FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI"

Transkript

1 FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 85/357/AET, 85/374/AET, 93/13/ AET, 1999/44/AT, 98/6/AT, 85/577/AET, 97/7/AT, 87/102/ AET, 2002/65/AT, 84/450/AET, 97/55/AT, 94/47/AT, 90/314/AET, 98/27/AT ve 2005/29/AT sayılı Direktifler 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun AB nin tüketicinin korunmasına yönelik mevzuatına tam uyum sağlanması ve tüketiciyi koruyucu ek tedbirler alınması /95/AT sayılı Direktif Ürün Güvenliği Kanunu Bu değişiklik ile ürün güvenliği alanındaki AB mevzuatında kaydedilen gelişmelere uyum sağlanması /29/AT sayılı Direktif Tüketiciye Yönelik Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin Yönetmelik /450/AET ve 97/55/AT sayılı Direktifler Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Dış Ticaret Müsteşarlığı sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır. 365

2 Tablo (Devamı) No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 5 84/450/AET ve 97/55/AT sayılı Direktifler Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik /314/AET sayılı Direktif Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik /47/AT sayılı Direktif Taşınmazlardan Kısmi Süreli Faydalanma Hakkı Veren Sözleşmelere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik /6/AT sayılı Direktif Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik /13/AET sayılı Direktif Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik /102/AET sayılı Direktif Tüketici Kredisi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır. 366

3 Tablo (Devamı) No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi /65/AT ve 97/7/AT sayılı Direktifler Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 9 Finansal hizmetlerin mesafeli sözleşme yoluyla sağlanmasının da düzenlenmesi 12 85/577/AT sayılı Direktif Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 10 AB nin ilgili mevzuatına tam uyum sağlanması 13 90/314/AET ve 84/450/AET sayılı Direktifler Deniz Turizmi Yönetmeliği 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yapılan değişikliğe bağlı olarak uygulama esaslarının belirlenmesi Kültür ve Turizm /2004 sayılı Tüzük Yolcu Hakları Talimatı 11 Yolcu mağduriyetiyle ilgili olarak mevcut uygulamaların mevzuata aktarılması Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü /95/AT sayılı Direktif Ürün Güvenliği Kanununun uygulanması ile ilgili ikincil düzenlemeler 12 Dış Ticaret Müsteşarlığı sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır. 11 Öncelik 14.3 Havacılık alanında, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde bir hava emniyetinin temini amacıyla gerekli iletişimi sağlayacak teknik çözümlere yönelik olarak çalışılması, Topluluk Tahsisinin tanınması sürecine katılım ve Tek Avrupa Hava Seması ile ilgili müktesebata kademeli olarak uyum sağlanması için net bir strateji belirlenmesi ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansının sivil havacılık güvenliği alanındaki politika beyanatının ilgili hüküm ve şartlarına uyum sağlanarak bunların uygulanması altında da yer almaktadır. 12 Ürün Güvenliği Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır. 367

4 2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl ( ) sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun kabulünden sonra Haksız Ticari Uygulamalar Kurulunun oluşturulması 2 17 adet uzman yardımcısı alımı 3 Hakem heyetlerine eğitim sağlanması 368

5 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo (Avro) İhtiyaçlar ( ) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım - Personel 17 uzman yardımcısı alımı Eğitim Hakem heyetlerine eğitim sağlanması Personel eğitimi Danışmanlık - Tercüme - Diğer 43 yeni hakem heyeti kurulması Haksız Ticari Uygulamalar Kurulunun tesisi Reklâm ve haksız ticari uygulamaları denetimi için ihtisas komisyonları oluşturulması Toplam yeni ilçenin kurulması sebebiyle bu ilçelerde yeni hakem heyetleri oluşturulacaktır. 369

6 Öncelik 28.2 Sağlığın korunmasına ilişkin müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi /641/AT sayılı Karar Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik /33/AT sayılı Direktif Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bireylerin tütün ve tütün ürünlerinin sebep olduğu yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel, ekonomik zararlardan ve ölümcül sonuçlardan korunması, çocukların ve gençlerin bu ürünleri kullanmalarının engellenmesi Bireylerin tütün ve tütün ürünlerinin tüketimini özendiren her türlü reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından korunması Sağlık Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Sağlık Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu 370

7 Tablo (Devamı) No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi /23/AT, 2006/17/AT ve 2006/86/AT sayılı Direktifler Organ, Doku, Hücre Nakli Hizmetleri Hakkında Kanun Tedavi, teşhis veya bilimsel amaçlarla organ, doku, hücre, kök hücre ve hücre bileşenlerinin temini, bağışlanması, alınması, test edilmesi, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması, dağıtımı, aşılanması ve nakli ile bu faaliyetlerle yakın ilişkili diğer işlemlerle ilgili usul ve esasların düzenlenmesi. Sağlık /23/AT, 2006/17/AT ve 2006/86/AT sayılı Direktifler Doku ve Hücre Yönetmeliği İnsan doku ve hücrelerinin bağışlanması, tedarik edilmesi, test edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması ve dağıtım aşamalarının güvenlik ve kalite standartlarının belirlenmesi ile bunların izlenebilirlik şartları, ciddi advers etkileri, olayların bildirimi ve kodlanması Sağlık /875/AT, 2008/351/AT ve 2008/426/AT sayılı kararlar Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrol Esasları Yönetmeliği nin tadil edilmesi 30 Mayıs 2007 tarihinde yayımlanmış olan yönetmeliğin söz konusu tarihten sonra yayımlanan AB mevzuatına uyumunun sağlanması Bildirimi Zorunlu Bulaşıcı Hastalıklar listesinde ve Yönetmeliğin diğer ilgili kısımlarında en son ilgili AB Kararlarının (2007/875/AT, 2008/351/AT, 2008/426/AT) gerektirdiği değişiklikler yapılacaktır 14. Sağlık /519/AT Sayılı Konsey Önerisi Elektromanyetik Alanların Halk Sağlığı Üzerindeki Etkilerine Dair Yönetmelik Elektromanyetik alanlara karşı halkın sağlığının korunması, sağlık üzerine etkilerinin araştırılması ve kamu oyunun bu konuda aydınlatılmasına yönelik ilgili kurum ve kuruluşların görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi Sağlık 14 Söz konusu Yönetmeliğin tamamlayıcı bir unsuru olarak yılında Mikrobiyolojik Tanı Laboratuvarlarının Çalışma Esaslarını düzenleyen bir Yönetmelik ile Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Çalışma Usul ve Esasları hakkında bir Yönetmelik yayımlanacaktır. Ayrıca bu alanda yer alan diğer idari düzenlemeler ve tedbirlerin programlandığı Bulaşıcı Hastalıklar Stratejik Planı yılı içinde yayımlanacaktır. 371

8 2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu) 1 Meslek personeli istihdamı Eğitim, danışmanlık ve tercüme hizmetleri 3 Kurumsal veri tabanının oluşturulması (Sağlık ) 4 Yeni kan kanunu ve yönetmeliğine uygun olarak bölge kan merkezlerinin kurulması ve mevcut kan merkezlerinin yönetmeliğe uygun olarak yeniden yapılandırılması Kan bankacılığı ve transfüzyon hizmetleri birimleri ile merkezi otorite arasında veri aktarımı için yazılım hazırlanması 6 Kan bankacılığı ve transfüzyon hizmetleri uygulama rehberi hazırlanması 7 Ulusal hematopoetik kök hücre koordinasyon merkezi; Gönüllü verici merkezlerinin kurulması, ulusal örnek toplama merkezinin kurulması, ulusal doku bilgi bankasının kurulması, kordon kanı toplama merkezlerinin kurulması, kordon kanı bankalarının kurulması, yeni kemik iliği nakil merkezlerinin açılması, ulusal hasta bilgi bankasının ve bekleme listesinin oluşturulması, kemik iliği nakil merkezlerindeki hastalar için sosyal hizmet ve ulusal hasta danışma üniteleri, bölgesel doku tipleme laboratuvarlarının sayısının artırılması, vs. 8 Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı; ulusal ve uluslarası gereksinimler doğrultusunda günün ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ulusal Halk Sağlığı Kurumu adı altında yeniden yapılandırılması AB uygulamalarına paralel olarak Türkiye de kanserle savaşın daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Ulusal Kanser Enstitüsünün kurulması 10 Bulaşıcı Hastalıklar alanında muhtemel tehditler sözkonusu olduğunda taraflar arasında hızlı bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı (RSHMB) ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TSHGM) nde ilgili departmanların reorganizasyonu ile bir erken uyarı ve yanıt sisteminin kurulması

9 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo İhtiyaçlar (Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu) (Avro) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım - Personel İdari kapasitenin arttırılması için meslek personeli istihdamı Eğitim Uzman ve uzman yardımcılarının kendi alanlarında yurtdışında 1 yıllık staj ve 2 yıllık yüksek lisans programlarına katılması Danışmanlık Tütün mamullerinin piyasa gözetimi, denetimi ve mevzuat uyumu konusunda danışmanlık hizmeti alınması Tercüme Mevzuat çevirisi Diğer Kurumsal veri tabanının oluşturulması Toplam

10 Tablo (Avro) İhtiyaçlar (Sağlık (Kan, kan bileşenleri)) 15 Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Personel - Eğitim Danışmanlık Tercüme Diğer Seyahat Ekipman Yerel ofisler Toplam Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen Türkiye'de Kan Temin Sisteminin Güçlendirilmesi - TR konulu proje kapsamında finanse edilecektir. 374

11 Tablo İhtiyaçlar (Sağlık (Doku, hücre)) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Personel Eğitim Danışmanlık Tercüme Diğer Toplam Tablo İhtiyaçlar (Sağlık (Ulusal Halk Sağlığı Kurumu)) (Avro) (Avro) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Personel Eğitim Personelin mesleki ve kalite eğitimi, inceleme gezileri, çalıştaylar vb Danışmanlık Tercüme Diğer Toplam Söz konusu miktar yeni hizmet binaları inşaatı için gerekli olup ancak hangi kaynaktan sağlanacağı net değildir. Yeni hizmet binalarının inşaatının yapımı eğer kamu özel ortaklığı ile sağlanırsa bu miktarda bir ulusal bütçe kaynağına gerek olmayacaktır. 375

12 Tablo İhtiyaçlar (Sağlık (Ulusal Kanser Enstitüsü)) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam (Avro) I-Yatırım Bina-donanım , , ,64 - Personel Enstitü personeli , ,73 - Eğitim Enstitü personel eğitimi , , ,82 - Danışmanlık Mevzuat uyumu konusunda danışmanlık hizmeti alınması , , ,05 - Tercüme Mevzuat çevirisi , ,64 - Diğer Kurumsal veri tabanının oluşturulması , , ,92 Toplam , , ,80 376

13 Tablo (Avro) İhtiyaçlar (Sağlık (Bulaşıcı Hastalıklar)) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Personel - Eğitim Danışmanlık Tercüme - Diğer Dokümantasyon, yayın, kırtasiye Toplam Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türkiye de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi 2 - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 18 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türkiye de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi 2 - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 19 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü - TR konulu proje kapsamında finanse edilecektir. 20 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2005 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen Türkiye de Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojik Sürveyansı ve Kontrolü Sisteminin Güçlendirilmesi 2 - TR konulu proje kapsamında finanse edilmektedir. 21 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü - TR konulu proje kapsamında finanse edilecektir. 22 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2008 Yılı Programı çerçevesinde önerilen Bulaşıcı Hastalıkların Sürveyansı ve Kontrolü - TR konulu proje kapsamında finanse edilecektir. 377

14 Öncelik 28.3 Tüketici mevzuatının yorumlanmasındaki tutarlılığın sağlanması için, eğitim aracını da dahil ederek, mahkemelerin kapasitesinin güçlendirilmesi, tüketicinin korunmasına ilişkin kuralların etkin bir biçimde uygulanmasının sağlanması ve ilgili tüketici örgütlerinin de katılımıyla yüksek düzeyli bir korumanın sağlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir. 2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl ( ) 1 Tüketici mahkemeleri, tüketici sorunları hakem heyetleri ve tüketici derneklerinin de dâhil olacağı tüketici portalının kurulması 2 Hakem heyeti üyelerinin eğitimi 378

15 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo (Avro) İhtiyaçlar ( ) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Tüketici portalının kurulması Personel - Eğitim Hakem heyeti üyelerinin eğitimi Danışmanlık - Tercüme - Diğer Toplam

16 Öncelik 28.4 Ruh sağlığı alanında, kurumsallaşmaya alternatif olarak toplumsal tabanlı hizmetler oluşturulması ve ruh sağlığı bakımı için yeterli miktarda mali kaynağın tahsis edilmesinin sağlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir. 2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi Tablo No İhtiyaçlar Yıl (Sağlık ) 1 Kurumsallaşmaya alternatif olarak toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi tarihli Ruh Sağlığı Politika Belgesi paralelinde Ruh Sağlığı Eylem Planı yayımlanması 3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları Tablo (Avro) İhtiyaçlar (Sağlık ) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam I-Yatırım Personel Eğitim - Danışmanlık - Tercüme - Diğer Komisyon toplantıları, Basılı materyal hazırlanması Toplam

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 27 ÇEVRE. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 27 ÇEVRE Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının hazırlık döneminde, çevre faslı açılış kriterinin karşılanması amacıyla hazırlanan strateji belgesi çalışmaları

Detaylı

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK FASIL 24 ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK Öncelik 24.1 Tüm kolluk kuvvetleri birimlerinin adli ve idari kapasitelerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bunların statü ve işleyişlerinin, kurumlar arası

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3- HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Özgürlüğü 6 Mart 2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile çalışma izinlerinin

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009

AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI. Ulusal Program 2009 AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI Ulusal Program Bu Doküman Özgür İşletim Sistemi Pardus üzerinde Özgür Ofis Yazılı OpenOffice.org Kullanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI

9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI 9- TAŞIMACILIK POLİTİKASI Türkiye nin ana ulaştırma alt yapı ihtiyaçlarına ilişkin bir program, öncelikle, sorumluğunda Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Bayındırlık ve İskan lığı, İçişleri lığı, Enerji

Detaylı

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ

25- GÜMRÜK BİRLİĞİ I- ÖNCELİKLER LİSTESİ 25- GÜMRÜK BİRLİĞİ 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 25.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 25.1 Gümrük Kanunu

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T. C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı

ÖZEL HÜKÜMLER. Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı Ek 3 ÖZEL HÜKÜMLER Katılım Öncesi Mali Yardım : 2004 Türkiye Ulusal Programı 1. ÖZET Bu finansman önerisi Türkiye için 2004 yılı katılım öncesi mali yardım ulusal programını kapsamaktadır. Programlamaya

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer)

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/663

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik

Detaylı

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI...

GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 1983 2014-2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... iii KISALTMALAR... iv GİRİŞ... 1 FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI... 3 Öncelik 1.1 Malların serbest dolaşımı kapsamında ilgili AB

Detaylı

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları

Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları Finansal Tüketicinin Korunması Eylem Planı Arka Plan D okümanı BAŞKANIN SUNUŞU Finansal tüketicinin korunması,

Detaylı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı

Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Ulaştırma Müktesebatı Yasin KOCABIYIK AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Taşımacılık Politikası Avrupa Birliği nin Taşımacılık Politikası Türkiye

Detaylı

23 Ocak 2006 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Katılım Ortaklığı nın içerdiği ilke, öncelik ve koşullara ilişkin Konsey Kararı (2006/35/EC) AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ, Avrupa Topluluğu nu Kuran Antlaşmayı, Katılım

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE. Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı AB ÇEVRE POLİTİKALARI ve TÜRKİYE Mustafa AYDIN AB İşleri Uzmanı Sektörel Politikalar Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı 1 İÇERİK AB Çevre Politikasının Amaçları ve İlkeleri Müzakere Süreci Türkiye nin

Detaylı

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI

2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI 2008 YILI İLERLEME RAPORU NUN MÜKTESEBATA UYUM BÖLÜMÜNÜN 2007 YILI İLERLEME RAPORU İLE KIYASLANMASI Fasıl 2007 İlerleme Raporu 2008 İlerleme Raporu 1. Malların Serbest Dolaşımı Malların serbest dolaşımına

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2009 2012 STRATEJİK PLANI Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler Temmuz 2009 STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1...3 Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Sayfa Stratejik Amaç 2...

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP)

AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) 1983 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURÝYETÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI (MUP) OCAK 2009 - LEFKOÞA İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... iii PROGRAMIN YAPISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR... v GİRİŞ... 1 FASIL 4: SERMAYENİN

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI

AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI AVRUPA KOMİSYONU 2007 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU MÜKTESEBAT FASILLARI TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 27 Kasım 2007 MÜZAKERE FASILLARI İLERLEME RAPORU 2007 1 1. Malların Serbest Dolaşımı

Detaylı