5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5.6.Projenin Yaygın Etkisi TÜBİTAK 107 G 029"

Transkript

1 5.6.Projenin Yaygın Etkisi

2 Etkide bulunacağı kitle ve olguların başında Türkiye tabiatı ve Türk toplumu gelmektedir. Zira, tabii kaynak muhafazası ve sağlıklı yönetimi ile yaban hayatından kontrollü yararlanmayı düzenlemek antropojen baskının azalmasını sağlayacaktır.

3 Türkiye geneline yayılmış ve toplam yüzölçümü ülke ormanlarının % 5 ine tekabül eden 100 den fazla alanın plansız yönetimine son verilecek, Ve bu alanlar tam kapasite (fonksiyonel) kullanıma açılmış olacaktır.

4 Planlamaya zemin hazırlama amacıyla yapılan envanter ve kayıt çalışmalarının etkisiyle yılları arasında av turizmi gelirlerinde yaklaşık 25 kat bir artış kaydedildiği ve ekonomik girdinin YTL lik bir meblağa ulaştığı görülebilmektedir.

5 YGS lerde yaban hayatı yönetim planlarının yapılmasıyla oluşacak planlı faydalanma ile, av turizmi potansiyelinin bunun yüzlerce katı olabileceği, gerek Avrupa daki benzer ülkelerin gelirlerinden gerekse ülkemizdeki av kaynak potansiyelinden açıkça görülebilmektedir. Projenin nihai etkisi, potansiyel bu gelirin ekonomiye kazandırılması olacaktır.

6 fonksiyonel plan, sürdürebilirlik Oluşturulacak fonksiyonel planlar ile: Av turizminden elde edilen gelirlerin, av kaynağını tahrip etmeden, Ekoturizm ve benzeri kullanımlardan sağlanacak gelirlerin de kaynak kapasitesini zorlamadan, plan dahilinde ve sürdürebilir artışı sağlanabilecektir.

7 Proje sonucunda, YGS lerle ilgili stratejik idari ilkelerin şekillendirilmesi, Pratiğe yönelik alt yönetim planlarının oluşturulması, Diğer bütünyh alanlarına yönelik projelerin hazırlanmasının, yolunun açılacağı umulmaktadır.

8 YPR: Oluşturulan/Üretilen bilginin yayılma kanalı Son aşamasında Model plan ve YGS Planlama Rehberi şeklini alacak olan proje çıktıları, DMP yönetim birimleri yanı sıra yaban hayatı alanında çalışan araştırmacılar tarafından kullanabilecektir.

9 YPR: Kurum ve ülke bazında yönetsel verimliliğe katkı ülkemiz için bir ilk olacak YPR nin hazırlanması, YH yöneticisine üzerine gideceği kilit problem ve alanlar konusunda yardımcı olacak

10 YPR:Kaynak yöneticisine sunulan kaynak yönetim politikaları ve yeni stratejilerin oluşturulmasında sürekliliği yakalama imkanı,,, kaynak yönetimiyle ilgili alınacak kararlar ve uygulama konusunda destek sağlayacaktır. imkan

11 YGS Planlama Rehberi ile YH yöneticisi alanın ekolojik, sosyoekonomik, kültürel kaynakları/fonksiyon ları için, yönetim amaçlarını, kaynakları etkileyen yada etkileyebilecek etkenleri tanımlamakta zorlanmayacaktır.

12 YGS Planlama Rehberi, tür ve habitat bazında uygun envanter ve habitat bakım/geliştirme tekniklerini akış diyagramları olarak sunup YGS de kriterkontrol-karar-uygulama sürecini sağlayarak pratiğe önemli çapta katkı yapacaktır.

13 Sosyal çatışmayı önlemek Planlama Rehberi, aynı zamanda, ilgi grupları arasında plansız yönetimden kaynaklanan ihtilafları ortadan kaldırmaya da yarayacaktır. Yönetim planı ile halk-devlet barışması sağlanarak etkin koruma sağlanacaktır.

14 Sosyal refah ve verimliliğe katkı Kaçak kullanımlar sonucu heder olan YH potansiyeli toplum refahına hizmet edecek hale gelecektir

15 Projenin kritik önemi Projenin kritik önemi, YH planlama konusunda ülkemizdeki en önemli plan kısıtlayıcı gruplar addedilen avcı ve köylüleri, plan destekçisi durumuna getirecek modeller geliştirecek olmasıdır.

16 YPR diğer YGS lerin planlanma çalışmalarını kolaylaştıracak ve bu yöndeki alt yapının gelişmesini hızlandıracaktır. Bu sayede ortaya çıkacak işleyiş YGS lerin benzer karakterdeki diğer YH alanları ile Örnek avlak, Devlet avlağı ve Genel avlakların planlama çalışmalarını da tetikleyecektir.

17 Bu etkileşim, ülkemizin Av-Yaban Hayatı ve onun ötesinde Doğal alanların korunmasına yönelik planlama sürecini hızlandırarak Yenilenebilir Doğal Kaynakların Yönetimi ne dönük politikalar için yol gösterici olacaktır.

18 Alanların rasyonel ve fonksiyonel kullanımı, yeni YGS lerin rasyonel oluşturulmasına yardım edecek, zonlama ve bakım, konularda yönlendirme vazifesi görerek, YGS lerin yönetim planlama sürecini hızlandıracaktır

19 Proje çalışmalarının özellikle YHK sahaları, örnek avlaklar ile Devlet avlaklarında yeni araştırma çalışmalarını tetiklemesi beklenmektedir. Bakanlık av ürünü hasadını sağlayarak ekonomiye kazandırmayı hedeflediği bu alanlar için yeni Ar-Ge çalışmalarına ihtiyaç hissedecektir.

20 YGS ler ile ilgili olarak orta-uzun vadeli Ar- Ge ihtiyaçlarının neler olabileceğini tahmin etmek YH populasyonları ve habitatlarıyla ilgili bilgi akışının sağlanmasına bağlıdır. Projemiz sonunda bu bilgi akışının nasıl olması gerektiğine dair bir örnek ve İzleme Programı Formatı ortaya çıkacaktır.

21 Böylece, YHG alanlarının ekolojik karakterinde olabilecek değişiklikleri zamanında tespit edilebilecek ve gerekli müdahaleler planlanabilecektir.

22 YGS lerdeki farklı tipte habitatlar için sürdürülebilir kullanımını sağlayacak planlama ve yönetim ilkelerinin tespit edilmesi mümkün olacaktır.

23 KTK ve avcıların katılımıyla oluşacak bilgi uygulayıcıyla paylaşılarak orman Amenajman Yönetmeliği ne dahil edilebilecek, Katılımın yasal zemine oturması ve böylece gerçekleşen işbirliğinin kalıcı ve sürekli olması sağlanacaktır.

24 KTK ve avcıların katılımıyla hedeflenen sonuçların alınması halinde, proje bulguları yönetmelik bazındaki yasal düzenleme için gerekli referanslar oluşacaktır.

25 Avcıların YGS'lerdeki envanter çalışmalarına katılım potansiyelinin ve kısıtların belirlenmesi sayesinde bu tarz uygulamaları daha ileri götürmeyi hedefleyen projelerin yolu açılacaktır.

26 Proje çalışmaları; YH alanında planlı yönetim sürecine, ülkemizde planlamada katılımcılığın yerleşmesine ve katılımcılık kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulunacaktır.

27 Proje çalışmalarının üniversite-halk ve devlet-halk işbirliği kültürünün gelişmesine ve halkın kaynağı sahiplenmesine katkıda bulunacaktır.

28 DMP ile OGM arasında ormancılık ve yaban hayatı çalışmalarının koordinasyonuna ve özellikle fonksiyonel planlama çalışmalarının hızlanmasına hizmet ederek işbirliği zemini güçlendirecektir.

29 yine DMP ile OGM arasında koordinatif çalışmaların ortak yönetim planları temeline oturmasına katkıda bulunarak, örnek oluşturacaktır.

30 Henüz hayata geçirilemeyen çok amaçlı planlamanın uygulamaya konulmuş bir örneğini oluşturacağı için, sadece yaban hayatı değil ormancılık alanında da çok yönlü faydalanmanın önünü açacaktır.

31 YGS lerin fonksiyonel planlamasıyla, OGM tasarrufundaki işletme ormanları için fonksiyonel planlama (Çokyönlü Orman Amenajman Planları)'nın yolu da açılmış olacaktır.

32 Proje sürecindeki tertip edilecek çalıştay, konferans gibi etkinlikler, Bakanlık (OGM ve DMP) elemanlarının fonksiyonel planlama ve orman kaynaklarının YH odaklı işletilmesi konularında gelişmesini sağlayacaktır. YH+odun üretimine imkan veren tekniklerin tanıtılacağı kitap veya broşürler ile Çevre ve Orman Bakanlığı nın bu yöndeki talep ve ihtiyacı karşılanmış olacaktır.

33 YGS lerde/civarında yaşayan halkın arazi kullanımına dair politika Uygulayıcı için, YGS ler içinde veya bitişiğinde yaşayan halkın alana zarar vermeden kalkınmasına imkan verecek arazi kullanım politikası geliştirilmesine katkı,,,

34 Ve böylece, YGS lerin, içinde ve çevresinde yaşayan onbinlerin planlı kullanımına açılması sağlanacaktır.

35 Yerel ve milli ekonomiye katkı Yönetim planı olmadığından ormancılık faaliyetinin yapılamadığı YGS içindeki ormanların faydalanmaya açılması sağlanacaktır.

36 Katılım modelleri, orman köylüsünün orman kaynakları üzerindeki baskısının azaltılmasına yönelik yeni açılımlar ve politikaların oluşturulmasına katkıda bulunacaktır.

37 Katılımcı modellerin hayata geçirilmesi ve hatta proje sürecindeki uygulamaları, HS ile ilişkili yerel halkta katılım kültürünün oluşmasını ve doğa koruma bilincinin gelişmesini sağlayacaktır.

38 YGS ler merkezinde gelişecek bu etkinin YGS yerel halkı vasıtasıyla orman köyleri ve yerel avcı populasyonu üzerinden çevre yerleşimlere doğru yayılması beklenmektedir.

39 proje sürecinde gerçekleştirilecek çalıştay, panel benzeri aktiviteler; biyolojik mücadele, organik tarım, YH ve ekolojik denge konularında yerel halkın bilgilenmesini sağlayacağı için YGS üzerinden toplumun çevre bilincinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.

40 Proje sonuçlarının yaygınlaşmasını sağlayacak en önemli nokta, bu projenin, Türkiye YH Master Planı nın ayaklarından birini oluşturacak olmasıdır. Böylece, projenin, YH Master Planı üzerinden Türkiye YH alanlarının tamamına yayılacak bir etki hasıl edeceğini söylemek mümkündür.

41 yaban hayvanı yerleştirme çalışmalarına rehberlik Eski yıllardaki akibeti bilinemeyen yaban hayvanı yerleştirme teşebbüslerine karşı, tekniğine uygun yapılacak ve sonuçları izlenecek bir yerleştirme çalışması Alageyiğin kurtarılmasına kritik bir katkı yapacak ve diğer YGS'ler ve diğer yabani türler konusunda uygulamaya ışık tutacaktırṫübitak 107 G 029

42 YH odaklı bir planlamada, doğa turizminin yerini belirlemek (Yönetsel verimliliğe katkı) YH odaklı bir planlamada, doğaturizm potansiyelinin nasıl değerlendirilebileceğine dair bir yöntem gelişmiş olacak, bu hem Kurumun (DPM) kaynak yönetimi alanındaki önceliklerini belirlemesine yardımcı olacak hem de diğer YGS ler için kılavuzluk rolü oynayacaktır.

43 Rekreatif ve estetik değerlerin ortaya çıkarılması ile ekoturizm/doğa turizmi kapasitesinde artış sağlanacaktır

44 Yeni gelir kaynağı, yeni girdiler Av potansiyelinde planlı artış ve faydalanma, yerel halka yeni gelir kaynağı oluşturacaktır. YH sahalarında uygulanabilir özellikte bir rekreasyon ve doğa turizmi/ekoturizm modelinin oluşturulması ile bu sahaların ülke ekonomisine daha fazla girdi sağlanacaktır.

45 Oluşturulacak Plan Modeli ile turizm bölgelerine yakın YGS ler, kitle turizminin tahribatı ve olumsuz etkilerinden kurtarılabilecek, çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunulacaktır.

46 Doğal çevrenin sürdürülebilirliğinin, kültürel çevre ile dengelenmesi sağlanacaktır.

47 Özel sektör ve avlak işletme Bakanlıkça özel sektöre verilecek avlakların işletmesinde, bunların da örnek alacağı bir avlak işletme modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Yani, YGS yönetim plan modeli ile ortaya konacak yenilik unsurlarının, ticari firmaları da ilgilendirecek yönleri bulunmaktadır.

48 Ar-Ge bulguları ile yeni organizasyonel yaklaşımlar konusunda rehberlik işletilen sahanın potansiyelinin kullanım şekillerini gösterecek,.. alana ait yeni ürün veya hizmetlerin planlanmasına yönelik organizasyonel yaklaşımlar konusunda rehberlik edecek Ar-Ge bulguları ortaya çıkacaktır.

49 Çeşitli disiplinlerden farklı araştırmacılar, projede, kendi alanlarına ait öngördükleri bilimsel araştırma yöntemleriyle yeni deneyimler kazanacaklar,

50 Yaban hayatı elemanı /tabii kaynak yönetimi alanında istihdam edilecek elemanların hangi formasyona sahip olması gerektiği konusunda, daha gerçekçi değerlendirme yapma imkanı bulabilecektir.

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 2* Ulusal Su Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi

EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi 2011 TÜBİTAK Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı EK 3* Ulusal Gıda Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi * BTYK 23. Toplantısı nda Başbakan ın Himayeleri Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI

EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI EKO-VERİMLİLİK PROGRAMI İçindekiler Ulusal Temiz Üretim/Eko Verimlilik Programı ------------------------------------------------------------------ 1 Program ile Ne Amaçlanmaktadır? -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU

ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekreteryası ETKİN KORUNAN ALAN SİSTEMLERİNE DOĞRU Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Korunan Alanlar İş Programı Uygulama Kılavuzu WWF-Türkiye kimdir? WWF-Türkiye (Doğal Hayatı

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI TÜRKİYE DÜNYA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ZİRVESİ ULUSAL HAZIRLIKLARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ULUSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Raportör Doç. Dr. Murat Türkeş

Detaylı

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ

KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ KURAK VE YARIKURAK ALAN YÖNETİMİ ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRGESİ Birçok bilim insanının yapmış olduğu iklim sınıflamasına göre ülkemiz genelde kurak, yarı kurak ve yarı nemli iklim kuşağında yer almaktadır.

Detaylı

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER

KİTAPÇIK 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER KİTAPÇIK 2013 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER 10 SORUDA HİDROELEKTRİK SANTRALLER Hidroelektrik santrallerin çevreye etkisi yok mu? Yenilenebilir her zaman sürdürülebilir midir? HES yapmazsak suyumuz

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

PROJE UYGULAMA EL KİTABI

PROJE UYGULAMA EL KİTABI f MURAT NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ PROJE UYGULAMA EL KİTABI Mart 2013, ANKARA i İÇİNDEKİLER SAYFA PARA BİRİMİ EŞDEĞERLERİ AĞIRLIK VE ÖLÇÜ BİRİMLERİ KISALTMALAR vi vi vii BÖLÜM A: PLANLAMA 1 I.

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

43 2. EYLEM PLANI 1. PLANLAMA Destinasyon Bazında Planlama 1 Uzmanlaşmış turizm merkezleri ve turizm türlerinin entegre olacak şekilde planlanması Turizm Merkezi (TM), Turizm Kenti (TK), Kültür ve Turizm

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif

Türkiye de Suyun Durumu ve Su Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Çevresel Perspektif İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği-Türkiye Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Doğa Koruma Merkezi Yaşama Dair Vakıf Yazarlar: Çağrı B. Muluk Bahtiyar Kurt Ayşe Turak Arda Türker Mehmet

Detaylı

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu

Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Eğitim Ġhtiyaç Analizi Taslak Raporu Valiliklerde AB işleri için Kapasite Oluşturulması

Detaylı

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ

1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ ii iii 1/25.000 ÖLÇEKLİ KIRKLARELİ İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN HÜKÜMLERİ PLANLAMA YAKLAŞIMI Bu Plan, 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı doğrultusunda İl bütününde

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

1.2 Çalışma Programı. Giriş

1.2 Çalışma Programı. Giriş 1.2 Çalışma Programı Giriş Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu na giden süreçte tartışılan ve üyelerimizin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gören yaklaşımdan hareketle

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ HAVAALANI TERMİNAL BİNALARINDA YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ M. Cemil ACAR Havaalanları Daire Başkanı (Yüksek Mimar) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları Havaalanları Daire Başkanlığı Sivil Havacılık Genel

Detaylı

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara

Tüketicinin Korunması TABANA YAYILMA. Finansal. Ürün ve Hizmetlere Erişim. Eğitim. M, FİNANSAL Ankara Finansal Tüketicinin Korunması Finansal Ürün ve Hizmetlere Erişim FİNANSAL TABANA YAYILMA Finansal Eğitim FİNANSAL ERİŞİ M, FİNANSAL EĞİTİM, FİNANSAL TÜKE ETİCİNİN KORUNMASI STRATEJİSİ VE EYLEM PLANLARI

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 18 Aralık 2018 GENEL ÇERÇEVE Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200 ü yerelden, 10.000 i aşkın kişi ve kurum

Detaylı