Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi"

Transkript

1 Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak. "Ýlk Adýmda Dost Eli" adý altýnda hazýrlanan proje kapsamýnda tarihleri arasýnda, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bahçesi, Saat Kulesi Hürriyet Parký Polis Ýrtibat... 7 DE TBMM, Erdoðan'ýn yemin törenine hazýr 28 Aðustos Perþembe günü yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý yemin töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalýþmalar hýzla devam ediyor. Güvenlik tedbirleri ile ilgili TGRT Haber de "Gün Ortasý" programýnda Belgin Aydýn'ýn sorularýný yanýtlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Torba Kanununun çýkartýlmasý için de Meclis Genel Kurulu çalýþmalarýna devam edeceðini de belirtti. 7 DE 27 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ TOFED'den terminal teþekkür Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Çorum Þubesi'nin daveti üzerine kente gelen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri 5 DE ECE Holding'in ISVEA'sý, ödüle doymuyor ECE Holding tarafýndan geçen sene satýn alýnan vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin lider markalarýndan ISVEA, dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan A'Design Award'ta 6 ödüle birden layýk görüldü. Tüm dünyada en iyi tasarým ve tasarýmcýlarý öne çýkarmak için düzenlenen A'Design Award yarýþmasýnda geçen yýl 5 ödül alan Ýtalyan asýllý ISVEA, bul yýl ise ödül sayýsýný artýrarak... 3 DE Rekabet kaliteyi artýrýr Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Çorum Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. TSO'da gerçekleþtirilen ziyarete TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan'ýn yaný sýra yönetim kurulu üyeleri de katýldý. TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, ziyarette yaptýðý konuþmada Türkiye'nin dünya genelinde karayolu taþýmacýlýðý olarak en kaliteli hizmeti verdiðini söyledi. 5 DE Polisten leblebili denetim Trafik Þube Müdürlüðü ile Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekiplerinin trafik uygulama ve denetimleri devam ediyor. 5 DE Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan Yapý Ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %24,6, yüzölçümü %35,8, deðeri %50,4, daire sayýsý %27,4 oranýnda arttý. Gül-Der "Deðerler Eðitimi " yaz kursu sona erdi Kýsa adý Gül-Der olan Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin koordinatörlüðünü yaptýðý, "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" Yaz Kur'an Kursu düzenlenen törenle sona erdi. Ýki ay süren "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" yaz Kur'an kursunda, Kur'an öðretimi, Ýlmihal bilgileri, Ýslami bilgiler, deðerler eðitimi verilerek, çocuklarýn ahlaklý, dinini bilen, Peygamberini tanýyýp rehber edinen ve kendi öz deðerlerine sahip gençler olarak yetiþtirilmeleri amaçlandý. Ýki erkek ve üç bayan sýnýfý olarak 140 öðrenci ile eðitime baþlayan kurs, yaz tatili olmasý ve sýcaklara raðmen fazla kayýp vermeden 95 öðrenci ile bitirdi. Yapý Ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak-Haziran aylarý toplamýnda, yapýlarýn toplam yüzölçümü 112,6 milyon m2 iken; bunun 63,8 milyon m2'si (%56,7) konut, 29,9 milyon m2'si (%26,5) konut dýþý ve 18,9 milyon m2'si (%16,8) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Çorum'da ise yýlýn ilk altý aylýk döneminde yapý ruhsatý verilen bina sayýsý 296, daire sayýsý ise 2 bin 248 oldu. 4 DE ATV kaza yaptý: 1 ölü Çorum'da ATV denilen aracýn devrilmesi sonucu alkollü olduðu belirlenen sürücü hayatýný kaybetti. Olay Mecitözü'ne baðlý Sarkoðlan Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. 74 yaþýndaki Rýza Yüksel, alkol aldýktan sonra ATV aracýna bindi. 9 DA 3 DE Huzurevinden Sinop gezisi 2 DE Salim Akaydýn Ortaokulu'ndan baþarýlarla dolu bir yýl 2 DE

2 YILDIZ HABER 2 YILDIZ AJANDA Ýmsâk : 04:21 Güneþ : 05:54 Öðle : 12:49 Ýkindi : 16:31 Akþam : 19:32 Yatsý : 20: Afyonkarahisar'ýn kurtuluþu (1922) - Olaþ Zaferi (1696) - Þam-Medine (Hicaz) demiryolunun açýlýþý (1908) ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR CAN DOSTU SPOR MERKEZÝ NE BESYO MEZUNU VEYA SPORTÝF DENEYÝMÝ OLAN BAYAN ELEMAN ARANIYOR ÝRTÝBAT BAHÇELÝEVLER MAH. ÞENYURT CADDESÝ NO 25 TEL CEP Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Huzurevinden Sinop gezisi Atýl Uzelgün Huzurevi sakinleri Aðustos tarihlerinde Sinop'u gezdiler. Huzurevi Müdürü Abdulhaluk Longa verdiði bilgide büyüklerin bir hafta önce Samsun'u gezdiklerini daha sonra Sinop ilini gezerek burada hoþça vakit geçirdiklerini ifade ederek, bu tip organizasyonlarýn huzurevi sakinleri için moral ve motivasyon olduðunu söyledi.longa, bundan sonra ki süreçte de bu tip gezilerin yapýlmasý için gerekli gayreti göstereceklerini belirtti. Yýlmaz MERT Salim Akaydýn Ortaokulu'ndan baþarýlarla dolu bir yýl Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu eðitim öðretim yýlýný baþarýlarla tamamladý. Spor müsabakalarýnda çok sayýda derece elden Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu öðrencileri bu baþarýlarýný lise sýnavlarýnda da gösterdi. Mezun öðrencilerden bir çoðu Fen Liselerine girmeye hakkazandý. Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Tahtasýz yaptý-ðý açýklamada okulun eðitim ve öðretimde altýn yýlýný yaþadýðýný belirtti TEOG sýnavlarýna 260 öðrenci katýldýðýný ve bu sýnavlarýn sonucunda, 1 öðren-cinin Ýstanbul Galatasaray Lisesi'ne, 1 öðrencinin Ankara Fen Lisesi'ne, 1 öðrencinin Ýzmir Sosyal Bilimler Lisesi'ne, 19 öðrencinin Çorum Fen Lisesi'ne, 1 öðrencinin Tokat Fen Lisesi'ne, gönderildiðini kaydeden Tahtasýz, 50 öðrencinin de Çorum Anadolu Lisesi ile Baþöðretmen Anadolu Lisesine, kalan öðrencilerinde tamamýnýn diðer Anadolu Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleþtirildiðini söyledi. TÜBÝTAK tarafýndan düzenlenen Matematik Olimpiyatlarý'na 10 öðrenci ile katýlým saðladýklarýný ve 1 öðrencinin Karadeniz Bölge Üçüncüsü olduðunu anlatan Tahtasýz, "5. sýnýflarda 90 öðrenciye Yabancý Dil Sýnýfý oluþturulmuþ, haftada 13 saat Ýngilizce dersi verilerek lise düzeyinde Ýngilizce öðretimi saðlanmýþtýr" dedi. Tahtasýz spor ve sosyal etkinliklerde de baþarýlar elde ettiklerini dile getirerek, "Yüz-mede kýzlarda Ýl birincisi, voleybolda erkekler Ýl birincisi ve bölge birincisi, basketbol-da kýzlar Ýl birincisi, erkeklerde Ýl ikincisi, satrançta kýzlar ve erkekler Ýl birincisi, þiir yarýþmasýnda Ýl birincisi ve çevre ile ilgili kompozisyonda Türkiye ikincisi olduk. Baþta Okul Müdürümüz Selçuk Köse olmak üzere okulumuza eðitim ve öðretimde altýn yýlýný yaþatan tüm yönetici, öðretmen ve hizmetli personelimize teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Muhabirler Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Adnan YALÇIN Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Dört þey güzel hasletlerdendir: Doðru söz, doðru iþ, samîmi dostluk ve emânete riâyet. Ebû Ali Sekafî "Rahmetullahi aleyh" Günün Þiiri GENÇLÝK ÇAÐIM Gezdiðim dikenli aþk yollarýnda Elime bir kýrýk saz geldi geçti Benim aradýðým bir allý gelin Kader yardým etti kýz rast geldi Aþk deðil mi bizi derde düþüren Ferhat gibi yüce daðlar aþýran Ýkimizi bu sevdaya düþüren Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Ýsmini andýkça titrerim hala Var mý benim gibi aþka müptela Muhabbet denilen püsküllü bela Sanma ki baþýmdan az geldi geçti Bu ne sevgi ah bu ne ýzdýrap Zavallý gönlümü eyledin harap Nasibim olsun bir yudum þarap Onu da içeyim yarýn elinden Aþýklarýn sevgi vardýr özünde Yalan yoktur söylediði sözünde Geçen ilkbaharýn kurak yazýnda Baharý görmeden yaz geldi geçti HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,166 2,166 EUR 2,860 2,861 STERLiN 3,591 3,593 JPY YENi 2,085 2,086 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BAÞAK ECZANESÝ TEL ÝNÖNÜ CD. NO: 6/C - ÝÞ BANKASI YANI AKMAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CD. NO:103/A - YEÞÝL FIRIN YANI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 ECE Holding'in ISVEA'sý, ödüle doymuyor Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda bir önceki yýla göre belediyeler tarafýndan Yapý Ruhsatý verilen yapýlarýn bina sayýsý %24,6, yüzölçümü %35,8, deðeri %50,4, daire sayýsý %27,4 oranýnda arttý. Yapý Ruhsatý verilen binalarýn 2014 yýlý Ocak-Haziran aylarý toplamýnda, yapýlarýn toplam yüzölçümü 112,6 milyon m2 iken; bunun 63,8 milyon m2'si (%56,7) konut, 29,9 milyon m2'si (%26,5) konut dýþý ve 18,9 milyon m2'si (%16,8) ise ortak kullaným alaný olarak gerçekleþti. Çorum'da ise yýlýn ilk altý aylýk döneminde yapý ruhsatý verilen bina sayýsý 296, daire sayýsý ise 2 bin 248 oldu. Ruhsat verilen alanlarýn yüzölçümü 658 bin 099 m2 olurken bunlarýn toplam deðeri ise 472 milyon 364 bin 177 olarak gerçekleþti. Yine 2014 yýlýnýn ilk altý ayýnda Çorum'da yapý kullanma izin belgesi verilen bina sayýsý 316 daire sayýsý ise 2 bin 316 olarak gerçekleþti. Yapý kullanma izin belgesi verilen mülklerin toplam deðeri ise 286 milyon 082 bin 875 oldu. Fatih AKBAÞ ECE Holding tarafýndan geçen sene satýn alýnan vitrifiye seramik ve banyo ürünlerinin lider markalarýndan ISVEA, dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan A'Design Award'ta 6 ödüle birden layýk görüldü. Tüm dünyada en iyi tasarým ve tasarýmcýlarý öne çýkarmak için düzenlenen A'Design Award yarýþmasýnda geçen yýl 5 ödül alan Ýtalyan asýllý IS- VEA, bul yýl ise ödül sayýsýný artýrarak tam 6 ödüle birden layýk görüldü. Biri Türk olmak üzere 4 kiþilik tasarým ekibiyle yarýþmaya katýlan marka, tasarýma getirdiði inovatif yaklaþýmý ile uluslararasý jüriden büyük ilgi gördü. EN ÇOK ÖDÜL TÜRK TASARIMCI- YA 52 yýllýk Ýtalyan markasý ISVEA'nýn genç Türk tasarýmcýsý Sevil Acar, tasarladýðý "Sott'Aqua Marino", "Eleganza" ve "Valente" banyo dolaplarý ile 3 ödül birden alýrken, markanýn Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano'nun tasarýmý Bplus seramik serisi", Nativita Design House tasarýmý "Sentimenti" ve Genesis Design Studio tasarýmý "Soluzione" da ödül alan diðer tasarýmlar arasýnda yer aldý. TÜRK TÜKETÝCÝSÝNDEN DE TAM NOT ISVEA adýna ödülleri ISVEA Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Fýrat ve ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano birlikte aldýlar. Dünyanýn en prestijli tasarým yarýþmalarýndan olan A'Design Award'ta, geçen sene 3 ayrý tasarýmcýyla 5 ödül kazandýklarýný belirten Yakup Fýrat, "2014'te ödül sayýmýzý arttýrarak 4 ayrý tasarýmcýmýzla 6 ödüle Ettore Giordano layýk görüldük. Tasarým kültürünü, ürün kalitesi ve farklý fonksiyonellik anlayýþýný Türk tüketicileri ile tanýþtýran IS- VEA ile önümüzdeki sene bu sayýyý daha da artýracaðýz. Ar-Ge'ye yaptýðýmýz yatýrým, tasarýma ve tasarýmcýya verdiðimiz deðer bize baþarýlý sonuçlar getiriyor. ISVEA; tasarým, kalite ve farklý fonksiyonel yaklaþýmlarýnýn yaný sýra, saðlýk ve çevre dostu üretim bilinciyle de dikkat çeken bir marka olarak Türk tüketicisinden de tam not alýyor" dedi. Ünlü Ýtalyan tasarýmcý Ettore Giordano ise Bplus serisini tasarlarken Ece Holding Ar-Ge merkezinin geliþtirdiði clearim teknolojisini tasarýmýna adapte ettiðini, tasarým ve teknolojinin mükemmel senteziyle bu baþarýyý yakaladýklarýný iletti. Ettore Giordano, "ISVEA ile birlikte 2015'te de fonksiyonel, farklý alanlar için farklý çözümler sunan, yenilikçi ve çevre dostu tasarýmlar sunacak ve daha çok ödülle döneceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Sevil Acar YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: tarihlerinde saatleri arasýnda: Merkeze baðlý Yeþilyayla köyü ila tarihlerinde saatleri arasýnda: Sungurlu'ya baðlý Yeþilyayla köyü ila tarihlerinde saatleri arasýnda: Sungurlu'ya baðlý Çetmi köyü. Haber Servisi Moritanya Büyükelçiliði Müsteþarý'ndan Kafkas'a ziyaret Moritanya Büyükelçiliði Müsteþarý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý ziyaret etti. Kafkas'ýn makamýnda gerçekleþen ziyarette her iki ülke arasýnda ki saðlýk çalýþmalarý deðerlendirildi. Bahadýr YÜCEL Meclis, Özel Ýdare iþçileriyle buluþtu Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nde görev yapan iþçilerle bir araya gelerek, iþçi personelin sorunlarýný dinledi. Ýl Özel Ýdaresi Konuk Evi'nde düzenlenen toplantýya Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclisi Merkez üyeleri Erhan Akar, Yýldýz Bek ve Yurdanur Özzehinli, Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ Temsilcisi Dursun Yücel de yer aldý. Toplantýda bir konuþma yapan Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, kendisinin de daha önce kamuda görev yaptýðýný belirtti ve Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin yanýnda olduðunu söyledi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Kaya, Ýl Özel Ýdaresi ile birlikte bir aile gibi hizmet vermeye devam ettiklerini kaydederken, ayný zamanda Ýl Genel Meclisi hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Ýl Özel Ýdaresi iþçi personeliyle ayný çatý altýnda çalýþmaktan gurur duyduklarýný belirten Meclis Baþkaný Kaya, "Sizler bizim için her þeyden önemlisiniz. Özveriyle çalýþtýðýnýzý görüyor ve izliyoruz. Ýl Özel Ýdaremiz yatýrýmlarýnýn önemli bir bölümü sizin ellerinizle hizmete dönüþüyor" dedi. Seçilmiþler olarak kendilerinin tüm vatandaþlara karþý sorumlu olduklarýný, iþçi personelin ise kendi vicdanlarýna karþý sorumlu olduðunu söyleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya, "Sizler hizmetlerin en önemli odaðýsýnýz. Hep birlikte daha güzel çalýþmalara imza atýyoruz ve atacaðýz da. Ülkemizin insanýna hizmet verme noktasýnda sizlere her türlü desteði vermeye hazýrýz" diye konuþtu. Toplantýda söz alan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ise iþçi personelin sorularýný sözlü veya yazýlý bir þekilde her zaman kendilerine ilettiklerini ve karþýlýklý anlayýþ içerisinde çalýþtýklarýný söyledi.yine toplantýda söz alan Türkiye Yol-Ýnþaat Ýþçileri Sendikasý Samsun 2 Nolu Þube Baþkanlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýþyeri Baþ Temsilcisi Dursun Yücel ise, Ýl Özel Ýdaresi iþçi personelinin sorunlarýnýn kurum yöneticileri ve sendika yetkililerinin uyumlu çalýþmasý ile çözüme kavuþturulduðunu aktardý ve bugüne kadar oluþan sorunlarýn çözümünde emeði geçenlere teþekkür etti. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Özel okulda okuyacak öðrenciye devlet desteði Mahir ODABAÞI SUDA BOÐULMADA DÜNYA DA KAÇINCIYIZ? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Milli Eðitim Bakanlýðýnýn eðitim öðretim yýlýnda baþlayacak olan devlet desteðinden Pýnar Koleji öðrencine kayýt olacak öðrenciler yararlanabilecek. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, konu hakkýnda verdiði bilgide devlet okullarýnda öðrenim görmekte olupta, gelecek yýl özel okullara nakil olacak her kademedeki öðrencilere, Bakanlýðýn 3 bin 500TL'ye kadar devlet desteði vereceðini ve bu destekten yararlanmak isteyen öðrenci velilerinin 29 Aðustos 2014 tarihine kadar çocuklarýnýn kayýtlý olduklarý devlet okulu müdürlüklerine baþvuruda bulunmasý gerektiðini söyledi. Alpoðlu, baþvuru esnasýnda, velilerin gelir belgelerini, varsa üniversitede okuyan kardeþlerinin öðrenci belgelerini ve öðrenciye ait il geneli, ulusal yada uluslararasý yarýþmalardaki baþarý belgelerini yanlarýnda bulundurmalarýnýn yararlý olacaðýný kaydetti. Çorum için, anasýnýfýnda 78 öðrenciye 2 bin 500TL, Ýlkokulda 194 öðrenciye 3 bin TL, Ortaokulda 314 öðrenciye 3 bin 500TL, Liselerde 585 öðrenciye 3 bin 500 TL,devlet desteðinin verileceðini söyleyen Alpoðlu, okula kayýt olacak öðrencilerin bu destekten yararlanabileceklerini ifade etti. Haber Servisi Kaya'dan köy ziyaretleri Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, köy ziyaretlerini sürdürüyor. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Turgut, Güvençli, Boðabaðý ve Kadýkýrý köylerini ziyaret ederek buradaki sorunlarý dinledi. Ziyaretlerde Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Turgut Köyü Muhtarý Müslüm Taþ, Güvençli Köyü Muhtarý Adnan Aðca, Boðabaðý Köyü Muhtarý Mehmet Tüfekçi, Kadýkýrý Köyü Muhtarý Mehmet Görür ve köy halký ile görüþtü. Turgut Köyü Muhtarlýðýnýn kendi imkanlarýyla içme suyu amaçlý makineli drenaj çalýþmalarýný inceleyen Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Turgut Köyü Muhtarý Müslüm Taþ ve köy halkýný çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Haber Servisi Gül-Der "Deðerler Eðitimi" yaz kursu sona erdi Kýsa adý Gül-Der olan Gül Gençlik, Eðitim, Kültür ve Dayanýþma Derneði'nin koordinatörlüðünü yaptýðý, "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" Yaz Kur'an Kursu düzenlenen törenle sona erdi. Ýki ay süren "Yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi" yaz Kur'an kursunda, Kur'an öðretimi, Ýlmihal bilgileri, Ýslami bilgiler, deðerler eðitimi verilerek, çocuklarýn ahlaklý, dinini bilen, Peygamberini tanýyýp rehber edinen ve kendi öz deðerlerine sahip gençler olarak yetiþtirilmeleri amaçlandý. Ýki erkek ve üç bayan sýnýfý olarak 140 öðrenci ile eðitime baþlayan kurs, yaz tatili olmasý ve sýcaklara raðmen fazla kayýp vermeden 95 öðrenci ile bitirdi. Kurs da müfredatýn yaný sýra öðrencilere yönelik sosyal etkinliklerde düzenlendi.bu sosyal etkinlikler çerçevesinde üç kez Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezinde sinema günleri yapýldý. Yine öðrenciler Ýtfaiye Müdürlüðünü gezerek, itfaiyenin çalýþmalarý hakkýnda ve yangýndan korunma, yangýn esnasýnda neler yapýlmasý ile ilgili bilgiler aldýlar.yýldýrým Beyazýt Deðerler Eðitimi Yaz Kur'an Kursu kapanýþ programýnda, açýlýþ konuþmasýný Gül- Der adýna Yakut Bozdoðan yaptý. Açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan kurslarýn genel koordinatörü ve NFK Gençlik Merkezi Müdürü Mahmut Yabacý konuþtu. Her öðretmenin sýnýfýndan öðrenciler Kur'an okudu, okunan Kur'an'ýn mealini verdiler. Ezberledikleri hadisleri okudular. Program sonunda Yýldýrým Beyazýt Ortaokulu idaresine, kurs öðretmenlerine plaket takdim edildi. Öðrencilere katýlým belgelerinin yanýnda dernek tarafýndan hediyeler verildi. Dernek yönetimi Yaz Kur'an kursunu düzenleyen STK'lara, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðüne ve Çorum Belediyesine teþekkür ederek, STK'larla olan bu gibi çalýþmalarýn her türlü alanlarda yapýlmasýný temenni ettiler. Bahadýr YÜCEL Önceden televizyon haberlerini kaçýrmaz ve baþtan sona birkaç kanalda izlemeye çalýþýrdým. Þükür bir yýldýr bu alýþkanlýðýmdan vazgeçtim Çünkü insanýn psikolojisi bozuyor. Eften - püften diye tabir edilen çok basit ilgisizlik, bilgisizlik, tedbirsizlik nedeniyle onlarca insanýn sakat kaldýklarýný, hayatlarýný kaybettiklerini veya maddi manevi zarara uðradýklarýný, neticede gözü yaþlý anneler, babalar, evlatlar býraktýklarýný izliyoruz. Ama bir türlü fert veya toplum olarak gerekli dersi alýp güvenlik önlemlerine, tedbirlerine riayet edemiyoruz. 'Tedbir gibi akýllýlýk yoktur' diyen büyüklerin sözü bir kulaðýmýzdan girip diðerinden çýkýyor ve boþ ver bir þey olmaz deyip geçiþtiriyoruz. Ama bakýyoruz ' Ayaðýn sýcak, baþýn serin. Boþ ver her þeyi düþünme derin ' demenin faturasý aðýr oluyor. Çünkü her gün Can'lar gidiyor, Canan'lar gidiyor Vesselam boþverler üst üste toplanýnca yekun teþkil ediyor Geçenlerde bir televizyon kanalýnda haberleri izlerken, spikerin heyecanla ' Sayýn seyirciler, dünya da birinciyiz' dediðini yarým yamalak duyunca dikkatimi çekti. Herhalde bir spor dalýnda baþarý kazandýk diye düþünüp haberin ayrýntýlarýný takip etmeye baþladým. Gördüm ki alt yazýda ''boðulmada dünyada birinciyiz'' yazýyor. Bir anda tüm dünya devletleri gözümün önüne geldi. Yok caným bu kadar da olmayýz herhalde diye düþündüm. Doðrusu pek inanmak istemedim. Gazete, televizyon haberlerinden sivil savunma açýsýndan önemli gördüðüm olaylarý not aldýðým ajandama baktýðýmda, her yýl yaz aylarýnda farklý yerlerde fakat ayný sebeple boðulma olaylarýný not aldýðýmý görünce, herhalde spikerin dediði gibi birinciyiz diye düþünmeye baþladým. Çünkü havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla beraber televizyon, Internet, gazetelerde; serinlemek için bilinçsizce su kanalýna, gölete, ýrmaða, denize girip çýkamayýnca, orada bulunan diðer kiþilerinde can havliyle onlarý kurtarabilmek adýna ayný yere girip çýkamadýklarý, boðulduklarý haberlerini üzülerek izliyoruz veya okuyoruz. Biz millet olarak afetlerde, kazalarda, boðulmalarda yardýma muhtaç olan, imdat çýðlýðý atan kiþiler için gözümüzü kýrpmadan, bende ayný akýbete düþer miyim diye düþünmeden yardýma koþarýz. Kurtarma tekniði açýsýndan yanlýþta olsa, canýmýz pahasýna bundan çekinmeyiz. Bu fedakârlýk dünya da her millete nasip olmaz. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliði Uzmaný olan öðretmenimiz: 'Hollanda Kurtarma ekibi ile ortaklaþa yapýlan bir tatbikata katýldýk. Senaryo gereði yanmakta olan bir yolcu otobüsünde bulunan çocuklar kurtarýlacaktý. Biz Türkler içerdeki çocuklarý zaman kaybetmeden kurtarabilmek için hemen otobüse daldýk. Ama onlar önce her türlü güvenlik önlemini aldýktan sonra, otobüse daldýlar. Sonra tatbikat sonuç deðerlendirilmesi yapýlýrken, sizin yaptýðýnýz yanlýþ çünkü kendi güvenlinizi düþünmeden içeri daldýnýz dediler. Bizlerde yanlýþ olduðunu bizde biliyoruz ama BÝZ TÜRKLER karþýdaki caný bir an önce kurtarabilmek için, kendimizin görebileceði zararý asla düþünmeyiz' dedik diye anlatmýþtý. ÖZETÝN ÖZETÝ : 'Ýnsanlarý felakete sürükleyen bilmedikleri deðil, bildiðini sandýðý þeylerdir.' der bir düþünür. Bu baðlamda; çocuklarýn, gençlerin ve özellikle üniversite öðrencilerinin nasýl olsa yüzmeyi biliyorum düþüncesiyle tedbirsiz olarak ýrmaða, denize girip çýkamadýklarýný, yanlarýnda bulunan arkadaþ ve yakýnlarýnda can havliyle suya atlayýp KURTARAYIM DERKEN, KENDÝLERÝNÝ DE KUR- TULAMADIKLARINI ve dolaysýyla acýnýn birken üçe, beþe çýktýðýný görüyoruz. Sadece þehirlerin deðiþip ayný acýlarýn devam etmemesi, çocuklarýn, gençlerin hayatlarýnýn baharýnda gitmemeleri için, ailelere, eðitimcilere, din adamlarýna, yöneticilere Ve dolaysýyla toplumun her kesimine büyük görev düþüyor. Toplumun topyekûn olarak bilinçlenmesi ilgi, bilgi, tedbir ile desteklenmesi ve bu tür ihtiyaçlar için güvenli alanlarýn sunulmasý önem arz etmektedir Ve son bir not ekleyeyim. Ben bu makalemi kaleme alýrken televizyon haber kanallarý Siirt'te, Amasya'da, Adana'da, Ýstanbul'da, Urfa'da, Tekirdað'ýnda, Çanakkale'de boðulma haberlerini vermeye devam ediyor Siirt'te baraj kapaklarýnýn açýlmasý öncesinde alarmlar çaldýydý çalmadýydý, duyulduydu duyulmadýðý yorumlarý yapýlýyor. Hele siz boþ verin haberleri benim yazýyý okuyun. Olmadý bir daha bir daha okuyun ama gerekli dersi almak þartýyla. Çünkü biz uyarý levhalarýnýn üzerine elbiselerimizi asýp gölete, baraja, denize girecek kadar CESUR bir milletiz. Lütfen baþka örnek beklemeyin yoksa sayfalar tutar. Rabbim kimseye sevdiklerinin acýsýný göstermesin (yazara eleþtiriöneri: )

5 YILDIZ HABER 5 TOFED'den terminal teþekkür Rekabet kaliteyi artýrýr Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Çorum Ticaret Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. TSO'da gerçekleþtirilen ziyarete TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan'ýn yaný sýra yönetim kurulu üyeleri de katýldý. TOFED Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, ziyarette yaptýðý konuþmada Türkiye'nin dünya genelinde karayolu taþýmacýlýðý olarak en kaliteli hizmeti verdiðini söyledi. Türkiye'de B1 belgeli þehirlerarasý 340 otobüs þirketi, 8 bin 500 adet otobüsün olduðunu ayrýca turizm ve grup taþýyan segmentlerin olduðunu belirten Erdoðan, þehirlerarasý bir grupla yolculuk edilecekse B2 belgeli bir otobüsün kiralanmasý gerektiðini aksi takdirde korsan taþýmacýlýk olduðunu ifade etti. Erdoðan, "Türkiye'de Bakanlýktan B2 belgeli bin 650 þirket var. 37 bin tane de otobüs var. Türkiye bir turizm ülkesi. Dolayýsýyla bu segmentte sayý oldukça yüksek" dedi. Þehirlerarasý zaman tarifesi ile yapýlan taþýmanýn çok zor olduðuna dikkat çeken Erdoðan, "Herhangi bir firma bir þehirden baþka bir þehire sefer açmýþ ise, o firma iki kiþiyle de olsa zarar ettiðini gözetmeksizin o seferi yapmasý gerekiyor. O sefer iptal edilirse Ulaþtýrma Bakanlýðý ceza yazýyor. Bu nedenle bizim iþimiz zor. Devletin bizi desteklemesi gerekiyor. Son zamanlarda bize on numara yað, kaçak mazot gibi atýlan suçlamalarý kabul etmiyoruz" diye konuþtu. TOFED'den bahseden Erdoðan, "76 ilde otobüs derneklerinin üye olduklarý bir sivil toplum kuruluþu. Türkiye Otobüsçüler Sosyal Dayanýþma Vakfý (TOSEV) olarak da yeni kurulduk. Yaklaþýk 100 öðrenci ile baþladýk. Meslekte maðdur olmuþ kaptanlarýn çocuklarýna burs veriyoruz. Türkiye en iyi otobüslerin üretildiði ülkelerden bir tanesiyiz. Bütün güvenli markalarýn Türkiye'de fabrikalarý var. Oto yollarýmýz güzel, yol tesislerimiz güzel, en iyi otobüs iþletmeciliðini biz yapýyoruz. Dünya'da da bu iþin liderliðini Türkler yapmalý dedik. Uluslararasý Karayolu Taþýmacýlarý Birliði adý altýnda birlik kuruyoruz. Þuana kadar 16 ülke oldu" þeklinde konuþtu. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, taþýmacýlýk belgelerini TSO'nun düzenlediðini ancak yetkinin Ulaþtýrma Bakanlýðý'na ait olduðunu ve birnevi Ulaþtýrma Bakanlýðý'nýn taþeronluðunu yaptýklarýný söyledi. Rekabetin kaliteyi artýrdýðýna dikkat çeken Baþaranhýncal, "Hýzlý tren bir tarafta, uçak bir tarafta, rekabet her zaman iyidir. Kaliteyi artýrýr. Eski taþýmacýlýk ile bugün ki taþýmacýlýk arasýnda daðlar kadar fark var. Bu kalite arttýðý sürece, özellikle dinlenme tesisleri, bu yerler sosyal paylaþým yerleri, insanlarýn kaynaþtýðý yerler. Buralarýn kalitesi artarsa insanlar karayolu taþýmacýlýðýný daha çok tercih ederler" dedi. Yasin YÜCEL Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Çorum Þubesi'nin daveti üzerine kente gelen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret etti. Ziyarete Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Sekreteri Mevlüt Ýlgin, S.S.Ankara Otogar Ýþletmeleri Otogar Ýþletmeciliði ve Servis Hizmetleri Taþýma ve Ýþletme Yönetim Kurulu Baþkaný Aytekin Aydýn ve Çorum Otobüsçüler ve Acenteciler Derneði Baþkaný Murat Köylüoðullarý katýldý. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan ziyarette yaptýðý konuþmada, "Çorum Belediyesi'nin yapmýþ olduðu yeni otobüs terminali inþaatýnda incelemelerde bulunduk, çok özel ve görkemli bir proje. Hem þehirlerarasý hem de ilçeler otogarý için büyük emek verilmiþ. Sivil araç otoparklarý ve otobüslerin kalkacaðý alanlar çok güzel bir þekilde düzenlenmiþ. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ve ekibini tebrik ediyorum" dedi. Erdoðan, "Emniyet ile yaptýðýmýz istatistiki araþtýrmalara göre karayolunda yapýlan yolculuklarda en güvenli yolculuk toplu taþýma ile yapýlan yolculuktur. Vatandaþlarýmýza þehir içerisinden kalkan korsan vasýtalar yerine terminallerden kalkan otobüs þirketleri ile seyahat etmelerini tavsiye ediyoruz" diye söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Ulaþým baþlýðý Çorum Belediyesi için son yýllarda çok önemli bir baþlýk. Çorum'da ciddi deðiþim yaþadýðýmýz konulardan bir tanesidir. Ulaþým Hizmetleri adý altýnda bir müdürlüðü bu dönem kurduk. Þehir içi ve þehirlerarasý ulaþýmda bir çok deðiþim yaþadýk. Þehir içerisinde akýllý kavþaklar, trafik kontrol merkezi, yeni yapýlan yollardaki standardý yükselttik" þeklinde kaydetti. Þehirlerarasý ulaþýmda ise baþlý baþýna bir deðiþiklik yaptýklarýný söyleyen Candan, "Önümüzdeki günlerde inþaatý tamamlanacak olan yeni terminalimize yakýn zamanda taþýnacaðýz. Otobüsle ulaþým Türkiye ve Çorum için otobüs taþýmacýlýðý çok önemli. Bu anlamda Avrupa'dan çok daha farlý bir noktadayýz. Henüz hýzlý trenimiz yok. Þehrimizde havaalaný yok. Bu anlamda otobüs taþýmacýlýðý þehrimiz için önemini artýrarak devam ettiriyor. Çorum, sanayinin, ticaretin hýzla geliþtiði, üniversitesi ve ticareti ile sürekli insan akýmýnýn olduðu bir þehir. Bundan sonraki dönemde de otobüsle ulaþýmýn cazibesini artýrarak devam ettireceðini düþünüyoruz" dedi. Haber Servisi Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan Anitta Otelde basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya TOFED Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Erdoðan, Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Özcan, Genel Sekreter Mevlit Ýlgi, Ankara Otobüsçüler Kooperatifi Baþkaný Aytekin Aydýn, Çorum Otobüsçüler ve Acenteleri Derneði Baþkaný, TSO Meclis üyesi Murat Köylüoðullarý katýldý. Toplantýda konuþan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Baþkaný Mehmet Erdoðan, "Çorum'a baþkanýmýz uzun süredir davet ediyordu. Gelmek bugüne kýsmetmiþ. Hayal ettiðimden daha çok güzel bir Ýl ile karþýlaþtým" dedi. Erdoðan, "Türkiye'nin dünya genelinde karayolu taþýmacýlýðý olarak en kaliteli hizmeti Mehmet Erdoðan "Devlet desteði bekliyoruz" veriyoruz" dedi. Türkiye'de Bakanlýktan B2 belgeli bin 650 þirket olduðunu ve 37 bin tane de otobüs bulunduðunu kaydeden Erdoðan, "Türkiye bir turizm ülkesi. Dolayýsýyla bu segmentte sayý oldukça yüksek. Þehirlerarasý zaman tarifesi ile yapýlan taþýma çok zor. Herhangi bir firma bir þehirden baþka bir þehire sefer açmýþ ise, o firma iki kiþiyle de olsa zarar ettiðini gözetmeksizin o seferi yapmasý gerekiyor. O sefer iptal edilirse Ulaþtýrma Bakanlýðý ceza yazýyor. Bu nedenle bizim iþimiz zor. Devlet bizi desteklemesi gerekiyor. Son zamanlarda bize on numara yað, kaçak mazot gibi atýlan suçlamalarý kabul etmiyoruz. Otobüs üretiminde Türkiye 1. sýrada" þeklinde kaydetti. Yasin YÜCEL Waterfresh Fýat Fýorýno'yu tercih etti Waterfresh Reverse Osmosis Arýtma Sistemleri müþterilerine daha iyi hizmet verebilmek adýna araç filosunu Fýatla yenilemeyi tercih etti. Karakaþlar Otomotiv'de gerçekleþen teslimat töreninde araçlarýný Satýþ Müdürü Asým Avcý'dan teslim alan þirket sahibi Alparslan Þahin, 1.3 Multijet 75 hp Euro5 motor özelliðine sahip, Fýat Fýorýno Panorama araçlarýn minimum yakýt sarfiyatý ve hususi kullanýmýn saðladýðý avantajlardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek tavsiyede bulundu. Karakaþlar Otomotiv de, pasta kesimi ile devam eden teslimatta, konfora ve iþleve yönelik birçok donaným üzerinde özenle çalýþýlarak dizayn edilen Fýat Fýorýno'nun, yüksek manevra yeteneði ve enerjisiyle, daha büyük taþýma kapasitesi ve hacim imkaný sunuyor, bu yüzden tercih edilenler listesinin ilk sýralarýnda yer almayý baþardýðýný kaydeden Avcý, "Fýat Fiorino Panorama, hususi otomobil olan bir Fiorino versiyonudur" dedi. "Sahip olduðu hacim ile vazgeçilmez yol arkadaþýnýz ve iþ ortaðýnýz" diyerek sözlerine devam eden Avcý, "Sahip olduðu sonsuz çeþitlilikteki aksesuar gamý (portbagajlar, bagaj aðlarý)ihtiyaçlarýnýza uygun binlerce fonksiyonel çözüm yaratmanýza yardým edecek ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de, kolay açýlabilir kayan kapýlarý ve en doðru yükseklikte dizayn edilmiþ koltuklarý ve minimum yakýt sarfiyatýdýr. Derin ve geniþ bagaj bölümün kolay eriþim ve daha fazla yükleme kapasitesi saðlamaktadýr" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR

6 YILDIZ HABER 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Milli Eðitimin her zaman yeniliðe ve geliþmeye açýk olmasýný savunduk" Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullarda yapýlan yönetici görevlendirmelerinin neticesinde ortaya çýkan tablonun hezeyanla ile sonuçlandýðýný iddia etti. Milli Eðitim Bakanlýðýnýn her geçen gün çalýþma ortamýnýn huzurunun bozulduðu bir kurum haline geldiðini öne süren Örs, "Ýdarecisinde, öðretmeninde, memurunda, hizmetlisinde huzur olmayan, gelecekte ne olacaðýný kestiremeyen bir kadro ile milli eðitimde baþarý saðlanamaz. Okul müdürlerinin puanlamasý sonrasýnda konuþulan konunun okul müdürlerinin baþarý ya da baþarýsýzlýklarý deðil, hangi sendikaya üye olduklarýnýn ya da yakýn durduklarýnýn olmasý yapýlan iþin eðitim adýna olmadýðýnýn ve huzura katký saðlamadýðýnýn bir iþaretidir. Okul müdürlerine yapýlan bu kýyým adaletin de kýyýmýdýr. Bir sendikanýn üyelerinin kayrýlmasý üzerine kurulmuþ bir düzen adaletin terazisinin bozulduðu bir düzendir. Ve adalet bir gün herkese lazým olacaktýr. Kurumlar adaletle deðil konjonktüre göre yönetilirse ortada milletin devleti anlayýþý kalmaz" dedi. Milli Eðitimin her zaman yeniliðe ve geliþmeye açýk olmasýný savunduklarýný bu anlamda yapýlan eski tabularýn yýkýldýðý uygulamalarý destekleyici bir tavýr içinde de olduklarýný ancak yenilik yapacaðým, eðitimi yeniden dizayn edeceðim diyerek yapýlan uygulamalarýn vicdanlarda, akýllarda soru iþaretleri oluþturmamasý gerektiðini, maðdurlar ve umutsuzlar ordusu ortaya çýkarmamasý için ince eleyip sýk dokunmasýnýn þart olduðunu kaydeden Örs, "Þimdi soruyoruz. Okul müdürlerine puan verenlerin vicdanlarý rahat mýdýr? Puan verdikleri okul müdürlerinin kaçýný tanýyorlar? Okullarýný hiç ziyaret etmiþler midir? Çalýþmalarýný gözlemlemiþler midir? Yoksa önlerine konan bilgilerle mi hareket etmiþlerdir? Baþlarýný yastýða koyduklarýnda 'Kul hakkýna girdim mi?' diye soruyorlar mýdýr? Bir insanýn hakkýný bilerek vermedilerse bunun mahþerdeki hesabýný düþünüyorlar mýdýr? Milli eðitime yönlendirmeler ile þekil vererek insanlarý ötekileþtirdiklerini, diðerlerine yaþama hakký vermeyerek geleceðe nasýl bir miras býraktýklarýnýn farkýnda mýdýrlar? Adalet kavramýný nasýl izah ediyorlar?" þeklinde kaydetti. Yönetici görevlendirme yönetmeliðinin içeriði açýsýndan da objektiflikten uzak olduðunu iddia eden Örs, okul müdürlerine verilen puanlarýn %40'ýnýn okul öðretmenleri, okul aile birliði baþkaný, öðrenci meclisi baþkaný tarafýndan verilip %60'ýnýn Milli Eðitim tarafýndan verilmesinin son noktayý kimin koyacaðýnýn bir göstergesi olduðunu belirtti. Örs açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý:"okul müdürlerini deðerlendirme kriterlerinin belgelenmesi veya somut bilgilerin elde edilmesi gereken konular ya da sübjektif konulardýr. Acaba milli eðitim müdürlükleri tarafýndan deðerlendirilen atmýþ maddeden seçtiðimiz bazý baþlýklar hangi müdürle birebir irtibat kurularak, belgeler toplanarak karar verilmiþtir? 1-Davranýþlarýnýn kurumu nasýl etkileyeceðinin farkýndadýr ve ifadeleriyle kararlarý uyumludur.2-muhatabýný dikkatle dinler, eleþtiriye açýk katýlýmcý bir yönetim dili kullanýr.3- Kurumda ast üst iliþkisinin saygýnlýðýný korur.4-milli ve dini bayramlarýn anlam ve önemine yönelik etkinliklerin yapýlmasýný saðlar.5-gereksiz ve yersiz tartýþmalardan uzak durarak dikkatini korur.6-süreli süresiz yayýnlarý takip eder, personelin hizmetine sunar.7-personel deðerlendirme konularýnda objektif, tutarlý ve adildir.8-kurumun fiziki imkanlarýnýn etkin ve amacýna uygun kullanýmýný saðlar.9-mevzuatýn yerinde ve doðru bir þekilde dengeli bir tarzda uygulanmasýný saðlar. 10-Problem çözmede inisiyatif kullanarak acil kararlar alabilir.11-demokratik bir toplumda kabul edilmiþ etik standartlarla eðitim gerektirdiði rolü yerine getirir.12-kurumda adil bir yönetim anlayýþý sergiler ve çalýþanlarýn moralini yükseltir." Torba yasada çýkmasý muhtemel olan öðretmenlere il içi ve iller arasý rotasyon uygulamasýnýn eðitimin hangi problemine çare olacaðýnýn merak ettiklerini kaydeden Örs, "Öðretmenler zaten kendi içinde belli bir tayin programý ile yer deðiþtiriyorlar. Bu gün ayný okulda yýllarca görev yapan öðretmen yüzdesi yer deðiþtirenlere göre oldukça düþüktür. Öðretmen yer deðiþtirecekse bile yönetmelik yayýnlandýktan belli bir yýl sonrasý için tarih belirlenmeli herkes ne zaman nereye gideceðini, evini, çocuðunun okulunu düþünerek plan yapmalýdýr. Akþam yatýp sabah kalkarak zorunlu göç uygulamasý yapmak eðitimde en çok lazým olan huzur ortamýný, motivasyonu bozar.ýnsanlara geleceklerin planlama fýrsatý ve imkâný verilmelidir" dedi. Örs açýklamasýný þu cümlelerle sonlandýrdý: "Maalesef milli eðitim ülke politikalarýnda en az deðiþikliðe uðramasý gereken bir anlayýþa sahip olmasý gerekirken bir evdeki aile bireylerinde en az üç dört faklý sistemle ilkokul, lise ve üniversite okumuþ hatta faklý sistemlerle çalýþma hayatýna atýlmýþ insanlar mevcut. Çalýþma hayatýnýn da bundan sonra daha da deðiþken olacaðý sinyalleri var. Milli Eðitimde yapýlan ve insanlarý huzursuz eden bu tarz uygulamalar eðer vicdanlarý kanatýyor, akýllarda soru iþaretleri oluþturuyor, adaleti rafa kaldýrýyorsa geleceðimiz tehlikeye girmiþ demektir." Yýlmaz MERT

7 HABER 7 Polisten leblebili denetim TBMM, Erdoðan'ýn yemin törenine hazýr Trafik Þube Müdürlüðü ile Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekiplerinin trafik uygulama ve denetimleri devam ediyor. Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü görevlileri Çorum- Ankara Karayolu'nda bazý noktalarda yol kontrolleri yaptý. Sürücülerin belgelerini kontrol ederek emniyet kemeri,ön koltuklarda çocuklarýn oturmamalarý, hýz ve uykusuz araç kullanmamalarý hususunda uyaran polis, Çorum leblebisi, broþür ve soðuk su ikram ettiler. Sürücüler polisin uygulamasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirerek ikramlardan dolayý teþekkür ettiler. Bahadýr YÜCEL 28 Aðustos Perþembe günü yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý yemin töreni için Türkiye Büyük Millet Meclisinde çalýþmalar hýzla devam ediyor. Güvenlik tedbirleri ile ilgili TGRT Haber de "Gün Ortasý" programýnda Belgin Aydýn'ýn sorularýný yanýtlayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Torba Kanununun çýkartýlmasý için de Meclis Genel Kurulu çalýþmalarýna devam edeceðini de belirtti. 28 Aðustos Perþembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi davetliler dýþýnda ziyaretçi alýnmayacak. Bu uygulamanýn bütün Cumhurbaþkanlarýnýn yemin törenlerinde yapýlmýþ olduðunu vurgulayan Uslu, "Cumhurbaþkanýmýz Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meclis Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý karþýlayýp uðurlayacak. 12. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan saat 14.00'da Türkiye Büyük Millet Meclisinde yemin edecek ve Köþke geçerek devir teslim töreni ardýndan resepsiyon gerçekleþecek" dedi. "Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaþkanlarý için devlet geçmiþte ne uyguluyorsa bu defada ilk kez halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný içinde ayný seremoniyi uygulayacak" diyen Uslu, "Köþk ilk defa halka bu kadar açýk olacak. Halkýn seçtiði Cumhurbaþkaný zaten halkýn içerisinde yer alacak. Yemin merasimi için TBMM dinleyici localarý sýnýrlý. Gönül isterdi ki halkýmýzdan her isteyen burada olsun ama onun için stadyumlar bile yetmez. Cumhurbaþkanýmýz yemin töreninde çok sayýda üst düzeyde yabancý konuk olacak ve bulunduklarý yerde güvenlik önlemlerinin de alýnmasý gerekiyor. Halkýmýzdan katýlým bu nedenle özel davetlere göre yapýlacak. Milletvekillerimizin yakýnlarý dahi yemin töreninde yok. Törene, güvenlik yargý ve idari bürokrasinin yan ýsýra yabancý misyon temsilcileri ve çeþitli meslek örgütlerinin temsilcileri katýlacaklar. Bir anlamda halkýn katýlýmý demektir. Temsili demokrasilerde çok daha geçerli ve önemlidir. Gerçekçi bir yöntemdir onu saðlamaya çalýþacaðýz. Geçmiþ dönemlere göre bu yemin törende daha fazla yabancý devlet adamýnýn geldiðini göreceðiz. Buda Türkiye'nin ne denli dýþarýda itibarýnýn, saygýnlýðýnýn, etkinliðinin arttýðýný göstermektedir. Türkiye Dünyada ilgi odaðý haline gelmiþtir. En son Standard & Poor's yaptýðý açýklamada "Türkiye'nin göz kamaþtýrýcý büyümesini gözden kaçýrdýklarýný" ifade etmek durumunda kalmýþtýr. (Bir itiraf gibiydi. )Türkiye þuanda; bütün dünyanýn dikkatle izlediði,türkiye'nin yol haritasýný, kamuoyunun Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a verdiði desteði ilgiyle ve yakýndan izlemektedir ve yemin merasiminde bulunmak suretiyle de hem tarihi güne tanýklýk etmek hem de Türkiye ile dostluklarýný geliþtirmek istemektedirler. Buda ülkemiz geleceði açýsýndan önemli bir kazanýmdýr" ifadelerini kullandý. Muhalefetin mazbatanýn üzerinde "Türkiye Cumhurbaþkaný" yazdýðý için yemin töreni sonrasýnda genel kurulda söz almak istemesi ile ilgili Uslu, "Böyle bir usul olmaz. Türkiye Cumhurbaþkaný ifadesi daha önceki dönemlerde de kullanýlmýþtýr. O günlerde itiraz etmeyenlerin bugün çýkýp itiraz etmek istemesi sadece bir kargaþa çýkartmaktan ibarettir. Devletin etkinliðini ve saygýnlýðýný tartýþmaya açmak devlet teamüllerine de sorumluluðuna da uygun deðildir. Devlet adamý sorumluluðuna sahip herkesin devletin geleneksel teamüllerini dikkatle takip etmesi gerekir. Ogün Sayýn TBMM Baþkaný ve Sayýn Cumhurbaþkaný dýþýnda kimsenin söz hakký yoktur. Halkýn seçtiði Cumhurbaþkanýna gereken saygý ve ihtimamýn gösterilmesi yerine orada bir kýsým yorumlarla yapay krizler çýkartmaya çalýþmak eski alýþkanlýk olarak bilinmektedir ki, "herhalde halkçýlýktan anlaþýlan bu olsa gerektir" deyip gülüp geçmek gerekir" dedi. Uslu, 12. Cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan'ýn TBMM yemin töreni sonrasý Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalýþmasý için önerge hazýrlandýðýný belirterek,"62. Hükümetinin kurulmasý ve güven oylamasýnýn yapýlmasý, yarým kalan; maden iþçilerine yönelik iyileþtirmeler, kamu alacaklarýnýn yapýlandýrýlmasý ve 30 bin öðretmen atamasý gibi düzenlemelerini içeren milyonlarýn beklediði "torba kanun" görüþmelerine devam edilecek. Savaþ ortamýnda bile çalýþan bir parlamentonun sýcaklarý, tatili bahane ederek çalýþmamasý söz konusu olamaz. Torba Yasa çýktýktan sonra gün Meclis yasama tatiline girer diye düþünüyoruz" diye belirtti. CHP'nin 18. kez Olaðanüstü Genel Kurulu yapacak olmasýný Uslu, "Genel Kurulkolik" olma hali olarak deðerlendirdi. Uslu, "Parti içi disiplinle, parti içi demokrasi sanýlan ama gerçekte laçkalaþmýþ iki uç arasýnda bir denge kurmak gerekiyor. Çok sayýda Olaðanüstü Genel Kurul yapmak doðru sonuçlara ulaþmak anlamýna gelmiyor. Nitekim halkýn seçtiði Cumhurbaþkanýna gereken ihtimamý saygýyý göstermeyenlerin halkçýlýk adýna sýk sýk Genel Kurulunu yapýyor olmalarýný demokrasi adýna çok da anlamlý bulmuyorum. Aslolan bir özeleþtiri yapýlmalý, sürekli olarak niçin kaybettiklerini sorgulamalýlar" dedi. "Cumhuriyet Halk Partisinin temel sorunun kimin Genel Baþkan olacaðýndan çok nasýl bir Cumhuriyet Halk Partisi? Nasýl bir Genel Baþkan? Sorusudur" diyen Uslu, "Bu sorulara cevap ararlarsa kendi ilkeleri ile barýþýk,"dýþarýdan ithal adaylarla yola devam etmenin zorluðunu zaten görmüþ olmalýlar.hatta anlamýþ olmalýlar" diye düþünürken bugün yeniden bir kýsým saðcý bilinen zevata davetiyeler çýkartýldýðýný görmekteyiz. Zaten bizim söylememiz gereken þeyleri "ince ince" söyleniyor. CHP'de yýllar yýlý hiçbir þeyin deðiþmediðini görüyoruz. Her yapýlan olumlu çalýþmaya sonucuna bakmaksýzýn kitlelerin bundan ne kadar yararlanýp yararlanmayacaðýna bilmeden tepki gösteren istemezükçü bir anlayýþ var" dedi. "AK Parti 1. Olaðanüstü Genel Kurulunu yaparak Genel Baþkanýmýzý seçip yolumuza devam edeceðiz" diyen Uslu, "Bizim için kaptan köþkünde kimin oturduðunun önemi yok. Yol haritamýz bellidir ve bu bir nesil hareketidir. Bugün 26 Aðustos 1971 Malazgirt savaþýnýn 943. yýldönümü AK Parti misyonunu ve sorumluluðunu Sultan Alpaslan'ýn tarihi medeniyet yürüyüþünden almýþtýr. Bu nedenle biz "fani þahsiyetler deðil baki hakikatler" davasýyýz. Bizden önce baþlayan ve birçok aðýr bedeller ödemiþ Türkiye'yi demokratikleþtirmek, deðiþtirmek, dönüþtürmek, muasýr medeniyete ulaþtýrmak, halkýn kendi deðerleri ile yaþamasýný saðlamak konusunda önemli bir çýðýr açýlmýþtýr. Bu köklerini tarihten almaktýr. Dava ne kadar büyükse bu davayý omuzlayan insanlarda o kadar büyük insanlardýr ve büyük davalarýn insaný olduklarýný da bundan önceki süreçlerde de þimdi de özverileriyle kanýtlamýþlardýr. Parti içerisinde bir sert rekabet ya da bölünme yarýþý yerine tam tersine birlikteliðe, ortak akla, coþkuya önem veren öne çýkartan bir sorunlu yaklaþýmla hareket edilmiþtir. AK Partinin istikrarý, bütünlüðü Türkiye'nin geliþmesiyle, büyümesiyle, dönüþmesiyle, reformlarýyla eþanlamlýdýr diye düþünmek lazým" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak. "Ýlk Adýmda Dost Eli" adý altýnda hazýrlanan proje kapsamýnda tarihleri arasýnda, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bahçesi, Saat Kulesi Hürriyet Parký Polis Ýrtibat Noktasýnda ve Þehirlerarasý Otobüs Terminali Polis Ýrtibat Noktalarýnda, TEM Þube Müdürlüðü tarafýndan saðlanan koordinasyon ile KOM Þube Müdürlüðü, Güvenlik Þube Müdürlüðü, Asayiþ Þube Müdürlüðü ve TDP Þube Müdürlüklerinde görevli personel ile birlikte 3 ayrý noktada "Öðrenci Stantý" açýlacak. "Ýlk Adýmda Dost Eli" isimli projenin uygulama safhasýnda öncelikle kayýt için Çorum'a gelecek öðrenci, anne, baba ve yakýnlarýna kayýt merkezi önünde, kayýt sýrasýnda ve sonrasýnda stant ve çevresinde ki alan içerisinde konusunda uzman görevli personeller bilgilendirme yapýlacak eðitim öðretim yýlýnda da yapýlan uygulama beðeni toplamýþtý. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Allan ise standý ziyaret ederek, çalýþmalarýn takdire þayan ve memnuniyet verici olduðunu, talep edilmesi halinde her türlü ihtiyaç ve talebi karþýlayabileceklerini ifade etmiþti.geçen eðitim öðretim döneminde uygulanan proje sonunda, 2 bin 460 öðrenci ve 1500'e yakýn aile ile temas kurularak proje hedefi üzerinde bir çalýþma ile yaklaþýk 5 bin 100 kiþiye ulaþýlmýþtý. Yasin YÜCEL

8 YILDIZ Þakadan Hoþlanmam Nasrettin Hoca pazarda dalgýn dalgýn yürüyormuþ. Etrafýndaki esnaflarý seyrederken birden ensesine bir tokat gelmiþ. Hoca, tökezleyip bir kaç adým sendelemiþ neyse toparlanýp sinirli bir þekilde arkasýný dönmüþ. Bir bakmýþ ki hocanýn 2 katý kocaman bir adam. Hoca durmuþ bir yutkunmuþ önce, YAÞAM sonra: - Bana sen mi vurdun? demiþ adama. Adam: "Ben vurdum lan ne olacak" demiþ. Hoca: "Þakadan mý vurdun ciddiden mi?" demiþ. Adam: "Ciddi vurdum ne yapacan?" Hoca: "Aman aman, öyle olsun... Çünkü þakadan hiç hoþlanmam." Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Ergenlik problemleri, tedbir alýnmadýðýnda Baðýmlýlýk riski oluþturuyor Havuz ve denizden sonra kulaklarý ýslak býrakmayýn Su ve nem kulaklarýnýzda enfeksiyon oluþturarak kaþýntý, þiþme, akýntý, kulakta týkanma, duymada azalma ve þiddetli aðrýya yol açabilir. Alacaðýnýz birkaç küçük önlem, kulak saðlýðýnýzý koruyarak yaz aylarýný keyifle geçirmenizi saðlayacaktýr.memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boðaz Bölümü nden Op. Dr. Hasan Yýlmaz, yaz mevsiminde sýkça karþýlaþýlan dýþ kulak yolu iltihaplarýndan korunma yöntemlerini anlattý. DENÝZ VE HAVUZ ENFEKSÝYON NEDENÝ Yaz aylarý ile birlikte dýþ kulak yolu iltihabý (otitis eksterna) sýklýðý belirgin artýþ gösterir. Bu artýþýn nedeni sýk duþ alma, sýk denize ve havuza girmektir. Dýþ kulak yolunun rahat havalanamayan dar yapýsý, ýslanýnca tam kuruyamayýp nemli kalmasýna yol açar. Eðer kiþi sürekli neme maruz kalýrsa, kolaylýkla enfeksiyonlara yakalanabilir. Özellikle yüzücülerde ve doðuþtan dýþ kulak yolu dar olanlarda bu duruma daha sýk rastlanýr. Kulak kanalýnda kalan su nedeniyle bakteriler kanalda hýzla üremeye baþlar ve enfeksiyona neden olur. ENFEKSÝYON ÞÝDDETLENMEDEN UZMANA BAÞVURULMALI Erken belirti olarak kulakta hafif bir kaþýntý olur, saatler içinde de dýþ kulak yolunda þiþme, akýntý, týkanma, duymada azalma ve çok þiddetli aðrý baþlar. Bazen hasta, bu belirtiler ve aðrýda þiddetlenme nedeniyle çene hareketlerinde ve çiðnemede bile zorluk Uyuþturucu kullananlarýn yüzde 70 ini 15 ile 20 yaþ aralýðýndakiler oluþturuyor. Ergenliðin madde kullanýmý açýsýndan riskli bir dönem olduðunu vurgulayan uzmanlar, çalkantýlý bir dönem yaþayan ergenlerin arkadaþ çevresinin önemine iþaret ederek uyarýyor: Arkadaþlarý arasýnda uyuþturucu kullananlarýn olmasý, kendini o gruba ait hissetmek isteyen gençleri etkiliyor ve madde kullanma riskini artýrýyor. Ergenlik çaðýndakilerin merak, hayýr demeyi bilmeme, kolay risk alabilme gibi sorunlar, tedbir alýnmadýðýnda madde baðýmlýlýðý açýsýndan önemli tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Dünyada uyuþturucu kullananlarýn yüzde 70 ini 15 ile 20 yaþ aralýðýndakilerin oluþturduðunu belirten uzmanlar, kolay elde edilebilen maddelerin baðýmlýlýðýnýn daha yaygýn olduðunu hatýrlatýyor. Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý öðretim üyesi ve Baðýmlýlýk Ünitesi sorumlusu Prof. Dr. Zehra Arýkan, esrarla ilgili ottur, zararý yoktur þeklinde yanlýþ bilgiler dolaþtýðýný hatýrlatýyor ve sýk karþýlaþtýðý þu olayý anlatýyor: Baðýmlýlýk ünitemizde tedavi gören hastalarýmýza Esrar kullanmasaydýn, diðer daha aðýr uyuþturuculara baþlar mýydýn? diye sorduðumuzda büyük çoðunlukla hayýr cevabý alýyoruz. diyor.ergenlik çaðýndaki gençlerin ilgi ve meraklarýný sanat, spor ve bilime yönlendirerek baðýmlýlýk yapan maddelerden uzak kalmalarýnýn saðlanmasý gerektiðini belirten Prof. Arýkan, ailelerin çocuklarýna bilgi saklamayacak kadar yakýn davranmalarý ve hayýr demeyi öðretmeleri gerektiðini ifade ediyor. Ergenlerin iyi bir arkadaþ çevresi edinmelerine destek olmayý öneren Arýkan, uyuþturucuya talebi azaltmada aile, okul ve topluma önemli görevler düþtüðünü söylüyor. Hayýr diyebilme becerisi olan çocuklar yetiþtirmek lazým geldiðini belirten Arýkan, þunlarý kaydediyor: Çocuklar için tehlike, ebeveynden bir þeyler saklamakla baþlar. Anne-babalar çocuklarýyla öyle bir diyalog içinde olmalý ki çocuklar bir þey saklamasýn. Anne-babalar sýkýntýlarýnda evlatlarýnýn yanlarýnda olmalý ve sorunlarýný paylaþabilmeli. Babama, söylersem baðýrýr, anneme söylersem kýzar dememesi gerekir. Her ortamda fikirlerini kolayca söyleyebilmelerine imkan tanýmak gerekiyor. Anlaþýlabildiklerini düþünmeleri saðlanmalý. Böyle olduðunda saðlýklý davranma becerileri geliþir. Neyin kendilerine zarar verip, neyin vermeyeceðini bilirler. Çocuklarýn merak ve ilgilerinin saðlýklý alanlara yönlendirilmesi gerektiðini hatýrlatan Prof. Dr. Arýkan, Ergen ve genç bireyler, kendi yaþýtlarý veya birkaç yaþ büyüklerin sözlerini daha çok dinler, onlarý örnek alýrlar. Çocuðumuza birkaç yaþ büyük, yaþamlarý düzgün, kendine yeterli ve güvenli kiþiler rehberlik edebilir. diyor. Aþýrý baský ya da aþýrý boþ býrakmanýn da risk faktörleri olduðunu söyleyen Arýkan, yazýn spor, sanat ve bilim faaliyetlerinden istifade etmeleri saðlanan çocuklarýn zararlý alýþkanlýk edinme riskinin daha az olduðunu sözlerine ekliyor. çekebilir. Yaþlý, þeker hastasý ve direnci düþük hastalarda enfeksiyon ilerleyerek malign otitis eksterna adý verilen ve kemik iltihabý ile seyreden daha þiddetli bir tabloya yol açabilir. Bu belirtilerin görülmesi durumunda vakit geçirmeden bir kulak burun boðaz uzmanýna baþvurulmalýdýr. ALACAÐINIZ BÝRKAÇ BASÝT ÖNLEM ÝLE ENFEKSÝYONDAN KORUNUN Havuz veya deniz sonrasý kulak, temiz bir peçete veya kaðýt mendille kurulanmalý ve kesinlikle nemli býrakýlmamalýdýr. Bu temizleme iþlemi sýrasýnda kulaðýn çok karýþtýrýlarak, dýþ kulak yoluna hasar vermemek önemlidir. Temizliðinden emin olunan havuz veya deniz tercih edilmelidir. Havuz suyundaki klor miktarý da bu hastalýða yakalanmada önemli bir etkendir. Havuz suyunda bulunan klor dýþ kulak yolunun asit/baz dengesini bozarak, daha kolay enfeksiyona yakalanmaya neden olur. Klorlamada, günýþýðýndan, kullanan sayýsýna, sýcaklýktan, suyun kimyasal yapýsýna göre dozajlama gerekir. Bu yüzden havuzun sürekli bakýmý ve kontrolü önemlidir. TEDAVÝ ÝÇÝN SU ÝLE TEMAS ORTADAN KALDIRILMALI Bu hastalýðýn tedavisi için sýk muayene; aspiratörle temizlik, uygun ilaç tedavisi, dýþ kulak yolundaki asit baz dengesinin saðlanmasý, aðrý kontrolü, þeker hastalýðý gibi faktörlerin kontrolü, su ile temasýn ortadan kaldýrýlmasý önemlidir. Sinema 20:45 22:00 20:00 8 Görevimiz Tehlike 3 Süper casus Ethan Hunt yeni IMF ajanlarýna yer açmak için aktif görevden emekli olmuþtur. Ancak karþýlaþtýklarý en zeki düþman olan Owen Davian'a karþý görev almasý için geri çaðrýlýr. Davian güçlü, vicdansýz ve asla piþmanlýk hissetmeyen uluslararasý bir silah ve bilgi kaçakçýsýdýr. Hunt bu görev için takýmýný ayarlar. Eski dostu Luther Stickell, ulaþým uzmaný Declan, arkaplan operasyonlardan sorumlu Zhen ve yeni çaylak Lindsey ile birlikte Davian'ý dünya çapýnda izlemeye ve Hunt'ýn sevgilisi Julia'yý onun elinden kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya hazýrlanýrlar. Yerli Dizi Muhteþem Yüzyýl ibrahim Paþa nýn hanedan üyeleri için sarayýnda verdiði yemek devam etmektedir. Süleyman, sarayýn kubbelerini resmeden Leo yu hanedan üyeleriyle tanýþmasý için yanlarýna çaðýrtmýþtýr. Hürrem in yýllar önce öldüðünü düþündüðü Leo, þimdi kanlý canlý Süleyman ýn yanýnda durmaktadýr. Artýk bambaþka bir hayatý olan Hürrem, çoktan geçmiþte býraktýðý Leo yu ansýzýn karþýsýnda görünce darmadaðýn olur. Süleyman ise Leo dan, kendisinin Hürrem le poz verdiði yeni bir resme baþlamasýný ister. Matrakçý, Sadýka nýn kendisine verdiði pusulayý Kaptan Antonio ya ulaþtýrmýþtýr. Sinema Ölüm Yarýþý 2 On katil sürücü, tonlarca cephane... Ve sadece tek bir kiþi hayatta kalacak... Dünyanýn en tehlikeli hapishanesinde ölüm yarýþý baþlýyor. Kan ve þiddet yüklü yarýþýn kuralý çok basit: Arabayý sür ya da öl! Carl Lucas adlý mahkum da kendini bu dünyanýn içinde bulur. Hayatta kalmak için tek umudu, dünyanýn en tehlikeli suçlularýna karþý yarýþý kazanmaktýr. Saat : 20:00-22:00 (120 dakika) Tür : Sinema (Aksiyon, Gerilim) Münir Özkul Ýstanbul Erkek Lisesi mezunudur. Sanat hayatýna henüz lise öðrencisiyken 1940 yýlýnda Bakýrköy Halkevi'nde tiyatro ile baþladý. Bir süre Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi'ne ve Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'ne devam etti. 1948'de Ses Tiyatrosu'nda sahnelenen Aþk Köprüsü oyunuyla profesyonel oldu. Daha sonra Muhsin Ertuðrul'un yönetimindeki Küçük Sahne'ye geçti.[1] Bu dönemde John Steinbeck'ten Fareler ve Ýnsanlar (1951), John Millington Synge'den Babayiðit, George Axelrod'dan Yaz Bekarý (1954), John Patrick'ten Çayhane (1955) gibi oyunlarda oynadý. Daha sonra Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'nda ( ), Ankara Devlet Tiyatrosu'nda ( ) ve Aksaray'daki Bulvar Tiyatrosu'n da arkadaþlarýyla kurduðu kendi topluluðunda ( ) çalýþtý arasýnda çeþitli topluluklarla turnelere çýktý; zaman zaman sahneden uzak kaldýðý dönemler oldu. Yer aldýðý özel tiyatrolarda Sadri Alýþýk, Cahit Irgat, Nevin Akkaya ve Þükran Güngör gibi oyuncularla görev aldý.1978'de yeniden Þehir Tiyatrolarý'na döndü 'te, daha önce kendi topluluðunda (1961) sahneye konan ve büyük ilgi gören, Jean Anouilh'in Generalin Aþký oyunuyla Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çýktý. 1980'lerin ortalarýnda Ferhan Þensoy'un Ortaoyuncular topluluðuna katýldý, aralarýnda Ýstanbul'u Satýyorum'un da yer aldýðý dört oyunda rol aldýktan sonra sahnelere veda etti. BÝFTEK RULOSU Malzemeler 1 Adet Soðan 1 Adet Havuç 1 Çay Kaþýðý Karabiber 1 Çay Kaþýðý Kimyon Tuz 250 gr. Kýyma 6 Adet Biftek 1 Çay Kaþýðý Bezelye 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Su Bardaðý Su 1 Çorba Kaþýðý Margarin Yemeðin Tarifi 1 adet soðaný ve havucu rendeleyin. 1 çay kaþýðý karabiber, kimyon, tuz ve kýymayý derin bir kabýn içinde yoðurun. 1 çay bardaðý bezelyeyi ekleyin. 6 adet bifteðin içine, hazýrladýðýnýz harcý doldurun. Biftekleri rulo biçiminde sarýn. Bifteðin kenarlarýný kürdanla tutturun. Ýçlerini doldurduðunuz biftekleri, margarinle hafifçe yaðladýðýnýz tepsiye dizin. 1 çorba kaþýðý salçayý, 1 su bardaðý suya karýþtýrýn. Bifteklerin üzerine dökün. Önceden ýsýtýlmýþ 180 derecelþk fýrýnda dakika piþirin. Fýrýndan çýkardýktan sonra kürdanlarý bifteklerden çýkarýp servis yapýn. Güvenilmek sevilmekten daha büyük bir iltifattýr. (George MacDonald) Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Ölüm Yarýþý 2 22:00 Hawaii Five 23:00 Kara Para Aþk Yerli Dizi 08:00 Ýyi Aile Robotu TV Filmi Aliye TV Filmi Hz. Yusuf TV Filmi Ana Haber Hayat Dediðin Aðýr Tokat Uyanýk Gazeteci Haber Saat Kara Murat Kara Þövalyeye Karþý Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 22:00 Muhteþem Yüzyýl Yerli Dizi Ruhlar Evi Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Arka Sokaklar Kanal D Ana Haber Hayat Sana Güzel 22:00 Bir Hikayem Var Sarayýn Ýncisi Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni Büyük Yürüyüþ Görevimiz Tehlike TV Filmi Tekrar Programlar Merhaba Yenigün TV Filmi TV Filmi Yeþil Elma TV Filmi Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Yerli Dizi Ýki Dünya Arasýnda Þefkat Tepe

9 YILDIZ HABER 9 Pýnar Saðlýk Koleji yeni binasýnda Pýnar Saðlýk Koleji eðitim öðretim yýlýnda, Galericiler Sitesi önündeki yeni binasýnda hizmet verecek. Pýnar Koleji Genel Koordinatörü Kazým Alpoðlu, yeni binada hazýrlýklarýn sonlandýrýldýðýný ve 407 kontenjan ile eðitim öðretime hazýr olduklarýný dile getirerek, eðitimin tecrübeli ve deneyimli bir eðitim kadrosu ile gerçekleþtirilmesi gerektiðini söyledi. Alpoðlu, Çorum'un en deneyimli ve baþarýlý eðitim kurumu olan Pýnar Koleji olarak, Hemþire Yardýmcýlýðý alaný okumak isteyen ve bu alana ilgi duyan tüm öðrencileri Saðlýk Kolejlerine beklediklerini ifade etti. Ayrýca Alpoðlu, mevcut okul binasýnýn yer aldýðý Binevler Kampüsünde ise anasýnýfý, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi olarak devam edileceðini belirtti. Haber Servisi Görme kaybýnýn önemli nedeni:diyabetik Retinopati Geliþmiþ ülkelerde körlüðün 3'üncü nedeni olan Diyabetik Retinopati, diyabete baðlý geliþen ve düzenli kontrol edilmesi gereken bir hastalýk. Diyabet tanýsý konulan hastalarýn zaman kaybetmeden bir göz hekimine baþvurmasýný öneren TOBB ETÜ Hastanesi göz hastalýklarý uzmaný Prof. Dr. Nuray Akyol, diyabetin günlük hayatý en çok etkileyen ve hastalar tarafýndan en çok bilinen komplikasyonlarýndan birinin göz tutulumu olduðunu söyledi. Diyabette gözün görmeyle yükümlü tabakasýnda (retina) meydana gelen deðiþikliklere "Diyabetik Retinopati" adý verildiðini anlatan Prof. Dr. Nuray Akyol, "Bu deðiþiklikler aslýnda bu katmanda yer alan damarlarda diyabete baðlý olarak geliþen bozukluklarýn bir sonucudur. Diyabetik Retinopati orta ve ileri yaþta görme azlýðý yapan en önemli nedenlerdendir; geliþmiþ ülkelerde 3'üncü körlük nedenidir" diye konuþtu. Diyabet tanýsý alan hastalara kontrollerini aksatmamasý çaðrýsýnda bulunan Prof. Akyol, Diyabetik Retinopati'nin evreleri, tedavisi ve diyabetik katarakt hakkýnda þu önemli bilgileri paylaþtý: METABOLÝK KONTROL ÖNEMLÝ Diyabetliler arasýndaki sýklýðý diyabetin süresiyle orantýlý olarak artar. 5 yýldan önce retinopati geliþimi nadirdir, ancak süre yanýnda metabolik kontrol de son derece önemlidir. Hb A1c'si hiç 7'nin üzerine çýkmamýþ bir hastada 20'nci yýlda hala diyabetik retinopati baþlamamýþ olabilir; diðer yandan Hb A1c'si 9'larýn üzerinde seyreden bir hastada 3'üncü yýlda baþlayabilir. Aslýnda bir baþka önemli bilinmez de taný konduðunda diyabetin süresidir. Rutin kontrollerini yaptýrmayan bir hastada kan þekerinin ne kadar zamandýr yüksek seyrettiðini, dolayýsýyla diyabetin süresini kestirmek güçtür. Diyabetik retinopatinin baþlangýç evresinde retinadaki damarlarýn geçirgenliði bozulur, kanýn hem hücresel elemanlarý (kanama) hem de serum kýsmý (ödem) damar dýþýna sýzmaya baþlar. Bu sýzýntýlar görme noktamýzda olursa görmeyi bozabilir, ama uzakta olursa tamamen sessiz de kalabilir. Bu evrede ayrýca bölgesel damar duvarý zayýflýklarý da görülür ve mikroanevrizma olarak adlandýrýlýr. Bu segmentlerde kolayca yýrtýklar oluþabilir ve göz jeli (vitre) içine küçük hacimli kanamalar olur. Baþlangýç retinapati döneminde görme azlýðýnýn en önemli nedeni merkezi görme noktamýzýn (makula) ödemidir. Daha az önemli nedenlerinden biri ise vitre kanamalarýdýr. Görme kaybý çoðu kez derin ve tablo dramatik olmasýna karþýn, ileri diyabetik retinopati göstergesi deðildir ve ödem tedavi edildiðinde birkaç ayda iyileþir. Tedavi için göz içine ödem çözücü ajanlar enjekte edilir. Vitre kanamalarý ise kendiliðinden ve hiç iz býrakmadan iyileþebilirler. Tüm bu bulgular baþlangýç (background) retinopati döneminin 1'inci faz (nonproliferatif) bulgularýdýr; bu dönem bazen 2-3 yýl gibi kýsa sürede bir sonraki döneme geçerken, metabolik kontrol iyiyse yýl sürebilir. GÖZÜN SONUNU HAZIRLAR Background diyabetik retinopatinin ikinci fazý preproliferatif evredir. Bu evrede damar duvarý deðiþiklikleri ilerlemiþ, damarlarda týkanýklýklýklar baþlamýþ ve retina yer yer beslenemediði için canlýlýðý tehdit altýna girmiþtir. Bu dönemde yeterince beslenemeyen retina dokusu alarma geçer ve var olan saðlýksýz damarlardan, kendisini besleyecek yeni damarlar yapýlmasýna yardým etmesi için bir tür yerel hormon salgýlamaya baþlar. Canlýlýðýný kaybetmiþ retina alanlarý anjiografi ile saptanabilir ve bu aþamada laser tedavisi ile sözü edilen yerel hormonun salgýlanmasý durdurulabilir. Bu iþlem retina dokusunun canlýlýðýný tamamen ortadan kaldýracaðý için oksijen talebi azalýr ve hormon salgýsý da durur. Böylece yeni damar oluþumu engellenmiþ olur. Ayrýca salgýlanmýþ olan hormonun etkileri göz içine damar çoðalmasýný engelleyici ajanlar enjekte edilerek de azaltýlabilir. Bu evrede tedavi hayati önemdedir. Görme noktasýnda ödem ve vitre kanamalarý bu döneme de eþlik ederek görmeyi azaltabilir. Sözü edilen hormonun etkisiyle oluþan yeni damarlar retinanýn ve bir anlamda da gözün sonunu hazýrlar. Çünkü yeni oluþan bu damarlar zayýf, salkým saçak, destek tabakadan yoksun bir yapýdadýrlar ve kanamaya çok yatkýndýrlar. Üstelik içlerinde saðlýklý bir damar boþluðu da yoktur; bu yüzden dokuyu yeterince besleyemezler. Bu damarlarýn görülmeye baþlanmasý diyabetik retinopatinin 2'nci evreye (proliferatif evre) geçtiðinin göstergesidir. Bu damarlar retina damar yapýsý boyunca yayýlýrlar, en ciddi sonuçlar görme sinirini tuttuklarýnda ortaya çýkar. Bu esnada retinada beslenme/oksijenlenme bozukluðu ve onu takip eden damar oluþumunu tetikleyen hormon salgýlanmasý bu evrede de artarak devam etmektedir. Yeni damarlar, yalnýz gözün arka kýsmýnda deðil, ön kýsmýnda da oluþabilirler. Bu evrede lazer tedavisi ve çeþitli göz içi enjeksiyonlar süreci durdurabilir ya da geriye çevirebilir. GÖRME KAYBI VE ÞÝDDETLÝ AÐRILAR Diyabetik retinopatinin üçüncü ve son evresi komplikasyon evresidir. Retinal beslenme bozukluðunu takip eden ve görme siniri baþýnda, retinada ve iriste karþýmýza çýkan yeni damar oluþumlarý bu evrenin aðýr göz bulgularýndan sorumludur. Yeni damarlar vitre içine kanayarak birinci evredeki kadar masum olmayan görme kayýplarýna yol açarlar. Hem kanamalar, hem de anormal damar yapýlarý ile birlikte retina yüzeyine paralel geliþen zarlar retinada çekintilere yol açarlar. Bunlar traksiyonel retina dekolmaný adýný verdiðimiz, retinanýn göz cidarýný içten çevreleyen normal yapýsýný tümden yitirdiði bir tabloyla sonlanýrlar. Bu tür dekolman cerrahi tedavi gerektirir; ancak bu cerrahinin de kendi baþýna riskleri ve komplikasyonlarý çok fazladýr. Cerrahi sonrasý baþka aðýr retinal problemler, retina dekolmaný ortadan kalksa da görmenin geri gelmesini engelleyebilir. Bu dönemin bir baþka önemli bulgusu ikincil glokomlardýr. Gözün ön bölümünde geliþen damarlar, gözün içini dolduran sývýnýn drenajýný saðlayan bölgenin bir zarla örtülmesine neden olur. Göz içi basýncý kontrolsüz biçimde artar ve tablo aðrýlý, görmesini kaybetmiþ bir göze doðru adým adým ilerler. Neovasküler glokom adý da verilen bu tablo klasik glokom ilaçlarýna ve cerrahi yöntemlerine cevap vermez; öncelikle retinadan yeni damar oluþumunu tetikleyen hormonun salgýsý göz içi enjeksiyonlarla durdurulmalý, ardýndan özel bir takým cerrahi tekniklerle göz tansiyonu düþürülmelidir. Aksi halde yalnýz görme kaybedilmekle kalýnmaz; dayanýlmaz þiddette aðrý ve kýrmýzý göz nedeniyle gözden vazgeçmek gerekebilir. KONTROLLER AKSATILMAMALI Metabolik kontrol, diyabetik retinopati geliþimini önlemenin bilinen en iyi yoludur. Ýnsüline ya da yeni nesil antidiyabetik ajanlara geçmekte geç kalýnmamalý, kan þekeri normal sýnýrlarda tutulmalýdýr. Diyabetik hastalarýn göz kontrollerinin aksamamasý hayati önemdedir; çünkü her bir evrenin tedavisi bir öncekinden daha zor ve daha komplikedir. Hastayý izleyen endokrin ya da dahiliye uzmanýna bu konuda büyük görev düþmektedir. Diyabet tanýsý konan her hastanýn, daha önce de belirtildiði gibi diyabet süresi aslýnda genellikle kesin olarak bilinemediðinden, hemen bir göz hastalýklarý muayenesine yönlendirilmesi uygun olur. Daha sonrasý için, hiç bir yakýnmasý olmayan hastalarda diyabet tanýsýnýn konmasýný izleyen 10 yýl yýlda bir, daha sonra 6 ayda bir rutin göz muayeneleri gereklidir. Görmede azalma, karartýlar görme, aðrý gibi yakýnmalar acilen göz hekimine baþvurmayý gerektirir. Diyabetik retinopatinin baþlamasý durumunda uygun kontrol sýklýklarý zaten göz hekimi tarafýndan belirlenecektir. Takipte rutin muayene dýþýnda renkli fundus fotoðrafý, optik koherens tomografi (OCT) ve anjiografi (FFA) kullandýðýmýz baþlýca tanýsal yöntemlerdir. Tedavi içinse laser fotokoagülasyon, göz içi enjeksiyonlar ve cerrahi tedavi baþlýca seçeneklerdir." Haber Servisi "Milli Eðitimde görevden almalarý doðru bulmuyorum" Türkiye Öðrenci Meclisi 10. Dönem Genel Sekreteri Okan Baykara, 10 Haziran 2014 tarihinde yayýnlanarak yürürlüðe giren "Milli Eðitim Bakanlýðý'na Baðlý Eðitim Kurumlarý Yöneticilerinin Görevlendirilmesine Ýliþkin Yönetmelik" sonrasýnda Türkiye çapýnda bütün eðitim kurumlarýnda 4 yýlý dolduran eðitim yöneticilerinin görevlerinin, puanlamaya dayalý olarak yapýlacak deðerlendirme sonucuna göre yerlerine yenilerinin atanmasý ile birlikte sona ereceðinin açýklandýðýný ifade ederek, "Milli Eðitim Bakanlýðý, tamamen üst düzey eðitim yöneticilerinin deðerlendirmelerine dayanan, eðitim kurumlarý yönetici deðerlendirme sonuçlarýný geçen gün açýklamýþtýr. Açýklanan sonuçlara baktýðýmýzda sözde üst düzey yöneticilerin yapmýþ olduðu deðerlendirmelerin ne kadar haksýz olduðu görülmüþtür. Eðitim yöneticileri deðerlendirme formuna göre, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda en az 60 puan vererek tek belirleyen olmuþtur. Öðrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte öðrenci meclisi baþkaný deðerlendirme yapabilme ehliyetine sahip olmayan öðrencilerin eðitim gördüðü eðitim kurumu (anaokulu, ilkokul ve zihin engelliler özel eðitim kurumu) müdürlerinin deðerlendirmesinde ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 65 puan, okul aile birliði ile öðrenci meclisi bulunmayan eðitim kurumu müdürlerinin deðerlendirmesinde, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 70 puan; öðretmeni, okul aile birliði ve öðrencisi bulunmayan eðitim kurumu müdürlerinin deðerlendirmesinde, ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri 100 üzerinden toplamda 100 puan verecektir. Bu durum ilçe milli eðitim ve þube müdürlerinin okul müdürlerini tek belirleyen haline getirmiþtir. Söz konusu deðerlendirme puanlarý, eðitim kurumu müdürleri ile neredeyse tek bir gün çalýþmamýþ, eðitim kurumu müdürünü hiç tanýmayan, büyük bölümü geçtiðimiz eðitim öðretim yýlý sonunda 'siyaseten' atanmýþ ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri tarafýndan da verilebilmiþtir. Yönetmelikte, en kýdemli ve en kýdemsiz öðretmenin Çorum'da ATV denilen aracýn devrilmesi sonucu alkollü olduðu belirlenen sürücü hayatýný kaybetti. Olay Mecitözü'ne baðlý Sarkoðlan Köyü yakýnlarýnda meydana geldi. 74 yaþýndaki Rýza Yüksel, alkol aldýktan sonra ATV aracýna bindi. Motorun kontrolünü kaybedince yoldan çýkýp devrildi. Kafasýný yere çarpan Yüksel, çevredeki insanlarýn haber vermesi üzerine ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. okul müdürü ile en az altý ay çalýþmýþ olmasý gerektiðine iliþkin baðlayýcý bir kural olmasýna raðmen ilçe milli eðitim müdürü ile þube müdürleri için böyle bir süre koþulu konulmamýþ olmasý, eðitim yöneticileri deðerlendirme formunun göstermelik olarak uygulandýðýnýn kanýtýdýr. Eðitim yöneticileri deðerlendirme sonuçlarý sonucunda görevden alýnan, görev süresi uzatýlan ve yeni atanan okul müdürlerine baktýðýmýzda, bugüne kadar görülmemiþ yaygýnlýkta, tarihin en büyük tasfiye operasyonu ve siyasal kadrolaþma giriþimi ile karþý karþýya olduðumuz açýktýr. X sendika üyesi olmayan okul müdürlerinin çok büyük bir bölümü görevden alýnmýþ, beklenildiði gibi X sendikanýn üyelerine alan açýlmýþtýr yýllýk okul müdürlerinin bilgisi, becerisi, kýdemi hiçe sayýlmýþ ve bu yöneticilerin görevine son verilmiþtir. Okul yöneticiliði koltuðunda artýk hak eden deðil, torpili olan, kiþisel iliþkilerini kullanan, siyasi ve ideolojik davrananlar oturacaktýr. Okul müdürlerinin puanýný veren hücresinde kendi adamlarýný görmek isteyen, kilit noktalara yandaþlarýný getirmeyi hedefleyen bu kiþiler benden olmayaný yok edeceðim düþüncesiyle hareket edenler, farklý düþünmeyenlere yaþama hakký tanýmamaya ant içmiþtir. Bu durum eðitimde büyük infiale, kutuplaþtýrmalara, çatýþmalara yol açacaktýr. Þimdi kendimizi bir okul müdürünün yerine koyalým; sýnava hazýrlan müdürlük sýnavýný kazan. Gittiðin okul için kendi imkanlarýnla maddi kaynak bul okulu restore et. Okulun bulunduðu bölgede ihmal edilmiþ ve dezavantajlý vatandaþlarýmýzýn çocuklarýný eðit. Velilere ve çocuklara, üniversitelerle iþbirliði yaparak yoðun bir eðitim programý hazýrlayarak hem veli hemde çocuklarý yetiþtirmeye çalýþ. Okul için sürekli arayýþta bulun. Yine okulun binlerce eksilerinden sadece bir eksiðini kapatabilmek için eksiði nereden nasýl kapatabilirim diye geceni gündüzüne kat. Okulun baþarý çýtasýný yükseltmek için elinden gelen her þeyi yap. Bunca yaptýðýn þeylerden sonra Milli Eðitim Bakanlýðýnca baþarýsýz sayýl ve görevden alýn. Tüm bu olan þeylerden sonra ben bu görevden almalarý doðru bulmuyorum, eleþtiriyorum ve eðitime bir darbe olduðunu düþünüyorum" dedi. Bahadýr YÜCEL ATV kaza yaptý: 1 ölü Ancak yapýlan tüm müdahalelere raðmen hayatýný kaybeden Rýza Yüksel'in alkollü olduðu tespit edildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

10 YILDIZ HABER 10 Ünyespor'dan "Bir Forma da Sen Al" kampanyasý Zonguldak Amasya'yý 2-1 maðlup etti Yeni sezona Kýzýlcahamam'da yaptýðý kamp çalýþmasý ile devem eden Zonguldakspor, dün BAL ligi takýmlarýndan yeni Amasyaspor ile yaptýðý hazýrlýk maçýný 2-1 kazandý. Daha önce yaptýðý 4 hazýrlýk maçýnda 2 galibiyet,2 beraberlik alan kýrmýzý-lacivertli ekip, beþinci hazýrlýk maçýnda Yeni Amasyaspor ile dün karþý karþýya geldi. Ýlk 4 maça göre deðiþik bir kadroya þans veren teknik direktör Cahit Terzi, sahaya þu 11'i sürdü; Ömer, Berkay, Kadir, Sabahattin, Akýn, Mert, Kemal, Berkan, Arda, Batuhan, Hüseyin Yýlmaz Maça hýzlý baþlayan Zonguldakspor, 18'inci dakikada Mert Caymaz'ýn attýðý golle 1-0 öne geçti. Teknik direktör Cahit Terzi, maçýn ikinci yarýsýnda tüm oyuncularýna þans vererek onlarýn son durumumu görme imkaný buldu. Çekiþmeli geçen maçýn 55'inci dakikasýnda Amasya beraberliði saðladý. Oyuna ikinci yarýda giren Okan Eken bu gole 62'inci dakikada cevap verdi ve Zonguldakspor'u bir kez daha öne geçirdi. Maçýn kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca kýrmýzý-lacivertli temsilcimiz sahadan 2-1 galip ayrýldý.hazýrlýk maçlarýnda alýnan sonuçlarýn önemli olmadýðýný belirten Zonguldakspor Teknik Patronu Cahit Terzi, " Oynadýðýmýz 5 hazýrlýk maçýnda da takýmýmýz güzel bir görümün sergilediler. Lig için bize umut verdiler. Gördüðümüz eksikleri lig baþlayana kadar gidereceðiz. Ancak þunu söyleyebilirim ki takýmýmýz her geçen maçta üstüne koyarak oynuyor. Ýnþallah bu sene ligde baþarýlý bir performans göstereceðiz" dedi.demirmedya Mesut Barzani: Ýran, Peþmerge'ye silah verdi Bölgesel yönetimin baþkenti Erbil'de Ýran Dýþiþleri Bakaný Muhammed Cevad Zarif'le ortak basýn toplantýsýnda konuþan Barzani, "Silah istemiþtik, Ýran bize silah temin eden ilk ülke oldu" dedi. Birkaç hafta önce konuþan Barzani kendisine Ýslam Devleti adý veren Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) örgütünün elindeki silahlarýn Peþmerge'den daha geliþmiþ olduðunu söyleyerek kendilerine silah yardýmý yapýlmasýný istemiþti. 'Irak'ta Ýran askeri yok'rudaw gazetesinin internet sitesine göre de Bakan Zarif, Ýran'ýn Irak'ta askerleri olmadýðýný ama Baðdat'ý ve Kürtleri "baþka türlü araçlarla" desteklediðini söyledi. Zarif, Irak'ýn toprak bütünlüðünün Ýran için önemli olduðunu, Irak'taki güvenlik durumunu kendi güvenlikleri gibi gördüðünü söyledi. Zarif IÞÝD'in sadece Suriye ve Irak halký için deðil, tüm dünya için tehdit teþkil ettiðini söyledi. Bu arada Barzani Musul barajýnýn tekrar IÞÝD'in eline geçtiðine dair çýkan haberleri yalanlayarak, barajýn Peþmerge kontrolünde olduðunu söyledi. Stratejik önemdeki baraj için çatýþmalar yaþanmýþ, baraj IÞÝD'in eline geçmiþ daha sonra geri alýnmýþtý. Yeþil-beyazlý takýmýn tekrar diriliþi için yönetim kurulu üyeleri "Ünyespor için Bir Forma da Sen Al" kampanyasý baþlattý. "Ünyespor için Bir Forma da Sen Al" kampanyasýný baþlatan yeþil-beyazlý kulübün hem yönetim kurulu üyeleri hem de futbolcularý Ersin Gür, Ýbrahim Karayiðit, Ýsmail Karayiðit ve Volkan Bozkurt baþta olmak üzere takýmda forma giyecek diðer oyuncular önce antrenmanda yorulurken, sonrasýnda da kapý kapý dolaþarak forma satarken yoruluyorlar. Yeni sezon hazýrlýklarýný günde çift antrenmanla sürdüren yeþil-beyazlý takým futbolcularýnýn baþlattýðý kampanya Ünye'de büyük karþýlýk bulurken, futbolcular Ünyespor için yaptýklarý bu çalýþmanýn meyvesini vermesi ile yorgunluk hissetmediklerini ifade ettiler. Ünye Kent Bank Asya'dan yalan haber ve iftiralara 286 suç duyurusu, 93 tekzip Kendisine karþý sürdürülmeye devam eden yalan haber ve iftira kampanyasýna karþý kamuoyu duyurusu yapan Bank Asya, önce kanun ve ilgili mevzuatlara dikkat çekerek, yapýlanlarýn suç olduðunu vurguladý. Sistematik karalama kampanyasýna raðmen hiçbir müþterisini maðdur etmediðini belirten katýlým bankasý, "Bahsi geçen sistematik karalama kampanyasý döneminde Bankamýz hiçbir müþterisini maðdur etmemiþ, yükümlülüklerini zamanýnda ve de tam olarak yerine getirmiþtir. Yaklaþýk 18 yýldýr Türk Bankacýlýk Sistemi'nde faaliyet gösteren Bankamýz, 280 þubesi ve personeli ile halkýmýza hizmet vermekte ve de Ülkemiz ekonomisine destek olmaya devam etmektedir." dedi. Açýklamanýn tam metni þöyle: "Bankalarýn birer güven ve itibar müessesesi olmalarý nedeniyle, 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanunu'nun 'Ýtibarýn Korunmasý' baþlýklý 74. maddesinde yer verilen; '5187 sayýlý Basýn Kanununda belirtilen araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayýn veya elektronik bilgi iletiþim araçlarý ve benzeri yayýn araçlarýndan biri vasýtasýyla; bir bankanýn itibarýný kýrabilecek veya þöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asýlsýz haber yayýlamaz.' hükmü ile münhasýran kamuoyu nezdinde bankalarýn itibarýnýn ve bankalara duyulan güvenin korunmasý amaçlanmýþtýr. Bankalar açýsýndan itibarýn korunmasý hayati önem arz ettiðinden, kanun koyucu tarafýndan söz konusu hükme aykýrý fiillerin, Bankacýlýk Kanunu'nun 'Ýtibarýn Zedelenmesi' baþlýklý 158. maddesi hükmü uyarýnca hapis cezasý ile tecziyesi öngörülmüþtür. Söz konusu maddede; 'Bu Kanunun 74 üncü maddesine aykýrý davrananlar bir yýldan üç yýla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adlî para cezasý ile cezalandýrýlýr.' hükmüne yer verilerek, Bankacýlýk Kanunu'nun 74. maddesi kapsamýnda suç teþkil eden fiilleri iþleyenler aleyhinde hapis cezasý ve adli para cezasý öngörülmüþtür. Netice itibariyle, bankalarýn itibarýnýn zedelenmesi, açýkça hapis cezasý ile tecziyesine hükmolunmasý icap eden bir suç niteliðindedir. Halka açýk þirketlerin tabi olduðu Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 'Piyasa Dolandýrýcýlýðý' baþlýklý 107. maddesinin 2. fýkrasýnda ise; 'Sermaye piyasasý araçlarýnýn fiyatlarýný, deðerlerini veya yatýrýmcýlarýn kararlarýný etkilemek amacýyla yalan, yanlýþ veya yanýltýcý bilgi veren, söylenti çýkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazýrlayan ya da bunlarý yayanlar iki yýldan beþ yýla kadar hapis ve beþ bin güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlýrlar.' ifadesine yer verilmiþtir. Obama, IÞÝD'e karþý bir koalisyon oluþturmak istiyor New York Times gazetesi, "Obama, Suriye'de IÞÝD'e yönelik gözetleme uçuþlarýna onay verdi" baþlýðý ile verdiði haberinde Baþkan Obama'nýn hafta sonunda, Suriye'de IÞÝD'e karþý "potansiyel hava baskýlarý öncesi" örgüte yönelik gözetleme uçuþlarýna izin verdiðini anlatýrken "Ancak Beyaz Saray için artan kaygý, Cumhurbaþkaný Beþar Esad'a yardým etmeden Sünni aþýrý unsurlarýnýn nasýl hedefleneceði meselesidir" diyor. Gazete þöyle devam ediyor: Gazete, onaylanan uçuþlarýn ABD'nin Suriye'de "doðrudan askeri" hareketine yönelik önemli bir adým olduðunu, bunun da Suriye'deki üç yýllýk savaþ durumunu deðiþtirebileceðini düþünüyor. Obama Yönetimi yetkililerinin ABD'nin planlanan uçuþlar konusunda Esad yönetimine bilgi verme niyetinin olmadýðýný söylediklerini de anlatan gazete, Washington'un ayrýca "ýlýmlý" Suriye muhalefetine desteðini artýrmak için harekete geçmekte olduðuna da dikkat çekiyor. NYT, Suriye yönetiminin ise ABD'nin hava baskýnlarýný kendileriyle koordine etmesi gerektiðini aksine bir "egemenlik ihlali" ve "saldýrý eylemi"olarak sayýlacaðý yönündeki uyarýsýna vurgu yaptýðý haberinde Pentagon basýn sözcüsü Amiral John Kirby'nýn ise Pazartesi günü gerçekleþen bir mülakat sýrasýnda Savunma Bakaný Chuck Hagel, Özgür Suriye Ordusu için bir eðitim ve ekipman programý üzerinde durduðunu anlattýðýný söyledikten sonra þöyle devam ediyor:"bazý uzmanlar, yönetimin, Sayýn Esad'a yardým etmemesi konusunda diðer güçlü bir teþvik olduðuna iþaret ediyorlar. (Yönetimin) stratejisinin merkezi bir unsuru, Ürdün, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi ortaklarýyla bölgede IÞÝD'e karþý bir koalisyon oluþturmaktýr." -"EYLEMLERÝMÝZÝN ESAD'I GÜÇLENDÝRECEÐÝ ÝMASI KOALÝSYONUN OLUÞTURULMASINI ZORLAÞTIRIR"- Bu baðlamda gazete, Beyaz Saray ile güçlü baðlarý ile tanýnan Center for American Progress adlý düþünce kuruluþunun ulusal güvenlik uzmaný Brian Katulis'in deðerlendirmesini de aktarýyor. Katulis "Bizim eylemlerimizin Esad'ýn iktidar üzerindeki kontrolünü güçlendirebileceði yönündeki herhangi bir ima, o koalisyonun oluþturulmasýný zorlaþtýrýr. Hepsi (Esad'ýn) onun gittiðini görmek istiyor" þeklinde konuþtu. Hollanda Hükümeti, Suriye'den yönelecek balistik füze saldýrýsýna karþý Türkiye'yi korumak amacýyla yerleþtirilen Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararý aldý. Karar, hükümet tarafýndan Hollanda Parlamentosu'na bildirildi. Kabine, Dýþiþleri ve Savunma bakanlarýnýn imzasýyla parlamentoya gönderdiði mektupta, Türkiye'ye yönelik Suriye kaynaklý füze tehtidinin azaldýðýný belirtti. Patriotlar, NATO üyesi Türkiye'yi Suriye'den gelebilecek olasý bir balistik füze saldýrýsýna karþý korumak amacýyla yerleþtirilmiþt. Hollanda'ya ait Patriot bataryalarý Ocak 2013'ten bu yana Türkiye'de bulunuyordu. 'Tehdit azaldý'hollanda Hükümeti'nin meclise gönderdiði yazýda, "Suriye'nin Türkiye'ye karþý balistik füze kullanma tehtidi tam olarak geçmese de önemli ölçüde azaldý" dendi. Hükümet, Adana'da Ýncirlik Üssü ile þehir dýþýnda sivil bir havaalanýnda bulunan Patriotlar'ýn þu ana kadar hiç kullanýlamdýðýný vurguladý.kabineye göre, Türkiye'ye Hollanda Türkiye'deki Patriotlarý geri çekiyor yapýlan füze yardýmýnýn amacý belliydi. Yýllarca sürmesi mümkün deðildi. Hollanda da bu misyonun süresini uzatacak durumda deðil. Hükümet tarafýndan parlamentoya verilen bilgide, Patriot'lara Türkiye'de yeterince bakým yapýlamadýðý için sistemin çökme olasýlýðý bulunduðu da kaydedildi. Patriot sistemlerinin bir an önce modernize edilmesi gerektiði, bunun da ancak Hollanda'da mümkün olacaðý belirtildi. Patriot'larýn geri çekilmesi konusunda Hollanda'nýn açýkladýðý bir baþka gerekçe de personel maliyeti. Görev süresinin uzatýlmasý, Hollanda'ya ek personel yükü getirecek. Hollanda, Patriot misyonu için Türkiye'ye 200 personel gönderdi. Hollanda'nýn yanýsýra Almanya Kahramanmaraþ'a, ABD de Gaziantep'e Patriot sistemi yerleþtirmiþti. Hollanda, geri çekme kararýný hem NATO, hem de Türkiye, ABD ve Almanya'ya iletti. Taraflarýn bu kararý anlayýþla karþýladýklarý açýklandý. Patriot füzeleri, yaklaþýk 160 kilometre menzile sahip.

11 YILDIZ SPOR 11 Belediyespor altyapýsý sýkýntýlý! Çorum Belediyespor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli 3 hafta sonra baþlayacak olan Akademi Lig'leri öncesinde kadroya futbolcu katmakta sýkýntý yaþadýklarýný dile getirdi. Bazý kulüplerin futbolcularýný kendilerine vermek istemediðini belirten Sinan Özdilli, akademi liglerinin genç futbolcular için bir vitrin fýrsatý olduðunu ancak bazý kulüplerin bu fýrsatý göz ardý ettiklerini söyledi. Daha önceki yýllarda birçok futbolcunun akademi ligleri sayesinde kendilerini geliþtirme ve gösterme þansý bulduðuna dikkat çeken Özdilli, bazý kulüplerin bu konuda gençlerin önünü açmada isteksiz davrandýklarýný söyledi. Gruplarýn belli olduðunu ve zor bir grupta mücadele edeceklerini dile getiren Sinan Özdilli "Göreve geldiðimiz günden itibaren çalýþmalarýmýza ara vermeden baþladýk. Bize yakýnlýk gösteren bir çok kulüp yetkilisi ve antrenörlerine buradan teþekkür ediyorum. Ancak bazý kulüpler daha önce Çorum Belediyespor ile yaþadýðý sýkýntýyý gündeme getirerek bize futbolcu vermek istemiyor. Örneðin Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak ile yaptýðýmýz görüþmelerde maalesef olumlu bir sonuç alamadýk. Kendisinden bazý futbolcularý istediðimizi dile getirdik, ancak bize olumlu bir cevap vermedi. Bizim amacýmýz Çorum futbolu içerisinde geliþme göstermiþ, gelecek vaat eden ve daha önce akademi ligi tecrübesi bulunan futbolcularý yine bu ligde oynatarak hem çorum hem de Türk futboluna hizmet etmektir. 2 yýldýr akademi liglerine katýlamamanýn verdiði zarar spor kamuoyunun takdirindedir. TFF Futbol geliþim direktörlüðü oyuncu izleme ve seçme yaparken oyuncunun akademi liglerinde oynamasýný göz önünde bulunduruyor. Milli takým kapýlarýný aralamanýn en kýsa ve basit yolu da buradan geçiyor. Daha önceden bu liglerde kendilerini gösterme þansý yakalayan, þu anda profesyonel takýmlarda forma giyen ve milli takým yaþ gruplarýnda oynama þansý bulan birçok futbolcu bulunmakta. Bu yüzden Çorum futbolunun geliþimi için akademi liglerini fazlasýyla önemsiyoruz. Çorum'daki amatör kulüplerimizin tümünün amacý çorum futboluna katký sunmaksa ki bundan þüphemiz yok, bu konuda gerekli fedakarlýðý yapmalarýný bekliyorum. Bizde Çorum Belediyespor Kulübü olarak futbolcu transferlerinde üzerimize düþen görev ve fedakarlýklarý yerine getirmeye çalýþýyoruz. Bu sayede bize destek olan kulüpleri de bir nebze olsun rahatlatmak istiyoruz. Buradan tüm futbol camiasýna bir kez daha seslenmek istiyorum Çorum gençlerinin ve futbolunun geleceði için býrakýn çocuklar bu vitrinde kendilerini göstersinler" dedi. Alaca Belediyesi Yaz Futbol Okulu'nda formalar daðýtýldý Alaca Belediyesi'nin organize ettiði ve Belediyespor Kulübü tarafýndan gerçekleþtirilen Yaz Futbol Okulu baþladý.2014 Yaz futbol okulunda yer alan genç sporculara Alaca Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan spor malzemelerini Baþkan Eyvaz tarafýndan hediye edildi. Formalarýn daðýtýmýnýn ardýndan genç sporcularla sohbet eden Baþkan Eyvaz, Yaz Futbol Okulu'na gösterilen ilgiden dolayý memnun olduðunu ifade etti. Belediye olarak her zaman sportif faaliyetlere de büyük önem verdiklerini kaydeden Baþkan Eyvaz, bu kapsamda yeni sporcular yetiþtirmek adýna bu tür organizasyonlarý yaparak ülke sporuna da katkýda bulunduklarýný söyledi. Yaz futbol okuluna bu yýl da önceki yýllarda olduðu gibi yoðun bir katýlým olduðunu belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulüp Baþkaný Yusuf Büküþ ise, geleceðin futbolcularýný en iyi ve en düzgün bir þekilde yetiþtirmek amacýyla futbol okulu faaliyetlerini yürüttüklerini belirtti. Petrol''de takviye sesleri! Hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk veren Batman Petrolspor'da yöneticiler, takviye sinyali verdi. Kýrmýzý- Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan, transfer istedi. Batman Petrolspor transfer çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Kýrmýzý-Beyazlýlar, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile oynadýðý hazýrlýk maçlarýnda eksikliklerini bir kez daha gördü. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan, bazý mevkilere transfer istedi. Hocanýn isteði doðrultusunda transfer çalýþmalarýný hýzlandýrdýklarýný belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin yöneticileri; "Transfer çalýþmalarýmýz sürüyor. Hafta sonuna kadar bazý futbolcularý renklerimize baðlamak istiyoruz. Lig baþlamadan kadromuzu oluþturmanýn hesabý içindeyiz. Lige hazýr girmek için yeni transferlerin bir an önce takýma katýlmasýný hedefliyoruz" dedi. Batman-Çaðdaþ Sebat havaya girdi Hazýrlýk maçýnda Pazarspor'u deviren Kýrmýzý- Beyazlýlar, yeni sezona umutlu bakýyor. Sebat Proje Trabzon Akçaabat yeni sezon öncesinde Pazarspor ile oynadýðý hazýrlýk maçýnda hazýr bir görüntü verdi. Oynadýðý hazýrlýk maçýnda sergilediði performansla teknik heyet ve yönetimi mutlu eden Kýrmýzý- Beyazlýlar sahadan 2-0 galibiyetle ayrýlýrken zorlu lig maratonuna hazýr olduðunu gözler önüne serdi. Sebat Proje Trabzon Akçaabat Baþkaný Zeki Öztürk, Pazarspor ile oynanan müsabaka sonrasýnda teknik ekip ve futbolcularýný tebrik etti. DOÐRU ÝÞLER YAPTIK Öztürk, "Ýyi bir ekip kurduðumuz ve doðru iþler yaptýðýmýzý bu müsabakada teknik ekip ve futbolcularýmýz gösterdikleri mücadeleyle bizlere gösterdi. Sergilenen futbol yeni sezon öncesi bizleri mutlu etti. Umarým geçtiðimiz sezon þanssýzlarý bu sezon yaþamayýz ve ligi arzu ettiðimiz gibi geçiririz. Takýmýmýz yeni sezon öncesi çok iyi bir çalýþma dönemi geçirdi. Bu sýký ve disiplinli çalýþmalarýn meyvelerini yeni sezonda toplamak istiyoruz" diye konuþtu. Tire 1922'den farklý prova Batman son beþ dakikada iki gol yedi! Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'a konuk olan Batman Petrolspor, son beþ dakikada kalesinde iki gol gördü. Agit ve Mansur'un gollerine engel olamayan Kýrmýzý-Beyazlýlar, sahadan 2-0'luk sonuçla maðlup oldu. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un sezon açýlýþýna katýlan Batman Petrolspor, önemli pozisyonlarý deðerlendiremeyince 'atamayana atarlarý' yaþadý. Ýlkyarýda 'gol' sesinin çýkmadýðý karþýlaþmanýn son beþ dakikasýnda ev sahibi ekibin Agit ve Mansur'un golleriyle sahadan 2-0'lýk yenilgiyle ayrýlan Kýrmýzý-beyazlýlarda gözler takviyelere çevrildi. "ÝYÝ FUTBOL SERGÝLÝYORUZ AMA " Geçen maçlara göre daha derli toplu bir futbol sergilediklerini belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Mehmet Þahan; "Tam hazýr deðiliz. Hazýrlýk maçlarýnda gördüðümüz eksikleri kapatmak için çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Transfer çalýþmalarýmýz sürüyor. Genç kadromuzla güzel sonuçlar almak için hazýrlýklarýmýz sürüyor. 30 Aðustos'ta Diyarbakýr'da Yeni Diyarbakýrspor'la da bir hazýrlýk maçýmýz olacak" dedi.batman-çaðdaþ Kýrmýzý-beyazlýlar, Balçova Belediye önünde coþtu ve lig öncesi umut verdi. 3. Lig'in yeni ekiplerinden Tire 1922, hazýrlýk karþýlaþmasýnda Balçova Belediyespor önünde coþtu: 4-0. Tire 1922, Sefecan Meral, Mert Uçar, Tire 1922, Serdar, Alparslan, Hakan, Anýl, Taha, Mustafa, Güner, Mert Hakan, M.Ali, Berkant ve Feyyaz 11'iyle baþladý. 90 dakika boyunca güzel ve etkili bir futbol ortaya koyan kýrmýzýbeyazlýlarýn gollerini 44'te Güner, 60'ta Serhat, 73'te Hakan ve 90'da Fatih kaydetti. Balçova Belediyespor'un ise etkisiz ve silik bir futbol sergilediði karþýlaþmada lig öncesi tat vermedi. Sýcak havaya raðmen, futbolcularýnýn mücadele azminden son derece memnun olduðunu belirten teknik direktör Ýskender Eroðlu, karþýlaþma sonunda oyuncularýný tek tek kutlayarak soyunma odasýna gönderdi. SPOR SERVÝSÝ

12 27 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA Yýldýzlar Güreþ Ligi Final Tarihleri Deðiþti Yýldýzlar Güreþ Ligi'nin final tarihlerinde deðiþikliðe gidildi.geleceðin olimpiyat þampiyonlarýnýn mindere çýktýðý güreþ ligi müsabakalarýnda sona yaklaþýlýrken heyecan giderek artmaya devam ediyor. Yýldýzlar Güreþ Ligi final müsabakalarýnýn tartýsý 19 Eylül 2014 Cuma günü, maçlar ise Eylül 2014 Cumartesi & Pazar günleri yapýlacaktýr. Uyarýlarýmýzda yine haklý çýktýk. Transfer komitesi yine yanlýþlarýna devam ediyor Belediyespor kadrosu S.O.S veriyor Geçtiðimiz Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Tokatsporla oynanan hazýrlýk maçýnda kýrmýzý siyahlý takýmýn çizdiði görüntü 11 Temmuz tarihli gazetemizdeki haberimizdeki uyarýlarýmýzýn haklýlýðýný bir kez daha ortaya çýkardý. 11 Temmuz tarihli gazetemizin 'Kadro planlamasý yanlýþ yapýlýyor' baþlýklý manþet haberimizde takým kadrosunu ele alarak orta sahada gereksiz oyuncu fazlalýðýna dikkat çekilerek forvette ve savunmadaki oyuncu yetersizliðine dikkat çekmiþtik. O günden bugüne kadar kadroya özellikle forvet takviyesi yapmasý beklenen transfer komitesi bu bölgeye transferi henüz gerçekleþtiremezken savunmaya takviyeyi ise gündemlerine dahi getirmedi. Tokatspor maçýnda savunmanýn ortasýnda kaptan Nedim'in sakatlýðý nedeniyle oynayamamasý Ýmam Almas ile Akýn Karaaslan uyumsuzluðunu gözler önüne serdi. Savunmanýn ortasýndaki sorun Tokatspor maçýyla iyice su yüzüne çýkarken özellikle sol bek bölgesinde yaþanan sorun tribünlerin dikkatinden kaçmadý. Bu bölgeye transfer edilmesi düþünülen Sefa Akýn Baþýbüyük ile henüz imza atýlamamasý ise yaklaþan lig öncesi bölgedeki sýkýntýyý artýrýyor. Sefa Akýn Baþýbüyük'ün yaný sýra Onur Aksar'a da imza attýrýlmamasý yönetim boyutunda sýkýntýlarý da ortaya çýkarýyor.orta sahada geçtiðimiz sezon Belediyespor dün tek çalýþtý Tokatspor ile geçtiðimiz haftasonunda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda lig öncesi karþýlaþan kýrmýzý siyahlýlar dünü tek antrenmanla tamamladýlar. Dr Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat 18.00'de baþlayan antrenman Teknik Direktör Yavuz Ýncedal idaresinde yapýlýrken kýrmýzý siyahlýlar yaptýklarý çalýþma ile haftanýn ilk çalýþmasýný gerçekleþtirdiler. Kýrmýzý siyahlýlar bugün yapacaklarý çalýþmalar ile lig hazýrlýklarýna devam edecek. Adnan YALÇIN yanlýþ transfer planlamasýndan kaynaklanan oyuncu fazlalýðý dikkat çekerken bu bölgeye transfer edilen Turgay An'ýn isabetli transfer olmasý Belediyespor transfer komitesinin tek olumlu hamlesi oldu. HOCA AÐIRLIÐINI KOYMALI Bu forvet hattý ligi kaldýramaz görüþü, tüm spor camiasýnýn da hem fikir olduðu nokta olurken teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn da bu noktada yönetim üzerinde transfere aðýrlýðýný koymadýðý konuþulmaya baþlandý. Forvet ve orta alan düþünülerek transfer edilen Burak Seres ve Ali Kireþ'in tam anlamýyla çizgi adamý veya golcü kimliðinde oyuncu olmadýklarý oynadýklarý bölge noktasýnda soru iþaretlerinin oluþmasýna da neden oldu. Geçtiðimiz sezon bu bölgenin en golcü futbolcularýndan Emir Gökçe'nin takýmdan ayrýlmasý ve Murathan Buruþ'un ise sol bek bölgesine çekilmesi yeni sezon için bu bölgedeki sýkýntýyý bir kat daha artýrýrken sezonun baþlamasýna sayýlý günler kala yönetimin henüz golcü transferi yapamamasý transfer komitesinin beceriksizliðini gözler önüne seriyor. Yaklaþan lig öncesi önünde sadece bir hazýrlýk maçý kalan kýrmýzý siyahlýlarýn lige nasýl bir giriþ yapacaðý þimdiden merak konusu oldu. Adnan YALÇIN Çorum Belediyespor Karadeniz Grubu'nda yer aldý sezonu Coca-Cola Geliþim Ligleri Gruplarý belli oldu. Ýlimizi Coca-Cola Geliþim Ligleri'nde temsil edecek olan Çorum Belediyespor Karadeniz Grubunda yer aldý. Çorum Belediyespor'un bulunduðu Karadeniz Grubu'nda Çaykur Rizespor, Büyükþehir Belediye Erzurumspor, Pazarspor, Samsunspor, Sebat Proje Trabzon Akçaabat, Sivasspor, Tokatspor ve Trabzonspor bulunuyor. Bölgesel oynanacak U14, U15, U16, U17 ve U19 yaþ kategorilerindeki müsabakalar, takým sayýlarý göz önünde bulundurularak farklý devre sayýsýnda oynatýlacak. Buna göre; Bölgesel U14, U15, U16, U17 Liglerinde Marmara 1, Ýç Anadolu, Karadeniz Gruplarý müsabakalarýný 3 devre, Marmara 2, Çukurova, Ege Grubu 2 devre olarak oynarken, Bölgesel U19 Ligi'nde müsabakalar Marmara Grubu'nda 2 devre, Ege Grubu'nda 3 devre, Çukurova, Karadeniz Grubu ve Ýç Anadolu Grubu'nda 4 devre olarak oynanacak. 3 Devreli sistemde oynanacak gruplarda takýmlarýn birbirleriyle yapacaklarý 3. müsabakanýn ev sahibi takýmý belirlenirken öncelikle, o sezon her iki takýmýn birbirleriyle oynadýklarý müsabakalardaki puan üstünlüðüne bakýlacak, eþitlik halinde ise birbirleriyle oynadýklarý müsabakalardaki gol üstünlüðüne bakýlacak (deplasmanda fazla gol atan takým üstün sayýlýr), eþitliðin bozulmamasý halinde ise kura ile ev sahibi takým belirlenecek. Bölgesel Geliþim Ligleri U14 ve U15 müsabakalarý Cumartesi günü, U16 ve U17 müsabakalarý Pazar günü, U19 müsabakalarý ise Cumartesi ya da Pazar günü oynanacak þekilde haftalýk olarak planlanacak. Bölgesel Geliþim Ligleri U14, U15, U16, U17 ve U19 yaþ kategorilerine ait müsabakalar Eylül 2014 tarihlerinde baþlayacak. Adnan Yalçýn Hakikaten Belediyespor yönetiminin anlayýþý karþýsýnda artýk pes diyorum. Yönetimin yaptýðý piþkinlikten baþka bir þey deðildir. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Tokatspor maçýna hazýrlýk maçý demiþ. Yerel bir gazetenin haberinde Zeki Gül'ün açýklamalarýný okuduðumda bir hayli güldüm. Belediyespor yönetiminde futboldan anlayan birisi varsa lütfen baþkan Gül'e yardýmcý olsun, daha komik durumlara düþmesin. Ligin baþlamasýna 12 gün kala oynadýðýn maçlarda oyuncu denenmez. Bu maçlarýn adý hazýrlýk maçý olsa da esas anlamda bu maçlar lig provasýdýr. Takým iskeletini ve yeni oyun anlayýþýnýn sahada nasýl iþlediðini görmek için oynanýr bu maçlar. Yani adý hazýrlýk maçý olsa da lig baþlamasýna sayýlý günler kala oynanan maçlar gerçekte ligin provasýnýn yapýldýðý maçlardýr. Elbette Tokatspor maçýnda alýnan yenilginin bir önemi yok ama Tokatspor maçý bize aslýnda takýmýn deðil de yönetimin yenildiðini gösteriyor. SEZON AÇILIÞI VE FOR- MA REZALETÝ Yönetim sezon açýlýþý yapýyoruz diyor fakat statta hiçbir hazýrlýk yok. Kurban tesislerde kesiliyor. Taraftar transferlerini tanýmýyor çünkü futbolcularýn tanýtýldýðý bir sunum yok. Yeni transfer Turgay'ýn formasýnda Vedat yazýyor. Formaya göre Emir Gökçe oyuna giriyor. Bu yönetime zaten böyle bir sezon açýlýþý yakýþýrdý. Bunu da baþardýlar. Lafa gelince Çorum'u temsil ediyoruz diyorlar ancak komik duruma düþtüklerinin farkýnda deðiller. Tam anlamýyla skandala imza attýlar. BELEDÝYESPOR DENEME TAHTASI MI? Yönetimin marifetleri daha bitmedi. Yeni transfer edilecek Sefa'nýn transferi problemi çözülememiþ, bu sorunu çözmek yönetimin iþi deðil mi? Aslýnda Sefa konusunda da baþka sýkýntýlar olduðu kulaðýmýza geliyor. Tokatspor maçýnda denenen futbolcular var. Baþkan sen kimin gönlünü yapmaya çalýþýyorsun. Denenmeye gelen futbolcular kimden torpilli sen onu söyle. Þampiyonluða oynayan takým futbolcu denemez sayýn baþkan. Sadece beceriksiz ve birilerinden baský gören yönetimler futbolcu dener. Ýþinize gelince futbolcuyu 1 hafta deniyorsunuz iþinize gelmeyen futbolcunun 2 günde yetersiz olduðunu açýklýyorsunuz. Belediyespor kimin deneme tahtasý sen onu açýkla. Transferlerinizde düþündürmeye baþladý. Yaptýðýnýz transferler yedek oyuncu konumuna düþüyorsa bunda da bir sorun var demektir. Þampiyonluk isteyen takým yedek kulübesine oyuncu almamalýdýr. YAVUZ HOCAM AÐIRLI- ÐINI KOY ARTIK Belediyespor'a gelen teknik adamlar içinde en güçlü teknik adam Yavuz Ýncedal'dýr ancak þimdiye kadar hocanýn transferde aðýrlýðýný göremedim. Hoca biraz bastýrmalýdýr diye düþünüyorum. En azýndan yönetime benden þampiyonluk 13. Adam YÖNETÝM YENÝLDÝ istiyorsanýz bana þu transferleri yapýn demelidir. Yönetime ligin baþlamasýna 2 hafta kalmýþ futbolcu mu deneyeceðim diye sormalýdýr. BAÞKAN NÝYETÝN NE SE- NÝN Yine haberde okuyorum. Millete rakip tribünden yer ayýrtýyorsun. Senin açýklamalarýndan etkilenen taraftarlarýn maçtan önce sürtüþme yaþadýðýndan haberin var mý baþkan. Sizin konumunuzda olan bir baþkanýn asýl görevi tribünleri birleþtirmek olmasý gerekmiyor mu? Anlaþýlmaz þekilde birden bire önce sosyal paylaþým sitende düþmanlýk söylemleri ve insanlarý ayrýþtýrmaya baþladýn þimdide açýklamalarýnda. Anlaþýlan o ki ayrýmcýlýða devam etmekte kararlýsýn. Hakikaten neyin peþindesin baþkan. Bilirim huyundur doðrumu yanlýþ mý araþtýrmadan size karþý olanlar hakkýnda hedef gösterici açýklamalar yapmaya. Hatýrlarsan yýllar önce bir hakemi, Belediyespor maçýnda hem de verdiði doðru karar sonrasýnda Çorum'a hainlik yapmakla suçlamýþtýn. Herkesi Belediyespor karþýtý olarak görmeyi býrak. Belediyespor'a kimse sizin verdiðiniz kadar zarar vermiyor. Tokatspor maçýnda Belediyespor'un futbolunu beðenmeyenlere rakip tribünde yer gösterirsen sayende Belediyespor tribününde kimse kalmayacak. Geçtiðimiz sezon ligdeki baþarýsýzlýðýnýzýn sorumlusu tribünler miydi, uydurduðunuzun düþmanlar mýydý? Eðer Belediyespor'da ki baþarýsýzlýða kýlýf arayacaksan önce aynaya sonra yönetimine bir bak sayýn baþkan. Ýyi bakarsanýz Belediyespor'a hainlik yapanlarý, düþmanlarý görürsün. Ýlla bana açýklatmayýn ÇOK KIZIYORSUN DEÐÝL MÝ BAÞKAN? Evet bana çok kýzdýðýný biliyorum. Belediyespor'da her þey güllük gülistanlýk diye yazmýyorum. Hatalarýnýzý yazýyorum. Övmüyorum diye kýzýyorsun. Baþkan ben sizin için kimseyi menfaatim uðruna satmam, yanlýþlarýnýza göz yumarak yalakalýkta yapmam. Ben sadece bendeki doðrularý yaþarým. Ýster iþine gelsin, ister gelmesin. Hayatýmýn hiçbir döneminde yalaka olmadým. Bu sebeple yaþadýðým ve yaþacaðým kayýplardan üzüntü deðil, ancak gurur duyarým. Köþemi þu düþüncelerimi açýklayarak tamamlamak istiyorum Ben açýkça söylüyorum Belediyespor yönetiminde bazý isimleri tasvip etmiyorum ve sevmiyorum. Ancak Belediyespor Çorum için olmalý Çorum gençliði için Çorum Belediyespor olmalý. Çorum Belediyespor'a destek verilmeli. Her ne kadar kabul etmeseler de ben yaptýklarý hatalarý yazarak en az bu yönetim kadar Çorum Belediyespor'a destek veriyorum. Belediyespor'un yenildiðine sevindiðimi söyleyenler kadar da þerefsiz deðilim. Bu düþüncede olanlar niyet okuyuculuðu yapmaya baþlamýþlar. Onlar kendi yaptýklarý hatalara baksýnlar Belediyespor'a kimin daha çok zarar verdiðini görürler.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Cemiyet üyeleri Karadeniz i gezdi (Ç.HAK:2326) Önce denetleme sonra ikram

Cemiyet üyeleri Karadeniz i gezdi (Ç.HAK:2326) Önce denetleme sonra ikram AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Uslu, Cumhurbaþkanlýðý Yemin Töreni için alýnan tedbirleler ilgili bilgi verdi. TBMM yemin törenine hazýr * HABERÝ 7 DE Muhteþem Karadeniz gezisi Cemiyet üyeleri

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı