Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S"

Transkript

1 ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY Afi AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 72 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) , MERKEZ Bestekâr fievki Bey Sokak No.1 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) Faks: (0212) STANBUL ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sk. No.18/A Kofluyolu Kad köy / STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , STANBUL MERKEZ DEPO Osmangazi Mah. Battalgazi Cad. No.45 Samand ra / STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , SERV S MÜDÜRLÜ Ü Ankara Asfalt üzeri Onur Sokak No.18/A Kofluyolu Kad köy / STANBUL Tel. (0216) , Faks: (0216) , ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Turgut Özal Bulvar No.129 Migros karfl s / ADANA Tel. (0322) , Faks: (0322) ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akay Caddesi No.22 Dedeman Oteli karfl s / ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) ANKARA SERV S MÜDÜRLÜ Ü Gersan Sanayi Sitesi 657. Sokak No. 35 Ergazi / ANKARA Tel. (0312) , Faks: (0312) , ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Ali Çetinkaya Caddesi No.152 PTT karfl s / ANTALYA Tel. (0242) , Faks: (0242) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Yalova Yolu 9. km No.28 Ovaakça / BURSA Tel. (0224) , Faks: (0224) ZM R BÖLGE MÜDÜRLÜ Ü Akçay Caddesi No. 283 Emlak Bankas Konutlar Karfl s Gaziemir / ZM R Tel. (0232) , Faks: (0232) M A D E I N U S A Daima taze... YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir

2 Amerika ya 1850 li y llarda giden ve IOWA eyaletinde yaflamaya bafllayan bir Alman göçmen grubu ile Amana kasabas kuruldu. Geçimlerini tar m ve hayvanc l kla sa lad klar ndan dolay bu ürünlerin uzun süreler saklanmas konusunda tecrübe ve bilgi kazand lar. Amana Fabrikas 1934 y l nda bu kasabada kuruldu. Amerika'n n en iyisi* sessiz ve genifl hacimli buzdolaplar n genel özellikleri M A D E I N U S A 1888 y l nda infla edilen baca günümüzde Amana n n sembolü olarak hala fabrikan n içinde yer almaktad r. Amana, buzdolab teknolojisinde birçok ilke sahiptir: 1934 y l nda Amana fabrikas kuruldu y l nda ilk derin dondurucuyu (deepfreeze) icat eden firmad r y l nda ilk çift kap l buzdolab n (Side- By Side) üreten ve gelifltiren firmad r y l nda No-Frost teknolojisini icat eden ve gelifltiren firmad r. lk so uk su ve buz p narl buzdolab n üreten firmad r. lk derin dondurucusu altta modeli üreten firmad r. lk ankastre çift kap l buzdolab n icat eden, üreten ve gelifltiren firmad r. Amerika da ISO 9001 kalite belgesini alan ilk buzdolab üreticisidir. So uk su ve buz p narl buzdolaplar aras nda Dört Y ld z belgesini alan ilk firmad r y l nda tüm buzdolaplar nda CFC gazlar kullan m n tamamen kald ran ilk firmad r. Yüksek Enerji Verimi: Amana, ayn kapasiteli buzdolaplara göre çok daha az enerji tüketir. Free-O-Frost teknolojisi ilesofsound (sessiz çal flma sistemi) teknolojileri birlefltirilerek sessiz bir çal flma sa lanm flt r. Ayr ca, Free-O-Frost, buzdolab içindeki s cakl klar koruyarak g dalar n ilk günkü tazeli inde saklanmas n sa lar. Patenti Amana'ya ait olan Temp- Assure (Garantili S cakl k Koruma Sistemi) özelli i, s cakl klar n de iflik bölümlerde 0,8 C toleransla sabit tutulmas n sa lar. Böylece yiyeceklerin bozulmalar na neden olan s cakl k dalgalanmalar engellenir. Adapte Defrost özelli i sayesinde kullan c n n buzdolab n gün içinde en s k kulland saatler belirlenir. Defrost a girifl saatleri bu saatlerin d fl nda tutulur. Yiyeceklerin tazeli i en uzun süre korunmufl olur, çok yüksek enerji tasarrufu sa lar. Amana, yiyecek ve içecekleri so utmaktan öte, onlar hijyenik flartlarda besin de erlerini ve tatlar n yitirmeden en uzun süre taze ve canl koruyacak bir sisteme sahiptir. Bütün Amana buzdolaplar monoblok gövdeye sahiptir. Bu sayede enerji kayb ve arka bölüme nem ve s kaçmas önlenir. Easy Glide (Kolayca öne çekilebilir raf sistemi) ve Spillsaver (Dökülen s v lar n alt rafa akmas n önleyen kapal raflar) çok rahat kullan m sa lar. 0 C fiarküteri Bölümü : -18 C Derin Dondurucu bölümüne koymak istemedi iniz, k sa sürede kullan lacak et, bal k, peynir v.b. yiyecekleri 4 C taze g da bölümünde saklayamazs n z. Amana buzdolaplar nda ise et, bal k, peynir gibi yiyecekleri 0 C s cakl ktaki özel çekmecesinde kurutmadan 1 hafta saklayabilirsiniz. 1 C Süt ve çecek Bölümü : Süt ve çecek Bölümü'nde s cakl k 1 C olup sütün daha uzun süreler taze ve hijyen kalmas n sa lar. Taze Sebze Bölümü : Marul, lahana, yeflil salata gibi sebzeler y kanmadan saklan rsa daha uzun ömürlü olacakt r. Amana'n n Taze Sebze Bölümü'nde nem ayar ile bu flartlar sa lan r. Taze Meyve Bölümü : Elma, armut, portakal gibi meyveler kuru ortamda saklanmal d r. Amana'n n Taze Meyve Bölümü'ne kuru so uk hava verilerek bu flartlar sa lan r. Özel Kapakl Yumurta Kab : Sivri ucu afla ya do ru konan yumurta tazeli ini daha uzun süre korur. Amana'n n yumurta kab nda yumurtan n sivri taraf afla ya gelecek flekilde yerlefltirilebilecek daha derin yuvalar vard r. Yumurta kab kapakl oldu undan buzdolab içindeki yiyeceklerin kokusu yumurta içine al nmaz. Otomatik Buz Üretici: H zl, kolay ve sürekli bir flekilde buz temini sa lar. Amana buzdolaplar n n genifl çapl tekerlekleri sayesinde dolap kolayca hareket ettirilebilir. Kapaklar n bulundu u bölgelerde yo uflma olmamas için elektirikli s t c lar kullanmak yerine bu bölgeden mevcut so utma gaz n n geçirilmesi ile hem elektirik tasarrufu sa lan r hem de elektirik kaça riski engellenir. 220 Volt / 50 Hz olarak üretilmekte olup, voltaj de iflimlerine karfl dayan kl d r. Düflük voltajlada dahi sorunsuz olarak çal flabilir. * Amana, Amerika'da 1934 y l ndan beri üretilmekte olup, tüketici dergileri taraf ndan kendi s n f buzdolaplar n n en iyisi olarak de erlendirilmektedir

3 Ankastre Modeller * >> >> >> AC 2225 / AC 2228 AC 2224 G / G GB 2026 (AC 2225 GEKB) Tam Elektronik Kontrol Sistemi (AC 2228 HEKB) Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Hacim: 610 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre Ses seviyesi: 44 dba Opsiyonel kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü *Trim Kit kaplanan buzdolaplar nda; çift kap l modellerde kap n n geniflli i 91,6 cm, G ve GB 2026 modelinde 92,6 cm ye ulaflmaktad r. Hacim: 625 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 230 litre Paslanmaz Çelik Ön Kap (G3 2026) çeriden Su ve Buz P nar (G3 2027) Utah Kontrol Sistemi (G3 2027) Taze Sebze ve Meyve Bölümü Buz Üretici (G3 2027) (G3 2027) Yükseklik: 177,5 cm Hacim: 561 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 404 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak Ses seviyesi: 44 dba Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) Taze Sebze ve Meyve Bölümü Hacim: 568 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 411 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak 04 Amana dan bir ilk daha! trio ve zig-zag Trio ve Zig-Zag Modeller 109 TRIO G / G Utah Kontrol Sistemi (G3 2027) (G3 2026) çeriden Su ve Buz P nar (G3 2027) Komple Cover Kit Kaplanabilme Özelli i Beyaz Kullan m (G PEKW) Siyah Kullan m (G PEKB) Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde (G PEKS) G Taze Sebze / Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (G PEKW) Siyah Kullan m (G PEKB) Taze Sebze/Meyve Bölümü Buz Üretici (G3 2027) Yükseklik: cm Hacim: 561 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 404 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde (G PEKS) Derinlik: 72,5 (Kap Hariç) Yükseklik: 177,5 cm Hacim: 708 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 500 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 208 litre 25 Ayak 177, , ,5 79,5 87 Amana dan bir ilk daha! ZIG-ZAG GZ 2626 Beyaz Kullan m Ön Kap Paslanmaz Çelik, Siyah Gövde Taze Sebze/Meyve Bölümü Yüksekli i Ayarlanabilen Asansör Raf Sistemi Derinlik: 71,1 cm (kap hariç) Hacim: 715 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 469 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 246 litre 26 Ayak 125,8 71,1 05

4 Çift Kap l Çift Kap l Modeller (Side By Side) AC 2224 AS 2625 AC 2225 AC 2228 AS 2626 AS 2628 Opsiyonel kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AC 2224 PEKW) (AC 2224 PEKB) Hacim: 625 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 230 litre Opsiyonel kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AS 2625 PEKW) (AS 2625 PEKB) Derinlik: 71 cm (kap hariç) Hacim: 726 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 454 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 272 litre 26 Ayak Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) Opsiyonel kinci Süt ve çecek Bölümü ( 1-2 C ) Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AC 2225 GEKW) (AC 2225 GEKB) Hacim: 610 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre Tam Elektronik Kontrol Sistemi (Utah Kontrol) Süt ve çecek Bölümü (1-2 C ) Opsiyonel kinci Süt ve çecek Bölümü ( 1-2 C ) Taze Sebze e Meyve Bölümü Beyaz Kullan m (AC 2228 HEKW) (AC 2228 HEKB) Hacim: 610 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 215 litre kinci Taze Sebze ve Meyve Bölümü Beyaz Kullan m ( AS 2626 GEKW) (AS 2626 GEKB) Derinlik: 71,1 cm (kap hariç) Hacim: 711 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 454 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 257 litre 26 Ayak Tam Elektronik Kontrol Sistemi (Utah Kontrol) kinci Taze Sebze/Meyve Bölümü Derinlik: 71,1 cm (kap hariç) Hacim: 711 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 454 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 257 litre 26 Ayak 115, ,6 115,6 125,8 125,8 177, ,2 71, , ,3 71,1 71,1 06 *Özelliklerin tamam tüm modeller için geçerli de ildir. 07

5 Dondurucu Altta Derin Dondurucu Altta Modeller (Bottom Mount) Twin Pro Paslanmaz Çelik Buzdolaplar AB 1924 GB 2026 AB 2225 AB 2526 GB 2526 Standart fiarküteri Bölümü Taze Sebze / Meyve Bölümü Beyaz Kullan m Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde Opsyonel Buz Makinesi Derinlik: 70 cm (Kap hariç) Genifllik:75.6 cm Yükseklik: 170 cm Hacim: 530 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 368 lt Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 162 lt 19 Ayak Taze Sebze / Meyve Bölümü Opsiyonel Buz Makinesi Hacim: 568 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 411 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 157 litre 20 Ayak A+ S n f Enerji Tüketimi Beyaz Kullan m Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde Taze Sebze / Meyve Bölümü Opsiyonel Buz Makinesi Derinlik: 71,1 cm (Kap hariç) Genifllik: 83 cm Hacim: 626 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 444 litre Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 182 litre A+ S n f Enerji Tüketimi Jazz Dijital S cakl k Kontrol Sistemi Beyaz Kullan m (AB 2526) Paslanmaz Çelik Ön Kap, Siyah Gövde (GB 2526) (AB 2526-Beyaz) Taze Sebze / Meyve Bölümü Opsiyonel Buz Makinesi Derinlik: 72,5 (Kap Hariç) Hacim: 713 litre Taze G da Bölümü Hacmi: 504 lt Derin Dondurucu Bölümü Hacmi: 208 lt 25 Ayak litreye ulaflan genifl iç hacmiyle Amana, büyük ihtiyaçlar da karfl layan buzdolaplar n üretmektedir. Cover Kit li Buzdolaplar dekoratif amaçl olarak komple paslanmaz çelik ile kaplanmaktad r. TWIN PRO litre hacim 60 cm derinlik (Kap Hariç) 185 cm genifllik 190 cm yükseklik Dijital Jazz Kontrol TWIN PRO litre hacim 79 cm derinlik (Kap Dahil) 154 cm genifllik 184 cm yükseklik Dijital Jazz Kontrol Trim Kit uyguland nda kap geniflli i 92,6 cm ye ç kmaktad r ,9 166, , , , ,2 71,1 72,5 79, A-Line Tezgah Alt fiarap Dolab Üstte So utucu Bölümü 5-10 C Altta Mahzen Bölümü10-18 C Kapasite: Yaklafl k 50 adet 0,7 L flifle So utucu Bölümü: 16 flifle Mahzen Bölümü: 34 flifle Paslanmaz Çelik Kap ve Alt Menfez Ankastre Kullan ma Uygun (derinlik 60 cm) Mahzen Bölümündeki Elektrikli Is t c le, D fl Ortam S cakl n n ç Ortam n Alt na nmesi Halinde Otomatik Is tma fiarap Mantar n n Zarar Görmesini Engelleyen %60-85 Aras Nem Kontrolü Ayd nlatma Kap dan Ba ms zd r ve fiarab n Ömrünü Etkilemeyen Mavi Ifl k Kullan lm flt r. Dijiital S cakl k Göstergesi Hava At fl ve Emifli Alt Menfezden Titreflim Yutuculu Kompresör Ölçüler G:60 cm, D:60 cm, Y:86 cm 09

6 Kap l Çift Kap l Modeller ç Özellikleri* Utah Elektronik Kontrol 6- Öne e ilebilen kap içi gözleri Kontrol Sistemi; Çift s cakl k sensörü sayesinde çok uzun zaman korunan tazelik. 2- Clean n Clear su filtresi 3- Öne hareketli cam raflar. 4- Nem kontrollü taze sebze ve meyve bölümleri 5- S cakl k konrollü süt ve içecek bölümü (1-2 C) 7- Kaymay engelleyen tabanl k 8- S cakl k kontrollü flarküteri bölümü (0-1 C) 9- Kutu içecek sepeti 10- Buz makinas ve buz haznesi 11- Öne e ilebilen derin dondurucu kap içi sepeti 12- H zl so utma bölümü 13- Opsiyonel ikinci süt ve içecek bölümü (s cakl k kontrollü 1-2 C) Göstergedeki fl klar açar/kapat r. Dolap içi filtresinin kullan ld durumlarda filtre de iflim zaman n n geldi ini uyar olarak verir. H zl buz üretimi Derin dondurucu bölümü s cakl k kontrolü Su ve buz p nar kilidi; Su ve buz p nar kullan lmas istenilmedi i durumlarda bu butona 3 saniye bas l tutuldu unda kilit devreye girer. Tekrar 3 saniye bas larak kilit aç l r. Derin dondurucu s cakl k göstergesi Su-K r k Buz- Buz kontrol tufllar Taze g da bölümü s cakl k göstergesi Taze g da bölümü s cakl k kontrolü Uzun fliflelere su al nmas durumunda bu tufl kullan l r Taze g da bölümü Seyahat Butonu maksimum so utma (Evde bulunulmad (10 saat süreyle taze g da zamanlarda buzdolab n bölümünü maksimumda çal flt r r) minimum seviyede çal flt r r. Enerji tasarrufu sa lar.) Sensörlü ayd nlatma lambas ; Dolab n bulundu u ortamdaki ayd nlatma seviyesi belli düzeyin alt na inerse su p nar fl k dedektörü bunu alg lar ve fl k otomatik olarak yanar. Kap alarm (Kap üç dakikadan fazla aç k kald nda alarm devreye girer) Dondurucu Üstte Derin Dondurucu Altta Modeller ç Özellikleri* Dijital Jazz Kontrol Kontrol Sistemi; Çift s cakl k sensörü sayesinde çok uzun zaman korunan tazelik 2- Dijital Jazz kontrol Derin dondurucu bölümü s cakl k kademe göstergesi Derin dondurucu bölümü s cakl k kontrolü Taze g da bölümü s cakl k kontrolü Taze g da bölümü s cakl k kademe göstergesi Öne hareketli cam raflar 4- Nem kontrollü taze sebze ve meyve bölümleri 5- S cakl k kontrollü flarküteri bölümü (0-1 C) 6- S cakl k konrollü süt ve içecek bölümü (1-2 C) 7- Yüksekli i ayarlanabilen genifl kap içi raflar 8- Derin dondurucu altta ergonomik model 9- Monoblok iç gövde 10- Yüksekli i ayarlanabilen cam raflar Otomatik Su Besleme Cihaz Bu cihaz damacanada bulunan suyu otomatik olarak buzdolab na gönderir. Bu sayede istedi iniz marka suyu kullanarak buzdolab n zdan su ve buzunuzu sa l kl bir flekilde temin etmifl olursunuz. Buzdolab ile besleme cihaz aras ndaki mesafe yatayda 5 metreden fazla olmamal d r De ifltirilebilen kap yönü Buzdolab * Özelliklerin hepsi tüm modeller için geçerli de ildir... Otomatik Su Besleme Cihaz Su Damacanas 10 11

7 Amana da saklad n z herfley ilk günkü gibi taptaze kal r. Amana klasik bir buzdolab yerine; yiyecekleri hijyenik flartlarda, besin de erlerini ve tatlar n kaybetmeden en uzun süre koruyacak bir sistem sunmaktad r. Yiyeceklerin hijyenik flartlarda taze ve canl korunabilmeleri için, Amana buzdolaplar içerisinde farkl s cakl k önem bölgeleri oluflturulmufltur. FAYDALI B LG LER (Yemek saklan rken yap lmas ve yap lmamas gerekenler) Et ve Bal k her zaman havayla temas tamamen engellenecek flekilde saklanmal d r. S cak yemek kesinlikle buzdolab na konulmamal d r. S cak yemekten ç kan buhar evaporatöre yap fl p koku yapar. Ayr ca di er ürünlerinizin bozulmas na ve buzdolab n n fazla enerji tüketmesine sebep olur. Meyveler, kabuklu g dalar (elma, portakal, limon vb) düflük nemli ortamlarda daha uzun süre taze kal r. Kabuklu g dalar y kanmadan veya y kanm flsa iyice kuruland ktan sonra buzdolab nda saklan rsa daha uzun süre taze kal r. Sebzeler (marul, spanak, maydanoz vb) yüksek nemli bölgelerde daha uzun süre taze kal r. Bu bölümlerde nem ayar istenildi i gibi ayarlanabilir. Yaprakl sebzeleri y kamay n. Sebzeli e eklenen her türlü nem ürününüzün çabucak bozulmas na sebep olabilir. Buzdolab na koyulan yaprakl ürünlerinizi üzerindeki topraklardan ar nd rarak saklaman z tavsiye edilir. Böylece sebzeler daha uzun ömürlü olur. fiarküteri ürünleri fiarküteri Bölümünde saklanmal d r. Buzdolab n n derin dondurucu bölümünden özel bir kanalla iç içe geçmifl bir çekmece sistemine (fiarküteri Bölümü) üflenen so uk hava, bu bölümün taze g da bölümüne göre 4 C daha so uk tutulmas n sa lar. Böylelikle bu bölüm 0 C`ye rahatl kla ayarlanabilir. Bu sistemdeki en önemli nokta özel kanalla getirilen so uk havan n direkt yiyeceklerin üzerine üflenmeyip, iç içe geçmifl iki raf sisteminin aras nda dolaflt r lmas d r. Böylelikle g dalarda so uk yanmas, kararma veya kuruma görülmez. Bu flekilde etler, deniz mahsulleri, peynir gibi yiyecekler nem kaybedip kurumazlar. fiarküteri bölümü 3 farkl seviyeye ayarlanabilir. (Yeni gelen cihazlarda iç içe geçmifl çekmece yoktur. Bu raf n ayr ca sebze raf olarak kullan lmas sa lanm flt r. Çift kap l modellerde ise bu çekmece, buzdolab k sm n n en alt çekmecesi olarak de ifltirilmifltir. Unutulmamal d r ki so uyan hava afla ya çöker.) Süt ve içecek bölümüne üflenen so uk hava, buzdolab n n derin dondurucu bölümünden özel bir kanalla gelir. S cakl k 1 C olup sütün daha uzun sürelerde taze ve hijyenik kalmas n sa lar. Çeflitli g dalar için tavsiye edilen saklama koflullar ; 0 C - günlük et, bal k, dilimlenmifl flarküteri, peynir 1 C - süt 4 C - meyve 5 C - yo urt, ambalajl flarküteri -18 C - dondurulmufl ürünler (Dondurulmufl g dalar en sa l kl flekilde mikro dalga f r nda eritilir.) Yumurtalar sivri taraf afla gelecek flekilde kapal bir kapta saklanmal d r. Böylece daha uzun süre tazeli i korunur ve di er yiyeceklerin kokusunu alarak tad bozulmaz. Yumurtay ihtiyac n z olan kadar d flar ç karmal s n z. Yumurta kab n buzdolab ndan d flar ya ç kart p bekletirseniz yumurtalar üzerinde yo uflma olur ve slanan yumurtalar k sa sürede bozulur. Çürük sebze ve meyveler buzdolab na girmemelidir. Bozuk ürün di er ürünleri de bozar. Muzun buzdolab na konmamas tavsiye edilir. SONUÇ Amana Buzdolaplar yiyeceklerinizi canl ve taze tutar, sa l kl yaflaman za katk da bulunur. Bozuk g da alma riskini önler, yiyecekleriniz çöpe at lmaz. Amana Buzdolab n n fiarküteri Bölümünde (0-1 C) 5 gün beklemifl k yma Herhangi bir buzdolab nda 5 gün beklemifl k yma Nem Ayarl Bölümlerde sebze ve meyveler ilk günkü tazeli inde korunur. Lütfen bu kullan c tavsiyelerini dikkatle okuyunuz. Bu tavsiyeler do ru bak m bilgilerini kapsamaktad r. Afla daki bilgileri di er cihazlar n zda da kullanabilirsiniz. Amana Buzdolab n n Süt ve çecek Bölümünde, 1-2 C de 10 gündür korunan sütün mikroskop alt ndaki görüntüsünde hiçbir mikroorganizmaya rastlanmam flt r.* * Iowa Üniversitesi Medikal Araflt rma Bölümü nün yapt inceleme sonucu. Herhangi bir buzdolab nda 3 C de 10 gündür korunan sütün mikroskop alt nda 1000 kez büyütülmüfl görüntüsünde 1 mm 2 de adet mikroorganizmaya rastlanm flt r.* Cihaz n za yetkili servislerin d fl nda herhangi bir servisten hizmet almay n z. Bu durumlarda yetkili servis oldu unu gösterir bir belgeyi size göstermesini isteyiniz. (Yetkili servis oldu unu gösterir kimlik kart, yetkili servis formu ve yetkili servis k yafetlerinin oldu una dikkat ediniz.) Öncelikle cihazla birlikte verilen veya içinden ç kan kullanma k lavuzunu okuman z tavsiye ederiz. Kullanma klavuzu cihaz n z daha güvenli olarak kullanman z sa layacakt r. Buzdolab n z direkt günefl fl almayan, düz bir zemine koyunuz. Her hangi bir flekilde s üreten bir yere montaj yapt rmay n z. Buzdolab n z toprakl bir prize ve sigortas 10 A olan enerji beslemesine ba lay n z. Deri görünümlü buzdolab n z n yüzeyini s cak su ve karbonat kar fl m yla y kay n z. S cak su ile durulay n z ve yumuflak, temiz bir bezle kurulay n z. Deterjan, bulafl k sabunu ve benzeri temizleme malzemelerini kullanmay n z. Yap flkan kal nt lar n,ç kartmalar yumuflayana kadar üzerine parmaklar n zla difl macunu sürerek ç kart n z. Kapak contalar daima temiz tutulmal d r. Yüzey temizlemesinde kullan lan kar fl m kullan n z ve iyice kurulay n z. Ayr ca ince bir film tabakas oluflturacak flekilde vazelin sürülmesi tavsiye olunur. Buzdolab n zdan en yüksek verimi almak için üç ayda bir öndeki menfezi sökerek oluflmufl olan toz ve lifleri elektrik süpürgesi yard m yla temizleyiniz. Buzdolab aksesuarlar n bulafl k makinesinde y kamay n z. Aksesuarlar k r labilir veya deforme olabilir. Temperli cam raflar dikkatli temizleyiniz. Ani s de iflmesinde ve çarpmalarda k r labilir. Her fley normal oldu unda da buzdolaplar n z n ses seviyesinin daha az olmas n istiyorsan z, alt na karton, hal ve benzeri malzeme koyman z tavsiye ederiz. Buzdolab n zda saklad n z ürünleri saklama pofletlerinde ve kapal kaplarda tutunuz. Dolab n zdaki istenmeyen kokular önlemifl olursunuz.hafif kokular önlemek için aç k b rak lm fl bir miktar karbonat buzdolab n z n taze g da bölümüne koyman z tavsiye ederiz. Buz makinesi olan modellerde; çok s k kullan lmayan buzlar n birbirine yap flmas ve buzlar n küçülmesi normaldir. Mümkün oldukça buz kab n s k s k boflalt n ve temizleyiniz. Uzun süreli tatillerinizde buzdolab n z genel temizleme talimatlar na uygun olarak temizleyiniz ve kap lar n hafif aç k b rak n z. Uzun süreli enerji kesilmelerinde buzdolab n z n içindeki g dalar n z n bozulmamas için derin dondurucu k sm na kuru buz yüklemesi yap n z. Aksi taktirde içindeki ürünleriniz bozulabilir ve kokuya sebebiyet verebilir. Su ve buz p nar olan modellerde; Amana su filtresi kullan l yor ise filtre en az y lda bir de ifltirilmelidir. Amana yeni seri buzdolaplar nda filtre de iflimini gösteren uyar ikaz lambas na dikkat edilmelidir

8 AB AB PEKW G3 G PEKW G3 G PEKW GB 2026 AB AB PEW G3 G PEKS G PEKS AB 2225 PEKS AB AB PEKW AC AC PEKW AC AC GEKW AC AC HEKW AS 2626 AS 2626 GEKW AS AS PEKW GZ GZ GEKW AS AS GEKB GB 2526 AC 2224 PEKB AC 2225 GEKB AC 2228 HEKB AS 2626 GEKB AS 2625 PEKB GZ 2626 GEKS KAPAS TE (litre) AMANA BUZDOLAPLARI MODELLER VE TEKN K ÖZELL KLER Brüt-Toplam Brüt-Taze G da Brüt-Derin Dondurucu ABD Ölçü Birimi (Ayak) Net-Toplam Net-Taze G da Net-Derin Dondurucu ÖZELL KLER Derinlik X En X Yükseklik (cm) 77x75x170 67xx 79,5xx 67xx 79,4X83X Kap Hariç Kabin Derinli i (cm) , ,1 Derinlik(Kap ve Tutamak dahil) 83, Y ll k Elektrik Tüketimi (kwh) Günlük Elektrik Tüketimi (kwh) 1,36 1,49 1,69 1,41 1,30 Ses Seviyesi (dba) Enerji S n f A A A A A+ Free-O-Frost Teknolojisi S cakl k Kontrolü Dokunmatik Elektronik Kontrol Jazz Jazz (G3 2026) Utah Jazz (G3 2027) Jazz Jazz Jazz Su ve Buz P nar Monoblok Gövde G ( çeriden) Besleme (Volt/hz) 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 Ambalajl A rl k (kg) Net A rl k SICAKLIK VE NEM BÖLGELER Taze G da Bölümü Derin Dondurucu (-18 ile -24 C) fiarküteri Bölümü (0-1 C) Standart göz kinci Nem Ayarl Taze Meyve Bölümü Nem Ayarl Taze Sebze Bölümü AKSESUARLAR Trim Kit (Paslanmaz Çelik) HTKT 05S HTK 531 S Trim Kit (Siyah) Trim Kit (Beyaz) HTK 531 W Cover Kit Ön Kap Ön kap /komple Ön kap Ön kap Ön Kap PANEL ÖLÇÜLER (mm) (Haz rlanan panelllerde kal nl k 6 mm olmal d r) Buzdolab Kap s x 907 Derin Dondurucu Kap s 425 x (2adet) 592 x 918 Derin Dondurucu Alt 917 x ,4xx 67xx 68xx 68xx xx xx xx xx 73, ,1 71,1 71,1 71,1 87,0 73,2 74,3 74, ,62 1,37 1,60 1,60 1,74 1,73 1,80 1, A+ A A A A A A A Jazz Jazz Jazz Utah Jazz Jazz Jazz Utah 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/50 220/ AB 2526 PEKW (Beyaz) AB 2526 PEKW Opsiyonel Opsiyonel HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S HTBK 204 S Ön kap Ön Kap Ön kap Ön kap Ön kap x x x x x x x x x x x x x x x x356 Derin Dondurucu Üst 460x x x x x x x x356 * Üretici firman n ürünler üzerinde de ifliklik yapma hakk sakl d r

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr RÇEL K BUZDOLBIND SEBZELER, SNK TB TTYMIfi G B IfiIK LMY DEVM EDER. DO L OLRK TZEL N UZUN SÜRE KORUR. YfiSIN MV IfiIK TEKNOLOJ S. YfiSIN BÜTÜN SEBZELER. GRDIROP T P BUZDOLPLRI

Detaylı

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU

SXS BUZDOLABI KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SXS BUZDOLABI Buzdolab n çal flt rmadan önce lütfen bu kullan m k lavuzunu sonuna kadar okuyunuz ve gelecekte baflvurmak üzere elinizin alt nda bulundurunuz. GR-P267FSN P/No. : MFL66986006

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde, toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n ürününüzü kullanmadan önce dikkatlice

Detaylı

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz.

De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun tamam n, ürününüzü kullanmadan önce

Detaylı

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR SOLO FIRINLAR ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR 9631 HS Çift Bölmeli Gümüfl Gri Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme 3 Gaz+1 Elektrikli

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043

ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals. P/No. MFL39983043 ÇA RI MERKEZ : 444 6 543 (LGE) P/No. MFL39983043 Ç NDEK LER ÖNEML GÜVENL K B LG LER... 3 MONTAJ... 9 Ç PARÇALAR... 10 filemler... 11 Bafllatma S cakl Ayarlamadan Önce Kapak Alarm Lambay Otomatik Kapatma

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr

Site Yaflam Rehberi. www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Site Yaflam Rehberi www.agaoglu.com.tr www.myworld.com.tr Ç NDEK LER S TE VE KONUTLARLA LG L GENEL B LG LER...4 GAYR MENKULÜN ALIM-SATIMINDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR...4 KAT MÜLK YET VE KAT RT FAKI...5

Detaylı

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK STOKERL L NY TOMAT KAT KALOR FER MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU UYARI! Bu cihazlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl taraf ndan belirlenen

Detaylı

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: +90-216-523 64 11 Fax: +90-216-523 64 06 e-mail: info@enkaygroup.com Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı