BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 HELAL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Doküman No HB-FR-001 Başvuru tarihi ve numarası/date and number of the application*: *Online başvuru tamamlandığında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak olan başvuru tarih ve numarasını belirtiniz. Please indicate the date and number of the application which will be produced automatically when the application is completed. A1A. Belge talep eden kuruluş / License Requested By (2) Vergi Dairesi No/ Vat NO : (4) Posta Kodu / ZIP Code: (5) Ülke / Country: (6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person : (7) Tel / Telephone : (8) Faks / Telefax : (9) E-Posta / A1B. Başvuruda bulunan kuruluşun temsilcisi (eğer varsa) / Applicant s Representative (if any) (2) Vergi Dairesi No / Vat No: (4) Posta Kodu / ZIP Code: (5) Ülke / Country: (6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person : (7) Tel / Telephone : (8) Faks / Telefax : (9) E-Posta / A1C. Faturanın kesileceği adres (eğer başvuruyu yapandan farklı ise)/ Invoice Address (if other than applicant) (2) Vergi Dairesi No / Vat NO: (4) Posta Kodu / ZIP Code: A2A. Üretici (eğer başvuruyu yapandan farklı ise)/ Manufacturer (if other than applicant) (2) Vergi Dairesi No / Vat No: (4) Posta Kodu / ZIP Code: (5) Ülke / Country: (6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person : (7) Tel / Telephone : (8) Faks / Telefax : (9) E-Posta / Basım tarih ve saati: :07 Sayfa 1/4

2 HELAL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Doküman No HB-FR-001 A2B. Üretim yeri / fabrika (eğer üreticiden farklı ise) / Manufacturing Place / Factory Location (if other than manufacturer) (2) Vergi Dairesi No / Vat No: (4) Posta Kodu / ZIP Code: (5) Ülke / Country: (6) İrtibattan sorumlu kişi / Contact person : (7) Tel / Telephone : (8) Faks / Telefax : (9) E-Posta / A3 Talep edilen belgelendirme türü (Uygun olanı işaretleyiniz) Type of certification type (Mark the apropriate one) Helal Ürün Belgelendirme/ Halal Product Certification, Helal Parti Malı Belgelendirme/ Halal Lot Goods Certification Helal Hizmet Belgelendirme/ Halal Service Certification (Yalnızca gıda hizmet ve tesisleri/ Gıda/Food Kozmetik/Cosmetic Gıda/Food Kozmetik/Cosmetic For only food service and facilities) A4. Talep edilen değerlendirme türü (Uygun olanı işaretleyiniz) Type of evaluation requested (mark the appropriate one) Yeni başvuru / New application Ek üretim yeri / Additional factory/service location Üretim yeri değişikliği / Address changes of production/service place Kapsam değişikliği / Scope changes Standard/Kriter değişikliği / Standard/criteria changes Marka değişikliği/ Trade mark changes Belediye adres değişikliği / Address changes by the municipality A5 Belge talep edilen ürün grubu ve hizmetler/certificate requested product group and services A5.1 Gıda ürünleri kapsamında helal ürün ve helal parti mali belgelendirme türleri için ürün grupları/ Product groups in the scope of food products for certification types of halal product and halal lot goods Et ve et mamulleri/meat and meat products Süt ve süt mamulleri/milk and milk products Yumurta ve yumurta mamulleri /Egg and egg products Tahıl ve tahıl ürünleri/cereals and cereal products Bitkisel ve hayvansal kökenli sıvı ve katı yağlar/vegetable and animal oils and fats Meyve ve sebzeler ve bunların mamulleri/ Fruits, vegetables and products Şeker ve şekerleme mamulleri/sugar and confectionary products Bal ve yan mamulleri/ Honey and its by products Besin takviyeleri/ Dietary supplements Meşrubat (alkolsüz içecekler)/beverages (soft drinks) Enzimler/Enzymes Mikro organizmalar/ Microorganisms Balık ve balık ürünleri/ Fish and fish products Su/ water Yağlı tohumlar/oilseeds Kakao ve kakao ürünleri/cocoa and cocoa products Çay ve çay ürünleri/tea and tea products Kahve ve kahve ürünleri/coffee and coffee products Baharatlar ve çeşni maddeleri/ Spices and food condiments Özel beslenme amaçlı gıdalar/ Foods for special use Nişasta ve nişasta ürünleri/ Starch and starch products Hazır yemekler/ Foods-ready to serve Gıda katkı maddeleri/ Food additives Diğer/ Other products* *Ürünlerinizin hangi ürün grubuna girdiği ile ilgili net bir bilgi mevcut değilse bu maddeyi işaretleyiniz./ If there is not sufficient information your products of the product group, indicate this item. A5.2 Gıda hizmet ve tesisleri kapsamında helal hizmet belgelendirme türü için hizmetler/ Services in the scope of food service and facilities Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları/ Pastaneler/Patisseries Caterings Hızlı yemek servisi yapan yerler/fast food service places Lokantalar/Restaurants Marketler/Markets Kafeteryalar/Cafeterias Kasaplık hayvan kesim yerleri (Mezbahalar)/Slaughterhouses Basım tarih ve saati: :07 Sayfa 2/4

3 HELAL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Doküman No HB-FR-001 A5.3 Kozmetik konusunda helal ürün ve helal parti malı belgelendirme türleri için ürün grupları/ Product groups in the scope of cosmetic products for certification types of halal product and halal lot goods Bebek ürünleri/baby products Kişisel temizlik ve banyo ürünleri/personal care and bath products Göz bakım ve makyaj ürünleri/eye care and eye make-up products Makyaj ve makyaj temizleme ürünleri/ Make-up and make-up remover products Koku verici ve ter önleyiciler/ Fragrance and antiperspirant products Tıraş ürünleri/ Shave products Cilt bakım ürünleri/ Skin care products Diğer ürünler/ Other products* *Ürünlerinizin hangi ürün grubuna girdiği ile ilgili net bir bilgi mevcut değilse bu maddeyi işaretleyiniz./ If there is not sufficient information your products of the product group, indicate this item. A6. Ticari marka/trade mark A7. Helal parti malı belgelendirme başvurusu için/ For the application of halal lot goods certification Üretim başlangıç tarihi ve saati/date and time of the start of the production: Gün olarak toplam üretim süresi/ Total duration of production as day: Planlanan toplam üretim miktarı (Kg ya da Litre)/Planned total amount of production ( Kg or Litre): Parti veya seri numarası/lot or serial number: Ürünün raf ömrü/expiry date: A8. Başvuru sahibinin beyan ve imzası / Declaration and signature of the applicant Tüy dökücü ürünler/depilatuvar products Tırnak ürünleri/ Nail products Ağız bakım ürünleri/ Mouth care products Saç bakım ve temizleme ürünleri/ Hair care and cleaning products Saç renklendirici ürünler/ Hair colouring products Güneş ürünleri/ Sun care products TSE tarafından belirlenmiş olan bütün idari, mali, teknik ve hukuki hüküm ve şartları aynen kabul ettiğimizi ve yükümlülüklerimizi yerine getireceğimizi, TSE tarafından yapılacak üretim yeri incelemesi, muayene ve deney ve diğer belgelendirme ücretleri ile ilgili tahakkuk edecek fatura tutarlarını en geç 30 gün içerisinde ödeyeceğimizi, başvuruyla ilgili olarak istenen dokümanların tarafımızca eksik teslim edilmesinden doğacak gecikme ve hatalı işlemlerin sonuçlarından kuruluşumuzun sorumlu olacağını ve; TSE adına görevlendirilen personel ile bu müracaat formunda irtibattan sorumlu olarak beyan edilen kişi/kişiler tarafından, başvuru konusu ürünün/hizmetin belgelendirme işlemleri ile ilgili olarak yürütülecek her türlü iş ve işleme ait kayıt altına alınacak sonuçları kabul edeceğimizi, TSE adına görevli personele üretim yeri incelemesi esnasında her türlü kolaylığı sağlayacağımızı taahhüt ederiz. Başvuruda bulunduğumuz ürünle/hizmetle ilgili belgelendirme işlemleri tamamlanıp bu konuda belge ve marka kullanma haklarımız verilmeden, helal markası kullanılarak ürün numunesi hazırlanmasının/hizmet sunumu yapılmasının veya ticaretinin yapılmasının helal markasının kasıtlı olarak kanunsuz kullanılması olarak değerlendirileceğinin ve helal belgelendirme başvurumuzun etkileneceğinin farkında olduğumuzu teyit ederiz. We undertake to accept all the administrative, financial, technical and legal provisions and requirements of the TSE Certification Regulations exactly as they are and to perform our obligations, to pay invoice amount that will be realized regarding production place inspection, examination and testing that will be performed by TSE and other certification fees within 30 days and accept that our organization will be responsible from delays and mistakes in any operation as a result of non-submitting of additional administrative and technical documents by our side related with our application; and We undertake to accept the results to be recorded by the designated personnel in the name of the TSE and by the person(s) declared as contact person(s) in this application form, concerning all kinds of work and process to be carried out regarding certification procedures of the product which is the subject to this application. Basım tarih ve saati: :07 Sayfa 3/4

4 HELAL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Doküman No HB-FR-001 We confirm that we are aware that the use of the halal mark in the trade or prepared sample of product/performed service delivery before we are granted the certificate or the right of use of mark shall be regarded as a deliberate and unlawful use of the halal mark which may affect the licence to use the mark. Yukarıda verilen bilgiler çerçevesinde, hukuken sahibi bulunduğumuz ürün ve tescilli ticari marka(lar) için yaptığımız helal belgelendirme başvurusunun TSE belgelendirme mevzuatına uygun olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz / Within the framework of the information provided above, we request evaluation of our halal certification application for the products and registered trademark(s) we legally own, in accordance with TSE certification regulations. Adı / Name : Kaşe / Stamp : Tarih / Date: İmza / Signature : Başvuru sahibi adına resmi yetkili olarak / Formally act on behalf of Başvuru için talep edilen ek dokümanlar/requested additional documents for the application. a) Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge (Ticaret Sicil Gazetesi vb.)/an official document stating legal status of the applicant organization. b) Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)/book of authorized signature of the persons with representative and binding authority of the applicant organization. c) Marka tescil belgesi sureti/copy of certificate for registration of trademark. d) Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme(sözleşme, BM-00-FR- 109 un Madde 3.1 de belirtilen şartları(madde hariç) içermelidir.) /If the applicant organization and the owner of the production site are different from each other, the document showing the agreement between them. (Contract, BM-00-FR-109, Article 3.1 should include the requirements specified(except Article )) e) Belgelendirme hizmet giderleri için avans dekontu /Prepayment receipt for certification service expenditures f) Sektöre özel mevzuat şartlarının yerine getirildiğine dair, noter onaylı yasal belge/belgelerin suretleri/notarised documents signed by an authority, stating that legal legislation requirements are fulfilled related with the sector g) Tesiste kasap olarak çalıştırılanların isim, imza ve sözleşmelerini içeren liste ve resmi otorite tarafından verilmiş mesleki yetkinlik belgesinin nüshası (Başvuru kapsamında kesimhane varsa)/a list of employees as slaughterer with their name, signature and contract ( If slaughtering/slaughterhouse is in application scope) h) Farklı her bir ürün için helal kontrol noktalarını gösteren doküman/the document shows halal control points for different every products. ı)ürün girdileri bildirim ve değerlendirme formu HB-FR-002/Product s inputs notice and evaluation form i) Hizmet sözleşmesi BM-00-FR-109/Service agreement Belgelendirme türleri için açıklamalar/explanations for certification types 1.Helal Ürün Belgelendirme/Halal Product Certification: Ürünler için geçerlilik süresi bir yıl olan ve belge geçerlilik süresinde en az bir defa gözetim incelemesi gerektiren helal belgelendirme türüdür./ A type of halal certification which its certificates is issued for one-year and at least one surveillance audit is performed in the certificate s validity period. 2. Helal Parti Malı Belgelendirme/Halal Lot Goods Certification: Ürünlerin üretiminin başlangıcından sevkiyata hazır oluncaya kadar gözetimi ve kontrolü sonucunda parti bazında yapılan helal belgelendirme türüdür. Belgenin son geçerlilik tarihi ürünlerin raf ömrü ile sınırlıdır. A type of halal certification which production is observed and controlled from the beginning of the production until products ready for shipment and certificates validity period is confined by products expiry date. 3. Helal Hizmet Belgelendirme/Halal Service Certification: Sunulan hizmet için geçerlilik süresi bir yıl olan ve belge geçerlilik süresinde en az iki defa gözetim incelemesi gerektiren belgelendirme türüdür. A type of halal certification for performed service and this certificate is issued for one-year, at least two surveillance audit is performed in the certificate s validity period. Basım tarih ve saati: :07 Sayfa 4/4

5 HELAL BELGELENDİRME ÜRÜN GİRDİLERİ BİLDİRİM VE DEĞERLENDİRME FORMU Doküman No HB-FR-002 Kuruluş Adı ve Adresi: Tıtle and address of the applicant Üretim Yeri Adı ve Adresi: Tıtle and address of the production site Ürün Adı: Product name Tescilli Ticari Markası: Registered trade mark 1 Girdinin adı/input s name Girdinin kökeni/origin of the input (Hayvansal/Bitkisel/Mikro biyal/kimyasal vs. /Animal/Vegetable/Microbi a/chemical etc.) Girdinin üründe kullanımına izin veren mevzuatın (kanun, yönetmelik, tebliğ, standard/belgelendirme kriteri) yürürlük ve ek numarası ve adını belirtiniz. Please indicate the name and number of the legal regulation (Law, ordinance, notification, standard/certification criteria) to approve usage of this input. Girdinin ürün içinde kullanım oranını belirtiniz. Please indicate the percentage of this input in product Bu girdi için mevzuatta belirtilen kullanım sınırı nedir? What is the restriction of usage amount for this input? Ürünün etiketlemesinde bu girdi belirtiliyor mu? Is this input showed on the product label? Başvurulan ürünle ilgili bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ve taahhüt ederim./we undertake to accept all information about the applied product is true and complete. Kuruluş Yetkilisi/Authorized person of the applicant Adı ve Soyadı/Name and Surname: Tarih/Date: Kaşe ve İmza/Seal and signuture: Basım tarih ve saati: :08 Sayfa 1/2

6 HELAL BELGELENDİRME ÜRÜN GİRDİLERİ BİLDİRİM VE DEĞERLENDİRME FORMU Doküman No HB-FR-002 Bu bölüm TSE uzmanları tarafından doldurulacaktır./this part will be filled by TSE experts. 1 Başvuru konusu ürün ve girdileri mevzuatta yer alıyor mu? Is the applied product and its inputs covered by the legislation(s)? 2 Mevzuat ve helal şartları dikkate alındığında başvurulan ürün belgelendirilebilir mi? Is the applied product able to be certificated considering the legislation(s) and halal requirements? Evet/Yes Hayır/No Hayır ise açıklayınız./if no, please explain Evet/Yes Hayır/No Hayır ise açıklayınız./if no, please explain Başvuru kabul ediliyor ise; ürüne uygulanması gereken deneyleri belirtiniz./if the application is accepted, please identify the test(s) that need to be performed for the product Değerlendirmeyi yapan belgelendirme uzmanı/evaluater certification expert Adı ve Soyadı/Name and surname: Tarih/Date: İmza/Signuture: Basım tarih ve saati: :08 Sayfa 2/2

7 MERKEZİ/ CERTIFICATION CENTER HİZMET SÖZLEŞMESİ/SERVICE AGREEMENT Doküman No: BM-00-FR-109 Yayın Tarihi: 11/06/2013 Rev. Tarihi: Rev. No :00 Sayfa : 1 / 2 KAYIT NO/REGISTER NO : 1. TARAFLAR/PARTIES Bu sözleşmede taraflar / In this agreement parties are: Belgelendirme Kuruluşu/Certification Body: TSE Belgelendirme Merkezi Başkanlığı/TSE Certification Center Necatibey Cad. No: Bakanlıklar ANKARA (Metin içerisinde TSE olarak anılacaktır/will be mentioned as TSE in the text) Başvuru Sahibi Kuruluş/Applicant Company : < FİRMA TİCARİ ÜNVANI/Company Title > < FİRMA ADRESİ/Company Adress > ( Metin içerisinde FİRMA olarak anılacaktır/will be mentioned as Company in the text) 2. KAPSAM/SCOPE Bu sözleşme, Standardı/Belgelendirme Kriteri kapsamında TSE nin yürüteceği ürün belgelendirme işlemlerinde, tarafların sorumluluklarını ve verilecek hizmete dair ücretlendirmeye ilişkin esasları kapsar./this contract covers the responsibilities and is based on pricing of certification activities of TSE according to related standard/certification criteria. 3. SORUMLULUKLAR/RESPONSIBILITIES 3.1 Firma nın SORUMLULUKLARI/RESPONSIBILITIES OF THE COMPANY: Firma, ürün belgelendirme faaliyetleri süresince, TSE tarafından talep edilecek dökümanları ve kayıtları TSE ye vermeyi taahüt eder./company undertakes to accept, to provide documents and records which are required by TSE during certification activities Firma, inceleme esnasında yetkili en az bir personeli TSE İnceleme Heyetine rehberlik etmeyi taahhüt eder./company undertakes to accept, to arrange at least one personnel for guiding TSE Inspection Team during inspection Firma, inceleme esnasında, başvuru kapsamı ile ilgili birimlerini TSE İnceleme Heyetine açmayı taahhüt eder./company undertakes to allow the TSE Inspection Team access to company departments Firma, inceleme esnasında, İnceleme Heyetinin başvuru kapsamında yer alan konulara ilişkin sorularını cevaplamayı taahhüt eder./company undertakes to accept to answer all questions of Inspection Team, during inspection within the scope of the application Firma, inceleme raporlarını TSE nin izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara, kuruluşlara veremez./company cannot give the inspection reports to third persons without the permission of TSE Firma, inceleme esnasında tespit edilen uygunsuzlukları, inceleme raporunda verilen süre içerisinde giderip sonucu TSE ye sunmayı taahhüt eder./company undertakes to accept to solve nonconformities and inform TSE about the results within the time frame mentioned in the inspection report Firma, inceleme esnasında İnceleme Heyetinin çalışması için gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak ve çevresel şartları uygun hale getirmekle yükümlüdür./company undertakes to take all security measures and provide appropriate environmental conditions for the Inspection Team Firma, inceleme kapsamında gerekli olan muayene/deney techizat ve ekipmanının planlanan yer ve zamanda bulunduracağını taahhüt eder./company undertakes to accept to provide testing equipment necessary for inspection Firma, inceleme sırasında numune alınması durumunda numuneleri, TSE tarafından belirlenmiş olan laboratuvarlara belirlenen süre içinde intikal ettireceğini taahhüt eder./company undertakes to accept to send samples to laboratories which are mentioned by TSE within the required time frame.

8 MERKEZİ/ CERTIFICATION CENTER HİZMET SÖZLEŞMESİ/SERVICE AGREEMENT Doküman No: BM-00-FR-109 Yayın Tarihi: 11/06/2013 Rev. Tarihi: Rev. No :00 Sayfa : 2 / Firma, TSE tarafından yayınlanan/bildirilen kurallara uymayı taahhüt eder./company undertakes to accept to obey the rules which are published/informed by TSE Firma, TSE tarafından gerek duyulması halinde yapılacak haberli ve/veya habersiz incelemeleri kabul etmeyi taahhüt eder./company undertakes to accept inspections to be done by TSE whether informed or not Firma, inceleme sonucunda tahakkuk ettirilecek ücretleri ödemeyi kabul eder./company undertakes to accept to pay all financial requirements related with the inspection. 3.2 TSE nin SORUMLULUKLARI/RESPONSIBILITIES OF TSE: TSE, Belgelendirme Merkezi Ürün Belgelendirme Yönergesi ne uygun olarak ürün belgelendirme işlemlerini tamamlamakla yükümlüdür./tse is responsible for completing product certification activities according to Certification Center Product Certification Regulation TSE, firma tarafından sağlanan tüm bilgi, belge ve dökümanların, kendi personeli ve görevlendirdiği uzmanlar tarafından gizlilik ve güvenlik kurallarına uygun olarak muhafaza etmekle yükümlüdür./tse is responsible for storing all information and documents according to confidentiality and security rules by its personnel and experts TSE, firma ile ilgili tüm bilgi, belge ve dökümanları, kanuni gereklilikler dışında firma nın izni olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıslara veremez./tse can not give any information and documents related with the company to third persons, except legal necessities, without getting permission from the company. 4. ÜCRETLER/FEES Bu sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlere ait ücretler, TSE internet sayfasında yayınlanan ilgili Belgelendirme Merkezi Ürün Belgelendirme Ücretlendirme Yönergesi ne göre tahakkuk ettirilecektir./fees related with the activities under the scope of this agreement, will be charged according to the Certification Center Price Regulation which are published at the TSE web page. 5. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ/VALIDITY OF THE CONTRACT İşbu sözleşme iki nüsha hazırlanmış olup, taraflarca imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek ve belge sözleşmesinin imzalanacağı tarihe kadar geçerli olacaktır./this agreement is signed in two copies and will be effective upon signature by the parties. The certificate will remain valid until the certificate agreement is signed. 6. ANLAŞMAZLIK HALİNDE YASA-YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ/IN CASE OF DISPUTES İşbu sözleşme ile ilgili anlaşmazlık durumunda, Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacak olup, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir./any disputes arising from the Agreement will be governed by the laws of the Republic of Turkey and settled by Ankara Courts and law enforcement offices. Başvuran Kuruluş Adına/Company Representative: Yetkili Adı Soyadı, firma kaşesi ve İmzası/Name, Surname, company stamp and signature:.. TSE Adına/TSE Representative: TSE Müdürü Adı Soyadı ve İmzası/TSE Director Name, Surname and Signature : Yer/Place: Tarih/Date:..

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-06-FR-001 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ HELAL GIDA BELGELENDĠRMESĠ BAġVURU FORMU HALAL FOOD CERTIFICATION APPLICATION FORM A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUġ / License Requested By (1) KuruluĢun

Detaylı

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM

ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Doküman No: ÜBM-00-FR-024 ÜRÜN BELGELENDĠRME MERKEZĠ ÜRÜN BELGELENDĠRME BAġVURU FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM Yayın Tarihi:17/08/2011 Rev. Tarihi : Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 3 A1A. BELGE TALEP EDEN

Detaylı

BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI BELGELENDİRMESİ BAŞVURU FORMU GMP CERTIFICATION APPLICATION FORM

BELGELENDİRME MERKEZİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI BELGELENDİRMESİ BAŞVURU FORMU GMP CERTIFICATION APPLICATION FORM Rev. No : 00 Sayfa : 1 / 6 A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / License Requested By: Vergi Dairesi No/ Vat No : E-Posta / e-mail: A1B. BAŞVURUDA BULUNAN KURULUŞUN TEMSİLCİSİ (eğer varsa) / Applicant s Representative

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BAŞVURU REHBERİ PRODUCT CERTIFICATION APPLICATION GUIDE Doküman No : BM-RHB-01

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TURKISH STANDARDS INSTITUTION ÜRÜN BELGELENDİRME MERKEZİ PRODUCT CERTIFICATION CENTER ÜRÜN BELGELENDİRME BROŞÜRÜ Yayın Tarihi: Haziran 2010 1 Ürün belgelendirme talebiyle Ürün

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA UÇUŞ KORUYUCU MELBUSATI (DRY SUIT) ve AKSESUAR ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE KAYIT NO:2011/ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN

TEBLİĞ ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ VE TEKNİK DÜZENLEMELERİN 03.04.2011 T.C. Resmi Gazete 10 Nisan 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27548 TEBLİĞ Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAÇLAR VE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİKLERİ

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

Application Deadline Son başvuru tarihi

Application Deadline Son başvuru tarihi Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. Application Deadline Son başvuru tarihi 10.08.2015 3 5 Kasım / November 2015 Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center Istanbul, Turkey APPLICATION FORM

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

17-19.12.2015 İSTANBUL KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul Fuar Merkezi / Yeşilköy de 7-9..0 tarihlerinde düzenlenecek olan CeBIT Bilişim Eurasia Uluslararası Bilgi

Detaylı

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date

EGETAR Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Organik Tarım Sertifikasyon Başvuru Formu Application for Organic Certification Tarih: Date 1 / 5 Lütfen tamamını doldurun, bu başvuru formu fiyat teklifinde esas alınacaktır. Bu bir SÖZLEŞME değildir. Please fill out completely, this application form as a basis for the calculation of your offer.

Detaylı

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14 SUBJECT : PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT KONU : IT EKİPMAN ALIMI REFERENCE: NAME & ADDRESS OF FIRM FİRMANIN ADI ve ADRESİ Dear Sir / Madam, Sayın İlgili, We kindly request you to submit your quotation for

Detaylı

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail :

MEMBER: Commercial Title : Tax ID : Address : Telephone : E-mail : ANADOLU IMAGES ONLİNE İÇERİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR ANADOLU IMAGES ONLINE CONTENT SALES AGREEMENT ARTICLE 1. PARTIES 1.1 Bir tarafta; GMK Bulvarı No:128/C Tandoğan/ANKARA adresinde mukim Anadolu

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi

REMATRA KATILIM SÖZLEŞMESİ. Katılımcı Exhibitor. Yer/Tarih. Kaşe/Yetkili imza. Şirketin ticari ünvanı. Şirketin Fuar Duyurularında Kullanılacak İsmi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Registration and Acceptance of the Conditions for Participation Fuar veya Ofis alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, Rematra Center/Tirana da başlıyacak olan EURBALKAN

Detaylı