TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM"

Transkript

1 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS Konur 2 Sokak 34-8 Kızılay /ANKARATel:0(312) Faks: web: BÜLTEN NO: 34 ŞUBAT Dönem Yönetim K. Ayşegül Oruçkaptan Oğuz Yılmaz Redife Kolçak Müfit Hatat Selami Demiralp Birsen Baltacı Mustafa Artar Adana Şube YK Ramazan Doğru Berrin Sirel Özlem Aytok Tarık Akyüz Şeniz İşcan Ateş Şeref Erdem Tülin Yakar Antalya Şube YK Zübeyde Özkan Özsu Şenay Tuğba Yanık Veral Ağıl Bihter (Hotan) Saatci Fırat Can Tokuri Sezen Taşcıoğlu Zeynep Güneş İstanbul Şube YK Hülya Dinç Kenan Ölçmez Gonca Genç Onur Yüzer Nurcihan Ergüleci B. Kurtuluş Bulan Ufuk Fatih Küçükali İzmir Şube YK Erhan Vecdi Küçükerbaş Reyhan Ergün Özlen Esen Kurt Mehmet Ziya Hazeral Oya Yertutmazlar Ayşe Gevrek Emine Abdullahoğlu Alanya İlçe Tems. Hasan Uysal Bartın İl Temsilcisi Sevgi Çetinkale Bursa İl Temsilcisi Gül Sayan Atanur Denizli İl Temsilcisi Tolga Aydar Eskişehir İl Temsilcisi Alper ÇABUK Gaziantep İl Tems. Sait Ersin Özbadem Kayseri İl Temsilciliği Murat Yücekaya Kocaeli İl Temsilcisi Şenay Cansever Manavgat İlçe Tems. Emine Tüter Mersin İl Temsilcisi Şeniz İ. Ateş Muğla İl Temsilcisi Hülya Yolcubal Tekirdağ İl Temsilcisi Elif Ebru Şişman Trabzon İl Temsilcisi Hamza Ertunga 2 ŞUBAT DÜNYA SULAK ALANLAR GÜNÜ Sulak Alanlar; ekolojik doğal döngü zincirinin en önemli halkasıdır. Çünkü sulak alanlar flora ve faunanın, yaşam ortamlarıdır, yeryüzündeki su rejiminin merkezidir. Zincir halkasından birini kopardığınızda doğal döngü de ortadan kalkacak ve yaşam sıfırlanacaktır. Sulak Alanlar, ekonomik bir değerdir. Sulak alanların kaybı, çevresinde yaşayan yerel halkın geçim kaynağını da yok edeceğinden ülke insanının geleceğini tehdit edecektir. Sulak Alanlar, uygarlıkların beşiğidir. İlk uygarlık gelişimi olan Mezopotamya ve Anadolu daki ilk yerleşimler sulak alanlar çevresinde kurulmuştur ve tarihsel önemleri vardır. Sulak Alanlar, taban sularının zenginleşmesini sağlar. Dünya nın %70 i su olmasına karşın tüm dünya için içilebilir su miktarı, kaynakların %1 idir.bu ilimsel gerçekler ortada iken sulak alanlarımızdaki su kaybının taban sularımızın da yok oluşunu tetikleyeceği unutulmamalıdır. Sulak Alanlar, su baskınlarını engeller. Doğal olarak bizlere sunulmuş olan ve taşkın kontrolü görevini üstlenmiş alanlarımıza sahip çıkmalıyız. Sulak Alanlar, turizm gelir kaynağıdır. Son yıllarda tüm dünyada gelişen ekolojik turizm (Ekoturizm) bir olgu haline gelmiştir. Sulak alanların korunmasının ülke ekonomisindeki vazgeçilmezliğini unutmamalıyız. Sulak Alanlar, rekreasyon alanlarıdır. İnsanlarımızın doğayla içiçe olabileceği, dinlenme ve eğlence alanlarını ellerinden almak kimsenin tekelinde olmamalıdır. Hükümetlerin ve yerel yönetimlerin yapılacak/planlanacak işe göre eleman istihdamının olması, ülkemizi yanlış hedeflere ve sonuçlarının ağır ödeneceği gelişmelere neden olmaktadır. Bu durumun en çarpıcı örneği Gediz Deltası dır. Gediz Deltası doldurularak imara açılmış ve konut yapımına izin verilmiştir. Hükümeti ve DSİ yi sulak alan dostu olmaya çağırıyoruz Hükümeti sulak alanlarımızın korunmasıyla ilgili imzaladığı Ramsar Sözleşmesine sahip çağırıyoruz. Küresel ısınma ile mücadelede kritik olan 4 etkin yöntem uygulanmalıdır. Yeşil alan miktarının arttırılması Tarımsal alanların korunması Sulak alanlarınızın yokolmasına izin verilmemesi Su kaynaklarının metalaştırılmaması, yani piyasaya açılmaması Gerekmektedir. Su kaynakları halkın malıdır. Alınıp satılamaz, ticarileştirilemez, halkın su kullanım hakkı engellenemez. Birleşmiş Milletler 1977 yılında suyun insan hakkı olduğu kararı almış, 1992 yılında suyun alınıp satılabilen bir meta olduğuna karar vermiştir yılında oluşturulan Dünya Su Konseyi aracılığıyla çok uluslu şirketler ve özel sektör temsilcilerinin ülke politikacıları ve yerel yöneticileri ile işbirliği sonucu su bütün dünyada piyasaya ve özel şirketlere açılmıştır. Dünya Su Konseyinin gerçekleştirdiği Dünya Su forumlarının hepsinde Dünya Su Konseyinin amacı tüm dünyada ve ülkemizde tüm suların (su kaynaklarının, akarsuların, göllerin, barajların, şehirlerin su dağıtımının) özelleştirilmesini öngörmekte ve hedeflemektedir. Buna karşın dünyadaki ve ülkemizdeki su politikalarının iyi izlenmesi ve gündemde olan özelleştirmelere karşı tavır alınması gerekmektedir DÜNYA SU FORUMU İSTANBUL DA! GÜNDEM 5. Dünya Su Forumu Mart 2009 da ülkemizde yapılıyor. Su Forumunda dünyadaki su kaynaklarının ticarileştirilmesi ve bu sürecin önündeki engellerin kaldırılması konuları görüşülecektir. Forum bir tartışma platformundan çok öncelikli kapsama alanında bulunan ülkeleri "ikna" süreci niteliğinde düşünülmelidir. 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nde tüm insanlığa ve kamuoyuna sesleniyoruz; Su kaynaklarının ticarileştirilmek suretiyle piyasaya açılması süreci durdurulmalıdır. Dünya Su Forumu adı altında yapılan toplantılardaki "rant planları"na dikkat edilmelidir. Yeryüzündeki her bir canlının, en temel hakkına sahip olabilmesi için gerekli bütün olanaklar seferber edilmeli, planlama ve yatırımlar derhal yapılmalıdır. Doğal tüm varlıklarımızın korunarak-kullanıma açılması ve tüm doğal ve kültürel değerlerimizin koruma ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun planlar yapılması yönünde acil olarak adım atılmalıdır. 8. Dönem Yönetim Kurulu

2 YENİ é - SERTİFİKA PROGRAMLARI Meslek odalarının asli yükümlülüklerinden biri olan çağın gerekleri, teknolojik ve bilimsel gelişimleri üyelerinin bilgi ve gelişimine katkı sunmaktır. Odamız yeni bir proje ile mesleki uygulama alanında büyük gereksinim duyduğumuz konulardan olan Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Çevre Yönetimi- ÇED konularında sertifikalı online eğitim sistemi / e- sertifika programı için ön çalışmalara başlamış bulunmaktadır. Odamızca başlatılan ön çalışmalarda; CBS, Uzaktan Algılama, Bilgisayar Destekli Tasarım, Kültür Varlıklarının Belgelenmesi, Çevre Yönetimi ve ÇED uygulamaları sertifika programı adı altında dört e- sertifika programının yürütülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak uzaktan eğitimle, uygulama programlarının anlatımı ve teorik dersler yer alacak olup, sertifika programına katılacak tüm üyelerimize basılı ve CD olarak ders malzemeleri ve geçici süreli olarak uygulama yazılımı verilecek ve program sonrası sınav yapılarak sertifikalar verilecektir. Kısa zaman içerisinde uzaktan eğitim ile ilgili yukarıda sayılan dört sertifika programını başlatmak istiyoruz. Bu sertifika programları ile hem üyelerimizin bilgisayar kullanım becerilerini artırmayı hem de sürekli mesleki gelişim programını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Aşağıda isimleri verilmiş dört sertifika programına katılmayı düşünüyorsanız bu konu ile ilgili olarak Odamıza ulaşabilirsiniz. Oda Yönetim Kurulu olarak; Odamızın ilk kez başlatacağı e-sertifika programı konuları hakkında üyelerimizin görüş ve önerileri ile katılım oranını önemsemekteyiz. Mayıs ayı içerisinde başlatılması öngörülen eğitim ile ilgili ilk duyuru sonrası sertifika programı içeriğinde katılım sayısı ve kaç üyemizin bu eğitimleri almak istediğinin tespit etmek önemlidir. Konu ile ilgili olarak tüm üyelerimizin e- sertifika programlarına katılım gösterip göstermeyecekleri ile birlikte çalışma programımız ile ilgili görüş ve katkılarını bekliyoruz. SERTİFİKA PROGRAMLARI: 1. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı Dersler BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri Otomatik Haritalama ve Hizmet Yönetimi Sistemleri (AM/FM) 1. Kültür Varlıklarını Belgeleme Sertifika Programı Dersler Yersel Fotogrametri ve Lazer Tarama Otomatik Haritalama ve Hizmet Yönetimi Sistemleri (AM/FM) Coğrafi Bilgi Sistemleri 1. Uzaktan Algılama Sertifika Programı BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Uzaktan Algılama Coğrafi Bilgi Sistemleri 1. Çevre Yönetimi ve ÇED Uygulamaları Çevre Yönetimi Coğrafi Bilgi Sistemi en_detay.php?kod=2746&tipi=2&sube=0 YÖNETİM KURULUMUZ BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI İLE GÖRÜŞTÜ 2 Şubat 2009 tarihinde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn Mahmut KÜÇÜK ve teknik şubeler müdürleri ile makamında toplantı yapıldı. Yönetim kurulu başkanımız Ayşegül ORUÇKAPTAN ve YK üyemiz Selami DEMİRALP in Oda mızı temsilen bulunduğu bu toplantıda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının "Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi" üzerinde, hazırladığımız öneri maddeler görüşüldü. Ülke geneli Peyzaj Tasarım Projelerinin kapsamının belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve sistematiğe oturtulmasına ilişkin, odamız tarafından hazırlanan dosyalar üzerinden bilgilendirmeler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de bakanlık nezdinde, Mimarlık mühendislik hizmetleri şartnamesi değişiklik taslağı üzerinde toplantılar yapılmasına devam edilecektir. en_detay.php?kod=2721&tipi=2&sube=0

3 TMMOB Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu" Şubat 2009 tarihleri arasında Ankara da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonunda yapıldı. Düzenleme Kurulunda Oda mızın da bulunduğu sempozyum, yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin geçtiğimiz dönemdeki uygulamalarının eleştirel bir biçimde değerlendirmesine fırsat sağlanmasının yanında, önümüzdeki dönemde kentlere yönelik taleplerin de dile getirildiği bir platform niteliğinde oldu. Sempozyuma meslektaşımız Doç Dr Şükran ŞAHİN I. gün saat 16:15-18:30 saatlerinde yapılacak olan III. oturumda "Doğal Kaynaklar, Korunması ve Yönetimine Peyzaj Planlama Yaklaşımı : Yerel Yönetimlerin Rolü " başlığında konuşmacı olarak katıldı. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ (TÜGEM) İLE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR Tohumculuk ve peyzaj bitkileri üretim sektörü içerisinde meslek alanı ve üyelerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürü Sn. Ali KARACA ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bahattin BOZKURT ile görüşmeler yapıldı. Odamızı temsilen Sn. Redife KOLÇAK ve Sn. Onur Tekin BİLGEN in katıldığı toplantıda tohum, fidan ve fide üreticilerinin yükümlülükleri, tescil ve sertifikalandırma çalışmaları ve peyzaj mimarlığı hizmet alanları içerisinde yaşananlar ile ilgili konuların aktarımı yapılarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı na çözüm önerileri konusunda bilgilendirme yapıldı en_detay.php?kod=2782&tipi=2&sube=0 PEYZAJ ALANLARINDA TOPRAKALTI SULAMA SİSTEMİ TESİS EDİLMESİ SEMİNERİ YAPILDI 26 Şubat 2009 Perşembe günü Oda Genel Merkezi nde yapılan seminerin sunuşu peyzaj mimarı Serkan GÖZÜM tarafından yapıldı. Seminerde; Sulama Sistemi kaynak analiz ve Projelendirme, Sulama Sistemi Unsurları, Montaj ve Uygulama Teknikleri, Sulamada Otomasyon, Filtreler ve Gübreleme, Peyzaj Alanlarında Damla Sulama konuları slayt eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. TMMOB 2. ANKARA KENT SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ İMO Teoman Öztürk Salonu nda Ocak 2009 tarihlerinde düzenlenen TMMOB 2. Ankara Kent Sempozyumu sonuç bildirisi yayımlandı yılı küresel kapitalizmin tüm dünyada hem her şeyi kendi içine alan ve derinleşen krizle birlikte kendi ideolojik olanaklarını da kaybetmeye de başladığı bir yıl olarak hatırlanacaktır. İçinde bulunduğumuz bu krizin siyasal sonuçlarının da alınacağı yeni bir döneme girdiğimizde açıkça görülmektedir. Bu gelişmelerin olumsuz sonuçlarını da 2009 yılında görebileceğiz. Ülkemizde de dünyada yaşanan bu koşullarda, siyasi anlamda bir genel seçim niteliği de kazanabilecek yerel yönetim seçimlerine gidilmekte ve bu seçimlerde 1980 sonrası oluşan iktidar anlayışının yansıması olan mevcut iktidarında akıbetini belirleyecek bir ölçüt olacaktır. Sonuç Bildirgesinin devamı için; en_detay.php?kod=2788&tipi=2&sube=0

4 YENİ GENEL MERKEZİMİZ TÖRENLE AÇILDI 8. Dönem Yönetim Kurulu'muz tarafından Odamıza kazandırılan yeni genel merkez büromuz, TMMOB YK Başkanı Sn Mehmet SOĞANCI ve çok sayıda davetlinin katılımı ile törenle açıldı. Oda mızın 8. Olağan Genel Kurulunda alınan yetki çerçevesinde Aralık 2008 de, 8. Dönem Yönetim Kurulu tarafından Odamıza kazandırılan mülkümüzün açılışı tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI; TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB Genel Sekreteri Hakan GENÇ, Odamız 8. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB a bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisler Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Ziraat Mühendisleri Odası nı temsilen yönetim kurulu üyeleri, meslektaşlarımız ve öğrencilerin katılımı ile tarihinde yapıldı. Şube ve temsilciliklerimiz kutlama ve dayanışma duygularını içeren mesajları ve gönderdikleri çiçeklerle açılışa destek olurken, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer ERYILMAZ telgraf göndererek başarı dileklerini iletti. Etkinlik açılış konuşmasını yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN, meslek odamıza uzun yıllardır hayal edilen önemli bir değer kazandırıldığını, bu süreçte TMMOB ve bağlı odalardan gelen destek ve dayanışmanın önemli olduğunu, alınan bu mülkün gelecek kuşaklara bir armağan olarak bırakılacağını söyledi ve başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti. YÖNETİM KURULUMUZ (TÜGEM) İLE GÖRÜŞMELER YAPIYOR Tohumculuk ve peyzaj bitkileri üretim sektörü içerisinde meslek alanı ve üyelerimizin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Tarımsal Üretim Ve Geliştirme Genel Müdürü Sn. Ali KARACA ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bahattin BOZKURT ile görüşmeler yapıldı. Odamızı temsilen Sn. Redife KOLÇAK ve Sn. Onur Tekin BİLGEN in katıldığı toplantıda tohum, fidan ve fide üreticilerinin yükümlülükleri, tescil ve sertifikalandırma çalışmaları ve peyzaj mimarlığı hizmet alanları içerisinde yaşananlar ile ilgili konuların aktarımı yapılarak, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı na çözüm önerileri konusunda bilgilendirme yapıldı. en_detay.php?kod=2782&tipi=2&sube=0

5 İLİ TEL ÜNVANI ADANA FİTOPARK PEYZAJ MİM. MÜH. İNŞ. LTD. ŞTİ. ADANA BERKAY İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ADANA HİS-SE MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. TAAHHÜT. LTD. ŞTİ ADANA GEOBOTANİK PEYZAJ MİMARLIK İNŞ. LTD. ŞTİ. ADANA BUMERANG PEYZAJ PLANLAMA LTD. ŞTİ. ADANA PARK PEYZAJ LTD. ŞTİ. ADANA YEŞİL PEYZAJ MİM. ÇİÇEKÇİLİK İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ADANA BAHAR ÇEVRE DÜZENLEME PEYZAJ LTD. ŞTİ. ADANA AYAS PEYZAJ MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. TİC. PAZ. LTD. ŞTİ. ADANA ÇAKIL PEYZAJ MİM. MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ADANA TERA PEYZAJ MİM. TİC. LTD. ŞTİ. ADANA EBRU TURGUT PEYZAJ MİMARLIĞI VE ÇİÇEK SATIŞI ADANA FUNDA YALÇIN ADANA MURATOĞULLARI PROJE PEYZAJ YÜKSEK MİMARI EŞE KÖKEN ERDA MİMARLIK MÜHENDİSLİK DEKORASYON PROJE İNŞAAT ADANA TAAHHÜT TİC. LTD. ŞTİ. ADANA DOĞA SERENA PEYZAJ TURİZM İNŞAAT TAH. HAF. NAK. LTD. ŞTİ. ADANA ÖZGÜR ORMAN ÜRÜNLERİ ADANA MESUT DİNAS ADANA LA DESİGN PEYZAJ AKSARAY ARK PEYZAJ İNŞ. LTD. ŞTİ. ANKARA ÇEVRE MİMARLIK MÜH. PEYZAJ VE İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ ANKARA VİZYON PEYZAJ İNŞAAT PAZARLAMA TARIM TİC. VE SAN. ANKARA LTD.ŞTİ. ANKARA YEŞİL BEYAZ İNŞAAT PEYZAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA MNA PEYZAJ PROJE UYGULAMA İNŞ. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. ANKARA TÜLİN ALAPAN KÜÇÜK ANKARA DURU PEYZAJ İNŞ. VE TUR. LTD.ŞTİ. ANKARA QUBAN PEYZAJ ANKARA PROMİM PROJE KENTSEL PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ. DEMİR-TAŞ MİMARLIK MÜHENDİSLİK PEYZAJ İNŞ. TAAH.SAN. VE ANKARA TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA CEMRE MÜHENDİSLİK MİMARLIK İNŞ. LTD. ŞTİ. ANKARA KÖŞE MİMARLIK, PEYZAJ MÜHENDİSLİK İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA EYLÜL PEYZAJ MİM.MÜH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA PALMET PEYZAJ MİMARLIK İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA CEMİLE ÖZTÜRK PEYZAJ PROJE UYGULAMA ANKARA ARIKAN ORMAN ÜR.İNŞ.MALZ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA MEHMET UĞUR ULUTÜRK ANKARA MELTEM PEYZAJ ANKARA SEVİNÇ PEYZAJ ANKARA KAYABAŞ PEYZAJ MİM. MÜH. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA DALOKAY VE GÜZER MİMARLIK MÜH. İNŞ. TURZ. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA KARAOĞLU PEYZAJ MİM. MÜH. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA AKSA PEYZAJ İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. RENK PEYZAJ PLANLAMA UYGULAMA İNŞ. TAAH. TUR. BİT. İTH. İHR. ANKARA PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA PROMER PEYZAJ MİM. DAN. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA ADA PEYZAJ İNŞ. MİM. LTD. ŞTİ.

6 ANKARA İREM PEYZAJ PLANLAMA LTD. ŞTİ. ANKARA TE DESİGN-TUNCA ÇIPLAK SAYAN PEYZAJ ENERJİ MİM. İNŞ. GIDA TARIM VE HAY. İTH. İHR. SAN. ANKARA VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA PMP PEYZAJ ÇEVRE DÜZENLEME ANKARA HAKAN DEMİRBİLEK ANKARA PRO-PEY PEYZAJ MMARLIK DAN. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA MELİS BİLLUR TOLON ANKARA ÖZGÜN İSTA İNŞAAT TAAH. MİM. MÜH. TİC. LTD.ŞTİ. ANKARA PMA PROJE MİM. ATÖL. PEYZAJ PLANLAMA VE UYG.İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA MERTLER PEYZAJ MÜHENDİSLİK İNŞ. EMLAK OTO. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. ANTALYA PEMART PEYZAJ ANTALYA ARTES PEYZAJ HAYAT PEYZAJ MİMARLIĞI PROJE ANTALYA TAAH.İNŞ.TEM.İTH.İHR.TUR.TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA ÇİZGİ PEYZAJ MİMARLIĞI PALMİYE PEYZAJ MİM.İNŞ.TUR.TEKS.ÇİÇ.TAR.EML.İTH.İHR.SAN.VE ANTALYA TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA NATURAL PEYZAJ PLN. EKOLOJİK DANIŞM. İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA TÜTER GARDEN TAR.TİC.PAZ.LTD.ŞTİ. ANTALYA SA-MER PEYZAJ TURİZM İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. ANTALYA YALIN PEYZAJ ÇİÇEKÇİLİK TASARIM İNŞ.TUR.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA SAFİNAZ HİLAL ERDEM ATELYA PARK PEYZAJ PROJE UYGULAMA VE DANŞ. ANTALYA İZO.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ. ANTALYA KEZİBAN ARICAN ANTALYA PEY-ART PEYZAJ MİMARLIĞI TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PEY-SU PEYZAJ SULAMA MÜH. BİL. HİZM. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. ANTALYA LTD. ŞTİ ANTALYA HURİYE CEYLAN CEYLAN PEYZAJ ANTALYA AYLA ŞEN ANTALYA MELİKE PALA ANTALYA KAYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK ANTALYA ÇEVRE PEYZAJ MİMARLIĞI - MEHMET ALİ KİRİŞ AYDIN ADA PEYZAJ - ŞENGÜL AKIN DENİZ ÇANAKKALE GONCA ÇİÇEKÇİLİK GONCA BATUHAN DENİZLİ AA PEYZAJ TASARIM-PLANLAMA MİMARLIK VE İNŞAAT TAAHÜT.HİZ. DENİZLİ ATA PEYZAJ - TOLGA AYDAR ESKİŞEHİR ATA KIZILTAŞ İSTANBUL YEŞİL SANAT PEYZAJ MİM. İNŞ. GIDA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL CEYDA ÖZBİLEN İSTANBUL BETULA PEYZAJ VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL AKS PEYZAJ MİM. TUR. GIDA İHT. MAD. TEKS. İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. İSTANBUL LOTUS PEYZAJ PLANLAMA LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL BARATAY PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL YABAN ÇİÇEKLERİ PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ İSTANBUL IŞIK PEYZAJ MİMARLIĞI İNŞAAT TUR. GIDA SANAYİ VE TİC. LTD ŞTİ İSTANBUL Sİ-DOMA TASARIM KEŞİF İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞTİ. İSTANBUL KAYA PEYZAJ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İSTANBUL PEMTAŞ PEYZAJ MİMARLIĞI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET AN. ŞTİ. ARTIEKSİ MEKANSAL TASARIM VE PROJE HİZMETLERİ İNŞ.SAN VE İSTANBUL TİC. LTD. ŞTİ. İZMİR DOĞA PEYZAJ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İZMİR ANDALUCİA PEYZAJ TASARIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

7 İZMİR KARDELEN PEYZAJ PLANLAMA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KARABÜK ELİF ŞENGÜL KIRKLARELİ GÜR-PINAR TURİZM İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KOCAELİ KORUCUOĞLU PEYZAJ TEKSTİL İNŞ. TAAH. MÜH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. KOCAELİ KARTEPE PEYZAJ PLANLAMA UYG. YAT. VE ZİRAİ ÜRETİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. MERSİN DİZAYN PEYZAJ MİMARLIK MÜH.TİC. LTD. ŞTİ. ATEŞ MÜH. MİMARLIK PEYZAJ İNŞAAT TAAHHÜT TİC. VE SAN. LTD. MERSİN ŞTİ. MERSİN ÇALIŞKAN PEYZAJ LTD. ŞTİ. MERSİN UZUNOĞLU PEYZAJ MİMARLIĞI SERA İN. LTD. ŞTİ. MERSİN MEBA PEYZAJ PLANLAMA VE KENTSEL TASARIM MERSİN ZEHRA KURİŞ MERSİN MERCAN PEYZAJ MİMARLIĞI NURİ ORHAN PEYZAJ MİMARLIĞI EMLAK İNŞAAT TAAH. TAŞ. TUR. MUĞLA TİC. İTH. VE İHR. LTD. ŞTİ. MUĞLA MARTI MİMARLIK PEYZAJ MİMARLIĞI MOB.DEK.LTD.ŞTİ. MUĞLA ONAR PEYZAJ MİMARLIĞI MUĞLA ÖNER PEYZAJ MİMARLIĞI MUĞLA ATA PEYZAJ MUĞLA SELİT PEYZAJ MİM.İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. DİZAYN MÜHENDİSLİK MİMARLIK EMLAK VE EĞİTİM MUĞLA İNŞ.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. MUĞLA HÜLYA YOLCUBAL MUĞLA KUAZAR PEYZAJ HİZ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. MUĞLA JÜLİDE TUNÇEL MUĞLA AYLİN ERCAN - BEYAZ BAHÇE PEYZAJ MUĞLA KIRMIZI PEYZAJ MİMARLIĞI MUĞLA DEMİRKÖK YAPI İNŞAAT TUR.TİC.İTH.İHR.SAN.LTD.ŞTİ. MUĞLA BAHÇE PEYZAJ-ERCAN AYVAZOĞLU MUĞLA GÜRHAN PEYZAJ ÇİÇEKÇİLİK MUĞLA ESER KOÇ RİZE DENİZ VARLI-ERGUVAN PEYZAJ RİZE MANDEV PEYZAJ RİZE PATİKA PEYZAJ-DİLEK AĞUN ERGUVAN PEYZAJ FİDANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ TİCARET SAKARYA LİMİTED ŞİRKETİ TOKAT TEMEL PEYZAJ TRABZON EMEL ÖZDEMİR-ÖZLÜ PEYZAJ TRABZON ERKE MİMARLIK PEYZAJ İNŞ. TAAH. PROJE MÜH. VE DANIŞMANLIK HİZ. TİC.LTD. ŞTİ TRABZON IŞIK YAPI MALZEMELERİZ İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT TUR.VE MADENCİLİK TİC. LTD.ŞTİ. TRABZON YAMAÇ PEYZAJ İNŞAAT TRABZON PTM PROJE TASARIM MERKEZİ

8 PERŞEMBE SOHBETLERİ-4 PEYZAJ PLANLAMA VE PROJE HİZMETLERİNDE BİLGİ EDİNME HAKKI Her ayının son haftasında düzenli olarak yapılan Perşembe Sohbetlerinin 4. semineri Mart ayında yapılıyor. Peyzaj Planlama Ve Proje Hizmetlerinde Bilgi Edinme Hakkı başlıklı seminer 26 Mart 2009 tarihinde Konur 2 Sokak 34-8 adresinde bulunan Oda Genel Merkezi nde yapılacak. Seminerin konuğu Av. Zeliha ARAS Perşembe Sohbetleri bütün üyelerimize açık ve ücretsiz bir etkinlik 3- BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE BİLGİ EDİNME HAKKININ PEYZAJ PLANLAMA VE PROJE HİZMETLERİNE UYGULANMASI (Bu bölümde peyzaj planlama ve proje hizmetleri özelinde bilgi edinme hakkının yeri, bu hakkın kullanım değeri ve değerlendirmeleri, proje hizmetlerinde bilgiye erişimin önemi ve avantajları, bilgi edinme hakkının kullanım esas ve usulleri aktarılacaktır) 4- BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU NA BAŞVURU USUL VE ESASLARI (Bu bölümde Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu na (BEDK) itiraz ve idari mahkemelerde dava usulleri ile yasal dayanakları, BEDK nun başvuruları değerlendirme usulleri aktarılacaktır, verilmiş kararlar değerlendirilecektir) 5- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (AİHS) VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM) İÇTİHATLARINDA BİLGİ EDİNME HAKKI (Bu bölümde Bilgi Edinme Hakkının uluslar arası dayanakları irdelenecek ve AİHM yargılaması ve AİHS kapsamında bilgi edinme hakkı değerlendirme ve uygulamalarından örnekler incelenecektir) 6- SORU VE CEVAPLAR İLE BİLGİ EDİNME HAKKI (Bu bölümde peyzaj proje hizmetlerinde ve kamusal alanda bilgi edinme hakkının kullanılması ile ilgili sorulara cevap aranacaktır) Başvuru Kaynakları: 4892 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 27/4/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik SEMİNER KONULARI 1- BİLGİ EDİNME HAKKI NEDİR? (Bu bölümde bilgi edinme hakkının tarihsel kökenleri, ne anlama geldiği ve önemi aktarılacaktır) ANAYASASI VE YASAL DÜZENLEMELERDE BİLGİ EDİNME HAKKI (Bu bölümde Bilgi Edinme Hakkının anayasal ve yasal dayanakları aktarılacaktır)

9 PMOGenç VI. Türkiye Temsilcileri Toplantısı 2009 da Atılımı Örgütlüyoruz Peyzaj Mimarları Odası Öğrenci Üye Komisyonları Üniversite Temsilcileri (PMOGenç) 07 Şubat 2009 tarihinde Ankara da ; ULUSAL ÇALIŞMA GÜNDEMLERİ : PMOGenç Peyzaj Mimarlığı I. Ulusal Öğrenci Sempozyumu ELASA Minimeeting, 2009 ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİK SEÇİMLERİ 2009 III. PMOGenç YAZ KAMPI 2009 III. PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRENCİ KURULTAYI YEREL ÇALIŞMA GÜNDEMLERİ : Ulusal Çalışmaların Yerelde Yeniden Üretimi PMOGenç Temsilciliklerinin Yerel Özgün Çalışma Programları Yerelde Hedef, Strateji ve Program Şube, Temsilcilik ve Akademik Birimlerle İlişkiler gündemlerini görüşmek üzere bir araya geldi. 16 üniversiteden 34 Öğrenci Temsilcisi, PMOGenç VI. Türkiye Temsilcileri Toplantısında önümüzdeki dönem çalışmalarının ortak koordinasyon ve kollektivizasyonu için 12 saat süren bir toplantı yaptı. Saat 08:30 da yapılan kahvaltının ardından toplantı açılış konuşması ve genel değerlendirme sunuşu yapıldı. "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği mirası oldukça anlamlı bulmakta ve kurulduğu günden bu yana mesleki ve toplumsal mücadeleye katkı veren bütün etkinlik ve organizasyonları kendi tarihi olarak görmektedir. Kuruluşunu ilan ettiği dönemde I. Öğrenci Kurultayı sınavını başarı ile atlatan PMOGenç, 30 Eylül 2006 tarihinde meslektaşları ile mesleki haklarının korunumu için sokağa çıkarak gençliğin dinamizmini alanlara taşıdı sonlarında daha örgütlü ve güçlü olarak çalışmalarına hız veren PMOGenç liler, arkalarına meslektaş abi ve ablalarının, hocalarının, Oda Kurullarının da desteğini alarak çok kısa zaman içerisinde 16 üniversitede temsilcilik kuruluş çalışmalarını tamamladı yılında birçok üniversitede yapılan sayısız etkinlikle birlikte, ulusal çapta örgütlenen II. Öğrenci Kurultayı nı 500 peyzaj mimarlığı öğrencisinin katılımı ile başarılı bir şekilde geçen PMOGenç, Kurultayın ardından Peyzaj Mimarlığı III. Kongresi nde gerçekleştirdiği "Öğrenci Forumu" ile kongreye zenginlik ve renk kattı yılının yaz aylarında yapılan Ağırnas Yaz Kampı, 4 başarılı proje çalışması kadar, yeni çalışma dönemi öncesine hazırlık niteliğinde oldu. 15 gün süren kamp programı kısıtlı imkanlara rağmen oldukça verimli ve üst düzeydeydi. PMOGenç 2008 yılına bir ilki sığdırdı. Uluslararası Öğrenci Çalıştayı... Mayıs ayında Almanya dan gelen 15 öğrenci çalıştay için Kuşadası nda PMOGenç lilerle buluştu. Yine 2008 in yaz aylarında II. Öğrenci Yaz Kampı Erzurum da Atatürk Üniversitesi ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. 30 PMOGenç li 2 hafta süren yaz kampında, ilk hafta stüdyo ortamında tasarım, II. Hafta ise Erzurum da yeni kurulan Botanik Bahçesi nde uygulama gerçekleştirdiler. Üzerinde çalışılan 5 projeye, PMOGenç lilerin dayanışma ruhu, birliktelikleri, dostluklar, örgütlülüğe inanç ve mücadele azmi eklendi. Ekim ayında yapılan İstanbul 2008 Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu na yoğun katılım gösteren PMOGenç üyeleri aynı zamanda, sempozyum günü aldıkları pek çok görevle sempozyumun başarısı için emek koydu, ter akıttı... Kısa zamanda alınan mesafe PMOGenç üzerindeki sorumlulukları da arttırdı. Mesleğe, meslektaşlara, örgütlü mücadeleye ve ülkeye olan sorumluluk duygusu daha fazla üreten, iş yapan bir düzleme taşıdı PMOGenç i başlarından a gelindiğinde koyulan bunca emek, karşılığını bir miktar itibarla onurlandırdı. Bu bağlamda 2009 PMOGenç için çıtanın daha fazla yükseldiği, hedeflerin büyüdüğü, üretimlerin arttığı bir yıl olmalıdır ki; zaten halihazırda PMOGenç in üzerinde çalıştığı, hazırlığını yaptığı çalışmalar, altından kalkılabildiği ölçüde bu süreci karşılamaya yetecektir. PMOGenç bu çalışmaların altından da başarıyla çıkacaktır. Bundan kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Sorunlarının farkında, ancak sürekli sorunlara takılıp kalmayan, çözüm arayan, yaratıcı, cesur, inisiyatif alan, yeterince cüretkar ve aynı oranda alçak gönüllü, mesleği, insanı ve ülkesi için değiştirip dönüştürebilen, bunu yapabildiği oranda devrimci olabilen bir tarz 2009 da PMOGenç tarafından daha fazla zorlanacaktır. Bu yapılabildiği ölçüde mücadele gerçek anlamını bulacaktır. Final tatili arasında, kış ayında burada bütün üniversitelerden gelen temsilci arkadaşlarımızın şimdiden eline, emeğine, yüreğine sağlık..." Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül ORUÇKAPTAN, II. Başkan Oğuz YILMAZ ve Genel Sekreter Redife KOLÇAK toplantının bir bölümünde öğrencilerle bir araya gelerek başarılar diledi. Toplantının detaylı haber ve fotoğraflarını görmek için;

10

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS Konur 2 Sokak 34-8 Kızılay /ANKARATel:0(312) 418 15 06 Faks:419 64 27 web: www.peyzajmimoda.org.tr e-mail: peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS Konur 2 Sokak 34-8 Kızılay /ANKARATel:0(312) 418 15 06 Faks:419 64 27 web: www.peyzajmimoda.org.tr e-mail: peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 19 20 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde olduğu gibi bu dönemde de örgütsel birikimiyle,

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS Konur 2 Sokak 34-8 Kızılay /ANKARATel:0(312) 418 15 06 Faks:419 64 27 web: www.peyzajmimoda.org.tr e-mail: peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Detaylı

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu

Sayı: 13 ŞUBAT 2013. Güngören Belediye Başkanı Ziyaret Edildi. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat KURU İLE Yönetim Kurulu Yeditepe Üniversitesi Bölüm Başkanı ve Öğretim Görevlileri Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Sedat Kuru ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ömer ŞENGÜL, 21 Şubat 2013 Perşembe günü Yeditepe Üniversitesi Gıda

Detaylı

Odamız her ay Perşembe Sohbetleri adı altında bütün üyelerimize açık ve ücretsiz mesleki seminerler düzenliyor.

Odamız her ay Perşembe Sohbetleri adı altında bütün üyelerimize açık ve ücretsiz mesleki seminerler düzenliyor. 8. Dönem Yönetim Kurulu Ayşegül Oruçkaptan Oğuz Yılmaz Redife Kolçak Müfit Hatat Selami Demiralp Birsen Baltacı Mustafa Artar Adana Şube YK Ramazan Doğru Berrin Sirel Özlem Aytok Tarık Akyüz Şeniz İşcan

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS Konur 2 Sokak 34-8 Kızılay /ANKARATel:0(312) 418 15 06 Faks:419 64 27 web: www.peyzajmimoda.org.tr e-mail: peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı

E- BÜLTEN. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi. Tarım Öğretiminin Başlangıcı nın 170. Yıldönümü Kutlandı E- BÜLTEN Sayı: 01 Ocak 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube 5. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi Bursa Şube Yönetim Kurulu,

Detaylı

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM

JFMO BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILIM OCAK 2011 03.01.2011 YAYIN KURULU TOPLANTISI 04.01.2011 ODA 06.01.2011 ODA ODAMIZ VE BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI, İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNDE YENİ İŞE BAŞLAYAN JEOFİZİK

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS Konur 2 Sokak 34-8 Kızılay /ANKARATel:0(312) 418 15 06 Faks:419 64 27 web: www.peyzajmimoda.org.tr e-mail: peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI GÜNDEM TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI UCTEA CHAMBER OF LANDSCAPE ARCHITECTS Konur 2 Sokak 34-8 Kızılay /ANKARATel:0(312) 418 15 06 Faks:419 64 27 web: www.peyzajmimoda.org.tr e-mail: peyzaj@peyzajmimoda.org.tr

Detaylı

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Y 06/002/2010 EKOTEST ÇEVRE DANIŞMANLIK ÖLÇÜM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Sevda Ata ALAKURT

Detaylı

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi

SAYGIYLA ANIYORUZ. ALİ ASLAN Elektrik Mühendisi (1966- ) 1986-1996 yılları EMO Mersin İl Temsilcisi GÜNEY GÖNENÇ (18.10.1933-03.12.2011) 1963-1964 yıllarında EMO 9.Dönem Yönetim Kurulu Üyesi 1961 yılında EMO İstanbul Şubesi nin kurucu yönetim kurulu üyesi EMO Onur Kurulu nda 19, 20, 21, 22, 23, 24,30

Detaylı

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ

TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ TMMOB TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ 37.DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU 2002/2004 Baský Kozan Ofset Tel: (0312) 384 20 03 Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Atatürk Bulvarý 131/9 Bakanlýklar / Ankara

Detaylı

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM - 6 ODA GÜNCESİ 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ŞUBAT-2012 16.02.2012 Madencilik Sektörü Çalışanlarına Yönelik Mesleki Eğitim Verilmesine Başlandı. 27.02.2012 Odamızın Yeni Lokali Hizmete Açıldı.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI NO YETKİLENDİRİLEN KURULUŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI BULUNDUĞ U İL YET Kİ ALA NI TELEFON 1 Yıldırım Yılmaz Özel Yıldırım Eğitim ve Öğretim

Detaylı

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014

NEDİR? TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ 4/24/2014 TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİKLERİ NEDİR? Açılımı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel kişiliğe sahip, Anayasanın

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret ETO YENİ BAŞKANI COŞKUN SALON U, İDA EĞİTİM YARDIMLAŞMA DERNEĞİ VE AKBANK A.Ş. EDREMİT ŞUBE MÜDÜRÜ TEBRİK ZİYARETİNDE BULUNDULAR. İda Eğitim Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı;Zehra

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR

MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR MESLEK VE UZMANLIK ALANLARIMIZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ULUSAL ÖLÇEKLİ KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM VE ÇALIŞTAYLAR 16 TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her çalışma döneminde, gerçekleştirilen onlarca etkinliğin

Detaylı

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014)

43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 43. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (NİSAN 2012-NİSAN 2014) Kimya Mühendisleri Odası nın 43. Çalışma Döneminde yürütülen tüm çalışmalara doğrudan ya da görüş ve önerileri sunarak katkıda

Detaylı

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje başvurularının listesidir: Yenilikçilik Odaklı

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

Sayı : 2010/202 Konu: Bilgilendirme 27 Ağustos 2010

Sayı : 2010/202 Konu: Bilgilendirme 27 Ağustos 2010 Sayı : 2010/202 Konu: Bilgilendirme 27 Ağustos 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen 26 Ağustos

Detaylı

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI

4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI 4.1 DANIŞMA KURULLARI Danışma Kurulu Çalışma Programı nı tartıştı 23. Genel Kurul`un ardından 24. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı 09 Haziran 2012 tqrihinde

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

E-BÜLTEN Sayı 17 Temmuz Ağustos 2014

E-BÜLTEN Sayı 17 Temmuz Ağustos 2014 E-BÜLTEN Sayı 17 Temmuz Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ FMO DAN HABERLER EĞİTİM FAALİYETLERİ YENİ ÜYELERİMİZ TMMOB DEN HABERLER İLETİŞİM Mithatpaşa Cad., No:44/16 Kızılay/ANKARA Tel:0 312 431 5542, Fax:0

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010-2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. Dönem Çalışma Raporu 2010 2012 TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi 1. KURUMSAL ĐLĐŞKĐLER VE ÖRGÜTLENME 1.1. ĐL TEMSĐLCĐLĐKLERĐ ĐLE ĐLĐŞKĐLERĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ

Detaylı

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.: 248 T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü nden alınan yazıda; Türkiye de kiraz-vişne

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları,

Önceki dönemlerden süregelen çalışmalar ile birlikte henüz sonuçlandırılamayan çalışmaları, TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 40. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal, ve kültürel gelişmelerin, yaşam ve meslek alanlarımıza yansımaları ağırlaşarak

Detaylı

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ

VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ VARSA YIKAMA DERNEK GÜNCEL ÜYE LİSTESİ TESİSİNİN KONUMU 1 Alışan Den Hartogh Kim. Tem. Ve Tic. A.Ş. Gebze / Kocaeli 2 Alışan Sigorta Aracılık Hizm. A.Ş. - 3 Alışan Lojistik A.Ş. - 4 Basf Türk Kimya Ltd.Şti.

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI TEMSĠLCĠLĠK ve ÜYE TOPLANTILARI ENEL ELEKTRONİK İŞ YERİNDE ÜYE TOPLANTISI YAPILDI ENEL Elektronik iş yerinde meslektaşlarımızla 7 Temmuz 2010 tarihinde oda çalışmalarını değerlendirmek ve İşyeri temsilcisini

Detaylı

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 5972 134 ABKA İLETİŞİM DANIŞMANLIK TEKNİK HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 06.11.2007 Armutlu M.Md. - 0020524931 2 4054 341 AKDOĞA ÇİÇEKÇİLİK TARIMSAL ÜRETİM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 02.05.2000

Detaylı

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi

7. dönem çalışma raporu. DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER. EMO Kocaeli Şubesi DİĞER KURUM ve KURULUŞLARLA İLİŞKİLER 152 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilciliği`nden Şubemiz Yönetim Kuruluna Ziyaret 7 Şubat 2012 Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli İl Temsilcileri 07 Şubat Salı

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ MİMARLIĞI VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ İletişim: www.bartin.edu.tr/ Tel : 03782235126 Fax : 03782235065 Adres : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146

7. dönem çalışma raporu TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 146 TMOOB KOCAELİ İKK ÇALIŞMALARI EMO Kocaeli Şubesi 146 İKK Sekreterliği Makina Mühendisleri Odası tarafından yürütülmektedir. Şubemiz, üniversite, resmi kurum, sendika, oda ve derneklerle sürdürülebilir

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI Öğretim Elemanının Adı Soyadı SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TÜRK DİLİ II DERSİ DÖNEM SONU (FİNAL) SINAV PROGRAMI Sınava Girecek Bölüm Sınav Yapılacak Birim

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ (TÜREK 2014 ) 5-6 Kasım 2014, İstanbul Fotoğraf: Emrah TAŞKIRAN TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ KONGRESİ / 5-6 KASIM Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından üçüncüsü

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZİN/LİSANS SÜREÇLERİ VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Kuruluş 1992 TMMOB Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Resmi Gazete yayımlanan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

DORA GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU

DORA GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU Nisan 2016 DORA GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILINA AİT KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ GÖZDEN GEÇİRME RAPORU Bu rapor, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 Tarih ve 26333 sayılı

Detaylı

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ 1 İSTANBUL BAROSU SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ FAALİYET RAPORU (Eylül 2014 Haziran 2015) 1.) İstanbul Barosu Yönetim Kurulu nun 15.01.2015 tarihli Kararı ile; Sağlık Hukuku Merkezi Başkanlığı görevine Av. Ümit

Detaylı

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi

Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber. Genel Merkezde Çay Partisi Öğrencilerimizden Haber... Öğrencilerimizden Haber Genel Merkezde Çay Partisi GGıda Mühendisleri Odası nın Ankara üniversiteleri temsilcilikleri arasında yaptıkları çay partisi Mart ayında gerçekleşti.

Detaylı

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013

3 OCAK 2013 10 OCAK 2013 14 OCAK 2013 15 OCAK 2013 16 OCAK 2013 3 OCAK 2013 Yönetim Kurulumuz Komisyon Başkanlarımız ile toplantı yaptı. Toplantıda önümüzdeki aylarda yapılacak etkinlik ve eğitimlerle ilgili komisyon çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Detaylı

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB

2014 2. 5 NİSAN 2014 TEB 3 NİSAN 2014 Oda Başkanımız Ecz.Ersun ÖZKAN, Genel Sekreterimiz Ecz. Ö.Mürsel YALBUZDAĞ ve Yönetim Kurulu üyemiz Ecz. Erdem KIZILTEPE; Bolu da yapılan 2. Eczacı Odası Yönetici Eğitimi Seminerlerine katıldı.3

Detaylı

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün

29 Ocak İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Ocak1993 - İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik 23 Aralık 2008 - Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü nün 29 Aralık 1995 gün ve 51748 sayılı Genelgesi İlaç ve

Detaylı

TMMOB GENEL BAŞKANI MEHMET SOĞANCI TRABZON A GELEREK İKK TOPLANTISINA KATILDI

TMMOB GENEL BAŞKANI MEHMET SOĞANCI TRABZON A GELEREK İKK TOPLANTISINA KATILDI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI Trabzon Şubesi ELEKTRONİK BİLGİ FÖYÜ ADRES: Cumhuriyet Mah. Nemlioğlu Cemal Sok. No:13 TRABZON TEL : 0 (462) 326 73 99 TEL&FAX : 0 (462) 321 59 38 E-POSTA : imotrabzon@imo.org.tr

Detaylı

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 HABER BÜLTENİ /OCAK 2015 GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞEN TEMAS,ZİYARET VE TOPLANTILAR TARKEM II. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. nin II. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Kasım 2014 Çarşamba günü Tarihi Havagazı

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 257,71 306,92 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 375,82 407,41 288,62 301,11 ABANT İZZET

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ n Konusu 2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER lar Açılış Yapacak Birim 1 Dünya Meteoroloji Teşkilatı VI. Bölge Birliği (RA VI) Yönetim

Detaylı

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ

2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER İNTİBAK EĞİTİMLERİ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİ 2015 YILI EĞİTİM PROGRAMI ULUSLAR ARASI ETKİNLİKLER lar Açılış 1 Dünya Meteoroloji Teşkilatı VI. Bölge Birliği (RA VI) Yönetim Grubu 3. Toplantısı

Detaylı

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik.

Sayı: 15 NİSAN 2013. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar Günü Mesleğimiz İçin Taksim deydik. 14 Nisan 2013 Pazar günü saat:12.00 de Galatasaray Lisesi önünde meslektaşlarımızla toplanarak, balonlar pankartlar eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca

Detaylı

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni

Şube Günlüğü. TMMOB - EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni 1 2 3 4 5 01 Eylül 2010 tarihinde, Türkiye Barış Meclisi Diyarbakır girişiminin 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle kurduğu barış çadırına Diyarbakır İKK tarafından gerçekleştirilen ziyarete Şube Yönetim

Detaylı

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI

EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI EMO-GENÇ ÇALIŞMALARI 123 11 Nisan 2008 - Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Kulübü nün Kızılötesi Aydınlık isimli oyununa gidildi. 12 Nisan 2008-15 EMO-Genç üyesinin katılımıyla AutoCad semineri gerçekleştirildi.

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2014 ARALIK AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2014 ARALIK AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2014 ARALIK AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ 1 no.lu Meslek Komitesi'nin 01/10/2014 tarih ve 18 no.lu toplantısında, ilçemizde kullanılan suyun metreküp

Detaylı

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları

ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı. 7 11 Aralık 2005. Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları ELECO 2005 3. Uluslar arası Elektrik, Elektronik, Aydınlatma, Otomasyon ve İletişim Fuarı 7 11 Aralık 2005 Ziyaretçi Araştırması Özet Sonuçları TÜYAP BURSA FUARCILIK A.Ş. TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar

Detaylı

PANEL: "Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş"

PANEL: Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş E- BÜLTEN Sayı: 03 Mart 2016 Telefon : 0224 4534741 Fax : 0224 4534500 E-Mail : bursagmo@gmail.com PANEL: "Gıda Maddesi Olarak Yağlarda Taklit & Tağşiş" Odamızın paydaşı olduğu BUSİAD Gıda Uzmanlık Grubu

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. ÜNĠVERSĠTELERLE ġube ÜNĠVERSĠTELERLE ġube GÜNCESĠ ĠLĠġKĠLER YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİ 2009-2010 Öğretim yılı Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik- Elektronik Fakültesi

Detaylı

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması

Mevzuat Değişikliklerinin Meslek Alanımıza ve Odamıza Yansıması İçindekiler 44. Dönem Genel Kurul Gündemi... 11 43. Dönem Organları... 12 43. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 16 44. Dönem Şube Yönetim Kurulları... 18 İnşaat Mühendisleri Odası Temsilcilikleri... 20 18

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

YEREL ENERJİ FORUMLARI

YEREL ENERJİ FORUMLARI Mezopotamya Enerji Forumuna Giderken YEREL ENERJİ FORUMLARI Enerji hayatımızı devam ettirmemiz için gerekli temel unsurlardan biridir. Endüstriyel ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ve günlük

Detaylı

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ İhsan Altun Osman Kolay Hidayet Çetin İhsan Altun Yönetim Temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr KONYA ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü. 30. yıl İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kuruluş 30. yıl Peyzaj Mimarlığı Bölümü 1985 te İ.Ü. Orman Fakültesinin 3. bölümü olarak açılmıştır. Fakültemiz,

Detaylı

2015 Temmuz Ayı Bülteni

2015 Temmuz Ayı Bülteni 2015 Temmuz Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 08.07.2015 tarihinde AFSİAD ın düzenlediği iftar yemeğine Borsamızı temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet MÜHSÜRLER katılım

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

31 MART 3 NİSAN 2015 RUSYA - MOSKOVA

31 MART 3 NİSAN 2015 RUSYA - MOSKOVA BATIMAT RUSSIA YAPI VE İÇ DEKORASYON FUARI ZİYARET RAPORU 31 MART 3 NİSAN 2015 RUSYA - MOSKOVA Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Şefi 1 BATIMAT

Detaylı

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti

Sayı: 16 MAYIS 2013. (21 Mayıs 2013 Salı) İspanyol Ar-Ge Firması Odamızı Ziyaret Etti 21 Mayıs Dünya Süt Günümüzü Mecidiyeköy Meydanında Kutladık TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyeleri, Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde süt ile alakalı yaşanan bilgi kirliliğini ortadan

Detaylı

18 Şubat Antalya İskelesi

18 Şubat Antalya İskelesi 8 Şubat 935 - Antalya İskelesi 205 SUNUŞ Not: Bu takvimdeki fotoğraflar İnşaat Mühendisleri Odası 50.Yılda 50 Eser Kitabı ndan alınmıştır. İnşaat Mühendisleri Odası nın kuruluşunun üstünden 60 yıl geçti.

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI NO YETKİLENDİRİLEN KURULUŞ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ VERMEK ÜZERE YETKİLENDİRİLMİŞ EĞİTİM KURULUŞLARI BULUNDUĞ U İL YETKİ ALANI TELEFON FAKS YETKİLENDİR ME TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ RESUL LEKESİZ ŞUBE BAŞKANI EMREM YAPI CAM TUĞLA, PROFİLİT CAM, DEKORATİF DOĞAL TAŞ,İNŞAAT 3120566 3165614 5326163469 emrem@camtugla.org HASAN DEMİR

Detaylı

18.30 Mimarlık Haftası Açılış Kokteyli Yer: TMMOB Mimarlar Odası Arka Bahçesi, Konur Sokak No:4 Kızılay- Ankara

18.30 Mimarlık Haftası Açılış Kokteyli Yer: TMMOB Mimarlar Odası Arka Bahçesi, Konur Sokak No:4 Kızılay- Ankara program 3 EKİM 2011 PAZARTESİ 11.00 Dünya Konut ve Mimarlık Günü Basın Toplantısı Kent Düşleri 5- EGO Hangarları ve Alanı Değerlendirme Projesi Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Sonuçlarının Açıklanması Yer:

Detaylı

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER

YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER YAZILI VE GÖRSEL BASINA YANSIYANLARDAN ÖRNEKLER tmmob 2002/2004 Cumhuriyet / 7 Haziran 2002 Radikal / 7 Haziran 2002 218 Evrensel / 15 Temmuz 2002 37. dönem çalışma raporu 219 tmmob 2002/2004 Cumhuriyet

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI. 2014 Yılı Faaliyet Raporu YOZGAT TİCARET VE SANAYİ ODASI 2014 Yılı Faaliyet Raporu Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Oda Faaliyetlerimiz 69 Slayt 31.01.2014 AB Slovenia Projesi Denetimi 03.01.2014 Belediye Başkan Adayı Kazım

Detaylı

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi

Veremsiz. yönelik. durdurmak. Durdurma. taahhüt. Durdurma. çalıştayın. önemi Türkiye de Veremle Mücadeledee Ortak Hareket Çalıştayı Veremsiz bir Türkiye oluşturmak ülküsünü gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak amacıyla 14.07.2010 tarihinde Ankara da Türkiye de Veremle Mücadelede

Detaylı

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012

1 HAZİRAN 2012 5 HAZİRAN 2012 7 HAZİRAN 2012 1 HAZİRAN 2012 Oda Başkanımız Ecz. Ersun ÖZKAN, Yönetim Kurulumuz ve Denetleme Kurulu Üyemiz Ecz. Ömer Faruk DOĞAN Valilikte Eczanelerin çalışma gün ve saatleri ile ilgili olarak Sağlıktan Sorumlu Sayın

Detaylı

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014

FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 FUAR ÖZET RAPORU 13 16 Şubat 2014 ADANA İNŞAAT 2014 8. Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı ADANA IHS 2014 Adana 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi,

Detaylı

qw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq

qw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq qw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq İZMİR TİCARET ODASI UR-GE KUYUMCULUK PROJESİ ST.PETERSBURG JUNWEX FUAR ZİYARETİ VE SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ORGANİZASYONU RAPORU 5-8 ŞUBAT 2014 PROJE KOORDİNATÖRÜ: PINAR

Detaylı

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ ODA YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ 28.03.2012 24.04.2012 CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU İLE TANITIMA DOPİNG HER YIL DAHA DA GELİŞTİRİLEREK DEVAM EDEN ORGANİZASYONDA ALANYA NIN ÖZEL YAR ALMASINI SAĞLAYAN VE

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ B ildiriler Kitabı katkıtarıyla TMMOB Inşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 5-6 Ekim 2007 Ankara İş Sağlığı

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011-

TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖREL ÇALIŞMA GRUBU FAALİYET ÖZETİ -2011- 22 Aralık 2010 tarihli Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Kalkınma Kurulu toplantısında belirlenen 4 farklı sektörel çalışma grubundan

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR)

TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) TR 61 DÜZEY 2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (ANTALYA-ISPARTA-BURDUR) ANTALYA DA TARIM SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI GIDA ALT SEKTÖRÜ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 6 Eylül 2010, Antalya 1 ANTALYA

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANKARA ŞUBESİ 80 21.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 07 Ocak 2012 SMM Üye toplantısı 12 Ocak 2012 Bilgisayar Mühendisliği Danışma Kurulu toplantısı 22 Ocak 2012 Bilgisayar Mühendisleri toplantısı 28 Ocak 2012 Şubemiz bünyesindeki

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ 2015 ŞUBAT AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ

MESLEK KOMİTELERİ 2015 ŞUBAT AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ MESLEK KOMİTELERİ 2015 ŞUBAT AYI KARARLARI / TEKLİFLERİ 1 NOLU İMALATÇILAR GRUBU MESLEK KOMİTESİ silinmesi hususunu düzenleyen 15. Maddesi 3. ve 4. Fıkrasına göre ; ndeki kaydı 1 8013 8360 Unvanı FETHİYE

Detaylı