tarih ve sayılı Resmi Gazete:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Resmi Gazete:"

Transkript

1 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 3572 Ada, 4 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine YİBF numarası ile kayıtlı Talat BAYRAKÇI ya ait inşaatı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Haluk YÜKSEL (Denetçi No:10460, Oda Sicil No:9630), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet BÖKE (Denetçi No:7016, Oda Sicil No:18691) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Yasin YAMAN (Oda Sicil No:72367) in denetim faaliyetlerinin aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5999 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/1/1-1 Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 330 ada, 22 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3241 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1072 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Naz Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Bedia Elif Tren ÖZER (Denetçi No:16879, Oda Sicil No:30021), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ömer SAKİN (Oda Sicil No:72131), sorumlu denetim elemanları Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Bedri AYAZ (Denetçi No:17142, Oda Sicil No:39443), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet Sabah PEKER (Denetçi No:17702, Oda Sicil No:4890), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cihad KAHRAMAN (Denetçi No:13323, Oda Sicil No: 1245), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Talat HÜSEM in (Denetçi No:10953, Oda Sicil No:10004) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5991 sayılıolur u ile uygun görülmüştür. 6806/2/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanıile denetim faaliyeti 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulan ticaret sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 184 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Standart YapıDenetim Hiz.Ltd.Şti. ile Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Güngör BERK (Denetçi No:2533, Oda Sicil No:28083), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ayla ÇETİNER (Denetçi No:1435, Oda Sicil No:16586), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971, Oda Sicil No:36699), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Metin ŞIK (Denetçi No:1844, Oda Sicil No:4142), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mazhar UYUMLU (Oda Sicil No:60748) hakkında tesis edilmiş olan geçici faaliyet durdurma işlemi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5992 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 6806/3/1-1 Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 323 ada, 7 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3240 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1175 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat KIRŞAN (Oda Sicil No:70734), İnşaat Mühendisi Ali KUTLUAY (Oda Sicil No:62105), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Sadi BAYCAN (Denetçi No:6728, Oda Sicil

2 No:8673), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Coşkun PINAR (Denetçi No:9607, Oda Sicil No:33789), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Taner İDİKAT (Denetçi No:14772, Oda Sicil No:4363), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Osman KILIÇKAYA (Denetçi No:6605, Oda Sicil No:19792) ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazmi TEKDEMİR in (Denetçi No:20143, Oda Sicil No:6853) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5995 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/4/1-1 Bilecik İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Belde Sokak, Bila No lu ve tapunun 31L-3a Pafta, 548 Ada, 2 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı,4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan 2263 Ticaret Sicil No ile Bozüyük Ticaret Odasına kayıtlı 1224 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Bozüyük Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Şirket ortağı veya yetkilisi; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Cavit HACISÜLEYMANOĞLU(Denetçi No: 20766, Oda Sicil No: 37862); Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Ozan GÜRDOĞAN (Oda Sicil No: 83593); Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nilgün ÖNGÜ (Denetçi No:15736, Oda Sicil No: 20066), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim AKGÜN (Denetçi No:8416, Oda Sicil No: 19908) ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nurettin DERİNÖZLÜ (Denetçi No:12163, Oda Sicil No: 24180) nün denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (g) fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan; Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Sevin Duygu HAZNEDAR (Oda Sicil No: 86728); Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Süleyman ASLANBAŞ (Denetçi No:7337, Oda Sicil No: 13768) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977, Oda Sicil No: 3659) nün denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı)Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5996 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/5/ Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun, yapıdenetim kuruluşlarının görevlerini düzenleyen, 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesi ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti 1 (bir) yıl süre ile durdurulan Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan Atilla ERYÜREKLİ (Denetçi No: 9786, Oda Sicil No: 3249) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5993 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 6806/6/1-1 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, ÇayırovaMahallesi, 3933 Ada, 13 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 857 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları;proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Esma ŞİŞLİ (Denetçi No:8656, Oda Sicil No:27859), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necmettin ÇİÇEK (Denetçi No:4683, Oda Sicil No: 9645), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ömer KAYHAN (Denetçi No:10576, Oda Sicil No: 6053), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi İbrahim KILAVUZ (Denetçi No:5521, Oda Sicil No:11527), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhittin KORKMAZ (Oda Sicil No: 73980) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Cenk

3 BAZLAR (Oda Sicil No:71319) ın denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (Altı) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5997 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/7/1-1 Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 717 Ada, 23 Parsel üzerindeki, yapı denetim sistemine YİBF numarası ile kayıtlımustafa SINMAZ-Sezai SINMAZ a ait inşaatı 4708 sayılıyapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 857 no lu YapıDenetim İzin Belgesine sahip Mavi Yapı Denetim Ltd. Şti. ile Sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Esma ŞİŞLİ (Denetçi No:8656, Oda Sicil No:27859), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Necmettin ÇİÇEK (Denetçi No:4683, Oda Sicil No: 9645) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhittin KORKMAZ (Oda Sicil No: 73980) in denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5998 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/8/1-1 Siirt İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, 1087 ada, 88 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3272 Ticaret Sicil No ile Siirt Ticaret Odasına kayıtlı 1403 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Siirt Merkez Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Ergün ÇELİK (Denetçi No:19627, Oda Sicil No:12574), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gülçin KÖNEŞ (Oda Sicil No:66241), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdulkadir YALÇIN (Denetçi No:12119, Oda Sicil No:35790), Uygulama Denetçisiİnşaat Mühendisi Şevki AYDIN (Denetçi No:4406, Oda Sicil No:29967), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali ÖZER (Denetçi No:7773, Oda Sicil No:20212), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mehmet Nuri İLHAN (Denetçi No:2157, Oda Sicil No:15179) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet IŞIK ın (Denetçi No:5231, Oda Sicil No:6516) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 60 (altmış) gün süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 5994 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6806/9/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı ve tarihli sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 854 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen

4 sona erdirilerek 854 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5757 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 6789/1/1-1 Denetim görevini 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümlerine göre yerine getirmediğinden dolayı, tarihli sayılı, tarihli ve sayılı ve tarihli sayılıresmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti üç defa geçici olarak durdurulan 2347 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 258 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Yapı Denetim A.Ş. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazetede ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerininİptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrasıgereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek 258 no lu Yapı Denetim İzin Belgesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5758 sayılı Olur u ile iptal edilmiştir. 6789/2/1-1 Osmaniye İli, Merkez İlçesi, Yedi Ocak Mahallesi, 1284 ada, 15 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları, 3. maddesinin 2. fıkrasında ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin 5. maddesinin (1), (2/a), (2/b), (2/ç), (4/e), (4/o), (4/l) fıkraları ile 6. maddesinin 1. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6768 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 964 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Nihat TEMİZTÜRK (Denetçi No: 18397, Oda Sicil No:51096),Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Nermin KAŞKA (Oda Sicil No:58732), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Hasan Hüseyin TUNCER (Denetçi No:743, Oda Sicil No:7384), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Sedat TÜRKAN (Denetçi No:1939, Oda Sicil No:11742), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yusuf ALKANLI (Denetçi No:12907, Oda Sicil No:14623) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ahmet DİNGİL in (Oda Sicil No:76977) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5983 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6827/1/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi NesrinER in (Denetçi No:4732, Oda Sicil No: 28890) Adana Yapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti. nde görev yaptığıdönemde sorumluluğu altındaki , YİBF noluinşaatlarda, kendisinin imzalaması gereken evraklarda bulunan imzaların İnşaat Mühendisi Nesrin ER e ait olmadığı ve bu sebeple bahsi geçen inşaatlarda denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı218 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AdanaYapı Denetim Hizmetleri Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Proje ve Uygulama Denetçisi Halil İbrahim ÖZKAN ın (Denetçi No:2623, Oda Sicil No:12984) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılması,bakanlık Makamının tarihli ve 5984 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6827/2/1-1 İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, H= DY-1 D pafta, 8480 ada, 21 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan

5 602235/ Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 670 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Genyap Yapı DenetimLtd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hakime ŞENOL (Denetçi No:503, Oda Sicil No:11453), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Kemal KILBAŞ (Denetçi No:1817, Oda Sicil No:32621), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Necati BAKIR (Denetçi No:502, Oda Sicil No:8074), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mahmut DEMİREL (Denetçi No:2135, Oda Sicil No:36280), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Behiç Suat ÖZPARLAK (Denetçi No:12916, Oda Sicil No:8442) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gül ATASELİM in (Oda Sicil No:34892) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5985 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6827/3/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İbrahim Kaya TOPLU (Denetçi No:494, Oda Sicil No:11111) hakkında tesis edilmiş olan işlem, Bakanlık Makamının tarihli ve 5986 sayılı Oluru ile iptal edilmiştir. 6827/4/1-1 İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki B Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş İnşaat YapıDenetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve YD İtiraz No: 2012/2915 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5934 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 6829/1/1-1 İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Öztaş İnşaat YapıDenetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2012/366 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Emrah GÜRBÜZ (Oda Sicil No:72951) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5836 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 6829/2/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400, Oda Sicil No:5437) tarafından Ankara 1. İdare Mahkemesi nin 2011/2598 esasına kaydenbakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, tarihli karar ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/3329 sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kadir Doğan ÖZAL (Denetçi No:12400,

6 Oda Sicil No:5437) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 5866 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 6828/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, BaşıbüyükMahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A Pafta, 6430 Ada, yeni 17 nolu parsel (eski 7,8,9parseller) üzerindeki A Blok inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E. 2012/705 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması nahükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5980 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6830/1/1-1 Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti nin denetim sorumluluğunda bulunan Düzce İli, Akçakocaİlçesi, Ayazlı Mahallesi, 119 Ada, 17 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No:11030; Meslek Odası Sicil No: 16519) ile ilgili olarak Ankara 17. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2012/435 sayılı yürütmenin durdurulması kararına karşı vaki itirazımız, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2966 sayılı kararı ile kabul edilerek, itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 201 günlük kısmı tarih ve 5979 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur. 6830/2/1-1 Ege Proje Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan İzmir ili, Aliağa Belediyesi, Kazım Dirik Mahallesi 19K4a pafta, 285 ada, 13 noluparsel üzerindeki inşaatın denetimini üstlenen Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Namık KOCABIYIK (Denetçi no:2468, oda Sicil no: 8638) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/1002-K.2012/912 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Ege Proje Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Namık KOCABIYIK (Denetçi no:2468, oda Sicil no: 8638) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5977 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 6830/3/1-1 Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd. Şti. nin denetim sorumluluğunda bulunan Düzce İli, Akçakocaİlçesi, Osmaniye Mahallesi, 119 Ada, 20 Parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Şirket Ortağı İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Oda Sicil No:34318) ile ilgili olarak Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/436 sayılı kararı yürütmesinin durdurulması kararına karşı Bakanlığımızca itirazımız Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2970 sayılı kararı ile kabul edilerek, itirazın kabulüne ve zikredilen yürütmenin durdurulmasıkararının kaldırılmasına hükmedildiğinden; tarihli ve sayılıresmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 201 günlük kısmı tarih ve 5978 sayılı Olur ile uygulamaya konulmuştur. 6830/4/1-1

7 tarih ve sayılı Resmi Gazete: 406 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapıt YapıDenetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17.İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/13-K.2012/1326 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Kadıköyİlçesi, Göztepe Mahallesi, 103 pafta, 1106 ada, 47 noluparsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5766 sayılımakam Olur u ile iptal edilmiştir. 6705/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, 4034 ada, 1 parsel üzerindeki YİBF noluyapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 675 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Altek Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Zeki TEKELİ (Oda Sicil No:12529), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Cana ATASOY (Denetçi No:13629, Oda Sicil No:10493), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Abdurrahman AKSU (Denetçi No:3526, Oda Sicil No:29824), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Arif GÜDER (Denetçi No:5310,Oda Sicil No:3548), Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cengiz TİNER (Denetçi No:11542, Oda Sicil No:2172), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Kamil BEKTAŞ (Denetçi No:8046, Oda Sicil No:8177) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Murat ÇİFTÇİ nin (Oda Sicil No:51218) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5519 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/1/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 2962 ada, 16 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ileizmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetimİzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ayla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ali Osman UYSAL (Oda Sicil No:75017), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Halil YILMAN (Oda Sicil No:83101) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Devrim DEMİR in (T.C. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5518 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/2/1-1

8 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1418 ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağıkontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ (Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456) ve YardımcıKontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Elif AKILLI nın(t.c. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5517 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/3/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1413 ada, 17 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağıkontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ(Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944), Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Şevki UZUN (T.C. Kimlik No: ) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Ramazan AKINCI nın(t.c. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun YapıDenetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5516 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 6469/4/1-1 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 4622 ada, 6 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 noluyapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Atilla DÜLGER (Denetçi No:7301, Oda Sicil No:34786), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi MüştebaKURŞUN un (Oda Sicil No: 54450) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5515 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/5/1-1

9 Kocaeli İli, Derince İlçesi, 1344 ada, 8 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 234 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aygün Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağıkontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mustafa ÖKSÜZ (Oda Sicil No:38148), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Ali Semih YALÇIN (Denetçi No:2975, Oda Sicil No:10680), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Remzi ÖNDAŞ(Denetçi No:11699, Oda Sicil No:22456), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Nazım KARAGÖZ (Denetçi No:5571, Oda Sicil No:16944) ve YardımcıKontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Ramazan AKINCI nın(t.c. Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete deilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete deilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5514 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/6/1-1 Sakarya İli, Serdivanİlçesi, İstiklal Mahallesi, 27J2 pafta, 422 ada, 3 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 539 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mustafa YILMAZ (Denetçi No:2427, Oda Sicil No:11148), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Coşkun GÜVEN (Denetçi No:7365, Oda Sicil No:14283) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Yıldıran Serkan YILDIRIM ın (Oda Sicil No:50866) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5513 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6469/7/1-1 Sakarya İli, Kocaali İlçesi, Denizyalısı Mevkii, 19P.2C pafta, 206 ada, 10 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı YapıDenetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırım İnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Timur PEKMEZ (Denetçi No:2286, Oda Sicil No:5788), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Denetçi No:2845, Oda Sicil No:34318), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Burcu Başar AKGÜN (Oda Sicil No:56983), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Arzu AYAN (Oda Sicil No:69657) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Mehmet Ufuk TURAN ın (Oda Sicil No:33653) denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5512 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 6469/8/1-1

10 Sakarya İli, Karasu İlçesi, İncirli Mahallesi, 20L2A pafta, 535 ada, 60 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6010 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı233 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldırımİnşaat Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKGÖZ (Denetçi No:11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Adnan YILDIZ (Denetçi No:2845, Oda Sicil No:34318) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayhan UÇAR ın (Oda Sicil No:60954), denetim faaliyetlerinin, aynıkanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5511 sayılıoluru ile uygun görülmüştür. 6469/9/ tarih ve 28378sayılı Resmi Gazete: 349 No luyapı Denetim İzin Belgesine sahip Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin tarihli ve E.2012/115 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; Antalya İli, Kemerİlçesi, Kuzdere Köyü, 2718 parsel üzerindeki inşaat ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarihli ve sayılıresmi Gazete ilanı ile Keskin Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmişolan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5443 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6454/1/1-1 Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No: 5977) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11.İdare Mahkemesi nin tarih ve E. 2011/842-K.2012/819 sayılı kararıile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Bahçelievlerİlçesi, Soğanlı Mahallesi, Yiğitler Sokak, 243DT31A pafta, 1609 ada, 1 parsel üzerindeki inşaat ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Kemal KESTANE (Denetçi No:5977) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi tarih ve 5444 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 6454/2/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereği oluşturulan Merkez Yapı Denetim Komisyon Başkanlığının tarihli ve 431/3 no lu kararına istinaden; 5992 Belge numaralı Yapı Denetçisi İnşaat Mühendisi Mahmut Mübin ERDEN in ve belge numaralı Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Ahmet ÇEVİKLER in Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin Yapı Denetim Kuruluşunda ve Laboratuarda Görev Alacak Teknik Personelin Deneyim ve Nitelikleri başlıklı 14. Maddesinin 3. fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olmaları nedeniyle, Mahmut Mübin ERDEN in 5992 numaralı (İnşaat Mühendisi) Yapı Denetçisi Belgesinin ve Ahmet ÇEVİKLER in numaralı Elektrik Mühendisi Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, denetçi belgelerinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve belge iptalleri hususunun Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun görülmüştür.

11 6244/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) tarafından Ankara 11. İdare Mahkemesi nin 2012/432 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, tarihli karar ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2801 sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Halil ÇOŞKUN (Denetçi No:492, Oda Sicil No:11137) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5395 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/1/ no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/3941 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5396 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/2/ No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Orta Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No: 2012/2903 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; Antalya İli, Alanya İlçesi, Türkler Beldesi, 104 ada, 47 nolu parsel üzerindeki inşaatı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Orta Akdeniz Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5393 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/3/1-1 Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2827 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, 17 parsel (eski 7, 8, 9 parseller) üzerindeki B Blok inşaatı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mesut KÖSEBAŞKAN (Denetçi No:7836, Oda Sicil No:33070) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5394 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 6245/4/ No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2829 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Başıbüyük Mahallesi, Günyamaç Caddesi, 241EB3A pafta, 6430 ada, 17 parsel (eski 7, 8, 9 parseller) üzerindeki B Blok inşaatı ile ilgili yapılan inceleme neticesinde tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Öztaş Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5391 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur.

12 6245/5/1-1 Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali DOLAR (Oda Sicil No:3931) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/1391-K.2012/820 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Soğanlı Mahallesi, Yiğitler Sokak, 243DT31A pafta, 1609 ada, 1 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşil Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Ali DOLAR (Oda Sicil No:3931) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5392 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 6245/6/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2011/3405-K.2012/1056 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi İbrahim Zafer YAZGIÇ (Oda Sicil No:46957) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5294 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 6190/1/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Rıza DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) tarafından Ankara 17. İdare Mahkemesi nin 2012/696 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, adı geçen Mahkeme nin tarihli ve 2012/696 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Ali Rıza DEMİR (Denetçi No:8872, Oda Sicil No:27536) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 5305 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 6190/2/1-1 Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339)tarafından Ankara 5. İdare Mahkemesi nin 2011/2665 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, tarihli karar ile davacının yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verilmiş ise de; davacının karara karşı itirazı Ankara Bölge İdare Mahkemesi nin tarihli ve YD İtiraz No:2012/2508 sayılı kararı ile kabul edilerek yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına ve dava konusu işlemin dava sonuna kadar yürütmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Mustafa Necati NEŞE (Denetçi No:9945, Oda Sicil No:10339) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, Bakanlık Makamından alınan tarih ve 5306 sayılı Olur ile durdurulmuştur. 6190/3/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin Yapı Denetim Kuruluşunun Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel başlıklı 17. Maddesinde belirtilen görev ve

13 sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 185 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ülkem Yapı Denetim Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5215 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/1/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin Yapı Denetim Kuruluşunun Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel başlıklı 17. Maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 369 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocaeli Mühendislik Mimarlık Yapı Denetim İnş. San.Tic.Ltd.Şti. nin denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5216 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/2/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Caddesi, 30LIID pafta, 5440 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh.Müş. Hiz.San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR un (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5217 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/3/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Caddesi, 30LIID pafta, 5440 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odasına kayıtlı 276 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh.Müş. Hiz.San. ve Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No:10462, Oda Sicil No: 6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR un (Denetçi No:15661, Oda Sicil No:21556) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5218 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/4/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda öngörülen esaslar doğrultusunda denetim görevini yerine getirmediğinden dolayı denetim faaliyetleri tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanları ile 3 ve daha fazla süre ile geçici olarak durdurulan Ticaret Sicil Numarası ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. nin, aynı Kanunun Denetim faaliyetinin durdurulması

14 ve izin belgesinin iptali başlıklı 8. maddesinde yer alan...faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir. hükmü ve tarihli sayılı Resmi Gazete de ilan edilen Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ in 5. maddesinin 2. fıkrası gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptali ve bu kararının Resmi Gazete de ilan edilmesi, Bakanlık Makamının tarihli ve 5219 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/5/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, Devlet Mahallesi, Karasu Cad., 30LIID pafta, 5440 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Adapazarı Ticaret Odası kayıtlı 276 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akova Yapı Denetim Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları; Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nejdet İLKMEN (Denetçi No: 10462, Oda Sicil No: 6956) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Sibel ZOR (Denetçi No: 15661, Oda Sicil No: 21556) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5220 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6191/6/ tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Gamze Şeyda ÇAYIROĞLU (Kontrol Oda Sicil No: 83974) hakkında tesis edilmiş olan işlem, tarih ve 5221 sayılı Makam Oluru ile iptal edilmiştir. 6191/7/1-1 Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi Ece Mahallesi, 39 pafta, 1017 ada, 8 parsel üzerindeki YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 7. maddesinin 2. fıkrasında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1343 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kocatepe Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi İnşaat Mühendisi Serkan KOYUNCU (Oda Sicil No: 53264), İnşaat Mühendisi Vahap Varol ÜLGEN (Oda Sicil No: 56390); Sorumlu denetim elemanları; Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mustafa Sabri ÜRE (Denetçi No: 16602, Oda Sicil No: 46803), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hülya ARIKFİDAN (Denetçi No: 17070, Oda Sicil No: 47803), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Necmi ARSLANOĞLU nun (Denetçi No: 18916, Oda Sicil No: 13533) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (Bir) Yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5222 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/8/ sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nin Yapı Denetim Kuruluşunun Şube Aracılığıyla Faaliyet Göstermesi ve Şubede Görevlendirilecek Personel başlıklı 17. Maddesinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği anlaşılan 2347 Ticaret Sicil No ile İzmit Ticaret Odasına kayıtlı 258 no lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Met Yapı Denetim A.Ş. nin denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak

15 durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5223 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6191/9/1-1 Aydın ili, Merkez ilçesi, 2449 ada, 2 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Yalçın YAŞAN (Denetçi No:447, Oda Sicil No:7033), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Akif BAŞARIK (Denetçi No:2494, Oda Sicil No:2984) ve Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Ayşen Özden ÇAYIRLI nın (Oda Sicil No:45055) denetim faaliyetlerinin, denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5238 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/10/1-1 Aydın ili, Kuşadası ilçesi, Davutlar belediyesi, 31 pafta, 3270 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a),(c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2845 Ticaret Sicil No ile Kuşadası Ticaret Odasına kayıtlı 79 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Adayapı Denetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Cevdet TEMİZER (Denetçi No:1423, Oda Sicil No:10632),Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Şeniz EVGAR (Denetçi No:12549, Oda Sicil No:13242) ve aynı Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Kontrol Elemanı Makine Mühendisi Yılmaz ERSOY un (Oda Sicil No:64105) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 2 (iki) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5239 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 6191/11/1-1 Sakarya İli, Ferizli İlçesi, 30L4B pafta, 5429 parsel üzerindeki yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) ve (c) fıkralarında belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odası kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Ayhan UÇAR (Oda Sicil No:60954), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nihat TOKSÖZ (Denetçi No: 11030, Oda Sicil No:16519), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Mehmet YORTANLI (Denetçi No: 12971, Meslek Oda Sicil No:17748), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Muhammet Fatih ŞAHİN (Oda Sicil No:76591) ve Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Arzu AYAN ın (Oda Sicil No:69657) ın denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 5240 sayılı Olur u ile uygun görülmüştür. 6191/12/1-1

16 tarih ve sayılı Resmi Gazete: Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971, Oda Sicil No:36699) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/146-K.2012/1051 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Avcılar İlçesi, M. Kemal Paşa Mahallesi, 47 pafta, nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Standart Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti. nin Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Hüseyin KALYONCU (Denetçi No:4971, Oda Sicil No:36699) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5208 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 5633/1/1-1 Kent Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Halit KOSİF (Denetçi No:596) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/906-K.2012/868 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline hükmedildiğinden; İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 31 pafta, 820 ada, 30 nolu parsel üzerindeki inşaatla ilgili yapılan inceleme neticesinde tarih ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Kent Yapı Denetim Ltd. Şti. nin Proje ve Yapı Denetçisi Elektrik Mühendisi Halit KOSİF (Denetçi No:596) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi, tarih ve 5206 sayılı Makam Olur u ile iptal edilmiştir. 5633/2/ No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altındağ Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi nin tarihli ve E.2012/1060 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması na hükmedildiğinden; Bolu İli, Gerede İlçesi, Demirciler Mahallesi, 153 ada, 10 nolu parsel üzerindeki YİBF Nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Altındağ Yapı Denetim ve Müş. Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 5207 sayılı Makam Olur ile durdurulmuştur. 5633/3/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: 650 No lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Ankara 7. İdare Mahkemesi nin 2012/2747 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, adı geçen Mahkemenin tarihli ve E.2011/2747 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulması na hükmedildiğinden, denetimini üstlendiği İstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Orhangazi mahallesi, G22A05B1C pafta, 7573 ada, 8 nolu parsel üzerindeki inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre denetlemediğinden, tarihli ve sayılı Resmi Gazete ilanı ile Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütmesi, tarih ve 4880 sayılı Makam Olur u ile durdurulmuştur. 5363/ tarih ve sayılı Resmi Gazete: Malatya İli, Merkez İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 5662 ada, 5 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile

17 Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 996 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Metro Kent Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Eşref BİLGİÇ (Oda Sicil No:62871), Kontrol Elemanı İnşaat Mühendisi Yusuf ÖZBİLEN (Oda Sicil No:68964), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Mehmet Ali ÖZEN (Denetçi No:12999, Oda Sicil No:10586), Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hasan Hayati GÜL (Denetçi No:16905, Oda Sicil No:29280), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Hanifi AKGÜL (Denetçi No: 17318, Oda Sicil No:11373) ve Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Cemil ÖZASLAN ın (Denetçi No:16877, Oda Sicil No:17768) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazetede ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4725 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/1/1-1 Malatya İli, Arguvan İlçesi, Bahçeli Mahallesi, - ada, 858 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1370 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tan Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Yener TANRIVERDİ (Denetçi No:19126, Oda Sicil No:47404), Proje ve Uygulama Denetçisi Mimar Nedim SAYGUN (Denetçi No:19127, Oda Sicil No:6668), sorumlu denetim elemanları Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik Mühendisi Osman KOÇAK (Denetçi No:18731, Oda Sicil No:7644), Proje ve Uygulama Denetçisi Makine Mühendisi Anlam ÇİL (Denetçi No:18714, Oda Sicil No:60921), Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Basri ARDAĞ (Denetçi No:13697, Oda Sicil No:38944) ve Yardımcı Kontrol Elemanı İnşaat Teknikeri Ali Rıza YILMAZ ın (T.C. NO: ) denetim faaliyetlerinin aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4724 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/2/1-1 Samsun İli, İlkadım İlçesi, Derebahçe Mahallesi, 4146 Ada, 19 Parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1324 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nehir Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Emel BAYRAMLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18308, Meslek Odası Sicil No: 60526), sorumlu denetim elemanları İnşaat Mühendisi İhsan ÖZER (İnşaat Mühendisi,Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14490, Meslek Odası Sicil No: 10717) ve Gökhan KAYA nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 84491) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4722 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/3/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız

18 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Meslek Odası Sicil No:22081), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve Sefa ÇETİN in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:25028) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4715 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/4/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (I Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Meslek Odası Sicil No:22081), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve İrfan TOHUMCU nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:71437) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4720 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/5/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (F Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Meslek Odası Sicil No:22081), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve Sefa ÇETİN in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:25028) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4717 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/6/1-1 Erzurum ili, Aziziye ilçesi, 20F3 pafta, 6948 ada, 4 parsel üzerindeki YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 15041/21018 Ticaret Sicil No ile Erzurum Ticaret Odasına kayıtlı 1136 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dadaş Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Oğuz Tarık TİMUROĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:68478), Gökhan KESKİN, (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:77261) sorumlu denetim elemanları Abdüsselam

19 SUNGUR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11581, Meslek Odası Sicil No: 30507), Hüseyin EREN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14231, Meslek Odası Sicil No: 11129), Besim Ömer DARTAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13762, Meslek Odası Sicil No: 9356), Ruhi OKTAY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13492, Meslek Odası Sicil No: 12866) ve İsmail SAKİN in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14485, Meslek Odası Sicil No: 6357) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 4 (dört) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4723 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/7/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (K Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Vahit Kutlu SALTIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13020, Meslek Odası Sicil No:11178), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve Ebru BALCIOĞLU nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:66458) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4721 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/8/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (H Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Meslek Odası Sicil No:22081), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve Cengiz KAMİL in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:49772) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4719 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/9/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (G Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız

20 Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Meslek Odası Sicil No:22081), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve Sefa ÇETİN in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:25028) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4718 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/10/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (E Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Meslek Odası Sicil No:22081), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve Sefa ÇETİN in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No:25028) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4716 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/11/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Meslek Odası Sicil No: 61488), sorumlu denetim elemanları Osman SALKIM (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10174, Meslek Odası Sicil No:22081), Suat SIKICI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10130, Meslek Odası Sicil No: 10788) ve Murat GÖKTENTÜRK ün (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: ) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi, durdurma kararının Resmi Gazete de ilan ettirilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının tarihli ve 4714 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 5210/12/1-1 Balıkesir İli, Edremit İlçesi, Altınoluk Beldesi, Küçüksu Mahallesi, Çanakkale yolu üzeri Pınar Sitesi yanı, 9 Eylül Caddesi 19K IV pafta, 742 ada, 1 nolu parsel üzerindeki YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. ve 6. maddelerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan Ticaret Sicil No ile Balıkesir Ticaret Odasına kayıtlı 477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı ve yetkilisi Erkan KAYIN (İnşaat Mühendisi,

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete:

30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete: B-ST Yapı Denetim A.Ş. nin Proje ve Yapı Denetçisi Makine Mühendisi Ali Nazilli (Denetçi No : 393, Oda Sicil No : 8868) hakkında 10/8/2007 tarihli 26609 sayılı

Detaylı

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete

03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete 03.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete Bakanlık Makamının 11/11/2004 tarih ve 2691 sayılı oluru ile 30/9/2004 tarih ve 25599 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ülke Yapı Denetim A.Ş. ile denetçi

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun No : 4708 Kabul Tarihi : 29 Haziran 2001 Resmi Gazete : 13 Temmuz 2001/24461 Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1.- Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN

ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ASYA KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ÖDENMİŞ SERMAYEMİZİN 300.000.000.- YENİ TÜRK LİRASI NAKİT KARŞILIĞI 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASI İÇ KAYNAKLARDAN KARŞILANMAK SURETİYLE 300.000.000.-YENİ TÜRK LİRASINDAN

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 08 25 Ağustos 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Ağustos 2011 Sayı 493 İÇİNDEKİLER - - - - - - - Ekli Listede

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU MARİTAŞ İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. Tarih: 19.07.2013 R. No: 2013A219 FİKİRTEPE PROJE ALANI MEVCUT DURUM DEĞER TESPİTİ ÇALIŞMASI KADIKÖY/ İSTANBUL TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti

Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Tasarım / Baskı Ümit Ofset Form Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı No: 41/1 İskitler - Ankara Tel : 0312 384 26 27 Fax : 0312 384 17 07 info@umitofset.com.tr www.umitofset.com.tr

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13/7/2001-24461 Madde 1- Amaç, kapsam ve tanımlar Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU Şirkete Genel Bakış EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Bakanlar Kurulu nun 26.12.1990 tarihli kararı çerçevesinde, Emlak Yapı Anonim Şirketi ile İnşaat ve İmar Anonim

Detaylı

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri

Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Yapı Denetimi Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri Ekim - 2010 ANKARA 1 BASKI Ümit Ofset Form Mat. San. Tic. Ltd. Şti. Kazımkarabekir Caddesi No:41/1 Altındağ / Ankara Tel no: 0

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013

MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 MECLİS TARİHİ : 08.01.2013 DÖNEM NO : 1 T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2013 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARAR TUTANAĞI Belediye Meclisi 08.01.2013 Salı günü saat 16.00'da

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 04.01.2013 Karar No : 1 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Davacı Cevdet

Detaylı

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL

4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 4.2 SEMİNER-SÖYLEŞİ-PANEL 128 ANKARA ŞUBE Ankara Şube Üyesi Selim YÜCEL tarafından meslektaşlarımızın en çok istihdam edildiği sektörlerden biri olan çimento alanında TS EN 206-1 Kapsamında Beton, Üretimi

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. DLET BKNLĞ EĞİTİM DİRESİ BŞKNLĞ YRG MEVZUT BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-31 Ocak 2012 Yayımlandığı Tarih 31 Ocak 2012 Sayı 2012-2 İÇİNDEKİLER - - - - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez

Detaylı

Yönetim Kurulu Başkanımızdan

Yönetim Kurulu Başkanımızdan Yönetim Kurulu Başkanımızdan Aslıhan ÇELEBİ AGMD Yönetim Kurulu Başkanı Değerli Üyelerimiz, 12 Nisan 2014 tarihinde yapılan Derneğimizin olağan genel kurulunda yapılan seçimler sonucunda, teveccühünüzle

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org

FAALİYET RAPORU 2011-2014. Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... www.turkhabersen.org FAALİYET RAPORU 2011-2014 Büyük Bir Sevdanın, Büyük Bir Mücadelenin Adı... Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası 5. OLAĞAN GENEL KURULU FAALİYET RAPORU HAZIRLAYAN

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ADALET BAKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARGI MEVZUATI BÜLTENİ Bültenin Kapsadığı Tarihler 05-27 Kasım 2011 Yayımlandığı Tarih 28 Kasım 2011 Sayı 499 İÇİNDEKİLER - - - - - Çocuklarla Kişisel İlişki

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ. 2012-2014 Çalışma Raporu TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ 2012-2014 Çalışma Raporu MAYIS 2014 1 YÖNETİM KURULU (ASİL) BAŞKAN Mustafa SÖNMEZ 2. BAŞKAN M. Atılgan SÖKMEN GENEL

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I

TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I TMMOB MİMARLAR ODASI DERDEST DAVALAR RAPORU BÖLÜM I 1- Çırpıcı Çayırı Vadisine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar planlarının iptali davası : Dosya sıra no : 14 Mahkemesi : İstanbul 4. İdare Mahkemesi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 15 Temmuz 1996 PAZARTESİ Sayı: 22697 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Atatürk Üniversitesinden

Detaylı