Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S"

Transkript

1 ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY Afi AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 72 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) , MERKEZ Bestekâr fievki Bey Sokak No.1 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) STANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sk. No.18/A Kofluyolu Kad köy / STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , STANBUL MERKEZ DEPO Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45 Samand ra / STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , SERV S MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sokak No.18/A Kofluyolu Kad köy / STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Turgut Özal Bulvar No.129 Migros karfl s / ADANA Tel. (0322) , Faks: (0322) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akay Caddesi No.22 Dedeman Oteli karfl s / ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) ANKARA SERV S MÜDÜRLÜ Ü Gersan Sanayi Sitesi 657. Sokak No. 35 Ergazi / ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) , ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ali Çetinkaya Caddesi No.152 PTT karfl s / ANTALYA Tel. (0242) , Faks: (0242) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Yalova Yolu 9. km No.28 Ovaakça / BURSA Tel. (0224) , Faks: (0224) ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankas Konutlar Karfl s Gaziemir / ZM R Tel. (0232) , Faks: (0232) M A D E I N U S A Daima taze... YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir

2 Amerika ya 1850 li y llarda giden ve IOWA eyaletinde yaflamaya bafllayan bir Alman göçmen grubu ile Amana kasabas kuruldu. Geçimlerini tar m ve hayvanc l kla sa lad klar ndan dolay bu ürünlerin uzun süreler saklanmas konusunda tecrübe ve bilgi kazand lar. Amana Fabrikas 1934 y l nda bu kasabada kuruldu. Amerika'n n en iyisi* sessiz ve genifl hacimli buzdolaplar n genel özellikleri M A D E I N U S A 1888 y l nda infla edilen baca günümüzde Amana n n sembolü olarak hala fabrikan n içinde yer almaktad r. Amana, buzdolab teknolojisinde birçok ilke sahiptir: 1934 y l nda Amana fabrikas kuruldu y l nda ilk derin dondurucuyu (deepfreeze) icat eden firmad r y l nda ilk çift kap l buzdolab n (Side- By Side) üreten ve gelifltiren firmad r y l nda No-Frost teknolojisini icat eden ve gelifltiren firmad r. lk so uk su ve buz p narl buzdolab n üreten firmad r. lk derin dondurucusu altta modeli üreten firmad r. lk ankastre çift kap l buzdolab n icat eden, üreten ve gelifltiren firmad r. Amerika da ISO 9001 kalite belgesini alan ilk buzdolab üreticisidir. So uk su ve buz p narl buzdolaplar aras nda Dört Y ld z belgesini alan ilk firmad r y l nda tüm buzdolaplar nda CFC gazlar kullan m n tamamen kald ran ilk firmad r. Yüksek Enerji Verimi: Amana, ayn kapasiteli buzdolaplara göre çok daha az enerji tüketir. Free-O-Frost teknolojisi ilesofsound (sessiz çal flma sistemi) teknolojileri birlefltirilerek sessiz bir çal flma sa lanm flt r. Ayr ca, Free-O-Frost, buzdolab içindeki s cakl klar koruyarak g dalar n ilk günkü tazeli inde saklanmas n sa lar. Patenti Amana'ya ait olan Temp- Assure (Garantili S cakl k Koruma Sistemi) özelli i, s cakl klar n de iflik bölümlerde 0,8 C toleransla sabit tutulmas n sa lar. Böylece yiyeceklerin bozulmalar na neden olan s cakl k dalgalanmalar engellenir. Adapte Defrost özelli i sayesinde kullan c n n buzdolab n gün içinde en s k kulland saatler belirlenir. Defrost a girifl saatleri bu saatlerin d fl nda tutulur. Yiyeceklerin tazeli i en uzun süre korunmufl olur, çok yüksek enerji tasarrufu sa lar. Amana, yiyecek ve içecekleri so utmaktan öte, onlar hijyenik flartlarda besin de erlerini ve tatlar n yitirmeden en uzun süre taze ve canl koruyacak bir sisteme sahiptir. Bütün Amana buzdolaplar monoblok gövdeye sahiptir. Bu sayede enerji kayb ve arka bölüme nem ve s kaçmas önlenir. Easy Glide (Kolayca öne çekilebilir raf sistemi) ve Spillsaver (Dökülen s v lar n alt rafa akmas n önleyen kapal raflar) çok rahat kullan m sa lar. 0 C fiarküteri Bölümü : -18 C Derin Dondurucu bölümüne koymak istemedi iniz, k sa sürede kullan lacak et, bal k, peynir v.b. yiyecekleri 4 C taze g da bölümünde saklayamazs n z. Amana buzdolaplar nda ise et, bal k, peynir gibi yiyecekleri 0 C s cakl ktaki özel çekmecesinde kurutmadan 1 hafta saklayabilirsiniz. 1 C Süt ve çecek Bölümü : Süt ve çecek Bölümü'nde s cakl k 1 C olup sütün daha uzun süreler taze ve hijyen kalmas n sa lar. Taze Sebze Bölümü : Marul, lahana, yeflil salata gibi sebzeler y kanmadan saklan rsa daha uzun ömürlü olacakt r. Amana'n n Taze Sebze Bölümü'nde nem ayar ile bu flartlar sa lan r. Taze Meyve Bölümü : Elma, armut, portakal gibi meyveler kuru ortamda saklanmal d r. Amana'n n Taze Meyve Bölümü'ne kuru so uk hava verilerek bu flartlar sa lan r. Özel Kapakl Yumurta Kab : Sivri ucu afla ya do ru konan yumurta tazeli ini daha uzun süre korur. Amana'n n yumurta kab nda yumurtan n sivri taraf afla ya gelecek flekilde yerlefltirilebilecek daha derin yuvalar vard r. Yumurta kab kapakl oldu undan buzdolab içindeki yiyeceklerin kokusu yumurta içine al nmaz. Otomatik Buz Üretici: H zl, kolay ve sürekli bir flekilde buz temini sa lar. Amana buzdolaplar n n genifl çapl tekerlekleri sayesinde dolap kolayca hareket ettirilebilir. Kapaklar n bulundu u bölgelerde yo uflma olmamas için elektirikli s t c lar kullanmak yerine bu bölgeden mevcut so utma gaz n n geçirilmesi ile hem elektirik tasarrufu sa lan r hem de elektirik kaça riski engellenir. 220 Volt / 50 Hz olarak üretilmekte olup, voltaj de iflimlerine karfl dayan kl d r. Düflük voltajlada dahi sorunsuz olarak çal flabilir. * Amana, Amerika'da 1934 y l ndan beri üretilmekte olup, tüketici dergileri taraf ndan kendi s n f buzdolaplar n n en iyisi olarak de erlendirilmektedir

3 Ankastre Modeller * >> >> >> AC 2225 / AC 2228 AC 2224 G / G GB 2026 (AC 2225 GEKB) Tam Elektronik Kontrol Sistemi (AC 2228 HEKB) Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Hacim: 610 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre Ses seviyesi: 44 dba Opsiyonel kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü *Trim Kit kaplanan buzdolaplar nda; çift kap l modellerde kap n n geniflli i 91,6 cm, G ve GB 2026 modelinde 92,6 cm ye ulaflmaktad r. Hacim: 625 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 230 litre Paslanmaz Çelik Ön Kap (G3 2026) çeriden Su ve Buz P nar (G3 2027) Utah Kontrol Sistemi (G3 2027) Taze Sebze ve Meyve Bölümü Buz Üretici (G3 2027) (G3 2027) Yükseklik: 177,5 cm Hacim: 561 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 404 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak Ses seviyesi: 44 dba Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) Taze Sebze ve Meyve Bölümü Hacim: 568 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 411 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak 04 Amana dan bir ilk daha! trio ve zig-zag Trio ve Zig-Zag Modeller 109 TRIO G / G Utah Kontrol Sistemi (G3 2027) (G3 2026) çeriden Su ve Buz P nar (G3 2027) Komple Cover Kit Kaplanabilme Özelli i Beyaz Kullan m (G PEKW) Siyah Kullan m (G PEKB) Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde (G PEKS) G Taze Sebze / Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (G PEKW) Siyah Kullan m (G PEKB) Taze Sebze/Meyve Bölümü Buz Üretici (G3 2027) Yükseklik: cm Hacim: 561 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 404 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde (G PEKS) Derinlik: 72,5 (Kap Hariç) Yükseklik: 177,5 cm Hacim: 708 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 500 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 208 litre 25 Ayak 177, , ,5 79,5 87 Amana dan bir ilk daha! ZIG-ZAG GZ 2626 Beyaz Kullan m Ön Kap Paslanmaz Çelik, Siyah Gövde Taze Sebze/Meyve Bölümü Yüksekli i Ayarlanabilen Asansör Raf Sistemi Derinlik: 71,1 cm (kap hariç) Hacim: 715 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 469 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 246 litre 26 Ayak 125,8 71,1 05

4 Çift Kap l Çift Kap l Modeller (Side By Side) AC 2224 AS 2625 AC 2225 AC 2228 AS 2626 AS 2628 Opsiyonel kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AC 2224 PEKW) (AC 2224 PEKB) Hacim: 625 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 230 litre Opsiyonel kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AS 2625 PEKW) (AS 2625 PEKB) Derinlik: 71 cm (kap hariç) Hacim: 726 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 454 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 272 litre 26 Ayak Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) Opsiyonel kinci Süt ve çecek Bölümü ( 1-2 C ) Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AC 2225 GEKW) (AC 2225 GEKB) Hacim: 610 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre Tam Elektronik Kontrol Sistemi (Utah Kontrol) Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) Opsiyonel kinci Süt ve çecek Bölümü ( 1-2 C ) Taze Sebze e Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AC 2228 HEKW) (AC 2228 HEKB) Hacim: 610 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m ( AS 2626 GEKW) (AS 2626 GEKB) Derinlik: 71,1 cm (kap hariç) Hacim: 711 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 454 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 257 litre 26 Ayak Tam Elektronik Kontrol Sistemi (Utah Kontrol) kinci Taze Sebze/Meyve Bölümü Derinlik: 71,1 cm (kap hariç) Hacim: 711 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 454 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 257 litre 26 Ayak 115, ,6 115,6 125,8 125,8 177, ,2 71, , ,3 71,1 71,1 06 *Özelliklerin tamam tüm modeller için geçerli de ildir. 07

5 Dondurucu Altta Derin Dondurucu Altta Modeller (Bottom Mount) Twin Pro Paslanmaz Çelik Buzdolaplar AB 1924 GB 2026 AB 2225 AB 2526 GB 2526 Standart fiarküteri Bölümü Taze Sebze / Meyve Bölümü Beyaz Kullan m Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde Opsyonel Buz Makinesi Derinlik: 70 cm (Kap hariç) Genifllik:75.6 cm Yükseklik: 170 cm Hacim: 530 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 368 lt Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 162 lt 19 Ayak Taze Sebze / Meyve Bölümü Opsiyonel Buz Makinesi Hacim: 568 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 411 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak A+ S n f Enerji Tüketimi Beyaz Kullan m Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde Taze Sebze / Meyve Bölümü Opsiyonel Buz Makinesi Derinlik: 71,1 cm (Kap hariç) Genifllik: 83 cm Hacim: 626 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 444 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 182 litre A+ S n f Enerji Tüketimi Jazz Dijital S cakl k Kontrol Sistemi Beyaz Kullan m (AB 2526) Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde (GB 2526) (AB 2526-Beyaz) Taze Sebze / Meyve Bölümü Opsiyonel Buz Makinesi Derinlik: 72,5 (Kap Hariç) Hacim: 713 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 504 lt Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 208 lt 25 Ayak litreye ulaflan genifl iç hacmiyle Amana, büyük ihtiyaçlar da karfl layan buzdolaplar n üretmektedir. Cover Kit li Buzdolaplar dekoratif amaçl olarak komple paslanmaz çelik ile kaplanmaktad r. TWIN PRO litre hacim 60 cm derinlik (Kap Hariç) 185 cm genifllik 190 cm yükseklik Dijital Jazz Kontrol TWIN PRO litre hacim 79 cm derinlik (Kap Dahil) 154 cm genifllik 184 cm yükseklik Dijital Jazz Kontrol Trim Kit uyguland nda kap geniflli i 92,6 cm ye ç kmaktad r ,9 166, , , , ,2 71,1 72,5 79, A-Line Tezgah Alt fiarap Dolab Üstte So utucu Bölümü 5-10 C Altta Mahzen Bölümü10-18 C Kapasite: Yaklafl k 50 adet 0,7 L flifle So utucu Bölümü: 16 flifle Mahzen Bölümü: 34 flifle Paslanmaz Çelik Kap ve Alt Menfez Ankastre Kullan ma Uygun (derinlik 60 cm) Mahzen Bölümündeki Elektrikli Is t c le, D fl Ortam S cakl n n ç Ortam n Alt na nmesi Halinde Otomatik Is tma fiarap Mantar n n Zarar Görmesini Engelleyen %60-85 Aras Nem Kontrolü Ayd nlatma Kap dan Ba ms zd r ve fiarab n Ömrünü Etkilemeyen Mavi Ifl k Kullan lm flt r. Dijiital S cakl k Göstergesi Hava At fl ve Emifli Alt Menfezden Titreflim Yutuculu Kompresör Ölçüler G:60 cm, D:60 cm, Y:86 cm 09

6 Kap l Çift Kap l Modeller ç Özellikleri* Utah Elektronik Kontrol 6- Öne e ilebilen kap içi gözleri Kontrol Sistemi; Çift s cakl k sensörü sayesinde çok uzun zaman korunan tazelik. 2- Clean n Clear su filtresi 3- Öne hareketli cam raflar. 4- Nem kontrollü taze sebze ve meyve bölümleri 5- S cakl k konrollü süt ve içecek bölümü (1-2 C) 7- Kaymay engelleyen tabanl k 8- S cakl k kontrollü flarküteri bölümü (0-1 C) 9- Kutu içecek sepeti 10- Buz makinas ve buz haznesi 11- Öne e ilebilen derin dondurucu kap içi sepeti 12- H zl so utma bölümü 13- Opsiyonel ikinci süt ve içecek bölümü (s cakl k kontrollü 1-2 C) Göstergedeki fl klar açar/kapat r. Dolap içi filtresinin kullan ld durumlarda filtre de iflim zaman n n geldi ini uyar olarak verir. H zl buz üretimi Derin dondurucu bölümü s cakl k kontrolü Su ve buz p nar kilidi; Su ve buz p nar kullan lmas istenilmedi i durumlarda bu butona 3 saniye bas l tutuldu unda kilit devreye girer. Tekrar 3 saniye bas larak kilit aç l r. Derin dondurucu s cakl k göstergesi Su-K r k Buz- Buz kontrol tufllar Taze g da bölümü s cakl k göstergesi Taze g da bölümü s cakl k kontrolü Uzun fliflelere su al nmas durumunda bu tufl kullan l r Taze g da bölümü Seyahat Butonu maksimum so utma (Evde bulunulmad (10 saat süreyle taze g da zamanlarda buzdolab n bölümünü maksimumda çal flt r r) minimum seviyede çal flt r r. Enerji tasarrufu sa lar.) Sensörlü ayd nlatma lambas ; Dolab n bulundu u ortamdaki ayd nlatma seviyesi belli düzeyin alt na inerse su p nar fl k dedektörü bunu alg lar ve fl k otomatik olarak yanar. Kap alarm (Kap üç dakikadan fazla aç k kald nda alarm devreye girer) Dondurucu Üstte Derin Dondurucu Altta Modeller ç Özellikleri* Dijital Jazz Kontrol Kontrol Sistemi; Çift s cakl k sensörü sayesinde çok uzun zaman korunan tazelik 2- Dijital Jazz kontrol Derin dondurucu bölümü s cakl k kademe göstergesi Derin dondurucu bölümü s cakl k kontrolü Taze g da bölümü s cakl k kontrolü Taze g da bölümü s cakl k kademe göstergesi Öne hareketli cam raflar 4- Nem kontrollü taze sebze ve meyve bölümleri 5- S cakl k kontrollü flarküteri bölümü (0-1 C) 6- S cakl k konrollü süt ve içecek bölümü (1-2 C) 7- Yüksekli i ayarlanabilen genifl kap içi raflar 8- Derin dondurucu altta ergonomik model 9- Monoblok iç gövde 10- Yüksekli i ayarlanabilen cam raflar Otomatik Su Besleme Cihaz Bu cihaz damacanada bulunan suyu otomatik olarak buzdolab na gönderir. Bu sayede istedi iniz marka suyu kullanarak buzdolab n zdan su ve buzunuzu sa l kl bir flekilde temin etmifl olursunuz. Buzdolab ile besleme cihaz aras ndaki mesafe yatayda 5 metreden fazla olmamal d r De ifltirilebilen kap yönü Buzdolab * Özelliklerin hepsi tüm modeller için geçerli de ildir... Otomatik Su Besleme Cihaz Su Damacanas 10 11

7 Amana da saklad n z herfley ilk günkü gibi taptaze kal r. Amana klasik bir buzdolab yerine; yiyecekleri hijyenik flartlarda, besin de erlerini ve tatlar n kaybetmeden en uzun süre koruyacak bir sistem sunmaktad r. Yiyeceklerin hijyenik flartlarda taze ve canl korunabilmeleri için, Amana buzdolaplar içerisinde farkl s cakl k önem bölgeleri oluflturulmufltur. FAYDALI B LG LER (Yemek saklan rken yap lmas ve yap lmamas gerekenler) Et ve Bal k her zaman havayla temas tamamen engellenecek flekilde saklanmal d r. S cak yemek kesinlikle buzdolab na konulmamal d r. S cak yemekten ç kan buhar evaporatöre yap fl p koku yapar. Ayr ca di er ürünlerinizin bozulmas na ve buzdolab n n fazla enerji tüketmesine sebep olur. Meyveler, kabuklu g dalar (elma, portakal, limon vb) düflük nemli ortamlarda daha uzun süre taze kal r. Kabuklu g dalar y kanmadan veya y kanm flsa iyice kuruland ktan sonra buzdolab nda saklan rsa daha uzun süre taze kal r. Sebzeler (marul, spanak, maydanoz vb) yüksek nemli bölgelerde daha uzun süre taze kal r. Bu bölümlerde nem ayar istenildi i gibi ayarlanabilir. Yaprakl sebzeleri y kamay n. Sebzeli e eklenen her türlü nem ürününüzün çabucak bozulmas na sebep olabilir. Buzdolab na koyulan yaprakl ürünlerinizi üzerindeki topraklardan ar nd rarak saklaman z tavsiye edilir. Böylece sebzeler daha uzun ömürlü olur. fiarküteri ürünleri fiarküteri Bölümünde saklanmal d r. Buzdolab n n derin dondurucu bölümünden özel bir kanalla iç içe geçmifl bir çekmece sistemine (fiarküteri Bölümü) üflenen so uk hava, bu bölümün taze g da bölümüne göre 4 C daha so uk tutulmas n sa lar. Böylelikle bu bölüm 0 C`ye rahatl kla ayarlanabilir. Bu sistemdeki en önemli nokta özel kanalla getirilen so uk havan n direkt yiyeceklerin üzerine üflenmeyip, iç içe geçmifl iki raf sisteminin aras nda dolaflt r lmas d r. Böylelikle g dalarda so uk yanmas, kararma veya kuruma görülmez. Bu flekilde etler, deniz mahsulleri, peynir gibi yiyecekler nem kaybedip kurumazlar. fiarküteri bölümü 3 farkl seviyeye ayarlanabilir. (Yeni gelen cihazlarda iç içe geçmifl çekmece yoktur. Bu raf n ayr ca sebze raf olarak kullan lmas sa lanm flt r. Çift kap l modellerde ise bu çekmece, buzdolab k sm n n en alt çekmecesi olarak de ifltirilmifltir. Unutulmamal d r ki so uyan hava afla ya çöker.) Süt ve içecek bölümüne üflenen so uk hava, buzdolab n n derin dondurucu bölümünden özel bir kanalla gelir. S cakl k 1 C olup sütün daha uzun sürelerde taze ve hijyenik kalmas n sa lar. Çeflitli g dalar için tavsiye edilen saklama koflullar ; 0 C - günlük et, bal k, dilimlenmifl flarküteri, peynir 1 C - süt 4 C - meyve 5 C - yo urt, ambalajl flarküteri -18 C - dondurulmufl ürünler (Dondurulmufl g dalar en sa l kl flekilde mikro dalga f r nda eritilir.) Yumurtalar sivri taraf afla gelecek flekilde kapal bir kapta saklanmal d r. Böylece daha uzun süre tazeli i korunur ve di er yiyeceklerin kokusunu alarak tad bozulmaz. Yumurtay ihtiyac n z olan kadar d flar ç karmal s n z. Yumurta kab n buzdolab ndan d flar ya ç kart p bekletirseniz yumurtalar üzerinde yo uflma olur ve slanan yumurtalar k sa sürede bozulur. Çürük sebze ve meyveler buzdolab na girmemelidir. Bozuk ürün di er ürünleri de bozar. Muzun buzdolab na konmamas tavsiye edilir. SONUÇ Amana Buzdolaplar yiyeceklerinizi canl ve taze tutar, sa l kl yaflaman za katk da bulunur. Bozuk g da alma riskini önler, yiyecekleriniz çöpe at lmaz. Amana Buzdolab n n fiarküteri Bölümünde (0-1 C) 5 gün beklemifl k yma Herhangi bir buzdolab nda 5 gün beklemifl k yma Nem Ayarl Bölümlerde sebze ve meyveler ilk günkü tazeli inde korunur. Lütfen bu kullan c tavsiyelerini dikkatle okuyunuz. Bu tavsiyeler do ru bak m bilgilerini kapsamaktad r. Afla daki bilgileri di er cihazlar n zda da kullanabilirsiniz. Amana Buzdolab n n Süt ve çecek Bölümünde, 1-2 C de 10 gündür korunan sütün mikroskop alt ndaki görüntüsünde hiçbir mikroorganizmaya rastlanmam flt r.* * Iowa Üniversitesi Medikal Araflt rma Bölümü nün yapt inceleme sonucu. Herhangi bir buzdolab nda 3 C de 10 gündür korunan sütün mikroskop alt nda 1000 kez büyütülmüfl görüntüsünde 1 mm 2 de adet mikroorganizmaya rastlanm flt r.* Cihaz n za yetkili servislerin d fl nda herhangi bir servisten hizmet almay n z. Bu durumlarda yetkili servis oldu unu gösterir bir belgeyi size göstermesini isteyiniz. (Yetkili servis oldu unu gösterir kimlik kart, yetkili servis formu ve yetkili servis k yafetlerinin oldu una dikkat ediniz.) Öncelikle cihazla birlikte verilen veya içinden ç kan kullanma k lavuzunu okuman z tavsiye ederiz. Kullanma klavuzu cihaz n z daha güvenli olarak kullanman z sa layacakt r. Buzdolab n z direkt günefl fl almayan, düz bir zemine koyunuz. Her hangi bir flekilde s üreten bir yere montaj yapt rmay n z. Buzdolab n z toprakl bir prize ve sigortas 10 A olan enerji beslemesine ba lay n z. Deri görünümlü buzdolab n z n yüzeyini s cak su ve karbonat kar fl m yla y kay n z. S cak su ile durulay n z ve yumuflak, temiz bir bezle kurulay n z. Deterjan, bulafl k sabunu ve benzeri temizleme malzemelerini kullanmay n z. Yap flkan kal nt lar n,ç kartmalar yumuflayana kadar üzerine parmaklar n zla difl macunu sürerek ç kart n z. Kapak contalar daima temiz tutulmal d r. Yüzey temizlemesinde kullan lan kar fl m kullan n z ve iyice kurulay n z. Ayr ca ince bir film tabakas oluflturacak flekilde vazelin sürülmesi tavsiye olunur. Buzdolab n zdan en yüksek verimi almak için üç ayda bir öndeki menfezi sökerek oluflmufl olan toz ve lifleri elektrik süpürgesi yard m yla temizleyiniz. Buzdolab aksesuarlar n bulafl k makinesinde y kamay n z. Aksesuarlar k r labilir veya deforme olabilir. Temperli cam raflar dikkatli temizleyiniz. Ani s de iflmesinde ve çarpmalarda k r labilir. Her fley normal oldu unda da buzdolaplar n z n ses seviyesinin daha az olmas n istiyorsan z, alt na karton, hal ve benzeri malzeme koyman z tavsiye ederiz. Buzdolab n zda saklad n z ürünleri saklama pofletlerinde ve kapal kaplarda tutunuz. Dolab n zdaki istenmeyen kokular önlemifl olursunuz.hafif kokular önlemek için aç k b rak lm fl bir miktar karbonat buzdolab n z n taze g da bölümüne koyman z tavsiye ederiz. Buz makinesi olan modellerde; çok s k kullan lmayan buzlar n birbirine yap flmas ve buzlar n küçülmesi normaldir. Mümkün oldukça buz kab n s k s k boflalt n ve temizleyiniz. Uzun süreli tatillerinizde buzdolab n z genel temizleme talimatlar na uygun olarak temizleyiniz ve kap lar n hafif aç k b rak n z. Uzun süreli enerji kesilmelerinde buzdolab n z n içindeki g dalar n z n bozulmamas için derin dondurucu k sm na kuru buz yüklemesi yap n z. Aksi taktirde içindeki ürünleriniz bozulabilir ve kokuya sebebiyet verebilir. Su ve buz p nar olan modellerde; Amana su filtresi kullan l yor ise filtre en az y lda bir de ifltirilmelidir. Amana yeni seri buzdolaplar nda filtre de iflimini gösteren uyar ikaz lambas na dikkat edilmelidir

8 AB AB PEKW G3 G PEKW G3 G PEKW GB 2026 AB AB PEW G3 G PEKS G PEKS AB 2225 PEKS AB AB PEKW AC AC PEKW AC AC GEKW AC AC HEKW AS 2626 AS 2626 GEKW AS AS PEKW GZ GZ GEKW AS AS GEKB GB 2526 AC 2224 PEKB AC 2225 GEKB AC 2228 HEKB AS 2626 GEKB AS 2625 PEKB GZ 2626 GEKS KAPAS TE (litre) AMANA BUZDOLAPLARI MODELLER VE TEKN K ÖZELL KLER Brüt-Toplam Brüt-Taze G da Brüt-Derin Dondurucu ABD Ölçü Birimi (Ayak) Net-Toplam Net-Taze G da Net-Derin Dondurucu ÖZELL KLER Derinlik X En X Yükseklik (cm) 77x75x170 67xx 79,5xx 67xx 79,4X83X Kap Hariç Kabin Derinli i (cm) , ,1 Derinlik(Kap ve Tutamak dahil) 83, Y ll k Elektrik Tüketimi (kwh) Günlük Elektrik Tüketimi (kwh) 1,36 1,49 1,69 1,41 1,30 Ses Seviyesi (dba) Enerji S n f A A A A A+ Free-O-Frost Teknolojisi S cakl k Kontrolü Dokunmatik Elektronik Kontrol Jazz Jazz (G3 2026) Utah Jazz (G3 2027) Jazz Jazz Jazz Su ve Buz P nar Monoblok Gövde G ( çeriden) Besleme (Volt/hz) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 Ambalajl A rl k (kg) Net A rl k SICAKLIK VE NEM BÖLGELER Taze G da Bölümü Derin Dondurucu (-18 ile -24 C) fiarküteri Bölümü (0-1 C) Standart göz kinci Nem Ayarl Taze Meyve Bölümü Nem Ayarl Taze Sebze Bölümü AKSESUARLAR Trim Kit (Paslanmaz Çelik) HTKT 05S HTK 531 S Trim Kit (Siyah) Trim Kit (Beyaz) HTK 531 W Cover Kit Ön Kap Ön kap /komple Ön kap Ön kap Ön Kap PANEL ÖLÇÜLER (mm) (Haz rlanan panelllerde kal nl k 6 mm olmal d r) Buzdolab Kap s x 907 Derin Dondurucu Kap s 425 x (2adet) 592 x 918 Derin Dondurucu Alt 917 x ,4xx 67xx 68xx 68xx xx xx xx xx 73, ,1 71,1 71,1 71,1 87,0 73,2 74,3 74, ,62 1,37 1,60 1,60 1,74 1,73 1,80 1, A+ A A A A A A A Jazz Jazz Jazz Utah Jazz Jazz Jazz Utah 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/ AB 2526 PEKW (Beyaz) AB 2526 PEKW Opsiyonel Opsiyonel HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S Ön kap Ön Kap Ön kap Ön kap Ön kap x x x x x x x x x x x x x x x x356 Derin Dondurucu Üst 460x x x x x x x x356 * Üretici firman n ürünler üzerinde de ifliklik yapma hakk sakl d r

M A D E I N U S A. Daima taze...

M A D E I N U S A. Daima taze... M A D E I N U S A Daima taze... Amerika ya 1850 li y llarda giden ve IOWA eyaletinde yaflamaya bafllayan bir Alman göçmen grubu ile Amana kasabas kuruldu. Geçimlerini tar m ve hayvanc l kla sa lad klar

Detaylı

5KOMPRESÖR YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S 02.06

5KOMPRESÖR YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S 02.06 Sessiz ve Ak ll Buzdolaplar Amana da saklad n z herfley ilk günkü gibi taptaze kal r. Amana klasik bir buzdolab yerine; yiyecekleri hijyenik flartlarda, besin de erlerini ve tatlar n kaybetmeden en uzun

Detaylı

5KOMPRESÖR YIL C HAZ 3GARANT S YIL 10.05 GARANT S. www.isisan.com

5KOMPRESÖR YIL C HAZ 3GARANT S YIL 10.05 GARANT S. www.isisan.com Sessiz ve Ak ll Buzdolaplar Amana da saklad n z herfley ilk günkü gibi taptaze kal r. Amana klasik bir buzdolab yerine; yiyecekleri hijyenik flartlarda, besin de erlerini ve tatlar n kaybetmeden en uzun

Detaylı

FABRİKA TAR HÇE. Maytag Buzdolaplar, 2001 y l nda sat n ald Amana firmas n n ABD nin IOWA eyaletindeki fabrikas nda üretilmektedir.

FABRİKA TAR HÇE. Maytag Buzdolaplar, 2001 y l nda sat n ald Amana firmas n n ABD nin IOWA eyaletindeki fabrikas nda üretilmektedir. TAR HÇE Maytag 1893 y l nda A.B.D. nin Iowa eyaletinde kurulmufltur. Beyaz eflyada Kuzey Amerika n n en büyük 3 üreticisinden biridir. Maytag ın A.B.D. nde 14 ayr fabrikas bulunmaktadır. Ayr ca kendi alan

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr 2012 ARÇEL K BUZDOLABINDA SEBZELER, SANK TAB ATTAYMIfi G B IfiIK ALMAYA DEVAM EDER. DO AL OLARAK TAZEL N UZUN SÜRE KORUR. YAfiASIN MAV IfiIK TEKNOLOJ S. YAfiASIN BÜTÜN SEBZELER.

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 18.000 -.000 Btu/h Isıtma Kapasitesi :.000-52.000 Btu/h Salon Tipi Klimalar Soğutma Kapasitesi : 24.000 -.000

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

Soğutmalı tezgah - 160 lt

Soğutmalı tezgah - 160 lt Electrolux 160 litre soğuk tezgah; güvenilir, kompakt ve kullanım kolay soğuk depolamaya ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözümdür. Tüm iç yüzeyler, ticari sınıf darbeye dayanklı Polistren'den üretilmiştir.

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr RÇEL K BUZDOLBIND SEBZELER, SNK TB TTYMIfi G B IfiIK LMY DEVM EDER. DO L OLRK TZEL N UZUN SÜRE KORUR. YfiSIN MV IfiIK TEKNOLOJ S. YfiSIN BÜTÜN SEBZELER. GRDIROP T P BUZDOLPLRI

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

YALITIM CAMI ÜN TELER

YALITIM CAMI ÜN TELER 1) GENEL TEKN K ÖZELL KLER ) Yal t m cam üniteleri, iki veya daha çok say da cam plakan n aralar nda kuru hava veya argon, kripton, xsenon gibi a r gazlar bar nd racak flekilde fabrika flartlar nda bir

Detaylı

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi

Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Soğuk Depolamada Gıda Güvenliğinin Önemi Gıda güvenliği, insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan her türlü hammadde, yarı mamul ve mamul maddelerin çiftlikte yetiştirilmesi, üretimi, bakımı, hasadı

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Dondurucu soğuklar 4 yıldızlı buzdolaplarından geliyor!

Dondurucu soğuklar 4 yıldızlı buzdolaplarından geliyor! 1 Dondurucu soğuklar 4 yıldızlı buzdolaplarından geliyor! Ah bir buzdolabı alsam, onu da Altus tan alsam diyenleri düşündük; bir buzdolabında olmasını istediğiniz bütün özellikleri Altus Buzdolaplarına

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını...

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını... İ.T.K Bülten Özel Sayı Cilt 1, Sayı 1 14 Eylül 2007 Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk......en iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını......şimdi de her bütçeye

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi

Radyal Vantilatörlü. ADA S cak Hava Apareyi Radyal Vantilatörlü ADA S cak Hava Apareyleri deal Is tma Apareyi ATA S cak Hava Apareyi Alarko 19 y l nda kuruldu unda ilk apareyini tasarlad, üretti ve satt. O günden bu yana Türkiye de onbinlerce aparey

Detaylı

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit.

Soğ.Pizza Tezg.ve Teşhir Ünit. Bu seri, üstü granit tablalı ve 700 mm derinliğinde 3 model soğutmalı tezgahtan oluşur. Tümünde soğutmalı bir bölüm vardır ve 1780 mm uzunluğundandır. kodlu model iki kapı ve altı çekmeceli; kodlu model

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar

Elektrikli dikdörtgen sabit tavalar Thermetic bratt pans - h = mm Electrolux THERMETIC Line; otel, hastane, merkez mutfağı, havaalanı mutfağı gibi kurumsal mutfakların ağır iş yükleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

A++ SINIFI DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR

A++ SINIFI DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR ÇİNDEKİLER A++ DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR DÜŞÜK ENERJİ TÜKETEN DERİN DONDURUCULAR DERİN DONDURUCULAR ŞEFFAF KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI DÜZ SÜRME DÜZ CAM KAPAKLI MUHAFAZA DOLAPLARI DÜZ SÜRME

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

Dijital buzdolapları lt

Dijital buzdolapları lt Bu sayfada ayrıntılar verilen modeller, performans ve verimlilik konusunda mükemmel standartlar sunan 600 litrelik fan soğutmalı buzdolaplardır. Bu buzdolapların; farklı malzeme seçenekleri (304 AISI,

Detaylı

Dijital Derin Dondurucular 650 litre

Dijital Derin Dondurucular 650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi, GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 650 litre kapasiteli, tam ve yarım kapılı, AISI 304 paslanmaz

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK 2015/2 fiyat listesi ESTY ile gelen MUTLULUKLAR... DAVLUMBAZLAR ESTY 2015 ESTY ile gelen FERAHLIK... Zamanımızın büyük bir bölümü mutfaklarımızda geçiyor. Kim mutfağının

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through

Kompakt buzdolapları. Electrolux Roll-in/Pass-through Electrolux Roll-in ve Roll-in/Pass-Through serisi buzdolapları büyük miktarda üretim yapılan mutfaklar, hastaneler, havaalanı catering firmaları ve fabrikalar gibi serviste en üst düzeyde verimlilik gerektiren

Detaylı

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK

MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK MUTFAK KEYFİNİZ MÜKEMMEL OLSUN İSTEDİK FİYAT LİSTESİ 14/1 HAYATINIZA DEĞER KATAR ESTY 14 www.esty.com.tr ESTY ile gelen MUTLULUKLAR... İÇİNDEKİLER DAVLUMBAZLAR 06 ASPİRATÖRLER 09 FIRINLAR 12 MİKRODALGA

Detaylı

Buzdolapları - 550Lt. Electrolux Slim-Line

Buzdolapları - 550Lt. Electrolux Slim-Line Electrolux Slim-Line serisindeki buzdolapları AISI 430 paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Bu buzdolaplarının, çalışma sıcaklığı normal buzdolaplarının ve derin dondurucuların ısı limitlerinin çok üzerindedir;

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

400 litre Dijital Buzdolapları

400 litre Dijital Buzdolapları Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun!

Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! Mini Robo BKK 1156 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun

Detaylı

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42)

TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) 12 Ağustos 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26965 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRK GIDA KODEKSİ SİYAH ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/42) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çayın tekniğine

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

Dijital dondurucular - 600 lt

Dijital dondurucular - 600 lt Bu sayfada ayrıntları verilen modeller, performans ve verimlilik konusunda mükemmel standartlar sunan 600 litrelik fan soğutmalı buzdolaplardır. Bu buzdolapların; farklı malzeme seenekleri (304 AISI, 430

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Akıllı buzdolapları-650/1400lt

Akıllı buzdolapları-650/1400lt Electrolux Ağır İş Amaçlı buzdolapları serisinde, pazardaki en sofistike depo tipi buzdolaplarından birini bulabilirsiniz. Bu buzdolaplarının içi-dışı AISI 304 paslanmaz çeliktir; çalışma sıcaklığı normal

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

Dijital buzdolapları lt

Dijital buzdolapları lt Bu sayfada ayrıntılar verilen modeller, performans ve verimlilik konusunda mükemmel standartlar sunan 600 litrelik fan soğutmalı buzdolaplardır. Bu buzdolapların; farklı malzeme seçenekleri (304 AISI,

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16

Seramik. nerelerde kullan l r. Konutlar. alfabesi 16 Seramik in alfabesi 16 Seramik nerelerde kullan l r Konutlar Banyo, tuvalet ve mutfaklar. Islak alanlar dedi imiz bu mekanlar n hem zemininde, hem de duvarlar nda seramik kullan l r. Bu noktada Türkiye

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09

www.klimaplus.com.tr Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Yetkili Sat c da Tan t m KP-MS06-09 Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Distribütörü KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. ve Tic. A.fi. Genel Müdürlük: Ferhatpafla Mah. G99 Sok. No:46

Detaylı

Snack Tipi. Tezgah Buzdolapları. Kod Ürün Adı Elektrik Gücü Güç (W) Dış Boyutlar (mm) İç Hacim (lt) Kodu KTB070100 KTB070200 KTB070300

Snack Tipi. Tezgah Buzdolapları. Kod Ürün Adı Elektrik Gücü Güç (W) Dış Boyutlar (mm) İç Hacim (lt) Kodu KTB070100 KTB070200 KTB070300 SOĞUTUCULAR Derin Buzdolapları Soğutma Depoları Snack Tipi Demonte dekoratif AISI 304 Inox Pasl Okside olmayan anti bakteriyel boyalı, bakır evaparatör. Çalışma aralığı 2C ile +8C arası ( +43C tropikal

Detaylı

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ

KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ KYM454 KĠMYA MÜHENDSĠLĠĞĠ LAB-111 ATOMĠZER DENEYĠ PÜSKÜRTMELĠ KURUTMA (Spray Drying) 1. Deneyin amacı ve temel prensipler 2. Deney sisteminin fotoğrafları ve teknik resmi 3. Deney yöntemi 4. Deney sisteminin

Detaylı

Çözdürme kabini. Electrolux Çözdürme Kabini

Çözdürme kabini. Electrolux Çözdürme Kabini Mutfakta iyi sonuç elde etmek için iki temel prensibi dikkate almak gerekir: Özen ve kaliteli malzeme. Her zaman yüksek kalitede yemekler için taze malzemenin tek çözüm olduğu düşünülür. Ancak yeni dondurma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı