Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım 2011"

Transkript

1 Bildirge G-20 Liderler Zirvesi Cannes 3-4 Kasım G-20 Liderleri olarak, 3-4 Kasım 2011 tarihlerinde Cannes da toplandık. 2. Son toplantımızdan bu yana başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, küresel toparlanma, işsizliği kabul edilemez seviyelerde tutarak zayıfladı. Bu çerçevede, finansal piyasalardaki endişeler ağırlıklı olarak Avrupa daki kamu borç riskleri nedeniyle arttı. Yükselen piyasa ekonomilerinde büyümenin yavaşlamasına ilişkin belirgin işaretler de görülmeye başladı. Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar büyümeyi riske soktu. Küresel dengesizlikler sürmektedir. 3. Bugün, birlikte çalışmaya yönelik taahhüdümüzü teyit ediyoruz. Büyümeyi canlandırmak, yeni istihdam imkanları oluşturmak, finansal istikrarı sağlamak, toplumsal tabana yayılmayı desteklemek ve küreselleşmenin insanlarımızın ihtiyaçlarına hizmet etmesini sağlamak için kararlar aldık. Büyüme ve istihdam için küresel strateji 4. Küresel ekonominin önündeki acil sorunları çözmek için tedbirlerimizi ve politikalarımızı koordine etmeyi taahhüt ediyoruz. Her ülke üzerine düşeni yapacaktır. 5. Kısa vadeli kırılganlıkları bertaraf etmek ve büyümenin orta vadeli temellerini güçlendirmek için Büyüme ve İstihdam için Eylem Planı üzerinde anlaşmaya vardık. - Gelişmiş ülkeler güveni tesis edecek ve büyümeyi destekleyecek politikalar uygulamayı ve mali uyumu sağlayacak açık, itibarlı ve spesifik önlemleri hayata geçirmeyi taahhüt etmektedirler. Yunanistan ın borç sürdürülebilirliğini yeniden sağlamak, Avrupa bankalarını güçlendirmek, yayılmanın önüne geçmek için bir güvenlik duvarı oluşturmak ve Avro Bölgesi nde güçlü ekonomik yönetişim reformunun temelini atmak üzere Avrupa Liderlerinin 26 Ekim 2011 tarihinde aldıkları kararları memnuniyetle karşılıyoruz. Bu kararların hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Bu çerçevede, İtalya nın Uluslararası Para Fonu nu (IMF) üçer aylık dönemlerde politikalarını ve uygulamalarını gözlemlemek üzere davet etme kararını olumlu karşılıyoruz. - Ülkelere özgü koşullar dikkate alınmak şartıyla, kamu mali dengeleri güçlü ülkeler, otomatik istikrar sağlayıcıların çalışmasına izin verecek ve ekonomik koşulların ciddi bir şekilde kötüleşmesi halinde, yurt içi talebi destekleyecek ihtiyari önlemler almayı taahhüt etmektedirler. Yüksek cari fazla veren ülkeler, döviz kurlarında daha fazla esneklik ile birlikte iç talebi güçlendirecek reformlar yapmayı taahhüt etmektedirler. - Üretimi artırmak için daha fazla yapısal reformu hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz. 1

2 - Para politikaları orta vadede fiyat istikrarını koruyacak ve toparlanmayı desteklemeye devam edecektir. 6. Küreselleşmenin sosyal boyutunu güçlendirmeye kararlıyız. İstihdamın ve toplumsal tabana yayılmanın, büyüme ve güvenin yeniden tesisine yönelik politika ve tedbirlerimizin merkezinde yer alması gerektiğine kuvvetli bir şekilde inanıyoruz. Bu yüzden, öncelikli olarak genç istihdamı konusu üzerinde çalışacak bir G-20 görev gücü kurmaya karar verdik. Her bir üye ülkemizin, ulusal koşullarına göre uyarlanmış sosyal koruma zeminlerinin öneminin bilincindeyiz. Çalışma hayatındaki temel hak ve ilkeleri teminat altına alan 8 temel sözleşmenin onaylanması ve uygulanmasına yönelik katkılarının devam etmesi için Uluslararası Çalışma Örgütü nü (ILO) teşvik ediyoruz. 7. Sosyal diyalogun oynadığı önemli rolün farkında olarak, B-20 ve L-20 den çıkan sonuçları ve bu platformların ortak açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Daha istikrarlı ve dayanıklı bir Uluslararası Parasal Sistemin İnşası 8. Uluslararası parasal sistemi, daha temsiliyetçi, istikrarlı ve dayanıklı bir yapıya kavuşturacak reform sürecinde ilerleme kaydettik. Finansal bütünleşmenin sağladığı faydalardan istifade etmeye yardım edecek ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığı artıracak adımlar ve ilkeler üzerinde mutabık kaldık. Bu mutabakat; sermaye akımlarının yönetiminde bize rehberlik edecek tutarlı sonuçları, IMF ile Bölgesel Finansal Düzenlemeler arasındaki işbirliğine ilişkin ortak prensipleri ve yerel para birimi cinsinden tahvil piyasaları eylem planını içermektedir. Özel Çekme Hakkı (SDR) sepeti kompozisyonunun, para birimlerinin küresel ticari ve finansal sistemdeki rolünü yansıtmaya devam etmesi gerektiği hususunda mutabakata vardık. SDR sepetinin kompozisyonuna ilişkin değerlendirmeler mevcut kriterlere dayanmaya devam etmelidir. IMF yi bu kriterleri daha da netleştirmeye çağırıyoruz. Para birimlerinin zaman içinde değişen rolünü ve özelliklerini yansıtmak üzere, 2015 te SDR sepeti kompozisyonu yeniden gözden geçirilecektir. Para birimlerinin kriterleri karşılaması halinde, gerekirse gözden geçirme daha erken bir tarihte yapılacaktır. IMF gözetiminde daha bütünleşmiş, tarafsız ve etkin bir yapıya yönelik ilerlemeler kaydedilmesi ve yayılma etkilerinin daha iyi belirlenmesi ve ele alınması için taahhütte bulunduk. Gözetimin güçlendirilmesine yönelik çabalarımızı sürdürürken, ikili ve çok taraflı gözetimin daha iyi bütünleştirilmesine olan ihtiyacı kabul ediyor ve önümüzdeki yılın başlarında yeni bir birleşik gözetim kararına ve IMF yi sahiplemenin ve verilen tavsiyelere uyumun artırılmasına yönelik önerileri bekliyoruz. 9. Ekonomik temelleri yansıtmak, döviz kurlarındaki kalıcı dengesizliklerin önüne geçmek ve rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak üzere, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlendiği kur rejimlerine daha hızlı geçme ve döviz kurlarının esnekliğini artırma taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. Kısa vadeli kırılganlıkları gidermek, finansal istikrarı tesis etmek ile büyümenin orta vadeli temellerini güçlendirmek için İstihdam ve Büyüme için Eylem Planı mızda ortaya koyduğumuz döviz kuru reformuna ilişkin taahhütleri 2

3 gerçekleştirmede kararlıyız. Atacağımız adımlar, küresel likidite koşulları ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan güçlüklerin bertaraf edilmesine yardımcı olacak; bu da döviz kuru reformlarında daha fazla ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracak ve aşırı rezerv birikimini azaltacaktır. 10. Küresel finansal güvenlik ağlarını daha da güçlendirmeye ve IMF nin yeni ortaya koyduğu İhtiyati ve Likidite Hattı önerisini destekliyoruz ülke bazında değerlendirilmek üzere, güçlü politikalar uygulayan ve sağlam temelleri olan, ancak dış şoklara maruz kalan ülkelere daha esnek kısa vadeli likidite sağlanmasına yönelik çalışmalarımıza devam etmeye karar verdik. IMF nin üye ülkelerin acil durum ihtiyaçlarını karşılamak üzere tek bir acil yardım mekanizması oluşturulmasını destekliyoruz. IMF yi söz konusu önerileri süratli bir biçimde tartışmaya ve nihai hale getirmeye davet ediyoruz. 11. Avro bölgesinin kapsamlı planını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu planın ülke reformları da dahil olmak üzere hızlı bir şekilde detaylandırılması ve uygulanmasını istiyoruz. Avro bölgesinin güven ve finansal istikrarı tesis etmek ve para ve finansal piyasaların uygun şekilde çalışmasını sağlamak üzere bütün kaynaklarını ve kurumsal kapasitesini kullanma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz Londra Zirvesi nde sağladığımız kaynaklara ilaveten IMF nin tüm üyelerinin yararına olacak şekilde sistemik rolünü oynayabilmesi için yeterli kaynaklara sahip olmasını temin edeceğiz. İlave kaynakların zamanlı bir biçimde sağlanabilmesi için hazırız. Bakanlarımızı bir sonraki toplantılarına kadar, IMF ye ikili katkılar, SDR ve IMF bünyesinde kurulacak yönetim hesabı gibi özel yapılara ikili katkı sağlanması da dahil olmak üzere farklı seçeneklerin kullanılmasını araştırmakla görevlendirdik kota ve yönetim reformunu süratli bir şekilde hayata geçireceğiz. Finansal Sektörün Reformu ve Piyasa Bütünlüğünün Pekiştirilmesi yılında Vaşington da tüm finansal piyasaların, ürünlerin ve piyasa katılımcılarının, mümkün olduğu ölçüde düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlamak için taahhütte bulunduk. Bu taahhütlerimizi uygulayacağız ve finansal sistem reformunu takip edeceğiz. 13. Hiçbir finansal kuruluşun batırılamayacak kadar büyük olarak algılanmamasını sağlayacak kapsamlı önlemler ve vergi mükelleflerini çözümleme maliyetini yüklenmelerinden koruma konusunda anlaştık. Finansal İstikrar Kurulu (FSB) küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluşlara ilişkin bir ön listeyi bugün yayımlamaktadır. Küresel sistemik öneme sahip finansal kuruluşlar, 2016 yılından itibaren ilave sermaye yükümlülüğünün yanı sıra, güçlendirilmiş denetime, çözümleme sistemleri için yeni bir uluslararası standarda tabi olacaktır. Sistemik öneme sahip banka dışı finansal kuruluşları belirlemeye hazırız. 3

4 14. Gölge bankacılığın düzenlenmesinin ve gözetiminin geliştirilmesine karar verdik. Yüksek frekanslı işlemlerden ve karanlık likiditeden kaynaklanan riskleri de ele alacak şekilde, piyasaların bütünlüğü ve etkinliğine yönelik düzenlememizi daha da geliştireceğiz. Kredi temerrüt takasları piyasalarının işleyişini değerlendirmek için Uluslararası Menkul Kıymet Komisyonları Örgütü nü (IOSCO) görevlendirdik. Finansal hizmetler müşterilerini korumaya yönelik prensipler üzerinde anlaştık. 15. Finansal sektörde kriz öncesi tutumlara dönülmesine izin vermeyeceğiz ve bankalar, tezgah üstü türev ürünler piyasaları ve ücretlendirme faaliyetleri ile ilgili taahhütlerimizin uygulanmasını sıkı bir biçimde izleyeceğiz. 16. Finansal düzenleme takvimimizin koordinasyonu ve takibi amacıyla, bu zamana kadarki başarılarına dayanarak, kapasitesini güçlendirmek için FSB yi yeniden yapılandırmaya karar veriyoruz. Bu reform FSB ye tüzel kişilik sağlamak ve daha fazla mali bağımsızlık vermeyi içermektedir. Mario Draghi ye yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyor ve Kanada Merkez Bankası Başkanı Mark Carney in FSB başkanı olarak ve İsviçre Merkez Bankası Başkanı Philipp Hildebrand ın ise Başkan Yardımcısı olarak atanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 17. Tüm yetki bölgelerini vergi alanında, ihtiyati alanda ve kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi alanında uluslararası standartlara uymaya ısrarla çağırıyoruz. Gerektiği takdirde mevcut tedbirlerimizi uygulamaya hazırız. Vergi alanında ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm yetki bölgelerini, özellikle Global Forum tarafından belirlenen ve yasal çerçevesi yeterli bulunmayan 11 yetki bölgesini, gözden geçirmeler sırasında belirlenen eksiklikleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Vergide kapsamlı bilgi paylaşımının öneminin altını çiziyoruz. Bunu geliştirecek araçları belirlemek için Global Forum bünyesindeki çalışmaları destekliyoruz. Vergide Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi ni imzalamak konusunda verdiğimiz taahhüdü memnuniyetle karşılıyor ve tüm diğer yetki bölgelerini de bu Sözleşme yi imzalamaya ısrarla teşvik ediyoruz. Emtia fiyat dalgalanmalarının azaltılması ve tarımın desteklenmesi 18. Finansal düzenleme gündemimizin bir parçası olarak, IOSCO nun emtia türevleri piyasalarının düzenleme ve denetlenmesinin geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerini destekliyoruz. Piyasada suiistimalleri önlemek için piyasa düzenleyicilerine etkin müdahale gücü verilmesi hususunda hemfikiriz. Özellikle, piyasa düzenleyicileri, diğer müdahale güçlerinin yanı sıra, öncül (ex-ante) pozisyon sınırlaması koyma yetkisi de dahil olmak üzere, açık pozisyon yönetimi yetkilerine sahip olmalı ve yeri gelince kullanmalıdırlar. 4

5 19. Tarımsal üretimin teşvik edilmesi, dünya nüfusunun beslenmesinde büyük öneme sahiptir. Bu amaçla, 2011 yılı Haziran ayında Tarım Bakanlarımızın üzerinde anlaştıkları Gıda Fiyatları Dalgalanmaları ve Tarım Eylem Planı çerçevesinde hareket etmeye karar verdik. Özellikle, tarımsal verimlilik alanındaki ar-ge çalışmalarının desteklenmesine ve bu alanda yatırım yapılmasına karar verdik. Tarımsal ürün piyasasının şeffaflığını artırmak için "Tarım Piyasası Bilgi Sistemi ni (AMIS) yürürlüğe koyduk. Gıda güvenliğini artırmak için, uygun risk yönetimi enstrümanları ve insani acil yardım araçları geliştirmeyi taahhüt ediyoruz. Ticari olmayan insani amaçlarla Dünya Gıda Programı (World Food Program) tarafından satın alınan gıdaların, ihracat kısıtlamalarından ve münhasır (extraordinary) vergi uygulamalarından muaf tutulmasına karar verdik. Uluslararası toplumun kriz dönemlerinde ortak hareket geliştirmesi ve politika eşgüdüm kapasitelerinin geliştirilmesi için Hızlı Tepki Forumu nu (Rapid Response Forum) memnuniyetle karşılıyoruz. Enerji Piyasalarının İşleyişinin İyileştirilmesi ve İklim Değişikliğiyle Mücadele 20. Enerji piyasalarının işleyişini iyileştirme ve şeffaflığını artırma konusunda kararlıyız. JODI ( Joint Organizations Data Initiative /Ortak Organizasyonlar Veri Girişimi) - Petrol veritabanının güncelliği, bütünlüğü ve güvenilirliğini iyileştirmeyi ve JODI- Gaz veritabanı için de aynı prensipler doğrultusunda çalışmayı taahhüt ediyoruz. Üretici ülkeler ile tüketici ülkeler aralarında kısa-orta ve uzun vade petrol, gaz ve kömür ile ilgili görünüm ve tahminlere yönelik sürekli bir diyalog geliştirmeye çağırıyoruz. İlgili kuruluşlara Fiyat Raporlayan Kuruluşların izlenmesi ve işleyişi hakkında tavsiyelerde bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. En fakir kesimin düşük maliyetli enerjiye ulaşımını destekleme ve aynı zamanda müsrif tüketimi teşvik eden verimsiz fosil yakıt teşviklerinin orta vadede rasyonelleştirilmesi ve aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin taahhüdümüzü yineliyoruz. 21. İklim Değişikliğine ilişkin gerçekleştirilecek Durban Konferansı nın başarılı olmasını taahhüt ediyor ve Konferansın yeni başkanı Güney Afrika yı destekliyoruz. Durban da ulaşılacak dengeli bir sonucun parçası olarak, Yeşil İklim Fonu nun faal hale gelmesi de dahil olmak üzere, tüm müzakere alanlarında daha fazla ilerleme kaydedilmesi ve Cancun uzlaşısının hayata geçirilmesi için çağrıda bulunuyoruz. Uluslararası Finansal Kuruluşların (IFIs) iklim değişikliğinin finansmanına ilişkin raporunu tartıştık ve Bakanlarımızdan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi nin (UNFCCC) amaçları, düzenlemeleri ve ilkelerini dikkate alacak şekilde, bu alanda çalışmaya devam etmelerini istedik. 5

6 Korumacılıktan Kaçınılması ve Çok Taraflı Ticaret Sisteminin Güçlendirilmesi 22. Küresel ekonominin kritik bir dönemde olduğu bu zamanda, korumacılıktan kaçınmanın bir yolu olarak çok taraflı ticaret sisteminin faydalarına vurgu yapılması önemlidir. Toronto da, vermiş olduğumuz 2013 yılı sonuna kadar olan mevcut taahhüdümüzü teyit ediyor, yeni ihracat kısıtlamaları ve DTÖ ile tutarlı olmayan ihracatı artırıcı önlemler de dahil olmak üzere, herhangi bir yeni korumacı önlem almamayı taahhüt ediyoruz. DTÖ, OECD ve UNCTAD dan (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı) durumu izlemesini ve yılda iki defa kamuya açık olarak raporlamasını istiyoruz. 23. Doha Kalkınma Gündemi nin (DKG) görev tanımına sadık kalmaktayız. Fakat, bu hedeflerle her zamanki müzakere yaklaşımımızla ulaşılamayacağı açıktır. Şu ana kadar sağladığımı z ilerlemeyi kabul ediyoruz. Güven ortamına katkı sağlamak için, 2012 yılında, En Az Gelişmiş Ülkeler ve DKG nin diğer kilit konuları dahil olmak üzere DKG müzakerelerinde ilerleme sağlayacak inandırıcı ve yenilikçi yaklaşımları sürdürmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Bakanlarımızı, yaklaşmakta olan Cenevre deki Bakanlar Konferansı nda söz konusu yaklaşımlar üzerinde çalışmaları, küresel ekonomide çok taraflı ticaret sistemi ile ilgili ortaya çıkan yeni zorlukları ve fırsatları tartışmaları ve Meksika Zirvesi nde bize rapor etmeleri konularında yönlendiriyoruz. 24. Bunun yanı sıra, daha etkin ve kurallara dayalı bir ticaret sistemine katkıda bulunmak için, ticari ilişkiler ve politikalarda şeffaflığı artırma ve anlaşmazlıkların halli mekanizmasının işleyişinde daha aktif bir rol oynaması gerektiğine inandığımız DTÖ nün güçlendirilmesini destekliyoruz. Kalkınmanın önündeki zorlukların giderilmesi 25. Ekonomik şokların en kırılgan kesimi orantısız bir şekilde etkilediğinin farkında olarak, daha kapsayıcı ve dayanıklı bir büyümeyi taahhüt ediyoruz. 26. Afrika Boynuzu nda insanlık krizi, gıda güvencesizliğine karşı acil yardım ve uzun süreli müdahalelerin güçlendirilmesine yönelik ivedi ihtiyacı öne çıkarmaktadır. Özellikle düşük gelirli ülkelerde ve küçük çiftçilerin yararına, tarımda yatırımları teşvik etmek ve aşırı fiyat dalgalanmalarının etkilerini azaltmak amacıyla Cannes sonuç Bildirgesinde bahsedilen somut girişimleri destekliyoruz. Pilot proje olarak bölgesel acil insani gıda rezervinin kurulması amacını taşıyan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) girişimini ve acil pirinç rezervleri ile ilgili olarak ASEAN+3 girişimini memnuniyetle karşılıyoruz. 27. Altyapı eksikliğinin, özellikle Afrika daki, birçok gelişmekte olan ülkenin büyüme potansiyelini dramatik şekilde engellediğinin farkında olarak Yüksek Düzeyli Panel in (HLP) ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları nın tavsiyelerini destekliyoruz, on bir emsal altyapı projesinin altını çiziyoruz ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarına ilgili ülkelerle 6

7 birlikte çalışarak HLP kriterini karşılayan benzer projelerin uygulanmasının sürdürülmesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. 28. Binyıl Kalkınma Hedefleri ne ulaşılması için ODA (Resmi Kalkınma Yardımı) nın önemli rolünü vurguluyoruz. Gelişmiş ülkeler tarafından verilen yardım taahhütleri yerine getirilmelidir. Yükselen ülkeler, diğer gelişmekte olan ülkelere destek düzeylerini artırmaya devam edecek ya da taahhüt vereceklerdir. Ayrıca, zamanla, iklim değişikliğinin ve kalkınma ihtiyaçlarının karşılanmasına için yeni fon kaynaklarının bulunmasının gerektiğini kabul ediyoruz. Sayın Bill Gates tarafından öne çıkarılan bir dizi yenilikçi finansman seçeneğini tartıştık. İçimizden bir kısmı bu seçeneklerin bazılarını hayata geçirdi veya bu seçenekleri araştırmaya hazır durumdadır. Ülkelerimizden bazılarında, kalkınmayı desteklemenin yanı sıra, çeşitli gayeler için bir finansal işlem vergisi de dahil olmak üzere, finansal sektörü vergilendirmeye yönelik girişimleri olumlu olarak değerlendiriyoruz. Yolsuzlukla Mücadelemizin Yoğunlaştırılması 29. Yolsuzlukla mücadele, piyasa dürüstlüğünü artırma ve kanunlara uyulan bir iş ortamını destekleme konusundaki Eylem Planı nı uygulamada önemli ilerleme kaydettik. Güçlü bir uluslararası yasal çerçevenin hızlıca uygulanması, yolsuzlukla ve rüşvetle mücadele etmek ve bunları önlemek için ulusal önlemlerin uygulanması, yolsuzlukla mücadelede uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör ortak girişimleri kurulması gereksinimlerinin altını çiziyoruz. 21 inci Yüzyıl için küresel yönetişim reformu 30. İngiltere Başbakanı David Cameron a raporu için teşekkür ediyoruz. G-20 nin esnek yapılı bir grup olarak kalması gerektiğini kabul ediyoruz. Troyka nın resmileştirilmesine karar verdik. BM dahil olmak üzere, G-20 üyesi olmayanlarla tutarlı ve etkin bir ilişki sürdüreceğiz ve onların çalışmalarımıza yaptıkları katkıları olumlu karşılıyoruz. 31. G-20 nin eylemleri hızlandırmak amacıyla önemli ekonomileri eşit bir zeminde bir araya getiren kuruluş ruhunun çok önemli olduğunu yeniden teyit ediyoruz. Bu nedenle, ekonomik ve finansal gündemimize ve ilgili uluslar arası kuruluşların reformuna ve daha verimli çalışmasına, kolektif siyasi irademizle destek olmayı kararlaştırdık. FAO ve FSB bünyesinde uygulanacak reformları destekliyoruz. Çok taraflı ticaret çerçevemizi güçlendirmeyi taahhüt ettik. Uluslararası kuruluşlara, özellikle BM, DTÖ, ILO, OECD, Dünya Bankası ve IMF ye, ekonomik politikaların sosyal etkileri de dahil olmak üzere, aralarındaki diyalog ve işbirliğini geliştirmeleri ve koordinasyonu güçlendirmeleri için çağrıda bulunuyoruz. 7

8 - 1 Aralık 2011 de Meksika G-20 ye başkanlık etmeye başlayacaktır. Haziran 2012 de Los Cabos, Baja California da Meksika nın dönem başkanlığında bir araya geleceğiz. G-20 dönem başkanlığını 2013 yılında Rusya, 2014 yılında Avustralya ve 2015 yılında Türkiye üstlenecektir. G-20 deki reformlarımızın bir parçası olarak, 2015 ten sonra G-20 dönem başkanlarının rotasyona tabi bölgesel gruplar arasından seçilmesine de karar verdik. Bu uygulamaya Çin, Endonezya, Japonya ve Kore yi kapsayan Asya grubu ile başlayacağız. 32. Fransa ya G-20 dönem başkanlığı ve başarılı Cannes Zirvesi ev sahipliği dolayısıyla teşekkür ediyoruz. 8

9 CANNES ZİRVESİ NİHAİ BİLDİRGESİ ORTAK GELECEĞİMİZİN İNŞASI : HERKESİN ÇIKARI İÇİN YENİLENMİŞ MÜŞTEREK EYLEM TASLAK (4 KASIM 2011 itibariyle) 1. Son toplantımızdan bu yana küresel toparlanma özellikle gelişmiş ülkelerde zayıfladı ve işsizlik kabul edilemez seviyelerde kaldı. Finansal piyasalardaki endişeler ağırlıklı olarak Avrupa daki kamu borç riskleri nedeniyle arttı. Yükselen piyasa ekonomilerinde kırılganlık işaretleri ortaya çıkmaya başladı. Yükselen emtia fiyatları, büyümeye zarar verdi ve toplumun en kırılgan kesimlerini olumsuz etkiledi. Döviz kuru oynaklığı büyüme ve finansal istikrar üzerinde riskler oluşturmaktadır. Küresel dengesizlikler sürmektedir. Bugün, birlikte çalışma taahhüdümüzü tekrar ediyoruz. Ekonomik büyümeyi canlandırmak, istihdam yaratmak, finansal istikrarı sağlamak, topluma katılımın teşvik edilmesini ve küreselleşmenin halklarımızın ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için kararlar aldık. Büyüme ve İstihdam için Küresel Bir Strateji 2. Küresel ekonominin karşı karşıya bulunduğu mevcut güçlükleri bertaraf edebilmek için tedbirlerimizi ve politikalarımızı koordine etmeyi taahhüt ediyoruz. Büyüme ve İstihdam için Eylem Planı üzerinde mutabakata vardık. Her bir ülke üzerine düşeni yapacaktır. İstihdam ve Sosyal Korumanın Artırılması 3. Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme Çerçevesi kapsamında uyguladığımız, büyüme ve güvenin yeniden tesisine yönelik politikaların temelinde istihdamın olması gerektiğine güçlü bir biçimde inanıyoruz. Gençler ve ekonomik krizden en fazla etkilenen diğer kesimler başta olmak üzere, işsizlikle mücadele etmek ve uygun iş olanaklarını oluşturmaya yönelik çabalarımızı yenilemeyi taahhüt ediyoruz. Bu nedenle, 2012 de Meksika Dönem Başkanlığında gerçekleştirilecek olan İstihdam ve Çalışma Bakanları Toplantısı na katkı sağlamak üzere genç işsizlik konusuna odaklanacak G-20 İstihdam Görev Gücü nün oluşturulmasına karar verdik. Uluslararası kuruluşları, (IMF, OECD, Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO, Dünya Bankası) G-20 Bakanlarına küresel istihdamın görünümü ve G-20 Çerçevesi bünyesindeki ekonomik reform gündeminin istihdam oluşturulmasına nasıl katkı sağlayacağı üzerine raporlamaları için görevlendirdik. 4. Ülkelerimizde, sağlık hizmetlerine erişim; yaşlı, engelli kişiler ve işsizler için gelir güvencesi; çocuk yardımı ve yoksul çalışanlara yardım gibi ulusal ölçekteki sosyal koruma zeminlerine yatırım yapmanın öneminin farkındayız. Bunlar, sağlıklı büyümeyi, sosyal adaleti ve dayanışmayı teşvik edecektir. Bu bağlamda, Sayın Michelle 9

10 Bachelet nin başkanlığında faaliyet gösteren Sosyal Koruma Zemini Danışma Grubu Raporunu not ediyoruz. 5. İş ortamında temel ilke ve haklara tamamıyla uyulmasını ve bunları desteklemeyi taahhüt ediyoruz. ILO nun, Sekiz Temel Sözleşmesi nin onaylanmasını ve uygulanmasını desteklemeye devam etmesini memnuniyetle karşılıyor ve bu yönde ILO yu teşvik ediyoruz. 6. Küreselleşmenin sosyal boyutunu güçlendirmeye kararlıyız. Ekonomik, parasal ve finansal konular ile birlikte, sosyal sorunlar ve istihdam G-20 Gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak kalacaktır. Uluslararası kuruluşlara, işbirliğini güçlendirme ve etkinleştirme çağrısında bulunuyoruz. Daha tutarlı çok taraflı uygulamalar için; DTÖ, ILO, OECD, Dünya Bankası ve IMF yi aralarındaki diyalog ve işbirliğini geliştirmeleri yönünde teşvik ediyoruz. 7. Sosyal diyalogun önemli bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, Fransa dönem başkanlığı sırasında gerçekleştirilen B-20 ile L-20 Toplantılarını ve söz konusu oluşumların birlikte çalışmak konusundaki isteklerini ortak beyanlarında görüldüğü üzere memnuniyetle karşılıyoruz. 8. Çalışma Bakanlarımız Eylül 2011 tarihlerinde bu konuları ele almak için Paris te bir araya geldiler. Bu Bildirge ekinde yer alan kararlarını onaylıyoruz. Bakanlarımızın bu alanda kaydedilen ilerlemelerin izlenmesi için önümüzdeki yıl tekrar bir araya gelmelerini istiyoruz. Daha istikrarlı ve dayanıklı bir Uluslararası Parasal Sistemin İnşası yılında G20, daha istikrarlı ve dayanıklı bir uluslararası parasal sistem oluşturulması, küresel ekonomide sistemik istikrarın sağlanması, küresel ekonomik uyarlamaların iyileştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel ekonomide artan ağırlığını daha iyi yansıtacak bir uluslararası parasal sisteme doğru uygun bir dönüşüme yardımcı olacak çalışmaları yapmayı taahhüt etmiştir yılında bu hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmaktayız. Büyümenin ve kalkınmanın desteklenmesi için, finansal bütünleşmenin faydalarının artırılması ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalara karşı dayanıklılığın geliştirilmesi 10. Sermaye akımlarının yönetiminde; finansal küreselleşmenin faydalarından yararlanmaya, finansal istikrara zarar verebilecek riskleri yönetme ve önlemeye yardımcı olmaya, ulusal ve küresel seviyede sürdürülebilir büyümeyi sağlamak üzere bize rehberlik edecek ülke tecrübelerine dayalı tutarlı sonuçlar üzerinde anlaştık. 10

11 11. Bu hedeflere ulaşmak için; farklı uluslararası kuruluşlardan teknik yardım imkanlarını artırarak, veri tabanını iyileştirerek ve G20 bünyesinde ortak yıllık ilerleme raporlarının hazırlayarak, yerel para birimi cinsinden yurt içi tahvil piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesine yönelik eylem planını kabul ettik. Söz konusu planın uygulanmasını desteklemek üzere, Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Bankaları, IMF, UNCTAD, OECD, BIS ve FSB yi birlikte çalışmaya ve bir sonraki toplantımıza kadar ilerlemeleri raporlamaya davet ediyoruz. Değişen ekonomik dengenin ve yeni uluslararası para birimlerinin ortaya çıkışının yansıtılması 12. Ekonomik temelleri yansıtmak, döviz kurlarındaki kalıcı dengesizliklerin önüne geçmek ve rekabetçi devalüasyonlardan kaçınmak üzere, döviz kurlarının piyasa tarafından belirlendiği kur rejimlerine daha hızlı geçme ve döviz kurlarının esnekliğini artırma taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. Kısa vadeli kırılganlıkları gidermek ve finansal istikrarı tesis etmek ile büyümenin orta vadeli temellerini güçlendirmek için döviz kuru reformuna ilişkin olarak İstihdam ve Büyüme için Eylem Planı mızda ortaya koyduğumuz taahhütleri gerçekleştirecek adımlar atma yönünde kararlıyız. Atacağımız adımlar, küresel likidite koşulları ve sermaye akımlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan güçlüklerin bertaraf edilmesine yardımcı olacak; döviz kuru reformlarında daha fazla ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracak ve aşırı rezerv birikimini azaltacaktır. 13. SDR sepetinin bileşiminin, para birimlerinin küresel ticari ve finansal sistemdeki rolünü yansıtmaya devam etmesi ve para birimlerinin zaman içinde değişen rolünü ve karakteristiklerini gösterecek şekilde uyarlanması üzerinde mutabakata vardık. SDR sepetinin bileşimine ilişkin değerlendirmeler mevcut kriterlere dayanmaya devam etmelidir. IMF yi bu kriterleri daha da netleştirmeye çağırıyoruz. Daha geniş bir SDR sepeti, SDR nin cazibesinin önemli bir belirleyicisi olacak ve böylece SDR nin küresel rezerv rolünü etkileyecektir. Bu, uygun reformlara bir referans olarak hizmet edecektir. SDR sepetinin bileşiminin 2015 te - yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz. Söz konusu gözden geçirme para birimlerinin, SDR sepetine dahil olma kriterlerini karşılaması halinde gerekirse daha erken yapılabilecektir. Bu kapsamda, IMF den sepetin potansiyel gelişimi de dahil olmak üzere daha fazla analitik çalışma yapmasını istiyoruz. SDR nin rolü üzerindeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Krizlerle mücadele kapasitemizin güçlendirilmesi 14. Daha yapılandırılmış bir yaklaşıma katkı olarak; küresel finansal güvenlik ağlarını daha da güçlendireceğiz. Bu girişimimizde hükümetler, merkez bankaları, bölgesel finansal düzenlemeler ve uluslararası kuruluşlar kendi sorumluluk alanları kapsamında rol oynayacaktır. Bu amaca yönelik çabalarımızı sürdürmek için mutabakata vardık. Doğu Asya daki bölgesel swap hatları gibi yakın dönemdeki gelişmelerin de gösterdiği üzere, 11

12 küresel ve bölgesel düzeyde likidite şoklarının önlenmesinde merkez bankalarının önemli bir rol oynadığını kabul ediyoruz. Krizlerin önlenmesi ve çözülmesine yönelik çabaları güçlendirmek üzere, IMF ile bölgesel finansal düzenlemeler arasındaki işbirliğine yönelik ortak prensipler üzerinde anlaştık. 15. Söz konusu yapılandırılmış yaklaşıma bir katkı olarak ve IMF nin mevcut finansman araçlarına dayanarak, IMF nin ortaya koyduğu yeni İhtiyati ve Likidite Hattı önerisini destekliyoruz. Bu araç, güçlü politikalar uygulayan ve sağlam temelleri olan, ancak sistemik olanlar da dahil olmak üzere dış şoklara maruz kalan ülkelere, ülke bazında değerlendirilecek şekilde, daha yüksek miktarda ve daha esnek kısa vadeli likidite sağlanmasına imkan verebilecektir. Aynı zamanda, doğal felaketler, kırılgan ve çatışma yaşamış ülkelerdeki acil durumlar ve diğer yıkıcı olaylardan kaynaklanan acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için imtiyazlı olmayan finansmanın tek bir araç altında sağlanmasına yönelik IMF önerisini de destekliyoruz. IMF yi bu araçlara ilişkin önerilerini hızlı bir biçimde tartışıp nihai hale getirmeye davet ediyoruz. 16. Avro bölgesinin kapsamlı planını memnuniyetle karşılıyoruz. Söz konusu planın ülke reformları da dahil olmak üzere hızlı bir şekilde detaylandırılması ve uygulanmasını istiyoruz. Avro bölgesinin güven ve finansal istikrarı tesis etmek ve para ve finansal piyasaların uygun şekilde çalışmasını sağlamak üzere bütün kaynaklarını ve kurumsal kapasitesini kullanma kararlılığını memnuniyetle karşılıyoruz Londra Zirvesi nde sağladığımız kaynaklara ilaveten IMF nin tüm üyelerinin yararına olacak şekilde sistemik rolünü oynayabilmesi için yeterli kaynaklara sahip olmasını temin edeceğiz. İlave kaynakların zamanlı bir biçimde sağlanabilmesi için hazırız. Bakanlarımızı bir sonraki toplantılarına kadar, IMF ye ikili katkılar, SDR ve IMF bünyesinde kurulacak yönetim hesabı gibi özel yapılara ikili katkı sağlanması da dahil olmak üzere farklı seçeneklerin kullanılmasını araştırmakla görevlendirdik kota ve yönetim reformunu süratli bir şekilde hayata geçireceğiz. IMF nin Gözetim Fonksiyonunun Güçlendirilmesi 17. IMF nin gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi ve daha etkili bir hale getirilmesinin uluslararası parasal sistemin verimliliği ve istikrarı açısından kritik olacağı hususunda anlaşmaya vardık. Bu bakımdan, çok taraflı gözetimin güçlendirilmesi ve ikili gözetime daha güçlü bir biçimde entegre edilmesi ile sektörler, ülkeler ve bölgeler arası bağlantıların izlenmesinin geliştirilmesi önemli olacaktır. Bu çerçevede, Konsolide Çok Taraflı Gözetim Raporu ve Yayılma Raporları da dahil olmak üzere IMF nin gözetim araçlarında son dönemde kaydedilen ilerlemeleri memnuniyetle karşılıyoruz. IMF nin bu çalışmaları ve kullanılan metodolojiyi geliştirmeye devam etmesini istiyoruz. 12

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010)

TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) TORONTO ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRİSİ (26-27 Haziran 2010) Giriş 1. G-20 nin uluslararası ekonomik işbirliğinde temel forum olma sıfatını aldıktan sonraki ilk zirve toplantısını Toronto da gerçekleştirmiş

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane

G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane G20 Liderler Zirvesi Bildirgesi 15-16 Kasım 2014, Brisbane Gayriresmi Tercüme 1. İnsanlara dünyanın her yerinde daha iyi yaşam standartlarının ve daha kaliteli istihdamın sağlanması için küresel büyümenin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve malî sektörün geliştirilmesi amacıyla düzenleme,

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR

GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR GAYRIRESMİ TERCÜME GENİŞLEME STRATEJİSİ VE 2010-2011 DÖNEMİNDEKİ TEMEL ZORLUKLAR 1. GİRİŞ AB nin genişleme süreci, Birliğin karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Komisyon un son ilerleme raporlarını kabul

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim

Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim Kadınların Yokluğu: G20, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Küresel Ekonomik Yönetişim James Heintz University of Massachusetts, Amherst Özet: Dünyanın önde gelen ekonomi forumu olduğunu ilan eden 20 ler Grubu

Detaylı

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır.

ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. ULUSLARARASI PARA FONU (IMF) Uluslararası Para Fonu, Dış İlişkiler Bölümü Tarafından Hazırlanmıştır. 2 İÇİNDEKİLER I. Genel Bakış II. Tarihçesi III. IMF nin Görevleri IV. Yapı ve Mali Kaynaklar V. İdare

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003

KORUMA GÜNDEMİ. ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 KORUMA GÜNDEMİ KORUMA GÜNDEMİ ÜÇÜNCÜ BASKI Ekim 2003 İÇİNDEKİLER Yüksek Komiser tarafından hazırlanan Önsöz Genel Koruma Gündemi Giriş Taraf Devletler Beyannamesi Eylem Programı HEDEF 1 1951 Sözleşmesi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme

Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Y. KÖSE, H. KARABACAK Yunanistan Ekonomik Krizi: Nedenleri, Etkileri ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme Yaşar KÖSE * Hakan KARABACAK ** Özet Bu çalışmada, Yunanistan da ortaya çıkan ekonomik

Detaylı

Bu yayın 5000 adet basılmıştır.

Bu yayın 5000 adet basılmıştır. Bu yayın 5000 adet basılmıştır. TBMM KARARI DOKUZUNCU KALKINMA PLANININ (2007-2013) ONAYLANDIĞINA İLİŞKİN KARAR Karar No. 877 Karar Tarihi: 28/6/2006 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), 30/10/1984 tarihli

Detaylı

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ

ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ ÖZELLİKLE AFRİKA DA CİDDİ KURAKLIK VE/VEYA ÇÖLLEŞMEYE MARUZ ÜLKELERDE ÇÖLLEŞMEYLE MÜCADELE İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ Önsöz Bu sözleşmenin tarafları, Çölleşmeyle mücadele ve kuraklığın etkilerini

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

Bölüm I Tespitlerin Özeti

Bölüm I Tespitlerin Özeti İstanbul un Uluslararası Finans Merkezi Olma Potansiyelinin Değerlendirilmesi Bölüm I Tespitlerin Özeti Mayıs 2009 * Bu Rapor Devlet Planlama Teşkilatı tarafından İstanbul un uluslararası finans merkezi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI ARALIK 2008 İÇİNDEKİLER Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu

Detaylı

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti

BU SAYIDA: AB Dönem başkanlığı Polonya ya geçti T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2011 SAYI 53 BU SAYIDA: POLONYA NIN AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ DÖNEM BAŞKANLIĞI AB KAMU ALIMLARI SİSTEMİNDE REFORM YENİ VE İDDİALI

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr

STRATEJİK PLAN 2014-2018. www.oib.gov.tr STRATEJİK PLAN 2014-2018 www.oib.gov.tr www.oib.gov.tr ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI 2014-2018 İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu... 10 Üst Yönetici Sunuşu... 12 Birinci Bölüm Çalışma Yöntemi

Detaylı

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle

TÜRKİYE STRATEJİSİ. 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI BELGESİDİR TÜRKİYE STRATEJİSİ 17 Nisan 2012 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu tarafından onaylanan şekliyle Belgenin orijinal metninin çevirileri, EBRD tarafından sadece

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU RİSK BÜLTENİ. (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Nisan 2009) Bilgi ve Önerileriniz İçin: Risk Yönetimi Dairesi E-posta: risk@bddk.org.tr Tel: (212) 337 72 72 Faks: (212) 337 71 66 BU BÜLTEN KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME

Detaylı

GüNDeM SAYI 85 EYLÜL 2009 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 85 EYLÜL 2009 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 85 EYLÜL 2009 ISSN 1304-8155 DE LAROSIÈRE TURNER ABD HAZİNESİ Finansal Piyasalarda Reform Çalışmaları (sayfa 6) Singapur Sermaye Piyasası (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB Adına

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 www.abgs.gov.tr ISBN 978-975-19-4654-6 Avrupa

Detaylı