T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ"

Transkript

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA İÇ MEKÂN PERSPEKTİF 2 ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ OFİS İÇ PERSPEKTİF ÇİZİMİ Ofis Plan Çizimi Ofis Planı Tefriş Çizimi Genel Metot İle İki Kaçma Noktalı Ofis İç Perspektif Çizimi Çizimin Perspektife Hazırlanması RD Çizgisinin Geçtiği Elemanların Kesit Çizimleri Ofis İç Perspektif Çizimi Ofis Perspektifi Gölge Çizimi...20 UYGULAMA FAALİYETİ...25 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...30 ÖĞRENME FAALİYETİ FUAR ALANI (STAND) İÇ PERSPEKTİF ÇİZİM Fuar Alanı Plan Çizimi Fuar Alanı Tefriş Çizimi Genel Metot İle İki Kaçma Noktalı Fuar Standı İç Perspektif Çizimi Çizimin Perspektife Hazırlanması Plandaki RD Çizgisine Değen Elemanların Kesit Çizimleri Ofis İç Perspektif Çizimi Fuar Alanı Perspektifi Gölge Çizimi...62 UYGULAMA FAALİYETİ...63 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...68 ÖĞRENME FAALİYETİ LOKANTA İÇ PERSPEKTİF ÇİZİMİ Lokanta Plan Çizimi Restoran (Lokanta) Tefrişi Çizimi Genel Metot İle Bir Noktalı Lokanta İç Perspektif Çizimi Çizimin Perspektife Hazırlanması Plan Üzerinde RD Çizgisinin Kestiği Elemanların Kesitinin Çizilmesi Lokanta İç Perspektif Çizimi Restoran (Lokanta) Gölge Çizimi...93 UYGULAMA FAALİYETİ...94 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...99 MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARLARI ÖNERİLEN KAYNAKLAR KAYNAKÇA i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD 482BK0065 ALAN İnşaat Teknolojisi DAL/MESLEK İç Mekân Teknik Ressamlığı MODÜLÜN ADI Bilgisayarla İç Mekân Perspektif 2 Bu modül bilgisayarla iç mekân perspektif çizimini yapma MODÜLÜN TANIMI ile ilgili beceri, tavır ve tutumların açıklandığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖNKOŞUL Bilgisayarda Yapı Elemanı Desenleri Çizim modülünü ba- a armış olmak YETERLİK Genel Amaç Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında iç mekân plan,tefrişi ve iç perspektif çizimlerini standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Amaçlar Genel metotla ofis iç perspektif çizimini yapa bileceksiniz. Genel metotla fuar alanı iç perspektif çizimini yapa bileceksiniz. Genel metotla lokanta iç perspektif çizimini yapa bileceksiniz. CAD programlarını çalıştırabilecek kapasitede bilgisayar donanımı, çizim programları, tefriş blokları, insan figürleri, programlarla ilgili kitaplar ve dokümanlar, projeksiyon cihazı ve donanıma uygun laboratuvar ortamı, meslek ile ilgili uygun kuruluşlar. Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda performans testi uygulayacak, kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, Günümüzün hızla gelişen bilgisayar teknolojisinde iç mimari alanında rekabet edecek bilgi kapasitesine erişmek için, iç mekân tasarımlarında istenilen bilgi düzeyine ulaşmanız gerekmektedir. Bu nedenle öğrenmiş olduğunuz bilgiler, sizleri iş hayatına hazırlayacak birer basamak olacaktır. Bu modül iç perspektif çizim ve uygulamaları hakkında bilgilendirecek ve pratiğinizi artıracaktır. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -1 Uygun ortam sağlandığında perspektif tanımını yapabilmeyi, konik perspektif çeşitlerini ve özelliklerini öğreneceksiniz. İç mekân perspektif pratiğinizi geliştirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: Perspektifin tanımı ve iç perspektifin yapılış aşamalarını araştırınız. Konik perspektif çiziminin diğer perspektiflerden farkını araştırınız. Konik perspektifin kaçma noktalarına göre çeşitlerini araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamından, teknik kitaplardan ve mimari bürolardan ön bilgi edininiz. 1. OFİS İÇ PERSPEKTİF ÇİZİMİ 1.1. Ofis Plan Çizimi Aşağıdaki uygulama işlemlerini şekil 1.1 e bakarak yapınız. Plan çizimi için Layer komutu ile aks, kolon, duvar, sıva, kapı, pencere, tezgâh vb. tefriş katmanlarını oluşturunuz. Line komutu ile yatay olan akslardan ilkini çiziniz (C-C aksı). Offset komutu ile (370 cm ve 430 cm) diğer (B-B ve A-A) yatay aksları çiziniz. Line komutu ile düşey akslardan birini çiziniz (1-1 aksı). Offset komutu ile (460 ve 400 cm) düşey aksları oluşturunuz 2-2 ve 3-3 aksı). Rectangle komutu ile (60/60) ebadında kolon çiziniz. Çizilen kolonu şekildeki gibi aksların kesişim noktalarına Copy komutu ile yerleştiriniz. 3

8 Şekil 1.1: Aks çizimi Şekil 1.2' deki gibi kolonlar arasına duvar çizgilerini Line komutu ile çiziniz. Offset komutu ile şekil 1.2 deki mavi çizgilere göre duvarları oluşturunuz. Şekil 1.2: Duvar çizgilerinin çizilmesi Aşağıdaki uygulama işlemlerini şekil 1.3 e bakarak yapınız: Line ve Offset komutlarını kullanarak şekildeki gibi duvar üzerinde pencere ve kapı genişlikleri kadar boşluk kenar çizgilerini oluşturunuz. (Dış duvar üzerindeki ölçüler pencere boşluk ölçüleridir) 4

9 Şekildeki gibi Trim ve Erase komutları ile kapı ve pencere boşluklarını açınız. Şekil 1.3: Kapı ve pencere boşluklarının açılması Aşağıdaki uygulama işlemlerini Şekil 1.4 e bakarak yapınız: Insert ile kapı ve pencere bloklarını yerleştiriniz. Offset komutu ile sıva oluşturunuz. Şekil 1.4: Büro planı 5

10 1.2. Ofis Planı Tefriş Çizimi Aşağıdaki uygulama işlemlerini şekil 1.5 e bakarak yapınız: Offset komutu ile mutfaktaki duvar üzerinden (60 cm) tezgâh genişliğini oluşturunuz. Tezgâh çizimini tamamlayınız. Insert komutu ile aşağıdaki mahallerin tefriş bloklarını şekildeki gibi çizime ekleyiniz. Şekil1 1.5: Ofis tefriş çizimi 1.3. Genel Metot İle İki Kaçma Noktalı Ofis İç Perspektif Çizimi Çizimin Perspektife Hazırlanması Aşağıdaki uygulama işlemlerini şekil 1.6 ya bakarak yapınız: Rotate komutu ile planı saat yönünde 45º çeviriniz. Şekildeki gibi çember içerisine alınmış A noktasından Line komutu ile yatay çizgi çiziniz. Text komutu ile çizgi üzerine R.D yazınız. 6

11 Şekil 1.6: Planın 45 döndürülmesi Aşağıdaki uygulama işlemlerini şekil 1.7 ye bakarak yapınız: Explode komutu ile tefriş bloklarını patlatınız. Trim komutu ile R.D çizgisi altında kalan kısımları budayınız. Erase komutu ile lüzumsuz çizgileri siliniz. Line komutu ile şekildeki gibi çember içerisine alınmış ve A ile işaretlenmiş duvar ucundan (800 cm) dik çizgi çiziniz. Uyarı: Şeklin ortasına yakın herhangi bir yerden de bakış noktası (B.N) hizasını tespit edebilirsiniz. 800 cm lik çizginin ucuna Point komutu ile nokta oluşturunuz. Text komutu ile çizgi uç noktasına şekildeki gibi B.N. yazınız. 7

12 Şekil 1.7: Bakış noktası ve kaçma noktaları yerlerinin tespit edilmesi Uygulamaya şekil 1.8 e bakarak devam ediniz. B.N den 45º açılarda (plan dış duvar çizgilerine paralel) Line komutu ile ışın çizgilerini çiziniz. Point komutu ile R.D çizgisi üzerine değen ışın uçlarına K.N1' ve K.N2' noktalarını oluşturunuz. Line komutu ile B.N den aşağıya doğru (500 cm) uzunluğundaki kırmızıçizgiyi çiziniz. Şekil 1. 8: Yer düzleminin çizilmesi 8

13 Uygulamaya şekil 1.9 a bakarak devam ediniz. Şekildeki gibi kırmızı çizginin alt ucundan Line komutu ile yatay çizgiyi çiziniz, üzerine Text komutu ile Y.D yazınız. Şekildeki gibi Offset komutu ile Y.D çizgisinden üst tarafa doğru (300 cm) kat çizgisini oluşturunuz. Offset komutu ile Y.D çizgisi (200 cm) üstüne ufuk çizgisini oluşturunuz. Text komutu ile çizginin sağ üstüne U.Ç yazınız. Şekildeki gibi Line komutu ile K.N1' ve K.N2' noktalarının iz düşüm çizgilerini U.Ç üzerine kadar çiziniz. Text komutu ile pembe çizgilerin alt uçlarına K.N1 ve K.N2 yazınız. Şekil 1.9: Ufuk çizgisinin çizilmesi ve üzerinde kaçma noktalarının tespit edilmesi 9

14 RD Çizgisinin Geçtiği Elemanların Kesit Çizimleri Uygulamaya şekil 1.10 a bakarak devam ediniz: Şekildeki plan üzerinde R.D çizgisinin kestiği duvar iz düşüm çizgileri (yeşil kesik) Line komutu ile Y.D çizgisine kadar çiziniz. Şeklin alt kısmındaki duvarları mavi çizgi ile çiziniz. Erase komutu ile şekildeki yeşil kesik çizgileri siliniz. Şekil 1.10: Resim düzlemi üzerindeki duvar izdüşümlerinin yer düzlemi üzerine indirilmesi Uygulamaya şekil 1.11 e bakarak devam ediniz: Şekildeki yatay kırmızı çizgi altına, Line komutu ile kirişleri (25/50) çiziniz. Duvar ve kirişler üzerine Offset komutu ile sıva oluşturunuz. Line komutu ile kiriş altlarına şekildeki gibi asma tavan çizgilerini çiziniz. Offset komutu ile şekildeki gibi (3 cm) asma tavan kaplamasını oluşturunuz. Offset komutu ile şekildeki gibi Y.D çizgisi altına (10 cm) döşeme oluşturunuz. Offset komutu ile bu betonun üstüne (3 cm) kaplama oluşturunuz. 10

15 Şekil 1.11: Yer düzlemi üstüne duvar, kiriş ve döşeme kesitlerinin çizilmesi Ofis İç Perspektif Çizimi İç Duvar Perspektif Çizimi Line komutu ile B.N den planın iç duvar köşelerine şekil 1.12 deki gibi ışınları çiziniz. Şekil 1.12: Bakış noktasından görünen duvar köşelerine ışın çizgilerini çiziniz. 11

16 Uygulamaya şekil 1.13 e bakarak devam ediniz: Trim komutu ile ışın çizgilerinin R.D çizgisi altında kalan pembe çizgilerini budayınız. Line komutu ile ışınların R.D çizgisini kesen çizgi uçlarından Y.D çizgisine dik çizgiler (yeşil kesik) çiziniz. Şekil 1.13: Yer düzlemine dik izdüşüm çizgilerinin çizilmesi Uygulamaya şekil 1.14 e bakarak devam ediniz: Line komutu ile şekildeki gibi K.N2 noktasından 1 nu.lı duvar köşesine pembe ışın çizgisini çiziniz. Işın çizgisinin düşey iz düşüm çizgisi ile kesişen 2 nu.lı noktası ile 1 nolu noktası arasına Line komutu ile siyah çizgi çiziniz. Line komutu ile K.N1 noktasından 2 noktasına pembe ışın çizgisi çiziniz. Line komutu ile şekildeki 3 noktası ile 2 noktası arasına çizgi çiziniz. Şekil 1.14: Kaçma noktasından tabandaki duvar köşelerine ışın çizgilerinin çizilmesi 12

17 Uygulamaya şekil 1.15 e bakarak devam ediniz: Şekildeki gibi K.N1 noktasından 1 noktasına Line komutu ile ışın çizgisi (pembe) çiziniz. Aynı şekilde K.N2 noktasından 2 noktasına Line komutu ile ışın çizgisi çiziniz. Şekildeki gibi ışını kiriş altındaki 3 noktasına kadar uzatınız. Aynı yöntem ve komutla diğer mahallerin tavan perspektiflerini şekil 1.16 daki gibi tamamlayınız. Şekil 1.15: Tavan perspektifinin çizilmesi Pencere Perspektif Çizimi Şekil 1.16:Ofisin duvar, taban ve tavan perspektifi Uygulamaya şekil 1.17 ye bakarak devam ediniz: Dış duvar üzerine pencere kesitini şekildeki gibi çiziniz. Line komutu ile B.N den plan üzerindeki pencere köşelerine şekildeki gibi pembe ışın çizgilerini çiziniz. Pembe ışın çizgilerinin R.D çizgisi altında kalan kısımlarını Trim komutu ile budayınız. R.D çizgisini kesen pembe çizgi uçlarından kesik yeşil iz düşüm çizgilerini Line komutu ile Y.D çizgisine kadar çiziniz. Line komutu ile K.N1 ve K.N2 kaçma noktalarından her iki yandaki pencere altı noktalarına pembe ışın çizgilerini çiziniz. 13

18 Pembe ışın çizgileri ile yeşil iz düşüm çizgilerinin kesiştiği noktalara pencere kenar çizgilerini Line komutu ile çiziniz. Şekil 1.17:Pencere kenar çizgilerinin çekilmesi Aynı yöntem ve komutları kullanarak pencerelerin kasa, kanat ve denizlik kısımlarını şekil 1.18 deki gibi tamamlayınız. Şekil 1.18: Pencere perspektifinin tamlanması 14

19 Dolap Perspektif Çizimi Uygulamaya şekil 1.19 a bakarak devam ediniz. Şeklin plan kısmındaki dolap köşelerine B.N den ışın çizgilerini Line komutu ile çiziniz. R.D çizgisi altında kalan ışın çizgilerini Trim komutu ile budayınız. Line komutu ile şekildeki gibi duvar kesitinin yanına dolap yüksekliğini (235 cm) çiziniz. Şekil 1.19: Plandaki dolap izdüşüm çizgisinin kaçma noktasından çizilen ışın üzerine indirilmesi Aynı yöntem ve komutlarla dolap perspektif çizimlerini şekil 1.20 deki gibi tamamlayınız. Şekil 1.20: Dolap perspektiflerinin çizilmesi 15

20 Çalışma Masası Perspektif Çizimi Şekil 1.21 deki gibi Line komutu ile masa yüksekliğini (80 cm) çiziniz. Line komutu ile şekil 1.21 deki gibi kaçma noktalarından masa köşelerine ışın çizgilerini çiziniz. Aynı yöntem ve komutlarla diğer masaları şekil 1.21 deki gibi çiziniz. Şekil 1.21: Çalışma ve sekreter masası perspektiflerinin çizilmesi Müdür Masası Perspektif Çizimi Uygulamaya şekil 1.22 ye bakarak devam ediniz. Müdür masasının yuvarlak köşesini Line komutu ile köşeli olacak şekilde çiziniz. Text komutu ile şekildeki gibi bölümleyerek 0,1,3 rakamları ve b ile isimlendiriniz. Line komutu ile b noktası ile 0 noktasını birleştiriniz. Text komutu ile çizginin yay ile kesiştiği nokta üzerine 2 sayısını yazınız. Extend komutu ile masa köşesinden duvar iz düşümünü kesen çizgiye uzatınız. Text komutu ile bu noktaya a yazınız. Line komutu ile B.N den a noktasına ve masa köşelerine ışın çizgileri çiziniz. R.D çizgisi altında kalan ışın çizgilerini Trim komutu ile budayınız. 16

21 R.D çizgisi üzerindeki ışınların uçlarından Line komutu ile dik iz düşüm çizgileri (yeşil çizgiler) çiziniz. Şekil 1.22: Bakış noktasından müdür masası köşelerine görme ışınlarının çizilmesi Uygulamaya şekil 1.23 e bakarak devam ediniz. Line komutu ile K.N1 den a noktasına pembe ışın çizgisini çiziniz. Extend komutu ile pembe ışın çizgisini düşey iz düşüm çizgisine kadar uzatarak b noktasını bulunuz. Extend komutu ile pembe ışın çizgisini şekildeki gibi düşey iz düşüm çizgisine (4 noktası) kadar uzatarak masa kenarını oluşturunuz. Şekil 1.23: Müdür masasının tabandaki perspektifi 17

22 Uygulamaya şekil 1.24 e bakarak devam ediniz. Line komutu ile K.N2 noktasından tabandaki b, 3 ve 4 noktalarına ışın çizgileri çizerek masanın tabandaki köşelerini oluşturunuz. Şekildeki gibi Spline komutu ile 1,2 ve 3 noktalarından geçen eğriyi çiziniz. Şekil 1.24: Masanın taban üzerindeki perspektifi Uygulamaya şekil 1.25 e bakarak devam ediniz. Line komutu ile şeklin soldaki duvar üzerine Y.D çizgisinden masa yüksekliğini (80 cm) çiziniz. Line komutu ile K.N2 den masa yüksekliğine kadar pembe ışın çizgisi çiziniz. Pembe ışın çizgisinin düşey iz düşüm çizgisi ile kesiştiği a' noktasından K.N1 ışınını Line komutu ile çiziniz. Şekil 1.25: Masa yüksekliğinin duvar üzerinden alınarak perspektifinin çizilmesi 18

23 Masa tabanı çizimindeki işlemleri ve komutları masa üstünde de uygulayınız. Line komutu ile iz düşüm çizgileri üzerinden düşey çizgiler çizerek şekil 1.26 daki masa perspektif çizimini elde ediniz. Şekil 1.26: Masa perspektifi Şekil 1.27 deki diğer masa ve koltukları da aynı yöntem ve komutlar ile çiziniz Mutfak Tezgâhı Perspektifi Şekil 1.27 deki çizimin sağında yer alan mutfak tezgâhının kesilen kısmını ölçülerine uygun olarak çiziniz. Tezgâhın perspektifini yukarıda öğrendiğiniz metot ile çizerek şekil 1.27 deki gibi son haline getiriniz. Şekil 1.27: Ofis perspektifi İnsan Figürlerinin Perspektife Yerleştirilmesi Şekil 1.28 deki gibi ofis içine Insert komutu ile insan bloklarını yerleştiriniz. Gereksiz kısımları Trim komutu ile budayınız. 19

24 Şekil 1.28: Ofis içine insan figürlerinin yerleştirilmesi Tarama ve Renklendirmenin Yapılması Şekil 1.29 daki gibi duvar ve döşemeleri Hatch komutu ile tarayınız. Hatch komutundaki Gradient düğme seçeneği ile gölgelendirme yapınız. Şekil 1.29: Ofisteki elemanların taranması ve renklendirilmesi 1.4. Ofis Perspektifi Gölge Çizimi El ile çizilen bir perspektifin daha gerçekçi görünmesini sağlamak için gölgelendirme yapılır. Bilgisayarlı iki boyutlu çizimlerde iç mekân elemanları gölgeli şekilde boyanmaktadır. Gölgelerin ışın çizgileri çok olduğu için boyalı görünen kısım çizimi zorlaştıracaktır. Üç boyutlu programlarda iç mekânın ışık ve gölgesinin oluşturulması anlatılmaktadır. İki boyutlu çizimlerde bilgi vermek maksadı ile gölge çizimi sadece aşağıdaki uygulama örneğinde anlatılmıştır. Gerekli komutları kullanarak şekil 1.30 da verilen planı çiziniz. Şekil 1.30: Oda planın uygun yerinden R.D çizgisinin çizilmesi 20

25 İşlem Basamakları Şekil 1.31 deki gibi planın iki kaçmalı iç perspektifini çiziniz. Işık kaynağının (LK) tavan üzerindeki yerini şekil 1.31 deki gibi Line komutu ile çiziniz. İşlem basamakları Şekil 1.31: Odanın iç perspektifinin çizilmesi Line komutu ile lamba kaynağından L.K masasının A ve B köşelerine şekil 1.32 deki gibi a ve b ışın çizgilerini çiziniz. Aynı şekilde lamba kaynağının yer düzlemindeki iz düşümü olan L.K' noktasından A' ve B' köşelerine a' ve b' ışın çizgilerini çiziniz. Fillet komutu ile şekildeki gibi a ile a' ışınlarını köşeli olarak birleştiriniz. Aynı şekilde Fillet komutu ile b ile b' ışınlarını da birleştiriniz. Böylece K.N2 noktasından bu köşe noktalarına ışın çizgisi çizilecektir. Uyarı: Işın çizgisi aynı zamanda masanın gölge sınırını da oluşturmaktadır. Şekil 1.32: Tavandaki lambadan gelen ışınların çizilmesi 21

26 Line komutu ile bu iki köşe noktası arasına çizgi çizerek şekil 1.33 teki gibi gölge kenarı (siyah çizgi) oluşturulacaktır. Şekil 1.33: K.N2 noktasından ışın çizilmesi Line komutu ile lamba kaynağından (L.K) masanın C,D,E ve F köşelerine şekil 1.34 teki gibi C',D', E' ve F' ışın çizgilerini çiziniz. Şekil 1.34: LK dan masa ayaklarına gölge işınların çizilmesi 22

27 Line komutu ile köşe noktalarından geçen ışının üzerine çizgi çekerek şekil 1.35 teki gibi gölge kenarını oluşturarak C',D',E' ve F' köşe noktalarına giden gölge kenarlarını çiziniz. Şekil 1.35: Masa ayaklarında gölge sınırlarının çizilmesi Line komutu ile şekil 1.36 daki gibi gölge çizimini tamamlayınız. Hatch komutu ile Gradient düğmesinden lambanın yerde oluşturduğu cismin gölgesini şekil 1.36 daki gibi gri renge boyayınız. Şekil 1.36: Masanın gölgesinin çizilmesi 23

28 Şekil 1.37 de uygulamanın bilgisayar modellemesi görülmektedir. Şekil 1.37: Bilgisayar modelinin görünümü 24

29 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Ofis İç Perspektif Çizimi İle İlgili Uygulama Çalışması Aşağıda verilen krokileri yukarıda anlatılan faaliyete göre çiziniz. Şekil 1.38 deki krokiye benzer ofis planını hazırlayınız, duvarın A ile işaretli köşesinden R.D çizgisini geçirerek iki kaçmalı iç perspektifini çiziniz. Verilenler: Kat yüksekliği 300 cm, ufuk çizgisinin yer düzleminden yüksekliği 200 cm dir. Şekil 1.38: Uygulama için ofis planı krokisi 25

30 İşlem Basamakları Krokideki planı çiziniz. Planın tefrişini yapınız. Planı 45º saat yönü tersinde çeviriniz. Ofis planı üzerindeki A noktasından R.D çizgisini çiziniz. Resim düzleminin gerisinde uygun yerden bakış noktası (B.N.) alınız. Görme ışınlarını bakış noktasından itibaren R.D çizgisine göre 45º açılarda çiziniz. Görme ışınlarının resim düzlemine değen kısımlarında (şeklin her iki yanında) K.N1' ve K.N2' noktalarını belirleyiniz. Bakış noktasına uygun mesafede Y.D çizgisini çiziniz. Yer düzlemine paralel 200 cm yükseklikte ufuk çizgisini (U.Ç) çiziniz. Yer düzleminden 300 cm üstte kat yüksekliği çizgisini çiziniz. Resim düzlemi üzerindeki duvar, döşeme ve kirişlerin kesitini çiziniz. Bu elemanların üzerine sıva ve kaplama çizgilerini çiziniz Ufuk çizgisi üzerinde uygun yerde K.N1 ve K.N2 kaçma noktalarını belirtiniz. Bakış noktasından plandaki elemanların köşelerine ışın çizgilerini çiziniz. Işın çizgilerinin resim düzlemi altında kalan kısımlarını budayınız. Budanan çizgi uçlarından yer düzlemine dik çizgiler indiriniz. Kaçma noktasından kesiti çizilmiş olan duvar, döşeme ve kiriş köşelerine ışın çizgilerini çiziniz. Öneriler Çizim için gerekli layer (katman), limits (sayfa boyutu sınırı), yazı ve ölçülendirme stillerinin hazırlıklarını yapınız. Çizimde layer kullanımı fazlaca olduğundan bu işlemlerle ilgili pratiğinizi artırınız. 26

31 Işın çizgiler ile dik indirilmiş olan iz düşüm çizgilerini birleştiriniz. Birleştirilen noktadan diğer kaçma noktasına çizgi çiziniz. Oluşturduğunuz elemanın düşey çizgilerini çiziniz. Yukarıda yapılan işlemleri plandaki bütün elemanlar için tekrarlayarak perspektifini çiziniz. Perspektif içine insan figürleri yerleştiriniz. Perspektifi çizilen elemanları tarayıp renklendiriniz. Şekil 1.39: Uygulamanın bitmiş hali 27

32 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Dersin adı Amaç Konu Bligisayarla İç Mekân Çizimleri 2 Ofisin iki kaçmalı iç perspektifini çizim kurallarına göre çizme becerilerinin ölçülmesi. Ofis iç perspektifini çizebilme 1. Çizim programını açtınız mı? Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 2. Çizim için gerekli katmanları oluşturdunuz mu? 3. Ofis planını çizdiniz mi? 4. Ofis planı tefrişini yaptınız mı? 5. Ofis planını istenilen açıda döndürdünüz mü? Ofis planının uygun yerinden resim düzlemi (R.D) geçirdiniz mi? Resim düzleminin gerisinde uygun yerden bakış noktası (B.N.) aldınız mı? 8. Resim düzlemine göre saat tersi yönünde 45º çevirdiniz mi? Görme ışınlarının resim düzlemine değen kısımlarına (şeklin her iki yanına) K.N1 ve K.N2 noktalarını belirlediniz mi? Bakış noktasının yaklaşık 500 cm altında yer düzlemi (Y.D) çizgisini çizdiniz mi? Yer düzlemine parallel 200 cm yükseklikte ufuk çizgisini (U.Ç) çizdiniz mi? Yer düzlemi üzerinde 300 cm kat yüksekliği çizgisini aldınız mı? Resim düzlemi üzerindeki duvar, döşeme ve kirişlerin kesitini çizdiniz mi? Yer düzlemi ile kat yüksekliği çizgisi arasında kalan duvar, döşeme ve kirişlerin görünüş perspektiflerini çizdiniz mi? Bu elemanlar üzerinde sıva ve kaplama çizgilerini çizdiniz mi? Ufuk çizgisi üzerinde iki kaçma noktası aldınız mı? Bakış noktasından plandaki elemanların köşelerine çizgi çektiniz mi? 28

33 Bakış noktasından çekilen çizgilerin resim düzlemi altında kalan kısımlarını sildiniz mi? Bakış noktasından resim düzlemine çizilen çizgilerin bulunduğu noktalardan yer düzlemine dik çizgiler indirdiniz mi? Kaçma noktasından resim düzlemi çizgisi üzerinde gerçek ölçülerinde bulunan duvar, döşeme ve kiriş köşelerine çizgiler çizdiniz mi? Çizilen çizgiler ile dik indirilmiş olan çizgileri birleştirdiniz mi? Kaçma noktası ile dik indirilmiş çizginin kesiştiği noktadan diğer kaçma noktasına çizgi çizdiniz mi? 23. Oluşturduğunuz elemanın düşey çizgilerini çizdiniz mi? 24. Yukarıda yapılan işlemleri planda bulunan bütün elemanlar için tekrarladınız mı? 25. Bütün elemanların perspektifini çizdiniz mi? 26. Perspektif içine insan tefrişi yerleştirdiniz mi? 27. Perspektifi çizilen elemanları tarayıp renklendirdiniz mi? İşaretleme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksiklerinizi tamamlayınız.. 29

34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyiniz. Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak değerlendiriniz. 1. ( ) Perspektifi çizilecek elemanların çizimine önce kesitleri çizilecek elemanlardan başlanır. 2. ( ) B.N den çizilen görme ışınlarının açıları her zaman 30º alınır. 3. ( ) R.D üzerindeki kaçma noktalarının Y.D çizgisi üzerine iz düşümleri indirilir. 4. ( ) K.N den plan üzerindeki elemanların köşelerine kadar ışın çizgileri çizilir. 5. ( ) R.D çizgisi üzerine değen ışının uç noktalarından dik iz düşüm çizgileri çizilir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendiniz değerlendiriniz. Değerlendirme sonucunda yanlış cevaplarınızı faaliyete dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın hepsi doğru ise diğer öğrenme faaliyetine geçiniz. 30

35 ÖĞRENME FAALİYETİ - 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ -2 Verilen fuar alanı planının iç perspektif kurallarına göre perspektif çizimini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırmalar şunlardır: İki kaçma noktasına göre çizimlerin yapılışını araştırınız. İç perspektifin kullanım amaçlarını araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamından, teknik kitaplardan ve mimari bürolardan ön bilgi edininiz. 2. FUAR ALANI (STAND) İÇ PERSPEKTİF ÇİZİM 2.1. Fuar Alanı Plan Çizimi Plan çizimi için Layer komutu ile aks, kolon, duvar, tezgâh, kürsü, tefriş katmanlarını oluşturunuz. Line komutu ile yatay çizgi çiziniz.( B-B aksına bakınız.) Şekil 2.1 deki gibi Offset komutu ile 600 cm aralıkta aks çizgisini oluşturunuz.(a-a aksına bakınız.) Line komutu ile düşey çizgi çiziniz.(1-1 aksına bakınız.) Şekil 2.1 deki gibi Offset komutu ile 300 cm, 400 cm ve 300 cm aralıklardaki 2-2, 3-3 ve 4-4 aks çizgilerini oluşturunuz. Şeklin kenarında Rectangle komutu ile kare kolonu 30/30 ebadında çiziniz. Kare kolonunu şekil 2.1 deki gibi yatay ve düşey aksların kesişim noktalarına Copy komutu ile kopyalayınız. 31

36 Şekil 2.1: Aksların çizilmesi Kare kolonlar arasına duvar dış çizgilerini şekil 2.2 deki gibi Line komutu ile çiziniz. Şekil 2.2 deki gibi Offset komutu ile 30 cm kalınlığında duvarları oluşturunuz. Şekil 2.2: Duvarların çizilmesi 32

37 Uygulamaya şekil 2.3 e bakarak devam ediniz. Arc komutu ile şekildeki ölçülerde dış yayı çiziniz. Offset komutu ile iç kısma doğru 50 cm kalınlıklarında kürsüyü oluşturunuz. Offset komutu ile kürsünün dış yay çizgisinden içe doğru 5 cm kalınlığını oluşturunuz. Line komutu ile kürsünün yan çizgilerini şekildeki gibi çiziniz. Şekil 2.3: Kürsü çiziminin yapılması Line konutu ile şekil 2.4.a daki plana stand bloğunu çiziniz. Şekil 2.4.a: Stand planı Line komutu ile şekil 2.4.b deki ön görünüşü çiziniz. 33

38 2.2. Fuar Alanı Tefriş Çizimi Şekil 2.4.b: Stand ön görünüşü Line komutu ile planın dört köşesine L şeklinde tezgâhları çiziniz. Ellipse komutu ile planın dört köşesine şekil 2.5 teki gibi elips yayını çiziniz. Insert komutu ile kütüphane dizininden yuvarlak masa ve sandalyeleri plan üzerine indiriniz. Şekil 2.5: Stand planın tefriş edilmesi 34

39 2.3. Genel Metot İle İki Kaçma Noktalı Fuar Standı İç Perspektif Çizimi Çizimin Perspektife Hazırlanması Uygulamaya şekil 2.6 ya bakarak devam ediniz. Rotate komutu ile mağaza planını saat yönünde 45º çeviriniz. Plan üzerinde A ile gösterilen duvar köşesinden Line komutu ile yatay çizgi çiziniz. Text komutu ile çizgi üzerine R.D yazınız. Şekil 2.6: Planın 45 döndürülmesi ve RD çizgisinin çizilmesi Şekil 2.7 deki gibi R.D çizgisi altındaki çizgileri Trim komutu ile budayınız. Erase komutu ile budanamayan çizgileri siliniz. Şekil 2.7: Resim düzlemi altında kalan kısımların budanması 35

40 Uygulamaya şekil 2.8 ze bakarak devam ediniz. Line komutu ile şeklin ortasından (1300 cm) aşağıya dik çizgi çiziniz. Dik çizilen çizginin ucuna Point komutu ile nokta koyunuz. Bu noktanın altına Text komutu ile B.N yazınız. Line komutu ile B.N noktasından plan kenarlarına paralel 45 ışın çizgilerini çiziniz. Işın çizgilerinin resim düzlemi üzerini kesen kısımlarına Text komutu ile K.N.1' ve K.N2' yazınız. Şekil 2.8: Bakış noktasından 45 açıda ışın çizgilerinin çizilmesi Uygulamaya şekil 2.9 a bakarak devam ediniz. Line komutu ile B.N noktasından (700 cm) aşağıya doğru dik çizgi çiziniz. Çember içerisindeki çizginin A uç noktasından Line komutu ile yatay çizgi çiziniz. Text komutu ile yatay çizgi üzerine Y.D yazınız. 36

41 Şekil 2.9: Bakış noktasından dik çizgi inilerek A noktasından yatay Y.D çizgisinin çekilmesi Uygulamaya şekil 2.10 a bakarak devam ediniz. Offset komutu ile Y.D çizgisi üzerine (500 cm) ufuk çizgisini (U.Ç) oluşturunuz. Offset komutu ile Y.D çizgisi üzerine (300 cm) duvar üstü çizgisini oluşturunuz. Line komutu ile R.D çizgisi üzerindeki KN1 ve KN2 kaçma noktalarından dik iz düşüm çizgileri çiziniz. (U.Ç üzerine kadar indiriniz.) U.Ç çizgisini kesen uçlara Text komutu ile KN1 ve KN2 yazılarını yazınız. Şekil 2. 10: Ufuk çizgisinin çizilmesi ve üzerine kaçma noktalarının belirtilmesi 37

42 Plandaki RD Çizgisine Değen Elemanların Kesit Çizimleri Şekil 2.11 deki gibi Line komutu ile R.D çizgisini kesen duvar ve yer çizgisi uç noktalarından (çember içerisinde gösterilen A ve B noktaları) Y.D çizgisine kadar iz düşüm çizgilerini çiziniz. Line komutu ile iz düşüm çizgileri üzerine duvar çizgilerini (mavi çizgiler) şekil 2.11 deki gibi çiziniz. Şekil 2.11: R.D çizgisini kesen duvar ve yer elemanlarının iz düşümü Ofis İç Perspektif Çizimi Duvar Perspektif Çizimi Şekil 2.12 deki gibi B.N den duvar köşelerine Ray komutu ile görme ışınları çiziniz. 38

43 Şekil 2.12: Bakış noktasından duvar köşelerine ışın çizgileri çizilmesi Şekil 2.13 teki gibi Trim komutu ile pembe ışın çizgilerinin R.D çizgisi altında kalan kısımlarını budayınız. Line komutu ile şekildeki gibi çizgi uç noktalarından yer düzlemi üzerine dik çizgi çiziniz. Line komutu ile KN1ve KN2 kaçma noktalarından şekil 2.13 teki duvar üzerindeki noktalardan çizgiler çiziniz. Şekil 2.13: Kaçma noktalarından duvar köşelerine ışın çizgilerinin çizilmesi 39

44 Line komutu ile şekil 2.14 teki gibi duvar yan çizgilerini çiziniz. Şekil 2.14: Kaçma noktalarından duvar köşelerine ışın çizgilerinin çizilmesi Şekil 2.15: Kaçma noktalarından duvar köşelerine ışın çizgilerinin çizilmesi Diğer duvarların perspektif çizimlerini aynı yöntem ve komutlarla Şekil 2.14 ve 2.15 teki gibi çizerek tamamlayınız. Şekil 2.16: Duvarların perspektif çizimi 40

45 Line komutu ile şekil 2.17 deki gibi iz düşüm çizgilerini indirerek duvar üzerindeki boşluğu çiziniz. Şekil 2.17: Duvar boşluğunun açılması Line komutu ile şekil 2.18 de plan üzerindeki A,B ve C noktalarından dik iz düşüm çizgilerini (yeşil kesik çizgiler) Y.D çizgisi üzerine kadar çiziniz. Şekil 2.18: Duvarın yuvarlak köşesinden ışın ve izdüşüm noktaları 41

46 Aşağıdaki uygulama işlemlerini şekil 2.19 a göre bakarak yapınız. Şeklin sol kenarına Line ve Offset komutlarını kullanarak Y.D çizgisinden 200 ve 300 cm yüksekte dik çizgiler çiziniz. Arc komutu ile 0 merkezli yay çiziniz. Point komutu ile yay çizgisi uçlarına, ortasına ve yay merkezine noktalar koyunuz. A noktası üzerindeki tam boy çizgisi üzerine 1, 2 ve 3 noktaların iz düşümlerini Line komutu ile çiziniz. Text komutu ile şeklin sol tarafındaki noktalar üzerine 1, 2 ve 3 sayılarını yazınız. Line komutu ile KN1 kaçma noktasından 1, 2 ve 3 noktalarına ışın çizgileri çiziniz. Işın çizgileri ile dik iz düşüm çizgilerinin kesiştiği noktalara Point komutu ile nokta koyunuz. Şeklin sağındaki duvar yan yüzeyindeki üç nokta üzerine Spline komutu ile eğrisel çizgi çiziniz. Şekil 2.19: Yuvarlak duvar köşe perspektifinin çizilmesi Şekil 2.20 deki gibi Line komutu ile KN2 noktasından yay orta noktası ve uç noktalarına ışın çizgileri çiziniz. Şekil 2.20 deki gibi Spline komutu ile duvarın diğer kenarındaki üç nokta üzerine eğrisel çizgiyi (kahverengi) çiziniz. 42

47 Şekil 2.20: Duvarın diğer yanındaki yuvarlak köşesinin çizilmesi Şekil 2.21 deki gibi diğer duvarların yuvarlak köşelerini de aynı yöntem ve komutlarla çiziniz. Şekil 2.21: Diğer duvarın yuvarlak köşe perspektifinin çizilmesi Aynı yöntem ve komutları kullanarak bütün duvar köşelerinin perspektif çizimlerini şekil 2.22 deki gibi çiziniz. 43

48 Şekil 2.22: Bütün duvarların perspektiflerinin çizilmesi Kürsü Perspektifinin Çizilmesi Uygulamaya şekil 2.23 e bakarak devam ediniz. Kürsünün dış yuvarlak kısmında 1 ile 3 noktalarının orta noktasına Point ile nokta koyunuz. Text komutu ile nokta üzerine 2 yazınız. Line komutu ile kürsünün yay (0) işaretli merkezden, 1,2,3,c, 5 ve 6 kısımlarına çizgiler çiziniz. Yay merkezinden (0 noktası) c noktasına çizilen çizgi üzerinde yay ile kesiştiği noktaya (4) Point komutu ile nokta koyunuz. 0 ile 1 noktaları arasındaki çizgiyi Extend komutu ile uzatarak a noktasını bulunuz. Bakış noktasından kürsü üzerindeki noktalara (c, 5 ve 6 hariç) Line komutu ile ışın çizgilerini çiziniz. Bu çizgilerin R.D çizgisi altında kalan kısımlarını Trim komutu ile budayınız. Line komutu ile R.D çizgisi üzerindeki ışın uçlarından kesik iz düşüm çizgilerini çiziniz. Şekil 2.23: Kürsü planındaki yuvarlak kısımların noktalarla bölünmesi 44

49 Uygulamaya şekil 2.24 e bakarak devam ediniz. Line komutu ile KN1 kaçma noktasından tabandaki d noktasına pembe ışın çizgisini çiziniz. Plandaki kürsü merkezinden inen kesik iz düşüm çizgisi ile pembe ışın çizgisinin kesiştiği yere Point komutu ile nokta koyunuz. Bu nokta üstüne Text komutu ile 0 yazınız. Line komutu ile KN1 kaçma noktasından kürsünün tabandaki c ve d noktalarına ışın çizgisi çiziniz. K.N1 den gelen ışın çizgileri ile iz düşüm çizgilerinin kesiştiği yerlere (a ve 0) Point komutu ile noktalar koyunuz. Line komutu ile tabandaki yay merkezinden a,b,c,3,5 ve 6 noktalarına çizgiler çiziniz. Kesik iz düşüm çizgileri ile tabanda kesişen 1,2,3,4,5 ve 6 dış yay noktaları ile 1',2',3',4',5' ve 6' iç yay noktalarına Point komutu ile nokta koyunuz. Spline komutu ile şekildeki gibi bu noktalar üzerinden geçerek kürsünün eğrisel dış ve iç yay çizgilerini çiziniz. Line komutu ile Y.D çizgisine değen 5 ve 6 noktalardan kürsü yüksekliğini (100 cm) dik çizgi olarak çiziniz. Line komutu ile üst ve alt uçlarına yatay çizgi çizerek dikdörtgen kesiti oluşturunuz. Kürsü tabanı çizimindeki aynı yöntem ve komutları, kürsü üst yüzeyinin çiziminde de uygulayınız. Line komutu ile iz düşüm çizgileri üzerinden geçerek kürsünün düşey kenar çizgilerini çiziniz. Çizim şekil 2.24 teki gibi olmalıdır. Şekil 2.24: Kürsü perspektifinin çizilmesi 45

50 Stand Raflarının Çizilmesi Uygulamaya şekil 2.25 e bakarak devam ediniz. Extend komutu ile duvar çizgisini Y.D çizgisi üzerine (0 noktasına ) kadar uzatınız. Line komutu ile 0 noktasından 200 cm yükseklikte Y.D çizgisine dik çizgi çiziniz. Line komutu ile KN1 ile 1 noktasının ışın çizgisini çiziniz. Line komutu ile KN2 noktasından 2 ve 3 noktalarına çizgi çiziniz. Line komutu ile KN1 noktasından 3 ve 4 noktalarına çizgi çiziniz. Line komutu ile KN2 noktasından 4 noktasına çizgi çiziniz. Şekil 2.25: Duvardaki raf yüksekliği hizasının çizilmesi Uygulamaya şekil 2.26 ya bakarak devam ediniz. Elips şeklindeki rafı çiziniz. Divide komutu ile elipsi beş eşit parçaya bölünüz. Line komutu ile plandaki elips şeklinin bölme noktalarından duvar doğrultusuna dik çizgiler çiziniz (gri renkte). Bölünen noktalara 1,2,3,4 ve 5 yazısını Text komutu ile yazınız. Tezgâh genişliği kadar yeşil tezgâh arka kenarını offsetleyiniz. Text komutu ile gri çizgi üzerine a,b,c,d,e ve f harflerini yazınız. Bakış noktasından a,b,c,d,e,f,1,2,3,4 ve 5 noktalarına Line komutu ile ışın çizgileri (pembe çizgiler) çiziniz. Görme ışınlarının (pembe çizgilerin) R.D çizgisi altındaki çizgilerini Trim komutu ile budayınız. Line komutu ile R.D çizgisine dik iz düşüm çizgileri (kesik çizgileri) çiziniz. 46

51 Şekil 2.26: Bakış noktasından tezgâh üstü rafı noktalarına görme ışınları çizilmesi Uygulamaya şekil 2.27 ye bakarak devam ediniz. Duvar köşesindeki A noktasından K.N1 noktasına Line komutuyla ışın çizgisi (pembe renkli) çiziniz. İz düşüm çizgilerinin ışın çizgisini kesen a,b,c,d,e,f noktalarına Point komutu ile nokta koyunuz. Line komutuyla KN2 noktasından a,b,c,d,e ve f noktalarına ışın çizgilerini çiziniz. Şekil 2.27: Kaçma noktasından tezgâh üstü rafı noktalarına ışınlar çizilmesi Line komutu ile B.N noktasından şekil 2.28 deki 1,2,3,4 ve 5 noktalarına ışın çizgilerini (mavi çizgiler) çiziniz. Görme ışınlarının R.D çizgisi altında kalan çizgilerini Trim komutu ile budayınız. Line komutu ile şekil 2.26 daki dik iz düşüm çizgileri (kesik mavi çizgiler) çiziniz. 47

52 Şekil 2.28 deki gibi KN2 den gelen ışın çizgileri (mavi çizgiler) üzerine Point komutu ile 2,3,4 ve 5 noktalarını koyunuz. Şekil 2.28 deki gibi Spline komutu ile bu noktalar üzerine eğrisel çizgiyi çiziniz. Şekil 2.28: Tezgâh üstü elips rafın iki kaçma noktalı perspektifi Divide komutu ile şekil 2.29 daki gibi çizgiyi 4 eşit parçaya bölünüz. Şekil 2.29: Tezgâh raflarının 4 eşit aralıkta çizilmesi Şekil 2.30 daki gibi Line komutu ile KN1 den bölünmüş noktalara pembe ışın çizgileri çiziniz. Line komutu ile şekil 2.30 daki gibi KN2 noktasından 1,2 ve 3 noktalarına ışın çizgileri çiziniz. 48

53 Şekil 2.30: Tezgâh raflarının perspektifi Diğer tezgâh raflarını da şekil 2.31 deki gibi aynı yöntem ve komutlarla çiziniz Masa Çizimi Şekil 2.31: Tezgâh raflarının tamamlanmış perspektifi Uygulamaya şekil 2.32 e bakarak devam ediniz. Polygon komutu ile dörtgeni (kareyi) çember merkezine göre çiziniz. Rotate komutu ile kareyi 45 döndürünüz. Köşe noktalarına Text komutu ile a,b,c,d harflerini yazınız. Extend komutu ile karenin a köşesinden kenar çizgisini R.D çizgisine kadar uzatınız. Ray komutu ile B.N den kare köşelerine (a,b,c,d noktalarına) görme ışınları çiziniz. Trim komutu ile görme ışınlarının (pembe çizgiler) R.D çizgisi altında kalan çizgilerini budayınız. 49

54 Line komutu R.D çizgisi üzerindeki e noktasından Y.D çizgisine kadar kesik iz düşüm çizgisini çiziniz. Şekil 2.32: Yuvarlak masaların kare içine alınması Uygulamaya şekil 2.33 e bakarak devam ediniz. Şekildeki gibi e noktasından Line komutu ile (100 cm) masa yüksekliği kadar dik çizgi çiziniz. Çizginin e ve f uçlarından KN2 noktasına Line komutu ile ışın çizgilerini çiziniz. Bu ışın çizgisi üzerine Line komutu ile a ve b noktalarının dik iz düşüm çizgilerini çiziniz. Text komutu ile a ve b noktalarına harfleri yazınız. Line komutu ile a ve b noktalarından K.N1 noktasına ışın çizgilerini çiziniz. Bu ışın çizgisi üzerine Line komutu ile c ve d noktalarından gelen dik iz düşüm çizgilerini çiziniz. Text komutu ile bulunan c ve d noktalarına harfleri yazınız. Line komutu ile a,b,c,d harflerini dörtgen biçiminde birleştiriniz. Line komutu ile a ile c ve b ile d noktalarını çapraz olarak çiziniz. Şekil 2.33: Masa iz düşüm çizgilerinin ışın çizgileri üzerine indirilmesi 50

55 Uygulamaya şekil 2.34 e bakarak devam ediniz. Point komutu ile şekildeki gibi çember üzerine noktalar koyunuz. Text komutu ile 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 sayılarını çember üzerine yazınız. Ray komutu ile B.N den çember üzerindeki noktalara ışın çizgilerini çiziniz. Görme ışınlarının (yeşil çizgiler) R.D çizgisi altında kalan kısımlarını Trim komutu ile budayınız. Şekil 2.34:Yuvarlak masayı oluşturacak noktaların belirlenmesi, ışınlarının çizilmesi Uygulamaya şekil 2.35 e bakarak devam ediniz. Şekildeki gibi Line komutu ile R.D çizgisi üzerindeki çizgi uç noktalarından dik iz düşüm çizgileri (yeşil kesik çizgiler) çiziniz. Şekildeki gibi İz düşüm çizgilerinin uçlarına Point komutu ile noktaları koyunuz. Text komutu ile bu noktalar üzerine 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 sayılarını yazınız. Spline komutu ile noktaların üzerinden çizerek yuvarlak masanın üst kısmını (siyah oval çizgi) oluşturunuz. Şekil 2.35: İz düşüm çizgilerini indirerek masa yuvarlak kısmının çizilmesi 51

56 Aynı yöntem ve komutları kullanarak masanın ayak kısımlarını şekil 2.36 daki gibi çiziniz Sandalyelerin Çizilmesi Şekil 2.36: Masa perspektifinin bitmiş hali Uygulamaya şekil 2.37 ye bakarak devam ediniz. Şekildeki planda B.N noktasından sandalye köşelerine görme ışını çizgilerini Ray komutu ile (pembe çizgiler) çiziniz. Işının R.D çizgisi altında kalan çizgilerini Trim komutu ile budayınız. Extend komutu ile sandalye kenarındaki gri renkteki kesik çizgiyi R.D. çizgisine kadar uzatınız (a noktasından 1 noktasına kadar). Bu noktaya Text komutu ile 1 yazınız. Şekil 2.37: Sandalye köşe noktalarından ışın çizgileri çekilmesi 52

57 Aşağıdaki işlemleri şekil 2.38 e bakarak uygulayınız. Line komutu ile 1 noktasından Y.D çizgisine kadar iz düşüm çizgisini çiziniz. Line komutu ile 1 noktasından K.N2 noktasına ışın çizgisini (mavi çizgi) çiziniz. Line komutu ile bu ışın çizgisi üzerine a,b,c ve d noktalarından gelen dik iz düşüm çizgilerini çiziniz. Şekil 2.38: Masa iz düşüm çizgilerinin ışın çizgisi üzerine indirilmesi Uygulamaya şekil 2.39 a bakarak devam ediniz. Line komutu ile KN1 noktasından a,b,c ve d noktalarına mavi ışın çizgileri çiziniz. Şekildeki gibi Line komutu ile ışın çizgilerinin üzerine e, f, g, h iz düşüm çizgilerini çiziniz. İz düşüm çizgilerinin uçlarına Point komutu ile e, f, g ve h noktalarını koyunuz. Text ile bu noktalara harfleri yazınız. Şekil 2.39: Sandalye ayaklarının çizilmesi 53

58 Şekil 2.40 daki gibi Line komutu ile 1 noktası üzerine sandalye yüksekliği kadar (100 cm) dik çizgi çiziniz. Şekil 2.40: Sandalye yüksekliğinin belirlenmesi Diğer sandalyenin çizimi de şekil 2.41 de olduğu gibi çizilmelidir. Şekil 2.41: Sandalye iz düşüm noktaları Diğer yöndeki sandalyelerin (kırmızı renkli) çizimini aynı yöntem ve komutları kullanarak şekil 2.42 deki gibi çiziniz. 54

59 Şekil 2.42: Sandalye perspektifi Diğer taraftaki masa ve sandalyelerin çizimlerini şekil 2.43 deki gibi çiziniz Kemer Perspektif Çizimi Şekil 2.43: Sandalye perspektifi Gerekli çizim komutlarını kullanarak şekil 2.44 teki gibi stand ön görünüşünü çiziniz. 55

60 Şekil 2.44: Stand ön görünüşü Uygulamaya şekil 2.45 e bakarak devam ediniz. Planın üzerine görünüş çizimini Rotate komutu ile 45 açıda döndürünüz. Move komutu ile görünüş çizimini planın uygun hizasına taşıyınız. Kemer duvarını R.D çizgisi üzerinde kesen 1 ve 2 noktalarını Point komutu ile belirleyiniz. Line komutu ile 1 ve 2 noktalarından Y.D çizgisine dik çizgi çiziniz. Line komutu ile kemer üzerine kesik iz düşüm çizgilerini çiziniz. Şekil 2.45: Kemeri kesen 1 ve 2 noktalarının görünüş üzerindeki iz düşümleri 56

61 Şekil 2.46: Kemere değen 1 ve 2 noktalardan iz düşüm çizgilerin çizilmesi Uygulamaya şekil 2.47 ye bakarak devam ediniz. Copy komutu ile Y.D çizgisi üzerine kemerin görünüşünü kopyalayınız. Line komutu ile 1,1,2,2 noktalara yatay kesik çizgiler çizerek en kesiti oluşturunuz. Şekil 2.47: Kemer en kesitinin çizilmesi Uygulamaya şekil 2.48 e bakarak devam ediniz. Divide komutu ile kemer ön görünüşündeki yayı dört eşit parçaya bölünüz. Line komutu ile a,b ve c bölüm noktalarından kesik çizgileri plan üzerine çiziniz. Ray komutu ile B.N den a,b,c ve 0 noktalarına pembe ışın çizgilerini çiziniz. 57

62 Şekil 2.48: Kemer yayının dört eşit parçaya bölünmesi ve iz düşümlerin çizilmesi Uygulamaya şekil 2.49 a bakarak devam ediniz. Şekildeki gibi görme ışınlarının R.D çizgisi altında kalan çizgilerini (pembe çizgiler) Trim komutu ile budayınız. Line komutu ile budanan çizgi uçlarından (R.D çizgisi üzerindeki) iz düşüm çizgilerini çiziniz. Şekil 2.49: Kemer yayı üzerindeki noktalardan bakış noktasına ışın çizgilerinin çizilmesi ve izdüşüm ışınlarının dik indirilmesi Uygulamaya şekil 2.50 ye bakarak devam ediniz. Line komutu ile şekildeki kemer yayı üzerinde bulunan noktalardan yatay iz düşüm çizgilerini (noktalı çizgiler) çiziniz. 58

63 Text komutu ile şeklin sağındaki kahverengi çizgi üzerine değen noktalı çizgi uçlarına a,b,c ve d harflerini yazınız. Line komutu ile KN1 noktasından bu noktalara ışın çizgileri (pembe çizgiler) çiziniz. Point komutu ile ışın çizgilerinin düşey iz düşüm çizgileri ile kesiştikleri yerlere noktalar koyunuz. Şekildeki gibi Spline komutu ile bu noktalar üzerinden eğrisel yayı çiziniz. Şekil 2.50: KN1 noktasından ışın çizgilerinin çizilmesi Uygulamaya şekil 2.51 e bakarak devam ediniz. Point komutu ile plandaki kemerde a',b',c' ve 0' iz düşüm noktalarını koyunuz. Text komutu ile a',b',c',0' harflerini yazınız. Line komutu ile bu noktalardan bakış noktasına ışın çizgilerini çiziniz. R.D çizgisi altında kalan ışın çizgilerini Trim komutu ile budayınız. Line komutu ile budanan çizgi uç noktalarından R.D çizgisine dik iz düşüm çizgilerini (kesik) çiziniz. Şekil 2.51: Kemer planı üzerindeki ışını ve izdüşüm ışınların çekilmesi 59

64 Uygulamaya şekil 2.52 ye bakarak devam ediniz. Line komutu ile 0,a,b,c ve d noktalarından K.N2 noktasına ışın çizgilerini çiziniz. Point komutu ile bu ışın çizgilerinin düşey iz düşüm çizgileri ile kesiştikleri yerlere noktalar koyunuz. Şekildeki gibi Spline komutu ile bu noktalar üzerinden geçerek eğrisel çizgiyi çiziniz. Line komutu ile kemer üstündeki eğik çizgiyi çizerek şekli tamamlayınız. Şekil 2.52: Kemer yayı üzerindeki noktalardan bakış noktasına ışın çizgilerinin çizilmesi Stand İsminin Yazılması Aşağıdaki işlemleri şekil 2.53 e bakarak uygulayınız. Extend komutu ile reklam bloğunun alt çizgisinin ucunu (A), yer düzlemine (B) kadar uzatınız. B noktasından Line komutu ile 500 cm uzunluğunda dik çizgi çiziniz. Şekildeki gibi Line komutu ile çizgi üzerinden 50 cm uzunluğunda iki çizgi çiziniz. Line komutu ile 50 cm lik çizgi uçlarına K.N1 den ışın çizgilerini çiziniz. Pembe ışın çizgileri arasına Text ile harfleri 50 cm yüksekliğinde Times New Roman yazı fontunda YAPI yazısını yazınız. Move komutu ile şekil 2.53 teki gibi harfleri yerleştiriniz. 60

65 Scale komutu ile harfleri ışın çizgileri arasına sığacak ölçekte küçültünüz ya da büyültünüz. Şekil 2.53: Yazının yazılması İnsanların Perspektife Yerleştirilmesi Insert komutu ile şekil 2.54 teki gibi insan figürlerini çizime indiriniz. Move komutu ile çizim içerisine yerleştiriniz. Şekil 2.54: Perspektif içine insan figürlerinin yerleştirilmesi Tarama ve Renklendirmenin Yapılması Uygulamaya şekil 2.55 e bakarak devam ediniz. Hatch komutu ile zemini, reklam bloğunu ve kemer kesitini tarayınız. Hatch komutunun Gradient seçeneği ile zemini gri renkte, reklam bloğunu mavi renk tonlarında uygulayınız.) Diger yerlerin renklerini Hatch komutunun Gradient seçeneği ile şekildeki gibi değişik renklerde uygulayınız. 61

66 Şekil 2.55: İç perspektifin taranıp, renklendirilmesi 2.4. Fuar Alanı Perspektifi Gölge Çizimi İşlem basamakları: Planı çiziniz. Daha önceki uygulama faaliyetinde anlatılan yöntem ve tekniklerle iki kaçmalı iç perspektifi çiziniz. Lambanın perspektifteki yerini belirleyiniz. Lambanın yer düzlemindeki iz düşümünü çiziniz. Daha önceki uygulama faaliyetindeki gibi a ve a ışınlarının doğrultuların birleştiriniz. C ve D noktaları için de aynı işlemleri uygulayınız. Aynı şekilde diğer noktalar bulunur. Hatch komutu ve Gradient seçeneği ile gölgelendirmeyi yapınız 62

67 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ Stand plan ve görünüşlerine göre perspektif çizimi ile ilgili uygulama çalışması Şekil 2.56 ve şekil 2.57 deki stand plan ve görünüş bilgilerine ve stand planı üzerinde bulunan resim düzlemine göre iki kaçmalı iç perspektifini çiziniz (Ufuk çizgisinin yer düzleminden yüksekliği 200 cm) Şekil 2.56: Uygulama için stand plan ve görünüşü Şekil 2.57: Uygulama için planın 45º döndürülmesi 63

68 İşlem Basamakları Öneriler Krokideki planı ve ön görünüşünü çiziniz. Planın tefrişini yapınız. Planı 45º saat yönü tersinde çeviriniz. Plan üzerinde A noktasına göre resim düzlemi (R.D) geçiriniz. Resim düzleminin gerisinde uygun yerden bakış noktası (B.N.) alınız. B.N. noktasından resim düzlemine göre 45º açılarda ışın çizgilerini çiziniz. Görme ışınlarının R.D çizgisine değen kısımlarına (şeklin her iki yanına) K.N1 ve K.N2 noktaları koyunuz. Çizim için gerekli layer (katman), limits (sayfa boyutu sınırı), yazı ve ölçülendirme stillerinin hazırlıklarını yapınız. Bakış noktasına uygun mesafe aşağısında Y.D çizgisini çiziniz. Yer düzlemine paralel 200 cm yükseklikte ufuk çizgisini (U.Ç) çiziniz. Yer düzleminden 250 cm üstte duvar yüksekliği çizgisini çiziniz. Resim düzlemi üzerindeki duvar, döşeme ve kirişlerin kesitini çiziniz. Bu elemanların üzerine sıva ve kaplama çizgilerini çiziniz. Ufuk çizgisi üzerinde iki kaçma noktalarını alınız. Çizimde layer kullanımı fazlaca olduğundan bu işlemlerle ilgili pratiğinizi artırınız. Bakış noktasından plandaki elemanların köşelerine ışın çizgilerini çiziniz. Bakış noktasından çizilen çizgilerin resim düzlemi altında kalan kısımlarını budayınız. Budanan çizgi uçlarından yer düzlemine dik çizgiler indiriniz. Kaçma noktasından kesiti çizilmiş olan duvar, döşeme ve kiriş köşelerine ışın çizgilerini çiziniz. 64

69 Işın çizgileri ile dik indirilmiş olan iz düşüm çizgilerini birleştiriniz. Birleştirilen noktadan diğer kaçma noktasına çizgi çiziniz. Oluşturduğunuz elemanın düşey çizgilerini çiziniz. Yukarıda yapılan işlemleri plandaki bütün elemanlar için tekrarlayarak perspektifini çiziniz. Perspektif içine insan figürleri yerleştiriniz. Perspektifi çizilen elemanları tarayıp renklendiriniz. Şekil 2.58: Uygulamanın bitmiş hali 65

70 DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz Dersin Bligisayarla İç Mekân Çizimleri 2 adı Fuar standının iki kaçmalı iç perspektifini çizim kuralına göre çizme becerilerinin Amaç ölçülmesi. Konu Stand iç perspektifini çizebilme Değerlendirme Ölçütleri 1. Çizim programını açtınız mı? 2. Çizim için gerekli katmanları oluşturdunuz mu? 3. Stand planını çizdiniz mi? 4. Stand planı tefrişini yaptınız mı? 5. Stand planını istenilen açıda dönderdiniz mi? Stand planının uygun yerinden resim düzlemi (R.D) geçirdiniz mi? Plan şeklinin içinden 1300 cm aşağısından bakış noktası (B.N.) aldınız mı? Bakış noktasından resim düzlemine (döndürme açısına paralel ve dik olacak şekilde) görme ışınlarını çizdiniz mi? Görme ışınlarının resim düzlemine değen kısımlarına (şeklin her iki yanına) K.N1 ve K.N2 noktalarını belirlediniz mi? Bakış noktasının yaklaşık 700 cm altında yer düzlemi (Y.D) çizgisini çizdiniz mi? Yer düzlemine paralel 500 cm yükseklikte ufuk çizgisini (U.Ç) çizdiniz mi? Yer düzlemi üzerinde 300 cm duvar yüksekliği çizgisini aldınız mı? Resim düzlemi üzerindeki duvar ve kemer kesitini çizdiniz mi? Diğer duvar ve reklam bloğu görünüşünün perspektiflerini çizdiniz mi? Bakış noktasından plandaki elemanların köşelerine çizgi çizdiniz mi? Bakış noktasından çekilen çizgilerin resim düzlemi altında kalan kısımlarını sildiniz mi? 66 Evet Hayır

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GÖMLEK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ENDAZE 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ TEL VE ÇİVİ TAKILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEME VE TEMEL DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri

HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri HAFTA-2 Norm Yazı Çizgi Tipleri ve Kullanım Yerleri Yıliçi Ödev Bilgileri AutoCad e Genel Bakış Tarihçe Diğer CAD yazılımları AutoCAD Menüleri AutoCAD ile iletişim Çizimlerde Boyut Kavramı 0/09 2. Hafta

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI PERSPEKTİF ÇİZİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme

ÖLÇÜLENDİRME. Ölçülendirme ÖLÇÜLENDİRME Bir resimde görülen uzunluklarla, bunların gösterdiği gerçek uzunluklar arasındaki orana ölçek denir. Örneğin, 180 mm. boyundaki bir kurşun kalemin kağıt üzerinde çizilmiş boyu 18 mm ise,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR.

BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. BÜTÜN ALANLAR(ELEKTRİK-ELEKTRONİK ALANI HARİÇ) TEKNİK RESİM VE TEMEL TEKNİK RESİM DERSLERİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARIDIR. 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA KİRİŞ AÇILIM VE DETAY ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İNS1101 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 TEKNİK RESİM Teknik resim, teknik elemanların üretim yapabilmeleri için anlatmak istedikleri teknik özelliklerin biçim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA TEKNİK 6.6 RESİM Görünüş çıkarma 1:1. Uygun bir ölçek seçin

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA TEKNİK 6.6 RESİM Görünüş çıkarma 1:1. Uygun bir ölçek seçin 0.08 M A 0.06 A C M42 X 1.5-6g 9.6 9.4 0.1 M B M TEKNİK 6.6 RESİM 6.1 20.00-20.13 C A 0.14 B 44.60 44.45 8X 45 8X 7.9-8.1 0.14 M A C M 86 GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 31.8 31.6 B 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 41.3 41.1

Detaylı

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M TEKNİK RESİM 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 C A 0.14 B GÖRÜNÜŞ 44.60 ÇIKARMA 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 34 41.3 41.1

Detaylı

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni

MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni MUHSİN ERTUĞRUL MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TAKIDA TEKNİK RESİM SORULARI 1) Standart yazı ve rakamların basit ve sade olarak yazılması nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Estetik görünmesi için. B) Rahat

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/37 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/40 İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT

TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT TEKNİK RESİM DERSİ ÖĞR. GÖR. BERIVAN POLAT DERS 6 Perspektif Cismin üç yüzünü gösteren, tek görünüşlü resimlerdir. Cisimlerin, gözümüzün gördüğü şekle benzer özelliklerdeki üç boyutlu (hacimsel) anlatımını

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SPOR ETEK KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM 2 ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MODEL UYGULAMALI ETEK KALIBI II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi. İzdüşümler TEKNİK RESİM 5 2014 Ders Notları: Doç. Dr. Mehmet Çevik Celal Bayar Üniversitesi İzdüşümler 2/40 İzdüşümler İzdüşüm Nedir? İzdüşüm Çeşitleri Merkezi (Konik) İzdüşüm Paralel İzdüşüm Eğik İzdüşüm Dik İzdüşüm

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF GRAFİK TORS

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF GRAFİK TORS T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) FOTOĞRAF GRAFİK TORS ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF İKİ KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF İKİ KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF İKİ KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 2 6 YAŞ RÜZGÂRLIK ANORAK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Kesit Alma TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Kesit Alma 2/45 Kesit Alma Kesit Alma Kesit Alma Nedir? Kesit Almanın Amacı Kesit Düzlemi Kesit Yüzeyi Tam Kesit Bina Tam Kesit Kesit

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇATI ÇİZİMİ 2 ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Teknik Resim 4. HAFTA

Teknik Resim 4. HAFTA Teknik Resim 4. HAFTA PERSPEKTİF NEDİR? Perspektif, iz düşüm kurallarına göre kâğıt düzlemi üzerine çizilmiş, üç boyutu da görülen (en, derinlik ve yükseklik) bir cismin iz düşümünden ibarettir. PERSPEKTİF

Detaylı

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI

2 TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 AUTOCAD E GİRİŞ 11 1.1.Autocad Programının Kurulumu 12 1.2.Autocad Çizim Ortamının Tanıtılması 13 1.3.Dosyalama İşlemleri 17 1.3.1Yeni Dosya Açma (NEW) 17 1.3.2 Eski Bir Çizim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6-12 YAŞ GÖMLEK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN PLAJ GİYSİ KALIPLARI ANKARA- 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Pro/E. Sketch ( Taslak Çizim) Ortamı

Pro/E. Sketch ( Taslak Çizim) Ortamı Pro/E Sketch ( Taslak Çizim) Ortamı Yrd. Doç. Dr. Mehmet FIRAT Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZSOY Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Pro/E Sketch (Taslak Çizim) Ortamı / Yrd.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ZİNCİR ÇİZİMİ ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Görünüşler - 2 2/23 Görünüşler-2 Görünüşler - 2 Eksik Verilmiş Görünüşler Yardımcı Görünüşler Kısmi Yardımcı Görünüş Özel Görünüşler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ORTAK ALAN PERSPEKTİF

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ORTAK ALAN PERSPEKTİF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ORTAK ALAN PERSPEKTİF ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Kanat Sınırlarını Çizme Taban Kanat Profilinin Hücum ve Firar Kenarları Sınırlarını Çizme Kanat Profilini Dosyadan (.txt) Okuma Geometrik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Perspektifler-2 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi Perspektifler-2 2/25 Perspektifler-2 Perspektifler-2 Perspektif Çeşitleri Dimetrik Perspektif Trimetrik Perspektif Eğik Perspektif

Detaylı

TEKNİK RESİM VE ÇİZİM TEKNOLOJİLERİ

TEKNİK RESİM VE ÇİZİM TEKNOLOJİLERİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi Temel Geometrik Çizimler Özellik ve Tanımlama Yeterli Görünüş Çizimi ve Kütüphane Kazandırılan

Detaylı

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer

Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF. Kavaliyer Kabinet Militer Perspektif Perspektifler Perspektif: Bir cismin bir bakışta, genel olarak üç yüzünün birden görünecek şekilde çizilen resimlerine denir. PERSPEKTİF ksonometrik perspektif Paralel perspektif Eğik perspektif

Detaylı

İMÜ1109 TEKNİK RESİM. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018

İMÜ1109 TEKNİK RESİM. Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 İMÜ1109 TEKNİK RESİM Bingöl Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2018 ANTET Bütün teknik resim yapraklarında mutlaka uygun ölçülerde bir çerçeve ve antet (baslık) bulunmalıdır. Antet, çizim kâğıdının

Detaylı

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I

Dr. Fatih BARUTÇU GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI EĞİTİM YAYIM VE YAYINLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI MÜFREDATLARI BÖLÜM I Versiyon Tarih Hazırlayanlar Tanımlama 1 25.11.2014 Emre ERDEM Dr. Fatih BARUTÇU Antalya-Alanya Hizmet İçi Değerlendirme Toplantısında düzenlenmiştir. BÖLÜM I Hizmet İçi Eğitim Programının Adı Genel Amacı

Detaylı

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Tek Kaçış Noktalı Perspektif 2 Ders Saati (40+40dk)

-DERS PLANI- Görsel Sanatlar Dersi. Tek Kaçış Noktalı Perspektif 2 Ders Saati (40+40dk) DERS SINIF KONU SÜRE AMAÇLAR HEDEF VE DAVRANIŞLAR DERS İÇERİĞİ VE SÜREÇ Görsel Sanatlar Dersi 9. Sınıf Tek Kaçış Noktalı Perspektif 2 Ders Saati (40+40dk) -DERS PLANI- 1. Tek kaçış noktalı perspektifi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ DEMİR VİTRİNLER ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Skecher (Çizim) Komutları

Skecher (Çizim) Komutları Skecher (Çizim) Komutları Ahmet SAN Karamürsel 2018 Sketch Oluşturma Catia programında katı model oluşturmak için öncelikle sketch oluşturmamız gerekir bu işlem sketcher araç çubuğu üzerindeki sketch ile

Detaylı

Kesit Görünüşler. Kesit Görünüşler

Kesit Görünüşler. Kesit Görünüşler Kesit Görünüşler Bir parçanın içkısmında bulunan delikleri, boşlukları belirtmek ve ölçülendirebilmek için hayali olarak kesildiği farzedilerek çizilen görünüştür. geometrisi bulunan parçalar daha kolay

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ VAZİYET VE MERDİVEN PLANI ÇİZME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1.

Genel Bilgi. İz Düşüm Düzlemleri ve Bölgeler. Yrd. Doç. Dr. Garip GENÇ Şekil: İz düşüm düzlemlerine bakış doğrultuları. Page 1. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU Teknik Resim Genel Bilgi Uzaydaki cisimlerin eksiksiz bir anlatımı için, ana boyutlarıyla birlikte parçanın bitmiş hallerinden ve üzerindeki işlemlerle birlikte diğer

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

Görünüş ve çeşitleri. Ön görünüş : Cisme önden bakılarak çizilen ve görünmeyen çizgilerin en az, detayın ise en fazla. olduğu görünüştür.

Görünüş ve çeşitleri. Ön görünüş : Cisme önden bakılarak çizilen ve görünmeyen çizgilerin en az, detayın ise en fazla. olduğu görünüştür. örünüş çıkarma 2 örünüş ve çeşitleri ik izdüşüm yönteminde, izdüşüm ölçülerinin cismin gerçek büyüklüğü ile aynıdır. ik izdüşüm yöntemi ile temel izdüşüm düzlemlerine çizilen izdüşümlere görünüş denir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN PANTOLON KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

MHN 113 Mühendislik Çizimi 2

MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 2. BÖLÜM ÇİZGİLER MHN 113 Mühendislik Çizimi 2 2. ÇİZGİLER 2.1. Çizgi Tipleri ve Uygulamaları Doğru ve eğri şeklinde, kesik veya sürekli herhangi bir şekildeki bir başlangıç noktasını bir bitiş (son) noktası

Detaylı

SOLID EDGE PROGRAMINDA SKETCH MENÜSÜ Çizim Alanı Temel Çizimleri Çizgileri İlişkilendirme Çizgi Referansı Yakalama Ölçülendirme 3 Ersin Toptaş Mekatro

SOLID EDGE PROGRAMINDA SKETCH MENÜSÜ Çizim Alanı Temel Çizimleri Çizgileri İlişkilendirme Çizgi Referansı Yakalama Ölçülendirme 3 Ersin Toptaş Mekatro 1 Ersin Toptaş Mekatronik Bölümü Bir modelin oluşturulmasında taslak çizimlerinin yapıldığı kısımdır. Bu taslak resim çiziminde 2D (İki Boyutlu) den faydalanılır. 2 Ersin Toptaş Mekatronik Bölümü 1 SOLID

Detaylı

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI

TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI TASARI GEOMETRİ SINAV SORULARI 1. Alın iz düşümüne parelel veya çakışık olan doğrular profilde hangi ı verir? 9. Doğrunun düzlemi deldiği noktayı düzlem geçirme metodu ile bulunuz. A) Profil ve alınla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KALIP ELEMANLARI ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN CEKET KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir.

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir. PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ Dersin Modülleri PVC Pencere ve Kapı Çizimi PVC Pencere ve Kapı Detayları Çizimi PVC Kaplama Çizimi PVC Birleşimlerin Çizim ve Taraması Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ AHŞAPTA ÖLÇEKLER VE ÖLÇÜMLENDİRME ANKARA-2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır.

Görünüş çıkarmak için, cisimlerin özelliğine göre belirli kurallar uygulanır. Görünüş Çıkarma Görünüş çıkarma? Parçanın bitmiş halini gösteren eşlenik dik iz düşüm kurallarına göre belirli yerlerde, konumlarda ve yeterli sayıda çizilmiş iz düşümlere GÖRÜNÜŞ denir. Görünüş çıkarmak

Detaylı