Üsküdar-Boğaz hatt. ulafl m trafikten ar nd r l yor. KUDEB, Üsküdar da tarihi yaflat yor. Hababam S n f yeniden hayat buldu. Üsküdar En lerini ar yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üsküdar-Boğaz hatt. ulafl m trafikten ar nd r l yor. KUDEB, Üsküdar da tarihi yaflat yor. Hababam S n f yeniden hayat buldu. Üsküdar En lerini ar yor"

Transkript

1 Üsküdar, dünya standartlar nda yeni Voleybol Salonu na kavufltu Bur han Fe lek Vo ley bol Sa lo nu, Be le di ye Bafl ka n Mus ta fa Ka ra n n or ta ya koy du ğu güç - lü ira de ve Fe de rasyon yet ki li le ri nin s rar l ta kip le riy le niha yet spor se ver le rin hiz me ti ne su nul du Sayfa 12 DE Hababam S n f yeniden hayat buldu Üs kü dar Be le di ye si ile l Özel da resi nin ifl bir li ğin de res to re edi len Adi le Sul tan Kas r 24 Ka s m Öğ ret men ler Gü nü nde ye ni den hiz me te aç l d Sayfa 23 DE ARALIK2010 SAYI:9 Üsküdar-Boğaz hatt ulafl m trafikten ar nd r l yor Üsküdar Belediyesi nin koordinasyonunda stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lmakta olan ve Üsküdar dan Boğaz hatt na gidifl ve gelifllerde yaflanan trafik sorununa çözüm olacak Sayfa 6 DA KUDEB, Üsküdar da tarihi yaflat yor Üsküdar Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), Tafl nmaz Kültür ve Tabiat Varl klar ve bunlar n koruma alanlar ile sit alanlar ndaki yap lar n denetimlerini yapmakla sorumlu olan önemli bir hizmet veriyor. Sayfa 8 DE Üsküdar, 3 yeni Muhtarl k binas na daha kavufluyor Üsküdar En lerini ar yor Kandilli El Sanatlar Merkezi nin temeli at l yor Sayfa 2 DE Sayfa 24 TE Sayfa 5 TE Üsküdar n sosyal paylafl m adresi: facebook.com/uskudarbld Baflkan her an karfl n zda: twitter.com/mustafakara

2 Fen İşleri Üsküdar a 3 yeni Muhtarl k binas daha!.. Üsküdar Belediyesi, ilçe genelindeki tüm muhtarlık binalarını yenileme çalışmaları kapsamında 3 yeni muhtarlık binası yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Beylerbeyi, Burhaniye ve Kuzguncuk Muhtarlık binaları kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Resmi açılışları Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından gerçekleştirilecek olan muhtarlık binaları standart ebat ve şekillerde yapıldı. Burhaniye Muhtarlk binas 1 2 Beylerbeyi Muhtarlk binas Kuzguncuk Muhtarlk binas 3 Üsküdar Belediye Bağkanl ğ ad na mtiyaz Sahibi Üsküdar Belediye Başkan Mustafa Kara Fen flleri, bayram seyran dinlemedi Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz ay Kurban Bayramı tatilinde bile Üsküdar ın sokak sokak yenilenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdü. Üsküdar halkının bir an önce yeni cadde ve sokaklara kavuşması amacıyla hizmetlerine aralıksız devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, önceliği prestij cadde ve yol uygulama projelerine veriyor. Prestij cadde ve sokak uygulamaları dışında ayrıca 39 cadde ve sokakta son 2 aydır yapılmakta olan çalışmalar tamamlanırken, 19 sokakta ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu sokaklarda atık su ve yağmur suyu kanalı, beton perde duvar yapımı konusunda çalışmalar yürütülürken elektrik kablolarının yer üstünden yer altına alınması, Üsküdar ın her sokağının çağdaş teknolojik imkânlara kavuşabilmesi amacıyla fiber optik kablolarla donatılması ve elektrik direklerinin yenilenmesi konusunda da önemli gelişmeler kaydedildi. Genel Koordinatör Hasan EKMEN Sorumlu Yazıişleri Müdürü Onur ARİFOĞLU Fotoğraflar İsa TERLİ - Kenan Koca Birol KAVDIR İletişim : Grafik-Tasar m: KMG Bask : FSF Matbacılık Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlüğü taraf ndan yapt r lm flt r 2 Aralık 2010

3 Fen İşleri Prestij yol uygulamalar tüm h z yla Üsküdar Merkez Uncular Cad. prestij yol düzenlemesi tamamlandı. 2- Murat Reis Mah. Allame Cad. tamamlandı 3- Barbaros Mah. Mütevelli Çeşme Cad. (BP yanı taş duvar) +yol düzenleme devam ediyor. 4- Salacak Mah. B.Selahattin Pınar Sok. yol düzenleme çalışmaları tamamlandı. 5- Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. yol düzenleme çalışmaları tamamlandı. 6- Valide i Atik Mah. Toptaşı Meydanı Sokak, Tekke Arkası Sokak, Çınarlı Tekke Sokak, Koltukçu Rıza Sokak, Mimar Sinan Mah Evliya Hoca Sokak merdiven çalışmaları tamamlandı. 7- Ahmediye Mah. Halk Cad. tamamlandı 8- Ahmediye Mah. Tunusbağı Cad. tamamlandı. 9- İcadiye Mah. Cumhuriyet Cad. devam ediyor. 10- Bulgurlu Mah. Toygar Çeşme yol düzenleme çalışmaları tamamlandı 11- K. Çamlıca Mah. Kısıklı Meydanı ve çevresi yol düzenlemeleri tamamlandı. 12- K. Çamlıca Mah Bulgurlu Cad. yol düzenleme çalışmaları devam ediyor. 13- Ferah Mah. Ferah Cad. prestij yol düzenlemesi devam ediyor. 14- Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. yol düzenleme ve taş duvar çalışmaları devam ediyor. 15- Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad. yol düzenleme çalışmaları devam ediyor. 16- Küçüksu Mah. Rasathane Cad. prestij yol düzenlemesi devam ediyor 17- Küçüksu Mah. Yalnız Selvi Cad. yol düzenlemesi +duvar devam ediyor 18- Çengelköy Mah Kaldırım Cad. Yol düzenlemesi+duvar devam ediyor Salacak skele Caddesi 300 metre uzunluundaki Salacak skele Caddesi nin bir ksmnda parke kaplama, bir ksmnda da bordür ve tretuvar çalmalar yaplyor. Ayazma Mah. Ressam Ali R za Pafla Sokak Ayazma Camisinin hemen önünde bulunan meydan tamamen yenileniyor. Sokak genelinde parke kaplama ve bordür tretuvar çalmalar yaplyor. Barbaros Mahallesi Barbaros Sağl k Ocağ Barbaros Mahallesi Barbaros Salk Oca, Üsküdar Belediyesi Fen leri Müdürlüü nün hzl çalmas sonras tamamland. Çevre düzenlemesi de yaplan Salk Oca ay içinde hizmete girecek. Aralık

4 Fen İşleri Cadde ve Sokaklara ince ayar Mustafa Düzgünman Caddesi Prestij yol uygulamasnn yapld cadde boyunca zaman zaman 7 metreye kadar çkan yol geniletme çalmalar yapld. Ta duvar ve tretuvarlarn yapld caddede araç cebi uygulamasna geçildi. Cadde boyunca ayrca elektrik hatlar yer altna alnd. Merdiven uygulamalar Valide i Atik Mah. Topta Meydan Sokak, Tekke Arkas Sokak, Çnarl Tekke Sokak, Koltukçu Rza Sokak, Mimar Sinan Mah Evliya Hoca Sokak merdiven çalmalar tamamland. Ünalan Sokaklar Ünalan Köprü, Kumru, Seyran, Besim Çeçiner ve Üsküdarl Yunus Sokaklarda bordür, tretuvar ve yamur oluu çalmalar yapld. Yavuztürk lköğretim Okulu Orta Refüj Geçtiimiz ay Üsküdar Belediyesi ile Fenerbahçe Kulübü nün ortak çalmas sonras hizmete giren Yavuztürk lköretim Okulu nun önünde yeillendirme çalmas yapld. Fen leri Müdürlüü tarafndan yaplan orta refüje Park ve Bahçeler Müdürlüü tarafndan çiçek ve bitki dikimi yapld. Salacak Mehmet Pafla Değirmeni Sokak Sokak genelinde, yamur suyu kanal ve kaplama çalmalar hzl bir çalma sonras tamamland. 4 Aralık 2010

5 Fen İşleri Kandilli El Sanatlar Merkezi nin temeli at l yor Kandilli El Sanatlar ve Kültür Merkezi nin temeli 25 Aral k Cumartesi günü at l yor stanbul un en eski ilçelerinden Üsküdar da, bir ksmnn unutulmaya yüz tuttuu geleneksel el sanatlarmzn, merakllarna ve yeni kuaklara öretilerek, geleneksel el sanatlarmz balamnda bata stanbul kültürü olmak üzere, Türk ve slam kültürlerinin, dünya milletlerine tantlmas ve bu sayede bata Avrupa kültürü olmak üzere dünya kültürleri ile entegrasyonun salanmas amacyla planlanan Kandilli Geleneksel El Sanatlar ve Kültür Merkezi Projesi ihalesi yapld. 15 Ekim tarihinde balayan çalmalarda kaz ve hafriyat ileri devam ediyor. Alleme Caddesi ve Karamanoğlu Sokak Alpaslan Sokak Murat Reis Mahallesi Alleme Caddesi ve bu caddeyi dik olarak kesen Karamanolu Sokakta çalmalar tamamland. Cadde boyunca tretuvar ve bordür kaplama çalmalar yaplrken araç cepleri oluturuldu. Ayrca cadde boyunca demir baba uygulamas yapld. Kandilli Mahallesi Alpaslan Sokakta yol 2 metre geniletildi. Tretuvarlarn yenilendii, araç park ceplerinin yapld ve elektrik hatlarnn yer altna alnd sokakta peyzaj uygulamas yaplacak. Küçüksu Rasathane Caddesi Küçüksu Rasathane Caddesi nde prestij yol düzenleme çalmas devam ediyor. 20 yldr kangren halinde bulunan ve sürekli kazalara neden olan caddede igallerin kaldrlmas sonras yol 3 metre geniletildi. Cadde boyunca elektrik hatlar yer altna alnrken doalgaz kutular deplase edildi. Camilerdeki Musalla Tafllar yenileniyor Kazdal Camii Sundurmas Hac Bedeli Mustafa Efendi Camii Selamiali Camii Üsküdar Belediyesi tarafndan ilçe genelindeki camilerde bulunan musalla talar, modern bir havaya kavuturuluyor. Bu amaçla ilk olarak aralarnda Atik Valide Camii, Hac Bedeli Mustafa Efendi Camii ve Selamiali Cami nin bulunduu 10 camiye yeni musalla talar ile çevresini kapatmak üzere modern tasarmla hazrlanm tenteleri konuldu. Ayrca ilk olarak Kazdal Camii inde balanan sundurma çalmalarmz Üsküdar daki dier camilerde devam edilecek. Aralık

6 Üsküdar-Boğaz hatt ulafl m Belediye Kavşak Projesi Üsküdar Belediyesi nin koordinasyonunda stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lmakta olan ve Üsküdar dan Bo az hatt gidifl ve gelifllerde yaflanan trafik sorununa çözüm olacak Beylerbeyi Tünel Ç k fl Altgeçit, Kavflak ve Ba lant Yollar Uygulama Projesi tüm h z yla sürüyor. Proje ile Beylerbeyi 1. Boğaz Köprüsü akımının sürekliliği sağlanırken, proje kapsamında yapılmakta olan altgeçit ile Üsküdar Boğaz hattı trafik akışı, kesintisiz olarak işleyecek. Beylerbeyi Sarayı önünde projelendirilen dönel ada ile mevcut durumda sağlanamayan U dönüşleri sağlanabilecek. Gerekli yerlere istinat duvarları, yaya merdivenleri ve yeşil alanlar uygulanarak projenin çevre ile uyumluluğu sağlanacak. Kavşak bölgesindeki yayaların daha güvenli geçişini sağlamak için ise yaya alt geçitleri projelendirildi. Böylece sahil yolundan Metrobüse ve tam ters istikamette giden yaya hareketlerinin de güvenli ve konforlu bir şekilde devamlılıkları sağlanacak. Üsküdar yönündeki mevcut tünelden çıkan otobüsler için de standart durak cepleri oluşturularak toplu taşıma araçlarının sebep olduğu duraklamaların önüne geçilecek. Proje ile mevcut yollar yürürlükteki karayolu standartlarına ve bölgenin ihtiyaçlarına göre genişletilecek, 1 adet karayolu altgeçidi, 2 adet yaya altgeçidi, 1 adet yaya merdiveni ve istinat duvarları yapılacak. 1.6 KM YOL YAPILACAK Uygulama kapsamında yaklaşık olarak 1,6 km yol, 600 m2 sanat yapısı ve 3000 m2 kazıklı istinat duvarı, betonarme duvar ve toprakarme duvar projelendirildi. Sonuç olarak proje hayata geçirildiğinde, sinyalize kavşaktan kaynaklanan trafik akışındaki düzensizlikler giderilecek, yaya sirkülasyonu emniyetli ve konforlu bir şekilde sağlanacak, beklemelerden kaynaklanan zaman kayıpları minimize edilerek, kesintisiz, konforlu ve güvenli trafik akışı sağlanmış olacak. 6 Aralık 2010

7 Belediye Kavşak Projesi m trafikten ar nd r l yor Aralık

8 KUDEB Eski Hali KUDEB, Üsk KUDEB taraf ndan gerçeklefltirilen baz kentsel tasar m projeleri: 1- RUMİ MEHMET PAŞA CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 2- AYAZMA CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 3- AZİZ MAHMUT HÜDAYİ CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 4- VALİDE-İ ATİK CAMİİ VE KÜLLİYESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 5- KUZGUNCUK KÖYİÇİ KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 6- ÇENGELKÖY KÖYİÇİ KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 7- BURHANİYE KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 8- KANDİLLİ KENTSEL SİT VE TARİHİ SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ KUDEB taraf ndan gerçeklefltirilen baz restorasyon uygulamalar : 1- BALABAN TEKKES 3- AHfiAP SAH LHANE 2- SANDIKÇI TEKKES 8 Aralık 2010

9 KUDEB küdar da tarihi yaflat yor Üsküdar Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve bunların koruma alanları ile sit alanlarındaki yapıların denetimlerini yapmakla sorumlu olan önemli bir hizmet veriyor. KUDEB ayrıca onarım izin belgelerini düzenleyerek rapor hazırlayarak Koruma Kurulu ile koordineli olarak işbirliği halinde çalışmalar da gerçekleştiriyor. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında İl Özel İdaresi nce ayrılan fonlardan yararlanarak Üsküdar ilçesi sınırları içindeki eski eserlerin gerek projelendirilmesi, gerekse projeleri hazırlanan ya da var olanların ihyası konularında çalışmalar yürütmekte olan KUDEB, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul un tarihi, doğal ve kültürel merkezlerinden biri olan Üsküdar da bulunan, tarihi ve kültürel değerlere haiz olan dönemlerinin mimari ve sanat anlayışlarını yansıtan anıtsal yapıların korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Üsküdar da tarihi evler onar l yor Eski Hali İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB Müdürlüğü desteğiyle Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi, İstanbul un Ahşap Türk Mimarisinde zamana karşı direnemeyerek yok olmaya yüz tutmuş geleneksel ahşap işçiliğini canlandırmak amacıyla bir program başlattı. Program kapsamında geleneksel Türk mimarisine ilgi duyan Meslek Lisesi öğrenci ve mezunlarına, ahşap kalfa ve ustalarına, mimar, mühendis, restoratör vb. gibi teknik elemanlara pratik ve teorik eğitimler veriliyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, pratik uygulamalarını ise yıllardır imkânsızlık ve bilinçsizlik sebebiyle onarılamayan tarihi ahşap yapılarda gerçekleştiriyor. Böylece toplum bilinci oluşturularak ahşap yapıların doğru onarımlarla gelecek kuşaklara aktarmaları sağlanırken tarihi yaşatacak kalifiye insan gücü de oluşturuluyor. BB KUDEB in yapm fl olduğu bir uygulama Üsküdar Belediyesi Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi faaliyetlerine ilk aşamada 6 tarihi ahşap yapının onarımı ile başladı. Çalışma kapsamında ilk olarak İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokakta bulunan tarihi binanın onarımlarına başlanırken, projenin yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. Tarihi ahşap binaların onarımı hakkında danışmanlık almak için; Tel: (216) veya Eski Hali Geleneksel Ahap Eitim Atölyesinde; ahap yaplarda tamirata ihtiyac olan yap elemanlarnn ( çat, döeme, cephe kaplamalar, pencere-kap doramalar, silme vb.) tamiratlar hakknda teorik ve pratik eitimler veriliyor. Verilen eitim sonras personel yeterlilik kazandktan sonra onarma ihtiyaç duyulan eski binalar yetimi personel tarafndan restore ediliyor. Yeni Hali Aralık

10 Eğitim Özel sporcular n büyük baflar s 2-7 Kasım tarihleri arasında Antalya Alanya da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Şampiyonası na Üsküdar Belediyesi nin katkılarıyla katılarak Türkiye ikinciliğini kazanan Şöhret Kurşunoğlu İş Okulu sporcuları, Belediye Başkanı Mustafa Kara yı makamında ziyaret ettiler. 32 zihinsel engelli sporcunun yer aldığı takım, futbolda 36 takım arasından Türkiye ikinciliğini, basketbolda yine 36 takım arasından beşinciliği, voleybolda ise 14 takım arasından beşinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Heyet, Üsküdar Belediyesi ne kendilerine sağlamış olduğu destekten dolayı teşekkür ederken, Başkan Mustafa Kara da engellilerin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de desteklerinin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi Ziyaret esnasnda, baarl sporcular kazandklar kupay Mustafa Kara ya takdim ederken, Bakan da sporculara çeitle hediyeler verdi. Ziyarete, öhret Kurunolu Okulu Müdürü Meltem Ali Emiraliolu, Zihinsel Engelliler Futbol Milli Takm Antrenörü ve Beden Eitimi Öretmeni Samet Ergül ile takmda yer alan baz sporcular katld. Bilgievi çocuklar ndan büyük fedakârl k Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri sosyal bir paylaşıma daha imza attı. Ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek Pakistan ın yaralarını sarmayı hedefleyen Bilgi Evleri öğrencileri, Kurban Bayramı sebebiyle toplanan yardımı Kurban Bedeli olarak Pakistan a gönderdi. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirerek topladıkları yardımı bizzat kendi elleriyle Kızılay Üsküdar Şubesi vasıtasıyla Pakistanlı kardeşlerine yolladılar. Yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan öğrencilerin tek dileği ise Pakistanlı kardeşlerinin sıkıntılarının bir an önce sona ermesiydi. TOGEM den Siirt e Bayram hediyesi Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi TOGEM, 9 Kasım Salı günü Siirt te yeni bir Okul Öncesi Eğitim Birimini daha Milli Eğitime kazandırdı. Kuzu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu tarafından masrafları karşılanan ve yapımı TOGEM tarafından Vali Mehmet Süer İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı gerçekleştirilen anaokuluna Macide Kuzu Anaokulu adı verildi. Okulda 2 anasınıfı ile 1 oyun salonu bulunuyor. Açılış sırasında ayrıca TOGEM tarafından Siirtli 500 öğrenciye bayramlık elbise hediye edildi. Macide Kuzu Okul Öncesi Eitim Birimi nin açlna Siirt Valisi Musa Çolak, Siirt Belediye Bakan Selim Sadak, Üsküdar Belediyesi Bakan Yardmcs Ali Rza enbabaolu, TOGEM Bakan Saadet Gülbaran, Siirt Milli Eitim Müdürü, Emniyet Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, okul müdürleri, öretmen, örenci ve Siirt halk katld. 10 Aralık 2010

11 Kaymakamlık Hükümet Konağ hizmete haz r İçişleri Bakanlığı na bağlı olarak Üsküdar ın genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçemizde temsil eden ve en yetkili kamu kurumu olan Kaymakamlık, yasaların uygulanmasında, valiliğin emirlerinin uygulanmasında, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının eşgüdümü, halkın şikâyetlerinin dinlenmesi, ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi ile gerekli önlemlerin alınması konularında hizmet vermektedir. Halen Doğancılar da bulunan Kaymakamlık binası, 11 Haziran 2009 tarihinde temeli atılan ve Aralık ayında tamamlanacak olan Hükümet Konağı na önümüzdeki yılın bahar aylarında taşınacak. Mevcut Kaymakamlık binasında halen Yazı İşleri Bürosu, Evrak Bürosu, Mahalli İdareler Bürosu, Dernek İşlemleri Bürosu, Tek Adım Bürosu, Mal Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı hizmet veriyor. İlçede hizmet veren tüm kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayacak olan Modern Hükümet Konağı projesi içerisinde ise Özel İdare Müdürlüğü, Dernekler Büro Şefliği, Sivil Savunma Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, - Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Vergi Dairesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 1 No lu Sağlık Saymanlığı ile yeni kurulmakta olan Tarım Müdürlüğü yer alacak. Kaymakam: Süleyman Erdoan 1964 ylnda Yozgat'n Çayralan ilçesinde doan Süleyman Erdoan, ilkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okuduktan sonra üniversite eitimini stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlad. Malatya nönü Üniversitesi'nde master yapan Erdoan, 1990 ylnda Manisa Kaymakam aday olarak göreve balad. Gerede ve Gölhisar ilçelerinde Kaymakam Vekillii yaptktan sonra srasyla Çayba, Arguvan, Kazman, Doubeyazt, Pazaryeri, Kaman, Haymana ve Geyve de Kaymakam olarak görev yapt. Çeitli nedenlerle 13 ülke dolaan Kaymakam Süleyman Erdoan, özellikle eitim, gençlerin zararl alkanlklardan korunmas, sivil toplum örgütleriyle ibirlii, gda güvenlii ve yoksullukla mücadeleye büyük önem veriyor. Evli ve 2 çocuk babas Süleyman Erdoan, 12 Austos 2010 tarihinden bu güne kadar Üsküdar Kaymakam olarak görev yapyor. Hükümet Kona yapm çalmalar tüm hzyla sürüyor Özellikle gda güvenlii konusunda dergilerde yaynlanm birçok yazs bulunan Kaymakam Süleyman Erdoan, halkn saln direkt olarak etkileyen gda güvenlii konusunda hizmet verecek ve her ilçede kurulacak olan Tarm Müdürlüklerinin önemli bir misyon üstleneceini belirtti. Üsküdar Kaymakaml nn imdiki binas Halen Kaymakamlk binasnda hizmet veren birimler, ilçe genelindeki dier müdürlüklerle birleerek yeni binada hizmet vermeye balayacak. Aralık

12 Spor Üsküdar Belediyesi nin katk lar yla Üsküdar, dünya standartlar nda y Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara açl nedeniyle yapt konumada 2012 Avrupa Spor Bakenti stanbul un ve Üsküdar n dünya çapnda bir voleybol salonuna kavutuunu belirterek Üsküdar a böyle bir yatrm yaplacaksa elbette Belediye olarak biz onun arkasnda durmak zorundaydk. Bugün bu kararmzn ne kadar doru bir karar olduunu bir kez daha görmü olmann hakl gururu ve mutluluunu yayoruz dedi. Açl töreninde bir konuma yapan Voleybol Federasyonu Bakan Erol Ünal Karabyk, Üsküdar Belediyesi ile gerçekletirdikleri ortak çalma sonras hzl bir ekilde bu salonu Türk ve dünya sporuna kazandrdklarn belirterek salonun açlnda büyük katk salayan Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara bata olmak üzere tüm belediye personeline teekkür etti. Açlta ayrca konuma yapan Dünya Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Federasyonu Asbakan Alexander Boricic ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül de salonun Türk sporuna kazandrlmasnda büyük emei geçen Mustafa Kara ya teekkürlerini ilettiler. 12 Aralık 2010

13 Spor yeni Voleybol salonuna kavufltu Voleybol Federasyonu nun uzun süredir gündeminde bulunan fakat proje ve imar noktasındaki sıkıntılar nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Burhan Felek Voleybol Salonu, Belediye Başkanı Mustafa Kara nın ortaya koyduğu güçlü irade ve Federasyon yetkililerinin ısrarlı takipleriyle nihayet sporseverlerin hizmetine sunuldu. 7 bin seyirci kapasiteli İstanbul un ilk ve tek uluslararası voleybol salonunda; 12 soyunma odası, kondisyon salonu, basın odası, 100 kişilik toplantı salonu, 183 yataklı Voleybol Oteli, 150 kişilik Restaurant, Federasyon idari ofisleri ile açık va kapalı otoparklar bulunuyor. 8 ay 13 günde yaptırılan yeni salonun açılış törenine Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Üsküdar Kaymakamı Süleyman Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, CEV Asbaşkanları Riet Ooms ile Alexander Boricic ve Japonya da yapılan Dünya Şampiyonası nda altıncı olan Bayan Voleybol Milli Takımımızın oyuncuları katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, henüz mazbatasını yeni aldığı dönemde, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile yeni yapılacak salon konusunda bir protokol imzalamıştı. Yapılan protokol sonrası son 5 yıllık dönemde yaşanan tüm imar ve proje sorunları hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmış, 2010 yılının Ocak ayı başında eski salonun yıkım işlemlerine başlanmış ve yıkım sonrası 6 Mart 2010 tarihinde yeni salonun temel atma töreni gerçekleştirilmişti Avrupa Spor Başkenti olacak İstanbul un ilk ve tek uluslararası standartlarda yapılan yeni Burhan Felek Spor Salonu, temel atma töreninden 8 ay 13 gün sonra hizmete girmiş oldu. Yeni salonun açlnda Üsküdar Kaymakam Süleyman Erdoan ile Spordan Sorumlu Devlet Bakan Faruk Nafiz Özak bir araya gelerek deerlendirmede bulundular. Aralık

14 Temizlik Üsküdar da örne Üsküdar Belediyesi, yapt temizlik çal flmalar yla her Kurban Bayram s ras ve sonras oluflabilecek olumsuz manzaralar engelledi. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarının kurulması ile başlayan kurban pisliği toplama ve taşıma işi sırasında yaklaşık 500 kamyonluk gübre, işkembe ve çadır yerlerinden kaynaklanan pislikler toplanırken temizlik ekipleri bayram süresince durmaksızın çalıştılar. Bayramın 1. günü ile birlikte önceden belirlenen toplam 30 noktada oluşan atıklar, konteynırlar ve ring seferleri yapan temizlik araçları ile toplanmaya başladı. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken, organizasyon için kurulan kriz masası yönetimi ile bölge personeli arasında işin sağlıklı ve hızlı yürümesi, boşa çıkan araçların uygun noktalara yönlendirilmesi ve yoğun noktalarda şişme olmaması için çok sık bilgi alışverişinde bulunuldu. Kurban Bayramı nın sona erdiği ilk günün akşamı itibariyle kaldırılan hayvan çadırlarının yerleri Kriz Masası Yönetimi Bölge Denetim Ekipleri tarafından tespit edilip, bölgede hazır bulundurulan iş makineleri ve kamyonlar ile birlikte temizliği anında gerçekleştirilirken bölge sakinlerinin rahatsız olmaması adına ek tedbirler de alındı. Kriz Masası Yönetimi tarafından Kurban Bayram süresince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bayramın dördüncü günü akşamı itibariyle tüm satış ve kesim yerlerinde temizlik işleri tamamlanırken kireçleme ve ilaçlama işi de gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul genelinde ciddi bir başarı sağlanırken, Üsküdar genelindeki 33 mahallenin muhtarlarıyla yapılan görüşmelerde vatandaşların yapılan çalışmalardan son derece mutlu oldukları ve Üsküdar Belediyesi Temizlik Hizmetleri ne teşekkür ettikleri tespit edildi. Üsküdar da her gün 495 ton çöp, 120 ton moloz ve her ay da 115 ton tıbbi atık malzeme toplanıyor. İlçe genelinde gün aşırı olmak üzere sokak elle, 146 cadde ise mekanik süpürme aracıyla temizleniyor. Yine ilçe genelinde 18 pazar yeri, pazar sonrası temizleniyor. Bütün bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en büyük husus ise vatandaşların mahalle temizlik günlerine riayet ederek çöplerini zamanında çıkararak belediye ekiplerine yardımcı olmasıdır. Eski Hali Yeni Hali Üsküdar da cam kumbaralar yenilendi. Üsküdar Belediyesi ve Lasder ibirlii ile ömrünü tamamlam lastikler toplanyor. 14 Aralık 2010

15 Temizlik ek bayram temizliği Atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor Geri dönüşüm; çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım sağlanması, ekonomiye katma değer kazandırılması ve kanserojen maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Üsküdar Belediyesi, ilçe genelindeki atıkların geri dönüşüm çalışmaları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Plastik karton, kağıt, atık yağ ve metallerden oluşan atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik çalışmalar Üsküdar Belediyesi bünyesinde kurulan Atık Yönetimi Merkezi tarafından sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile bugüne kadar ambalaj atığı toplamak için 2 bin 100 adet kutu ve 192 adet konteynır dağıtımı yapılırken Barbaros, Selimiye, Salacak ve Aziz Mahmut Hüdayi mahallelerinde her binadan ambalaj atıkları düzenli olarak toplanıyor yılında yapılan protokol sonrası Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde birçok iş yeri ile atık yağ sözleşmesi imzalandı. Ayrıca ilçe genelinde çok sayıda siteye atık yağ bidonu teslim edildi. Yakın zamanda başlatılacak atık yağ toplama kampanyası ile okullarda da sosyal sorumluluk projesine start verilecek. Öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda toplam 4 bin 827 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. Bu çalışmaların yanı sıra bilhassa öğrencilerin sağlığını korumak için zabıtalar eşliğinde okullarda kantinler denetlenerek kızartma ve atık yağ içerisindeki toplam polar madde ölçümü yapılıyor. Geri dönüşebilen tüm atıkların ekonomiye kazandırılması için Üsküdar Belediyesi Atık Getirtme Merkezi nin numaralı telefonuna başvurulması yeterli oluyor. Üsküdar da izmarit atklar artk kontrol ediliyor Gürültü, koku, hava kirlilii ikayetleri Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafndan denetleniyor. Aralık

16 Mustafa Kara Ziyaretleri ÜSKÜDAR, BAfiKAN IN Fen flleri çal flmalar na yerinde denetim Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe genelinde yapılmakta olan çalışmaları Fen İşleri Müdürü Beşir Aksakal ile birlikte denetledi. Barbaros, Kısıklı, Ferah, Küplüce, Kirazlıtepe, Kandilli, Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerindeki çalışmaları yerinde denetleyen Mustafa Kara, esnafı ziyaret edip mahalle sakinleriyle selamlaştı ve sohbet etti. 16 Aralık 2010

17 Mustafa Kara Ziyaretleri DENET M NDE! Rehabilitasyon Merkezi ne ziyaret Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 02 Kasım Salı günü Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Ziyareti esnasında engelli çocuklarla bire bir ilgilenen Mustafa Kara, onlarla oyun oynadı, aileleriyle sohbet edip istek ve sıkıntılarını dinledi. Mustafa Kara, ayrıca filografi yapan engelli öğrencilere katılarak onlarla birlikte filografi yaptı. Bilgievi öğrencilerine ziyaret Mustafa Kara, 2 Kasım Salı günü Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret edip engelli çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdikten sonra Zeynep Kamil Bilgievi ni ziyaret etti. Bilgievi öğrencileriyle sohbet edip çalışmaları ve dersleri hakkında bilgi alan Mustafa Kara öğrencilerle satranç, mini golf ve masa tenisi oynadı. Mustafa Kara daha sonra Bilgievi nin yanında bulunan itfaiyeyi ziyaret edip çalışanlarla sohbet etti. Aralık

18 Mahallemizi Tanıyalım Ad efsaneleflmifl bi 1975 yılında kurulan mahalle, ismini tarihimizde önemli bir yeri olan Zırhlı Yavuz Gemisi nden alıyor. Sınırları içinde 4 cadde ve 160 sokak bulunan olan Yavuztürk Mahallesi, Bahçelievler, Mehmet Akif, Kısıklı ve Ferah Mahalleleri ile Ümraniye ye komşudur. Mahalleye kayıtlı nüfus bilgisi : 40 bin 707 kişi Mahalleye kayıtlı kişilerin mezuniyet durumu: İlköğretim yüzde 40, Orta öğretim yüzde 25, Yükseköğretim yüzde 10 ve okuma yazma bilmeyenler yüzde 25 Mahalleye kayıtlı hane sayısı: 11 bin Mahallenin yüzölçümü: 170 Hektar Mahallede bulunan cadde ve sokak sayısı: 4 Cadde, 160 sokak Mahalledeki işyeri sayısı: 250 işyeri Mahalle sakinlerinin sosyal durumu : Orta düzeyde Mahallede bulunan Camiler: Aksa Camii, Veysel Karani Camii, Yavuztürk Camii, Samire Kadir Camii, Örsünler Camii, Güzide Hatun Camii ve Yavuz Selim Camii Mahallede bulunan Okullar: Yavuztürk İlköğretim Okulu, Yavuztürk Siteler İlköğretimOkulu Mahallede bulunan Kültür Merkezleri: Niyazi Sayın Kültür Merkezi Mahallede bulunan Parklar: Alzambak Parkı, Yavuztürk Parkı, Lalezar 1 ve Lalezar 2 Parkları Mahalledeki Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Yavuztürk Sağlık Ocağı 4 No lu ASM Lalezer parkı ( büyük olan ) Muhtar: Ahmet Baflbaydar 17 Mart 1955 Bingöl doumlu olan Ahmet Babaydar, 24 yldr Yavuztürk mahallesinde ikamet ediyor. 4 dönemdir Yavuzürk muhtarln yapan ve lise mezunu olan Babaydar, evli ve 5 çocuk babasdr Lalezer parkı (Küçük olan) Muhtarlık Binası Niyazi Sayın Kültür Merkezi Aksa Camii 18 Aralık 2010

19 Mahallemizi Tanıyalım ir mahalle: YAVUZTÜRK Salık Ocaı Örsünler Camii Siteler.Ö.O Yavuz Türk Parkı Veysel Karani Camii Alzambak Parkı Yavuz Selim Camii Yavuz Selim Camii Sabire Kadir Camii Aralık

20 Park ve Bahçeler Yemyeflil bir Üsküdar için 241 Ekim ay nda Üsküdar da çal flma yap lan yerler : Valide-i Atik Parkı, Şehit Muhammed Durra Parkı, Fahri Erdoğmuş Parkı, Ekşioğlu Parkı, Zeynep Kamil Parkı, Servili Parkı, Duvardibi Parkı, Temel Gündoğdu Parkı, Bağlarbaşı Parkı, Bağlarbaşı İç Park, Çiçekçi Parkı, Başkanlık Önü Ve Çevresi, Oymasaray Parkı, Karayolları Parkı, Gökyüzü Parkı, Ayazma Parkı, Tulumbacılar Parkı, Erguvan Parkı, Sevgi Parkı, Barbaros Parkı, Hacı Emin Yıldırım Parkı, Seyit Ahmet Parkı, Sultantepe Parkı, Kirişçi Ali Parkı, Erenler Parkı, Bulgurlu Parkı, Adem Yavuz Parkı, Çınaraltı Parkı, Çakaldağ Parkı, Bakırcıbaşı Parkı, Çamlıktepe Parkı, Çernobil Barış Parkı, Aydın Parkı, Çınarlıdere Parkı, Dereboyu Parkı, Bosna Parkı, Ortadere Parkı, Burhaniye Parkı, Emek Parkı, Lekeci Nuri Parkı, Yıldırım Beyazıd Parkı, Hasippaşa Parkı, Arabacılar Parkı, Yavuztürk Parkı, Küçüksu Parkı, Sultanmurat Parkı, Erdem Parkı, Menekşe Parkı, Gülistan Parkı, Valievleri Parkı, Yeniköy Parkı, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Atıfbey Parkı, Kültür Merkezi Parkı, Huzur Parkı, F. Kerim Gökay, Aydın Demir Parkı, Barış Manço Parkı, Erzurum Parkı, Marmara Parkı,Gümüşyolu Parkı, Validebağ Parkı, Ünalan Parkı, Üçgül Parkı, Tepeüstü Parkı, Ilgın Parkı, Seçkinler Parkı, Libadiye Parkı, Dutdibi Parkı, Manolya Parkı, Şifa Parkı, Süleyman Kule Parkı, Ayvacık Parkı, Sedef Çiçeği Parkı, Araç Parkı, Şeker Maslak Parkı, Çilehane Parkı, Hüdayi Parkı, Küçük Çamlıca Parkı, Üçpınarlar Parkı, Sümbül Parkı. Ekim ay nda Üsküdar da çal flma yap lan yerler Halk Caddesi Orta Refüj, Hakimiyeti Milliye Orta Refüj, Kısıklı Orta Refüj, Yavuztürk Orta Refüj,Acıbadem Orta Refüj, Küçük Çamlıca Refüj, Validebağ Refüj, Marmara Hastanesi Refüj, Sırmaperde Sok. Refüjler, Tophanelioğlu Refüj, Uzundere Refüj, Çilehane Refüj, Şeker Maslak Refüj. 2 yeni park daha Üsküdar Belediyesi, ilçenin yeşillendirme çalışmalarına geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekim ayında hizmete giren Bahçelievler Mahallesi Dereboyu Parkı, Küçüksu Mahallesi Çınarlıdere Parkı ve Çengelköy Mahallesi Bakırcıbaşı Parkı nın ardından Kasım ayında da Barbaros Mahallesi Şehit Muhammed Durra Parkı ile Ferah! fiehit Muhammed Durra Park Barbaros Mahallesi ndeki ehit Muhammed Durra Park toplam 605 m2 alana sahip olup parkn 100 m2'sini çocuk oyun alan, 25 m2'sini fitness alan, 180 m2'sini sert zemin, 300 m2'sini ise yeil alan oluturuyor. Parkta oldukça hzl bir çalma sonras önce park alannn tesviyesi yapld. Alandan 100 m3 moloz çkarldktan Erenler Park ( Ferah Mahallesi ) 241 Park Mahallesi Erenler Parkı nı Üsküdar halkının hizmetine sunuldu. İçinde yeşil alan, yürüyüş ve koşu alanı, çocuk oyun alanı ve fitness aletlerinin de bulunduğu parkların toplam alanı m2 büyüklüğünde olacak. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde ayrıca Üsküdar genelinde 214 adet ağaç, adet çalı, adet çiçek, 180 adet yerörtücü dikimi ve 377,3 m3 gübre, torf ve toprak serimi gerçekleştirildi. sonra 50 m3 dolgu toprak, 20 m3 gübreli toprak serimi ve 100 m2 granit ta döemesi gerçekletirildi. Parka ayrca otomatik sulama tesisat yapld. Çocuk oyun grubu için zemine beton döküldü, epdm (kauçuk) kaplamas yapld ve oyun grubu monte edildi. Park alann çeviren mevcut duvar yenilendi. Ferah Mahallesi ndeki Evren Park nn ad Erenler Park olarak deitirildi. Yapm devam etmekte olan Erenler Park toplam m2 alana sahip olup; parkn 22 m2 sini fitness alan, 137 m2 sini çocuk oyun alan, 61 m2 sini basketbol sahas, m2 sini ise yeil alan oluturuyor. Park alanna 190 m3 toprak serimi, otomatik sulama tesisat ve basketbol sahas yapld. Metal çocuk oyun grubu kaldrlarak, yerine ahap çocuk oyun grubu yerletirildi. Ayrca 785 adet bitki ve 811 adet çiçek dikimi yapld. 20 Aralık 2010

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Üsküdar. 212 Milyon YTL. (İkiyüz On İki Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Üsküdar. 212 Milyon YTL. (İkiyüz On İki Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Üsküdar Toplam Yatırım 212 Milyon YTL (İkiyüz On İki Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak ÜSKÜDAR

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

.~ ". EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C.

.~ . EXPO . \J. f ~ ~ ~ c... ~ ı5-2 ı Mayıs 2015 tarihleri arasında kutlanacak olan programı ekte sunulmuştur. .:~. :... T.C. r: ~ c... ~ f ~ ~ \i it " TC Vii '1. GENeLıI( VE ~POR };tl ~AKA"LlG'LP '-?~ T.C. MANAVGAT KAYMAKAMLIGI Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü :....:~.. \J..~ ". EXPO Sayı: 190613431 146 Konu: Gençlik

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir.

KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ. İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. KİLİS GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İl müdürlüğümüz Kilis İl Özel İdaresine Ait Renk iş hanının en üst katında hizmet vermektedir. İLİMİZİN SPOR FAALİYETLERİ AMATÖR SPOR KULÜP SAYILARI Bal Ligi

Detaylı

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.)

SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) SPOR A.Ş. (İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş.) Sporun nabzını 20 ayrı branşta verdiği hizmetle elinde tutan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden; Türkiye'nin ilk ve tek spor organizasyon

Detaylı

Sevimli Bulut. Prensesin Rüyası. Hoş geldin Öğretmenim. Yaramaz Geyikler. Tiyatro Bizbize. Özüm Çocuk Tiyatrosu. Koza Tiyatrosu

Sevimli Bulut. Prensesin Rüyası. Hoş geldin Öğretmenim. Yaramaz Geyikler. Tiyatro Bizbize. Özüm Çocuk Tiyatrosu. Koza Tiyatrosu ÇOCUK TİYATROLARI Prensesin Rüyası Özüm Çocuk Tiyatrosu 03 HAZİRAN PAZARTESİ / 11.00-14.00 Sevimli Bulut Tiyatro Bizbize 03 HAZİRAN PAZARTESİ / 11.00-14.00 BURHANİYE MÜNEVVER AYAŞLI KÜLTÜR MERKEZİ 04 HAZİRAN

Detaylı

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. YÜKSELİŞ İNŞAAT SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TANITIM KATALOĞU - 2015 - TAAHHÜT İŞLERİ MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ facebook/yükseliş İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Tel : 0216-553 - 11-61 twitter.com/yukselisinsaat

Detaylı

MERKEZ/İÇ BİRİMLER MİSAFİRHANELER/SOSYAL TESİSLER ÖZEL EĞİTİM OKULLARI. ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi:

MERKEZ/İÇ BİRİMLER MİSAFİRHANELER/SOSYAL TESİSLER ÖZEL EĞİTİM OKULLARI. ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi: ÜSKÜDAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İdari Birim Kimlik Kodu: 75287629 Adresi: İnternet Adresi: Telefonu: eposta Adresi: Faksı: MERKEZ/İÇ BİRİMLER 15005995 - HUKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 26557737 - İNŞAAT EMLAK

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 10 ( 27 Mart -17 Nisan 2017 ) Sayfa 1 ATLETİZM 11-12 Nisan günlerinde Atatürk Olimpiyat Stadı nda İstanbul Ortaokullar Arası Puanlı Atletizm Yarışları yapıldı. Yarışmalara katılan öğrencilerimiz,

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ÇINARALTI SOHBETLERİ. Dursun GÜRLEK. Hattat Hasan ÇELEBİ İslam Sanatları 19 HAZİRAN CUMA 20 HAZİRAN CUMARTESİ

ÇINARALTI SOHBETLERİ. Dursun GÜRLEK. Hattat Hasan ÇELEBİ İslam Sanatları 19 HAZİRAN CUMA 20 HAZİRAN CUMARTESİ 1 Aziz Üsküdarlılar; Hayatımızda müstesna bir yeri olan mübarek Şehr-i Ramazan a bir kere daha kavuşmanın heyecanı içerisindeyiz. Ramazan, gönüllerin ilahi bir hikmetle inceldiği, manevi his, duygu, düşüncelerin

Detaylı

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun!

Haftalı NİSAN Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! K A Y I O K U L L A R I Haftalı 17-21 NİSAN 2017 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı coşkuyla kutladık. Yarının aydınlık geleceği olan

Detaylı

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM.

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Avcılar da Toplam Yatırım 169 Milyon YTL (Yüz Altmış Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bahçelievler de Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL (213.520 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası

Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum da Şenlik gibi golf turnuvası Bodrum Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Ulusal egemenlik ve Çocuk Tenis Turnuvası, çok renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvaya 60 çocuk katıldı. Bodrum Golf

Detaylı

HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI BÖLGESİ İSTASYON MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER KONUT BİRLİK PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park ve

Detaylı

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851

ESENLER MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ. Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 Mahalle Muhtarı AHMET KARAGÖZ Cadde Sayısı: 1 Sokak Sayısı: 15 Nüfus: 851 TARİHÇE:Ergene nin köylerindendir. Tipik Trakya köy yerleşimi özellikleri göstermektedir. 19. Yy sonu 20. Yy başından itibaren

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 13 (12 Mayıs 25 Mayıs 2014) Sayfa 1 BASKETBOL KÜÇÜK BASKETBOL Küçük basketbol takımımız başarılı maçlar çıkarmaya devam ediyor. Gelişim ligi maçında rakibi Fenerbahçe Ataşehir basketbol takımını

Detaylı

HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI BÖLGESİ ATAKENT MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER HALKALI KÜLTÜR MERKEZİ Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park

Detaylı

AHİMEHMET MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET ERTAŞ. Cadde Sayısı: 9 Sokak Sayısı: 54 Nüfus: 591

AHİMEHMET MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET ERTAŞ. Cadde Sayısı: 9 Sokak Sayısı: 54 Nüfus: 591 Mahalle Muhtarı MEHMET ERTAŞ Cadde Sayısı: 9 Sokak Sayısı: 54 Nüfus: 591 TARİHÇE: 1820 yıllara ait haritada Büyükkarıştıran Merkez konumda olup, daha büyük yazılmıştır. Hemen yakınında Misinli (Missinli),

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 28. VELİ BÜLTENİ Değerli Velilerimiz, Yoğun ve keyifli geçen bir çeyrek dönemin daha sonuna yaklaşıyoruz. Önümüzdeki

Detaylı

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.)

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 24 ÜNCÜ VERGİ HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (Resimler için lütfen ilgili etkinliğe tıklayınız.) 25 ŞUBAT 2013 Pazartesi 09.00 Atatürk Anıtına Çelenk konulması 09.30 Valilik Makamını

Detaylı

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI

OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI OKULUMUZUN SPORTİF BAŞARILARI Okulumuz sportif anlamda 2000 yılında okulumuza beden eğitimi öğretmeni olarak atanan Kubilay KIZILBUĞA ile başlamaktadır. Beden eğitimi öğretmenimizin üstün gayretleriyle

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ

BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ BODRUM BASKET KIRÇİÇEKLERİ SEZONA, MERHABA DEDİ Kırçiçeği Bodrum Basket takımı ve yöneticileri, Kırçiçeği Konacık restoranında basınla buluştu Kurulduğu ilk yılında şampiyon olarak Türkiye Kadınlar Basketbol

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2015 YILI OCAK AYI FAALİYET RAPORU A- KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİHİZMETLERİ : 1- İlçemiz Temaşalık Mahallesi İlçe Jandarma binası yanı Çamdibi Mahallesi yolu

Detaylı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı

Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Başkan Kocadon, Fen İşleri Müdürü ile toplantı yaptı Yaz sezonunun son günlerinde Belediye Fen İşleri Müdürü ile görüşen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yeni dönemde yapılacak işler ve projelerle

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 1 ( 05 Eylül 24 Ekim 2016 ) Sayfa 1 GENEL BİLGİLENDİRME 2016-2017 eğitim öğretim yılında okulumuzda faaliyet gösterecek okul takımlarımızın seçmeleri yapıldı. Takım listeleri, beden eğitimi

Detaylı

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI ARALIK AYI FAALİYET RAPORU A- YAPIM İŞLERİ: 1- İlçemize bağlı Tekke Mahallesi Tekke Cami yanı Çevre duvar, Abdestlik, Bay Bayan WC, Bahçe karo taş döşeme çalışmaları

Detaylı

Zeytinburnu Belediyesi

Zeytinburnu Belediyesi Zeytinburnu Belediyesi Açılış ve Temel Atma Töreni Yapılacak Hizmetlerimiz Toplam 748.151.280 TL Yatırım zeytinburnu.istanbul 444 1984 Sayın Abdulkerim TAŞ T.C. Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Projelerimizin

Detaylı

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1)

OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER. (Ek 1) OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER (Ek 1) 1 OKUL BAHÇELERİ DÜZENLEME İLKELERİ, İHTİYAÇ PROGRAMLARI AÇIKLAMALARI VE ÖRNEK PROJELER Çağımızda eğitim ve

Detaylı

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638

BAKIRÇA MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ. Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 Mahalle Muhtarı MEHMET AÇIKGÖZ Cadde Sayısı: 4 Sokak Sayısı: 9 Nüfus: 638 TARİHÇE: Bakırca Mahallemiz 18. Yy.dan günümüze değin iskan gören ve tipik Trakya Köy özelliklerini BAKIRÇA MAHALLESİ bünyesinde

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ

TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ 7 EKİM 2010 7 EKİM 2010 7 EKİM 2010 TRABZONSPOR RESMİ DERGİSİ 6 EKİM 2010 6 EKİM 2010 TRABZON KAZANACAK! Zihni Ağırman /TAKA GAZETESİ Trabzon büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Sadece Trabzon değil,

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu

Şekil 1: Planlama Alanı Genel Konumu GAZİANTEP İLİ, ŞEHİTKAMİL İLÇESİ, İNCİLİPINAR MAHALLESİ, 636 ADA 37, 42 VE 44 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU Kapak dahil 7 sayfa PLANLAMA ALANININ TANIMI

Detaylı

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU AYVALI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ANKARA 20 EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZ EĞİTİM ÖĞRETİM KADROMUZLA KAHVALTIMIZ 1- TÜBİTAK 4006 2. BİLİM ŞENLİĞİ YAPILDI Okulumuzda

Detaylı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet göstermekteyiz.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet göstermekteyiz. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü olarak Atletizm, Hentbol (Kız Erkek), Dragon, Kano, Yelken ve Yüzme branşlarında faaliyet

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 11 ( 17 Nisan 02 Mayıs 2017 ) Sayfa 1 GENEL 18 Nisan Salı günü ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin katılımı ile Bayan Voleybol A Milli Takım Pasörü Naz Aydemir Akyol u konuk ettik. İbrahim

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 4 ( 16 Kasım 07 Aralık 2015 ) Sayfa 1 ATLETİZM 30 Kasım Pazartesi günü, okulumuz atletizm sahasında Sarıyer İlçesi Kaymakamlık Kupası Kros Yarışları yapıldı. Yarışmaya okulumuzdan katılan öğrencilerimiz

Detaylı

VAKIFLAR MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı VAHDET AKSAN. Cadde Sayısı: 6 Sokak Sayısı: 19 Nüfus: 2304

VAKIFLAR MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı VAHDET AKSAN. Cadde Sayısı: 6 Sokak Sayısı: 19 Nüfus: 2304 Mahalle Muhtarı VAHDET AKSAN Cadde Sayısı: 6 Sokak Sayısı: 19 Nüfus: 2304 TARİHÇE: Vakıflar köyü 1900 yılında Bulgaristan Hasköy'den gelen Mümin Ağa tarafından kurulmuştur. Tipik Trakya köy yerleşimi özelliklerini

Detaylı

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU

MAHALLE SOKAK / CADDE ÇALIŞMA KONUSU ANKARA CADDESİ İLE TERME CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 24 ARALIK CADDESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMASI 28.02.2013 KINDAM MAHALLESİ ÖKSE GÖLÜ ÇEVRESİ KALDIRIM ÇALIŞMASI 28.02.2013

Detaylı

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK

E-BÜLTEN. twiitter.com/edremitticaret. ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK ULUSLARARASI COĞRAFİ İŞARETLER AĞINA (OriGIn) ÜYE OLDUK Edremit Ticaret Odası, Coğrafi İşaret çalışmaları kapsamında, Uluslararası Coğrafi İşaretler Ağı'na (OriGIn) üye oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun

Detaylı

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bakırköy Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL (Yüz Altmış Sekiz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

PAŞAKÖY MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı REMZİ KILIÇ. Cadde Sayısı: 3 Sokak Sayısı: 3 Nüfus:161

PAŞAKÖY MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı REMZİ KILIÇ. Cadde Sayısı: 3 Sokak Sayısı: 3 Nüfus:161 Mahalle Muhtarı REMZİ KILIÇ Cadde Sayısı: 3 Sokak Sayısı: 3 Nüfus:161 TARİHÇE: PAŞAKÖY MAHALLESİ Osmanlı döneminde doğrudan Paşa ya tahsis edilmiş olan bir alandır. Burada Paşa nın çitliği yer almaktaydı.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 2 TEMMUZ 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler Beşiktaş'ta kutlandı 1 TEMMUZ Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı nda gerçekleştirilen gösteriler, renkli görüntülere sahne

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI

GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI GENÇLİK HAFTASI PROGRAMI 15 MAYIS 2015 Gençlik Haftası Çelenk Sunma Töreni ve Valilik Makamını Ziyaret: Yer : Cumhuriyet Meydanı Saat : 10.00 (Çelenk Sunumu) Saat : 10.15 (Valilik Makamını Ziyaret), İl

Detaylı

YIL BRANŞ KATEGORİ MÜSABAKA ADI DERECE _ 11-B Sınıfı Üsküdar Belediyesi 4. Spor Oyunları _

YIL BRANŞ KATEGORİ MÜSABAKA ADI DERECE _ 11-B Sınıfı Üsküdar Belediyesi 4. Spor Oyunları _ YIL BRANŞ KATEGORİ MÜSABAKA ADI DERECE 1 1983-1984 _ 11-B Sınıfı 2 2011 Üsküdar Belediyesi 4. Spor Oyunları _ 3 1994 Atletizm Genç Erkek Belediye Koşusu 4 2008-2009 Atletizm Genç Erkek Ümraniye Milli Eğitim

Detaylı

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum.

İktidarıyla, muhalefetiyle bütün Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarımın da aynı bilinçle görev yaptığına inanıyorum. Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri Bandırmalıların güveni ve desteği ile göreve gelen bu yüce meclis, halkımıza ve bu güzel kente hizmet yolunda bir yılı geride bıraktı. Geçen bir yıllık sürede, kentimizin

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Açılış ve yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşülmeye geçildiği Meclis

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 6 ( 21 Aralık 2015 04 Ocak 2016 ) Sayfa 1 ATLETİZM 22 Aralık Salı günü Ataköy Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu nda İstanbul Atletizm Şampiyonası yapıldı. Her kategoride 65 e yakın öğrencinin

Detaylı

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday

EYLÜL. Pazartesi / Monday Salı / Tuesday Çarşamba/Wednesday Perşembe/Thursday Cuma /Friday Cumartesi / Saturday Pazar / Sunday EYLÜL 1 2 Okul Öncesi ve İlköğretim 1. Sınıflar için Okul Açılışı 3 4 5 6 7 8 9 Okulların Açılışı Okulun Açılış Töreni 10 11 12 13 14 15 16 Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar Top (1-2-3-4.Sınıflar) Yakar

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 1 ( 05 Eylül 09 Ekim 2017 ) Sayfa 1 GENEL BİLGİLENDİRME 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında okulumuzda faaliyet gösterecek okul takımlarımızın seçmeleri yapıldı. Takım listeleri, beden eğitimi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Takımımız Namağlup Şampiyon

Takımımız Namağlup Şampiyon Ortaokul Yıldız Erkek Takımımız Namağlup Şampiyon 2016-2017 Öğretim yılı okullar arası basketbol maçlarında mücadele eden ortaokul yıldız erkek takımımız oynadığı maçları namağlup kazanarak şampiyon oldu.

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 8 ( 17 Şubat 02 Mart 2014) Sayfa 1 ATLETİZM ATLETİZM İSTANBUL ŞAMPİYONASI DENEME YARIŞLARI SONUÇLARI ADI VE SOYADI SONUÇ YARIŞTIĞI BRANŞ DERECESİ ADI VE SOYADI SONUÇ YARIŞTIĞI BRANŞ DERECESİ

Detaylı

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi

Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi Merkez Turgutreis İlköğretim Okulunun Tarihi Gelişimi 1880 yıllarındaki kayıtlardan Bodrum da: birisi Çarşı Mahallesi nde, diğeri Tepecik Mahallesi nde olmak üzere iki medrese ve yine Çarşı Mahallesi nde

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW

CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW CRAZY DESIGNED CLOTHES SHOW Okul Öncesi öğrencilerimiz, velileriyle birlikte tasarladıkları birbirinden çılgın giysileri sergiledikleri defilede hem çok eğlendiler hem de öğrendikleri İngilizce yapıları

Detaylı

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER İKİTELLİ BÖLGESİ ATATÜRK MAHALLESİ 2004-2012YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER ATATÜRK PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler

Detaylı

PINARBAŞI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN. Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836

PINARBAŞI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN. Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836 Mahalle Muhtarı FİKRİ GÖKDUMAN Sokak Sayısı: 11 Nüfus: 836 TARİHÇE: PINARBAŞI MAHALLESİ Pınarbaşı Köyünü Kırcaali ve Harmanlı yöresinden göç eden aileler kurmuştur. Burası daha önce çiftlik arazisidir.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU

T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU T.C. KAHRAMANMARAġ BELEDĠYESĠ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2011 AYLIK FAALĠYET RAPORU Park ve Diğer YeĢil Alanlarda Yapılan Uygulama ve Bakım ÇalıĢmaları Muhsin Yazıcıoğlu Rekreasyon alanı; o Kafeterya

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 13 ( 16Mart 29 Mart 2015 ) Sayfa 1 ATLETİZM 17 Mart Salı günü, okulumuz atletizm sahasında Çanakkale Şehitlerini Anma Atletizm Kros Yarışları yapıldı. Yarışlarda okulumuz küçükler ve yıldızlar

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ OKULLARI Bülten No: 8 ( 22 Aralık 2014 11 Ocak 2015 ) Sayfa 1 ATLETİZM 24 Aralık Çarşamba günü atletizm sahamızda İlçe Atatürk Kros Yarışları yapıldı. Okulumuz ilkokul, ortaokul ve liseden 18 öğrenci ile

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız... İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suyu İnşaatı Ereğli/Konya-1985 Türkiye Elektrik Kurumu TEÜİAŞ Çevre Aydınlatma Çevre İhata

Detaylı

OCAK 2017 AYLIK BÜLTEN

OCAK 2017 AYLIK BÜLTEN OCAK 2017 AYLIK BÜLTEN 02.01.2017 Öğrencimiz Alparslan Dinç Palmiye Satranç Turnuvası 13 yaş altı kategorisinde beşinci oldu. 03.01.2017 SERVİS ŞOFÖRLERİMİZE EĞİTİM Trafik Denetleme Şube Müdürü görevlilerinden

Detaylı

YULAFLI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ. Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630

YULAFLI MAHALLESİ. Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ. Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630 Mahalle Muhtarı HÜSAMETTİN BİNNAZ Cadde Sayısı: 7 Sokak Sayısı35 Nüfus: 630 TARİHÇE: 20. Yy da iskan görmüş bir mahalledir. 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Sayılı kanun

Detaylı

SEFAKÖY BÖLGESİ TEVFİKBEY MAHALLESİ YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER

SEFAKÖY BÖLGESİ TEVFİKBEY MAHALLESİ YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER SEFAKÖY BÖLGESİ TEVFİKBEY MAHALLESİ 2004-2012 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN FAALİYETLER 75.YIL CUMHURİYET PARKI Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapımı üstlenilen parkın projesi Küçükçekmece Belediyesi

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

BODRUMSPOR LAZER 4.7 DE ÜÇÜNCÜ

BODRUMSPOR LAZER 4.7 DE ÜÇÜNCÜ BODRUMSPOR LAZER 4.7 DE ÜÇÜNCÜ Bodrum Belediyesi Bodrumspor yelken takımı Türkiye Laser 4.7 Takım Şampiyonası nda 3. oldu. Türkiye Yelken Federasyonu ve Türk Yelken Vakfı tarafından 28-30 Ekim tarihlerinde

Detaylı

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ ANASINIFI SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT ANASINIFI FAALİYET TAKVİMİ 21 Eylül Veli Toplantısı Anasınıfı Zümresi Okul İçi 10 Ekim Malatya Park AVM Anasınıfı Zümresi Okul Dışı 26 Ekim Aileler

Detaylı

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Silivri Toplam Yatırım 297.000 Milyon YTL (İkiyüz Doksan Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI

VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI VALA GEDİK ANISINA ÖZEL SAYI TEMMUZ 2016 www.toplumunicinde.com İstanbul Gedik Üniversitesi Aktifim Toplumun İçindeyim Projesi Gönüllüleri Vala Gedik Kimdir? Gedik Holding Onursal Başkanı merhum Halil

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 10 (17 Mart - 30 Mart 2014) Sayfa 1 ATLETİZM İSTANBUL KÜÇÜKLER PUANLI ATLETİZM YARIŞLARI SONUÇLARI 24-25 MART 2014 ENKA ATLETİZM SAHASI ADI VE SOYADI LEYLA ÖZDOĞURAN LEYLA ÖZDOĞURAN SONUÇ YARIŞTIĞI

Detaylı

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ

BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ BİLİM MERKEZİ GEZİMİZ 3.Sınıflar olarak Kayseri Bilim Merkezi ne düzenlediğimiz gezide Dünyamız ve Uzay, Maddenin Halleri gibi konularla ilgili bilgiler edindik. Eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğimiz

Detaylı

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN

HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN HAZİRAN 2015 AYLIK BÜLTEN ODTÜ ÜLKEMLİ MATEMATİKÇİ ÖDÜLÜNÜ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN ELİNDEN ALDI 21 Mart 2015 tarihinde ODTÜ Ülkem Koleji nin ev sahipliğinde Kanguru Matematik Sınavı yapıldı. Sınavda ilk

Detaylı

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014

YENİŞEHİR BELEDİYESİ ENGELLİLER RAPORU - 2014 1. ENGELLİLER PARKI : 2007 yılından; buyana Engellilere Yönelik Psikolojik Destek ve Yaşam Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında; Menteş Mahallesi, Engellilere tahsisli, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM BÜLTENİ Bülten No: 3 ( 02 Kasım 16 Kasım 2015 ) Sayfa 1 ATLETİZM 06 Kasım Cuma günü, Enka Okulları 12. Cumhuriyet Koşusu nu gerçekleştirdik. 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden 134 öğrencinin katıldığı yarışımız zevkli

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280.

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bağcılar da Toplam Yatırım 280.000 Milyon YTL (İkiyüz Seksen Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR MÜSABAKALARI YILLIK FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR Şef G. Ali AKYOL Bil. İşl. Halil

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü SAYI: B054VLK4348701.Öz.Kal.03. 5.10.2011 KONU: Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı Cumhuriyetimizin 88. Yıldönümü 28-29 Ekim 2011 Cuma ve Cumartesi günleri

Detaylı

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI GLOBAL RUN 2017 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI Bodrum, Global Run ile festival coşkusuna hazırlanıyor Global Yatırım Holding in, Bodrum Cruise Port ev sahipliğinde 4 üncü kez gerçekleştireceği Global Run Bodrum

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 15. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, Bir haftayı daha geride bıraktık. Öğrencilerimiz hafta boyunca sınıf çalışmalarının

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı