Ö. Madra: Bugün emeklilik ve sosyal güvenlik reformu üzerine biraz konuşacağız herhalde değil mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ö. Madra: Bugün emeklilik ve sosyal güvenlik reformu üzerine biraz konuşacağız herhalde değil mi?"

Transkript

1 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumundan Ö. Madra: Günaydın Ayşe A. Buğra: Günaydın Ö. Madra: Bugün emeklilik ve sosyal güvenlik reformu üzerine biraz konuşacağız herhalde değil mi? A. Buğra: Evet, sosyal güvenlik reform projesi yasa taslağı haline gelmiş durumda. Hala tamamlanmamış bölümler var ama en azından sağlık ve emeklilik sigortaları iyice şekillenmiş görünüyor. Ben özellikle emeklilik konusu üzerine konuşmak istiyorum. TÜSİAD ın yeni çıkardığı Türk Emeklilik Sisteminde Reform başlıklı rapora da biraz değinmek istiyorum. Ö. Madra: TUSİAD ın raporu da oldukça ilginç bazı özellikler içeriyor galiba. A. Buğra: Evet, maalesef çok ilginç diyeyim. Önce hükümetin yeni reform tasarısından bahsedelim. Eski sosyal güvenlik sistemi çok adil bir sistem değildi, önemli eşitsizlikler içeriyordu. Sistem üç kurumdan oluşuyor: Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK. Bunların arasında haklar anlamında, sağlık ve emeklilik açısından önemli farklar var. Asıl önemli olan sistemin sadece formel sektörde çalışanları kapsayan bir sistem olması. Dolayısıyla toplumun çok büyük bir kesimini dışarıda bırakıyor. Bu nedenle reform gerçekten gerekliydi ve yapılan reform da bu anlamda çok önemli. Reform çabalarının gerisindeki kaygı özellikle bu eşitsizlik kaygısı değildi, bu kullanıldı ama temel kaygı maliyet, yani sosyal güvenlik bütçesi açıklarının kamu bütçesi maliyeti üzerindeki yüküydü. Reform, bu bağlamda hep tasarrufa yönelik önlemlerle gündeme geldi. Zaten 1999 da bir sosyal güvenlik reformu yapılarak emeklilik yaşı, prim ödeme süresi yükseltilmişti. Bu yeni yasa ise emeklilik aylığı bağlamında değişiklik getiriliyor. Eskiden bir yıl çalışan biri maaşının %7.2 sini almaya hak kazanıyordu, şimdiki reformla bu %1.5 a kadar düşürülüyor, böylece çalışırken elde edilen kazançla emekli olduktan sonra aylık arasındaki fark epeyce açılmış oluyor. Burada emeklilik sisteminde bir tasarruf etme çabası olduğunu görüyoruz. Sağlık sisteminde ise ödeme gücü olmayanların primini devletin ödeyeceği primli bir sistem geliyor. Bu çok olumlu bir gelişme. Emeklilik sisteminde de olsa çok iyi olur. Ama olumsuz tarafı- ki bu programda Çağlar Keyder le ve galiba benimle daha önce de konuşmuştunuz- devletin primini ödeyeceği kesimi ihtiyaç tespiti ile belirleyecek olması. Dolayısıyla, şahıs yoksulluğunu kanıtlamak zorunda kalıyor ki, bu da sosyal hak kavramı ile pek bağdaşmıyor. Ö. Madra: Bu daha çok böyle bir sadaka mantığına.. A. Buğra: Evet, kamu sadakası mantığına gidiyor, yani yoksulsa primini devlet öder gibi.. Oysa evrensel bir sağlık ve emeklilik sigortası sisteminin gelmesi gerçekten gerekli. Fakat herşeye rağmen emeklilik konusunda hükümetin tasarısı özellikle, TÜSİAD ın önerisinden çok daha sağlam ve çok daha olumlu bir öneri. TÜSİAD ın önerisi, yani raporun kendisi epeyce sorunlu bir rapor bence. Ö. Madra: Neden böyle oluyor? Öncelikle nasıl sorunlu olduğunu konuşalım da, ondan sonra belki nedenleri üzerinde de bir iki saniye durabiliriz.

2 A. Buğra: Öncelikle şunu belirtmek lazım, TÜSİAD bir sınıf örgütü. Bir sınıf örgütü olarak toplumu ilgilendiren konularda bir şeyler söylemesi de anlamlı ve olumlu bir gelişme. Mesela hepimiz Bülent Tanör ün hazırlamış olduğu demokratikleşme raporunu hatırlıyoruz. O rapor Türkiye deki toplumsal değişim çabalarına çok önemli bir katkıydı. Ö. Madra: Oldukça öncü bir çalışmaydı üstelik. A. Buğra: Öncü bir çalışmaydı, çok önemli, cesur ve olumlu bir çalışmaydı. Mesela ders kitaplarının değişmesi, alternatif ders kitaplarıyla ilgili bir çalışma yaptılar; o da son derece olumluydu. Bir sınıf örgütünün yaklaşımı ve kendi çıkarlarını savunma biçimiyle toplumun çıkarları arasında bu tür örtüşmeler olabilir ve bunlar çok olumlu gelişmeler. Fakat konu sosyal güvenlik reformu olunca, durum biraz farklı bir hal alıyor. Sosyal güvenlik reformu farklı sınıfların yani işverenler, çalışanlar ve TÜSİAD ın üyeleriyle toplumun diğer kesimlerinin- çıkarları arasında çok ciddi çelişkilerin olabileceği bir alan. Dolayısıyla, bu alanlarda bu kadar çok iddialı söz söylemeye çalışmak ve bunu biraz da dikkatsiz bir biçimde yapmak -neden dikkatsiz olduğunu söyleyeceğim- bana rahat kabul edilebilir gibi gelmiyor. Bu bağlamda bu raporun çok dikkatli bir biçimde değerlendirilmesi lazım. Asıl söylemek istediğim nokta raporun niteliği; konu çok ciddi olmasına rağmen rapor son derece gayriciddi bir rapor te Dünya Bankası Averting the Old-Age Crisis-Yaşlılık Krizinden Kaçınmak başlıklı bir rapor yayınlamıştı ve bu raporda bütün dünyada emeklilik sisteminin reformunun gerekli olduğunu söylüyordu. Türkiye deki gibi prim ödeyerek kazanılan emeklilik hakları sistemine karşı üç ayaklı daha doğrusu çok ayaklı bir sistem öneriyor ve özel emekliliğin önem kazanması gerektiğini öne sürüyordu. Ö. Madra: Özelleştirme yani. A. Buğra: Büyük ölçüde özelleştirme ve kamunun bu işten çekilmesi, bireyin kendi tasarruf kararını alarak kendi yaşlılığını hazırlaması. Bizde uygulanan primli emeklilik sistemi ise bir neslin öteki nesille dayanışması esasına göre kuruludur. Yani bugün ben çalışırım ve çalışamayacak kadar yaşlı durumda olanların geçimini sağlarım, bundan sonraki nesil de benim geçimimi sağlar. Çünkü yaşlılık riski çok demokratik bir risktir, herkesin başına gelebilecek bir durumdur. Ben hastalanmam, ben işsiz kalmam, ben yoksulluğa düşmem diyebilirsiniz ama ben yaşlanmayacağım demeniz mümkün değil. Ö. Madra: Demeniz mümkün değil. Gerçi çok plastik ameliyatlarıyla, botoksla filan halledilmeye çalışılıyor ama olmuyor galiba. Anti-aging ile. A. Buğra: Yani görünüş aynı kalıyor ama çalışma gücü.. Ö. Madra: Biliyoruz ki yaşlanıyoruz zaten. A. Buğra: Herkes de yaşlanacağının farkında zaten. Başımıza gelebilecek başka şeyler konusunda bu kadar bilinçli olamıyoruz ama yaşlılık konusunda insanın kendini aldatması daha zor. Onun için nesiller arası bu dayanışmayı insanlar benimsiyorlar ve kabul ediyorlar. Ö. Madra: Ben de yaşlanacağım, bana da.. A. Buğra: Birileri bakacak. Ö. Madra: Birileri baksın.

3 A. Buğra: Bu toplumsal dayanışma içinde giden bir sistem. Dünya Bankası nın sözünü ettiğim raporu ve TÜSİAD raporu ise buna tam olarak karşı. Yani bir çeşit her koyun kendi bacağından asılır ya da ağustos böceği-karınca hikayesi, aslında buna karınca mantığını insan toplumuna uygulamak çabası da denilebilir. Ö. Madra: Öyle mi? Yani bu Dünya Bankası yetmiş bin yıllık, yani ne kadar geriye gidiyor bilmiyorum ama bütünüyle tersine bir radikal kopuşu da temsil ediyor denebilir. A. Buğra: Ediyordu. Bahsettiğim rapor 1994 te hazırlandı. TÜSİAD ın 2004 raporundaki öneri de neredeyse o raporda önerilenin aynısı. Biraz rahatsız edici tarafı da TÜSİAD raporuınun referanslarında bu çalışmaya değinilmiyor olması. Ö. Madra: Yani koskoca TÜSİAD ın intihal mi yaptığını ima ediyorsun sen şimdi? A. Buğra: Koskoca TÜSİAD ın yayınladığı raporları elden geçiren ciddi bir bilimsel kurumu olup olmadığını sordum ben kendi kendime. Raporu yazan bunu yazmış, ama biri de bakar bu nedir diye. O galiba pek olmamış. Ö. Madra: İstanbul Üniversitesi ile bir yakın ilişkileri olmuş mu, rektör-tıp fakültesi olsun? A. Buğra: Raporun üç yazarı var, üçü de İstanbul Üniversitesi nden değil. Ama Dünya Bankası raporuna değinmiyorlar, referanslarında yok. Bu Dünya Bankası raporu yayınlandıktan sonra çok eleştirildi ve eleştirenler arasında Stiglitz vardı. Biliyorsunuz Stiglitz Dünya Bankası nda danışmandı. Ö. Madra: Baş ekonomistiydi yani. A. Buğra: Baş ekonomistiydi, Nobel ödüllü bir iktisatçı. Tabii başka iktisatçıların da eleştirileri var. Önerilen sistem çok eleştiriliyor. Raporda bu eleştirilere hiç değinilmiyor. Şili modeli bu üç ayaklı sistemin ilk uygulandığı Latin Amerika ülkesi. Ö. Madra: Şili modeli öyle mi? A. Buğra: Şili de uygulamaya girdi. Raporda bundan çok övgüyle bahsediliyor, sistemin Şili nin kalkınmasına çok önemli katkıda bulunduğu söyleniyor. Dünya Bankası raporunda da bu raporda da bireyin kendi seçtiği fon esasına göre işleyen özel bireysel emeklilik sisteminin, sermaye piyasasının gelişmesine yol açtığı, tasarrufları geliştirdiği ve ve ekonomik büyümeye de çok katkıda bulunduğu vurgulanıyor. Ancak TÜSİAD raporu Şili deki bu sistemin yol açtığı büyük sorunlara değinmiyor. Ö. Madra: Bu Pinochet yönetiminin? A. Buğra: Yok, daha sonra, 1990ların başında yürürlüğe girdi. Bu bireysel fonlar son derece riskli ve özel kararlarla bu fonlar seçilip yürütüldüğü için sermaye piyasasında çalkantı olursa, fon kötü yönetilirse, fon yönetiminde birtakım sorunlar olursa ki biliyorsunuz bu tür sermaye piyasalarında bu çeşit şeyler olabiliyor- insanlar yaşlılıklarında tamamen güvencesiz kalabiliyorlar. Şili de bu çok büyük boyutlarda gerçekleşti ve pek çok insan yaşlılığında tamamen güvencesiz kaldı.

4 Ö. Madra: Ve bu övülüyor öyle mi? A. Buğra: Evet bu model övülüyor. Halbuki bu model artık literatüre geçti, bir zamanlar neoliberal iktisatçılar tarafından Şili modeli çok övüldü ama artık bu sistem biliniyor, sistemin işleyişindeki sorunları görenler buna karşılık önlemler alıyorlar, başka ülkelerde hiç kimse bu modeli olduğu gibi alıp da uygulamıyor. Raporda bunlara da değinilmiyor. Bu biraz bilgisizlikten mi oluyor, yoksa çok fazla ideolojik bir amaçla sunulduğu için mi oluyor bilemiyorum. Ö. Madra: O artık belki de akademik bir tartışma konusu çünkü son derece gayri ciddi ve kötü bir rapor olduğu da ortada. A. Buğra: Çok gayri ciddi bir rapor gerçekten. Türk emeklilik sistemini özetleyen kısımlar gayrı ciddi değil, oralardan derli toplu bilgi almak mümkün. Eski sistem neydi, yeni tasarı neyi öneriyor gibi konalara değinilmiş. Fakat bu kendi önerdikleri sistem gerçekten olacak gibi değil.. Ö. Madra: Evet bunu tabii tekrar belki kendilerine de sormamızda da fayda var ama zamanında pek çok hükümetin konusundan ileride raporlar yayımlamış TÜSİAD adına biraz önce senin de hatırlattığın gibi Türkiye de demokratikleşme gibi son derece öncü ve esaslı bir raporu hazırlayan bir kuruma bu çok tuhaf tabii. A. Buğra: Yani yakışır bir şey değil doğrusu. Ö. Madra: Peki Dünya Bankası raporu da rasyonel olmamasından dolayı mı eleştiriliyordu? A. Buğra: Birkaç tane sorun var. Bunlardan biri bu nesiller arası dayanışmanın yerine bu fon sistemini koymak ne derece anlamlı ve yararlı olduğu ile ilgili. Mesela Stiglitz emeklilik sistemi fon yönetimi böyle bireysel fonlarla ilerlediği zaman bu toplu yönetim kadar yani kamunun yönettiği toplu fonlar kadar ölçek ekonomilerinden faydalanmadığı için, yani büyük miktarda paranın işletilmesi bir elden sözkonusu olmadığı için aynı derecede karlı olamaz diyordu. Yani ekonomik etkinlik açısından ötekinin daha karlı bir sistem oluşturduğu savunuluyordu. Bir de geçiş dönemi sorunları var, işin sosyal tarafını, sosyal dayanışmayı falan bir tarafa bırakırsak sadece ekonomik olarak da geçiş döneminin ciddi sorunları var. Kamusal primli sistemden özel bireysel emeklilik sistemine geçmek katkıyı düşürüyor. Dolayısıyla kamunun üzerinde sorun olduğu söylenen mali yük geçiş döneminde çok önemli bir biçimde artıyor. TÜSİAD raporunda buna birazcık değiniyor ve gerekirse kazanılmış, edinilmiş haklardan oluşan emekli aylıklarında geçici bir indirime gidilebileceğini öne sürüyor. Ö. Madra: Böyle o zaman halledilebilir diyor. A. Buğra: Bu şekilde geçiştiriliyor. Halbuki bu çok önemli ve üzerinde çok durulan bir sorun. Belki de hükümetin bu çok ayaklı sistemi şu aşamada benimsememesinin bir sebebi de bu. Çok ciddi bir ekonomik sorun ve emeklilik aylıklarını birazcık düşürürerek başa çıkılabilecek boyutta değil. Ö. Madra: Senin de belirttiğin gibi bu emeklilik hakkı özel sigorta şirketleri dışında toplumun hemen hemen tüm kesimleri tarafından savunulan demokratik bir risk, yaşlılık riski

5 senin de bahsettiğin gibi. Fazla da oynanacak bir şey gibi değil, insanlar buna karşı çıkacaklardır yani. A. Buğra: Amerika da 1980 lerde Reagan yönetiminde primli emeklilik sistemini özel emeklilik sistemine dönüştürmek üzerine böyle bir rapor hazırlanmıştı. O dönemde muhafazakar senato bile bunun arkasında durmadı. Ö. Madra: Ki bütün bu neo-liberalizmin en dünyada hızla devreye girdiği dönemden bahsediyoruz. A. Buğra: Evet, şimdi Amerika daki sistemi yıkmaya çalışıyorlar. Ö. Madra: Bush un ikinci dönemindeki en önemli gündem maddelerinden biri. Göreceğiz ama yıkıp yıkamacağını. A. Buğra: Evet orada bile kolay bir iş değil. Bu ABD yönetiminin neler yapabildiğini biliyoruz ama bu konuda onlar bile serbest oynayamıyorlar. Ö. Madra: Evet tabii o teşebbüsü de inceleyip..ya bunlar zaman zaman böyle tekrar tekrar biraz da alışılmış deyimiyle temcit pilavı gibi ısıtılıp öne sürülmesiyle hiç yılmıyor bu tarz düşünce sahipleri. Azami karı elde etmek için daima bu projeler geliyor da TÜSİAD şaşırttı beni doğrusu. A. Buğra: Bu rapor biraz şaşırtıcı. Fakat bu konuların çok önemli ve insan hayatınını etkileyen konular olduğuna dikkat etmek lazım. İnsanlar teknik bir konu olarak görüyorlar, çok düşünmek istemiyorlar ya da düşünemiyorlar. Ama son derece önemli ve herkesin çok uyanık olması lazım çünkü dediğin gibi yılmıyorlar. Ö. Madra: Hem önemli hem de sizin kuruluşlar gibi akademik insanlar tarafından detaylıca üstüne varılmadığı zaman farkedilmeyecek kadar da karmaşık ve zor anlaşılır konular bunlar. O yüzden de hem çok önemli hem de özü basit olsa bile çok karmaşık aslında. Bu hukuki terminoloji ile ve ekonomik yönleri, teknik yönleri ile boğulmuş tehlikeleri içeren metinler bunlar. O yüzden çok dikkat etmek lazım. A. Buğra: Evet, maalesef Türkiye de reform önerisine bu işin sahipleri sendikalar, meslek örgütleri kategorik olarak karşı çıktılar. Halbuki Türkiye de sosyal sigorta sisteminde bir reform sahiden gerekiyordu. Bu işin tekniği ile daha ciddi ilgilenilemedi, yani alternatif çıkarılamadı. Hükümetin tasarısına alternatif diye TUSİAD ın bu raporu çıktı sonunda. Bu da üzücü bir durum. Ö. Madra: Evet tabii bunları konuşmaya devam etmekten başka da çaremiz yok tabii her zaman olduğu gibi. Çok teşekkür ederiz. A. Buğra: İyi günler Ö. Madra: İyi günler, görüşmek üzere.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKA FORUMU ARAŞTIRMA RAPORU RESEARCH PAPERS BEBEK-İSTANBUL EMEKLİLİK REFORMLARI: DÜNYA BANKASI, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE Emin Alper Bu rapor, Prof. Ayşe Buğra ve Prof.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DR. ĠRFAN YAZMAN ANISINA ÇOCUK ĠġÇĠLĠĞĠ VE ÇOCUK HAKLARI

DR. ĠRFAN YAZMAN ANISINA ÇOCUK ĠġÇĠLĠĞĠ VE ÇOCUK HAKLARI DR. ĠRFAN YAZMAN ANISINA ÇOCUK ĠġÇĠLĠĞĠ VE ÇOCUK HAKLARI Konuşmacılar: I. Oturumda Konuşanlar: Araştırma Görevlisi Damla Songur, Prof. Dr. Nami Çağan, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Prof. Dr. Lale Sirmen,

Detaylı

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye de Sosyal Politika

Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye de Sosyal Politika Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye de Sosyal Politika Ayşe Buğra 15 Kasım 2008 http://www.obarsiv.com/cagdas_turkiye_seminerleri_0809.html Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde yapılan konuşma metni,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

Ö.Madra: İşte bizim çok iyi bildiğimiz Gästarbeiter hikayesi değil mi Almanlara?

Ö.Madra: İşte bizim çok iyi bildiğimiz Gästarbeiter hikayesi değil mi Almanlara? 09.03.2005 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumundan: Ö.Madra: Günaydın Ayşe. A.Buğra: Günaydın. A.Haligua: Günaydın. Ö.Madra: Evet bugün Sosyal Politika Forumundan programında biraz da

Detaylı

06.04.2005 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan

06.04.2005 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan 06.04.2005 Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan Ö. Madra: Evet, Sosyal Politika Forumu ndan köşemiz başladı ama ne Ayşe Buğra ne de Çağlar Keyder, Başak ile beraberiz, Başak Ekim.

Detaylı

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ

KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE SOSYAL GÜVENLĐK MEVZUATI SEMĐNERĐ Ankara, 2007 KAMU-ĐŞ KAMU ĐŞLETMELERĐ ĐŞVERENLERĐ SENDĐKASI YENĐ DÜZENLEMELER ÇERÇEVESĐNDE

Detaylı

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS

Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Babacan ın Konuşma Metni YÜKSEK BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YURT İÇİ TASARRUFLARIN ROLÜ KONULU KONFERANS 14 Mart 2012 1 Çok Değerli Bakanım, Dünya Bankası nın Çok Değerli

Detaylı

Sadaka değil, herkes için sosyal politika

Sadaka değil, herkes için sosyal politika Sadaka değil, herkes için sosyal politika 21/09/2007 Seçimlerin ardından AKP'nin yoksul kesimleri 'yaptığı yardımlarla' yanına çektiği söylenip duruyor. Yeşil kart, nakit yardımı gibi devlet eliyle yürütülen

Detaylı

Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09.

Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09. Ayşe Buğra ve Çağlar Keyder le Sosyal Politika Forumu ndan: 2010 Avrupa Yoksullukla Mücadele Yılı ve Avrupa Sosyal İçerme Raporu 02.09.2009 Ömer Madra: Günaydın Ayşe. Ayşe Buğra: Günaydın. Avi Haligua:

Detaylı

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK

YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK YAYED ve BERGAMA BELEDİYESİ KIŞ OKULU 2012 TOPLUMCU BELEDİYECİLİK 1. GÜN 3 Şubat 2012 08.30 Kayıt 09.00-10.45 Açılış Oturumu 10.45-11.00 Çay / kahve molası 11.00-12.30 Grup Tartışması; Toplumcu Belediyecilikten

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 24 EYLÜL 2014 TARİHLİ AYLIK TOPLANTISI I. OTURUM OTURUM BAŞKANI : Sezai ONARAL (Başkan) KONUŞMACILAR : Recai BERBER (Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı) : Vedat DEMİRÖZ

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU ve İŞLETMELERE ETKİLERİ 15 MART 2006 İstanbul Osman ARIOĞLU Gelir İdaresi Başkanı Giriş Adnan Nas: Fazla dakik davranıyoruz, çünkü maalesef Ankara nın gündemini İstanbul dan

Detaylı

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER

6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU DEĞİŞİKLİKLER-YENİLİKLER 18.03.2013 tarihinde gerçekleştirilen 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklikler- Yenilikler konulu konferans metnidir. Konuşmacılar

Detaylı

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU

22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MALİYE BÖLÜMÜ (Yayın No:1) 22.TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU MALI YAPILANMA SÜRECİNDE STRATEJİK YÖNETİM VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN KAMU

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI. 30 Kasım 2007 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU KOMİSYONU III. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI 30 Kasım 2007 Av. SUNAY AKYILDIZ- Sayın Dekanım, sayın yönetim kurulu üyelerim, değerli

Detaylı

CNN TÜRK ( 08.08.2006 )

CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) CNN TÜRK ( 08.08.2006 ) DİDEM TÜMER : Ankara dan merhaba. Bugün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ndeyiz. Konuğumuz önemli bir isim, Merkez Bankası nın eski Başkanı,

Detaylı

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İSTANBUL TABİP ODASI HEKİME YÖNELİK ŞİDDET ÇALIŞTAYI Yayına Hazırlayan Dr. Hasan Oğan Yayın Hazırlığı Asimetrik ve Paralel Tanıtım Reklam ve Org.

Detaylı

Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013

Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013 Eşitlik, Farklılık ve Sosyal Politika Düşüncesi Ayşe Buğra Bilim Akademisi 30 Kasım 2013 Kurucularından bir olduğum Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu nda (www.spf.boun.edu.tr), on senedir, sosyal

Detaylı

Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası

Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası Politikaları Etkilemek İçin Farklı Yöntemler: Gemi Sökümü Kampanyası Seminer 1: Greenpeace Deneyimi Erdem Vardar Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 7, 2007 Yayına Hazırlayan: Yiğit

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI 23.10.2014 İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALI TAYI ANKARA, 23.10.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İş Sağlığı ve Güvenliği ÇALIŞTAYI

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM)

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Arif AYTULUN (YMM) İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 30 EKİM 2008 AYLIK TOPLANTISI(II) OTURUM BAŞKANI : Hüseyin Perviz PUR KONUŞMACILAR : Cüneyt OLGAÇ (Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi) Resul KURT (Sosyal Güvenlik

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI 63 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 22 ARALIK 2005 AYLIK TOPLANTISI OTURUM BAŞKANI : M. Cihan ERAY KONUŞMACILAR : Ömer Asım

Detaylı

Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı Ne Getiriyor, Ne Götürüyor?

Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı Ne Getiriyor, Ne Götürüyor? Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı Ne Getiriyor, Ne Götürüyor? Sağlık Politikaları Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı Ne Getiriyor, Ne Götürüyor? Sempozyum 5 Haziran 2010 BURSA TABĐP ODASI Bursa,

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak

Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri. Hüseyin Irmak Yerel Yönetimlerde Karar Alma Süreçleri ve Katılım Yöntemleri Hüseyin Irmak Savunuculuk ve Politikaları Etkileme Konferans Yazıları no 9, 2009 Kaset Çözümü ve Redaksiyon Dilek Hepgüler 11 Hüseyin Irmak:

Detaylı

05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ

05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ 05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DÜNYA ENGELLİER BİRLİĞİ TASLAK TÜZÜK VE YÖNETMELİĞİ Amaç Vizyon Tüzük ve Yönetmelik Arasındaki İlişki Hedef Kapsam Normlar/Kriterler İçerik Katılım

Detaylı

IMF NİN VE DÜNYA BANKASI NIN DÖNÜŞÜMÜ. PROF. DR. SİNAN SÖNMEZ Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi

IMF NİN VE DÜNYA BANKASI NIN DÖNÜŞÜMÜ. PROF. DR. SİNAN SÖNMEZ Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi IMF NİN VE DÜNYA BANKASI NIN DÖNÜŞÜMÜ PROF. DR. SİNAN SÖNMEZ Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi CHP nin sayın Genel Başkanı, ZMO nın sayın yöneticileri, üyeleri, değerli konuklar, sayın basın mensupları.

Detaylı

ULUSAL ENGELLİLİK SÖZLEŞMESİNİN OLUP / OLMAMASI GENEL VE YEREL YÖNETİMLERDE ENGELLİ HUKUKU ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK

ULUSAL ENGELLİLİK SÖZLEŞMESİNİN OLUP / OLMAMASI GENEL VE YEREL YÖNETİMLERDE ENGELLİ HUKUKU ENGELLİLERE YÖNELİK YÖNETMELİK 05 Mart 2011 DÜNYA ENGELLİLER BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI/İSTANBUL DEB HUKUKİ NORMLARI Raportör : Prof. Dr. Nur TUNALI TÜRKMEN / Yeni Yüzyıl Üniversitesi Raportör : Canan KOCA / Teknik Müdür / Dünya Engelliler Vakfı

Detaylı

FRANSIZ AKADEMİSYEN, YAZAR VE DEVLET ONURSAL DANIŞMANI PROF. JACQUES ATTALI NİN TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI KONUŞMASI

FRANSIZ AKADEMİSYEN, YAZAR VE DEVLET ONURSAL DANIŞMANI PROF. JACQUES ATTALI NİN TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ FRANSIZ AKADEMİSYEN, YAZAR VE DEVLET ONURSAL DANIŞMANI PROF. JACQUES ATTALI NİN TÜSİAD YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI KONUŞMASI 1 Ekim 2010 Sabancı Center, İstanbul

Detaylı