Üsküdar-Boğaz hatt. ulafl m trafikten ar nd r l yor. KUDEB, Üsküdar da tarihi yaflat yor. Hababam S n f yeniden hayat buldu. Üsküdar En lerini ar yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üsküdar-Boğaz hatt. ulafl m trafikten ar nd r l yor. KUDEB, Üsküdar da tarihi yaflat yor. Hababam S n f yeniden hayat buldu. Üsküdar En lerini ar yor"

Transkript

1 Üsküdar, dünya standartlar nda yeni Voleybol Salonu na kavufltu Bur han Fe lek Vo ley bol Sa lo nu, Be le di ye Bafl ka n Mus ta fa Ka ra n n or ta ya koy du ğu güç - lü ira de ve Fe de rasyon yet ki li le ri nin s rar l ta kip le riy le niha yet spor se ver le rin hiz me ti ne su nul du Sayfa 12 DE Hababam S n f yeniden hayat buldu Üs kü dar Be le di ye si ile l Özel da resi nin ifl bir li ğin de res to re edi len Adi le Sul tan Kas r 24 Ka s m Öğ ret men ler Gü nü nde ye ni den hiz me te aç l d Sayfa 23 DE ARALIK2010 SAYI:9 Üsküdar-Boğaz hatt ulafl m trafikten ar nd r l yor Üsküdar Belediyesi nin koordinasyonunda stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lmakta olan ve Üsküdar dan Boğaz hatt na gidifl ve gelifllerde yaflanan trafik sorununa çözüm olacak Sayfa 6 DA KUDEB, Üsküdar da tarihi yaflat yor Üsküdar Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), Tafl nmaz Kültür ve Tabiat Varl klar ve bunlar n koruma alanlar ile sit alanlar ndaki yap lar n denetimlerini yapmakla sorumlu olan önemli bir hizmet veriyor. Sayfa 8 DE Üsküdar, 3 yeni Muhtarl k binas na daha kavufluyor Üsküdar En lerini ar yor Kandilli El Sanatlar Merkezi nin temeli at l yor Sayfa 2 DE Sayfa 24 TE Sayfa 5 TE Üsküdar n sosyal paylafl m adresi: facebook.com/uskudarbld Baflkan her an karfl n zda: twitter.com/mustafakara

2 Fen İşleri Üsküdar a 3 yeni Muhtarl k binas daha!.. Üsküdar Belediyesi, ilçe genelindeki tüm muhtarlık binalarını yenileme çalışmaları kapsamında 3 yeni muhtarlık binası yaparak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuyor. Beylerbeyi, Burhaniye ve Kuzguncuk Muhtarlık binaları kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Resmi açılışları Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından gerçekleştirilecek olan muhtarlık binaları standart ebat ve şekillerde yapıldı. Burhaniye Muhtarlk binas 1 2 Beylerbeyi Muhtarlk binas Kuzguncuk Muhtarlk binas 3 Üsküdar Belediye Bağkanl ğ ad na mtiyaz Sahibi Üsküdar Belediye Başkan Mustafa Kara Fen flleri, bayram seyran dinlemedi Üsküdar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz ay Kurban Bayramı tatilinde bile Üsküdar ın sokak sokak yenilenmesi konusunda çalışmalarını sürdürdü. Üsküdar halkının bir an önce yeni cadde ve sokaklara kavuşması amacıyla hizmetlerine aralıksız devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, önceliği prestij cadde ve yol uygulama projelerine veriyor. Prestij cadde ve sokak uygulamaları dışında ayrıca 39 cadde ve sokakta son 2 aydır yapılmakta olan çalışmalar tamamlanırken, 19 sokakta ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu sokaklarda atık su ve yağmur suyu kanalı, beton perde duvar yapımı konusunda çalışmalar yürütülürken elektrik kablolarının yer üstünden yer altına alınması, Üsküdar ın her sokağının çağdaş teknolojik imkânlara kavuşabilmesi amacıyla fiber optik kablolarla donatılması ve elektrik direklerinin yenilenmesi konusunda da önemli gelişmeler kaydedildi. Genel Koordinatör Hasan EKMEN Sorumlu Yazıişleri Müdürü Onur ARİFOĞLU Fotoğraflar İsa TERLİ - Kenan Koca Birol KAVDIR İletişim : Grafik-Tasar m: KMG Bask : FSF Matbacılık Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlüğü taraf ndan yapt r lm flt r 2 Aralık 2010

3 Fen İşleri Prestij yol uygulamalar tüm h z yla Üsküdar Merkez Uncular Cad. prestij yol düzenlemesi tamamlandı. 2- Murat Reis Mah. Allame Cad. tamamlandı 3- Barbaros Mah. Mütevelli Çeşme Cad. (BP yanı taş duvar) +yol düzenleme devam ediyor. 4- Salacak Mah. B.Selahattin Pınar Sok. yol düzenleme çalışmaları tamamlandı. 5- Altunizade Mah. Haluk Türksoy Sok. yol düzenleme çalışmaları tamamlandı. 6- Valide i Atik Mah. Toptaşı Meydanı Sokak, Tekke Arkası Sokak, Çınarlı Tekke Sokak, Koltukçu Rıza Sokak, Mimar Sinan Mah Evliya Hoca Sokak merdiven çalışmaları tamamlandı. 7- Ahmediye Mah. Halk Cad. tamamlandı 8- Ahmediye Mah. Tunusbağı Cad. tamamlandı. 9- İcadiye Mah. Cumhuriyet Cad. devam ediyor. 10- Bulgurlu Mah. Toygar Çeşme yol düzenleme çalışmaları tamamlandı 11- K. Çamlıca Mah. Kısıklı Meydanı ve çevresi yol düzenlemeleri tamamlandı. 12- K. Çamlıca Mah Bulgurlu Cad. yol düzenleme çalışmaları devam ediyor. 13- Ferah Mah. Ferah Cad. prestij yol düzenlemesi devam ediyor. 14- Kısıklı Mah. Hanımseti Sok. yol düzenleme ve taş duvar çalışmaları devam ediyor. 15- Yavuztürk Mah. Karadeniz Cad. yol düzenleme çalışmaları devam ediyor. 16- Küçüksu Mah. Rasathane Cad. prestij yol düzenlemesi devam ediyor 17- Küçüksu Mah. Yalnız Selvi Cad. yol düzenlemesi +duvar devam ediyor 18- Çengelköy Mah Kaldırım Cad. Yol düzenlemesi+duvar devam ediyor Salacak skele Caddesi 300 metre uzunluundaki Salacak skele Caddesi nin bir ksmnda parke kaplama, bir ksmnda da bordür ve tretuvar çalmalar yaplyor. Ayazma Mah. Ressam Ali R za Pafla Sokak Ayazma Camisinin hemen önünde bulunan meydan tamamen yenileniyor. Sokak genelinde parke kaplama ve bordür tretuvar çalmalar yaplyor. Barbaros Mahallesi Barbaros Sağl k Ocağ Barbaros Mahallesi Barbaros Salk Oca, Üsküdar Belediyesi Fen leri Müdürlüü nün hzl çalmas sonras tamamland. Çevre düzenlemesi de yaplan Salk Oca ay içinde hizmete girecek. Aralık

4 Fen İşleri Cadde ve Sokaklara ince ayar Mustafa Düzgünman Caddesi Prestij yol uygulamasnn yapld cadde boyunca zaman zaman 7 metreye kadar çkan yol geniletme çalmalar yapld. Ta duvar ve tretuvarlarn yapld caddede araç cebi uygulamasna geçildi. Cadde boyunca ayrca elektrik hatlar yer altna alnd. Merdiven uygulamalar Valide i Atik Mah. Topta Meydan Sokak, Tekke Arkas Sokak, Çnarl Tekke Sokak, Koltukçu Rza Sokak, Mimar Sinan Mah Evliya Hoca Sokak merdiven çalmalar tamamland. Ünalan Sokaklar Ünalan Köprü, Kumru, Seyran, Besim Çeçiner ve Üsküdarl Yunus Sokaklarda bordür, tretuvar ve yamur oluu çalmalar yapld. Yavuztürk lköğretim Okulu Orta Refüj Geçtiimiz ay Üsküdar Belediyesi ile Fenerbahçe Kulübü nün ortak çalmas sonras hizmete giren Yavuztürk lköretim Okulu nun önünde yeillendirme çalmas yapld. Fen leri Müdürlüü tarafndan yaplan orta refüje Park ve Bahçeler Müdürlüü tarafndan çiçek ve bitki dikimi yapld. Salacak Mehmet Pafla Değirmeni Sokak Sokak genelinde, yamur suyu kanal ve kaplama çalmalar hzl bir çalma sonras tamamland. 4 Aralık 2010

5 Fen İşleri Kandilli El Sanatlar Merkezi nin temeli at l yor Kandilli El Sanatlar ve Kültür Merkezi nin temeli 25 Aral k Cumartesi günü at l yor stanbul un en eski ilçelerinden Üsküdar da, bir ksmnn unutulmaya yüz tuttuu geleneksel el sanatlarmzn, merakllarna ve yeni kuaklara öretilerek, geleneksel el sanatlarmz balamnda bata stanbul kültürü olmak üzere, Türk ve slam kültürlerinin, dünya milletlerine tantlmas ve bu sayede bata Avrupa kültürü olmak üzere dünya kültürleri ile entegrasyonun salanmas amacyla planlanan Kandilli Geleneksel El Sanatlar ve Kültür Merkezi Projesi ihalesi yapld. 15 Ekim tarihinde balayan çalmalarda kaz ve hafriyat ileri devam ediyor. Alleme Caddesi ve Karamanoğlu Sokak Alpaslan Sokak Murat Reis Mahallesi Alleme Caddesi ve bu caddeyi dik olarak kesen Karamanolu Sokakta çalmalar tamamland. Cadde boyunca tretuvar ve bordür kaplama çalmalar yaplrken araç cepleri oluturuldu. Ayrca cadde boyunca demir baba uygulamas yapld. Kandilli Mahallesi Alpaslan Sokakta yol 2 metre geniletildi. Tretuvarlarn yenilendii, araç park ceplerinin yapld ve elektrik hatlarnn yer altna alnd sokakta peyzaj uygulamas yaplacak. Küçüksu Rasathane Caddesi Küçüksu Rasathane Caddesi nde prestij yol düzenleme çalmas devam ediyor. 20 yldr kangren halinde bulunan ve sürekli kazalara neden olan caddede igallerin kaldrlmas sonras yol 3 metre geniletildi. Cadde boyunca elektrik hatlar yer altna alnrken doalgaz kutular deplase edildi. Camilerdeki Musalla Tafllar yenileniyor Kazdal Camii Sundurmas Hac Bedeli Mustafa Efendi Camii Selamiali Camii Üsküdar Belediyesi tarafndan ilçe genelindeki camilerde bulunan musalla talar, modern bir havaya kavuturuluyor. Bu amaçla ilk olarak aralarnda Atik Valide Camii, Hac Bedeli Mustafa Efendi Camii ve Selamiali Cami nin bulunduu 10 camiye yeni musalla talar ile çevresini kapatmak üzere modern tasarmla hazrlanm tenteleri konuldu. Ayrca ilk olarak Kazdal Camii inde balanan sundurma çalmalarmz Üsküdar daki dier camilerde devam edilecek. Aralık

6 Üsküdar-Boğaz hatt ulafl m Belediye Kavşak Projesi Üsküdar Belediyesi nin koordinasyonunda stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan yap lmakta olan ve Üsküdar dan Bo az hatt gidifl ve gelifllerde yaflanan trafik sorununa çözüm olacak Beylerbeyi Tünel Ç k fl Altgeçit, Kavflak ve Ba lant Yollar Uygulama Projesi tüm h z yla sürüyor. Proje ile Beylerbeyi 1. Boğaz Köprüsü akımının sürekliliği sağlanırken, proje kapsamında yapılmakta olan altgeçit ile Üsküdar Boğaz hattı trafik akışı, kesintisiz olarak işleyecek. Beylerbeyi Sarayı önünde projelendirilen dönel ada ile mevcut durumda sağlanamayan U dönüşleri sağlanabilecek. Gerekli yerlere istinat duvarları, yaya merdivenleri ve yeşil alanlar uygulanarak projenin çevre ile uyumluluğu sağlanacak. Kavşak bölgesindeki yayaların daha güvenli geçişini sağlamak için ise yaya alt geçitleri projelendirildi. Böylece sahil yolundan Metrobüse ve tam ters istikamette giden yaya hareketlerinin de güvenli ve konforlu bir şekilde devamlılıkları sağlanacak. Üsküdar yönündeki mevcut tünelden çıkan otobüsler için de standart durak cepleri oluşturularak toplu taşıma araçlarının sebep olduğu duraklamaların önüne geçilecek. Proje ile mevcut yollar yürürlükteki karayolu standartlarına ve bölgenin ihtiyaçlarına göre genişletilecek, 1 adet karayolu altgeçidi, 2 adet yaya altgeçidi, 1 adet yaya merdiveni ve istinat duvarları yapılacak. 1.6 KM YOL YAPILACAK Uygulama kapsamında yaklaşık olarak 1,6 km yol, 600 m2 sanat yapısı ve 3000 m2 kazıklı istinat duvarı, betonarme duvar ve toprakarme duvar projelendirildi. Sonuç olarak proje hayata geçirildiğinde, sinyalize kavşaktan kaynaklanan trafik akışındaki düzensizlikler giderilecek, yaya sirkülasyonu emniyetli ve konforlu bir şekilde sağlanacak, beklemelerden kaynaklanan zaman kayıpları minimize edilerek, kesintisiz, konforlu ve güvenli trafik akışı sağlanmış olacak. 6 Aralık 2010

7 Belediye Kavşak Projesi m trafikten ar nd r l yor Aralık

8 KUDEB Eski Hali KUDEB, Üsk KUDEB taraf ndan gerçeklefltirilen baz kentsel tasar m projeleri: 1- RUMİ MEHMET PAŞA CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 2- AYAZMA CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 3- AZİZ MAHMUT HÜDAYİ CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 4- VALİDE-İ ATİK CAMİİ VE KÜLLİYESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ 5- KUZGUNCUK KÖYİÇİ KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 6- ÇENGELKÖY KÖYİÇİ KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 7- BURHANİYE KENTSEL SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ 8- KANDİLLİ KENTSEL SİT VE TARİHİ SİT ALANI KENTSEL TASARIM PROJESİ KUDEB taraf ndan gerçeklefltirilen baz restorasyon uygulamalar : 1- BALABAN TEKKES 3- AHfiAP SAH LHANE 2- SANDIKÇI TEKKES 8 Aralık 2010

9 KUDEB küdar da tarihi yaflat yor Üsküdar Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB), Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları ve bunların koruma alanları ile sit alanlarındaki yapıların denetimlerini yapmakla sorumlu olan önemli bir hizmet veriyor. KUDEB ayrıca onarım izin belgelerini düzenleyerek rapor hazırlayarak Koruma Kurulu ile koordineli olarak işbirliği halinde çalışmalar da gerçekleştiriyor. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait Katkı Payına Dair Yönetmelik kapsamında İl Özel İdaresi nce ayrılan fonlardan yararlanarak Üsküdar ilçesi sınırları içindeki eski eserlerin gerek projelendirilmesi, gerekse projeleri hazırlanan ya da var olanların ihyası konularında çalışmalar yürütmekte olan KUDEB, 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul un tarihi, doğal ve kültürel merkezlerinden biri olan Üsküdar da bulunan, tarihi ve kültürel değerlere haiz olan dönemlerinin mimari ve sanat anlayışlarını yansıtan anıtsal yapıların korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Üsküdar da tarihi evler onar l yor Eski Hali İstanbul Büyükşehir Belediyesi KUDEB Müdürlüğü desteğiyle Üsküdar Belediye Başkanlığı bünyesinde kurulan Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi, İstanbul un Ahşap Türk Mimarisinde zamana karşı direnemeyerek yok olmaya yüz tutmuş geleneksel ahşap işçiliğini canlandırmak amacıyla bir program başlattı. Program kapsamında geleneksel Türk mimarisine ilgi duyan Meslek Lisesi öğrenci ve mezunlarına, ahşap kalfa ve ustalarına, mimar, mühendis, restoratör vb. gibi teknik elemanlara pratik ve teorik eğitimler veriliyor. Teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, pratik uygulamalarını ise yıllardır imkânsızlık ve bilinçsizlik sebebiyle onarılamayan tarihi ahşap yapılarda gerçekleştiriyor. Böylece toplum bilinci oluşturularak ahşap yapıların doğru onarımlarla gelecek kuşaklara aktarmaları sağlanırken tarihi yaşatacak kalifiye insan gücü de oluşturuluyor. BB KUDEB in yapm fl olduğu bir uygulama Üsküdar Belediyesi Geleneksel Ahşap Eğitim Atölyesi faaliyetlerine ilk aşamada 6 tarihi ahşap yapının onarımı ile başladı. Çalışma kapsamında ilk olarak İcadiye Mahallesi Cemil Meriç Sokakta bulunan tarihi binanın onarımlarına başlanırken, projenin yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. Tarihi ahşap binaların onarımı hakkında danışmanlık almak için; Tel: (216) veya Eski Hali Geleneksel Ahap Eitim Atölyesinde; ahap yaplarda tamirata ihtiyac olan yap elemanlarnn ( çat, döeme, cephe kaplamalar, pencere-kap doramalar, silme vb.) tamiratlar hakknda teorik ve pratik eitimler veriliyor. Verilen eitim sonras personel yeterlilik kazandktan sonra onarma ihtiyaç duyulan eski binalar yetimi personel tarafndan restore ediliyor. Yeni Hali Aralık

10 Eğitim Özel sporcular n büyük baflar s 2-7 Kasım tarihleri arasında Antalya Alanya da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Futbol, Basketbol ve Voleybol Şampiyonası na Üsküdar Belediyesi nin katkılarıyla katılarak Türkiye ikinciliğini kazanan Şöhret Kurşunoğlu İş Okulu sporcuları, Belediye Başkanı Mustafa Kara yı makamında ziyaret ettiler. 32 zihinsel engelli sporcunun yer aldığı takım, futbolda 36 takım arasından Türkiye ikinciliğini, basketbolda yine 36 takım arasından beşinciliği, voleybolda ise 14 takım arasından beşinciliği kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Heyet, Üsküdar Belediyesi ne kendilerine sağlamış olduğu destekten dolayı teşekkür ederken, Başkan Mustafa Kara da engellilerin kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirterek bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de desteklerinin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi Ziyaret esnasnda, baarl sporcular kazandklar kupay Mustafa Kara ya takdim ederken, Bakan da sporculara çeitle hediyeler verdi. Ziyarete, öhret Kurunolu Okulu Müdürü Meltem Ali Emiraliolu, Zihinsel Engelliler Futbol Milli Takm Antrenörü ve Beden Eitimi Öretmeni Samet Ergül ile takmda yer alan baz sporcular katld. Bilgievi çocuklar ndan büyük fedakârl k Üsküdar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri sosyal bir paylaşıma daha imza attı. Ailelerinden aldıkları harçlıkları biriktirerek Pakistan ın yaralarını sarmayı hedefleyen Bilgi Evleri öğrencileri, Kurban Bayramı sebebiyle toplanan yardımı Kurban Bedeli olarak Pakistan a gönderdi. Öğrenciler, harçlıklarından biriktirerek topladıkları yardımı bizzat kendi elleriyle Kızılay Üsküdar Şubesi vasıtasıyla Pakistanlı kardeşlerine yolladılar. Yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan öğrencilerin tek dileği ise Pakistanlı kardeşlerinin sıkıntılarının bir an önce sona ermesiydi. TOGEM den Siirt e Bayram hediyesi Üsküdar Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi TOGEM, 9 Kasım Salı günü Siirt te yeni bir Okul Öncesi Eğitim Birimini daha Milli Eğitime kazandırdı. Kuzu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu tarafından masrafları karşılanan ve yapımı TOGEM tarafından Vali Mehmet Süer İlköğretim Okulu bahçesinde yapımı gerçekleştirilen anaokuluna Macide Kuzu Anaokulu adı verildi. Okulda 2 anasınıfı ile 1 oyun salonu bulunuyor. Açılış sırasında ayrıca TOGEM tarafından Siirtli 500 öğrenciye bayramlık elbise hediye edildi. Macide Kuzu Okul Öncesi Eitim Birimi nin açlna Siirt Valisi Musa Çolak, Siirt Belediye Bakan Selim Sadak, Üsküdar Belediyesi Bakan Yardmcs Ali Rza enbabaolu, TOGEM Bakan Saadet Gülbaran, Siirt Milli Eitim Müdürü, Emniyet Müdürü, Sosyal Hizmetler Müdürü, okul müdürleri, öretmen, örenci ve Siirt halk katld. 10 Aralık 2010

11 Kaymakamlık Hükümet Konağ hizmete haz r İçişleri Bakanlığı na bağlı olarak Üsküdar ın genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçemizde temsil eden ve en yetkili kamu kurumu olan Kaymakamlık, yasaların uygulanmasında, valiliğin emirlerinin uygulanmasında, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının eşgüdümü, halkın şikâyetlerinin dinlenmesi, ihtiyaçlarının saptanması ve giderilmesi ile gerekli önlemlerin alınması konularında hizmet vermektedir. Halen Doğancılar da bulunan Kaymakamlık binası, 11 Haziran 2009 tarihinde temeli atılan ve Aralık ayında tamamlanacak olan Hükümet Konağı na önümüzdeki yılın bahar aylarında taşınacak. Mevcut Kaymakamlık binasında halen Yazı İşleri Bürosu, Evrak Bürosu, Mahalli İdareler Bürosu, Dernek İşlemleri Bürosu, Tek Adım Bürosu, Mal Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı hizmet veriyor. İlçede hizmet veren tüm kamu kurumlarını aynı çatı altında toplayacak olan Modern Hükümet Konağı projesi içerisinde ise Özel İdare Müdürlüğü, Dernekler Büro Şefliği, Sivil Savunma Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, - Mal Müdürlüğü, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlüğü, Sağlık Grup Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Müdürlüğü, Vergi Dairesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 1 No lu Sağlık Saymanlığı ile yeni kurulmakta olan Tarım Müdürlüğü yer alacak. Kaymakam: Süleyman Erdoan 1964 ylnda Yozgat'n Çayralan ilçesinde doan Süleyman Erdoan, ilkokul, ortaokul ve liseyi Yozgat'ta okuduktan sonra üniversite eitimini stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlad. Malatya nönü Üniversitesi'nde master yapan Erdoan, 1990 ylnda Manisa Kaymakam aday olarak göreve balad. Gerede ve Gölhisar ilçelerinde Kaymakam Vekillii yaptktan sonra srasyla Çayba, Arguvan, Kazman, Doubeyazt, Pazaryeri, Kaman, Haymana ve Geyve de Kaymakam olarak görev yapt. Çeitli nedenlerle 13 ülke dolaan Kaymakam Süleyman Erdoan, özellikle eitim, gençlerin zararl alkanlklardan korunmas, sivil toplum örgütleriyle ibirlii, gda güvenlii ve yoksullukla mücadeleye büyük önem veriyor. Evli ve 2 çocuk babas Süleyman Erdoan, 12 Austos 2010 tarihinden bu güne kadar Üsküdar Kaymakam olarak görev yapyor. Hükümet Kona yapm çalmalar tüm hzyla sürüyor Özellikle gda güvenlii konusunda dergilerde yaynlanm birçok yazs bulunan Kaymakam Süleyman Erdoan, halkn saln direkt olarak etkileyen gda güvenlii konusunda hizmet verecek ve her ilçede kurulacak olan Tarm Müdürlüklerinin önemli bir misyon üstleneceini belirtti. Üsküdar Kaymakaml nn imdiki binas Halen Kaymakamlk binasnda hizmet veren birimler, ilçe genelindeki dier müdürlüklerle birleerek yeni binada hizmet vermeye balayacak. Aralık

12 Spor Üsküdar Belediyesi nin katk lar yla Üsküdar, dünya standartlar nda y Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara açl nedeniyle yapt konumada 2012 Avrupa Spor Bakenti stanbul un ve Üsküdar n dünya çapnda bir voleybol salonuna kavutuunu belirterek Üsküdar a böyle bir yatrm yaplacaksa elbette Belediye olarak biz onun arkasnda durmak zorundaydk. Bugün bu kararmzn ne kadar doru bir karar olduunu bir kez daha görmü olmann hakl gururu ve mutluluunu yayoruz dedi. Açl töreninde bir konuma yapan Voleybol Federasyonu Bakan Erol Ünal Karabyk, Üsküdar Belediyesi ile gerçekletirdikleri ortak çalma sonras hzl bir ekilde bu salonu Türk ve dünya sporuna kazandrdklarn belirterek salonun açlnda büyük katk salayan Üsküdar Belediye Bakan Mustafa Kara bata olmak üzere tüm belediye personeline teekkür etti. Açlta ayrca konuma yapan Dünya Voleybol Federasyonu ve Avrupa Voleybol Federasyonu Asbakan Alexander Boricic ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül de salonun Türk sporuna kazandrlmasnda büyük emei geçen Mustafa Kara ya teekkürlerini ilettiler. 12 Aralık 2010

13 Spor yeni Voleybol salonuna kavufltu Voleybol Federasyonu nun uzun süredir gündeminde bulunan fakat proje ve imar noktasındaki sıkıntılar nedeniyle bir türlü hayata geçirilemeyen Burhan Felek Voleybol Salonu, Belediye Başkanı Mustafa Kara nın ortaya koyduğu güçlü irade ve Federasyon yetkililerinin ısrarlı takipleriyle nihayet sporseverlerin hizmetine sunuldu. 7 bin seyirci kapasiteli İstanbul un ilk ve tek uluslararası voleybol salonunda; 12 soyunma odası, kondisyon salonu, basın odası, 100 kişilik toplantı salonu, 183 yataklı Voleybol Oteli, 150 kişilik Restaurant, Federasyon idari ofisleri ile açık va kapalı otoparklar bulunuyor. 8 ay 13 günde yaptırılan yeni salonun açılış törenine Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Üsküdar Kaymakamı Süleyman Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı Erol Ünal Karabıyık, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, CEV Asbaşkanları Riet Ooms ile Alexander Boricic ve Japonya da yapılan Dünya Şampiyonası nda altıncı olan Bayan Voleybol Milli Takımımızın oyuncuları katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, henüz mazbatasını yeni aldığı dönemde, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık ile yeni yapılacak salon konusunda bir protokol imzalamıştı. Yapılan protokol sonrası son 5 yıllık dönemde yaşanan tüm imar ve proje sorunları hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmış, 2010 yılının Ocak ayı başında eski salonun yıkım işlemlerine başlanmış ve yıkım sonrası 6 Mart 2010 tarihinde yeni salonun temel atma töreni gerçekleştirilmişti Avrupa Spor Başkenti olacak İstanbul un ilk ve tek uluslararası standartlarda yapılan yeni Burhan Felek Spor Salonu, temel atma töreninden 8 ay 13 gün sonra hizmete girmiş oldu. Yeni salonun açlnda Üsküdar Kaymakam Süleyman Erdoan ile Spordan Sorumlu Devlet Bakan Faruk Nafiz Özak bir araya gelerek deerlendirmede bulundular. Aralık

14 Temizlik Üsküdar da örne Üsküdar Belediyesi, yapt temizlik çal flmalar yla her Kurban Bayram s ras ve sonras oluflabilecek olumsuz manzaralar engelledi. Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarının kurulması ile başlayan kurban pisliği toplama ve taşıma işi sırasında yaklaşık 500 kamyonluk gübre, işkembe ve çadır yerlerinden kaynaklanan pislikler toplanırken temizlik ekipleri bayram süresince durmaksızın çalıştılar. Bayramın 1. günü ile birlikte önceden belirlenen toplam 30 noktada oluşan atıklar, konteynırlar ve ring seferleri yapan temizlik araçları ile toplanmaya başladı. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken, organizasyon için kurulan kriz masası yönetimi ile bölge personeli arasında işin sağlıklı ve hızlı yürümesi, boşa çıkan araçların uygun noktalara yönlendirilmesi ve yoğun noktalarda şişme olmaması için çok sık bilgi alışverişinde bulunuldu. Kurban Bayramı nın sona erdiği ilk günün akşamı itibariyle kaldırılan hayvan çadırlarının yerleri Kriz Masası Yönetimi Bölge Denetim Ekipleri tarafından tespit edilip, bölgede hazır bulundurulan iş makineleri ve kamyonlar ile birlikte temizliği anında gerçekleştirilirken bölge sakinlerinin rahatsız olmaması adına ek tedbirler de alındı. Kriz Masası Yönetimi tarafından Kurban Bayram süresince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bayramın dördüncü günü akşamı itibariyle tüm satış ve kesim yerlerinde temizlik işleri tamamlanırken kireçleme ve ilaçlama işi de gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile İstanbul genelinde ciddi bir başarı sağlanırken, Üsküdar genelindeki 33 mahallenin muhtarlarıyla yapılan görüşmelerde vatandaşların yapılan çalışmalardan son derece mutlu oldukları ve Üsküdar Belediyesi Temizlik Hizmetleri ne teşekkür ettikleri tespit edildi. Üsküdar da her gün 495 ton çöp, 120 ton moloz ve her ay da 115 ton tıbbi atık malzeme toplanıyor. İlçe genelinde gün aşırı olmak üzere sokak elle, 146 cadde ise mekanik süpürme aracıyla temizleniyor. Yine ilçe genelinde 18 pazar yeri, pazar sonrası temizleniyor. Bütün bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en büyük husus ise vatandaşların mahalle temizlik günlerine riayet ederek çöplerini zamanında çıkararak belediye ekiplerine yardımcı olmasıdır. Eski Hali Yeni Hali Üsküdar da cam kumbaralar yenilendi. Üsküdar Belediyesi ve Lasder ibirlii ile ömrünü tamamlam lastikler toplanyor. 14 Aralık 2010

15 Temizlik ek bayram temizliği Atıklar geri dönüşüme kazandırılıyor Geri dönüşüm; çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların korunması, yeniden kullanım sağlanması, ekonomiye katma değer kazandırılması ve kanserojen maddelerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi açısından büyük önem taşıyor. Üsküdar Belediyesi, ilçe genelindeki atıkların geri dönüşüm çalışmaları sonrası ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Plastik karton, kağıt, atık yağ ve metallerden oluşan atıkların toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik çalışmalar Üsküdar Belediyesi bünyesinde kurulan Atık Yönetimi Merkezi tarafından sürdürülüyor. Yapılan çalışmalar ile bugüne kadar ambalaj atığı toplamak için 2 bin 100 adet kutu ve 192 adet konteynır dağıtımı yapılırken Barbaros, Selimiye, Salacak ve Aziz Mahmut Hüdayi mahallelerinde her binadan ambalaj atıkları düzenli olarak toplanıyor yılında yapılan protokol sonrası Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde birçok iş yeri ile atık yağ sözleşmesi imzalandı. Ayrıca ilçe genelinde çok sayıda siteye atık yağ bidonu teslim edildi. Yakın zamanda başlatılacak atık yağ toplama kampanyası ile okullarda da sosyal sorumluluk projesine start verilecek. Öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilinçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda toplam 4 bin 827 öğrenciye bilgilendirme yapıldı. Bu çalışmaların yanı sıra bilhassa öğrencilerin sağlığını korumak için zabıtalar eşliğinde okullarda kantinler denetlenerek kızartma ve atık yağ içerisindeki toplam polar madde ölçümü yapılıyor. Geri dönüşebilen tüm atıkların ekonomiye kazandırılması için Üsküdar Belediyesi Atık Getirtme Merkezi nin numaralı telefonuna başvurulması yeterli oluyor. Üsküdar da izmarit atklar artk kontrol ediliyor Gürültü, koku, hava kirlilii ikayetleri Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafndan denetleniyor. Aralık

16 Mustafa Kara Ziyaretleri ÜSKÜDAR, BAfiKAN IN Fen flleri çal flmalar na yerinde denetim Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, ilçe genelinde yapılmakta olan çalışmaları Fen İşleri Müdürü Beşir Aksakal ile birlikte denetledi. Barbaros, Kısıklı, Ferah, Küplüce, Kirazlıtepe, Kandilli, Yavuztürk ve Bahçelievler mahallelerindeki çalışmaları yerinde denetleyen Mustafa Kara, esnafı ziyaret edip mahalle sakinleriyle selamlaştı ve sohbet etti. 16 Aralık 2010

17 Mustafa Kara Ziyaretleri DENET M NDE! Rehabilitasyon Merkezi ne ziyaret Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 02 Kasım Salı günü Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret etti. Ziyareti esnasında engelli çocuklarla bire bir ilgilenen Mustafa Kara, onlarla oyun oynadı, aileleriyle sohbet edip istek ve sıkıntılarını dinledi. Mustafa Kara, ayrıca filografi yapan engelli öğrencilere katılarak onlarla birlikte filografi yaptı. Bilgievi öğrencilerine ziyaret Mustafa Kara, 2 Kasım Salı günü Rehabilitasyon Merkezi ni ziyaret edip engelli çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdikten sonra Zeynep Kamil Bilgievi ni ziyaret etti. Bilgievi öğrencileriyle sohbet edip çalışmaları ve dersleri hakkında bilgi alan Mustafa Kara öğrencilerle satranç, mini golf ve masa tenisi oynadı. Mustafa Kara daha sonra Bilgievi nin yanında bulunan itfaiyeyi ziyaret edip çalışanlarla sohbet etti. Aralık

18 Mahallemizi Tanıyalım Ad efsaneleflmifl bi 1975 yılında kurulan mahalle, ismini tarihimizde önemli bir yeri olan Zırhlı Yavuz Gemisi nden alıyor. Sınırları içinde 4 cadde ve 160 sokak bulunan olan Yavuztürk Mahallesi, Bahçelievler, Mehmet Akif, Kısıklı ve Ferah Mahalleleri ile Ümraniye ye komşudur. Mahalleye kayıtlı nüfus bilgisi : 40 bin 707 kişi Mahalleye kayıtlı kişilerin mezuniyet durumu: İlköğretim yüzde 40, Orta öğretim yüzde 25, Yükseköğretim yüzde 10 ve okuma yazma bilmeyenler yüzde 25 Mahalleye kayıtlı hane sayısı: 11 bin Mahallenin yüzölçümü: 170 Hektar Mahallede bulunan cadde ve sokak sayısı: 4 Cadde, 160 sokak Mahalledeki işyeri sayısı: 250 işyeri Mahalle sakinlerinin sosyal durumu : Orta düzeyde Mahallede bulunan Camiler: Aksa Camii, Veysel Karani Camii, Yavuztürk Camii, Samire Kadir Camii, Örsünler Camii, Güzide Hatun Camii ve Yavuz Selim Camii Mahallede bulunan Okullar: Yavuztürk İlköğretim Okulu, Yavuztürk Siteler İlköğretimOkulu Mahallede bulunan Kültür Merkezleri: Niyazi Sayın Kültür Merkezi Mahallede bulunan Parklar: Alzambak Parkı, Yavuztürk Parkı, Lalezar 1 ve Lalezar 2 Parkları Mahalledeki Hastaneler ve Sağlık Ocakları: Yavuztürk Sağlık Ocağı 4 No lu ASM Lalezer parkı ( büyük olan ) Muhtar: Ahmet Baflbaydar 17 Mart 1955 Bingöl doumlu olan Ahmet Babaydar, 24 yldr Yavuztürk mahallesinde ikamet ediyor. 4 dönemdir Yavuzürk muhtarln yapan ve lise mezunu olan Babaydar, evli ve 5 çocuk babasdr Lalezer parkı (Küçük olan) Muhtarlık Binası Niyazi Sayın Kültür Merkezi Aksa Camii 18 Aralık 2010

19 Mahallemizi Tanıyalım ir mahalle: YAVUZTÜRK Salık Ocaı Örsünler Camii Siteler.Ö.O Yavuz Türk Parkı Veysel Karani Camii Alzambak Parkı Yavuz Selim Camii Yavuz Selim Camii Sabire Kadir Camii Aralık

20 Park ve Bahçeler Yemyeflil bir Üsküdar için 241 Ekim ay nda Üsküdar da çal flma yap lan yerler : Valide-i Atik Parkı, Şehit Muhammed Durra Parkı, Fahri Erdoğmuş Parkı, Ekşioğlu Parkı, Zeynep Kamil Parkı, Servili Parkı, Duvardibi Parkı, Temel Gündoğdu Parkı, Bağlarbaşı Parkı, Bağlarbaşı İç Park, Çiçekçi Parkı, Başkanlık Önü Ve Çevresi, Oymasaray Parkı, Karayolları Parkı, Gökyüzü Parkı, Ayazma Parkı, Tulumbacılar Parkı, Erguvan Parkı, Sevgi Parkı, Barbaros Parkı, Hacı Emin Yıldırım Parkı, Seyit Ahmet Parkı, Sultantepe Parkı, Kirişçi Ali Parkı, Erenler Parkı, Bulgurlu Parkı, Adem Yavuz Parkı, Çınaraltı Parkı, Çakaldağ Parkı, Bakırcıbaşı Parkı, Çamlıktepe Parkı, Çernobil Barış Parkı, Aydın Parkı, Çınarlıdere Parkı, Dereboyu Parkı, Bosna Parkı, Ortadere Parkı, Burhaniye Parkı, Emek Parkı, Lekeci Nuri Parkı, Yıldırım Beyazıd Parkı, Hasippaşa Parkı, Arabacılar Parkı, Yavuztürk Parkı, Küçüksu Parkı, Sultanmurat Parkı, Erdem Parkı, Menekşe Parkı, Gülistan Parkı, Valievleri Parkı, Yeniköy Parkı, 75. Yıl Cumhuriyet Parkı, Atıfbey Parkı, Kültür Merkezi Parkı, Huzur Parkı, F. Kerim Gökay, Aydın Demir Parkı, Barış Manço Parkı, Erzurum Parkı, Marmara Parkı,Gümüşyolu Parkı, Validebağ Parkı, Ünalan Parkı, Üçgül Parkı, Tepeüstü Parkı, Ilgın Parkı, Seçkinler Parkı, Libadiye Parkı, Dutdibi Parkı, Manolya Parkı, Şifa Parkı, Süleyman Kule Parkı, Ayvacık Parkı, Sedef Çiçeği Parkı, Araç Parkı, Şeker Maslak Parkı, Çilehane Parkı, Hüdayi Parkı, Küçük Çamlıca Parkı, Üçpınarlar Parkı, Sümbül Parkı. Ekim ay nda Üsküdar da çal flma yap lan yerler Halk Caddesi Orta Refüj, Hakimiyeti Milliye Orta Refüj, Kısıklı Orta Refüj, Yavuztürk Orta Refüj,Acıbadem Orta Refüj, Küçük Çamlıca Refüj, Validebağ Refüj, Marmara Hastanesi Refüj, Sırmaperde Sok. Refüjler, Tophanelioğlu Refüj, Uzundere Refüj, Çilehane Refüj, Şeker Maslak Refüj. 2 yeni park daha Üsküdar Belediyesi, ilçenin yeşillendirme çalışmalarına geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yine tüm hızıyla devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ekim ayında hizmete giren Bahçelievler Mahallesi Dereboyu Parkı, Küçüksu Mahallesi Çınarlıdere Parkı ve Çengelköy Mahallesi Bakırcıbaşı Parkı nın ardından Kasım ayında da Barbaros Mahallesi Şehit Muhammed Durra Parkı ile Ferah! fiehit Muhammed Durra Park Barbaros Mahallesi ndeki ehit Muhammed Durra Park toplam 605 m2 alana sahip olup parkn 100 m2'sini çocuk oyun alan, 25 m2'sini fitness alan, 180 m2'sini sert zemin, 300 m2'sini ise yeil alan oluturuyor. Parkta oldukça hzl bir çalma sonras önce park alannn tesviyesi yapld. Alandan 100 m3 moloz çkarldktan Erenler Park ( Ferah Mahallesi ) 241 Park Mahallesi Erenler Parkı nı Üsküdar halkının hizmetine sunuldu. İçinde yeşil alan, yürüyüş ve koşu alanı, çocuk oyun alanı ve fitness aletlerinin de bulunduğu parkların toplam alanı m2 büyüklüğünde olacak. Geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde ayrıca Üsküdar genelinde 214 adet ağaç, adet çalı, adet çiçek, 180 adet yerörtücü dikimi ve 377,3 m3 gübre, torf ve toprak serimi gerçekleştirildi. sonra 50 m3 dolgu toprak, 20 m3 gübreli toprak serimi ve 100 m2 granit ta döemesi gerçekletirildi. Parka ayrca otomatik sulama tesisat yapld. Çocuk oyun grubu için zemine beton döküldü, epdm (kauçuk) kaplamas yapld ve oyun grubu monte edildi. Park alann çeviren mevcut duvar yenilendi. Ferah Mahallesi ndeki Evren Park nn ad Erenler Park olarak deitirildi. Yapm devam etmekte olan Erenler Park toplam m2 alana sahip olup; parkn 22 m2 sini fitness alan, 137 m2 sini çocuk oyun alan, 61 m2 sini basketbol sahas, m2 sini ise yeil alan oluturuyor. Park alanna 190 m3 toprak serimi, otomatik sulama tesisat ve basketbol sahas yapld. Metal çocuk oyun grubu kaldrlarak, yerine ahap çocuk oyun grubu yerletirildi. Ayrca 785 adet bitki ve 811 adet çiçek dikimi yapld. 20 Aralık 2010

Ramazan coflkusu. Bağlarbafl nda yaflanacak

Ramazan coflkusu. Bağlarbafl nda yaflanacak AĞUSTOS 2010 SAYI: 5 Ramazan coflkusu Bağlarbafl nda yaflanacak Üsküdar Belediyesi nin bu yıl da Bağlarbaşı Kültür Merkezi nde yapacağı Ramazan etkinliklerinde Ramazanda Çocuk teması ağırlıklı olacak.

Detaylı

Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Hizmete Açıldı

Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Hizmete Açıldı 26. Sayı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR Kandilli Geleneksel El Sanatları Merkezi Hizmete Açıldı T oplu açılış törenleri haricinde açılış programlarına katılmayan Başbakan Erdoğan, konu

Detaylı

Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan iftar ve gönül sofralarında Sultangazililer bir araya geldi. Sayfa 8.

Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan iftar ve gönül sofralarında Sultangazililer bir araya geldi. Sayfa 8. Sultangazi'de Cirit Heyecanı Sultangazi Belediyesi 3. Atlı Cirit Müsabakaları'nda Türkiye'nin önde gelen cirit takımları kıyasıya mücadele etti. Sayfa 21 Onbinler Aynı Sofrada Buluştu Ramazan Ayı'nda açılan

Detaylı

Sancaktepeliler. meslek sahibi oluyor. Sancaktepe GSK. 3. Lig'de! 19 Mayıs heyecanı

Sancaktepeliler. meslek sahibi oluyor. Sancaktepe GSK. 3. Lig'de! 19 Mayıs heyecanı Sancaktepe GSK 3. Lig'de! Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, Sancaktepe GSK Ayazağa'yı 1-0'la geçerek adını 3. Lig'e yazdırdı. 19 da AYLIK GELİŞİM BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR HAZİRAN 2010 SAYI: 3 19 Mayıs

Detaylı

İSTANBUL İTFAIYESI 300 YAŞINDA BEN GÖNÜL INSANIYIM... GÖNÜL DILIYLE KONUŞURUM... DAVUTOĞLU NDAN BILECIK IÇIN MÜJDELER

İSTANBUL İTFAIYESI 300 YAŞINDA BEN GÖNÜL INSANIYIM... GÖNÜL DILIYLE KONUŞURUM... DAVUTOĞLU NDAN BILECIK IÇIN MÜJDELER BEN GÖNÜL INSANIYIM... GÖNÜL DILIYLE KONUŞURUM... Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu nun tek hedefi, Altıeylül deki tüm insanların mutlu olması. Başkan bu hedefi için durmadan çalışıyor. Başkan,

Detaylı

YENi BELEDiYE KOMPLEKSiNDE

YENi BELEDiYE KOMPLEKSiNDE SULTANGAZİ BELEDİYESİ KÜLTÜR HİZMETİDİR ÇAĞRI MERKEZİ 444 23 32 SAYI: 12 www.sultangazi.bel.tr SULTANGAZi YE DEV YATIRIM YENi BELEDiYE KOMPLEKSiNDE HiZMETiNiZDEYiZ EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM Sosyal Projelerle

Detaylı

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri'ne Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı özel olarak davet etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Geleneksel Sancaktepe Yağlı Güreşleri'ne Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı özel olarak davet etti. Sağlık yatırımları hız kesmiyor; Sancaktepe ye üç Sağlık Ocağı daha geliyor! Sancaktepe Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi. Osmangazi Mahallesi ve Safa Mahallesi nde yapılacak sağlık ocaklarının

Detaylı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kasım 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 56 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kültür-Sanat etkinlikleri

Detaylı

Arnavutköy Bülteni NİSAN - MAYIS 2011 SAYI 2. Arnavutköy Hastanesi nin Açılışını Gerçekleştirdi

Arnavutköy Bülteni NİSAN - MAYIS 2011 SAYI 2. Arnavutköy Hastanesi nin Açılışını Gerçekleştirdi Yollar Çiçek Açtı 8 Festival Başlıyor 12 1. Arnavutköy Fotoğraf Yarışması 1 5 Arnavutköy Bülteni NİSAN - MAYIS 2011 SAYI 2 Başbakan Arnavutköy Hastanesi nin Açılışını Gerçekleştirdi Uluslararası Gençlik

Detaylı

www.kentimesenler.com.tr AYLIK KENT KÜLTÜRÜ GAZETESİ 5 PROJE istedi

www.kentimesenler.com.tr AYLIK KENT KÜLTÜRÜ GAZETESİ 5 PROJE istedi ŞAHiDiMiZ ESERLER ESENLER YOLA DEVAM ESENLER İN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ ESENLER HİZMETE DOYACAK Son 5 yıllık dönemde yapılan çalışmalar ve dev projeler ile büyük bir dönüşüm yaşayan Esenler, yeni dö- büyük beğeni

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAŞAKŞEHİR E YAPILIYOR

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAŞAKŞEHİR E YAPILIYOR Kasım 2012 I Yıl: 3 I Sayı: 32 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAŞAKŞEHİR E YAPILIYOR Kayabaşın dan Kiptaş Konutları na Yeni Yol Kurban Bayramı nda Başakşehir

Detaylı

Avcılar ı 11 GÜNCEL GÜNCEL ALTYAPI MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Belediyecilik Proje Yarış- veya projesi olduğu hal-

Avcılar ı 11 GÜNCEL GÜNCEL ALTYAPI MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ NİN AYLIK YAYIN ORGANIDIR. Belediyecilik Proje Yarış- veya projesi olduğu hal- Bakan Günay dan Tekirdağ a Ziyaret 02 Tuzla ya Otomobil Müzesi Avcılar ı Sağlam Altyapı Filler Bastı Önemli 03 11 11 GÜNCEL GÜNCEL ALTYAPI ALTYAPI MARMARA belediyehaber birlikten Ücretsizdir Ekim 2012

Detaylı

Başakşehir. İlk lerin ve En lerin Şehri. Suriyeli çocuklara Başakşehir de okul. Başakşehir. Kasım 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 44

Başakşehir. İlk lerin ve En lerin Şehri. Suriyeli çocuklara Başakşehir de okul. Başakşehir. Kasım 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 44 Kasım 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 44 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. İlk lerin ve En lerin Şehri Başakşehir Yeni hatların kavşak noktası Başakşehir Bilgievlerinde yeni dönem başladı Suriyeli

Detaylı

BURSA, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ NDE

BURSA, UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ NDE MARMARA FUTBOLCU, ANTRENÖR ŞİMDİDE BAŞARILI BİR BAŞKAN MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR EYLÜL 2014 - SAYI: 38 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr Darıca nın başarılı Belediye Başkanı Şükrü Karabacak

Detaylı

Sultangazi Bülteni. Altyapı Yatırımları ve Değişim. 7 Yıldızlı Pazar Alanları. Uygulama İmar Planları. Temizlikte Öncü İlçe. Hayatın Her Alanındayız

Sultangazi Bülteni. Altyapı Yatırımları ve Değişim. 7 Yıldızlı Pazar Alanları. Uygulama İmar Planları. Temizlikte Öncü İlçe. Hayatın Her Alanındayız SULTANGAZİ DE Sultangazi Bülteni Sultangazi Belediyesi Kültür Hizmetidir Altyapı Yatırımları ve Değişim Vizyon Projelerin açılışına gün sayılıyor PAZAR KÜLTÜRÜNDE YENİ VİZYON 7 Yıldızlı Pazar Alanları

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ A-TASARIMI YAPILAN PROJELER Güllerpınarı Mahallesi, İzzet Azakoğlu Caddesi, 225 adada

Detaylı

Çanakkale de. Bakan Kılıç tan Eğitim Merkezi Açıldı. Parklar Yenileniyor. Toçoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kayseri Büyükşehir

Çanakkale de. Bakan Kılıç tan Eğitim Merkezi Açıldı. Parklar Yenileniyor. Toçoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Kayseri Büyükşehir Balıkesir de Trafik Işıkları Konuşuyor Kocaeli de Deprem Çanakkale de Bakan Kılıç tan Eğitim Merkezi Açıldı Parklar Yenileniyor Bilecik e Destek 02 04 11 14 spor ن ن güncel ن ن SPOR ن ن ALTYAPI ن ن MARMARA

Detaylı

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ. Validebağ Semt Konağı na Kavuştu

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ. Validebağ Semt Konağı na Kavuştu Başlıyor... Ramazan Ayı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun 27. Sayı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ AYLIK HABER BÜLTENİ ÜCRETSİZDİR Validebağ Semt Konağı na Kavuştu A ltunizade ve Acıbadem mahallelerinin kolayca

Detaylı

Kurban alanları yine fark attı

Kurban alanları yine fark attı Ekim 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 55 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Başakşehir de Bayram huzuru... Kurban alanları yine fark attı Selman-ı Farisi Camii ibadete açıldı Başakşehir de yazlık

Detaylı

ve ölçüm sistemi Başakşehir Belediyesi nden Türkiye de bir ilk daha: Mobil sağlık tarama Türkiye nin ilk ücretsiz Özel Meslek Lisesi açıldı Kutlama

ve ölçüm sistemi Başakşehir Belediyesi nden Türkiye de bir ilk daha: Mobil sağlık tarama Türkiye nin ilk ücretsiz Özel Meslek Lisesi açıldı Kutlama Aralık 2013 I Yıl: 4 I Sayı: 45 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Başakşehir Belediyesi nden Türkiye de bir ilk daha: Mobil sağlık tarama ve ölçüm sistemi Öğretmenler Gününe Coşkulu Kutlama

Detaylı

Yaşam Merkezi Kirazlıtepe de Yükseliyor

Yaşam Merkezi Kirazlıtepe de Yükseliyor 20 Yıllık Hasret Sona Eriyor 1 991 yılında yapımına başlanan ve 20 yıldır tamamlanamaması nedeniyle mahalle halkının artık ümidini kestiği Güzeltepe Birlik Camii ne Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara

Detaylı

Bu Park Türkiye de İlk

Bu Park Türkiye de İlk Yaşasın, Türkiye - Tunus Kardeşliği Meram Belediyesi tarafından kardeş şehir ilişkileri kapsamında yaptırılan Tunus Manouba Parkı ve 25 parkın toplu açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. devamı

Detaylı

Potada destan yazdılar

Potada destan yazdılar Beyaz Masa mahallenizde Yıllardan beri vatandaşların belediyede talep ve önerilerini ilettikleri Beyaz Masa, gezici araçlarla mahallelerde de hizmet vermeye başladı. Pendik Belediyesinin 2 Beyaz Masa Aracı,

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU

T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU T.C. MUT BELEDİYESİ 2013 YILI MUT BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU SUNUŞ: Sayın Meclis Üyeleri, Değerli Halkımız; Mut Belediyesi olarak 2013 yılını da yoğun bir şekilde tamamladık. İlçemizin marka bir kent olma

Detaylı

KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU KULA BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Kula Belediyesi olarak geride kalan bir yılda önceki yıllarda olduğu gibi yine halkın istek ve dileklerini göz önünde bulundurup, kaynakların etkin ve rasyonel

Detaylı

PENDİK E İYİ GELECEK

PENDİK E İYİ GELECEK Özel Sayı Yıl: 8 Sayı: 165 NİSAN - MAYIS 2015 ÜCRETSİZDİR PENDİK E İYİ GELECEK Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, bir yıl önce başarıyla çıktığı yerel seçimler sonrasında pek çok yeni projeyle Pendik i

Detaylı

Kız İmam Hatip Lisesi ne kavuşuyor

Kız İmam Hatip Lisesi ne kavuşuyor Aralık 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 57 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Yemyeşil bir koruluğa komşu, Metro hattının yanında Başakşehir Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi ne kavuşuyor MEB den tüm

Detaylı

Başkandan KENTLERİMİZİN GELECEĞİ

Başkandan KENTLERİMİZİN GELECEĞİ Özel Sayý Ocak Yýl 34 Sayý 63 BÝRLÝK DERGÝSÝ Avrupa ya Açýlan Belediye ÝZMÝT SARAYBAHÇE Dosya: Yerel Demokraside Avrupa Boyutu OCAK Tarhan Erdem: Doðru Seçim Stratejisi Ýçin Kamuoyu Yoklamasý Þart Kent

Detaylı

Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla ekleniyor. THM sanatçısı Orhan Hakalmaz: Türkü yaşam kaynağımdır

Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla ekleniyor. THM sanatçısı Orhan Hakalmaz: Türkü yaşam kaynağımdır Haziran 2015 I Yıl: 6 I Sayı: 63 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayınıdır. KAYAŞEHİR KAPALI PAZARYERİ ŞAHİNTEPE SPOR PARKI Her Mahalleye Spor Parkı ve Kapalı Pazaryeri Projelerimize yeni tesisler hızla

Detaylı

Gelişim Akademisi. Bir sosyal merkezden de öte... Yollar Bahara Hazırlandı. Arap Baharı Kadınları Başakşehir deydi. Kültür-Sanatta Bahar Coşkusu

Gelişim Akademisi. Bir sosyal merkezden de öte... Yollar Bahara Hazırlandı. Arap Baharı Kadınları Başakşehir deydi. Kültür-Sanatta Bahar Coşkusu Nisan 2012 I Yıl: 3 I Sayı: 25 I Ücretsizdir Yollar Bahara Hazırlandı Arap Baharı Kadınları Başakşehir deydi Kültür-Sanatta Bahar Coşkusu Bir sosyal merkezden de öte... Gelişim Akademisi DÜNYAYI BİLGİ

Detaylı