HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ"

Transkript

1 HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ İnsan tam kanındaki HbA1c (%) nin kantitatif turbidimetrik tayin testidir. Sıvı reaktifler. 2 C - 8 C de saklayınız. Dondurmayınız. İnvitro diagnostik kullanım içindir. Ref No Ambalaj Ref No Ambalaj Ref No Ambalaj Ref No Ambalaj HB700 HB701 HB702 01R R R R ml 60 ml 40 ml 2286 Test 1143 Test 571 Test 826 Test RHB1 RHB2 NHB1 NHB2 KHB1 KHB2 KHB Test 754 Test 552 Test 414 Test 696 Test 2783 Test 1043 Test SHB1 SHB2 MHB1 MHB2 LHB1 DHB4 DHB2 490 Test 343 Test 2727 Test 1091 Test 2087 Test 220 Test 1353 Test LHB3 LHB4 BY9000 BY9001 RDB3 EH11 EH Test 348 Test 2573 Test 1715 Test 150 Test 400 Test 200 Test * 01R87-51 / 01R87-41 / 01R87-21 / 01R87-31 Ref Numaralı Ürünler Abbott Architect Biyokimya Otoanalizör Serileri için Üretilmiştir. KULLANIM AMACI Archem HbA1c assay oto analizörle tam insan kanındaki HbA1c nin (hemoglobin fraksiyon) klinik laboratuar ortamında kantitatif in vitro tayinidir. HbA1c assay uzun dönem glikoz kontrolünün ve bireylerin diabetes mellitus a uyumunun gözlenmesine yardımcı olması için istenmektedir. Archem HbA1c assay in diyagnostik diabetes mellitus için kullanılması istenmemektedir. ÖZET VE TESTİN AÇIKLANMASI Archem HbA1c assayi toplam hemoglobin konsantrasyonu (THb) ile HbA1c konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi ölçer. Diabetes mellitus hastalığı teşhis edilmiş bireylerde HbA1c yüzdesi artışı bulunmuştur. Kontrol edilmemiş diabetler hiper glisemi ve ketozun akut komplikasyonlarına öncül olabilir. Ek olarak, uzun dönem komplikasyonlar (kalp damar rahatsızlığı, retinopati, nefropati, nöropati) olabilir. Diyabet Kontrolü ve Komplikasyon Denemeleri (Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)) nin de içinde bulunduğu çeşitli çalışmalar diabetin uzun dönem kontrolünün bu komplikasyonları önlediğini göstermiştir. Bu yüzden, HbA1c yüzdesinin ölçümü diyabet hastalarında uzun dönem glisemik kontrolün gözlenmesinde paha biçilemez olabilmektedir. Archem HbA1c assayin, uygulamada antibody kullanıldığından beri labil HbA1c ile çapraz reaktiviteye sahip olmaması HbA1c nin ketoamin formu için spesifiktir. Stabil HbA1c fizyolojik faktörlerdeki hızlı değişimlere cevap olarak yükselip alçalma göstermez ve bu yüzden bireylerin birkaç aylık ortalama kan glikoz seviyelerinin ölçülebilmesini sağlar. HbA1c ve GÜNLÜK Glucose seviyesi arasındaki korelasyon HbA1c (%) Gluc. (mg/dl) Gluc. (mmol/l) , , , , , , ,5 Değerler NGSP nin global web sitesinden alınmıştır TEST PRENSİBİ Hemoglobin A1c American Diabetes Association (ADA) tarafından önerilen önemli bir testtir ve kullanışlılığı United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) ve Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) tarafından aydınlatılmıştır. Halihazırda HbA1c testi her 2-3 ayda Diyabet idare programının bir parçası olarak diyabet hastaları için önerilir. Glikohemoglobin hemoglobindeki amin gruplarına non-enzimatik glikoz eklenmesi ile üretilmektedir. HbA1c hemoglobinin beta zincirlerindeki N-ucu valin kalıntılarındaki glikoz modifiye hemoglobin A (HbA) yı spesifik olarak işaret etmektedir. HbA1c testi hem ortalama glisemi indeksi, hem de diyabet komplikasyonlarının gelişme riskinin ölçülmesi için kullanılmaktadır. Bu yüzden HbA1c testi önceki 2-3 aydaki glisemik kontrolün iyi bir indikatörüdür. Rev. V2.5 Date: HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Page 1 / 5

2 Bu metot tam kanda HbA1c yi direk saptamak için antijen ile antibody etkileşimini kullanır. Toplam hemoglobin ve HbA1c lateks parçacıklarına aynı spesifik olmayan absorbsiyon oranına sahiptir. Fare anti insan HbA1c monoklonal antibody eklendiğinde (R2), lateks-hba1c-fare anti insan HbA1c antibody kompleksi oluşur. Keçi anti fare IgG poliklonal antibody etkileşiminde aglütinasyon olur. Aglutinasyon miktarı lateks parçacıklarının yüzeyine absorbe olmuş HbA1c ile orantılıdır. Aglutinasyon miktarı absorbans ile ölçülür. HbA1c değeri kalibrasyon eğrisinden bulunur. Hemoglobin çeşitleri HbA2, HbC ve HbS bu metodla interferans göstermez. TEST PARAMETRELERİ Metot Dalga boyu Sıcaklık Numune Lineerite REAKTİF BİLEŞENLERİ Lyse Reaktifi Stabilizers Buffers, lysing agent, water : Immunoturbidimetrik : 660 nm : 2-8ºC : EDTA lı tam kan : 4% - 16% (NGSP) Reaktif R1 Latex: < 0,15 % Buffer Stabilizers. Reaktif R2: Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody< 0.06mg/ml, goat anti-mouse IgG polyclonal antibody < 0.09mg/dl, Buffer, stabilizers. Gerekli fakat Sağlanmamış Materyaller 1) HbA1c kalibrator seti (sadece Direct Turbidimetric HbA1c Assay reaktifleri ile kullanılması istenen) 2) 2 seviye HbA1c kontrolleri (tam kan hemolizat ve sabitleyici) (Cat No: HBCN01 (01R96-01)) REAKTİF HAZIRLAMA R1: Sıvı, kullanım için hazır. R2: Sıvı Lyse Reaktifi: Sıvı, kullanım için hazır. NUMUNE TOPLAMA VE KULLANMA Assay insan tam kan örnekleri için formüle edilmiştir. EDTA antikoagülanı ile toplanmış venöz tam kan örnekleri kullanılabilir. Numunelerin toplanıp dolaba koyulmasından itibaren iki hafta içinde kullanılmaları önerilir. Test için öncelikli olarak, eritrositleri harekete geçirmek için tam kan örnekleri nazikçe çevrilerek karıştırılmalı. Oto analizör kullanımı: Numuneler, çökelti oluşumunu önlemek için Stat Mode da (Emergency mode) test edilmelidir. TEST PROSEDÜRÜ Tam Kan Bench Top Lizis Prosedür 1) 250 µl Lysis reaktifini örnek içerisine ya da Eppendorf microfuge tüpü içerisine hazırlayınız. 2) Test için öncelikle, tam kan örnekleri eritrositleri harekete geçirmek için en az 5 kez nazikçe çevrilerek karıştırılmalıdır. Tam kan testten önce karışmamışsa assayin doğruluğu etkilenecektir. 5 µl Lysis buffer örnek kabı içerisinde ya da mikrofüj tüpünde tam kan hücresi ile tamamen tekrar süspanse edilir. Uygun bir pipetajla köpük oluşturmadan nazikçe karıştırınız ve oda sıcaklığında 5-10 dakikalığına, tamamen kırmızı kan hücrelerinin lizis olması için inkübe ediniz. Tamamlanmış lizis, karışım herhangi partikül içermeyen koyu kırmızı renkte net bir solüsyon olduğunda gözlenir. Hemolizat preparasyonunun tamamlandığından emin olmak için ihtiyaç duyulursa inkübasyon süresi uzatılabilir. Hazırlanan lizat Direct Turbidimetric HbA1c assayinin adımları için kullanıma hazırdır ve 7 günden fazla 2-8 C de stabildir. 3) Kalibratörler ve kontroller hasta örnekleri gibi tam olarak işlenmeli ve her biri için etiketteki yönergelere uyulmalı. ANALİZÖRLER İÇİN ASSAY ŞEMASI Analizörler için, sadece 2 reaktif kullanılabilir. Aşağıdaki şemayı analizör aplikasyonu için genel hat olarak kullanınız. Not: HbA1c end point assayidir ve ilk okuma noktası A1 R2 eklenmeden hemen öncedir. REAKTİF STABİLİTESİ VE SAKLAMA 2-8 C de reaktifler son kullanma tarihine kadar stabildir. Hazırlanarak yapısı geri kazandırılmış R2ab 1 ay boyunca 2-8 C de saklandığında stabildir. R1 ve R2 reaktifleri ışığa duyarlıdır. Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 2 / 5

3 KALİTE KONTROL VE KALİBRASYON Kalibrasyon Archem Direct Turbidimetric HbA1c assay her hafta (168 saat) kalibrasyona ihtiyaç duyar. Kalibrasyon serilerini analizöre en düşükten en yükseğe doğru yerleştiriniz. Spesifikasyon sayfasındaki belirlenmiş spesifik değerleri kalibratöre giriniz. Archem Direct Turbidimetric HbA1c kalibratör ayarları Hemoglobin A1c Turbidimetric assay reaktifleri için istenir. Cat No: HBCL04 (01R97-01) Bütün kalibratör şişeleri son kullanma tarihlerine kadar 2-8 C arasında saklandığında stabildir. Archem HbA1c kalibratör seti liyofilize formda bulunur. Otoanalizörler için Archem HbA1c calibrator seti cihaz üstü Lysis Aplikasyonu 4 seviye kalibratör materyali içerir. Level 1-4 seviyeler liyofilize formdadır. Liyofilize içeriği her bir etiketteki talimata göre sulandırıp nazikçe karıştırınız. Kullanmadan önce şişelerin 30 dakika oda sıcaklığına gelmelerini sağlayınız. Yapısı geri kazandırılmış kalibratörler 14 gün boyunca, sıkı kapatıldığı takdirde 2-8 C de stabil olarak saklanabilir. Kalite Kontrol Archem Direct Turbidimetric HbA1c kontrol seti tek başına satın alınabilir. Kullanıcılar aplikasyon föylerini takip ederek harici kalite kontrol problemleri ve biyo-bozunuma uğrayabilecek maddeleri idare etmelidir. Kalite kontrolün kafi olduğundan emin olmak için, değerleri bilinen seviye 1 ve seviye 2 kontrolleri bilinmeyen örnekler gibi çalışılmalıdır. Uygun kalibrasyon eğrisi (kalibratör her bir %HbA1c seviyesi için değerlere sahiptir) kullanılarak, HbA1c konsantrasyonu %HbA1c olarak ifade edilir. Raporlanan değerler Diyabet Kontrol ve Klinik Denemeleri sistemi (Diabetes Control and Clinical Trials (DCCT) system) ile hizalanır, bu yüzden NGSP% formatında raporlanır. Herhangi bir hesaplama adımına ihtiyaç duyulmaz. The International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) değerleri aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir. Dönüşüm formülü: NGSP% = [0.915 x (IFCC) mmol/mol] REFERANS ARALIĞI (NORMAL DEĞERLER) (CLSI C28-P Belgesine Göre)* Beklenen Değerler: %4.5 - %6.5 (NGSP/DCCT) Beklenen Değerler: mmol/mol (IFCC) Beklenen Değerler: %4.5-%7(Diyabetikler) (NGSP/DCCT) Önerilen Değerler: diyabet olmayanlar için %6.5 dan az (Bu değer NGSP regülasyonuna göre 2013 te düzenlenmiştir), diyabetli ya da hamile kişilerin glisemik kontolü için %7 den az. Yani, hasta kendisine göre gözlenmelidir. Kan glikoz seviyesindeki Hemoglobin A1c değişikliklerinde 3-4 haftalık bir duraklama vardır. Diabetik hastaları gözlemek için hemoglobin A1c sonuçları tek tek referans aralığı içerisinde olmalıdır. Klinik tanı sadece test sonuçlarının bulguları ile yapılmamalıdır, aynı zamanda klinik ve laboratuar verileri ile birleştirilmelidir. *Her laboratuar kendi beklenen değerlerini saptamalıdır. SINIRLAMALAR Assayin lineeritesi %16 HbA1c ya kadardır. Değerleri %16 altında bulunan numuneler dilue edilmemeli ve tekrar test edilmemelidir. Bunun yanında %16 (>16%) üzerinde bulunan değerler raporlanmalıdır. Alkolik, yüksek dozda asetil salisilik asite sahip, uyuşturucu ilaç kullanan, başta zehirlenmiş hastaların tutarsızlık sergileyebileceği gözlenmiştir. Bu assay EDTA içerisine tam kan örneklerinin kullanımı için formüle edilmiştir. HbF nin yüksek seviyeleri HbA1c nin yetersiz değerlendirilmesine neden olabilir, üremi immünoassayle HbA1c saptanması ile interfere olmaz. Kararsız ara ürünler (Schiff baz) algılanmaz ve bu yüzden immünoassay ile HbA1c saptanmasına interferans göstermez. Hemoglobinin diğer nadir rastlanan çeşitleri (Örn: HbE) değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ (Hitachi 917 kimya analizöründe saptanmıştır) Aşağıdaki HbA1c değer verileri Archem Direct Turbidimetric HbA1c assayinin pazarlanan HPLC metotları ile kıyaslanmasıyla elde edilmiştir. Tam kan uygulaması n 44 Eğim Intercept Korelasyon katsayısı Değer aralığı 5% - 13% HbA1c Düşük/Yüksek Lineerite: Archem HbA1c assay 2% % arasında lineerdir. Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 3 / 5

4 Kesinlik Çalışmaları (CLSI EP5 Belgesine Göre): Tekrarlanabilirlik (Gün içi) (intra-assay): İki kan örneğinin Hirachi 917 de NCCLS protokolü olan EP5 çalışılarak saptanmıştır. Seviye Ort. Std. Dev. % C.V. Düşük Yüksek Tekrar çalışılabilirlik (Günden güne) (inter-assay): Günler arası kesinlik iki kan örneğinin Hitachi 917 de NCCLS protokolü olan EP5 çalışılarak saptanmıştır. Seviye Ort. Std. Dev. %C.V. Düşük Yüksek Doğruluk: Bu reaktiften elde edilen sonuçlar referans reaktifle karşılaştırıldığında, sistematik farklılıklar görülmemiştir. Karşılaştırma deneylerinin detaylarına istek doğrultusunda ulaşılabilir. İnterferans Assay aşağıdaki konsantrasyonları verilmiş interfere maddelerden etkilenmezler: Ascorbic acid 40 mg/dl, Total bilirubin 48 mg/dl, Acetylated Hb 4,8 mmol/l, Triglyceride 2000mg/dl, Carbamylated Hb 7,3 mmol/l. Stabil glycated hemoglobin Archem Direct Turbidimetric HbA1c assay de kullanılan Turbidimetrik reaksiyona substrat olarak hizmet eder. NOT Eğer bazı örneklerin enfeksiyon taşıma ihtimali varsa; insan numuneleri ve örneklerle etkileşimde olan tüm materyallerle ilgilenilmeli bölgesel ve ulusal yasalara göre bertaraf edilmelidir. 1) R1 ve R2 reaktifleri ışığa duyarlıdır, karanlık bir yerde saklayınız. 2) İnsan kaynaklı materyaller içeren numuneler potansiyel enfektöz olması sebebiyle güvenli laboratuar prosedürleri (Örn: Biosafety in Microbiological and Bio-medical Laboratories (HHS Publication Number [CDC] )) kullanılmalıdır. 3) Herhangi bir diagnostik test prosedürü için, sonuçlar diğer tüm test sonuçları ve hastaların klinik statüsü düşünülerek yorumlanmalı. 4) Yemekten, deri ve gözlerden sakınınız. Materyal Güvenlik Bilgileri Belgesine bakınız. 5) Reaktifleri dış kutunun etiketindeki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 6) Kullanım ve saklama konusunda ek güvenlik bilgileri bu ürünün Materyal Güvenlik Bilgileri sayfasından edinilebilir. ÖNLEMLER Reaktif bazı non-reaktif ve koruyucu bileşenler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kullanılması, deri ve boğazla etkileşiminden kaçınılması tavsiye edilmiştir. Testi genel GLP yönergelerine göre uygulayınız. ABBREVIATIONS CLSI : Clinical and Laboratory Standards Institute CV% : Coefficient of Variation Percentage EP : Evaluation Protocols GLP : Good Laboratory Practice IU : International Unit ma : Miliabsorbans ml : Mililitre NCCLS : National Committee for Clinical Laboratory Standards QC : Quality Control REFERANSLAR 1. IFCC reference system for measurement of hemoglobin A1c in human blood and the National Standardization Schemes in the United states, Japan and Sweden: a method comparison study, Clinical chemistry (2004) 50:1,pg: Eric S Kilpatrick, J Clin Pathol 2000; 53: H.B. Chandalia and P. R. Krishnaswamy, Glycated Hemoglobin, Current Science Vol. 83, No. 12, 25 December American Diabetes Association. Clinical practice recommendation: standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diab Care 22 ( supp): S32-41 (1999) 5. American Diabetes Association Clin. Practice recommendation, 1992, Diab Care 16S2 (93): American Diabetes Association Clin Practice recommendation, 1993, Diabetes 42: NGSP, Goldstein et al, Clin Chem 32: B64-B70 (1986) 7. Hoelzel W et al. IFCC reference system for measurement of hemoglobin A1c in human blood and the national standardization schemes in the United States, Japan and Sweden: a method-comparison study. Clin Chem 2004;50: Sacks, D (ed). Global Harmonization of Hemoglobin A1c. Clin Chem 51(4): (2005) 9.Tietz Textbook of Clinical Chemistry 1999, pg: Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 4 / 5

5 9. Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, Malone JI, Nathan D, Peterson CM. Tests of glycemia in diabetes. Diabetes Care. 1995;18: Goldstein DE, Little RR. More than you ever wanted to know (but need toknow) about glycohemoglobin testing. Diabetes Care. 1994;17: The Diabetes Control and Complications Trial Research Group.The effect of intensive treatment of diabetes on the developmentand progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329: Santiago JV. Lessons from the diabetes control and complicationstrial. Diabetes. 1993;42: UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) group. Intensive blood glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352: Flückiger R, Mortensen HB. Review: glycated haemoglobins. J Chromatogr 1988;429: Goldstein DE, Little RR, Wiedmeyer HM, England JD, McKenzie EM. Glycated hemoglobin: methodologies and clinical applications. Clin Chem 1986;32:B64 B Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine R. Translating the A1c Assay Into Estimated Average Glucose Values. Diabetes Care 2008; 31: Bunn HF, Gabbay KH, Gallop PM. The glycosylation of hemoglobin: relevance to diabetes mellitus. Science. 1978;200: Karl J et al. Development and Standardization of a New Immunoturbidimetric HbA1c Assay. Klin Lab 1993;39: Chang J, Hoke C, Ettinger B, Penerian G. Evaluation and Interference Study of Hemoglobin A1c Measures by Turbidimetric Inhibition 20. Immunoassay. Am J Clin Pathol 1998;109(3): Frank EL, Moulton L, Little RR, Wiedemeyer HM, Rohlfing C, Roberts WL. Effect of Hemoglobin C and S Traits on seven Glycohemoglobin Methods. Clin Chem 2000;46(6): Kobold U, Jeppsson JO, Duelffer T, Finke A, Hoelzel W, Miedema K. Candidate reference methods for hemoglobin A1c based on peptide mapping. Clin Chem 1997;43: Jeppsson JO, Kobold U, Finke A, Hoelzel W, Hoshino T, Miedema K, Mosca A, Mauri P, Paroni R, Thienpont L, Umemoto M, Weykamp C. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab Med 2002;40: SYMBOLS IVD LOT Vücut dışı kullanım için Üretim Lotu R1 Reaktif 1 R2 Reaktif 2 CONC Konsantrasyon INGRED Reaktif Bileşenleri SN REF Seri Numarası Referans Numarası (Katalog No) Son Kullanma Tarihi Saklama Sıcaklık Aralığı Aplikasyon Föyünü Okuyunuz Biyolojik Risk Archem Diagnostics Industry LTD. ŞTİ. Organize Sanayi Bölgesi, Mutsan Sanayi Sitesi M8 Blok No: 48 Başakşehir / ISTANBUL TURKEY Tlf: Fax: Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 5 / 5

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330

HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 HCV Ab PLUS KAT. NO: 34330 Kullanım Amacı Access HCV Ab Plus tahlili, Access Immunoassay Sistemlerini (Access, Access2, UniCel DxI ) kullanarak insan serum veya plazmasındaki Hepatit C virüsüne karşı olan

Detaylı

KULLANIM TAL İ MATLARI 1

KULLANIM TAL İ MATLARI 1 KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI Türk BIOHIT Active B2 (Holotranscobalamin) Kat. No. 602290. KULLANIM AMACI... 4 2. GİRİŞ... 4. TEST PRENSİBİ... 4 4. UYARILAR VE ÖNLEMLER... 5 5. KİT İÇERİĞİ...

Detaylı

QMS Tacrolimus Immunoassay

QMS Tacrolimus Immunoassay QMS Tacrolimus Immunoassay 10015556 Yalnızca İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar

Detaylı

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339

HCV Ab PLUS 34330 2 x 50. HCV Ab PLUS CALIBRATORS 34335. HCV Ab PLUS QC 34339 ACCESS Immunoassay System HCV Ab PLUS 34330 2 x 50 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki anti-hcv antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir. ACCESS Immunoassay System

Detaylı

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir

In Vitro Diagnostik Kullanım içindir HIV combo REF A59428 Kullanım Amacı Access HIV combo testi, Access Immunoassay Sistemleri kullanılarak insan serumu ve plazmasındaki (Lityum heparin) HIV-1 p24 antijeni ve HIV-1 (M ve O grupları) ve HIV-2

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü

QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Prospektüsü ESAT-6 ve CFP-10 peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN- testi İn vitro tanı amaçlı kullanım içindir 2 x 96 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

IRT neonatal screening ELISA

IRT neonatal screening ELISA Kullanım Talimatları IRT neonatal screening ELISA İmmünoreaktif Tripsinin (IRT) yeni doğmuş bebeklerden alınan kan örneklerinde kantitatif tespiti için enzim immünoassayı. Kistik Fibrozun (KF) neonatal

Detaylı

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal)

Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) REF 7900001 16 Test Kiti Circulating Tumor Cell Kit (Epitelyal) I-TR KULLANIM AMACI In vitro diagnostik kullanım içindir. CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Kit'i tüm kanda dolaşan epitel orijinli (CD45-,

Detaylı

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201)

QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Prospektüsü 2 x 96 (katalog no. 0594-0201) 20 x 96 (katalog no. 0594-0501) ESAT-6, CFP-10 vetb7.7(p4) peptid antijenlerine karşı yanıtları ölçen tam kan IFN-γ testi İn

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic

KULLANIM KILAVUZU V-0 TURKISH COLORS PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665. FONTS Helvetica, Times, Trade Gothic KAN ŞEKERİ TAKİP SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000 DATE: March 3, 2010 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour TS UG - Turkey New Layout - Contour

Detaylı

HIV combo Calibrators

HIV combo Calibrators ACCESS Immunoassay System HIV combo 2 x 50 A59428 Ġnsan serumunda ve plazmasındaki HIV p24 antijen ve HIV-1/O/2'ye dönüģen antikorların Access Ġmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespitine yöneliktir.

Detaylı

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored?

Diyabetli Birey Nasıl İzlenmelidir? How Person With Diabetes Should Be Monitored? How Person With Diabetes Should Be Monitored? Prof. Dr. Nermin OLGUN, Yrd. Doç. Dr. Hayat YALIN, Uzm. Hem. Hülya Gülyüz DEMİR Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Detaylı

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi

Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi Ekin sonundaki sembol sözlüğüne bakın. 670160JAA 2009/01 Türkçe KULLANIM AMACI Affirm VPIII Mikrobiyal Tanımlama Testi, vajinit/vajina iltihabı semptomları olan

Detaylı

BİODPC.com yenilendi!

BİODPC.com yenilendi! BİODPC.com yenilendi! Sizlere daha faydalı olabilmek amacıyla web sitemizin tasarımını ve içeriğini yeniledik. Daha ișlevsel hale getirdiğimiz yeni sitemiz sayesinde șirketimiz hakkında daha fazla bilgi

Detaylı

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay

ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay ProbeTec ET Chlamydia trachomatis Amplified DNA Assay (Chlamydia trachomatis Kuvvetlendirilmiş DNA Testi) 3300755JAA 2008/09 0344 Türkçe Patent Numaraları: 5,270,184; 5,547,861; 5,648,211; 5,712,124; 5,744,311;

Detaylı

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER İlk Çalışma Kopyası Eylül 2010 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Alt Komitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz bilgiler, Türk İmmunoloji Derneği web sitesine

Detaylı

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Hemşire Gülcan YAVUZ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN İNSÜLİN UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire Gülcan

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ

TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST REHBERİ MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ SAYFA NO 1/36 MİKROBİYOLOJİK TARAMA TESTLERİ Zorunlu Testlerde Genel Yaklaşım Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış test kitleri kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik tarama testleri, miyar ve kit üreten firma

Detaylı

MyGlucoHealth Wireless Kan

MyGlucoHealth Wireless Kan MyGlucoHealth Wireless Kan ŞEKERİ Ölçüm Cİhazı Kullanım Kılavuzu mg/dl gösterilen mmol/l geçerli 0459 Model MGH-BT1 Rev 7-11.14 TR/tr ÖNEMLİ BİLGİLER MyGlucoHealth, diyabet hastalarının kan şekeri seviyelerini

Detaylı

Amaç Farmasötik Müstehzarların Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerliliğinin Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik (27 Mayıs 1994 tarihli ve 21942 sayılı Resmi Gazete) MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; farmasötik

Detaylı

B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu. Bu versiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer.

B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu. Bu versiyon önceki tüm kullanıcı manuellerinin yerine geçer. B.R.A.H.M.S. Aktiengesellschaft Haberleşme: B.R.A.H.M.S FREE BHCG KRYPTOR Kullanım Klavuzu Sipariş B.R.A.H.M.S, B.R.A.H.M.S Aktiengesellschaft ın kayıtlı ticari markasıdır. Bu dökümandaki diğer ürün isimleri,

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: COFACT

Detaylı

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E KOAGÜLASYO TESTLERĐ Đ REFERA S ARALIKLARI I Đ DĐREKT BELĐRLE MESĐ DE BHATTACHARYA VE HOFFMA

Detaylı

a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci

a- Otoimmün b- İdiopatik 2- Tip 2 DM: Rölatif insülin eksikliği ve/veya insülin direnci Diabetes Mellitus ta Tarama,Tanı T ve et Takip Testleri Bio.Kim.Uzm.Sema ARAL XVIII.Düzen Laboratuvarları Klinik Biyokimya Günleri 2008 Diabetin Tanı ve Takibinde Laboratuvar Niçin Önemlidir? Kardiovasküler

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ. Türk Biyokimya Derneği. Hazırlayan: Doğan Yücel

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ. Türk Biyokimya Derneği. Hazırlayan: Doğan Yücel ISSN - 978-605-87229-2-7 KRONİK BÖBREK HASTALIĞI KONUSUNDA TIBBİ LABORATUVAR HİZMETİNE YÖNELİK KISA KILAVUZ Türk Biyokimya Derneği Hazırlayan: Doğan Yücel Ankara 2015 GİRİŞ Kronik böbrek hastalığı (KBH),

Detaylı

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD

PapilloCheck. Kullanım Kılavuzuna Bakınız IVD HPV DNA-Chip Servikal numunelerde 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73, 82 insan papillomavirüs tiplerinin genotiplemesine yönelik tanı kiti REF

Detaylı

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ

ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ ÖĞÜN SONRASI GLUKOZ KONTROL REHBERİ Web sitesi Bu doküman www.idf.org sitesinde mevcuttur Yazışma ve IDF in ilişkili yayınları Yazışma: Professor Stephen Colagiuri, Boden Institute of Obesity, Nutrition

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Hasta, 6 saat boyunca, tercihen gece boyunca, aç kalmış olmalıdır. Test işleminin süresi yaklaşık 40 dakikadır.

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Hasta, 6 saat boyunca, tercihen gece boyunca, aç kalmış olmalıdır. Test işleminin süresi yaklaşık 40 dakikadır. KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1-BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI HELICOBACTER TEST INFAI ( 13 C-üre) 75 mg oral çözelti hazırlamak için toz 2-KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir kutuda 75 mg 13 C-üre bulunur.

Detaylı