Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients"

Transkript

1 e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Ahmet Bış Duukn 1, Hsn Ale Gübüz 1, Neviye Slmn 2, Elif Duukn 3, Ftih Tnze Sete 1, Mut Tvlsoğlu 4, Hlil İbhim Uç 1, Cem Yogncıoğlu 1 1 Medicn Intentionl Ank Hstnesi, Kl ve Dm Cehisi Bölümü, Ank, 2 Medicn Intentionl Ank Hstnesi, Anestezi Bölümü, Ank, 3 Bşkent Ünivesitesi Tı Fkültesi, Hlk Sğlığı Bölümü, Ank, 4 Diybkı Askei Hstnesi, Kl ve Dm Cehisi Bölümü, Diybkı, Tükiye Özet Amç: Atiyl fibilsyon kl cehisi sonsı en sık göülen itim bozukluğudu. Peioetif seyi olumsuz etkilemekte, mobidite ve motlitede beligin tış neden olmktdı. Knıtlnmış isk fktölei ynınd, yeni tnımlnmkt oln bi çok isk fktöü de mevcuttu. Hemoglobin A1c diybetik hstld glisemik kontolün tkibinde kullnıln bi beliteçti. Son yılld tiyl fibilsyon ile ilişkisi olduğu gösteilmişti. Biz bu çlışmd, tek mekezde, diybetik hstld eoetif bkıln hemoglobin A1c seviyelei ve ostoetif tiyl fibilsyon sı ilişkiyi göstemeyi mçldık. Geeç ve Yöntem: Myıs 2011-Alık 2011 sı iskemik kl hstlığının tedvisi mçlı oee edilen tolm 261 hstnın 109 u diybetikti (%41.76). Çlışmy dhil edilen bu hstldn eoetif hemoglobin A1c seviyelei bkıldı ve ostoetif dönemde tiyl fibilsyon gelişimi sındki ilişki değelendiildi. Bulgul: Çlışmy dhil edilen 109 hstnın yş otlmsı ± 7.85 idi ve hstlın %81.6 sı ekek idi. Postoetif tiyl fibilsyon insidnsı %19.3 idi. Atil fibilsyon gelişen gut hemoglobin A1c değelei %8.52 ± 1.96 iken; AF gelişmeyen gut %8.23 ± 1.52 idi (>0.05). Hstlın eoetif demogfik özelliklei ve intoetif değişkenlei incelendiğinde tiyl fibilsyon ile nlmlı ilişki stnmdı. Postoetif dönemde tiyl fibilsyon gelişen gut hstne ytış süesi nlmlı olk fzl idi (<0.05). Sonuç: Hemoglobin A1c değelei ve ostoetif tiyl fibilsyon sı ilişki niseten yeni ttışıln bi konu olu, litetüde çelişkili sonuçl mevcuttu. Bizim çlışmmızd hemoglobin A1c değelei ve ostoetif tiyl fibilsyon sı nlmlı bi ilişki stnmdı. Bu konuyl ilgili dh geniş çlışml ihtiyç duyulmktdı. Anht Kelimele Atiyl Fibilsyon; Kl Cehisi Giişimlei; Hemoglobin A1c Poteini, İnsn Abstct Aim: Atil fibilltion is the most commonly encounteed hytm disode following cdic sugey. It dvesely ffects the eioetive couse nd leds to incesed mobidity nd motlity. In ddition to well-known isk fctos, some new fctos e defined. Hemoglobin A1c is mke used in glycemic contol. It hs ecently been shown to coelte with occuence of ostoetive til fibilltion. In this single cente study, we imed to demonstte the eltion between eoetive hemoglobin A1c levels nd ost-cdic sugey til fibilltion tes in dibetic tients. Mteil nd Method: Between My 2011 nd Decembe 2011, 109 dibetic out of 261 tients (41.76%) oeted fo ischemic het disese mngement wee included in the study. Peoetive hemoglobin A1c levels wee mesued nd its eltion with occuence of ostoetive til fibilltion ws evluted. Results: Men ge of tients ws ± 7.85 nd 81.6% wee mle. Incidence of ostoetive til fibilltion mong those dibetic tients wee 19.3%. Hemoglobin A1c levels wee 8.52 ± 1.96% in the til fibilltion gou whees 8.23 ± 1.52% in the non-hytmic gou (>0.05). Peoetive demoghic chcteistics nd intoetive vibles wee comble between the gous. Hositl length of sty ws longe in til fibillltion gou (<0.05). Discussion: The eltion between hemoglobin A1c levels nd ostoetive til fibilltion is newly defined subject with conflicting esults. We did not find significnt coeltion between hemoglobin A1c nd occuence of til fibilltion. Futhe studies e equied in this subject. Keywods Atil Fibilltion; Het Sugicl Pocedues; Hemoglobin A1c Potein, Humn DOI: /JCAM.1043 Received: Acceted: Pinted: J Clin Anl Med 2013;4(3): Coesonding Autho: Ahmet Bış Duukn, Ümit Mhllesi, Sokk, 4/18, 06810, Yenimhlle, Ank, Tükiye. GSM.: F.: E-Mil: 204 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Giiş Atiyl fibilsyon (AF) tiyl ks dokusunun hızlı, düzensiz elektiksel ve meknik ktivsyonu sonucu oty çıkn bi itim bozukluğudu [1]. Litetüde, yıln geniş met-nlizle sonucu koone te bys geftleme (CABG) cehisi sonsı insidnsın %30 l kd çıktığı bildiilmişti [2]. Postoetif AF genellikle ikinci günde ik y, bi yd iki gün süe [3]. Geçiilmiş AF tğı, ilelemiş yş, ekek cinsiyet, bozulmuş sol ventikül fonksiyonlı, tmış sol tiyum çı, eşlik eden kk cehisi, konik obstuktif kciğe hstlığı, obezite, diybetes mellitus ve konik böbek yetmezliği tnımlnmış isk fktöleidi [4-6]. He ne kd, hstlın büyük çoğunluğu tfındn iyi tolee ediliyo ols d, oluşn hemodinmik bozukluk, minö ve mjö tomboembolik olyl ve ventikül itmilei oetif mobidite ve motliteyi ttımktdı [7]. Hstne klış süesi uzmkt, sğlık hcmlınd ve kynk kullnımınd tış meydn gelmektedi [8]. Postoetif AF gelecekte AF gelişme olsılığını ttımkt ve hyt boyu kdiyovsküle motlitede tış neden olmktdı [4, 5]. Diybetik hstl koone bys cehisi sısınd ve sonsınd özellik göstemektedile. Diybetes Mellitus (DM), CABG sonsı mobidite ve motliteyi ttımktdı. Anck DM ve ostoetif AF sınd net bi ilişki hlen kuulbilmiş değildi [9]. Peoetif hemoglobin A1c (HbA1c) seviyelei ile ostoetif AF sınd koelsyon vlığı ykın zmnlı çlışmld seküle edilmektedi [10, 11]. Biz de bu tek mekezli çlışmd diybetik hstld eoetif HbA1c seviyelei ile ostoetif AF gelişimi sındki ilişkiyi ştımyı mçldık. Geeç ve Yöntem Myıs 2011 ve Alık 2011 tihlei sınd Medicn Intentionl Ank Hstnesi nde iskemik kl hstlığı sebebiyle tolm 261 hsty cehi giişim uygulnmıştı (omlı yd omsız CABG; izole yd sol ventikül nevizm tmii ve/vey iskemik mitl yetmezlik sebebiyle uygulnn mitl nülolsti osedülei ile bebe) (Tblo 1). Bu hstlın 109 tnesi (%41.76) ytış öncesi DM tnısı lmıştı. Sdece diybetik hstl çlışmy lındı ve hstldn eoetif dönemde HbA1c seviyelei bkıldı. Çlışm için Medicn Intentionl Ank Hstnesi Etik Kuulu ndn ony lınmış, hstl onm fomlı imzltılmıştı. Çlışm sısınd uluslsı kılvuzl ve Yüülüğe konn ve 23 Alık 2008 tih ve syılı Resmi Gzete de yyınlnn Klinik Aştıml Hkkınd Yönetmelik ve dh son yyınlnn diğe yönetmelik ve yzıld belitilen hükümlee uyulmuştu. Tüm hstl intoetif ve ostoetif yoğun bkım izlemi süesince kistlize insülin infüzyonu veildi. Postoetif dönemde hstl dötlü insulin tedvisi (liso insulin 3X1 subkütn ve insulin gljin 1X1 subkütn) veildi ve ykın kn şekei monitöizsyonu yıldı. Postoetif 1. günde hstl ol metolol (50 mg/gün) yd cvedilol (3,125-6,25 mg/gün) olck biçimde β-blokö tedvisi utin olk bşlndı. Tüm hstl dein ven tombozu ofilksisi mçlı düşük molekül ğılıklı hein (enoxoine) subkütn yol veildi. Atiyl fibilsyon tnısı EKG ile konuldu. Hstl yoğun bkımd kldıklı süe boyunc ve sevis izleminin ilk 24 stinde kontinü EKG moniteizsyonu yıldı. Sonsınd düzensiz nbız, çıntı ve AF ile ilişkili olsı duumld hstl EKG çekildi. Atiyl fibilsyon tedvisinde hız kontolü mçlı geekiyos intvenöz (iv) metolol (5-10 mg) yıldı. He hsty miodon 300 mg/1 st (iv) yükleme, tkiben 900 mg/24 st (i.v) ve 3X200 mg (.o) idme tedvisi veildi. Diençli vkld ol tedviye ek olk 450 mg/12 st (i.v) ek doz veildi. Atiyl fibilsyon süesince düşük molekül ğılıklı hein teötik lıkt uygulndı. 48 stin üzeinde diençli vkld ise sedsyon ltınd elektiksel kdiyovesiyon uygulndı. Noml sinüs itmi sğlnmyn hstl ol wfin tedvisi ile tbucu edildi. İsttistiksel Anliz Veile SPSS (vesion 17.0, Sttisticl Pckge fo the Socil Sciences Inc, Chicgo, IL, USA) kullnılk değelendiildi. Kontinü değişkenle otlm±sd, ktegoik değişkenle ise syıl ve yüzdele şeklinde ifde edildi. Atiyl fibilsyon oln ve olmyn gul sınd kontinü değişkenle bğımsız guld t-testi ; ktegoik değişkenle ise ki-ke ve Fische exct testi kullnılk değelendiildi. İsttistiksel nlmlı fk <0.05 olk belilendi. Bulgul Tolm 109 diybetik hst iskemik kl hstlığı ve ilişkili tnıl sebebiyle oee edildi (Tblo 1). Hstlın %92.7 sine izole omlı CABG yıldı. Cehi osedüle dikkte lındığınd, yıln giişimin AF üzeine etkisi olmdığı göüldü (:0.615). Hstlın yş otlmsı ± 7.85 idi. Hstlın 89 u (%81.6) ekek idi. Tüm gu incelendiğinde vücut kitle indeksi Tblo1. Cehi Posedüle Oesyon Totl Pomlı CABG 101 (92.7) 81 (80.2) 20 (19.8) Pomsız CABG 2 (1.8) 1 (50.0) 1 (50.0) CABG + LV Anevizm Tmii 3 (2.8) 3 (100.0) - CABG + LV Anevizm Tmii + MRA 1 (0.9) 1 (100.0) - Redo-CABG 2 (1.8) 2 (100.0) - Totl 109 (100) 88 (80.7) 21 (19.3) AF: Atiyl Fibilsyon, CABG: Koone te bys geftleme LV: Sol ventikül, MRA: Mitl ing nülolsti Fekns ,50 1,00 1,50 2,00 t (gün) 2,50 3, ,50 Gfik 1. Postoetif tiyl fibilsyonun göülme sıklığının zmnl değişimi 2 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 205

3 Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Tblo 2. Hstlın eoetif demogfik özelliklei Etken Totl (kg/m2) ± 5.65 idi. Hstlın 21 inde (%19.3) ostoetif tiyl fibilsyon stndı. Atiyl fibilsyon en sık ostoetif 2. günde stndı (Gfik 1). Hstlın eoetif demogfik özelliklei Tblo 2 de yıntılı olk veilmişti. Sol ventikül ejeksiyon fksiyonu AF gelişen gut %51.21 ± 12.38, gelişmeyen gut ise %50.91 ± idi (>0.05). Atiyl fibilsyon gelişimi çısındn önemli oln sol tium çlı Yş ± ± ± VKİ (kg/m2) ± ± ± LVEF (%) ± ± ± LA çı (cm) 3.67 ± ± ± Bzl kl hızı/dkik ± ± ± Peoetif HbA1c (%) 8.29 ± ± ± * Cinsiyet Ekek 89 (81.6) 72 (80.9) 17 (19.1) Kdın 20 (18.3) 16 (80.0) 4(20.0) Peoetif β-blokö + 49 (44.9) 42 (85.7) 7 (14.3) - 60 (55.1) 46 (76.7) 14 (23.3) Sig İçiyo/Ex-smoke 80 (73.3) 66 (82.5) 14 (17.5) - 29 (26.6) 22 (75.9) 7 (24.1) Hietnsiyon + 86 (78.9) 68 (79.1) 18 (20.9) - 23 (21.1) 20 (87.0) 3 (13.0) Disliidemi (91.7) 79 (79.0) 21 (21.0) - 9 (8.2) 9 (100.0) - RCA tutulumu + 69 (63.3) 56 (81.2) 13 (18.8) - 40 (36.6) 32 (80.0) 8 (20.0) Peifeik Ate Hstlığı + 7 (6.4) 5(71.4) 2 (28.6) (93.5) 83(81.4) 19(18.6) İnme + 3 (2.7) 2 (66.7) 1 (23.3) (97.2) 86(81.1) 20 (18.9) Kotis Hstlığıb + 7 (6.4) 6 (85.7) 1 (14.3) - 102(93.5) 82 (80.4) 20 (19.6) KOAH/Astım + 11 (10.1) 9 (81.8) 2 (18.2) - 98 (89.9) 79 (80.6) 19 (19.4) Konik Böbek Yetmezliği + 6 (5.5) 5(83.3) 1 (16.7) (94.5) 83 (80.6) 20 (19.4) Acil cehi + 4 (3.7) 4 (100.0) (96.3) 84 (80.0) 21 (20.0) *bğımsız guld t-testi **ki-ke testi ***Fishe exct testi *** 0.477*** Teötik vsküle giişim hikyesi, kldiksyo hikyesi, njiogfik/non-invzif testlele gösteilmiş eifeik te hstlığı c Kotis müdhelesi (cehi/stent) hikyesi yd njiogfik/non-invzif testlele gösteilmiş >40% kotis dlığı AF: Atiyl fibilsyon, VKİ: vücut kitle inseksi, LVEF: Sol ventikül ejeksiyon fksiyonu, LA: sol tiyum RCA: Sğ koone te, KOAH: Konik obstuktif kciğe hstlığı d he iki gut benzedi (AF gubu: 3.67 ± 0.50 cm, AF olmyn gu: 3.68 ± 0.51cm, >0.05). Hstlın hstneye kbulde not edilen bzl kl hızlı d he iki gu için kşılştıılbili düzeyde idi. Peoetif HbA1c değelei tüm gu için 8.29 ± 1.61; AF gelişen gut 8.52 ± 1.96; AF gelişmeyen gut ise 8.23 ± 1.52 idi (: 0.476) (Gfik 2). Hstl hietnsiyon, disliidemi, sig, eoetif β-blokö kullnımı, geçiilmiş inme, müdhele edilmiş kotis te dlığı/>%40 stenoz, kciğe hstlığı, böbek fonksiyon bozukluğu, sğ koone te tutulumu çısındn d he iki gut kşılştıılbilidi (he bii için >0.05). Tolmd 4 hst cil olk oesyon lındı, dödü de AF gelişmeyen gutydı, nck syının z olmsı sebebiyle isttistiksel nlmlı sonuç elde edilemedi. Çlışmy dhil oln hstlın ot klem süelei, totl kdiyoulmone bys süelei ve otlm bys geft syılı incelendiğinde, AF gelişimi çısındn nlmlı fk stnmdı (Tblo 3). Atiyl fibilsyon stnn hstldn 2 tnesine elektiksel kdiyovesiyon uygulndı (%9.5). Bunldn bi tnesinde noml sinüs itmi sğlnmdı ve hst ol wfin ile tbucu edildi. Biinci y kontolünde hst noml sinüs itmindeydi. Postoetif değişkenle incelendiğinde ise sdece AF gelişen gut hstlın ostoetif hstne klış süeleinin uzdığı stndı (: 0.002), nck bu süe sevis klışını etkilemekteydi, yoğun bkım izlem süelei ve entübsyon süelei he iki gut d ynıydı (sısıyl : 0.635, :0.819). Postoetif enl yetmezlik AF gelişimi çısındn nlmlı değildi. Çlışmy dhil oln hiçbi hstd hemodiyliz ihtiycı geektien enl yetmezlik gelişmedi. He iki gut d knm sebeli bie vk evizyon lındı. Çlışm boyunc ostoetif inme ve motlite göülmedi. Re-ekslosyon geektien dehisens sdece bi hstd stndı, Robicsek uygulndı. Ttışm Atiyl fibilsyon kl cehisi sonsı en sık kşılşıln komliksyon ve en sık göülen itim bozukluğudu [8, 12]. Vlığı knıtlnmış klsik isk fktölei dışınd, günümüzde özellikle inflmsyonun AF tofiz- yolojisindeki olü de göz önünde bulunduulk yeni isk fktölei seküle edilmektedi. Bu isk fktölei, eoetif çeşitli inflmsyon beliteçlei (beyz küe syımı, C-ektif otein vb.) çlışılk ve çeşitli nti-inflmtuv jnlın kullnımının (sttin, kolşisin vb.) AF gelişimi üzeine oln etkilei ştıılk suçlnmktdı [13-16]. Yeni tnımlnn isk fktöleinden bii de diybetik hstld bkıln HbA1c seviyeleidi. Hemoglobin A1c glikozun gei dönüşümsüz olk hemoglobin molekülüne bğlnmsı sonucu oluşu, bu sebele glikozile hemoglobin olk d tbi edili. Diybetik hstld glisemik kontol tkibi mçlı kullnılmktdı ve son 3-4 y içindeki kn şekei seviyeleini ynsıtı [17]. Diybet ile ilişkili komliksyonlın zltılmsı mçlı HbA1c seviyeleinin %7 nin ltınd tutulmsı öneilmektedi [11]. Hemoglobin A1c seviyelei ve ostoetif AF sınd tes bi koelsyon stnmıştı; yüksek HbA1c seviyelei vlığnd AF insidnsının 206 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 3

4 Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Fekns ,00 6,00 8,00 HbA1C Gfik 2. Hstlın HbA1c değeleinin dğılımı 10,00 12,00 zldığı gösteilmişti [10, 11]. Iguchi ve k. [18] tfındn yıln bi oülsyon çlışmsınd d HbA1c seviyesi %6,5 in ltınd oln hstld AF insidnsının dh yüksek olduğu gösteilmişti. Bizim çlışmmızd HbA1c seviyelei ve ostoetif tiyl fibilsyon gelişimi sınd bi ilişki bulunmdı. Peoetif dönemde HbA1c değelei %7 nin ltınd oln 27 (%24.8) hst mevcuttu. Bu on Hlkos ve k. [11] tfındn 3089 hstd stnn %42 lik on göe çok düşüktü. Bunun en önemli sebebi hstlın tedviye uyum sğlmmlı ve ykın kn şekei moniteizsyonu ve kontolleden kçınmlıdı. Bu veilein ksine Dublin ve k. [19] tfındn 1410 yeni AF tnısı lmış hst üzeinde yıln oülsyon bzlı, vk kontol çlışmsınd HbA1c seviyelei ttıkç AF gelişim iskinin de ttığı gösteilmişti. Benze biçimde 75 yşındki hstld yıln bşk bi oülsyon çlışmsınd AF oln hst gubund HbA1c seviyelei dh yüksek bulunmuştu [20]. Rtl üzeinde yıln bi itmi çlışmsınd ise bu bulgul lel biçimde yüksek HbA1c düzeyleinin tiyl itmi gelişimi çısındn kolylştııcı olduğu gösteilmişti [21]. Stongin ve k. [22] ise 142 kdiyoloji hstsı üzeinde ytıklı çlışmd HbA1c seviyesinin %7 nin ltınd olduğu hstld AF onlını dh yüksek bulmuştu. Bu çlışmlın hyvn deneylei ve oülsyon bzlı çlışml olduğu unutulmmlıdı. Kl cehisi sonsı gelişen AF tofizyolojisi dh fklı özelliklee shiti. HbA1c seviyeleinin AF üzeine etki meknizmlı hlen ttışmlı olmkl bebe, iddi edilen bi meknizm HbA1c seviyelei yüksek oln hstld, ostoetif kn şekei egülsyonu için dh yüksek dozld insülin ihtiycının oty çıkmsı ve bunun d AF gelişimi çısındn kouyucu olmsıdı [11]. Bizim çlışmmızd kullnıln insülin miktlının heslnmmış olmsı önemli bi kısıtlyıcı fktödü. Anck bu çlışmd HbA1c seviyelein diybetik hstld ostoetif AF gelişimi üzeine bi etkisi olmdığı gösteilmişti. 14,00 HbA1c nin AF gelişimi üzeine etki ettiği iddi edilen bi bşk meknizm ise Kinoshit ve k. [10] tfındn yyınlnmıştı. Yüksek HbA1c seviyeleinin dh genç hstld göüldüğü ve bunun AF insidnsını düşüdüğü gösteilmişti. Anck bizim çlışmmızd diybetik hstld HbA1c seviyelei ile ostoetif AF gelişimi sınd bi fk stnmdığı gibi, he iki gu sınd yş çısındn d bi fklılık göülmemişti. Bizim çlışmmız ktıln hstlın otlm yşı, Kinoshit ve k. [10] tfındn yıln çlışmy göe dh düşüktü. Uzun yılldı glisemik kontolün ostoetif mobidite ve motlite üzeine oln olumlu etkisi bilinmektedi [23]. Anck özellikle Hlkos ve k. [11] tfındn 2008 yılınd yıln çlışmd tek bşın glisemik kontolün ynınd HbA1c seviyeleinin kl cehisi sonsı mobidite ve motlite üzeine dh etkili bi beliteç olduğu; HbA1c seviyeleinin %7 in ltınd olduğu hstlın ostoetif sonuçlının, non-diybetik hst gubu ile kşılştıılbili olduğu gösteilmişti. Benze bulgul 2009 d Sheehy ve k. [24] tfındn yıln eoetif glukoz değeleinin eioetif etkileinin geniş çlı değelendiilmesinde ele lınmış, eoetif glukoz değelei yüksek olduğund, HbA1c değeleinin yüksek olmsının beklenen bi bulgu olduğu, eoetif HbA1c düzeyleinin düzeltilmeye çlışılmsının cehi sonuçlı etkilemeyeceği bildiilmişti. Bizim ytığımız çlışmnın ölçeği, bu tü bi vsyım ymy yeteli değildi. Litetüde genelinde HbA1c ve AF sınd ozitif yd negtif bi ilişki kuulmuştu. Anck hem ostoetif AF, hem oülsyon bzlı AF çlışmlınd çelişkili sonuçl mevcuttu. Bi- Tblo 3. Hstlın intoetif özelliklei Etken Totl Geft syısı 3.27 ± ± ± Aot klem zmnı (dkik) ± ± ± CPB zmnı (dkik) ± ± ± *bğımsız gul t-testi AF: Atiyl Fibilsyon CPB: Kdiyoulmone Bys Tblo 4. Postoetif özelliklein kşılştıılmsı Totl Entübsyon zmnı (st) 9.24 ± ± ± Klış süesi Yoğun bkım (st) ± ± ± Postoetif (gün) 5.78 ± ± ± Tolm Denj Miktı, ml ± ± ± Kullnıln TDP syısı 0.94 ± ± ± Kullnıln ES syısı 1.85 ± ± ± Kullnıln TS syısı 0.49 ± ± ± * Knm sebeli evizyon + 2 (1.8) 1 (50.0) 1 (50.0) (98.1) 87 (81.3) 20 (18.7) Renl yetmezlik, b + 12 (11.6) 11 (91.7) 1 (8.3) (88.3) 72 (79.1) 19 (20.9) *Bğımsız değişkenle t-testi ** Fishe exct testi Peoetif noml böbek fonksiyonun shi 103 hst b Hstnın ytış süesince ölçülen ik ketinin değeinin, bzl ketinin 1.5 ktı yd dh fzl olmsı olk değelendiildi. AF: Atiyl Fibilsyon TDP: Tze Donmuş Plzm ES: Eitosit süsnsiyonu TS: Tombosit süsnsiyonu 4 Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 207

5 Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c Postoetif Atiyl Fibilsyon ve HbA1c / Postoetive Atil Fibilltion vs. HbA1c zim bilgimize göe litetüde HbA1c seviyelei ve ostoetif AF sınd ilişkinin stnmdığı bi çlışm yoktu. Bizim çlışm gubumuzd, bzı çlışmlın ksine diybetik olmyn hstlın olmmsı, HbA1c değeleinin gubun büyük kısmınd yüksek ve benze dğılımd olmsı bu duum sebe olbili (Gfik 2). Çlışmy ktıln tüm hstl diybetik idi. Biz bu hstld yş, ventikül fonksiyonlı, sol tiyum çı, kdiyoulmone bys süesi gibi klsik isk fktölei sınd d nlmlı bi sonuc ulşmdık. Sonuç olk, diybetik hstlın iskemik kl hstlığının cehi tedvisinde özellikli bi yee shi olduğu bilinmektedi. Özellikle eioetif glisemik kontolün mobimotlite üzeine önemli etkisi olduğu uzun yılldı kbul gömüştü. Litetüde çelişkili sonuçl yyınlnmkt ols d, HbA1c nin ykın gelecekte diybetik hstld eioetif isk tyini çısındn önemli bi ole shi olcğını düşünmekteyiz. Anck ostoetif AF gelişimi çısındn biz çlışmmızd nlmlı bi sonuç elde edemedik. Dh geniş ksmlı çlışml yıldıkç, bu konud dh sğlıklı veilee ulşılcktı. 19. Dublin S, Glze NL, Smith NL, Psty BM, Lumley T, Wiggins KL et l. Dibetes mellitus, glycemic contol, nd isk of til fibilltion. J Gen Inten Med. 2010;25(8): Johnsen OE, Bustd E, Enge S, Tveit A. Pevlence of bnoml glucose metbolism in til fibilltion: A cse contol study in 75 ye-old subjects. Cdiovscul Dibetology 2008;7: Kto T, Ymshit T, Sekiguchi A, Sg K, Tkmu M, Tkt S et l. Wht e hythmogenic substtes in dibetic t ti? J Cdiovsc Electohysiol 2006;17: Stongin LG, Konev KG, Pnov EI. Distubnces of cdic hythm nd metbolic contol in tients with tye-2 dibetes [Aticle in Russin]. Kdiologii. 2005;45(11): Funy AP, Wu Y. Eliminting the dibetic disdvntge: the Potlnd dibetic oject. Semin Thoc Cdiovsc Sug. 2006;18(4): Sheehy AM, Gbby RA. An oveview of eoetive glucose evlution, mngement nd eioetive imct. J Dibetes Sci Technol 2009;3(6): Kynkl 1. Cmm AJ, Kichof P, Li GYH, Schotten U, Sveliev I, Enst S et l. Guidelines fo the mngement of til fibilltion. the tsk foce fo the mngement of til fibilltion of the Euoen Society of Cdiology (ESC). Eu Het J 2010;31(19): Villel RP, Hihn R, Liu BC, K B, Lee VV, Elyd M et l. Postoetive til fibilltion nd motlity fte coony tey byss sugey. J Am Coll Cdiol 2004;43(5): Mthew JP, Fontes ML, Tudo IC, Rmsy J, Duke P, Mze CD et l. A multicente isk index fo til fibilltion fte cdic sugey. JAMA 2004;291(14): Ahlsson A, Fengsud E, Bodin L, Englund A. Postoetive til fibilltion in tients undegoing otocoony byss sugey cies n eightfold isk of futue til fibilltion nd doubled cdiovscul motlity. Eu J Cdiothoc Sug 2010(6);37: Dike E. Atiyl fibilsyonun eidemiyolojik veilei, eşlik eden kdiyovsküle isk fktölei, tedvi sttejileinin değelendiilmesi ve güncel tiyl fibilsyon kyıt çlışmsı: ReliseAF. Tuk Kdiyol Den Aş 2011;39(2): Aisoy E, Kokmz İ, Een ŞH, Kukul-Güven FM, Yilmz MB, Beydilli İ, Yıldıım B. Acil Sevise Bşvun Atil Fibilsyonlu Hstlın Risk Fktöleinin İncelenmesi. J Clin Anl Med 2012;3(2): Echdidi N, Pibot P, O H G, Mthieu P. Mechnisms, Pevention nd Tetment of Atil fibilltion Afte Cdic Sugey. J Am Coll Cdiol 2008;51(8): Shizd M, Kimi A, Tzik M, Amin H, Ahmdi SH, Dvoodi S et l. Deteminnts Of Postoetive Atil Fibilltion nd Associted Resouce Utiliztion in Cdic Sugey. Rev Es Cdiol. 2010;63(9): Rjkun C, Roges CA, Suniml C, Angelini GD, Ascione R. The effect of dibetes mellitus on tients undegoing coony sugey: isk-djusted nlysis. J Thoc Cdiovsc Sug 2006;132(4): Kinoshit T, Asi T, Suzuki T, Kmb A, Mtsubyshi K. Peoetive HbA1c edicts til fibilltion fte off-um coony byss sugey. Eu J Cdiothoc Sug 2012;41(1): Hlkos ME, Pusks JD, Lttouf OM, Kilgo P, Keendi F, Song HKet l. Elevted eoetive HbA1c level is edictive of dvese events fte coony tey byss gft sugey. J Thoc Cdiovsc Sug 2008;136(3): Susm İ, Yyllı YT, Deeli M, Sç M, Önem G, Gökşin İ ve k. Koone te bys cehisi sonsı gelişen tiyl fibilsyond seum gm glutmil tnsetidz enzimin etkisi. Antol J Clin Investig 2011;5(2): Anselmi A, Possti G, Gudino M. Postoetive Inflmmtoy Rection nd Atil Fibilltion: Simle Coeltion o Custion? Ann Thoc Sug 2009;88(1): Sood N, Colemn CI, Kluge J, White CM, Pdl A, Bke WL. The Assocition Among Blood Tnsfusions, White Blood Cell Count, nd the Fequency of Post-Cdiothocic Sugey Atil Fibilltion: A Nested Cohot Study Fom the Atil Fibilltion Suession Tils I, II, nd III. J Cdiothoc Vsc Anesth 2009;23(1): Rienst M, Sun JX, Mgnni JW, Sinne MF, Lubitz SA, Sullivn LM et l. White Blood Cell Count nd Risk of Incident Atil Fibilltion (Fom the Fminghm Het Study). Am J Cdiol 2012;109(4): Lee YL, Blh MJ, Jones SR. Sttin they in the evention nd tetment of til fibilltion. Jounl of Clinicl Liidology 2011;5(1): Ameicn Dibetes Assocition. Stndds of medicl ce in dibetes. Dibetes Ce. 2005;28(Sul.1):S Iguchi Y, Kimu K, Shibzki K, Aoki J, Ski K, Skmoto Y et l. HbA1c nd til fibilltion: coss-sectionl study in Jn. Int J Cdiol 2012;156(2): Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 5

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia

l Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyopleji / Lidocaine Enriched Cardioplegia e l A þ t ý m The Effect of Lidocine Eniched Cdioplegi on Myocdil Ischemi-Repefusion Injuy n i j i O O i g in Lidokin İle Zenginleştiilmiş Kdiyoplejinin Miyokdiyl İskemi-Repefüzyon Hsı Üzeine Etkisi h

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases

A Review of our Clinical Experience: 107 Spontaneus Pneumothorax Cases e l A þ t ý m Yüzyedi Spontn Pnömotoks Olgusund Klinik Deneyimimiz n i j i O O i g in A Review of ou Clinicl Expeience: 107 Spontneus Pneumothox Cses h c s Re l Spontn Pnömotoks / Spontn Pnömotoks Ufuk

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer

l Dil Kanserlerinde Boyun Metastazı / Neck Metastasis in Tongue Cancer e l A þ t ý m The Effects of Tumou Thickness nd Size on Cevicl Lymph Node Metstsis in Tongue Cnce n i j i O O i g in Dil Knseleinde Tümö Klınlığı ve Boyutun Sevikl Lenf Nodu Metstzın Etkilei h c s Re l

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy

Factors Affecting Success and Complication of Percutaneous Nephrolithotomy e l A þ t ý m Fctos Affecting Success nd Compliction of Pecutneous Nepholithotomy n i j i O O i g in Pekütn Nefolitotomide Bşıyı ve Kompliksyonlı Etkileyen Fktöle h c s Re l Pekutn Nefolitotomi / Pecutneous

Detaylı

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği

Semptomatik perikardiyal efüzyonların cerrahi tedavisinde VATS, subksifoid ve minitorakotomi perikardiyal pencerenin etkinliği Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (1): 99-107 Dicle Medicl Journl doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0381 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Semptomtik perikrdiyl efüzyonlrın cerrhi tedvisinde VATS, suksifoid

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study

Is Surgical Biopsy Necessary for Diagnosis of Interstitial Lung Diseases: A Retrospective Clinical Study e l A þ t ý m Is Sugicl Biopsy Necessy fo Dignosis of Intestitil Lung Diseses: A Retospective Clinicl Study n i j i O O i g in İntestisyel Akciğe Hstlıklınd Cehi Biyopsi Geekli Midi: Retospektif Klinik

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji AD, Sakarya, 2 Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Konya, 3 e l A þ t ý m The Compison of BCG Mintennce Tetments in High Gde Bldde Tumo Ptient n i j i O O i g in Yüksek Riskli Mesne Tümölü Hstld Uygulnn İdme BCG Tedvileinin Kşılştıılmsı h c s Re l Tm Doz ve Yım

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases

Simultaneus Bilateral Spontaneus Pneumothoraces: A Retrospective Analysis of 11 Cases e r Ar þ t ý r m Eş zmnlı Bilterl Spontn Pnömotorks: 11 Olgunun Retrospektif Anlizi l n i j ri O O i g in Simultneus Bilterl Spontneus Pneumothorces: A Retrospective Anlysis of 11 Cses h c r s Re l Bilterl

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Göğüs Cerrahisi AD, 2 Genel Cerrahi AD, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van, Türkiye e l A þ t ý m Yukı Btın Ameliytlındn Son Plevl Efüzyonl: 47 Olgunun Anlizi n i j i O O i g in Pleul Effusion Resultnt fte Uppe Abdominl Sugey: Anlysis of 47 Cses h c s Re l Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Kdi

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l

Surgical Treatment of Hemoptysis: Analysis of 17 Cases. Hemoptizide Cerrahi Tedavi:17 Olgunun Analizi. n i. j O. r l e l A þ t ý m Sugicl Tetment of Hemoptysis: Anlysis of 17 Cses n i j i O O i g Hemoptizide Cehi Tedvi:17 Olgunun Anlizi in h c s Re l Hemoptizide Cehi Tedvi / Sugicl Tetment of Hemoptysis Ufuk Çobnoğlu

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90

Günlük Bülten. Piyasa Yorumu. 03 Nisan 2013. TÜFE'de Mart ayında %0.4 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi %6.90 X U 00 USD/ T RY (S ğ t f ) 03 Nisn 203 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 00 86,026.7 Piys Değei-TÜM ($m) 334,67. Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 95,660.3 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m),648.89 TÜFE'de Mt yınd

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation

Salter s Innominate Osteotomy in the Treatment of Congenital Hip Dislocation e l A þ t ý m Slte s Innominte Osteotomy in the Tetment of Congenitl Hip Disloction n i j i O O i g in Gelişimsel Klç Çıkığının Cehi Tedvisinde Açık Redüksiyon ve Slte Innominte Osteotomisinin Sonuçlı

Detaylı

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O.

Knowlodge of Tuberculosis Among Health Higher School Students. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüberküloz Bilgi Düzeyi. n i. j O. e l A þ t ý m Knowlodge of Tubeculosis Among Helth Highe School Students n i j i O O i g in Sğlık Yüksekokulu Öğencileinin Tübeküloz Bilgi Düzeyi h c s Re l Tübeküloz Bilgi Düzeyi / Tubeculosis Knowledge

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ OP-01: POLİKLİNİKLERDEN YD DİĞER YTKLI SERVİSLERDEN HSTNIN GELİŞİ T.C. CELL BYR ÜNİVERSİTESİ HFS SULTN HSTNESİ YYIN TRİHİ:28.03.2008 REVİZE TRİHİ: 15.01.2016 DOKÜMN NO:PŞ-09 BSKI NO:01 REVİZE NO:01 SYF

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi

Akciğer ve Mediastinal Lezyonlarda Preoperatif Tahminlerimizin Analizi n i j l A þ t ý m Akciğe ve Medistinl Lezyonld Peopetif Thminleimizin Anlizi i O O Anlyses of Peopetive h c e s Re i g in l Pesumptive Dignosis in Lung nd Medistinl Lesions Peopetif Thminleimizin Anlizi

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h

Jüvenil Miyasteni Gravis: Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi h e r Ar þ t ý r m Juvenile Mystheni Grvis: A Report of Three Cses nd Literture Review l n i j ri O O i g in Jüvenil Miysteni Grvis: Üç Olgu Sunumu ve Litertürün Gözden Geçirilmesi h c r s Re l Jüvenil Miysteni

Detaylı

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases

Interestingly Foreign Bodies in Esophageal and Bronchial System: Analysis of 9 Cases e l A þ t ý m Inteestingly Foeign Bodies in Esophgel nd Bonchil System: Anlysis of 9 Cses n i j i O O i g in Özofgus ve Bonşil Sistemde İlginç Ybncı Cisimle: 9 Olgunun Anlizi h c s Re l İlginç Ybncı Cisimle

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy

Comparison of Levobupivacaine and Levobupivacaine-Fentanyl in Inguinal Herniorrhaphy e l A þ t ý m Compison of Levobupivcine nd Levobupivcine-Fentnyl in Inguinl Heniohphy n i j i O O i g in İnguinl Heni Onımınd Levobupivkin ile Levobupivkin-Fentnil nin Kşılştıılmsı h c s Re l Levobupivkin,

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l

Evalution of Autoimmunity in Patients with Primary Cutaneous Vasculitis l e r Ar þ t ý r m Evlution of Autoimmunity in Ptients with Primry Cutneous Vsculitis l n i j ri O O i g in Primer Kutnöz Vskülitli Hstlrd Otoimmünitenin Değerlendirilmesi h c r s Re l Primer Kutnöz Vskülit

Detaylı

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler

İntravezikal Bacillus Calmette-Guerin Uygulaması ile Mesanede Oluşan Ultrastrüktürel Değişiklikler Derleme 84 İntrvezikl Bcillus Clmette-Guerin Uygulmsı ile Mesnede Oluşn Ultrstrüktürel Değişiklikler Gökhn Sönmez, Adullh Demirtş Erciyes Üniversitesi Tıp Fkültesi, Üroloji Anilim Dlı, Kyseri, Türkiye

Detaylı

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması

Tip 3 Kronik Prostatit (Kronik Pelvik Ağrı Sendromu) Üzerine Üç Farklı Tedavi Protokolünün Etkinliğinin Karşılaştırılması n i j l A þ t ý m Tip 3 Konik Posttit (Konik Pelvik Ağı Sendomu) Üzeine Üç Fklı Tedvi Potokolünün Etkinliğinin Kşılştıılmsı i O O The Compison of the Efficcy of Thee Diffeent Tetment Potocols h c e s Re

Detaylı