YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ ( ARASI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (1945-1950 ARASI)"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ ( ARASI) Gökhan ÖLKER DOKTORA TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK Bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından numaralı Doktora tez projesi olarak desteklenmiştir. Konya 2011

2 ii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallaraa özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallarr çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarınınn eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsell kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Gökhan ÖLKER

3

4 iv Ön Söz Ötekinin dilini öğrenme ve kendi dilini öğretme faaliyetlerini gerçekleştirme süreçleri içerisinde sayısız dil çalışmaları yapılmıştır. Sözlükler, dilbilgisi kitapları, konuşma kılavuzları gibi eserler hep kendi dilini veya ötekinin dilini öğrenme veya öğretme çabaları içerisinde ortaya konulmuştur. Bunlar arasında sözlükler önemli bir yer tutar. Sözlükçülük çalışmaları günümüze doğru geldikçe daha özellikli bir hâl almıştır. Sadece kelimelerin sıralanmasından öteye, göstergenin niteliklerine göre eş anlamlılar, zıt anlamlılar, kavram alanlı vb. çeşitli sözlükler ortaya konulmuştur. Bunlar arasında bir dili kullananların, o dilin kelimeleri arasında sıklık yönünden tercihlerini yansıtan sıklık sözlükleri de yerini almıştır. Biz de bu çalışmalara Türkçe tarafından bir katkıda bulunmak amacıyla yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğünü hazırlamayı uygun gördük. Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü ilk defa Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü adıyla 2003 yılında İlyas GÖZ tarafından hazırlanmıştır. Çalışma materyal olarak yılları arasını kapsamaktadır. Yani çalışmaya dâhil edilen eserlerin ilk basım tarihi belirtilen yıllar aralığındadır. Bu çalışmada Göz, kelimelik bir yazılı materyali değerlendirmiştir. Bu bir milyonluk metin işlemlerden geçirildikten sonra maddelik bir sıklık sözlüğü ortaya çıkmıştır. Biz de Göz ün bu çalışmasını göz önünde bulundurarak, elli yıl öncesindeki yani yılları arasındaki yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğünü hazırlamaya karar verdik. Bu dönemi Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçişin tamamlandığı, Türk dil devriminin yerleşmeye başladığı, Türkçenin tabii seyrine oturduğu dönem olarak da gösterebiliriz. Yine bu dönemde siyasi hayatta meydana gelen çok partili sisteme geçiş, beraberinde basın ve diğer yayınlarda bir rahatlamayı getirmiştir. Bütün bu sebeplerden dolayı çalışmamıza kaynak olarak yılları arasındaki yazılı materyaller seçilmiştir. Çalışmanın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

5 v a yılları arasındaki yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğünü hazırlamak, b. Ortaya çıkacak malzemeyi Göz tarafından hazırlanan ( )Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü ile karşılaştırarak çıkacak sonuçları değerlendirmek, c. Elli yıllık bir süreçte Türkçenin kelimeler ve kelime sıklığı temelinde geçirmiş olduğu değişimi yazılı kaynaklardan yola çıkarak ortaya koymak. d. Geçmişe dönük bir çalışma yaparak günümüz araştırmacılarına kaynak eser hazırlamak, e. Bu alanda yapılacak diğer çalışmaların da değerlendirilmesiyle birlikte Türkçe öğretiminde ihtiyaç duyulan Temel Türkçe Sözlük ün alt yapısını oluşturmak, f. Türkçe öğretiminde hazırlanacak olan kitaplara kaynak oluşturmak. Meşakkatli bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış olan eserin, amaçlarına ulaşması ve kendinden sonra yapılacak olan bu tarz çalışmalara katkıda bulunması en büyük dileğimizdir. Böyle bir çalışmaya beni yönlendiren ve yardımlarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN a teşekkürü bir borç bilirim. Doktora çalışmamın başından sonuna kadar yanımda olan, yaptığı yardımlarla tezle ilgili sorunlarıma çözüm bulan, danışmanım Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK E şükranlarımı sunarım. Gökhan ÖLKER

6 v T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Tezin Adı Adı Soyadı Ana Bilim / Bilim Dalı Danışmanı Gökhan ÖLKER Numarası: Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili Yrd. Doç Dr. Rıdvan ÖZTÜRK Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğüü ( Arası) ÖZET Bütün dillerde kullanım açısından öne çıkan kelimeler vardır. Bu kelimeler dili kullanıcılarınn eğitim durumundan yaş gruplarına kadar birçok faktörden etkilenir ve kullanıcılar arasında farklılık gösterir. Kelime sıklığı, bir dilde kullanılan kelimelerin kullanım sıklığını ortayaa koyan çalışmalardır. İlyas Göz tarafından 2003 yılında Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü hazırlanmıştır. Göz, çalışmasında yılları arasındaki Türkçenin yazılı materyallerini esas almıştır. Biz de buradan hareketle yılları arasındaki Türkçenin yazılı materyallerini esas alan bir kelime sıklığı sözlüğü oluşturmayı amaçladık. Bu sayedee Türkçeninn elli yıllık bir dilimde ne gibi değişmeler gösterdiğini ortaya koyduk. Ayrıca Türk dil devriminin yerleşmeye başladığı Türkçenin tabii seyrine oturduğu dönem olarak da yıllarını gösterebiliriz. Yine bu dönemde, siyasi hayattaki çok partili sistemee geçiş de basın ve diğer yayınlarda bir rahatlamaa ve artış sağlamıştır. Çalışmamız sözlük ve sözlükçülük hakkında bir girişle başlamaktadır. Daha sonra çalışmada uygulanan metodun da anlatıldığı bir değerlendirme yazısı bulunmaktadır. Değerlendirmenin sonuna sözlükte geçen birleşik yapıların ve eşş sesli kelimelerin olduğu iki ek liste konmuştur. Geniş bir Kaynakçadan sonra önce alfabetik, daha sonra da sayısal sıralı olmak üzere yazılı Türkçeninn Kelime Sıklığı Sözlüğü ( arası) oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sözlük, Sözlük Türleri, Kelime Sıklığı, Sıklık Sözlüğü.

7 vi T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsüü Müdürlüğü Öğrencinin Tezin İngilizce Adı Adı Soyadıı Ana Bilim / Bilim Dalı Gökhan ÖLKER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili Numarası: Danışmanı Yrd. Doç. dr. Rıdvan ÖZTÜRK All languages have featured words in view of using. These words are affected Word Frequency Dictionary of Written Turkish (Between ) SUMMARY by many factors as language users' educational status as well as age groups and it vary among language users. Word frequency, is studies that demonstrate frequency of usage of the words used in a language. Word Frequency Dictionary of Written Turkish was prepared by İlyass Göz in Göz based on written materials of Turkish in between in his study. From tihs point of, we aimed to create a word frequency dictionary that based on written materials of Turkish in between In this way, we produced to occurred what sort changes in a fifty years period of Turkish. Also we can indicate to period of when Turkish language revolution has been began to settle and Turkish has been gotten natural situation. Besides in this period, transition to multi- party system in politicall life has ensured to increase and relaxation in the press and other publications Our study begins with an introduction about the dictionary and lexicography. Then, there is a assessment writing that has described method was used in study. The two additional lists having compound structure and homonym in dictionary was placed to the end of assessment writing. After a comprehensive bibliography, Word Frequency Dictionary of Written Turkish (between ) was created to be first alphabetically then numerical sequent. Key Words Dictionary, Dictionary Kind, Word Frequency, Frequency Dictionary

8 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLİMSEL ETİK SAYFASI... ii TEZ KABUL FORMU... iii ÖNSÖZ... iv ÖZET... v SUMMARY... vi 1.GİRİŞ Sözlük ve Sözlükçülük Sözlükçülük Tarihi Türk Sözlükçülük Tarihi Karahanlı Dönemine Ait Sözlükler Harezm-Kıpçak Dönemine Ait Sözlükler Çağatay Dönemine Ait Sözlükler Osmanlı Dönemine Ait Sözlükler Cumhuriyet Dönemine Ait Sözlükler Sözlük Yapma İlkeleri Sözlük Türleri Kelime Sıklığı Sözlüğü Kelime Sıklığının Faydaları DEĞERLENDİRME Yöntem Materyalin Seçimi Havuzun Oluşturulması Sonuç Birleşik Yapılar Birleşik Yapılar Listesi (Sayısal Sıralı) Eş Sesli Kelimeler Eş Sesli Kelimeler Listesi (Alfabetik) KAYNAKÇA YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (Alfabetik) YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (Sayısal Sıralı) ÖZGEÇMİŞ

9 1 1. GİRİŞ 1.1.Sözlük ve Sözlükçülük Bir dilin düşünce ve kültür zenginliğini ortaya koyan, dilin söz varlığını gelecek nesillere aktaran önemli kaynaklardan biri sözlüklerdir. Dil öğreniminin de vazgeçilmez kaynakları olan sözlükler ve sözlükçülük üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Sözlüğün birçok tanımı vardır. Ancak genel hatlarıyla sözlükler, belirli bir amaç doğrultusunda ve bu amaca uygun kurallar çerçevesinde, bir veya birkaç dilin kelimelerini, kelime gruplarını veya daha büyük birimlerini dizgisel bir biçimde ortaya koyan söz varlığı çalışmalarıdır. Sözlük çalışmalarını konu edinen bilim dalına ise sözlük bilimi (leksikografi, lexicography) adı verilmektedir. Sözlükçülük Türkçe Sözlük te sözlük yazma veya hazırlama işi, sözlük yazarlığı, lügatçilik olarak tanımlanmaktadır. Sözlük bilimi de aynı şekilde sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi olarak tanımlanmaktadır (TDK 2009: 1806). Sözlük bilimi, bir dilin ya da karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya koymaya yönelen, bu amaçla yöntemler koyarak uygulama yolların gösteren bir bilim dalıdır (Aksan, 2003: 69). Sözlük bilimi bir ya da daha çok dildeki söz varlığında ve kelime birleşimindeki birimleri gözleme, derleme, seçme ve betimleme ile uğraşan, uygulamalı dil biliminin bir dalıdır. Sözlük bilimi bu etkinliğin temelini oluşturacak kuram ve yöntemlerin geliştirilmesi ve betimlenmesi ile de uğraşır. Açıkçası üstsözlükbirim diyebileceğimiz sözlük yapımının kuramsal çerçevesi de sözlük biliminin kapsamı içindedir (Kocaman, 1998: 111). Leksikografi ise Eski Yunanca kökenli lexikográphos sözüne dayanmaktadır. Sözlük anlamındaki lexikón ile yazmak anlamındaki gráphien sözlerinin birleşmesinden oluşan bu kelime Fransızcaya lexicographie biçiminde geçmiştir. Türkçedeki leksikografi de Fransızcadan alınan bir kelimedir. Bunun yanında

10 2 Latinceden gelen dictionarium ve türevleri ile yine glossary terimleri sözlük anlamında kullanılan diğer kelimelerdir (TDK, 2009: 168). Sözlük, sözlükçülük, sözlük bilimi gibi terimler dilimizin söz varlığına yakın zamanda katılmıştır. Atatürk ün başlattığı dil devrimi ile pek çok alanda olduğu gibi dil bilgisi ve dil bilimi alanlarında da Türkçe terim türetme çalışmaları yürütülmüştür. Azerbaycan, Türkmen ve Uygur Türkçelerinde sözlük, Kazak Türkçesinde sözdik, Kırgız Türkçesinde sözdük biçimlerinde kullanılan sözlük terimi benimsenmiş, söz kökünün türevi olarak dilimizin söz varlığına kazandırılmıştır. Türkçenin kaynaklarıyla türetilen bu terimlerin öncesinde dilimizde Arapçadan alınan lügat, kamus, tuhfe, mucem kelimeleri kullanılmaktaydı (TDK, 2009: 165) lara gelinceye kadar ülkemizde sözlük kelimesi kullanılmaz. Genelde lugat ya da kamus kelimeleri sözlük karşılığı kullanılır de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulduktan sonra Lûgat ıstılah kolu başı Celâl Sahir (Erozan) ın önerisiyle sözlüklere sözlük kelimesi öneri olarak girer ve kullanılmaya başlar (Ölmez, 1998a: 109). 1.2.Sözlükçülük Tarihi Dünyada ilk sözlüğün nerede hazırlandığı, hangi dili temel aldığı konusunda bir bilgimiz yoktur. Bildiklerimiz ancak bize kadar gelebilen yapıtlara dayanıyor. Bugünkülere benzer ilk sözlük olarak İskenderiye müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes in hazırladığı yapıt anılır. Yunancada seyrek kullanılan ve açıklaması güç kimi kelimeleri bir araya getiren bu çalışmada tanımlara da yer veriliyordu. 1. yüzyılda İskenderiyeli Pamphilus un daha önceki çalışmalara dayanan, 95 kitaptan oluşan Yunanca sözlüğü, Latinlerde Marcus Verrius Flaccus ün yapıtı anılması gereken örneklerdir. (Aksan, 2003: 69) MÖ III. bin yılın son dönemlerinde Sümerlerin giderek Sami kökenli Akadlarca asimile edilmesinin bir sonucu olarak Sümerli âlimler bilinen en eski sözlükleri hazırlamaya girişmişlerdi. Sami fatihler yalnızca Sümer yazısını ödünç almakla kalmadılar, Sümerce konuşma dili olmaktan çıktıktan sonra da üzerinde

11 3 çalışıp taklit ettikleri Sümer edebî eserleri hazinesine kondular. Bunun için de Sümerce kelime ve deyimlerin Akadcaya çevrildiği sözlüklere pedagojik bir gereksinim doğdu (Kramer, 1999: 25). Çinlilerde dil üzerine çalışmalar MÖ XI. yüzyıla kadar geriye gitmektedir. Ku We Yang adlı bir Çinlinin Yu Pi En ve Şi Wo Wan adlı bir Çinlinin de Hu Şin adıyla bir sözlük yazdığı bilinmektedir. Hintliler lügat ilmiyle tanıştıkları zaman Sanskritçe kelimeleri harf sırasına göre tertip etmişler; tertip sitemini de harflerin mahreçlerine göre düzenlemişlerdir. Hintlilerin ilk sözlükleri Amarakumda adıyla meşhur Amarastha dır. 6. yüzyıldan önce yazılan bu sözlük müteradif kelimeler ile müzekker ve müennes isimleri ihtiva eder (Öz, 1996: 1-2) 1. Latincede sözlük anlamına gelen dictionarrium kelimesini Konstanz piskoposu Salomon 9. yüzyılda ansiklopedi anlamında kullanmıştır (Dictionarrium Universale [Evrensel Sözlük]). Bu tarihten sonra gerek Batı gerekse Doğu dünyasında birçok önemli sözlük ya da ansiklopedik sözlük hazırlanmıştır (GH, 1993: 3809). Felsefe ve filoloji ilişkisinden bahsederek eskiçağ sözlükçülüğü hakkında önemli bilgiler veren Yıldız ın Eskiçağın Başvuru Eserleri ve Eskiçağ Sözlükçülüğü ve Sözlükleri adlı çalışması da bu konu hakkında ayrıntılı bilgi arayanların başvurabileceği bir kaynaktır (Yıldız, 1998: ). Dilin belagat ve fesahati açısından mükemmel bir örnek olan Kuran-ı Kerim gramer ve edebî yönden Arapçanın bütün özellik ve inceliklerini içeren muhtevasıyla dil ve edebiyata dair çalışmaların ilk hareket noktası ve kaynağı olmuştur (Öz, 1996: 2). VIII. yüzyılın ortalarından itibaren ilk lügat müellifleri tarafından farklı amaçlarlar yazılmış ve muhtevalarına göre Garibü l-kur an, Lügatü l-kur an, El-vücuh ve n-nezair, Garibü l-hadis ve En-Nevadır adı verilmiş sözlükler telif edilmiştir (Öz, 1996: 5). Farablı Ebu Nasr İsmail Cevherî nin (öl. 1010) Tac-ül- Lüga ve Sihah-ül Arabiye si Arapça sözlükler arasında önem taşır. İran asıllı Arap 1 Hintlilerin gramer ve sözlük çalışmaları hakkında daha geniş bilgi için bk. İtil, Abidin: Sanskrit Kılavuzu. Ankara 1963: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları.

12 4 dilcisi Ebu Tahir Muhammed bin Yakub Firuzabadi nin ( ) Kamüs-ül- Muhit adlı arapça sözlüğü 60 ciltten oluşur (Aksan, 2003: 70). Hicri V. asır şairlerinden Katran-i Tebriziye nispet edilen Lügat risalesi ile çağdaşı Esedî-i Tûsî nin Lügat-i Fürs adlı Farsça sözlüğü dışında, Fars leksikografisine dair ciddi ve ilmî çalışmalar, Timurlu sultanlarının teşvikiyle XV.- XVI. yüzyıllarda Hindistan sahasında telif edilmiş Farsça sözlüklerle başlar. (Öz, 1996; 20) 2 Sözlük kelimesi 1925 te John Garland tarafından ilk kez kullanılmış, bu yüzyıla gelinceye kadar birkaç önemli köken bilgisi sözlüğü de hazırlanmıştır. Özellikle P.S. Pallas ın 285 kavramı temel alarak 200 Asya ve Avrupa dilinde bu kavramların karşılıklarını verdiği ve 1787 de basılan Linguarum Totius Orbis, Vocabularia Comparativa adlı çalışması ile Adelung ve Vater in yılları arasında yayınlanın 4 ciltlik Mithridates adlı çalışmaları da 500 kadar dilde belli cümlelerin karşılıklarını kapsayan içeriğiyle önemli eserlerdendirler (Aksan, 2003: 70). Bunların yanında Batıda tek dilli olarak hazırlanan Henry Cockerman ın 1623 te yayımlanan The English Dictionaire ve The Oxford Dictionary ( ) adlı İngilizce sözlükleri, Crusca Akademisinin hazırladığı İtalyanca Vocabulario (1612), Kraliyet Akademisinin hazırladığı İspanyolca Diccionario de la Lengua Cestallana ( ) ve Maximilien Paul ile Emil Litre nin Fransızca Dictionnaire de la Français (1873) adlı çalışmalar da akla ilk gelen sözlüklerdendir (Eminoğlu, 2010: 9). Sözlükçülükte en önemli aşama XIX. yüzyılda gerçekleşmiştir. Almanya da, sözlük biliminin kurucusu sayılabilecek olan Jacob Grimm ile kardeşi Wilhelm Grimm, ilk cildi 1854 te, Leipzig te yayımlanan Alman Sözlüğünü (Deutsches Wörterbuch) hazırlamaya başlamışlardır. 16 büyük cilt olarak çıkarılması düşünülen bu büyük oylumlu yapıt birkaç cildi yayımlandıktan sonra birçok bilginin çabasıyla, 1961 de bitirilebilmiştir. En eski kaynaklardan başlayarak bir kelimenin, geçtiği 2 Ayrıntılı bilgi için bk. Öz, Yusuf: Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler. Ankara 1996: Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara (Basılmamış Doktora Tezi).

13 5 metinlerdeki biçimini ve anlamını, değişik lehçe ve dillerdeki değişkelerini, her türlü kullanımını ve içinde geçtiği söz öbeklerin veren bu çalışma, bundan sonraki çalışmalara örnek olmuştur (Aksan, 2003: 71) Türk Sözlükçülük Tarihi Çin kaynaklarına göre, Çinlilerden Türkçeyi bilen birisi (Liu Shih-ch ing) Nirvâna Sûtra yı Orhun Türkçesine çevirmiştir. Hatta bu Türkçeye ait bir sözlük bile mevcuttur (Caferoğlu, 1984: 110). Türk sözlükçülüğünün kuruluşu asıl Karahanlı dönemine rastlamaktadır. Türklerin İslamiyet i kabulüyle Türkler için yeni bir kültür dairesi oluşmuştur. Bu çerçevede oluşturulan sözlükler Arap sözlük hazırlama ekolleri temelinde hazırlanmıştır. Türk sözlükçülüğüne geçmeden önce kısaca Arap sözlük ekolleri hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Arap sözlükçülüğünde sözlük düzenleme yöntemi ve ilkelerinin farklılığından dolayı beş ayrı ekol ortaya çıkmıştır. a. Mahreç ve Taklip: Bu ekole mensup olanların hepsi, Arapça kelimeleri ilk harflerinin mahreç sırasına göre düzenlemişlerdir. Kurucusu Arap dilcisi Halil bin Ahmed (öl. 791), eseri de Kitâbu l-ayn dır. b. Özel Alfabetik Düzen: Bu ekole giren sözlüklerin her birinde uygulanan yöntem değişik olmakla beraber, kelimeler önce muzâ af, sünâ î ve mülhakâtı (ilaveleri), sülâsî ve mülhakâtı şeklinde asli harflerine göre bablara bölünmüş, bablarda yer alan kelimeler de hemze den ye ye kadar alfabetik sırada düzenlenmiştir. Ekolün kurucusu İbnu Dureyd (öl. 933), eseri Cemheretu l-luga dır. c. Kafiye Düzeni: Bu ekolde kelimeler, mücerret köklerinin son harfleri dikkate alınarak alfabetik şekilde sıralanmış ve kelimenin asil kökünün son harfine de bab adı verilmiştir. Kurucusu hakkında tartışmalar bulunmakla beraber, bu ekolü geliştiren, ekolün ilk orijinal ve en sağlam eserini yazan Türk asıllı el-cevherî dir. Eseri Tâcu l-luga ve Sıhâhu l- Arabiyye dir. d. Alfabetik Düzen: Bu ekolde düzenlenen sözlüklerin ortak özelliği kelime kökleri birinci, ikinci, üçüncü vs harflerine göre hemzeden başlayarak ye

14 6 harfine kadar alfabetik bir düzende dizilmiş olmasıdır. Bugünkü modern Arap sözlükçülüğünün de bağlı bulunduğu bu ekolün öncülüğünü Esâsu l-belâga adlı Arapça sözlüğüyle Türk bilgini Zemahşerî (öl.1144) yapmıştır. e. Tematik: Bu ekolde düzenlenen sözlüklerde, sözlükçüler kelimeleri anlamlarına ve ait oldukları konulara göre bablara, babları da gerektiğinde birtakım ikinci bölümlere ayırarak bir konu etrafında toplamışlardır. Bu ekolün kurucusu el-garîbu l-musannaf ın sahibi Ebu Ubeyd el-kasım bin Sellam dır (öl.838). (Yavuzarslan, 2009: 1) Karahanlı Dönemine Ait Sözlükler Dîvânü Lûgati t Türk: Türk sözlükçülük tarihi Kaşgarlı Muhmud un XI. yüzyılda kaleme aldığı Dîvânü Lûgati t Türk adlı çalışmayla başlamaktadır. Kaşgarlı nın bu eseri bir sözlük olmanın yanında bünyesinde dil bilgisi kuralları içeren, verdiği örneklerle dilin söz varlığını ortaya koyan geniş kapsamlı bir çalışmadır. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazıldığı için iki dilli bir sözlüktür. Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed tarafından 1072 Ocağında yazılmaya başlanmış, 1077 Ocağında bitirilmiştir. Mahmud eserini Abbasi halifesi Ebü l-kasım Abdullah a sunmuştur. Eserin malzemesi Türk dünyasından toplanmış, Bağdat ta kitap hâline getirilmiştir. Eserin tam adı Kitâbü Dîvânı Lügati t-türk tür. Türk Dillerini Toplayan Kitap demektir (Ercilasun, 2009: 314). Kaşgarlı Mahmud, Türk asıllı Arapça sözlük yazarı Fârâbî nin Dîvânu l- Edeb de uyguladığı kalıp ve uyak ekolünü, Türk dilinin ses yapısını dikkate alarak geliştirmiş ve ilk Türk sözlükçülüğü ekolünü de kurmuştur. Ancak Kaşgarlı nın başlattığı sözlük çalışmalarının, daha sonraki bilginler tarafından sürdürülmemesi, sözlükçülük tarihimiz açısından büyük bir kayıp olduğu gibi Türk dilinin söz varlığının tespiti açısından da büyük bir eksikliktir. Kaşgarlı Mahmud dan sonra, Türk sözlükçülük alanında onun kurduğu ekolden habersiz ve farklı olarak Harezm ve Kıpçak sahasında gerek Türk gerekse Arap bilginler tarafından Türk dilini öğrenmek ve öğretmek amacıyla çeşitli tarzlarda sözlükler oluşturulmuştur (Yavuzarslan, 2009: 6).

15 Harezm - Kıpçak Dönemine Ait Sözlükler Mukaddimetü l-edeb: Mukaddimetü l-edeb Mahmud b. Ömer Ez-Zemahşerî tarafından yılları arasında yazılmış, Arapça öğrenmek isteyenlerin kolaylıkla kullanabilecekleri şekilde hazırlanmış, Arapça kelime ve kısa cümlelerden ibaret olan pratik bir sözlüktür (Yüce, 1993: 7). Hilyetü l-lisân ve Hulbetü l-beyân: XV. yüzyılda İbni Mühenna tarafından yazılmış olan bu eser üç bölümden oluşmaktadır; Arapça-Farsça, Arapça-Türkçe ve Arapça-Moğolca. Sözlüğün Türkçe kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde isim çekimleri, edatlar ve fiillerin geçmiş zaman çekimleri verilmiştir. İkinci bölümde ise basit isimler Arapça Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmiştir (Yavuzarslan, 2009: 7-8). Tibyânü l-lügati t-türk Alâ Lisani l Kanklı: Sadece diğer eserlerde adını gördüğümüz bu eser günümüze ulaşamamıştır (Yavuzarslan, 2009: 8). Codex Cumanicus: XV. yüzyılda Kuman Türklerinden İtalyan tüccarlar ve Alman rahipler tarafından derlenmiş, sonradan bir araya getirilen iki ayrı defterden oluşmaktadır. Alman bölümü ve İtalyan bölümü olmak üzere iki bölüm hâlindedir. İtalyan bölümü 55 varaklık olup biri alfabetik, diğeri anlam gruplarına göre ayrılmış iki sözlükten oluşmaktadır. Alman bölümü ise 27 varak olup, sözlüğün yanında manzum ve mensur metinler de mevcuttur (Demirci, 1998: ). Kitâbü l-idrak li Lisâni l-etrâk: Memlük sahasında Türk dilinin önem kazandığı bir devirde ünlü Arap filolog Ebu Hayyân Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyân Al-Gırnatî (Al-Endulusî) tarafından Mısır-Suriye sahasında konuşulan Türk dilini incelemek amacıyla yazılmış sözlük ve gramer kitabı olan Kitabü l-idrâk, Türk dilinin en eski sözlük ve gramer kitaplarından biridir. Eser, Mısır-Kahire de 20 Ramazan 712 (18 Aralık 1312) yılında, perşembe günü tamamlanmıştır. Eserin Ebu Hayyân tarafından yazılmış orijinali elimizde değildir (Özyetgin, 2001: 41). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî: XIII. yüzyıla ait olan bu eser 28 Ocak 1245 tarihinde Mısır da Konyalı Halil b. Muhammed b. Yusuf

16 8 tarafından yazılmış veya istinsah edilmiştir. Eser 76 varak olup kelime çeşitlerine göre düzenlenmiş dört bölümden oluşmaktadır (Demirci, 1998: 146). Ed-Dürretü l-mudiyye fi l-lügati t-türkiyye: Memlükler döneminde ( ), Türkçeyi öğretmek amacıyla sözlük türünde kaleme alınan eserlerden bir de Ed-Dürretü l-mudiyye fi l-lügati t-türkiyye dir. Türk dilinin parlayan incisi anlamındaki başlığı taşıyan bu eserin orijinal yazması Floransa daki Medicea Bibliotheca Laurenziana da Orient 130 numara ile kayıtlıdır (Toparlı, 2003: V). Bunların dışında Harezm-Kıpçak sahasında Et-Tuhfetü z Zekiyye fi l-lügati t- Türkiyye, Bülgatü l-müştâk fî Lûgati t-türk ve l-kıfçak ve El-Kavânînü l-külliyye li- Zabti l-lügati t-türkiyye adlı sözlüklerde mevcuttur Çağatay Dönemine Ait Sözlükler Abuşka Lügati: XVI. yüzyıl başlarında Anadolu da yazılmıştır. Sözlüğün ilk kelimesi Abuşka (ihtiyar kadın) olduğu için bu ad verilmiştir. Yazarı belli değildir (Caferoğlu, 1984: 224). Senglâh Lügati: Mirza Mehdî Han tarafından yılları arasında yazılmıştır. Çağatayca-Farsça bir sözlüktür. Sözlükteki kelime sayısı yaklaşık 6000 civarındadır (Ercilasun, 2009: 425). Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî: Özbekler Tekkesi Şeyhi Süleyman Efendi tarafından yazılmış, Çağatayca- Osmanlıca sözlüktür kadar kelime içermektedir (Ercilasun, 2009: 425). Fazlullah Han Lügati: XVII. yüzyılda Hindistan da Fazlullah Han tarafından yazılmıştır. Sözlük üç kısma ayrılmıştır. Sarfa ait bir giriş dışında, birinci kısma alfabetik sıraya göre fiiller, ikinci kısma isimler, üçüncü kısma grup halinde sayı, hayvan, nebat vs adlarıyla askeri deyimler alınmıştır (Caferoğlu, 1984: 225). 3 Ayrıntılı bilgi için bk. Demirci, Jale. Kıpçak Sözlükleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 6, Ankara 1998: Kebikeç Yayınları; Ercilasun, A. Bican. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (7. Baskı). Ankara 2009: Akçağ Yayınları

17 9 Bunların dışında, Bedâyiü l-luga, Kitâb-ı Zebân-ı Türkî, Hulâsa-i Abbasî, El- Tamga-yı Nâsırî, Fethali Kaçar Lügati ve Üss-i Lisân-ı Türkî adlı Çağatay Türkçesinde yazılmış sözlükler de vardır Osmanlı Dönemine Ait Sözlükler Osmanlı döneminde XIX. yüzyıla gelinceye kadar çoğunlukla iki dilli sözlükler yazılmıştır. Genelde bu sözlükler Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça, Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça gibi iki dilli ya da daha fazla dilin bir arada alındığı çok dilli sözlükler şeklindedirler. Osmanlı Türkçesinin tek dilli sözlükleri ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaleme alınmışlardır (Eminoğlu, 2010: 12) Anadolu sahasında düzenlenen sözlükler, başlangıçta şekil bakımından manzum tarzdadır. Bunların yazımındaki amaç da, Türklere gerekli olan Farsça ve Arapçanın bu yolla daha kolay öğretilmesidir. Böylece Türk sözlükçülük geleneğinde ve tarihinde XV. yüzyıldan başlayarak XIX. yüzyıla kadar manzum tarzda iki dilli olarak sözlük yazma geleneği başlamıştır (Yavuzarslan, 2009: 12) 5. Osmanlı dönemi sözlüklerini iki grupta inceleyebiliriz. İlk grupta iki veya daha fazla dilli olan sözlüklerden ikinci grupta ise tek dilli sözlüklerden bahsedeceğiz. Bu dönem için ilk gruba giren sözlüklerden bazıları şunlardır: Ahterî-i Kebir: Afyonkarahisarî Mustafa Ahterî nin 1545 yılında hazırladığı sözlük i aşkın maddeyi içermektedir. Arapça-Türkçe şeklinde alfabetik olarak yazılmıştır (GH, 1993: 3809) Vankulu Lugatı: Asıl adı Tercemetü Sihahi l-cevherî olan Farablı Cevherî nin Sihahü l-cevherî adlı eserinin tercümesidir. Türkçeye çeviren Mehmet 4 Ayrıntılı bilgi için bk. Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili Tarihi I II (3. Baskı). İstanbul 1984: Enderun Kitabevi; ; Ercilasun, A. Bican. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (7. Baskı). Ankara 2009: Akçağ Yayınları; Ölmez, Zuhal Kargı. Çağatayca Sözlükler. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 6, Ankara: 1998: Kebikeç Yayınları. 5 Ayrıntılı bilgi için bk. Ölker, Perihan. Klasik Edebiyatımızda Manzum Lügat Geleneği ve Mahmudiyye. Turkish Studies, İnternational Periodical For The Languages, Litareture and Historay of Turkish or Turkic, 4 (4) s ; Öz, Yusuf. Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 1996: (Basılmamış Doktora Tezi).

18 10 bin Mustafa el- Vanî dir. Matbaada basılan ilk eserimizdir yılında basılmıştır (Yavuzarslan, 2009: 13). Burhan-ı Katı: Mütercim Asım Efendinin 1800 yılında Farsça aslından çevirdiği bir eserdir. Asım çevriyi yaparken, bilgileri başka kaynaklardan denetlemiş, yeni bilgiler eklemiş, Farsça kelimelere öz Türkçe karşılıklar koymaya çalışmıştır (GH, 1993: 3810). Kitab-ı Maanîü l-lehçe: Sir James William Redhouse tarafından kaleme alınmıştır. Türkçeden İngilizceye olan sözlükte Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça kelimeler derlenmiştir (GH, 1993: 3810). Tek dilli sözlüklerin en bilinenleri şunlardır: Lehçe-i Osmanî: Ahmet Vefik Paşa tarafından 1876 yılında yayınlanmıştır. İki cilttir. O dönem Türkçesinin söz varlığını Arap alfabesi sistemi içinde, tanımları ve yer yer örnek tümceleriyle vermektedir (GH, 1993: 3810). Lugat-ı Naci: Muallim Naci tarafından 1891 yılında yazılmıştır. Osmanlıca bir sözlüktür. Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça sözcüklerin tanım ve karşılıkların içerir. Kamus-ı Türkî: Şemseddin Sami 1900 yılında hazırlamıştır. Dönemin en başarılı sözlüklerinden sayılmaktadır. Bunların dışında gerek tek dilli gerekse çok dilli birçok sözlük vardır. Lügat-i Şinasi, Lügât-ı Osmaniyye, Mir âtü l-lügat, Ünsü l-lügat, Resimli Kamus-i Osmanî, Lügat-i Ebuzziya, Mükemmel Osmanlı Lügati vb. bunlardan bazılarıdır 6. Bunların dışında Osmanlı devleti ile daha çok ticarî ve siyasî ilişkilerde bulunan devletlerin XV. yüzyıldan itibaren hazırladıkları sözlüklerde mevcuttur. Dittionaria Della Lingua İtaliana-Tvrshesca, Vocabolario İtaliana-Tvrchesco, 6 Ayrıntılı bilgi için bk. Dilaçar, Agop. Türkiye Türkçesi Sözlüklerinden Seçme Eserler. Türk Dili Aylık Fikir ve Edebiyat Dergisi, 2, 22, s ; Eminoğlu, Emin. Türk Dilinin Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası. Sivas 2010: Asitan Yayıncılık; Gökçe, Aziz. Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri. Ankara 1998: Kebikeç Yayınları; Yavuzarslan, Paşa. Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü. Ankara 2009: Tiydem Yayıncılık.

19 11 Thesaurus Lingarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae gibi sözlükler buna örnek olarak gösterilebilir Cumhuriyet Dönemine Ait Sözlükler Harf inkılâbından sonra yayımlanan ilk sözlük Yeni Türk Lügati adını taşır yılında Latin alfabe sırasına göre hazırlanan sözlükte kelime tanımlarıyla birlikte yer almıştır. Bu arada dilci Hüseyin Kazım Kadri de büyük bir sözlük hazırlığına girişmiştir. Büyük Türk Lügati adlı 4 büyük ciltlik bu sözlük (İlk iki cilt Arap Harfli, sonraki ciltler Latin harfli) Osmanlıcada kullanılan Arapça, Farsça kelimelerle Türk dilinin diğer lehçelerine ait kelimeleri de kapsar yılında kurulan Türk Dil Kurumu (ilk adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti) sözlük hazırlama işini üstlenir. Kurumda sözlük uzmanı olarak çalışan Mehmet Ali Ağakay ın hazırladığı ve sonraki baskıları bilim kurulunca geliştirilen Türkçe Sözlük şu an Türkçe için en önemli sözlüktür. Son baskılarda kelime sayısı in üzerindedir. Meydan-Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi nin (12 cilt, ) sözlük bölümü Tanzimattan günümüze konuşma ve yazı dilinde kullanılan hemen bütün kelimeleri tanımları ve örnekleriyle içerir. Pars Tuğlacı nın yılları arasında yayımladığı 6 ciltlik Okyanus adlı sözlüğün en büyük özelliği, kendinden önceki Türkçe Sözlük ve Meydan-Larousse un söz varlığını kapsadığı gibi yabancı sözlüklerden terim niteliğindeki kelimeleri de bünyesinde barındırması ve kelimelerin İngilizce ve Fransızca karşılıklarını da vermesidir (GH, 1993: 3810). Bunların dışında Türk Dili Kurumu nun hazırladığı XII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü ve Türkiye de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü de önemli başvuru kaynakları arasındadır. Türkiye Türkçesinin En Büyük Sözlüğü, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ötüken Türkçe Sözlük, Büyük Türkçe Sözlük, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin 7 Ayrıntılı bilgi için bk. KARTALLIOĞLU, Yavuz, Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16., 17. ve 18. Yüzyıllar), Ankara 2005: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış doktora tezi)

20 12 Köken Bilgisi Sözlüğü vs daha birçok sözlük vardır. Günümüzde uzmanlık alanı sözlüklerinden lehçe sözlüklerine kadar hemen hemen her alanda Türk dilinin sözlüğü mevcuttur. Ancak dilin kelime hazinesinin zaman içerisinde değiştiğini düşünürsek, elimizde bulunan sözlükler de zamanla ihtiyacı karşılayamaz duruma geleceklerdir. Dilin söz varlığının zaman içerisinde nasıl değiştiğini sözlüklerden yola çıkarak ortaya koyan Öztürk ün İki Dilli Sözlüklerden Hareketle Türkiye Türkçesinin Kelime Hazinesindeki Değişmeler (Öztürk, 1999: ) adlı çalışması sözlük yapımının hiç bitmeyeceğini, aksine yapılan her sözlüğün daha iyi bir sözlüğün yapılması için zemin oluşturduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır Sözlük Yapma ilkeleri Geçmişten günümüze kadar yapılan sözlük çalışmaları, sözlük hazırlama noktasında bazı ilkelerin ve ölçülerin yerleşmesini sağlamıştır. Özellikle sözlükçülüğün bir bilim dalı olarak kabul edilmesinden sonra bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Aksan sözlük yapma yollarını kısaca şu maddelerde toplamaktadır: 1. Geniş bir yazılı materyal taraması yapılmalı. 2. Madde başı olacak kelimeler yazımından vurgusuna kadar ayrıntılı olarak incelenmeli, çekimli şekiller madde başı olarak verilmemeli. 3. Tanımlar verilirken çok dikkat edilmeli, anlamlar sıralanırken temel anlamdan yan anlama doğru bir sıra izlenmeli. 4. Adaş öğeler sözlükte ayrı madde başı olarak alınmalı. 5. Sözlükte herhangi bir uzmanlık alanının ayrıntı sayılabilecek, herkesçe bilinmeyen kavramlara yer verilmemeli. 6. Sözlükler hazırlanırken farklı bilim dallarından uzmanlarla bir ekip halinde çalışılmalı (Aksan, 2003: 84). Kocaman ise sözlüğün hazırlanma aşamalarını şu şekilde belirtmektedir: A) Planlama (gereksinimin saptanması, kaynak sağlanması, sözlüğün boyutunun belirlenmesi, uzmanların örgütlenmesi) 8 Türk dilinin sözlükleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Eminoğlu, Emin. Türk Dilinin Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası. Sivas 2010: Asitan Yayıncılık.

Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8

Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8 Dil Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2012, 222-226 ss. Ölker, Gökhan (2011), Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü (1945-1950 Arası), Kömen Yayınları, Konya, 643s., ISBN: 978-975-6527-78-8 Gökçen Bilgin *

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Türkçenin söz varlığını ortaya koyacak bir sözlük hazırlanması düşüncesi, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 12 Temmuz 1932 günü kuruluşuyla birlikte

Türkçenin söz varlığını ortaya koyacak bir sözlük hazırlanması düşüncesi, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 12 Temmuz 1932 günü kuruluşuyla birlikte Türkçenin söz varlığını ortaya koyacak bir sözlük hazırlanması düşüncesi, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 12 Temmuz 1932 günü kuruluşuyla birlikte gündemde yer almaya başlamıştır. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri

Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2009 13 (1): 131-142 Türkiye Türkçesindeki Farsça Sözcükler ve Kullanım Şekilleri Halit DURSUNOĞLU (*) Özet: Türkiye Türkçesinin en kapsamlı sözlüklerinden

Detaylı

162 Sözcük Bilimi ve Sözlükçülük

162 Sözcük Bilimi ve Sözlükçülük 162 Sözcük Bilimi ve Sözlükçülük ŞÜKRÜ HALÛK AKALIN ğrenim hayatı boyunca hemen her öğrenci, en az birkaç kez sözlüğe bakmış, anlamını bilemediği sözcükleri sözlükte aramıştır. Ö Yalnızca anlamını bilmediğimiz

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE?

ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? IS IT PARENT LANGUAGE OR OR MOTHER TONGUE? ANA DİL Mİ, ANA DİLİ Mİ? Prof. Dr. Mukim SAĞIR ÖZET Bu makalede ana dil ve ana dili terimlerinin kullanımları üzerinde durulacaktır. Aralarında nüans olan bu iki terimin Türkçe ve Türk Dili öğretiminde

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEZ YAZIM KILAVUZU (LİSANS BİTİRME TEZLERİ İÇİN) T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TEZ YAZIM ESASLARI 1. TEMEL İLKELER Tezlerde

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4. Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Osmanlı Türkçesi Grameri 224022300001102 3 0 0 3 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Önceki dönemde Osmanlı

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 SÖZLÜK VE SÖZLÜKÇÜLÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Zekeriya BİNGÖL, Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Muğla/TÜRKİYE ÖZET Günümüzde insanı, iletişime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993

Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984. Y. Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Cumhuriyet Üniversitesi 1992-1993 1. Adı Soyadı: H. İbrahim DELİCE 2. Doğum Tarihi: 01 Nisan 1964 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Selçuk Üniversitesi 1979-1984 Y. Lisans

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları

TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME. 2. Araştırmanın Kapsamı ve Kaynakları TÜRK DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÜNLÜLERİN SINIFLANDIRILMASINA YÖNELİK ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME 1. Araştırmanın Amacı Mustafa Altun Sakarya Üniversitesi maltun@sakarya.edu.tr Araştırmada, akademik dil bilgisi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir.

03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 03 Temmuz 2013 tarih ve 51 sayılı Üniversite Senato toplantısının 1 nolu karar ekidir. 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ İKİLİ ÖĞRETİM

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ FİNAL PROGRAM VE GÖZETMENLİKLERİ 26.12.2015 CUMARTESİ Sınıf Saat Dersin Kodu ve Adı: L U Öğretim Üyesi/Elemanı 1 09:00-10:00 YDL185 - Yabancı Dil (İngilizce) (N.Ö.) 58 - Okt.

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI

Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Tablo 2: Doktora Programı Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI GÜZ YARIYILI Ortak Zorunlu-Seçmeli Dersler Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı TDE 601 Divan Şiiri

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI

KADIN ESERLERİ KÜTÜPHANESİ VE BİLGİ MERKEZİ VAKFI Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Yayınları : 40 Kadınların Belleği Dizisi No : 8 Yayına Hazırlayan A. Oğuz İcimsoy PROJE DESTEĞİ FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ Baskı ve Cilt: Hanlar Matbaası

Detaylı

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi AUAd auad.anadolu.edu.tr Başlarken AUAd Yazım Kuralları sayfasından size uygun olan şablonu seçiniz. Microsoft Word 2010 ortamı ya da üstü sürümü kullanınız.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı 1. Yarıyıl Türkçe Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar ETO701 1 2 + 1 7 Türkçe öğretiminde geleneksel uygulamalardan

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi

Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Türkçe Ders Kitaplarının İncelenmesi Yazar Prof.Dr. Özcan DEMİREL ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkçe ders kitaplarını incelerken dikkat edilecek ölçütleri sıralayabilecek, ölçüt dayanıklı

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA 1 Ders

Detaylı

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.

KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I. KAFKAS ÜNIVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESI SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERSLERİN İÇERİĞİ I.YARIYIL RU 103 Rus Edebiyati Tarihi 2-0-2 Rusça okutulan bu derste

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı Dersleri. Dersin Türü. Kodu ABANT İET BAYAL ÜNİVERİTEİ OYAL BİLİMLER ENTİTÜÜ Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık ınıfı Dersleri ANABİLİM DALI :Türk Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı : Türk Dili Birinci Yarıyıl/First emester Dersi Adı T U

Detaylı

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU. 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979. 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. ÖZ GEÇMİŞ-CV 1. Adı Soyadı: Selim EMİROĞLU 2. Doğum Tarihi: 16.03.1979 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 16.03.1979 tarihinde Malatya da doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini ve ayrıca üniversite lisans ve yüksek lisans

Detaylı

Sözlüğün Tarihi ŞÜKRÜ HALÛK AKALIN

Sözlüğün Tarihi ŞÜKRÜ HALÛK AKALIN Sözlüğün Tarihi ŞÜKRÜ HALÛK AKALIN 268 Bilinen ilk sözlük Urra Hubullu Sözlükler, bir dilin bütün veya belli bir dönemdeki sözcüklerini yazılışları, türleri, söylenişleri, temel ve yan anlamları, kullanılış

Detaylı

YAZAR ADI-SOYADI: Sibel AKICI

YAZAR ADI-SOYADI: Sibel AKICI i YAZAR ADI-SOYADI: Sibel AKICI BAŞLIK : Cumhuriyet Devri Edebiyat Terimleri Sözlüklerinin Toplu İndeksi Üzerine Bir Araştırma. ÖZET Edebiyat araştırmalarında ve incelemelerinde kullanılan terimler ile

Detaylı

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI. Yayım İlkeleri YAYIM İLKELERİ VE MAKALE YAZIM KURALLARI Yayım İlkeleri 1. Türkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan hakemli

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ

ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EGE LİSESİ TÜRKÇE YILLIK PROJE ÇALIŞMASI ÖZEL EGE LİSESİ KÜTÜPHANESİ VE HİZMETLERİ HAZIRLAYANLAR Dilay BİÇER Engin YAZAR Aslı SAĞGÜL Sınıf/ Şube : 4/B Rehber Öğretmen :

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş

DERS İÇERİKLERİ. DILB1001 Dilbilimine Giriş DERS İÇERİKLERİ DILB1001 Dilbilimine Giriş 1 2 0 0 2 4 Türkçe Zorunlu Dil bilimi tarihine kısa bir bakış, dil biliminin konusu, yazının saygınlığı, ses biliminin ilkeleri, dil göstergesinin öz niteliği,

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S.

DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS YÜZ HİKÂYE ÖRNEĞİ), PEGEMA YAYINCILIK, ANKARA 2007, 358 S. - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/1 Winter 2013, p.2951-2955, ANKARA-TURKEY DR. MUSTAFA SARI, TÜRKÇEDE ART ZAMANLI DEĞİŞMELER (YÜZ HADİS

Detaylı

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY

BİÇİMBİRİMLER. Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı. İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı İslam YILDIZ Funda Uzdu YILDIZ V. Doğan GÜNAY BİÇİMBİRİMLER Türetim ve İşletim Ardıllarının Sözlü Dildeki Kullanım Sıklığı

Detaylı

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü

Gencmevtoo Sözlük. Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Gencmevtoo Sözlük Gencmevtoo Terimler Sözlüğü Önsöz Bu sözlük, Gencmevtoo Okyanusu sitesinde, ürün ve hizmetlerinde kullanılan önemli terim ve sözcüklerin açıklamalarını barındırmaktadır. Kaynak olarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Unvanı. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan. Doğum Tarihi ve Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Ayvaz MORKOÇ Unvanı Doğum Tarihi ve Yeri Görevi Görev Yeri İdari Görevi Yrd. Doç. Dr. 05. 09. 1969 (Resmi), Ardahan Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZ GEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZ GEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa ARSLAN (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007. E-posta: (kurum/özel) marslan@ybu.edu.tr; musarslan19@gmail.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu

First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu First Discoveries Seviyesi Kullanım Kılavuzu FIRST DİSCOVERİES SEVİYESİNE HOŞ GELDİNİZ FIRST DISCOVERIES-BAŞLANGIÇ First Discoveries, seviyesine ulaşmak için ComLearning Online English ana sayfasından

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri (19-20 yy) Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 224022300001201 1 2 0 2 4 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇORUM İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1303-7757 2003/1 Yıl: 2, Cilt: II, Sayı: 3 GAZI UNIVERSITY THE JOURNAL OF CORUM FACULTY OF THEOLOGY ISSN 1303-7757 2003/1 Year: 2, Vol.:II, Issue:

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

Akademik Teşvik Ödeneği. Sıklıkla Sorulan Sorular. 21 Ocak 2016. 21 Ocak 2016

Akademik Teşvik Ödeneği. Sıklıkla Sorulan Sorular. 21 Ocak 2016. 21 Ocak 2016 2016 1 Akademik Teşvik Ödeneği Sıklıkla Sorulan Sorular 1 2 AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ GENEL İLKELER 1. Teşvik ödemesi yalnızca ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri

Detaylı

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606

TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6. TEA 602 Nitel Araştırma Yöntemleri Seçmeli 3 0 6 TEA 604 Eğitim Đstatistiği Seçmeli 3 0 6 TEA 606 TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI DOKTORA PROGRAMI 2013-2014 EĞĐTĐM - ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Kodu Dersin Adı Ders Türü T P AKT S TEA 600* Seminer Zorunlu 0 3 6 TEA 601 Bilimsel Araştırma

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi

6. 1. Hazırlanan Lisans Tezi Ayverdi Lugatı ndaki Tasavvuf Terimlerinin Tespiti ve Diğer Lugatlarle Mukayesesi 1. Adı Soyadı: FAHRÜNNİSA BİLECİK 2. Doğum Tarihi: 19.03.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Tez Adı Lisans Türk Dili ve Mimar Sinan 1989 Edirneli Şâhidî

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun

Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi ile Her çocuk İngilizce konuşsun Sarıyer Belediyesi İngilizce yi evinize getiriyor. Sarıyer Belediyesi, Dünya Bankası destekli bilimsel bir proje ile çocuklara evlerinin sıcak ortamında

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu

M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI. Bülent Ağaoğlu M. TÜRKER ACAROĞLU NUN KİTAPLARI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 06.06.2011 İNCELEMELERİ 1. Bulgaristan'da Türk Gazeteciliği (1865-1985) M. Türker Acaroğlu, Mayıs 1990, VIII+113+f S., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları:

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ 1.BİTİRME TEZİ GENEL İLKELERİ 1.1. Tez dili Türkçedir ve olabildiğince Türkçe

Detaylı

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder:

Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esaslarında kullanılan kısaltmalar aşağıdaki anlamları ifade eder: 1. AMAÇ VE KAPSAM T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE ESER PROJESİ HAZIRLAMA ESASLARI Bu Tez ve Eser Projesi Hazırlama Esasları nın amacı, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAMI DERS DERS DERS DERS. Karahanlıca I. DERS SAAT İ TÜRK DİLİ VE EDEBİYAT BÖLÜMÜ 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEŞİK DOKTORA DERS PROGRAM DERS DERS DERS DERS P 08.30 Tanzimat Sonrası Türk Ş. Şekil Değişiklikleri Prof Dr. Fazıl Şerh Geleneği Eleştiri

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Editörler Ramazan SEVER Erol KOÇOĞLU Yazarlar Ramazan SEVER Hilmi DEMİRKAYA Erol KOÇOĞLU Ömer Faruk SÖNMEZ Cemal AKÜZÜM Döndü ÖZDEMİR

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BÜLENT ÖZKAN TC Kimlik No / Pasaport No: 18773153342 Doğum Yılı: 1977 Yazışma Adresi : Telefon : e posta : MERSİN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BÖLÜMÜ, YENİŞEHİR KAMPUSU/MERSİN Mersin/Türkiye

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt:15-16, Sayı:22-23-24-25, Yıl:2010-2011 Vol:15-16, No:22-23-24-25, Year:2010-2011 ISSN: 1303-9105 DİCLE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of the Faculty of Law of Dicle University DİCLE

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı)

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK NORMAL ÖĞRETİM DERS PLANI VE İÇERİKLERİ (2014-2015 Akademik Yılı) ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI (BİRİNCİ KUR) Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar

Bilişimin en Türkçesi. DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Bilişimin en Türkçesi DEVLET ELİYLE BOZULAN TÜRKÇE Olgular, Çabalar Hülya Küçükaras Dil Derneği Genel Yazmanı AB 14 - Mersin 1 VAR OLAN DURUM Dil ve yazım kargaşası yaşanıyor. Türkçenin öyküsünü (geçmişini/tarihsel

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ I Ders No : 0020110021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz

Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Ekonometri Ders Notları İçin Önsöz Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike 3.0

Detaylı

MAKALE YAZIM KURALLARI

MAKALE YAZIM KURALLARI YAYIN KURALLARI Dergimizde, özgün araştırma ve inceleme makalesi, derleme, çeviri, arşiv belgeleri, nekroloji, kitap eleştirisi ve tanıtımı, sempozyum vb. haberleri yayınlanır. Yazıların başka bir yerde,

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı