T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : Atama Kararları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : 20662. Atama Kararları"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Adalet Bakanlığından : Karar Sayısı : 90/37314 Atama Kararları 1 Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fettah OTO'nun, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığına, Ankara İdare Mahkemesi Üyesi Kenan ATASOY'un, Naklen Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 28/9/1990 gün ve 12 Nolu Kararı gereğince 2461, 2576 ve 2802 sayılı Kanun Hükümlerine göre atanmaları uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür. 8 Ekim 1990 Y. AKBULUT M. O. SUNGURLU Başbakan Adalet Bakanı Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmi Gazete Kodu : Resmî Gazete Fihristi 32. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Sağlık Bakanlığından : Karar Sayısı : 90/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Hudud ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne İstanbul Haseki Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Cafer TATLIBAL'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B bendi ile aynı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre tayini uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür. 8 Ekim 1990 Y. AKBULUT T H. ŞIVGIN Başbakan Sağlık Bakam Turgut ÖZAL CUMHURBAŞKANI Tebliğler Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İhracat (90/9) Madde 1 27 Temmuz 1989 gün ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/14232 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 10 uncu ve Geçici 12 nci maddeleri uyarınca aşağıda ünvanları yazılı şirketlerin "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" ünvanları 28 Temmuz 1990 tarihi itibariyle kaldırılmıştır. Fepaş Dış Ticaret A.Ş. Marmara Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Mepa Merkezi Pazarlama A.Ş. Nadir Dış Ticaret A.Ş. Süzer Dış Ticaret A.Ş. Edpa Pazarlama A.Ş. İzmir Deri Dış Ticaret A.Ş. Temel Pazarlama İth.İhr. A.Ş. Madde 2 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 11 Ekim 1990 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 3 Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/10) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Doğu Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti menseli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Kliniklerde veya veterinerlikte kullanılan termometreler" ile gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Diğer sivili termometreler" için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/1 sayılı Tebliğ ile açılmış bulunan damping soruşturması tamamlanmış bulunmaktadır yılında Cin Halk Cumhuriyeti'nden adet, Doğu Almanya'dan adet kliniklerde kullanılan termometre ithal edilmiştir Ocak-Haziran döneminde ise anılan ülkelerden söz konusu termometrelerin ithalâtı bulunmamaktadır. Doğu Almanya'dan 1989 yılında adet, 1990 Ocak-Haziran döneminde adet diğer termometreler ithal edilmiştir. Cin Halk Cumhuriyeti'nden ise bu tür termometrelerin ithal edilmediği görülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda, Doğu Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden gerçekleştirilen termometre ithalâtının yerli üretimde bir zarar oluşturmadığı anlaşılmış ve soruşturmanın herhangi bir önlem almaksızın kapatılmasına karar verilmiştir. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesineİlişkin Tebliğ : (90/11) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, İtalya, Romanya, Güney Kore ve Taiwan menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (Karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)" için tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89/2 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile i l g i l i olarak Romanya için anılan maddenin ithalâtçılarına, diğer ülkeler için ithalâtçı ve ihracatçılarına soru formları gönderilerek konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. İtalyan üreticileri ile İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince bir görüşme yapılmıştır. Normal Değer İtalya için normal değer; bu ülkenin iç piyasasında tüketim amacıyla satılan aynı veya benzer malın fiyatı olarak alınmıştır. Romanya'da piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesi gereğince, normal değerin tesbiti için piyasa Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : ekonomisinin n uygulandığı üçüncü bir ülke seçilmiştir. Bu çerçevede, İtalya'nın iç piyasasında tüketim amacıyla satılan aynı malın fiyatı Romanya için normal değer olarak alınmıştır. Güney Kore ve Taiwan için normal değer; üretici firmaların soru formlarına verilen süre içerisinde cevap vermemeleri nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı Maddesi gereğince mevcut verilere göre tesbit edilmiştir. İhraç Fiyatları Sözkonusu ülkelerin ihraç fiyatlarının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan fiyatlar esas alınmıştır. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatları etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları; ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak aşağıdaki oranlarda hesaplanmıştır. -İtalya için CİF bedelin % 10,9'u -Romanya için CİF bedelin % 56,8'i -Güney Kore için CÎF bedelin 29,8'i -Taiwan için CÎF bedelin % 51'i Zarar Taiwan'dan yapılan ithalât 1987 yılında 208 ton iken 1989 yılında % 152 artarak 524 tona, Romanya'dan yapılan ithalât 1987 yılında 316 ton iken % 62 artarak 513 tona ve Güney Kore'den yapılan ithalât ise önemli miktarda artarak 1987 yılında 1 ton iken 1989 yılında 3278 tona yükselmiştir. Dampingli ithalât nedeniyle yerli üreticinin stokları 1988 yılında 1987 yılına göre % 96 oranında ve 1989 yılında 1988'e göre % 12 oranında artmıştır. Satış fiyatlarında reel olarak ortalama % 21 oranında bir gerileme olmuştur. Karar Anılan ülkelerden yapılan ithalâtın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (Karde edilmemiş, taranmamış veya iplik imali için diğer surette hazırlanmamış)" ithalâtında mevcut gümrük vergilerine ek olarak, aşağıda belirtilen oranlarda teminatın geçici önlem olarak alınması ve İtalya için bir önlem almadan soruşturmanın kapatılması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Ülke Teminat Oranı Romanya % 20 Güney Kore % 15 Taiwan % 20 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Geçici önlem soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/12) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Romanya menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız lifler (Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/3 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Sözkonusu soruşturma ile ilgili olarak anılan maddenin ithalâtçılarına soru formları gönderilerek konuya ilişki n bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. Normal Değer Romanya'da piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesi gereğince, normal değerin tesbiti için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülke seçilmiştir. Bu çerçevede İtalya'nın ihraç fiyatı Romanya için normal değer olarak alınmıştır. İhraç Fiyatı Söz konusu ülkenin ihraç fiyatının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan fiyatlar esas alınmıştır. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatlar ı etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjı, ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak CİF bedelin % 54,7'si oranında hesaplanmıştır. Zarar Romanya'dan gerçekleştirilen poliester tops ithalâtı 1985 yılında 479 ton iken 1989 yılında % 80 artışla 862 tona yükselmiştir yılındaki poliester tops ithalâtının % 57'si bu ülkeden yapılmıştır Ocak-Haziran döneminde ise, Romanya'dan 552 ton poliester tops ithal edilmiştir, bu rakam aynı dönemdeki toplam ithalâtın % 68'ini oluşturmaktadır. Bu duruma paralel olarak, Romanya menşeli malların piyasa payı 1985 yılında % 9 iken 1989 yılında % 27'ye çıkmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Damping fiyatlı ithalat nedeniyle yerli üreticinin stokları artmış, kapasite kullanımı düşmüş, satış fiyatlarında reel olarak ortalama % 25'lik bir gerileme olmuştur. arar Anılan ülkeden yapılan ithalâtın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Poliesterlerden sentetik devamsız liflerin (Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlem görmüş)" ithalâtında mevcut gümrük vergilerine ek olarak, aşağıda belirtilen oranda teminatın CİF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Teminat Oranı Romanya % 15 Geçici önlem soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine vedışticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/13) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Macaristan, Romanya ve Çin Halk Cumhuriyeti menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Mesnedi demir veya çelikten olan ve ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış kaynak işlerinde kullanılan elektrotlar" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/4 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. 8öz konusu soruşturma ile ilgili olarak anılan maddenin ithalâtçılarına soru formları gönderilmiş ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firmalar nezdinde yerel inceleme yapılmıştır.»mal Defter Macaristan, Romanya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince, normal değerin tesbiti için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülke seçilmiştir. Bu çerçevede, İspanya'nın iç piyasasında tüketim amacıyla satılan aynı malın fiyatı her Uç ülke için normal değer olarak alınmıştır. İhraç Fiyatı Söz konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında fiilen ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esas alınmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatları etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları her üç ülke için CİF bedelin %100'ünü aşan oranlarda tesbit edilmiştir. Zarar Soruşturma konusu ülkelerden 1989 yılında 1027 ton, 1990 Ocak-Haziran döneminde 515 ton kaynak elektrodu ithal edilmiştir. Bu miktarlar sırasıyla toplam elektrot ithalâtının %67'sini ve %74'ünü oluşturmaktadır. Yerli üreticilerin toplam kapasite kullanım oranları 1987 yılında %46 iken 1989 yılında %38'e düşmüştür. Söz konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının dampingli olması nedeniyle, yerli üreticilerin satış fiyatları reel olarak %29 oranında gerilemiştir. Bu durum yerli üreticileri malî açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Karar Anılan ülkelerden yapılan ithalâtın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Mesnedi demir veya çelikten olan ve ısıya dayanıklı maddelerle kaplanmış kaynak işlerinde kullanılan elektrotlar" ithalâtında mevcut gümrük vergileri ve fonlara ek olarak, aşağıda belirtilen oranlarda teminatın CÎF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Ülke Teminat Oranı Romanya % 50 Macaristan % 50 Çin Halk Cumhuriyeti % 100 Geçici önlemler soruşturma ile ilgili kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : ithalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/14) İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Yugoslavya ve Finlandiya menşeli gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Baskı ve yazı kağıtları (gazete kağıtları hariç)" için tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 89/5 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma ile ilgili olarak anılan maddenin ithalâtçı ve ihracatçılarına soru formları gönderilmiş ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Normal Değer Yugoslavya için normal değer; ihracatçı firmaların sor u formlarına v e r i l e n süre içerisinde cevap vermemeleri nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince mevcut verilere göre t e s b i t edilmiştir. Finlandiya için normal değer; ihracatçı firmalardan y e t e r l i b i l g i sağlanamaması nedeniyle İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince mevcut v e r i l e r e göre t e s b i t edilmiştir. İhraç Fiyatı Söz konusu ülkelerin ihraç fiyatlarının tesbitinde, soruşturma konusu maddenin Türkiye'ye ihracatında f i i l e n ödenmiş olan f i y a t l a r esas alınmıştır. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılması amacıyla fiyatları, etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları; söz konusu maddenin çok sayıda üreticisi ve ihracatçısı bulunması ve firmalardan y e t e r l i b i l g i sağlanamaması nedeniyle, her i k i ülke için, ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak, ihracatçı firma ayrımı yapılmaksızın hesaplanmış ve aşağıdaki oranlar bulunmuştur. Yugoslavya için CİF bedelin % 44,14'ü Finlandiya için CİF bedelin % 12,08'i Zarar Yugoslavya'dan yapılan ithalât 1987 yılında 423 ton iken, 1988 yılında % 428,3 artarak 2235 tona ve 1989 yılında 1988'e göre % 33,7 artarak 2989 tona yükselmiştir. Finlandiya'da n kağıt ithalâtı 1987 yılında 815 ton iken, 1988 yılında % 194,2 artarak 2393 tona ve 1989 yılında 1988'e göre % 213,7 artarak 7524 tona çıkmıştır yılında tüm kağıt ithalatının % 63,1'ı yalnız bu iki ülkeden yapılmıştır. Damping fiyatlı ithalât nedeniyle y e r l i üreticinin stokları yaklaşık olarak % 90 oranında artmıştır. Satış fiyatlarında reel olarak % 32'lik b i r gerileme olmuştur. Bu durum üreticinin malî yapısını olumsuz yönde etkilemektedir. Karar Anılan ülkelerden yapılan ithalâtın y e r l i üretim üzerinde oluşturduğu zararın t e l a f i s i amacıyla, gümrük t a r i f e i s t a t i s t i k pozisyonlu "Baskı ve yazı kağıtları (gazete kağıtları hariç)" ithalâtında mevcut gümrük v e r g i l e r i ve fonlara ek olarak, aşağıda b e l i r t i l e n oranlarda teminatın CİF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Teminat Oranı Finlandiya % 5 Yugoslavya % 20 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Geçici önlemler soruşturma i l e i l g i l i kesin kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına kadar geçerlidir. Bu Tebliğ Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından : İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ : (90/15) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında 3577 sayılı Kanun gereğince, Polonya, Çekoslovakya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği menşeli, gümrük tarife i s t a t i s t i k pozisyonlu "Torna aynaları" için tarih ve sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 90/2 sayılı Tebliğ ile damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma i l e i l g i l i olarak anılan maddenin ithalatçılarına soru formları gönderilmiş ve konuya ilişkin bilgi ve belgeler istenilmiştir. Şikayette bulunan yerli üretici firma nezdinde yerel inceleme yapılmıştır. Normal Değer Polonya ve Çekoslovakya'da piyasa ekonomisinin uygulanmaması nedeniyle, İthalâtta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi gereğince, normal değerin; aynı veya benzer mal için piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü bir ülkedeki fiyatlar esas alınarak tesbitine gidilmiştir. Ancak, elde edilen üçüncü ülke fiyatlarının karşılaştırmaya uygun bir temel teşkil etmemesi nedeniyle, Türkiye'nin makul bir kâr marjını da kapsayacak şekilde ayarlanmış fiyatları her i k i ülke için normal değer olarak alınmıştır. İhraç Fiyatı Polonya ve Çekoslovakya ihraç fiyatları; soruşturma konusu maddenin bu ülkelerden Türkiye'ye yapılan ihracatında f i i l e n ödenmiş olan fiyatlar esas alınarak tesbit edilmiştir. Fiyat Karşılaştırması ve Damping Marjı Fiyatların mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasında karşılaştırılabilmesi amacıyla fiyatları etkileyen hususlar gözönünde tutulmuştur. Damping marjları; soruşturma konusu malın değişik ebat ve özelliklerde olması nedeniyle, her i k i ülke için ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak hesaplanmış ve CİF bedelin % 100'ünü aşan oranlarda bulunmuştur. Zarar 1989 yılında Türkiye'ye ithal edilen torna aynalarının miktar olarak % 47,7 sinin değer olarak ise %. 27,4 'ünün Polonya ve Çekoslovakya menşeli olduğu, 1990 yılı Ocak-Haziran döneminde ise bu oranların sırasıyla % 92,6 ve % 49,5 olarak gerçekleştiği tesbit edilmiştir. Damping fiyatlı ithalat nedeniyle, yerli üreticinin piyasa payı 1986 yılında % 59 iken 1989 yılında % 40,7 oranında azalarak % 35'e düşmüştür. Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESM! GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı: Ayrıca, 1986 yılından yılına kadar olan dönem içerisinde yerli üreticinin yurtiçi satışları miktar olarak % 30,1 oranında, kapasite kullanımı is e % 28, 3 oranında azalmıştır. Bu durum, yerli üreticinin mali durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Sarar Anılan Ülkelerden yapılan ithalatın yerli üretim üzerinde oluşturduğu zararın telafisi amacıyla, gümrük tarife istatistik pozisyonlu "Tcrna aynaları" ithalatında, mevcut gümrük vergileri ve fonlara ek olarak, aşağıda belirtilen oranlarda teminatın CÎF bedel üzerinden geçici önlem olarak alınması kararlaştırılmıştır. Menşe ülke Teminat Oranı Polonya % 100 Çekoslovakya % 100 Diğer taraftan aynı madde ile i l g i l i olarak Sovyet Sosyalis t Cumhuriyetler i Birliği'ne açılmış ola n soruşturma sürdürülmektedir. Yukarıda oranları belirtilen teminatların uygulanma süresi dört aydır. Bu Tebliğ Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibare n yürürlüğe girer. ' e IURKIYC CIRMURIYET MERKEZ BAMKASIICA ıı EIIK ı m TMIHIMK umu AUACAK UU.MII t*mim cıteı 1 ABD DOLARI 1 «.HAN MW»1 ı «VUSNM.RU DOLARI 1 AVUSTURYA SİLİNİ 1 BELÇİKA FRANGİ 1 DANİMARKA KROMU t FİN HARKKAS1 1 FRANSIZ FRANGI I HOLLANDA FLORİNİ ı ISVEÇ KRONU I ISVIÇRE FRANGİ 1*0 İTALYAN LIRETI I MNH TENİ 1 KANADA 00LAR1 1 NORVEÇ U0U1 1 1MILIZ STERLİNİ 1 SU»! ARAI1STAN RİYALİ 1 AVRUPA PARA BİRİNİ IEO» 1 LuKSEMBURB FRANGI 1 İBLANBA LİRASI I İSPANYOL PEZETASI I PORTEKİZ ESKuBOSU 1 YUNAN DRAHMİSİ 1 BULfiAR LEVASI I IRAN RİYALİ t SURıYE LİRASI 1 LuSNAN LİRASI 1 MEKSİKA PEZOSU I RUMEN LEYİ 1 uroun DİNARI 1 YENİ BREZİLYA KRUZADOSU I YENİ İSRAİL SEKELİ I YUGOSLAV DİNARI A*» DOLARI ABD»OLARI AM DOLARİ ADI DOLARİ ADI DOLARİ Al* DOLARİ AM SOLARI ADD DOLARI Al» DOLARI. AID DOLARİ I ADI DOLARI 1 ADD DOLABI I AS* DOLARI I ADD SOLARI I AH SOLARI I İNGİLİZ STERLİNİ I AVRUPA PARA SIRINI(ECU) VıZ «LİE 7779, 33 17»». 17 İZİ* »9 (t. 79 Ata. B7 90 7ii. B İMİ M. 42,44 ZU »az ) «. DÖVİZ SAtlS « SS.B İS.» * » ÇAPRAZ KURLAR EFEKTİF ALIŞ ALMAN MARKİ AVUSTRALYA DOLARI AVUSTURYA SİLİNİ BELÇİKA FDANGI EFEKTİF SAI1S Z Z t, ] S.S2I3 BANMARKA KROMU FİN HARİKASI FRANSIZ FRANGI HOLLANDA FLORİNİ İSVEÇ KRONU İSVİÇRE FRANGİ L İTALYAN LİNETİ JAPON YENİ 1.149«KANASA DOLARI NORVEÇ KRONU SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ ABD DOLARI ABD DOLARI BIL01 lçinı I DZEL ÇEKME HAKKl(SDR) '1 «ZU ÇEKME HAMIISM) YOrOtme ve İdare Bölümü Sayfa : ADD DOLARI TuRK LİRASI TuMİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İBARE MERKEZİ

11 11 Ekim 1990 Sayı: RESMl GAZETE Sayfa: 11 TÜRKİYECUMHURİYETMERKEZ BANKASI'NCA BELİRLENEN DEVLET İÇBORÇLANMASENET LERİNİN TİP VE VADELER İTİBARIYLA TARİHİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ: 1-üzerinde faizkuponubulunmayıpiskontoluolarakhazineihalesi ile alınan DevletİçBorçlanmaSenetlerinindeğerleri aşağıdadır. (T:DevletİçBorçlanma Tahvili,B:HazineBonosu) VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ OE&'R TARİHİ TANIM BuN SAYISI ( TL ÜZERİNDEN) 3i-ıo-ım n n-mo 99 48» ?B 7« İM » ıs-os-ım VI İ4 12-0İ-1991 VB W?l T T T 7İ T T T T t2t T 21i T T T 328 4S mı I2T 35* Vadeleri yukarıdaki tarihlerle aynıolmayanfakat yukarıdaki tarihler arasındagelen,üzerindefaizkuponubulunmayıpiskontoluolarakalınan DevletİçBorçlanmaSenetlerindevade tarihi olarak listede yer alan bir sonraki tarih esas alınır. 3- üzerinde faiz kuponu taşıyan Hazine İhalesi ile alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri aşağıdadır. VADE YILLIK KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEŞER TARİHİ TANIN FAİZ ORANI ( a OZERİNOEN) T T i T T i T i T T2 43, T , T in Yürütme ve İdare Bölüm ü Sayfa: 11

12 Sayfa: 12 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı: Tedavülde bulunan değişken faizli Devlet Tahvillerinin değerleri aşağıdadır. (Bukıymetler,kamuKURUMLARıNıNyapacaklarıihaleve sözleş-leþþmelerde ve Hazine'ce satılan Milli Emlak bedellerinin ödenmesinde nominal değerleri ÜZERINDEN kabul edilir.) VAOE riu.it K/PO» KUPON DAHIL itkuh'û KtU TARIKI TAHIN FMt mm <l«0.«o0.-n. ûz JlME*> 2J T-0 5! T-0 5S.2Î oı-os-ım o:-«-ıwı 24T T T4-D T u-ıı-ıwı « « n-m-ıtn 24T ?-oı-m2 2'T-O !:-oı-ıw 24T T ;j-«:-ıî? S ''-03-19? , ',33 2C-03-!5 2 24T ? 102.7M 2. 0C 15J » ( «2 3» tl eT-D 55 29!:4 İ J 1 C5-0f-l99:' 3»î '4 I Î ı/-o;-ıj i U0.4tt ;.H M - 1 M T2-D 23.2B STÎ fcT I M. M Ut T , , T2-D S , T Bı T *3 34T-D T T S T C7-19S3 3ı>1-D ,43) 04,-:>l B12-D J1-İ994 48T-0 54,45 140,4«4 s:-oı-ı»9< , SI-D !« O5-;994 4ÎI T S ?« T U9.M ) Yukarıdaki maddelerde belirtilenler dışında kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal değerleri üzerinden değerlendirilecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 EMm Ekim 1990 PERŞEMBE Sayı : İLAN BOLUMU Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları T.E.K. Bitlis Elektrik Dağıtım Müessesesinden : PERSONEL TAŞITTIRILAÇAKTIR. 1 Müessesemiz Tatvan-Bitlis Merkezi arası Müessesemiz Merkezinde çalışan ve Tatvan ilçesinde ikamet eden personelin Tatvan-Bitlis arası güzergahta bir yıl süreyle taşıttınlacaktır. 2 ihaleye katılabilmek için şartname alınması mecburidir. Şartnameler : a) Bitliste : Müessese Müdürlüğü Cumhuriyet Caddesi özel idare Işhanı Makina îk., mal ve satınalma Müdürlüğünden bedeli mukabilinde tesbit edebilirler. b) ihaleye katılabilmek için : yeterlilik belgesi verilecektir. Yeterlilik belgesi almak isteyenler en son 15 Ekim 1990 günü saat 17.00'ye kadar Servis aracı ile birlikte Müessese Müdürlüğümüze Belgeleriyle birlikte müracaat edeceklerdir. c) Geçici teminat verecekleri teklifin % 3'ünden az olmayacaktır. 3 Teklifler : 22 Ekim 1990 günü saat 12.00'ye kadar Müessesemiz Muhaberat Kayıt Servisine verilmiş olacaktır. Teklifler aynı gün saat 15.00'de Müessesemiz Makina ikmal ve Satın Alma Müdürlüğünde alenen açılacaktır. 4 Telgraf ve Telefonla yapılacak teklifler ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 5 Müessesemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta yada dilediği istekliye kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir / 1-1 iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi Müdürlüğünden : 180 TON KONVERTER DELÎK TAMlR HARCI SATIN ALINACAKTIR Şartnamesi bedelsiz/tl bedelli olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 _ iskenderun'da D.Ç. Fabrikaları Tedarik ve ikmâl Müdürlüğünden 2 Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş'daki Genel Müdürlüğümüzden, İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını engeç 15/11/1990 günü saat 14.30'a kadar Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur / 2-2

14 Sayfa ; 14 RESMİ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı: Güney Ege. Linyitleri işletmesi Müessesesi Müdürlüğünden : DUYURU MUHTELİF MALZEME SATIN ALINACAKTIR. ihale Gün ve Şartname ihalenin Konusu Miktarı Dosya No. Saati Ücreti - 1-FİIİtre 2 Kalem 839.GELI/ Ücretsiz 2 - Elektrik Motorlu Redüktör 3 Adet GELİY/ Muhtelif İş Makinası ve yedeği 19 Kalem 839.GELI/ Sıcak Hava Apareyi 10 Adet GELİY/ A Ücretsiz A ihalelerimize ait Şartnameler, a) Ankara'da T.K.t. Genel Müdürlüğünden (Satınalma Dairesi Başkanlığı Kat: 11) b) İstanbul'da T.K.t. Satınalma Müdürlüğünden (G/62 Sokak Merkezefendi Balıklı Yolu "Atatürk Öğrenci Sitesi Karşısı" Zeytinburnu) c) İzmir'de G.L.l. İzmir Gümrük Uzmanlığından (1487 Sokak Emren Apt. No : 17/3 Alsancak) d) Muğla'da Müessesemiz Ticaret Şube Müdürlüğünden (Orhaniye Mahallesi Hamursuz Sokak No : 16) dilekçe ve yukarıda belirtilen ücretlerle temin edilebilir. B İhalelerimize ait zarflar belirtilen günlerde saat 15.30'da Müessesemiz Satınalma Komisyonu huzurunda açılacaktır. C Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. D Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir / 2-1 T.E.K. Konya Elektrik Dağıtım Müessesesinden : MUHTELİF CtNS MALZEME SATIN ALINACAKTIR. 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemeler, kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle satın alınacaktır. Dosya No. Cinsi Miktarı MA-25 Alümünyum (Sandwich) çatı kaplama malzemesi ve montajı 700 m' MA-26 Muhtelif cins demir 57 Ton on.47 MA 97 P elektrot Ad. 4 x m m r u t i I t{ w- A Gazalü Kaynak Teli Kğ. on-jo \MS >» Topraklama levhası 550 Ad MA-28.,.. Topraklama Şentı mt. 2 t haleye katılmak için Şartname almak mecburidir. Şartnameler; "İstanbul yolu üzeri 12 km. Kat: 4 Oda No : 418 (Tel: ) Konya" adresinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 23/10/1990 günü saat 12.00'ye kadar aynı adresteki Muhaberat Servisine verilecektir. 4 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen vermekte serbesttir / 2-1

15 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 Orman ürünleri Sanayi Kurumu (ORÜS) Demirköy işletme Müdürlüğünden : Aşağıda müfredatı yazılı muhtelif cins ve kalitede ürünlerin satışı, satış şartnamesi gereğince 23 Ekim 1990 tarihine rastlayan Salı günü saat 14.30'da İşletmemiz Satış Salonunda ve Komisyon huzurunda partiler halinde karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden açık artırmalı olarak yapılacaktır. Sıra Parti Toplam Muh. Bed. No. Cins Nev'i Boy ve Sınıfı Adedi Adet Birimi Miktarı TL. 1 II. S. NB. Ym. Kayın Kereste M» III. S. NB. Ym. Kayın Kereste M' III. S. KB. Ym. Kayın Kereste M' IV. S. NB. Ym. Kayın Kereste M' IV. S. KB. Kayın Kereste M' Iskarta Kayın Kereste M' KAYIN KERESTE TOPLAMI M» II. S. NB. Ym. Meşe Kereste I 128 M' III. S. NB. Ym. Meşe Kereste M» III. S. KB. Ym. Meşe Kereste M' IV. S. KB. Ym. Meşe Kereste M' MEŞE KERESTE TOPLAMI M' AÇIK ARTIRMA VE SATIŞ İLE ilgilt ŞARTLAR 1 Satışa çıkarılan ürünlerimiz, peşin veya isteğe bağlı olarak vergileri ve mal bedelinin %25'i peşin, bakiye %75'lik kısmı için aylık net 7o4 vade faizi uygulamalı ve faiz tutarı dönem sonu ödemeli limit dahili süresiz kat-i banka teminat mektubu alınmak suretiyle 6 aya kadar vadeli olarak satılacaktır. 2 Altı aydan fazla vade teklifleri kabul edilmeyeceği gibi, mal bedelinin vade hitamından önce ödenmesi halinde kalan günlere ait"faiz tutarı alıcıya iade edilmez. 3 Teminat mektuplarının mal bedeli + faiz tutan = toplam mektup miktarı olmak üzere Müdürlüğümüz adına düzenlenmiş limit dahili süresiz kat-i banka teminat mektubu olması şarttır. 4 Açık artırma ile ilgili şartname ve ebat listeleri, Müdürlüğümüzden ve Genel Müdürlüğümüz ile diğer Müessese ve İşletme Müdürlüklerinden tein edilebilir. 5 İsteklilerin, satışın yapılacağı tarih, yer ve saatte iştirak edecekleri ürünlere ait partilerin <7b 10 geçici teminat alındı makbuzlarıyla birlikte hazır bulunmaları ilân olunur. Kurumumuz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir / 1-1 m M.S.B. istanbul İç Tedarik Bölge Başkanlığı 3 No.lu ihale Komisyonu Başkanlığından : 1 M.S.B. (K.K.K.)'lığının ihtiyacı için aşağıda yazılı bir kalem malzemenin ihalesi, hizasında yazılı gün ve saatte 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı teklif usulü ile SlRKECt/ISTANBUL'da bulunan Komisyonumuzda yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler eksiltme şartnamesinin 3 üncü maddesinde belirtilmiştir. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Tamamı bir istekliye ihale edilecektir. 2 Evsaf ve Şartnamesi Ankara, İstanbul ve İzmir İç Tedardik Bölge Başkanlıklarında, numunesi ise Komisyonumuzda görülebilir. Malzemenin Cinsi : K-3 Aşkabı, Madeni ikili, Miktarı : Ad., Tah. Tutarı : , TL., G. Teminatı: , TL., İhale Gün ve Saati: 26 Ekim 1990 Saat: / 1-1

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Merkez Müessese Müdürlüğünden : AŞAĞIDA AYRINTILI DURUMU GÖSTERİLEN MUHTELİF MALZEME SATINALINACAKTIR 1 Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif almak suretiyle yapılacak ihalelerin en son gün ve saatleri aşağıda gösterilmiştir. Dosya ihale Cinsi No Miktarı Tarihi Saat Tam Otomatik Hidrofor Adet 24/10/ Dijital Elektronik Terazi 3 Adet 2 Teklif zarflan ihale günü saat 14.00'e kadar Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mevzuat-Muhaberat ve Muamelat Şube Müdürlüğüne verilmiş olacaktır. 3 Teklif zarfları ihalenin yapılacağı günde saat 15.00'de Zonguldak'ta Merkez Müessesesi Ticaret Şube Müdürlüğü'nde açılacaktır. 4 Postadaki vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler dikkate alınmaz. 5 Şartnameler Zonguldak'ta T.T.K. Genel Müdürlüğü Merkez Müessese Müdürlüğü Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'da ise Gençlik Cad No : 119/A Anıttepe'deki T.T.K. Ankara irtibat Bürosu Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. 6 Müessesemiz 2886 sayılı Kanuna tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya dilediğine yapmakta serbesttir / 1-1 Sosyal Sigortalar Kurumu Bursa Hastahanesi Satınalma Komisyonu Başkanlığından : Hastahanemizin tahmini 6 aylık ihtiyacı olan 32 kalem yaş sebze ve meyve ihalesi 22/10/1990 tarihinde Pazartesi günü saat 14.30'da kapalı teklif usulü ile Satınalma Komisyonumuz Başkanlığında yapılacaktır. 1 ihalenin tahmini muhammen bedeli K.D.V. hariç , TL. olup bu işe ait geçici teminatı , TL.dir. 2 ihaleye iştirak etmek isteyen firmalar kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel yani saat 13.30'da satınalma komisyonu başkanlığına tevdi edeceklerdir. Bu saatten sonra gelen firmaların teklifleri kabul edilmez postada vaki gecikmeler nazari itibara alınmaz. 3 İhaleye iştirak etmek isteyen firmalar kapalı teklif mektuplarını hazırlarken 1.000, TL. lik damga pulunu yapıştırıp imzalıyacaklar. İhaleye ait idari ve evsaf şartnameyi okudum aynen kabul ediyorum ibaresini teklif mektuplarında muhakkak belirteceklerdir, fiyatlar hem rakam hem yazı ile yazılacak, K.D.V. mektupta belirtilecektir. 4 İhaleye iştirak etmek isteyen firmalardan istenen belgeler. a) 1990 yılı Ticaret Odası faaliyet belgesi, b) 1990 yılı imza sirküleri noterden tasdikli, c) Bursa Büyükşehir hudutları dahilinde ikametgah adresi, d) Firma kurucularını gösterir resmi belge e) Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair kasa tahsil fişi, 5 ihaleye ait idari ve evsaf şartnameleri, ve hertürlü bilgi mesai saatleri içerisinde malzeme servisinden temin edilebilir. 6 Kurumumuz 2886 sayılı Devlet ihale Kanununa tabi olmadığı gibi ihaleyi yapıp, yapmamakta, veya dilediğine yapmakta, veya kısmen yapmakta serbesttir. İlân olunur / 1-1

17 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Aydın tl Daimi Encümen Başkanlığından : 1 Çine tlçesi Trafik Kontrol tstasyonu binası inşaatının yaptırılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) fıkrasına göre kapalı teklif usulü ile ihaleye konulmuştur. Bu ihalede; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 1 Mart 1990 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Uygun Bedel"e ait tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 2 İşin tahmin edilen bedeli , TL.dır. 3 İhale 5/11/1990 Pazartesi günü saat de Hükümet Konağındaki ti Daimi Encümeni İhale Komisyonu Salonunda yapılacaktır. 4 İhale şartnamesi ile diğer evraklar tl Daimi Encümeninde ve Bayındırtık ve tskân Müdürlüğünde mesai satleri içinde görülebilir. 5 İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartnamesine ek özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedel tebliğine uygun olarak: A - İhaleye katılma belgesini almak için Valiliğe müracaatla Bayındırlık ve tskân Müdürlüğüne verecekleri dilekçeleri ile birlikte: a) Bayındırlık ve tskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin aslını ibraz etmek şartıyle örneğini, (Ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.) b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgelerini veya taahhütnamesini, c) Mali güçlerine ait mali durum bildirisi ve belgelerini, d) Teknik personel taahhütnamesini, e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini verecektir. (Son Müracaat tarihine kadar dilekçeleri ile birlikte Bayındırlık ve tskân Müdürlüğüne) B ihaleye girebilmek için, teklif mektupları ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesi, b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini, e) Aydın Valiliği adına alınmış , TL.lık geçici teminatlarını, f) thale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri vereceklerdir. 6 İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi 25/10/1990 Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 7 İstekliler teklif mektuplarını 5/11/1990 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar makbuz karşılığında thale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 1-1 PTT Genel Müdürlüğünden: Teşekkülümüz ihtiyacı için adet PTT Havalesi formu kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle bastırılacaktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığı III. Satınalma Şube Müdürlüğünden, İstanbul'da PTT Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden , TL. bedelle temin edilebilir. Teklifler en geç 1/11/1990 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır / 2-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : Denizli İl Daimi Encümen Başkanlığından : 1 Denizli Merkez Akköy Kasabası S derslik İlköğretim Okul inşaatı 2886 sayılı Kanunun 35/A maddesi gereğince sari inşaat olarak kapalı teklif eksiltme usulüyle ihaleye konulmuştur. Bu ihalede; Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 28 Şubat 1989 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan "Uygun BedeT'e ait tebliğ hükümleri uygulanacaktır. 2 İşin keşif bedeli ,- TL.dır. 3 İhalesi 24/10/1990 Çarşamba günü saat de İl özel İdare Hizmet Binası, İl Daimi Encümen Salonunda yapılacaktır. 4 İhale şartnamesi ile diğer evraklar Encümen kalemi ve Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskân Müdürlüklerinde mesai saatleri içinde görülebilir. 5 İstekliler yapım işleri için kapalı teklif usulü ile ihale şartnamesine, ihale şartnamesine ek özel şartnameye, Yapı Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğine ve uygun bedel tebliğine uygun olarak: A - İhaleye katılma belgesi almak için müracaat dilekçesi ile birlikte: a) Bayındırlık ve İskân Bakanlığından alınmış (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesinin astını ibraz etmek şaruyla örneğini, (Ortak girişimlerde pilot firmanın karnesi esas alınacaktır.) b) Makina ve teçhizat kapasitelerine ait yapı araçları belgelerini ve/veya taahhütnamesini, c) Mali güçlerine ait mali durum bildirisi ve belgelerini, d) Teknik personel taahhütnamesini, e) Taahhüt durumu bildirisi ve belgelerini verecektir. B - İhaleye girebilmek için,, teklif mektupları ile birlikte; a) İhaleye katılma belgesini, b) Başvurma yılına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini, c) Noter tasdikli imza sirkülerini, d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile, vekaleten iştirak edenin Noter tasdikli imza sirkülerini, e) Denizli Valiliği adına alınmış , TL. tutarında geçici teminat makbuzu veya banka mektubu, 0 İhale şartnamesinde ve ihale şartnamesine ek özel şartnamede öngörülen diğer belgeleri verecektir. 6 İhaleye katılma belgesi almak için son müracaat tarihi 22/10/1990 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 7 istekliler teklif mektuplarını 24/10/1990 Çarşamba günü saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur / 1-1 P.T.T. Genel Müdürlüğünden : Teşekkülümüz ihtiyacı İçin top "Printer Kağıdı" kapalı yazılı teklif almak suretiyle satınahnacaktır. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından istanbul'da P.T.T. Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden , TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. Teklifler en geç 1/11/1990 günü saat 10.00'a kadar Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır / 2-1

19 11 Ekim 1990 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Satınalma Komisyon Başkanlığından : Üniversitemizde kurulu bulunan IBM 4381 M21 model bilgisayara bağlanmak üzere aşağıda cinsi ve miktarı yazılı bilgisayar çevre birimleri Akreditif açılmak suretiyle 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun Sİ. maddesi (p) bendi gereğince pazarlıkla saunalınacaktır. S.No Malzemenin Cinsi Miktarı B10 tnfowindow Display Station 2 Adet Printer 1 Adet Enhanced Terminal Multiplexer 1 Adet 1 ihale 30/10/1990 günü saat de Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu toplantı salonunda yapılacaktır. 2 ihaleye iştirak edecek müteahhitlerin 1990 yılı vizeli Ticaret ve Sanayi Odası faaliyet belgesini, Devlet ihalelerinden yasaklı bulunmadığına dair Ticaret ve Sanayi Odalanndan alacaktan belgeyi (ihale ilan tarihinden sonra alınmış), yurt dışında bulunan firmayı temsile yetkili olduklarına dair belge (yetkili makamlarca tasdik edilmiş olacaktır), İS suret orijinal proforma fatura, 15 suret proforma fatura tercümesi ve fiyat listesini içerir teklif mektuplarını en geç 30/10/1990 günü saat 14.00'e kadar alındı karşılığında Satınalma Komisyon Başkanlığımıza vermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 3 Faturada FOB ve CtF fiyatlar ayrı ayrı gösterilecek olup, yapılacak iskonto her kaleme ayrı ayrı uygulanmış olacaktır. 4 Makinaların yükleme ve varış limanlan ile yükleme süresi ayrıca gösterilecektir. 5 Teklif edilen mal bedelinin tamamı akreditif açılırken ödenecektir. 6 Satınalma Komisyonumuz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir / 1-1 Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden : 47 KALEMDE MUHTELİF VANA SATINALINACAKTIR Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 iskenderun'da Müessesemiz Tedarik ve İkmal Müdürlüğümüz, 2 Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No 80 Kurtuluş/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları 90-48/1001 nolu dosyayla ilgilidir. Meşruhattı kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ite birlikte en geç 30/10/1990 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese Müdürlüğü İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları ilân olunur. Müessesemiz 2886 sayılı İhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine verip vermemekte tamamen serbesttir / KALEMDE 6 KOMPLE DİŞLİ KAPLİN İMAL ETTİRİLECEKTİR Şartnamesi bedelsiz olarak aşağıdaki adreslerden alınabilir. 1 iskenderun'da Müessesemiz Tedarik ve İkmal Müdürlüğünden. 2 Ankara'da Ziya Gökalp Cad. No: 80 Kurtuluş/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz. İsteklilerin şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları /2405 nolu dosyayla ilgilidir. Meşruhattı kapalı teklif mektuplarının geçici teminatları ile birlikte en geç 23/10/1990 günü saat 14.30'a kadar Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü iskenderun Demir ve Çelik Fabrikalan Müessese Müdürlüğü İskenderun Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurulmaları ilân olunur / 1-1

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 1990 Sayı : T.C. Bayındırlık ve îskân Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 10. B0lge Müdürlüğünden : TRABZON 1 Aşağıda cinsi, yeri ve keşif bedeli yazılı işler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81.(b) maddesi ve emanet işlere ait uygulama yönetmeliğinin 13. maddesine göre taşeronlardan teklif almak suretiyle yaptırılacaktır. 2 Adı geçen işin dosyası ve katılma şartları ilgili Yapım Başmühendisliğindeki dosyasında görülebilir. İlgililere duyurulur. İşin Adı 1 - Rize Pazar Devlet Yolu KM; deki Betonarme İstinat duvarı ve duvar arkası dolgusu işi. 2 - Karadeniz Sahil Yolu Trabzon Şehir Geçişi Değirmendere-Limanönü- Beşirli Köprüsü arasında yapılması planan drenaj sistemi ve enine geçişler için Büz döşenmesi işi. Keş.Bed. (TL.) Geç. Tem. (TL.) Son.Mür. Tarihi /10/ /10/1990 Teklifin Son Ver.Tarihi ve Saati 24/10/ /10/ / 1-1 İhale Gün ve Saati 24/10/ /10/ M.S.B. Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı 6 Nolu Satınalma Komisyon Başkanlığından : Aşağıda keşif bedelleri, geçici teminatları ve ihale günleri ile saatleri yazılı işlerin ihalesi 2886 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Bu ihalelerde 1 Mart 1990 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1990 yılında girişilecek yapım ihalelerinde uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkında tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Dosya çalışma saatlerinde ANKARA, İSTANBUL ve İZMİR İç Tedarik Bölge Başkanlıklarında görülebilir. İsteklilerin en geç aşağıda gösterilen tarihte, yeterlik almak için M.S.B. İnşaat Emlak Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Yeterlik belgeleri ihale tarihinden iki gün önce isteklilerin kendilerine veya Kanuni vekillerine verilecektir. İsteklilerin 2886 sayılı Kanun gereğince hazırlayacakları teklif zarflarını, en geç ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. İhalenin Cinsi: GNKUR Des. Kt. Grp. K.lığı. Er Iskan Tesisi İnşaaü, Keşif Bedeli: , TL., Geçici Teminatı: , TL., Son Başvuru: 23/10/1990, Saat: 17.30, ihale Tarihi: 31/10/1990, Saat: 15.00, / 1-1

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI

EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI EDREMİT BELEDİYESİ ZEYTİNLİKLERİNİ KİRALAMA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Merkez ile Mahallelerimizde bulunan ve İmar Planı dışında kalan zeytinliklerimizin daha verimli ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130723-7.htm Sayfa 1 / 2 23 Temmuz 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28716 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti.

d)t.c Kimlik numarası ile onaylı nüfus cüzdanı sureti. -İLAN- ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN 1-Mülkiyeti Çorum İl Özel İdaresine ait, İlimiz Merkez Üçtutlar Mahallesi Stat Sokak No:12 de, 805 Ada, 39 parselde kayıtlı 17 bağımsız bölümden oluşan 457,00

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük

RESMÎ GAZETE. KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan Tüzük KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 43 24 Şubat, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 164 KATMA DEĞER VERGİSİ YASASI (47/1992,8/1998,36/2006,17/2007,70/2007,45/2008) Madde 28(1) Altında Yapılan

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI

TARİHİNDE SATILACAK HAMİDİYE ALACA ARSALARI İLAN AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1-)İlimiz Merkez Hamidiye- Alaca Mahallesinde bulunan mülkiyeti İl sine ait ve özellikleri aşağıda belirtilen 304 adet taşınmazın

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 48 TEBLİĞ VE İLANLAR 6 Mart, 2009 Sayı : 194 BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001, 2/2003, 9/2006, 40/2007 ve 14/2008 Sayılı Yasalar) 85'incı ve 133'üncü

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN NEYFCÖRF SON TEKLİF MALZEMENİN GRUBU MİKTAR ^ 3! VERME ALINACAĞI TARİHİ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzeme teknik şartnamesi ve ticari şartnamesi ile ihale ek şartları dahilinde iç ve dış piyasadan açık teklif isteme usulüne göre

Detaylı

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1) Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Kırşehir ilinde bulunan, hisseli taşınmaz mallardaki Hazine hissesine isabet eden miktarlar ile mülkiyeti

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER. Y. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih : 05/05/2014 Sayı: 2014/8 Ref : 6/8 Konu: 4202 GTP Lİ EŞYANIN İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 08/04/2014 tarihli

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE TEBLİĞ VE İLANLAR KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Sayı : 47 EK III 4 Mart, 2009 TEBLİĞ VE İLANLAR Sayı : 189 KKTC MERKEZBANKASINDARTEBLİĞ BANKALARDA İÇ DENETİM, RİSK YÖNETİMİ, İÇ KONTROL VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ DIŞI VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME (TRAFO) SATIŞI YAPILACAKTIR SATILACAK TRAFOLARLA İLGİLİ BİLGİLER: Madde 1- Satılacak trafoların sıra numarası, cinsi, niteliği aşağıda

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/09/2014 Sayı: 2014/59 Ref : 6/59 KONU: TEREFTALİK ASİT İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR. A. Genel Bilgi 30/06/2014

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Ağustos 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28743 Mükerrer YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1)

Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) Ekonomi Bakanlığından: Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2017/1) (31.12.2016 T. 29935 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441

MENKUL SATIŞ İLANI. 1) Trafik sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir Ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Güner Kollektif Şirketi Şaban Aydemir ve İzzet Dursun adına kayıtlı 67 DD 441 Plakalı Mercedes Benz marka 2010 model Beyaz ÇEKİCİ İle 67 AE 567 plakalı Kassbohrer marka

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup;

MENKUL SATIŞ İLANI. Satış şartlarını içerir şartname, satışın ilanının yapıldığı adresten temin edilebilecek olup; MENKUL SATIŞ İLANI Trafik Sicilinde Erday Petrol LPG Nakliye Turizm Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 14 EJ 870 Plakalı Mercedes Benz marka 2013 model Actros 1844 LS E5, 290.000 km deki Beyaz ÇEKİCİ

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ

KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ KUZEY KIBRIS TURK CUMHURİYETİ RESMÎ GAZETE Savı :66 EK 111 TEBLİĞ VE İLANLAR 13 Nisan, 2009 Sayı : 294 TELEKOMÜNİKASYON SERVİSİ YASASI (Fası! 302, 20/1960, 34/1962 ve 25/1963 Sayılı Yasalar) 43'üncii Madde

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi

Ek 1. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamındaki Ürün Listesi DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2006/34) MADDE 1 (1) İthal edilecek ekli listedeki (Ek 1) yapı malzemelerinin, 8/9/2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yapı Malzemeleri

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/15 Ref : 6/15 Konu: FİLİSTİN ULUSAL YÖNETİMİ MENŞELİ BAZI TARIM VE İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını,

Tanımlar Madde 2. - Bu Kanunda geçen deyimlerden; a) Damping: Bir malın Türkiye'ye ihraç fiyatının, benzer malın normal değerinin altında olmasını, 10. İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanunun tam adı : İthalatta Haksız Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kanun No. : 3577 Kabul Tarihi : 14 Haziran 1989 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı

Detaylı

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN

İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN İLAN KÜTAHYA BELEDİYESİ'NDEN 1. Mülkiyetleri Belediyemize ait, hali hazır durumda bulunan (görüldükleri şekliyle satılacaktır.) ve yapımları devam eden (Belediyemizce imzalanan sözleşme şartlarına göre

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

ĐLAN OLUNUR. FETHĐYE MĐLLĐ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĐLAN

ĐLAN OLUNUR. FETHĐYE MĐLLĐ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĐLAN FETHĐYE MĐLLĐ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ĐLAN Muğla Đli, Fethiye Đlçesinde, aşağıda bilgileri ve özellikleri belirtilen Hazineye ait taşınır malların (yivsiz av tüfeği) ihalesi, hizalarında belirtilen gün ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/7 Ref : 6/7 Konu: AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler 30 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26392 Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/32) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

24 Mayıs 2008 tarih ve 26885sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır.

24 Mayıs 2008 tarih ve 26885sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. 24 Mayıs 2008 tarih ve 26885sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR İLE BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ 91-32/5

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir.

(2) Başvuruya, beyan sahibine ait imza sirkülerinin örneği ve EK-III de yer alan taahhütname eklenir. Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2015/1) (31.12.2014 t. 29222 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2009 / 28. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLER 2009 / 28 KONU Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı 1- Bakanlar Kurulu Kararı ve Pratik Sonuçları Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu

Detaylı

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, 01/01/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 05/01/2015 Sayı: 2015/4 Ref : 6/4 Konu: ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Aralık 1990 CUMARTESİ Sayı : 20719 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Aralık 1990 CUMARTESİ Sayı : 20719 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Aralık 1990 CUMARTESİ Sayı :

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) EK: 1 Rapor Sayısı : -/...,../../2000 Rapor Ekleri :.. Numarada Muhtelif YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TESBİT VE TASDİK RAPORU (HAM PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ İTHALATI TALEBİNE İLİŞKİN YILLIK RAPOR) TASDİK YAPAN

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı