ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok">

- > "' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- > "' 2 < 2 < > ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok"
ı ~ a:: ı.ı.ı..ı. a:: ı.ı.ı..ı ... ll\ UN~NHi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1

2

3 UN~NHi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ITO) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren, ülkemizin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Bugün 300 binin üzerindeki üyesi ve 500'e yakın personeliyle dünyanın beş büyük Ticaret Odasından biri olan ito; Türkiye'nin kalkınması için ekonomik ve sosyal konular üzerine araştırmalar yapmakta, ihracat olanakları ve gelirlerinin artması, ekonominin dışa bağımlılığının olanaklar ölçüsünde sınırla nması amacıyla, yerli firmaların rekabet güçlerini geliştirmesine büyük önem vermektedir. üyelerinin yabancı ülkelere de ziyaretlerini organize eden ito, firmalarının fuarlara ve sergilere katılmasını sağlayarak, ihracat olanaklarının artırılmasına çalışmaktadır. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren yan sanayici firmaların önemli bir ihracat potansiyeli oluşturdukları ve desteklendikleri takdirde yurtdışındaki pazarlarda söz sahibi olabileceklerini 1980'1i yıllarda fark eden ito, 1990 yılında Türk Yan Sanayi Borsasını kurmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda ülkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan, potansiyel tedarikçilerle yan sanayiciler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından birini oluşturan "işbirliği Günleri" organizasyonu Ekim 2010 tarihlerinde dokuzuncu kez gerçekleştirilecektir. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve sat ın alma yöneticilerinin katılacağı bu organizasyona 300'ü aşkın yan sanayicinin iştirak etmesi ve yaklaşık 900 civarında görüşme yapılması öngörülmektedir. "IX. işbirliği Günleri" etkinliğimizin tüm ana ve yan sanayicilerimiz için hayırlı sonuçlar vermesini dilerken organizasyonda emeği geçen KOBI Araştırma ve Geliştirme Şubesi Türk Yan Sanayi Borsası çalışanlarına teşekkür ediyorum. -ı - Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter a:: ı.ı.ı..ı lg > < 2 ı c( "' < 2 < ~ e ı ~ ~ c: e ~ ll\... a:: ı.ı.ı..ı -u - > < 2 < "' 2 < >

4 SUBCONTRACTING PREFACE The Istanbul Chamber of Commerce (ICOC), is one of Turkey's largest non-govermental organization aiming to promote private sector together with foreign and domestic economic relations and as well as development within the city of Istanbul. Turkish Subcontracting Exchange (TSPX), is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was established in cooperation with UN/DO (United Nations lndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both locally and internationally. TSPX provides information from its computerised data bank for buyers and main contractors seeking subcontractors specialising in the metal working, plastic, rubber, electric and electronics sectors and willing to cooperate in all phases of production from engineering to scheduling. TSPX helps its members through various activities, one of which "Partnership Days", event that is aimed to find new export markets. This year the Partnership Days event will take off on October 2010 for the nineth time. In this year's event, there wi/1 be 32 national and international main contractors as participants and they will be represented by executives. More than 300 subcontracting companfes in different fields and total of 900 meetings are expected. In conclusion, 1 extend our heartfelt thanks to everyone who has taken part in this organisation and wish our distinguished guests the best outcome in their meetings. Dr. Cengiz Ersun Secretary General -2-

5 YAN SANAYi istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANA Yi BORSASI (TYSB) 1990 yılında, UNIDO (Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma T eşki latı)'nun teknik desteği ile istanbul Ticaret Odası bünyesinde kurulmuştur. Teknik talep eşleştirme konusunda llkemizde ilk ve tek örnek olan TYSB, 2.500'e yakın yan sanayici üyesine ulusal ve uluslararası düzeyde 20 yıldır hizmet vermektedir. '<'tat TURK YAN SAN 'BORSASI "Yan Sanayi Borsası 20. yılını kutl uyor." ÜYE PROFiLi 2.500'e yakın üye % 67'i Marmara Bölgesi'nde, kalan % 33lik kısım Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde % 86'sı KOBi niteliğinde %SO' i ihracat yapmakta % 62'si de kalite belgesine sahip rı: LU..ı o '): <C 2 <C "' <C 2 <C TYSB HiZMETLERi a) TALEP EŞLEŞTIRME Yurtiçi ve yurtdışındaki ana sanayici satın almacıları ve yan sa nayiciler arasında gerçekleşir. Ana sanayici, parça, komponent, montaj ve diğer endüstriyel hizmetlere ihtiyaç duyduğunda, TYSB ile irtibata geçerek talebini iletir. Uzman TYSB kadrosu, talebi değerlendirir, veri tabanındaki uygun yan sanayicilerin seçimini yaparak, kendilerini talep konusunda bilgilendirir. Talebe yönelik olarak verilen fiyat teklifleri ana sanayici satın almacılara iletilir. -3- ı -... rı: LU..ı V > <C 2 <C "' 2 <C >

6 YAN SANAYi b) işbirligi GÜNLERi Borsanın çalışmaları arasında önemli bir yer tutan 'işbirliğ i Günleri' organizasyonu, potansiyel tedarikçilerle yan sanayici ler arasında güçlü bağlar kurmanın en etkili yollarından biridir. işbi rliğ i Günleri kapsamında, Borsa'ya iletilen ana sanayici ve satın almacıların talepleri değerlendirilerek, mevcut yan sanayici havuzundan uygun yan sanayiciler seçilmekte ve yüz yüze görüşmeleri sağlanmaktadır. c) YURTDIŞI FUARLARA KATILIM TYSB, yeni talep kaynakları yaratabilmek amacıyla, tüm dünyadaki sanayi ve yan sanayi fuarları na, üye yan sanayici firmaların milli katılımlarını organize etmekte, fuarlara işti r a k etmektedir. TYSB, her yıl organize ettiği HAN N OVER Sanayi Fuarı-Alma nya ve MIDEST-Fransa fuarlarının yanı sıra AAPEX Show-A.B.D., Subcon-ingiltere, SAE-A.B.D., Autosalon Show-Rusya, Subcontratacion-ispanya, Subfornitura-italya, Swisstech-isviçre, Elmia-lsveç, Z-Die-Aimanya ve Euromold-Aimanya fua rları organizasyonlarında da zaman zaman yer almakta d ır. d) DiGER FAALiYETLER SEMiNERLER ihracat pazarlaması Kümelenme Kalite Maliyet Yöntem leri Şirket yönetimi ve diğer güncel konularda üyelerimizin iht iyaçlarına ve yan sanayi sektörlerine yönelik seminer, konferans, panel ve forumlar düzenlenmekt edir. PERiYODiK YAYlNLAR TYSB Bültenleri (Türkçe ve ingilizce) Sektör Rapo r l ar ı Pazar Araştırmaları Üye Profili Araştırması YAN SANAYiCiLERE YÖNELiK EGiTiMLER Yan sanayici üyelerin pazardaki rekabet gücüü arttırma k amacıyla, örnek uygulamalar, satın alma ve organizasyon ve sürecine yönelik eğitimler düzenlenmektedir. inceleme GEZiLERi Teknolojinin takip edilmesi, pazar şart larının yakından tanınması ve çeşitli ülkelerdeki örnek tesislerin ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla yan sanayi fuarlarına ve önde gelen sanayi kuruluşlarına inceleme gezileri organize edilmektedir. istanbul TiCARET ODASI TÜRK YAN SANAYi BORSASI Reşad iye Cad Eminönü-istanbul Te l : Faks : E-posta : : 4

7 SUBCONTRACTING ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE-TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE (TSP X) TSPX is an industrial matchmaking organization with app members within the Istanbul Chamber of Commerce since lt was estab/ished in cooperation with UN/DO (United Nations lndustrial Organization) and today operating with 20 years experience both local/y and international/y. '<'~. TURkiSH SUBC6NTRACflNG EXOIANGf "Turkish Subcontracting Exchange celebrates 20th anniversary. MEMBER PROFILE App members as of October % of which from Marmara region, 33 % from allover Turkey. 86% SME's, 80 % alreday exporter, 62 % ho/ds some kind of quality certificate. ı:ıı:: LLl...ı u '): cı: 2 cı: "' cı: 2 cı: TSPX SERVICES a) MATCHMAKING Occurs between the main and the subcontractor. When a main contractor needs a part, component, subassembly or industria/ services, he gets in contact with TSPX The specialized staff of TSPX evaluate the inquiry, se/ect a number of appropriate subcontractors from the database and inform about the request. Finally, the collected responses are conducted to the main contractors as quick/y as possible ı:ıı:: LLl ~ ;:::::! u > cı: 2 cı: "' 2 cı: >

8 SUBCONTRACTING b) PARTNERSHIP DA YS EVENT 'Partnership Days' organization is an effective way of estab/ishing contacts between potential business partners. During this event, the main contractors and buyers have the opportunity to meet with appropriate Turkish subcontractors. All requirements of main contractors or buyers are searched and evaluated, then suitable subcontracting companies are identified through the data-bank. All information and services are free of charge. c) INTERNATIONAL SUBCONTRACTING FAIRS TSPX organizes various national fair attendence in regular basis such as HNNAOVER Subcontracting Fa ir- Gemany and MIDEST- France. From time to time it alsa attends AAPEX Show-USA, SUBCON-UK, SAE-USA, Autosalon Show-Russia, Subcontratacion- Spain, Subfomitura-lta/y, Swisstech Switzerland, Z-Die-Germany and Euromold-Germany. d) OTHER PROMOTIONAL ACTIVITIES Seminars Export marketing Cluster development Quality Cost management Corporate management and other recent issues Pe riodieals Members who have decided about potential export destinations are provided with specific seetar researches that are done by /COC research team on their beha/f. Training Programmesfor Suppliers To enhance suppliers' competetiveness by applying Business and Automotive Exellence standarts (quality standarts in purchasing, process, requirements, capabilities) to their organizations. Study Visits To follow up the recent technology, discover new markets and study the competitor facilities in different countries. ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURKISH SUBCONTRACTING AND PARTNERSHIP EXCHANGE Reşadiye Cad Eminönü -Istanbul Tel : Fax : : Web : -6-

9 ... a:: w..ı o '): cc z cc lll cc z cc... a:: w..ı - u cc z > ı cc lll z cc >

10

11 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS 8) Electrolux Firma Ünvanı Ilgili Kişi : AB ELECTROLUX : ilk ER MANGAL TEPE : Firma Ünvanı ilgili Kişi : AURORA ISI : ALPER REiSOGLU : Firma ünvanı ilgili Kişi :ALARKO CARRIER : GÖKHAN ALDINÇ : 1 Bift 5eLUTıONS Firma Ünvanı Ilgili Kişi Firma Ünvanı Ilgili Kişi : ANU GLOBAL : ANIL UYANlK : '.AlSlN AlSlN BUROPE S.A. ~OilaMICM : AlSlN OTOMOTIV : CEMALEDiN SOKER : a:: w r o - > <C z <C "' z t <C >

12 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS Firma Ünvanı ilgili Kişi fj arcelik - :ARÇELIK : GÜRHUN ŞENYÜZ : Firma ünvanı ilgili Ki şi : BFT S.P.A. : VOLKAN DUMAN : BOSCH Firma ünvanı ilgili Kiş i : BO SCH SANA Yi : ALP TEKORAL :www.bosch.com.tr Firma ünvanı ilgili Kişi :ÇELIK MOTOR : HALiL KESKIN : ELLAMP Firma Ünvanı ilgili Kişi : ELLAMP OTOMOTIV : CAN ÖZDEMIR : -8-

13 ANA SANA Yi Ci LER 1 MAIN CONTRACTORS Firma ünvanı ilgili Kişi + EMERSON :EMERSON :ISMAiL ÖZDEMIR :www.emerson.com Firma ünvanı ilgili Ki şi : GEA ISISAN : BURAK SERIM : Firma Ünvanı ilgili Kişi : GENERAL MOTORS : YUNUS EMRE ÖZDEMiR : Firma Ünvanı ilgili Kişi Firma ünvanı ilgili Ki ş i : HALLA OTOMOTiV : ADEM KÖSE : : HYDAC INTERNATIONAL : DIETER KOCH : a: w..ı - V > c( z c( "' z c( >

14 ANA SANA Yi Ci LER 1 MAIN CONTRACTORS HITACHI l nspire t he Ncxt Firma ünvanı ilgili Kişi : HITACHI EUROPE : TOSHIYUKI TAKAHSHI : HITACHI lnspirc the Ncxl Firma ünvanı ilgili Kişi :HITACHI PLANT : TOSHIYASU OHNO : Firma Ünvanı ilgili Kişi : IKEA COMPONENTS : DANIEL Cl KOR : Firma ünvanı ilgili Kişi :MAN TÜRIYE : ASLAN ÇEP : r Firma Ünvanı ilgili Kişi : MODULAR PANEL : TIMMIE BEIRNE : -10-

15 ANA SANA YİCİLER 1 MAIN CONTRACTORS Firma Ünvanı ilgili Kişi Otokar : OTOKAR OTOMOTiV : BORA ÇELiKOGLU : ~ FAG SCHAEFFLER GRUPPE Firma Ünvanı ilgili Kişi : SCHAEFFLER TECHNOLOG_ES : MARTIN NIEWERTH : Firma ünvanı ilgili Kişi Firma Ünvanı ligili Kişi SIEMENS : SIEMENS WIND POWER AlS : MOGENS NYBORG PEDERSEN : 2.1 : SIST ENÜSTRi : ALPARSLAN SAGLAM : ~!iou~hwes~ ~\R a d ı a ı o P ı n e. Firma Ünvanı ligili Kişi Firma ünvanı ilgili Kişi : SOUTHWEST RADIATOR : RON DOWLER : swedmec : SWEDMECAB : FRED RIK AHLSTROM : ı:ıı::: w -.;.ı - V > < z 1 < 11'1 z < >

16 ANA SANAYiCiLER 1 MAIN CONTRACTORS 7 TIRSA.N Firma Ünvanı ilgili Firma Ünvanı ilgili K i şi : TIRSAN : KORHAN DEMiRCi : TOYOTETSU : TOYOTETSU :HALUK BAYRAKL\ : Firma ünvanı ilgili Kişi : TRI (POLAND) SP. : JUN NA KAN O : Firma ünvanı ilgili Kişi : TUSAŞ TÜRK HAVACillK : BÜLENT DOGRUÖZ : Firma Ünvanı ilgili Kişi YKK Little Part.\'. Big Difference.~ : YKK METAL : ilkersezen : ZODIAC.,. AEROSPACE IQ Firma Ünvanı ilgili Kişi : ZODIAC AEROSPACE :ERIC ERNOT : -12-

17 ... a:: w..ı u > c( 2 c( 11'1 2 c( >

18

19 M!~ li i J f.ij t9 ll 4 ;410:tQ.JJii;ttiZ.t;# J ACADEMIC RESEARCH GROUP 4. LEVENT 1 istanbul SAVAŞ BARIŞ AK PLASTIK VE METAL LTD. ŞTi. ESKiŞEHIR. ADNAN KESKIN AKCAN DIŞLI SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. BAŞAKŞEHIR /ISTANBUL AYKUT CANKELEŞ AKIM METAL SAN.TiC. A.Ş. TUZLA /ISTANBUL ALi FAZIL BÖYET AK KARDAN SAN, VE TiC. A.Ş. GEBZE/KOCAELI MURAT TAŞKIN AKPLAS PLASTiKSAN. VE TiC. A.Ş GEBZE 1 KOCAELI AYŞE BÖYET AKSAN ÇELIK DÖVME SAN VE TiC A.Ş. AKYURT 1 ANKARA TÜLAY KÖMÜRCÜ AKSJI,N K,t..LIP SANAYi VE TiCARET A.Ş. BEYLIKDUZU /ISTANBUL ÖZGÜR YILKAN A~BAKOM METAL A.Ş. BUYUKÇEKMECE /ISTANBUL SUNA GUNGOR AL-KOR fi!iak. KALlP SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. BEYLIKDUZU /ISTANBUL GÜNGÖR AKSU -13-

20 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS ALPER PLASTiK SAN.VE TiCLTD.Ş Ti. PENDIK /ISTANBUL ALPER BÜYÜKKESER ALTAN f-!idrolik MÜH. SAN. VE TiC. A.Ş. TUZLA /ISTANBUL ilkut ERKIŞi Yetkil i ALTUN DÖKÜM SANAYI A.Ş. KARATAY/KONYA A. CEVDETALTUN ANC MAKINA KALlP SAN. VE TIC. LTD.ŞTi. DARlCA 1 KOCAELI CEM il ARSLAN Şe hir AR MAKINA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. SINCAN 1 ANKARA ÜMiTARI Şe h ir AR(:J~M KALlP VE FiKSTÜR SAN. A.Ş. ARIFIYE 1 SAKARYA LEVENTYAZAR Şe hir ARGÜj\JSAN OTO. MOB. MET. SAN.TiC.LID.ŞTi. INEGOL 1 BURSA E. OSMAN SELÇUK ~RI ÇELiK DÖVME SAN. TiC. LTD.ŞTi. UMRANIYE /ISTANBUL A. NESRiN BOZKURT E-m ail ARI METAL DÖVME VE MAK. im.tic. LTD.ŞTi. SELÇUKLU 1 KONYA ONUR OZKASAP l.com.tr ARKPRES EMNiYET KEMERi A.Ş. izmit 1 KOCAEL, ERHAN METiN -14-

21 ,. ARrvı.A FiLTRE SiSTEMLERi SAN VE TIC. A.Ş. ARIFIYE /SAKARYA ERDOGAN KAYA ARMA KALlP V~ YED. PARÇA TiC.SAN.L TD. ŞTi. K.ÇEKMEÇE /ISTANBUL MURAT DIKEL ARS~AN MAKiNA DÖK. SAN. TIC. LTD. ŞTi. YENIBOSNA /ISTANBUL OGUZHAN ARSLAN ART AÇ M,a.DENiEŞYA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. HADIMKOYY /ISTANBUL AYHAN ERKAN ASAŞ ALUrvıiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. BEYKOZ /ISTANBUL VOLKAN AKTOLUG ASÇELiK DÖKÜM işleme SAN. TiC. LTD. ŞTi. SAMSUN KUNTAYlAŞER AT ARD SAVUNMA VE HAVAClLlK A.Ş. E~!<IŞ~H!.R GULRIZ UNAL AVIT,A.Ş K9MPOZiT PLST. SAN. VE TiC. A.Ş. PENDIK /ISTANBUL ÖZHAN VARiNLi AY DÖKÜM MAKiNA SAN. VE TiC. A.Ş. SINCAN 1 ANKARA!SMAiL YÜCE AY PLAS:riK MAKiNA SANAYi TiC. LTD.ŞTi. ESKIŞEHIR KAAN AY -15-

22 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Şe hi r AYCAN MAK. KAUP PLAS. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi BAYRAMPAŞA/ ISTANBUL. BORACAN Firma U n vanı Şe hi r AY[)IN TORNA SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. ESK I Ş E H I R ERCAN AYDIN Ll AYFAR OTOMOTIV SAN. VE TiC. A. Ş. SILiVRi /ISTANBUL ARZU BINICi PAMUKÇU Şe h ir AYYILDIZ MAK. TAH. SAN. VE TiC. 4. LEVENT 1 istanbul HiKMET GÜNDOCiDU ldizt aahhut.com Firma Unvan ı Şehi r AYYILDIZ PLASTiK SANAYi BEYLiKDÜZÜ 1 istanbul GÜNGÖR AYYILDIZ ayyi ldizplastik.com.tr Firma Unvan ı BALAP PLASTi K A.Ş. BURSA ELi F ÖZALKAYA lap.com.tr Yet kili E-mai l BALKAN ÇE Li K DÖVME SANAYi ÇERKEZKOY 1 TE KIRDA(; FARUK BALKAN inf Şe h ir BANTBORU SAN. VE TIC. A. Ş. GEBZE /KOCAELI R. YAVUZ AFACAN Şeh i r Yetkil i E-mai l BASKI DEVRE SAN. VE TiC. LTD. ŞT i. PE NDiK 1 istanbul CEM ERGiN r Firma Unvan ı Şeh i r BAŞOCiLU KA.BLO VE PROFil SAN. VE TiC. A.Ş. DUDULLU 1 ISTANBUL ILKER BURNUKARA -16-

23 BiLEN EGZOST SAN VE TiC A.Ş. DUDULLU /ISTANBUL ULAŞ ÖZER BÇlLJ BAGLANTI ELEMANLARI SAN. VE TiC. A.Ş. NI LUFER 1 BURSA TURAN CEBECi pazarlama BOYpi..AS!BOYA VE PLAS. MAIL SAN.ıiC LTD.şıi. ESKIŞEHIR METIN SARAÇ BURAK A~üMlNYUM SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. HADlMKOY /ISTANBUL ALi KILINÇ BURÇELiK BURSA ÇELiK DÖKÜM SAN. A.Ş. BURSA YÜCEL KOCAER C.A.B. OTOMOTiV YAN SANAYi LTD. ŞTi. KESTEL 1 BURSA CELALETTiN SEViM CAN CONTAVE HIRDAVATSAN. LTD. ŞTi. EŞKiŞEHI~.. BIRMEN OZUDURU CAVO OTOMOTiV TiC. VE SAN. A.Ş. GEBZE 1 KOCAELI DENIZ GÖKER CENGiZ MAKiNASANAYi VE TiCARET A.Ş. GEBZE 1 KOCAELI FARUK SUS CEYLANLAR FERFpRJE SAC SAN. LTD. ŞTi. G.ÇlSMAN PAŞA /ISTANBUL ALl RlZA CEYLAN -17-

24 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS : ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYii A.Ş. : KIRŞEHIR 1 ANKARA : ERKAN BARIŞIR : : ÇESAN EGZOSOTO. inş. SAN. VETIC.LTD. ŞTi. : CEYHAN 1 ADANA : DENIZ KUYUCUOGLU : :ÇETIN CIVA TA SANAYI VE TICARET A.Ş. :ÇATALCA /ISTANBUL : DOGAN ARPAÇAY : : ÇINA OTOMOTIV MAK. SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. : ESKIŞEHIR : ENGfN ÇINA : :ÇINAR BORU PROFIL SAN. TIC. LTD. ŞTI. : K.EREGLI 1 ZONGULDAK :AHMET KAHRAMAN : narboru.com : ÇiMSATAŞ-ÇUKUROVA INŞ.MAK. SAN.VE TiCAŞ. :MERSIN : DOGAN BOZADA : : DEMiRTÜRK KAUÇUK VE PLASTIK SAN.VE T]C. A.Ş. :BURSA : DENiZAŞIRI ELEK. MÜH. OTO. SAN. TIC. LTD. şli. B~YRAMPAŞA 1 ISTANBUL CUNEYTTAYLAN DIRINLER DÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş. ÇIGL! 1 IZMiR. METIN YUSUFOVIÇ DiRiNLER MAKINA SAN. VE TICARET A.Ş. IZ MIR KASIM BABACAN -18-

25 .. DOGA ELEK. OTO. KALlP TUR.INŞ.SAN. VE TiC. NiLÜFER 1 BURSA. SARPER AYTANÇ DaGANLAR ÇELiK DÖV. SAN. VE TIC. LTD. şıi. KAZAN 1 ANKARA TOLGA DOGAN DÜNYAKAUPMAK. \(E OTO. SAN. VEı1c.LTD.Şli. DARlCA 1 KOCAELI VAHiTAYAN E.G.O.ELEKTRIKLi ALETLER SANAYI A.Ş. ÇORLU 1 TEKIRDAG SAVAŞ GIRIT EaM OTOM. KAUÇUK MAK. SAN. TIC. LTD.şıi. BORNOVA 1 IZMIR HASAN ÇALIK EÇS ~LEK. ENJ. VE KABLO SiST. SAN. VE TiC. A.Ş. NI LUFER 1 BURSA K. TUGRUL AYKAÇ EGEMET EGE METAL DÖV. SAN VE TIC LTD. şıi. KEMALPAŞA/lZMlR SELÇUK DEMIROK EJS ESKIŞEHIR JANT VE MAK. SAN. TiC. A.Ş. ESK I ŞEHIR CENAPAŞAN EKiNLER ELEKTRONiK SAN. VE TIC. LTD. ŞTI. MANISA DEHA BOLU EKO END.KAUP OTM.PLS. SAN. VE DIŞ TIC LTD. Şii. KEMAL,PAŞA 1 IZMIR ZEKI YONDEM -19-

26 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Unvan ı ELCAB KABLQ VE PROFIL SAN. VE TIC. L TO. ŞT I. ARNAVUTKOY 1 ISTANBUL FATIH TAN ELEKS DIŞ TiCARET ANONIM ŞIRKETi MAL TEPE 1 ISTANBUL MAHMUT ÜZÜMCÜ ELiMSAN METAlURJIVE MAK. SAN. VE TiC. AŞ. ADAPAZARI MUSTAFA ERTÜRK E_LiZY APIŞKANU BANTVE izo.malz SAN.l1c.LTDŞT1. UMRANIYE 1 ISTANBUL LEVENT DEM I RTAŞ r ELKI ELEKTRiK KABLO SAN. A. Ş. BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL BUGRA BAKKAL ELMA EV ALETLERi SAN. VE TIC. A. Ş. ÇIGLi 1 iz M ir HALUK KEMAHLIOGLU ~.LTE PANO ELEK. MAK. MET. SAN. VE TiC LTD.ŞTi. UMRANIYE 1 ISTANBUL YUSUF COŞKUN Firma Unvan ı EMARC-ÇELiKAUTOMOTIVE COMPONENT AŞ. BURSA GÖKHAN AKBAL EMEK MAKiNA METAL SAN. VE Ti C. LTD.ŞT I. ÜMRANiYE 1 istanbul NEJDET ÖZÇELIK EN DEL ENDÜSTRI ELEK. SAN. VE TIC. A.Ş. ESKiŞEHIR SERKAN ATEŞ -20-

27 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS ENDER MÜH. VE.MAK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. BAYRAM~AŞA /ISTANBUL YUNUS KOSE ENES OTOMAT MAK. SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. MALTEPE /ISTANBUL RlDVAN ÇAVDAR ENTES E~EKTRONiK Ci H. im. VE TiC. A.Ş. UM RANIYE /ISTANBUL ŞÜKRÜ MAMUŞ ENTiL ENDÜSTRi YATIRIMLARI VE TiC. A.Ş. ESKiŞEHIR BANU KILIÇ EPTA EL~KTRiK END. SAN.VE TiC.LTD.ŞTi. ES.!<IŞEHIR. GUVEN TERZIOGLU ERA ELEKTRONiK SANAYi VE TiCARET A.Ş. UM RANIYE /ISTANBUL IŞIN ÇiTÇi ERASYA METAL SANA Yi TiCARET LTD. ŞTi. KAZAN 1 ANKARA KAAN TOLLUOGLU ER-AYDiN;\MOKÖMÜRLERi SAN. VE TiC. LTD. şli. ÇEKMEKQY /ISTANBUL IKRAM GULYATOV E~_AY MAKiNA TiCARET VE SANAYi A. Ş. DORTYOL 1 SAKARYA MESUT ERCAN ERDEM METAL SAN. VE TiCAR ET KOLL.ŞTi. CEYHAN 1 ADANA ÖZER ERDEM -21-

28 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS ERGiN MAK. MÖDELVE DÖK.SAN.TiC.LTD. ŞTi. KAYSERI A. ÖZGÜR ERGiN E~Ml)T BASlNÇLI DÖK. SAN. VE TiC. A.Ş. BUYUKÇEKMECE /ISTANBUL TURGUT KÜÇÜK ERSAN KAUÇUK SANAYi VE TiCARET A. Ş. TUZLA 1 ISTANBUL EMRE GÜNATA Fi rma Unvanı ERTJ>.Ş METAL SANAYi VE TiCARET A.Ş. BAGCILAR 1 ISTANBUL HiDAYET DUYDUM Firma Unvan ı ERTEKiN_KALIP imalat LiMiTED Şi R KET i TUZLA 1 ISTANBUL ERMAN VARAN ESALBA METAL SANAYi V E TiCARET A.Ş. ESKIŞEHIR Cl HAN CANTAŞ ETOŞAN MAK. VE TORNA SAN. TiC. LTD. ŞTi. NI LUFER 1 BURSA ŞENAY ÜLGEN FEM META~ S~NAYii VE TICARET A.Ş. BAŞAKŞEHIR 1 ISTAN~UL MUSTAFA DANACIOGLU FEMSAN ELEKTRiK M OT. SAN. VE TiC. A. Ş. PENDiK 1 istanbul ERTUGRUL ÜLKER FEN iş ALUMINYUM SAN. VE TiC. A.Ş. GEBZE/KOCAELI SE KAN ŞiMŞEK serkan.si is.com.tr -22-

29 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS FERRO DÖKÜM SAN. VE DIŞ TiC. A.Ş. GEBZE 1 KOCAELI. CEMiNAN Şeh i r FET AŞ MET. VE YÜZEY işl. SAN. TiC.LTD.ŞTi DUDULLU 1 ISTANBUL LEVENT TAŞ i u rj i.com FiGES FiZiK VE GEO. BiLG. SiM. HiZ.TiC. A.Ş. TUZLA 1 ISTANBUL TARlK ÖGÜT tari FLEXKOf>.! KON.SiS. MÜH.SAN. VE TiC. LTD. ŞTi. UM RANIYE 1 ISTANBUL ALPER UYTUN FORMAL ALÜMiNYUM SAN. VE TiC. A.Ş. KAYSERI GÜRKAN HÜRYILMAZ Fi rma Unvanı Şeh ir E-mai l FORMAY MAKiNASAN.END. TiC.LTD.ŞTi KEMA~PAŞA! IZ.MIR AYDOGAN DIPÇIN GALSAN PLASTiK VE KALlP SAN. A.Ş. GEBZE 1 KOCAE LI NOYAN ÜNAL E-ma il GAYSAN GAZLI AMOR. SAN. VE TiC. A.Ş ESENYURT 1 ISTANBU L VALERY SVIRIDOV Şe h i r GEDiK; DÖKÜM VE VANA SAN. VE TiC. A.Ş. PENDIK 1 ISTANBUL MUSTAFA MURAT KURT GE MAK GIDA END. MAK. VE TiC. LTD. ŞTi. ived ik 1 ANKARA HANDE ÖZTÜRK -23-

30 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS Firma Unvani GENÇSAN HiDRQLiK HORTUM LTD. ŞTi. BORNOVA /!ZMIR BARIŞ GENÇ GIMSAN BAGLANTI ELEM. SAN. VE TiC. A.Ş. ESENYURT /ISTANBUL ILKNUR DÜZ GQÇMENLER OTO ÇERÇEVE VE ALM.SAN.A. Ş. LULEBURGAZ 1 KIRKLARELI M. HÜMAYUN HAŞIMLER GÖZÜKÜÇÜK MAKINE SAN. VE TiC. LTD. ŞTI. KAYSERI ENGIN GÖZÜKÜÇÜK GÜNGÖR OTOMOBiL YAN SANAYI A. Ş. GEBZE 1 KOCAELI SiNEM ÖZEL GÜRSAN CAM SANAYI VE TiCARET A. Ş. ANKARA IREM AKYÜZLÜ AYDIN HACIM MA.J<. Kf'.LIP MÜH.SAN. VE TiC.LTD. ŞTi. HADlMKOY /ISTANBUL ILHAN GÖKÇAY Yetki li HAKSAN OTO. MAM. SAN. VE TiC. A.Ş. NILÜFER 1 BURSA SAM ET GÖZE N MAN HARPUT PLASTIK/KAZlM GÜZEL ÜMRANiYE /ISTANBUL GÜ LAY GÜZEL HAS VIDA SANAYI VE TICARET LTD. ŞTi. ÜMRANIYE /ISTANBUL BANU ÇAVUŞ -24-

31 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS HAT PANO MÜH. SAN. VE TIC. LTD. ŞTi. KARAKÖY /ISTANBUL. HALilTORUN HATKO TEKNIK DONANI. MÜM. VE TIC.A.Ş. AVCILAR /ISTANBUL HÜSEYIN DOGN HAZAR EL ALETLERi VE METAL SAN. LTD. ŞTI PENDiK /ISTANBUL CEMAL UYGUR HEMA ENDÜSTRi A.Ş. ÇERKEZKÖY 1 TEKIRDAG ERTUGRUL YANlT HiS,t>,RLAR MAK. SAN. VE TiC. A.Ş. ESKIŞEHIR ZEKERIYA KIYLIK HiTEK ELEK. VE ELEKTRO. SAN. VE TIC. LTD. ŞTi KARTALllSTANBUL, iskender ERBiL HÜNER KRiKO VE YED.PAR.SAN.VE TIC.L TD. ŞTI. BURSA iskender ERBIL ISE OTOMOTiV GELiŞTiRME SAN. TIC. LTD. ŞTi. AKSARAY BAHADIR HAKAN AKYÜZ IKA IMALAT KALlP APARAT SAN. LTD.ŞTi. SULTANBEYLl/ISTANBUL ATiLLA DERELI ilgen VIDA SANAYi VE TIC. LTD. ŞTI. SiLiVRI/ISTANBUL DENIZ BILMEZ -25-

32 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS i_ii/ia ÇELjK EN_D. TESIS. inş. SAN.VE Tic;. A.Ş UMRANIYE 1 ISTANBUL FA TMA ÖZDEMIR imq_rtaş OTO YEDEK PARÇA IMALAT A. Ş. NI LUFER 1 BURSA ERCAN ENGiN FiDAN in~ll I PLASTIK TEKSTiL OTO. SAN. VE TiC. A.Ş. ÇiGLI 1 IZMIR. _ ALICAN INELLIOGLU INSEL MAKINA Sfi.N. TiC. LTD. ŞTI. BAYRAMPAŞA 1 ISTANBUL MURAT ŞIRiN izeltaş izmir EL ALET. SAN. VE TiC. A.Ş. IŞIKKENT /_IZMIR TARlK DOGAN izmi~ KALlP SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTI. MANISA ibrahim ÇOBAN JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.Ş. AYDIN TAMER ÇERÇiOGLU E-mai l JEFLEKS PLASTIK KAUÇUK SAN. TiC. A.Ş. SiLIVRi 1 ISTANBUL FERiT ÖZTiMUR KAFAOGLU METAL PLA. MAK. SAN.VE TiC. A.Ş. E~_KIŞEHiı;l. BUŞRA DILTEMIZ KALiBRE BORU SANAYi VE TiCARET A.Ş. izmit 1 KOCAELi BANU ÇETIN -26-

33 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS KARE METAL FORM SANAYi TIC. LTD. ŞTi. BEYLIKDÜZÜ 1 istanbul S. NECAT ÖNEY KARTAY MAKiNA SAN. VE TIC. LTD. ŞTi. IKITELU/ISTANBUL HALIL BINAY KAYAHAN HiDR. MAK. END. VE TiC. A.Ş. KONYA KAMiL BABACAN KAYKAÇ MAKINA SAN. T AAH.TIC.L TD.ŞTI. ADANA RAMAZAN KAYKAÇ KESTAŞ BJIOŞTIGLARIIMALAT A.Ş. HADlMKOY /ISTANBUL ENVER DEMIR KmAN ıylot. ARAÇ.YED. PARÇA SAN. VE TiC. OSMANIYE BERKE KIBRISLIGIL KIRPART OTOMOTIV PAR. SAN.I VE TIC. A.Ş. BURSA AYŞEGÜL AKTULGA KOÇAY ~NDÜSTRiYEL MAKiNA ~SKlŞEHIR OZKAN KOÇAY KCllVISAN KARDEŞLEROIDIMTMAK. SAN.LTD. ŞTi. NILUFER 1 BURSA SERHAN DAMLACIK KÖKLÜCE MAK. IMALAT SAN.TICLTD. ŞTi. ESKIŞEHIR MURAT SEVGICAN i u ce ma ki na.com -27-

34 YAN SANAYiCiLER 1 SUBCONTRACTORS KURŞUNEL KALlP LTD.ŞTI. KONYA HASAN KURŞUNEL KYS KÜRKÇÜOGLU DÖK. SAN. TiC. LTD. ŞTi. KARATAY/KONYA EBUBEKiR SELEŞ JEFLE~S plastik KAUÇUK SAN. A.Ş. SILIVRI/ISTANBUL FERiT ÖZTiMUR LASPAR GROUP NILÜFER 1 BURSA ALPARSLAN OGUZ LUCAS ELKETRiK SAN. VE TIC. A.Ş. HAN Ll/ SAKARYA ZEYNEP BAYRAK M.F.)<. MAKiNA FREZE KALlP LTD. ŞTI. YENI.ŞEHIR 1 BI.JRSA METIN MARDIN MAKTEL MAKiNA VE TEL.SAN. A. Ş. MALTEPE /istanbul SEN EM YENERER MATAS.A,N MAKiNA SAN. VE TIC. A.Ş. ESKIŞEHIR RlDVAN TEZCAN MAVSAN MAKINA SANA YI ZEKAi DEMiR EYÜP 1 istanbul ZEKAi DEMiR MED EL ELEKTRIK ELEKTRONiK SAN. LTD. ŞTI. i KlTELLi /ISTANBUL NiYAZi SARIMADEN -28-

35 Ş e h i r MEGATEK ELEKTRO. ELEK, SAN. VE TiC. A.Ş. Ç~RKEZKÖY /TEKIRDAG NIGAR ŞENER i i k.com. tr Firma Un v anı MEKANiK TEKNOLOJi SANAYi VE TiC. A.Ş. TEKiRDAG MYRATCAN MALKOÇ r ME PAR METAL PARÇA SAN. VE TIC. A. Ş. ESENYURT /ISTANBUL CEMALETTIN ÇlRAKMAN MESA MAKINA DÖKÜM GIDA A.Ş. SELÇUKLU 1 KONYA RAUF TEKELiOGLU ~ESI:l MÜH~NDISLIK VE YAZILIM A.Ş. US K U DAR /ISTANBUL Ali CANTAŞ METMAK MAK. KALlP SAN. VE TiC. LTD. ŞTI. GEBZE/KOCAELI VOLKAN GÖRÜM METRiN KAUP MET.OTO.Y AN SAN.VET1C. LTD.Şli. NILÜFER 1 BURSA NILGÜN ACAR MiKROFILFiLTRE OTO. VE INŞ. SAN. DIŞ. TlC.LTD. SULTANBEYLl/ISTANBUL FIRUZE BABA MIKROSAY YAZILIM VE ELEKTRONIK A. Ş. MALTEPE /ISTANBUL TÜLIN TERZIOGLU MiPASAN MAK. MONTAJ PAZ. LTD. ŞTI. PENDIK /ISTANBUL EYÜP GAZIOGLU 29

36 2 i~ii ijf.ijt9144;qjij:fi.jjii;! f4z.j;g MSK ÇELiK DÖVME YED.PAR.SAN. TiC LID. ŞT l KARACABEY 1 BURSA. ERDINÇ MERiÇ NBR MAKINA SANAYi VE TiCARET LTD. ŞTI. KASTEL 1 BURSA KEMAL ÇELiK NESAN OTOMOTIV SAN. TIC. L TO. ŞTI. MENDERES 1 izmir CÜNEYT ADAM NOVA K,A.LIP VE PLASTiiK SANAYI A.Ş. ESKIŞEHIR ERKAN ŞAHLAN NURSAN SANAYI VE TICARET ÜMRANIYE /ISTANBUL MUSTAFA METiN ORSAN MAKiNA SAN. TiC. LTD. ŞTI. ikitellll istanbul GÖKHAN SERi M OS KIM OTOMOTIV LTD. ŞTI. NILÜFER 1 BURSA Ni HAN SEKiRDEN BARAŞ OTO ÇIG A.Ş. YILDIRIM 1 BURSA A.ŞEKiP ETEL ÖGE-PIPSAN PLASTIK SAN.VE TIC.A.Ş. TASDELEN /ISTANBUL ALfTANMAN ÖNDER KABLO SAN. VE TiCARET LTD. ŞTI. ESENYURT 1 istanbul MUSTAFA ACAR 30

YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve

YAN SANAYi ÖN SÖZ. istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok. Yerli ve yabancı 32 ana sanayici firmanın üst düzey ithalat ve YAN SANAYi ÖN SÖZ istanbul Ticaret Odası (ito) dünya ile bütünleşen, Türkiye'yi çok sayıda ulusal ve uluslararası organizasyonda başarı ile temsil eden ve özel sektörün kalkınması için faaliyet gösteren,

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 35 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 35 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 35 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 35 uye:layout 1 13.01.2012 10:48 Page 36 2. ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Detaylı

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010

www.ito.org.tr YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:89 HAZİ RAN/JUNE 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE TURİZM SON DAKİKA DA GÜLECEK

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2014 - Sayı:8 Mart 2015 - Sayı:9 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derneği nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz. Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri

Detaylı

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe

YANINA FUAR ATAĞI DÜNYANIN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr ATTACK: FAIRS AT ALL CORNERS OF THE WORLD. The future of nuclear energy and energy in Europe SAYI/NUMBER:106 KASIM/NOVEMBER 2011 ISSN1303-8494 Kasım/November 2011 Sayı/Number:106 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı

Pancar Motor. Şiṙket Değerleme Çalışması. Hazırlayan: Yalçın Arsan 29 Ekim 2011

Pancar Motor. Şiṙket Değerleme Çalışması. Hazırlayan: Yalçın Arsan 29 Ekim 2011 Pancar Motor Şiṙket Değerleme Çalışması Hazırlayan: Yalçın Arsan 29 Ekim 2011 Bu Rapor Ekim 2011 tarihinde Yalçın Arsan tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. Amaç% 3 I. Tarihçe ve Genel Bilgi%

Detaylı

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER

TİD(E)-BÜLTEN. Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: TİDE Paylaşarak Büyümek, Katılımla İlerlemek 18. YIL YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER TİD(E)-BÜLTEN Eylül 2012 - Mart 2013 BÜLTEN İÇERİĞİ: YAYINCILIK TİDE'DEN HABERLER IIA DEN HABERLER ECIIA DEN HABERLER ÇALIŞMA KOMİTELERİ NDEN HABERLER EĞİTİM VE SEMİNERLER SERTİFİKASYON ARAMIZA YENİ KATILANLAR

Detaylı

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail:

Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: Orta Mah. Atayolu Caddesi, İstanbul Boya Vernikçiler San. Sit. No: 12 TUZLA / İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: 0216 304 04 40 Faks: 0216 304 01 88 e-mail: info@turkuazpolyester.com.tr 2015 Türkiye Kompozit Sanayi

Detaylı

TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş İSTANBUL BÜYÜKÇEKMEC E TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş MUĞLA MERKEZ TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.

TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş İSTANBUL BÜYÜKÇEKMEC E TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A.Ş MUĞLA MERKEZ TEKZEN TİCARET VE YATIRIM A. İşyeri Adı Şehir İlçe TÜRK DEMIRDÖKÜM FABRIKALARı A.Ş İSTANBUL ÜSKÜDAR VAILLANT ISI SANAYİ VE TİCAET LTD ŞTİ İSTANBUL ÜSKÜDAR AVRASYA ISI SİSTEMLERİ İNŞAAT SAN VE TİC LTD İSTANBUL ÜMRANİYE REKOR ISI MÜHENDİSLİK

Detaylı

boş Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın... Organize fairs and exhibitions in this city...

boş Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın... Organize fairs and exhibitions in this city... boş Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın... Organize fairs and exhibitions in this city... İzmir 1. İktisat Kongresi, 1923 The 1 st İzmir Congress of Economy 3 INELEX 2012 de buluşmak üzere See You

Detaylı

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK

Ar-Ge ile küresele SAN. VE TİC. A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK YILYEAR: 14 SAYIISSUE: 63 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2012 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS AKIM METAL SAN. VE TİC. A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV

Detaylı

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER

17. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER 7. EN ÇOK VERGİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER. 7.. En Çok Vergi Ödeyen Gelir Vergisi Mükellefleri 00 Yılı Vergilendirme Döneminde Türkiye Genelinde En Çok Gelir Vergisi Ödeyen Mükellefler Listesi (İlk 00) (TL) TALİP

Detaylı

İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS

İLİMİZ VAR İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr 14 CITIES EXCEEDS 1 BILLION DOLLARS IN EXPORTS İTO KİTAPLAR İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 Sayı/Number:99 SAYI/NUMBER:99 NİSAN/APRIL 2011 ISSN1303-8494

Detaylı

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI

TÜRK YAN SANAYİ BORSASI TÜRK YAN SANAYİ BORSASI Bu sayımızda; Yan Sanayi Fuarları BÜLTEN Türk Yan Sanayi Borsası ndan Nisan 2014, Sayı:82 *Avrupa nın En Büyük Sanayi Fuarı nda Firmanızı Tanıtın; Hannover Sanayi Fuarı Mutlaka

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS

TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS TürkMMMB ÜYE TANITIM REHBERİ DIRECTORY of ATCEA MEMBERS 2010 Üyesi / Member of Türk Müşavir Mühendisler Ve Mimarlar Birliği Association of Turkish Consulting Engineers and Architects Published by: Association

Detaylı

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org

Güvenli Yapıların Sırrı ISSN:1300-8390. www.thbb.org Güvenli Yapıların Sırrı 128 ISSN:1300-8390 www.thbb.org TÜRKİYE HAZIR BETON BİRLİĞİ NE ÜYE KURULUŞLAR TURKISH RMC ASSOCIATION - MEMBER COMPANIES Adana Çimento Adana: 0322 332 99 50 Hatay Adoçim Tokat:

Detaylı

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide

Türkiye Kompozit Sanayi. Sektör Kataloğu. Turkish Composites Industry Buyer s Guide Türkiye Kompozit Sanayi 2013 Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2013 Türkiye Kompozit Sanayi Sektör Kataloğu Turkish Composites Industry Buyer s Guide 2012-2013 KOMPOZİT SANAYİCİLERİ

Detaylı

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE

KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE KONGRE KATALOĞU PROGRAM / CONGRESS CATALOGUE Değerli Sektör Paydaşları, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından 7-8 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi, WOW Convention

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Eğitim Yılı : 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Bölüm Adı : Endüstri Mühendisliği Bölümü S. No : Okul Numarası Adı Soyadı Staj Başlangıcı

Detaylı

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU

SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU SERBEST TÜKETİCİ STATÜSÜ HAKKINDA DUYURU 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nun 4168 ve 4169 sayılı Kurul Kararları çerçevesinde Dağıtım Bölgemizde

Detaylı

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz

Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz Eylül 2012 - Sayı:3 - www.kompozit.org.tr - Kompozit Sanayicileri Derne i nin ücretsiz yayınıdır, para ile satılmaz 3 BAŞKAN IN MESAJI İSMAİL HAKKI HACIALİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı De erli Kompozit

Detaylı

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI TMMOB MMO İSTANBUL ŞUBESİ 2012-2013 Çalışma Raporu 2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI 2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI Üye İlişkileri Birimi çalışmaları kapsamında büro personelinin yürütmesi gereken temel işler

Detaylı

HİZMET ŞEREF BELGESİ VE PLAKET TÖRENİ

HİZMET ŞEREF BELGESİ VE PLAKET TÖRENİ TOBB Yayın No: 2015/249 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218 20 00 Faks : (0312) 218 20 64 internet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz

Detaylı

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ THE ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS. www.mib.org.tr

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ THE ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS. www.mib.org.tr MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ THE ASSOCIATION OF TURKISH MACHINE MANUFACTURERS 2015 www.mib.org.tr 2 3 MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ The Associaton of Turkish Machine Manufacturers And Sokak 8/ 9 Çankaya,

Detaylı

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS

SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS içindekiler contents 28 38 56 84 95 103 98 06 08 12 14 38 42 SERAMİK TANITIM GRUBU, KARARLI ADIMLARLA HEDEFLERİNE DOĞRU İLERLİYOR CERAMIC PROMOTION GROUP ADVANCES TOWARDS ITS TARGETS WITH SURE STEPS TÜRKİYE

Detaylı

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır!

Sezon açılıyor Şimdi show zamanıdır! www.berfino.com t.: +90 212 549 30 71-549 01 41 m.: info@berfino.com New line in the accessory MOBİLYA AKSESUARLARI APRIL / NİSAN 2015 Işık Ahşap: Ortadoğu nun parlayan yıldızı ORSIAD JOURNAL OF FOREST

Detaylı

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory

A Tradition from the Ottomans to the Present: Yıldız Çini and Porcelain Factory Bilim, Teknik ve Endüstri Dergisi. Scientific, Technical and Industrial Journal Temmuz-Ekim 2012 July-October 2012 Sektörel : 40 ISSN 1304-6578 Ücretsizdir / Free of Charge Türkiye Seramik Federasyonu

Detaylı

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde

BÜ YÜ ME YE DEVAM İHTİYATLI İTO KİTAPLAR. www.ito.org.tr. Diplomaside denge arayışı Eyes on the EU and US economies. Gözler AB ve ABD ekonomilerinde SAYI/NUMBER:103 AĞUSTOS/AUGUST 2011 ISSN1303-8494 Ağustos/August 2011 Sayı/Number:103 İTOVİZYON Y ı l / Y e a r : 9 İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR - A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER

Detaylı