YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ ( ARASI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (1945-1950 ARASI)"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI TÜRK DİLİ BİLİM DALI YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ ( ARASI) Gökhan ÖLKER DOKTORA TEZİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK Bu çalışma Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından numaralı Doktora tez projesi olarak desteklenmiştir. Konya 2011

2 ii T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü BİLİMSEL ETİK SAYFASI Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel etiğe ve akademik kurallaraa özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallarr çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarınınn eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsell kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. Gökhan ÖLKER

3

4 iv Ön Söz Ötekinin dilini öğrenme ve kendi dilini öğretme faaliyetlerini gerçekleştirme süreçleri içerisinde sayısız dil çalışmaları yapılmıştır. Sözlükler, dilbilgisi kitapları, konuşma kılavuzları gibi eserler hep kendi dilini veya ötekinin dilini öğrenme veya öğretme çabaları içerisinde ortaya konulmuştur. Bunlar arasında sözlükler önemli bir yer tutar. Sözlükçülük çalışmaları günümüze doğru geldikçe daha özellikli bir hâl almıştır. Sadece kelimelerin sıralanmasından öteye, göstergenin niteliklerine göre eş anlamlılar, zıt anlamlılar, kavram alanlı vb. çeşitli sözlükler ortaya konulmuştur. Bunlar arasında bir dili kullananların, o dilin kelimeleri arasında sıklık yönünden tercihlerini yansıtan sıklık sözlükleri de yerini almıştır. Biz de bu çalışmalara Türkçe tarafından bir katkıda bulunmak amacıyla yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğünü hazırlamayı uygun gördük. Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü ilk defa Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü adıyla 2003 yılında İlyas GÖZ tarafından hazırlanmıştır. Çalışma materyal olarak yılları arasını kapsamaktadır. Yani çalışmaya dâhil edilen eserlerin ilk basım tarihi belirtilen yıllar aralığındadır. Bu çalışmada Göz, kelimelik bir yazılı materyali değerlendirmiştir. Bu bir milyonluk metin işlemlerden geçirildikten sonra maddelik bir sıklık sözlüğü ortaya çıkmıştır. Biz de Göz ün bu çalışmasını göz önünde bulundurarak, elli yıl öncesindeki yani yılları arasındaki yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğünü hazırlamaya karar verdik. Bu dönemi Osmanlı Türkçesinden Türkiye Türkçesine geçişin tamamlandığı, Türk dil devriminin yerleşmeye başladığı, Türkçenin tabii seyrine oturduğu dönem olarak da gösterebiliriz. Yine bu dönemde siyasi hayatta meydana gelen çok partili sisteme geçiş, beraberinde basın ve diğer yayınlarda bir rahatlamayı getirmiştir. Bütün bu sebeplerden dolayı çalışmamıza kaynak olarak yılları arasındaki yazılı materyaller seçilmiştir. Çalışmanın amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

5 v a yılları arasındaki yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğünü hazırlamak, b. Ortaya çıkacak malzemeyi Göz tarafından hazırlanan ( )Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü ile karşılaştırarak çıkacak sonuçları değerlendirmek, c. Elli yıllık bir süreçte Türkçenin kelimeler ve kelime sıklığı temelinde geçirmiş olduğu değişimi yazılı kaynaklardan yola çıkarak ortaya koymak. d. Geçmişe dönük bir çalışma yaparak günümüz araştırmacılarına kaynak eser hazırlamak, e. Bu alanda yapılacak diğer çalışmaların da değerlendirilmesiyle birlikte Türkçe öğretiminde ihtiyaç duyulan Temel Türkçe Sözlük ün alt yapısını oluşturmak, f. Türkçe öğretiminde hazırlanacak olan kitaplara kaynak oluşturmak. Meşakkatli bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış olan eserin, amaçlarına ulaşması ve kendinden sonra yapılacak olan bu tarz çalışmalara katkıda bulunması en büyük dileğimizdir. Böyle bir çalışmaya beni yönlendiren ve yardımlarını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN a teşekkürü bir borç bilirim. Doktora çalışmamın başından sonuna kadar yanımda olan, yaptığı yardımlarla tezle ilgili sorunlarıma çözüm bulan, danışmanım Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ÖZTÜRK E şükranlarımı sunarım. Gökhan ÖLKER

6 v T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrencinin Tezin Adı Adı Soyadı Ana Bilim / Bilim Dalı Danışmanı Gökhan ÖLKER Numarası: Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili Yrd. Doç Dr. Rıdvan ÖZTÜRK Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğüü ( Arası) ÖZET Bütün dillerde kullanım açısından öne çıkan kelimeler vardır. Bu kelimeler dili kullanıcılarınn eğitim durumundan yaş gruplarına kadar birçok faktörden etkilenir ve kullanıcılar arasında farklılık gösterir. Kelime sıklığı, bir dilde kullanılan kelimelerin kullanım sıklığını ortayaa koyan çalışmalardır. İlyas Göz tarafından 2003 yılında Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü hazırlanmıştır. Göz, çalışmasında yılları arasındaki Türkçenin yazılı materyallerini esas almıştır. Biz de buradan hareketle yılları arasındaki Türkçenin yazılı materyallerini esas alan bir kelime sıklığı sözlüğü oluşturmayı amaçladık. Bu sayedee Türkçeninn elli yıllık bir dilimde ne gibi değişmeler gösterdiğini ortaya koyduk. Ayrıca Türk dil devriminin yerleşmeye başladığı Türkçenin tabii seyrine oturduğu dönem olarak da yıllarını gösterebiliriz. Yine bu dönemde, siyasi hayattaki çok partili sistemee geçiş de basın ve diğer yayınlarda bir rahatlamaa ve artış sağlamıştır. Çalışmamız sözlük ve sözlükçülük hakkında bir girişle başlamaktadır. Daha sonra çalışmada uygulanan metodun da anlatıldığı bir değerlendirme yazısı bulunmaktadır. Değerlendirmenin sonuna sözlükte geçen birleşik yapıların ve eşş sesli kelimelerin olduğu iki ek liste konmuştur. Geniş bir Kaynakçadan sonra önce alfabetik, daha sonra da sayısal sıralı olmak üzere yazılı Türkçeninn Kelime Sıklığı Sözlüğü ( arası) oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Sözlük, Sözlük Türleri, Kelime Sıklığı, Sıklık Sözlüğü.

7 vi T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsüü Müdürlüğü Öğrencinin Tezin İngilizce Adı Adı Soyadıı Ana Bilim / Bilim Dalı Gökhan ÖLKER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili Numarası: Danışmanı Yrd. Doç. dr. Rıdvan ÖZTÜRK All languages have featured words in view of using. These words are affected Word Frequency Dictionary of Written Turkish (Between ) SUMMARY by many factors as language users' educational status as well as age groups and it vary among language users. Word frequency, is studies that demonstrate frequency of usage of the words used in a language. Word Frequency Dictionary of Written Turkish was prepared by İlyass Göz in Göz based on written materials of Turkish in between in his study. From tihs point of, we aimed to create a word frequency dictionary that based on written materials of Turkish in between In this way, we produced to occurred what sort changes in a fifty years period of Turkish. Also we can indicate to period of when Turkish language revolution has been began to settle and Turkish has been gotten natural situation. Besides in this period, transition to multi- party system in politicall life has ensured to increase and relaxation in the press and other publications Our study begins with an introduction about the dictionary and lexicography. Then, there is a assessment writing that has described method was used in study. The two additional lists having compound structure and homonym in dictionary was placed to the end of assessment writing. After a comprehensive bibliography, Word Frequency Dictionary of Written Turkish (between ) was created to be first alphabetically then numerical sequent. Key Words Dictionary, Dictionary Kind, Word Frequency, Frequency Dictionary

8 İÇİNDEKİLER Sayfa No BİLİMSEL ETİK SAYFASI... ii TEZ KABUL FORMU... iii ÖNSÖZ... iv ÖZET... v SUMMARY... vi 1.GİRİŞ Sözlük ve Sözlükçülük Sözlükçülük Tarihi Türk Sözlükçülük Tarihi Karahanlı Dönemine Ait Sözlükler Harezm-Kıpçak Dönemine Ait Sözlükler Çağatay Dönemine Ait Sözlükler Osmanlı Dönemine Ait Sözlükler Cumhuriyet Dönemine Ait Sözlükler Sözlük Yapma İlkeleri Sözlük Türleri Kelime Sıklığı Sözlüğü Kelime Sıklığının Faydaları DEĞERLENDİRME Yöntem Materyalin Seçimi Havuzun Oluşturulması Sonuç Birleşik Yapılar Birleşik Yapılar Listesi (Sayısal Sıralı) Eş Sesli Kelimeler Eş Sesli Kelimeler Listesi (Alfabetik) KAYNAKÇA YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (Alfabetik) YAZILI TÜRKÇENİN KELİME SIKLIĞI SÖZLÜĞÜ (Sayısal Sıralı) ÖZGEÇMİŞ

9 1 1. GİRİŞ 1.1.Sözlük ve Sözlükçülük Bir dilin düşünce ve kültür zenginliğini ortaya koyan, dilin söz varlığını gelecek nesillere aktaran önemli kaynaklardan biri sözlüklerdir. Dil öğreniminin de vazgeçilmez kaynakları olan sözlükler ve sözlükçülük üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Sözlüğün birçok tanımı vardır. Ancak genel hatlarıyla sözlükler, belirli bir amaç doğrultusunda ve bu amaca uygun kurallar çerçevesinde, bir veya birkaç dilin kelimelerini, kelime gruplarını veya daha büyük birimlerini dizgisel bir biçimde ortaya koyan söz varlığı çalışmalarıdır. Sözlük çalışmalarını konu edinen bilim dalına ise sözlük bilimi (leksikografi, lexicography) adı verilmektedir. Sözlükçülük Türkçe Sözlük te sözlük yazma veya hazırlama işi, sözlük yazarlığı, lügatçilik olarak tanımlanmaktadır. Sözlük bilimi de aynı şekilde sözlük yazma ve hazırlama işi, leksikografi olarak tanımlanmaktadır (TDK 2009: 1806). Sözlük bilimi, bir dilin ya da karşılaştırmalı olarak çeşitli dillerin söz varlığını sözlük biçiminde ortaya koymaya yönelen, bu amaçla yöntemler koyarak uygulama yolların gösteren bir bilim dalıdır (Aksan, 2003: 69). Sözlük bilimi bir ya da daha çok dildeki söz varlığında ve kelime birleşimindeki birimleri gözleme, derleme, seçme ve betimleme ile uğraşan, uygulamalı dil biliminin bir dalıdır. Sözlük bilimi bu etkinliğin temelini oluşturacak kuram ve yöntemlerin geliştirilmesi ve betimlenmesi ile de uğraşır. Açıkçası üstsözlükbirim diyebileceğimiz sözlük yapımının kuramsal çerçevesi de sözlük biliminin kapsamı içindedir (Kocaman, 1998: 111). Leksikografi ise Eski Yunanca kökenli lexikográphos sözüne dayanmaktadır. Sözlük anlamındaki lexikón ile yazmak anlamındaki gráphien sözlerinin birleşmesinden oluşan bu kelime Fransızcaya lexicographie biçiminde geçmiştir. Türkçedeki leksikografi de Fransızcadan alınan bir kelimedir. Bunun yanında

10 2 Latinceden gelen dictionarium ve türevleri ile yine glossary terimleri sözlük anlamında kullanılan diğer kelimelerdir (TDK, 2009: 168). Sözlük, sözlükçülük, sözlük bilimi gibi terimler dilimizin söz varlığına yakın zamanda katılmıştır. Atatürk ün başlattığı dil devrimi ile pek çok alanda olduğu gibi dil bilgisi ve dil bilimi alanlarında da Türkçe terim türetme çalışmaları yürütülmüştür. Azerbaycan, Türkmen ve Uygur Türkçelerinde sözlük, Kazak Türkçesinde sözdik, Kırgız Türkçesinde sözdük biçimlerinde kullanılan sözlük terimi benimsenmiş, söz kökünün türevi olarak dilimizin söz varlığına kazandırılmıştır. Türkçenin kaynaklarıyla türetilen bu terimlerin öncesinde dilimizde Arapçadan alınan lügat, kamus, tuhfe, mucem kelimeleri kullanılmaktaydı (TDK, 2009: 165) lara gelinceye kadar ülkemizde sözlük kelimesi kullanılmaz. Genelde lugat ya da kamus kelimeleri sözlük karşılığı kullanılır de Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulduktan sonra Lûgat ıstılah kolu başı Celâl Sahir (Erozan) ın önerisiyle sözlüklere sözlük kelimesi öneri olarak girer ve kullanılmaya başlar (Ölmez, 1998a: 109). 1.2.Sözlükçülük Tarihi Dünyada ilk sözlüğün nerede hazırlandığı, hangi dili temel aldığı konusunda bir bilgimiz yoktur. Bildiklerimiz ancak bize kadar gelebilen yapıtlara dayanıyor. Bugünkülere benzer ilk sözlük olarak İskenderiye müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes in hazırladığı yapıt anılır. Yunancada seyrek kullanılan ve açıklaması güç kimi kelimeleri bir araya getiren bu çalışmada tanımlara da yer veriliyordu. 1. yüzyılda İskenderiyeli Pamphilus un daha önceki çalışmalara dayanan, 95 kitaptan oluşan Yunanca sözlüğü, Latinlerde Marcus Verrius Flaccus ün yapıtı anılması gereken örneklerdir. (Aksan, 2003: 69) MÖ III. bin yılın son dönemlerinde Sümerlerin giderek Sami kökenli Akadlarca asimile edilmesinin bir sonucu olarak Sümerli âlimler bilinen en eski sözlükleri hazırlamaya girişmişlerdi. Sami fatihler yalnızca Sümer yazısını ödünç almakla kalmadılar, Sümerce konuşma dili olmaktan çıktıktan sonra da üzerinde

11 3 çalışıp taklit ettikleri Sümer edebî eserleri hazinesine kondular. Bunun için de Sümerce kelime ve deyimlerin Akadcaya çevrildiği sözlüklere pedagojik bir gereksinim doğdu (Kramer, 1999: 25). Çinlilerde dil üzerine çalışmalar MÖ XI. yüzyıla kadar geriye gitmektedir. Ku We Yang adlı bir Çinlinin Yu Pi En ve Şi Wo Wan adlı bir Çinlinin de Hu Şin adıyla bir sözlük yazdığı bilinmektedir. Hintliler lügat ilmiyle tanıştıkları zaman Sanskritçe kelimeleri harf sırasına göre tertip etmişler; tertip sitemini de harflerin mahreçlerine göre düzenlemişlerdir. Hintlilerin ilk sözlükleri Amarakumda adıyla meşhur Amarastha dır. 6. yüzyıldan önce yazılan bu sözlük müteradif kelimeler ile müzekker ve müennes isimleri ihtiva eder (Öz, 1996: 1-2) 1. Latincede sözlük anlamına gelen dictionarrium kelimesini Konstanz piskoposu Salomon 9. yüzyılda ansiklopedi anlamında kullanmıştır (Dictionarrium Universale [Evrensel Sözlük]). Bu tarihten sonra gerek Batı gerekse Doğu dünyasında birçok önemli sözlük ya da ansiklopedik sözlük hazırlanmıştır (GH, 1993: 3809). Felsefe ve filoloji ilişkisinden bahsederek eskiçağ sözlükçülüğü hakkında önemli bilgiler veren Yıldız ın Eskiçağın Başvuru Eserleri ve Eskiçağ Sözlükçülüğü ve Sözlükleri adlı çalışması da bu konu hakkında ayrıntılı bilgi arayanların başvurabileceği bir kaynaktır (Yıldız, 1998: ). Dilin belagat ve fesahati açısından mükemmel bir örnek olan Kuran-ı Kerim gramer ve edebî yönden Arapçanın bütün özellik ve inceliklerini içeren muhtevasıyla dil ve edebiyata dair çalışmaların ilk hareket noktası ve kaynağı olmuştur (Öz, 1996: 2). VIII. yüzyılın ortalarından itibaren ilk lügat müellifleri tarafından farklı amaçlarlar yazılmış ve muhtevalarına göre Garibü l-kur an, Lügatü l-kur an, El-vücuh ve n-nezair, Garibü l-hadis ve En-Nevadır adı verilmiş sözlükler telif edilmiştir (Öz, 1996: 5). Farablı Ebu Nasr İsmail Cevherî nin (öl. 1010) Tac-ül- Lüga ve Sihah-ül Arabiye si Arapça sözlükler arasında önem taşır. İran asıllı Arap 1 Hintlilerin gramer ve sözlük çalışmaları hakkında daha geniş bilgi için bk. İtil, Abidin: Sanskrit Kılavuzu. Ankara 1963: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları.

12 4 dilcisi Ebu Tahir Muhammed bin Yakub Firuzabadi nin ( ) Kamüs-ül- Muhit adlı arapça sözlüğü 60 ciltten oluşur (Aksan, 2003: 70). Hicri V. asır şairlerinden Katran-i Tebriziye nispet edilen Lügat risalesi ile çağdaşı Esedî-i Tûsî nin Lügat-i Fürs adlı Farsça sözlüğü dışında, Fars leksikografisine dair ciddi ve ilmî çalışmalar, Timurlu sultanlarının teşvikiyle XV.- XVI. yüzyıllarda Hindistan sahasında telif edilmiş Farsça sözlüklerle başlar. (Öz, 1996; 20) 2 Sözlük kelimesi 1925 te John Garland tarafından ilk kez kullanılmış, bu yüzyıla gelinceye kadar birkaç önemli köken bilgisi sözlüğü de hazırlanmıştır. Özellikle P.S. Pallas ın 285 kavramı temel alarak 200 Asya ve Avrupa dilinde bu kavramların karşılıklarını verdiği ve 1787 de basılan Linguarum Totius Orbis, Vocabularia Comparativa adlı çalışması ile Adelung ve Vater in yılları arasında yayınlanın 4 ciltlik Mithridates adlı çalışmaları da 500 kadar dilde belli cümlelerin karşılıklarını kapsayan içeriğiyle önemli eserlerdendirler (Aksan, 2003: 70). Bunların yanında Batıda tek dilli olarak hazırlanan Henry Cockerman ın 1623 te yayımlanan The English Dictionaire ve The Oxford Dictionary ( ) adlı İngilizce sözlükleri, Crusca Akademisinin hazırladığı İtalyanca Vocabulario (1612), Kraliyet Akademisinin hazırladığı İspanyolca Diccionario de la Lengua Cestallana ( ) ve Maximilien Paul ile Emil Litre nin Fransızca Dictionnaire de la Français (1873) adlı çalışmalar da akla ilk gelen sözlüklerdendir (Eminoğlu, 2010: 9). Sözlükçülükte en önemli aşama XIX. yüzyılda gerçekleşmiştir. Almanya da, sözlük biliminin kurucusu sayılabilecek olan Jacob Grimm ile kardeşi Wilhelm Grimm, ilk cildi 1854 te, Leipzig te yayımlanan Alman Sözlüğünü (Deutsches Wörterbuch) hazırlamaya başlamışlardır. 16 büyük cilt olarak çıkarılması düşünülen bu büyük oylumlu yapıt birkaç cildi yayımlandıktan sonra birçok bilginin çabasıyla, 1961 de bitirilebilmiştir. En eski kaynaklardan başlayarak bir kelimenin, geçtiği 2 Ayrıntılı bilgi için bk. Öz, Yusuf: Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler. Ankara 1996: Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara (Basılmamış Doktora Tezi).

13 5 metinlerdeki biçimini ve anlamını, değişik lehçe ve dillerdeki değişkelerini, her türlü kullanımını ve içinde geçtiği söz öbeklerin veren bu çalışma, bundan sonraki çalışmalara örnek olmuştur (Aksan, 2003: 71) Türk Sözlükçülük Tarihi Çin kaynaklarına göre, Çinlilerden Türkçeyi bilen birisi (Liu Shih-ch ing) Nirvâna Sûtra yı Orhun Türkçesine çevirmiştir. Hatta bu Türkçeye ait bir sözlük bile mevcuttur (Caferoğlu, 1984: 110). Türk sözlükçülüğünün kuruluşu asıl Karahanlı dönemine rastlamaktadır. Türklerin İslamiyet i kabulüyle Türkler için yeni bir kültür dairesi oluşmuştur. Bu çerçevede oluşturulan sözlükler Arap sözlük hazırlama ekolleri temelinde hazırlanmıştır. Türk sözlükçülüğüne geçmeden önce kısaca Arap sözlük ekolleri hakkında bilgi vermek yerinde olacaktır. Arap sözlükçülüğünde sözlük düzenleme yöntemi ve ilkelerinin farklılığından dolayı beş ayrı ekol ortaya çıkmıştır. a. Mahreç ve Taklip: Bu ekole mensup olanların hepsi, Arapça kelimeleri ilk harflerinin mahreç sırasına göre düzenlemişlerdir. Kurucusu Arap dilcisi Halil bin Ahmed (öl. 791), eseri de Kitâbu l-ayn dır. b. Özel Alfabetik Düzen: Bu ekole giren sözlüklerin her birinde uygulanan yöntem değişik olmakla beraber, kelimeler önce muzâ af, sünâ î ve mülhakâtı (ilaveleri), sülâsî ve mülhakâtı şeklinde asli harflerine göre bablara bölünmüş, bablarda yer alan kelimeler de hemze den ye ye kadar alfabetik sırada düzenlenmiştir. Ekolün kurucusu İbnu Dureyd (öl. 933), eseri Cemheretu l-luga dır. c. Kafiye Düzeni: Bu ekolde kelimeler, mücerret köklerinin son harfleri dikkate alınarak alfabetik şekilde sıralanmış ve kelimenin asil kökünün son harfine de bab adı verilmiştir. Kurucusu hakkında tartışmalar bulunmakla beraber, bu ekolü geliştiren, ekolün ilk orijinal ve en sağlam eserini yazan Türk asıllı el-cevherî dir. Eseri Tâcu l-luga ve Sıhâhu l- Arabiyye dir. d. Alfabetik Düzen: Bu ekolde düzenlenen sözlüklerin ortak özelliği kelime kökleri birinci, ikinci, üçüncü vs harflerine göre hemzeden başlayarak ye

14 6 harfine kadar alfabetik bir düzende dizilmiş olmasıdır. Bugünkü modern Arap sözlükçülüğünün de bağlı bulunduğu bu ekolün öncülüğünü Esâsu l-belâga adlı Arapça sözlüğüyle Türk bilgini Zemahşerî (öl.1144) yapmıştır. e. Tematik: Bu ekolde düzenlenen sözlüklerde, sözlükçüler kelimeleri anlamlarına ve ait oldukları konulara göre bablara, babları da gerektiğinde birtakım ikinci bölümlere ayırarak bir konu etrafında toplamışlardır. Bu ekolün kurucusu el-garîbu l-musannaf ın sahibi Ebu Ubeyd el-kasım bin Sellam dır (öl.838). (Yavuzarslan, 2009: 1) Karahanlı Dönemine Ait Sözlükler Dîvânü Lûgati t Türk: Türk sözlükçülük tarihi Kaşgarlı Muhmud un XI. yüzyılda kaleme aldığı Dîvânü Lûgati t Türk adlı çalışmayla başlamaktadır. Kaşgarlı nın bu eseri bir sözlük olmanın yanında bünyesinde dil bilgisi kuralları içeren, verdiği örneklerle dilin söz varlığını ortaya koyan geniş kapsamlı bir çalışmadır. Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazıldığı için iki dilli bir sözlüktür. Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed tarafından 1072 Ocağında yazılmaya başlanmış, 1077 Ocağında bitirilmiştir. Mahmud eserini Abbasi halifesi Ebü l-kasım Abdullah a sunmuştur. Eserin malzemesi Türk dünyasından toplanmış, Bağdat ta kitap hâline getirilmiştir. Eserin tam adı Kitâbü Dîvânı Lügati t-türk tür. Türk Dillerini Toplayan Kitap demektir (Ercilasun, 2009: 314). Kaşgarlı Mahmud, Türk asıllı Arapça sözlük yazarı Fârâbî nin Dîvânu l- Edeb de uyguladığı kalıp ve uyak ekolünü, Türk dilinin ses yapısını dikkate alarak geliştirmiş ve ilk Türk sözlükçülüğü ekolünü de kurmuştur. Ancak Kaşgarlı nın başlattığı sözlük çalışmalarının, daha sonraki bilginler tarafından sürdürülmemesi, sözlükçülük tarihimiz açısından büyük bir kayıp olduğu gibi Türk dilinin söz varlığının tespiti açısından da büyük bir eksikliktir. Kaşgarlı Mahmud dan sonra, Türk sözlükçülük alanında onun kurduğu ekolden habersiz ve farklı olarak Harezm ve Kıpçak sahasında gerek Türk gerekse Arap bilginler tarafından Türk dilini öğrenmek ve öğretmek amacıyla çeşitli tarzlarda sözlükler oluşturulmuştur (Yavuzarslan, 2009: 6).

15 Harezm - Kıpçak Dönemine Ait Sözlükler Mukaddimetü l-edeb: Mukaddimetü l-edeb Mahmud b. Ömer Ez-Zemahşerî tarafından yılları arasında yazılmış, Arapça öğrenmek isteyenlerin kolaylıkla kullanabilecekleri şekilde hazırlanmış, Arapça kelime ve kısa cümlelerden ibaret olan pratik bir sözlüktür (Yüce, 1993: 7). Hilyetü l-lisân ve Hulbetü l-beyân: XV. yüzyılda İbni Mühenna tarafından yazılmış olan bu eser üç bölümden oluşmaktadır; Arapça-Farsça, Arapça-Türkçe ve Arapça-Moğolca. Sözlüğün Türkçe kısmı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde isim çekimleri, edatlar ve fiillerin geçmiş zaman çekimleri verilmiştir. İkinci bölümde ise basit isimler Arapça Türkçe karşılıklarıyla birlikte verilmiştir (Yavuzarslan, 2009: 7-8). Tibyânü l-lügati t-türk Alâ Lisani l Kanklı: Sadece diğer eserlerde adını gördüğümüz bu eser günümüze ulaşamamıştır (Yavuzarslan, 2009: 8). Codex Cumanicus: XV. yüzyılda Kuman Türklerinden İtalyan tüccarlar ve Alman rahipler tarafından derlenmiş, sonradan bir araya getirilen iki ayrı defterden oluşmaktadır. Alman bölümü ve İtalyan bölümü olmak üzere iki bölüm hâlindedir. İtalyan bölümü 55 varaklık olup biri alfabetik, diğeri anlam gruplarına göre ayrılmış iki sözlükten oluşmaktadır. Alman bölümü ise 27 varak olup, sözlüğün yanında manzum ve mensur metinler de mevcuttur (Demirci, 1998: ). Kitâbü l-idrak li Lisâni l-etrâk: Memlük sahasında Türk dilinin önem kazandığı bir devirde ünlü Arap filolog Ebu Hayyân Muhammed b. Yusuf b. Ali b. Yusuf b. Hayyân Al-Gırnatî (Al-Endulusî) tarafından Mısır-Suriye sahasında konuşulan Türk dilini incelemek amacıyla yazılmış sözlük ve gramer kitabı olan Kitabü l-idrâk, Türk dilinin en eski sözlük ve gramer kitaplarından biridir. Eser, Mısır-Kahire de 20 Ramazan 712 (18 Aralık 1312) yılında, perşembe günü tamamlanmıştır. Eserin Ebu Hayyân tarafından yazılmış orijinali elimizde değildir (Özyetgin, 2001: 41). Kitâb-ı Mecmû-ı Tercümân-ı Türkî ve Acemî ve Mugalî: XIII. yüzyıla ait olan bu eser 28 Ocak 1245 tarihinde Mısır da Konyalı Halil b. Muhammed b. Yusuf

16 8 tarafından yazılmış veya istinsah edilmiştir. Eser 76 varak olup kelime çeşitlerine göre düzenlenmiş dört bölümden oluşmaktadır (Demirci, 1998: 146). Ed-Dürretü l-mudiyye fi l-lügati t-türkiyye: Memlükler döneminde ( ), Türkçeyi öğretmek amacıyla sözlük türünde kaleme alınan eserlerden bir de Ed-Dürretü l-mudiyye fi l-lügati t-türkiyye dir. Türk dilinin parlayan incisi anlamındaki başlığı taşıyan bu eserin orijinal yazması Floransa daki Medicea Bibliotheca Laurenziana da Orient 130 numara ile kayıtlıdır (Toparlı, 2003: V). Bunların dışında Harezm-Kıpçak sahasında Et-Tuhfetü z Zekiyye fi l-lügati t- Türkiyye, Bülgatü l-müştâk fî Lûgati t-türk ve l-kıfçak ve El-Kavânînü l-külliyye li- Zabti l-lügati t-türkiyye adlı sözlüklerde mevcuttur Çağatay Dönemine Ait Sözlükler Abuşka Lügati: XVI. yüzyıl başlarında Anadolu da yazılmıştır. Sözlüğün ilk kelimesi Abuşka (ihtiyar kadın) olduğu için bu ad verilmiştir. Yazarı belli değildir (Caferoğlu, 1984: 224). Senglâh Lügati: Mirza Mehdî Han tarafından yılları arasında yazılmıştır. Çağatayca-Farsça bir sözlüktür. Sözlükteki kelime sayısı yaklaşık 6000 civarındadır (Ercilasun, 2009: 425). Lügat-i Çağatay ve Türkî-i Osmanî: Özbekler Tekkesi Şeyhi Süleyman Efendi tarafından yazılmış, Çağatayca- Osmanlıca sözlüktür kadar kelime içermektedir (Ercilasun, 2009: 425). Fazlullah Han Lügati: XVII. yüzyılda Hindistan da Fazlullah Han tarafından yazılmıştır. Sözlük üç kısma ayrılmıştır. Sarfa ait bir giriş dışında, birinci kısma alfabetik sıraya göre fiiller, ikinci kısma isimler, üçüncü kısma grup halinde sayı, hayvan, nebat vs adlarıyla askeri deyimler alınmıştır (Caferoğlu, 1984: 225). 3 Ayrıntılı bilgi için bk. Demirci, Jale. Kıpçak Sözlükleri. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 6, Ankara 1998: Kebikeç Yayınları; Ercilasun, A. Bican. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (7. Baskı). Ankara 2009: Akçağ Yayınları

17 9 Bunların dışında, Bedâyiü l-luga, Kitâb-ı Zebân-ı Türkî, Hulâsa-i Abbasî, El- Tamga-yı Nâsırî, Fethali Kaçar Lügati ve Üss-i Lisân-ı Türkî adlı Çağatay Türkçesinde yazılmış sözlükler de vardır Osmanlı Dönemine Ait Sözlükler Osmanlı döneminde XIX. yüzyıla gelinceye kadar çoğunlukla iki dilli sözlükler yazılmıştır. Genelde bu sözlükler Farsça-Türkçe, Türkçe-Farsça, Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça gibi iki dilli ya da daha fazla dilin bir arada alındığı çok dilli sözlükler şeklindedirler. Osmanlı Türkçesinin tek dilli sözlükleri ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaleme alınmışlardır (Eminoğlu, 2010: 12) Anadolu sahasında düzenlenen sözlükler, başlangıçta şekil bakımından manzum tarzdadır. Bunların yazımındaki amaç da, Türklere gerekli olan Farsça ve Arapçanın bu yolla daha kolay öğretilmesidir. Böylece Türk sözlükçülük geleneğinde ve tarihinde XV. yüzyıldan başlayarak XIX. yüzyıla kadar manzum tarzda iki dilli olarak sözlük yazma geleneği başlamıştır (Yavuzarslan, 2009: 12) 5. Osmanlı dönemi sözlüklerini iki grupta inceleyebiliriz. İlk grupta iki veya daha fazla dilli olan sözlüklerden ikinci grupta ise tek dilli sözlüklerden bahsedeceğiz. Bu dönem için ilk gruba giren sözlüklerden bazıları şunlardır: Ahterî-i Kebir: Afyonkarahisarî Mustafa Ahterî nin 1545 yılında hazırladığı sözlük i aşkın maddeyi içermektedir. Arapça-Türkçe şeklinde alfabetik olarak yazılmıştır (GH, 1993: 3809) Vankulu Lugatı: Asıl adı Tercemetü Sihahi l-cevherî olan Farablı Cevherî nin Sihahü l-cevherî adlı eserinin tercümesidir. Türkçeye çeviren Mehmet 4 Ayrıntılı bilgi için bk. Caferoğlu, Ahmet. Türk Dili Tarihi I II (3. Baskı). İstanbul 1984: Enderun Kitabevi; ; Ercilasun, A. Bican. Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi (7. Baskı). Ankara 2009: Akçağ Yayınları; Ölmez, Zuhal Kargı. Çağatayca Sözlükler. Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 6, Ankara: 1998: Kebikeç Yayınları. 5 Ayrıntılı bilgi için bk. Ölker, Perihan. Klasik Edebiyatımızda Manzum Lügat Geleneği ve Mahmudiyye. Turkish Studies, İnternational Periodical For The Languages, Litareture and Historay of Turkish or Turkic, 4 (4) s ; Öz, Yusuf. Tarih Boyunca Farsça-Türkçe Manzum Sözlükler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara 1996: (Basılmamış Doktora Tezi).

18 10 bin Mustafa el- Vanî dir. Matbaada basılan ilk eserimizdir yılında basılmıştır (Yavuzarslan, 2009: 13). Burhan-ı Katı: Mütercim Asım Efendinin 1800 yılında Farsça aslından çevirdiği bir eserdir. Asım çevriyi yaparken, bilgileri başka kaynaklardan denetlemiş, yeni bilgiler eklemiş, Farsça kelimelere öz Türkçe karşılıklar koymaya çalışmıştır (GH, 1993: 3810). Kitab-ı Maanîü l-lehçe: Sir James William Redhouse tarafından kaleme alınmıştır. Türkçeden İngilizceye olan sözlükte Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça kelimeler derlenmiştir (GH, 1993: 3810). Tek dilli sözlüklerin en bilinenleri şunlardır: Lehçe-i Osmanî: Ahmet Vefik Paşa tarafından 1876 yılında yayınlanmıştır. İki cilttir. O dönem Türkçesinin söz varlığını Arap alfabesi sistemi içinde, tanımları ve yer yer örnek tümceleriyle vermektedir (GH, 1993: 3810). Lugat-ı Naci: Muallim Naci tarafından 1891 yılında yazılmıştır. Osmanlıca bir sözlüktür. Osmanlıcadaki Arapça ve Farsça sözcüklerin tanım ve karşılıkların içerir. Kamus-ı Türkî: Şemseddin Sami 1900 yılında hazırlamıştır. Dönemin en başarılı sözlüklerinden sayılmaktadır. Bunların dışında gerek tek dilli gerekse çok dilli birçok sözlük vardır. Lügat-i Şinasi, Lügât-ı Osmaniyye, Mir âtü l-lügat, Ünsü l-lügat, Resimli Kamus-i Osmanî, Lügat-i Ebuzziya, Mükemmel Osmanlı Lügati vb. bunlardan bazılarıdır 6. Bunların dışında Osmanlı devleti ile daha çok ticarî ve siyasî ilişkilerde bulunan devletlerin XV. yüzyıldan itibaren hazırladıkları sözlüklerde mevcuttur. Dittionaria Della Lingua İtaliana-Tvrshesca, Vocabolario İtaliana-Tvrchesco, 6 Ayrıntılı bilgi için bk. Dilaçar, Agop. Türkiye Türkçesi Sözlüklerinden Seçme Eserler. Türk Dili Aylık Fikir ve Edebiyat Dergisi, 2, 22, s ; Eminoğlu, Emin. Türk Dilinin Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası. Sivas 2010: Asitan Yayıncılık; Gökçe, Aziz. Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri. Ankara 1998: Kebikeç Yayınları; Yavuzarslan, Paşa. Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü. Ankara 2009: Tiydem Yayıncılık.

19 11 Thesaurus Lingarum Orientalium Turcicae-Arabicae-Persicae gibi sözlükler buna örnek olarak gösterilebilir Cumhuriyet Dönemine Ait Sözlükler Harf inkılâbından sonra yayımlanan ilk sözlük Yeni Türk Lügati adını taşır yılında Latin alfabe sırasına göre hazırlanan sözlükte kelime tanımlarıyla birlikte yer almıştır. Bu arada dilci Hüseyin Kazım Kadri de büyük bir sözlük hazırlığına girişmiştir. Büyük Türk Lügati adlı 4 büyük ciltlik bu sözlük (İlk iki cilt Arap Harfli, sonraki ciltler Latin harfli) Osmanlıcada kullanılan Arapça, Farsça kelimelerle Türk dilinin diğer lehçelerine ait kelimeleri de kapsar yılında kurulan Türk Dil Kurumu (ilk adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti) sözlük hazırlama işini üstlenir. Kurumda sözlük uzmanı olarak çalışan Mehmet Ali Ağakay ın hazırladığı ve sonraki baskıları bilim kurulunca geliştirilen Türkçe Sözlük şu an Türkçe için en önemli sözlüktür. Son baskılarda kelime sayısı in üzerindedir. Meydan-Larousse Büyük Lügat ve Ansiklopedi nin (12 cilt, ) sözlük bölümü Tanzimattan günümüze konuşma ve yazı dilinde kullanılan hemen bütün kelimeleri tanımları ve örnekleriyle içerir. Pars Tuğlacı nın yılları arasında yayımladığı 6 ciltlik Okyanus adlı sözlüğün en büyük özelliği, kendinden önceki Türkçe Sözlük ve Meydan-Larousse un söz varlığını kapsadığı gibi yabancı sözlüklerden terim niteliğindeki kelimeleri de bünyesinde barındırması ve kelimelerin İngilizce ve Fransızca karşılıklarını da vermesidir (GH, 1993: 3810). Bunların dışında Türk Dili Kurumu nun hazırladığı XII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü ve Türkiye de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü de önemli başvuru kaynakları arasındadır. Türkiye Türkçesinin En Büyük Sözlüğü, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ötüken Türkçe Sözlük, Büyük Türkçe Sözlük, Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin 7 Ayrıntılı bilgi için bk. KARTALLIOĞLU, Yavuz, Klasik Osmanlı Türkçesinde Eklerin Ses Düzeni (16., 17. ve 18. Yüzyıllar), Ankara 2005: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış doktora tezi)

20 12 Köken Bilgisi Sözlüğü vs daha birçok sözlük vardır. Günümüzde uzmanlık alanı sözlüklerinden lehçe sözlüklerine kadar hemen hemen her alanda Türk dilinin sözlüğü mevcuttur. Ancak dilin kelime hazinesinin zaman içerisinde değiştiğini düşünürsek, elimizde bulunan sözlükler de zamanla ihtiyacı karşılayamaz duruma geleceklerdir. Dilin söz varlığının zaman içerisinde nasıl değiştiğini sözlüklerden yola çıkarak ortaya koyan Öztürk ün İki Dilli Sözlüklerden Hareketle Türkiye Türkçesinin Kelime Hazinesindeki Değişmeler (Öztürk, 1999: ) adlı çalışması sözlük yapımının hiç bitmeyeceğini, aksine yapılan her sözlüğün daha iyi bir sözlüğün yapılması için zemin oluşturduğunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır Sözlük Yapma ilkeleri Geçmişten günümüze kadar yapılan sözlük çalışmaları, sözlük hazırlama noktasında bazı ilkelerin ve ölçülerin yerleşmesini sağlamıştır. Özellikle sözlükçülüğün bir bilim dalı olarak kabul edilmesinden sonra bu konuda birçok çalışma yapılmıştır. Aksan sözlük yapma yollarını kısaca şu maddelerde toplamaktadır: 1. Geniş bir yazılı materyal taraması yapılmalı. 2. Madde başı olacak kelimeler yazımından vurgusuna kadar ayrıntılı olarak incelenmeli, çekimli şekiller madde başı olarak verilmemeli. 3. Tanımlar verilirken çok dikkat edilmeli, anlamlar sıralanırken temel anlamdan yan anlama doğru bir sıra izlenmeli. 4. Adaş öğeler sözlükte ayrı madde başı olarak alınmalı. 5. Sözlükte herhangi bir uzmanlık alanının ayrıntı sayılabilecek, herkesçe bilinmeyen kavramlara yer verilmemeli. 6. Sözlükler hazırlanırken farklı bilim dallarından uzmanlarla bir ekip halinde çalışılmalı (Aksan, 2003: 84). Kocaman ise sözlüğün hazırlanma aşamalarını şu şekilde belirtmektedir: A) Planlama (gereksinimin saptanması, kaynak sağlanması, sözlüğün boyutunun belirlenmesi, uzmanların örgütlenmesi) 8 Türk dilinin sözlükleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Eminoğlu, Emin. Türk Dilinin Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası. Sivas 2010: Asitan Yayıncılık.

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 SÖZLÜK VE SÖZLÜKÇÜLÜK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Zekeriya BİNGÖL, Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu Muğla/TÜRKİYE ÖZET Günümüzde insanı, iletişime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Detaylı

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY

SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY 183 SÖZLÜK BİLİMİ AÇISINDAN KÂMÛS-İ TÜRKÎ ÜZERİNE BİR İNCELEME A STUDY ON KÂMÛS-İ TÜRKÎ FROM THE VIEW OF LEXICOLOGY ÖZET Ali ÇİÇEK * Bu yazıda Şemseddin Sâmî nin Kâmûs-i Türkî si sözlük bilimi acısından

Detaylı

TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİ AÇISINDAN OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKLERİ VE ŞEMSEDDİN SÂMÎ NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ Sİ

TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİ AÇISINDAN OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKLERİ VE ŞEMSEDDİN SÂMÎ NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ Sİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44, 2 (2004) 185-202 TÜRK SÖZLÜKÇÜLÜK GELENEĞİ AÇISINDAN OSMANLI DÖNEMİ SÖZLÜKLERİ VE ŞEMSEDDİN SÂMÎ NİN KÂMÛS-I TÜRKÎ Sİ Paşa YAVUZARSLAN *

Detaylı

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Özet Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Konu alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak

Detaylı

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĐMĐYLE ĐLGĐLĐ BĐR KAYNAKÇA DENEMESĐ Đlhan ERDEM ÖZET Türkçe, yaklaşık 250 milyon insanın kullandığı yaygın bir dildir. Bu derece yaygın bir şekilde kullanılan bir dilin yabancılar

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI

ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN TÜRKÇENİN ETKİLİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 23, s. 57-79 ARNAVUTLUK TAKİ TÜRKÇE

Detaylı

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH)

TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM (TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ) ANABİLİM DALI TÜRKÇENİN SÖZVARLIĞI AÇISINDAN GAZETELERİN İNCELENMESİ (CUMHURİYET, HÜRRİYET, SABAH) Yüksek Lisans

Detaylı

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS

EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 247/265 EXAMINATION OF VOCABULARY ELEMENTS IN TEXTBOOKS FOR TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarında Söz Varlığı Unsurlarının

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar * 1

Türkçe Sözlük Birimlerinin Kazandığı Yeni Yan Anlamlar * 1 2010 Yılı İtibarıyla Höşöö Tsaídam Bölgesi ve Orhun Vadisi Dil Araştırmaları... Sayı: 16 Bahar 2015, 133-161 Dîvânü ss. Lügati t-türk te Geçen Her Kelime Türkçe Kökenli midir? Türkçe Sözlük Birimlerinin

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada. SÖZLÜK YAZIMI ve ARAġTIRMALARI ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ. 4-6 Kasım 2010

Türkiye de ve Dünyada. SÖZLÜK YAZIMI ve ARAġTIRMALARI ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ ÖZETLERĠ. 4-6 Kasım 2010 Türkiye de ve Dünyada SÖZLÜK YAZIMI ve ARAġTIRMALARI ULUSLAR ARASI SEMPOZYUMU BĠLDĠRĠ LERĠ 4-6 Kasım 2010 Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi İSTANBUL İLHAN AYVERDİ Hâtırasına 1926-2009 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES

LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 445/457 LEXICOGRAPHY IN TURKEY AND THROUGHOUT THE WORLD: THE DEFINITION AND THE SCOPE OF LEXICOGRAPHY AND ITS RELATIONSHIP WITH OTHER SCIENCES Türkiye ve Dünyada

Detaylı

CUMHURiYET ÜNiVERSiTESi. ilahiv A ır FA KÜL TES i DE.RGISi. Vl/1

CUMHURiYET ÜNiVERSiTESi. ilahiv A ır FA KÜL TES i DE.RGISi. Vl/1 CUMHURiYET ÜNiVERSiTESi ilahiv A ır FA KÜL TES i DE.RGISi Vl/1 sivas- 2002 !JJ956 i1ahiyat fakültesi dergisi VI (2002) Sayı: 1 Editör Doç. Dr. Ahmet GÖKBEL Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Abubekir Sıddık

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRENME STRATEJİLERİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 1. KADEME TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN MASAL METİNLERİNİN TÜRKÇE DERSİNİN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA

Detaylı

MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ

MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ MEB ORTAÖĞRETĠM DĠL ve ANLATIM DERS KĠTAPLARINDAKĠ BASĠT ZAMAN ÇEKĠMLĠ FĠĠLLERDE ZAMAN ve GÖRÜNÜġ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Detaylı

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA

Elvin İNCE. elvinince@hotmail.com. Genel Yayın Yönetmeni. Elvin İNCE. Yayına Hazırlayan Zhanar TEMİRBEKOVA NAMIK MEMMEDOV KALİOLLA AHMETJAN JIRGAL MATURAİMOV ORTİKBAY KAZAKOV BÜNYAMİN KARA AYLİN BEYOĞLU FATİH ÇAPKAN LALE OKYAY TAYYİP YILMAZ DÖRTKOLİ MAMİJİKOV RİNAT MİNNEBAYEV VİTALİ MANJUL SALİH MUSTAFA ÇİZEL

Detaylı

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1. ocalan@sakarya.edu.tr, muharremocalan@yahoo.

AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1. ocalan@sakarya.edu.tr, muharremocalan@yahoo. AĞIZ ARAŞTIRMALARINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE AĞIZ TEZLERİ İÇİN YENİLİK ÖNERİLERİ 1 Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN Sakarya Üniversitesi SMYO Türk Dili Öğretim Üyesi ocalan@sakarya.edu.tr,

Detaylı

TÜRKÇE ANATOMİ TERİMLERİNİN ETİMOLOJİK VE SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ANATOMİ TERİMLERİNİN ETİMOLOJİK VE SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Recep MESUT TÜRKÇE ANATOMİ TERİMLERİNİN ETİMOLOJİK VE SEMANTİK AÇIDAN İNCELENMESİ (Doktora

Detaylı

NÜSHA ISSN 1303-0752

NÜSHA ISSN 1303-0752 NÜSHA Ş ISSN 1303-0752 ş Chicago Üniversitesinde Arapça Öğretimi Arap Şiirinde Lâmiyyeler ve İbnu l-verdî ye Nispet Edilen Risâle: Nasîhatu l-ihvân ve Murşidetu l-hullân Nazmın ve Nesrin İçerisinde İsti

Detaylı

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜRLERARASI YAKLAŞIM VE SEÇİLECEK METİNLERDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER Ahmet DEMİR Doç. Dr. Fatma AÇIK ÖZ: Metinler aracılığıyla Türkçe öğretimi, metinlerin

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ

CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI BİYOLOJİ EĞİTİMİ BİLİM DALI CUMHURİYET DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE LİSE 1 BİYOLOJİ MÜFREDATININ

Detaylı

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189 Harf devrimi / 0 Kasım Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! Bu çalışma, tarihte Türklerin abece serüvenidir. En büyük korkum, yapacağım konuşmanın kuru bir milliyetçi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇENİN RESMİ DİL OLMASI VE DOĞRU

Detaylı

Bunlardan ilki Cumhuriyet öncesinde yazılmış önemli sözlüklerden biri olan

Bunlardan ilki Cumhuriyet öncesinde yazılmış önemli sözlüklerden biri olan 1 GİRİŞ Ülkemizde, sözlükbilimi (lexicologie) ve sözlük bilgisi (lexicographie) bilim dalları gelişmediğinden bunların bir alt dalı olan terminoloji bilimi çalışmaları gelişmemiştir. Bu bilimin gelişmesi

Detaylı

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI. İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com İNGİLTERE DE ANADİL OLARAK TÜRKÇE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE KELİME DAĞARCIĞI İlknur TATAR KIRILMIŞ * & Celalettin ÇELEBİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ERMENİ DİLİ VE KÜLTÜRÜ ANABİLİM DALI ERMENİCEDEN TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİLERDE KARŞILAŞILAN ÇEVİRİ SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi Yavuz AYDIN Ankara 2008

Detaylı