BAŞLAMAYAN SENFONİ: TÜRKİYENİN NÜKLEER SANTRAL SERÜVENİ ÜZERİNE *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAMAYAN SENFONİ: TÜRKİYENİN NÜKLEER SANTRAL SERÜVENİ ÜZERİNE *"

Transkript

1 BAŞLAMAYAN SENFONİ: TÜRKİYENİN NÜKLEER SANTRAL SERÜVENİ ÜZERİNE * Nükleer santral kurmazsak yakın gelecekte karanlıkta kalacağız iddiaları, Rusya ve Ukrayna arasında geçen kış yaşanan doğal gaz krizinin gündeme taşıdığı enerjide dışa bağımlılık açmazı, nükleer programları nedeniyle dünya ile karşı karşıya kalan İran, olanları ya da olabilecekleri hiçe sayarak nükleer denemeler yapan Kuzey Kore, demokratikleştirme adıyla sunulan Irak petrollerinin paylaşımı senaryoları, artış eğilimindeki petrol fiyatları hepsi bir arada değerlendirildiğinde Türkiye, 1977, 1983 ve 1997 yıllarında çıkılan nükleer santral ihalelerinde yaşanılan başarısızlığa rağmen Hükümetin nükleer santral yatırımları konusunda tekrar yeni bir girişimde bulunduğu görülmektedir. 1 Nükleer enerjiye ihtiyaç var mı? Nereye ve nasıl yapılacak? Nasıl işletilecek? Nükleer atıklar nasıl güvenli yönetilecek? Yerel ve ulusal kamuoyu buna nasıl ikna edilecek? Dünya nükleer enerjiden vaz mı geçiyor? Nükleer güvenlik nasıl sağlanacak? Tüm bu süreci planlayıp yürütecek politika, program ve yetkin kadroya sahip miyiz? gibi pek çok sorunun cevabını aradığı bu süreçte izlenecek yöntem tümden kabul yada tümden red boyutunda tartışmanın toplumsal kutuplaşmaya varmadan 2 ülkemiz ve dünya gerçeklerine uygun nesnel bilimsel gerçekliğini ortaya koyarak siyasal iradeye karar vermede yardımcı olmaktır. Bu çalışmada, konunun teorik ve teknik boyutuna girilmeyerek, son günlerde başta Hükümet olmak üzere tekrar gündeme getirilen nükleer enerji ve santraller konusundaki gelişmeler ışığında yarım yüzyıla varan Türkiye nin nükleer santral serüveni ve bunun üzerine kısa değerlendirmeler yer almaktadır. Gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin sosyal ve ekonomik tüm etkinliklerinin olmazsa olmazı enerjidir. Ülkeler için enerji kaynaklarına sahip olmak, bu kaynaklardan uygun yöntemlerle enerji elde etmek, üretilen enerjinin yurtiçi ve yurt dışı arzını güvenli kılmak, bunlarla ilgili yapılara ve teknolojilere sahip olup politika belirleme ve kontrolünde belirleyici olmak stratejik konuların başında gelmektedir. Bu özelliği ile enerji, ulusal ve uluslararası gündemlerde yoğun ilgi çekmektedir. Dünya coğrafyasında enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgelerde yaşanan soğuk-sıcak güç gösterileri, savaş ve işgallere varan sıcak gelişmeler konunun stratejik önemini ortaya koymakla birlikte ülkeler için ulusal ve uluslararası politika, ekonomi, sosyal ve çevresel konuların başında yeterli ve güvenli enerji kaynaklarına sahip olmak önde gelmektedir. Bu bağlamda enerji, ekonomi, çevre ve güvenlik birbirleriyle sıkı ilişkileri olan kavramlardır. Toplumların önemli çoğunluğu, sınırlı doğal kaynaklarını çevreye duyarlı nitelikte en iyi biçimde değerlendirerek toplumsal refaha hizmet edecek güvenli, temiz, verimli, ekonomik ve ticari olarak erişilebilir enerji arzını sağlama çabasındadır. Bunu başarma amacıyla girişilen tüm çabaların ortak noktası ise: Üretilen çözümlerin aynı zamanda sürdürülebilir, rekabetçi ve güvenli olmasıdır. Günümüzde ulaşılan nokta ise, her ülkenin kendi öz kaynaklarına * Doç. Dr. Hamit PALABIYIK, Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAVAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ababilim Dalı Öğretim Üyeleri 1 İlki 2012 de olmak üzere toplam 5 bin megavat kurulu gücünde nükleer santraller kurulacağını ve ihale aşamasına gelindiğini açıklamaları, 3 nükleer santral 7 yıl sonra devrede, Zaman, ; Hükümet nükleerde kararlı, Akşam, Bkz. Milletvekillerinin Sinop kavgası, sabah, ; Nükleer enerji karşıtlığı, Nükleer enerji polemiği, Hürriyet, ; Ömer Ersun, Entrika yumağı, Stratejik Analiz, Şubat 2005; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası, Ülkemizde elektrik enerjisinin durumu ve nükleer santraller, MAİ ve Küreselleşme Karşıtı Çalışma Grubu,

2 dayanarak geliştirdikleri enerji politika, plan ve programlarına uygun teknolojik gelişmelerle enerji kullanımında alternatif enerji kaynaklarına giderek artan oranda önem vermeleri, enerjiçevre ve güvenlik ilişkisinin her aşamada dikkate alınmasıdır. Bu çerçevede ülkeler, enerji gibi stratejik öneme sahip bir konuda politika ve stratejilerini belirleyip bunları eylem programlarıyla uygulamada özellikle elektrik enerjisi üretim kompozisyonunda nükleer enerji seçeneğini benimsemektedirler. Bunda ise enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, kaynak çeşitliliğini sağlamak, nükleer teknolojiyi geliştirmek ve görece temiz enerji elde etmek amaçları dikkat çekmektedir. Batı, atık sorunu ve işletme güvenliği gibi konularda yeni teknolojiler geliştirilene dek santral siparişlerini ertelerken, Asya da artan nüfus ve enerji ihtiyacına paralel olarak nükleer enerji tercih edilmektedir. Geçmişten günümüze ülkemizde nükleer santral konusunda değişik çevrelerce pek çok iddia ortaya atılarak tartışıldığı ve konunun hem savunucuları hem de karşıtları tarafından istismar edildiği görülmektedir. Popüler olan nükleer enerji ya da santral konusunda tümden evet ya da tümden red ekseninde konuya yaklaşılmasıdır. Nükleer enerji bir tehlike mi? ya da enerji açığını gidermede uzun dönemli bir çözüm mü? Tartışması sürmektedir. Oysa bilimsel ve teknolojik özellikleriyle tartışılması, avantaj ve dezavantajlarının bilimsel platformlarda açık ve net biçimde ortaya konulup ulusal enerji politikasına entegre siyasal kararlılıkla uygulanması gereken konu olması gerekirken, ülkemizde nükleer enerji konusu, ulusal ya da uluslararası alanda özel/küresel çıkarların temsil edildiği salt siyasal içeriği ile geçici yaklaşımlarla gündeme gelen retorikten öteye gidememiştir. Ülkemizdeki nükleer enerjisantraller konusundaki güncel tartışma ve gelişmelerin bundan farklı olduğu yönünde dikkat çekici bir gelişme bulunmamaktadır. Her politikanın belli siyasal yaklaşımı bünyesinde barındırması bir gerçektir. Ancak, sorumlu siyasal iradenin politika ve strateji üretmesinde bilimsel, mesleki, teknik ve sosyal değerlendirmelerle bunların çıktılarından yararlanması; sağlanacak kamuoyu desteği ile de projelerin uzun dönemli kararlı uygulamalarla yapılabilirliğinin arttırılması gerekmektedir. Türkiye de Nükleer Enerjinin Tarihi 3 Ülkemizde nükleer enerjinin gündem konusu haline gelmesi 1955 yılında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanılması amacıyla toplanan I. Cenevre Konferansı hemen sonrasında 1956 yılında Başbakanlığa bağlı olarak Atom Enerjisi Komisyonu nun kuruluşuyla başlamış; hemen ertesi yıl, 1957 tarihinde, Türkiye, Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) üyesi olmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 1962 yılında ilk olarak Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi nce 1 MW gücünde TR-1 adında havuz tipi deney reaktörü işletmeye alınmıştır. Elektrik üretimi amacıyla kurulması planlanan nükleer santral etütleri ülkemizde ilk olarak yılları arasında yapılmıştır. Planlı dönemde ilk olarak II. Beş Yıllık Kalkınma Planı gereği yabancı bir danışma grubuna hazırlatılan yapılabilirlik etütleri sonucunda 1977 yılında işletmeye girecek biçimde MW gücünde doğal uranyum yakıtlı ağır-su tipi nükleer santralin kurulması planlanmış; Ancak, başta yer seçiminden kaynaklanan ve diğer sorunlar nedeniyle sonuçlandırılamamıştır. 3 Bkz. Türkiye de nükleer enerjinin tarihçesi, Nükleer Enerji Dünyası, web.tr. 2

3 1970 yılında Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK) kurulmasıyla ülkemizde elektrik işleri tek merkezde toplanmış; TEK e bağlı olarak 1972 yılında Nükleer Enerji Dairesi kurulmuştur. Kısa zamanda dairenin uzman personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, çeşitli mühendislik alanlarında genç personel yurt dışında nükleer enerji konusunda eğitim almışlardır. III. Beş Yıllık kalkınma Planında ise daha büyük güçte bir santral ile 80 MW gücünde eğitim amaçlı ilk örnek santralin yapılması öngörülmüşse de büyük güçteki santralin yapımını geciktirmemek amacıyla ilk örnek santral çalışmasından vazgeçilmiş; Güney Anadolu da 1983 tarihinde işletmeye alınacak biçimde 600 MW gücünde nükleer santralin uygulama projeleri ve yer temini çalışmalarının tamamlanması programlanmıştır li yıllarda kurulması amaçlanan nükleer santralin fizibilite ve yer araştırma çalışmaları yapılmış; Sonuçta fayda-maliyet bakımından santralin kurulabileceği en uygun yerler olarak Mersin-Akkuyu, Sinop-İnceburun ve Kırklareli-İğneada mevkileri belirlenmiştir. Santral yer seçimine ilişkin bilimsel-teknik-güvenlik unsurları nedeniyle Mersin-Akkuyu yöresi ilk nükleer santralin kuruluş yeri olarak belirlenmiştir. Akkuyu sahası için saha lisans çalışmaları TEK tarafından tamamlanmış; gerçekleştirilen yer etütlerine göre Yer Raporu hazırlanmıştır. Bu rapora dayanılarak lisans verme yetkisine sahip Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu tarafından 1976 yılında Akkuyu sahası için Yer Lisansı verilmiştir. Bu aşamadan sonra santralin projelendirilmesi kapsamında detaylı deprem, zemin, jeolojik, meteorolojik, hidrolik, çevre ve oşinoğrafik etütler gerçekleştirilmiş; Çeşitli üniversite, araştırma kurumları ve diğer ilgili kamu kurumlarınca araştırmalar yürütülmüştür. Bu dönemde Akkuyu da elektrik, su, karayolu gibi altyapı hizmetleri yanında şantiye, misafirhane, geçici lojmanlar, meteoroloji istasyonu ve bir rasat kulesi de yapılmıştır. Bir Türk firmasına hazırlatılan santral alanı tesviyesi, yol-su bağlantıları, liman projeleri ihaleleri yapılarak işin bir bölümü tamamlanmıştır. Aynı yıl, yabancı müşavirlik mühendislik firması ile birlikte hazırlanılan proje ve ihale şartnameleri çerçevesinde yapılan teklifler 1977 yılında değerlendirilerek İsveçli firmalardan oluşan konsorsiyumun kaynar sulu reaktör tipi santral teklifi kabul edilmiştir. Yoğun geçen sözleşme görüşmeleri sonuçlandırılamayarak 1979 da görüşmeler kesilmiştir. Türkiye, 1980 tarihinde Nükleer Silahların Önlenmesi Anlaşması nı imzalayıp onaylayarak nükleer silah üretmeyip bunların yayılmasına da aracı olmayacağını taahhüt etmiştir tarihinde de UAEA ile nükleer santrallerin barışçıl amaçlarla işletilmesini denetim amacıyla Ajans uzmanlarının kontrol yetkisinin tanındığı safeguard anlaşması imzalanmıştır. Aynı yıl, Çekmece Nükleer araştırma ve Eğitim Merkezinde TR-2 araştırma reaktörü kurulmuştur yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu kurularak lisans veren otorite olarak yetkilendirilmiştir te ülkemiz OECD Nükleer Enerji ajansı üyesi olmuştur. Bu dönemde TEK, ikinci bir santral yeri olarak Sinop-İnceburun mevkiini belirlemiştir. Ön araştırmaları tamamlanan sahada deprem konusunda çıkan sorunlar sonucunda çalışmalar durdurulmuştur tarihli kanun hükmünde kararname gereği Nükleer Elektrik Santralleri Kurumu kurulması öngörülmüşse de bu başarılamamıştır yılı sonunda alınan teklifler değerlendirilerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kanada firmasına Akkuyu da 634 MW; Alman firmasına yine Akkuyu da 990 MW ve Amerikan firmasına Sinop ta 1185 MW gücünde bir veya iki nükleer santral kurmak için niyet mektubu verilmiştir. Amerikan firması ile kuruluş yerinin depremselliği yönünden kabul 3

4 edilebilirliği konusunda anlaşmazlık yaşanmış; firma ihaleden çekilmiştir yılı içinde diğer firmalarla sözleşme üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağlanmış; dış kredi ihtiyacı da karşılanmıştır. Hükümetin işletmenin bir ortaklıkla idaresi ve belli yıl sonra devri konularındaki önerileri yoğun görüşmelerde değerlendirilmiş; ortaklığın niteliği konusundaki anlaşmazlık sonucu 1985 yılı başlarında Alman firmasıyla görüşmeler kesilmiştir. Görüşmelere davet edilen Kanada firmasıyla kurulacak ortaklıkta %40 oranında TEK in; %60 oranında kanada firması ve diğer ortaklarının payı kabul edilerek bir ön protokol imzalansa da Kanada Hükümeti nin ilgili payın finansmanını garanti etmemesi nedeniyle 1986 yılında Kanada firmasıyla da görüşmeler kesilmiştir tarihinde yaşanan Çernobil felaketi ile tüm çalışmalar askıya alınmıştır yılında TEK Nükleer Santraller Dairesi Başkanlığı kapatılarak personel dağıtılmıştır yılında TEK, Başlıca nükleer santral imalatçısı firmalara yazı yazarak, 2002 yılında işletmeye açılacak şekilde 1000 MW gücünde bir ya da iki üniteli nükleer santralin yap işlet devret modeliyle inşası konusunda teknik ve mali bilgi istemiştir yılı Ocak ayında Akkuyu Nükleer Santral Projesi Resmi Gazetede yayınlanarak tekrar yatırım programına alınmıştır yılı başında, güncel gelişmeleri izlemek ve mevcut şartnameleri buna göre tadil etmek amacıyla danışman firma belirlemek üzere teklifler alınmıştır yılında TEK, TEAŞ ve TEDAŞ olarak yapılandırılmış; nükleer santral çalışmaları TEAŞ bünyesinde tutulmuştur. İhale öncesi şartnamelerin yeniden hazırlanılması amacıyla 1995 yılında Güney Kore ve Türk firmasıyla sözleşme yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda 17 Aralık 1996 tarihinde Akkuyu Nükleer santrali için uluslararası ihaleye çıkılmış; 15 Ekim 1997 tarihinde Fransız-Alman; Amerikan-Japon; Kanada-Japon firmalarından oluşan üç konsorsiyumdan teklif alınmıştır. Tekliflerin değerlendirilmesi için ise 1998 yılında İspanyol danışmanlık firmasıyla anlaşılmıştır. Mart 1998 tarihinde teklifler değerlendirilmeye başlanmış; ihale sonucu açıklaması 6 defa ertelenmiş ve nihayet Temmuz 2000 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile ihale iptal edilmiştir. 4 İkinci defa kurulan TEAŞ Nükleer Santraller Dairesi başkanlığı da kapatılmıştır. Atom enerjisi alanında lisans verme yetkili Başbakanlığa bağlı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, 2002 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. Bakanlık, nükleer santral kurulmasıyla ilgili görevin kuruma ait olduğunu ve halkı bilgilendirmek için kurum içinde bir Nükleer Bilgi Biriminin oluşturulduğunu açıklamıştır yılı Kasım ayında Bakanlık ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, toplam 5000 MW gücünde üç nükleer reaktörün inşasına 2007 de başlayıp 2012 de işletmeye açılacağı açıklamasında bulunmuştur yılında Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ile Ankara Nükleer Tarım ve Araştırma Merkezi birleştirilerek Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi kurulmuştur yılı başlarında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yaptığı açıklamada saha belirleme çalışmaları detaylı teknik incelemeler sonucunda 8 yer belirlendiğini açıklamıştır. Nisan ayında ise Türkiye nin ilk nükleer santrali için Sinop ilinin 4 Merhum Başbakan Ecevit bu süreçte rüzgâr ve güneş enerjisinin uygulama alanlarının genişletilebileceğine dikkat çekmiş; nükleer enerji santralleri yapımından vazgeçilmesinin doğru olmayacağını fakat bir süre ertelenmesi ve yeni nesil nükleer santral teknolojisinin devreye girmesine de fırsat tanınmasının uygun olacağını belirtmiştir NTV MSNBC, Akkuyu santraline iptal kararı, 25 Temmuz

5 seçildiği açıklanmıştır. 5 Bakanlığın, aralarında Koç, Sabancı, Zorlu gibi büyük şirketlerin bulunduğu alanında önde gelen 10 özel sektör firmasıyla 13 Nisan 2006 tarihinde ortak düzenlediği Nükleer Santral Zirvesi sonucunda ise genelde İrlanda modeli olarak adlandırılan kamu-özel ortaklığı üzerinde görüşüldüğü açıklanmıştır. 6 Son olarak ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın hazırladığı Nükleer güç santrallerinin kurulması ve işletilmesi ile enerji satışına ilişkin kanun tasarısı 31 Ekim 2006 tarihinde Bakanlar Kurulu nda imzaya açılmıştır. Nükleer enerjiye yasal dayanak sağlayan tasarının genel hatları şöyledir: Santral konusunda ilgili bakanlık ve kurumların görüşleri alındıktan sonra bakanlık tarafından ve bu kanun kapsamında santral kuracak ve/veya işletecek şirket ve/veya şirketlerin seçilmesi süreci başlatılacak; Bu sürece TAEK'in belirlediği teknolojik ölçüleri karşılayan şirketler katılabilecek; Kanundan yararlandırılacak şirket yapılacak seçim sonucunda belirlenecektir. Kanundan yararlandırılacak megavat-elektrik cinsinden santral kapasitesi, yer tahsisi, lisans bedeli ve altyapıya yönelik teşvikler ile tekliflerin yapılmasına ve seçime ilişkin esasları Bakanlar Kurulu belirleyecektir. Kanun kapsamında 15 yıllık süre boyunca Bakanlar Kurulu tarafından yıllara sâri olarak belirlenecek elektrik alım miktarlarıyla, teklif edilecek yıllık birim elektrik satış fiyatlarının çarpımı sonucu oluşacak alım bedellerinin önceden saptanmış bir iskonto haddi üzerinden yarışmanın yapıldığı tarihe indirgenmiş değerlerinin toplamı olarak en düşük teklifi veren şirket kanun hükmünden yararlanmaya hak kazanacaktır. Teklif edilecek yıllık birim elektrik enerjisi satış fiyatları, her bir yıl için seçim yapılan yıldan bir önceki yıla ait EPDK tarafından ilan edilen Türkiye ortalama toptan elektrik enerji satış fiyatını aşamayacaktır. Nükleer enerji konusunda Türkiye de günümüze kadar yapılanlar ile ilgili genel değerlendirmeler: Genel enerji politikamız kapsamında belirlenmiş ulusal nükleer enerji politikamız bulunmamaktadır. 21.yüzyılın başlarında günümüzde, yarım yüzyılı bulan nükleer enerji konusundaki sınırlı girişimler genel anlamda başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu çerçevede, özgün enerji politikasından yoksun niteliğiyle başarısız olarak değerlendirilen bu girişimlerin başlıca özelliği, dünyadaki güncel gelişmeleri takip etme düşüncesindeki siyasal tutumun çok önemli eksik ve kısıtlarla giriştiği idari ve teknik çabalardan öte geçememesidir. Bu özelliği ile girişilen çabalar, edinilen kazanımların değerlendirilemediği, her bir aşaması tekrar baştan başlayan niteliği ile zaman, sermaye, personel ve kullanılabilir bilgi anlamında kayıp süreçlerdir. Nükleer enerji girişimlerine basit olarak, yurtdışından ithal teknoloji ile bir biçimde yapılıverip, bir çırpıda tüm enerji sorununa kökten cevap olacak gözüyle bakılmamalıdır. 5 Nükleer santral kesinleşti: Sinop TAEK Başkanı açıkladı: Nükleer santral için 8 yer önerdik. Başbakan Sinop'u ilan etti, Sabah, ; Nükleer santral Sinop a yapılacak, Sabah, Bakan Hilmi Güler, nükleer santral için ihale açılmayacağını ifade ederek, tabir caizse karşılıklı konuşup oyunun kurallarını koyacağız. Başvurulara bakacağız. Bunlar içinde belli kriterler olacak. Şu an için düşündüğümüz kriterler şöyle: Kim erken yapabilir. Yerlilik oranı kimde daha fazla olabilir. Yakıt teknolojisi kim getirebilir. Teknoloji transferinde hangisi daha fazla üstünlük sağlayabilir. Bunları özel sektörden gelen diğer önerilerle ele alacağız ve değerlendireceğiz" dedi. Enerji Bakanı Hilmi Güler, 5 bin megavatlık bir santral yatırımı öngördüklerini, özel sektörün istemesi durumunda bu gücün 8 bin megawatt'a kadar çıkabileceğini söyledi. Nükleer santral işi ihalesiz verilecek, sabah,

6 Nükleer enerji, diğer tüm alternatif enerji kaynaklarının objektif ve bilimsel olarak değerlendirildiği politika stratejileri arasında ekonomik, mali, teknik, idari, sosyal ve çevresel yönleriyle yapılabilir olması koşulu ile değerlendirilmelidir. Nükleer enerji konusunun önemli teknik, mali, ekonomik, sosyal ve çevresel niteliği gereği kamuoyunda çokça tartışılmasına rağmen siyasal retoriğe varan tartışma ortamı tümden kabul ya da tümden redde dönüşmüştür. Konunun, tüm nitelikleriyle değerlendirildiği, siyasal karar alıcılar başta olmak üzere ulusal ve yerel kamuoyunu bilgilendirici özgün bilimsel çalışmalara duyulan gerek açıktır. Nükleer santrallerin halka rağmen değil halkın istek ve desteğiyle kurulması gerekmektedir. Ancak ulusal ve yerel kamuoyu desteği açık ve net sağlanamamıştır. Ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere de konu olan bilgi edinme ve katılım odaklı yeni yaklaşımlarla kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ulusal kamuoyunun nükleer santraller konusuyla yakından ilgilenmesi tarihin en büyük nükleer kazası olarak adlandırılan Çernobil felaketi ile olmuştur. Bu nedenle sıklıkla ifade edilen ve alışılmamış elektrik kesintileriyle de gündeme getirilen(!) enerji darboğazının giderilmesi arayışlarında en iyi seçenek olarak sunulan nükleer santrallere kamuoyunun büyük kısmı ihtiyat ve şüpheyle yaklaşmaktadır. Nükleer enerji konusunda karar alıcılarda halen net ve açık siyasal kararlılık bulunmamaktadır. Nükleer teknolojinin ülkemize kazandırılmasında kamunun öncülüğünde özel sektörün katılımı planlı ve kontrollü olarak gerçekleştirilmelidir. Branşlar arası işbirliğini gerektiren nükleer teknoloji alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri üniversiteler, sanayi ve araştırma kurumları ile işbirliği içerisinde yürütülmelidir. Nükleer enerjide kullanılan teknoloji, niteliği gereği kendine özgü yüksek düzeyde uzmanlık ve titiz bir çalışma gerektirmektedir. Uzun dönemli, yüksek maliyetli, karmaşık ve yüksek teknolojiye dayanan, herhangi küçücük bir aksaklığın ya da yanlışın telafisi imkânsız ya da çok zor zararlara neden olabilecek projenin her aşamasında buna uygun proje yönetimine mutlaka uygun hareket edilmelidir. Projenin yer seçiminden başlayarak, projelendirme, inşa, işletme ve sonlandırılması süreçlerindeki lisans verme ve uygulamalara her aşamada üst düzeyde güvenlik ve kalite gerekleri egemen olmalıdır. Güvenlik boyutunda askeri ve terörist saldırılar ayrıca değerlendirilmelidir. Projelendirme ve işletim çok yoğun, karmaşık ve detaylı teknolojik uygulama ve analizleri gerektirmektedir. Bunu karşılayacak ulusal ve uluslararası bilgi, uygulama ve deneyime sahip yetişmiş, güncel gelişmelerden haberdar uzman personele büyük gereksinim bulunmaktadır. Uygulamanın her aşaması, uluslararası kabul gören standartlara uygun geliştirilmiş ulusal normlara uygun gerçekleştirilmelidir. Nükleer enerji yatırımlarında kullanılan teknoloji iyi seçilmeli, nükleer atık çöplüğü, nükleer çöplük olma tehlikeleri göz ardı edilmemelidir. Konunun teknik ve mali boyutu dikkate alındığında bazı durumlarda kötü niyetinden şüphe edilemeyecek yanlı bilgi ve/veya bilgi kirlenmesinden de söz edilmesi gerekmektedir. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri sağlıklı ve doğru biçimde değerlendiren, konunun yerel, ulusal ve uluslararası nitelik ve gereklerine uygun sürdürülebilir yönetimini esas alan ulusal nükleer enerji politikasının belirlenmesi; ardından bunu hayata geçirecek uygun küresel, ulusal ve yerel stratejilerin geliştirilmesi; sonuçta da en uygun 6

7 kurumsal idare ve yetkin personelin tüm titizliğiyle konunun yönetimini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Yapılması gerekenler: Nükleer enerji programının başarısı için güçlü bir siyasal kararlılık gerekmektedir. Yönetimdeki bu kararlılık, nükleer enerji ile ilgili çağdaş hukuki mevzuatın oluşturulması; buna uygun kurumsal yapılanma; ulusal enerji politikası içinde yerini alan nükleer enerji politikası gereklerine uygun ekonomik, sosyal, mali, teknik ve çevresel yönetim stratejileriyle desteklenmiş bütüncül eylem programına dayanmalıdır. Nükleer enerji programlarının başarısında başlıca iki önemli boyut dikkat çekmektedir. İlk olarak, uluslararası konjonktürde küresel standartlara uygun kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi; ikinci boyutta buna paralel olarak ulusal düzeyde ekonomik ve çevresel nitelikleriyle kabul edilebilir, yapılabilir ve sürdürülebilir özellikteki bütüncül eylem programının yerel ve ulusal kamuoyunda sosyal kabulünün gerçekleştirilmesidir Sonuç Yerine Genel anlamda stratejik ve teknolojik öneme sahip ülkemizin enerji politikası kapsamında belirlenmiş nükleer enerji politikası henüz yoktur. Bu çerçevede yarım yüzyılı bulan, her defasında yeniden baştan başlayan çabalar dikkate alındığında genel politikadan yoksun, dünyadaki güncel gelişmeleri takip amacını gütmekten öteye geçemeyen siyasal tutum, önemli teknik, idari ve mali açmazlar, yüksek oranda dışa bağımlılık, kurumsal yetersizlikler, sosyal kabulde çok önemli engeller, etkin olamayan kamuoyu, dışa kapalılık ve gizlilik, kararsızlık gibi başlıca sorunlar dikkat çekmektedir. Hükümetin hazırladığı ve henüz kamuoyuna açıklanmayan Nükleer Enerji Strateji Belgesi nin bu kapsamda değerlendirilerek beklentilere cevap vermesi gerekmektedir. Ülkemizde nükleer enerji santrali alanında başlatılan üç girişim de başarısızlıkla sonuçlanmıştır yılında başlayan süreçte, resmen başlatılan ve yapım aşamasına kadar gelinen nükleer santral projelerinde başarısız olunmuştur. Plan ve proje düzeyinde nükleer santral çabalarının pratik uygulamaları gerçekleşememiş; kalkınma planları, yatırım programları, siyasal parti ve hükümet programlarındaki hedef ve amaçlar bu kapsamda idealden öte geçememiştir. Bunun ise en önemli nedeni: Konuya yüksek düzeyde uzmanlık ve diğer ilgili konularda bütüncül yaklaşımı gerektiren sürekli ve kararlı anlayış yerine salt bir ihale ve operasyon bakış açısıyla geçici çözümlerle yaklaşılmasıdır. Bununla birlikte ulusal enerji politikasına eklemlenmiş nükleer enerji politikası ve stratejisi ile buna bağlı eylem planının olmayışı yeni bir yüzyılda kendisine daha sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir gelecek arayışındaki ülkemizde nükleer enerji konusunda yapılması gereken çok işin varlığını hatırlatmaktadır. Başarısızlığın nedenlerinin kararlı ve bütüncül yaklaşımla detaylarıyla analiz edilerek gelecek politika ve stratejileri şekillendirmesi kaçınılmazdır. Nükleer enerji konusunda karar verme ve uygulamada başlıca sorumlu siyasal iradenin tüm verileri bilimin ışığında değerlendirerek belirleyeceği nükleer enerji politikası ve buna ilişkin uygulama kararları o derece doğru, yerinde ve kabul edilebilir olacaktır. Bunun başarılamaması durumunda ise geçmişte toplum 7

8 olarak yaşadığımız zaman ve maliyet kayıplarına ek olarak ülkemiz geleceğinden kaybedeceğimiz telafisi zor her türlü kaybın tekrar yaşanması bir gerçektir. Gelinen noktada ise geçen yarım yüzyıllık nükleer santral tarihçemizde kaybedilen zaman, harcanan emek ve sermayenin kısaca boşa giden çok değerli ulusal sermaye olduğu bilinmelidir. Çok önemli bir konu da, ülkemizin nükleer enerjide dış sermaye ve onun rekabet alanına girmesi neticesinde sürecin başarısız yönetiminin ülkemizi ya iyi bir pazar ya da eski teknoloji çöplüğü haline dönüştürebilmesi tehlikesidir. Sonuç olarak ülkemizde gündemlerin çok sık değiştiği dikkate alındığında konunun ihale ve yatırım aşamasında gündem oluşturması kadar, yatırım eğer gerçekleştirse, ortaya çıkabilecek olası telafisi imkânsız zararlar ya da bir kaza sonucunda tekrar sıcak tartışmalarda bulunmamak dileğiyle 8

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 816 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 24.5.2007 tarihli 385 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddelerine

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara Enerjide Yeni Ufuklara Nurel KILIÇ Enerji yol haritalarının oluşturulduğu dünyada, yapısal değişim gözleniyor. Ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği çok yakından etkileyen bu süreçte ülkemiz için çizilen

Detaylı

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar Yrd. Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970)

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TARİHÇE 1970 Öncesi, Yerli Mühendislik etkili değil, 1967 1972 Arası Türkiye nin en büyük

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5

Başlıca Hizmetleri. yenilenebilir Enerji alanında. prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin 1 / 5 1 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi`nin yenilenebilir Enerji alanında Başlıca Hizmetleri 2 / 5 prowind Alternatif Enerji Şirketi nde görev yapan kilit mevkiideki personeli, doksanlı yılların ortalarından

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Nükleer Teknoloji Tarihçesi, Gelişimi ve Elektrik Üretimi. Dr. Halil DEMİREL

Nükleer Teknoloji Tarihçesi, Gelişimi ve Elektrik Üretimi. Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji Tarihçesi, Gelişimi ve Elektrik Üretimi Dr. Halil DEMİREL Nükleer Teknoloji Tarihçesi ve Gelişimi (1) Zincirleme reaksiyondan kontrollü olarak enerji üretebilen ilk düzenek CP-1, Chicago

Detaylı

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030

ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 VİZYON BELGESİ(TASLAK) ENERJİ GÜVENLİĞİ ÇALIŞTAYI Türkiye Nükleer Güç Programı 2030 (03-05 Aralık 2015, İstanbul) BÖLÜM 1 Nükleer Güç Programı (NGP) Geliştirilmesinde Önemli Ulusal Politika Adımları Temel

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007

Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL YATIRIM PLANLAMA REHBERİ Bu rehberin amacı, yatırım planlamaları yapılırken uyulması gereken genel ilkeleri, nesnel ve ölçülebilir standartları, hesaplama yöntemlerini, bunlara

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM

ÖZGÜN FİKİRLERİNİZİ PROJELENDİRELİM Şirket Tanıtımı Progino PROGİNO 2005 yılından itibaren Eskişehir de mühendislik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Faaliyetlerine 2008 yılından beri Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde sürdürmektedir.

Detaylı

Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli Raporu:

Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli Raporu: Nükleer Enerjiye Geçişte Türkiye Modeli Raporu: Nükleerde risklerin giderilmesi için ilave adım atılması gerek Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi (EDAM) koordinasyonunda bağımsız bilim insanları

Detaylı

TÜM ÜLKELER NÜKLEER SANTRALLARIN YAPIMINDAN VAZGEÇERKEN, BĐZDE NEDEN HALA NÜKLEER SANTRAL(LAR) YAPILMASINA ÇALIŞILIYOR?

TÜM ÜLKELER NÜKLEER SANTRALLARIN YAPIMINDAN VAZGEÇERKEN, BĐZDE NEDEN HALA NÜKLEER SANTRAL(LAR) YAPILMASINA ÇALIŞILIYOR? Bugün hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı, sanayileşme, gelişen teknolojinin doğal ihtiyacı gibi bir çok nedenden dolayı enerjiye olan talep hızla artmaktadır. Klasik

Detaylı

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ

TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler. Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ TAEK in Görevleri ve Yaptığı İşler Dr. Sinan Aytekin TÜRKÖZ 17.05.2011 TAEK - ADHK 2 TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU (1) 1955, Nükleer enerjinin barışcıl amaçlar ile kullanılması (UAEA) 27.08.1956; 6821 Sayılı

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Büyük özelleştirme ihalelerine hazırlanan enerji sektöründe devlet kurumlarının DUY (Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) nedeniyle zararı 800 milyon YTL

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

Ulusal Mevzuat. 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara

Ulusal Mevzuat. 2 Nükleer Güvenlik Forumu, Ankara Ulusal Mevzuat Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (2009). Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliği (2000). Afet ve Acil Durum Yönetim

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

2010 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2010 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Gaye Spolitis. Özgeçmiş

Gaye Spolitis. Özgeçmiş Gaye Spolitis gayespolitis@erdem-erdem.av.tr Özgeçmiş Erdem & Erdem in Kurumsal İşler Departmanı nda Ortak olarak görev yapan Gaye Spolitis birleşme ve devralmalar, enerji hukuku ve enerji perakendesi,

Detaylı

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s.

3. Ekonomik Kriterler 3.1. İşleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı Makroekonomik istikrar (s. 38 41) Piyasa güçlerinin etkileşimi (s. TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU NDA ENERJİ Makroekonomik istikrar (s. 38 41) ( ) Son yıllarda, Türkiye güçlü bir istikrar programını başarıyla uygulamış, bankacılık, işletmelerin yeniden yapılandırılması,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası

Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye deki Olası Emisyon Ticareti için Yol Haritası Türkiye için Yasal ve Kurumsal Altyapı Ozlem Dogerlioglu ozlem@dogerlihukuk.com On ETS tasarım adımına Kaynak: Piyasa Hazırlıklılığı Ortaklığı (PMR)

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu

TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM. Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Sempozyumu Türkiye nin Tekstil Sektöründe KOBİ ler İçin Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Birleşmiş Milletler Ortak Programı TEKSTĐL SEKTÖRÜ NÜN BÖLGESEL ANALĐZĐ: ÇEVRE YÖNETĐMĐ VE TEMĐZ ÜRETĐM

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi

Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi Elektrik sektöründe serbestleşme süreci üzerine gözlemler: Bir kısa dönem analizi İzak Atiyas, Sabancı Üniversitesi Elektrik Enerjisi Stratejisi Değerlendirmeleri Konferansı 22 Mayıs 2008, İstanbul Temel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının (Bakanlık); kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011

World Energy Outlook Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 World Energy Outlook 2011 Dr. Fatih BİROL UEA Baş Ekonomisti İstanbul, 1 Aralık 2011 Bağlam: halihazırda yeterince kaygı verici olan eğilimlere yeni zorluklar ekleniyor Ekonomik kaygılar dikkatleri enerji

Detaylı

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul

ICCI Enerji Zirvesi. Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı. 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul ICCI Enerji Zirvesi Levent Gülbahar Yönetim Kurulu Başkanı 29 Kasım 2010 ICCI Organizasyon Komitesi WoW Convention - İstanbul GÜNEŞ ENERJİSİ SEKTÖRÜ ANA TEMALARI 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

www.ozgen.com info@ozgen.com

www.ozgen.com info@ozgen.com Şirketimiz bugüne kadar tamamlamış olduğu Elektrik Santrallarında kaliteli, emniyetli ve hızlı iş üretimi ile işverenlerin takdirini kazanmıştır. Bu broşürde Elektrik Santralları ile ilgili yapmış olduğumuz

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE ATOM ENERJİİSİİ KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği

Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Bilgi Teknolojileri Servis Sürekliliği Faaliyetlerinizdeki bir kesinti nedeniyle katlandığınız maliyet, itibarınıza olan etkisiyle karşılaştırıldığında önemsiz kalabilir. Birçok şirket bilgi teknolojileri

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

TR9800031 TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞTEKİ NÜKLEER ENERJİ DENEYİMLERİ

TR9800031 TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞTEKİ NÜKLEER ENERJİ DENEYİMLERİ TR9800031 TÜRKİYE'NİN GEÇMİŞTEKİ NÜKLEER ENERJİ DENEYİMLERİ Ahmet kütükçüoğlu Türkiye Elektrik Kurumu Nükleer Santraller Dairesi Eski Başkanı ÖZET Bu bildiride, nükleer enerjinin kullanımı konusunda dünyadaki

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme enerjiye olan talebin hızla artmasına neden olmaktadır. Enerji,

Detaylı

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI

11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI 11-16 ŞUBAT DEMİR CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN DERECE MENŞEİ CFR(USD/MT) DEMİR %65 TÜRKİYE 152-154 DEMİR %60/59 TÜRKİYE 131-133 DEMİR %55/54 TÜRKİYE 112-114 11-16 ŞUBAT CEVHERİ PİYASA FİYATLARI MADEN

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü. Enerjinin Önemi? Enerji Sistemleri Mühendisi Kimdir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Enerjinin Önemi? Enerji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olması yanısıra, yaşamın sürdürülebilmesi

Detaylı

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE

BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANE Aralık 03, 2006-12:00:00 BAŞBAKAN ERDOĞAN İRAN DA BAŞBAKAN ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANI AHMEDİNEJAD, DİNİ LİDER HAMANEY

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ Mühendislik Çevre Danışmanlık Gıda Tarım Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Ülkemizde 2010-2011 yılı itibari ile çeşitli

Detaylı

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50

HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014. Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 HABER BÜLTENİ OCAK ŞUBAT 2014 Detaylı Bilgi İçin: Mustafa YİĞİTOĞLU 0352 224 81 12 13 (131) 0534 813 93 50 Erciyes Üniversitesi Genkök Genom ve Kök Hücre Merkezi Akredite Belgesi Aldı Erciyes Teknoloji

Detaylı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı

Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı ENERJİ GÜNDEMİ SAYI 12 OCAK 2015 02 Yeşil Sanayi Zirvesi ne Enervis in Enerji Verimliliği Projesi Damga Vurdu 03 Enerji Verimliliği Forum ve Fuarına Enervis Çıkartma Yaptı 04 Almanya da Güneş Elektriği

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği

TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ. Binalarda Enerji Verimliliği TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ Binalarda Enerji Verimliliği Ebru ACUNER İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü İTÜ Elektrik Mühendisliği Kulübü, SDKM, 07 Mart 2013 BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ NEDEN?? Ülkemizde;

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI İLE ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER 1 4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNDAKİ YENİLİKLER Lisans sahibi şirketler aralarında

Detaylı

Güneşten Elektrik Üretimi

Güneşten Elektrik Üretimi Güneşten Elektrik Üretimi Lisanssız Uygulamalar enerji sistemleri Elektrik fiyatları neden artmakta ve artmaya devam edecek? Türkiye ürettiği elektriğin %50 sinden fazlasını doğalgaz termik santralleri

Detaylı

Grup Şirketleri. www.myenergy.com.tr

Grup Şirketleri. www.myenergy.com.tr MYENERGY, 20 yılı aşkın bilgi ve tecrübe birikimiyle 10 yıldır profesyonel olarak faaliyet göstermektedir. Ankara daki ilk ofisin resmi olarak açılmasından bu güne kadar başta Rüzgar Enerji Santralleri

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı