ANALİZ, DANIŞMANLIK, SAHA VE EĞİTİM HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015-2016 ANALİZ, DANIŞMANLIK, SAHA VE EĞİTİM HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ YÖNERGESİ"

Transkript

1 DAİRE BAŞKANLIĞI ANALİZ, DANIŞMANLIK, SAHA VE EĞİTİM HİZMETLERİ FİYAT LİSTESİ YÖNERGESİ Söğütözü Mahallesi Cadde No: 10, Çankaya Ankara, Türkiye Tel: (90) (312) Faks: (90) (312)

2 İÇİNDEKİLER Sayfa No: SERVİS (HİZMET) KOŞULLARI iv I. GENEL HİZMETLER (RC) Danışmanlık Hizmetleri 1-1 Kuyu/Arazi Hizmetleri 1-1 Offshore Hizmetleri 1-1 Yurtdışı Hizmetleri 1-1 II. TEKNİK HİZMETLER 2-1 Örnek Hazırlama (SP) 2-1 Örnek Hazırlama (Sahada) (FSP) 2-1 Arşiv Hizmetleri (AS) 2-2 III. SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK, ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER 3-1 Sedimantolojik ve Petrografik Analizler (Laboratuvarda) 3-1 Sedimantolojik, Petrografik ve Elementel Analizler (Saha ve Kuyuda) 3-2 Mineralojik Analizler (XRD) 3-4 Taramalı Elektron Mikroskobu Çalışmaları (SEM/EDS) 3-5 IV. BİYOSTRATİGRAFİK ANALİZLER 4-1 Foraminifer Mikropaleontolojisi (FM) 4-1 Nannopaleontoloji (NP) 4-2 Palinoloji (PA) 4-2 Dijital Görüntüleme (DP) ve Bilgisayar Uygulamaları (CAP) 4-3 V. ORGANİK JEOKİMYASAL ANALİZLER 5-1 Petrol Jeokimyası (PG) 5-1 Organik Petrografi (OP) 5-5 i

3 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ ANALİZLERİ 6-1 Sondaj ve Kuyu Tamamlama Sıvıları (DCF) 6-1 Çimentolama (CE) 6-5 Kaya Mekaniği / Kuyu Stabilitesi (RMWS) 6-7 Bakım ve Onarım (MR) 6-7 VII. REZERVUAR TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANALİZLERİ 7-1 Karot Analizleri (CA) 7-1 Rezervuar Akışkanları Analizleri (RFA) 7-11 Geliştirilmiş Petrol Üretim Testleri (EOR) 7-17 VIII. ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MÜDÜRLÜĞÜ ANALİZLERİ 8-1 Petrol Analizleri (PT) 8-1 Petrol Ürünleri Analizleri (PPT) 8-2 Oto Biyodizel Analizleri (ABT) 8-5 Yakıt Biyodizel Analizleri (FBT) 8-6 Gaz Kromatografi ile Gaz Analizleri (GA) 8-7 LPG Analizleri (LPG) 8-7 Su Analizleri (WA) 8-7 Diğer Analizler (MA) 8-10 Korozyon Hizmetleri (CS) 8-12 Kuyu Uyarma Hizmetleri (WS) 8-13 ii

4 PETROL IX. MESLEKİ-TEKNİK KURSLAR Sayfa No: Uygulamalı Kuyu Kontrolü Eğitimi (IWCF / TPAO Sertifikalı) 9-1 Mesleki-Teknik Kurslar 9-2 Karot Analizleri (Laboratuvar Eğitimi) 9-3 Karot Analizleri-Test Yöntemleri ve Verilerin Kullanım Alanları 9-3 Rezervuar Akışkanları PVT Analizleri (Laboratuvar Eğitimi) 9-3 Rezervuar Akışkanları PVT Analizleri 9-4 Petrol ve Gaz Üretiminde Korozyon Kontrolü 9-4 Matriks Asitleme 9-5 Petrol Sahası Sularının Enjeksiyona Uygunluğunun Belirlenmesi 9-5 Foraminifer Biyostratigrafisi Eğitimi 9-5 Palinomorf Biyostratigrafisi Eğitimi 9-6 Nannoplankton Biyostratigrafisi Eğitimi 9-6 Biyostratigrafi Eğitimi 9-6 Petrol ve Gaz Jeokimyası 9-7 Organik Jeokimya Laboratuvar Eğitimi 9-7 Karbonat Kayalar Sedimantolojisi ve Rezervuar Özellikleri 9-7 Güneydoğu Anadolu Otokton Birimlerinin Uygulamalı Litostratigrafisi 9-8 Kil Mineralojisi ve Mikroanaliz (XRD-SEM/EDS) Tekniklerinin Petrol Aramacılığında Kullanımı 9-8 Uygulamalı Sondaj Sıvıları Teknolojisi 9-9 Kuyu Çimentosu Tasarımı 9-9 Genel Bilgiler 9-10 IX. KİTAP FİYATLARI 10-1 iii

5 SERVİS KOŞULLARI TP 1. İşin İfası TP Araştırma Merkezi talep edilen işi güncel teknolojik imkânlar ve standartlar çerçevesinde yürütür. İşin, müşterinin kendisine ait işyerlerinde, kısmen veya tamamen yapılması hallerinde de, müşteri, TP Araştırma Merkezi personelinin işvereni olarak değerlendirilemez. 2. Gizlilik TP Araştırma Merkezi, müşteriye ait tüm gizli bilgileri, belgeleri, tescilli hakları korumayı, gizliliklerini sağlamayı; bu bilgileri, belgeleri başka bir amaçla kullanmamayı taahhüt eder. Raporlardaki bilgilerin kullanılması, müşterilerin yazılı olurunun alınması sonrasında mümkündür. Ancak, topluma mal olmuş bilgiler bu kapsamın dışındadır. Her raporun bir kopyası TP Araştırma Merkezi nde gizlilik kurallarına uygun şekilde saklanır. 3. Kuyu Başında veya Sahada Çalışma Müşteri, kuyu başında veya sahada yürütülen çalışmalarda gerekli çalışma düzenini sağlamakla ve/veya bunun temini için gereken masrafları ödemekle yükümlüdür. Kuyu ve sahadaki günlük servis ücreti, çalışmayı yürütecek teknik personel için 1080 TL; Yardımcı Teknik Personel için ise, 720 TL dir. TP Araştırma Merkezi, işyerleri dışındaki çalışmalarda, kendi personelini iki haftada bir değiştirme hakkını saklı tutar. Kuyu başında veya sahada verilen hizmetler ile ilgili detaylar ilgili bölümlerde verilmiştir. 4. Değerlendirme ve Rapor Bedeli Değerlendirme, rapor hazırlama, çizim vb. ofis çalışmalarının bedeli, 400 TL /adam/gün dür. İlave her bir kopya rapor için ücrete, rapor fiyatının, % 10 u kadar ücret eklenir. 5. Açıklamalar 1. TP Araştırma Merkezi nin, KÖK ÜCRETLERİ değiştirme hakkı saklıdır. 2. KÖK ÜCRETLERE, yapılacak analiz için kullanılacak malzeme, personel vb. giderler ile amortismanlar dahildir. 3. Üniversitelerin araştırma projelerine ilişkin talepleri, KÖK ÜCRET tarifesi üzerinden fiyatlandırılır. 4. Fiyatlara, KDV ve diğer vergiler dahil değildir. 5. Kamu kurum veya kuruluşlarının talepleri, KAMU TARİFESİ üzerinden fiyatlandırılır. 6. Protokol yapılması durumunda, stratejik ortaklık kurulan şirketlerle, tedarikçi laboratuvarlarla yapılacak hizmet sözleşmelerinde, KAMU TARİFESİ esas alınır. 7. Talep edilen analizler, ücretlerinin yatırılması sonrasında, analiz edilecek örnek sayısına ve iş yoğunluğuna bağlı olarak sonuçlandırılır. 8. KÖK ÜCRET tarifesinde, XXX ile işaretli hizmet ve analiz bedelleri görüşmelerle belirlenir. 9. Yeni analizlerin eklenmesi/çıkarılması, fiyatlarının belirlenmesi hususlarında TP Araştırma Merkezi Daire Başkanı yetkilidir. 10. Yönerge kapsamındaki hizmetlerle ilgili her tür uyuşmazlıkta Ankara Mahkemeleri yetkilidir. 11. Bu yönerge, TP Genel Müdürlüğü nün onayından sonra yürürlüğe girer. Bu yönerge, yenisi onaylanıncaya kadar yürürlüktedir. iv

6 I. GENEL HİZMETLER (PERSONEL ÜCRETLERİ) 1 Kişi/TL/GÜN 1 Kişi/TL/GÜN 1 Kişi/TL/GÜN Danışmanlık Hizmetleri RC RC RC Analiz sonuçlarının raporlanmasının haricinde, yorum, değerlendirme ve özel amaçlı olarak rapor hazırlama... XXX Teknik Danışmalık Hizmeti XXX TS EN ISO/IEC Standardı na uygun akreditasyon İçin danışmanlık XXX Kuyu/Arazi (ofis dışı) Hizmetleri (masraflar hariç) RC Mühendis RC Teknisyen Offshore Hizmetleri (Platform/Gemi) (masraflar hariç) RC Mühendis RC Teknisyen Yurtdışı Hizmetleri (masraflar hariç) RC Mühendis RC Teknisyen

7 II. TEKNİK HİZMETLER II.I ÖRNEK HAZIRLAMA HİZMETLERİ Örnek Hazırlama (SP) SP İnceleme için kesinti örneğinin hazırlanması (1 adet) SP Standart ince kesit yapımı (el ile)(48x28x1.35 mm) (1 adet) SP Standart ince kesit yapımı (otomatik incekesit makinası ile) (48x28x1.35 mm) (1 adet) SP Büyük boy ince kesit yapımı (70x55x2.0 mm) (1 adet) SP Karotun yarılanması (Slap) (1 metre) SP Karottan veya el örneğinden tapa alınması (1 1/2, 1 ) (1 adet) SP Boyanmış reçine (epoxy) enjeksiyonu (1 adet) Örnek Hazırlama (Sahada) (FSP) FSP Sahada taşınabilir el karotiyeri ile tapa örneğinin alınması (1 1/2, 1 ) (1 adet) FSP Saha ve kuyubaşında ince kesit yapımı (standart) (1 adet)

8 II.2 ARŞİV HİZMETLERİ Servis Numarası Tanımlama Ücret (TL) Arşivleme (AS) AS TPAO ya ait kesinti örneklerinin arşivlenmesi (1 adet) AS TPAO ya ait karot örneklerinin arşivlenmesi (1 m) AS TPAO ya ait saha örneklerinin arşivlenmesi (1 adet) AS PİGEM e ait kesinti örneklerinin arşivlenmesi (1 adet) AS PİGEM e ait karot örneklerinin arşivlenmesi (1 m) AS Kesinti örneklerinin sirkülasyonu (1 adet sarı kutu ) AS Karot örneklerinin sirkülasyonu (1 adet karot sandığı) AS Saha örneklerinin sirkülasyonu (1 adet sarı kutu)

9 III SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK,ELEMENTEL VE MİNERALOJİK ANALİZLER III.1 SEDİMANTOLOJİK VE PETROGRAFİK ANALİZLER (LABORATUVARDA) Sedimantoloji ve Petrografi (SE) SE Litolojik analiz (1 adet) SE Kuyu kesinti örneklerinden ince kesit yapımı için örnek seçimi (1 adet) SE Litolojik log çizimi (1/1000 ölçekli)(100 m) SE Sedimantolojik karot analizi (litoloji, doku, sedimanter yapı ve rezervuar özellikleri) (Log çizimi dahil) (1 m) SE Sedimantolojik log çizimi (1/1000 ölçekli) (100 m) SE Petrografik analiz (1 adet) SE Karottan gamma ray logunun alınması (1 m) SE Dijital fotomikrograf çekimi (1 adet) SE İnce kesitten dijital görüntüleme sistemi ile görüntü analizi (1 saat) SE Elektrik logları ile litolojik-sedimantolojik fasiyes analizi (100 m) SE Cyclolog ile sekans stratigrafi analizi (100 m) SE Cyclolog ile cluster analizi (10 m) SE Karotun 2D (slabbed) modunda taranması (1 m) SE Karotun 3D (unrolled) modunda taranması (1 m) SE Karottan çeşitli görüntü analizlerin yapılması (1 saat) SE Fasiyes haritalama ve korelasyonu (1 gün)

10 III.2 SEDİMANTOLOJİK, PETROGRAFİK VE ELEMENTEL ANALİZLER (SAHA VE KUYUDA) Sedimantoloji ve Petrografi (FS) FSE Litolojik analiz (kuyubaşında) (1 adet) FSE Sedimantolojik karot analizi (kuyubaşında/sahada) (litoloji, doku, sedimanter yapı ve rezervuar özellikleri, log çizimi dahil) (1 m) FSE Petrografik analiz (Tüm prosesler dahil) Elementel Analiz (FS) FSE Portatif XRF Spektrometresi ile sahada (mostra ve/veya karot üzerinde) elementel analiz (1 adet)

11 NOTLAR: 1- SE ve FSE kodlu analizler binoküler mikroskop kullanılarak yan duvar karotu, kesinti ve el örneklerinin renk, doku, bağlayıcı, sertlik ve benzeri diğer fiziksel özellikler gibi geniş litolojik tanımlamalarını içerir. 2- SE ve FSE kodlu analizler kayacın adı, tane boyu, yuvarlaklık, mineraloji, çimento tipi, gözeneklilik tipi ve yüzdesi, diyajenez ve bunun yorumu, görsel gözenekliliğin tanımı, rezervuar özellikleri, yapısal ve dokusal özellikler, enerji tipi ve çökelme ortamı yorumlarından meydana gelmektedir. 3- SE kodlu analiz, petrografik analiz sonuçlarınının kullanılarak fasiyeslerin belirlenmesi, gözeneklilik, diyajenez ve çökelme ortamı yorumlarını içeren 1/1000 ölçekli sedimatolojik logların hazırlanmasını içerir. 4. SE kodlu analiz ile FSE kodlu servisler karota ait litoloji, doku, sedimanter yapıları, çimento ve matriks tipi ve dağılımı ile rezervuar özelliklerinin belirlenmesi ve 1/10 ölçekli sedimantolojik logunun çizilmesini içerir. 5- SE kodlu analiz çatlak yoğunluğu ve açıklığı, porozite yüzdesi ve tipi, gözenek boğazı ölçümü, tabaka eğim ve doğrultularının belirlenmesi vb. gibi görüntü analizlerini içerir. 6- FSE kodlu servis hizmetinde, Thermo Niton XL 3T 950 DM GOLDD+ marka/model portatif (handle) X-Ray Floresans Spektrometresi ile, sahada mostra üzerinde, kuyuda karot üzerinde, arkeolojik çalışmalarda tarihi eserler üzerinde, örnek hazırlamaya gerek olmaksızın (nondestructive olarak) elementel analizler yapılmaktadır. Portatif XRF spektrometresi ile Soil modda Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Rb, Sr, Zr, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, W, Ag, Hg, Pb, Cs, Te, Mo, U ve Th elementleri ppm mertebesinde; mining modda Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, As, Rb, Sr, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, Hf, Ta, W, Re, Pb, Bi elementlerini % mertebesinde analiz edilebilmektedir. 3-3

12 III.3 MİNERALOJİK ANALİZLER (XRD) TPAO X-Ray Toz Difraksiyonu (XR) XR Standart tümkaya patern çekimi (1 örnek) XR Standart kil patern çekimi (1 örnek) *XR Yarı nicel tümkaya analizi (1 örnek) *XR Yarı nicel tümkaya ve kil analizi (1 örnek) AÇIKLAMALAR (*) Yarı nicel tümkaya ve kil analizleri Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından TS EN ISO/IEC standardına göre akredite edilmiştir. Tüm numunelerin, özellikle de asbest, zeolit, kristobalt gibi solunabilir ve kanserojen mineraller İçerdiği bilinen numunelerin, farmokolojik örneklerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek Şekilde ambalajlanmasına özen gösterilmelidir. Hastanelerden gelen numunelerin temiz ve patojenik unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir. Özellikle böbrektaşı, safrakesesi taşı ve meshane taşı gibi örneklerin laboratuvar çalışanlarının üvenliği açısından kan ihtiva etmemesi ve dezenfekte edilmiş olması gerekmektedir. 3-4

13 III.4 TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ÇALIŞMALARI (SEM/EDS) Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM Kaplama için örnek hazırlanması (1 adet) SEM Altın kaplanması (1 adet) SEM Karbon kaplanması (1 adet) SEM Morfolojik iç yapı analizi (görüntü analizi)(1 saat) *SEM Morfolojik iç yapı (görüntü) analizi ve EDS mikroanalizi (1 saat) AÇIKLAMALAR (*) IXRF EDS mikroanalizi analizi Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025standardına göre akredite edilmiştir. 3-5

14 IV. BİYOSTRATİGRAFİK ANALİZLER Foraminifer Mikropaleontolojisi (FM) FM İnce kesit yapımı için binoküler mikroskopta örnek seçimi FM Yıkama analizi için örnek alımı 6.- 7, FM Yıkama örneği hazırlama (tane fosil analizi için yıkama işlemi) FM Yıkama örneğinden tane fosil ayıklama FM Tane fosillerin temizlenmesi (ultrasonik banyo veya özel deterjanla) FM Tane fosilden SEM analizi için örnek hazırlama (tek fosil için) FM Yönlü ince kesit hazırlama (tane fosilden/kayaç içindeki fosilden) *FM İnce kesitten mikropaleontolojik analiz (biyolojik mikroskopta) FM İnce kesittten yeniden değerlendirme analizi *FM Tane fosil slaytından mikropaleontolojik analiz (tüm işlemler dahil) FM Tane fosilden yeniden değerlendirme analizi *FM Kuyu başında ince kesitten mikropaleontolojik analiz (tüm işlemler dahil) *FM Kuyu başında tane fosil slaytından mikropaleontolojik analiz (tüm işlemler dahil) 4-1

15 IV. BİYOSTRATİGRAFİK ANALİZLER (devamı) Nannopaleontoloji (NP) NP Nannopaleontoloji analizi için örnek alımı 6.- 7, NP Nannopaleontoloji slaytı hazırlama NP SEM analizleri için nannopaleontoloji slaytı hazırlama *NP Nannopaleontolojik analiz (tüm işlemler dahil) NP Nannopaleontolojik yeniden değerlendirme analizi NP Kuyubaşı nannopaleontoloji analizleri (tüm analizler dahil) Palinoloji (PA) PA Palinolojik preperat hazırlamak için örnek alımı PA Palinolojik/kerojen preparat hazırlama , PA Vitrinit yansıma ölçümleri için konsantre kalıp hazırlama PA Tüm kaya parlatma örnek kalıbı hazırlama *PA Palinolojik analiz (tüm işlemler dahil) , PA Palinolojik yeniden değerlendirme analizi PA Organik fasiyes (tüm işlemler dahil) PA Organik yeniden değerlendirme analizi *PA Kuyubaşı palinoloji analizi (tüm işlemler dahil) * Yarı-kantitatif analiz içindir. Kantitatif analiz için fiyata %50 ilave edilir. 4-2

16 IV. BİYOSTRATİGRAFİK ANALİZLER (devamı) Dijital Görüntüleme (DP) ve Bilgisayar Uygulamaları (CAP) DP Dijital mikrofotoğraf çekimi (mikrofoto başına) DP Mikrofosil levhalarının hazırlanması (levha başına) CAP Strata Bugs programı ile biyostratigrafik log çizimi (örnek başına) CAP Strata Bugs programı ile biyostratigrafik log çizimi (her 100 m. için)

17 V. ORGANİK JEOKİMYASAL ANALİZLER Petrol Jeokimyası (PG) Örnek Hazırlama PG Jeokimyasal Örnek Hazırlama (Örnek seçimi,öğütme, çözücü ile yıkama, kodlama) Piroliz ve Toplam Organik Karbon Analizleri PG Piroliz ve TOC Analizi (Rock-Eval VI) PG Piroliz ve TOC ve Karbonat Analizi (Rock Eval VI) Özütleme ve Kromatografik Ayırma Analizleri PG Asfalten Giderme ve Miktar Tayini PG Soxhlet Özütleme Analizi (Kantitatif) PG Hızlandırılmış Çözücü Özütleme Analizi (ASE) (Kantitatif) PG Suda TPH (Toplam Petrol Hidrokarbonları) Ayrımı PG Kolon Kromatografi Analizi (Kantitatif) PG Kolon Kromatografi Analizi (Preparatif) PG n-alkan Fraksiyonu Ayrımı PG Aromatik Hidrokarbon (mono ve triaromatik) Kolon Kromatografi Analizi PG Moleküler Elek Analizi PG İnce Tabaka Kromatografi Analizi (Iatroscan) (Kantitatif)

18 V. ORGANİK JEOKİMYASAL ANALİZLER (devamı) Gaz Kromatografi Analizleri PG C1-C4 Gaz Kromatografi Analizi ( Head Space Teneke kutu ve diğer gaz örnekleri) PG Toprak Gazı Analizi (C1-C4) PG Toplam Özüt Gaz Kromatografi Analizi PG Doymuş Hidrokarbon Gaz Kromatografi Analizi PG Tüm Petrol Gaz Kromatografi Analizi PG Petrol Ürünleri Gaz Kromatografi Analizleri (Benzin, Mazot, Fuel Oil ) PG Benzinde Benzen Analizi (ASTM D ) PG Yüksek Sıcaklık Tüm Petrol Gaz Kromatografi Analizi (HTGC C90 a kadar) PG Suda TPH (Toplam Petrol Hidrokarbonları) Gaz Kromatografi Analizi PG Purge & Trap Sistemi ile Suda BTEX Analizi

19 V. ORGANİK JEOKİMYASAL ANALİZLER (devamı) Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometri Analizleri PG Doymuş Biyomarker GC/MS Analizi PG Aromatik Biyomarker GC/MS Analizi PG GC-MS Analizi (Full Scan) Duraylı İzotop Analizleri Karbon İzotop ( 13 C/ 12 C) Analizleri PG Hidrokarbon Gazları (metan, etan, propan bütan) (GC-C-IRMS) İzotop Analizi PG Petrol veya Özütün Bulk İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Doymuş Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Aromatik Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Doymuş Hidrokarbon Bileşenlerinin Bileşen-Spesifik Karbon İzotop Analizi (GC-C-IRMS) PG Kerojen ( EA-IRMS) / Katı Örneklerin İzotop Analizi

20 V. ORGANİK JEOKİMYASAL ANALİZLER (devamı) Hidrojen İzotop ( 2 H/H) Analizleri PG Hidrokarbon Gazları (metan, etan, propan bütan) (GC-C-IRMS) İzotop Analizi PG Petrol veya Özütün Bulk İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Doymuş Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Aromatik Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Doymuş Hidrokarbon Bileşenlerinin Bileşen-Spesifik Hidrojen İzotop Analizi (GC-C-IRMS) PG Kerojen ( EA-IRMS) / Katı Örnekler İzotop Analizi PG Su Örnekleri ( EA-IRMS) İzotop Analizi Oksijen İzotop ( 18 O/ 16 O) Analizleri PG Petrol veya Özütün Bulk İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Doymuş Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Aromatik Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Kerojen ( EA-IRMS) / Katı Örnekler İzotop Analizi PG Su Örnekleri ( EA-IRMS) İzotop Analizi

21 V. ORGANİK JEOKİMYASAL ANALİZLER (devamı) Azot İzotop ( 15 N/ 14 N) Analizleri PG Petrol veya Özütün Bulk İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Doymuş Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Petrol veya Özütün Aromatik Fraksiyonunun İzotop Analizi (EA-IRMS) PG Kerojen ( EA-IRMS) / Katı Örnekler İzotop Analizi Organik Petrografi (OP) OP Kerojen Tipi Tayini (SCI ve floresan dahil) OP Vitrinit Yansıması Ölçümü (Kerojen, Kömür ve Tüm Kaya)

22 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ Sondaj ve Kuyu Tamamlama Sıvıları (DCF) Çamur Servis Hizmetleri DCF Günlük Çamur Laboratuvarı Hizmeti Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Testleri (TSE, API ve OCMA Spesifikasyonları) *DCF Barit testi (ve diğer ağırlaştırıcı malzemeler) *DCF Bentonit testi (İşlem görmemiş/katkılı/ocma) *DCF Sepiolit testi *DCF Attapulgit testi *DCF CMC testi (CMC-LV ve CMC-HV) *DCF Nişasta Testi *DCF İnceltici (Ferrokrom lignosülfonat, kromsuz Lignosülfonat ve sıvı incelltici) testi *DCF XC-XCD polimer testi *DCF PAC testi (Pac-LV ve Pac-R) *DCF Kalsiyum karbonat testi ( ve diğer köprü yapıcı malzemeler) DCF Köpük yapıcı performans testi DCF Köpük kırıcı performans testi DCF Lubrikant (kayganlaştırıcı) performans testi

23 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ (devamı) Genel Testler *DCF Akış özellikleri belirlenmesi (Fann 35 veya Chan 35 Viskometre ile) DCF Düşük gerinme hızı akış özellikleri belirlenmesi (Brookfield Viskometre ile) DCF Yüksek Basınç Yüksek Sıcaklık reoloji testi (Anton Paar MSR 302 Reometre cihazı ile) DCF Reoloji Testleri ile Çamurlardaki Kil Aktivasyonu Tayini *DCF API sıvı kaybı testi DCF Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık sıvı kaybı testi DCF Dizi yapışma testi (Differential Sticking Tester Cihazı ile) DCF Kolloid kararlılık testi (Capillary Suction Timer cihazı ile) DCF Dağılma (Hot-Rolling) testi DCF Şişme testi (Fann LSM 2000 Swellmetre ile) DCF Sondaj ve tamamlama sıvıları için rezistivite testi DCF Katı madde analizi (Retort testi) DCF Çamur için metilen mavisi testi DCF Kesinti numunesi için metilen mavisi testi DCF Ticari Bentonit için metilen mavisi testi DCF Kesinti numunesi için yoğunluk tayini DCF % Kum tayini DCF Geçirgenlik tıkama cihazı (PPT) DCF Parçacık Boyutu Analiz Cihazı(HORIBA PSA LA-950V2)

24 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ (devamı) DCF Yoğunluk testi (Hidrometre ile) *DCF Nem tayini testi *DCF Elek analizi (her elek için) *DCF Asitte çözünürlük testi *DCF Özgül ağırlık testi(le Chatelier balonu ile) *DCF Yaş elek analizi (200 µ ve 325 µ) DCF Helyum piknometre ile Özgül Ağırlık tayini DCF Yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve dinamik sıvı kaybı testi (Dynamic Fluid Loss Tester cihazı ile) DCF Tuzlu su kristalizasyon sıcaklığı testi DCF Turbidite testi *DCF Barit Tane boyu Dağılımı tayini (6µm den küçük tanecikler) DCF Çamur terazisi ile çamur ağırlığı tayini DCF Numune hazırlama Kimyasal Analizler *DCF ph tayini DCF Alkalinite testi (Pm-Pf-Mf) DCF Klor iyonu tayini DCF Sülfit iyonu tayini (Garrett Gas Train ile)

25 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ (devamı) DCF H2S tayini (H2S tayin kiti) DCF Karbonat iyonu tayini (Garrett Gas Train ile) DCF % Potasyum tayini (Santrifüj metodu ile) *DCF Kalsiyum iyonu tayini DCF Toplam sertlik tayini DCF Polimer konsantrasyonu tayini DCF Glikol konsantrasyonu tayini(santrifüj ile) DCF Refraktometre ile glikol tayini Petrol Bazlı Çamur Testleri DCF Emülsiyon stabilite testi DCF Kireç miktarı tayini DCF Tuz içeriği tayini DCF Formasyon aktivite katsayısı tayini Sondaj ve Kuyu Tamamlama Sıvısı Tasarımı DCF Sondaj ve drill-in sıvısı programı tasarımı DCF Tamamlama/workover ve packer sıvısı tasarımı DCF Düşük basınçlı sondaj sıvıları tasarımı

26 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ (devamı) Çimentolama (CE) Çimento Servis Hizmetleri CE Günlük Çimento Laboratuvarı Hizmeti Kalite Kontrol ve Performans Değerlendirme Testleri* CE API çimento testi (API Spec. 10 A/B) CE Hızlandırıcı değerlendirilmesi CE Geciktirici değerlendirilmesi CE Su kaybı kontrol katkısı değerlendirilmesi CE İnceltici katkısı değerlendirilmesi CE Hafifletici katkısı değerlendirilmesi CE Ağırlaştırma katkısı değerlendirilmesi (*) : Kalite kontrol ve performans değerlendirme testleri Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC standardına göre akredite edilmiştir. 6-5

27 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ (devamı) Kurs Kodu Kurs İçeriği KÖK ÜCRET TARİFESİ TARİFESİ TL/KİŞİ TL/KİŞİ TL/KİŞİ Genel Testler CE Koyulaşma zamanı testi (Yüksek Basınç / Yüksek Sıcaklık -API Spec. 10A/B) CE Koyulaşma zamanı testi (Atmosferik -API Spec. 10A/B) CE Yüksek sıcaklık koyulaşma zamanı testi (BHCT>180 F) CE Basınç dayanımı testi -adet (Şartlandırma 82 o C ye kadar, API Spec. 10A) CE Basınç dayanımı testi (Ultrasonik Çimento Analiz Cihazı) CE Jel dayanımı testi (Ultrasonik Jel Dayanım Analiz Cihazı) CE Yüksek sıcaklık basınç dayanımı testi(uca ile) (BHST>240 F) CE Yüksek sıcaklık jel dayanımı testi(uca ile) (BHST>240 F) CE Akışkan göçü potansiyeli ölçümü (Fluid Migration Cihazı) CE Yüksek basınç/yüksek basınç sıvı kaybı testi (API Spec. 10B) CE Jeotermal Su kaybı testi (Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında ) CE Çimento karışımlarının akış özelliklerinin belirlenmesi CE Serbest su testi (API Spec 10 A/B) CE İncelik testi (Wagner Türbiditimeter) CE Özgül ağırlık testi (ASTM-C188) CE Ağırlık testi (Basınç altında-api Spec. 10B) CE Çimento nem tayini testi

28 VI. SONDAJ TEKNOLOJİSİ (devamı) Kurs Kodu Kurs İçeriği KÖK ÜCRET TARİFESİ TARİFESİ TL/KİŞİ TL/KİŞİ TL/KİŞİ Çimento Karışımı Tasarımı CE CE CE CE Koruma borusu ve liner çimento tasarımı (Laboratuvar Testleri dahil) Tapa ve enjeksiyon çimento tasarımı (Laboratuvar Testleri dahil) Yüksek kuyu dibi sıcaklığı koruma borusu ve liner çimento tasarımı (Laboratuvar Testleri dahil) Yüksek kuyu dibi sıcaklığı tapa ve enjeksiyon çimento tasarımı (Laboratuvar Testleri dahil) Kaya Mekaniği / Kuyu Stabilitesi (RMWS) RMWS Tek eksenli basınç dayanım testi RMWS Üç eksenli basınç dayanım testi RMWS Statik deformabilite testi RMWS Dinamik deformabilite testi RMWS Nokta yükleme dayanım testi RMWS Suda dağılma testi RMWS Endirekt çekme dayanım testi (Brazilian) Bakım ve Onarım (MR) MR Çamur ve Çimento ekipmanları bakım-onarım işçilik ücreti MR Ekipman parça fiyatı XXX- 6-7

29 VII. REZERVUAR TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ ANALİZLERİ Karot Analizleri (CA) Karotun Temizlenmesi* CA Tapa XXX CA Tamçap XXX CA Kırıntı veya kayaç örneği XXX * 3 hafta Sohxlet ekstraksiyon ile temizlikten sonra her hafta için 15 TL ekstra ücret alınacaktır. Karotların Kurutulması CA Kurutma CA Nem Kontrollü Kurutma Gözeneklilik ve Hava Geçirgenliği Gözeneklilik (Helyum porosimetresi-boyle kanunu) CA Tapa CA Tamçap Gözeneklilik (Civa enjeksiyonu-1200 psi) CA Tapa veya kayaç örneği

JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ

JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ Servis Numarası BİYOSTRATİGRAFİK ve JEOLOJİK YAŞ ANALİZLERİ Ücret (TL) Foraminifer Mikropaleontolojisi (FM) FM 01 01 00 İncek kesit yapımı için binoküler mikroskopta örnek seçimi 20 FM 01 02 01 Yönlü ince

Detaylı

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ 9-1

TPAO ARAŞTIRMA MERKEZİ 9-1 IX. MESLEKİ-TEKNİK KURSLAR Uygulamalı Kuyu Kontrolu Eğitimi ARS-KM-01 IWCF Sertifikalı Level 3 & 4 Kuyu Kontrolü Kursu (5 gün kurs + 6. gün IWCF Yazılı Sertifika Sınavları) 2250 2820 3750 ARS-KM-02 ARS-KM-03

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYAT KATALOĞU 2015 Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 P.K. 21 41470 Gebze - Kocaeli Tel : 0 262 677 2000 Faks : 0 262 643 0470 E-posta : analiz@tubitak.gov.tr I İÇİNDEKİLER

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ İŞ BİRİM FİYAT KİTAPÇIĞI

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ İŞ BİRİM FİYAT KİTAPÇIĞI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLİ İŞ BİRİM FİYAT KİTAPÇIĞI (19/06/2013 tarihinden itibaren geçerlidir.) İÇİNDEKİLER ETÜTLER 1 JEOLOJİK ETÜTLER 1 UZAKTAN ALGILAMA 1 DENİZ ARAŞTIRMALARI ETÜTLERİ 3 TIBBİ JEOLOJİ

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ankara, 2013 Ulaşım Posta adresi: DSİ TAKK Dairesi Başkanlığı Devlet Mahallesi

Detaylı

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI)

DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı DSİ Laboratuvarları Deney Birim Fiyat Listesi (2012 YILI) OCAK 2012-ANKARA 0 / 32

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM)

Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BİLTEM) Proje Adı Proje Kodu Proje Yürütücüleri Toplam Bütçe Bozok Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu 2009K120530 Prof. Dr. Şaban GÜÇLÜ

Detaylı

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ

İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ İçindekiler TABLOLAR VE ŞEKİLLER DİZİNİ ÖNSÖZ.Ka A k Bertaraf ve Geri Dönüşüm Tesisi Ya rım Öncesi Sunulan Raporlar..UKOSB Ka A k Karakteris ğine Yönelik Çalışma Raporu.2.TÜBİTAK MAM Çevre Ens tüsünün

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ JEOTERMAL ENERJİ, YERALTI SUYU VE MİNERAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ SAYFA NO 1 JEOKİMYA VE HİDROJEOKİMYA LABORATUVARI 4 İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA OPTİK EMİSYON SPEKTROSKOPİSİ (ICP-OES) 6

Detaylı

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası

Bütçe Kitapçığı. Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi. Ankara Sanayi Odası Ankara Sanayi Odası, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Bütçe Kitapçığı Ankara Sanayi Odası ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi 2013 YILI

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 PERFORMANS PROGRAMI MTA Performans Programı 2011 i Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü

Detaylı

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROJESİ PROSES ŞARTNAMESİ 2013 İller Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu nun 25.04.2013 tarih ve 13/341 sayılı kararı doğrultusunda uygun görülmüştür. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog

Ekim 2008. Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog Ekim 2008 Yetkilendirilmiş Laboratuvarlar için Su ve Atık Su Numune Alma Eğitimi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇÜM VE DENETİM DAİRESİ Hazırlayan: Okan ÜRÜN Biyolog 31 BAŞKANLIĞI

Detaylı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı

Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı Toplamda İki yüzü aşkın analiz parametresi ve bünyesindeki dört laboratuvarımız ile, Sıvı katı yakıtta kalite kontrol ve şimdi de çevre laboratuvarı ile size özel çözümlerimiz ile, Kalite kontrol sektöründe

Detaylı

Program içeriğine yönelik sorularınız için. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü

Program içeriğine yönelik sorularınız için. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2012 Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOGAL Ğ KAYNAKLAR VE EKONOMI Ü BÜLTENI Ü 0 YIL : 2010 SAYI : 10 Temmuz - Aralık MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA SAHİBİ GENEL MÜDÜR Mehmet ÜZER YAYIM VE REDAKSİYON KURULU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ 2 Bu kılavuz, bitkisel

Detaylı

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR

ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE / Y04.01 Hazırlayanlar: ASIM YEĞİNOBALI Tomris ERTÜN TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ ÇİMENTODA STANDARTLAR ve MİNERAL KATKILAR TÇMB / AR-GE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz. 2. Açıklamalar 3. Bahçe Bitkileri Bölümü. 4. Bitki Koruma Bölümü 5. Peyzaj Mimarlığı Bölümü.. 6. Süt Teknolojisi Bölümü.

İÇİNDEKİLER. Önsöz. 2. Açıklamalar 3. Bahçe Bitkileri Bölümü. 4. Bitki Koruma Bölümü 5. Peyzaj Mimarlığı Bölümü.. 6. Süt Teknolojisi Bölümü. İÇİNDEKİLER Sayfa No. Önsöz. 2 Açıklamalar 3 Bahçe Bitkileri Bölümü. 4 Bitki Koruma Bölümü 5 Peyzaj Mimarlığı Bölümü.. 6 Süt Teknolojisi Bölümü. 7 Tarım Ekonomisi Bölümü.. 8 Tarım Makineleri Bölümü.. 9-10-11-12

Detaylı

İşletme maddesi yönetmelikleri

İşletme maddesi yönetmelikleri İşletme maddesi yönetmelikleri Tüm ticari MTU üretim serileri (1000-1600, 1800 üretim serisi hariç), DDC S60 Off-Highway ve iki zamanlı motorlar A001061/36T 2015 Telif Hakkı MTU Friedrichshafen GmbH Bu

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ LİSTESİ SR. GELİR KOD HİZMETİN ADI (K.D.V. HARİÇ) K.D.V. (%18) (K.D.V. DAHİL) Riskli Yapıların Tespiti Hizmetleri 1 105 Riskli Yapı Tespit

Detaylı

Analiz istemleri. u ve Atıksu

Analiz istemleri. u ve Atıksu çözüm ortağınız Mühendislik Otomasyon Sistemleri Satış Montaj, Devreye Alma ve Eğitim Proses Kontrol Sistemleri Danışmanlık u ve Atıksu Analiz istemleri Teknik Servis : Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Enotek

Detaylı