Çocukluk Çağı Obesitesi ve Metabolik Sendrom

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocukluk Çağı Obesitesi ve Metabolik Sendrom"

Transkript

1 Çocukluk Çağı Obesitesi ve Metabolik Sendrom Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi İzmir, Mart 2010

2 Obesite Uluslararası sınıflamada ilk kez 1948 de hastalıklar arasında yerini aldı. Dünyada tüm yaş gruplarını etkileyen, bir epidemi E66 Kipping RR et al. BMJ 2008; 337:922

3 Kilo fazlalığı (overweight) ve obesite sınıflaması Erişkinlerden farklı; çocuklarda yaş, cinsiyet ve puberte evresi basit bir sınıflama yapılmasını zorlaştırıyor her ülke kendi standartlarını kullanıyor

4 Kilo fazlalığı (overweight) ve obesite sınıflaması Boya göre ideal vücut ağırlığı Çocuğun ağırlığı (kg) Boya göre ağırlık (%)= X 100 Çocuğun boyuna 50.persentilde karşılık gelen VA (kg) Kilo fazlalığı: %110 Obesite: %120 ve üzeri Boya göre vücut ağırlığı z skorları Kilo fazlalığı: z skoru > 1 SDS Obesite: > 2 SDS Kipping RR et al. BMJ 2008; 337:922 Bundak R et al. Acta Paediatrica 2006;95:194

5 Kilo fazlalığı (overweight) ve obesite sınıflaması Vücut kitle indeksi (BMI) vücut ağırlığı (kg)/boy (m 2 ) Kilo fazlalığı: >75 persentil Obesite : >96 persentil Kipping RR et al. BMJ 2008; 337:922 Bundak R et al. Acta Paediatrica 2006;95:194

6 Türk çocuklarında BMI Bundak R, Furman A, Gunoz H, Darendeliler F, Bas F, Neyzi O. Body mass index references for Turkish children. Acta Paediatr 2006;95: Ozer BK. Growth reference centiles and secular changes in Turkish children and adolescents. Econ Hum Biol 2007;5: Ozturk A, Mazicioglu MM, Hatipoglu N, Budak N, Keskin G, Yazlak Z, Balcı N, Yıldız K, Ustunbas HB, Kurtoglu S. Reference body mass index curves for Turkish children 6 to 18 years of age. J Pediatr Endocrinol Metab 2008;21:

7 Yağ dokusu ölçümü Direkt ölçümler Dansitometri DEXA İndirekt ölçümler Antropometrik metodlar-bel çevresi, deri kıvrım kalınlığı, BMI Biyoelektrik impedans ADP

8 Yağ dokusu ölçümü Adölesanlarda, Erişkin çağdaki yağlanmayı en iyi belirleyen parametre deri kıvrım kalınlığı ölçümü Erişkin çağdaki kardiovasküler sistem hastalıklarına bağlı mortalite riskini adölesan çağda en iyi belirleyen ölçüm BMI veya BMI z skoru Bel çevresi ölçümü Visseral yağ birikimi, abdominal obesite, elma tipi yağlanma Obes çocuklarda metabolik sendrom ve erişkin yaşta KAH gelişim riski ile güçlü ilişkili Baker JL et al. N Engl J Med 2007:357;2329 EbeD Adamo. Endocrinol Metab Clin N Am 2009;38:

9 Çocuklarda obesite prevalansı Dünyada, 5 yaş altı çocukların 22 milyonunda kilo fazlalığı mevcut 6-19 yaş aralığında %15 kilo fazlalığı (1980 e göre 3 kat artış) WHO. Childhood overweight and obesity.2008www.who.int

10 Obesite prevalansı NHANES 2-15 yaş Surveys ( and ) 2-19 yaş 2 5 yaş : % 5.0 % yaş : % 6.5 % yaş: % 5.0 % 17.6

11 Çocuklarda obesite prevalansı Türkiye de, arasında doğanlar arasında doğanlardan daha uzun ve ağır Pubertal dönemde ve erişkinliğe doğru BMI artıyor kilo fazlalığı % 15-25, obesite %1-4 Neyzi O et al. Acta Paediatrica 2006; 95:1635 Uçkun-Kitapçi A. Pediatr Endocrinol Metab. 2004;17:1633. Dişçigil G. Child Care Health Dev 2009;35:153-8.

12 Çocuklarda obesite gelişiminde risk faktörleri Genetik Etnik köken Anne-babanın kilo durumu Doğum ağırlığı Fiziksel aktivite düzeyi, sedanter yaşam tarzı Enerji içeriği zengin gıda tüketimi

13 Çocuklarda obesite gelişiminde risk faktörleri Tek gen defektleri ve obesite sendromları Endokrin hastalıklar Leptin veya melanokortin sistemleriyle ilişkili Prader-Willi, Cohen, Alström s, Bardet-Biedl sendromları Hipotiroidi, Cushing, BH eks.,bh direnci, hipofosfatemik rikets, psödohipoparatiroidizm Vaka serileri Gen çalışmaları Vaka serileri Santral sinir sistemi patolojisi Hipotalamik obesite sendromu Biyolojik ve gözlemsel çalışmalar İkiz ve aile çalışmaları Kalıtsal Etnik köken Parental obesite Güney Amerikalı, Amerikalı, Zenci ve Güney Asyalı çocuklar beyazlara göre risk altında Cohort çalışmalar Kesitsel çalışma Kombine longitüdinal ve kesitsel çalışmalar

14 Çocuklarda obesite gelişiminde risk faktörleri İntrauterin gestasyonel diabete maruz kalma İntrauterin maternal obesiteye maruz kalma Doğum ağırlığı Obesite riskinde artma Mekanizma? Obesite riskinde artma Mekanizma? Düşük doğum ağırlıklı bebeklerden catch-up growth yapanlar Doğum ağırlığının fazla olması Non-sistematik review, kesitsel çalışmalar, longitüdinal çalışma Vaka serileri Sistematik review Vücut kitle indeksinde rebaund <5.5 yaş İstatistiksel artefakt? Televizyon seyretme Enerji harcama Artan yaşla birlikte televizyon seyretme saati ile kilo fazlalığı arasında pozitif ilişki Fiziksel aktivite azlığı Anne-babası inaktif çocuklar da inaktif Sistematik review Prospektif cohort çalışma Prospektif cohort çalışma Uyku Uyku süresinin azlığı Cohort çalışma

15 Çocuklarda obesite gelişiminde risk faktörleri Diyet Aile yapısı Kentsel/kırsal yerleşim Sosyoekonomik durum Anne sütü obesite riskini azaltıyor Diyetteki yağ,karbonhidrat, tatlandırılmış içecekler önemli risk Ebeveynin beslenmesi kısıtlanırsa enerji alımı ve kilo alımı artıyor Kahvaltıda az yemek ya da yapmamak riski arttırıyor Porsiyonların büyüklüğü risk Tek çocuk veya tek ebeveyn ve obesite ilişkisi? Kentlerde yaşayan çocuklarda obesite daha yaygın Gelişmiş ülkelerde düşük sosyoekonomik seviyede çocuklarda obesite daha fazla? Sistematik review, randomize kontrollü çalışmalar Kesitsel çalışmalar, prospektif cohort çalışma, sistematik review Non-sistematik review Kesitsel çalışmalar Prospektif çalışmalar Cohort çalışmaları Kesitsel çalışmalar Sistematik review

16 Çocuklarda obesite gelişiminde risk faktörleri Lösemi tedavisi İlaçlar Özellikle ALL tedavisinden sonra obesite riski fazla Çocuklarda kilo alımına neden olan ilaçlar yaygın olarak araştırılmamış Cohort çalışmalar

17 Obesitenin sonuçları

18 Obesitenin sonuçları Astma İnsülin direnci, tip 2 diabet Dislipidemi Safra taşları Hipertansiyon Kas-iskelet sistemi problemleri (blaunt hastalığı, femur başı epifizinde kayma) Non-alkolik yağlı karaciğer, Non-alkolik steatohepatitis Obstrüktif uyku apnesi Polikistik over sendromu Psödotumor serebri Öz saygı yitimi Erişkin çağda obesite

19 Metabolik Sendrom İlk kez 1988 de erişkinlerde; insülin direnci, hipertansiyon, dislipidemi, bozulmuş glukoz toleransı ve diğer metabolik bozukluklarla ilişkili artmış aterosklerotik kardiovasküler hastalık riski Anahtar faktör; insülin direnci Özellikle insülinin Kh ve lipit metabolizması üzerine olan etkilerine direnç

20 Obesite Karaciğer, yağ hücreleri, pankreas, iskelet kasında serbest yağ asitleri birikimi Karaciğerde insülinin glukoz yapımını baskılama etkisinde bozulma İnsülin sinyal kaskatında bozulma NASH Karaciğer yağ üreten bir fabrika Lipit peroksidasyonu İntraselüler membran hasarı Mitokondrial lipit peroksidas. İnflamasyon, apopitozis aktivasyonu Hipertrigliseridemi VLDL artışı Lipojenik enzim genlerinde transkripsiyon FoxO1 İnsülin direnci yağ hücrelerinde lipolizde artış plazma lipitleri artar Pankreastan insülin salınımı artar Yağ asiti birikimi artar Sempatik sinir sistemi Böbrekten Na tutulumu Vasküler düz kas büyümesi Hipertansiyon

21 Çocuklarda Metabolik Sendrom Ciddi obesite (bel çevresi >90 persentil) Dislipidemi (Trigliserid yüksekliği, HDL düşüklüğü) Hipertansiyon Glukoz metabolizması değişikliği (bozulmuş insülin toleransı, tip 2 DM) EbeD Adamo.Endocrinol Metab Clin N Am 2009;38: Zimmet P. IDF Cosensus Group. Pediatr Diabetes 2007;8:6.

22 Uluslararası Diabet Federasyonu nun çocukluk çağında metabolik sendrom kriterleri Metabolik sendrom=santral obesite ile birlikte yukarıdaki kriterlerden 2 sinin varlığı Zimmet P. IDF Cosensus Group. Pediatr Diabetes 2007;8:6.

23

24 Obesite ile ilişkili hastalıkların prevalansı 1 Obes çocuklardaki prevalansı* (%) 25 Avrupa ülkesindeki obes çocuklar* Trigliserid yüksekliği milyon Total kolesterol yüksekliği milyon LDL yüksekliği milyon HDL düşüklüğü milyon Hipertansiyon milyon Glukoz intoleransı milyon Hiperinsülinemi milyon Kipping RR et al. BMJ 2008; 337:922

25 Obesite ile ilişkili hastalıkların prevalansı 2 Obes çocuklardaki prevalansı* (%) 25 Avrupa ülkesindeki obes çocuklar* Tip 2 Diabetes mellitus Metabolik sendrom (3+ risk faktörleri) Metabolik sendrom milyon milyon (4+ risk faktörleri)( yaş) Hepatik steatozis milyon Yüksek transaminazlar milyon Kipping RR et al. BMJ 2008; 337:922

26 Türkiye de, Obes adölesanlarda metabolik sendrom sıklığı % 21 Zayıf adölesanlara göre 10 kat fazla! (zayıf adölesanlarda %2.2) Hipertansiyon, yüksek trigliserid, düşük HDL, açlık kan şekeri 100 mg/dl Agirbasli M ve ark. Metabolism 2006;55:1002 Ankara

27 Türkiye de, Atabek ME et al. Diabetes Res Clin Pract 2006;72:315 Konya

28 Kilo fazlası çocuklarda basit laboratuvar araştırması Test Glukoz İnsülin Hemoglobin A1c AST 2-8 yaş 9-15 yaş yaş ALT Total kolesterol LDL HDL Trigliserit 2-15 yaş yaş Normal değer <110 mg/dl <15 mu/l <6.0% <58U/L <46U/L <35U/L <35U/L <170 mg/dl <110 mg/dl <35mg/dL <100mg/dL <125mg/dL

29 Çocukluk çağı obesitesinde tedavi yaklaşımları

30 Okul çağındaki çocukların % 50 si günde 3 ten fazla atıştırıyor. (yağ-şeker-tuzdan zengin) % 41 i sebze yemiyor % 42 si meyve yemiyor

31 çok fazla yağ çok fazla doymuş yağ çok fazla tuz çok az sebze çok az meyve çok az kalsiyum

32 Fast food Yaygın Popüler Kolay ve lezzetli Arkadaşlarla birlikte yenmeye uygun Fiyatları uygun Yüksek kalorili Proteinden zengin Sodyumdan zengin Vit A ve kalsiyumdan fakir Lif içeriği düşük Meşrubatla birlikte yenir, su ve süt içmeye engel

33 Sağlıklı yiyecekler Besin değeri yüksektir Aile bireyleri ile birlikte yenir Hazırlamak zaman alıcıdır Eğlenceli değildir

34 Obesitede tedavi yaklaşımları Çocuğun yaşı, obesite derecesi, aile öyküsü Psikososyal stres varlığı Yaşam şekli-diyet ve fiziksel aktivite durumu Çevresel, sosyal ve aile faktörleri (Obesojenik çevre) Büyüme ve puberte durumu Sonuçları-komorbiditesi ve muhtemel etyoloji araştırılmalı Kan basıncı Açlık lipit profili Açlık insülin ve şeker konsantrasyonları Karaciğer fonksiyon testleri Endokrin testler

35 Öneriler Günde en az 60 dakika orta derecede aktivite Günlük aktiviteleri ve egzersizi arttırmak, sedanter yaşam tarzından kaçınmak Monitör başında geçirilen zaman <2 saat/gün olmalı Yeme davranışının değiştirilmesi-kişiye özel Sağlıklı beslenme

36 Sağlıklı beslenme önerileri Mutlaka kahvaltı yapılmalı Bol su tüketilmeli, meyve suları kısıtlanmalı Yağlı ve şekerli hazır gıdalardan, hamur işlerinden kaçınılmalı Margarin ve tereyağı yerine bitkisel yağlar tercih edilmeli Tuz tüketimi azaltılmalı Gidding SS et al. Pediatrics 2006;117:544

37 Sağlıklı beslenme önerileri Hayvansal protein kaynakları ihmal edilmemeli Haftada 2 öğün balık ve diğer deniz ürünleri tüketmeli (kızartılmadan ton, somon, orkinos, mezgit, yayın, karides) Tavuk, hindi etleri pişirilmeden önce derileri atılmalı Süt ve süt ürünlerine önem verilmeli (yağı azaltılmış) Porsiyonlar küçük tutulmalı Gidding SS et al. Pediatrics 2006;117:544

38 Sağlıklı beslenme önerileri Bol sebze ve meyve tüketilmeli Lifli besinler arttırılmalı Her gün tam tahıl ekmekleri, müsli tüketilmeli Gidding SS et al. Pediatrics 2006;117:544

39 Obes çocuklarda ne zaman ilaç tedavisi düşünülmeli? Özel durumların dışında <12 yaş ilaç tedavisi tercih edilmemeli Diyet, egzersiz ve davranışsal yaklaşımlardan sonuç alınmadığı ve >12 yaş obes çocuklar için fiziksel ya da ciddi psikolojik komorbidite varsa Multidisipliner yaklaşımla deneyimli bir ekip tarafından ve düzenli izlem altında 6-12 aylık sürelerle orlistat veya sibutramine verilebilir Freemark M. et al. Diabetes Care 2007;30:395

40 İlaç tedavisi Sibutramin norepinefrin ve seratonin reuptake inhibitörü Orlistat lipaz inhibitörü, yağ emilimini azaltır Metformin antidiyabetik Rimonabant Cannabinoid tip 1 reseptör antagonisti Octreotide Freemark M. et al. Diabetes Care 2007;30:395

41 İlaç tedavisi Erişkinlerde orlistat, sibutramin ve metformin etkili Obes adölesanlarda ise Orlistat ile BMI de azalma Sibutramin ile BMI de -2.8 azalma Metformin ile BMI de azalma Freemark M. et al. Diabetes Care 2007;30:395

42 İlaçlar güvenli mi? Orlistat midede gaz,ishal malabsorpsiyon, D vitamini düzeyinde azalma, kemik yıkım/yapımında hızlanma, çocuklarda safra kesesi hastalıkları? Sibutramin kan basıncı yüksekliği, uzamış QT, ventriküler ektopi Uykusuzluk, baş dönmesi, sersemlik, ağız kuruluğu, konstipasyon Metformin Bulantı, kusma Laktik asidoz Rimonabant Psikiyatrik ve sinir sistemi bozuklukları, uykusuzluk Bulantı, kusma

43 Tedavinin süresi Obesite kronik, birçok vakada ömür boyu sürecek bir durum BMI, kan basıncı, kan lipit profili, hepatik ve renal fonksiyonlar, kız adölesanlarda PCOS düzeldiyse kısa sürede ilaç tedavisi kesilebilir ya da doz azaltılabilir. Erişkinlerde ilaç kesildikten 1 yıl sonra kiloların hepsi geri alınıyor. Bu nedenle kalıcı yanıt için uzun süreli ilaç tedavisi gerekli. Çocuklardaki durumu bilmiyoruz. Sağlıklı beslenme, hayat tarzı değişikliği çabaları sürekli olmalı Feemark M. Diabetes Care 2007;30:295.

44 Çocukluk çağı obesitesinde cerrahi tedavi (Bariatric surgery) Genel olarak çocuklarda ve genç erişkinlerde obesitenin cerrahi tedavisi önerilmemektedir Cerrahinin düşünülmesini gerektiren sıradışı durumlar: Psikolojik yönden matür genç obes BMI >40 veya BMI ile birlikte komorbidite varlığı Tüm cerrahi dışı uygun tedavilere rağmen amaca ulaşılamama Uzun süreli izleme uyum sağlayabilecek hasta Hastanın multidisipliner yaklaşımla deneyimli bir merkezde izlem şansı varsa Genel olarak anestezi ve cerrahiye uygun hasta

45 Cerrahi tedavi Adölesanlarda iki çeşit cerrahi yaklaşım Roux en Y gastrik bypass Laparoskopik gastrik bantlama Yararları BMI de belirgin düzelme Cerrahi uygulanmayanlara göre daha fazla metabolik parametrelerde düzelme Komplikasyonları Cerrahi komplikasyonlar Nutrisyonel komplikasyonlar

46 Diyet ve egzersizle kilo vermek obesite ve onun metabolik komplikasyonlarına karşı hala en güçlü silah

47 Obesitenin önlenmesi

48 Obesite önlenebilir mi? 2005 Cochrane e göre: Diyet, fiziksel aktivite, psikososyal destek ve çevre değişikliği gibi kapsamlı stratejiler obesitenin önlenmesinde yardımcı olabilir 2005 metaanaliz sonuçlarına göre: Çalışmalar arasında belirgin heterojenite var ancak sonuçta obesiteyi önleme çabaları yararsız bulunmuş İki sistematik review: Çocuklarda sedanter aktiviteyi azaltmaya yönelik girişimlerin kilo kaybına neden olduğu, multikomponent girişimlerin (okul ve aile eğitimi, çevrenin değiştirilmesi, yasal değişiklikler) adölesanlarda işe yarıyor. DeMattia L et al. Obes Rev 2007;8:69 Van Sluijs EMF et al. BMJ 2007;335:703

49 Obesite önlenebilir mi? Toplum eğitim programları EPODE MEND WATCH IT

50 Çocuklarda obesitenin önlenmesi için öneriler (NIH) Toplum Hekimler,diğer sağlık çalışanları Okul öncesi kurumlar Okullar Yerel otoritelere yönelik öneriler T.C. Sağlık Bakanlığı Beslenme dostu okul projesi

51 Obesite taraması ABD de ilk kez 2003 yılında Arkansas eyaleti, okullarda çocukların vücut kitle indekslerinin hesaplanmasını ve yıllık olarak ailelere bildirilmesi zorunluluğunu yasallaştırdı. İngiltere de obesite taraması yapılmamakta ancak sürvelians programlarında yer verilmektedir

52 Gelecekte? Mevsimsel değişiklikler-küresel ısınma gibi olayların petrol ve gıda fiyatlarında büyük artışlara neden olacağı ve sonuçta kendiliğinden obesite gelişimini tersine çevireceği yönünde senaryo Bu olmazsa 2050 itibarıyla 20 yaş altı insanlarda obesite prevalansı %25 olacak Kipping RR et al. BMJ 2008;337:984

Çocukluk Çağı Obesitesi

Çocukluk Çağı Obesitesi Çocukluk Çağı Obesitesi Dr. Yeşim ÖZTÜRK Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi İzmir, Kasım 2008 Obesite Uluslararası sınıflamada ilk kez 1948 de

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Obezite. global pandemi? / global epidemi? şehirleşme ekonomik büyüme globalizasyon. nutrition transition -beslenme değişimi

Obezite. global pandemi? / global epidemi? şehirleşme ekonomik büyüme globalizasyon. nutrition transition -beslenme değişimi Obezite global pandemi? / global epidemi? şehirleşme ekonomik büyüme globalizasyon nutrition transition -beslenme değişimi Obezite, birbiri ile etkileşen çok sayıda genetik ve genetik olmayan faktörler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: UZ. DR. İSMAİL EKİZOĞLU TEZ KOORDİNATÖRÜ: ŞEF YRD. UZ. DR. RAHİME ÖZGÜR OBEZLERDE PLAZMA LİPİD DÜZEYLERİ İLE

Detaylı

Obezite. Atlası. Serter

Obezite. Atlası. Serter Atlası Doç.. Dr. RüştüR Serter Atlası Doç.. Dr. RüştüR Serter S.B. Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Yayınlayan: Copyright Doç. Dr. Rüştü Serter S.B. Ankara

Detaylı

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU

OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU TEMD Obezite, Dislipidemi, Hipertansiyon Çalışma Grubu tarafından hazırlanmıştır. 2015 - ANKARA OBEZİTE TANI ve TEDAVİ KILAVUZU Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği

Detaylı

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET

OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET OBEZİTE VE TİP 2 DİYABET Hazırlayan Doç. Dr. Emine Akal Yıldız Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat 2012-2008 ANKARA İkinci Basım : 2012 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

D.P.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 10. Sayı Mayıs 2006 E.GÜLCAN & A. ÖZKAN OBESITY. Erim GÜLCAN*, Atakan ÖZKAN

D.P.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 10. Sayı Mayıs 2006 E.GÜLCAN & A. ÖZKAN OBESITY. Erim GÜLCAN*, Atakan ÖZKAN OBESITY Erim GÜLCAN*, Atakan ÖZKAN Dumlupınar Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Merkez Kampüs, KÜTAHYA İletişim: Telefon: 0.274. 2652031, Fax: 0.274. 2652014, amail: drerimgulcan@gmail.com

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Detaylı

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg

CLINICAL TOXICOLOGY. Archives of ISSN: 2148-5313. CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg 1 CİLT 1 Sayı:1 - MAYIS 2014 www.tfd.org.tr/ktcg ISSN: 2148-5313 EDİTÖRLER KURULU Prof. Dr. Sedef Gidener Yrd.Doç. Dr. Burak Cem Soner Yrd. Doç. Dr. Ömer Demir Archives of CLINICAL TOXICOLOGY Editörden

Detaylı

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ 2014 TÜRKİYE'DE OBEZİTE CERRAHİSİNİN OBEZİTE TEDAVİSİNDEKİ YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 ANKARA Telif Hakkı Sahibi: Türkiye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17

İÇİNDEKİLER. I. Katılımcı Kurumlar 5. II. Editörler Kurulu 7. III. Çalıştay Metodolojisi 11. Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 İÇİNDEKİLER Sunuş 3 I. Katılımcı Kurumlar 5 II. Editörler Kurulu 7 III. Çalıştay Metodolojisi 11 IV. Çalışma Grupları Raporları 15 Diyabetin Önlenmesi ve Korunma 1. Çalışma Grubu Raporu 17 Diyabete Bağlı

Detaylı

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ TÜRKİYE DE OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Daire Başkanlığı STD 2014.01/00 Ankara - 2014 1 ÖNSÖZ Sağlık Teknolojisi Değerlendirme, sağlık hizmetlerinde kullanılan

Detaylı

TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ KONGRE KİTABI 31 EKİM - 3 KASIM 2013, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE

TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ KONGRE KİTABI 31 EKİM - 3 KASIM 2013, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE 3 TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ. KONGRE KİTABI 3 EKİM - 3 KASIM 203, BALKAN KONGRE MERKEZİ, EDİRNE İÇİNDEKİLER Kongreye Davet#... 2 Kongre Düzenleme Kurulu#... 3 Bilimsel Program#... 4 Sözel Bildiriler#...

Detaylı

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR

GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR GERİATRİ DERNEĞİ EĞİTİM SERİSİ No: 1 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ANKARA, 2008 YAŞLILIK DÖNEMİNDE BESLENME SORUNLARI VE YAKLAŞIMLAR ISBN: 978-975-92150-3-3 HAZIRLAYANLAR Doç. Dr.

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Temmuz 2011 1. Basım: Temmuz

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI

EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik SIKLIĞININ ARAġTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER EDĠRNE ĠLĠ ĠLKÖĞRETĠM OKUL VE LĠSELERĠ 6-18 YAġ GRUBU ÖĞRENCĠLERĠNDE ġġġmanlik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014-2017) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2014 - ) ANKARA, 2013 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ. Vücutta aşırı ölçüde yağ birikmesi olan şişmanlık ya da diğer adıyla

OBEZİTE TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ. Vücutta aşırı ölçüde yağ birikmesi olan şişmanlık ya da diğer adıyla OBEZİTE TEDAVİ KILAVUZU VE YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ Vücutta aşırı ölçüde yağ birikmesi olan şişmanlık ya da diğer adıyla obezite; eski çağlardan yakın zamanlara kadar bir güç, sağlık ve zenginlik simgesi

Detaylı

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELAZIĞ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN TİP II DİABETLİ HASTALARIN HBA1C DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

OBEZİTE VE EGZERSİZ. Hazırlayan. Prof.Dr. Gül Baltacı Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

OBEZİTE VE EGZERSİZ. Hazırlayan. Prof.Dr. Gül Baltacı Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Hazırlayan Prof.Dr. Gül Baltacı Hacettepe Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008 / 3000 Adet Sağlık Bakanlığı Yayın

Detaylı

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ

OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ OBEZİTE TEDAVİSİNDE OBEZİTE CERRAHİSİNİN YERİ 1 KISALTMALAR ACS: American College of Surgeons AGB: Adjustable Gastric Banding (Ayarlanabilir Gastrik Band) ASBS: American Society for Bariatric Surgery ASM:

Detaylı