Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011"

Transkript

1 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel toparlanma, işsizliği kabul edilemez seviyelerde tutarak zayıfladı. Bu çerçevede, finansal piyasalardaki endişeler ağırlıklı olarak Avrupa daki kamu borç riskleri nedeniyle arttı. Yükselen piyasa ekonomilerinde büyümenin yavaşlamasına ilişkin belirgin işaretler de görülmeye başladı. Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar büyümeyi riske soktu. Küresel dengesizlikler sürmektedir. 3. Bugün, birlikte çalışmaya yönelik taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Büyümeyi canlandırmak, yeni istihdam imkanları oluşturmak, finansal istikrarı sağlamak, toplumsal tabana yayılmayı desteklemek ve küreselleşmenin insanlarımızın ihtiyaçlarına hizmet etmesini sağlamak için kararlar aldık. Büyüme ve istihdam için küresel strateji 4. Küresel ekonominin önündeki acil sorunları çözmek için tedbirlerimizi ve politikalarımızı koordine etmeyi taahhüt ediyoruz. Her ülke üzerine düşeni yapacaktır. 5. Kısa vadeli kırılganlıkları bertaraf etmek ve büyümenin orta vadeli temellerini güçlendirmek için Büyüme ve İstihdam için Eylem Planı üzerinde anlaşmaya vardık. - Gelişmiş ülkeler güveni tesis edecek ve büyümeyi destekleyecek politikalar uygulamayı ve mali uyumu sağlayacak açık, itibarlı ve spesifik önlemleri hayata geçirmeyi taahhüt etmektedirler. Yunanistan ın borç sürdürülebilirliğini yeniden sağlamak, Avrupa bankalarını güçlendirmek, yayılmanın önüne geçmek için bir güvenlik duvarı oluşturmak ve Avro Bölgesi nde güçlü ekonomik yönetişim reformunun temelini atmak üzere Avrupa Liderlerinin 26 Ekim 2011 tarihinde aldıkları kararları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bu çerçevede, İtalya nın Uluslararası Para Fonu nu (IMF) üçer aylık dönemlerde politikalarını ve uygulamalarını gözlemlemek üzere davet etme kararını olumlu karşılıyoruz. - Ülkelere özgü koşullar dikkate alınmak şartıyla, kamu mali dengeleri güçlü ülkeler, otomatik istikrar sağlayıcıların çalışmasına izin verecek ve ekonomik koşulların ciddi bir şekilde kötüleşmesi halinde, yurt içi talebi destekleyecek ihtiyari önlemler almayı taahhüt etmektedirler. Yüksek cari fazla veren ülkeler, döviz kurlarında daha fazla esneklik ile birlikte iç talebi güçlendirecek reformlar yapmayı taahhüt etmektedirler. - Üretimi artırmak için daha fazla yapısal reformu hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. 1

2 - Para politikaları orta vadede fiyat istikrarını koruyacak ve toparlanmayı desteklemeye devam edecektir. 6. Küreselleşmenin sosyal boyutunu güçlendirmeye kararlıyız. İstihdamın ve toplumsal tabana yayılmanın, büyüme ve güvenin yeniden tesisine yönelik politika ve tedbirlerimizin merkezinde yer alması gerektiğine kuvvetli bir şekilde inanıyoruz. Bu yüzden, öncelikli olarak genç istihdamı konusu üzerinde çalışacak bir G-20 görev gücü kurmaya karar verdik. Her bir üye ülkemizin, ulusal koşullarına göre uyarlanmış sosyal koruma zeminlerinin öneminin bilincindeyiz. Çalışma hayatındaki temel hak ve ilkeleri teminat altına alan 8 temel sözleşmenin onaylanması ve uygulanmasına yönelik katkılarının devam etmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü nü (ILO) teşvik ediyoruz. 7. Sosyal diyalogun oynadığı önemli rolün farkında olarak, B-20 ve L-20 den çıkan sonuçları ve bu platformların ortak açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha istikrarlı ve dayanıklı bir Uluslararası Parasal Sistemin İnşası 8. Uluslararası parasal sistemi, daha temsiliyetçi, istikrarlı ve dayanıklı bir yapıya kavuşturacak reform sürecinde ilerleme kaydettik. Finansal bütünleşmenin sağladığı faydalardan istifade etmeye yardım edecek ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığı artıracak adımlar ve ilkeler üzerinde mutabık kaldık. Bu mutabakat; sermaye akımlarının yönetiminde bize rehberlik edecek tutarlı sonuçları, IMF ile Bölgesel Finansal Düzenlemeler arasındaki işbirliğine ilişkin ortak prensipleri ve yerel para birimi cinsinden tahvil piyasaları eylem planını içermektedir. Özel Çekme Hakkı (SDR) sepeti kompozisyonunun, para birimlerinin küresel ticari ve finansal sistemdeki rolünü yansıtmaya devam etmesi gerektiği hususunda mutabakata vardık. SDR sepetinin kompozisyonuna ilişkin değerlendirmeler mevcut kriterlere dayanmaya devam etmelidir. IMF yi bu kriterleri daha da netleştirmeye çağırıyoruz. Para birimlerinin zaman içinde değişen rolünü ve özelliklerini yansıtmak üzere, 2015 te SDR sepeti kompozisyonu yeniden gözden geçirilecektir. Para birimlerinin kriterleri karşılaması halinde, gerekirse gözden geçirme daha erken bir tarihte yapılacaktır. IMF gözetiminde daha bütünleşmiş, tarafsız ve etkin bir yapıya yönelik ilerlemeler kaydedilmesi ve yayılma etkilerinin daha iyi belirlenmesi ve ele alınması için taahhütte bulunduk. Gözetimin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı sürdürürken, ikili ve çok taraflı gözetimin daha iyi bütünleştirilmesine olan ihtiyacı kabul ediyor ve önümüzdeki yılın başlarında yeni bir birleşik gözetim kararına ve IMF yi sahiplemenin ve verilen tavsiyelere uyumun artırılmasına yönelik önerileri bekliyoruz. 9. Ekonomik temelleri yansıtmak, döviz kurlarındaki kalıcı dengesizliklerin önüne geçmek ve rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak üzere, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlendiği kur rejimlerine daha hızlı geçme ve döviz kurlarının esnekliğini artırma taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. Kısa vadeli kırılganlıkları gidermek, finansal istikrarı tesis etmek ile büyümenin orta vadeli temellerini güçlendirmek için İstihdam ve Büyüme için Eylem Planı mızda ortaya koyduğumuz döviz kuru reformuna ilişkin taahhütleri 2

3 gerçekleştirmede kararlıyız. Atacağımız adımlar, küresel likidite koşulları ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan güçlüklerin bertaraf edilmesine yardımcı olacak; bu da döviz kuru reformlarında daha fazla ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracak ve aşırı rezerv birikimini azaltacaktır. 10. Küresel finansal güvenlik ağlarını daha da güçlendirmeye ve IMF nin yeni ortaya koyduğu İhtiyati ve Likidite Hattı önerisini destekliyoruz ülke bazında değerlendirilmek üzere, güçlü politikalar uygulayan ve sağlam temelleri olan, ancak dış şoklara maruz kalan ülkelere daha esnek kısa vadeli likidite sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza devam etmeye karar verdik. IMF nin üye ülkelerin acil durum ihtiyaçlarını karşılamak üzere tek bir acil yardım mekanizması oluşturulmasını destekliyoruz. IMF yi söz konusu önerileri süratli bir biçimde tartışmaya ve nihai hale getirmeye davet ediyoruz. 11. Avro bölgesinin kapsamlı planını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu planın ülke reformları da dahil olmak üzere hızlı bir şekilde detaylandırılması ve uygulanmasını istiyoruz. Avro bölgesinin güven ve finansal istikrarı tesis etmek ve para ve finansal piyasaların uygun şekilde çalışmasını sağlamak üzere bütün kaynaklarını ve kurumsal kapasitesini kullanma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz Londra Zirvesi nde sağladığımız kaynaklara ilaveten IMF nin tüm üyelerinin yararına olacak şekilde sistemik rolünü oynayabilmesi için yeterli kaynaklara sahip olmasını temin edeceğiz. İlave kaynakların zamanlı bir biçimde sağlanabilmesi için hazırız. Bakanlarımızı bir sonraki toplantılarına kadar, IMF ye ikili katkılar, SDR ve IMF bünyesinde kurulacak yönetim hesabı gibi özel yapılara ikili katkı sağlanması da dahil olmak üzere farklı seçeneklerin kullanılmasını araştırmakla görevlendirdik kota ve yönetim reformunu süratli bir şekilde hayata geçireceğiz. Finansal Sektörün Reformu ve Piyasa Bütünlüğünün Pekiştirilmesi yılında Vaşington da tüm finansal piyasaların, ürünlerin ve piyasa katılımcılarının, mümkün olduğu ölçüde düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlamak için taahhütte bulunduk. Bu taahhütlerimizi uygulayacağız ve finansal sistem reformunu takip edeceğiz. 13. Hiçbir finansal kuruluşun batırılamayacak kadar büyük olarak algılanmamasını sağlayacak kapsamlı önlemler ve vergi mükelleflerini çözümleme maliyetini yüklenmelerinden koruma konusunda anlaştık. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluşlara ilişkin bir ön listeyi bugün yayımlamaktadır. Küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluşlar, 2016 yılından itibaren ilave sermaye yükümlülüğünün yanı sıra, güçlendirilmiş denetime, çözümleme sistemleri için yeni bir uluslararası standarda tabi olacaktır. Sistemik öneme sahip banka dışı finansal kuruluşları belirlemeye hazırız. 3

4 14. Gölge bankacılığın düzenlenmesinin ve gözetiminin geliştirilmesine karar verdik. Yüksek frekanslı işlemlerden ve karanlık likiditeden kaynaklanan riskleri de ele alacak şekilde, piyasaların bütünlüğü ve etkinliğine yönelik düzenlememizi daha da geliştireceğiz. Kredi temerrüt takasları piyasalarının işleyişini değerlendirmek için Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü nü (IOSCO) görevlendirdik. Finansal hizmetler müşterilerini korumaya yönelik prensipler üzerinde anlaştık. 15. Finansal sektörde kriz öncesi tutumlara dönülmesine izin vermeyeceğiz ve bankalar, tezgah üstü türev ürünler piyasaları ve ücretlendirme faaliyetleri ile ilgili taahhütlerimizin uygulanmasını sıkı bir biçimde izleyeceğiz. 16. Finansal düzenleme takvimimizin koordinasyonu ve takibi amacıyla, bu zamana kadarki başarılarına dayanarak, kapasitesini güçlendirmek için FSB yi yeniden yapılandırmaya karar veriyoruz. Bu reform FSB ye tüzel kişilik sağlamak ve daha fazla mali bağımsızlık vermeyi içermektedir. Mario Draghi ye yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark Carney in FSB başkanı olarak ve İsviçre Merkez Bankası Başkanı Philipp Hildebrand ın ise Başkan Yardımcısı olarak atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 17. Tüm yetki bölgelerini vergi alanında, ihtiyati alanda ve kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi alanında uluslararası standartlara uymaya ısrarla çağırıyoruz. Gerektiği takdirde mevcut tedbirlerimizi uygulamaya hazırız. Vergi alanında ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm yetki bölgelerini, özellikle Global Forum tarafından belirlenen ve yasal çerçevesi yeterli bulunmayan 11 yetki bölgesini, gözden geçirmeler sırasında belirlenen eksiklikleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Vergide kapsamlı bilgi paylaşımının öneminin altını çiziyoruz. Bunu geliştirecek araçları belirlemek için Global Forum bünyesindeki çalışmaları destekliyoruz. Vergide Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ni imzalamak konusunda verdiğimiz taahhüdü memnuniyetle karşılıyor ve tüm diğer yetki bölgelerini de bu Sözleşme yi imzalamaya ısrarla teşvik ediyoruz. Emtia fiyat dalgalanmalarının azaltılması ve tarımın desteklenmesi 18. Finansal düzenleme gündemimizin bir parçası olarak, IOSCO nun emtia türevleri piyasalarının düzenleme ve denetlenmesinin geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerini destekliyoruz. Piyasada suiistimalleri önlemek için piyasa düzenleyicilerine etkin müdahale gücü verilmesi hususunda hemfikiriz. Özellikle, piyasa düzenleyicileri, diğer müdahale güçlerinin yanı sıra, öncül (ex-ante) pozisyon sınırlaması koyma yetkisi de dahil olmak üzere, açık pozisyon yönetimi yetkilerine sahip olmalı ve yeri gelince kullanmalıdırlar. 4

5 19. Tarımsal üretimin teşvik edilmesi, dünya nüfusunun beslenmesinde büyük öneme sahiptir. Bu amaçla, 2011 yılı Haziran ayında Tarım Bakanlarımızın üzerinde anlaştıkları Gıda Fiyatları Dalgalanmaları ve Tarım Eylem Planı çerçevesinde hareket etmeye karar verdik. Özellikle, tarımsal verimlilik alanındaki ar-ge çalışmalarının desteklenmesine ve bu alanda yatırım yapılmasına karar verdik. Tarımsal ürün piyasasının şeffaflığını artırmak için "Tarım Piyasası Bilgi Sistemi ni (AMIS) yürürlüğe koyduk. Gıda güvenliğini artırmak için, uygun risk yönetimi enstrümanları ve insani acil yardım araçları geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Ticari olmayan insani amaçlarla Dünya Gıda Programı (World Food Program) tarafından satın alınan gıdaların, ihracat kısıtlamalarından ve münhasır (extraordinary) vergi uygulamalarından muaf tutulmasına karar verdik. Uluslararası toplumun kriz dönemlerinde ortak hareket geliştirmesi ve politika eşgüdüm kapasitelerinin geliştirilmesi için Hızlı Tepki Forumu nu (Rapid Response Forum) memnuniyetle karşılıyoruz. Enerji Piyasalarının İşleyişinin İyileştirilmesi ve İklim Değişikliğiyle Mücadele 20. Enerji piyasalarının işleyişini iyileştirme ve şeffaflığını artırma konusunda kararlıyız. JODI ( Joint Organizations Data Initiative /Ortak Organizasyonlar Veri Girişimi) - Petrol veritabanının güncelliği, bütünlüğü ve güvenilirliğini iyileştirmeyi ve JODI- Gaz veritabanı için de aynı prensipler doğrultusunda çalışmayı taahhüt ediyoruz. Üretici ülkeler ile tüketici ülkeler aralarında kısa-orta ve uzun vade petrol, gaz ve kömür ile ilgili görünüm ve tahminlere yönelik sürekli bir diyalog geliştirmeye çağırıyoruz. İlgili kuruluşlara Fiyat Raporlayan Kuruluşların izlenmesi ve işleyişi hakkında tavsiyelerde bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. En fakir kesimin düşük maliyetli enerjiye ulaşımını destekleme ve aynı zamanda müsrif tüketimi teşvik eden verimsiz fosil yakıt teşviklerinin orta vadede rasyonelleştirilmesi ve aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin taahhüdümüzü yineliyoruz. 21. İklim Değişikliğine ilişkin gerçekleştirilecek Durban Konferansı nın başarılı olmasını taahhüt ediyor ve Konferansın yeni başkanı Güney Afrika yı destekliyoruz. Durban da ulaşılacak dengeli bir sonucun parçası olarak, Yeşil İklim Fonu nun faal hale gelmesi de dahil olmak üzere, tüm müzakere alanlarında daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve Cancun uzlaşısının hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Uluslararası Finansal Kuruluşların (IFIs) iklim değişikliğinin finansmanına ilişkin raporunu tartıştık ve Bakanlarımızdan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi nin (UNFCCC) amaçları, düzenlemeleri ve ilkelerini dikkate alacak şekilde, bu alanda çalışmaya devam etmelerini istedik. 5

6 Korumacılıktan Kaçınılması ve Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Güçlendirilmesi 22. Küresel ekonominin kritik bir dönemde olduğu bu zamanda, korumacılıktan kaçınmanın bir yolu olarak çok taraflı ticaret sisteminin faydalarına vurgu yapılması önemlidir. Toronto da, vermiş olduğumuz 2013 yılı sonuna kadar olan mevcut taahhüdümüzü teyit ediyor, yeni ihracat kısıtlamaları ve DTÖ ile tutarlı olmayan ihracatı artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, herhangi bir yeni korumacı önlem almamayı taahhüt ediyoruz. DTÖ, OECD ve UNCTAD dan (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) durumu izlemesini ve yılda iki defa kamuya açık olarak raporlamasını istiyoruz. 23. Doha Kalkınma Gündemi nin (DKG) görev tanımına sadık kalmaktayız. Fakat, bu hedeflerle her zamanki müzakere yaklaşımımızla ulaşılamayacağı açıktır. Şu ana kadar sağladığımı z ilerlemeyi kabul ediyoruz. Güven ortamına katkı sağlamak için, 2012 yılında, En Az Gelişmiş Ülkeler ve DKG nin diğer kilit konuları dahil olmak üzere DKG müzakerelerinde ilerleme sağlayacak inandırıcı ve yenilikçi yaklaşımları sürdürmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bakanlarımızı, yaklaşmakta olan Cenevre deki Bakanlar Konferansı nda söz konusu yaklaşımlar üzerinde çalışmaları, küresel ekonomide çok taraflı ticaret sistemi ile ilgili ortaya çıkan yeni zorlukları ve fırsatları tartışmaları ve Meksika Zirvesi nde bize rapor etmeleri konularında yönlendiriyoruz. 24. Bunun yanı sıra, daha etkin ve kurallara dayalı bir ticaret sistemine katkıda bulunmak için, ticari ilişkiler ve politikalarda şeffaflığı artırma ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işleyişinde daha aktif bir rol oynaması gerektiğine inandığımız DTÖ nün güçlendirilmesini destekliyoruz. Kalkınmanın önündeki zorlukların giderilmesi 25. Ekonomik şokların en kırılgan kesimi orantısız bir şekilde etkilediğinin farkında olarak, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir büyümeyi taahhüt ediyoruz. 26. Afrika Boynuzu nda insanlık krizi, gıda güvencesizliğine karşı acil yardım ve uzun süreli müdahalelerin güçlendirilmesine yönelik ivedi ihtiyacı öne çıkarmaktadır. Özellikle düşük gelirli ülkelerde ve küçük çiftçilerin yararına, tarımda yatırımları teşvik etmek ve aşırı fiyat dalgalanmalarının etkilerini azaltmak amacıyla Cannes sonuç Bildirgesinde bahsedilen somut girişimleri destekliyoruz. Pilot proje olarak bölgesel acil insani gıda rezervinin kurulması amacını taşıyan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) girişimini ve acil pirinç rezervleri ile ilgili olarak ASEAN+3 girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. 27. Altyapı eksikliğinin, özellikle Afrika daki, birçok gelişmekte olan ülkenin büyüme potansiyelini dramatik şekilde engellediğinin farkında olarak Yüksek Düzeyli Panel in (HLP) ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları nın tavsiyelerini destekliyoruz, on bir emsal altyapı projesinin altını çiziyoruz ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarına ilgili ülkelerle 6

7 birlikte çalışarak HLP kriterini karşılayan benzer projelerin uygulanmasının sürdürülmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. 28. Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşılması için ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) nın önemli rolünü vurguluyoruz. Gelişmiş ülkeler tarafından verilen yardım taahhütleri yerine getirilmelidir. Yükselen ülkeler, diğer gelişmekte olan ülkelere destek düzeylerini artırmaya devam edecek ya da taahhüt vereceklerdir. Ayrıca, zamanla, iklim değişikliğinin ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanmasına için yeni fon kaynaklarının bulunmasının gerektiğini kabul ediyoruz. Sayın Bill Gates tarafından öne çıkarılan bir dizi yenilikçi finansman seçeneğini tartıştık. İçimizden bir kısmı bu seçeneklerin bazılarını hayata geçirdi veya bu seçenekleri araştırmaya hazır durumdadır. Ülkelerimizden bazılarında, kalkınmayı desteklemenin yanı sıra, çeşitli gayeler için bir finansal işlem vergisi de dahil olmak üzere, finansal sektörü vergilendirmeye yönelik girişimleri olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yolsuzlukla Mücadelemizin Yoğunlaştırılması 29. Yolsuzlukla mücadele, piyasa dürüstlüğünü artırma ve kanunlara uyulan bir iş ortamını destekleme konusundaki Eylem Planı nı uygulamada önemli ilerleme kaydettik. Güçlü bir uluslararası yasal çerçevenin hızlıca uygulanması, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele etmek ve bunları önlemek için ulusal önlemlerin uygulanması, yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör ortak girişimleri kurulması gereksinimlerinin altını çiziyoruz. 21 inci Yüzyıl için küresel yönetişim reformu 30. İngiltere Başbakanı David Cameron a raporu için teşekkür ediyoruz. G-20 nin esnek yapılı bir grup olarak kalması gerektiğini kabul ediyoruz. Troyka nın resmileştirilmesine karar verdik. BM dahil olmak üzere, G-20 üyesi olmayanlarla tutarlı ve etkin bir ilişki sürdüreceğiz ve onların çalışmalarımıza yaptıkları katkıları olumlu karşılıyoruz. 31. G-20 nin eylemleri hızlandırmak amacıyla önemli ekonomileri eşit bir zeminde bir araya getiren kuruluş ruhunun çok önemli olduğunu yeniden teyit ediyoruz. Bu nedenle, ekonomik ve finansal gündemimize ve ilgili uluslar arası kuruluşların reformuna ve daha verimli çalışmasına, kolektif siyasi irademizle destek olmayı kararlaştırdık. FAO ve FSB bünyesinde uygulanacak reformları destekliyoruz. Çok taraflı ticaret çerçevemizi güçlendirmeyi taahhüt ettik. Uluslararası kuruluşlara, özellikle BM, DTÖ, ILO, OECD, Dünya Bankası ve IMF ye, ekonomik politikaların sosyal etkileri de dahil olmak üzere, aralarındaki diyalog ve işbirliğini geliştirmeleri ve koordinasyonu güçlendirmeleri için çağrıda bulunuyoruz. 7

8 - 1 Aralık 2011 de Meksika G-20 ye başkanlık etmeye başlayacaktır. Haziran 2012 de Los Cabos, Baja California da Meksika nın dönem başkanlığında bir araya geleceğiz. G-20 dönem başkanlığını 2013 yılında Rusya, 2014 yılında Avustralya ve 2015 yılında Türkiye üstlenecektir. G-20 deki reformlarımızın bir parçası olarak, 2015 ten sonra G-20 dönem başkanlarının rotasyona tabi bölgesel gruplar arasından seçilmesine de karar verdik. Bu uygulamaya Çin, Endonezya, Japonya ve Kore yi kapsayan Asya grubu ile başlayacağız. 32. Fransa ya G-20 dönem başkanlığı ve başarılı Cannes Zirvesi ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyoruz. 8

9 CANNES ZİRVESİ NİHAİ BİLDİRGESİ ORTAK GELECEĞİMİZİN İNŞASI : HERKESİN ÇIKARI İÇİN YENİLENMİŞ MÜŞTEREK EYLEM TASLAK (4 KASIM 2011 itibariyle) 1. Son toplantımızdan bu yana küresel toparlanma özellikle gelişmiş ülkelerde zayıfladı ve işsizlik kabul edilemez seviyelerde kaldı. Finansal piyasalardaki endişeler ağırlıklı olarak Avrupa daki kamu borç riskleri nedeniyle arttı. Yükselen piyasa ekonomilerinde kırılganlık işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Yükselen emtia fiyatları, büyümeye zarar verdi ve toplumun en kırılgan kesimlerini olumsuz etkiledi. Döviz kuru oynaklığı büyüme ve finansal istikrar üzerinde riskler oluşturmaktadır. Küresel dengesizlikler sürmektedir. Bugün, birlikte çalışma taahhüdümüzü tekrar ediyoruz. Ekonomik büyümeyi canlandırmak, istihdam yaratmak, finansal istikrarı sağlamak, topluma katılımın teşvik edilmesini ve küreselleşmenin halklarımızın ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için kararlar aldık. Büyüme ve İstihdam için Küresel Bir Strateji 2. Küresel ekonominin karşı karşıya bulunduğu mevcut güçlükleri bertaraf edebilmek için tedbirlerimizi ve politikalarımızı koordine etmeyi taahhüt ediyoruz. Büyüme ve İstihdam için Eylem Planı üzerinde mutabakata vardık. Her bir ülke üzerine düşeni yapacaktır. İstihdam ve Sosyal Korumanın Artırılması 3. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi kapsamında uyguladığımız, büyüme ve güvenin yeniden tesisine yönelik politikaların temelinde istihdamın olması gerektiğine güçlü bir biçimde inanıyoruz. Gençler ve ekonomik krizden en fazla etkilenen diğer kesimler başta olmak üzere, işsizlikle mücadele etmek ve uygun iş olanaklarını oluşturmaya yönelik çabalarımızı yenilemeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, 2012 de Meksika Dönem Başkanlığında gerçekleştirilecek olan İstihdam ve Çalışma Bakanları Toplantısı na katkı sağlamak üzere genç işsizlik konusuna odaklanacak G-20 İstihdam Görev Gücü nün oluşturulmasına karar verdik. Uluslararası kuruluşları, (IMF, OECD, Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO, Dünya Bankası) G-20 Bakanlarına küresel istihdamın görünümü ve G-20 Çerçevesi bünyesindeki ekonomik reform gündeminin istihdam oluşturulmasına nasıl katkı sağlayacağı üzerine raporlamaları için görevlendirdik. 4. Ülkelerimizde, sağlık hizmetlerine erişim; yaşlı, engelli kişiler ve işsizler için gelir güvencesi; çocuk yardımı ve yoksul çalışanlara yardım gibi ulusal ölçekteki sosyal koruma zeminlerine yatırım yapmanın öneminin farkındayız. Bunlar, sağlıklı büyümeyi, sosyal adaleti ve dayanışmayı teşvik edecektir. Bu bağlamda, Sayın Michelle 9

10 Bachelet nin başkanlığında faaliyet gösteren Sosyal Koruma Zemini Danışma Grubu Raporunu not ediyoruz. 5. İş ortamında temel ilke ve haklara tamamıyla uyulmasını ve bunları desteklemeyi taahhüt ediyoruz. ILO nun, Sekiz Temel Sözleşmesi nin onaylanmasını ve uygulanmasını desteklemeye devam etmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu yönde ILO yu teşvik ediyoruz. 6. Küreselleşmenin sosyal boyutunu güçlendirmeye kararlıyız. Ekonomik, parasal ve finansal konular ile birlikte, sosyal sorunlar ve istihdam G-20 Gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır. Uluslararası kuruluşlara, işbirliğini güçlendirme ve etkinleştirme çağrısında bulunuyoruz. Daha tutarlı çok taraflı uygulamalar için; DTÖ, ILO, OECD, Dünya Bankası ve IMF yi aralarındaki diyalog ve işbirliğini geliştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz. 7. Sosyal diyalogun önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, Fransa dönem başkanlığı sırasında gerçekleştirilen B-20 ile L-20 Toplantılarını ve söz konusu oluşumların birlikte çalışmak konusundaki isteklerini ortak beyanlarında görüldüğü üzere memnuniyetle karşılıyoruz. 8. Çalışma Bakanlarımız Eylül 2011 tarihlerinde bu konuları ele almak için Paris te bir araya geldiler. Bu Bildirge ekinde yer alan kararlarını onaylıyoruz. Bakanlarımızın bu alanda kaydedilen ilerlemelerin izlenmesi için önümüzdeki yıl tekrar bir araya gelmelerini istiyoruz. Daha istikrarlı ve dayanıklı bir Uluslararası Parasal Sistemin İnşası yılında G20, daha istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası parasal sistem oluşturulması, küresel ekonomide sistemik istikrarın sağlanması, küresel ekonomik uyarlamaların iyileştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomide artan ağırlığını daha iyi yansıtacak bir uluslararası parasal sisteme doğru uygun bir dönüşüme yardımcı olacak çalışmaları yapmayı taahhüt etmiştir yılında bu hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaktayız. Büyümenin ve kalkınmanın desteklenmesi için, finansal bütünleşmenin faydalarının artırılması ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığın geliştirilmesi 10. Sermaye akımlarının yönetiminde; finansal küreselleşmenin faydalarından yararlanmaya, finansal istikrara zarar verebilecek riskleri yönetme ve önlemeye yardımcı olmaya, ulusal ve küresel seviyede sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere bize rehberlik edecek ülke tecrübelerine dayalı tutarlı sonuçlar üzerinde anlaştık. 10

11 11. Bu hedeflere ulaşmak için; farklı uluslararası kuruluşlardan teknik yardım imkanlarını artırarak, veri tabanını iyileştirerek ve G20 bünyesinde ortak yıllık ilerleme raporlarının hazırlayarak, yerel para birimi cinsinden yurt içi tahvil piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik eylem planını kabul ettik. Söz konusu planın uygulanmasını desteklemek üzere, Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Bankaları, IMF, UNCTAD, OECD, BIS ve FSB yi birlikte çalışmaya ve bir sonraki toplantımıza kadar ilerlemeleri raporlamaya davet ediyoruz. Değişen ekonomik dengenin ve yeni uluslararası para birimlerinin ortaya çıkışının yansıtılması 12. Ekonomik temelleri yansıtmak, döviz kurlarındaki kalıcı dengesizliklerin önüne geçmek ve rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak üzere, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlendiği kur rejimlerine daha hızlı geçme ve döviz kurlarının esnekliğini artırma taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. Kısa vadeli kırılganlıkları gidermek ve finansal istikrarı tesis etmek ile büyümenin orta vadeli temellerini güçlendirmek için döviz kuru reformuna ilişkin olarak İstihdam ve Büyüme için Eylem Planı mızda ortaya koyduğumuz taahhütleri gerçekleştirecek adımlar atma yönünde kararlıyız. Atacağımız adımlar, küresel likidite koşulları ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan güçlüklerin bertaraf edilmesine yardımcı olacak; döviz kuru reformlarında daha fazla ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracak ve aşırı rezerv birikimini azaltacaktır. 13. SDR sepetinin bileşiminin, para birimlerinin küresel ticari ve finansal sistemdeki rolünü yansıtmaya devam etmesi ve para birimlerinin zaman içinde değişen rolünü ve karakteristiklerini gösterecek şekilde uyarlanması üzerinde mutabakata vardık. SDR sepetinin bileşimine ilişkin değerlendirmeler mevcut kriterlere dayanmaya devam etmelidir. IMF yi bu kriterleri daha da netleştirmeye çağırıyoruz. Daha geniş bir SDR sepeti, SDR nin cazibesinin önemli bir belirleyicisi olacak ve böylece SDR nin küresel rezerv rolünü etkileyecektir. Bu, uygun reformlara bir referans olarak hizmet edecektir. SDR sepetinin bileşiminin 2015 te - yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Söz konusu gözden geçirme para birimlerinin, SDR sepetine dahil olma kriterlerini karşılaması halinde gerekirse daha erken yapılabilecektir. Bu kapsamda, IMF den sepetin potansiyel gelişimi de dahil olmak üzere daha fazla analitik çalışma yapmasını istiyoruz. SDR nin rolü üzerindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Krizlerle mücadele kapasitemizin güçlendirilmesi 14. Daha yapılandırılmış bir yaklaşıma katkı olarak; küresel finansal güvenlik ağlarını daha da güçlendireceğiz. Bu girişimimizde hükümetler, merkez bankaları, bölgesel finansal düzenlemeler ve uluslararası kuruluşlar kendi sorumluluk alanları kapsamında rol oynayacaktır. Bu amaca yönelik çabalarımızı sürdürmek için mutabakata vardık. Doğu Asya daki bölgesel swap hatları gibi yakın dönemdeki gelişmelerin de gösterdiği üzere, 11

12 küresel ve bölgesel düzeyde likidite şoklarının önlenmesinde merkez bankalarının önemli bir rol oynadığını kabul ediyoruz. Krizlerin önlenmesi ve çözülmesine yönelik çabaları güçlendirmek üzere, IMF ile bölgesel finansal düzenlemeler arasındaki işbirliğine yönelik ortak prensipler üzerinde anlaştık. 15. Söz konusu yapılandırılmış yaklaşıma bir katkı olarak ve IMF nin mevcut finansman araçlarına dayanarak, IMF nin ortaya koyduğu yeni İhtiyati ve Likidite Hattı önerisini destekliyoruz. Bu araç, güçlü politikalar uygulayan ve sağlam temelleri olan, ancak sistemik olanlar da dahil olmak üzere dış şoklara maruz kalan ülkelere, ülke bazında değerlendirilecek şekilde, daha yüksek miktarda ve daha esnek kısa vadeli likidite sağlanmasına imkan verebilecektir. Aynı zamanda, doğal felaketler, kırılgan ve çatışma yaşamış ülkelerdeki acil durumlar ve diğer yıkıcı olaylardan kaynaklanan acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için imtiyazlı olmayan finansmanın tek bir araç altında sağlanmasına yönelik IMF önerisini de destekliyoruz. IMF yi bu araçlara ilişkin önerilerini hızlı bir biçimde tartışıp nihai hale getirmeye davet ediyoruz. 16. Avro bölgesinin kapsamlı planını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu planın ülke reformları da dahil olmak üzere hızlı bir şekilde detaylandırılması ve uygulanmasını istiyoruz. Avro bölgesinin güven ve finansal istikrarı tesis etmek ve para ve finansal piyasaların uygun şekilde çalışmasını sağlamak üzere bütün kaynaklarını ve kurumsal kapasitesini kullanma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz Londra Zirvesi nde sağladığımız kaynaklara ilaveten IMF nin tüm üyelerinin yararına olacak şekilde sistemik rolünü oynayabilmesi için yeterli kaynaklara sahip olmasını temin edeceğiz. İlave kaynakların zamanlı bir biçimde sağlanabilmesi için hazırız. Bakanlarımızı bir sonraki toplantılarına kadar, IMF ye ikili katkılar, SDR ve IMF bünyesinde kurulacak yönetim hesabı gibi özel yapılara ikili katkı sağlanması da dahil olmak üzere farklı seçeneklerin kullanılmasını araştırmakla görevlendirdik kota ve yönetim reformunu süratli bir şekilde hayata geçireceğiz. IMF nin Gözetim Fonksiyonunun Güçlendirilmesi 17. IMF nin gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi ve daha etkili bir hale getirilmesinin uluslararası parasal sistemin verimliliği ve istikrarı açısından kritik olacağı hususunda anlaşmaya vardık. Bu bakımdan, çok taraflı gözetimin güçlendirilmesi ve ikili gözetime daha güçlü bir biçimde entegre edilmesi ile sektörler, ülkeler ve bölgeler arası bağlantıların izlenmesinin geliştirilmesi önemli olacaktır. Bu çerçevede, Konsolide Çok Taraflı Gözetim Raporu ve Yayılma Raporları da dahil olmak üzere IMF nin gözetim araçlarında son dönemde kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. IMF nin bu çalışmaları ve kullanılan metodolojiyi geliştirmeye devam etmesini istiyoruz. 12

13 18. IMF yi, Bağımsız Değerlendirme Ofisi nin gözetime ilişkin raporunu dikkate alarak, ikili ve çok taraflı gözetim araçları arasındaki entegrasyonun, gözetimin tarafsızlığının ve etkinliğinin daha da artırılmasına yönelik daha fazla ilerleme kaydetmeye çağırıyoruz. Bu suretle, IMF nin gözetim yapısı, özellikle finansal sektör, kamu maliyesi, para ve döviz kuru politikaları ile söz konusu politikaların dış istikrar üzerindeki etkilerinin kapsamlı analizini içerecektir. IMF yi, uluslararası sermaye akımlarını ve yayılma kanallarını düzenli olarak gözden geçirmeye ve ülkelerin sermaye akımlarının yönetimine ilişkin aldıkları tedbirlere ilişkin bilgileri güncellemeye davet ediyoruz. IMF yi aynı zamanda, ülke koşullarını da dikkate alarak rezerv birikimi saikleri ve ölçütleri üzerindeki çalışmalarını ve Uluslararası Ödemeler Bankası ile birlikte küresel likidite göstergelerine ilişkin yürüttüğü çalışmaları sürdürmeye davet ediyoruz. Bahse konu çalışmalar ileride, IMF nin gözetim çerçevesine ve diğer gözetim süreçlerine güvenilir göstergeler olarak dahil edebilecektir. Döviz kurlarındaki kalıcı dengesizliklerden kaçınacağız. IMF den döviz kuru değerlendirmelerini geliştirmeye devam etmesini ve değerlendirmelerini uygun olduğu takdirde kamuoyuna açıklamasını istedik. 19. Gözetimin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı sürdürürken, ikili ve çok taraflı gözetimin daha fazla bütünleştirilmesine olan ihtiyacı kabul ediyor ve önümüzdeki yılın başlarında IMF nin yeni birleşik gözetim kararı önerisini bekliyoruz. 20. IMF gözetiminin etkinliği için anahtar unsurlar olan, gözetimin üyeler tarafından sahiplenilmesinin ve tavsiyelere uyumun artırılması gerektiği üzerinde anlaşmaya vardık. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) aracılığıyla daha güçlü bir stratejik yönlendirme yapılarak, Bakanların ve Merkez Bankası Başkanlarının daha fazla katılımını sağlamakta mutabık kaldık. IMF gözetiminin şeffaflığının artırılması için, tüm IMF üyelerinin veri erişiminin geliştirilmesine katkı sağlamasının önemini yineliyoruz. IMF Başkanı tarafından yapılan dış dengelerin çok taraflı analizinin yayımlanması önerisini destekliyor ve gözetim raporlarının zamanında yayımlanmasını öneriyoruz. Birçok G-20 üyesinin Madde-IV raporlarını yayımlamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu hususta daha fazla ilerleme sağlanmasını bekliyoruz. Sonraki adımlar 21. Daha istikrarlı ve dayanıklı bir Uluslararası Parasal Sistem kurulması uzun soluklu bir çabadır. Küresel ekonomide sistemik istikrarın sağlanması ve yükselen piyasa ekonomilerinin artan ağırlığını daha iyi yansıtan bir Uluslararası Parasal Sisteme uygun bir geçişin sağlanması için çalışmaları sürdürmeyi taahhüt ediyoruz. Bu doğrultuda 2012 yılında somut adımlar atmaya devam edeceğiz. 13

14 Finansal Sektör Reformlarının Uygulanması ve Derinleştirilmesi 22. Tüm finansal piyasaların, ürünlerin ve katılımcıların uluslararası bazda tutarlı ve adil bir şekilde kendi koşullarına uygun olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlamak için Kasım 2008 de Vaşington da verdiğimiz taahhütleri yerine getirme konusunda kararlıyız. Özellikle bankalar, tezgah üstü türev ürünler, ücretlendirme uygulamaları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili taahhütlerimizin yerine getirilmesi ve eksiklikleri belirlemede gözetimin yoğunlaştırılması: 23. Bankaların finansal ve ekonomik şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya kararlıyız. Bugüne kadar sağlanan ilerlemeleri temel alarak, yetki bölgelerine, 2011 yılı sonuna kadar Basel II risk bazlı çerçeveyi ve piyasa faaliyetleri ve menkul kıymetleştirme ile ilgili Basel II-5 ilave gerekliliklerini, 2013 te başlayacak ve 1 Ocak 2019 da tamamen uygulanacak olan Basel III sermaye ve likidite standartlarını ilgili gözlem dönemi ve gözden geçirme hükümleriyle uyumlu bir şekilde, tam ve tutarlı uygulama taahhütlerini yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz. 24. Daha dayanıklı bir finansal sistemin oluşumunda, tezgah üstü (OTC-Over the Counter) türev piyasalarının yeniden düzenlenmesi çok önemlidir. Tüm standardize tezgah üstü türev ürünler, 2012 yılı sonuna kadar, uygun olduğu takdirde, borsa veya elektronik alımsatım platformlarında işlem görmeli, merkezi takası yapılmalı; tüm tezgah üstü türev sözleşmeleri bilgi havuzlarına raporlanmalı ve merkezi takası gerçekleşmeyen sözleşmeler daha yüksek sermaye gerekliliklerine tabi olmalıdır. Yasal boşlukları ve örtüşen düzenlemeleri önlemek için daha çok işbirliğinde bulunacağımız hususunda anlaştık. Bu konuların bir kısmını ele almak ve mevcut tezgah üstü türev ürünler çalışma grubunu desteklemek için Finansal İstikrar Kurulu tarafından bir eşgüdüm grubu oluşturulmaktadır. FSB nin uygulamaya ilişkin ilerleme raporunu kabul ediyoruz ve Ödeme ve Takas Sistemleri Komitesi (CPSS-Committee for Payment and Settlement Systems) ve Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü'den (IOSCO- International Organization of Securities Commission) FSB ile birlikte, bilgi havuzlarından sağlanabilecek verilerin tespitine yönelik çalışmaları ilerletmesini ve düzenleyici ve denetleyicilerin bilgi havuzlarındaki veriye erişimi ile ilgili prensip veya ilkeleri belirlemesini istiyoruz. Diğer ilgili organizasyonlarla birlikte Haziran 2012 sonuna kadar merkezi takası gerçekleşmeyen türev ürünlere marjin uygulaması için istişare standartları oluşturması konusunda Basel Bankacılık Denetim Otoritesi ne (BCBS-Basel Committee on Banking Supervision), IOSCO'ya ve FSB ye tezgah üstü türev ürünlerine ilişkin taahhüdümüzü yerine getirme konusundaki ilerlemeyi raporlamaya devam etmesi için çağrıda bulunuyoruz. 25. Üzerinde anlaşmaya varılan FSB ücretlendirme ilke ve standartlarını uygulayarak aşırı risk alımına neden olan ücretlendirme uygulamalarını caydırma taahhüdümüzü yineliyoruz. Her ne kadar olumlu ilerlemeler sağlansa da bazı yetki bölgelerinde eksiksiz 14

15 uygulamanın önünde engeller bulunmaktadır. Bu nedenle FSB ye ücretlendirme uygulamalarına ilişkin; bu standartların tam uygulanmasına yönelik engellere ve mevcut eksikliklere odaklanan, sürekli bir gözetim ve kamuya bildirimi ve firmaların uygulamada eşitlik sağlanması endişelerini ele alan karşılıklı şikayetlerin ele alınması sürecini yürütmesi çağrısında bulunduk. FSB den, devam eden gözetim sonuçlarına dayalı olarak, kayda değer risk alanlarının tanımlanmasına ilişkin daha fazla yönlendirmeyi ve gözden geçirme sürecinin kapsamı ve zamanlaması konusunu değerlendirmesini istedik. 26. Düzenleyici otoritelerin ve finansal kuruluşların dışsal kredi derecelendirme notlarına olan bağımlılığını azaltma konusundaki taahhüdümüzü yineliyor ve standart koyuculara, piyasa katılımcılarına, denetleyicilere ve merkez bankalarına, kabul edilen FSB prensiplerini uygulama ve mekanik olarak bu notlara bağımlı olan uygulamalarını sona erdirmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. FSB den, bu alanda standart koyucular ve yetki bölgeleri tarafından söz konusu prensiplere karşı sağlanan ilerlemeyi G-20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının Şubat taki toplantısına raporlamasını istedik. 27. Finansal düzenleme reformlarının izlenmesini sıkılaştırma, sağladığımız ilerlemeleri raporlama ve eksikliklerimizi belirleme konusunda anlaştık. Bunun için, özellikle Basel sermaye ve likidite çerçevesi, tezgah üstü türev ürünler reformu, ücretlendirme uygulamaları, küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluşlara ilişkin politikaları, çözümleme çerçeveleri ve gölge bankacılık gibi temel reform uygulamalarının izlenmesi için FSB nin koordinasyon çerçevesini onayladık. Bu çalışma mümkün olduğunca standart belirleyici kuruluşlar tarafından yürütülen izleme faaliyetlerine dayanacaktır. Bu izlemenin sonuçlarının FSB tarafından yıllık bazda hazırlanan trafik ışıkları tablosu da dahil olmak üzere kamuoyuna raporlanmasının ihtiyacına vurgu yaptık. Bugün bu tablonun ilk kez yayımlanmasını memnuniyetle karşılıyor ve eksikliklerin bulunduğu alanlarda ilerleme sağlanması için gereğini yapacağımızı taahhüt ediyoruz. Batırılamayacak kadar büyük konusunun çözümü 28. Hiçbir finansal işletmenin batırılamayacak kadar büyük olmamasında ve vergi mükelleflerin çözümlemeden kaynaklanan maliyetleri yüklenmemesinde kararlıyız. Bu aşamada, küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluş olarak belirlenen bankaların 2016 yılından itibaren zarar karşılama oranlarının belirlenmesinin yanı sıra çözümleme rejimlerine ilişkin yeni bir uluslararası standart, daha yoğun ve etkin denetim ile sınır ötesi işbirliği, toparlanma ve çözümleme planlarını içeren FSB nin kapsamlı politika çerçevesini kabul ediyoruz. FSB her yıl Kasım ayında güncelleştirilecek bir başlangıç küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluş listesini bugün yayımlamaktadır. Anlaşılmış takvim içerisinde FSB standartlarını ve tavsiyelerini uygulayacağız ve düzenleyici otoriteler arasında işbirliğini oluşturacak, denetim gücünü artıracak ve yetkilerini sıkılaştıracak gerekli yasal değişiklikleri yapacağımızı taahhüt ediyoruz. 15

16 29. FSB den, BCBS e danışarak Nisan ayındaki G-20 toplantısına kadar küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluş çerçevesinin hızlı bir şekilde yerel sistemik öneme sahip bankalara uygulanmasına yönelik usullerin belirlenmesi konusunda bir ilerleme raporu hazırlamasını istiyoruz sonuna kadar Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği nden (IAIS-International Association of Insurance Supervisors) uluslararası faaliyet gösteren sigorta gruplarının denetimine ilişkin ortak çerçeve geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürmesini, CPSS ve IOSCO dan sistemik olarak önemli piyasa altyapılarına ilişkin çalışmalarını sürdürmesini ve FSB den IOSCO ya danışarak sistemik olarak önemli banka dışı finansal kuruluşları belirlemek için metodolojiler hazırlamasını istiyoruz. Finansal sektördeki düzenleme ve denetim boşluklarının doldurulması 30. Banka benzeri aktiviteler: Gölge bankacılık sistemi, düzenleme arbitrajı için fırsatlara yol açabilir ve düzenlemeye tabi bankacılık sektörünün kapsam alanı dışında sistemik risk oluşmasına neden olabilir. Bu amaçla, gölge bankacılık sisteminin düzenleme ve gözetiminin sıkılaştırılmasını ve Finansal İstikrar Kurulu nun ilk 11 tavsiyesini ve bunları 2012 boyunca daha da geliştirmek için hazırladığı iş planını kabul ediyoruz. Bu prensipler, gölge bankacılığın bankalar aracılığıyla dolaylı olarak düzenlenmesi ile para piyasası fonları, menkul kıymetleştirme, menkul kıymet ödünç işlemleri, repo faaliyetleri de dahil olmak üzere gölge bankacılık faaliyetleri ve diğer gölge bankacılık işletmelerinin faaliyetlerinin doğrudan düzenlenmesi arasında dengeli bir yaklaşıma dayanmaktadır. G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanlarından Nisan ayındaki toplantıda bu alandaki ilerlemeyi gözden geçirmelerini istiyoruz. 31. Piyasalar: Piyasaların, ekonomilerimizdeki yatırımların ve tasarrufların etkin şekilde dağıtılmasına hizmet etmesini ve finansal istikrar üzerinde risk oluşturmamasını sağlamalıyız. Bu amaçla, yüksek frekanslı işlem (high frequency trading) ve karanlık likidite havuzuna (dark liquidity) ilişkin önlemleri de içeren IOSCO nun piyasaların bütünlüğü ve etkinliğine ilişkin ilk tavsiyelerini uygulamayı taahhüt ediyor ve 2012 ortasına kadar daha fazla çalışma yapılmasını istiyoruz. Ayrıca, IOSCO dan gelecek Zirveye kadar kredi temerrüt swapları piyasalarının işleyişini ve bu piyasaların, dayanak varlıkların fiyatlarının oluşumundaki rollerini değerlendirmesini istiyoruz. Finansal işlemlerdeki tarafları belirleyecek olan küresel tüzel kişilik belirleyicisi (Global legal entity identifier-lei) oluşturulmasını destekliyoruz. Gelecek Zirveye kadar FSB den böyle bir küresel tüzel kişilik belirleyicisi oluşturmak için kamu yararını ortaya koyacak uygun bir yönetişim çerçevesi hazırlanmasına yönelik tavsiyeler oluşturulması için düzenleyiciler arasında çalışmaların koordine edilmesine yardım etme konusunda liderlik etmesini istiyoruz. 32. Emtia Piyasaları: G-20 çalışma grubunun emtialara ilişkin raporunu memnuniyetle karşılıyor ve IOSCO nun emtia türevleri piyasalarının düzenleme ve denetimine ilişkin raporu ve ortak prensiplerini kabul ediyoruz. Tezgah üstü türev ürünler de dahil olmak 16

17 üzere hem nakit hem de finansal emtia piyasaları üzerinde gelişmiş piyasa şeffaflığı sağlamaya ve bu piyasalardaki katılımcılar için uygun bir düzenleme ve denetim sağlanmasına ihtiyaç duyuyoruz. Piyasa düzenleyicileri ve otoritelere piyasa düzensizliklerini ele alan ve istismarını engelleyen etkin müdahale gücü sağlanmalıdır. Piyasa düzenleyicileri, uygun olduğunda özellikle vade ayında, diğer müdahale güçleri arasında, önceden belirlenmiş pozisyon sınırlamaları belirleme gücü dahil olmak üzere, pozisyonların yönetimi için resmi güce sahip olmalı ve bu gücü kullanmalıdır. IOSCO dan tavsiyelerinin uygulanmasına ilişkin durumu 2012 sonuna kadar raporlamasını istiyoruz. 33. Tüketicinin korunması: Tüketicinin finansal korunması politikasının düzenleyici ve denetleyici çerçevelere dahil edilmesinin finansal istikrara katkı sağlayacağını düşünüyoruz ve tüketicilerin finansal korunmasına ilişkin FSB raporunu ve OECD ile FSB tarafından hazırlanan tüketicinin finansal korunmasına ilişkin üst düzey prensipleri kabul ediyoruz. Kendi yetki bölgelerimizde bu prensiplerin tam olarak uygulanmasını takip edeceğiz ve FSB ve OECD den diğer ilgili kuruluşlarla birlikte gelişmeleri gelecek zirveye kadar raporlamasını ve eğer uygunsa daha başka kılavuzlar oluşturmasını istiyoruz. 34. Diğer düzenleme konuları: FSB-Uluslararası Ödemeler Bankası ve IMF nin devam etmekte olan çalışmalarına dayanarak finansal sektörde risklerin birikimini sınırlayan makro ihtiyati politika çerçeveleri ve araçlar geliştiriyoruz. FSB, IMF ve Dünya Bankasının yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilere özel olarak konulara ilişkin ortak raporunu kabul ediyoruz ve uluslararası kuruluşlardan yeni uluslararası standartların ve politikaların tasarımında, uygun olduğu takdirde gelişmekte olan piyasaların ve yükselmekte olan ekonomilerin özel ihtiyaç ve çekincelerini dikkate almalarını istiyoruz. Başta finansal enstrümanların değerlemesine ilişkin standartların geliştirilmesi olmak üzere yüksek kalitede tek bir küresel muhasebe standartları seti oluşturma hedefimizi tekrarlıyoruz ve 2009 Londra Zirvesinde belirlenmiş amaçları yerine getirme irademizi tekrarlıyoruz. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB- International Accounting Standards Board) ve ABD Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ndan (FASB-Financial Accounting Standards Board) uyumlaştırma projelerini tamamlamalarını istiyor ve Nisan 2012 de G-20 Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına sunacakları ilerleme raporunu bekliyoruz. IASB nin yönetişim yapısına ilişkin reform önerilerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Vergi Cennetleri ve İşbirliği İçinde Bulunmayan Yetki Bölgeleri ile Mücadele 35. Kamu finansmanımızı ve küresel finansal sistemi, işbirliği içinde bulunmayan yetki bölgeleri ve vergi cennetlerinden kaynaklanan risklerden korumak için bu bölgelerle mücadelede kararlıyız. Bugün aşağıda belirtilen üç alandaki ilerlemeleri gözden geçirdik; 17

18 - Vergi alanında, Global Forum halihazırda 105 üyeye sahiptir. 700 den fazla bilgi paylaşımı anlaşması imzalanmıştır. Global Forum, yasal çerçeve (1.safha) ve standartların uygulanmasında (2.safha) kapsamlı bir karşılıklı değerlendirme sürecine öncülük etmektedir. Global Forumdan gelecek yılın sonuna kadar safha 1 e ilişkin gözden geçirmenin ilk bölümünü tamamlamasını ve safha 2 ye ilişkin gözden geçirmede de önemli ölçüde ilerleme sağlamasını istedik. Gelecek Zirvede bu alandaki ilerlemeyi gözden geçireceğiz. Global Forum tarafından gözden geçirilmiş olan 59 yetki bölgesinin birçoğu, tamamen ya da büyük oranda ilgili 379 adet tavsiyeyi uygulamış veya uygulamaya ilişkin önemli adımlar atmaktadır. Tüm bu yetki bölgelerini, özellikle de bu aşamada yasal çerçevesi safha 2 değerlendirmelerine geçişe imkan vermeyen 11 bölgeyi, karşılıklı değerlendirme süreçlerinde ortaya çıkan eksikliklerini gidermeleri konusunda teşvik ediyoruz. Vergide kapsamlı bilgi paylaşımının öneminin altını çiziyoruz ve yetkin otoritelerin, çalışmalarını geliştirecek araçları bulmaları ve değerlendirmeleri için Global Forum bünyesinde kendi çalışmalarına devam etmelerini destekliyoruz. Vergide Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ni imzalamak konusunda verdiğimiz taahhüdü memnuniyetle karşılıyor ve tüm diğer bölgeleri de bu Sözleşme yi imzalamaya ısrarla teşvik ediyoruz. Bu çerçevede, sözleşmedeki isteğe dayalı otomatik bilgi paylaşımını uygun olduğu takdirde ve sözleşmede belirtildiği üzere değerlendireceğiz. - İhtiyati alanda, FSB sürece öncülük etti ve bu alana ilişkin uluslararası kabul görmüş işbirliği ve bilgi paylaşımı standartlarına uyumu değerlendirmek için bir açıklama yayınladı. Çeşitli ekonomik ve finansal göstergeler üzerinden önemlerine göre seçilen 61 yetki bölgesinden, 41 yetki bölgesinin halihazırda yeterli güçlü uyumu gösterdiğini ve diğer 18 inin ise bu ülkelere katılmayı taahhüt ettiğini memnuniyetle not ettik. İşbirliği içinde bulunmayan yetki bölgelerinden ise FSB tarafından talep edilen eylemleri hayata geçirmelerini istedik. - Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CFT) alanında Mali Eylem Görev Gücü (FATF- The Financial Action Task Force) stratejik eksiklikleri olan ülkelerin güncellenmiş listelerini kısa bir süre önce yayımladı. Tüm yetki bölgelerinden ve özellikle uyumu veya yeterli ilerlemeyi sağlamayan yetki bölgelerinden FATF ile işbirliği içinde kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanın önlenmesine ilişkin sistemlerini güçlendirmelerini istiyoruz. 36. Tüm yetki bölgelerini vergi alanında, ihtiyati alanda ve kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi alanında uluslararası standartlara uymaya ısrarla davet ediyoruz. Bu standartları yerine getirmeyen yetki bölgeleri için gerektiği takdirde mevcut tedbirleri uygulamaya hazırız. FATF, Global Forum ve diğer uluslararası organizasyonlar şeffaflığı artırmak ve ilgili standartların uygulanmasında vergi teşkilatları ve kanunlara uyumu sağlamakla görevli teşkilatlar arasındaki işbirliğini sağlama konularında sıkı bir biçimde birlikte çalışmalıdır. FATF ve OECD den ticari 18

19 enstrümanlarının kötüye kullanılmasının önlenmesi için daha fazla çalışma yapmasını istiyoruz. FSB nin kapasitesinin, kaynaklarının ve yönetiminin güçlendirilmesi 37. FSB, finansal sektör düzenlemelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının teşvik edilmesinde anahtar bir rol oynamıştır. 38. Bu gelişen role ayak uydurması için, FSB Başkanı nın önerileri doğrultusunda Kurulun kapasitesinin, kaynaklarının ve yönetiminin güçlendirilmesine karar verdik. Bu reformlar şunları içermektedir: - FSB nin kalıcı bir örgütsel temele oturtulması: FSB ye güçlü bir politik yetki verdik ve buna uygun düşen kurumsallığın sağlanması ihtiyacını duymaktayız. Bu, FSB nin Uluslararası Ödemeler Bankası ile iyi işleyen mevcut bağlarının muhafazasını, bu kuruluşa tüzel kişilik ve daha fazla finansal özerkliği sağlamayı gerektirmektedir. - Yönlendirme Komitesinin yeniden yapılandırılması: Politika geliştirme ve uygulama safhasına geçmemizle birlikte bir çok durumda önemli yasal değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda FSB Yönlendirme Komitesinde yapılacak değişikliklerin; bu kuruluşun tüzüğü ile uyumlu ve dengeli bir şekilde, G20 ye başkanlık eden ülkelerin hükümetlerinin ve büyük finansal sistemlerin hükümetlerinin ilgili icrai birimlerini ve halihazırda temsil olunmayan finansal merkez ve coğrafik bölgeleri içermesine karar verdik. - Fonksiyonel çakışmadan kaçınarak ve standart belirleyici kuruluşların bağımsızlığını gözeterek, FSB nin diğer standart belirleyici kuruluşlarla koordinasyon rolünün güçlendirilmesi 39. Bu yılın sonuna kadar ilk adımların uygulanmasını istiyoruz ve reformun uygulanmasını gelecek Zirve de değerlendireceğiz. Gıda Fiyatları Dalgalanmaları Sorunun Çözülmesi ve Tarımsal Üretim ve Verimliliğin Artırılması 40. Tarımsal üretimin ve verimliliğin artması, sürdürülebilir büyümenin özendirilmesi ve gıda güvenliğinin güçlendirilmesi için gereklidir. Daha istikrarlı, öngörülebilir, bozulmamış, açık ve şeffaf bir ticaret sistemi, tarımda daha fazla yatırımı mümkün kılmakta ve bu bağlamda kritik bir rol oynamaktadır. Aşırı gıda ve tarımsal emtia fiyat dalgalanmalarının azaltılmasında da aynı zamanda önemli bir çabadır. Bunlar herkesin yeterli, güvenli ve besleyici gıdaya, istikrarlı şekilde erişebilmesi için gerekli bir koşuldur. İlgili tüm uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği içinde ve üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği içerisinde, bu temel zorlukların üstesinden gelmek amacıyla G-20 imkanlarını harekete geçirmeye karar verdik. 19

20 41. Tarım Bakanlarımız Haziran 2011 tarihlerinde Paris'te ilk kez bir araya geldiler ve Gıda Fiyatlarındaki Dalgalanma ve Tarıma Eylem Planını kabul ettiler. Bu Bildirgenin ekinde yer alan Eylem Planını memnuniyetle karşılıyoruz. 42. Bu Eylem Planı'nın beş amacı temelinde harekete geçmeye karar verdik: (i) tarımsal üretim ve verimliliğin yükseltilmesi, (ii) piyasaya ilişkin bilgi ve saydamlığının artırılması, (iii) fiyat dalgalanmasının en kırılgan kesim üzerindeki etkilerinin azaltılması, (iv) uluslararası politika eşgüdümünün güçlendirilmesi ve (v) tarımsal emtiaya dayalı türev piyasalarının işlerliğinin geliştirilmesi. 43. Tarımsal üretim ve verimliliği sürdürülebilir bir şekilde artırmayı taahhüt ediyoruz yılı itibariyle 9 milyar insanın beslenmesi için tarımsal üretimin % 70 oranında artması gerektiği tahmin edilmektedir. En yoksul ülkeler başta olmak üzere ve küçük çiftçilerin önemini de göz önünde bulundurarak, tarıma daha fazla yatırım yapılması konusunda mutabık kaldık. Bu bağlamda, aşağıdaki kararları aldık: - Su, gıda, tarım ortak eylem planını sonuçlandırmaları ve bir sonraki Zirvemize uygulanmasına ilişkin rapor sunmaları üzerine, çok taraflı kalkınma bankalarının teşvik edilmesi. - Tarımda verimliliği artıracak Ar-Ge yatırımın yapılması. İlk adım olarak, 15 Eylül 2011 tarihinde Paris'te başlatılan ve "Buğday İyileştirme Uluslararası Araştırma Girişimi"ni (Buğday Girişimi) destekliyoruz. Gelişmekte olan ülkelerle ve söz konusu ülkeler arasında yeniliklerin paylaşımını teşvik etmek amacıyla 13 Ekim 2011 de Brüksel de gerçekleştirilen G-20 Tarımsal Verimlilik Semineri ni Eylül 2011 tarihlerinde Montpellier de düzenlenen birinci G-20 Kalkınma için Tarımsal Araştırmalar Konferansını memnuniyetle karşılıyoruz. 44. Tarımsal emtianın işlem gördüğü uluslararası pazarları daha etkili hale getirmek için piyasaya ilişkin bilgiler ve saydamlığı artırmayı taahhüt ediyoruz. Bu amaçla: - Piyasalara ilişkin bilgi geliştirmek için 15 Eylül 2011 tarihinde Roma'da "Tarım Piyasası Bilgi Sistemi (AMIS) ni başlattık. Bu girişim, gıda piyasalarının genel görünümüne ilişkin bilgilerin kalite, güvenilirlik, doğruluk, güncellik ve karşılaştırılabilirliğini artıracaktır. İlk adım olarak, AMIS çalışmalarında dört ana ürün üzerinde odaklanılacaktır: buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi. AMIS, G-20 ülkeleri ile bu aşamada Mısır, Vietnam, Tayland, Filipinler, Nijerya, Ukrayna ve Kazakistan ı içerecektir. AMIS, FAO da yerleşik bir sekretarya tarafından yönetilecektir Eylül 2011 tarihlerinde ise Cenevre'de "Küresel Tarım Jeo- İzleme Girişimi"ni başlattık. Söz konusu girişim, bitkisel üretim tahminlerini ve hava durumu verilerini geliştirmek amacıyla dünyanın farklı bölgelerinde uydu izleme gözlem sistemlerinin eşgüdümünü yapacaktır. 20

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1.

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 16-17 Nisan 2015, Vaşington, ABD 1. Bazı büyük ekonomilerde ekonomik aktivitedeki güçlenmeyi

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ G-20 Bünyesinde Tartışılan Konular 2014 Yılı Gündem Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi Ülkeler arası politika koordinasyonu yoluyla küresel dengesizliklerin

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014

G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 G-20 AVUSTRALYA DÖNEM BAŞKANLIĞI 4.KALKINMA ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 3-5 Eylül 2014 Deniz BERBER AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı 26 Kasım 2014 G-20 Nedir? Kuruluşu

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı

Los Cabos Zirvesi. G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Los Cabos Zirvesi G-20 Liderler Bildirgesi Taslağı Giriş 1. G-20 liderleri olarak 18-19 Haziran 2012 tarihlerinde Los Cabos ta toplandık. 2. Büyüme ve istihdamı teşvik etme konusundaki kararlılığımız etrafında

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER

WORLD FOOD DAY 2010 UNITED AGAINST HUNGER DUNYA GIDA GUNU ACLIGA KARSI BIRLESELIM Dr Aysegul AKIN FAO Turkiye Temsilci Yardimcisi 15 Ekim 2010 Istanbul Bu yılki kutlamanın teması, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde dünyadaki açlıkla mücadele

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır.

IMF, Birleşmiş Milletlerin uzmanlaşmış kurumlarından biri olsa da, kendi tüzüğü, yönetim yapısı ve mali kaynağı vardır. IMF ye Genel Bakış Biz kimiz? Uluslararası Para Fonu (IMF) parasal konularda küresel işbirliğini arttırmak, mali istikrarı sağlamak, uluslararası ticareti kolaylaştırmak, yüksek istihdamı ve sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010

G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 G-20 SEUL ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ 11-12 KASIM 2010 Önsöz 1. G-20 Liderleri olarak, birlikte çalıştığımız takdirde tüm ülkelerin vatandaşlarına daha müreffeh bir gelecek sağlayabileceğimize yönelik

Detaylı

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar

Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar Kyoto Protokolü nün Onanması (Taraf Olunması) ve Uluslararası İklim Rejiminin Geleceği ile İlgili Bazı Politik ve Diplomatik Noktalar José Romero* İsviçre Federal Çevre Bakanlığı Berne, İsviçre Ankara,

Detaylı

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum

OECD Tarım Komitesi 163. Oturum OECD Tarım Komitesi 163. Oturum 28.01.2015 Ayhan Baran AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı İçerik Katılımcılar Toplantı gündemi G20 Bilgi Heyet listesi Gıda Tarım

Detaylı

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI

G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI VİZYON BELGESİ (TASLAK) G-20 TÜRKİYE 2015 ÇALIŞTAYI Küresel Güvenlik ve Refah için Güç ve Adalet İnşası (03-05 Aralık 2015, İstanbul) G-20, küresel hasılanın yaklaşık %90'ını, ticaretin %80'ini, nüfusun

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul

Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma. 13 Mart 2014, İstanbul Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim H. Çanakcı nın 3 üncü Arap-Türk Bankacılık Forumu nda Yaptığı Konuşma 13 Mart 2014, İstanbul Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulumuzun ve Türkiye Bankalar Birliği nin

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi Açılış Konuşması 14 Ocak 2016 Sayın başkanlar, iş dünyamızın ve basınımızın değerli temsilcileri, yurt dışından gelen kıymetli

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat

Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat Bildirge - İngilizce Orijinalinin Gayriresmî Tercümesidir - G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı 9-10 Şubat 2015 1. Bazı büyük ekonomilerdeki olumlu büyüme ve istihdam görünümünü memnuniyetle

Detaylı

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016

G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri IX. Kurumsal Yönetim Zirvesi İstanbul 14 Ocak 2016 Bekir Sıtkı ŞAFAK OECD Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı SPK Kurul II. Başkanı Kurumsal Yönetimin Amaçları

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ ÇEVRE DENETİMİNDE KÜRESEL GÜNDEM VE EUROSAI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN DENETİMİ SEMİNERİ

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu

Küresel Kriz ve. Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Küresel Kriz ve Sermaye Piyasaları Bekir Sıtkı ŞAFAK Sermaye Piyasası Kurulu Sunum Akışı Küresel Krizin Oluşumu Kriz Neden Önlenemedi? Krize Karşı Tepkiler Düzenleyiciler Açısından Yapılması Gerekenler

Detaylı

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ

G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ G-20 LİDERLER BİLDİRGESİ ST. PETERSBURG ZİRVESİ 5-6 EYLÜL 2013 Giriş 1. Biz, G-20 Liderleri olarak 5-6 Eylül 2013 tarihlerinde St. Petersburg ta bir araya geldik ve küresel ekonomiyi güçlendirmek üzere

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI

SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI SAĞLIKLI ŞEHİR YAKLAŞIMI Bugün şehirlerimizdeki problemlerin çoğu fakirlik, eşitsizlik, işsizlik, işe ve mal ve hizmetlere erişim zorlukları, düşük düzeyde sosyal ilişkiler ve kentsel alanlardaki düşük

Detaylı

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek

ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek ANTALYA EYLEM PLANI Antalya Eylem Planı, G20 nin küresel ekonomik toparlanmayı güçlendirmek ve güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi teşvik etmek adına atacağı kararlı adımlara yönelik planını ortaya

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Basel Bankacılık Denetim Komitesi Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Ağustos 2003 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü OMV Petrol Ofisi A.Ş. Denetimden Sorumlu Komite Tüzüğü Amaç Denetimden Sorumlu Komitenin amacı, Yönetim Kurulunun (1) şirketin mali tablolarının doğruluğu, (2) şirketin yasal şartlara ve mevzuat şartlarına

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi

F. Gülçin Özkan York Üniversitesi Finansal Đstikrar ve Makroekonomik Etkileşim F. Gülçin Özkan York Üniversitesi 1 Finansal kriz tanımı üzerinde hemfikir olunan bir tanım bulunmamakla birlikte, reel sektör etkisinin derecesi önemli bir

Detaylı

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu

Toplam Erkek Kadin 20 35.9. Ermenistan Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Moldova Cumhuriyeti. Rusya Federasyonu Doğu Avrupa, Orta Asya ve Türkiye de İnsana Yakışır İstihdamın Geliştirilmesi Alena Nesporova Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktör Yardımcısı Uluslararası Çalışma Ofisi, Cenevre Sunumun yapısı Kriz öncesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye

OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD Ticaretin Kolaylaştırılması Göstergeleri - Türkiye OECD, hükümetlerin sınır (gümrük dahil) prosedürlerini geliştirmeleri, ticaret maliyetlerini azaltmaları, ticareti artırmaları ve böylece uluslar

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK)

KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇERİSİNDE TÜRK FİNANSAL SİSTEMİ BAKİ ALKAÇAR BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK) KÜRESEL KRİZ SONRASI KÜRESEL FİNANSAL SİSTEM İÇİNDE TÜRK FİNANSAL

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012

AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 AB LİDERLER ZİRVESİ BRÜKSEL 30 OCAK 2012 ZİRVE SONRASINDA YAPILAN AÇIKLAMA * Son aylarda ekonomik istikrara ilişkin bazı olumlu sinyaller gözlemlense de, finansal piyasalardaki gerginlik ekonomik aktiviteyi

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 162 Aralık 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE EN KRİTİK KONULAR İlge Kıvılcım, İKV Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr YENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ANLAŞMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYA BANKASI PROJELERİ DAİRESİ DÜNYA BANKASI GRUBU İLE İLİŞKİLER Dünya Bankası Grubu Hakkında Genel Bilgi Dünya Bankası 1944 yılında II. Dünya Savaşı sonrasında

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017

G LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 G20 2017 LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ HAMBURG 7 8 TEMMUZ 2017 Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Ulus. Org. Şefliği Uzman Yardımcısı G20 2017 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi

2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi için Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Görev Tanım Belgesi 1. Seçkin Kişiler Üst Düzey Paneli (HLP) Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından oluşturulacak olup 2015

Detaylı

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda

MAKALE. Toplumu, 1997 de Suç ve 1998 de Enerji konulu toplantılar, bazı bakanlardan oluşan Destek Forumları nda MAKALE >> Hazırlayan: Dr. Şule TARIM TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 1 975 yılında Rambouillet-Fransa da, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, İtalya,

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Türkiye de Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası

Türkiye de Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası Türkiye de Emisyon Ticareti Sisteminin Yol Haritası Karşılama ve projenin şimdiye kadarki seyrinin özeti Sistem emisyonu Emisyon ticareti sistemleri (ETS), bir piyasa mekanizması kullanarak, emisyonların

Detaylı

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU

EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU EUROSAI-ARABOSAI ÜÇÜNCÜ ORTAK KONFERANSI VE ABU DHABİ DEKLARASYONU İsa CAN GİRİŞ INTOSAI bünyesinde faaliyet gösteren bölgesel çalışma gruplarından olan Avrupa Sayıştayları Birliği (EUROSAI) ve Arap Sayıştayları

Detaylı

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması

T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması T.C. Hazine Müsteşarlığı Mahalli İdarelerin Mali Yönetimi Forumu Mahalli İdarelerin Borçlanması 22-23 Mayıs 2008, Ankara Yerel Yönetimlerin Borçlanmasına Yönelik Hukuki Çerçeve Kapsamında Uluslararası

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR (İKT206U)

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı

KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI. Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN YENİDEN İMARI Fedon Hacaki Eurobank Tekfen Genel Müdür Yardımcısı Uçak kazalarında olduğu gibi genellikle birçok şeyin aynı anda ters gittiğini ancak kaza gerçekleştikten sonra

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU. Ankara Deklarasyonu SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ YÖNETİMİ İŞ FORUMU Ankara Deklarasyonu Özet 2015 yılının Eylül ayında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi kapsamında Arazi Bozulumunun Dengelenmesi

Detaylı