LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU"

Transkript

1 n Adı : AŞIRI SOĞUTMA Kodu : MKM 0 Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Aşırı soğutma uygulama teknikleri ve seçim kriterlerini anlayabilmek Düşük sıcaklık ihtiyacının duyulduğu proseslerde gerekli soğutma sistemini belirler ve tasarlayabilir Refrigeration and Air-Conditioning, Richard C. Jordan, Prentice-Hall, Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Joule deneyi ve Joule-Thomson etkisi Gazların ve buharların termodinamik özellikleri Aşırı soğukluk ihtiyacı ve ölçümleri Buz-salamura karışımları ile aşırı soğutma Gazların genleşmesi ve sıvıların buharlaşması ile aşırı soğutma Joule Thomson effect'in açıklanması ve termodinamik analizi Joule Thomson effect'in açıklanması ve termodinamik analizi Magnetik soğutma ile aşırı soğutma Havanın sıvılaştırılması Havanın sıvılaştırılması Linde yöntemi Cloude yöntemi Kuru buz üretimi Mutlak sıfır sıcaklığının erişilmezliği Yrd. Doç. Dr. Enver YALÇIN

2 n Adı : ELASTİSİTE TEORİSİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Elastisite teorisi ile ilgili bilgiler vermek. İki ya da üç boyutlu cisimlerdeki elastik özellikleri kavratmak. THIMOSHENKO, S., GOODIER, J., N., Theory of Elasticity, Mc-Graw Hill Company. Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Giriş İki boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi İki boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi Dik koordinatlarda iki boyutlu problemler Dik koordinatlarda iki boyutlu problemler Kutupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler Kutupsal koordinatlarda iki boyutlu problemler Şekil değiştirme enerjisi metodu Şekil değiştirme enerjisi metodu Üç boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi Üç boyutlu gerilme ve şekil değiştirme analizi Üç boyutlu elastisitenin elemanter problemleri Üç boyutlu elastisitenin elemanter problemleri Termik gerilmeler Yrd. Doç. Dr. Mehmet İREN

3 n Adı : İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Akışkanlar mekaniği temel denklemlerinin teorik çıkarılışları Akışkanlar Mekaniği temel denklemlerinin uygulama durumuna indirgenirken sınır şartları ve kabullerin anlatılması. A,J,RAUDKIVI & R.A.CALLANDER, Advanced Fluid Mechanics,John Wiley Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X 0 Proje ve Bitirme 0 Temel denklemler,süreklilik denklemi Hareket denklemleri;euler denklemleri Dönme Denklemleri, Dönümsüz akımlar. Enerjinin korunumu ilkesi(bernoulli Denklemi) Laplace Denklemleri Üç boyutlu Kaynak ve kuyu, Genel Üç boyutlu Dönel akışlar Kuvvetler,statik dengeler Taylor teoremi,kuvvetler ve Momentler Blasius Teoremleri Uygulama Uygulama Uygulama Yard Doç.Dr. Kadir YAŞAR

4 n Adı : PLANET MEKANİZMALARI Kodu :MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı n amacı; öğrencilerin, Epicyclic ( planet) dişli mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarını ve tasarım esaslarını öğrenmelerini sağlamaktır. Bu dersin sonunda; öğrenciler, yaygın kullanılan planet mekanizmalarının hesaplama ve şekillendirme yöntemlerini öğrenmiş olacak ve güvenilir bir tasarımı gerçekleştirebilecektir. Güç İletim Mekanizmaları, M. Akkurt. Güç İletim Mekaniği, Ö. Bengisu Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Giriş Dişli çark mekanizmalarının tanımı ve temel kavramları Planet mekanizmalarının kullanımı ve avantajları Planet mekanizmalarının yapısı ve elemanları Merkezi dişli, taşıcı kol ve planetler Planet mekanizmalarının kinematiği Temel çevrim oranı Kutzbach planı Basit (tek kademeli) planet mekanizması Bileşik planet mekanizmaları Kuvvet ve moment hesapları Diferansiyel mekanizmaları Diferansiyel mekanizmalarının tasarımı Problemler ve çözümleri Yrd. Doç. Dr. M. Nedim GERGER

5 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : YOL DIŞI ARAÇ MEKANİĞİ Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Yol dışı araçlarla ilgili temel elemanları ve hesapları öğretmek Makine mühendisliğinde temel elemanları tasarlama becerisi kazanmak ) Harzadın G., Yol Dışı Araç Mekaniği, D. E. Ü. Bornova, ) Wong J. Y., Theory of Ground Vehicles, John Wiley and Sons, Inc., X Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Yol dışı araçların genel dinamiği. Yuvarlanma direncinin etkisi, çeki kuvveti. Proje ve Bitirme Tahrik tekerleği, ön tekerleğin sürtünme ve yuvarlanma momenti. Tekerleğin dönme özellikleri. Dönen bir aracın geometrisi. Traktör üç nokta düzeneği ve bağlı aletler. Traktörün yan ve doğrultu stabilitesi. Çeki kuvveti ve gücü, çeki çubuğu performansı. Toprak mekaniği. 0 Yük altındaki toprakta gerilme dağılımı. Paletli aracın stabilitesi, toprak yüzey derinliğinde basınç dağılımı. Çekme gücü ve patinaj hareket direnci. Palet iz genişliğine bağlı çekme gücü. Dişli kutusu konstrüksiyonu ve çalışması. Course Teacher Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL

6 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : ŞASİ VE KAROSERİ TASARIMI Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Taşıt tasarımı ile ilgili temel elemanları ve hesapları öğretmek Taşıtlarda gövde ve şasi tasarlama becerisi kazanmak ) EREKE M., Şasi ve Karoser Tasarımı, İ. T. Ü. Otomotiv ABD,. ) Reimpell J., Stoll H., The Automotive Chassis; Engineering Principles, London,. X Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Taşıt teknolojisi, binek taşıtlar, ticari taşıtlar ve boyutları. Kamyonlar ve sınıflandırma. Şasi konstrüksiyonu. Şasi çalışma koşulları. Şasi organ kesitleri. Şasi yan ve çapraz organ eklemleri, bağlanması. Özel karakteristikli şasi tipleri. Dinamik yük altında şasinin davranışı, gelişimi. Spoiler ve rijit gövde tasarımı. 0 Hafif şasi çerçevesi ve direnimi. Rijit gövde sıçrayış/alçalma hareketleri. Gövdenin aerodinamik tasarımı. Ön ve arka kesit formun optimizasyonu. Sürücü camları, düz cam desteğinin etkisi. Course Teacher Yrd.Doç.Dr. Hayrettin YÜKSEL Proje ve Bitirme

7 n Adı : KIRILMA MEKANİĞİ VE YORULMA Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Malzemelerin kırılma mekanizmalarınadan anlıyan ve kırılma problemlerini çözebilecek eleman yetiştirmek. Malzemelerin kırılma mekanizmalarından anlıyan ve kırılma problemlerini çözebilecek eleman yetiştirmek.. Prof.Dr. İrfan ay -Kırılma Mekaniği ders notları MMFakültesi yayını, Balıkesir, 00.. Prof.Dr. Agah Uğuz -Kırılma Mekaniğine Giriş. Prof.Dr.Paşa Yayla -Kırılma Mekaniği Ödevler X Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Ders işlenmesi hakkında bilgilendirme Hata ve yapıların kırılması Hata mekanizmaları Malzeme kusurları ve nedenleri Gerilme-strain ilişkisi Gerilme birikimi - Gerilme şiddeti yaklaşımı Virtüel iş-compliance metodu-dengesizlik R eğrisi Çatlak ucu plastikliği Kırılma tokluğu ( Kıc - CTOD - J İntegrali ) Yorulma ve yorulma çatlağının durumu Paris Kanununun açıklaması Yorulma problemleri Kırılma Mekaniği uygulamaları Prof.Dr.İrfan AY w.balikesir.edu.tr/~ay/

8 n Adı : MALZEME TERMODİNAMİĞİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Endüstride kullanılan metallerin korozyon eğilimlerinin hesaplanmasında, söz konusu metallere ait birçok termodinamiksel parametrenin bilinmesi gerekmektedir. Malzemelerin korozyon eğilimleri hakkında bilgi sahibi olmak. CEBE,M.,Fizikokimya Cilt Uludağ Üniversitesi Basımevi PEKİN,B.,Fizikokimya Dersleri Cilt E.Ü.Fen Fak.Kitapları Serisi No BARROW, N.G,.Physical Chemistry McGraw-Hill Kogagusha Ltd. Tokyo CEBE,M., Atom ve Molekül Kimyası, Ezgi Kitapevi Yayınları Mart Bursa. Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Termodinamiğin birinci kanunu ve enerji Enerjinin özellikleri Enerji değişiminin bulunması Termodinamiğin ikinci kanunu Entropinin anlamı ve özellikleri Sistem entropisi ile diğer hal değişkenleri arasındaki ilişki Hacim ve sıcaklık fonksiyonu entropi Basınç ve sıcaklık fonksiyonu entropi Serbest entalpi Serbest enerji Termodinamiğin dört temel denklemi Serbest enerjinin ve Serbest entalpinin özellikleri Serbest entalpinin sıcaklığa bağlılığı (Gibbs-Helmholtz denklemleri) Yrd.Doç.Dr.Gürol DEMİRBAŞ

9 n Adı : MÜHENDİSLİKTE VARYASYONEL HESAP LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU Kodu : MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Varyasyonel hesabın mühendislikteki uygulamalarını anlatmak Mekaniğe ait problemleri varyasyonel hesap ilkeleriyle çözmek HILDEBRAND, Francise, B., Methods of Applied Mathematics, Prentice-Hall GOLSTEIN, Herbert, Classical Mechanics, Addison-Wesley Publishing Company Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Maksimum ve minimum Tabii sınır şartları ve geçiş şartları Varyasyonel notasyonu Genel hal, Bağlar ve lagrange çarpanları Değişken uç noktaları, Sturm-liouville problemleri Hamilton prensibi Lagrange denklemleri Genelleştirilmiş dinamik problemler. Dinamik sistemlerde bağlar Denge civarında küçük titreşimler Normal koordinatlar Şekil değiştiren cisimlerde varyasyonel problemler Elastik plaka için varyasyonel problemler. Rayleigh-Ritz metodu Yrd. Doç. Dr. Mehmet İREN

10 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : Büyük Kapasiteli Isı Üretim ve Kullanım Merkezlerinin Planlanması ve İşletilmesi Kodu: MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Büyük miktarda enerji tüketen ısı merkezlerinin kurulması, yer seçimi ve işletilmesinde bilgi sahibi elaman yetişmesini sağlamak. Bölge ısıtma amaçlı ve sanayi tesislerinin elektrik ve diğer enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ısı merkezlerinin kurulması ve işletilmesi ile ilgili elaman yetiştirmek. -Rüknettin Kaçükçalı, Isıtma Tesisatı, ISISAN yayınları No. -Rüknettin Kaçükçalı, Kızgın sulu ısıtma sistemleri, ISISAN yayınları No. -Rüknettin Kaçükçalı, Isıtma Sistemlerindeki Son gelişmeler, ISISAN yayınları No. X Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 - Isı Santralleri hakkında genel bilgi Isı santrallerinde yer seçimi Bölge ısıtma ve endüstriyel amaçlı ısı santrallerinin özellikleri Isı Santralleri için yakıt seçimi Buhar üretimi amaçlı ısı üretim merkezleri ve elamanları Buhar kazanları çeşitleri ve seçimi, sistemin basınçlandırılması ve işletmeye alınması Düşük basınçlı buharlı sistemler Yüksek basınçlı buharlı sistemler Suların sertliğinin giderilmesi (yumuşatma sistemleri) Kızgın sulu sistemler, tesis şekilleri ve elamanları Kızgın sulu sistemlerin basınçlandırılma yöntemleri Kızgın yağlı sistemler Kojenerasyon sistemleri, Isı Merkezlerinde Enerji Tasarrufu ve çevre Prof. Dr. Bedri YÜKSEL

11 n Adı : C PROGRAMLAMA Kodu : MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Lisansüstü eğitime yönelen öğrencinin ihtiyaç duyabileceği programlama dilini öğrenmesi Öğrenci programlama bilgisini artırır ve güçlü bir programlama dili ile yapabileceklerini keşfeder. A Book On C, A. Kelley, I. Pohl, Benjamin CummingsPublishing, Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Proje ve Bitirme 0 C programlama dili ve C programlamanın farkları C programlama genel yapısı I C programlama genel yapısı II Veriler Kontrol deyimleri I Kontrol deyimleri II Fonksiyonlar I Fonksiyonlar II Pointerler I Pointerler II Uygulama programları I Uygulama programları II Uygulama programları III Grafik uygulamaları Prof. Dr. Ramazan YAMAN

12 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : YANMA TEKNOLOJİLERİ Kodu : MKM Enstitü Adı: FEN BİLİMLERİ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Yanma ve yakma sistemlerinin öğretilmesi Yakma sistemleri teknolojileri hakkında yeterli olmak Çengel, Y. Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, McGraw-Hill, Çev. Taner Derbentli,. Kenneth, K Principles of Combustion, John Wiley,Sons, x Ödevler X 0 Ara Teslim x 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Giriş, Yanma Bilgisi, Yakıtlar, Yanma Reaksiyonları, Kömür Yakma Teknolojileri, Izgaralı Yakma Sistemleri, Pülverize Yakma Sistemleri, Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri, Sıvı Yakıt Yakma Teknolojileri, Fuel Oil Yakma Sistemleri, İçten Yanmalı Motorlar, Gaz Yakıt Yakma Teknolojileri, Doğal Gaz Yakma Teknolojileri, Yoğuşmalı Yakma Sistemleri Yrd.Doç.Dr. Nadir İLTEN

13 n Adı : Analitik Isı Difüzyon Teorisi Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Zamana bağlı ısı transferinin analitik çözüm tekniklerini ve uygulamalarını vermek. ) Başlangıç ve sınır koşulları altında ısı iletimi denkleminin boyutsuzlaştırılması ve boyutsuz Biot ve Fourier sayılarının türetilmesi, ) Zamana bağlı ısı iletimi ve sıcaklık diyagramlarının kullanımı, ) Bir boyutlu zaman bağlı ısı iletimi denkleminin analitik çözümünün türwetilmesi, ) Farklı başlangıç ve sınır koşulları altında bazı geometriler için zamana bağlı ısı transferi çözümleri. -) Analytical Heat Diffusion Theory, A.V. Luikov (Edited by James P. Hartnett), Academic Press,. -) Isı ve Kütle Geçişinin Temelleri, Frank P. Incropera, David P. DeWitt (Çev: Taner Derbentli, Osman Genceli), Literatür Yayınevi (. Baskı), 00. -) Heat and Mass Transfer: A Practical Approach (/e), Yunus A. Çengel, McGraw-Hill, 00. -) MATLAB Users Guide. x 0 Ödevler X 0 Diğer Diğer Ara Teslim Proje ve Bitirme 0 Giriş Isı transferinin temelleri Kararlı ısı transferi problemleri Zamana bağlı ısı iletimi ve zaman-sıcaklık diyagramlarının kullanımı Birinci çeşit sınır şartları altında zamana bağlı ısı transferi (Sonsuz Cisim, Yarı-Sonsuz Cisim) Sonsuz Levha, Küre, Sonlu Silindir MATLAB Uygulamaları İkinci çeşit sınır şartları altında zamana bağlı ısı transferi (Yarı-Sonsuz Cisim) Sonsuz Levha, Küre, Sonsuz Silindir MATLAB Uygulamaları Üçüncü çeşit sınır şartları altında zamana bağlı ısı transferi (Yarı-Sonsuz Cisim,Sonsuz Levha) Küre,Sonsuz Silindir Sonlu Silindir, Sonlu Levha MATLAB Uygulamaları Prof. Dr. Mustafa GÜNEŞ w.balikesir.edu.tr/~mgunes/dersler/isidifuzyon.htm

14 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : MÜHENDİSLİK SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ Kodu : MKM0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Öd Teori Uygulama Diğer Toplam T+U+L=Kredi ev = n Türü n Amacı Yarıyılı Güz Dili Türkçe Mühendislik sistemlerinin modelleme prensiplerini öğretmek Mühendislik alanında sistemleri matematik temeller ile çözme becerisi kazanmak ) Ercan YÜCEL, Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Dinamiği, Gazi Ü. Ankara, ) Ogata K., System Dynamics, Prentice-Hall Englewood Cliffs, X Ödevler X Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 S Mekanik sistem elemanları. Öteleme ve dönme hareketli mekanik sistemler. Mekanik dönüşüm elemanları. Tek ve iki serbestlik dereceli sistemler. Tek ve iki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Elektrik, akışkan ve termik sistemler. Bu sistemlerin elemanları. Dinamik sistem komponentlerinin genelleştirilmesi. Matematik modellerinin hesabı. 0 Lineer grafiklerin çıkartılması. Kapalı elemanların grafiği. Modellemede uyumsuzluklar. Karışık komponentler. Matematiksel modellerin basit hesaplama teknikleri. Course Teacher Assist.Prof.Dr. Hayrettin YÜKSEL Proje ve Bitirme

15 n Adı : Faz Diyagramları Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Faz diyagramlarının tanımlanması, yorumlanması ve ısıl işlemlerde nasıl, ne zaman ve ne amaçla kullanıldığının öğretilmesi Ergime ve Katılaşma sırasında malzemede oluşacak faz yapılarının önceden bilinmesi ve istenilen malzeme özelliklerine ulaşabilme.. Phase Transformation in Metals and Alloys, D.A. Porter, K.E. Easterling. The Science and Engineering of Materials, D. R. Askeland. ASM Handbook Volume: 0, Alloy Phase Diagrams Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme Giriş Malzemelerde katılaşma, katı eriyik ve tane boyutlu mukavemetlenmesi Fazlar, erime ve eriyebilirlik Sınırsız katı eriyebilirlik için şartlar İzomorfoz faz diyagramları, faz diyagramı- mukavemet ilişkisi Katı eriyik alaşımlarının dengeli-dengesiz katılaşması Katılaşmada segregasyon ve alaşımların dökülebilirliği Seramik ve polimer sistemleri Dağılım mukavemetlenmesinin prensipleri Metaller arası bileşikler ve üç faz reaksiyonlarını içeren faz diyagramları Ötektik alaşımların mukavemeti ve ötektik faz diyagramı Ötektik sistemde dengesiz katılaşma Peritektik ve monotektik reaksiyonlar Üçlü faz diyagramları ve değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Alaaddin TOKTAŞ

16 n Adı : Soğutma Tekniğinin Soğuk Depoculuğa Uygulanması Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Soğutma sistemlerinin incelenmesi ve soğuk depo projelendirme yöntemleri Soğutma Tekniği, soğutma problemlerini çözme ve soğuk depo ile ilgili projeleri uygulamaktır. Savaş, S. Soğutma Tekniği ve Örnek Proje Çalışmaları, (B.Ü) Balıkesir,00 Savaş,S. Soğuk Depoculuk ve Örnek Proje Çalışmaları,(B.Ü) Balıkesir,00 Yamankaradeniz,R. Soğutma Tekniği ve Uygulamaları,(U.Ü) Bursa,00 Ödevler X 00 Diğer Diğer X - Ara Teslim Proje ve Bitirme 0 Soğutma Tekniğinin tanımı Soğutma Tekniğinin uygulama alanları Soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanların incelenmesi Tek veçift kademeli soğutma sistemlerinin incelenmesi Soğuk Depo boyutlandırılması Soğutma Yükü hesabı ve Soğutma kapasitesi Soğutma sistemi elemanlarının boyutlandırılması Soğutma sistemi elemanlarının kapasite hesabı Soğutma Tekniği ve soğuk depo projelendirme yöntemleri Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Soğuk depo projesi- Yrd. Doç.Dr Bahar BAYBOZ

17 n Adı:Tahribatsız Muayene Yöntemleri Kodu : MKM Enstitü Adı: Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Malzeme, imalat ve işletme şekline bağlı yapıya zarar vermeden uygulanabilecek kontrol yöntemlerini tanımak ve hasarı zamanında tespit edebilmek. İşletme öncesi veya işletme esnasında yapıya zarar vermeden yapılabilecek kontrol yöntemlerini tanımak ve hangi yöntemin hangi durum için uygun olduğunu öğrenmek. The American Society for Nondestructive Testing (www.ndt.net), A. Topuz, Tahribatsız Muayeneler, İstanbul Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer x Proje ve Bitirme 0 Tahribatsız muayene yöntemi (TMY) çeşitleri Temel prensipleri Gözle Muayene, manyetik parçacık testi Girdap akımı muayenesi Penetran testi Ultrasonik test Radyografik test Yüzey kopyası ile mikro kontrol, nötron radyografisi Optik holografi ile kontrol, floroskobik kontrol Akustik emisyon yöntemi Termografi yöntemi D görüntü sistemi ile yüzey kontrolü Hangi parça ve malzemelere hangi yöntemin kullanıldığı Tahribatsız muayene yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları Yrd.Doç.Dr. Sare ÇELİK

18 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : YENİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI Kodu: MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Program Adı : Makine Mühendisliği Proje/ Teori Uygulama Ödev Diğer Toplam T+U+L=Kredi = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Yeni ve yenilenebilir Enerji kaynaklarından yararlanma yöntemlerini öğrencilere öğretmek ve bu alanda araştırma yapmaya yönlendirmek. Yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve kullanımını hakkında bilgi sahibi olmak. Yenilenebilir enerjinin kullanıldığı çeşitli alanlardaki tekniklerin tanınması. Enerji kaynaklarının verimli kullanımı için gerekli olan faktörleri bilmek, - John W. Twidell and Anthony D.Weir, Renewable Energy Resources, Printed in Great Britain at The Universty Press.Cambridge. -Mustafa ACAROĞLU, Alternatif Enerji kaynakları,nobel yayın Dağıtım A.Ş. X Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 X 0 Diğer Diğer X Proje ve Bitirme 0 Enerji ı, enerji türleri ve sınıflandırılması Yenilenebilir enerji kaynakları Güneş enerjisi, Güneş enerjisine giriş, güneş-dünya geometrik ilişkileri, Güneş radyasyonu Güneş kolektörleri, Güneş enerjili ısıtma ve soğutma sistemleri Photovoltaic enerji dönüşümü Geothermal Enerjisine giriş, Geothermal Enerji tipleri Buhar kaynaklı, su kaynaklı jeotermal sistemleri ve diğer jeotermal sistemler Rüzgar Enerjisi, tarihçesi, Rüzgar enerjisi prensipleri, rüzgar türbin tipleri Bioyakıtlar, bioyakıtların sınıflandırılması, Biogaz (Ara sınav) Bitkisel Yağlar, Alkoller, elde edilme yöntemleri ve yakıt kullanımları Hidrojen enerjisi üretimi, depolanması ve kullanımı Hidrolik Enerji Dalga ve Gel-git enerjisi Diğer Enerji Türleri Enerji çevre ilişkisi Prof. Dr. Bedri YÜKSEL

19 n Adı : KOMPOZİT PLAKLAR MEKANİĞİ Kodu : MKM 0 Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Tabakalı kompozit malzemelerin mekanik davranışlarının öğrenilmesidir. Tabakalı kompozitler ve mekanik davranışları konularda öğrencilerin bilgilenmelerinin sağlanması Mechanics of laminated composite plates theory and analysis, J.N.,Reddy,CRC, Press,. X 0 Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer X 0 Proje ve Bitirme 0 Klasik tabaka teorisi Gerilme-şekil değiştirme ve tabaka kuvvetleri Simetrik tabakalar, Antisimetrik tabakalar Karma tabakalar ve uygulamaları Tabaka mukavet analizi Termal ve mekanik gerilme analizi Problem Çözümü Çapraz kat tabakalı yapı analizi Oryante edilmiş kat tabaka yapı analizi Oryante edilmiş kat tabaka yapı analizi Tabakalar arası gerilmeler Tabakalar arası gerilmeler Tabakalı kompozit plakların dizayni Problem Çözümü Prof.Dr.Nurettin ARSLAN

20 n Adı : ROBOTİK Kodu :MKM Enstitü Adı:Fen Bilimleri Enstitüsü Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Robot hareket mekanizmalarını tanıtarak hareket eksenlerinin programlamasını yapabilmek Robot kinematik analizini yapabilmek Robot yörünge planlaması yapabilmek Zafer BİNGÜL, Serdar KÜÇÜK; Robot Tekniği I, Birsen Yayınevi, 00 Ödevler x 0 Ara Teslim x 0 x 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Giriş Robotların Sınıflandırılması Robotların denetimi ve mekaniği Robot hareket elemanları, DC Motor, Servo Motor ve Step motorlar Dönüşümler ve dönüşüm matrisleri Robot Kinematiği için genel kurallar Kinematik Analiz (Düz Kinematik Analiz) Kinematik Analiz (Ters Kinematik Analiz) Denavit Hantenberg Yöntemi Robotların çalışma uzayı Robotlarda yörünge planlaması Endüstriyel Robotlar ve uygulamaları Robot programlama Robot programlama ve uygulamalar Yrd.Doç.Dr. Ali ORAL

21 n Adı : BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ I Kodu : MKM Enstitü Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı : Makine Mühendisiliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Lineer ortamda analiz yapabilecek seviyeye ulaşma. Solid, line ve shell elemanlara lineer ortamda hakim olma Ansys Theory manuel, Finite Element Analysis (Saeed Moaveni) X 0 Ödevler X 0 Diğer Diğer X 0 Ara Teslim Proje ve Bitirme 0 Giriş Sonlu Elemanlar Yönteminin genel algoritması ANSYS Paket programının genel tanıtımı Modelleme editöründe basit parçaların modellenmesi Başka bir CAD programından dosya transferi Mesh leme (Sonlu Elemanlara Ayırmanın) mantığı Kiriş, Kabuk ve Katı eleman tiplerinin tanıtılması Basit bir kiriş sistemin modellenerek çözülmesi Boru tipi eleman bağlantılarının modellenerek çözülmesi Sac elemanlardan oluşan bir yapının çözülmesi Katı bir modelin oluşturulup çözülmesi Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Isı Transferi analizinin alt yapısı Isı Eleman tiplerinin incelenmesi Üç boyutlu termal analiz çözümlemesi Yrd. Doç. Dr. İlker EREN

22 LİSANSÜSTÜ PROGRAMI DERS TANITIM FORMU n Adı : Endüstriyel Kurutma Teknolojileri Kodu : MKM Program Adı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama.. Proje/ Ödev Diğer Toplam Kredi Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n İçeriği n Amacı Kurutma prensipleri, çeşitli endüstriyel kurutma teknolojileri, kurutma olayı Öğrenciye kurutma hakkında temel bilgileri sunmak, bu konuda genel beceriler elde etmesini sağlamak. Fabrikalarda Uygulamalı göstermek. Endüstriyel Kurutma sistemlerini tanımlama Denge eşitlikleri kurabilme Kurutma sistemi dizaynı Kurutma teknolojileri kitabı, Ege Univ. yayınları Kurutma metotları, (internet ve diğer çeşitli dokumanlar) X 0 Ödevler X Ara Teslim X X 0 Diğer Diğer 0 - Gazlar ve katılarda nem. Isı transferi. Isı ve kütle dengeleri. Kurutma işlemleri. Kurutma performansı. Sürekli kurutma. Kesikli kurutma. Kurutma yöntemleri. Nem ölçme ve kontrol. Endüstriyel kurutma sistemleri. Kurutma sistemlerinde enerji korunumu. Çeşitli maddeler için kurutma sistemleri Kurutma sistemlerinde termoekonomik analiz. Uygulama Örneklerinin Fabrikalarda incelenmesi Doç. Dr. Zuhal OKTAY Proje ve Bitirme

23 n Adı: Akustik ve Dalga Mekaniği Kodu:MKM Enstitü Adı:Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı :Makine Mühendisliği Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Dalga denkleminin elde edilmesi,duran dalgalar,kaynaktan küresel ve çizgisel yayılım. Akustik ve dalga yayılımının incelenmesinde kullanılacak temel yaklaşımların öğrenilmesi..bies, P.A.; Hansen, C.H., Engineering Noise Control. Unwin-Hyman...Kinsler, L.E.; Frey, A.R., Fundamentals of Acoustics.rd., John&Wiley,. Ödevler x Ara Teslim x 00 Diğer Diğer x Proje ve Bitirme 0 Akustik Terimlerinin Tanımlanması Dalganın Genel Özellikleri Dalga Denkleminin Çıkartılması Dalga Denkleminin Çözümü Durağan Dalgalar Yayılım olayı Akustik Yoğunluk ve Yansıma Küresel Akustik DalgalarYayılım Küresel Yayılım(Küresel Kaynak)) Küresel Yayılım(Çizgisel ve Basit Kaynak) Yoğunluk Dağılımı Çizgisel ve Yüzeysel Kaynaktan Yayılım Uygulama Örnekleri- Uygulama Örnekleri- Y.Doç.Dr.Hüray CAN

24 n Adı : Çeşitli Soğutma Sistemleri ve Dizaynı Kodu : MKM 0 Enstitü Adı:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Anabilim Dalı : MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = n Türü n Amacı Buhar sıkıştırmalı sistemlere alternatif, uygulanabilirliği olan sistemleri tanıtmak Enerji kaynaklarına göre uygun sistemi seçebilme ve projelendirebilme Refrigeration and Air-Conditioning, Richard C. Jordan, Prentice-Hall, Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Diğer Diğer Proje ve Bitirme 0 Girdap borusu ile soğutma Termoelektrik soğutma Magnetik soğutma Hava çevrimli soğutma Hava çevrimli soğutma Buhar-jet sistem soğutma Buhar-jet sistem soğutma Buhar-jet sistem soğutma Absorbsiyonlu soğutma sistemleri Absorbsiyonlu soğutma sistemleri Absorbsiyonlu soğutma sistemleri Vakumlu ön soğutma sistemi Aşırı soğutma sistemleri Aşırı soğutma sistemleri Yrd. Doç. Dr. Enver YALÇIN

25 n Adı : CNC Takım Tezgahları ve Yazılım Kodu : MKM0 Enstitü Adı: Fen Bilimleri Teori Uygulama. Proje/ Ödev Diğer Toplam = n Türü n Amacı CNC tezgahlarda parça programlama ve işleme. Yeni bir programın hazırlanması. CNC takım tezgahları ve yazılım geliştirme eğitimi. - Introduction to CNC Machining, David Gibbs, Cassel Publishers. - Introduction to Computer Numerical Control, Barry Leatham-Jones, John Wiley & Sons Inc., NY. - CNC Technology and Programming, Steve Krar, Arthur, Gill, Mc Graw-Hill, Publishing Company. - Computer Numerical Control, Warren S. Seames, Delmar Publishers Inc. - Numerically Controlled Machine Tools, G. W. Vickers, R.G. Oetter, Ellis Horwood. X 0 Ödevler X - Ara Teslim X - X 0 Diğer Diğer X - Proje ve Bitirme 0 Sayısal kontrollü işleme. Klasik, NC ve CNC tezgahlar. Tezgahların tasarım farklılıkları ve ekipmanlar. Sayısal denetimli tezgahların ekonomikliği ve avantajları. İmalat sistemleri. FMS, FMC, CAE, CAPP, CAD, CAM, DNC. Sayısal control ve endüstriyel uygulamalar. Sayısal denetimli takım tezgahları donanım ve yazılımı. Koordinatlar. Kontrol devreleri. Kontrol tipleri. İnterpolasyon. El ile programlama. Parça program kodları ve formatları. Parça programlama prosedürü. Parça programlama ve takımlar. Otomatik programlama. Boxford torna ve freze için parça işleme programları hazırlama. Boxford torna ile parça işleme. Mevcut diğer yazılımların tanınması, program menülerinin takım ve parça hareketlerinin incelenmesi. Parça işleme programı hazırlama. Fanuc işleme merkezi ve parça programlama. Fanuc donanım elemanları. Fanuc simülasyon programları. Fanuc simülasyon programıyla parça işleme programı hazırlama. Bir takım tezgahı seçimi. Tezgahın tüm yeteneklerinin (takım-parça-tezgah) öğrenilmesi. Ödev-. Grafik ekranlı bir yazılım seçimi. Seçilmiş takım tezgahının pozisyon kontrolü için yazılımın yeterli olması. Yazılımın öğrenilmesi. Ödev-. Tezgah ve yazılım seçiminin nedenlerinin anlatılması. Ödev- ve Ödev- sunumları. Yazılımın geliştirilmesi. Takım tezgahı için teknolojik bilgiler ve hesaplamalar. Yazılımın geliştirilmesi. Takım yollarının belirlenmesi. Simülasyon. Yazılımın geliştirilmesi. Farklı parça tiplerine göre hesaplama ve takım yollarının simülasyonu. Hazırlanmış yazılımın sunumu. Programın çalışabilirliği (Proje). Yard.Doç.Dr. Ergun ATEŞ

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF

DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF DERSLERİN İÇERİĞİ VE DERS KİTAPLARI DERSLERİN İÇERİĞİ 1. SINIF I.Yarıyıl MAT-101 MATEMATİK I Kümeler, Denklemler, Fonksiyonlar, Türev 1-Matematik Analiz ve Analitik Geometri, Edwards& Penney, Çeviri Editörü

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİKLERİ VE YARARLANILACAK KAYNAKLAR I.SINIF I.YARIYIL UNV14101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 Dil nedir? Dilin sosyal bir

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3

GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 MTB 1121 : LİNEER CEBİR ve ANALİTİK GEOMETRİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Lineer denklem sistemlerinin çözümü.gauss Eliminasyon, Gauss Jordan.Homojen Lineer denklem sistemleri.matris ve matris işlemleri,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 05010102 Fizik I (3+0) 3 I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

EK-2. I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05050103 Kimya (3+0) 3 EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ OTOMOTĠV MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde

Detaylı

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI

ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART DERS KODU DERSİN ADI T U L K AKTS ÖN ŞART MAK1101

Detaylı

I. Yarıyıl (Güz Dönemi)

I. Yarıyıl (Güz Dönemi) 05020103 Kimya (3+0) 3 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ FAKÜLTESĠ ĠMALAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Madde Element,

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Makina Mühendisliği 2010-2011 03/03/2011 Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi FİZ 1011 FİZİK I Güz/1. Sınıf 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı