T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : Atama Kararları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Adalet Bakanlığından : Karar Sayısı : 90/37314 Atama Kararları 1 Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fettah OTO'nun, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Kenan ATASOY'un, Naklen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 28/9/1990 gün ve 12 Nolu Kararı gereğince 2461, 2576 ve 2802 sayılı Kanun Hükümlerine göre atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 8 Ekim 1990 Y. AKBULUT M. O. SUNGURLU Başbakan Adalet Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Sağlık Bakanlığından : Karar Sayısı : 90/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne İstanbul Haseki Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cafer TATLIBAL'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B bendi ile aynı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür. 8 Ekim 1990 Y. AKBULUT T H. ŞIVGIN Başbakan Sağlık Bakam Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Tebliğler Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İhracat (90/9) Madde 1 27 Temmuz 1989 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/14232 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 10 uncu ve Geçici 12 nci maddeleri uyarınca aşağıda ünvanları yazılı şirketlerin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" ünvanları 28 Temmuz 1990 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Fepaş Dış Ticaret A.Ş. Marmara Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. Nadir Dış Ticaret A.Ş. Süzer Dış Ticaret A.Ş. Edpa Pazarlama A.Ş. İzmir Deri Dış Ticaret A.Ş. Temel Pazarlama İth.İhr. A.Ş. Madde 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 11 Ekim 1990 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 3 Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/10) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Doğu Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti menseli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler" ile gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Diğer sivili termometreler" için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/1 sayılı Tebliğ ile açılmış bulunan damping soruşturması tamamlanmış bulunmaktadır yılında Cin Halk Cumhuriyeti'nden adet, Doğu Almanya'dan adet kliniklerde kullanılan termometre ithal edilmiştir Ocak-Haziran döneminde ise anılan ülkelerden söz konusu termometrelerin ithalâtı bulunmamaktadır. Doğu Almanya'dan 1989 yılında adet, 1990 Ocak-Haziran döneminde adet diğer termometreler ithal edilmiştir. Cin Halk Cumhuriyeti'nden ise bu tür termometrelerin ithal edilmediği görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda, Doğu Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden gerçekleştirilen termometre ithalâtının yerli üretimde bir zarar oluşturmadığı anlaşılmış ve soruşturmanın herhangi bir önlem almaksızın kapatılmasına karar verilmiştir. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesineİlişkin Tebliğ : (90/11) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, İtalya, Romanya, Güney Kore ve Taiwan menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (Karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)" için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/2 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile i l g i l i olarak Romanya için anılan maddenin ithalâtçılarına, diğer ülkeler için ithalâtçı ve ihracatçılarına soru formları gönderilerek konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. İtalyan üreticileri ile İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince bir görüşme yapılmıştır. Normal Değer İtalya için normal değer; bu ülkenin iç piyasasında tüketim amacıyla satılan aynı veya benzer malın fiyatı olarak alınmıştır. Romanya'da piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesi gereğince, normal değerin tesbiti için piyasa Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : ekonomisinin n uygulandığı üçüncü bir ülke seçilmiştir. Bu çerçevede, İtalya'nın iç piyasasında tüketim amacıyla satılan aynı malın fiyatı Romanya için normal değer olarak alınmıştır. Güney Kore ve Taiwan için normal değer; üretici firmaların soru formlarına verilen süre içerisinde cevap vermemeleri nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi gereğince mevcut verilere göre tesbit edilmiştir. İhraç Fiyatları Sözkonusu ülkelerin ihraç fiyatlarının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan fiyatlar esas alınmıştır. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatları etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları; ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak aşağıdaki oranlarda hesaplanmıştır. -İtalya için CİF bedelin % 10,9'u -Romanya için CİF bedelin % 56,8'i -Güney Kore için CÎF bedelin 29,8'i -Taiwan için CÎF bedelin % 51'i Zarar Taiwan'dan yapılan ithalât 1987 yılında 208 ton iken 1989 yılında % 152 artarak 524 tona, Romanya'dan yapılan ithalât 1987 yılında 316 ton iken % 62 artarak 513 tona ve Güney Kore'den yapılan ithalât ise önemli miktarda artarak 1987 yılında 1 ton iken 1989 yılında 3278 tona yükselmiştir. Dampingli ithalât nedeniyle yerli üreticinin stokları 1988 yılında 1987 yılına göre % 96 oranında ve 1989 yılında 1988'e göre % 12 oranında artmıştır. Satış fiyatlarında reel olarak ortalama % 21 oranında bir gerileme olmuştur. Karar Anılan ülkelerden yapılan ithalâtın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (Karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)" ithalâtında mevcut gümrük vergilerine ek olarak, aşağıda belirtilen oranlarda teminatın geçici önlem olarak alınması ve İtalya için bir önlem almadan soruşturmanın kapatılması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Ülke Teminat Oranı Romanya % 20 Güney Kore % 15 Taiwan % 20 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Geçici önlem soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/12) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Romanya menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/3 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Sözkonusu soruşturma ile ilgili olarak anılan maddenin ithalâtçılarına soru formları gönderilerek konuya ilişki n bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. Normal Değer Romanya'da piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesi gereğince, normal değerin tesbiti için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülke seçilmiştir. Bu çerçevede İtalya'nın ihraç fiyatı Romanya için normal değer olarak alınmıştır. İhraç Fiyatı Söz konusu ülkenin ihraç fiyatının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan fiyatlar esas alınmıştır. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatlar ı etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjı, ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak CİF bedelin % 54,7'si oranında hesaplanmıştır. Zarar Romanya'dan gerçekleştirilen poliester tops ithalâtı 1985 yılında 479 ton iken 1989 yılında % 80 artışla 862 tona yükselmiştir yılındaki poliester tops ithalâtının % 57'si bu ülkeden yapılmıştır Ocak-Haziran döneminde ise, Romanya'dan 552 ton poliester tops ithal edilmiştir, bu rakam aynı dönemdeki toplam ithalâtın % 68'ini oluşturmaktadır. Bu duruma paralel olarak, Romanya menşeli malların piyasa payı 1985 yılında % 9 iken 1989 yılında % 27'ye çıkmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Damping fiyatlı ithalat nedeniyle yerli üreticinin stokları artmış, kapasite kullanımı düşmüş, satış fiyatlarında reel olarak ortalama % 25'lik bir gerileme olmuştur. arar Anılan ülkeden yapılan ithalâtın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş)" ithalâtında mevcut gümrük vergilerine ek olarak, aşağıda belirtilen oranda teminatın CİF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Teminat Oranı Romanya % 15 Geçici önlem soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine vedışticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/13) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Macaristan, Romanya ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Mesnedi demir veya çelikten olan ve ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış kaynak işlerinde kullanılan elektrotlar" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/4 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. 8öz konusu soruşturma ile ilgili olarak anılan maddenin ithalâtçılarına soru formları gönderilmiş ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firmalar nezdinde yerel inceleme yapılmıştır.»mal Defter Macaristan, Romanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince, normal değerin tesbiti için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülke seçilmiştir. Bu çerçevede, İspanya'nın iç piyasasında tüketim amacıyla satılan aynı malın fiyatı her Uç ülke için normal değer olarak alınmıştır. İhraç Fiyatı Söz konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esas alınmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatları etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları her üç ülke için CİF bedelin %100'ünü aşan oranlarda tesbit edilmiştir. Zarar Soruşturma konusu ülkelerden 1989 yılında 1027 ton, 1990 Ocak-Haziran döneminde 515 ton kaynak elektrodu ithal edilmiştir. Bu miktarlar sırasıyla toplam elektrot ithalâtının %67'sini ve %74'ünü oluşturmaktadır. Yerli üreticilerin toplam kapasite kullanım oranları 1987 yılında %46 iken 1989 yılında %38'e düşmüştür. Söz konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının dampingli olması nedeniyle, yerli üreticilerin satış fiyatları reel olarak %29 oranında gerilemiştir. Bu durum yerli üreticileri malî açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Karar Anılan ülkelerden yapılan ithalâtın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Mesnedi demir veya çelikten olan ve ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış kaynak işlerinde kullanılan elektrotlar" ithalâtında mevcut gümrük vergileri ve fonlara ek olarak, aşağıda belirtilen oranlarda teminatın CÎF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Ülke Teminat Oranı Romanya % 50 Macaristan % 50 Çin Halk Cumhuriyeti % 100 Geçici önlemler soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : ithalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/14) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Yugoslavya ve Finlandiya menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Baskı ve yazı kağıtları (gazete kağıtları hariç)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/5 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili olarak anılan maddenin ithalâtçı ve ihracatçılarına soru formları gönderilmiş ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Normal Değer Yugoslavya için normal değer; ihracatçı firmaların sor u formlarına v e r i l e n süre içerisinde cevap vermemeleri nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince mevcut verilere göre t e s b i t edilmiştir. Finlandiya için normal değer; ihracatçı firmalardan y e t e r l i b i l g i sağlanamaması nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince mevcut v e r i l e r e göre t e s b i t edilmiştir. İhraç Fiyatı Söz konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında f i i l e n ödenmiş olan f i y a t l a r esas alınmıştır. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatları, etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları; söz konusu maddenin çok sayıda üreticisi ve ihracatçısı bulunması ve firmalardan y e t e r l i b i l g i sağlanamaması nedeniyle, her i k i ülke için, ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak, ihracatçı firma ayrımı yapılmaksızın hesaplanmış ve aşağıdaki oranlar bulunmuştur. Yugoslavya için CİF bedelin % 44,14'ü Finlandiya için CİF bedelin % 12,08'i Zarar Yugoslavya'dan yapılan ithalât 1987 yılında 423 ton iken, 1988 yılında % 428,3 artarak 2235 tona ve 1989 yılında 1988'e göre % 33,7 artarak 2989 tona yükselmiştir. Finlandiya'da n kağıt ithalâtı 1987 yılında 815 ton iken, 1988 yılında % 194,2 artarak 2393 tona ve 1989 yılında 1988'e göre % 213,7 artarak 7524 tona çıkmıştır yılında tüm kağıt ithalatının % 63,1'ı yalnız bu iki ülkeden yapılmıştır. Damping fiyatlı ithalât nedeniyle y e r l i üreticinin stokları yaklaşık olarak % 90 oranında artmıştır. Satış fiyatlarında reel olarak % 32'lik b i r gerileme olmuştur. Bu durum üreticinin malî yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Karar Anılan ülkelerden yapılan ithalâtın y e r l i üretim üzerinde oluşturduğu zararın t e l a f i s i amacıyla, gümrük t a r i f e i s t a t i s t i k pozisyonlu "Baskı ve yazı kağıtları (gazete kağıtları hariç)" ithalâtında mevcut gümrük v e r g i l e r i ve fonlara ek olarak, aşağıda b e l i r t i l e n oranlarda teminatın CİF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Teminat Oranı Finlandiya % 5 Yugoslavya % 20 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Geçici önlemler soruşturma i l e i l g i l i kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/15) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Polonya, Çekoslovakya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği menşeli, gümrük tarife i s t a t i s t i k pozisyonlu "Torna aynaları" için tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 90/2 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma i l e i l g i l i olarak anılan maddenin ithalatçılarına soru formları gönderilmiş ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. Normal Değer Polonya ve Çekoslovakya'da piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince, normal değerin; aynı veya benzer mal için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülkedeki fiyatlar esas alınarak tesbitine gidilmiştir. Ancak, elde edilen üçüncü ülke fiyatlarının karşılaştırmaya uygun bir temel teşkil etmemesi nedeniyle, Türkiye'nin makul bir kâr marjını da kapsayacak şekilde ayarlanmış fiyatları her i k i ülke için normal değer olarak alınmıştır. İhraç Fiyatı Polonya ve Çekoslovakya ihraç fiyatları; soruşturma konusu maddenin bu ülkelerden Türkiye'ye yapılan ihracatında f i i l e n ödenmiş olan fiyatlar esas alınarak tesbit edilmiştir. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılabilmesi amacıyla fiyatları etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları; soruşturma konusu malın değişik ebat ve özelliklerde olması nedeniyle, her i k i ülke için ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak hesaplanmış ve CİF bedelin % 100'ünü aşan oranlarda bulunmuştur. Zarar 1989 yılında Türkiye'ye ithal edilen torna aynalarının miktar olarak % 47,7 sinin değer olarak ise %. 27,4 'ünün Polonya ve Çekoslovakya menşeli olduğu, 1990 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bu oranların sırasıyla % 92,6 ve % 49,5 olarak gerçekleştiği tesbit edilmiştir. Damping fiyatlı ithalat nedeniyle, yerli üreticinin piyasa payı 1986 yılında % 59 iken 1989 yılında % 40,7 oranında azalarak % 35'e düşmüştür. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESM! GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı: Ayrıca, 1986 yılından yılına kadar olan dönem içerisinde yerli üreticinin yurtiçi satışları miktar olarak % 30,1 oranında, kapasite kullanımı is e % 28, 3 oranında azalmıştır. Bu durum, yerli üreticinin mali durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Sarar Anılan Ülkelerden yapılan ithalatın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Tcrna aynaları" ithalatında, mevcut gümrük vergileri ve fonlara ek olarak, aşağıda belirtilen oranlarda teminatın CÎF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Teminat Oranı Polonya % 100 Çekoslovakya % 100 Diğer taraftan aynı madde ile i l g i l i olarak Sovyet Sosyalis t Cumhuriyetler i Birliği'ne açılmış ola n soruşturma sürdürülmektedir. Yukarıda oranları belirtilen teminatların uygulanma süresi dört aydır. Bu Tebliğ Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibare n yürürlüğe girer. ' e IURKIYC CIRMURIYET MERKEZ BAMKASIICA ıı EIIK ı m TMIHIMK umu AUACAK UU.MII t*mim cıteı 1 ABD DOLARI 1 «.HAN MW»1 ı «VUSNM.RU DOLARI 1 AVUSTURYA SİLİNİ 1 BELÇİKA FRANGİ 1 DANİMARKA KROMU t FİN HARKKAS1 1 FRANSIZ FRANGI I HOLLANDA FLORİNİ ı ISVEÇ KRONU I ISVIÇRE FRANGİ 1*0 İTALYAN LIRETI I MNH TENİ 1 KANADA 00LAR1 1 NORVEÇ U0U1 1 1MILIZ STERLİNİ 1 SU»! ARAI1STAN RİYALİ 1 AVRUPA PARA BİRİNİ IEO» 1 LuKSEMBURB FRANGI 1 İBLANBA LİRASI I İSPANYOL PEZETASI I PORTEKİZ ESKuBOSU 1 YUNAN DRAHMİSİ 1 BULfiAR LEVASI I IRAN RİYALİ t SURıYE LİRASI 1 LuSNAN LİRASI 1 MEKSİKA PEZOSU I RUMEN LEYİ 1 uroun DİNARI 1 YENİ BREZİLYA KRUZADOSU I YENİ İSRAİL SEKELİ I YUGOSLAV DİNARI A*» DOLARI ABD»OLARI AM DOLARİ ADI DOLARİ ADI DOLARİ Al* DOLARİ AM SOLARI ADD DOLARI Al» DOLARI. AID DOLARİ I ADI DOLARI 1 ADD DOLABI I AS* DOLARI I ADD SOLARI I AH SOLARI I İNGİLİZ STERLİNİ I AVRUPA PARA SIRINI(ECU) VıZ «LİE 7779, 33 17»». 17 İZİ* »9 (t. 79 Ata. B7 90 7ii. B İMİ M. 42,44 ZU »az ) «. DÖVİZ SAtlS « SS.B İS.» * » ÇAPRAZ KURLAR EFEKTİF ALIŞ ALMAN MARKİ AVUSTRALYA DOLARI AVUSTURYA SİLİNİ BELÇİKA FDANGI EFEKTİF SAI1S Z Z t, ] S.S2I3 BANMARKA KROMU FİN HARİKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGİ L İTALYAN LİNETİ JAPON YENİ 1.149«KANASA DOLARI NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ABD DOLARI ABD DOLARI BIL01 lçinı I DZEL ÇEKME HAKKl(SDR) '1 «ZU ÇEKME HAMIISM) YOrOtme ve İdare Bölümü Sayfa : ADD DOLARI TuRK LİRASI TuMİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İBARE MERKEZİ

11 11 Ekim 1990 Sayı: RESMl GAZETE Sayfa: 11 TÜRKİYECUMHURİYETMERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇBORÇLANMASENET LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 1-üzerinde faizkuponubulunmayıpiskontoluolarakhazineihalesi ile alınan DevletİçBorçlanmaSenetlerinindeğerleri aşağıdadır. (T:DevletİçBorçlanma Tahvili,B:HazineBonosu) VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ OE&'R TARİHİ TANIM BuN SAYISI ( TL ÜZERİNDEN) 3i-ıo-ım n n-mo 99 48» ?B 7« İM » ıs-os-ım VI İ4 12-0İ-1991 VB W?l T T T 7İ T T T T t2t T 21i T T T 328 4S mı I2T 35* Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynıolmayanfakat yukarıdaki tarihler arasındagelen,üzerindefaizkuponubulunmayıpiskontoluolarakalınan DevletİçBorçlanmaSenetlerindevade tarihi olarak listede yer alan bir sonraki tarih esas alınır. 3- üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine İhalesi ile alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEŞER TARİHİ TANIN FAİZ ORANI ( a OZERİNOEN) T T i T T i T i T T2 43, T , T in Yürütme ve İdare Bölüm ü Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı: Tedavülde bulunan değişken faizli Devlet Tahvillerinin değerleri aşağıdadır. (Bukıymetler,kamuKURUMLARıNıNyapacaklarıihaleve sözleş-leþþmelerde ve Hazine'ce satılan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri ÜZERINDEN kabul edilir.) VAOE riu.it K/PO» KUPON DAHIL itkuh'û KtU TARIKI TAHIN FMt mm <l«0.«o0.-n. ûz JlME*> 2J T-0 5! T-0 5S.2Î oı-os-ım o:-«-ıwı 24T T T4-D T u-ıı-ıwı « « n-m-ıtn 24T ?-oı-m2 2'T-O !:-oı-ıw 24T T ;j-«:-ıî? S ''-03-19? , ',33 2C-03-!5 2 24T ? 102.7M 2. 0C 15J » ( «2 3» tl eT-D 55 29!:4 İ J 1 C5-0f-l99:' 3»î '4 I Î ı/-o;-ıj i U0.4tt ;.H M - 1 M T2-D 23.2B STÎ fcT I M. M Ut T , , T2-D S , T Bı T *3 34T-D T T S T C7-19S3 3ı>1-D ,43) 04,-:>l B12-D J1-İ994 48T-0 54,45 140,4«4 s:-oı-ı»9< , SI-D !« O5-;994 4ÎI T S ?« T U9.M ) Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 EMm Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : İLAN BOLUMU Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları T.E.K. Bitlis Elektrik Dağıtım Müessesesinden : PERSONEL TAŞITTIRILAÇAKTIR. 1 Müessesemiz Tatvan-Bitlis Merkezi arası Müessesemiz Merkezinde çalışan ve Tatvan ilçesinde ikamet eden personelin Tatvan-Bitlis arası güzergahta bir yıl süreyle taşıttınlacaktır. 2 ihaleye katılabilmek için şartname alınması mecburidir. Şartnameler : a) Bitliste : Müessese Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi özel idare Işhanı Makina îk., mal ve satınalma Müdürlüğünden bedeli mukabilinde tesbit edebilirler. b) ihaleye katılabilmek için : yeterlilik belgesi verilecektir. Yeterlilik belgesi almak isteyenler en son 15 Ekim 1990 günü saat 17.00'ye kadar Servis aracı ile birlikte Müessese Müdürlüğümüze Belgeleriyle birlikte müracaat edeceklerdir. c) Geçici teminat verecekleri teklifin % 3'ünden az olmayacaktır. 3 Teklifler : 22 Ekim 1990 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Kayıt Servisine verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.00'de Müessesemiz Makina ikmal ve Satın Alma Müdürlüğünde alenen açılacaktır. 4 Telgraf ve Telefonla yapılacak teklifler ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 5 Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediği istekliye kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir / 1-1 iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden : 180 TON KONVERTER DELÎK TAMlR HARCI SATIN ALINACAKTIR Şartnamesi bedelsiz/tl bedelli olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 _ iskenderun'da D.Ç. Fabrikaları Tedarik ve ikmâl Müdürlüğünden 2 Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş'daki Genel Müdürlüğümüzden, İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını engeç 15/11/1990 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur / 2-2

14 Sayfa ; 14 RESMİ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı: Güney Ege. Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : DUYURU MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR. ihale Gün ve Şartname ihalenin Konusu Miktarı Dosya No. Saati Ücreti - 1-FİIİtre 2 Kalem 839.GELI/ Ücretsiz 2 - Elektrik Motorlu Redüktör 3 Adet GELİY/ Muhtelif İş Makinası ve yedeği 19 Kalem 839.GELI/ Sıcak Hava Apareyi 10 Adet GELİY/ A Ücretsiz A ihalelerimize ait Şartnameler, a) Ankara'da T.K.t. Genel Müdürlüğünden (Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat: 11) b) İstanbul'da T.K.t. Satınalma Müdürlüğünden (G/62 Sokak Merkezefendi Balıklı Yolu "Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı" Zeytinburnu) c) İzmir'de G.L.l. İzmir Gümrük Uzmanlığından (1487 Sokak Emren Apt. No : 17/3 Alsancak) d) Muğla'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Orhaniye Mahallesi Hamursuz Sokak No : 16) dilekçe ve yukarıda belirtilen ücretlerle temin edilebilir. B İhalelerimize ait zarflar belirtilen günlerde saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. C Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. D Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1 T.E.K. Konya Elektrik Dağıtım Müessesesinden : MUHTELİF CtNS MALZEME SATIN ALINACAKTIR. 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Dosya No. Cinsi Miktarı MA-25 Alümünyum (Sandwich) çatı kaplama malzemesi ve montajı 700 m' MA-26 Muhtelif cins demir 57 Ton on.47 MA 97 P elektrot Ad. 4 x m m r u t i I t{ w- A Gazalü Kaynak Teli Kğ. on-jo \MS >» Topraklama levhası 550 Ad MA-28.,.. Topraklama Şentı mt. 2 t haleye katılmak için Şartname almak mecburidir. Şartnameler; "İstanbul yolu üzeri 12 km. Kat: 4 Oda No : 418 (Tel: ) Konya" adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 23/10/1990 günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine verilecektir. 4 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir / 2-1

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Aralık 1991 SALI. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Aralık 1991 SALI Sayı : 21077 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Öğretmenlerin İçinde Bulundukları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri İçin Başbakanlık Neşriyat 25 Eylül Eylül 1982 Daire Başkanlığına CUMARTESİ başvurulur Sayı: 17823 YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 4 Ekim 1977 SALI. Yönetmelik T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri için Başbakanlık NeşriyatveMudevvenat Genel Müdürlüğünü başvurulur. 4 Ekim 1977 SALI Sayı : 16074) \ YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 22 Kasım 1983 SALI KANUNLAR. Boğaziçi Kanunu. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 i Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 22 Kasım 1983 SALI Sayı: 18229 J YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim v* Yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvanat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 27 HAZİRAN 1977 PAZARTESİ Sayı : 15979 J

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

T.C. Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ocak 1992 PAZARTESİ. Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi RESMİ GAZETE T.C Başbakanlık Mevzuatı Geliştîrme ve Yayın Görsel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim.1920 20 Ocak 1992 PAZARTESİ Sayı : 21117 YÜRÜTME VE İDARE BOLÜMÜ Bakanlığa Vekillik Etme İşlemi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 25 Ekim 1982 PAZARTESİ. Yönetmelikler T.C. Resmî Gazete r Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 25 Ekim 1982 PAZARTESİ Sayı : 17849 Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Sayı : 29324 ENERJİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Temmuz 1997 CUMA T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Temmuz 1997 CUMA Sayı: 23039 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı