SAYI: 192 May s Haziran Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 192 May s Haziran 2015. Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar"

Transkript

1 SAYI: 192 Mays Haziran 2015 İÇİNDEKİLER Önemli Tarihler 2 Yaz Okulu 3 Yaz Okulu Öğrenim Ücreti Ödemeleri Katk pay miktarlar 8 Banka hesap numaralar İngilizce Yeterlik Snavlar 12 Bütünleme Snavlar 18 Özel Öğrenci Başvurular 20 Sonbahar Dönemi Kaytlar Hatrlatma 23 ODTÜ Onur İlkesi 24 1

2 ÖNEMLİ TARİHLER Akademik Takvim 25 Haziran 2015 Uzatlmş Bahar Dönemi (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin başlamas Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (Temel İngilizce Bölümü) Yaz Okulu etkileşimli kaytlar ve danşman onaylar (önlisans, lisans ve Haziran 2015 lisansüstü programlar ) Haziran 2015 Yaz Okuluna özel öğrenci başvurular ve kaytlar 27 Haziran 2015 Mezunlar Günü 28 Haziran 2015 Diploma Töreni 29 Haziran 2015 Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin başlamas 2 Temmuz 2015 Yaz Okulu Temel İngilizce Bölümü derslerinin başlamas Lisansüstü kabul sonuçlarnn Enstitü Anabilim Dal Başkanlklar tarafndan 6 Temmuz 2015 Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi 10 Temmuz 2015 Gerekçeli durumlarda yaz okulu katk pay iade başvurusu için son gün Lisansüstü kabul sonuçlarnn ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafndan ilan ve 10 Temmuz 2015 ÖİDB ye iletilmesi Temmuz 2015 Ramazan Bayram (Arife:16 Temmuz Perşembe, Bayram 3 gün) 31 Temmuz 2015 Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin kesilmesi 31 Temmuz 2015 Uzatlmş Bahar Dönemi (Temel İngilizce Bölümü) derslerinin kesilmesi YDYO İngilizce Yeterlik Snav (Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarm saat önce snav yerinde olunmaldr) (Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB Uzatlmş Bahar Dönemine 3 Ağustos 2015 devam eden ve yönetmelik çerçevesinde snava girme hakk olanlar için) Yaz Okulu (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar) derslerinin kesilmesi (Bayram tatili nedeniyle 16 Temmuz Perşembe ve 17 Temmuz Cuma günü işlenemeyen dersler için 10 Ağustos Pazartesi: Perşembe gününün ders 11 Ağustos 2015 program, 11 Ağustos Sal: Cuma gününün ders program uygulanacak) Ağustos 2015 Yaz Okulu sonu snavlar Uluslararas öğrenciler için Eğitim Öğretim Yl lisans programlar 19 Ağustos 2015 başvurular için son gün 19 Ağustos 2015 Yaz Okulu notlarnn verilmesi için son gün (saat: 24:00) 20 Ağustos 2015 Yaz Okulu notlarnn ilan edilmesi Ağustos 2015 Öğretim elemanlar için Yaz Okuluna ait maddi hata not girişleri (saat:24:00) Ağustos 2015 Yaz Okuluna ait Incomplete (I) not girişleri (saat: 24:00) Yaz Okuluna ait maddi hata notlarnn Bölüm Başkanlklar tarafndan Ağustos 2015 onaylanmas (saat:24:00) 27 Ağustos 2015 Incomplete (I) notlarnn ilan 2

3 2015 YAZ OKULU MEVZUAT Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi aşağda belirtilen web adresinde yer almaktadr. dogu teknik universitesi yaz okulu yonergesi 0 Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden, yl içi ortalamalar olduğu için Haziran Yeterlik Snavn alamayanlar ve/veya Haziran Yeterlik Snavnda başarsz olanlardan isteyenler yaz okuluna devam edebilir. AÇILAN/KAPATILAN DERSLER Yaz okulunda açlan derslere aşağda belirtilen web adresinden ulaşlabilir. Matematik Bölümü ve Modern Diller Bölümü tarafndan verilen derslerde kontenjanlarn snrl olmas nedeniyle taleplerin tümünün karşlanmas mümkün olmamaktadr. Bu bölümler tarafndan verilen derslere kayt koşullar için (öncelikler, ders kapasitesi güncellenme saatleri vb.) ayrca dersi veren bölümün web adresinde yer alan duyurularn izlenmesi gerekir. Üniversite Yönetim Kurulu karar ile Yaz Okulu derslerinde en az öğrenci says 20 olarak belirlenmiştir. 20 den az öğrencinin kayt olduğu dersler (Fakülte/Enstitü/MYO Yönetim Kurulunun gerekçeli karar ile açk tutulmas gereken dersler hariç) kapatlr. Bu nedenle kaytlar bitiminde yaplacak incelemeler sonrasnda baz derslerin kapatlmas mümkündür. YAZ OKULU TAKVİMİ Yaz okulu etkileşimli kaytlar, danşman onaylar, öğrenim ücreti ödeme tarihleri, mazeretli durumlarda öğrenim ücreti iade için son tarih vb. tarihler akademik takvimde yer almaktadr. takvim ETKİLEŞİMLİ KAYITLAR Etkileşimli kayt aşağdaki işlemlerden oluşur: 1. Katk paynn ödenmesi 3

4 4 2. Etkileşimli ders kaydnn yaplmas (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç) 3. Danşman onaynn alnmas (Temel İngilizce Bölümü öğrencileri hariç) Kayt süreci bittikten sonra, bu işlemlerden birini eksik yapan öğrenci yaz okuluna kayt yaptrmamş saylr. KAYIT PROGRAMI Kaytlar URL adresi üzerinden yaplr. Kayt program etkileşimli kaytlarn ilk günü Saat 9.00 da açlr, kaytlarn son günü Saat de kapatlr. Danşman onay program etkileşimli kaytlarn ilk günü Saat da açlr, kaytlarn son günü Saat de kapatlr. Yaz okulunda aşamal kayt uygulamas yaplmaz. Bütün öğrenciler (üniversite içinden/dşndan, kablolu/ kablosuz) ayn anda sisteme giriş yapabilir. Kayt annda birden fazla kayt ekran açlmamas gerekir. Birden fazla ekran açlmas durumunda hatal kayt yaplmas olasdr. DANIŞMAN ONAYLARI Öğrencilerin kayda girmeden önce, alacaklar dersler ile ilgili olarak danşmanlar ile görüşmeleri önerilir. Danşman onay işlemi iki şifre (öğrenci+danşman) kullanlarak yaplr. Öğrenci kayt işlemini tamamladktan sonra danşman ile bir araya gelir ve onay işlemini birlikte gerçekleştirir. Danşmann bulunmadğ durumlarda Bölüm Başkanlar da danşman onay vermeye yetkilidir. Danşman ONAY alnmamş kaytlar geçersizdir. KAYIT PC SALONLARI VE ÇALIŞMA SAATLERİ Kaytlarn yapldğ PC salonlarnda kayt programnn kullanm konusunda öğrencilere yardmc olacak görevliler bulunur.

5 Kaytlar için açk olacak PC Salonlar aşağda belirtilen web adresinde ilan edilir. https://bidb.metu.edu.tr/kayit (Türkçe) https://cc.metu.edu.tr/register (İngilizce) ÖĞRENCİ ŞİFRELERİ Kaytlar, merkezi sunucu sistemlere ait kullanc kodlarnn şifreleri ile yapldğndan şifrelerin etkileşimli kaytlar başlamadan önce kontrol edilmesi ve problemler için ilgili görevliye (BİDB/B Kat/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde ( ile ) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulmas gerekir. Kaytlar süresince yaplan şifre değişikliklerinde https://register.metu.edu.tr/ adresine (kayt programna) erişim 30 dakika sonra sağlanr. KAYIT SORUNLARI İLE İLGİLİ BİRİMLER BİDB merkezi sunucu sistemler üzerinde tanml kullanc kodu/şifre işlemleri için ilgili görevliye (BİDB/B Kat/B14 No'lu oda) mesai saatleri içerisinde ( ile ) öğrenci kimliği ile birlikte başvurulur. Dersin alnma kriteri için (dersin verildiği bölüm, ders kategorisi, kapasite, not ortalamas vb.) dersi veren bölümün sekreterliğine başvurulur. Öğrenim ücreti ile ilgili olarak Öğrenci Katk pay Ofisine (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlğ/ 2. Kat) başvurulur. Kütüphane borcu için Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlğna (KDDB) başvurulur. Kayt onay aldktan sonra bir değişiklik yaplmas gerektiğinde, onay kaldrmak üzere danşmana başvurulur. Kayt ile ilgili sorular adresine iletilebilir. KAYIT PROGRAMININ KONTROLLERİ Kayt program öğrenci baznda baz yönetmelik kontrollerini yapar ve öğrencilere uyar mesajlar verir. Derslere kayt, bölüm kullanclar tarafndan belirlenen koşullara (dersten alnan önceki not, dersin verileceği bölüm, snf, soyad, kapasite vb. koşullar) göre yaplabilir. Kayt program önkoşullu dersler için ön koşul kontrolü yapar. Önkoşul kontrolü yönetmelik gereği, kaytl olunan bölüm/ program baznda değil, ders baznda (katalogda tanmlandğ şekilde) yaplr. Kayt yaplmak istenen ders için ön koşul sağlanmamş ise program bu derse kayt izni vermez. 5

6 Bölümlerin müfredatlarnda yer alan seçmeli ders kategorileri aşağda belirtilmiştir. Bölümler birbirinden farkl olan tanmlar kullanmaktadrlar. Technical Nontechnical Elective, Departmental Nondepartmental Elective, Restricted Elective, Elective, Free Elective Öğrenciler seçmeli derslerine kayt olurken sadece kendi müfredatlarnda belirtilen kategorilerde kayt olabilir. Dersler, bölümler baznda ve kategori tanmlarna göre Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (ÖİBS) tanmlanmştr. Bir ders ya sistemde tanmlandğ statüde ya da Free Elective olarak (bu tanm kullanan bölümler için) alnabilir. Ders kategorileri ile ilgili bilgilere aşağda belirtilen web adresinden ulaşlabilir. https://oibs2.metu.edu.tr/view_student_course_categories_178 ODTÜ BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM POLİTİKALARI ODTÜ bilişim kaynaklar kullanm politikalar konusunda bilgilere https://bidb.metu.edu.tr/671 odtu bilisim kaynaklari kullanim politikalari web adresinden ulaşlabilir. 6

7 ANKARA KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKK) YAZ OKULUNDA DERS ALMAK İSTEYENLER KKK Yaz Okulunda açlacak dersler ve yaz okulu kaytlarna ilişkin bilgilere web adresinden ulaşlabilir. KKK Yaz Okulunda ders almak isteyen öğrenciler Ankara kampusunda kaytl olduklar Bölüm Başkanlğna başvurur. Başvurusu uygun görülen öğrenciye ait bilgiler ilgili bölüm başkanlğ tarafndan KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü ne iletilir. Başvurusu kaytl olduklar bölüm başkanlğ tarafndan uygun görülen öğrenciler web adresinde yer alan Yaz Okulu Ön Kayt Formu nu doldurur. Başvurusu KKK tarafndan uygun görülen, yaz okulu öğrenim ücretini ödeyen ve ön kayt işlemleri tamamlanan öğrenciye ait bilgiler KKK Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafndan öğrencinin Ankara kampusunda kaytl olduğu bölüm başkanlğna bildirilir. Ankara kampusunda ilgili öğrenci için Bölüm Başkanlğnn önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu karar alnr. Öğrencinin KKK yaz okulunda aldğ dersleri içeren karar ÖİDB ye iletildikten sonra kayt işlemleri ÖİDB tarafndan tamamlanr. Ankara kampusu öğrencileri Kuzey Kbrs Kampusu Yaz Okulunda Ankara Kampusunda geçerli olan kredi başna ücreti öderler. Yurt ücretleri vb. bilgilere adresinden ulaşlabilir. KUZEY KIBRIS KAMPUSU ÖĞRENCİLERİNDEN ANKARA KAMPUSU YAZ OKULUNDA DERS ALMAK ISTEYENLER Kuzey Kbrs Kampusu öğrencilerinden Ankara kampusunda ders almak isteyen öğrencilere ait bilgilere adresinden ulaşlabilir. 7

8 8 YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ ÖNEMLİ TARİHLER Öğrenci Katk Pay Ofisi (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlğ/2. Kat) Tel : , Faks: 0 (312) e-posta: Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ) Haziran 2015 Yaz Okulu katk pay ödemeleri, (Temel İngilizce Bölümü) 10 Temmuz 2015 Gerekçeli durumlarda katk pay iade işlemleri için başvuru son tarih YAZ OKULU KATKI PAYI MİKTARLARI a) Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk Okulu) için 120 Saatlik Yaz Okulu Program Ücreti (**) FAKÜLTE/ENSTİTÜ TC UYRUKLU YABANCI UYRUKLU (TL) (TL) Mimarlk, Mühendislik İktisadi ve İdari Bilimler Fen Edebiyat (Fen Programlar) Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programlar) Eğitim Lisansüstü Programlar ODTÜ SUNY Uluslararas Ortak Programlar b) Lisans Programlar için Kredi Başna Ücret (*) FAKÜLTE TC UYRUKLU YABANCI UYRUKLU (TL) (TL) Mimarlk, Mühendislik İktisadi ve İdari Bilimler İktisadi ve İdari Bilimler SUNY Programlar Fen Edebiyat (Fen Programlar) Fen Edebiyat (Edebiyat ve Sos. Programlar) Eğitim Eğitim SUNY Programlar Meslek Yüksek Okulu 17 2.Öğretim Meslek Yüksek Okulu 17 c) Lisansüstü Programlar için Kredi Başna Ücret (*) ENSTİTÜ TC UYRUKLU YABANCI UYRUKLU (TL) (TL) Tüm örgün öğretim programlar Bilgisayar Mühendisliği (ikinci öğretim) Yazlm Mühendisliği (ikinci öğretim) Uluslararas İlişkiler (ikinci öğretim) Medya ve Kültürel Çalşmalar (ikinci öğretim)

9 YAZ OKULU ÖĞRENİM ÜCRETLERİ Yaz okulu öğrenim ücretlerine aşağdaki web adresinden ulaşlabilir. okulu katki payi Yaz Okulunda bütün öğrenciler öğrenim ücreti öder. Aşağda belirtilen kurumlardan burs alan uluslararas öğrencilerin yaz okulu ödemeleri ilgili kurumlar tarafndan yaplr. İslam Kalknma Bankas Burslusu öğrenciler Afgan Hükümeti Burslusu öğrenciler Pakistan Hükümeti Burslusu öğrenciler Türkiye Burslusu olan öğrenciler Yaz okulu öğrenim ücreti ödemeleri kredi baznda hesaplanr. Yani, öğrencilerin almş olduklar her bir kredili ders için öğrencinin kaytl bulunduğu programa göre ödemesi gereken kredi baznda toplam öğrenim ücreti/öğrenim ücreti ödenir. Kredisiz dersler için (Graduate Seminer, Term Project, Special/ Advanced Studies hariç) iki kredi üzerinden ödeme yaplr. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans program öğrencileri, bir başka ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programndan ders aldklarnda, kendi programlarnn ders ücretlerinin dşnda ayrca ders aldklar diğer programn kredi başna öğrenim ücretini de ilgili ders için öderler. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans program öğrencileri, birinci öğretim programndan ders aldklarnda ilgili ders için birinci öğretim program öğrencilerinin ödedikleri kredi başna öğrenim ücretini öderler. BANKA DEKONTLARI Öğrenim ücreti Öğrenim ücreti Ödemeleri İçin Banka Hesap Numaralar başlğ altnda belirtilen bankalarn On Line Öğrenim ücreti Hesap Numaralar na ödenecektir. Öğrenciler bankaya öğrenim ücretini öderken mutlaka öğrenci numaralarn belirtmeli, ayrca öğrenci numaralarn dekont üzerine işletmelidir. Banka şubelerinden (şehir içi/ dş) On Line Öğrenim ücreti Hesap Numaralar na yaplan ödemeler için havale ücreti alnmaz. Gerekçeli durumlarda öğrenim ücretinin iade işlemlerinde banka dekontunun sunulmas zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafndan saklanmas önerilir. 9

10 KAYIT PROGRAMININ ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ Öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin bilgiler bankalar tarafndan çevrimiçi (online) olarak yaplr. Öğrenciler ödeme yaptktan hemen sonra kayt programna girebilir. Kayt program öğrencilerin ödeme bilgilerini kontrol eder. Ödeme yapmayan/eksik yapan öğrenciler kayda giremez. Kayt süreci başlamadan önce aşağda belirtilen web adresindeki programdan ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi önerilir. ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ takvimde belirtilen öğrenim ücreti iade son başvuru tarihi ne kadar başvurmak koşulu ile, öğrencinin kayt olacağ derslerin açlmamas, derse yeterli sayda öğrencinin kayt olmamas nedeni ile derslerin kapatlmas vb. durumlarda ödenmiş olan öğrenim ücreti iade edilir. Öğrenim ücreti iade işleminin yaplabilmesi için aşağda belirtilen web adresinden temin edilen formun doldurularak çktsnn alnmas, ödeme dekontunun (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri ödeme dekontunu ilgili bölüme onaylatmaldr) aslnn forma eklenmesi ve Öğrenci Katk Pay Ofisine teslim edilmesi gerekir. https://oibs2.metu.edu.tr/student_payback_application_233/ ODTÜ DE İLGİLİ BİRİM Katk pay, öğrenim ücreti ödemeleri, borçlu öğrenciler ile ilgili işlemler Öğrenci Katk Pay Ofisinde (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlğ/ 2. Kat) yürütülmektedir. Gerekçeli durumlarda öğrenim ücreti iadesi isteyen öğrenciler ve ödeme bilgilerinde sorun olan öğrenciler, sorunlarnn çözümü için bu birime başvurabilirler. 10

11 ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE İLİŞKİN HESAP NUMARALARI / IBAN NUMARALARI Akbank Banka şubelerinden ve internet üzerinden ödeme yaplabilir. İş Bankas Banka şubelerinden, internet üzerinden ve bankamatik ile ödeme yaplabilir. KATKI PAYI (TL) TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil) KATKI PAYI (DOLAR) (*) TİB öğrencileri, lisans öğrencileri, lisansüstü öğrenciler (ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri dahil) ÖĞRENİM ÜCRETİ (SUNY/ ULUSLAR Vakflar Bankas Banka şubelerinden, internet üzerinden ve bankamatik ile ödeme yaplabilir. Yap Kredi Bankas Banka şubelerinden ödeme yaplabilir. On Line Katk Pay Hesab ARASI ORTAK LİSANS PROGRAMI On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay ÖĞRENCİLERİ) Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab İKİNCİ ÖĞRETİM MESLEK YÜKSEK OKULU İŞ YAŞAMI TEMELLİ ÖĞRENME/WBLS ORTAK PROGRAMI HESABI SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab SUNY UOLP On Line Katk Pay Hesab On Line Katk Pay Hesab TR

12 İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI BAŞVURULARI GENEL BİLGİLER Öğrenci İşleri Daire Başkanlğ Başvuru Birimi Tel : 0 (312) Faks : 0 (312) E ileti : Eğitim Öğretim Dili Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde eğitim öğretim dili İngilizcedir. Lisans ve lisansüstü programlara başlayabilmek için öğrenciler İngilizce yeterliklerini belgelemek zorundadr. Lisans programlarnda, anadili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlar ile en az son üç ylnda, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarnn devam ettiği ortaöğretim kurumlarnda eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlarn İngilizce yeterlikleri Yabanc Diller Yüksekokulu tarafndan değerlendirilir. Lisansüstü programlarda, resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlar olup İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun olanlardan İngilizce yeterlik belgesi istenmez. Belgelerin geçerlik süresi Üniversite Senatosu tarafndan eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce yeterlik snavlarnn geçerlik süresi iki yldr. Lisansüstü programlara başvurulduğu anda iki yldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara "başvuru" aşamasnda geçerli olan belge "kayt" aşamasnda da geçerli kabul edilir. Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin uluslararas geçerli snav sonucunu sunabilecekleri tarihler Temel İngilizce Bölümü öğrencileri Temel İngilizce programndan muaf saylmalarna yeterli olarak belirlenen TOEFL vb. uluslararas geçerli belgeleri, Bahar dönemi sonunda; Temel İngilizce Bölümünde Derslerin Kesilmesi tarihi ile Güz dönemi etkileşimli kaytlarn son günü arasnda Öğrenci İşleri Daire Başkanlğ'na teslim edebilirler, bu tarihler dşnda belge kabul edilmez. Sunulan belgelerin doğruluğu araştrlr ve geçersiz belge sunan öğrenciler hakknda ilgili yönetmelik ve mevzuat çerçevesinde işlem yaplr. 12

13 Lisansüstü programlar Yönetmelik gereği lisansüstü programlara başlayabilmek için tüm öğrenciler (resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlar olup İngilizce eğitim veren yükseköğretim kurumundan mezun olanlar hariç) İngilizce Yeterlik Belgesi sunmak zorundadr. Üniversite Senatosu tarafndan eşdeğerliği kabul edilen tüm İngilizce Yeterlik Snavlarnn geçerlik süresi iki yldr. Programa başvurulduğu anda iki yldan daha eski tarihli dil belgeleri kabul edilmez. Programlara başvuru aşamasnda geçerli olan belge kayt aşamasnda da geçerli kabul edilir. Ancak yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadr. Son dört dönem içinde (kayt olunacak dönem hariç, başvurunun yapldğ dönem dahil olmak üzere, geriye dönük dört dönem) en az bir dönem ODTÜ de lisansüstü öğrencisi olup ayn veya başka bir lisansüstü programa yeniden kabul edilenlerden kayt srasnda İngilizce Yeterlik belgesi istenmez, programa doğrudan kaytlar yaplr. Ancak yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü daha yüksek ise, yeni başvurulan programn İngilizce Yeterlik ölçütü sağlanmak zorundadr. Doktora yeterlik aşamasnda yeni tarihli İngilizce yeterlik belgesi istenmez. Programa başvuru aşamasnda sunulan İngilizce yeterlik belgesi geçerli kabul edilir. Telafi Snav ODTÜ İngilizce yeterlik snavna herhangi bir sebeple girmeyenlere veya giremeyenlere telafi snav verilmez. ÖNEMLİ TARİHLER 25 Mays 8 Haziran 2015 Başvuru Tarihleri (on line) (Saat:17.00) İngilizce Yeterlik Snavna girecek olan öğrencilerin 10 Haziran 2015 (Saat 13:00) isim listesi ve snav yerlerinin duyurulmas 1. Oturum Saat 10:00 2. Oturum Saat 14:00 Snav oturumlarndan yarm saat önce snav yerinde 11 Haziran 2015 olunmaldr. Lisansüstü programlara başvuran adaylarn snav 17 Haziran (Saat 17:00) sonuçlarnn duyurulmas 18 Haziran (Saat 17:00) Diğer adaylarn snav sonuçlarnn duyurulmas 13

14 SINAV ÜCRETİ: 75 TL SINAV ÜCRETİNİN ÖDENECEĞİ BANKA HESAP NUMARALARI İş Bankas TR Yap Kredi Bankas TR Vakflar Bankas TR Akbank TR Garanti Bankas TR Ziraat Bankas TR Halk Bankas TR BAŞVURU SÜRECİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA BAŞVURU (ON LINE) İngilizce Yeterlik Snavna başvurular (http://aplication.metu.edu.tr) web adresinde yer alan İNGİLİZCE YETERLİK SINAV BAŞVURULARI başlğ üzerinden yaplacaktr. ODTÜ öğrencileri ve mezunlar başvuru sistemine kullanc kodlar ve şifreleri ile giriş yaparlar. ODTÜ dşndan olan adaylara program kullanc kodu ve şifresi verir. Aday, başvuru programna bilgi girişi yapar, fotoğrafn ve snav ücreti ödeme dekontunu sisteme yükler. Başvurusunu tamamlayan aday, programdan İngilizce Yeterlik Snav Giriş Belgesi alr. Fotoğraf biyometrik özellikte (5x6 cm, minimum 5x5 cm) ön cepheden çekilmiş, güneş gözlüksüz, düz zemin üzerine baslan, arka fonu beyaz renkte) olmaldr. Snava girme hakk olan adaylarn listesi ve snav yerleri snavdan bir gün önce Yabanc Diller Yüksekokulu nun adresinde duyurulacaktr. İngilizce Yeterlik Snav günü adaylarn snava girebilmesi için Nüfus Cüzdan veya Pasaport sunmas zorunludur. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI İngilizce Yeterlik Snav sonuçlarna aşağda belirtilen adresten ulaşlabilecektir. Öğrenciler için: Akademik birimler için: adresinde yer alan 103 nolu View Exam Results program. 14

15 Program Enstitülerin ve Bölüm Başkanlıklarının kullanımına açıktır. Bu nedenle ODTÜ içinde herhangi bir birime sunulmak üzere sınav sonuç belgesi verilmeyecektir. ODTÜ dışına sunulmak üzere belge almak isteyenler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına başvurabilirler. ODTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVINA GİREN ADAYLARIN STATÜLERİ VE SINAV DÖNEMLERİ HAZİRAN TEMMUZ EYLÜL (1. hafta) EYLÜL (4. hafta) ARALIK Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (*) ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler (***) Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup TİB yaz okuluna devam eden, TİB Uzatılmış Bahar Dönemine devam eden ve yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (*) Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrenciler (*) Temel İngilizce Bölümü öğrencisi olup yönetmelik çerçevesinde sınava girme hakkı olanlar (*) Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden ilişiği kesilmiş durumda olup, yönetmelik çerçevesinde sınav hakkı bulunanlar(**) ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler (***) Lisans programlarına yeni yerleştirilen öğrencilerden geç kayıt olanlar (*) Ek kontenjan ile ODTÜ ye yerleşenler(*) ODTÜ 3., 4. sınıf ve lisansüstü öğrencileri, 35. madde kapsamındaki öğrenciler (***) Sınava girme amacı (*) Temel İngilizce Bölümünden muafiyet ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muafiyet (**) İlişik kesilme nedeninin ortadan kaldırılması, Temel İngilizce Bölümünden muafiyet ve zorunlu ENG 101 dersinden kredili muafiyet (***) Lisansüstü programlara ve/veya araştırma görevliliğine başvuru LİSANS PROGRAMININ ZORUNLU ENG 101 DERSİNDEN MUAFİYET ODTÜ İYS sınavı veya eşdeğeri uluslararası sınavlar ile Senato tarafından belirlenen puanı alan öğrenciler lisans programının zorunlu ENG 101 dersinden (kredili) olarak muaf olurlar. Muaf olunan dersin kredisi ve (AA) notu öğrencinin genel not ortalaması hesabına katılır, dönem not ortalaması hesabına katılmaz. 15

16 Öğrenciler, eğitim öğretim yl başnda veya Temel İngilizce Bölümünde eğitim gördükten sonra girecekleri İngilizce Yeterlik Snavndan en az 85 puan aldklar takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar ve altnda puan alan öğrenciler ENG 101 dersini almak zorundadr. Bu kapsamdaki öğrenciler muafiyet işlemleri için ayrca başvuru yapmazlar. İngilizce Yeterlik Snavnda muafiyet için gereken puan alamayan ya da snava hiç girmemiş olan öğrenciler Üniversite Senatosu tarafndan belirlenmiş olan tarihler içinde denkliği kabul edilen uluslararas snavlardan eşdeğerde not alndğna dair belge getirdikleri takdirde ENG 101 dersinden AA notu ile muaf olurlar. Aşağda belirtilen programlarda zorunlu ENG 101 dersi yer almadğ için bu dersten muafiyet de söz konusu değildir. İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği SUNY, Küresel Siyaset ve Uluslararas İlişkiler SUNY, Meslek Yüksekokulu SINAV KURALLARI 1. Snava girecek adaylar yanlarnda nüfus cüzdan veya pasaport, yumuşak kurşun kalem, tükenmez kalem ve silgi bulundurmaldrlar. 2. Snava girecek adaylarn snav salonuna aşağdaki gereçler ile girmesi ve bu tür gereçleri snav süresince verilecek aralarda kullanmalar yasaktr: Her türden çanta (el çantas, srt çantas vs.); herhangi bir elektronik cihaz (çağr cihaz, telefon, cep telefonu, avuç içi bilgisayar, elektronik tercüme cihaz, kronometre, alarml saat, fotoğraf makinesi, veri depolama ve aktarmnda kullanlabilecek her türden cihaz); kitap, broşür, ders notu, sözlük gibi, snav sorularnn yantlanmasnda yararlanlabilecek her tür basl yayn. Yukardaki kurallardan herhangi birisine aykr hareket edildiğinin rapor edilmesi durumunda, adayn snav sonucu iptal edilir. 3. Snavn her oturumu için, snav başlamadan 30 dakika önce snav yerinde bulunulmas gereklidir. 4.Snavn her iki oturumunda (sabah ve öğleden sonra oturumlar), ilk bölüm Dinlediğini Anlama / Dinleme ve Not Tutma bölümleri olduğu için, snav başladktan sonra snav salonuna kimse alnmayacaktr. Dinleme bölümleri bitiminde kaplar açlacak ve geç kalanlar snavn geri kalan sorularn yantlamak için snav salonuna girebileceklerdir. 5. Adaylar snav süresince snav gözetmenlerinin isteklerine uymakla yükümlüdürler. 6. Başkasnn yerine snava girme ya da kopya çekme girişiminde bulunan adaylarn snavlar geçersiz saylacak ve haklarnda disiplin işlemi / yasal işlem yaplacaktr. 16

17 LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLER İÇİN ODTÜ TARAFINDAN KABUL EDİLEN İNGİLİZCE YETERLİK SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU ODTÜ İYS: ODTÜ İngilizce Yeterlik Snav ODTÜ İYS'de alnan notlar aşağda belirtildiği gibi bir üst nota tamamlanr: 59.50= = = = =85 (ENG 101 muafiyeti hariç) 89.50=90 TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language, Internet based / İnternet üzerinden yaplan snav IELTS: International English Language Testing System Academic Version (Average of four components) / Akademik Versiyon (Dört bileşenin ortalamas) 1 2 ODTÜ İYS TOEFL IBT IELTS AÇIKLAMALAR SUNY ortak lisans program (BAS & GIA): ENG 101 dersinden muafiyet için gerekli minimum puan Lisans programlar: ENG 101 dersinden muafiyet için gereken minimum puan Yabanc Diller Eğitimi Bölümü): Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk) programndan muafiyet için gereken minimum puan ( girişli öğrencilerden başlayarak) SUNY ortak lisans programlar: Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk) programndan muafiyet için gereken minimum puan Lisansüstü programlara başlayabilmek için gereken minimum puan Lisans programlar: Temel İngilizce Bölümü (Hazrlk) programndan muafiyet için gereken minimum puan Tabloda yer alan snavlarn geçerlilik süresi 2 yldr. TOEFL PBT ve TWE snav yürürlükten kaldrlmştr. Geçerli TOEFL PBT ve TWE snav sonucu sunan öğrencilerin belgeleri Yabanc Diller Yüksekokulu tarafndan değerlendirilecektir. 3 Lisansüstü programlara kabulde, minimum İngilizce yeterlik koşulu ilgili Enstitü ve/veya Anabilim Dal Başkanlğ tarafndan yükseltilebilir. Başvurularda ilgili Enstitü ve Anabilim Dalnn duyurularna baknz. 17

18 BÜTÜNLEME SINAVLARI YENİ UYGULAMA Eğitim Öğretim Yl II. döneminde bütünleme snavna girmek isteyen öğrenciler başvuru yapacaktr. Bütünleme snavlarna girebilmek için öğrencilerimizin aşağda belirtilen adresten kullanc kodu ve şifreleri ile programa giriş yaparak başvuru yapmalar gerekmektedir. Resit Examination Student 226 ÖNEMLİ TARİHLER Dönem sonu notlarnn verilmesi için son gün (saat: 12 Haziran :00) 13 Haziran 2015 Dönem sonu notlarnn ilan edilmesi (saat 12.00) Bütünleme snavlar başvurular (Başvurular 13 Haziran saat 13:00'den itibaren alnacak; 15 Haziran saat Haziran :00'de sona erecektir.) Bütünleme snav için hazrlklar (BİDB, ÖİDB, Akademik Haziran 2015 Birimler) Bütünleme snavna girecek öğrenci listeleri ile snav programnn (ders, gün, saat, derslik) ilan (saat 16 Haziran den itibaren) Haziran 2015 Bütünleme Snavlar (önlisans, lisans ve lisansüstü) Bütünleme Snavlar not girişleri (not girişi Haziran 2015 saat:24:00 te sona erecektir) 22 Haziran 2015 Bütünleme notlarnn ilan SINAV LİSTELERİ, SINAV TARİHİ/ SAATİ/ DERSLİK Snav program (gün, saat, derslik) aşağda belirtilen programlar vastas ile duyurulacaktr. ÖİBS nin 225 nolu View Resit Examination Department program (akademik birimler için) ÖİBS nin 226 nolu View Resit Examination Student program (öğrenciler için) 18

19 Not: Fizik bölümü başkanlğ, PHYS 106 snav derslikleri için, Matematik bölümü başkanlğ, MATH 117, 118, 119, 120, 219, 260 snavlarnn derslikleri için öğrencilerin bölümden bilgi almalarn istemektedir. ODTÜ BÜTÜNLEME SINAVLARI YÖNERGESİNDEN BİLGİLER Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bütünleme Snavlar Yönergesinden önemli baz maddeler aşağda belirtilmiştir. Bütünleme snav önlisans, lisans ve lisansüstü programlar kapsar. Bütünleme snav final snav olan dersler için uygulanr. Yaryl sonu harf notu değerlendirmesi yaryl içine yaylan çalşmalar sonucunda oluşan dersler (tasarm dersleri, stüdyo dersleri, laboratuvar, staj uygulamalar, dönem projesi, tez ve teze ilişkin dersler vb.) için bütünleme snav uygulanmaz. Yabanc Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlik Snav (İYS) için bütünleme snav uygulanmaz. Bütünleme snav Güz ve Bahar dönemlerinde alnan dersler için uygulanr; yaz okulunda alnan dersler için uygulanmaz. Bütünleme snav, yaryl sonu harf notu, önlisans ve lisans öğrencileri için FD, FF ve U, yüksek lisans öğrencileri için DC, DD, FD, FF ve U, doktora öğrencileri için CC, DC, DD, FD, FF ve U olan dersler için uygulanr. Tekrarlanan/ders saydrma işlemi yaplan derslerde sadece başarsz olunan son dönem için bütünleme snav verilir. Bütünleme snavna, yaryl harf notu başarsz olan öğrencilerden; final snavna giren öğrenciler ile final snavna girme hakk olduğu halde bu snavna girmeyen öğrenciler girebilir. NA notu alnan dersler için bütünleme snav verilmez. Bütünleme snav notu yaryl sonu (final) snav notu yerine geçer. Öğrencinin ara snav, yaryl içi çalşmalarndaki başars, ders ve uygulamalara devam ile bütünleme snavnda aldğ not göz önünde bulundurularak öğrencinin bütünleme snav sonrasndaki harf notu belirlenir. Bütünleme snavlar sonucunda verilen harf notlarnn, bütünleme snav sonrasnda verildiğini göstermek üzere öğrencilerin not çizelgelerine özel bir açklama konulur. Bütünleme snavna girmeyen öğrenciler için telafi snav verilmez. 19

İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları

İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ OCAK- ŞUBAT 2015 SAYI: 190 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin açıklamalar, ödeme miktarları,

Detaylı

2012-2013 / I. DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİNDEKİLER

2012-2013 / I. DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI İÇİNDEKİLER 2012-2013 / I. DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Başvuru Birimi Tel : 0 (312) 210 34 48-210 21 29 Faks : 0 (312) 210 79 60 E-ileti : oidb@metu.edu.tr URL: http://www.oidb.metu.edu.tr/basvuru/yatay.html

Detaylı

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2

SAYI: 191 Mart- Nisan 2015 İÇİNDEKİLER. Akademik Takvim 2 ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 90 OCAK- ŞUBAT 205 SAYI: 9 Mart- Nisan 205 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 İÇİNDEKİLER Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları 3 Katkı payı/ öğrenim ücreti ödemelerine

Detaylı

ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği ODTÜ KKK Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde yürütülen lisans programlarına öğrenci

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı

ODTÜ Ögrenci El Kitabı ODTÜ Ögrenci El Kitabı 2012-2013 İçindekiler Rektörün Mesajı 1 Akademik Bilgiler Öğrenci Katkı Payları Burs ve Yardım Olanakları Yurtlar Bilgi İşlem Hizmetleri Kütüphane ve Kitaplık 2 9 11 13 16 22 ODTÜ

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeler 2012 İÇİNDEKİLER GAÜ-Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü... 1 GAÜ-Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği... 14 GAÜ-Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato Esası - Amaç MADDE 1 - SE (1) Senato Esasları, Gebze Teknik Üniversitesi enstitüleri

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4

İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 İÇİNDEKİLER BAŞKAN IN MESAJI... 3 REKTÖR ÜN MESAJI... 4 A- KAYIT... 5 A-1 Üniversiteye Kayıt... 5 A-2 Kayıt Merkezi... 5 A-3 Kesin Kayıt Tarihleri... 5 A-4 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler... 6 Önemli

Detaylı

KAYIT REHBERİ 2013-2014

KAYIT REHBERİ 2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sayfa 1 Sevgili Öğrencilerimiz, Sizleri buraya getiren uzun ve zorlu süreci başarıyla tamamlamış olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Hayatınızda

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03. ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler

REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01. Öğrenci İletişim Bilgilerinin Güncellenmesi İzinli Ayrılma Nedir, Nasıl Yapılır? Yönetmelikler - Yönergeler 1 XXX 2 XXX 3 XXX REKTÖRÜN HOŞ GELDİNİZ MESAJI 01 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN KISA TARİHİ 02-03 ÜNİVERSİTEMİZ 04-09 TED Üniversitesi nin Kuruluşu Akademik Dürüstlük TED Üniversitesi nin Eğitim Anlayışı YARARLI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 10 Kasım 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Kasım 2014 69471265-305-10080

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28826 YÖNETMELİK İstanbul Esenyurt Üniversitesinden: İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Şubat 2015 SALI Sayı : 29277 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Yönetmeliğinin KKK Yabancı Diller Okulu İngilizce Hazırlık Programında Uygulanması Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İçindekiler. ODTÜ dünyada en ünlü üniversiteler sıralamasında ilk 60 ta.*

İçindekiler. ODTÜ dünyada en ünlü üniversiteler sıralamasında ilk 60 ta.* İçindekiler Rektörün Mesajı Kampus Rektörünün Mesajı Akademik Takvim 1 Kayıt ve Sınav Tarihleri 2 İngilizce Sınavları 3 İngilizce Yeterlik, Seviye Tespit 5 ve Yerleştirme Sınavı, Zorunlu İngilizce Dersinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans. Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı Yeditepe Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3

Yönetmelik Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç ve kapsam Madde 1 Dayanak Madde 2 Tanımlar Madde 3 16 Ağustos 2012 tarih ve 28386 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklikle birlikte Yönetmelik Niğde Üniversitesinden: Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ

Detaylı

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ

GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ GĠRNE AMERĠKAN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV TÜZÜĞÜ Ġsim 1. Bu Tüzük, Girne Amerikan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir 2. Metin başka

Detaylı

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012)

2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yurt Dışı Öğrenci Koordinatörlüğü 2012 YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ GİRİŞ SINAVI (YÖGS-2012) BAŞVURU ve KAYIT KILAVUZU (LİSANS ÖĞRENİMİ) (2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı) ŞUBAT, 2012

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Nisan 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28959 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28740 GEDİK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı