13/05/15. Bariatrik Cerrah Anestezist. Kardiyolog Göğüs Hst. Dahiliye Endokrin Gastroenteroloji Psikiyatri Diyetisyen Plastik cerrahi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "13/05/15. Bariatrik Cerrah Anestezist. Kardiyolog Göğüs Hst. Dahiliye Endokrin Gastroenteroloji Psikiyatri Diyetisyen Plastik cerrahi"

Transkript

1 1 Normal Ağırlık Aşırı Kilolu Obez Ciddi Obez Morbid Obez >40 Süper Obez >50 2 Bariatrik Cerrah Anestezist Kardiyolog Göğüs Hst. Dahiliye Endokrin Gastroenteroloji Psikiyatri Diyetisyen Plastik cerrahi Kardiak Hipertansiyon Sistemik Pulmoner (Efor dispnesi, yorgunluk, senkop) KAH Disritmiler Kardiyomyopati Kalp yetmezliği R ve / veya L ventr. yetmezlik belirtileri İskemik kalp hastalığı Pulmoner OSA / Obezite-hipoventilasyon sendromu Havayolu Diyabet/Troid Venöz tromboembolizm 3 1

2 Kapsamlı anamnez O anda hastanın kilosu, boyu, VKİ İlaçlar Kilo kaybı için kullanılan maddeler, Bitkisel takviyeler/ilaçlar Noradrenerjik ve seratonerjik tdv. HT, taşikardi, ankziyete, psikoz ve katekolamin tükenmesine yol açabilir. Hastayla tartışılmalı: sigara kesilmesi periferal ve santral venöz giriş arteriyel kanülasyon muhtemel invaziv monitorizasyon uyanık entübasyon uzamış entübasyon/mv Önceki cerrahiler anestezik zorluklar havayolu güvenliği zor ya da kolay? intravenöz giriş? 4 Fizik muayene, vital bulgular Laboratuar Konsültasyonlar Yoğun bakım ihtiyacı Onam Gerekebilecek hazırlar Yeterli personel Özel yürütme araçları, tekerlekli sandalyeler Uygun boyutta ameliyat masası tansiyon aleti kompresyon çorapları vs. Zor maske ventilasyonu ve zor entübasyon için gerekli hazırlık USG 5 Olağan medikasyonlarına devam edilir. insulin ve oral hipoglisemikler hariç Antibiyotik proflaksisi, artmış postop yara enfeksiyonu riski Ankziyolizis, Analjezi, Aspirasyon pnömonisi ve DVT na karşı proflaksi ele alınmalıdır. Ankziyolizis ve sedasyon oral BZ ler iv midazolam da cerrahiden hemen önce küçük dozlarda titre edilebilir. Gastrik volüm, asidite ya da ikisinin de azaltılması H-2 res.antagonistleri Partikülsüz antasidler Proton pompa inhb Metoklopramid 6 2

3 Akut postop PE nedeniyle morbidite ve mortalitede, morbid obezite major bir bağımsız risk faktörüdür. Postop venöz tromboembolizm bakımından riskli hastalar Venöz staz hast. VKİ 60 kg/m 2 Truncal obezite Önceki venöz TE Hiperkoagülabite Fibrinojen Faktör VII, VIII Von Willebrand faktör Plazminojen Aktivatör İnh.-1 Hipofibrinolizis OSA/OHS Ameliyat öncesi İVC ya filtre konulması düşünülebilir Daha önce PE/DVT Venoz staz delilleri Hiperkoagülabilite Cerrahiden önce ve hasta tam olarak mobil oluncaya kadar her 12 saatte bir 5000 IU sc heparin, pnömatik kompresyon cihazları ile kombine edildiğinde DVT riskini azaltır. Tromboemboli profilaksisinde LMWH ler popularite kazanmıştır. Etkili tromboproflakside erken mobilizasyon da önerilir. 7 Konjestif kalp yetmezliği Kardiyomiyopati İskemik kalp hastalığı Sistemik /pulmoner HT Hipertrofi Kor pulmonale Kardiyak aritmiler Derin ven trombozu Pulmoner emboli Zayıf egzersiz kapasitesi Sınırlı mobilite FM Ani ve açıklanamayan ölüm Kalp seslerinin duyulması zor insidansında artış Sedanter yaşam>>periferal ödem Kısa kalın boyun>>jvp 8 Bazal elektrokardiyogram Kontrol kan basıncı R ya da L ventriküler disfnk.un delilleri KAH ın varlığı Uygun değerlendirildiği, ideal hazırlandığı ve perioperatif optimal idare edildiğinde, bilinen KAH ı olan hastalar, olmayanlarla morbidite ve mortalite açısından benzer bulunmuştur Kardiyopulmoner egzersiz test Bilinmeyen ya da sınırlı egzersiz toleransı ya da anlamlı komorbidite birlikteliği Egzersiz yapılamıyor ise Alternatif provokatif kardiak test Eşlik eden kardiyovasküler hst.lara uygun preop ilaç uyglaması 9 3

4 Sol kalp ile ilgili olarak, Sol ventrikül hipertrofisi/ yüklenme Düşük QRS voltajı, LA anormallik, Sol dal bloğu, T dalgasında inf. ve lateralde düzleşme Sağ kalp ile ilgili olarak, Sağ ventrikül hipertrofisi/ yüklenme Uzun prekordiyal R dalgaları Sağ aks deviasyonu ya da dal bloğu P pulmonale ve pulm HT Kor pulmonale Myokardial iskemi/ geçirilmiş MI L ya da R atrium dilatasyonu ve hiperkoagülabilite Atrial taşiaritmiler ya da fibrilasyon Kardiak aritmiler Hiperkapni, hipoksi, sistm/pulm.ht, KY 10 KAH şüphesi ile kardiyolojiye gönderilen hastalarda egzersiz ya da dobutamin stres ekokardiyogram Pulmoner HT un en yararlı teyidi: Trikuspit regurjitasyonunun identifikasyonu 11 Azalma Akciğer ve göğüs duvarı kompliyansı Akciğer volüm-kapasiteler Abdomende ve torakstaki adipoz doku fazlalığı, FRC ve TLC de düşme ile sonuçlanan, diyaframatik mobilitede anlamlı bir azalma oluşturur. ERV Supin ve anestetize hastada daha da azalır.» PEEP---CO Artma Respiratuar rezistans hava akımına rezistansta artma (göğüs boşluğunda doku fazlalığı) Solunum işi O 2 tüketimi ve CO 2 üretimi Dispne, egzersiz toleransının değerlendirilmesi OSA sempt/öyküsünün değerlendirilmesi CPAP veya BiPAP uyumunun belirlenmesi Oda havasında bazal AKG CO 2 retansiyonunu değerlendirmeye, Perioperatif O 2 uygulamasına, CPAP gereksinimine, Muhtemel postoperatif ventilasyon desteği ve weaninge Gerekli ise SFT dökümante pulmoner problemler dispne nedeniyle sınırlı performans VKİ> 60 kg/m

5 Altta yatan AC hastalığı Pulmoner konjesyon Belirgin pulmoner arterler 13 Obez hastada zor havayoluna katkıda bulunacak anatomik değişiklikler; Atlantoaksiyal eklem ve servikal vertabra hareketlerinde kısıtlılık Üst torakal ve alt servikal yağ yasnkları, ağız ve farinksde aşırı doku kıvrımları, kısa kalın boyun, suprasternal, presternal ve post.servikal yağ, çok kalın bir submental yağ yasnğı Artmış boyun çevresi ya da aşırı faringeal yumuşak doku Üst havayolu darlığı ya da kollaps ve böylece indüksiyonu takiben zor maske venulasyonu VKİ>26 olanlarda maske venulasyonunda zorluk 3 kat artmış SedaUflerin verilmesiyle havayolu obstriksiyonu gelişebilir. 14 OSA nın varlığı zor ventilasyon ve/veya entübasyon ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelebilir. Fakat uyku apnesinin şiddeti ile zor entübasyon görülmesi arasında bir ilişki yoktur Artmış boyun çevresi ile zor entübasyon arasında bir ilişki Boyun çevresi 40 cm ise % 5 >60 cm ise % 35 problemli VKİ-Zor entübsyn VKİ>35 kg/m 2 è zor entübsyn %15.5 VKİ<30 kg/m 2 è zor entübsyn % 2.2 Zor entübasyon ile OSA nın varlığı ve şiddeti Artmış boyun çevresi Artmış VKİ arasında ilişki yoktur. Artmış boyun çevresi zor laringoskopi ile ilişkilidir Sadece Mallampati 3 ve erkek cinsiyet zor entübasyonla ilişkili 15 5

6 Potansiyal zor endotrakeal entübasyon belirleyicileri; Boyun çevresi > 43 cm (troid kartilaj) Yüksek VKİ Mallampati 3 Erkek cinsiyet Azalmış tromental mesafe (<6.5cm) Kısa kalın boyun, servikal yağ, büyük dil yaş >100 kg (K), >120 kg (E) Obezitenin zor endotrakeal intubasyonun bir belirleyicisi olup olmadığı tartışmalıdır. Zor havayolu olasılığını tesbit edebilmek için kapsamlı bir havayolu incelemesi yapılmalıdır. Oral ya da servikal hareket kısıtlılığı delillerinin aranması Mallampati skoru, cinsiyet Önceki zor maske/entübasyon hakkında bilgi Optimal pozisyon Rampa ters trendelenburg Zor havayolu yönetimi seçenekleri 16 Morbid obezlerde OSA insidansı % 90 kadar yüksek olabilir. OSA si olan hastada faringeal bölgede tonsiller, tonsiler pililer, uvula, dil, ariepiglo^k kıvrımlar ve lat.faringeal duvarda aşırı yağ doku yatakları mevcu_ur. Bu yağ depolanması, en belirgin olarak lateral faringeal duvardadır ve rutin havayolu muayenesinde fark edilmeyebilir. Semptomlar Yükses sesle horlama tanıklı apne gündüz aşırı uyuklama hipertansiyon Perioperatif risk üzerine OSA nın etkileri tartışmalıdır oksimetri polisomnografi» bireyselleştirilmeli 17 STOP BANG S T O P Snoring: Yüksek sesle horlama var mı? Tired: Sıklıkla yorgun, bitkinlik ya da gündüz vakti uykulu hissetme var mı? Gündüz uykuya dalma? Observed: Başkaları tarafından uyku esnasında solunumun durduğunun, tıkandığının, gözlenmesi Blood Pressure: HT var mı? Tdv ediliyor mu? B BMI > 35 A Age > 50 N Neck : E> 43 cm K> 41 cm G Gender: E 18 6

7 Detaylı klinik geçmiş Eğer OSA tanımlanmış ve CPAP önerilmiş ise, hasta evde tedaviye başlaması için teşvik edilir ve perioperatif peryod boyunca devam edilmelidir. 4-6 haftada Dil volümünde azalma Faringeal boşlukta artış Preop CPAP ya da BİPAP uygulamasının, ciddi OSA ile gözlenen bazı kardiyovasküler değişiklikleri azaltabileceği hatta tersine çevirebileceğini gösteren deliller vardır. CHF de LVEF da artış >>> 3 hft.da HR ve BP da azalma, CHF liği olan hastanın EF da % 35 artış>>> 4 hft.da Sabah HT da düzelme>>> 8 hft.da Pulm. HT da düşme>>> 3-6 ayda Postop hipoksiye eğilim nedeniyle yoğun bakımda izlem veya reentübasyon gerekebilir. 19 Uzun dönem OSA etkileri, OHS gelişmesine yol açar. Obezite Hipoksemi Hiperkarbi Gün içinde hipersomnolans Polisitemi Pulm. HT Sağ kalp yetm. 20 Tam kan sayımı AKŞ / Hemoglobin A 1c Biyokimya Renal Hepatik Troid fonk. Elektrolitler PT/PTT K vit Anormal PT Normal PTT Lipit profili Arteriyel kan gazları Solunum fonk. testl. İdrar Tirotropin 25-hidroksivitamin D Fe, Ca, folat, vitb

8 Bu hasta populasyonunda KC fonksiyon anormallikleri sıktır Hepatositlerde lipit birikmesi KC de hasara, basit yağ infiltrasyonu ya da siroza neden olabilir. KC de fibrosizin eşlik ettiği ya da etmediği inflamatuar değişiklikleri tanımlamak için; Nonalkolik yağlı KC hast Nonalkolik steatohepatit Perioperatif riskler ve postop sonuçlar için hastalığın yaygınlığı belirleyici bir faktör Portal HT ile birlikte sirotik KC hst. ında bariatrik cerrahinin kontrendike olduğu düşünülebilir 22 Obezlerde RBF, GFR ve tubuler reabsorbsiyon artar böbrek yoluyla atılan ilaçların klerensi artabilir GFR ve RBF ı azaltabilecek ajanların kesilmesi, akut böbrek yetmz. presipitasyonunu veya renal yetmezliğin daha da kötüleşmesi riskini minimize etmek için gerekli olabilir. 23 Bozulmuş glukoz toleransı Tip II DM (%15-20) Serum glukoz seviyesi <150 mg/dl şekilde idame ettirilmesi Hemoglobin A 1c değerinin % 7 den az Hipotiroidizm ve Cushing hastalığına yatkınlık Artan O 2 tüketimi CO 2 üretimi psödokolinesteraz aktivitesi Metabolik sendrom Kriter Abdominal obezite Trigliseritler HDL kolesterol Kan basıncı AKŞ Değer Bel çevresi >102 cm (E) >88 cm (K) 150 mg/dl <40 mg/dl (E) <50 mg/dl (K) 130/85 mmhg 110 mg/gl 24 8

9 Pasif agresif kişilik Ankziyete Depresyon Zayıf benlik saygısı 25 VKİ 50 kg/m 2 Erkek cinsiyet HT Pulm emboli riski Venöz TE öyküsü Pulm HT Obezite hipoventilasyon Yaş > 45 Mortalite(%) 0-1: A: Düşük risk: : B: Orta risk: : C: Yüksek risk: Anestezistler, muhtemel metabolik ve nutrisyonel değişiklikleri tanımalıdır. Yaygın uzun dönem nutrisyonel anormallikler vit B 12, demir, kalsiyum ve folat eksikliği Hızlı kilo kaybı ile hastada protein de düşebilir. APGARS Nöropa- Uzun süren kusma Hiporefleksi Kas zayıflığı Elektrolit ve koagülasyon endeksleri cerrahi öncesi kontrol edilmelidir Özellikle vitamin ve besin takviyesi alımında uyumu zayıf hasta Kronik olarak diüretik ve kilo kaybı için ilaç kullanan hasta Kronik vit K eksikliği, (2,7,9,10 eks.liği) anormal PT, normal PTT ElekUf cerrahide koagülopauyi düzeltmek için vit K kullanılabilir. Acil cerrahide ya da akuf kanamada TDP gerekir. 27 9

10 Stabl olmayan KAH Kontrolsüz ciddi OSA +pulm HT Kontrolsüz psikiyatrik bzk.lar Mental retardasyon (IQ< 60) Cerrahiyi anlamada yetersizlik Uyulacak postop kısıtlamaları algılama yetersizliği Devam eden ilaç suistimali 5 yıldan az survi prognozu olan maligniteler Portal HT eşlik eden ağır KC hast

11 İdealVA(kg)= Boy(cm) 105(K) / 100 (E) Yağsız VA (kg)= 9270.TVA(kg)/ VKİ = İVA+ %20 (TVA- İVA) Adjusted Body Weight= İVA+0.4(TVA- İVA) 31 11

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011

Preoperatif değerlendirme. Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Preoperatif değerlendirme Dr. Tuba T. Duman-Ekim 2011 Amaç Cerrahi girişimin yarattığı riski belirlemek ve en aza indirmektir. Bilinmeyen komorbid bir hastalığı ve cerrahi risk faktörlerini tanımak Preoperatif

Detaylı

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ

KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ KISIM 2 KLİNİK KALP YETERSİZLİĞİ BÖLÜM 2.1 BÖLÜM 2.2 Pratikte Kalp Yetersizliği: Kılavuzlar ve Klinik Kanıtlarla; Akut/Kronik KY de Teşhis, Tedavi, Ayırıcı Tanı, Korunma ve Tedavi Sorunları Prof. Dr. Rasim

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI OBEZ HASTALARDA LAPAROSKOPİK CERRAHİDE REKRUİTMENT MANEVRASI VE EŞİT ORANLI MEKANİK VENTİLASYON UN (1:1) ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Derleme Review 213 Uyku ile İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Sleep Related Hypoventilation and Hypoxemia Disorders Dr. Aygül GÜZEL Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları

Detaylı

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D.

ANESTEZİ. Dr. Süleyman GANİDAĞLI. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORAKS CERRAHİSİ İÇİN ANESTEZİ Dr. Süleyman GANİDAĞLI Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A.D. TORASIK ANESTEZİ Fizyolojik Özellikler Hastanın yan yatırılması Lateral dekubit Toraksın açılması Açık pnömotoraks

Detaylı

ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ

ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ 1 Mart 2013 KC Nakli ve Genel Cerrahi Operasyon Odası ANESTEZİ EĞİTİM REHBERİ Genel Bilgiler Genel Cerrahiye ayrılan operasyon salonu sayısı 6 adettir: 15, 16, 17, 18, 19 ve 21. Bu salonlardan 15 ve 16

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi

Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 47 Akciğer hastalığı veya hipoksiye bağlı pulmoner hipertansiyon ve tedavisi Pulmonary hypertension related to pulmonary diseases or hypoxia and its treatment Sevda Şener Cömert, Benan Çağlayan Dr. Lütfi

Detaylı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Uykuda Solunum Bozuklukları Dizisi: 11 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu İlişkili Hastalıklar ve Ayırıcı Tanı Oğuz KÖKTÜRK*, Tansu ULUKAVAK ÇİFTÇİ* * Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon İrfan UÇGUN* * Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) hem

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Anestezi/1 Anestezi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Anestezi/3 Hakkımda:

Detaylı

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015

SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 SEZARYEN AMELİYATLARINDA GENEL ANESTEZİ UYGULAMA KILAVUZU 2015 Editörler: Prof. Dr. Şükran Şahin Prof. Dr. Berrin Günaydın Prof. Dr. Tülay Özkan Seyhan Hazırlayanlar: Yrd. Doç. Dr. Arzu Köse Yard. Doç.

Detaylı

Santral Uyku Apne Sendromu

Santral Uyku Apne Sendromu Santral Uyku Apne Sendromu Dr.Levent Karasulu Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uyku Laboratuarı Santral Uyku Apne Sendromu (SUAS) Uyku sırasında soluk hava akımı

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu**

Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi. Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** ZKTB CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 1 DERLEME Obez ve Morbi d Obez Gebelerde Obstetri k Anestezi Yunus Oktay Atalay*, Sadık Şahin**, Mustafa Eroğlu** (*) Özel Emsey Hospital Anesteziyoloji Kliniği, (**) Zeynep

Detaylı

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI

Anestezi Özet Teorik Bilgiler El Kitapçığı Anest.Ahmet Emre AZAKLI İçindekiler ANESTEZİYE GİRİŞ... 3 ANESTEZİ RİSKİNİN BELİRLENMESİ... 3 SIVI VE GIDA ALIMININ SINIRLANDIRILMASI... 4 PREMEDİKASYON... 4 GENEL ANESTEZİ... 8 ANESTEZİ İNDÜKSİYONU... 8 ANESTEZİ İDAMESİ... 10

Detaylı

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Derleme Review 55 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde Noninvaziv Ventilasyon Noninvasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure Dr. Turgut TEKE Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR

HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONU 27 HEMODİYALİZ HASTASINDA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hemodiyaliz hastalarında tüm sistem ve organlarda bozukluklar, sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorun ve bozuklukların bir

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN ve HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Gülşen Bican SPİNAL ANESTEZİDE KULLANILAN BUPİVAKAİN ve LEVOBUPİVAKAİNİN ETKİ BAŞLANGIÇ SÜRELERİNİN

Detaylı

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp

Kalp Yetersizliği. Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Dr. Alp Aydınalp Kalp Yetersizliği Sendrom Semptom; Nefes darlığı Halsizlik Belirti;Ödem Tetkik: EKO Nonspesifik Semptom tarifleyen hasta? 1) Tedavi altında asemptomatik (Kompanse kalp

Detaylı