ATEROSKLEROZUN FERİK K DAMAR TUTULUMU. Alur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATEROSKLEROZUN FERİK K DAMAR TUTULUMU. Alur"

Transkript

1 ATEROSKLEROZUN PERİFER FERİK K DAMAR TUTULUMU Uzm.. Dr. İhsan Alur

2 TANIM ATEROSKLEROZ OBLİTERANS periferik damarlarda darlık k veya tıkant kanıklık yaratarak hedef organlarda iskemi ve nekrozla seyreden kronik gidişli bir hastalıkt ktır.

3 İNSİDANS 45 yaş üstü populasyonda; Kritik iskemi insidansı: : 450/milyon/yıl Major amputasyon insidansı:112/milyon/y :112/milyon/yıl Her yıl y kladikasyosu olan her 100 hastanın 1 inde kritik iskemi gelişecektir. ecektir.

4 ASO NUN KLİNİĞİ İĞİ ASO periferik damarlarda : 1. Daralma / tam tıkanma t İskemi 2. Anevrizma Rüptür 3. Disseksiyon Rüptür kliniği i ile seyreder.

5 DARLIK/ TIKANIKLIK En sık s aortoiliyak arter Femoral arterler Popliteal arter Tibial arterlerin proksimal kısımları tutulur. Plaklar sıkls klıkla kla damarların n dallanma bölgelerinde yerleşir.

6 ANEVRİZMA VE DİSS. D Anevrizma En sık s infrarenal abdominal aorta İliyak arterler Popliteal arterler Disseksiyon Torakoabdominal aorta

7 DARLIK / TIKANIKLIK Dokunun Oksijen ve substrat ihtiyacı daralmış veya tıkanmt kanmış damar tarafından karşı şılanamaz. İskemik semptomlar tıkant kanıklığın n yerine, tıkanıklığın n derecesine ve kollateral akımın n durumuna göre g değişir. ir.

8 RİSK FAKTÖRLER RLERİ Genetik Yaş Cinsiyet Sigara Hiperlipidemi Hipertansiyon Diyabet Mellitus Hiperkoagülasyon

9 KLİNİK K SINIFLAMA (Fontaine) EvreI : Asemptomatik Evre II : Kladikasyo II a : Yaşam am standardını etkilemeyen Kl. II b : Yaşam am standardını etkileyen Kl. Evre III : İstirahat ağrısıa KRİTİK Evre IV : Doku kaybı İSKEMİ

10 BELİRT RTİ VE BULGULAR 1. Kladikasyo intermittant 2. İstirahat ağrısıa 3. Renk ve ısı değişiklikleri iklikleri 4. Trofik değişiklikler iklikler (Adele( atrofisi, deride incelme, tırnak t deformitesi,, kıl k dökülmesi gibi) 5. İskemik ülser 6. Gangren

11 ANAMNEZ VE FM ASO SİSTEMS STEMİK K BİR B R HASTALIKTIR. Tüm m kurallara uyulmakla birlikte; Koroner ve serebral arter hastalıklar kları yönünden nden ayrıca dikkat ve ilgi gösterilmelidir.

12 KOİNS NSİDANS Koroner arter hastalarının 1/3 ünde PAH. PAH lı hastaların n %90 ında koroner sorunu, 1/3 ünde şiddetli 3 damar hastalığı Karotis arter hastalarının n 1/3 ünde PAH PAH lı hastaların n 1/3-1/2 1/2 sinde Karotis arter hastalığı vardır. r.

13 ÖLÜM M ORANLARI 40 yaş üstü ölüm m sebepleri GENEL PERİFER FERİK POPULASYONDA ASO LULARDA Diğer % 48 % 25 Kardiyak % 36 % 55 Vasküler % 12 % 9 Serebral % 4 % 11 (1996 Almanya Ulusal istatistikleri)

14 FİZİK K MUAYENE Renk: Genellikle soluk, ileri aşamalarda amalarda siyanotik, bazan uçlarda depended rubor. Isı: Genellikle soğuk Pedal nabazanlar: Azalmış veya kaybolmuş. Arter traselerinde üfürüm m duyulabilir. Ülser/ gangren: Hemen daima uçlarda u başlar(parmak ucu, tırnak t yatağı ğı)

15 AYIRICI TANI (Kladikasyo için) in) Venöz kladikasyo Kronik kompartman sendromu Periferik sinir ağrısıa Spinal kord kompresyonu Kalça a eklemi osteoartriti Adele ağrıları Diğer arteriyel hastalıklar

16 TETKİKLER KLER ABPI (Bir fizik muayene yöntemidir) y Plethismografi (Segmeter olan daha iyi) Doppler Color Duplex MRA Spiral CT Anjiyografi (Girişimsel imsel tedavi planlanıyorsa altın standard kabul edilir)

17 TEDAVİ-1 BÜTÜN N KLİNİK K EVRELERDE 1. Hastanın n bilgilendirilip eğitilmesie Yaşam am tarzının n değiştirilmesi (Beslenme, bedensel aktivite, ekstremite hijyeni) 2. Risk faktörleriyle mücadelem (Sigara, HT, Hiperlipidemi,, DM gibi)

18 RİSK FAKTÖRLER RLERİ Sigara: Mutlaka bırakb rakılmalı Diyabet: Tokluk KŞ K < 180mg/dL Hb A1c < % 7.0 Lipid : LDL < 100mg/dL Hipertansiyon : Uygun tedavi Hiperkoagülasyon lasyon: : Uygun tedavi

19 TEDAVİ -2 Evre II a Kladikasyolu hastada: Tedavinin temeli risk faktörleriyle savaşmak, komplikasyonları önlemek ve yürüyüş mesafesini artırmak rmak esasına dayanır. Antipletelet tedavi başlan lanır.

20 İLAÇ TEDAVİSİ Antiagreganlar(Antipleteletler Antipleteletler) ASA: Tx A2 inhibitörü Dipridamol: : C-AMP C inhibitörü Ticlopidin: Glikoprotein IIIa inhibitörü Nitrik oksit İloprost Viskoziteye etkili olanlar Pentoksifilin Kristaloid, Dekstran infüzyonlar zyonları Vazodilatatörler (alfa, Ca blok,ace inh.)

21 ANTİPLETELET TEDAVİ ASA: mg/gün n (Kontrend( Kontrend.yoksa) (% 54 oranında nda cerrahi girişim im miktarını azaltmış ış- plasebo kontrollü) TİCLOPİDİN N : (% 29 oranında nda fatal, nonfatal MI, stroke riskini azaltmış ış- plasebo kont) CLOPİDOGREL : ( % 23 oranında nda MI, stroke ve vasküler ölümleri azaltmış ış-plasebo kont.)

22 GİRİŞİMSEL TEDAVİLER Evre II b Kladikasyolu hastada fonksiyonel düzelme d amacıyla, Evre III İstirahat ağrılıa ve Evre IV Doku kayıpl plı hastada ekstremite kurtarma amacıyla yapılır. 1. Balon plasti 2. Stent 3. Endarterektomi, anjioplasti,, bypass gibi cerrahi girişimler. imler.

23 ENDARTEREKTOMİ,, PATCH PLASTİ En sık s karotis arterde uygulanır. Aterom plağı ğının n cerrahi olarak çıkarılması, damarın primer veya bir yamayla genişletilerek kapatılmas lması esasına dayanır.

24 BYPASS CERRAHİSİ %70 ve üzerindeki darlıklarda uygulanır. Tıkalı bölgenin proksimalinden distaline akım m sağlar.

25 GREFTLER 1. Otojen V. Saphena magna (İng.Lig.. Altındaki bölgelerde b ve üst ekstremitede,, koroner ve karotiste) 2. Sentetik Dacron,, teflon veya PTFE greftler (Her çap ve uzunlukta mevcut, en çok aorta-iliyak bölgede)

26 BYPASS SONUÇLARI Aortoiliyak bölgede: % 91/ 5 yıly % 86/ 10 yıly Fem- pop.larda larda: Ven grefti ile: % 80 / 5 yıly Sentetik greftle: : %75 / 5 yıly

27 GENEL SONUÇLAR açıklık k (%) Yıllara göre g BYPASS Aortofemoral ENDART. Aortoiliyak ANJİOPL: Ana iliak

28 AMPUTASYON 1. Rekonstrüksiyon ksiyon imkanı olmayan ASO 2.Ayağı ğın n ağıa ğırlık k taşı şıyan kısımlark mlarını tutmuş nekroz 3. Bacakta fixe fleksiyon kontraktürü 4. Yaşam am süresini s kısıtlayan k diğer hastalıklar kların n varlığı

29

Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur

Kesik Topallaması Olan Hastaların Tedavi Prensipleri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, Dr. Elmas Kanbur İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 113-117 Kesik Topallaması Olan Hastaların

Detaylı

ATARDAMAR HASTALIKLARI

ATARDAMAR HASTALIKLARI Yazar Ad 67 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaşır. Akciğerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafına gelir ve buradan kalbin kasılması ile atardamar sistemine geçer. Kapiller adı

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel Bakış Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın

Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel Bakış Prof. Dr. Ayla Gürel Sayın İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Ateroskleroz; Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu Sempozyum Dizisi No: 52 Ekim 2006; s. 135-148 Abdominal Aort Anevrizmalarına Genel

Detaylı

Periferik Perkutan Girişimler ve Cerrah

Periferik Perkutan Girişimler ve Cerrah Periferik Perkutan Girişimler ve Cerrah Dr. A. Hakan VURAL Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Kalp ve Damar Periferik damar

Detaylı

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ PERİFERİK DAMAR HASTALIKLARINDA TEMEL KAVRAMLAR, TANI VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ Genel anlamda vasküler sorunlar aterosklerozis veya thrompoflebite bağlıdır ve çoğunlukla üst ekstremite veya viseral organları

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ

Hekimler Ġçin Temel Geriatri HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ HEKĠMLER ĠÇĠN TEMEL GERİATRİ ANKARA, 2011 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup, kurumun izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Kitapta yer alan yazılardaki

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK

İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi İSKEMİK İNME VE GEÇİCİ İSKEMİK ATAK SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir, 24-27 Mart 2011 Sunumu Hazırlayan Uzm.Dr. Murat ÖZSARAÇ Ege

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Diyabete

Diyaliz Hastalarında Diyabete Diyaliz Hastalarında Diyabete Bağlı Ayak Sorunlarında Hemşirelik Yaklaşımı ASİYE KARÇKAY Diyabet Nedir? Kandaki glikoz miktarının çok fazla olduğu kronik bir hastalıktır. Enerji kaynağı olarak şeker gerekli

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI

DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI DİYABETİK AYAK YARALARI CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIMI Prof. Dr. Selçuk BAKTIROĞLU İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Periferik Damar Cerrahisi Ünitesi Diyabetik ayakta,yara iyileşmesini sağlayabilmek

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ

HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ VASKÜLER SĠSTEM CERRAHĠSĠ VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ HEDEFLER Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Arterlerin cerrahi girişim gerektiren hastalıklarını tanımlayabilecek Arterlerin cerrahi

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ESC Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavi kılavuzları

ESC Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavi kılavuzları EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY ESC KILAVUZLARI ESC Periferik atardamar hastalıklarının tanı ve tedavi kılavuzları Ekstrakraniyal karotis ve vertebral, mezenter, böbrek, üst ve alt ekstremite atardamarlarının

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ

DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2.CERRAHİ KLİNİĞİ ŞEF: Op. Dr. Canan ERENGÜL DİABETİK AYAKTA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI VE WAGNER SINIFLAMASININ TEDAVİYİ YÖNLENDİRMEDEKİ ROLÜ (Uzmanlık

Detaylı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı

1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı 1.Basamakta Diyabetik Ayak Patolojisine Yaklaşı şım DOÇ.. DR. AHMET MUHTAR ŞENGÜL BAKIRKÖY Y DR.SADİ KONUK EĞİE ĞİTİM M ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİML MLİĞİ KLİNİĞİ İĞİ AİLE HEKİML MLİĞİ=1.BASAMAK

Detaylı

Review of Cardiothoracic Surgery

Review of Cardiothoracic Surgery 1 TSRA Carlos M. Mery Joseph W. Turek Review of Cardiothoracic Surgery Turkish translation is made by: (Türkçeye Çevirenler): Assoc.Prof.Zeynep Eyileten,MD Anar Aliyev,MD Prof.Adnan Uysalel, MD Prof.Rüçhan

Detaylı

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI BAŞKE T Ü ĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ RADYOLOJĐ A ABĐLĐM DALI RE AL ARTER DARLIKLARI I DEĞERLE DĐRĐLMESĐ DE KO TRASTLI RE AL MA YETĐK REZO A S A JĐOGRAFĐ Đ DĐJĐTAL SUBTRAKSĐYO A JĐOGRAFĐ ĐLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Serebral Dolaşımın Sadece Sağ Vertebral Arterle Sağlandığı Bir Takayasu Arteritisi

Serebral Dolaşımın Sadece Sağ Vertebral Arterle Sağlandığı Bir Takayasu Arteritisi Serebral Dolaşımın Sadece Sağ Vertebral Arterle Sağlandığı Bir Takayasu Arteritisi Hafize YALINIZ, M. Şah TOPCUOĞLU, Acar TOKCAN, Yakup SARICA, Hacer BOZDEMİR Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi

Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi KORONER ARTER HASTALIĞI Doç. Dr. Cem Nazlı İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Epidemiyoloji: Dünya Dünya sağlık sağlık örgütünün örgütünün ü2001 2001 raporu: raporu: Dünya daki Dünya daki

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ

DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Talip ASİL DİABETİK POLİNÖROPATİ TETKİKİ İÇİN BAŞVURAN HASTALARDA SESSİZ KARPAL TÜNEL SENDROMU GELİŞİMİ (Uzmanlık Tezi)

Detaylı

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI

KALP VE DAMAR SAĞLIĞI KALP VE DAMAR SAĞLIĞI Prof. Dr. ALĠ KUTSAL Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği ANKARA Kalp hastalıkları, inme ve diyabet

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı