AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK İŞLEMLER LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA"

Transkript

1 Deri prick testi Bronkoskopi, tanısal (Fleksble/rijit), bronşial lavaj ile birlikte veya değil Ambulatuar kan basıncı ölçümü (24 saat) saat EKG kaydı (Holter) Fötal ekokardiyografi Kapsül endoskopi Rektoskopi ve/veya sigmoidoskopi Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi ile biyopsi Kolonoskopi, total Özefagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi (biri veya hepsi) Özefagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi ile biyopsi alınması Özofagus /Mide/ İntestinal / Kolon motilitesi Bireysel psikoterapi, her bir seans Kişilik testleri, her biri Nöropsikolojik test bataryası Zeka testleri, her biri Aktivasyonlu EEG (Farmakolojik aktivasyon) Rutin EEG (Çocuk-büyük) EEG veya Serebral fonksiyon (aeeg)monitörizasyonu Uyku aktivasyonu Video-EEG monitörizasyon Video-EEG, sfenoid elektrotlar ile Video-EEG, skalp elektrotları ile Video-EEG, subdural stripler ile Video-EEG + kortikal stimülasyon ve beyin haritalaması Wada testi sırasında EEG kaydı EMG, genel tarama (Üç ekstremite) EMG, hareket hastalığı protokolü EMG, kraniyal nöropati protokolü EMG, motor nöron hastalığı protokolü EMG, myasteni protokolü EMG, myopati protokolü EMG, periodik paralizi protokolü EMG, polinöropati protokolü EMG, radikülopati ve pleksus protokolü EMG tuzak nöropati protokolü, iki taraf EMG, distoni protokolü Refleks çalışmaları, her bir refleks Repetetif sinir uyarımı R-R interval varyasyonu analizi Rutin EMG taraması / Elektrodiyagnostik konsültasyon Sempatik deri cevapları Sinir iletim çalışması Tek lif EMG si Tremor kaydı Tremor kaydı ve spektral frekans analizi İşitsel beyinsapı UP (BAEP) Kraniyal sinir SEP Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst ve alt ekstremiteler Motor uyarılmış potansiyeller (MEP), üst veya alt ekstremiteler P Somatosensoryel UP (SEP), üst ve alt ekstremiteler Somatosensoryel UP (SEP), üst veya alt ekstremiteler Vizüel UP (VEP) Fluorescein Fundus Anjiografi (FFA), iki göz ICG anjiyografisi, iki göz Ön segment anjiyografisi, iki göz Sistometri ve EMG Ürodinamik çalışma Videoürodinami Periferik kan yayması değerlendirilmesi Akciğer perfüzyon sintigrafisi, planar Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, SPECT Akciğer Perfüzyon Sintigrafisi, Kantitatif Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Aerosol) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Aerosol) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, Planar (Technegas) Akciğer Ventilasyon Sintigrafisi, SPECT (Technegas) Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m HMPAO) Beyin Perfüzyon SPECT (Tc-99m ECD) Beyin Perfüzyon SPECT, iktal çalışma (Tc-99m ECD) Beyin PET Konvansiyonel Beyin Sintigrafisi Erişkin/ çocuk allerji ve/veya immünoloji uzman hekimleri hariç olmak üzere her bir hasta için yılda en fazla 10 adet faturalandırılır. Çocuk ve erişkin Hematoloji uzman hekimlerince yapılması halinde faturalandırılır. Sayfa 1 / 8

2 Sisternografi (In-111 DTPA) Sisternografi (Tc-99m DTPA) Beyin Reseptör Çalışması, SPECT (I-123 IBZM) Ventriküler Şant Açıklığının Araştırılması Miyokard Perfüzyon SPECT (Tl-201) Miyokard Sempatik İnervasyon Sintigrafisi (I-123 MIBG) Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), istirahat Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), SPECT Miyokard Perfüzyon SPECT, reenjeksiyon (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tc-99m kompleksleri) Miyokard Perfüzyon SPECT, GATED (Tl-201) Miyokard Perfüzyon SPECT (Tc-99m kompleksleri) Miyokard PET, viabilite çalışması Miyokard PET, perfüzyon çalışması Radyonüklid Venografi Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA), stres Radyonüklid Ventrikülografi (MUGA)SPECT, stres Farmakolojik STRES Miyokard Attenüasyon düzeltme Artrosintigrafi Kemik Sintigrafisi, üç fazlı Kemik Sintigrafisi, tüm vücut Kemik Sintigrafisi, SPECT Kemik PET Anatomik korelasyon iskelet sistemi uygulamaları için Perklorat kovma testi Adrenal Korteks Sintigrafisi (I-131 Norkolesterol) Paratiroid Sintigrafisi, Dual Faz (Tc-99m MIBI) Paratiroid Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m MIBI) Tiroid Sintigrafisi Tiroid Uptake Çalışması (Tc-99m Perteknetat) Tiroid Uptake Çalışması (I-131) Anatomik korelasyon tiroid ve paratiroid sintigrafileri için Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m Kolloid) Gastrointestinal Kanama Çalışması (Tc-99m RBC) Gastrointestinal Protein Kaybı Çalışması Gastroözefajiyal Reflü Çalışması Hepatobiliyer Sintigrafi Karaciğer Dalak Sintigrafisi, Planar Karaciğer Dalak Sintigrafisi, SPECT Mekkel Divertikülü Araştırması Mide Boşalma Çalışması Özefagus Transit Çalışması Tükrük Bezi Sintigrafisi Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m DTPA) Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m MAG-3) Böbrek Sintigrafisi, Dinamik (Tc-99m EC) Böbrek Parankim Sintigrafisi, SPECT (Tc-99m DMSA) GFR Ölçümü, İn vitro (Tc-99m kompleksleri) GFR Ölçümü, Kamera Metodu (Tc-99m kompleksleri) GFR Ölçümü, İn vitro (Cr-51 EDTA) Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m MAG-3) Böbrek Sintigrafisi, ACE İnhibitörlü (Tc-99m DTPA) Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, direkt Vezikoüreteral Reflü Sintigrafisi, indirekt Böbrek Parankim Sintigrafisi, Planar (Tc-99m DMSA) Testis Sintigrafisi Enfeksiyon Odağı Araştırması, İşaretli Lökosit Enfeksiyon Odağı Araştırması, SPECT Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m HIG) Enfeksiyon Odağı Araştırması (Tc-99m Nanokolloid) Lökosit İşaretlemesi Dalak Sekestrasyon Çalışması Eritrosit Yaşam Süresi Saptanması Eritrosit/Plazma/Total Kan Volümü Tayini Hepatik Arter Perfüzyon Çalışması Hemanjiyom görüntüleme, SPECT, işaretli eritrosit ile Kemik iliği sintigrafisi Lenfosintigrafi Selektif Dalak Sintigrafisi (Tc-99m işaretli denatüre eritrosit) Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tc-99m V-DMSA) Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m V-DMSA) Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Ga-67) Tümör Görüntüleme, SPECT (Ga-67) İyot-131 Tüm Vücut Tarama, tanısal İyot-131 Tüm Vücut Tarama, tedavi sonrası Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (In-111 Oktreotid) Tümör Görüntüleme, SPECT (In-111 Oktreotid) Sayfa 2 / 8

3 Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tc-99m işaretli peptid) Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m işaretli peptid) Onkolojik PET (Ga-68 peptid) İntraoperatif Gama Prop Uygulaması Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-131 MIBG) Tümör Görüntüleme, SPECT (I-131 MIBG) Tümör Görüntüleme, Tüm Vücut (I-123 MIBG) Tümör Görüntüleme, SPECT (I-123 MIBG) Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tc-99m Kompleksleri ile) Tümör Görüntüleme, SPECT (Tc-99m Kompleksleri ile) Radyoimmünosintigrafi, tüm vücut Radyoimmünosintigrafi, SPECT Sentinel Lenf Nodu Çalışması Meme Sintigrafisi Tümör Görüntüleme, tüm vücut (Tl-201) Tümör Görüntüleme, SPECT (Tl-201) Onkolojik PET (F-18 FDG) Dakriosintigrafi Organ Kan Akımı Çalıması (Tc-99m kompleksleri ile) Mammografi (Tek meme) Anterograd pyelografi, var olan kateterden Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü Artrografi Bronkografı Çift kontrast kolon tetkiki Çift kontrast mide tetkiki Dakriosistografi Defekografi Distal kolon grafisi Duktografi-galaktografi Enteroklizis Faringografi Faringo-özefagografi Fistülografi Histerosalpingografi (HSG) İnravenöz Piyelografi (İVP) İnravenöz Piyelografi (İVP), dakikalık İnce barsak tetkiki Kolon tetkiki Laringografi Lenfanjiyografi Mide duedonum tetkiki Miyelografi Oral kolesistografi Özefagografi Peroperatuar kolanjiyografi Poş grafisi Retrograd piyelografi Retrograd üretrografi Sialografi (iki taraf) Sialografi (tek taraf) Sine özefagografi Sistogram (Üç film) T tüp kolanjiyografi Velofaringeal sinefloroskopi Voiding sistoüretrografi Aorta-femoro-popliteal arteriyografi Aortografi, torakal Aortografi, abdominal Coliak anjiografi ve arteriel portografi Selektif renal anjiyografi, iki taraf İnferior mezenterik anjiyografi Spinal anjiyografik tarama Selektif karotid anjiyografi, tek taraf Diyaliz fistülogram Hepatik venografi ve wedge venografi Sürrenal venografi, iki taraf Gonadal venografi, iki taraf İnferior veya superior vena kavagrafi Portal venöz kan örneklemesi Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi Splenoportografi Sürrenal venografi, tek taraf Gonadal venografi, tek taraf Venografi, alt ekstremite, tek taraf Venografisi, üst ekstremite, tek taraf boyutlu renkli Doppler ultrasonografi Sayfa 3 / 8

4 Abdominal aorta renkli Doppler US Abdominal renkli Doppler US Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı Fötal biyometri ve biyofizik skorlama İntraoperatif renkli Doppler US Karotis renkli Doppler US (Tek, bilateral) Kitle lezyonu renkli Doppler US Meme renkli Doppler US Obstetrik renkli Doppler US Orbita renkli Doppler US Pelvik renkli Doppler US Penil renkli Doppler US Portal ven renkli Doppler US Renal renkli Doppler US (Bilateral) Skrotal renkli Doppler US Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı Tiroid bezi renkli Doppler US Transkranial veya transfontanel renkli Doppler Transrektal renkli Doppler Vertebral arter renkli Doppler US (Tek, bilateral) Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US BT, 3 boyutlu görüntüleme BT, angiografi, tek anatomik bölge için BT, abdomen, alt BT, beyin (Aksiyel+koronal) BT, beyin BT, boyun BT, dental tomografi BT, extremite (20-50cm bölge) BT, hava veya opaklı sisternografi BT, hipofiz BT, kantitatif tomografi (Kals.skor., BTBMD gibi) BT, larenks BT, maksillofasial tomografi, aksiyel BT, maksillofasial tomografi, koronal BT, nazofarinks BT, orbita BT, paranazal sinüs BT, radyoterapi planlaması için tomog BT, tempomandibüler eklem BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem BT, toraks BT, tomografi, diğer BT, üst abdomen BT, vertebra, servikal BT, vertebra torakal BT, vertebra lumbal BT eşliğinde girişimsel tetkik BT perfüzyon çalışmaları BT sanal endoskopi BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme BT, yüksek rezolusyonlu akciğer BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar MR, akciğer ve mediasten MR, abdomen, alt MR, beyin MR, BOS akım MR, boyun MR, diffuzyon MR, dinamik MR, Eklem tek MR, ekstremite tek taraflı MR, fonksiyonel MR, hipofiz MR, kardiak MR, kardiak fonksiyon MR, kardiak perfüzyon MR, kulak MR, vertebra, lomber MR, meme MR Anjiyografi MR Kolanjiyografi MR Myelografi MR Spektroskopi (Tek voksel tek eko) MR Spektroskopi (Multivoksel tek eko) Sayfa 4 / 8

5 MR ürografi MR artrografi MR, diğer MR, Nazofarinks MR, Orbita MR, Perfüzyon MR, Vertebra, servikal MR, Temporomandibuler eklem (Tek eklem) MR, Vertebra, torakal MR, Abdomen, üst MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile MR, Girişimsel MR, Yüz ,25-Dihidroksi Vitamin D Hidroksikortikoidler (HPLC) Hidroksi Vitamin D Hidroksi İndol Asetik Asit ACTH stimülasyon testi Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) Alfa- galaktozidaz Alfa- glukozidaz Alkalen fosfataz (Kemiğe spesifik) Sadece Pediatrik Endokrinoloji ve/veya Pediatrik Amino asit (Her biri) Metabolizma Hastalıkları Uzman hekimi tarafından istenmesi halinde faturalandırılır Aliminyum (Atomik absorbsiyon) Arsenik (Atomik absorbsiyon) Asit beta galaktosidaz Asit seramidaz Beta-galaktosidaz Beta-glukosidaz BOS İmmunelektroforez Civa (Atomik absorbsiyon) Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS) Down sendrom1 (PAPP-A+Serbest beta HCG) Everolimus Sadece diyabetik hastalarda faturalandırılır. Üçüncü basamak Glikolize hemoglobin (Hb A1C), HPLC yöntemi ile sağlık hizmeti sunucularınca en fazla üç ayda bir faturalandırılır Glikolize hemoglobin (Hb A1C) Sadece diyabetik hastalarda faturalandırılır. En fazla üç ayda bir faturalandırılır Glukagon testi Homosistein İmmün yetmezlik paneli İnsülin-ACTH-kortizol testi İnsülin-STH testi Kapiller serum protein elektroforezi Krom (Atomik absorbsiyon) LDH izoenzimleri (Elektroforez) L-dopa-prolaktin supresyon testi Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test LRH testi Mukopolisakkarit analizi (İdrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez) Nazal provokasyon testleri Nikel Nükleer matriks protein (NMP 22) Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS) Organik asit analizi (İdrarda) Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS) Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol) Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide) Procalcitonin Radyoaktif invitro globin zincir sentezi S100 proteini Serum immünelektroforezi Spesifik IgE (5'li miks) Spesifik IgE Su yükleme testi Sirolimus kan düzeyi tayini Takrolimus (FK 506) Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI) TRH stimülasyon testi TSH stimülasyon testi Ter testi Üçlü test (E3-HCG-AFP) Yenidoğan taraması (Tandem MS) Sayfa 5 / 8

6 Aktive protein C rezistansı Anormal hemoglobin taraması Anti Faktör II a Anti Faktör X a Antijene özgün sitotoksik yanıt, tetramer ile Doku Plazminojen aktivatör (TPA) Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için) Global fibrinolitik kapasite Hemoglobin elektroforezi HPLC ile Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile Hemoglobin zincir analizi (HPLC) HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek çözünürlükte HLA uygun donör taranması, aile içi HLA-A, B, C moleküler düşük çözünürlükte HLA-DR, DP, DQ moleküler düşük çözünürlükte In vitro doku kültürü (semi solid agar) İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç Kollajen ADP (Tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) Kollajen epinephrin (Tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu) Lenfosit alt grupları Lökosit sistin izolasyonu (HPLC) Monoklonal antikor (Her biri) Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini PAC-1 kompleks (Flow sitometri) Panel reaktif antikor (PRA) Class I Antijene spesifik Panel reaktif antikor (PRA) Class I tarama Panel reaktif antikor (PRA) Class II Antijene spesifik Panel reaktif antikor (PRA) Class II tarama Platelet F Protein C Protein C antijeni Protein S Protein S antijeni Sitotoksik lenfosit alt grupları (Panel) Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), serbest Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), total Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI) Tromboelastogram, her bir kartuş von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör Actinomyces kültürü Anaerob kültür Campylobacter kültürü Chlamydia kültürü Difteri kültürü Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test) Helicobacter pylori kültürü Legionella kültürü Leishmania kültürü Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem ) Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (Otomatik sistem), her biri Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil Borrelia burgdorferi antikor (Western blot) Candidomannan CMV antijenemia viral yük (IFA) Galaktomannan antijeni HIV doğrulama (Western-blot) İnfluenza virus antijeni (DFA) Kollajen Tip I C Terminal (CICP) Legionella antijeni (İdrar) lg G alt sınıfları Pneumocystis carinii (DFA) İmprint Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi Sıvı bazlı sitoloji Servikal veya vajinal sitoloji Vücut sıvıları ve eksfoliatif sitoloji Abortus Apse materyali Akciğer, transbronşial biyopsi Sayfa 6 / 8

7 Anüs, polipoid gelişme (Tag) Arter, aterom plağı Bartholin bezi kisti Bronkus, biyopsi Bursa/ synovial kist Burun mukozası, biyopsi Burun, sinüs polipleri inflammatuar Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi Duodenum, biyopsi Eklem, gevşek cisim Hematom İnce barsak, biyopsi Kemik iliği biyopsisi, patoloji Kıkırdak, shaving Kolesteatoma Kolon, biyopsi Konjonktiva, biyopsi/pterygium Kornea Larinks, biyopsi Mesane, biyopsi Mide, biyopsi Mukosel, tükrük Nazofarinks/orofarinks, biyopsi Nöroma-morton/travmatik Özofagus, biyopsi Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik Plevra/perikard-biyopsi Polip, kolorektal Polip, mide/ince barsak Polip, servikal/endometrial Prostat, iğne biyopsisi Sinüs, paranasal biyopsi Spermatosel Sünnet derisi Trakea, biyopsi Üreter, biyopsi Üretra biyopsi Vajina, biyopsi Varikosel Yumuşak doku, debridman Yumuşak doku lipom eksizyonu veya biyopsi Ağız mukozası/gingiva biyopsi Arter, biyopsi Böbrek, biyopsi iğne Deri, eksizyonel biyopsi Dil, biyopsi Diş / odontojenik kist Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama) Kas, biyopsi Lenf düğümü, biyopsi Meme, biyopsi Prostat, iğne biyopsisi Serviks, biyopsi Sinir, biyopsi Testis, biyopsi Tükrük bezi, biyopsi Vulva/ labia, biyopsi Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç Beyin, biyopsi Prostat, iğne biyopsisi Serviks, konizasyon Histokimyasal Boyamalar İmmünfloresan Mikroskopi İmmünhistokimyasal İnceleme Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin) Kesitlerin Elektron Mikroskopik İncelenmesi SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan "10.Türkiye Halk Sağlığı 524 Kurumu Merkez Laboratuvarı (Refik Saydam Hıfzıssıhha) Paneli" başlığındaki tetkikler 525 SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan "9.A-Moleküler Mikrobiyoloji" başlığındaki tetkikler Sayfa 7 / 8

8 SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan "9.B-Sitogenetik Tetkikler" başlığındaki tetkikler SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan "9.C-Moleküler Tetkikler" başlığındaki tetkikler T: Bu Listenin açıklama bölümünde belirtilen kurallar, SUT ve eklerinde yer alan hükümlere ilave olarak uygulanacaktır. Sayfa 8 / 8

R.G.Tarihi: 01.07.2006 R.G.Sayısı: 26215

R.G.Tarihi: 01.07.2006 R.G.Sayısı: 26215 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( Sıra No: 8 ) R.G.Tarihi: 01.07.2006 R.G.Sayısı: 26215 Bilindiği üzere, (6) sıra nolu 2006 Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Bundan sonra Tebliğ

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda)

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50,00 2 S200001

Detaylı

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar. (İki haftayı geçmesi beklenen mutlak nötropenik hastalarda) 24.00 2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR EK-2 SAĞLIK KURUMLARI HİZMET BAŞI FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT GENEL UYGULAMALAR 1 S200000 Konsultasyon Kurum dışına gönderilen hekimler için % 150 fazlası ödenir. 50.00 2 S200001

Detaylı

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler

GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO. GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler GĠRĠġĠMSEL ĠġLEMLER LĠSTESĠ DEĞĠġĠKLĠĞĠ_ÖZET TABLO GiriĢimsel iģlem listesine yeni eklenen iģlemler KODU ĠġLEM ADI AÇIKLAMA 520.035 Yan Dal Uzman Hekim Muayenesi (İlk 35 hasta için 40 puan, sonraki hastalar

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı

530.360 Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik 0 530.380 Parasentez, tanısal

530.360 Oksijen inhalasyon tedavisi seansı, saatlik 0 530.380 Parasentez, tanısal İŞLEM KODU 510.123 510.124 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta

Detaylı

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123

İŞLEM KODU. Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için 510.123 İŞLEM KODU 510.123 510.124 520.033 İŞLEM ADI Dahili branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan hasta başı vizit, günlük, her hasta için Cerrahi branşlardaki servislerde günde en az iki kez yapılan

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI PATOLOJİ LABORATUARI TEST VE UYGULAMA REHBERİ 2013 GN.FR.1569 REV.00 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. AMAÇ 3 2. KAPSAM...3 3.

Detaylı

FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA İNCELEME USUL VE ESASLARI Sayfa 1 / 42 İÇİNDEKİLER Sayfa 2 / 42 I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ... BEYİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği SUT & HBYS DEĞERLENDİRME REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Adana

Detaylı

SUT ve Göğüs Hekimliği

SUT ve Göğüs Hekimliği SUT ve Göğüs Hekimliği Prof. Dr. Tevfik OZLU Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Başhekimi ozlutevfik@yahoo.com. Ayaktan Hastalar SUT EK-10/A,B,C Göğüs Hastalıkları Poliklinik Paket Ücretleri

Detaylı

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ

PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMA VE TEST REHBERİ 2013 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. ERSİN TUNCER PATOLOJİ UZMANI (LABORATUVAR

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU

GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Doküman no GL.KTP.07 Yürürlük Tarihi 10.05.2015 Revizyon Sayısı 0 LABORATUVARI TEST KATALOĞU Sayfa No SUT KODU TEST ADI NUMUNE TÜRÜ KAP BİLGİSİ MİKTAR TAŞIMA YÖNTEM ÇALIŞMA GÜNÜ RAPORLAMA TARİHİ 900.010

Detaylı

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ

A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ A.Ü.T.F. TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI LABORATUVARLARI TEST REHBERİ 2015 1 İÇİNDEKİLER A. HİZMET KAPSAMI B. PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA İNCELENEN ÖRNEK TÜRLERİ C. MATERYAL GÖNDERME VE KABUL KRİTERLERİ 1.

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Hastane kodu Tetkik Kodu (SUT Kodu) Tetkik Adı 24492 704620 Sperm yıkama İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI ANDROLOJİ BİLİM DALI Numune Kabul Koşulları Doktor isteği olmalıdır. Semen

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu. T.C. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı ANKARA-2015 I Klinik Kodlama İşlem Giriş Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Ankara, 2015 Bu yayın; T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER T.C. Sağlık Bakanlığı Başkanlığı İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDEKİ 3.BASAMAK KISITLAMASI NEDENİYLE 2.BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNCE YAPILAMAYAN İŞLEMLER Hazırlayanlar

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr

TEST KATALOĞU. Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEST KATALOĞU Atatürk Bulvarı No: 237/26-27-28 Çankaya/ANKARA Tel : 0312 427 85 85 - Fax : 0312 427 85 80 www.viromed.com.tr TEK TK 01 Rev.No Rev.Tarihi 02 09.06.2015 Doğru tanı ve başarılı bir tedavide

Detaylı

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00

BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ. Eylül 2013. LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 BİYOKİMYA MİKROBİYOLOJİ Eylül 2013 LAB.RH.01 Yayın Tarihi:01/09/2013 Revizyon Tarihi: Revizyon No:00 Koru Hastaneleri Klinik oratuvarları oratuvarlarımız; Klinik Biyokimya, Klinik Mikrobiyoloji, Seroloji

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI

AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI Kitapçık Türü A T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GELİŞİM SINAVI 20 (20 Mart 2010) Kitapçık Türü A AÇIKLAMALAR VE SINAV KURALLARI 1. Sınav dört ya da beş seçenekli 180 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI Sürüm.3 Kasım 2014 0 TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 KISALTMALAR 4 A. AMAÇ 5 2. EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ

GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ İŞLEM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 1. YATAK ve VİZİT 510.010 Standart yatak tarifesi 0 510.070 Kuvöz 0 510.080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510.090 Yoğun bakım 0 510.100 Steril oda 0 510.110 İzole

Detaylı

LABORATUVAR TEST REHBERİ

LABORATUVAR TEST REHBERİ Sayfa No 1/41 1. GİRİŞ Laboratuar Test Rehberi laboratuarımızda çalışılan testler ve çalışma düzeni hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan bu rehber ile testlerin istenmesinden, sonuçların

Detaylı