İMLÂ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İMLÂ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ"

Transkript

1 İMLÂ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ

2 İMLÂ ( YAZIM - NOKTALAMA) Konuşmada ifadelerimizi kuvvetlendirmek ve daha etkili kılmak için, bazı hareketlerden, jest, mimiklerle tonlamadan faydalanırız. Yazıda, yazının anlaşılmasını kolaylaştırmak, cümleleri ayırmak, anlamı kuvvetlendirmek için kullanılan noktalama işaretleri, anlamı aydınlatır, yanlış anlaşılmaların önüne geçer, okumayı düzenler. Yazdığımız bir yazıdan noktalama işaretlerini kaldırırsak yazının anlamının bozulduğunu, anlamsızlığını, kapalılığa düştüğünü görürüz. Noktalama işaretleri yazı ahenginin normal akışını sağlayan ve düzenleyen öğeleridir diyebiliriz. Noktalama İşaretleri ve Tarihi : Bizans filoloğu Aristophanes'ten başlar. Bu işaretlerin kullanılmasına 16. yüzyılda matbaanın yaygınlaşmasıyla başlanmıştır. 19. yüzyılda ise noktalama işaretleri genelleşmiş ve kesin kurallara bağlanmıştır. Bizde ise, Tanzimat'a kadar noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Tanzimat yazarlarından Şinasi'nin Şair Evlenmesi (1860) adlı eserinin bazı yerlerinde kullandığını görüyoruz. Türkiye Türkçesi yazı dilinde kullanılan başlıca noktalama işâretleri şunlardır: 1. Nokta (. ) : a. Bir fikri, bir dileği, bir isteği, bir haberi ifâde eden tam olarak bitmiş cümlelerin sonuna konur. "Doğu olsam, batı olsam, göklere çıksam senden bir nişâne bulmadıkça dirildikten bir nişâne bile yok bana." Mevlâna. "Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz." K. Atatürk. " Kısacası, mutlu olmak herkesin hakkıdır." b. Kısaltmalardan sonra konur. Kısaltma kelimelerinin de çoğunluk tarafından bilinmesi gerekir. "T. (Türkçe), Dr. (doktor), Yard. Doç. (yardımcı doçent), Prof. (profesör)" gibi. Ancak, bazı kısaltmalarda nokta kullanılmaz. "TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu)." gibi.

3 c. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. " I., 1., A., a., II., 2., B., b. örneklerindeki gibi. ç. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. "3. (üçüncü), II. Mehmet, XV. yüzyıl, 2. cadde " örneklerindeki gibi. d.tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. " , 29. X " örneklerindeki gibi. e. Tarih yazarken ay adlarını yazıyla yazabiliriz. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. "24 Şubat 1461, 29 Mayıs 1453 örneklerindeki gibi. f. Cadde ve sokak numaralarından sonra mutlaka nokta konulmalıdır. " 4. cad., 16. Sokak örneklerindeki gibi. Rakamların önüne nokta konulmadığında anlam bozulur. " 4 adet cadde, 16 adet sokak gibi anlaşılır. g. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur. "Otobüs 08.15'te kalktı. Ders saat 10.15'te başlayacak. örneklerindeki gibi. h. Bibliyografik künyelerin sonuna konur. " Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, " Ankara ı. Çok rakamlı sayı gruplarını yazarken okumada insanların güçlük çekmemesi için sağdan itibaren üçer üçer ayırıp aralarına nokta konulur. " , " i. Matematikte çarpı işareti yerine konur. " 45.3=135, 4.5=20 " j. Herhangi bir yazı yazarken, yazımıza başkalarının alıntı yapıp parantez ya da tırnak içinde gösterdiğimiz cümlelerde, konumuz bitiyorsa nokta, parantez veya tırnak işaretinin dışına; bitmiyorsa içine konur. " Atatürk'ün de dediği gibi; "Genç demek, genç fikirli demektir ". Burada cümle bittiği için nokta tırnak işaretinden sonradır. " Büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud : "Erdemin başı dildir."diyor. Burada cümle bittiğinden dolayı nokta tırnağın içindedir. Noktanın Kullanılmadığı Yerler : a. Gazete, dergi, mecmua, şiir, yazı ve bölüm başlıklarının bitiminde kullanılmaz. " Orta Doğu, Milliyet, Sessiz Gemi " gibi. b. Kuruluş adlarından sonra nokta kullanılmaz. " Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kültür Bakanlığı " gibi.

4 c. Levha ve tabelalarda nokta kullanılmaz. " Azerî Lokantası, Danışma, Durak, Çıkış " gibi. 2. Virgül (, ): Cümlelerde birbirini takip eden isimleri, zamirleri, sıfatları kısacası hem görev hem de çeşit bakımından ayrı olan kelimeleri birbirinden ayırmak için aralarına konan işaretlerdir. Virgülün Kullanıldığı Yerler. a. Fiilleri ayırır. " Her canlı gibi insan, doğar, büyür, ölür. " b. Nesneleri ayırır. " Ben, yurdumu, milletimi, bayrağımı canımdan çok severim. " c. Özneleri ayırır. " Sokaklar, caddeler, evler ve dükkânlar bayraklarla donatıldı. " ç. Tümleçleri ayırır. " Yüksek tepelerden, dağlardan, ovalardan, derelerden geçerek dar bir yere indik. " d. Sıfatları ayırır. " Onlar, çalışkan, dürüst, akıllı, zeki çocukları çok severler. " e. Eşit isim tamlamalarını ayırır. " Milletimizin ilerlemesi, yurdumuzun kalkınması, insanlığın mutluluğu için var gücümüzle çalışmalıyız. " f. Tırnak içinde olmayan alıntı cümleler için kullanılır. " İstanbul'a yarın gideceğim, dedi. " g. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, yoo, evet, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. " Evet, kırk seneden beri Türkçe, merhale merhale Türkleşiyor. Y. Kemal BEYATLI" h. Cümlede kesin olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra konur. "Mamafih, ben her araçtan, yalnız ve ancak, milletimizin yararı için istifade ederim." ı. İsimlerden önce gelen işaret zamirlerinin önüne konur. Böylece işaret sıfatı ile karışması önlenir. " Bu, ön odaya geçsin. " i. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmada kullanılır. "12,58 (on iki tam, yüzde elli sekiz) " gibi. j. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basım evi vb. maddelerden sonra konur. " Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara 1958." gibi.

5 k. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. " Sayın Başkan, Sayın Vali, " "Efendiler, bilirsiniz ki, hayat demek, mücadele, müsademe demektir. M. Kemal ATATÜRK" l. Ve bağlacının kullanılabileceği yerlere yani cümle içindeki eş vazifeli kelimelerin arasına konur. " Tatilde Antalya'ya, İzmir'e ve Trabzon'a gideceğim. " gibi. m. Yazışmalarda, yer adlarını tarihlerden ayırmak için konur. " Trabzon, 24 Şubat 1461 ", " Bilecik, 22 Mart 1299 " n. Bazen nidalardan sonra ünlem işareti yerine konur. " Yavaş, kayarsın. " o. Cümlede "değil" kelimesi ile doğan çelişkiden sonra da kullanılabilir. " Bağımsızlık ve eşitlik zıt değil, birbirini tamamlayan iki kavramdır. " gibi. ö. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. "Akşam, yine akşam, yine akşam Göllerde bu dem bir kamış olsam! A.Haşim " Ancak, ikilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz. " akşam akşam, koşa koşa " gibi. Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de, sonra davirgül konulmaz. 3. Noktalı Virgül ( ; ) : Noktalı oluşuyla cümle sonunu, virgüllü olmasıyla da o cümlenin bitmediğini gösteren işarettir. Noktalı virgülden sonra özel isimler hariç hiç bir kelime büyük harfle yazılmaz. a. Birbirine bağlı olduğu halde ; her biri kendi içinde yarı bağımsız cümleleri ayırmada kullanılır. " Vatan için ölmek; ölümlerin en güzelidir. ", " Sırrın senin esirindir; ifşa ettiğin vakit sen ona esir olursun.hz. Ali " b. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur. " Türkiye, Ankara, İstanbul; İngiltere, Londra; Azerbaycan, Baku " gibi. c. Kendilerinden evvelki cümle ile ilgi kuran " ancak, yalnız, fakat, lâkin, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte, öyleyse vb." cümle başı bağlaçlarından önce konur. "Bir millet ordusunu kaybedebilir, bağımsızlığını da kaybedebilir; fakat dilini sakladıkça o millet yaşıyor demektir. H. Nihal ATSIZ, Türk Ülküsü "

6 Sıralı cümleler arasında ancak, fakat, çünkü vb. cümle başı bağlayıcılarından önce yazar, araya nokta, virgül, noktalı virgül koymakta serbesttir. Bu husus, yazarın üslûptaki tercihiyle ilgilidir. 4. İki Nokta ( : ) : Kendisinden sonra ya misal ya da açıklama yapılacağını gösterir. a. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümle ve cümlelerin sonuna konur. "Kelimeleri üç başlık altında toplamak mümkündür: a) İsimler b) Fiiller c) Edatlar ", "Hikâye : Olmuş ya da olabilecek olayların kâğıt üzerine veya sözlü olarak aktarılmasına denir." örneklerindeki gibi. b. "Dedi ki, şöyle ki, diyor ki " kelimelerinden sonra konur. "Atatürk diyor ki: Muhtaç olduğun kan asil damarlarında mevcuttur.", " Mevlâna der ki: Aşk geldi. Damarımda, derimde kan kesildi." örneklerindeki gibi. c. Kütüphanecilik sahasında eser ile yazar başlığı arasına veya yazar ile eser arasına konur. "Türkçenin Sırları: Nihad Sami BANARLI, Sevinç ÇOKUM : Derin Yara, ATSIZ: Yolların Sonu, TERCÜMAN : 1001 Temel Eser " örneklerindeki gibi. ç. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. " 50:5=18, 48:6=8 " örneklerindeki gibi. d. Edebî eserlerde karşılıklı konuşma yapıldığında, konuşmacının adından sonra konulmaktadır. "Bilge Kağan: Türklerim işitin! üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe, ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin? Koro : Göğe erer başımız, başınla senin! A. Turan OFLAZOĞLU, Anıtkabir ", " Heyecanlı bir şekilde : -Ahmet Bey, hey Ahmet Bey!... diye haykırdı." örneklerinde olduğu gibi. 5. Üç Nokta (... ) Kullanıldığı Yerler a. Tamamlanması okuyucuya bırakılan kelimeler yerine konulur. " Ondan öyle nefret ederdi ki... " b. Cümlede sakıncalı görülen veya söylenilmesi istenmeyen kelime yerine konur. " Gündüz caddede Ö...'ü gördüm. " c. Yazılarda örnek tasniflerinin devam edebileceği manasında konur. " Ahmet Bey, her sanatçıyı taklitte ustaydı. Zeki-Metin, Cilâlı İbo... " ç. Yazılarda eksik olan bilgilerin yerine konur. " O,... /1277 tarihleri arasında yaşamış."

7 d. Değişik yazılardan alınan bölümleri belirtmek için sıra noktaların yerine kullanılır. e. Karşılıklı konuşmalarda, kâfi gelmeyen, eksik bırakılan cevaplamalarda kullanılır. " -Tanıdık yok! - Kimsin? -Mehmet... " 6. Sıra Noktalar. Üç noktanın kullanıldığı yerlerde hemen hemen kullanılmaktadır. 7. Ünlem İşareti (! ) : Şaşırma, acıma, heyecan, neşe, sevinç, emir vb. düşünce ve duyguları gösteren ve ünlem olarak kullanılan sözlerden sonra kullanılır. Kullanıldığı Yerler. a. Seslenme, hitap, uyarı, ikaz sözlerinden sonra konur. " Ey Türk gençliği! K. ATATÜRK, " Şurası unutulmamalıdır ki, Türk âleminin en büyük düşmanı komünizmdir!... Her görüldüğü yerde ezilmeli!... K. ATATÜRK " örneklerinde olduğu gibi. b. Alay, kinaye, küçümseme anlamı kazandırmada ünlem işareti ayraç içinde kullanılır. "İsteseymiş bir günde bitirirmiş (!) Ama ne yazık ki vakti yokmuş (!) ", "Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor. " c. Kesin emir ve dileklerden sonra ünlem işareti kullanılır. " Sağa dön, marş, marş! ", " Dur yolcu! " ç. Ünlemli cümleler bazen yarıda kesilir. Sonuna ünlem işareti yanında iki veya üç nokta ile birlikte kullanılır. " Atatürk, barış yolunu dünyaya gösterdi!.. İlk defa Atatürk dedi: " Yurtta sulh, cihanda sulh!.." d. Acı, neşe, hoşlanma bildiren kelimelerden sonra konur. " Ah!..Çok yazık. ", " Aferin!.. Çok güzel." 8. Soru İşareti (? ) : Soru bildiren cümle veya kelimelerin sonuna konulmaktadır. Soru eki mi "dır. Ekin ünlüsü geldiği kelimenin ünlüsüne göre ( mı, mı, mu, mü şeklinde) ince veya kalınya da dar veya yuvarlak olur. Soru kelimeleri de şunlardır: neden, nereden, kim, kimden, ne zaman, hangi, kaç, kiminle vb. Kullanıldığı Yerler. a. Soru bildiren kelime veya cümlelerin sonuna konur. "Acaba bizimkiler de onların arasında mıydı? Sevinç ÇOKUM, Derin Yara ", " Sular mı yandı?

8 Neden tunca benziyor mermer? A. HAŞİM, Merdiven" örneklerinde olduğu gibi. b. Soru, vurgularla belirtilirse de soru işaretini kullanırız. "Yayın dairesi müdürü ayağa kalktı. -Adınız? " c. Herhangi bir bilginin tereddütle karşılandığı veya kesin olmadığı hallerde soru işareti yay ayraç içinde kullanılır (? ). " 1496 (?) senesinde doğan Fuzulî... "," Trabzon'dan Giresun'a 2,5 (?) saatte gitmiş." ç. Bilinmeyen yer, tarih gibi durumlarda kullanılır. " Yunus Emre(1240?- 1320), (doğum yeri?) " mı /mi eki -ınca / -ince mânâsında zarf fiil olarak kullanıldığında soru işareti konmaz " Akşam oldu mu sürüler döner. Hava karardı mı eve döneriz. TDK Yayınları: 525" Bir cümlede soru cümleleri veya kelimeleri ard arda geliyorsa soru işareti cümlenin sonuna konur. " Nasıl, kiminle, neden gelmiş?" 9. Kısa Çizgi ( - ) : Kullanıldıkları yerlere göre sıralayabiliriz. a. Satırlara sığmayan kelimelerin hecelerden bölünmesinde kullanılır. Esma sofrayı hazırlıyordu. Bir ara çocukları azarladı. Durmadan şeker yedik-leri için. Sevinç ÇOKUM, Derin Yara b. Dilbilgisinde kökleri eklerden ayırmak için kullanılır. yap-ma, kal-sın, göz-lük, gör-gü-süz-lük c. Dil bilgisinde eklerin başlarına konulur. -ten, -luk, -ış, -ak ç. Kelimeler arasında -den, -a, ve, ile, ilâ, arasında anlamlarını vermek için kullanılır. Türkçe-İngilizce Sözlük, Trabzon- Gümüşhane yolu, Türk- Azeri ilişkileri, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, Birinci Dünya Savaşı gibi. d. Adres yazarken semt ile şehir arasına konulur. Kadıköy- İstanbul e. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır =25, 78-2=76 f. Bazı terim ve kuruluş adlarında kelimeler arasına konur. Dil vetarih- Coğrafya Fakültesi, zarf-fiil g. Dil bilgisinde fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. ver-, ser-, kal-, başar-, okut-, taşla- h. Farsça kurallara göre yapılan isim ve sıfat tamlamalarında, ilk kelimenin sonuna gelen ünlüden (-i,-ı, -ü, -u) önce kullanılır. Ömr-i Muhayyel, ebnayı zaman gibi.

9 ı. Arapça tamlama harfi denilen et ; at lı tamlamalar; bu tanım harfinin başına ve sonuna birer küçük çizgi konularak yazılır. Tacü t-tevarih, Mantıku t-tayr gibi. 10. Uzun Çizgi ( ) : Türkçe yazılarımızda, yazılarımızın başına konulan bu çizgilere konuşma çizgisi denir. Kullanıldığı Yerler. a. Karşılıklı konuşmaların başında kullanılır - Size Ahmet geldi mi? - Bilmiyorum. b. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra konabilir. Sıtkı Bey -Oğlum ben kalenin teslimini düşünmüyorum. İslâm Bey- Kurtarmağa çare... kavga... ederiz...ölürüz... teslim olmayız. Konuşmalar tırnak içinde verildiği zaman uzun çizgi kullanılmaz. 11. Eğik Çizgi ( / ) Kullanıldığı Yerler. a. Dil bilgisinde eklerin değişik durumlarını göstermek için kullanılır. -a/ - e,-ın/-in, -luk/lük, -madan/ -meden b. Bölme işareti olarak kullanılabilir. 46/2=23, 100/4=25 c.şiirlerden yapılan alıntılarda, dizelerin yan yana yazılması gereken durumlarda eğri çizgi kullanılır. Ne sen, ne ben/ Ne de hüsnünde toplanan bu mesa. A. HAŞİM, O Belde ç.adres yazılırken apartman numarası ile daire numarası arasına konur. Gökalp Sokağı, Nu: 29/9 d.adares yazılırken semt ile şehir arasına konur. Karanfil Sokak, Nu:8/3 Kızılay/Ankara 12. Noktalı Çizgi (.- ): Konu başlarını ayırmak için satır başındaki boşluklardan sonra konulur. 13. Tırnak İşareti ( ): a. Cümlelerimizde hangi sözlere dikkat çekeceğimizi belirtmede kullanılır. Osmanlı İmparatorluğunun altın padişahı Fatih Sultan Mehmet diyorlar.

10 b. Yazılarımızda başkalarına ait sözler tırnak işareti içinde gösterilir Zira hâl olmaksızın kaal ile gönül müşkülleri çözülemez. Mevlâna c. Tırnak içine alınan sözün bitiminde konu bitiyorsa cümlenin noktalama işareti dışına, şayet bitmiyorsa içine konur. Deveye, Niçin boynun eğridir? diye sormuşlar. Sezar ın söylediği gibi: Geldim, gördüm, yendim. ç. Yazılan cümle içindeki ifadeler tam bir cümle ise büyük harfle, cümlenin ortasından alınan parçaysa küçük harfle başlar. Ziya Osman Saba bir şiirinde:...çocuk kalbim ne kadar iyiydiniz. Ne kadar temizdiniz, sınıf arkadaşlarım. diyordu. d. Yazılarda geçen, kitap, dergi, mecmua, gazete, broşür için kullanılır. Benim en sevdiğim kitap Gün Olur Asra Bedel dir. Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. 14. Parantez (Ayraç) : a. Cümle içinde geçen herhangi bir sözün o cümleden ayrı bir şekilde açıklanmasını veya Türkçenin dışında bir dilden karşılığını parantez içinde gösteririz. Renk adları, bazı renklerle ( -mtrak, -msi, -sı,-ce) sıfat görevinde kullanılır. Dün, gece sinemasında Mean (Anlam) filmini seyrettim. örneklerinde olduğu gibi. b. Madde madde yazılan yazılarımızın başında kullanılır. Bu maddeler rakamla veya harfle olabilirler 1), 2), 3), a), b), c) gibi. c. Dikkat çekmek için özel isimlerle yabancı kelimeler parantez içine alınır. 15. Kesme İşareti ( ) : a. Özel isimlere getirilen ekler şayet satır sonuna geliyorsa, yalnız kesme işareti kullanabiliriz.... Fatih in... b. Kişi, ülke, memleket vb. gibi özel isimlerden sonra, kesme ( ) işereti kullanılır. İzmir e, Türkiye ye, Merve ye c. Sayılardan sonra ekler, kesme işareti ile ayrılır. ç. Şiirde ölçü ( vezin ) gereği düşünülen harfin yerinde kullanılır. Acep bu yerde var m ola (var mı ola) Şöyle garip bencileyin, Kara tren gelmez m ola (gelmez mi ola), Düdüğünü çalmaz m ola ( çalmaz mı ola) örneklerinde olduğu gibi.

11 16. Köşeli Parantez ( [] ) : a. Parantez içindeki bir açıklamada yeni bir açıklama için tekrar bir parantez açmak gerektiğinde kullanılır. Fakat sonunda... (Daha beyce, daha kuvvetli, daha sert [ en sert] ) olabileceğini kaydetmiştir. Yazıda parantez içine alınmış sözlerin içinde tekrar parantez açmak gerekirse köşeli parantez açmak gerekir.parantez, köşeli parantez ve tırnak işaretleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. 17. Yıldız İşareti ( * ) : Bir konunun bölümlerini saymadan ayırmak için satır aralarına konur. Tek ya da üç yıldız olarak kullanılır. Bugün bu yıldızların yerini numaralandırma yöntemi almıştır. 18. Denden ( ) : Üst mısradaki bir kelime veya sayı alt sıralarda tekrarlanıyorsa bu işaret kullanılır. Fen- Edebiyat Fakültesi Tıp Veteriner gibi. 19. Çengel İşareti ( ) : Bir konunun ayrı ayrı maddelerini, konuyla ilgili misalleri saymadan ayırmak için kullanılır. Satır başında veya ortasında olabilir. 20. Diğer İşaretler + : Toplama işareti, artı. x : Çarpma işareti, çarpı. = : Eşit işareti. % : Yüzde işareti. ƒ : Paragraf işareti. : Paragraf işareti. / : Çeviriniz. * : Kelimeden sonra dipnot işareti; kelimeden önce farazîlik işareti. : Derece işareti.

12 =>: Devam işareti. >: Devam işareti; gönderme işareti. ~ : Benzerlik, yaklaşıklık işareti (alternasyon). < : Büyük ; gramerde çıkma işareti. >: Küçük; gramerde gelişme işareti. = : Yaklaşık olarak eşit.. : Bitti. ***: Bölüm sonu işareti. ± : Eksiği veya fazlası. NOT: &işareti İngilizceye özgüdür. Türkçede ve için böyle bir işaret kullanılamaz. İMLÂ KURALLARI Anlatımımızı başarılı ve güzel yapan unsurların başında, imlâ kurallarına uyulması gelir. Anlatımımızın ana malzemesi dildir. Dilimizin de yapı taşları kullandığımız kelimelerdir. Bir kişinin kelime hazinesinin zenginliği onun sözlü ve yazılı ifade gücünün artması demektir. Ancak bu bilinen kelimelerin doğru telâffuzunu ve yazılmasını da bilmemiz gereklidir. Telaffuzu ya da yazımını bilmediğimiz kelimenin sayısı ifade de önemli değildir, aksine ifadenin bozukluğuna sebep olur. Türkiye Türkçesinin başlıca imlâ kuralları şunlardır: 1. Büyük Harflerin İmlâsı: A.Cümle büyük harfle başlar: Ak akçe kara gün içindir. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. (Atatürk) Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur: Atatürk "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!" diyor.

13 Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç) UYARI: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz: Bir zamanlar -bu zamanlar çok da uzak değildir, bundan on, on iki yıl önce- Türk saltanatının maddi sınırları uçsuz bucaksız denilecek kadar genişti. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu) Bu sefer de onları -her zamanki yerlerinde bulmak ihtimaliylefarkında olmadan aramıştım. (Ahmet Hamdi Tanpınar) İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar: Menfaat sandalyeye benzer: Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altına alırsan yükseltir. (Cenap Şahabettin) UYARI: İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz: Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür: duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler... (Memduh Şevket Esendal) UYARI: Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz: 2007 yılında Türk Dil Kurumunun 75. yılını kutladık. Örnek niteliğindeki kelimelerle başlayan cümlede de ilk harf büyük yazılır: "Banka, bütçe, devlet, fındık, kanepe, menekşe, şemsiye" gibi yüzlerce kelime, kökenleri yabancı olmakla birlikte artık dilimizin malı olmuştur. "Et-, ol-" fiilleri, dilimizde en sık kullanılan yardımcı fiillerdir. B. Dizeler büyük harfle başlar: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi

14 Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. (Muhibbi) Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. (Mehmet Akif Ersoy) Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. (Yahya Kemal Beyatlı) C. Özel adlar büyük harfle başlar: 1. Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Kâzım Karabekir, Ahmet Haşim, Sait Faik Abasıyanık, Yunus Emre, Karacaoğlan, Âşık Ömer, Wolfgang von Goethe, Vilhelm Thomsen vb. Takma adlar da büyük harfle başlar: Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman), Demirtaş (Ziya Gökalp), Tarhan (Ömer Seyfettin), Aka Gündüz (Hüseyin Avni, Enis Avni), Kirpi (Refik Halit Karay), Deli Ozan (Faruk Nafiz Çamlıbel), Server Bedi (Peyami Safa), İrfan Kudret (Cahit Sıtkı Tarancı), Mehmet Ali Sel (Orhan Veli Kanık) vb. 2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar: Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Kaymakam Erol Bey, Dr. Alâaddin Yavaşça; Sayın Prof. Dr. Hasan Eren; Mustafa Efendi, Zeynep Hanım, Bay Ali Çiçekçi; Mareşal Fevzi Çakmak, Yüzbaşı Cengiz Topel; Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, Genç Osman, Deli Petro vb. Akrabalık adı olup lakap veya unvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar: Baba Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan, Nene Hatun; Gül Baba, Susuz Dede, Telli Baba vb. UYARI: Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar: Tülay ablama gittim. Ayşe teyzemin keki çok güzel. 3. Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar: Uzak Doğu dan gelen heyeti Vali dün kabul etti.

15 4. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, unvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar: Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Rektör, Sayın Vali, Mektuplarda ve resmî yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar: Sevgili Kardeşim, Aziz Dostum, Değerli Dinleyiciler, 5. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar: Boncuk, Fındık, Minnoş, Pamuk vb. 6. Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar: Alman, Arap, İngiliz, Japon, Rus, Türk; Kazak, Kırgız, Oğuz, Özbek, Tatar; Hacımusalı, Karakeçili vb. 7. Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar: Türkçe, Almanca, İngilizce, Rusça, Arapça; Oğuzca, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. 8. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb. 9. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik vb. 10. Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar: Tanrı, Allah, İlah, Cebrail, Zeus, Osiris, Kibele vb.

16 UYARI: Tanrı, Allah, İlah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar: Eski Yunan tanrıları. Müzik dünyasının ilahı. Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır. (Tarık Buğra) 11. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar: Merkür, Neptün, Satürn; Halley vb. UYARI: Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar: Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. (Hüseyin Cahit Yalçın) 12. Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri büyük yazılır: Batı medeniyeti, Doğu mistisizmi vb. UYARI: Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır: Bursa nın doğusu, Ankara nın batısı vb. 13. Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar: Afrika, Asya; Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu; İstanbul, Taşkent; Turgutlu, Ürgüp; Akçaköy, Çayırbağı; Bahçelievler, Kızılay, Sarıyer vb. 14. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb. UYARI: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Konya ili, Etimesgut ilçesi, Uzungöl beldesi, Taflan köyü vb. 15. Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar: Halit Rifat Paşa Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi, Karaköy Meydanı, Zafer Meydanı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Ziya Gökalp Bulvarı, Nene Hatun Caddesi, Cemal Nadir Sokağı, İnkılap Sokağı vb.

17 16. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar: Dolmabahçe Sarayı, İshakpaşa Sarayı, Çankaya Köşkü, Horozlu Han, Ankara Kalesi, Alanya Kalesi, Galata Köprüsü, Mostar Köprüsü, Beyazıt Kulesi, Zafer Abidesi, Bilge Kağan Anıtı vb. 17. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda, yer adının ilk harfi büyük yazılır: Hisar dan, Boğaz dan, Köşk e vb. 18. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Devlet Malzeme Ofisi, Millî Kütüphane, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atatürk Orman Çiftliği, Çankaya Lisesi; Anadolu Kulübü, Mavi Köşe Bakkaliyesi; Türk Ocağı, Yeşilay Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Emek İnşaat; Bakanlar Kurulu, Türk Dili Dergisi Yayın Danışma Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü vb. 19. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar: Medeni Kanun, Türk Bayrağı Tüzüğü, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği vb. 20. Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar: Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim de toplanır. Bu yıl ise Meclis, yeni döneme erken başlayacak. Türk Dil Kurumu çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Kurumun 21 Mayıs 2009 tarihinde Kars ta düzenlediği toplantıda kullanıma açıldı sayılı Kanun bu yıl yeniden gözden geçiriliyor. Yazarlara ödenecek telif ücreti, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği ne göre düzenlenmektedir. Yapılan işlem Yönetmelik in 4 üncü maddesine aykırı düşmektedir.

18 21. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin (tablo, heykel, beste vb.) her kelimesi büyük harfle başlar: Nutuk, Safahat, Kendi Gök Kubbemiz, Anadolu Notları, Sinekli Bakkal; Türk Dili, Türk Kültürü, Varlık; Resmî Gazete, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Asır; Kaplumbağa Terbiyecisi; Yorgun Herkül; Saraydan Kız Kaçırma, Onuncu Yıl Marşı vb. UYARI: Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: Milliyet gazetesi, Türk Dili dergisi, Halı Dokuyan Kızlar tablosu vb. UYARI: Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır: Mai ve Siyah, Suç ve Ceza, Leyla ile Mecnun, Turfanda mı, Turfa mı?, Diyorlar ki, Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar, Ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe, Ben de Yazdım, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu vb. Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır: DİL VE TARİH- COĞRAFYA FAKÜLTESİ vb. 22. Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar: Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Nevruz Bayramı, Miraç Kandili; Anneler Günü, Öğretmenler Günü, Dünya Tiyatro Günü, 14 Mart Tıp Bayramı, Hıdırellez vb. 23. Kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum vb. toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Karamanlı Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı vb. 24. Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi nin, Tanzimat Dönemi nde vb. 25. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Türkçülük, Türkçe, Avrupalı, Avrupalılaşmak, Asyalılık, Darvinci, Konyalı, Bursalı vb.

19 UYARI: Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz: acem (Türk müziğinde bir perde), hicaz (Türk müziğinde bir makam), nihavent (Türk müziğinde bir makam), amper (elektrik akımında şiddet birimi), jul (fizikte iş birimi), allahlık (saf, zararsız kimse), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışma) vb. UYARI: Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret vb. UYARI: Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. UYARI: Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz: acemaşiran, acembuselik, bayati, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı vb. 26. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar: Antep fıstığı, Brüksel lahanası, Frenk gömleği, Hindistan cevizi, İngiliz anahtarı, Japon gülü, Maraş dondurması, Van kedisi vb. Ç. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982 de göreve başladı. Lale Festivali 25 Haziran da başlayacak. Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar: Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar. Yürütme Kurulu toplantılarını perşembe günleri yaparız. D. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Başkan, Doktor, Otobüs Durağı, Dolmuş Durağı, Şehirler Arası Telefon, 3. Kat, 4. Sınıf, 1. Blok vb. E. Kitap, bildiri, makale vb.nde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılır. F. Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz.

20 2. Sayıların İmlâsı: a. Bir veya iki haneli sayılar kelime, ikiden fazla haneli olanlar ise rakam halinde yazılır. " Odamızın büyüklüğü üç metrekaredir. Villamızın büyüklüğü doksan sekiz metrekaredir. 1985'de Trabzon'un nüfusu idi. " b. Günün zamanını bildiren sayılar rakam halinde yazılır. " Atatürk, saat 9.05'te Dolmabahçe'de öldü. " c.birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb. Buna karşılık para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzellitl,otuzbeşkr.) ç. Derece gösteren sıfat ve zarflar rakam halinde yazılmaz, kelime halinde yazılır. " Apartmanın beşinci katına çıktı. Elif, okuma yarışmasında birinci oldu. " d. Kitap sayfa ve ciltlerini, telefon, sokak, dergi, şahıs ve numaraları gösteren sayılar kaç haneli olursa oldun devamlı rakamla yazılır. "Servet-i fünûn " dediğimiz edebi akımın, nesirdeki baş ustası Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Cenap Şahabettin ona yakın bir anlayışa sahiptir. (Ahmet KABAKLI, Türk Ed., c.1, s.279) Onun telefon numarası 'dir. Vaktiyle Çeşmeönün'de 4228'inci sokakta, 14 numaralı evde oturmuşlardı. " e. Cümleye rakamla başlanmaz.

Türk alfabesindeki harflerin sıra sayıları, adları, kitap ve el yazısı biçimleri ile kodları ** aşağıda belirtilmiştir:

Türk alfabesindeki harflerin sıra sayıları, adları, kitap ve el yazısı biçimleri ile kodları ** aşağıda belirtilmiştir: SES, HARF VE ALFABE Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda meydana getirdiği titreşime ses denir. Ses, dili oluşturan en küçük birimdir. Harf ise sesin yazıdaki karşılığıdır. Bir dildeki harflerin belirli

Detaylı

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER A.

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER A. NOT: Bu dosyadaki bilgiler, TDK Yazım Kuralları sayfasından alınmıştır. Öncelikle bilmeniz istenen ve sorumlu olduğunuz bilgiler, renkli olarak işaretlenmiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI

Detaylı

"DE" BAĞLACININ YAZIMI

DE BAĞLACININ YAZIMI YAZIM KURALLARI "DE" BAĞLACININ YAZIMI "De" bağlacı bir sözcüktür ve her zaman ayrı yazılır; kendinden önceki sözcüğe büyük ünlü uyumu yönünden uyar. "Erken çıkacakmış da sana yetişecekmiş." "Yanlışları

Detaylı

YAZIM KURALLARI. ġair olmak isteyen gençler, size Ģunu öneriyorum: ĠĢe dilinizi iyi öğrenmekle baģlayın.

YAZIM KURALLARI. ġair olmak isteyen gençler, size Ģunu öneriyorum: ĠĢe dilinizi iyi öğrenmekle baģlayın. BÜYÜK HARFLERĠN YAZIMI YAZIM KURALLARI A. Cümle Büyük Harfle BaĢlar: Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. UYARI: Ġki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle baģlamaz: Bu bina bile henüz

Detaylı

HABER YAZIMINDA KARŞILAŞILAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

HABER YAZIMINDA KARŞILAŞILAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YOLLARI HABER YAZIMINDA KARŞILAŞILAN SIKINTILAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Haberde dil bilgisi Haber, mimarî kuralları olan bir eser dir. Bu eserin taşıyıcı kolonları; başlık, giriş ve olay örgüsünün anlatıldığı gövde dir.

Detaylı

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir.

TÜRKÇE. 2) MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM Sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama mecaz anlam denir. TÜRKÇE Anlam Bakımından Sözcükler...1 Sözcüklerde Anlam İlişkileri.3 Cümlede Anlam.6 Ses Bilgisi...9 Paragraf Bilgisi...13 Sözcüklerin Yapı Özellikleri..17 Yazım Kuralları..22 Noktalama İşaretleri...25

Detaylı

(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek

(ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek (ÜNİTE-1) ÖĞRENME VE KÜLTÜR Tarım kültürü;ezberleme,yaparak gösterme ve göstererek öğretme=>yapılacak işler belli ve sınırlıdır,büyüğünden görerek aynı şeyi yapmak yeterlidir. Sanayi kültürü;algılama ile

Detaylı

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır.

C seçeneğinde dönemin yazarları arasından sivrilmek diğer yazarları geride bırakmak anlamını taşır. Bu soru tipine Sözcükte Çok Anlamlılık denir. Sözcüğün cümlede kazandığı anlamı sorar. Ya da sözcüğün anlamını verir, hangi cümlede o anlamda kullanıldığını sorar. TEOG da gelmesi çok muhtemel bir soru

Detaylı

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için

NOKTALAMA - YAZIM. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek için NOKTALAMA - YAZIM NOKTALAMA 1. Nokta (.) Cümlenin sonuna konur. Çocuklar bahçede oynuyor. Kısaltmaların sonuna konur. Dr. Ayhan Bey tanıdığımızdır. (doktor) Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.

Detaylı

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz.

ÖN SÖZ. Yan tlayamad n z sorular ders ö retmenlerinize ve etüt ö retmenlerinize sorunuz. ÖN SÖZ Sevgili Ö renciler, Dersanemizde iflledi iniz konular daha iyi kavrayabilmeniz için sizlere içinde her dersle ilgili konu özetleri ve sorular n bulundu u kitaplar haz rlad k. Üniteler bittikçe yeni

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç... 192 Etkinlik 1... 192 Etkinlik 2 Dil Bilgisi... 195 Etkinlik 3 Davet... 198 Konu Testi 1... 200 Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız... 202 Etkinlik 1... 204 Etkinlik

Detaylı

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Özlem ZARİFOĞLU, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler &

Detaylı

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11.

1. SAYFA: 2-3 2. SAYFA: 4-18 3. SAYFA: 19-21 4. SAYFA: 22-25 5. SAYFA: 26 6. SAYFA: 27 7. SAYFA: 28-29 8. SAYFA: 30 9. SAYFA: 31 10. SAYFA: 32 11. ÇALIŞMA KÂĞITLARI 1. Parçada Anlam SAYFA: 2-3 2. Gerçek Mecaz Eş Sesteş Zıt Yan Terim Anlam SAYFA: 4-18 3. Atasözü Deyim SAYFA: 19-21 4. Öznel Nesnel Anlatım SAYFA: 22-25 5. Sebep-Sonuç Amaç-Sonuç SAYFA:

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ULUSAL SEMPOZYUM 01 NİSAN 2010 TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

Detaylı

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Mustafa YİYİT, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM

Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM YAYIN KURULU Hazırlayanlar Ümit AKYÜZ, Serap SEYFİ YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa Burak SANK & Ezgi Güler & Meltem

Detaylı

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI

ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ORHUN KİTABELERİNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNDEKİ SÖZ VARLIĞI Hazırlayan Sibel ÇELİKEL Danışman Yard. Doç.Dr.Çağrı ÖZDARENDELİ

Detaylı

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı.

AD NEDĠR? Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. AD NEDĠR? 1 Yaşlı kadın ümitsizlik, ve kararsızlık içinde önce torununa sonra sağına, soluna ve bir de gökyüzüne baktı. Yukarıdaki tümcede geçen adam, ümit, karar, torun, sağ, sol, gökyüzü sözcükleri,

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA........................................................

Detaylı

Özel Ege Lisesi TOPLUMSAL YAŞAMIMIZDAN EDEBİYATIMIZA MEKTUP GELENEĞİ

Özel Ege Lisesi TOPLUMSAL YAŞAMIMIZDAN EDEBİYATIMIZA MEKTUP GELENEĞİ Özel Ege Lisesi TOPLUMSAL YAŞAMIMIZDAN EDEBİYATIMIZA MEKTUP GELENEĞİ HAZIRLAYANLAR: 10/B Sınıfı Proje Grubu Ayşegül ÖNSOY Cansu KOPARAN Damla GÜLENLER Didem KAYA Miray EREN Simge ŞENGÜN DANIŞMAN ÖĞRETMEN

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

MİRANDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALAN NOTLARI

MİRANDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALAN NOTLARI 2016 MİRANDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALAN SINAVI NOTLARI İÇİN HAZIRLANAN İÇERİK HAKKINDA FİKİR SAHİBİ OLMANIZ İÇİN DERSLERİN TÜMÜNDEN RASGELE SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALARDIR 1 MİRANDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALAN NOTLARI

Detaylı

Gençlerimiz Batı nın piyonu olmayacak!

Gençlerimiz Batı nın piyonu olmayacak! YIL: 1 SAYI: 3 EYLÜL-EKİM 2007 Bilgiyurdu Gençlik Dergisi İKİ AYDA BİR YAYIMLANIR ÜCRETSİZDİR Gençlerimiz Batı nın piyonu olmayacak! Sınırsız bir hürriyet düşünülemez, hakların en büyüğü olan hayat hakkı

Detaylı

İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN

İÇİNDEKİLER EDİTÖRDEN Merkez: Yeniyurt Mah. Gıda Sit. No:1 TOKAT Tlf. 0356 232 95 71 95 72 / Fax: 0356 232 95 73 Gsm: 0533 235 43 15 Fabrika: Organize San. Böl. 1.Kısım Esin Salça Fab. TOKAT / Tel: 0356 232 05 61 Tarım İşlt:

Detaylı

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi

Konu: Dilimiz Üzerindeki Yabancı Etkilerin Tarihi Gelişimi ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ DEVREK MESLEK YÜKSEKOKULU 2011-2012 AKADEMĐK YILI BAHAR DÖNEMĐ TÜRK DĐLĐ II (TUR182) DERS NOTLARI HAZIRLAYAN: OKT. CELAL CAN ÇAKMAKCI 20-26 Şubat Haftası Ders Notları Konu:

Detaylı

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz.

ÖN SÖZ. Kitap ile ilgili öneri ve görüşleriniz için bilgi@datayayinlari.com adresimize mail gönderebilirsiniz. ÖN SÖZ III Bu kitabımız 12/10/2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle

Detaylı