HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ"

Transkript

1 HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ İnsan tam kanındaki HbA1c (%) nin kantitatif turbidimetrik tayin testidir. Sıvı reaktifler. 2 C - 8 C de saklayınız. Dondurmayınız. İnvitro diagnostik kullanım içindir. Ref No Ambalaj Ref No Ambalaj Ref No Ambalaj Ref No Ambalaj HB700 HB701 HB702 01R R R R ml 60 ml 40 ml 2286 Test 1143 Test 571 Test 826 Test RHB1 RHB2 NHB1 NHB2 KHB1 KHB2 KHB Test 754 Test 552 Test 414 Test 696 Test 2783 Test 1043 Test SHB1 SHB2 MHB1 MHB2 LHB1 DHB4 DHB2 490 Test 343 Test 2727 Test 1091 Test 2087 Test 220 Test 1353 Test LHB3 LHB4 BY9000 BY9001 RDB3 EH11 EH Test 348 Test 2573 Test 1715 Test 150 Test 400 Test 200 Test * 01R87-51 / 01R87-41 / 01R87-21 / 01R87-31 Ref Numaralı Ürünler Abbott Architect Biyokimya Otoanalizör Serileri için Üretilmiştir. KULLANIM AMACI Archem HbA1c assay oto analizörle tam insan kanındaki HbA1c nin (hemoglobin fraksiyon) klinik laboratuar ortamında kantitatif in vitro tayinidir. HbA1c assay uzun dönem glikoz kontrolünün ve bireylerin diabetes mellitus a uyumunun gözlenmesine yardımcı olması için istenmektedir. Archem HbA1c assay in diyagnostik diabetes mellitus için kullanılması istenmemektedir. ÖZET VE TESTİN AÇIKLANMASI Archem HbA1c assayi toplam hemoglobin konsantrasyonu (THb) ile HbA1c konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi ölçer. Diabetes mellitus hastalığı teşhis edilmiş bireylerde HbA1c yüzdesi artışı bulunmuştur. Kontrol edilmemiş diabetler hiper glisemi ve ketozun akut komplikasyonlarına öncül olabilir. Ek olarak, uzun dönem komplikasyonlar (kalp damar rahatsızlığı, retinopati, nefropati, nöropati) olabilir. Diyabet Kontrolü ve Komplikasyon Denemeleri (Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)) nin de içinde bulunduğu çeşitli çalışmalar diabetin uzun dönem kontrolünün bu komplikasyonları önlediğini göstermiştir. Bu yüzden, HbA1c yüzdesinin ölçümü diyabet hastalarında uzun dönem glisemik kontrolün gözlenmesinde paha biçilemez olabilmektedir. Archem HbA1c assayin, uygulamada antibody kullanıldığından beri labil HbA1c ile çapraz reaktiviteye sahip olmaması HbA1c nin ketoamin formu için spesifiktir. Stabil HbA1c fizyolojik faktörlerdeki hızlı değişimlere cevap olarak yükselip alçalma göstermez ve bu yüzden bireylerin birkaç aylık ortalama kan glikoz seviyelerinin ölçülebilmesini sağlar. HbA1c ve GÜNLÜK Glucose seviyesi arasındaki korelasyon HbA1c (%) Gluc. (mg/dl) Gluc. (mmol/l) , , , , , , ,5 Değerler NGSP nin global web sitesinden alınmıştır TEST PRENSİBİ Hemoglobin A1c American Diabetes Association (ADA) tarafından önerilen önemli bir testtir ve kullanışlılığı United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) ve Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) tarafından aydınlatılmıştır. Halihazırda HbA1c testi her 2-3 ayda Diyabet idare programının bir parçası olarak diyabet hastaları için önerilir. Glikohemoglobin hemoglobindeki amin gruplarına non-enzimatik glikoz eklenmesi ile üretilmektedir. HbA1c hemoglobinin beta zincirlerindeki N-ucu valin kalıntılarındaki glikoz modifiye hemoglobin A (HbA) yı spesifik olarak işaret etmektedir. HbA1c testi hem ortalama glisemi indeksi, hem de diyabet komplikasyonlarının gelişme riskinin ölçülmesi için kullanılmaktadır. Bu yüzden HbA1c testi önceki 2-3 aydaki glisemik kontrolün iyi bir indikatörüdür. Rev. V2.5 Date: HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Page 1 / 5

2 Bu metot tam kanda HbA1c yi direk saptamak için antijen ile antibody etkileşimini kullanır. Toplam hemoglobin ve HbA1c lateks parçacıklarına aynı spesifik olmayan absorbsiyon oranına sahiptir. Fare anti insan HbA1c monoklonal antibody eklendiğinde (R2), lateks-hba1c-fare anti insan HbA1c antibody kompleksi oluşur. Keçi anti fare IgG poliklonal antibody etkileşiminde aglütinasyon olur. Aglutinasyon miktarı lateks parçacıklarının yüzeyine absorbe olmuş HbA1c ile orantılıdır. Aglutinasyon miktarı absorbans ile ölçülür. HbA1c değeri kalibrasyon eğrisinden bulunur. Hemoglobin çeşitleri HbA2, HbC ve HbS bu metodla interferans göstermez. TEST PARAMETRELERİ Metot Dalga boyu Sıcaklık Numune Lineerite REAKTİF BİLEŞENLERİ Lyse Reaktifi Stabilizers Buffers, lysing agent, water : Immunoturbidimetrik : 660 nm : 2-8ºC : EDTA lı tam kan : 4% - 16% (NGSP) Reaktif R1 Latex: < 0,15 % Buffer Stabilizers. Reaktif R2: Mouse anti-human HbA1c monoclonal antibody< 0.06mg/ml, goat anti-mouse IgG polyclonal antibody < 0.09mg/dl, Buffer, stabilizers. Gerekli fakat Sağlanmamış Materyaller 1) HbA1c kalibrator seti (sadece Direct Turbidimetric HbA1c Assay reaktifleri ile kullanılması istenen) 2) 2 seviye HbA1c kontrolleri (tam kan hemolizat ve sabitleyici) (Cat No: HBCN01 (01R96-01)) REAKTİF HAZIRLAMA R1: Sıvı, kullanım için hazır. R2: Sıvı Lyse Reaktifi: Sıvı, kullanım için hazır. NUMUNE TOPLAMA VE KULLANMA Assay insan tam kan örnekleri için formüle edilmiştir. EDTA antikoagülanı ile toplanmış venöz tam kan örnekleri kullanılabilir. Numunelerin toplanıp dolaba koyulmasından itibaren iki hafta içinde kullanılmaları önerilir. Test için öncelikli olarak, eritrositleri harekete geçirmek için tam kan örnekleri nazikçe çevrilerek karıştırılmalı. Oto analizör kullanımı: Numuneler, çökelti oluşumunu önlemek için Stat Mode da (Emergency mode) test edilmelidir. TEST PROSEDÜRÜ Tam Kan Bench Top Lizis Prosedür 1) 250 µl Lysis reaktifini örnek içerisine ya da Eppendorf microfuge tüpü içerisine hazırlayınız. 2) Test için öncelikle, tam kan örnekleri eritrositleri harekete geçirmek için en az 5 kez nazikçe çevrilerek karıştırılmalıdır. Tam kan testten önce karışmamışsa assayin doğruluğu etkilenecektir. 5 µl Lysis buffer örnek kabı içerisinde ya da mikrofüj tüpünde tam kan hücresi ile tamamen tekrar süspanse edilir. Uygun bir pipetajla köpük oluşturmadan nazikçe karıştırınız ve oda sıcaklığında 5-10 dakikalığına, tamamen kırmızı kan hücrelerinin lizis olması için inkübe ediniz. Tamamlanmış lizis, karışım herhangi partikül içermeyen koyu kırmızı renkte net bir solüsyon olduğunda gözlenir. Hemolizat preparasyonunun tamamlandığından emin olmak için ihtiyaç duyulursa inkübasyon süresi uzatılabilir. Hazırlanan lizat Direct Turbidimetric HbA1c assayinin adımları için kullanıma hazırdır ve 7 günden fazla 2-8 C de stabildir. 3) Kalibratörler ve kontroller hasta örnekleri gibi tam olarak işlenmeli ve her biri için etiketteki yönergelere uyulmalı. ANALİZÖRLER İÇİN ASSAY ŞEMASI Analizörler için, sadece 2 reaktif kullanılabilir. Aşağıdaki şemayı analizör aplikasyonu için genel hat olarak kullanınız. Not: HbA1c end point assayidir ve ilk okuma noktası A1 R2 eklenmeden hemen öncedir. REAKTİF STABİLİTESİ VE SAKLAMA 2-8 C de reaktifler son kullanma tarihine kadar stabildir. Hazırlanarak yapısı geri kazandırılmış R2ab 1 ay boyunca 2-8 C de saklandığında stabildir. R1 ve R2 reaktifleri ışığa duyarlıdır. Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 2 / 5

3 KALİTE KONTROL VE KALİBRASYON Kalibrasyon Archem Direct Turbidimetric HbA1c assay her hafta (168 saat) kalibrasyona ihtiyaç duyar. Kalibrasyon serilerini analizöre en düşükten en yükseğe doğru yerleştiriniz. Spesifikasyon sayfasındaki belirlenmiş spesifik değerleri kalibratöre giriniz. Archem Direct Turbidimetric HbA1c kalibratör ayarları Hemoglobin A1c Turbidimetric assay reaktifleri için istenir. Cat No: HBCL04 (01R97-01) Bütün kalibratör şişeleri son kullanma tarihlerine kadar 2-8 C arasında saklandığında stabildir. Archem HbA1c kalibratör seti liyofilize formda bulunur. Otoanalizörler için Archem HbA1c calibrator seti cihaz üstü Lysis Aplikasyonu 4 seviye kalibratör materyali içerir. Level 1-4 seviyeler liyofilize formdadır. Liyofilize içeriği her bir etiketteki talimata göre sulandırıp nazikçe karıştırınız. Kullanmadan önce şişelerin 30 dakika oda sıcaklığına gelmelerini sağlayınız. Yapısı geri kazandırılmış kalibratörler 14 gün boyunca, sıkı kapatıldığı takdirde 2-8 C de stabil olarak saklanabilir. Kalite Kontrol Archem Direct Turbidimetric HbA1c kontrol seti tek başına satın alınabilir. Kullanıcılar aplikasyon föylerini takip ederek harici kalite kontrol problemleri ve biyo-bozunuma uğrayabilecek maddeleri idare etmelidir. Kalite kontrolün kafi olduğundan emin olmak için, değerleri bilinen seviye 1 ve seviye 2 kontrolleri bilinmeyen örnekler gibi çalışılmalıdır. Uygun kalibrasyon eğrisi (kalibratör her bir %HbA1c seviyesi için değerlere sahiptir) kullanılarak, HbA1c konsantrasyonu %HbA1c olarak ifade edilir. Raporlanan değerler Diyabet Kontrol ve Klinik Denemeleri sistemi (Diabetes Control and Clinical Trials (DCCT) system) ile hizalanır, bu yüzden NGSP% formatında raporlanır. Herhangi bir hesaplama adımına ihtiyaç duyulmaz. The International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) değerleri aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir. Dönüşüm formülü: NGSP% = [0.915 x (IFCC) mmol/mol] REFERANS ARALIĞI (NORMAL DEĞERLER) (CLSI C28-P Belgesine Göre)* Beklenen Değerler: %4.5 - %6.5 (NGSP/DCCT) Beklenen Değerler: mmol/mol (IFCC) Beklenen Değerler: %4.5-%7(Diyabetikler) (NGSP/DCCT) Önerilen Değerler: diyabet olmayanlar için %6.5 dan az (Bu değer NGSP regülasyonuna göre 2013 te düzenlenmiştir), diyabetli ya da hamile kişilerin glisemik kontolü için %7 den az. Yani, hasta kendisine göre gözlenmelidir. Kan glikoz seviyesindeki Hemoglobin A1c değişikliklerinde 3-4 haftalık bir duraklama vardır. Diabetik hastaları gözlemek için hemoglobin A1c sonuçları tek tek referans aralığı içerisinde olmalıdır. Klinik tanı sadece test sonuçlarının bulguları ile yapılmamalıdır, aynı zamanda klinik ve laboratuar verileri ile birleştirilmelidir. *Her laboratuar kendi beklenen değerlerini saptamalıdır. SINIRLAMALAR Assayin lineeritesi %16 HbA1c ya kadardır. Değerleri %16 altında bulunan numuneler dilue edilmemeli ve tekrar test edilmemelidir. Bunun yanında %16 (>16%) üzerinde bulunan değerler raporlanmalıdır. Alkolik, yüksek dozda asetil salisilik asite sahip, uyuşturucu ilaç kullanan, başta zehirlenmiş hastaların tutarsızlık sergileyebileceği gözlenmiştir. Bu assay EDTA içerisine tam kan örneklerinin kullanımı için formüle edilmiştir. HbF nin yüksek seviyeleri HbA1c nin yetersiz değerlendirilmesine neden olabilir, üremi immünoassayle HbA1c saptanması ile interfere olmaz. Kararsız ara ürünler (Schiff baz) algılanmaz ve bu yüzden immünoassay ile HbA1c saptanmasına interferans göstermez. Hemoglobinin diğer nadir rastlanan çeşitleri (Örn: HbE) değerlendirmeye tabi tutulmamıştır. PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİ (Hitachi 917 kimya analizöründe saptanmıştır) Aşağıdaki HbA1c değer verileri Archem Direct Turbidimetric HbA1c assayinin pazarlanan HPLC metotları ile kıyaslanmasıyla elde edilmiştir. Tam kan uygulaması n 44 Eğim Intercept Korelasyon katsayısı Değer aralığı 5% - 13% HbA1c Düşük/Yüksek Lineerite: Archem HbA1c assay 2% % arasında lineerdir. Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 3 / 5

4 Kesinlik Çalışmaları (CLSI EP5 Belgesine Göre): Tekrarlanabilirlik (Gün içi) (intra-assay): İki kan örneğinin Hirachi 917 de NCCLS protokolü olan EP5 çalışılarak saptanmıştır. Seviye Ort. Std. Dev. % C.V. Düşük Yüksek Tekrar çalışılabilirlik (Günden güne) (inter-assay): Günler arası kesinlik iki kan örneğinin Hitachi 917 de NCCLS protokolü olan EP5 çalışılarak saptanmıştır. Seviye Ort. Std. Dev. %C.V. Düşük Yüksek Doğruluk: Bu reaktiften elde edilen sonuçlar referans reaktifle karşılaştırıldığında, sistematik farklılıklar görülmemiştir. Karşılaştırma deneylerinin detaylarına istek doğrultusunda ulaşılabilir. İnterferans Assay aşağıdaki konsantrasyonları verilmiş interfere maddelerden etkilenmezler: Ascorbic acid 40 mg/dl, Total bilirubin 48 mg/dl, Acetylated Hb 4,8 mmol/l, Triglyceride 2000mg/dl, Carbamylated Hb 7,3 mmol/l. Stabil glycated hemoglobin Archem Direct Turbidimetric HbA1c assay de kullanılan Turbidimetrik reaksiyona substrat olarak hizmet eder. NOT Eğer bazı örneklerin enfeksiyon taşıma ihtimali varsa; insan numuneleri ve örneklerle etkileşimde olan tüm materyallerle ilgilenilmeli bölgesel ve ulusal yasalara göre bertaraf edilmelidir. 1) R1 ve R2 reaktifleri ışığa duyarlıdır, karanlık bir yerde saklayınız. 2) İnsan kaynaklı materyaller içeren numuneler potansiyel enfektöz olması sebebiyle güvenli laboratuar prosedürleri (Örn: Biosafety in Microbiological and Bio-medical Laboratories (HHS Publication Number [CDC] )) kullanılmalıdır. 3) Herhangi bir diagnostik test prosedürü için, sonuçlar diğer tüm test sonuçları ve hastaların klinik statüsü düşünülerek yorumlanmalı. 4) Yemekten, deri ve gözlerden sakınınız. Materyal Güvenlik Bilgileri Belgesine bakınız. 5) Reaktifleri dış kutunun etiketindeki son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız. 6) Kullanım ve saklama konusunda ek güvenlik bilgileri bu ürünün Materyal Güvenlik Bilgileri sayfasından edinilebilir. ÖNLEMLER Reaktif bazı non-reaktif ve koruyucu bileşenler içerebilir. Dikkatli bir şekilde kullanılması, deri ve boğazla etkileşiminden kaçınılması tavsiye edilmiştir. Testi genel GLP yönergelerine göre uygulayınız. ABBREVIATIONS CLSI : Clinical and Laboratory Standards Institute CV% : Coefficient of Variation Percentage EP : Evaluation Protocols GLP : Good Laboratory Practice IU : International Unit ma : Miliabsorbans ml : Mililitre NCCLS : National Committee for Clinical Laboratory Standards QC : Quality Control REFERANSLAR 1. IFCC reference system for measurement of hemoglobin A1c in human blood and the National Standardization Schemes in the United states, Japan and Sweden: a method comparison study, Clinical chemistry (2004) 50:1,pg: Eric S Kilpatrick, J Clin Pathol 2000; 53: H.B. Chandalia and P. R. Krishnaswamy, Glycated Hemoglobin, Current Science Vol. 83, No. 12, 25 December American Diabetes Association. Clinical practice recommendation: standards of medical care for patients with diabetes mellitus. Diab Care 22 ( supp): S32-41 (1999) 5. American Diabetes Association Clin. Practice recommendation, 1992, Diab Care 16S2 (93): American Diabetes Association Clin Practice recommendation, 1993, Diabetes 42: NGSP, Goldstein et al, Clin Chem 32: B64-B70 (1986) 7. Hoelzel W et al. IFCC reference system for measurement of hemoglobin A1c in human blood and the national standardization schemes in the United States, Japan and Sweden: a method-comparison study. Clin Chem 2004;50: Sacks, D (ed). Global Harmonization of Hemoglobin A1c. Clin Chem 51(4): (2005) 9.Tietz Textbook of Clinical Chemistry 1999, pg: Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 4 / 5

5 9. Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, Malone JI, Nathan D, Peterson CM. Tests of glycemia in diabetes. Diabetes Care. 1995;18: Goldstein DE, Little RR. More than you ever wanted to know (but need toknow) about glycohemoglobin testing. Diabetes Care. 1994;17: The Diabetes Control and Complications Trial Research Group.The effect of intensive treatment of diabetes on the developmentand progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329: Santiago JV. Lessons from the diabetes control and complicationstrial. Diabetes. 1993;42: UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) group. Intensive blood glucose control with sulfonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352: Flückiger R, Mortensen HB. Review: glycated haemoglobins. J Chromatogr 1988;429: Goldstein DE, Little RR, Wiedmeyer HM, England JD, McKenzie EM. Glycated hemoglobin: methodologies and clinical applications. Clin Chem 1986;32:B64 B Nathan DM, Kuenen J, Borg R, Zheng H, Schoenfeld D, Heine R. Translating the A1c Assay Into Estimated Average Glucose Values. Diabetes Care 2008; 31: Bunn HF, Gabbay KH, Gallop PM. The glycosylation of hemoglobin: relevance to diabetes mellitus. Science. 1978;200: Karl J et al. Development and Standardization of a New Immunoturbidimetric HbA1c Assay. Klin Lab 1993;39: Chang J, Hoke C, Ettinger B, Penerian G. Evaluation and Interference Study of Hemoglobin A1c Measures by Turbidimetric Inhibition 20. Immunoassay. Am J Clin Pathol 1998;109(3): Frank EL, Moulton L, Little RR, Wiedemeyer HM, Rohlfing C, Roberts WL. Effect of Hemoglobin C and S Traits on seven Glycohemoglobin Methods. Clin Chem 2000;46(6): Kobold U, Jeppsson JO, Duelffer T, Finke A, Hoelzel W, Miedema K. Candidate reference methods for hemoglobin A1c based on peptide mapping. Clin Chem 1997;43: Jeppsson JO, Kobold U, Finke A, Hoelzel W, Hoshino T, Miedema K, Mosca A, Mauri P, Paroni R, Thienpont L, Umemoto M, Weykamp C. Approved IFCC reference method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab Med 2002;40: SYMBOLS IVD LOT Vücut dışı kullanım için Üretim Lotu R1 Reaktif 1 R2 Reaktif 2 CONC Konsantrasyon INGRED Reaktif Bileşenleri SN REF Seri Numarası Referans Numarası (Katalog No) Son Kullanma Tarihi Saklama Sıcaklık Aralığı Aplikasyon Föyünü Okuyunuz Biyolojik Risk Archem Diagnostics Industry LTD. ŞTİ. Organize Sanayi Bölgesi, Mutsan Sanayi Sitesi M8 Blok No: 48 Başakşehir / ISTANBUL TURKEY Tlf: Fax: Rev: V.2.5 Date HBA1c DIRECT TURBIDIMETRY Sayfa 5 / 5

HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ Tr

HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ Tr HbA 1 c DIRECT HbA 1 c DİREK TURBİDİMETRİ Tr REF 01R87-51 2286 Test REF 01R87-41 1143 Test REF 01R87-31 826 Test REF 01R87-21 571 Test İnsan tam kanındaki HbA1c (%) nin kantitatif turbidimetrik tayin testidir.

Detaylı

HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler

HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler HbA1c Standardizasyonu Yeni Gelişmeler Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi 1 Aralık 2011, Adana TBD Kongre2011 İçerik Hasta güvenliği Harmonizasyon ve standardizasyon HbA1c standardizasyonu Paydaşların

Detaylı

A1C-2. Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 - Whole blood and Hemolysate Application Sipariş bilgisi. Kitlerin kullanılabileceği analizörler

A1C-2. Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 - Whole blood and Hemolysate Application Sipariş bilgisi. Kitlerin kullanılabileceği analizörler Sipariş bilgisi 05401640 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (2 100 test) cobas c 111 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) Kod 674 20764833 322 HbA1c Control N (4 0.5 ml) Kod 357 20764841 322 HbA1c Control

Detaylı

HEMOGLOBİN A1C. Klinik Laboratuvar Testleri

HEMOGLOBİN A1C. Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri HEMOGLOBİN A1C Diğer adları: Glike hemoglobin, glikozile hemoglobin, glukohemoglobin, HbA1c, A1c. Kullanım amacı: Diabetes mellitus tedavisinin orta vadede yeterince başarılı

Detaylı

Tina-quant Hemoglobin A1c 2. Jen. Tam kan Aplikasyonu - IFCC ye göre standardize edilmiş, DCCT/NGSP ye transfer edilebilir Sipariş bilgisi

Tina-quant Hemoglobin A1c 2. Jen. Tam kan Aplikasyonu - IFCC ye göre standardize edilmiş, DCCT/NGSP ye transfer edilebilir Sipariş bilgisi Sipariş bilgisi 04528123 190 Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.2 (150 test) Sistem No. 07 6850 2 04528417 190 C.f.a.s. HbA1c (3 2 ml) Sistem No. 07 6852 9 05479207 190 PreciControl HbA1c norm (4 1 ml) Sistem

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KALİBRATÖRLERİ 0373787 0155199-E-TR November, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu

Detaylı

İn Vitro Diagnostik Kullanım için. Rx Only. İnceleyen: Tarih İnceleyen: Tarih

İn Vitro Diagnostik Kullanım için. Rx Only. İnceleyen: Tarih İnceleyen: Tarih SYNCHRON Sistem(ler)i Kimya Bilgi Sayfası 2017 Beckman Coulter, Inc. All rights reserved. HbA1c- Hemoglobin A1c- A87905 İn Vitro Diagnostik Kullanım için Rx Only YILLIK DEĞERLENDİRME İnceleyen: Tarih İnceleyen:

Detaylı

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)...

400 HbA1c test veya 200 HbA2/F/A1c test 220-0375 D-10 Printer Kağıdı...10 rulo Lyphochek Diabet Kontrol ikiseviye (2 seviyeden 3 adet)... H e m o g l o b i n T e s t i D-10 HbA 1c, HbA 2 ve HbF Eşsiz Destek Bio-Rad dünya çapında servis ve destek ekibiyle HbA1c testi konusunda uzun yıllardır destek vermektedir. D-10 size güvenen hastalar

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3

QMS TOPIRAMAT. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları TOPIRAMATE KONTROLLERİ 0374181 1-3 0155241-C October, 2014 QMS TOPIRAMAT İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

KULLANICI TARAFINDAN TESTİN DOĞRULANMASI (VERİFİKASYON) Dr. Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

KULLANICI TARAFINDAN TESTİN DOĞRULANMASI (VERİFİKASYON) Dr. Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu KULLANICI TARAFINDAN TESTİN DOĞRULANMASI (VERİFİKASYON) Dr. Murat Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Kaynaklar CLSI EP5-A2: Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods (2004)

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

NAT Yöntem onayı. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD NAT Yöntem onayı Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Yöntem onayı (minimum) Doğruluk Ticari test (Verifikasyon) Tekrarlanabilirlik (intra-,inter-assay) Doğrusallık

Detaylı

HbA1c Herkes İçin Kullanılabilir Mi? Doç.Dr. Abdullah TAŞLIPINAR GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Ankara

HbA1c Herkes İçin Kullanılabilir Mi? Doç.Dr. Abdullah TAŞLIPINAR GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Ankara HbA1c Herkes İçin Kullanılabilir Mi? Doç.Dr. Abdullah TAŞLIPINAR GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD Ankara HbA1c nedir? Glikozillenmiş hemoglobin Normalde bir miktar glikoz hemoglobine bağlı

Detaylı

Mitokondrial DNA Analiz Paneli

Mitokondrial DNA Analiz Paneli FAST-mtDNA Sequencing Kit Mitokondrial DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004

ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 ANALİTİK YÖNTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2004 1 Laboratuvarlarda yararlanılan analiz yöntemleri performans kalitelerine göre üç sınıfta toplanabilir: -Kesin yöntemler

Detaylı

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090

QMS LAMOTRIGINE. İmmün testi. Simgelerin Açıklamaları LAMOTRİGİN KONTROLLERİ 0374090 0155206-D-TR October, 2014 QMS LAMOTRIGINE İmmün testi Bu Quantitative Microsphere System (QMS) prospektüsü kullanım öncesinde dikkatle okunmalıdır. Prospektüste verilen talimatlar uygulanmalıdır. Bu prospektüste

Detaylı

Hemoglobin A1c Ölçümünde Hemoglobin Varyantlarının İnterferansı

Hemoglobin A1c Ölçümünde Hemoglobin Varyantlarının İnterferansı Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2010; 35 (3) ; 262 267. Araştırma Makalesi [Research Article] Yayın tarihi 06 Eylül, 2010 TurkJBiochem.com [Published online 06 September,

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU

ANTİGLOBULİN TESTLER. Dr. Güçhan ALANOĞLU ANTİGLOBULİN TESTLER Dr. Güçhan ALANOĞLU Tanımlar İnsan nsan globulinlerine karşı oluşan antikorlara Anti-Human Globulinler (AHG, AHG, antikorlara karşı gelişen en anti-antikor) antikor) Bu u antikorların

Detaylı

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005

ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 ANALİTİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİNİN LABORATUVARA KURULMASI İLE İLGİLİ HESAPLAMALAR Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2005 1 Yöntem Seçiminde Göz Önünde Bulundurulacak Özellikler 1 *Yönteme ilişkin

Detaylı

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik

Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Laboratuvar Tıbbında İzlenebilirlik Medikal Metroloji Çalıştayı TÜBİTAK-UME, İstanbul Dr. Diler Aslan Pamukkale Üniversitesi 13 Şubat 2013, İstanbul İçerik Adlandırma,Tanım, kavram, sektör, segment: Tıbbi

Detaylı

HbA 1c Ölçümünde HPLC ve Türbidimetrik Immüno-inhibisyon Yöntemlerinin Karsilastirilmasi

HbA 1c Ölçümünde HPLC ve Türbidimetrik Immüno-inhibisyon Yöntemlerinin Karsilastirilmasi HbA 1c Ölçümünde HPLC ve Türbidimetrik Immüno-inhibisyon Yöntemlerinin Karsilastirilmasi Abdurrahman COSKUN 1, Özlem YAVUZ 2, Ramazan MEMISOGULLARI 1, Hatice Kurt YÜKSEL 3 1 Yrd Doç Dr, 2 Doç Dr, 3 Asistan

Detaylı

CEQAL REFERANS METOTLARI

CEQAL REFERANS METOTLARI CEQAL, Standardizasyon Programlarını ve Matrikse Duyarlı Olmayan (Matrix- Insensitive) Kimya DKK programlarını destekleyici referans değer hedefler atamak üzere kullanılan aşağıdaki Referans Metodlarını

Detaylı

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER

Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi. Okan BAKINER Prediyabet kavramı, tanı, sınıflandırma ve epidemiyolojisi Okan BAKINER 1.TANIM Prediyabet; plazma glukoz düzeylerinin normalin üzerinde olduğu ancak diyabet sınırlarına ulaşmadığı durumlardır. Prediyabet

Detaylı

attomol apo B-100 quicktype

attomol apo B-100 quicktype attomol apo B-100 quicktype İnsan apolipoprotein B-100 (apo B-3500 mutasyonu) gen inde 10708G>A geçiş tespitine yönelik kit Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1015

Detaylı

İnkretinler (Olgu sunumları ile)

İnkretinler (Olgu sunumları ile) İnkretinler (Olgu sunumları ile) Prof. Dr. Erdinç ERTÜRK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı II. Endokrinolojik Sorunlara Olgu Bazında Çözümler Sempozyumu 5-6 Nisan 2007 - İzmir

Detaylı

HbA1c Standardization

HbA1c Standardization Türk Klinik Biyokimya Derg 2011; 9(3): 105-110 Derleme HbA1c Standardizasyonu HbA1c Standardization Sezer Uysal Doruz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi T bbi Biyokimya Anabilim Dal, zmir ÖZET Glisemik kontrolün

Detaylı

ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ ÜÇ FARKLI YÖNTEMDE SALİSİLAT KONSANTRASYONUNA GÖRE İNTERFERANS DEĞERLENDİRİLMESİ Arzu ALYAKUT 04.11.2015 AMAÇ Salisilat (asetilsalisilik asit) en sık kullanılan analjezik, antiinflamatuar ve antipiretik

Detaylı

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME

Cevaplara bir kan damlasından ulaşabiliriz. TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME TEST PROSEDÜRLERİ & SORUN GİDERME Prosedür-Genel Bakış Önemli yöntemsel notlar - Farklı kitlerden bileşenleri başka bileşenlerle değiştirmeyiniz - Kapiller venöz kan (anti-koagülanlı veya anti-koagülansız)

Detaylı

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli

Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli FAST-CFTR Sequencing Kit Kistik Fibrozis DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR...

Detaylı

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. B71125A - [TR] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. B71125A - [TR] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 Access HIV combo testinin sistem performansını denetlemeye yöneliktir. - [TR] - 2015/01 İçindekiler Access HIV combo QC4 & QC5 1 Kullanım Amacı... 3

Detaylı

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017

DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI. Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 DİYABETTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr. İlknur ÖZTÜRK ÜNSAL 2. Diyabet Tedavisi Sempozyumu 2017 Akılcı İlaç Kullanımı Akılcı İlaç Kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır.

Detaylı

(*) Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 16 Ekim 2009, Ankara

(*) Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 16 Ekim 2009, Ankara (*) Dr. Çağatay Kundak DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU 16 Ekim 2009, Ankara Referans Aralığı Kavramı Eş anlamlılar Referans değerler = Reference Values Normal değerler = Normal Values Beklenen değerler = Expected

Detaylı

Toujeo verilen kişi olarak siz

Toujeo verilen kişi olarak siz H A S TA B İ LG İ L E R İ Toujeo verilen kişi olarak siz Bu broşür, diyabeti olan ve doktor tarafından Toujeo (insülin glarjin) verilen kişi olarak size yönelik hazırlanmıştır. Tüm diyabet tedavilerinin

Detaylı

KLİNİK LABORATUVARLARDA PRATİK YAKLAŞIM PROGRAMI MART 2016 DÖNEMİ REFERANS ARALIKLARI

KLİNİK LABORATUVARLARDA PRATİK YAKLAŞIM PROGRAMI MART 2016 DÖNEMİ REFERANS ARALIKLARI KLİNİK LABORATUVARLARDA PRATİK YAKLAŞIM PROGRAMI MART 2016 DÖNEMİ REFERANS ARALIKLARI Klinik laboratuvarlarda test çalışmalarından elde edilen sonuçlar genelde bir referans aralık verisi ile birlikte değerlendirilmektedir.

Detaylı

DOĞRULAMA ÇALIŞMA PLANI

DOĞRULAMA ÇALIŞMA PLANI DOĞRULAMA ÇALIŞMA PLANI Çalışma için laboratuvara teslim edilen glukometre cihazlarından rastgele seçilen 2 tanesi değerlendirmeye alınacaktır. Çalışma süresince doğrulama çalışması yapılan bu glukometre

Detaylı

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert

DİYABETES MELLİTUS. Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABETES MELLİTUS Dr. Aslıhan Güven Mert DİYABET YÖNETİMİ Kan şekeri ayarını sağlamaktır. Diyabet tedavisinde hedef glukoz değerleri NORMAL HEDEF AKŞ (mg/dl)

Detaylı

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor?

Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Farklı Psikiyatrik Tanılı Hastalarda Glisemik Kontrol ile Serum Lipid Profili Arasındaki İlişki: HbA1c, dislipidemi'yi mi öngörüyor? Hasan Mervan AYTAÇ, Sinem ACAR, Nazan AYDIN Bakırköy Prof. Dr. Mazhar

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi. Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. VITAMIN A-POS 250 I.U./g göz merhemi Yalnızca göz kapağı içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde:, 1 g merhem içeriğinde 250 IU A Vitamini Yardımcı Maddeler: Beyaz vazelin, seyreltik sıvı parafin,

Detaylı

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm)

ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR. Mikro pipet (1000 µl) Ependorf tüpü (1.5 ml) Cam tüp (16X100 mm) 1 GĐRĐŞ Toplam lipid tayininde sülfo-fosfo-vanillin reaksiyonu takip edilmekte olup hızlı güvenilir ve kolay bir yöntem olduğu için tercih edilmiştir. Serum içerisindeki toplam lipid miktarının kantitatif

Detaylı

Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki

Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki KLİNİK ÇALIŞMA/ORIGINAL ARTICLE Labil Hemoglobin A1c ve Tip II Diyabetik Retinopati Arasındaki İlişki The Association Between Labile Hemoglobin A1c and Type II Diabetic Retinopathy ÖZ Altan GÖKTAŞ 1, Çiğdem

Detaylı

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır.

WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. WEİL FELİX TESTİ WEİL-FELİX TESTİ NEDİR NASIL YAPILIR? Weil Felix testi Riketsiyozların tanısında kullanılır. Riketsiyöz tanısında çapraz reaksiyondan faydalanılır bu nedenle riketsiyaların çapraz reaksiyon

Detaylı

HbF QUIPlate Kat. No. 9325

HbF QUIPlate Kat. No. 9325 HbF QUIPlate Kat. No. 9325 KULLANIM AMACI HbF QUIPlate prosedür radyal immunodiffüzyon (RID) ile hemoglobin F kantitatif tayin edilmesi içindir. Fetal hemoglobin (HbF) gebeliğin onuncu haftasında fetus

Detaylı

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması. Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Moleküler Testlerde Yöntem Geçerliliğinin Sınanması Dr. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 8. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi 2014 Laboratuvarda

Detaylı

HbA1c Tayininde HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırması

HbA1c Tayininde HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırması HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırması Türk Klinik Biyokimya Derg 2016; 14(2): 73-78 Araştırma HbA1c Tayininde HPLC Yöntemlerinin Karşılaştırması Comparison of HPLC methods in HbA1c determination Özlem Uğurlu

Detaylı

ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI?

ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI? ÖRNEK TRANSPORTUNDA PREANALITIK FAKTÖRLER: LOKAL, ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZEYDE NASIL SAĞLANMALI? UZ.DR.ÇIĞDEM SÖNMEZ ANKARA II. BÖLGE LABORATUVARLARI KOORDINATÖRÜ PREANALITIK FAZ TRANSPORT NE? NEREDEN?

Detaylı

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU BUĞDAY UNUNDA NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN VE SEDİMANTASYON İNDEKSİ TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-500.2015.01 Koordinatör:

Detaylı

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.

SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-240.2013. SUDA ph TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-240.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak 2014 Gebze/KOCAELİ Bu yeterlilik

Detaylı

Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon-İzlenebilirlik: Harmonizasyon

Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon-İzlenebilirlik: Harmonizasyon Tıbbi Laboratuvarlarda Standardizasyon-İzlenebilirlik: Harmonizasyon Mehmet ŞENEŞ S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü Türk Biyokimya Derneği Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Alkali Fosfataz Lökosit Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5057-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Kan, kemik iliği veya doku numunelerinde

Detaylı

Klinik laboratuvar test sonuçlarının uluslararası ve ulusal harmonizasyonu, standardizasyonu ve HbA1c örneği

Klinik laboratuvar test sonuçlarının uluslararası ve ulusal harmonizasyonu, standardizasyonu ve HbA1c örneği Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry Turk J Biochem] 2011; 36 (4) ; 374 383. Görüş [Opinion] Yayın tarihi 30 Aralık, 2011 TurkJBiochem.com [Published online 30 December, 2011] Klinik

Detaylı

Diabetes mellituslu hemodiyaliz hastalarında HbA1c ile kan glukozu düzeyleri arasındaki ilişki

Diabetes mellituslu hemodiyaliz hastalarında HbA1c ile kan glukozu düzeyleri arasındaki ilişki 616 Dicle Tıp Dergisi / S. K. Kucur et al. Doppler sonography for endometrial pathologies 2013; 40 (4): 616-620 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.04.0343 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

VAY BAŞIMA GELEN!!!!!

VAY BAŞIMA GELEN!!!!! VAY BAŞIMA GELEN!!!!! DİYABET YÖNETİMİNDE İNSÜLİN POMPA TEDAVİSİNİN KAN ŞEKERİ REGÜLASYONUNA OLUMLU ETKİSİ HAZIRLAYAN: HEM. ESRA GÜNGÖR KARABULUT Diyabet ve Gebelik Diyabetli kadında gebeliğin diyabete

Detaylı

JET-A1 YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-9900.2014.

JET-A1 YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-9900.2014. JET-A1 YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-9900.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 8 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ Bu yeterlilik

Detaylı

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-120.2013.02. Koordinatör: Dr.

TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-120.2013.02. Koordinatör: Dr. ATIK SUDA KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-120.2013.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 6 Ocak

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET. Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Tip 2 Diyabet te Agresif Tedavi Gerekli mi? EVET Prof. Dr. Kürşad Ünlühızarcı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Günümüzde diyabet tedavisinde neredeyiz? Tedavide başarı durumumuz

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

Basın bülteni sanofi-aventis

Basın bülteni sanofi-aventis Basın bülteni sanofi-aventis 28 Mart 2007 TERİMLER SÖZLÜĞÜ A 1c, Hemoglobin HbA 1c Herhangi bir zamandaki HbA1c yüzdesi, önceki 3 ay içindeki ortalama kan glukozu düzeyini yansıtır (3 ay, kırmızı kan hücrelerinin

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı

HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI. Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı HASTABAŞI TEST CİHAZI KULLANIMI VE BAKIMI Dr Sibel DEVECİ Biyokimya Uzmanı GLUKOMETRE Glukometre ile Kan Şeker Ölçümü Birim mg/dl veya mmol/l olarak ayarlanabilir. Cihaz iki dakika içerisinde kullanılmadığında

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI IMMUNOASSAY TALİMATI Kullanım amacı KBUDEK Immunoassay Dış Kalite Kontrol Programı, bu programa katılan her bir laboratuvarın performansını diğer laboratuvarlarla test, yöntem ve cihaz bazında karşılaştırılmasını sağlamak

Detaylı

KULLANIM TALİMATLARI

KULLANIM TALİMATLARI KULLANIM TALİMATLARI n Formalin de Parasite Suspensions KULLANIM AMACI Microbiologics Parasite Suspensions, bilinen özelliklere sahip spesifik parazit popülasyonları içeren kalite kontrol karşılaştırma

Detaylı

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm)

-1- Biüret Yöntemi. ANALĐZ ĐÇĐN GEREKLĐ EKĐPMANLAR Mikro pipet (1000 µl) Makro küvet (3 ml) 1 Vorteks Analitik terazi Spektrofotometre (540 nm) 1 GĐRĐŞ Protein tayin kiti takip edilerek hazırlanmıştır. Protein tayin kiti kullanılarak örneklerde hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde protein miktarı saptanabilmektedir. Protein tayin kitinde gerçekleştirilen

Detaylı

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş 2. Genel Açıklamalar

attomol HLA-B*27 Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 1.Giriş   2. Genel Açıklamalar attomol HLA-B*27 HLA-B*27 in tespitine yönelik kit (Doku tiplemesi için kullanmayın!) Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 40 tespit sipariş numarası: 1030 1.Giriş İnsan lökosit antijenleri(hla)

Detaylı

GLİKOZİLE HEMOGLOBİN(HbA1c) ÖLÇÜMÜ VE DİABETES MELLİTUSUN UZUN DÖNEM GLİSEMİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI

GLİKOZİLE HEMOGLOBİN(HbA1c) ÖLÇÜMÜ VE DİABETES MELLİTUSUN UZUN DÖNEM GLİSEMİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI GLİKOZİLE HEMOGLOBİN(HbA1c) ÖLÇÜMÜ VE DİABETES MELLİTUSUN UZUN DÖNEM GLİSEMİK KONTROLÜNDE KULLANILMASI Ecz. İsmail KURT (*) Gülhane Tıp Dergisi 45 (4) : 387-395 (2003) ÖZET Bu makalede, glikozile hemoglobinin

Detaylı

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250

D-dimer. Kullanım manueli REF 5250 D-dimer Kullanım manueli REF 5250 Fibrin D-dimer için Lateks Aglütinasyon Testi. 80 tespit için reaktifler Sadece in-vitro diagnostik kullanım içindir. I. KULLANIM AMACI Helena D-dimer fibrin D-dimerin

Detaylı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

TANIMLAR. Dr. Neriman AYDIN. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı TANIMLAR Dr. Neriman AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı In-vitro tanı Sürekli doğru sonuç Amaca uygun Zamanında Uygun maliyet In-vitro tanı elemanları Kitler

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarında Validasyon ve Verifikasyon Kursu 12 Kasım 2011 Cumartesi Salon C (BUNIN SALONU) Kursun Amacı: Katılımcılara; klinik mikrobiyoloji laboratuarlarında doğru, geçerli ve

Detaylı

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD BELGELER Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Belgeler - 1 ISO 15189, 2003 (2009 da revizyon) A global quality standart for medical laboratories 4. bölüm -

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ VE PROTEİN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ VE PROTEİN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ VE PROTEİN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-500.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR. Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı DİYABETTEN KORUNMADA CİNSİYET İLİŞKİLİ FARKLILIKLAR Dr. İlhan TARKUN Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Cinsiyet İlişkili Farklılıklar ERKEK BEYNİ KADIN BEYNİ Cinsiyet İlişkili

Detaylı

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

BELGELER. Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD BELGELER Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Belgeler - 1 ISO 15189, 2003 (2009 da revizyon) Tıbbi laboratuvarlar için uluslar arası kalite standardı 4. bölüm

Detaylı

Her zamankinden daha dogru

Her zamankinden daha dogru ) V Her zamankinden daha dogru ELK Diagnostic Sağlık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Adres: İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0542 824 21 02 0542 824 21 08 E-mail: info@elkdiagnostic.com Web: www.elkdiagnostic.com 2

Detaylı

M47 MICROGEN STREP MICROGEN

M47 MICROGEN STREP MICROGEN M47 MICROGEN STREP MICROGEN Strep; kültür ortamından Streptococcus Lancefield gruplarının (A, B, C, D, F ve G) tespitini hızlı bir şekilde gerçekleştiren latex slide aglütasyon testidir. İnsanda enfeksiyona

Detaylı

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.

SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-190.2014. SUDA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ Bu

Detaylı

METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU. Sedat Abuşoğlu Konya

METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU. Sedat Abuşoğlu Konya METOT VALİDASYONU VE VERİFİKASYONU Sedat Abuşoğlu Konya İki Tanım Validasyon (CLSI): Bir sistem veya yöntemin beklendiği şekilde çalıştığını kanıtlama eylemi veya sürecidir. Validasyon (WHO-BS/95.1793):

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

(Kimyasal) Ölçüm Sonuçları

(Kimyasal) Ölçüm Sonuçları Laboratuvar Akreditasyon Danışmanlık Ltd. Şti. Konusunda 2o+10 yıllık bilgi ve deneyimini sizinle paylaşmak için! DIŞ KALİTE KONTROL ( LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA VE YETERLİLİK TESTLERİ) İbrahim

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

Rapor No: 01-2013. Laboratuvar No:...

Rapor No: 01-2013. Laboratuvar No:... Rapor No: 01-2013 Laboratuvar No:... 2013 İÇİNDEKİLER 1. ÇALISMANIN AMACI... 2 2. ÇALISMA PROGRAMI... 2 3. KULLANILAN METOTLAR...3 4. ANALİZ SONUÇLARININ RAPORLANMASI...3 5. SONUÇLARIN DEGERLENDİRİLMESİ...3

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

GLUC3. Substratlar. Glucose HK Gen.3 Sipariş bilgisi. cobas c paketlerinin kullanılabileceği analizörler COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800

GLUC3. Substratlar. Glucose HK Gen.3 Sipariş bilgisi. cobas c paketlerinin kullanılabileceği analizörler COBAS INTEGRA 400 plus COBAS INTEGRA 800 Sipariş bilgisi 04404483 190 (800 test) Sistem No.07 6831 6 10759350 190 Calibrator f.a.s. (12 3 ml) Sistem No.07 3718 6 12149435 122 Precinorm U plus (10 3 ml) Sistem No.07 7999 7 12149443 122 Precipath

Detaylı

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU

GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU GIDA MADDELERİNDE NEM, KÜL, YAĞ, PROTEİN ve GLÜTEN TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-190.2013.02 Koordinatör:Dr. Fatma

Detaylı

Erciyes Dağı. Rakım??? Tıbbi Laboratuvarlarda Ölçüm Belirsizliği

Erciyes Dağı. Rakım??? Tıbbi Laboratuvarlarda Ölçüm Belirsizliği Erciyes Dağı. Rakım??? 3916 m?????? Tıbbi Laboratuvarlarda Ölçüm Belirsizliği DOÇ. DR. CEVAT YAZICI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİYOKİMYA A. D. SUNUM PLANI Laboratuvar branşlarının işlevi ve değişimler

Detaylı

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ

İÜ ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KALİTE KONTROL ve TEST KALİBRASYON PROSEDÜRÜ Sayfa No : 1 / 6 1. Amaç Tıbbi Biyokimya Laboratuvarında rastgele ve sistematik hataları önlemek, doğru ve güvenilir test sonuçları elde etmek için iç ve dış kalite kontrol yöntemleri, bakım-kalibrasyonu

Detaylı

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA

DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA DİYABETİK DİYALİZ HASTALARINDA GLİSEMİK DALGALANMA Dr. Taner Baştürk Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği *Diyabet, genellikle hiperglisemi şeklinde ortaya çıkan kronik

Detaylı

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ

CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ CROSSMATCH ELISA YÖNTEMİ Uzm.Dr.Mustafa BALCI Transplantasyon İmmünolojisi ve Doku Tiplendirme Laboratuvarı Sorumlu Hekimi TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI ANKARA Humoral Alloreactivity Pre Tx Preformed

Detaylı

SUDA ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI

SUDA ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI SUDA ASKIDA KATI MADDE TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELER LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-210.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 23 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

attomol lactose intolerance C>T quicktype

attomol lactose intolerance C>T quicktype attomol lactose intolerance -13910C>T quicktype İnsan laktase-genine karşı -13910C>T geçiş tespitine yönelik mutasyon testi Sadece in vitro diagnostik kullanım içindir! 20 tespit sipariş numarası: 1045

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : MGG Quick Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5024-100, 5024-500T, 5024-1000, 5024-2000T 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Vücut sıvılarındaki hücrelerin

Detaylı

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU 1.0 Ürün bilgileri 1.1 Ürün adı : Grocott Methenamin Gümüş Boyama Seti 1.2 Ürün Kodu : 5058-100 1.3 Ürün Marka adı : GBL 1.4 Ürün Tanımı: Mantarların ışık mikroskobisi ile incelenmesi

Detaylı