LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU"

Transkript

1 n Adı : AŞIRI SOĞUTMA Kodu : MKM 0 Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Aşırı soğutma uygulama teknikleri ve seçim kriterlerini anlayabilmek Düşük sıcaklık ihtiyacının duyulduğu proseslerde gerekli soğutma sistemini belirler ve tasarlayabilir Refrigeration and Air-Conditioning, Richard C. Jordan, Prentice-Hall, Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Joule deneyi ve Joule-Thomson etkisi Gazların ve buharların termodinamik özellikleri Aşırı soğukluk ihtiyacı ve ölçümleri Buz-salamura karışımları ile aşırı soğutma Gazların genleşmesi ve sıvıların buharlaşması ile aşırı soğutma Joule Thomson effect'in açıklanması ve termodinamik analizi Joule Thomson effect'in açıklanması ve termodinamik analizi Magnetik soğutma ile aşırı soğutma Havanın sıvılaştırılması Havanın sıvılaştırılması Linde yöntemi Cloude yöntemi Kuru buz üretimi Mutlak sıfır sıcaklığının erişilmezliği Yrd. Doç. Dr. Enver YALÇIN

2 n Adı : ELASTİSİTE TEORİSİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Elastisite teorisi ile ilgili bilgiler vermek. İki ya da üç boyutlu cisimlerdeki elastik özellikleri kavratmak. THIMOSHENKO, S., GOODIER, J., N., Theory of Elasticity, Mc-Graw Hill Company. Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Giriş İki boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi İki boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi Dik koordinatlarda iki boyutlu problemler Dik koordinatlarda iki boyutlu problemler Kutupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler Kutupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler Şekil değiştirme enerjisi metodu Şekil değiştirme enerjisi metodu Üç boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi Üç boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi Üç boyutlu elastisitenin elemanter problemleri Üç boyutlu elastisitenin elemanter problemleri Termik gerilmeler Yrd. Doç. Dr. Mehmet İREN

3 n Adı : İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Akışkanlar mekaniği temel denklemlerinin teorik çıkarılışları Akışkanlar Mekaniği temel denklemlerinin uygulama durumuna indirgenirken sınır şartları ve kabullerin anlatılması. A,J,RAUDKIVI & R.A.CALLANDER, Advanced Fluid Mechanics,John Wiley Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X 0 Proje ve Bitirme 0 Temel denklemler,süreklilik denklemi Hareket denklemleri;euler denklemleri Dönme Denklemleri, Dönümsüz akımlar. Enerjinin korunumu ilkesi(bernoulli Denklemi) Laplace Denklemleri Üç boyutlu Kaynak ve kuyu, Genel Üç boyutlu Dönel akışlar Kuvvetler,statik dengeler Taylor teoremi,kuvvetler ve Momentler Blasius Teoremleri Uygulama Uygulama Uygulama Yard Doç.Dr. Kadir YAŞAR

4 n Adı : PLANET MEKANİZMALARI Kodu :MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı n amacı; öğrencilerin, Epicyclic ( planet) dişli mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve tasarım esaslarını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu dersin sonunda; öğrenciler, yaygın kullanılan planet mekanizmalarının hesaplama ve şekillendirme yöntemlerini öğrenmiş olacak ve güvenilir bir tasarımı gerçekleştirebilecektir. Güç İletim Mekanizmaları, M. Akkurt. Güç İletim Mekaniği, Ö. Bengisu Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Giriş Dişli çark mekanizmalarının tanımı ve temel kavramları Planet mekanizmalarının kullanımı ve avantajları Planet mekanizmalarının yapısı ve elemanları Merkezi dişli, taşıcı kol ve planetler Planet mekanizmalarının kinematiği Temel çevrim oranı Kutzbach planı Basit (tek kademeli) planet mekanizması Bileşik planet mekanizmaları Kuvvet ve moment hesapları Diferansiyel mekanizmaları Diferansiyel mekanizmalarının tasarımı Problemler ve çözümleri Yrd. Doç. Dr. M. Nedim GERGER

5 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : YOL DIŞI ARAÇ MEKANİĞİ Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Yol dışı araçlarla ilgili temel elemanları ve hesapları öğretmek Makine mühendisliğinde temel elemanları tasarlama becerisi kazanmak ) Harzadın G., Yol Dışı Araç Mekaniği, D. E. Ü. Bornova, ) Wong J. Y., Theory of Ground Vehicles, John Wiley and Sons, Inc., X Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Yol dışı araçların genel dinamiği. Yuvarlanma direncinin etkisi, çeki kuvveti. Proje ve Bitirme Tahrik tekerleği, ön tekerleğin sürtünme ve yuvarlanma momenti. Tekerleğin dönme özellikleri. Dönen bir aracın geometrisi. Traktör üç nokta düzeneği ve bağlı aletler. Traktörün yan ve doğrultu stabilitesi. Çeki kuvveti ve gücü, çeki çubuğu performansı. Toprak mekaniği. 0 Yük altındaki toprakta gerilme dağılımı. Paletli aracın stabilitesi, toprak yüzey derinliğinde basınç dağılımı. Çekme gücü ve patinaj hareket direnci. Palet iz genişliğine bağlı çekme gücü. Dişli kutusu konstrüksiyonu ve çalışması. Course Teacher Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL

6 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : ŞASİ VE KAROSERİ TASARIMI Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Taşıt tasarımı ile ilgili temel elemanları ve hesapları öğretmek Taşıtlarda gövde ve şasi tasarlama becerisi kazanmak ) EREKE M., Şasi ve Karoser Tasarımı, İ. T. Ü. Otomotiv ABD,. ) Reimpell J., Stoll H., The Automotive Chassis; Engineering Principles, London,. X Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Taşıt teknolojisi, binek taşıtlar, ticari taşıtlar ve boyutları. Kamyonlar ve sınıflandırma. Şasi konstrüksiyonu. Şasi çalışma koşulları. Şasi organ kesitleri. Şasi yan ve çapraz organ eklemleri, bağlanması. Özel karakteristikli şasi tipleri. Dinamik yük altında şasinin davranışı, gelişimi. Spoiler ve rijit gövde tasarımı. 0 Hafif şasi çerçevesi ve direnimi. Rijit gövde sıçrayış/alçalma hareketleri. Gövdenin aerodinamik tasarımı. Ön ve arka kesit formun optimizasyonu. Sürücü camları, düz cam desteğinin etkisi. Course Teacher Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL Proje ve Bitirme

7 n Adı : KIRILMA MEKANİĞİ VE YORULMA Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Malzemelerin kırılma mekanizmalarınadan anlıyan ve kırılma problemlerini çözebilecek eleman yetiştirmek. Malzemelerin kırılma mekanizmalarından anlıyan ve kırılma problemlerini çözebilecek eleman yetiştirmek.. Prof.Dr. İrfan ay -Kırılma Mekaniği ders notları MMFakültesi yayını, Balıkesir, 00.. Prof.Dr. Agah Uğuz -Kırılma Mekaniğine Giriş. Prof.Dr.Paşa Yayla -Kırılma Mekaniği Ödevler X Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Ders işlenmesi hakkında bilgilendirme Hata ve yapıların kırılması Hata mekanizmaları Malzeme kusurları ve nedenleri Gerilme-strain ilişkisi Gerilme birikimi - Gerilme şiddeti yaklaşımı Virtüel iş-compliance metodu-dengesizlik R eğrisi Çatlak ucu plastikliği Kırılma tokluğu ( Kıc - CTOD - J İntegrali ) Yorulma ve yorulma çatlağının durumu Paris Kanununun açıklaması Yorulma problemleri Kırılma Mekaniği uygulamaları Prof.Dr.İrfan AY w.balikesir.edu.tr/~ay/

8 n Adı : MALZEME TERMODİNAMİĞİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Endüstride kullanılan metallerin korozyon eğilimlerinin hesaplanmasında, söz konusu metallere ait birçok termodinamiksel parametrenin bilinmesi gerekmektedir. Malzemelerin korozyon eğilimleri hakkında bilgi sahibi olmak. CEBE,M.,Fizikokimya Cilt Uludağ Üniversitesi Basımevi PEKİN,B.,Fizikokimya Dersleri Cilt E.Ü.Fen Fak.Kitapları Serisi No BARROW, N.G,.Physical Chemistry McGraw-Hill Kogagusha Ltd. Tokyo CEBE,M., Atom ve Molekül Kimyası, Ezgi Kitapevi Yayınları Mart Bursa. Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Termodinamiğin birinci kanunu ve enerji Enerjinin özellikleri Enerji değişiminin bulunması Termodinamiğin ikinci kanunu Entropinin anlamı ve özellikleri Sistem entropisi ile diğer hal değişkenleri arasındaki ilişki Hacim ve sıcaklık fonksiyonu entropi Basınç ve sıcaklık fonksiyonu entropi Serbest entalpi Serbest enerji Termodinamiğin dört temel denklemi Serbest enerjinin ve Serbest entalpinin özellikleri Serbest entalpinin sıcaklığa bağlılığı (Gibbs-Helmholtz denklemleri) Yrd.Doç.Dr.Gürol DEMİRBAŞ

9 n Adı : MÜHENDİSLİKTE VARYASYONEL HESAP LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU Kodu : MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Varyasyonel hesabın mühendislikteki uygulamalarını anlatmak Mekaniğe ait problemleri varyasyonel hesap ilkeleriyle çözmek HILDEBRAND, Francise, B., Methods of Applied Mathematics, Prentice-Hall GOLSTEIN, Herbert, Classical Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Maksimum ve minimum Tabii sınır şartları ve geçiş şartları Varyasyonel notasyonu Genel hal, Bağlar ve lagrange çarpanları Değişken uç noktaları, Sturm-liouville problemleri Hamilton prensibi Lagrange denklemleri Genelleştirilmiş dinamik problemler. Dinamik sistemlerde bağlar Denge civarında küçük titreşimler Normal koordinatlar Şekil değiştiren cisimlerde varyasyonel problemler Elastik plaka için varyasyonel problemler. Rayleigh-Ritz metodu Yrd. Doç. Dr. Mehmet İREN

10 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : Büyük Kapasiteli Isı Üretim ve Kullanım Merkezlerinin Planlanması ve İşletilmesi Kodu: MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Büyük miktarda enerji tüketen ısı merkezlerinin kurulması, yer seçimi ve işletilmesinde bilgi sahibi elaman yetişmesini sağlamak. Bölge ısıtma amaçlı ve sanayi tesislerinin elektrik ve diğer enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ısı merkezlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili elaman yetiştirmek. -Rüknettin Kaçükçalı, Isıtma Tesisatı, ISISAN yayınları No. -Rüknettin Kaçükçalı, Kızgın sulu ısıtma sistemleri, ISISAN yayınları No. -Rüknettin Kaçükçalı, Isıtma Sistemlerindeki Son gelişmeler, ISISAN yayınları No. X Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 - Isı Santralleri hakkında genel bilgi Isı santrallerinde yer seçimi Bölge ısıtma ve endüstriyel amaçlı ısı santrallerinin özellikleri Isı Santralleri için yakıt seçimi Buhar üretimi amaçlı ısı üretim merkezleri ve elamanları Buhar kazanları çeşitleri ve seçimi, sistemin basınçlandırılması ve işletmeye alınması Düşük basınçlı buharlı sistemler Yüksek basınçlı buharlı sistemler Suların sertliğinin giderilmesi (yumuşatma sistemleri) Kızgın sulu sistemler, tesis şekilleri ve elamanları Kızgın sulu sistemlerin basınçlandırılma yöntemleri Kızgın yağlı sistemler Kojenerasyon sistemleri, Isı Merkezlerinde Enerji Tasarrufu ve çevre Prof. Dr. Bedri YÜKSEL

11 n Adı : C PROGRAMLAMA Kodu : MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Lisansüstü eğitime yönelen öğrencinin ihtiyaç duyabileceği programlama dilini öğrenmesi Öğrenci programlama bilgisini artırır ve güçlü bir programlama dili ile yapabileceklerini keşfeder. A Book On C, A. Kelley, I. Pohl, Benjamin CummingsPublishing, Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Proje ve Bitirme 0 C programlama dili ve C programlamanın farkları C programlama genel yapısı I C programlama genel yapısı II Veriler Kontrol deyimleri I Kontrol deyimleri II Fonksiyonlar I Fonksiyonlar II Pointerler I Pointerler II Uygulama programları I Uygulama programları II Uygulama programları III Grafik uygulamaları Prof. Dr. Ramazan YAMAN

12 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : YANMA TEKNOLOJİLERİ Kodu : MKM Enstitü Adı: FEN BİLİMLERİ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Yanma ve yakma sistemlerinin öğretilmesi Yakma sistemleri teknolojileri hakkında yeterli olmak Çengel, Y. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, McGraw-Hill, Çev. Taner Derbentli,. Kenneth, K Principles of Combustion, John Wiley,Sons, x Ödevler X 0 Ara Teslim x 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Giriş, Yanma Bilgisi, Yakıtlar, Yanma Reaksiyonları, Kömür Yakma Teknolojileri, Izgaralı Yakma Sistemleri, Pülverize Yakma Sistemleri, Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Sıvı Yakıt Yakma Teknolojileri, Fuel Oil Yakma Sistemleri, İçten Yanmalı Motorlar, Gaz Yakıt Yakma Teknolojileri, Doğal Gaz Yakma Teknolojileri, Yoğuşmalı Yakma Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Nadir İLTEN

13 n Adı : Analitik Isı Difüzyon Teorisi Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Zamana bağlı ısı transferinin analitik çözüm tekniklerini ve uygulamalarını vermek. ) Başlangıç ve sınır koşulları altında ısı iletimi denkleminin boyutsuzlaştırılması ve boyutsuz Biot ve Fourier sayılarının türetilmesi, ) Zamana bağlı ısı iletimi ve sıcaklık diyagramlarının kullanımı, ) Bir boyutlu zaman bağlı ısı iletimi denkleminin analitik çözümünün türwetilmesi, ) Farklı başlangıç ve sınır koşulları altında bazı geometriler için zamana bağlı ısı transferi çözümleri. -) Analytical Heat Diffusion Theory, A.V. Luikov (Edited by James P. Hartnett), Academic Press,. -) Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Frank P. Incropera, David P. DeWitt (Çev: Taner Derbentli, Osman Genceli), Literatür Yayınevi (. Baskı), 00. -) Heat and Mass Transfer: A Practical Approach (/e), Yunus A. Çengel, McGraw-Hill, 00. -) MATLAB Users Guide. x 0 Ödevler X 0 Diğer Diğer Ara Teslim Proje ve Bitirme 0 Giriş Isı transferinin temelleri Kararlı ısı transferi problemleri Zamana bağlı ısı iletimi ve zaman-sıcaklık diyagramlarının kullanımı Birinci çeşit sınır şartları altında zamana bağlı ısı transferi (Sonsuz Cisim, Yarı-Sonsuz Cisim) Sonsuz Levha, Küre, Sonlu Silindir MATLAB Uygulamaları İkinci çeşit sınır şartları altında zamana bağlı ısı transferi (Yarı-Sonsuz Cisim) Sonsuz Levha, Küre, Sonsuz Silindir MATLAB Uygulamaları Üçüncü çeşit sınır şartları altında zamana bağlı ısı transferi (Yarı-Sonsuz Cisim,Sonsuz Levha) Küre,Sonsuz Silindir Sonlu Silindir, Sonlu Levha MATLAB Uygulamaları Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ w.balikesir.edu.tr/~mgunes/dersler/isidifuzyon.htm

14 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Öd Teori Uygulama Diğer Toplam T+U+L=Kredi ev = n Türü n Amacı Yarıyılı Güz Dili Türkçe Mühendislik sistemlerinin modelleme prensiplerini öğretmek Mühendislik alanında sistemleri matematik temeller ile çözme becerisi kazanmak ) Ercan YÜCEL, Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Dinamiği, Gazi Ü. Ankara, ) Ogata K., System Dynamics, Prentice-Hall Englewood Cliffs, X Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 S Mekanik sistem elemanları. Öteleme ve dönme hareketli mekanik sistemler. Mekanik dönüşüm elemanları. Tek ve iki serbestlik dereceli sistemler. Tek ve iki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Elektrik, akışkan ve termik sistemler. Bu sistemlerin elemanları. Dinamik sistem komponentlerinin genelleştirilmesi. Matematik modellerinin hesabı. 0 Lineer grafiklerin çıkartılması. Kapalı elemanların grafiği. Modellemede uyumsuzluklar. Karışık komponentler. Matematiksel modellerin basit hesaplama teknikleri. Course Teacher Assist.Prof.Dr. Hayrettin YÜKSEL Proje ve Bitirme

15 n Adı : Faz Diyagramları Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Faz diyagramlarının tanımlanması, yorumlanması ve ısıl işlemlerde nasıl, ne zaman ve ne amaçla kullanıldığının öğretilmesi Ergime ve Katılaşma sırasında malzemede oluşacak faz yapılarının önceden bilinmesi ve istenilen malzeme özelliklerine ulaşabilme.. Phase Transformation in Metals and Alloys, D.A. Porter, K.E. Easterling. The Science and Engineering of Materials, D. R. Askeland. ASM Handbook Volume: 0, Alloy Phase Diagrams Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme Giriş Malzemelerde katılaşma, katı eriyik ve tane boyutlu mukavemetlenmesi Fazlar, erime ve eriyebilirlik Sınırsız katı eriyebilirlik için şartlar İzomorfoz faz diyagramları, faz diyagramı- mukavemet ilişkisi Katı eriyik alaşımlarının dengeli-dengesiz katılaşması Katılaşmada segregasyon ve alaşımların dökülebilirliği Seramik ve polimer sistemleri Dağılım mukavemetlenmesinin prensipleri Metaller arası bileşikler ve üç faz reaksiyonlarını içeren faz diyagramları Ötektik alaşımların mukavemeti ve ötektik faz diyagramı Ötektik sistemde dengesiz katılaşma Peritektik ve monotektik reaksiyonlar Üçlü faz diyagramları ve değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Alaaddin TOKTAŞ

16 n Adı : Soğutma Tekniğinin Soğuk Depoculuğa Uygulanması Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Soğutma sistemlerinin incelenmesi ve soğuk depo projelendirme yöntemleri Soğutma Tekniği, soğutma problemlerini çözme ve soğuk depo ile ilgili projeleri uygulamaktır. Savaş, S. Soğutma Tekniği ve Örnek Proje Çalışmaları, (B.Ü) Balıkesir,00 Savaş,S. Soğuk Depoculuk ve Örnek Proje Çalışmaları,(B.Ü) Balıkesir,00 Yamankaradeniz,R. Soğutma Tekniği ve Uygulamaları,(U.Ü) Bursa,00 Ödevler X 00 Diğer Diğer X - Ara Teslim Proje ve Bitirme 0 Soğutma Tekniğinin tanımı Soğutma Tekniğinin uygulama alanları Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanların incelenmesi Tek veçift kademeli soğutma sistemlerinin incelenmesi Soğuk Depo boyutlandırılması Soğutma Yükü hesabı ve Soğutma kapasitesi Soğutma sistemi elemanlarının boyutlandırılması Soğutma sistemi elemanlarının kapasite hesabı Soğutma Tekniği ve soğuk depo projelendirme yöntemleri Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Yrd. Doç.Dr Bahar BAYBOZ

17 n Adı:Tahribatsız Muayene Yöntemleri Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Malzeme, imalat ve işletme şekline bağlı yapıya zarar vermeden uygulanabilecek kontrol yöntemlerini tanımak ve hasarı zamanında tespit edebilmek. İşletme öncesi veya işletme esnasında yapıya zarar vermeden yapılabilecek kontrol yöntemlerini tanımak ve hangi yöntemin hangi durum için uygun olduğunu öğrenmek. The American Society for Nondestructive Testing (www.ndt.net), A. Topuz, Tahribatsız Muayeneler, İstanbul Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer x Proje ve Bitirme 0 Tahribatsız muayene yöntemi (TMY) çeşitleri Temel prensipleri Gözle Muayene, manyetik parçacık testi Girdap akımı muayenesi Penetran testi Ultrasonik test Radyografik test Yüzey kopyası ile mikro kontrol, nötron radyografisi Optik holografi ile kontrol, floroskobik kontrol Akustik emisyon yöntemi Termografi yöntemi D görüntü sistemi ile yüzey kontrolü Hangi parça ve malzemelere hangi yöntemin kullanıldığı Tahribatsız muayene yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları Yrd.Doç.Dr. Sare ÇELİK

18 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Kodu: MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Yeni ve yenilenebilir Enerji kaynaklarından yararlanma yöntemlerini öğrencilere öğretmek ve bu alanda araştırma yapmaya yönlendirmek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve kullanımını hakkında bilgi sahibi olmak. Yenilenebilir enerjinin kullanıldığı çeşitli alanlardaki tekniklerin tanınması. Enerji kaynaklarının verimli kullanımı için gerekli olan faktörleri bilmek, - John W. Twidell and Anthony D.Weir, Renewable Energy Resources, Printed in Great Britain at The Universty Press.Cambridge. -Mustafa ACAROĞLU, Alternatif Enerji kaynakları,nobel yayın Dağıtım A.Ş. X Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Enerji ı, enerji türleri ve sınıflandırılması Yenilenebilir enerji kaynakları Güneş enerjisi, Güneş enerjisine giriş, güneş-dünya geometrik ilişkileri, Güneş radyasyonu Güneş kolektörleri, Güneş enerjili ısıtma ve soğutma sistemleri Photovoltaic enerji dönüşümü Geothermal Enerjisine giriş, Geothermal Enerji tipleri Buhar kaynaklı, su kaynaklı jeotermal sistemleri ve diğer jeotermal sistemler Rüzgar Enerjisi, tarihçesi, Rüzgar enerjisi prensipleri, rüzgar türbin tipleri Bioyakıtlar, bioyakıtların sınıflandırılması, Biogaz (Ara sınav) Bitkisel Yağlar, Alkoller, elde edilme yöntemleri ve yakıt kullanımları Hidrojen enerjisi üretimi, depolanması ve kullanımı Hidrolik Enerji Dalga ve Gel-git enerjisi Diğer Enerji Türleri Enerji çevre ilişkisi Prof. Dr. Bedri YÜKSEL

19 n Adı : KOMPOZİT PLAKLAR MEKANİĞİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Tabakalı kompozit malzemelerin mekanik davranışlarının öğrenilmesidir. Tabakalı kompozitler ve mekanik davranışları konularda öğrencilerin bilgilenmelerinin sağlanması Mechanics of laminated composite plates theory and analysis, J.N.,Reddy,CRC, Press,. X 0 Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Proje ve Bitirme 0 Klasik tabaka teorisi Gerilme-şekil değiştirme ve tabaka kuvvetleri Simetrik tabakalar, Antisimetrik tabakalar Karma tabakalar ve uygulamaları Tabaka mukavet analizi Termal ve mekanik gerilme analizi Problem Çözümü Çapraz kat tabakalı yapı analizi Oryante edilmiş kat tabaka yapı analizi Oryante edilmiş kat tabaka yapı analizi Tabakalar arası gerilmeler Tabakalar arası gerilmeler Tabakalı kompozit plakların dizayni Problem Çözümü Prof.Dr.Nurettin ARSLAN

20 n Adı : ROBOTİK Kodu :MKM Enstitü Adı:Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Robot hareket mekanizmalarını tanıtarak hareket eksenlerinin programlamasını yapabilmek Robot kinematik analizini yapabilmek Robot yörünge planlaması yapabilmek Zafer BİNGÜL, Serdar KÜÇÜK; Robot Tekniği I, Birsen Yayınevi, 00 Ödevler x 0 Ara Teslim x 0 x 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Giriş Robotların Sınıflandırılması Robotların denetimi ve mekaniği Robot hareket elemanları, DC Motor, Servo Motor ve Step motorlar Dönüşümler ve dönüşüm matrisleri Robot Kinematiği için genel kurallar Kinematik Analiz (Düz Kinematik Analiz) Kinematik Analiz (Ters Kinematik Analiz) Denavit Hantenberg Yöntemi Robotların çalışma uzayı Robotlarda yörünge planlaması Endüstriyel Robotlar ve uygulamaları Robot programlama Robot programlama ve uygulamalar Yrd.Doç.Dr. Ali ORAL

21 n Adı : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ I Kodu : MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : Makine Mühendisiliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Lineer ortamda analiz yapabilecek seviyeye ulaşma. Solid, line ve shell elemanlara lineer ortamda hakim olma Ansys Theory manuel, Finite Element Analysis (Saeed Moaveni) X 0 Ödevler X 0 Diğer Diğer X 0 Ara Teslim Proje ve Bitirme 0 Giriş Sonlu Elemanlar Yönteminin genel algoritması ANSYS Paket programının genel tanıtımı Modelleme editöründe basit parçaların modellenmesi Başka bir CAD programından dosya transferi Mesh leme (Sonlu Elemanlara Ayırmanın) mantığı Kiriş, Kabuk ve Katı eleman tiplerinin tanıtılması Basit bir kiriş sistemin modellenerek çözülmesi Boru tipi eleman bağlantılarının modellenerek çözülmesi Sac elemanlardan oluşan bir yapının çözülmesi Katı bir modelin oluşturulup çözülmesi Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Isı Transferi analizinin alt yapısı Isı Eleman tiplerinin incelenmesi Üç boyutlu termal analiz çözümlemesi Yrd. Doç. Dr. İlker EREN

22 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : Endüstriyel Kurutma Teknolojileri Kodu : MKM Program Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Diğer Toplam Kredi Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n İçeriği n Amacı Kurutma prensipleri, çeşitli endüstriyel kurutma teknolojileri, kurutma olayı Öğrenciye kurutma hakkında temel bilgileri sunmak, bu konuda genel beceriler elde etmesini sağlamak. Fabrikalarda Uygulamalı göstermek. Endüstriyel Kurutma sistemlerini tanımlama Denge eşitlikleri kurabilme Kurutma sistemi dizaynı Kurutma teknolojileri kitabı, Ege Univ. yayınları Kurutma metotları, (internet ve diğer çeşitli dokumanlar) X 0 Ödevler X Ara Teslim X X 0 Diğer Diğer 0 - Gazlar ve katılarda nem. Isı transferi. Isı ve kütle dengeleri. Kurutma işlemleri. Kurutma performansı. Sürekli kurutma. Kesikli kurutma. Kurutma yöntemleri. Nem ölçme ve kontrol. Endüstriyel kurutma sistemleri. Kurutma sistemlerinde enerji korunumu. Çeşitli maddeler için kurutma sistemleri Kurutma sistemlerinde termoekonomik analiz. Uygulama Örneklerinin Fabrikalarda incelenmesi Doç. Dr. Zuhal OKTAY Proje ve Bitirme

23 n Adı: Akustik ve Dalga Mekaniği Kodu:MKM Enstitü Adı:Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı :Makine Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Dalga denkleminin elde edilmesi,duran dalgalar,kaynaktan küresel ve çizgisel yayılım. Akustik ve dalga yayılımının incelenmesinde kullanılacak temel yaklaşımların öğrenilmesi..bies, P.A.; Hansen, C.H., Engineering Noise Control. Unwin-Hyman...Kinsler, L.E.; Frey, A.R., Fundamentals of Acoustics.rd., John&Wiley,. Ödevler x Ara Teslim x 00 Diğer Diğer x Proje ve Bitirme 0 Akustik Terimlerinin Tanımlanması Dalganın Genel Özellikleri Dalga Denkleminin Çıkartılması Dalga Denkleminin Çözümü Durağan Dalgalar Yayılım olayı Akustik Yoğunluk ve Yansıma Küresel Akustik DalgalarYayılım Küresel Yayılım(Küresel Kaynak)) Küresel Yayılım(Çizgisel ve Basit Kaynak) Yoğunluk Dağılımı Çizgisel ve Yüzeysel Kaynaktan Yayılım Uygulama Örnekleri- Uygulama Örnekleri- Y.Doç.Dr.Hüray CAN

24 n Adı : Çeşitli Soğutma Sistemleri ve Dizaynı Kodu : MKM 0 Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = n Türü n Amacı Buhar sıkıştırmalı sistemlere alternatif, uygulanabilirliği olan sistemleri tanıtmak Enerji kaynaklarına göre uygun sistemi seçebilme ve projelendirebilme Refrigeration and Air-Conditioning, Richard C. Jordan, Prentice-Hall, Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Girdap borusu ile soğutma Termoelektrik soğutma Magnetik soğutma Hava çevrimli soğutma Hava çevrimli soğutma Buhar-jet sistem soğutma Buhar-jet sistem soğutma Buhar-jet sistem soğutma Absorbsiyonlu soğutma sistemleri Absorbsiyonlu soğutma sistemleri Absorbsiyonlu soğutma sistemleri Vakumlu ön soğutma sistemi Aşırı soğutma sistemleri Aşırı soğutma sistemleri Yrd. Doç. Dr. Enver YALÇIN

25 n Adı : CNC Takım Tezgahları ve Yazılım Kodu : MKM0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = n Türü n Amacı CNC tezgahlarda parça programlama ve işleme. Yeni bir programın hazırlanması. CNC takım tezgahları ve yazılım geliştirme eğitimi. - Introduction to CNC Machining, David Gibbs, Cassel Publishers. - Introduction to Computer Numerical Control, Barry Leatham-Jones, John Wiley & Sons Inc., NY. - CNC Technology and Programming, Steve Krar, Arthur, Gill, Mc Graw-Hill, Publishing Company. - Computer Numerical Control, Warren S. Seames, Delmar Publishers Inc. - Numerically Controlled Machine Tools, G. W. Vickers, R.G. Oetter, Ellis Horwood. X 0 Ödevler X - Ara Teslim X - X 0 Diğer Diğer X - Proje ve Bitirme 0 Sayısal kontrollü işleme. Klasik, NC ve CNC tezgahlar. Tezgahların tasarım farklılıkları ve ekipmanlar. Sayısal denetimli tezgahların ekonomikliği ve avantajları. İmalat sistemleri. FMS, FMC, CAE, CAPP, CAD, CAM, DNC. Sayısal control ve endüstriyel uygulamalar. Sayısal denetimli takım tezgahları donanım ve yazılımı. Koordinatlar. Kontrol devreleri. Kontrol tipleri. İnterpolasyon. El ile programlama. Parça program kodları ve formatları. Parça programlama prosedürü. Parça programlama ve takımlar. Otomatik programlama. Boxford torna ve freze için parça işleme programları hazırlama. Boxford torna ile parça işleme. Mevcut diğer yazılımların tanınması, program menülerinin takım ve parça hareketlerinin incelenmesi. Parça işleme programı hazırlama. Fanuc işleme merkezi ve parça programlama. Fanuc donanım elemanları. Fanuc simülasyon programları. Fanuc simülasyon programıyla parça işleme programı hazırlama. Bir takım tezgahı seçimi. Tezgahın tüm yeteneklerinin (takım-parça-tezgah) öğrenilmesi. Ödev-. Grafik ekranlı bir yazılım seçimi. Seçilmiş takım tezgahının pozisyon kontrolü için yazılımın yeterli olması. Yazılımın öğrenilmesi. Ödev-. Tezgah ve yazılım seçiminin nedenlerinin anlatılması. Ödev- ve Ödev- sunumları. Yazılımın geliştirilmesi. Takım tezgahı için teknolojik bilgiler ve hesaplamalar. Yazılımın geliştirilmesi. Takım yollarının belirlenmesi. Simülasyon. Yazılımın geliştirilmesi. Farklı parça tiplerine göre hesaplama ve takım yollarının simülasyonu. Hazırlanmış yazılımın sunumu. Programın çalışabilirliği (Proje). Yard.Doç.Dr. Ergun ATEŞ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MKM-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI KREDİSİ* MKM-5502 UZMANLIK

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK

DERS TANIMLAMA FORMU. Yrd. Doç. Dr. Erdem IŞIK Dersin Kodu ve Adı : MMÜ 459 ENERJİ YÖNETİMİ DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Ön şartlar Dersi Veren Öğretim Elemanı Gruplar/Sınıflar

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 401 MAKİNE MÜH.DENEYLER - I 1+2/2 -laboratuar 14 hafta-haftada 1 saat teorik 2 saat laboratuar Ders süresince yapılacak laboratuarlar: akışkan borusu ve lüleden akış, paralel akışlı ısı eşanjörü, hidrolik

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 7. YARIYIL 4. YARIYIL ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DERS PLANI 1- Öğrenci aşağıda verilen Çift Anadal Programı derslerini (kredilerini) almak ve başarılı olmak zorundadır.

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN

MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI. Prof. Dr. Erdem KOÇ. Doç. Dr. Hakan ÖZCAN MAK 401 MAKİNA PROJE DERSİ KONULARI Not: Ders konuları seçilirken aşağıda belirtilen formun doldurulup bölüm sekreterliğine verilmesi gerekmektedir. Prof. Dr. Erdem KOÇ Konu Rüzgar Türbinlerinde Kanat

Detaylı

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL:

FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 1. YARIYIL: 1. YARIYIL: ALINABİLMESİ İÇİN ADI T+U+L KREDİ 0010090001 Makine Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 2 0010090002 Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 3+1+0 3,5 6 0010090003 Temel Bilgi Teknolojisi 2+0+0 2 4 0010090004

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS İçten Yanmalı Makineler MK-412 4/Güz (2+0+0) 2 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI Prof.Dr. Mehmet Emin ARICI 1.Güneş kuleleri -2 kişi - Isı Transferi/Heat Transfer

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Bilgisayar Destekli Tasarım MK-324 3/Bahar (1+2+0) 2 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin

Detaylı

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ. Aranan Koşullar ve Açıklamalar 1 - -

BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ. Aranan Koşullar ve Açıklamalar 1 - - BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 204205 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ PLC ve PIC Kontrollü Robot El Sistemleri ve Prototip İmalatı İngilizce bilen, Makina Elemanları,

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu

MALZEME BİLİMİ. 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO. Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu MALZEME BİLİMİ 2014-2015 Güz Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv MYO Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Bilgisi DERSĠN ĠÇERĠĞĠ, KONULAR 1- Malzemelerin tanımı 2- Malzemelerinseçimi 3- Malzemelerin

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN. Prof. Dr.

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN. Prof. Dr. BİTİRME ÇALIŞMASI KONULARI I. ÖĞRETİM 204205 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yöntemleri ve Ülkemizde Var Olan Kaplama Teknolojileri Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ CADCAM Uygulamaları ve Hızlı

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3)

SHA 606 Kimyasal Reaksiyon Akışları-II (3 0 3) Doktora Programı Ders İçerikleri: SHA 600 Seminer (0 2 0) Öğrencilerin ders aşamasında; tez danışmanı ve seminer dersi sorumlusu öğretim elemanının ortak görüşü ile tespit edilen bir konuyu hazırlayarak

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Isı Transferi MK-322 3/Bahar (4+0+0) 4 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları Ders Adı İleri Mukavemet Ders Kodu MFGE 418 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 212 Katı Mekaniği

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI

MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI MKT 204 MEKATRONİK YAPI ELEMANLARI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Egemen Avcu Makine Bir veya birçok fonksiyonu (güç iletme,

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3.

1. SINIF 1.YARIYIL DERSİN AKTS KODU ÖN ŞARTLAR 1,2. (ECTS) 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik Resim I 4 4+1+0 4,5 5 TOPLAM KREDİ 20,5 30. Ek-3. Ek-3.a T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NORMAL ÖĞRETİM MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ 1. SINIF 1.YARIYIL

Detaylı

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ

MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS2011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ MAKİNE FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ESKİ EĞİTİM PLANLARINDAKİ DERSLERİN USIS011 EĞİTİM PLANINDAKİ EŞDEĞERLERİ KODU ARAS EĞİTİM PLANI KR KODU 003 EĞİTİM PLANI KR KODU 008 EĞİTİM PLANI KR KODU 010

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Ders Programı 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GüZ YARIYILI KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA

Detaylı

1.Sınıf / Güz Dönemi

1.Sınıf / Güz Dönemi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI (BİRİNCİ VE İKİNCİ ÖĞRETİM) 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ve ÖNCESİ 1.Sınıf / Güz Dönemi FIZ-137 KIM-607 Fizik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü

DERS BİLGİLERİ. D+U+L Saat. Kodu Yarıyıl ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI. EE529 Güz 3+0+0 3 7. Ön Koşul Dersleri. Dersin Koordinatörü DERS BİLGİLERİ Ders ELEKTROMAGNETİK TEORİNİN ANALİTİK ESASLARI Kodu Yarıyıl D+U+L Saat Kredi AKTS EE529 Güz 3+0+0 3 7 Ön Koşul Dersleri EE323 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü

Detaylı

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar

Dersin Kodu ve Adı: TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Teori Uygulama Laboratuvar 4270401 TASARIM VE MALZEME SEÇİMİ Teori Uygulama VII 3 0 0 0 3 5 Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Dersin amacı; tasarım ve üretimde malzemenin önemini ve tasarıma en uygun malzeme seçimi için kullanılan kriterleri

Detaylı

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu bulunmamaktadır. DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı: KMU 405 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I Programın Adı: Kimya Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE

DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI. Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE DERS BÖLÜMLERİ VE 14 HAFTALIK DERS KONULARI Ders Sorumluları: Prof.Dr. Muammer ÖZGÖREN, Yrd. Doç.Dr. Faruk KÖSE 1.HAFTA: GİRİŞ ENERJİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ DÜNYA ENERJİ KAYNAKLARI

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 2011 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Orjinal Adı: MALZEME BİLGİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları

Üretim Yöntemleri (MFGE 205) Ders Detayları Üretim (MFGE 205) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Üretim MFGE 205 Güz 2 2 0 3 6.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MÜFREDATI

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI GÜZ DÖNEMİ MÜFREDATI KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ MÜFREDATI 1.SINIF 1. Yarıyıl EF 107 Temel Bilgi Teknolojileri 3 0 3 2 GM 101 Matematik I 4 0 4 5 GM 107 Genel

Detaylı

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ

SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE AKTS (ECTS) KREDİLERİ SEYDİŞEHİR AHMET CENGİZ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI VE KREDİLERİ NORMAL ÖĞRETİM 1. SINIF 1.YARIYIL 0370020008 Bilgisayar Destekli Teknik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL İÇİ SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 07.04.14 Pazartesi 10.30 D3-D4 1 Matematik II 07.04.14 Pazartesi 15.30 OD1 1 Mukavemet 08.04.14 Salı 15.30 OD1 1 Beton Teknolojisi 09.04.14 Çarşamba

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN

DERS TANIMLAMA FORMU. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Proje/Alan Çalışması. Yrd.Doç.Dr Yahya TAŞGIN DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMU 475 Makine Laboratuvarı Programın Adı: Makine Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN PROJE ÇALIŞMASI KONULARI II. ÖĞRETİM 0405 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yapan Çembere Isıtıcı Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ Hidrolik Platform Projesi ve Prototip İmalatı Yufka Açma

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö)

MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS DOSYASI MAKİNE ELEMANLARI-I (İ.Ö) 2014-2015/GÜZ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ MAKİNE ELEMANLARI-I

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Özet Günümüzde Teknolojinin gelişmesi

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları

Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Diferansiyel Denklemler (MATH 276) Ders Detayları Ders Adı Diferansiyel Denklemler Ders Kodu MATH 276 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Bahar 4 0 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Math

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI Prof. Dr. Mehmet Emin ARICI 1. Hava kaynaklı ısı pompası ile konut ısıtma uygulamaları-

Detaylı

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ

SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ SOLIDWORKS SIMULATION EĞİTİMİ Kurs süresince SolidWorks Simulation programının işleyişinin yanında FEA teorisi hakkında bilgi verilecektir. Eğitim süresince CAD modelden başlayarak, matematik modelin oluşturulması,

Detaylı

Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları

Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları Döküm Süreçleri ve Uygulamaları (MATE 401) Ders Detayları Ders Adı Döküm Süreçleri ve Uygulamaları Ders Kodu MATE 401 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları

Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Güneş Enerjisi Teknolojileri (ENE 308) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Güneş Enerjisi Teknolojileri ENE 308 Her İkisi 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Alan Çalışması. Doç. Dr. Oğuz TEKELİOĞLU. amaçlanmaktadır, ayrıca pratikte uygulamalarının yapılması DERS TANIMLAMA FORMU Dersin Kodu ve Adı : MMÜ Elektroteknik.-Elektrik Makineleri Programın Adı: Makine Mühendisliği Ders Dili Yarıyıl Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli) Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Teori

Detaylı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı

Ders Tanıtım Formu. Temel İşlemler Laboratuarı Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel İşlemler Laboratuarı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Uzaktan

Detaylı

Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları

Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları Makine Teorisi (MFGE 305) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Makine Teorisi MFGE 305 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 204 - Mühendislik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri

Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Programı Ders İçerikleri MMB 601 Alışılmamış İmalat Yöntemleri Giriş; alışılmamış imalat yöntemlerinin kısaca gözden geçirilmesi ve alışılmış imalat yöntemleri

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Cisimlerin Mukavemeti MK-311 3/Güz (4+0+0) 4 7 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları

Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Temel Mekanik II - Dinamik (CE 202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Temel Mekanik II - Dinamik CE 202 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3033

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3033 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: ISI TRANSFERİ Dersin Orjinal Adı: ISI TRANSFERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 0 Dersin Öğretim

Detaylı

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ

SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ SONLU ELEMANLAR (FINITE ELEMENTS) YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar Yöntemi, çeşitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklaşımla çözüm arayan bir sayısal çözüm yöntemidir. Uniform yük ır Sabit sın

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 09.06.14 Pazartesi 12.00 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 10.06.14 Salı 10.30 310 1 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 10.06.14 Salı 12.00 D1-D2 1 Matematik

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saat Kredisi AKTS SAYISAL HABERLEŞME (T.SEÇ.V) 131517600

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MMM 4041 Dersi Veren Birim: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Orjinal Adı: CAM TEKNOLOJİSİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNİN MALZEME VE METALURJİ MÜHENDİSLERİNDEN BEKLENTİLERİ Hazırlayan: Volkan ÇABUK OYAK RENAULT Malzeme Laboratuvarı Sorumlusu CONFIDENTIEL C EĞİTİMİN AMACI Malzeme mühendisi otomotiv endüstrisinde;

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ

MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ MALZEME TASARIMI VE SEÇİMİ PROF. DR. MUHARREM YILMAZ KAYNAKLAR TASARIM Ürün Tasarımdır. TASARIM Tasarım Bilgi topluluğu Makine ve parçaya yönelik Avantaj Tasarımda amaç Daha verimli Daha ucuz Üretim Kolaylığı

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 11-İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 1. SINIF SINAV PROGRAMI 22.05.14 Perşembe 10.30 D3-D4 1 Matematik II 23.05.14 Cuma 13.30 901 1 Beden Eğitimi ve Spor 23.05.14 Cuma 15.30 110-112 1 Beton Teknolojisi 27.05.14

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN

Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI. Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ. Öğr. Gör. Dr. Mustafa Sabri DUMAN. Prof. Dr. Orhan DURGUN PROJE ÇALIŞMASI KONULARI I. ÖĞRETİM 0405 GÜZ DÖNEMİ Prof. Dr. Olkan ÇUVALCI Metal Kaplama Yapabilen Sıcaklık Kontrollü Vakum Çemberi Tasarımı Yrd. Doç. Dr. Hasan BAŞ Vakumlu Saç Kesme Makinası Teleskobik

Detaylı

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları

Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Uygulamalı Matematik (MATH 463) Ders Detayları Ders Adı Uygulamalı Matematik Ders Kodu MATH 463 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 4 0 0 4 8 Ön Koşul Ders(ler)i Math 262 Adi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI 1 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZ 400 BİTİRME KONULARI Prof.Dr. Mehmet Emin ARICI 1.Bacalar ve bacalarda çekiş problemi (2kişi) - Mühendislik

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Hidrolik Pnomatik Güç Kontrolu Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu Dersin Öğretim Elemanları Dersin Amacı

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Mekatronik MK-426 4/Bahar (2+0+0) 2 3 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı