Yaşam tükettiği bir mala dair malın her biriminden elde 79

3 ettiği fayda ise marjinal fayda olarak açıklanmıştır. olduğunu Palmore ve Lukart (972), araştırmalarında ortaya koymuşlardır. Yaşlı erişkinlerde ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Ordinalistler ise bireyin malların tüketiminden elde ettiği faydanın ölçülemeyeceğini, ancak bireyin genel olarak yaşam doyumuna ulaşılmasının yaş malların tüketiminden sağladığı faydaya göre CUSTOM bir DUTIES almaya pozitif yaklaşılmasıyla ilişkili olduğunu sıralamada bulunabileceğini savunmaktadırlar. Selin KILINÇ 2, Hatice Larson YURTSEVER (978), vurgularken, 3 55 yaş üzeri bireyleri Faydanın ölçülebildiğini 2 Celal Bayar veya Üniversitesi ölçülemediğini Sosyal Bilimler Ens. Mali incelediği Hukuk Programı çalışmasında Yüksek Lisans Ragheb Öğrencisi ve Griffith (982), savunan tüm yaklaşımlarıyla İktisat kuramı, tüketicinin yani bireyin taleplerinin karşılanmasını, zitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varmıştır. yaşam memnuniyeti ile boş zaman arasında po- fayda sağlayıp mutlu olmasını amaçlamaktadır Pavot ve Diener (993), kişinin özlemleri ile (Kamilçelebi, 202). içinde bulunduğu koşulları bir referans olarak karşılaştırıp yaşam memnuniyetini tanımlamaya Mutluluk ve yaşam memnuniyeti/kalitesi sübjektif çalışmıştır. Boylamsal analiz ve yatay kesit analiz refah kavramını şekillendiren unsurlar olarak, çok yöntemlerini kullanarak yaşam memnuniyeti ile boyutlu ve karmaşık bir ilişkiler ağına sahiptir. iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında Judge ve Watanabe (993), boylamsal Yaşam kalitesi sorununa çözüm getirebilmek adına araştırmacı, kendisine bazı hedefler belirlemektedir. Öncelikle yaşam kalitesinin içinde tatmini arasında güçlü bir etkileşim olmasına analiz yönteminde yaşam memnuniyeti ile iş bulunulan, yaşanılan çevre ile kuvvetli bir etkileşimi bulunmaktadır. Yaşam memnuniyetine ile iş tatmini arasındaki ilişkinin oldukça zayıf rağmen yatay kesit analizinde yaşam memnuniyeti dair ilk akademik çalışmalar 925 yılında Fluegel Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Gümrük türetilmiģtir. olduğuna dikkat çekmiştir. vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the tarafından yapılmaya başlanmıştır. Sübjektif refah düzeyinin ölçümüne dair modern çalışmaların öncüsü kabul edilen çalışmalarında Flugel, kişilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları olaylara verdikleri duygusal tepkileri derleyerek ruhsal yaşamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, II. Dünya Savaşı sonrasında yaşam memnuniyeti ile kişilerin mutluluğu arasındaki ilişkiler ağını araştırmıştır (Diener vd, 2009). Organizasyonel etkinlikler, inançsal ve içsel kontrol değişkenlerinin yaşam memnuniyeti üzerine etkili Yaşam memnuniyetine dair yapılmış olan araştırmaların çoğu genetik ve doğuştan gelen özellikleri içeren kişilik faktörleri ile yaşam koşulları, yaşamda maruz kalınan olaylar şeklinde çevresel faktörler olarak iki başlık altında kategorize edilmektedir. Kişinin yaşam doyumu ile psikolojik dayanıklılık, atılganlık, empati, kontrol, dışa dönüklük, içe dönüklük ve açıklık gibi kişilik değişkenlerinin arasında önemli bir ilişki olduğu görüşü ileri sürülmektedir (Sousa ve Lyubomirsky, 200). Son dönemde yapılan araştırmalar ise bireyin 80

4 proksimal çevre faktörleri denilen içinde bulunulan çevreden etkileşimleri hakkındaki yargısının olan bileşenlerin tespitine yönelik araştırmalarında yaşayan kadınların yaşam memnuniyetinde etkili ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI kısa dönemde yaşam memnuniyeti üzerinde (Jan ve Masood, 2008) yaşam memnuniyeti ile etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Sousa CUSTOM ve DUTIES yaş arasında negatif yönlü, yaşam memnuniyeti Lyubomirsky, 200). Selin KILINÇ 2, Hatice ile gelir YURTSEVER arasında 3 ise pozitif yönlü bir korelasyon 2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Mali olduğunu Hukuk Programı tespit Yüksek etmişlerdir. Lisans Öğrencisi 42 ülkeyi kapsayan çalışmasında 3 Celal (Schyns, Bayar Üniversitesi 2002), Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü yaşam memnuniyeti ile gelir düzeyi arasındaki Yaşam memnuniyeti, pozitif psikoloji literatüründe ilişkiyi incelemiştir. Bu korelasyon düzeyinin merkezi bir konumdadır. Yaşam memnuniyetine yoksul ülkelerde daha güçlü olduğu sonucuna dair araştırmalar çoğunlukla yetişkinlerin üzerinde ulaşmıştır. (Suldo ve Huebner, 2004) ise herhangi bir ülke veya yoğunlaşmıştır. Çocukların ve ergenlerin yaşam kurumlar toplumda vergisi gibi belirli olumlu aralıklarla gelişme alınan bir doyumu, regular basis son like income zamanlarda tax and corporate araştırmacıların tax, as dikkatini are collected çekmiştir. only once Carmel when commodities ve arkadaşları subject (2009) da anlamında çok önemli eşyanın gümrüğe bir çıkarım geldiği anda olarak bir defaya stres mahsus ve psikopatalojik davranış Usul Kanunu gelişimi (VUK) nun üzerinde ikinci maddesine yaşam göre bu 4 the second genç item üzerinde of tax procedural yaptığı law, yaşam custom memnuniyeti doyumunun tampon gümrük vergilerinin bir etkiye usul sahip ve uygulama olduğunu esasları 4458 araştırmalarında, procedures and practises yaşam of custom doyumunun duties are gençlerin bildirmişlerdir. ile dış ticarete konu olan eşyanın Türkiye Gümrük çeşitli Through duygusal, this law, a systematization sosyal ve has davranışsal been yapıları işlemlerin sırasına göre bir sistematik ile international nasıl etkilendiğini, trade entering customs pozitif territories yaşam of memnuniyetinin Like all other gençleri taxes, compalsive gelecekle levels ilgili such as teşvik ettiğine Yaşam kalitesi, oluşturulmuştur. genel olarak Diğer toplumda tüm vergilerde refah olduğu ile gibi Turkey and continuing with operation sequence. gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, ilgili olarak kullanılan tahakkuk ve bir tahsil kavramdır. aşamaları Gümrük Bununla ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan dair by General tespitlerini Directorate yorumlamışlardır. of Customs as a part of Shucksmith, ve birlikte, akademik Gümrükler Bu ve çalıģma, politika Genel Celal Müdürlüğü söylemleri Bayar Üniversitesi tarafından, arasında Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından arkadaşları Customs hazırlanan (2009) Law. Resolution Yüksek araştırmaları process Lisans of Tezinden sonucunda yaşam disputes over üzerinde mutabık Gümrük türetilmiģtir. kalınan vergisinden bir terminoloji doğan uyuşmazlıkların yerine çözüm customs duties has a different form from the kalitesi kavramının üç ana özelliği bulunduğunu bir eğilim sapması yapıya olduğu sahiptir. dikkat Gümrük vergisi çekmektedir. uyuşmazlıkları ileri have sürmüşlerdir: to be resolved administratively Birincisi, in the bir first ülkenin yaşam Fahey ve arkadaşları Ancak (2005) idari yaptıkları aşamada çözümlenemeyen çalışmalarında refahın sadece bireyin yaşamıyla değil, ve Key onların words: Custom, çevresel Custom olaylardan Duties, Custom etkilenmelerine kalitesinden solved administratively, ziyade legal bireylerin action can be taken. yaşam durumları aynı zamanda içinde bulunduğu çevredeki olup dair algılarını yansıtır; ikincisi barınma koşulları, bitenden nasıl etkilendiğini ve bu olaylar karşısında neler hissettiğini yansıtmakta olduğunu kamu hizmetlerine erişim ve onların etkileşimi eğitim, istihdam, iş-yaşam dengesi, kurumlar ve ileri sürmektedirler. Yaşam memnuniyeti ile gibi çoklu yaşam alanlarını kapsayan çok boyutlu gelir arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarında bir kavramdır; son olarak, bireyin subjektif görüş Kahneman ve arkadaşları (2006), yaşam memnuniyeti ile gelir arasındaki etkileşimin geçici bilgileri bir araya getirerek toplumun genelindeki ve tutumları ile yaşam koşullarına ilişkin nesnel olduğu sonucuna varmıştır. Kashmir ve Jammu da refahın görüntüsünü sunmaktadır. Batı ve Orta 8

5 Avrupa daki 8 ülkede (Polonya, Slovenya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, nucunda yaşam memnuniyetini en çok etkileyen granger nedensellik ve regresyon analizleri so- ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Bulgaristan ve Makedonya) çoklu regresyon faktörler belirlenmiştir. modeli yardımıyla yaşam memnuniyeti üzerinde CUSTOM DUTIES Araştırmanın hipotezleri: belirleyici olan faktörleri inceleyen çalışmalarında Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Asandului ve Hritcu (202), kişisel ilişkiler ve yüksek statünün yaşam memnuniyetini olumlu yönde etkilediği sonucuna varmışlardır. Japonya miktarı veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those kurumlar vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law. Therefore, işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering customs territories of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, in the case of disputes not being ve Hindistan daki yaşlı insanların yaşamlarına dair memnuniyetlerini ölçen çalışmalarında Ramachandran ve Radhika (202), sosyo-ekonomik statülerinin daha düşük olmasına rağmen Hindistan daki insanların yaşam memnuniyetlerinin çok daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Hindistan da yaşam memnuniyeti ile sosyo-ekonomik statü arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmasında Daraei ve Mohajery (203), sosyo-ekonomik statünün yaşam memnuniyeti üzerinde olumlu yönde etkisi olduğunu tespit etmiştir. YÖNTEM Bu araştırma yaşam memnuniyeti faktörlerinin birbirleri ile ilişkisinin uygulamalı olarak incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Değişkenler, mutluluk indeksi, mutluluk kaynağı, memnuniyet endeksleri ve umut endeksi olarak ayrılmıştır. Değişkenler arasındaki dönem için belirlenmiştir. Verilerin Analizi H0: Değişkenlerin hiçbirinde, birim kök bulunmamaktadır. H0: Aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Kişisel mutluluk ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Aile mutluluğu ile memnuniyet değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Kişisel mutluluk ile memnuniyet değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Aile mutluluğu ile umut değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Kişisel mutluluk ile umut değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. H0: Aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. H0: Kişinin kendi mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Bu araştırmadan elde edilen veriler E-Views 8.0 programı ile analiz edilmiştir. Yapılan birim kök, H0: Aile mutluluğu ile memnuniyet değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. 82

6 H0: Kişinin kendi mutluluğu ile memnuniyet Memnuniyet indeksi: Sosyal Güvenlik ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Kurumu hizmetleri, Sağlık hizmetleri, Eğitim hizmetleri, Adli hizmetler, Asayiş hizmetleri H0: Aile mutluluğu ile umut değişkenleri CUSTOM DUTIES arasında ilişki bulunmamaktadır. Umut indeksi: Toplam, Erkek, Kadın Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 H0: Kişinin kendi mutluluğu ile umut değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Usul Kanunu (VUK) nun ikinci maddesine göre bu kullanılabilecekleri the second item of tax procedural belirlenmiştir. law, custom Tablo. Değişkenlere İlişkin Grup Birim Kök Testi işlemlerin sırasına göre bir sistematik international trade entering Cross- customs territories of Method gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan Statistic tarh, Like Prob.** all other taxes, sections compalsive levels Obs such as Null: Bakanlığı na bağlı ayrı bir kuruluş niteliği olan Gümrükler Bu çalıģma, Unit root Genel Celal (assumes Müdürlüğü Bayar Üniversitesi common tarafından, Sosyal unit Gümrük Bilimler root by Enstitüsü process) General Directorate of Customs as a part of Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Levin, Gümrük türetilmiģtir. Lin & Chu t* vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties has a different form from the Null: Unit root (assumes individual unit root process) Im, Pesaran and Shin W-stat Key words: Custom, 6 Custom Duties, 57 Custom ADF Gümrük - Uyuşmazlıkları Fisher Chi-square UYGULAMA VE ANALİZLER Değişkenlerin özetleri: Mutluluk indeksi: Tüm aile, Kendisi Mutluluk kaynağı: Sağlık, Sevgi, Başarı, Para, İş H0: Değişkenlerin hiçbirinde, birim kök bulunmamaktadır. Yapılan birim kök testlerine göre; probability değerlerinin 0,05 güven düzeyinden büyük olması sebebiyle H0 hipotezi kabul edilmektedir. Dolayısıyla değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği bundan dolayı da ileriki analizlerde PP - Fisher Chi-square ** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality. Granger Nedensellik Testi H0: Aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, prob değerlerinin 83

7 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul mutluluğu ile mutluluk kaynağı faktörleri arasında ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla aile nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Tablo 2. Aile Mutluluğu ile Mutluluk Kaynağı Değişkenlerine İlişkin Granger CUSTOM DUTIES Nedensellik Testi Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. SAGLIK does Özet: not Granger Gümrük vergisi, Cause gümrüğe MUTLUA tabi olan ticari Abstract: Custom 9 duty is a kind of tariff arising MUTLUA does miktarı not Granger veya değeri Cause üzerinden SAGLIK alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those SEVGI does not türüdür. Granger Aynı zamanda Cause harcamalar MUTLUA üzerinden alınan instrument in addition 9 to its economic, social and MUTLUA does kurumlar not Granger vergisi gibi Cause belirli SEVGI aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate tax, as BASARI does olmak not Granger üzere alınmaktadır. Cause MUTLUA Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive 9 at the custom According to MUTLUA does kanun not kapsamı Granger dışında Cause tutulmuştur. BASARI Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, PARA does not ile Granger dış ticarete Cause konu olan MUTLUA eşyanın Türkiye Gümrük Through this law, 9 a systematization has been MUTLUA does işlemlerin not Granger sırasına Cause göre PARA bir sistematik international trade entering customs territories of 0.84 MIS does not tahakkuk Granger ve Cause tahsil aşamaları MUTLUA Gümrük ve Ticaret assessment, accrual 9 and collecting.0784 are regulated MUTLUA does Gümrükler Bu not çalıģma, Granger Genel Celal Müdürlüğü Cause Bayar Üniversitesi MIS tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to SEVGI does not süreci, Granger diğer vergilerde Cause SAGLIK oluşan süreçten farklı bir process of other taxes. 9 Customs duty disputes SAGLIK does öncelikle not Granger idari aşamada Cause çözümlenmek SEVGI zorundadır. place. However, in the case of disputes not being BASARI does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does Gümrük not Granger Uyuşmazlıkları Cause BASARI PARA does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause PARA MIS does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause MIS BASARI does not Granger Cause SEVGI

8 SEVGI does not Granger Cause ĠDARĠ BASARI AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI PARA does not Granger ADMINISTRATIVE Cause SEVGI SOLUTIONS TO DISPUTES 9 OVER SEVGI does not Granger Cause PARA CUSTOM DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 MIS does not Granger Cause SEVGI SEVGI does not Granger Cause 3 Celal MIS Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü PARA does not Özet: Granger Gümrük Cause vergisi, BASARI gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom 9 duty is a kind of tariff arising BASARI does miktarı not Granger veya değeri Cause üzerinden PARA alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those MIS does not türüdür. Granger Aynı Cause zamanda BASARI harcamalar üzerinden alınan instrument in addition 9 to its economic, social and BASARI does kurumlar not Granger vergisi gibi Cause belirli MIS aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate.7855 tax, as MIS does not olmak Granger üzere Cause alınmaktadır. PARA Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive 9 at the custom According to PARA does not kanun Granger kapsamı Cause dışında MIS tutulmuştur. Bu nedenle, duties are excluded from this law Therefore, 0.5 Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler ilişkisi Enstitüsü incelenebilmektedir. Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to H0: Kişisel mutluluk ile mutluluk kaynağı değişkenler arasında nedensellik bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, prob değerlerinin 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla kişisel mutluluk ile mutluluk kaynağı faktörleri arasında nedensellik 85

9 Tablo 3. Kişisel Mutluluk ile Mutluluk Kaynağı Değişkenlerine İlişkin Granger ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Nedensellik Testi Null Hypothesis: CUSTOM DUTIES Obs F-Statistic Prob. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 SEVGI does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause 3 Celal SEVGI Bayar Üniversitesi Salihli MYO, DıĢ Ticaret Bölümü BASARI does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause BASARI PARA does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause PARA MIS does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not Granger Cause MIS MUTLUK does not Granger Cause SAGLIK SAGLIK does not oluşturulmuştur. Granger Cause Diğer tüm MUTLUK vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence BASARI does not Granger Cause SEVGI Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to SEVGI does not Kanunu Programı Granger hükümlerine Yüksek Cause Lisans uygun BASARI Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over PARA does not yapıya Granger sahiptir. Cause Gümrük SEVGI vergisi uyuşmazlıkları have to be resolved 9 administratively in the first SEVGI does not Ancak Granger idari Cause aşamada PARA çözümlenemeyen solved administratively, legal action can be taken MIS does not Granger Anahtar Cause Kelimeler: SEVGI Gümrük, Gümrük Vergisi, Disputes SEVGI does not Granger Cause MIS MUTLUK does not Granger Cause SEVGI SEVGI does not Granger Cause MUTLUK PARA does not Granger Cause BASARI BASARI does not Granger Cause PARA

10 MIS does not Granger Cause BASARI ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI BASARI does not Granger Cause MIS MUTLUK does not Granger Cause BASARI CUSTOM DUTIES BASARI does not Granger Cause MUTLUK Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER MIS does not Granger Cause PARA PARA does not Granger Cause MIS MUTLUK does miktarı not Granger veya değeri Cause üzerinden PARA alınan, ekonomik, subject to customs 9 which is based on those PARA does not dış Granger ticaret ve Cause ekonomi MUTLUK politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy MUTLUK does kurumlar not Granger vergisi Cause gibi belirli MIS aralıklarla alınan bir regular basis like income 9 tax and corporate tax, as MIS does not Granger Cause MUTLUK gümrük vergisinde de zorunlu aşamalar olan tarh, incelenebilmektedir. Like all other taxes, compalsive levels such as Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Null Hypothesis: öncelikle idari aşamada çözümlenmek zorundadır. place. However, Obs in the case of F-Statistic disputes not being Prob. SGK does not Granger Cause MUTLUA Key words: Custom, 9 Custom Duties, Custom MUTLUA Gümrük does Uyuşmazlıkları not Granger Cause SGK H0: Aile mutluluğu ile memnuniyet değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, prob değerlerinin 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla aile mutluluğu ile memnuniyet faktörleri arasında nedensellik ilişkisi Tablo 4. Aile Mutluluğu ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Granger Nedensellik Testi SAGLIKHIZM does not Granger Cause MUTLUA MUTLUA does not Granger Cause SAGLIKHIZM EGITHIZM does not Granger Cause MUTLUA MUTLUA does not Granger Cause EGITHIZM ADLIHIZM does not Granger Cause MUTLUA

11 MUTLUA does not Granger Cause ADLIHIZM ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI ASAHIZM does ADMINISTRATIVE not Granger Cause MUTLUA SOLUTIONS TO DISPUTES 9 OVER MUTLUA does not Granger Cause ASAHIZM CUSTOM DUTIES SAGLIKHIZM does not Granger Selin Cause KILINÇ SGK 2, Hatice YURTSEVER SGK does not Granger Cause SAGLIKHIZM EGITHIZM Özet: does Gümrük not vergisi, Granger gümrüğe Cause tabi SGK olan ticari Abstract: Custom 9 duty is a kind of tariff arising SGK does eşyanın not Granger yer değiştirmesi Cause nedeniyle, EGITHIZM bu eşyanın from the movement of commercial commodities ADLIHIZM dış ticaret does ve ekonomi not Granger politikası Cause aracı olan SGK bir vergi tariff that is a foreign 9 trade and economic policy SGK does dolaylı not bir Granger vergi türü Cause olan gümrük ADLIHIZM vergisi, gelir ve fiscal functions. Since they are not collected on ASAHIZM eşyanın does gümrüğe not Granger geldiği anda Cause bir defaya SGK mahsus are collected only once 9 when commodities.756 subject SGK does Usul not Kanunu Granger (VUK) nun Cause ikinci ASAHIZM maddesine göre bu the second item of tax procedural law, custom EGITHIZM sayılı Gümrük does not Kanunu nda Granger düzenlenmiştir. Cause SAGLIKHIZM Bu kanun regulated by customs 9 law numbered SAGLIKHIZM does not Granger Cause EGITHIZM ADLIHIZM does not Granger Cause SAGLIKHIZM SAGLIKHIZM tahakkuk ve does tahsil not aşamaları Granger Gümrük Cause ve ADLIHIZM Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden ASAHIZM does not Granger Cause SAGLIKHIZM disputes over SAGLIKHIZM süreci, diğer does vergilerde not Granger oluşan süreçten Cause farklı ASAHIZM bir process of other taxes. Customs duty disputes ADLIHIZM Ancak does idari not Granger aşamada Cause çözümlenemeyen EGITHIZM solved administratively, 9 legal action can be taken EGITHIZM does not Granger Cause ADLIHIZM Key words: Custom, Custom Duties, Custom ASAHIZM does not Granger Cause EGITHIZM EGITHIZM does not Granger Cause ASAHIZM ASAHIZM does not Granger Cause ADLIHIZM ADLIHIZM does not Granger Cause ASAHIZM

12 H0: Kişisel mutluluk ile memnuniyet değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Değişkenler arasındaki ADMINISTRATIVE nedensellik ilişkileri SOLUTIONS incelendiğinde, TO prob DISPUTES değerlerinin OVER 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul edilmesi gerektiği CUSTOM belirlenmiştir. DUTIES Dolayısıyla kişisel mutluluk ile memnuniyet faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Tablo 5. Kişisel Mutluluk ile Memnuniyet Değişkenleri Arasındaki Granger Nedensellik Testi Null Hypothesis: dış ticaret ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign Obs trade F-Statistic and economic policy Prob. SAGLIKHIZM does not Granger Cause SGK SGK does not Granger Cause SAGLIKHIZM EGITHIZM gümrük does vergilerinin not Granger usul ve uygulama Cause esasları SGK 4458 procedures and practises 9 of custom duties are SGK does ile dış not ticarete Granger konu Cause olan eşyanın EGITHIZM Türkiye Gümrük Through this law, a systematization has been ADLIHIZM oluşturulmuştur. does not Diğer Granger tüm vergilerde Cause SGK olduğu gibi Turkey and continuing 9 with operation.57908sequence SGK does tahakkuk not Granger ve tahsil aşamaları Cause ADLIHIZM Gümrük ve Ticaret assessment, accrual and collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to ASAHIZM Gümrük türetilmiģtir. does vergisinden not Granger doğan uyuşmazlıkların Cause SGK çözüm customs duties has 9 a different.756 form from the SGK does yapıya not sahiptir. Granger Gümrük Cause vergisi ASAHIZM uyuşmazlıkları have to be resolved administratively in the first MUTLUK uyuşmazlıklarda does not yargı Granger yoluna Cause başvurulabilmektedir. SGK SGK does Anahtar not Granger Kelimeler: Cause Gümrük, MUTLUK Gümrük Vergisi, Disputes EGITHIZM does not Granger Cause SAGLIKHIZM SAGLIKHIZM does not Granger Cause EGITHIZM ADLIHIZM does not Granger Cause SAGLIKHIZM SAGLIKHIZM does not Granger Cause ADLIHIZM ASAHIZM does not Granger Cause SAGLIKHIZM

13 SAGLIKHIZM does not ĠDARĠ Granger AġAMADA Cause ASAHIZM ÇÖZÜM YOLLARI MUTLUK does not Granger Cause SAGLIKHIZM SAGLIKHIZM does not Granger Cause CUSTOM MUTLUK DUTIES Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 ADLIHIZM 2 Celal does Bayar not Üniversitesi Granger Sosyal Cause Bilimler EGITHIZM Ens. Mali Hukuk Programı 9 Yüksek Lisans Öğrencisi 0.76 EGITHIZM does not Granger Cause ADLIHIZM ASAHIZM eşyanın does yer not değiştirmesi Granger nedeniyle, Cause EGITHIZM bu eşyanın from the movement 9 of commercial 0.84 commodities EGITHIZM sosyal does ve mali not fonksiyonlarının Granger Cause yanında ASAHIZM önemli bir commodities quantity and value It is are a kind of MUTLUK kurumlar does vergisi not Granger gibi belirli Cause aralıklarla EGITHIZM alınan bir regular basis like income 9 tax and corporate tax, as EGITHIZM eşyanın does gümrüğe not geldiği Granger anda Cause bir defaya MUTLUK mahsus are collected only once when commodities subject ASAHIZM kanun does kapsamı not dışında Granger tutulmuştur. Cause ADLIHIZM Bu nedenle, duties are excluded 9 from this law. Therefore, ADLIHIZM sayılı Gümrük does not Kanunu nda Granger düzenlenmiştir. Cause ASAHIZM Bu kanun regulated by customs law numbered MUTLUK işlemlerin does not sırasına Granger göre Cause bir ADLIHIZM sistematik international trade 9 entering customs territories of ADLIHIZM does not Granger Cause MUTLUK Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to MUTLUK Kanunu Programı does hükümlerine Yüksek not Granger Lisans uygun Öğrencisi olarak Cause yürütülmektedir. Selin ASAHIZM KILINÇ tarafından Customs hazırlanan Law. Resolution 9 Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over ASAHIZM süreci, does diğer not vergilerde Granger oluşan Cause süreçten MUTLUK farklı bir process of other taxes. Customs duty disputes edilmesi gerektiği belirlenmiştir. H0: Aile mutluluğu ile umut değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, prob değerlerinin 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul Dolayısıyla aile mutluluğu ile umut faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. 90

14 Tablo 6. Aile Mutluluğu ile Umut Değişkenleri Arasındaki Granger Nedensellik Testi ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. CUSTOM DUTIES UMUTERK does not Granger Selin Cause KILINÇ MUTLUA 2, Hatice YURTSEVER MUTLUA does not Granger Cause UMUTERK UMUTKAD does not Granger Cause MUTLUA MUTLUA miktarı veya does değeri not Granger üzerinden Cause alınan, UMUTKAD ekonomik, subject to customs which is based on those UMUTKAD türüdür. Aynı does zamanda not Granger harcamalar Cause üzerinden UMUTERK alınan instrument in 9 addition to its economic, social and UMUTERK kurumlar vergisi does not gibi Granger belirli aralıklarla Cause alınan UMUTKAD bir regular basis like income tax and corporate tax, as işlemlerin sırasına göre bir sistematik incelenebilmektedir. international trade entering customs territories of Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Null Gümrük türetilmiģtir. Hypothesis: vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm customs duties Obshas a different F-Statistic form from the Prob. UMUTERK öncelikle idari does aşamada not Granger çözümlenmek Cause zorundadır. MUTLUK place. However, 9 in the case.8887 of disputes not being MUTLUK uyuşmazlıklarda does yargı not Granger yoluna başvurulabilmektedir. Cause UMUTERK UMUTKAD does not Granger Cause MUTLUK H0: Kişisel mutluluk ile umut değişkenleri arasında nedensellik bulunmaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri incelendiğinde, prob değerlerinin 0,05 ten büyük olduğu ve H0 hipotezinin kabul edilmesi gerektiği belirlenmiştir. Dolayısıyla kişisel mutluluk ile umut faktörleri arasında nedensellik ilişkisi Tablo 7. Kişisel Mutluluk ile Umut Değişkenleri Arasındaki Granger Nedensellik Testi MUTLUK does not Granger Cause UMUTKAD UMUTKAD does not Granger Cause UMUTERK UMUTERK does not Granger Cause UMUTKAD

15 Regresyon Analizi özelliklerin beraber incelendiği regresyon analizi ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI incelendiğinde, ailenin genel mutluluğunu en H0: Aile mutluluğu ile ADMINISTRATIVE mutluluk kaynağı SOLUTIONS değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. TO DISPUTES OVER çok sevgi nin etkilediği, en az ise başarı ile ilgili CUSTOM DUTIES faktörler olduğu belirlenmiştir. Aile mutluluğu ile bireyleri mutlu eden Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 Tablo 8. Aile Mutluluğu ile Mutluluk Kaynağı Değişkenleri Arasında Regresyon Analizi eşyanın Variable yer değiştirmesi nedeniyle, Coefficient bu eşyanın Std. from Error the movement t-statistic of commercial commodities Prob. türüdür. SAGLIK Aynı zamanda harcamalar üzerinden alınan instrument in addition to its economic, social and kurumlar SEVGI vergisi gibi belirli aralıklarla alınan bir regular basis like income tax and corporate 0.74 tax, as eşyanın BASARI gümrüğe geldiği anda bir defaya mahsus are collected only once when commodities subject Usul Kanunu PARA(VUK) nun ikinci maddesine göre bu the.2482 second item of tax procedural law, custom gümrük vergilerinin MIS usul ve uygulama esasları 4458 procedures and practises of custom duties are R-squared Bölgesine girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak Mean created dependent beginning with var commodities subject to Adjusted oluşturulmuştur. R-squared Diğer tüm vergilerde olduğu gibi S.D. Turkey dependent and continuing var with operation sequence. S.E. tahakkuk of regression ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret Akaike assessment, info accrual criterion and collecting are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Mali Hukuk Sum Customs and Economy Ministry according to Kanunu Programı squared hükümlerine Yüksek resid Lisans uygun Öğrencisi olarak yürütülmektedir. Selin KILINÇ tarafından Schwarz Customs hazırlanan criterion Law. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over Gümrük türetilmiģtir. Log likelihood vergisinden doğan uyuşmazlıkların çözüm Hannan-Quinn customs duties has criter. a different form from the Durbin-Watson stat H0: Kişinin kendi mutluluğu ile mutluluk kaynağı değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Kişisel mutluluk ile bireyleri mutlu eden özelliklerin beraber incelendiği regresyon analizi incelendiğinde, bireylerin öz mutluluğunu en çok paranın etkilediği, en az ise sağlık ile ilgili faktörler olduğu belirlenmiştir. 92

16 Tablo 9. Kişinin Kendi Mutluluğu ile Mutluluk Kaynağı Değişkenleri Arasında ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Regresyon Analizi Variable Coefficient CUSTOM DUTIES Std. Error t-statistic Prob. Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER 3 SAGLIK SEVGI Özet: BASARI Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı PARA veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those dış ticaret MIS ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff that is a foreign trade and economic policy R-squared vergi türü olmadığından, dış ticarete konu olan an Mean indirect dependent tariff on expenditures, var custom duties Adjusted olmak üzere R-squared alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to S.D. foreign dependent trade arrive at var the custom. According to S.E. kanun of regression kapsamı dışında tutulmuştur Bu nedenle, duties Akaike are info excluded criterion from this law Therefore, Sum sayılı squared Gümrük Kanunu nda resid düzenlenmiştir Bu kanun regulated Schwarz by criterion customs law numbered Log Bölgesine likelihood girişinden başlayıp, eşyaya uygulanacak created Hannan-Quinn beginning with criter. commodities subject to Durbin-Watson oluşturulmuştur. Diğer stat tüm vergilerde olduğu gibi Turkey and continuing with operation sequence. Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to H0: Aile mutluluğu ile memnuniyet değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Aile mutluluğu ile memnuniyet değişkenlerinin beraber incelendiği regresyon analizi incelendiğinde, ailenin genel mutluluğunu en çok sağlık hizmetlerinin etkilediği, en az ise asayiş hizmetleri ile ilgili faktörler olduğu belirlenmiştir. 93

17 Tablo 0. Aile Mutluluğu ile Memnuniyet Değişkenleri Arasında Regresyon Analizi ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CUSTOM DUTIES SGK Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER SAGLIKHIZM EGITHIZM Özet: ADLIHIZM Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı ASAHIZM veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on those R-squared dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal Mean functions. dependent Since they var are not collected on Adjusted vergi türü R-squared olmadığından, dış ticarete konu olan an S.D. indirect dependent tariff on expenditures, var custom duties S.E. olmak of regression üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to Akaike foreign trade info arrive criterion at the custom. According to Sum kanun squared kapsamı resid dışında tutulmuştur Bu nedenle, duties Schwarz are excluded criterion from this law Therefore, Log sayılı likelihood Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir Bu kanun regulated Hannan-Quinn by customs criter. law numbered Durbin-Watson Bölgesine girişinden statbaşlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to H0: Kişinin kendi mutluluğu ile memnuniyet değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Kişisel mutluluk ile memnuniyet değişkenlerinin beraber incelendiği regresyon analizi incelendiğinde, kişilerin öz mutluluğunu en çok eğitim hizmetlerinin etkilediği, en az ise sgk hizmetleri ile ilgili faktörler olduğu belirlenmiştir. 94

18 Tablo. Kişinin Kendi Mutluluğu ile Memnuniyet Değişkenleri Arasında Regresyon Analizi ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CUSTOM DUTIES SGK Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER SAGLIKHIZM EGITHIZM Özet: ADLIHIZM Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising miktarı ASAHIZM veya değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject to customs which is based on 0.34 those R-squared dolaylı bir vergi türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal Mean functions. dependent Since they var are not collected on Adjusted vergi türü R-squared olmadığından, dış ticarete konu olan an S.D. indirect dependent tariff on expenditures, var custom duties S.E. olmak of regression üzere alınmaktadır. Gümrük vergileri, Vergi to Akaike foreign trade info arrive criterion at the custom. According to Sum kanun squared kapsamı resid dışında tutulmuştur Bu nedenle, duties Schwarz are excluded criterion from this law Therefore, Log sayılı likelihood Gümrük Kanunu nda düzenlenmiştir Bu kanun regulated Hannan-Quinn by customs criter. law numbered Durbin-Watson Bölgesine girişinden statbaşlayıp, eşyaya uygulanacak created beginning with commodities subject to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to yapıya sahiptir. Gümrük vergisi uyuşmazlıkları olmasının have to be resolved etkilediği administratively belirlenmiştir. in the first H0: Aile mutluluğu ile umut değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Aile mutluluğu ile umut değişkenlerinin beraber incelendiği regresyon analizi incelendiğinde, ailenin genel mutluluğunu en çok kadınların mutlu 95

19 Tablo 2. Aile Mutluluğu ile Umut Değişkenleri Arasında Regresyon Analizi ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CUSTOM DUTIES UMUTERK Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER UMUTKAD R-squared Özet: Gümrük vergisi, gümrüğe tabi olan ticari Mean dependent var Abstract: Custom duty is a kind of tariff arising Adjusted miktarı veya R-squared değeri üzerinden alınan, ekonomik, subject S.D. dependent to customs which var is based on those S.E. dış of ticaret regression ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi tariff Akaike that is info a foreign criterion trade and economic policy Sum dolaylı squared bir vergi resid türü olan gümrük vergisi, gelir ve fiscal Schwarz functions. criterion Since they are not collected on Log vergi likelihood türü olmadığından, dış ticarete konu olan an Hannan-Quinn indirect tariff on expenditures, criter. custom duties Durbin-Watson olmak üzere alınmaktadır. stat Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to tahakkuk ve tahsil aşamaları Gümrük ve Ticaret olmasının assessment, accrual etkilediği and collecting belirlenmiştir. are regulated Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to H0: Kişinin kendi mutluluğu ile umut değişkenleri arasında ilişki bulunmamaktadır. Kişisel mutluluk ile umut değişkenlerinin beraber incelendiği regresyon analizi incelendiğinde, kişilerin öz mutluluğunu en çok kadınların mutlu 96

20 Tablo 3. Kişinin Kendi Mutluluğu ile Umut Değişkenleri Arasında Regresyon Analizi ĠDARĠ AġAMADA ÇÖZÜM YOLLARI Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CUSTOM DUTIES UMUTERK Selin KILINÇ 2, Hatice YURTSEVER UMUTKAD R-squared Mean dependent var Adjusted miktarı veya R-squared değeri üzerinden alınan, ekonomik, S.D. subject dependent to customs var which is based on those S.E. dış of ticaret regression ve ekonomi politikası aracı olan bir vergi Akaike tariff that is info a foreign criterion trade and economic policy Sum dolaylı squared bir vergi resid türü olan gümrük vergisi, gelir ve Schwarz fiscal functions. criterion Since they are not collected on Log vergi likelihood türü olmadığından, dış ticarete konu olan Hannan-Quinn indirect tariff on criter. expenditures, custom duties Durbin-Watson olmak üzere alınmaktadır. stat Gümrük vergileri, Vergi to foreign trade arrive at the custom. According to Gümrükler Bu çalıģma, Genel Celal Müdürlüğü Bayar Üniversitesi tarafından, Sosyal Gümrük Bilimler Enstitüsü Customs Maliye and Economy Anabilim Ministry Dalı Mali according Hukuk to Selin KILINÇ tarafından Customs olduğu hazırlanan Law. belirlenmiştir. Resolution Yüksek process Lisans of Tezinden disputes over olduğu belirlenmiştir. Disputes SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Değişkenlerin hiçbirisinin birim kök içermediği belirlenmiştir. Aile mutluluğu ile mutluluk kaynağı faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Kişisel mutluluk ile mutluluk kaynağı faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Aile mutluluğu ile memnuniyet faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Anahtar Kelimeler: Gümrük, Gümrük Vergisi, Kişisel mutluluk ile memnuniyet faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Aile mutluluğu ile umut faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Kişisel mutluluk ile umut faktörleri arasında nedensellik ilişkisi incelenebilmektedir. Ailenin genel mutluluğunu en çok sevgi nin etkilediği, en az ise başarı ile ilgili faktörler Bireylerin öz mutluluğunu en çok paranın etkilediği, en az ise sağlık ile ilgili faktörler Ailenin genel mutluluğunu en çok sağlık hizmetlerinin etkilediği, en az ise asayiş hizmetleri ile ilgili faktörler olduğu belirlenmiştir. Kişilerin öz mutluluğunu en çok eğitim hizmetlerinin etkilediği, en az ise sgk hizmetleri ile ilgili faktörler olduğu belirlenmiştir. 97

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VIEWS OF THE TURKISH PEOPLE LIVING IN EURDOPE ON TURKEY S EUROPEAN UNİON MEMBERSHIP PROCESS Murat KORKMAZ,

Detaylı

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1

HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN UYGULAMALI BİR ÖRNEĞİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HEMŞİRELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE YAPTIKLARI İŞE KARŞI ALGI DÜZEYİNİN

Detaylı

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE

MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ 1 THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY ANALYSIS OF THE ROLE OF MEDIA IN PREVENTION OF CHILD ABUSE AND SEXUAL ABUSE ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ÇOCUK TOPLUMSAL İSTİSMARI CİNSİYET VE CİNSEL EŞİTSİZLİĞİNDE İSTİSMARIN MEDYANIN ÖNLENMESİNDE ROLÜ MEDYANIN ROLÜNÜN İNCELENMESİ THE ROLE

Detaylı

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS THE ROLE OF MEDIA IN GENDER INEQUALITY UHPPDULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES SPORDA TOPLUMSAL ŞİDDET CİNSİYET VE SALDIRGANLIĞI EŞİTSİZLİĞİNDE

Detaylı

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF DESIGN AND ARCHITECTURE ÇANAKKALE KENTİ KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF CULTURAL LANDSCAPE

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 ULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ GENEL EKONOMİK SORUNLAR TÜFE NİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYANLAR:

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ GENEL EKONOMİK SORUNLAR TÜFE NİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYANLAR: T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ GENEL EKONOMİK SORUNLAR TÜFE NİN İŞSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ HAZIRLAYANLAR: 2120703360 KÜBRA İNAN 2120703321 EDA ZEYNEP KAYA EDİRNE

Detaylı

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU

Detaylı

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ 1 INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ THE HAZARD FACTORS IN TERMS OF HEALTH- SECURITY

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Nisan / Mayıs / Haziran İlkbahar Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 12 Yıl: 2015 UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science April / May / June Spring ISSN: Print 247-468 Online 247-5385 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

ADMIT: Öğrencinin yüksek lisans programına kabul edilip edilmediğini göstermektedir. Eğer kabul edildi ise 1, edilmedi ise 0 değerini almaktadır.

ADMIT: Öğrencinin yüksek lisans programına kabul edilip edilmediğini göstermektedir. Eğer kabul edildi ise 1, edilmedi ise 0 değerini almaktadır. Uygulama-2 Bir araştırmacı Amerika da yüksek lisans ve doktora programlarını kabul edinilmeyi etkileyen faktörleri incelemek istemektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki değişkenleri ele almaktadır. GRE: Üniversitelerin

Detaylı

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütahya / Türkiye

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kütahya / Türkiye ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ DOĞAYLA TOPLUMSAL İLİŞKİLİ CİNSİYET OLMA İLE EŞİTSİZLİĞİNDE DEPRESYON, ANKSİYETE MEDYANIN VE ROLÜ STRES ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

IIBINTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL

IIBINTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL IIBINTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC SOCIAL SCIENCES JOURNAL AN APPLIED EXAMPLE OF PROFESSIONAL DESPAIR AND ANXIETY LEVELS OF THE STUDENTS IN THE DEPARTMENT OF HEALTHCARE MANAGEMENT 1 Haluk ŞENGÜN 1, Nilgün

Detaylı

EKONOMETRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMLARI EVİEWS UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMETRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMLARI EVİEWS UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMETRİDE BİLGİSAYAR UYGULAMLARI EVİEWS UYGULAMA SORULARI VE CEVAPLARI Aşağıdaki verileri EVIEWS paket programına aktarınız. Veri setini tanımladıktan sonra aşağıda istenen soruları bu verileri kullanarak

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES Ocak / Şubat / Mart / Nisan 205 Sayı: 02 Cilt: 02 İlkbahar January /

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLERDE KANTİTATİF DEĞİŞKEN SAYISININ İKİ SINIF İÇİN FARKLI OLMASI DURUMU

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLERDE KANTİTATİF DEĞİŞKEN SAYISININ İKİ SINIF İÇİN FARKLI OLMASI DURUMU KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLERDE KANTİTATİF DEĞİŞKEN SAYISININ İKİ SINIF İÇİN FARKLI OLMASI DURUMU.HAL: Sabit Terimlerin Farklı Eğimlerin Eşit olması Yi = b+ b2di + b3xi + ui E(Y Di =,X i) = b + b3xi E(Y Di

Detaylı

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20 ABD nin 1966 ile 1985 yılları arasında Y gayri safi milli hasıla, M Para Arazı (M) ve r faiz oranı verileri aşağıda verilmiştir. a) Y= b 1 +b M fonksiyonun spesifikasyon hatası taşıyıp taşımadığını Ramsey

Detaylı

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri

A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri A. Regresyon Katsayılarında Yapısal Kırılma Testleri Durum I: Kırılma Tarihinin Bilinmesi Durumu Kırılmanın bilinen bir tarihte örneğin tarihinde olduğunu önceden bilinmesi durumunda uygulanır. Örneğin,

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ

TMDULUSLARARASI HAKEMLİ TASARIM VE MİMARLIK DERGİSİ TMDULUSLARARASI HAKEMLİ DÜZCE HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ VE TASARIM SÜRECİ LSCAPE PROJECT DESIGN PROCESS OF DUZCE NURSING HOME MANAGEMENT Elif KUTAY KARAÇOR, Sinem ÖZDEDE 2 Düzce Ünirsitesi,

Detaylı

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20

Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 03/23/11 Time: 16:51 Sample: Included observations: 20 ABD nin 1966 ile 1985 yllar arasnda Y gayri safi milli hasla, M Para Araz (M) ve r faiz oran verileri a#a$da verilmi#tir. a) Y= b 1 +b M fonksiyonun spesifikasyon hatas ta#yp ta#mad$n Ramsey RESET testi

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ

1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ 1. YAPISAL KIRILMA TESTLERİ Yapısal kırılmanın araştırılması için CUSUM, CUSUMSquare ve CHOW testleri bize gerekli bilgileri sağlayabilmektedir. 1.1. CUSUM Testi (Cumulative Sum of the recursive residuals

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

(SAYI: 7 YIL: 2016 - ISSUE: 7 YEAR 2016)

(SAYI: 7 YIL: 2016 - ISSUE: 7 YEAR 2016) (SAYI: 7 YIL: - ISSUE: 7 YEAR ) TMD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Dergimiz hakemli uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmektedir. İki alan

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ocak / Şubat / Mart Kış Dönemi - Sayı: 15 Yıl:2016 International

www.uhbabdergisi.com Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ocak / Şubat / Mart Kış Dönemi - Sayı: 15 Yıl:2016 International Beşeri Ocak Şubat Mart Sayı: February March Winter ISSN Print: 2768 Online 275385 (ISO 9002008 Belge No Document No: 879 & ISO 00200 Belge No Document No: 880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (0397GE730)

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2013 145

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2013 145 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2013 145 KADININ YAŞAM MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: ADIYAMAN, ISPARTA, KOCAELİ ÖRNEĞİ * Aziz KUTLAR **, Tuba Turgut IŞIK *** ve Pınar TORUN

Detaylı

500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA ÜRETİM, KÂRLILIK VE İSTİHDAM İLİŞKİLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Özlem KÖSTEKLİ. Anabilim Dalı: İşletme Mühendisliği

500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA ÜRETİM, KÂRLILIK VE İSTİHDAM İLİŞKİLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Özlem KÖSTEKLİ. Anabilim Dalı: İşletme Mühendisliği İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞUNDA ÜRETİM, KÂRLILIK VE İSTİHDAM İLİŞKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Özlem KÖSTEKLİ Anabilim Dalı: İşletme Mühendisliği Programı

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER Bir kukla değişkenli modeller (Varyans Analiz Modelleri) Kukla değişkenlerin diğer kantitatif değişkenlerle alındığı modeller (Kovaryans Analizi Modeller) Kukla değişkenlerin

Detaylı

TÜRKİYE DE PARA POLİTİKALARININ BANKALARIN KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

TÜRKİYE DE PARA POLİTİKALARININ BANKALARIN KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ TÜRKİYE DE PARA POLİTİKALARININ BANKALARIN KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ Orhan ÇOBAN * Selcen ŞAHİN ** ÖZET Bu çalışmada 1990-2010 dönemi dikkate alınarak Türkiye de Merkez Bankası tarafından yürütülen para

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1999) Ekonometri Bölümü Mahmut ZORTUK E-posta : mahmut.zortuk@dpu.edu.tr Telefon : 0274 265 2031-2020 Öğrenim Bilgisi Doktora İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler (2007) Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek -Tezli Dumlupınar

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER Bir kukla değişkenli modeller (Varyans Analiz Modelleri) Kukla değişkenlerin diğer kantitatif değişkenlerle alındığı modeller (Kovaryans Analizi Modeller) Kukla değişkenlerin

Detaylı

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015

Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 13 Yıl: 2015 Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Temmuz / Ağustos / Eylül - Yaz Dönemi Cilt: 4 Sayı: 3 Yıl: 205 July / August

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES

ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ULUSLARARASI HAKEMLİ PSİKİYATRİ VE PSİKOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ AND PSYCHOLOGICAL Eylül / Ekim / Kasım / Aralık 205 Sayı: 04 Sonbahar Kış Dönemi 205 September / October / November / December 205 Issue

Detaylı

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ

HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Nisan 2016, Sayı:12 HAM PETROL FİYATLARININ BİST 100 VE BİST ULAŞTIRMA ENDEKSLERİ İLE İLİŞKİSİ Selçuk KENDİRLİ 1 Muhammet ÇANKAYA 2 Özet:

Detaylı

(SAYI: 5 YIL: 2016 - ISSUE: 5 YEAR: 2016)

(SAYI: 5 YIL: 2016 - ISSUE: 5 YEAR: 2016) (SAYI: 5 YIL: 206 - ISSUE: 5 YEAR: 206) DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Detaylı

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ

EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ. Aslı AŞIK YAVUZ EKONOMİK KATILIM VE FIRSATLARDA CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİN SOSYOEKONOMİK VE KÜLTÜREL DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ Aslı AŞIK YAVUZ 1 İçindekiler 1. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi 2. Çalışmanın Amacı 3. Çalışmada

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TÜRKİYE DE LOJİSTİK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİNİN İHRACATTAKİ BÜYÜMEYE ETKİLERİ

TÜRKİYE DE LOJİSTİK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİNİN İHRACATTAKİ BÜYÜMEYE ETKİLERİ TÜRKİYE DE LOJİSTİK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİNİN İHRACATTAKİ BÜYÜMEYE ETKİLERİ İsmet ATEŞ Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İİBF İsabeyli Yerleşkesi Nazilli-AYDIN E-posta: iates9@gmail.com Erhan IŞIK Kalaba

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2008 (1): 50-61 Yaşlıların gelir ve tüketim tercihlerinin belirlenmesi: Cep telefonu sahipliğine yönelik ekonometrik model uygulaması AYDIN SARI 1 Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Kukla Değişken Nedir?

Kukla Değişken Nedir? Kukla Değişken Nedir? Cinsiyet, eğitim seviyesi, meslek, din, ırk, bölge, tabiiyet, savaşlar, grevler, siyasi karışıklıklar (=darbeler), iktisat politikasındaki değişiklikler, depremler, yangın ve benzeri

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER

KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER KUKLA DEĞİŞKENLİ MODELLER Bir kukla değişkenli modeller (Varyans Analiz Modelleri) Kukla değişkenlerin diğer kantitatif değişkenlerle alındığı modeller (Kovaryans Analizi Modeller) Kukla değişkenlerin

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

EKONOMETRİ I E-VİEWS UYGULAMALI VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR

EKONOMETRİ I E-VİEWS UYGULAMALI VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR EKONOMETRİ I E-VİEWS UYGULAMALI VE ÇÖZÜMLÜ SORULAR HATİCE ÖZKOÇ HANİFİ VAN ÖZKOÇ VAN 1 1980-2002 dönemine ait tavuk eti talebini incelemek amacıyla aşağıdaki değişkenler elde edilmiştir. Y: Kişi başına

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİ (1975-2000) Özet. Abstract

POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİ (1975-2000) Özet. Abstract Onur, Politik Bütçe Döngüleri ve Türkiye Ekonomisi (1975-2000) 85 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 2, 2002, s. 85-126 POLİTİK BÜTÇE DÖNGÜLERİ ve TÜRKİYE EKONOMİSİ

Detaylı

TEFE VE TÜFE ENDEKSLERİ İLE ALT KALEMLERİNDEKİ MEVSİMSEL HAREKETLERİN İNCELENMESİ* Soner Başkaya. Pelin Berkmen. Murat Özbilgin.

TEFE VE TÜFE ENDEKSLERİ İLE ALT KALEMLERİNDEKİ MEVSİMSEL HAREKETLERİN İNCELENMESİ* Soner Başkaya. Pelin Berkmen. Murat Özbilgin. TEFE VE TÜFE ENDEKSLERİ İLE ALT KALEMLERİNDEKİ MEVSİMSEL HAREKETLERİN İNCELENMESİ* Soner Başkaya Pelin Berkmen Murat Özbilgin Erdal Yılmaz 21 Haziran 1999 Araştırma Genel Müdürlüğü *Bu çalışmaya katkılarından

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:XXX-XXX Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi 2008 (3) 1-12 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Tekstil ve Demir Çelik Sektörü Đhracatına Döviz Kurları, Enflasyon ve Faiz

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

Bağımlı Kukla Değişkenler

Bağımlı Kukla Değişkenler Bağımlı Kukla Değişkenler Bağımlı değişken özünde iki değer alabiliyorsa yani bir özelliğin varlığı ya da yokluğu söz konusu ise bu durumda bağımlı kukla değişkenler söz konusudur. Bu durumdaki modelleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi

ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi ÖZET Aynı endüstri grubu içinde tanımlanan malların bir ülke tarafından eşanlı olarak ihraç ve ithal edilmesi şeklinde tanımlanan endüstri-içi ticaret, son yıllarda iktisat literatüründe geniş bir yer

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

Türkiye nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-2012 Dönemi 1 Aytuğ ARSLAN 2

Türkiye nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-2012 Dönemi 1 Aytuğ ARSLAN 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1): 181-192 Türkiye nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-2012 Dönemi 1 Aytuğ ARSLAN 2 Özet Türkiye son yıllarda uluslararası

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Sosyo Ekonomi. Türkiye de İhracatta Uygulanan KDV İadesinin İhracata Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz

Sosyo Ekonomi. Türkiye de İhracatta Uygulanan KDV İadesinin İhracata Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz Sosyoekonomi / 2008-2 / 080205. Hakan TÜRKAY & Hilmi ÜNSAL Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2008-2 Türkiye de İhracatta Uygulanan KDV İadesinin İhracata Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz Hakan TÜRKAY hakanturkay@yahoo.com

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

Levent Ahi ii. Abstract. zet. liri olarak ifade edilmektedir. ransfer

Levent Ahi ii. Abstract. zet. liri olarak ifade edilmektedir. ransfer THE EFFECT OF TRANSFER EXPENDITURES IN SOLVING INCOME DISTRIBUTION INEQUALITY PROBLEM: CASE OF TURKEY Yazar / Author: rabulut i Levent Ahi ii iii Abstract The distribution of income equally is an important

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI NA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (OLTU ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA)

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI NA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (OLTU ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA) ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI NA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ (OLTU ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR UYGULAMA) Hüseyin ÖZER Adem DEMİR Özet: Bu çalışmanın temel amacı,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi Y. Lisans Muhasebe Finansman Celal Bayar Üniversitesi 2007 1 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Umut Burak GEYİKÇİ 2. Doğum Tarihi : 21 Haziran 1977. Unvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Dokuz Eylül Üniversitesi 200 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Samuelson-Balassa Hipotezi Ve Reel Döviz Kuru: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa Ve Almanya İçin Sınanması

Samuelson-Balassa Hipotezi Ve Reel Döviz Kuru: Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa Ve Almanya İçin Sınanması Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:509 9 Samuelson-Balassa Hipotezi Ve Reel Döviz Kuru: ürkiye, ABD, İngiltere, Fransa Ve Almanya İçin Sınanması Özet Samuelson-Balassa hipotezine göre

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması

Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Ölçümü ve Yaşam Kalitesi Ölçeklerinin Sınıflandırılması Doç. Dr. Erhan Eser Celal Bayar Üniversitesi e.eser@bayar.edu.tr Yaşam Kalitesinin Sınıflandırılması Sağlıkla Doğrudan

Detaylı

PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT

PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT PROF. DR. ŞÜKRÜ KIZILOT Çorum doğumlu olan Şükrü Kızılot, Maliye Bakanlığı nda 8 yıl çalıştıktan sonra, önce Adana İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nde, daha sonra da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (2015/03947-2015-GE-17304)

(ISO 9001-2008 Belge No / Document No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No / Document No: 12880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) (2015/03947-2015-GE-17304) Beşeri ve Sayı: Yıl: ISSN Print: 27-68 Online 27-5385 (ISO 900-2008 Belge No / Document No: 879 & ISO 00-200 Belge No / Document No: 880) (MARKA PATENT NO: TRADEMARK) DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.

Detaylı