Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet. ASYAPORT Barbaros Türkiye. EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet. ASYAPORT Barbaros Türkiye. EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin"

Transkript

1 Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet Barbaros Türkiye EBRD 1 Exchange Square, London, UK İçin ENVIRON UK Limited Box House, Bath, UK Tarafından Hazırlanmıştır Tarih: Temmuz 2013 Proje Numarası veya Sayısı: UK

2 Kontrat No: UK Proje Yöneticisi / Hazırlayan(lar): (imza): M. Smith Proje Direktörü: (signature): Niall Smiddy Tarih: Temmuz 2013 Bu proje; gereken bütün beceri, ihtimam ve çaba gösterilerek, EVIRON ve işveren arasında mutabakata varılan hizmetler ve koşullar dikkate alınarak ENVIRON tarafından hazırlanmıştır. Bu rapor işverene özeldir, ENVIRON tarafından resmi olarak önceden anlaşmaya varılmadıkça, ENVIRON bu raporun tamamının veya bir bölümünün bilinir hale getirilmesinden dolayı üçüncü şahıslara karşı doğacak herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir. Herhangi bir tarafın rapora itimat etmesinden doğabilecek risk kendisine aittir. ENVIRON, mutabakata varılmış Hizmetler kapsamı dışında kalan herhangi bir konuya dair işverene ve başkalarına karşı herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kontrol Kayıtlarının Versiyonları Konu Durumların Tanımı Tarih Gözden Geçirenin İsminin İlk Harfleri Hazırlayanın İsminin İlk Harfleri 01 Müşteriye Giden İlk Taslak 19-Haziran Müşteriye Giden İkinci Sayı 08-Temmuz NS NS MS MS UK Issue: 02 ENVIRON

3 İçindekiler 1 Giriş 1 2 Projeye Genel Bakış Tanım Proje Etki Alanı 3 3 Bulguların Özeti 3 4 Düzeltici Eylemlerin Özeti 4 Şekiller 6 UK Issue: 02 ENVIRON

4 1 Giriş Asya Port Liman İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi (Bundan sonra veya Şirket olarak anılacaktır.) Tekirdağ İli Barbaros Limanı nda yıllık TEU kapasiteli, 70% lik ( TEU) bölümü aktarma kargosuna ayrılmış yeni bir konteynır terminali inşa etmektedir. Asyaport, terminalin inşaat işlerinin sonlandırılması, altyapı / üstyapı ekipman ihtiyacı ve işe başlangıç maliyetlerini karşılamak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası na (AİKB) ve Uluslararası Finans Kurumu na (UFK) kredi başvurusunda bulunmuştur. Başvurulan kredi inşası bitmiş yapılar için söz konusu değildir. AİKB ve UFK, kredi başvurusunun yapılmasıyla birlikte, devam eden inşaat çalışmalarını ve planlanan terminal işletmesini değerlendirmek amacıyla, Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme Raporu talep etmiştir. Bu doküman Asyaport un Çevresel ve Sosyal Bilgilendirme Programı ve uluslararası en iyi uygulama kriteriyle uyumlu olacak şekilde hazırlanmış Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme Raporu nun Teknik Olmayan Özeti ni içermektedir. Teknik Olmayan Özet, Projeyi genel olarak tanıtan, temel çevresel ve sosyal boyutlarını özetleyen, Asyaport un sözü geçen boyutların idaresine olan yaklaşımını gösteren ve kamuya açık olarak hazırlanmış bir grup dokümanın bir parçasıdır. 2 Projeye Genel Bakış 2.1 Tanım Yeni Terminali, Marmara Denizi nin kuzeybatı kıyısında, Barbaros kasabasından yukardan görülebilen ve İstanbul un 70 km güneybatısında bulunan bir alanda konuşlandırılmıştır. Marmara Denizi, Karadeniz e İstanbul Boğazı ile Ege ve Akdeniz e ise Çanakkale Boğazı ile bağlanmaktadır. Terminalin yerini gösterir fotoğraf Şekil -1 de gösterilmektedir. Hava Fotoğrafı Eylül 2012 (Kaynak: Asyaport Proje Durum Raporu vs1) UK Issue: 02 1 ENVIRON

5 1Bu yatırımın amacı Karadeniz in kargo yükü için bir aktarma merkezi oluşturmak ve yerel trafik için konteynır kapasitesi oluşturmaktır. Bölgedeki ekonomik aktivitenin artmasıyla İstanbul Boğazı nda oluşan trafik sıkışıklığından dolayı 300 metreyi geçen şileplerle Boğazı transit geçmek pratik olmayan bir hale gelmiştir. Yatırımın işletmeye geçmesiyle beraber, daha büyük şilepler ( TEU ya kadar 1 ) konteynırlarını daha küçük yükleme gemilerine transfer etmek amacıyla a getirecek ve İstanbul Boğazı ndan daha rahat geçebilen yükleme gemileri konteynırları son varış yerlerine ulaştıracaklardır. Bu durumun tam tersi de söz konusu olabilecektir. Projesi 1000 metrelik bir ana iskele, 330 metrelik yükleme iskelesi ile beraber 35,7 hektarlık bir yüzey alanına sahiptir. Terminal TEU kapasiteye sahip olacak şekilde, 70 % lik bölümü ise ( TEU) aktarma kargosuna ayrılacak şekilde dizayn edilmiştir. Toplamda 11 adet, gemiden-kıyıya (S-T-S) çalışan vinç, iskele alanına monte edilecek ve 33 elektrikli-lastik tekerlekli liman vinci (E-RTG) konteynır alanında çalışacaktır. İşletme haftanın 7 günü 24 saat olmak üzere 3 vardiya üzerinden çalışacaktır. Toplamda 700 personelin istihdam edileceği öngörülmüştür. Terminal projesi kapsamında inşa edilecek binaların yerlerini, ulaşım yollarını, konteynır ambarını ve yanaşma alanlarını gösteren son versiyon yerleşim planı aşağıda gösterilmiştir; Kuzey yan duvarının, besleme iskelesinin ve güney yan duvarının kısmen tamamlandığı inşaat aşamasının başlangıç tarihi 2010 dur. Yapılan programa göre terminal inşaatının 1 TEU - Yirmi Ayağa Eşit Birim UK Issue: 02 2 ENVIRON

6 tamamının Temmuz 2014 de, yükleme iskelesinin inşaatının ise 2013 yılının 4. çeyreğinde biteceği ve işletmeye geçeceği öngörülmüştür. Taş ocağından çıkarılmış olan 6 milyon ton dolgu malzemesi 25 hektarlık bir terminal alanı yaratmak amacıyla kullanılmış durumdadır. Bu miktara ek olarak, başlangıçta 1 milyon ton dolgu malzemesi kullanılmış olan malzemenin sıkışmasına / sertleşmesine yardımcı olması amacıyla proje alanında depolanmıştır. Sözü geçen 1 milyon tonluk sürşarj malzemesi, ana iskelenin ve terminal çeperinin temelinin oluşturulmasından sonra kalan 5 hektarlık alanın doldurulmasında kullanılacaktır. Temel çalışmalarının son aşaması 2013 Ocak ayının sonunda başlatılacaktır ve 8-10 aylık bir süre içinde tamamlanması öngörülmektedir. Yükleme iskelesi cep taban kazıması ve kaldırım işleri, 2013 yılı içerisinde terminal binalarının inşası ve altyapı hizmetlerinin, S-T-S vinçlerinin, E-RTG lerin montesi ile beraber başlayacaktır. 2.2 Proje Etki Alanı Proje etki alanı Asyaport un doğrudan sahip olduğu ve işlettiği mülklerden dolgu malzemesi çıkarmak amacıyla terminal alanına 4 km uzaklıkta kurulmuş olan iki adet taş ocağını, bu ocakların yüklenicilerini ve onların tesislerini / ekipmanlarını, terminalin gelecekte işletme aşamasına geçmesiyle ortaya çıkacak tesisleri, çevre halkının yaşadığı alanları veya potansiyel olarak etkilenmesi mümkün olan diğer hassas alıcıları içermektedir. Hassas alıcılar aşağıda listelenmiştir Yerel yerleşimler (örn. Barbaros, Kumbağ, Naipköy) ve daha geniş anlamda projeden fayda sağlayan Tekirdağ İli mal sahipleri, işletmeleri ve yol kullanıcıları Projeye komşu olan Barbaros balıkçı limanı çalışanları ve yerel feribot işletmecileri Proje alanını çevresindeki deniz ve nehir ekosistemleri ile burada bulunan hassas türler Proje etki alanını gösteren harita Şekil 2 de sunulmaktadır. 3 Bulguların Özeti projesi Türk kanunu ile uyumluluk içerisindedir. Proje için 2006 yılında onaylanmış bir Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu bulunmaktadır ve bu rapor 2007 yılında revize edilmiştir. Bununla beraber, inşaat aşaması için gerekli tüm izinler de alınmış durumdadır. Şu ana kadar çevresel ve sosyal performansı ile alakalı herhangi bir ceza veya davayla karşılaşmış değildir. Ayrıca, çevreye veya insan hayatına zarar verecek herhangi bir kaza veya hadise de raporlanmamıştır. Projeye destek veren yerel halk ile ilişkiler iyi durumdadır. Proje için tanımlanmış anahtar çevresel ve sosyal konular aşağıda listelenmiştir: Asyaport un mevcut durumda çevresel, sosyal ve iş sağlığı güvenliği (İSG) konularında yürürlüğe koymuş olduğu herhangi bir resmi sistem bulunmamaktadır. Ancak, işletme aşaması için planlamalara çok yakın bir süre içerisinde başlanacaktır ve bu planlamaların en önemli parçası uluslar arası standartlara uygun olan bir entegre yönetim sistemi geliştirmek olacaktır (örn. ISO14001, OHSAS18001) Şirket mevcut durumda, kendisinin veya yüklenicilerinin İSG performansını denetlenmemektedir. Ayrıca kalifiye ve bu işe uygun İSG yetkilileri / yöneticileri de henüz işe alınmamıştır. UK Issue: 02 3 ENVIRON

7 Asyaport un yazılı insan kaynakları politikası ve prosedürü veya çalışanların için resmi şikayet mekanizması yoktur. Şirket dahilinde olmayan çalışanlar (örn. yükleniciler) izlenmemektedir ve tedarikçiler ile alakalı makul bir durum tespiti çalışması yürütülmemiştir. Bu durum potansiyel olarak projenin ve saygınlığının üçüncü taraf risklerine açık olmasına sebep olmaktadır. Mevcut durumda, çevresel bakış açısını ve risklerini tanımlayan sağlam bir mekanizma bulunmamaktadır veya kirlilik ve enerji verimliliği için uygun önlemler alınmamıştır. Ancak, bu konular işletme aşaması için değerlendirilmektedir.. Mevcut durumda, inşaatı dahilinde, halkın sağlık ve güvenliğinden emin olmaya yönelik bir, acil eylem planı bulunmamaktadır. Ancak, işletme aşaması için planlanan denizcilik ve güvenlik planı içerisinde acil eylem planı bulunacaktır. Bununla beraber işletme aşaması için bir adet güvenlik sorumlusu atanması ve Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Koduna uyumlu olacak şekilde Liman İşletmesi Güvenlik Değerlendirmesi ve Planı hazırlanması tasarlanmıştır yılında hazırlanmış olan ÇED raporunda, terminal çevresinde bulunan hassas biyo-çeşitlilik veya korunan doğal alanlar tanımlanmamıştır. Bu sebeple bu zamana kadar herhangi bir ekolojik araştırma veya izleme yapılmamıştır. ÇED raporu saha çalışmalarına dayanmadığından ve daha tedbirli bir yaklaşım uygulamak adına ileri bir biyo-çeşitlilik değerlendirmesinin yapılması uygundur. İmtiyaz Anlaşması gerekliliklerini sağlamak için ve yükleme iskelesi boyunca planlanmış olan deniz taban kazıması için bir Rastlantı Bulgu Prosedürü gereklidir ÇED raporu döneminden beri, proje paydaşlarıyla koordineli bilgi paylaşımı ve müzakere çalışmaları gerçekleştirilmemektedir. Bu sebeple Asyaport paydaşlar için Paydaş Katılım Planı ile resmi şikayet prosedürü geliştirecek ve yürürlüğe koyacaktır. Proje ile alakalı yukarda bahsedilen konulara ek olarak, aşağıda belirtilen konu da Proje Etki Alanı ile bağlantılı bir konu olarak tanımlanmıştır. Terminal alanına sınırı olan alan devlete ait tesisler için Barbaros Belediyesi tarafından, terminale ulaşım için planlanan 6,5 kilometrelik yolun bulunduğu alan ise Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Bu kamulaştırmalar Türk Kanunu ile uyumludur. Terminale sınırı olan alanda yaşayan hane halkı ve toprak sahiplerine kamulaştırma tazminatlarının adil piyasa değerinden daha yüksek bir değerden ödendiği doğrulanmıştır. (örn. tam yer değiştirme bedeli kazanılmıştır) Ulaşım yolu üzerinde bulunan tarım alanları için devam eden kamulaştırma çalışmalarının tazminatları ile alakalı detaylara mevcut durumda ulaşılamamıştır. Asyaport un herhangi bir toprak ediniminde bulunmadığı ve bundan sonra da bulunma niyetinde olmadığı belirtilmiştir. 4 Düzeltici Eylemlerin Özeti Bir önceki bölümde vurgulanmış olan konular, proje için geliştirilen Çevresel ve Sosyal Eylem Planı ve Paydaş Katılım Planı içinde detaylandırılmış eylemlerin uygulamaya konulmasıyla ele alınacaktır. İnşaat aşaması ve işletme aşaması için tasarlanan eylemler, geçerli yasal gereksinimleri, AİKB ve UFK gerekliliklerini ve standartlarını ve uluslar arası iyi uygulamaları karşılayacak şekilde dizayn edilmiştir. UK Issue: 02 4 ENVIRON

8 Uygun niteliklere sahip ve deneyimli İSG uzman(lar)ı ve Liman İşletmesi Güvenlik Sorumlusu atamak Terminal projesinin inşaat aşaması için ISG yönetim planı geliştirmek ve uygulamak Terminal projesinin işletme aşaması için ISG yönetim planı geliştirmek ve uygulamak Acil eylem, atık yönetimi, tehlikeli maddeler, trafik, biyo-çeşitlilik izleme ve koruma, liman denizciliği ve güvenliği ve liman işletmesi güvenliği için planlar geliştirmek ve uygulamak. Azaltma önlemlerinin ve işletme aşamasında dikkate alınması gereken hususların (örn. işletme aşamasında ortaya çıkacak gürültüyü düşürmek için tampon bölge kullanmak ve konteynırları düzenlemek) yürürlüğe konmasına ek olarak, ve yüklenicilerinin gürültü, hava emisyonları, atık, deşarj vb. konular ile alakalı yasal gereksinim ve izinlere uygun olarak çalıştığından emin olmak için, uygunluk ve saha düzeni izleme programı tarafından hem inşaat hem de işletme aşaması için yürürlüğe koyulacaktır. Paydaş Katılım Planı ile resmi dahili ve harici şikayet prosedürü geliştirmek ve uygulamaya koymak. Paydaş Katılım Planında tanımlanan paydaşlar, projeden doğrudan veya dolaylı olarak olumlu ya da olumsuz şekilde etkilenen yerel halkı, işletmeleri ve organizasyonları (idari ve sivil) ve görüşlerini, endişelerini, önerilerini ve fikirlerini paylaşmayı ve katılımlarının dikkate alınmasını isteyen herkesi içermektedir. Deniz taban kazıması yönetim planı ve taş ocağı rehabilitasyon planı geliştirmek ve uygulamaya koymak Mümkün olan yerlerde devlet tarafından yürütülen kamulaştırma çalışmaları için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde olmak. UK Issue: 02 5 ENVIRON

9 Şekiller 6

10 N Title Figure 1 Asyaport Location Project No. Site Client UK Asyaport, Barbaros, Tekirdag, Turkey EBRD Date Scale Issue January 2013 As shown 1 Drawn by DL 0 40km

11 N Key Quarry Haul Road Future Access Road Quarry No. 2 Quarry Main Highway No. 2 Quarry No. 1 Asyaport Land Terminal Kumbag Community Quarry No. 2 Barbaros Community Title Project No. Site Figure 2, Asyaport, Area of Influence UK Asyaport, Barboros, Tekirdag, Turkey Client EBRD 0 1km Date Scale Issue January 2013 As shown 1 Drawn by DL

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı - Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Eki Ekim 2014 Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki

Detaylı

PROJE UYGULAMA EL KİTABI

PROJE UYGULAMA EL KİTABI f MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE UYGULAMA EL KİTABI Mart 2013, ANKARA i İÇİNDEKİLER SAYFA PARA BİRİMİ EŞDEĞERLERİ AĞIRLIK VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ KISALTMALAR vi vi vii BÖLÜM A: PLANLAMA 1 I.

Detaylı

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması

Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Katılım Öncesi Türkiye ye Mali Yardım Ulusal Programı 2003 Türkiye nin Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Değerlendirmesi Teknik Yardım Çalışması Bu proje Avrupa Birliği TINA Türkiye Ortak Girişimi tarafından

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu

Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu WORLD BANK Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Türkiye deki Hidroelektrik Santralleri için Örnek Kümülatif Çevresel Etki Değerlendirmesi Kılavuzu Ekoloji

Detaylı

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2015 ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Rapor Dönemi : 01.01.2015 31.03.2015 Tescilli Şirket Adı : ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Tescil

Detaylı

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa

b) Alt Proje, işbu İşletim Kılavuzu nun B Eki nde yer alıyorsa T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. ÇEVRESEL İNCELEME PROSEDÜRLERİ Tarihçe Proje aracı bankalar aracılığıyla yürütüleceğinden Çevresel Kategorisi FI dır. Projenin planlanan kapsamından dolayı, tek koruma önlemi politikası

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇEVRE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK Referans No: TR41-14-ÇA KAYS

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM

BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM BÖLÜM 11 ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM İÇİNDEKİLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR... iii ġekġller... iv KISALTMALAR... v 11. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETĠM... 11-1 11.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (01.01.2010 31.12.2010) -Ekim 2010- İÇERİK A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ... 3 1. İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler...

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

MERSİN SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİPLİĞİ MERSİN LİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM PLANI

MERSİN SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİPLİĞİ MERSİN LİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM PLANI MERSİN SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZİ TABİPLİĞİ MERSİN LİMANI HALK SAĞLIĞI ACİL DURUM PLANI 2013 1 ÖNSÖZ Günümüzde uluslararası seyahat, turizm, ticaret ve taşımacılığın artması uluslararası halk sağlığı

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi Alanında En İyi Uygulamalar Başvuru ve Seçim Süreci İçindekiler Önsöz... 2 Genel Bilgiler... 3 Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Ekonomi... 3 Uluslararası

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı