SAYI: 192 May s Haziran Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 192 May s Haziran 2015. Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar"

Transkript

1 SAYI: 192 Mays Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar 8 Banka hesap numaralar İngilizce Yeterlik Snavlar 12 Bütünleme Snavlar 18 Özel Öğrenci Başvurular 20 Sonbahar Dönemi Kaytlar Hatrlatma 23 ODTÜ Onur İlkesi 24 1

2 ÖNEMLİ TARİHLER Akademik Takvim 25 Haziran 2015 Uzatlmş Bahar Dönemi (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin başlamas Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (Temel İngilizce Bölümü) Yaz Okulu etkileşimli kaytlar ve danşman onaylar (önlisans, lisans ve Haziran 2015 lisansüstü programlar ) Haziran 2015 Yaz Okuluna özel öğrenci başvurular ve kaytlar 27 Haziran 2015 Mezunlar Günü 28 Haziran 2015 Diploma Töreni 29 Haziran 2015 Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin başlamas 2 Temmuz 2015 Yaz Okulu Temel İngilizce Bölümü derslerinin başlamas Lisansüstü kabul sonuçlarnn Enstitü Anabilim Dal Başkanlklar tarafndan 6 Temmuz 2015 Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi 10 Temmuz 2015 Gerekçeli durumlarda yaz okulu katk pay iade başvurusu için son gün Lisansüstü kabul sonuçlarnn ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafndan ilan ve 10 Temmuz 2015 ÖİDB ye iletilmesi Temmuz 2015 Ramazan Bayram (Arife:16 Temmuz Perşembe, Bayram 3 gün) 31 Temmuz 2015 Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin kesilmesi 31 Temmuz 2015 Uzatlmş Bahar Dönemi (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin kesilmesi YDYO İngilizce Yeterlik Snav (Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarm saat önce snav yerinde olunmaldr) (Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB Uzatlmş Bahar Dönemine 3 Ağustos 2015 devam eden ve yönetmelik çerçevesinde snava girme hakk olanlar için) Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin kesilmesi (Bayram tatili nedeniyle 16 Temmuz Perşembe ve 17 Temmuz Cuma günü işlenemeyen dersler için 10 Ağustos Pazartesi: Perşembe gününün ders 11 Ağustos 2015 program, 11 Ağustos Sal: Cuma gününün ders program uygulanacak) Ağustos 2015 Yaz Okulu sonu snavlar Uluslararas öğrenciler için Eğitim Öğretim Yl lisans programlar 19 Ağustos 2015 başvurular için son gün 19 Ağustos 2015 Yaz Okulu notlarnn verilmesi için son gün (saat: 24:00) 20 Ağustos 2015 Yaz Okulu notlarnn ilan edilmesi Ağustos 2015 Öğretim elemanlar için Yaz Okuluna ait maddi hata not girişleri (saat:24:00) Ağustos 2015 Yaz Okuluna ait Incomplete (I) not girişleri (saat: 24:00) Yaz Okuluna ait maddi hata notlarnn Bölüm Başkanlklar tarafndan Ağustos 2015 onaylanmas (saat:24:00) 27 Ağustos 2015 Incomplete (I) notlarnn ilan 2

3 2015 YAZ OKULU MEVZUAT Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi aşağda belirtilen web adresinde yer almaktadr. dogu teknik universitesi yaz okulu yonergesi 0 Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden, yl içi ortalamalar olduğu için Haziran Yeterlik Snavn alamayanlar ve/veya Haziran Yeterlik Snavnda başarsz olanlardan isteyenler yaz okuluna devam edebilir. AÇILAN/KAPATILAN DERSLER Yaz okulunda açlan derslere aşağda belirtilen web adresinden ulaşlabilir. Matematik Bölümü ve Modern Diller Bölümü tarafndan verilen derslerde kontenjanlarn snrl olmas nedeniyle taleplerin tümünün karşlanmas mümkün olmamaktadr. Bu bölümler tarafndan verilen derslere kayt koşullar için (öncelikler, ders kapasitesi güncellenme saatleri vb.) ayrca dersi veren bölümün web adresinde yer alan duyurularn izlenmesi gerekir. Üniversite Yönetim Kurulu karar ile Yaz Okulu derslerinde en az öğrenci says 20 olarak belirlenmiştir. 20 den az öğrencinin kayt olduğu dersler (Fakülte/Enstitü/MYO Yönetim Kurulunun gerekçeli karar ile açk tutulmas gereken dersler hariç) kapatlr. Bu nedenle kaytlar bitiminde yaplacak incelemeler sonrasnda baz derslerin kapatlmas mümkündür. YAZ OKULU TAKVİMİ Yaz okulu etkileşimli kaytlar, danşman onaylar, öğrenim ücreti ödeme tarihleri, mazeretli durumlarda öğrenim ücreti iade için son tarih vb. tarihler akademik takvimde yer almaktadr. takvim ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR Etkileşimli kayt aşağdaki işlemlerden oluşur: 1. Katk paynn ödenmesi 3

4 4 2. Etkileşimli ders kaydnn yaplmas (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç) 3. Danşman onaynn alnmas (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç) Kayt süreci bittikten sonra, bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci yaz okuluna kayt yaptrmamş saylr. KAYIT PROGRAMI Kaytlar URL adresi üzerinden yaplr. Kayt program etkileşimli kaytlarn ilk günü Saat 9.00 da açlr, kaytlarn son günü Saat de kapatlr. Danşman onay program etkileşimli kaytlarn ilk günü Saat da açlr, kaytlarn son günü Saat de kapatlr. Yaz okulunda aşamal kayt uygulamas yaplmaz. Bütün öğrenciler (üniversite içinden/dşndan, kablolu/ kablosuz) ayn anda sisteme giriş yapabilir. Kayt annda birden fazla kayt ekran açlmamas gerekir. Birden fazla ekran açlmas durumunda hatal kayt yaplmas olasdr. DANIŞMAN ONAYLARI Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacaklar dersler ile ilgili olarak danşmanlar ile görüşmeleri önerilir. Danşman onay işlemi iki şifre (öğrenci+danşman) kullanlarak yaplr. Öğrenci kayt işlemini tamamladktan sonra danşman ile bir araya gelir ve onay işlemini birlikte gerçekleştirir. Danşmann bulunmadğ durumlarda Bölüm Başkanlar da danşman onay vermeye yetkilidir. Danşman ONAY alnmamş kaytlar geçersizdir. KAYIT PC SALONLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ Kaytlarn yapldğ PC salonlarnda kayt programnn kullanm konusunda öğrencilere yardmc olacak görevliler bulunur.

5 Kaytlar için açk olacak PC Salonlar aşağda belirtilen web adresinde ilan edilir. https://bidb.metu.edu.tr/kayit (Türkçe) https://cc.metu.edu.tr/register (İngilizce) ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ Kaytlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanc kodlarnn şifreleri ile yapldğndan şifrelerin etkileşimli kaytlar başlamadan önce kontrol edilmesi ve problemler için ilgili görevliye (BİDB/B Kat/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde ( ile ) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulmas gerekir. Kaytlar süresince yaplan şifre değişikliklerinde https://register.metu.edu.tr/ adresine (kayt programna) erişim 30 dakika sonra sağlanr. KAYIT SORUNLARI İLE İLGİLİ BİRİMLER BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanml kullanc kodu/şifre işlemleri için ilgili görevliye (BİDB/B Kat/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde ( ile ) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulur. Dersin alnma kriteri için (dersin verildiği bölüm, ders kategorisi, kapasite, not ortalamas vb.) dersi veren bölümün sekreterliğine başvurulur. Öğrenim ücreti ile ilgili olarak Öğrenci Katk pay Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlğ/ 2. Kat) başvurulur. Kütüphane borcu için Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlğna (KDDB) başvurulur. Kayt onay aldktan sonra bir değişiklik yaplmas gerektiğinde, onay kaldrmak üzere danşmana başvurulur. Kayt ile ilgili sorular adresine iletilebilir. KAYIT PROGRAMININ KONTROLLERİ Kayt program öğrenci baznda baz yönetmelik kontrollerini yapar ve öğrencilere uyar mesajlar verir. Derslere kayt, bölüm kullanclar tarafndan belirlenen koşullara (dersten alnan önceki not, dersin verileceği bölüm, snf, soyad, kapasite vb. koşullar) göre yaplabilir. Kayt program önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapar. Önkoşul kontrolü yönetmelik gereği, kaytl olunan bölüm/ program baznda değil, ders baznda (katalogda tanmlandğ şekilde) yaplr. Kayt yaplmak istenen ders için ön koşul sağlanmamş ise program bu derse kayt izni vermez. 5

6 Bölümlerin müfredatlarnda yer alan seçmeli ders kategorileri aşağda belirtilmiştir. Bölümler birbirinden farkl olan tanmlar kullanmaktadrlar. Technical Nontechnical Elective, Departmental Nondepartmental Elective, Restricted Elective, Elective, Free Elective Öğrenciler seçmeli derslerine kayt olurken sadece kendi müfredatlarnda belirtilen kategorilerde kayt olabilir. Dersler, bölümler baznda ve kategori tanmlarna göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS) tanmlanmştr. Bir ders ya sistemde tanmlandğ statüde ya da Free Elective olarak (bu tanm kullanan bölümler için) alnabilir. Ders kategorileri ile ilgili bilgilere aşağda belirtilen web adresinden ulaşlabilir. https://oibs2.metu.edu.tr/view_student_course_categories_178 ODTÜ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKALARI ODTÜ bilişim kaynaklar kullanm politikalar konusunda bilgilere https://bidb.metu.edu.tr/671 odtu bilisim kaynaklari kullanim politikalari web adresinden ulaşlabilir. 6

7 ANKARA KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKK) YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER KKK Yaz Okulunda açlacak dersler ve yaz okulu kaytlarna ilişkin bilgilere web adresinden ulaşlabilir. KKK Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler Ankara kampusunda kaytl olduklar Bölüm Başkanlğna başvurur. Başvurusu uygun görülen öğrenciye ait bilgiler ilgili bölüm başkanlğ tarafndan KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne iletilir. Başvurusu kaytl olduklar bölüm başkanlğ tarafndan uygun görülen öğrenciler web adresinde yer alan Yaz Okulu Ön Kayt Formu nu doldurur. Başvurusu KKK tarafndan uygun görülen, yaz okulu öğrenim ücretini ödeyen ve ön kayt işlemleri tamamlanan öğrenciye ait bilgiler KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafndan öğrencinin Ankara kampusunda kaytl olduğu bölüm başkanlğna bildirilir. Ankara kampusunda ilgili öğrenci için Bölüm Başkanlğnn önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu karar alnr. Öğrencinin KKK yaz okulunda aldğ dersleri içeren karar ÖİDB ye iletildikten sonra kayt işlemleri ÖİDB tarafndan tamamlanr. Ankara kampusu öğrencileri Kuzey Kbrs Kampusu Yaz Okulunda Ankara Kampusunda geçerli olan kredi başna ücreti öderler. Yurt ücretleri vb. bilgilere adresinden ulaşlabilir. KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN ANKARA KAMPUSU YAZ OKULUNDA DERS ALMAK ISTEYENLER Kuzey Kbrs Kampusu öğrencilerinden Ankara kampusunda ders almak isteyen öğrencilere ait bilgilere adresinden ulaşlabilir. 7

8 8 YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ ÖNEMLİ TARİHLER Öğrenci Katk Pay Ofisi (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlğ/2. Kat) Tel : , Faks: 0 (312) e-posta: Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ) Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (Temel İngilizce Bölümü) 10 Temmuz 2015 Gerekçeli durumlarda katk pay iade işlemleri için başvuru son tarih YAZ OKULU KATKI PAYI MİKTARLARI a) Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk Okulu) için 120 Saatlik Yaz Okulu Program Ücreti (**) FAKÜLTE/ENSTİTÜ TC UYRUKLU YABANCI UYRUKLU (TL) (TL) Mimarlk, Mühendislik İktisadi ve İdari Bilimler Fen Edebiyat (Fen Programlar) Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programlar) Eğitim Lisansüstü Programlar ODTÜ SUNY Uluslararas Ortak Programlar b) Lisans Programlar için Kredi Başna Ücret (*) FAKÜLTE TC UYRUKLU YABANCI UYRUKLU (TL) (TL) Mimarlk, Mühendislik İktisadi ve İdari Bilimler İktisadi ve İdari Bilimler SUNY Programlar Fen Edebiyat (Fen Programlar) Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programlar) Eğitim Eğitim SUNY Programlar Meslek Yüksek Okulu 17 2.Öğretim Meslek Yüksek Okulu 17 c) Lisansüstü Programlar için Kredi Başna Ücret (*) ENSTİTÜ TC UYRUKLU YABANCI UYRUKLU (TL) (TL) Tüm örgün öğretim programlar Bilgisayar Mühendisliği (ikinci öğretim) Yazlm Mühendisliği (ikinci öğretim) Uluslararas İlişkiler (ikinci öğretim) Medya ve Kültürel Çalşmalar (ikinci öğretim)

9 YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ Yaz okulu öğrenim ücretlerine aşağdaki web adresinden ulaşlabilir. okulu katki payi Yaz Okulunda bütün öğrenciler öğrenim ücreti öder. Aşağda belirtilen kurumlardan burs alan uluslararas öğrencilerin yaz okulu ödemeleri ilgili kurumlar tarafndan yaplr. İslam Kalknma Bankas Burslusu öğrenciler Afgan Hükümeti Burslusu öğrenciler Pakistan Hükümeti Burslusu öğrenciler Türkiye Burslusu olan öğrenciler Yaz okulu öğrenim ücreti ödemeleri kredi baznda hesaplanr. Yani, öğrencilerin almş olduklar her bir kredili ders için öğrencinin kaytl bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi baznda toplam öğrenim ücreti/öğrenim ücreti ödenir. Kredisiz dersler için (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) iki kredi üzerinden ödeme yaplr. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans program öğrencileri, bir başka ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programndan ders aldklarnda, kendi programlarnn ders ücretlerinin dşnda ayrca ders aldklar diğer programn kredi başna öğrenim ücretini de ilgili ders için öderler. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans program öğrencileri, birinci öğretim programndan ders aldklarnda ilgili ders için birinci öğretim program öğrencilerinin ödedikleri kredi başna öğrenim ücretini öderler. BANKA DEKONTLARI Öğrenim ücreti Öğrenim ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaralar başlğ altnda belirtilen bankalarn On Line Öğrenim ücreti Hesap Numaralar na ödenecektir. Öğrenciler bankaya öğrenim ücretini öderken mutlaka öğrenci numaralarn belirtmeli, ayrca öğrenci numaralarn dekont üzerine işletmelidir. Banka şubelerinden (şehir içi/ dş) On Line Öğrenim ücreti Hesap Numaralar na yaplan ödemeler için havale ücreti alnmaz. Gerekçeli durumlarda öğrenim ücretinin iade işlemlerinde banka dekontunun sunulmas zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafndan saklanmas önerilir. 9

10 KAYIT PROGRAMININ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafndan çevrimiçi (online) olarak yaplr. Öğrenciler ödeme yaptktan hemen sonra kayt programna girebilir. Kayt program öğrencilerin ödeme bilgilerini kontrol eder. Ödeme yapmayan/eksik yapan öğrenciler kayda giremez. Kayt süreci başlamadan önce aşağda belirtilen web adresindeki programdan ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi önerilir. ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ takvimde belirtilen öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayt olacağ derslerin açlmamas, derse yeterli sayda öğrencinin kayt olmamas nedeni ile derslerin kapatlmas vb. durumlarda ödenmiş olan öğrenim ücreti iade edilir. Öğrenim ücreti iade işleminin yaplabilmesi için aşağda belirtilen web adresinden temin edilen formun doldurularak çktsnn alnmas, ödeme dekontunun (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri ödeme dekontunu ilgili bölüme onaylatmaldr) aslnn forma eklenmesi ve Öğrenci Katk Pay Ofisine teslim edilmesi gerekir. https://oibs2.metu.edu.tr/student_payback_application_233/ ODTÜ DE İLGİLİ BİRİM Katk pay, öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katk Pay Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlğ/ 2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarnn çözümü için bu birime başvurabilirler. 10

11 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI Akbank Banka şubelerinden ve internet üzerinden ödeme yaplabilir. İş Bankas Banka şubelerinden, internet üzerinden ve bankamatik ile ödeme yaplabilir. KATKI PAYI (TL) TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil) KATKI PAYI (DOLAR) (*) TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil) ÖĞRENİM ÜCRETİ (SUNY/ ULUSLAR Vakflar Bankas Banka şubelerinden, internet üzerinden ve bankamatik ile ödeme yaplabilir. Yap Kredi Bankas Banka şubelerinden ödeme yaplabilir. On Line Katk Pay Hesab ARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay ÖĞRENCİLERİ) Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab İKİNCİ ÖĞRETİM MESLEK YÜKSEK OKULU İŞ YAŞAMI TEMELLİ ÖĞRENME/WBLS ORTAK PROGRAMI HESABI SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab TR

12 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI BAŞVURULARI GENEL BİLGİLER Öğrenci İşleri Daire Başkanlğ Başvuru Birimi Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E ileti : Eğitim Öğretim Dili Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde eğitim öğretim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü programlara başlayabilmek için öğrenciler İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadr. Lisans programlarnda, anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlar ile en az son üç ylnda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarnn devam ettiği ortaöğretim kurumlarnda eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlarn İngilizce yeterlikleri Yabanc Diller Yüksekokulu tarafndan değerlendirilir. Lisansüstü programlarda, resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlar olup İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez. Belgelerin geçerlik süresi Üniversite Senatosu tarafndan eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce yeterlik snavlarnn geçerlik süresi iki yldr. Lisansüstü programlara başvurulduğu anda iki yldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara "başvuru" aşamasnda geçerli olan belge "kayt" aşamasnda da geçerli kabul edilir. Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararas geçerli snav sonucunu sunabilecekleri tarihler Temel İngilizce Bölümü öğrencileri Temel İngilizce programndan muaf saylmalarna yeterli olarak belirlenen TOEFL vb. uluslararas geçerli belgeleri, Bahar dönemi sonunda; Temel İngilizce Bölümünde Derslerin Kesilmesi tarihi ile Güz dönemi etkileşimli kaytlarn son günü arasnda Öğrenci İşleri Daire Başkanlğ'na teslim edebilirler, bu tarihler dşnda belge kabul edilmez. Sunulan belgelerin doğruluğu araştrlr ve geçersiz belge sunan öğrenciler hakknda ilgili yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde işlem yaplr. 12

13 Lisansüstü programlar Yönetmelik gereği lisansüstü programlara başlayabilmek için tüm öğrenciler (resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlar olup İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç) İngilizce Yeterlik Belgesi sunmak zorundadr. Üniversite Senatosu tarafndan eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce Yeterlik Snavlarnn geçerlik süresi iki yldr. Programa başvurulduğu anda iki yldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasnda geçerli olan belge kayt aşamasnda da geçerli kabul edilir. Ancak yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadr. Son dört dönem içinde (kayt olunacak dönem hariç, başvurunun yapldğ dönem dahil olmak üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ de lisansüstü öğrencisi olup ayn veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayt srasnda İngilizce Yeterlik belgesi istenmez, programa doğrudan kaytlar yaplr. Ancak yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadr. Doktora yeterlik aşamasnda yeni tarihli İngilizce yeterlik belgesi istenmez. Programa başvuru aşamasnda sunulan İngilizce yeterlik belgesi geçerli kabul edilir. Telafi Snav ODTÜ İngilizce yeterlik snavna herhangi bir sebeple girmeyenlere veya giremeyenlere telafi snav verilmez. ÖNEMLİ TARİHLER 25 Mays 8 Haziran 2015 Başvuru Tarihleri (on line) (Saat:17.00) İngilizce Yeterlik Snavna girecek olan öğrencilerin 10 Haziran 2015 (Saat 13:00) isim listesi ve snav yerlerinin duyurulmas 1. Oturum Saat 10:00 2. Oturum Saat 14:00 Snav oturumlarndan yarm saat önce snav yerinde 11 Haziran 2015 olunmaldr. Lisansüstü programlara başvuran adaylarn snav 17 Haziran (Saat 17:00) sonuçlarnn duyurulmas 18 Haziran (Saat 17:00) Diğer adaylarn snav sonuçlarnn duyurulmas 13

14 SINAV ÜCRETİ: 75 TL SINAV ÜCRETİNİN ÖDENECEĞİ BANKA HESAP NUMARALARI İş Bankas TR Yap Kredi Bankas TR Vakflar Bankas TR Akbank TR Garanti Bankas TR Ziraat Bankas TR Halk Bankas TR BAŞVURU SÜRECİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA BAŞVURU (ON LINE) İngilizce Yeterlik Snavna başvurular (http://aplication.metu.edu.tr) web adresinde yer alan İNGİLİZCE YETERLİK SINAV BAŞVURULARI başlğ üzerinden yaplacaktr. ODTÜ öğrencileri ve mezunlar başvuru sistemine kullanc kodlar ve şifreleri ile giriş yaparlar. ODTÜ dşndan olan adaylara program kullanc kodu ve şifresi verir. Aday, başvuru programna bilgi girişi yapar, fotoğrafn ve snav ücreti ödeme dekontunu sisteme yükler. Başvurusunu tamamlayan aday, programdan İngilizce Yeterlik Snav Giriş Belgesi alr. Fotoğraf biyometrik özellikte (5x6 cm, minimum 5x5 cm) ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine baslan, arka fonu beyaz renkte) olmaldr. Snava girme hakk olan adaylarn listesi ve snav yerleri snavdan bir gün önce Yabanc Diller Yüksekokulu nun adresinde duyurulacaktr. İngilizce Yeterlik Snav günü adaylarn snava girebilmesi için Nüfus Cüzdan veya Pasaport sunmas zorunludur. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI İngilizce Yeterlik Snav sonuçlarna aşağda belirtilen adresten ulaşlabilecektir. Öğrenciler için: Akademik birimler için: adresinde yer alan 103 nolu View Exam Results program. 14

15 Program Enstitülerin ve Bölüm Başkanlıklarının kullanımına açıktır. Bu nedenle ODTÜ içinde herhangi bir birime sunulmak üzere sınav sonuç belgesi verilmeyecektir. ODTÜ dışına sunulmak üzere belge almak isteyenler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurabilirler. ODTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA GİREN ADAYLARIN STATÜLERİ VE SINAV DÖNEMLERİ HAZİRAN TEMMUZ EYLÜL (1. hafta) EYLÜL (4. hafta) ARALIK Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (*) ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler (***) Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB Uzatılmış Bahar Dönemine devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (*) Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler (*) Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (*) Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden ilişiği kesilmiş durumda olup, yönetmelik çerçevesinde sınav hakkı bulunanlar(**) ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler (***) Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerden geç kayıt olanlar (*) Ek kontenjan ile ODTÜ ye yerleşenler(*) ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler (***) Sınava girme amacı (*) Temel İngilizce Bölümünden muafiyet ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muafiyet (**) İlişik kesilme nedeninin ortadan kaldırılması, Temel İngilizce Bölümünden muafiyet ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muafiyet (***) Lisansüstü programlara ve/veya araştırma görevliliğine başvuru LİSANS PROGRAMININ ZORUNLU ENG 101 DERSİNDEN MUAFİYET ODTÜ İYS sınavı veya eşdeğeri uluslararası sınavlar ile Senato tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler lisans programının zorunlu ENG 101 dersinden (kredili) olarak muaf olurlar. Muaf olunan dersin kredisi ve (AA) notu öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılır, dönem not ortalaması hesabına katılmaz. 15

16 Öğrenciler, eğitim öğretim yl başnda veya Temel İngilizce Bölümünde eğitim gördükten sonra girecekleri İngilizce Yeterlik Snavndan en az 85 puan aldklar takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar ve altnda puan alan öğrenciler ENG 101 dersini almak zorundadr. Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrca başvuru yapmazlar. İngilizce Yeterlik Snavnda muafiyet için gereken puan alamayan ya da snava hiç girmemiş olan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafndan belirlenmiş olan tarihler içinde denkliği kabul edilen uluslararas snavlardan eşdeğerde not alndğna dair belge getirdikleri takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar. Aşağda belirtilen programlarda zorunlu ENG 101 dersi yer almadğ için bu dersten muafiyet de söz konusu değildir. İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği SUNY, Küresel Siyaset ve Uluslararas İlişkiler SUNY, Meslek Yüksekokulu SINAV KURALLARI 1. Snava girecek adaylar yanlarnda nüfus cüzdan veya pasaport, yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmaldrlar. 2. Snava girecek adaylarn snav salonuna aşağdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri snav süresince verilecek aralarda kullanmalar yasaktr: Her türden çanta (el çantas, srt çantas vs.); herhangi bir elektronik cihaz (çağr cihaz, telefon, cep telefonu, avuç içi bilgisayar, elektronik tercüme cihaz, kronometre, alarml saat, fotoğraf makinesi, veri depolama ve aktarmnda kullanlabilecek her türden cihaz); kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, snav sorularnn yantlanmasnda yararlanlabilecek her tür basl yayn. Yukardaki kurallardan herhangi birisine aykr hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayn snav sonucu iptal edilir. 3. Snavn her oturumu için, snav başlamadan 30 dakika önce snav yerinde bulunulmas gereklidir. 4.Snavn her iki oturumunda (sabah ve öğleden sonra oturumlar), ilk bölüm Dinlediğini Anlama / Dinleme ve Not Tutma bölümleri olduğu için, snav başladktan sonra snav salonuna kimse alnmayacaktr. Dinleme bölümleri bitiminde kaplar açlacak ve geç kalanlar snavn geri kalan sorularn yantlamak için snav salonuna girebileceklerdir. 5. Adaylar snav süresince snav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler. 6. Başkasnn yerine snava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adaylarn snavlar geçersiz saylacak ve haklarnda disiplin işlemi / yasal işlem yaplacaktr. 16

17 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ODTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU ODTÜ İYS: ODTÜ İngilizce Yeterlik Snav ODTÜ İYS'de alnan notlar aşağda belirtildiği gibi bir üst nota tamamlanr: 59.50= = = = =85 (ENG 101 muafiyeti hariç) 89.50=90 TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language, Internet based / İnternet üzerinden yaplan snav IELTS: International English Language Testing System Academic Version (Average of four components) / Akademik Versiyon (Dört bileşenin ortalamas) 1 2 ODTÜ İYS TOEFL IBT IELTS AÇIKLAMALAR SUNY ortak lisans program (BAS & GIA): ENG 101 dersinden muafiyet için gerekli minimum puan Lisans programlar: ENG 101 dersinden muafiyet için gereken minimum puan Yabanc Diller Eğitimi Bölümü): Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk) programndan muafiyet için gereken minimum puan ( girişli öğrencilerden başlayarak) SUNY ortak lisans programlar: Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk) programndan muafiyet için gereken minimum puan Lisansüstü programlara başlayabilmek için gereken minimum puan Lisans programlar: Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk) programndan muafiyet için gereken minimum puan Tabloda yer alan snavlarn geçerlilik süresi 2 yldr. TOEFL PBT ve TWE snav yürürlükten kaldrlmştr. Geçerli TOEFL PBT ve TWE snav sonucu sunan öğrencilerin belgeleri Yabanc Diller Yüksekokulu tarafndan değerlendirilecektir. 3 Lisansüstü programlara kabulde, minimum İngilizce yeterlik koşulu ilgili Enstitü ve/veya Anabilim Dal Başkanlğ tarafndan yükseltilebilir. Başvurularda ilgili Enstitü ve Anabilim Dalnn duyurularna baknz. 17

18 BÜTÜNLEME SINAVLARI YENİ UYGULAMA Eğitim Öğretim Yl II. döneminde bütünleme snavna girmek isteyen öğrenciler başvuru yapacaktr. Bütünleme snavlarna girebilmek için öğrencilerimizin aşağda belirtilen adresten kullanc kodu ve şifreleri ile programa giriş yaparak başvuru yapmalar gerekmektedir. Resit Examination Student 226 ÖNEMLİ TARİHLER Dönem sonu notlarnn verilmesi için son gün (saat: 12 Haziran :00) 13 Haziran 2015 Dönem sonu notlarnn ilan edilmesi (saat 12.00) Bütünleme snavlar başvurular (Başvurular 13 Haziran saat 13:00'den itibaren alnacak; 15 Haziran saat Haziran :00'de sona erecektir.) Bütünleme snav için hazrlklar (BİDB, ÖİDB, Akademik Haziran 2015 Birimler) Bütünleme snavna girecek öğrenci listeleri ile snav programnn (ders, gün, saat, derslik) ilan (saat 16 Haziran den itibaren) Haziran 2015 Bütünleme Snavlar (önlisans, lisans ve lisansüstü) Bütünleme Snavlar not girişleri (not girişi Haziran 2015 saat:24:00 te sona erecektir) 22 Haziran 2015 Bütünleme notlarnn ilan SINAV LİSTELERİ, SINAV TARİHİ/ SAATİ/ DERSLİK Snav program (gün, saat, derslik) aşağda belirtilen programlar vastas ile duyurulacaktr. ÖİBS nin 225 nolu View Resit Examination Department program (akademik birimler için) ÖİBS nin 226 nolu View Resit Examination Student program (öğrenciler için) 18

19 Not: Fizik bölümü başkanlğ, PHYS 106 snav derslikleri için, Matematik bölümü başkanlğ, MATH 117, 118, 119, 120, 219, 260 snavlarnn derslikleri için öğrencilerin bölümden bilgi almalarn istemektedir. ODTÜ BÜTÜNLEME SINAVLARI YÖNERGESİNDEN BİLGİLER Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bütünleme Snavlar Yönergesinden önemli baz maddeler aşağda belirtilmiştir. Bütünleme snav önlisans, lisans ve lisansüstü programlar kapsar. Bütünleme snav final snav olan dersler için uygulanr. Yaryl sonu harf notu değerlendirmesi yaryl içine yaylan çalşmalar sonucunda oluşan dersler (tasarm dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamalar, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için bütünleme snav uygulanmaz. Yabanc Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Snav (İYS) için bütünleme snav uygulanmaz. Bütünleme snav Güz ve Bahar dönemlerinde alnan dersler için uygulanr; yaz okulunda alnan dersler için uygulanmaz. Bütünleme snav, yaryl sonu harf notu, önlisans ve lisans öğrencileri için FD, FF ve U, yüksek lisans öğrencileri için DC, DD, FD, FF ve U, doktora öğrencileri için CC, DC, DD, FD, FF ve U olan dersler için uygulanr. Tekrarlanan/ders saydrma işlemi yaplan derslerde sadece başarsz olunan son dönem için bütünleme snav verilir. Bütünleme snavna, yaryl harf notu başarsz olan öğrencilerden; final snavna giren öğrenciler ile final snavna girme hakk olduğu halde bu snavna girmeyen öğrenciler girebilir. NA notu alnan dersler için bütünleme snav verilmez. Bütünleme snav notu yaryl sonu (final) snav notu yerine geçer. Öğrencinin ara snav, yaryl içi çalşmalarndaki başars, ders ve uygulamalara devam ile bütünleme snavnda aldğ not göz önünde bulundurularak öğrencinin bütünleme snav sonrasndaki harf notu belirlenir. Bütünleme snavlar sonucunda verilen harf notlarnn, bütünleme snav sonrasnda verildiğini göstermek üzere öğrencilerin not çizelgelerine özel bir açklama konulur. Bütünleme snavna girmeyen öğrenciler için telafi snav verilmez. 19

20 ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI Öğrenci İşleri Daire Başkanlğ/ Başvuru Birimi Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E ileti : ogrencilik Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi nin baz maddeleri aşağda özetlenmiştir. Özel öğrenciler, ODTÜ nün normal eğitim öğretim programlarndan birine kayt olmadan, kendilerine snrl sayda derse katlma izni verilen öğrencilerdir. Özel öğrenci başvuru koşullar, gerekli belgeler, kayt işlemleri vb. bilgiler ÖİDB internet sitesinde duyurulur. Özel öğrenci başvuru ve kayt işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde yaplr. Özel öğrencilerin derslere kabulü için dersi veren öğretim üyesi onay ile ayrca aşağda belirtilen akademik birimlerin onay gerekir. Lisans derslerinde ilgili bölüm başkanlğnn onay Lisansüstü derslerde ilgili anabilim dal başkanlğnn önerisi ve ilgili yönetim kurulu karar Özel öğrenci statüsünde alnan derslerin lisansüstü programlara saydrlmas konusunda enstitüler baznda farkl uygulamalar bulunmaktadr. İleride lisansüstü programa ders saydrmak üzere özel öğrenci statüsünde ders alanlarn ilgili Enstitü ile irtibat kurmalar önerilir. Derslere kabul edilen öğrenciler kayt belgeleri ile birlikte ÖİDB ye başvurur, derslere kayt işlemi ÖİDB tarafndan yaplr. Diğer üniversitelerin lisansüstü programlarna kaytl olup, enstitülerinin onay ile ODTÜ'den ders almak isteyen öğrenciler de belirtilen başvuru ve kayt işlemlerini yaparlar. Aksi takdirde (başvuru ve kayt işlemlerini yapmadan, gerekli ücretleri ödemeden) derslere devam eden öğrencilerin dönem sonunda notlarnn verilmesi mümkün değildir. Özel öğrenci statüsünde toplamda en fazla dört yaryl ders alnabilir. Özel öğrenciler bir yarylda kredili en fazla iki ders, toplamda ise kredili en fazla dört ders alabilir. Özel öğrenciler dersten çekilme işlemi yapamaz. Özel öğrenciler Üniversitenin yönetmelik ve uygulama esaslarnda belirtilen kurallara uymak zorundadr. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafndan belirlenen haklardan yararlanr. Özel öğrenci statüsündeki erkek öğrencilerin askerlik sevk tehir işlemleri yaplmaz. Özel öğrencilere diploma verilmez. Ancak, kayt olduklar dersleri ve aldklar notlar gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kendi arac ile gelecek olan özel öğrencilerin aşağda belirtilen internet adresinde yer alan ODTÜ TAŞIT PULU hakknda bilgileri incelemeleri önerilir. 20

SAYI: 198 Mayıs-Haziran 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2

SAYI: 198 Mayıs-Haziran 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 198 Mayıs-Haziran 2016 SAYI: 190 SAYI: SAYI: 198 198 OCAK- ŞUBAT 2015 Mayıs-Haziran 2016 2016 SAYI: 194 EYLÜL-EKİM 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

Takvim (Eylül-Ekim 2014)

Takvim (Eylül-Ekim 2014) 04 SAYI: 204 Mayıs-Hazira Mayıs-Haziran 2017 SAYI: 204 Mayıs-Haziran 2017 SAYI: 194 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER EKİLER Akademik Takvim (Eylül-Ekim 2014) EYLÜL-EKİM 2015 İÇİNDEKİLER Önemlikayıtlar Tarihler

Detaylı

SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013. SAYI: 185 Mart- Nisan 2014 İÇİNDEKİLER

SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013. SAYI: 185 Mart- Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013 SAYI: 185 Mart- Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin hükümler, katkı 3 payı/öğrenim ücreti miktarları,

Detaylı

SAYI: 186 Mayıs-Haziran 2014 SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013. Önemli Tarihler 2 İÇİNDEKİLER

SAYI: 186 Mayıs-Haziran 2014 SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013. Önemli Tarihler 2 İÇİNDEKİLER ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 186 Mayıs-Haziran 2014 SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013 İÇİNDEKİLER Önemli Tarihler 2 İÇİNDEKİLER Önlisans ve lisans programlarında sınamalı öğrenciler 4 Yaz Okulu Katkı Payı

Detaylı

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 90 OCAK- ŞUBAT 205 SAYI: 9 Mart- Nisan 205 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 İÇİNDEKİLER Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

SAYI: 203 Mart- Nisan 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim (Eylül-Ekim 2014) 2. Dersten Çekilme (Withdrawal) Sayfa 8

SAYI: 203 Mart- Nisan 2017 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim (Eylül-Ekim 2014) 2. Dersten Çekilme (Withdrawal) Sayfa 8 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 203 Mart- Nisan 2017 SAYI: 203 Mart- Nisan 2017 SAYI: 194 EYLÜL-EKİM 2015 Mart- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Akademik Takvim (Eylül-Ekim 2014) 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Akademik

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED ÜNİVERSİTESİ Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNGİLİZCE DİL OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, TED Üniversitesi nin İngilizce Dil Okulu nda

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 201-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların kabulü, 29 Ocak 2016 Cuma günü saat 17.00

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya

Detaylı

2010-2011 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ. 1) BAŞVURU TARİHİ : 10 Mayıs 9 Haziran 2010

2010-2011 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ. 1) BAŞVURU TARİHİ : 10 Mayıs 9 Haziran 2010 2010-2011 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ 1) BAŞVURU TARİHİ : 10 Mayıs 9 Haziran 2010 2) SINAV TARİHLERİ a) Bilim Sınavı : 15-25 Haziran 2010* b) İngilizce Yeterlik

Detaylı

2011-2012 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ

2011-2012 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ 2011-2012 AKADEMİK YILI I. YARIYILI İÇİN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU BİLGİLERİ 1) BAŞVURU TARİHİ : 9 Mayıs 7 Haziran 2011 2) SINAV TARİHLERİ a) Bilim Sınavı : 15 24 Haziran 2011 b) İngilizce Yeterlik

Detaylı

SAYI: 196 OCAK- ŞUBAT 2016 SAYI: 196 OCAK- ŞUBAT 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2. Akademik Takvim 2

SAYI: 196 OCAK- ŞUBAT 2016 SAYI: 196 OCAK- ŞUBAT 2016 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2. Akademik Takvim 2 SAYI: 196 OCAK- ŞUBAT 2016 SAYI: 196 OCAK- ŞUBAT 2016 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 İÇİNDEKİLER 2 Etkileşimli kayıtlar ve ve danışman onayları 3 3 Akademik Takvim 2 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 25 Aralık 2013-03 Ocak 2014 saat 16.00

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran2014 saat 16.00 ya kadar

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SAYI: 180 Mayıs-Haziran 2013 SAYI: 180 Mayıs-Haziran 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Önemli Tarihler Sayfa 2 Önemli Tarihler Sayfa 2 Önlisans ve lisans programlarında sınamalı öğrenciler Sayfa 3 Önlisans

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 03-07 Şubat 2014 saat 16.00

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 17-18 Akademik Yılı GÜZ yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI Açıklamalar Adayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor

Detaylı

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi

ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi ODTÜ Yan Dal Programı Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Yan dal programının amacı, ana dal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 07-11 Eylül 2015 tarihleri arasında önlisans ve

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Avrasya Üniversitesi nde uygulanan Yaz Öğretimi ne ilişkin esasları düzenlemektir.

Detaylı

SAYI: 194 EYLÜL-EKİM 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3. Akademik Takvim 2

SAYI: 194 EYLÜL-EKİM 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER. Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3. Akademik Takvim 2 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 190 SAYI: 194 SAYI: 194 OCAK- ŞUBAT 2015 EYLÜL-EKİM 2015 2015 SAYI: 194 EYLÜL-EKİM 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Akademik Takvim (Eylül-Ekim 2014) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI BAŞVURU DUYURUSU İÇERİK 1 Genel Hususlar... 2 2 Enstitü Programları için Başvuru Şartları ve Özel Hususlar... 5 2.1 (Biyoteknoloji)...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2011 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2012-2013 Eğitim-Öğretim

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR VE KOŞULLARI

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz 2013 2014 Eğitim Öğretim

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA EĞİTİM GÖREN ÜNİVERSİTEMİZ ÖĞRENCİLERİ VE MEZUNLAR İÇİN (GAZİ ÜNİVERSİTESİ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç; MADDE 1-(1) Bu Yönerge nin amacı, Siirt Üniversitesinde

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI Açıklamalar Adayın; İlgili anabilim dalının ilan ettiği özel şartları taşıyor olması,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Doktora, Tezli Yüksek Lisans ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE DAYANAK MADDE 1- Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru

Detaylı

Program Türü. T.C. Vatandaşı. Tezli Yüksek Lisans

Program Türü. T.C. Vatandaşı. Tezli Yüksek Lisans Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adaylar 0815 Ağustos

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ

ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ ÖZYEĞĠN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ KABULÜ YÖNERGESĠ (Senato Tarihi: 21.12.2010; Senato Sayısı: 2010-08) Amaç MADDE - 1 Bu Yönergenin amacı; Özyeğin Üniversitesi enstitüleri bünyesinde

Detaylı

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ ) PROGRAM İLANI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN; BAŞVURU TARİHLERİ: 06-10 Temmuz 2015 tarihleri arasında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü Öğretim Programlarına 2009 2010 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIMI Lisansüstü Programlara Başvurularının Alınması Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ALES PUAN T.C. Uyruklu Yabancı Uyruklu ÜNİP * T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ANABİLİM DALLARI PROGRAMA

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI DGS KAYITLARI

2015-2016 AKADEMİK YILI DGS KAYITLARI Değerli Öğrencilerimiz, 2015-2016 AKADEMİK YILI DGS KAYITLARI Üniversitemizi tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılı bir üniversite öğrencisi olmanızı diliyoruz. Üniversiteli olmanın heyecanını

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DOKTORA LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 16-27 Haziran 2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 03-07 Şubat 2014 saat 16.00

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI T.C. 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALIMI İLANI BAŞVURU TAKVİMİ 31 Temmuz 04 Ağustos 2017 DOKTORA Programı Başvuruları 09 11 Ağustos 2017 Yazılı ve/veya sözlü sınavlar

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR DOKTORA PROGRAMLARI: PROGRAM ADI HANGİ PROGRAMLARDAN BAŞVURU

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda Belirtilen Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencisi Alınacaktır. Anabilim/Bilim

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI BAŞVURU TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 30 Aralık 2013-10 Ocak 2014 saat

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2017-2018 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHARYARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz, 2014 2015 Eğitim Öğretim

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJANLARI 2014-2015 -ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜSTÜ LARI İÇİN KOŞULLARI ve LARI TARİHLERİ ve YERİ Başvuru Tarihleri 18-25 Ağustos 2014 saat 16.00 ya kadar başvuru evraklarının başvuru adresine

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli)

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli) T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Dayanak ve Kapsam Dayanak Madde 1 (1) Bu yönerge 06/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14 üncü, 20 nci,

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ (21.03.2017 gün ve 04 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin

Detaylı

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI

T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI T.C. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA PROGRAMLARI BAŞVURU KOŞULLARI ve KONTENJAN İLANI Üniversitemiz, 2015 2016 Eğitim Öğretim

Detaylı

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 08-12 Şubat 2016 tarihleri arasında önlisans,

Detaylı

YATAY GEÇİŞ. (c) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu bütün derslerden başarılı olmalıdır.

YATAY GEÇİŞ. (c) Öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu bütün derslerden başarılı olmalıdır. YATAY GEÇİŞ A- Doğuş Üniversitesi Programlar Arası Yatay Geçiş DOÜ diploma programları arasındaki yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari koşullar aşağıda belirtilmiştir: a) Öğrenci, DOÜ deki

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Maltepe Üniversitesi Enstitülerinde

Detaylı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Çift Anadal Programının amacı, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde bir programda lisans öğrenimini yüksek başarı ile sürdüren öğrencilerin

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder.

Anılan tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder. MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE YÜRÜTÜLECEK 2017-2018 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU DUYURUSU Marmara Üniversitesi ile Mimar Sinan

Detaylı

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN

T.C. UYRUKLU ALAN DIŞI ALAN ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS KONTENJANLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ANABİLİM DALI Ortaöğretim Sosyal

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yüksek Lisans Tezs.Y.Lis ALES Puan Türü Tezli Yük.Lis. T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (2013-2014 Eğitim-Öğretim I.(Güz)Yarıyılı Lisansüstü Programlara alınacak öğrenci Kontenjan

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ BURSLU LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan lisansüstü programlara burslu olarak

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2014-2015 GÜZ YARIYILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayılarda Yüksek Lisans

Detaylı

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU

ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU ÖNLİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BAHAR YARIYILI KAYIT YENİLEME KILAVUZU 1- Derse yazılım ve kayıt yenilemeler, 09-13 Şubat 2015 tarihleri arasında Üniversitemiz web sayfasında yer alan Kampüs

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KESİN KAYIT KILAVUZU ÖNEMLİ TARİHLER LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN TAKVİM 2013-2014

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı

DOKTORA PROGRAMLARI. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı. Yatay Geçiş Kontenjanı 20142015 GÜZ YARIYILI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI Turgut Özal Üniversitesi, ve Enstitüleri bünyesinde yer alan Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayı ve başvuru

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak programlar,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli)

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans (Tezsiz) Yüksek Lisans (Tezli) T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsüne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR

KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ 2012-2013 GÜZ YARIYILI KONTENJANLAR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA Lisans Lisanstan Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Yabancı Uyruklu Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çankaya Üniversitesi nde yürütülen çift anadal programlarına ilişkin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Öğrenci başvurularına ilişkin,

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KILAVUZU

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KILAVUZU T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI YATAY GEÇİŞ KILAVUZU İçindekiler YATAY GEÇİŞ KILAVUZU... 3 1. Yatay Geçiş Şekilleri... 3 2. Kurum içi yatay geçiş:... 3 5. Kurumlar

Detaylı

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü 205-206 Eğitim - Öğretim yılı Güz yarıyılı için ilgili Anabilim Dallarına aşağıda belirtilen sayıda Kadrosuz Yüksek Lisans

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. BAŞVURU TARİHLERİ Başvuruların kabulü, 1 Şubat 2017 Çarşamba günü saat

Detaylı

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. 2017-2018 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ NDE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜNÜN AŞAĞIDA BELİRTİLEN LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR. Anabilim Dalı ve Programın Adı Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Tezli/Tezsiz

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Alanya Alaaddin

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Nevşehir Üniversitesi'nin zorunlu ve isteğe

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ

T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ T.C. ĠSTANBUL YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCĠ ADAYLARININ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURU VE KABUL YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU. : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Ana Proses Adı : Teknoloji Fakültesi Alt Proses Adı : Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Görevi : Birim Sorumlusu

Detaylı