GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR VERGİSİ REHBERİ. Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü"

Transkript

1 GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü MART

2 Hazırlık, Baskı ve Cilt: KURTİŞ MATBAACILIK Tel.: (0.212) (pbx) Fax: (0.212)

3 SUNUŞ Bilindiği üzere vergi sistemi yeni ekonomik gelişmelere uyum, vergide adalet, vergi rekabeti, basitlik, etkinlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde devamlı olarak değişikliklere uğramaktadır. Yapılan hukuki düzenlemelerin temelinde, ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi, kamu finansmanı probleminin azaltılması ve ekonominin kalıcı bir iyileşme sürecine taşınabilmesi ile mükelleflere daha iyi bir hizmet sunulması amaçları yatmaktadır. Belirtilen amaçlara ulaşmada ve mükelleflerin ileride hukuki yaptırımlarla karşılaşmaması bakımından elde edilen gelirlerin beyanlarının doğruluğu oldukça önem arz etmektedir. Bu amaçla Gelir Vergisi mükelleflerinin gerek 2009 yılında elde ettikleri gelirleri beyan ederken gerekse 2010 yılında faaliyetlerini sürdürürken başvurabilecekleri bir kaynak olan Gelir Vergisi Rehberi ni hazırlamış bulunmaktayım. Bu çalışmamızda konular okuru ayrıntıya boğmaksızın ve dikkat edilecek hususlara değinilerek sunulmuştur. Katıldığım günden bu yana mensubu olmaktan her daim gurur duyduğum Gelirler Kontrolörlüğü mesleğinin engin bilgi birikiminden yararlanarak hazırlanan bu çalışmanın tüm okurlara yararlı olması öncelikli dileğimdir. İzmir, Tuncel ATABEY Gelirler Başkontrolörü 3

4 4

5 İÇİNDEKİLER GELİR VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI VE GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VERGİSİ KANUNU NUN GENEL ESASLARI 1- GELİRİN TANIMI VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ Gelirin Şahsilik Özelliği Gelirin Yıllık Olma Özelliği Gelirin Gerçek ve Safi Olması Özelliği Gelirin Elde Edilmiş Olması Özelliği GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ Tam Mükellefiyet Türkiye de Yerleşmiş Olanlar Yabancı Memlekette Oturan Türk Vatandaşları Dar Mükellefiyet GELİRİN UNSURLARI İKİNCİ BÖLÜM TİCARİ KAZANÇ 1. TİCARİ FAALİYETİN KAPSAMI TİCARİ FAALİYETİN ÖZELLİKLERİ Emek-Sermaye Özelliği Devamlılık Özelliği Organizasyon Özelliği

6 2.4. Hacim Özelliği Gelir ve Kazanç Elde Etme Özelliği TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ ŞAHIS ŞİRKETLERİNİN GELİR VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU Adi Şirketler Kollektif Şirketler Adi Komandit Şirketler TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ Basit Usulde Vergileme Kimler Basit Usulde Vergilendirilecektir Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Bakanlar Kurulu Kararları İle Gerçek Usulde Vergileme Kapsamına Alınan Mükellefler /6430 Sayılı BKK İle Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler sayılı Büyükşehir Belediye Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Getirilen Düzenlemeler /5521 Sayılı BKK İle Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler /2683 Sayılı Kararname İle Gerçek Usulde Vergilendirme Kapsamına Alınan Mükellefler Ortaklıklarda Basit Usule Tabi Olmanın Şartları Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti Basit Usulden Gerçek Usule Geçiş Basit Usule Tabi Mükelleflerde Belge Düzeni Kullanılacak Belgeler Belge Temini Kayıtların Tutulması Belge Düzenlenmesinde Uyulacak Esaslar Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanılması İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzenlenmesi Belgelerin İptali Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü Sahte veya Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Düzenlediği veya Kullandığı Tespit Edilen Mükelleflerin Durumu

7 Basit Usule Tabi Mükelleflerin Yanında Çalışanların Durumu Basit Usulde Katma Değer Vergisi Uygulaması Basit Usulde Vergi Tevkifatı ve Geçici Vergi Gerçek Usulde Vergilendirme Birinci Sınıf Tacirler Bilanço Esasında Defter Tutanlar Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti İkinci Sınıf Tacirler İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER Ticari Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Yapılan Genel Giderler Götürü Gider Hizmetli ve İşçilerin İş Yerinde veya İş Yerinin Müştemilatında İaşe ve İbate Giderleri, Tedavi ve İlaç Giderleri, Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı, 27. Maddede Yazılı Giyim Giderleri İşle ilgili Olmak Şartıyla, Mukavelenameye; İlama veya Kanun Emrine İstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar İşle ilgili ve Yapılan İşin Ehemmiyeti ve Genişliği ile Mütenasip Seyahat ve İkamet Giderleri Kiralama Yoluyla Edinilen veya İşletmeye Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri Ayni Vergi Resim ve Harçlar VUK Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar İşverenlerce, Sendikalar Kanunu Hükümlerine göre Sendikalara Ödenen Aidatlar İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflar TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER Teşebbüs Sahibi ile Eşinin ve Çocuklarının İşletmeden Çektikleri Değerler ile Bu Kişilere Yapılan Bazı Ödemeler Her Türlü Para Cezaları, Vergi Cezaları, Gecikme Zamları ve Faizleri, Teşebbüs Sahibinin Suçlarından Doğan Tazminatlar ile Bu Gibi Şahsi Vergiler Her Türlü Alkol ve Alkollü İçkiler ile Tütün ve Tütün Mamullerine Ait İlan ve Reklam Giderleri Motorlu Deniz Taşıtları ve Hava Taşıtlarından İşletmenin Esas Faaliyet Konusu ile İlgili Olmayanların Giderleri ile Amortismanları

8 7.5. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı İlişkili Kişi Emsallere Uygunluk İlkesi DİĞER KANUNLARA GÖRE İNDİRİLEBİLECEK VE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARMA İŞLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinin Özellikleri İnşaat ve Onarım İşinde İşin Başlangıç Tarihi İnşaat ve Onarım İşinde İşin Bitim Tarihi İnşaat ve Onarma İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı İnşaat ve Onarma İşlerinde Amortismanların Dağıtımı Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerinde Tevkifat Uygulaması TİCARİ KAZANCIN MUAFİYET VE İSTİSNALARI Esnaf Muaflığı PTT Acentalarında Kazanç İstisnası Sergi ve Panayır İstisnası Eğitim Ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası Serbest Bölgede Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanmayı Tercih Eden Mükellefler Yatırım İndirimi Uygulaması Devreden Yatırım İndirimi /1/2006 Tarihinden Sonra Yapılacak Yatırımlar İçin Yatırım İndirimi Hesaplanması /4/2003 Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Yapılan Yatırımlar Gelir Vergisi Kanunu nun Mülga 19 uncu Maddesi Kapsamında 1/1/2006 Tarihinden Önce Başlanılan Yatırımlar Yatırım İndirimi Uygulayan Mükelleflerin Kazançlarına Uygulanacak Vergi Oranı Yatırım İndiriminde Endeksleme Yurt Dışından Elde Edilen Kazançlarda İstisna Kanunun Geçici 1 nci Maddesi Kapsamında İstisna Uygulanması İstisna Uygulamasından Yararlanacak Olanlar İstisna Kapsamında Bulunan Yurt Dışı Kazançları

9 İstisna Uygulamasının Şartları İstisna Uygulamasına Konu Yurt Dışı Kazançların Beyanı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi Kapsamında İstisna Uygulanması TİCARİ KAZANÇTA BEYAN ESASLARI Gerçek Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar TİCARİ KAZANÇ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ZİRAİ KAZANÇLAR 1.TANIMI VE SINIRLARI ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLEME ESASLARI İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLERİ Arazi üzerinde yapılmayan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında: İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇÜLERİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Aile işletmeleri Ortaklık Halindeki işletmeler Birden Fazla Zirai işletmede Ortaklık Ayrı Gruplara Giren Zirai Faaliyetin Bir Arada Yapılması ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE KAZANCIN GERÇEK USULDE TESPİTİ ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA HASILAT UNSURLARI ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA GİDERLER HASILATTAN İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER ZİRAİ KAZANÇLA İLGİLİ İSTİSNALAR Teşvik İkramiyesi Yatırım İndirimi İstisnası ZİRAİ KAZANCIN BEYAN ESASLARI Gerçek Usulde Vergilendirilen Zirai Kazançlar Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar ZİRAİ KAZANCIN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

10 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLER 1. ÜCRETİN UNSURLARI ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER ÜCRETLERDE ELDE ETME VE SAFİ TUTARININ TESPİTİ ÜCRETLERLE İLGİLİ BİR KISIM İNDİRİM VE İSTİSNALAR Elçilik ve Konsolosluklarda Çalışan Hizmetlilerde Ücret İstisnası Sporculara Ödenen Ücretlerde İstisna Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerde Çalışan Gemi Adamlarına Ödenen Ücretlere İlişkin İstisna Ücretlerde İstisnalar Gider Karşılıklarında İstisnalar Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar Vatan Hizmetleri Yardımlarında İstisnalar Teçhizat ve Tayın Bedellerinde İstisnalar Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde İstisnalar Teşvik İkramiye ve Mükafatlarında İstisnalar Sakatlık İndirimi Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personele Ödenen Ücretler Yılının Sonuna Kadar Uygulanacak İstisna Serbest Bölgelerde İmal Edilen Ürünlerin İhracatını Yapan Mükelleflerin İstihdam Ettiği Ücretlilerde Uygulanacak İstisna Üretilen Ürünlerin FOB Bedeli Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Satışı Vergi Dairesine Aylık ve Yıllık Olarak Üretim İle İstihdam Bildirimlerinin Yapılması Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tecil-Terkin Uygulaması İhraç Kaydıyla Mal Teslimi Yazılım Faaliyetleri Üretim ve Satış Tutarlarının YMM Raporu ile Tespit Edilmesi Hesaplamaya İlişkin Örnekler Uygulamanın Başlangıcı ve İstisna Uygulamasında Süre İstisna Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar

11 İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi Ücret İstisnasının Uygulanmayacağı Haller Diğer Hususlar Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalıştırılan Araştırmacı, Yazılımcı ve Ar-Ge Personelinin Bu Görevleri İle İlgili Ücretleri Bölge İçinde ve Dışında Çalıştırılan Personelin Ücretleri Ücret İstinası Uygulamasında Süre Ücretlerde İstisna Uygulaması İle İlgili Diğer Hususlar Asgari Geçim İndirimi Uygulama Esasları Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi İşverenlerce Yapılacak İşlemler Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerce Yapılacak İşlemler Muhtasar Beyanname Vermek Zorunda Olmayan İşverenlerce Yapılacak İşlemler Yıllık Beyanname Veren Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Tevkifata Tabi Olmayan Ücret Geliri İçin Yıllık Beyanname Verilmesi Birden Fazla İşverenden Ücret Alınması Dolayısıyla Ücret Gelirinin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilmesi Asgari Geçim İndirimi Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar Asgari Geçim İndirimi ile Teşvik Amaçlı Diğer İndirim ve İstisnaların Birlikte Uygulanması Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Kapsamında Çalışan Personelin Ücretleri Yasal Düzenleme Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulaması Teşvik Uygulaması Dışında Kalan Ödemeler ve Teşviki Sona Erdiren Haller Diğer Hususlar DİĞER ÜCRETLER ÜCRET GELİRİNİN BEYAN ESASLARI Beyan Edilmek Zorunda Olan Ücret Gelirleri

12 6.2. Beyan Edilmeyecek Ücret Gelirleri Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücret Gelirleri Tek İşverenden Alınan Ücretler Diğer Ücretler İzmir Kentinde Yapılan Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunlarında (UNİVERSİADE) Görevlendirilen Gönüllülerin Elde Ettiği Gelirler Jokeyler, Jokey Yamakları İle Antrenörlerine Yapılan Ödemeler Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Beyanı ÜCRET GELİRLERİNİN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER BEŞİNCİ BÖLÜM SERBEST MESLEK KAZANÇLARI 1. TANIMI VE UNSURLARI SERBEST MESLEK ERBABI SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ Hasılat Kavramı Elde Etme (Tahsil Esası) Mesleki Giderler SERBEST MESLEK KAZANCI İLE İLGİLİ İSTİSNALAR Serbest Meslek Kazançları İstisnası Kanun Hükmü İstisnanın Kapsamı İstisnadan Yararlanma Şartları Sergi Ve Panayır İstisnası SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYAN ESASLARI

13 ALTINCI BÖLÜM GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 1. MAHİYETİ VE TANIMI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ MÜKELLEFLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA GAYRİSAFİ HASILATIN TESPİTİ EMSAL KİRA BEDELİ ESASI GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasından Yararlanamayacak Olanlar Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye İradı İstisnasından Yararlanıp Yararlanamayacağı GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ TESPİTİNDE GAYRİSAFİ HASILATTAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER Gerçek Gider Usulü Götürü Gider Usulü KİRA ÖDEMELERİNİN BELGELENDİRİLMESİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYAN ESASLARI Konut Kira Gelirlerinin Beyanı İşyeri Kira Gelirlerinin Beyanı İstisna Uygulanmayan ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilmemiş Gayrimenkul Sermaye İratlarının Beyanı Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Gayri Menkul Sermaye İratlarının Beyanı GAYRIMENKUL SERMAYE İRADI BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

14 YEDİNCİ BÖLÜM MENKUL SERMAYE İRATLARI 1-MAHİYETİ VE TANIMI MENKUL SERMAYE İRADI SAYILMAYAN GELİR UNSURLARI SAFİ İRADIN TESPİTİN İNDİRİLECEK GİDERLER MENKUL KIYMETİN İKTİSAP VE İHRAÇ TARİHİNİN ÖNEMİ DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRLERİ Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Faiz Geliri Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosundan Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Faiz Geliri Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri EUROBOND LARDAN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİ Tam Mükellef Gerçek Kişilerin Eurobondlardan Elde Ettiği Faiz Geliri Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Eurobondlardan Elde Ettiği Faiz Geliri ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN TAHVİLLERDEN ELDE EDİLEN FAİZ GELİRLERİ Tarihinden Önce İhraç Edilen Özel Sektör Tahvillerinden Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Faiz Geliri Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Özel Sektör Tahvillerinden Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Faiz Geliri Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilen Özel Sektör Tahvili Faiz Gelirleri Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Özel Sektör Tahvili Faiz Gelirleri TOPLU KONUT İDARESİ VE ÖZELLEŞTİRME İDARESİNCE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLERİN ELDE TUTULMASI SURETİYLE SAĞLANAN GELİRLER Tarihinden Önce İhraç Edilen Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Elde Tutulması Suretiyle Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirler

15 Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Elde Tutulması Suretiyle Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirler Ticari Faaliyet Kapsamında Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Elde Tutulması Suretiyle Sağlanan Gelirler Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Toplu Konut İdaresi Ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Elde Tutulması Suretiyle Sağlanan Gelirler KAR PAYLARI Yasal Düzenleme Dağıtılan Kâr Paylarında Vergi Kesintisi Genel Açıklama Hangi Kar Dağıtımları Vergi Tevkifatına Tabidir Vergi Kesintisi Oranı Hangi Kar Dağıtımları Vergi Tevkifatına Tabi Değildir İstisna Kazançların Vergi Kesintisi Karşısındaki Durumu Gerçek Kişilerce Elde Edilen Kar Payının Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Payının Beyanı Kurumların Karlarını Sermayeye Eklemek Suretiyle Gerçekleştirdikleri Kar Dağıtımı Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Tarihinden Önce Elde Edilen Kazançların 2009 Takvim Yılında Dağıtımı ve Bu Kar Payını Elde Eden Gerçek Kişilerin Beyanı İle Tarihleri Arasında Elde Edilen ve Kurumlar Vergisinden İstisna Olan Kazançlar İle Geçici 61. Madde Kapsamında Stopaja Tabi Tutulmuş Yatırım İndiriminin Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Kar Payı Olarak Gerçek Kişilere Dağıtılması ve Gerçek Kişilerce Bu Kar Paylarının Beyanı Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Tam Mükellef Kurumlardan Elde Edilen Kar Payının Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Yurt Dışından Elde Edilen Kar Paylarının Beyanı Adi Komandit Şirketlerden Komanditer Ortakların Elde Ettiği Kar Payı Yatırım Ortaklığı Hisse Senetlerinden Elde Edilen Kar Payları Kontrol Edilen Yabancı Kurumdan Elde Edilen Kar Payı SERMAYE PİYASASI KANUNU NA GÖRE KURULAN MENKUL KIYMET YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN İLGİLİ FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER Tarihinden Önce İktisap Edinilen Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin İlgili Fona İadesinden Elde Edilen Gelirler

16 Tarihinden Sonra İktisap Edinilen Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin İlgili Fona İadesinden Elde Edilen Gelirler MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ OFF SHORE (KIYI BANKACILIĞI) VEYA YURT DIŞI HESAPLARINDAN ELDE EDİLEN FAİZLER TÜZEL KİŞİLİĞİ HAİZ EMEKLİ SANDIKLARI, YARDIM SANDIKLARI İLE EMEKLİLİK VE SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMLELER TL LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI MENKUL SERMAYE İRADI BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER SEKİZİNCİ BÖLÜM DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI 1. MENKUL KIYMETLERİN VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ VE BEYANI Menkul Kıymetlerin Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar İçin Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Düzenleme Menkul Kıymetlerin Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar İçin Tarihinde Geçerli Olan Düzenleme Üretici Fiyatları Genel Endeksi (ÜFE) Değişim Oranları Menkul Kıymetlerin Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Banka Ve Aracı Kurumlar Vasıtasıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Genel Düzenleme Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Bankalar Ve Aracı Kurumlar Vasıtasıyla Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Beyanı Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilmeyenler Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilenler Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar

17 Tarihinden İtibaren İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Tarihinden Önce İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Hisse Senetleri Alım Satım Kazançları Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosunun Elden Çıkarılmasından Doğan Kazançlar Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosunun Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Tarihinden İtibaren İhraç Edilen Devlet Tahvili Ve Hazine Bonosunun Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Eurobond ların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Eurobond ların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Eurobondların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Tahvillerin Elden Çıkartılmasından Doğan Kazançlar Toplu Konut İdaresi Ve Özelleştirme İdaresince Çıkarılan Menkul Kıymetlerin Elden Çıkartılmasından Doğan Kazançlar Türev Ürünlerinden Elde Edilen Gelirler G.V.K. Geçici 67 nci Madde Kapsamında Vergi Tevkifatına Tabi Tutulmuş Menkul Kıymet Ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkartılmasından Doğan Kazançlara İlişkin İhtiyari Beyan İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Doldurulması İhtiyari Beyana İlişkin Örnek GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR Beyan Edilmeyecek Olanlar Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Safi Kazancın Tespiti TELİF HAKLARI VE İHTİRA BERATLARININ ELDEN ÇIKARILMASI ORTAKLIK HAKLARININ VEYA HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR DİĞER HAKLARIN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR FAALİYETİ DURDURULAN BİR İŞLETMENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR ARIZİ KAZANÇLAR

18 7. İSTİSNAYA TABİ ARIZİ KAZANÇLAR İSTİSNAYA TABİ OLMAYAN ARIZİ KAZANÇLAR DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER DOKUZUNCU BÖLÜM VERGİ TEVKİFATI VE MUHTASAR BEYANNAME 1. VERGİ TEVKİFATI Nakden Ödeme Hesaben Ödeme TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR ve SORUMLULUKLARI Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar Tevkifat Yapmak Zorunda Olanların Kanuni Sorumlulukları TEVKİFATA TABİ KAZANÇ VE İRATLAR Ücretlerde Vergi Tevkifatı (GVK 94/1) Ücretlerde Tevkifat Oranı Sporculara Yapılan Ödemelerde Vergi Tevkifatı Tevkifata Tabi Olmayan Ücretler Serbest Meslek Kazançlarında Vergi Tevkifatı (GVK 94/2) Gelir Vergisi Kanunu nun 18 inci Maddesi Kapsamına Giren Serbest Meslek İşlerinde Tevkifat Diğer Serbest Meslek İşlerinde Tevkifat Yıllara Sari İnşaat Ve Onarım İşlerinde Vergi Tevkifatı (GVK 94/3) Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi Taşeronlara Yaptırılan İşlerde Vergi Kesintisi Yurt Dışında Yaptırılan İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi Kesintisi İnşaat ve Onarma İşinin Başkasına Devredildiği Durumda Tevkifat Özellik Arz Eden Hususlar Dar Mükelleflerin Telif Ve Patent Hakları Satışlarında Vergi Tevkifatı (GVK 94/4) Gayrimenkul Sermaye İratlarında Vergi Tevkifatı (GVK 94/5) Gelir Vergisi Kanunu nun 70 inci Maddesinde Yazılı Mal ve Hakların Kiralanması Karşılığı Yapılan Ödemelerde Tevkifat Vakıf ve Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması Karşılığında Yapılan Kira Ödemelerinde Tevkifat

19 Mazbut Vakıflarca Elde Edilen Gayrimenkul Sermaye İratların Tevkifat Dağıtılan Kâr Paylarında Vergi Kesintisi Genel Açıklama Vergi Kesintisi Oranı Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 62 nci Maddesi Uygulaması İstisna Kazançların Vergi Kesintisi Karşısındaki Durumu Gelir Vergisi Kanunu Madde 75/5 te Sayılan Menkul Sermaye İratlarında Vergi Tevkifatı (GVK Md. 94/7) Mevduat Faizleri, Katılım Bankalarınca Ödenen Kar Payı ve Repo Gelirlerinde Vergi Tevkifatı Milli Piyango Bayileri Ve Bazı Pazarlamacılara Uygulanan Vergi Tevkıfatı (Gvk Md. 94/10) Piyango Bileti Satanlara Yapılacak Ödemelerde Tevkifat Kapı Kapı Dolaşmak Suretiyle Başkasına Ait Malları Bunlar Adına Pazarlayanlara Yapılacak Ödemelerde Tevkifat Zirai Mahsul Ve Hizmetlerde Vergi Tevkifatı (GVK Md. 94/11) Zirai Mahsul ve Hizmetlerde Tevkifat Zirai Mahsul ve Hizmetlerin Tevkifatında Sorumluluk Uygulaması sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Kazançlar PTT Acentalarına Uygulanan Vergi Tevkifatı (GVK Md. 94/12) Vergiden Muaf Esnafa Uygulanan Vergi Tevkifatı (GVK Md. 94/13) Tüzel Kişiliği Haiz Emekli ve Yardım Sandıklarınca Yapılacak Tevkifat Vergİ TevkİfatInIn gösterilmesi Ücretlerde Vergi Tevkifatının Gösterilmesi Diğer Ödemelerde Vergi Tevkifatının Gösterilmesi TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN BEYANI VE ÖDENMESİ Tevkif Edilen Vergilerin Beyanı Tevkif Edilen Vergilerin Ödenmesi

20 İKİNCİ KISIM BEYAN ESASI BİRİNCİ BÖLÜM GELİRİN TOPLANMASI VE BEYANI 1. TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE YILLIK BEYANNAME İLE BEYAN EDİLMESİ ZORUNLU OLAN GELİRLER Gerçek Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazançlar Gerçek Usulde Vergilendirilen Zirai Kazançlar Serbest Meslek Kazançları İstisna Haddini Aşan ve/veya Tevkif Suretiyle Vergilendirilmemiş Kazanç ve İratlar Yabancı Memleketlerde Elde Edilen Kazanç ve İratlar TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE HİÇ BİR ŞEKİLDE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar Tek İşverenden Alınan Ücretler Diğer Ücretler Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci Maddesinin 15 Numaralı Bendinde Yazılı Menkul Sermaye İratları sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Kapsamında Düzenlenen Ürün Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Kazançlar Kazanç ve İratların İstisna Hadleri İçinde Kalan Kısımları BELİRLİ BİR TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK GELİRLER Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirinin Beyanı Vergiye Tabi Gelirler Toplamının TL yi Aşmaması Halinde Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları ve Gayri Menkul Sermaye İratları TL lik Tutarı Aşması Halinde Beyan Edilecek Menkul Sermaye İradı ve Gayrimenkul Sermaye İradı

21 4. DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE BEYAN EDİLECEK VE EDİLMEYECEK GELİRLER Yabancı Memlekette Oturan Türk Vatandaşlarının Durumu TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİLERCE MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN BEYANI VE TEVKİFAT TABLOSU İKİNCİ BÖLÜM YILLIK BEYANNAMEDE MAHSUP EDİLECEK İNDİRİMLER VE GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 1. ZARAR MAHSUBU Geçmiş Yıl Zararları Kazanç Ve iratlardan Mahsup Edilemeyecek Zararlar Yurt Dışı Zararların İndirimi Yurt Dışı Zararların Tevsiki Her Yıl İçin Denetim Yaptırma Zorunluluğu Yurt Dışında Zarar Mahsubu MAHSUP EDİLECEK İNDİRİMLER Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı İndirim Konusu Yapılacak Prim ve Katkı Payı Ödemelerinin Belgelendirilmesi Katkı Payı ve Primlerin İndirim Konusu Yapılacağı Dönem İlgili Olduğu Dönemde İndirilemeyen Prim ve Katkı Paylarının Durumu Belirlenmiş Sınırların Üzerinde Yapılan Ödemeler Geçmiş Dönemlere Yönelik Yapılan (Gecikmiş) Ödemelerin Durumu Birden Fazla İşveren Olması Halinde Yıllık Miktar Sınırının Uygulanması Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Bağ- Kur Primleri Genel Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış Ve Yardımlar Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması İle Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Desteklenmesi Amacıyla Yapılan Bağış ve Yardımlar

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP GELİR VERGİSİ GİRİŞ 1. GELİR VERGİSİNİN KONUSU... 1 2. GELİR VERGİSİNİN ESASLARI... 1 2.1. Gelirin Şahsiliği... 1 2.2. Gelirin Genelliği... 2 2.3. Beyan Esası... 2 2.4. Takvim Yılı Esası...

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ GELİR VERGİSİ BEYANNAME REHBERİ Şibli GÜNEŞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR GELİR VERGİSİNİN KONUSU Maddi vergi kanunlarında, en önemli aşama verginin konusunun ortaya konmasıdır. Vergini konusu denilince, verginin

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir NİSAN 2015 A. Murat YILDIZ - Yeminli Mali Müşavir Sayfa 1 ÖNSÖZ Ülkelerin sahip oldukları vergi sistemleri ülke ekonomisinin

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ

KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ NİSAN 2013 Sayı:295 ÖZEL EKİ KURUMLAR VERGİSİ REHBERİ İrfan VURAL E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İrfan VURAL

Detaylı

SMMM YETERLİK GRUBU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SEMİNERİ

SMMM YETERLİK GRUBU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SEMİNERİ SMMM YETERLİK GRUBU VERGİ MEVZUATI VE UYGULAMASI SEMİNERİ Ankara, 2014 4 SORU (25 ER PUAN) SORU YAPISI GENELDE: 1 TANIM (TÜM VERGİ KANUNLARI) 1 PROBLEM - KAZANÇ BELİRLEME / BEYANANAME DOLDURMA (GELİR VEYA

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU

GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU Gelirler Kontrolörü İSTANBUL; Şubat 2009 mustafa.mt@gmail.com GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde

Detaylı

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde bir gerçek kişinin bir takvim yılı

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi

ALFA GENELGE 2014/15. Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2013 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 17/03/2014 ALFA GENELGE 2014/15 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013/18 1 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 11/03/2013 ALFA GENELGE 2013/18 Konu: Tam Mükellef

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir. İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir

A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir. İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir İrfan VURAL Yeminli Mali Müşavir Ankara, 2014 KURUMLAR VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR İRFAN VURAL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TAM MÜKELLEFİYETTE 2012 YILI (TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇLARIN DIŞINDAKİ) ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI

TAM MÜKELLEFİYETTE 2012 YILI (TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇLARIN DIŞINDAKİ) ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI Abbas Yüksel /YMM Nurettin Çakan /YMM Konu: Tam Mükellefiyette 2012 Yılı Şahsi Gelirlerin (GV) Beyanı. TAM MÜKELLEFİYETTE 2012 YILI (TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANÇLARIN DIŞINDAKİ) ŞAHSİ GELİRLERİN BEYANI

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı