Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları"

Transkript

1 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Arş. Gör. Mustafa ATİLA Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET İletişimin yeni yöntemlerle giderek hızlanması ve gelişen teknoloji, her iş alanında ciddi yeniliklere ve değişikliklere yol açtığı gibi akademik çalışmalar sırasında da araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bilgi kaynaklarının basılı ortamdan elektronik ortama taşınması ile birlikte e-kütüphaneler, e-dergiler, e-tezler ve diğer veritabanları gibi oluşumlar yapılan araştırmalar sırasında temel başvuru alanları haline gelmiştir. Bu bildiride elektronik veri kaynaklarının Klâsik Türk Edebiyatı çalışmalarındaki katkıları üzerinde durulmuş, bu saha ile ilgili e-kaynakların listesi hazırlanarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, bilgi kaynakları, elektronik kaynaklar.

2 Mustafa ATİLA Giriş Günümüzde gelişen teknoloji, insan yaşamı üzerinde giderek egemenlik kurmakta; herkesin yaşamını belli bir ölçüde, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. İletişimin yeni yöntemlerle giderek hızlanması ve internet teknolojisinin bu denli önemli bir konuma gelmesi, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede internet ağını bilgiye ulaşmanın en etkili ve hızlı yollarından biri haline getirmiştir. Bilginin ortaya konulması ve transferi noktasında geliştirilen mekanizmalar sayesinde bilgi paylaşımı çok kolay bir hale gelmiş; zaman ve emek kayıpları en aza indirgenmiştir. Son dönemde basılı yayınların elde edilmesinde ortaya çıkan ekonomik yüklerin bir hayli fazlalaşması ve yayınlanan eser sayısının artması elektronik bilgi kaynaklarının önemini arttıran sebeplerden biridir. Bir bilgisayara bağlanan çevre birimleri kullanılarak, bir cd-rom sürücü veya uzaktan internet gibi bir ağa bağlanılarak, bilgisayar üzerinde işletilen ve okunan veri ve/veya bilgisayar program(ları)ndan ibaret materyal olduğu ve bu kategoriye, elektronik metinler, bibliyografik veritabanları, yazılım uygulamaları ve benzerleri 1 (Bahşişoğlu; 2006, 118) şeklinde tanımlanan e-kaynaklar; hazırlanışı, kullanımı, içeriği ve biçimi açısından farklı özelliklerde olabilmekte ve zaman zaman farklı terimlerle ifade edilebilmektedir. En yaygın e-kaynak türleri arasında; çevrimiçi veritabanları, elektronik sözlükler, elektronik ansiklopediler, elektronik tezler, elektronik dergiler, elektronik kitaplar, elektronik arşivler, elektronik yayınevleri ve elektronik kütüphaneler sayılabilir. 1. Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında E-Kaynak Kullanımı Dîvân Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Saray ve Enderûn Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı ve Osmanlı Edebiyatı gibi isimlerle adlandırılan Klâsik Türk Edebiyatı, İslam kültür ve medeniyeti ile Arap ve Fars Edebiyatlarının kuvvetli etkisi altında şekillenen ve XIII. yüzyıl sonlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını altı asır boyunca sürdüren bir edebiyat geleneğidir. Muhtevası, muhayyilesi ve estetik mahiyeti bakımından oldukça zengin özelliklere sahip olan bu edebiyatın saklı kalmış tüm değerlerinin ortaya konulmasına ve daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesine yönelik yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu araştırmaların kaleme alınması sırasında genellikle ilk olarak literatür taraması ile incelenmesi planlanan konuda daha önceden yayınlanmış bilgi kaynakları tespit edilmekte, sonrasında bu kaynaklar temin edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle bu alanda önemli bir yere sahip olan metin neşri çalışmaları sırasında bundan önceki yıllarda araştırmacılar ya kütüphanelere giderek yazma eserlerden yararlanabilmekte ya da mikrofilmler veya tıpkı çekimler vasıtasıyla eserlerin kopyasını temin edebilmekteydi. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde yazma eserler artık tam metin olarak sanal ortamda veritabanları üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca basılı yayınlara e-kaynaklar yoluyla ulaşılabilmesi, yapılan eser incelemeleri, literatür taramaları ve çalışmanın diğer safhalarında araştırmacıların işini kolaylaştıracak ve araştırmacılara bilgi kaynaklarından yararlanma sürecinde önemli zaman ve emek kazancı sağlayacaktır. Bu yönüyle Klâsik Türk Edebiyatı sahasında yapılacak olan akademik çalışmalarda e-kaynakların kullanımı önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacaktır. Bu çalışmada Klâsik Türk Edebiyatı sahası için gerekli olduğunu düşündüğümüz elektronik kaynaklar başlıklar halinde incelenecek ve bünyesinde barındırdığı kaynakların zenginliğine bağlı olarak sahada birincil derecede öneme sahip bazı e-kaynak veritabanları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. İçerisinde Klâsik Türk Edebiyatına yönelik kitap, dergi, makale, tez, yazma eser, çevrimiçi ansiklopedi, çevrimiçi sözlük, program vb. kaynakları bulunduran diğer ağların da isimleri ve ulaşım bağlantıları listeler halinde sıralanacaktır Reitz, J. M. Electronic resources ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. Bağlantı: odlis_e.aspx (ET )

3 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları 2. Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları 2.1. Veritabanları Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Eser ve Makalelerin Yer Aldığı Veritabanları Klâsik Türk Edebiyatı sahasında yapılan akademik çalışmalar içerisinde metin neşri incelemeleri son derece önemlidir. Kültürel varlığımızın en kıymetli ürünleri arasında yer alan yazma eserler elektronik Osmanlıca veritabanlarının hazırlanması ile internet ortamına taşınmaya başlamış, böylece araştırmacıların bu eserleri temini ve bu sahada yapılacak çalışmaları icrâsı bir hayli kolaylaşmıştır. Yazma eser veritabanlarının yanı sıra Osmanlıca matbu eserleri, süreli yayınları ve makaleleri ihtivâ eden birçok veritabanının bulunduğunu da görmekteyiz. Burada yazma ve matbû nitelikteki Osmanlıca metinlere yer veren elektronik kaynaklar incelenecek; Kültür Bakanlığı Yazmalar Veritabanı sisteminde yer alan kütüphanelerin müstakil veritabanlarına ayrıca değinilmeyecektir. Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, ciltten fazla yazma eser koleksiyonu ile Türkiye nin en büyük yazma eser kütüphanelerinden biridir. Kütüphanede 1998 yılından beri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Elyazmalarını Künyeleme ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi adlı bir çalışma yürütülmekte ve 2008 yılı itibariyle eser katalogları çevrimiçi katalog formatında kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bağlantı: Bayerische StaatsBibliothek Veritabanı (BSB) Bu veritabanı ansiklopediler, el yazmaları, tarihî referans kitapları ve koleksiyon eserlerinin yanı sıra telif hakları alınmış olan kitap ve dergileri internet ortamında kullanıma açmıştır. Osmanlıca eserlere bu veritabanı üzerinden ulaşım sağlamak mümkündür. Bağlantı: Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazma Eser Kataloğu Diyanet İşleri Başkanlık Merkezi nde yer alan kütüphanede adet el yazması eser mevcuttur. Burada bulunan el yazması ve nadir eserlerin kataloglama-sınıflama işlemleri tamamlanmış ve 2007 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bu eserlerin tamamı dijital ortama aktarılmıştır. Bu eserlerin künyelerine web üzerinden erişim sağlanmakta olup, eser görüntülerine ise Diyanet İşleri Başkanlık Merkezi nden erişilebilmektedir. Bağlantı: Google books Google Kitap Arama, telif haklarına bağlı olarak herhangi bir ödeme yapmadan taşbaskı Osmanlıca metinlerin kullanımına olanak tanımaktadır. Bağlantı: Hakkı Tarık Us Collection İstanbul da Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde bulunan ve Osmanlıca süreli yayınları ihtiva eden Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, 2003 yılından itibaren Tokyo Üniversitesi Area Kültürlerarası Araştırma Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nın ortaklaşa yürüttükleri bir proje ile dijital ortama taşınmıştır. Veritabanında internet ortamına aktarılmış 1366 adet süreli yayın bulunmaktadır. Sitede bulunan gazete ve dergilerde Klâsik Türk Edebiyatı sahasının son örnekleri arasında yer alabilecek çeşitli şiirlerin ve Klâsik edebiyatımıza yönelik bazı inceleme ve eleştiri yazılarının yer aldığı görülmektedir. Bağlantı: 31

4 Mustafa ATİLA 32 Hathi Trust Digital Library Google Book Search, The Internet Archive gibi çevrimiçi veritabanları ile California Üniversitesi, Virginia Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Chicago Üniversitesi vb. bazı ortaklık kurduğu üniversitelerin sistem, katalog ve koleksiyonlarından yararlanarak internet üzerinden veri paylaşımı yapan Hathi Trust, pek çok Osmanlıca yazma ve taşbaskı eser ile basımı yapılmış kitaplara ulaşım olanağı sağlayan dijital bir kütüphanedir. Siteye üye olarak Osmanlıca eserler ücretsiz bir şekilde temin edilebilmektedir. Bağlantı: Islamıc Manuscrıpts At Mıchıgan Michigan İslamî Elyazmaları ismiyle yayın yapan bu sitede Michigan Üniversitesi nin dijital ortama aktarmış olduğu İslamî elyazması eserler yer almaktadır. Veritabanında bulunan eserlerin Hathi Trust Dijital Kütüphanesi üzerinden üyelik yoluyla indirilmesine olanak tanınmış ve yazmaların orijinallerinin Michigan Üniversitesi Kütüphanesi arşivinde bulunduğu belirtilmiştir. Veritabanında yer alan eserler on dokuz başlık altında kategorilendirilmiştir. Özellikle Türkçe, Arapça, Farsça ve Abdulhamid Koleksiyonu başlıkları altında yer alan eski yazı eserler, Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmaları için kaynak niteliğine sahiptir. Veritabanının incelenmesi sırasında bazı eserlerin yanlış kataloglandığı da görülmüştür. Sitede bulunan eserler; raf numarası, eser başlığı, yazar ismi, yazım yeri, kitap ölçüleri, konu, dil, eser notları, başlangıcı, sonu, içindekiler kısmı, fiziksel ayrıntılar, düzen, süslemeler, müstensih, koleksiyon, referanslar, görüntüler vb. şekildeki otuz bir başlık altında detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. Bağlantı: Islamic Heritage Project / Harvard University Library İslamî Elyazmaları Projesi kapsamında Harvard Üniversitesi tarafından haritalar, müze koleksiyonları ve elyazması eserler dünya üzerindeki tüm internet kullanıcılarının serbestçe erişebileceği bir şekilde dijital ortamda kullanıma açılmıştır. Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, İran ve Türkiye gibi ülkelerde kaleme alınan; şiir, tasavvuf, edebiyat, tarih, hukuk, mantık, felsefe tarzındaki konuları işleyen ve Farsça, Osmanlıca, Urduca vb. dillerde yazılan nadir materyalleri çevrimiçi olarak yayınlayan veritabanında 280 den fazla elyazması eser, 275 basılı metin ve 50 civarında harita bulunmaktadır. Yazma eserler konularına göre şiir, edebiyat, retorik, hadîs, sûfîlik, Kur an, hukuk gibi başlıklar altında on sekiz kategoriye ayrılmıştır. Bağlantı: İnternet Archive 1996 yılında kurulan ve ücretsiz olarak paylaşım yapan İnternet Archive veritabanı; metin, ses, video ve yazılımların yanı sıra eser koleksiyonlarını da içermektedir. Bu veritabanı üzerinden Klâsik Türk Edebiyatı sahası araştırmalarında yararlanılabileceğimiz pek çok dîvân, mesnevi ve mecmûa tarzı esere ulaşmak mümkündür. Bağlantı: İSAM Osmanlıca Makaleler Veritabanı Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşan bir veritabanıdır den fazla makalenin künyesi ile tam metinlerine bu veritabanı üzerinden ulaşmak mümkündür. Bağlantı: İSAM Osmanlıca Risaleler Veritabanı Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili Osmanlıca risâlelerden oluşan bir veritabanıdır. Bu veritabanı üzerinden civarında risâlenin tam metinlerine PDF olarak ulaşılabilmektedir.

5 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Bağlantı: Marmara Üniversitesi Dijital Nadir Eserler Koleksiyonu Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 1883 yılında kurulan ve Marmara Üniversitesi nin temelini oluşturan Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi nden günümüze kadar gelen ve bağış yoluyla sağlanan eserlerden oluşmaktadır. Şu anda sistemde bulunan 1964 yazma eser, 6781 eski harfli basma eser, 581 Latin harfli nadir eser, 715 cilt süreli yayın ücretsiz olarak tüm araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Bağlantı: Milli Kütüphane Başkanlığı Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi yılları arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Süreli Yayınlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınların internet aracılığıyla elektronik ortama aktarılması çalışmaları tamamlanmış ve Eski Harfli Türkçe dergiler internet üzerinden araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Bu süreli yayınlardan yararlanmak isteyen araştırmacılar eserlerin temini için gerekli ücreti ödeyerek bu yayınlara sahip olabilmektedir. Bağlantı: Open Library 20 milyondan fazla kitabı kullanıcıların hizmetine ücretsiz olarak sunan bir veritabanıdır. Dîvân, tezkire, mecmûa tarzı Osmanlıca eserlere bu site üzerinden ulaşmak mümkündür. Bağlantı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Milli kütüphanede koleksiyonunda bulunan el yazması eser 2004 yılı itibariyle dijital ortama aktarılmaya başlamış ve Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulan yazmalar sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bağlantı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendisine bağlı kütüphanelerde bulunan el yazması eserlerin korunması ve araştırmacıların istifadesine daha kolay sunulması amacıyla, bu eserlerin dijital ortama aktarılması projesini başlatmış ve yazma eserler Bakanlık tarafından oluşturulan web sitesi üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif kütüphanelerde mevcut bulunan civarındaki yazma eserin yaklaşık olarak i dijital ortama aktarılmıştır. Bu eserler belli bir ücret karşılığında temin edilebilmektedir. Bağlantı: https://www.yazmalar.gov.tr/tarama.php The Online Books Page Osmanlıca eserlere Hathi Trust veritabanı üzerinden ulaşım olanağı sağlayan ve indeks niteliği taşıyan bir web sitesidir. Bağlantı: Türk Dil Kurumu El Yazması Eserleri Kitaplığı Veritabanı Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki yazma eserler 12 Temmuz 2011 tarihinden itibaren sanal ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmaya başlamıştır. Veritabanında yer alan eserlere üyelik hesabı üzerinden kontör yüklenerek ulaşılabilir. 33

6 Mustafa ATİLA 34 Bağlantı: Osmanlıca Kaynaklara Erişim Sağlayan Diğer Bazı Veritabanları ACLS Humanities E-Book (Ücretli) Bağlantı: Afganistan Dijital Kütüphanesi Bağlantı: Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Elyazması Eserleri Bağlantı: Chicago Üniversitesi Kütüphanesi Bağlantı: Gateway Bayern Veritabanı Bağlantı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Bağlantı:http://kutuphane.istanbul.edu.tr/?page_id=6083 MLibrary Bağlantı: The European Library Bağlantı: The Universal Digital Library Bağlantı: World Digital Library Bağlantı: Kitap, Dergi ve Makalelerin Tam Metninin Yada Künyelerinin Yer Aldığı Veritabanları Klâsik Türk Edebiyatı sahasına yönelik olarak kaleme alınan bildiri, makale, kitap ve inceleme tarzı yayınların takibi ve temini husûsunda veritabanları son derece önemlidir. Aşağıda saha çalışmaları sırasında kaynak değeri taşıyan veritabanlarının bilgilerine yer verilmiştir. Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asos İndex) ASOS Index, sosyal bilimler alanında basılı ve elektronik ortamda düzenli olarak yayın yapan hakemli dergileri tarayan bir veritabanıdır. Bağlantı: Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı Ankara Üniversitesi bünyesinde çıkan 45 dergiyi tarayan ve bu dergilerde yayınlanan makaleleri internet ortamında kullanıma açan bir dergi veritabanıdır. Bağlantı:

7 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi Arastirmax, ulusal ve uluslararası nitelikteki dergileri tarayan ve bu yayınları tam metin olarak araştırmacıların hizmetine sunan veritabanlarından biridir. Bağlantı: Belgeler.com Elektronik kitap, tez ve makale tarzındaki yayınları ihtivâ eden bir internet veritabanıdır. Bağlantı: Bielefeld Academic Searc Engine (Base) Bielefeld Üniversitesi tarafından yönetilen Base arama motoru, akademik erişime açık web kaynaklarını tarayan ve bunları kullanıcılara sunan önemli veritabanlarından biridir. Osmanlıca metin, tez ve makale tarzı çalışmalara erişim imkânı tanıyan veritabanı, araştırmacılar için kaynak niteliği taşımaktadır. Bağlantı: Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından yapılan bir araştırma ile hazırlanmış olup; Türkiye de yılları arasında yayınlanan 4,398 süreli yayında yer alan 566,000 den fazla makalenin bibliyografik künyelerini araştırmacılara sunmaktadır. Makalelerin içerikleri ve dergilerin nerede bulunduğu bilgisine kayıtlarda yer verilmemiştir. Bağlantı: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi veritabanı; Türk dili, edebiyatı, tarihi ve sanatı ile dilbilim, halkbilim gibi konularda yazılan den fazla makale ve bildiriyi araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Bağlantı: Directory of Open Access Journals (Doaj) Türkiye de yayınlanan bazı dergileri tarayarak açık erişim yoluyla araştırmacıların hizmetine sunan bir veritabanıdır. Bağlantı: EBSCOhost (ebook Academic Subscription Collection) EBSCOhost, tıp, psikoloji, edebiyat, hukuk, tarım gibi farklı disiplinlerde yayımlanmış binlerce akademik esere internet üzerinden ulaşım imkânı tanıyan dünyanın en kapsamlı bilgi veritabanlarından biridir. Bağlantı: Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası Eski Harfli Basma Türkçe Eserler Bibliyografyası, yılları arasında Arap, Yunan ve Ermeni harfleriyle basılmış farklı isimli Türkçe esere ait bibliyografik künyeyi içermektedir. Bağlantı: Hiperkitap Basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını, kullanıcıları ile buluşturmak amacıyla kurulan Hiperkitap veritabanı, araştırmacıların yararlanabileceği elektronik kütüphaneler arasında yer almaktadır. Bağlantı: 35

8 Mustafa ATİLA İSAM İlahiyat Makaleleri Veritabanı Bu veritabanı başta İlâhiyat fakültelerinde yayımlanan dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğlere yer vermektedir. Veritabanında bibliyografik künyelerin yanı sıra civarında makalenin PDF lerine de yer verilmiştir. Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmaları sırasında özellikle dinî ve tasavvufî konulu araştırmalar için yararlı olabilecek bir veritabanıdır. Bağlantı: Metin Bankası Projesi Metin Bankası Projesi, Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış her türlü eseri ve özellikle Eski Türk Edebiyatı metinlerini elektronik ortamda toplamayı amaçlayan ve Temmuz 2004 tarihinden itibaren Yahoogroup adı altında üyelik sistemiyle çalışan bir projedir. Sistemde yer alan metinlerin belli aşamalardan geçtikten sonra elektronik ortamda paylaşıldığı görülmektedir. Bağlantı: Mitos Sistemi Bu veritabanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi birçok üniversite tarafından da kullanılan bir veritabanıdır. Sistemde çeşitli dergi ve konferanslarda yayınlanan makaleler ile üniversitelerde hazırlanan tezler araştırmacılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bağlantı: Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı Osmanlı edebiyatı ile ilgili tamamlanmış çalışmalarla birlikte devam etmekte olan kitap, tez, makale, bildiri ve proje çalışmaları hakkında bilgi veren ve Klâsik Türk Edebiyatı sahası için temel başvuru kaynakları arasında yer alan önemli bir veritabanıdır. Bağlantı: Türkiye Makaleler Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası, 1995 ten günümüze kadar Milli Kütüphane de taranan süreli yayınlardaki den fazla makalenin künyelerine ulaşım olanağı sağlamaktadır. Bağlantı: Türkoloji Eserleri Bibliyografyası Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü üzerine yazılmış eserlerin künye bilgilerini bir araya getiren önemli veritabanlarından biridir. Bağlantı: ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, 2004 yılı itibariyle web üzerinden kullanıcıların erişimine açılmıştır. Şu an için arkeoloji, coğrafya, felsefe, sosyoloji, tarih ve turizm gibi alanlarda yayın yapan 169 dergiyi tarayan veritabanı, Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmaları sırasında bibliyografik ve tam metin bilgisi yönüyle araştırmacılar için temel kaynak konumundadır. Bağlantı: 36

9 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları ULAKBİM Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) Ulusal Toplu Katalog veritabanı, ülkemizdeki farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip resmi ve özel kurum ve kuruluş kütüphanelerinin tek bir ara yüzden taranmasına imkân tanımaktadır. Veritabanı, araştırmacılara eserlerin künye bilgilerini vermesi ve kütüphaneler arası kaynak paylaşımını sağlaması yönüyle önemlidir. Bağlantı: World Public Library Edebiyat eserleri, bibliyografyalar, sözlükler, ansiklopediler ve diğer bilgi kaynaklarını bir araya getiren World Public Library, dünyanın önde gelen e-kitap veritabanlarından biridir. Veritabanı üzerinden Osmanlıca eserlere ve basılı yayınlara ulaşmak da mümkündür. Bağlantı: WorldCat WorldCat arama motoru üzerinden kitap, video, makale ve dijital içerik tarzındaki pek çok materyale ulaşmak mümkündür. Veritabanı üzerinde yer alan özellikle Osmanlıca kaynak eserler Klâsik Türk Edebiyatı sahası için önemlidir. Bağlantı: https://www.worldcat.org/ Yordam Toplu Kataloğu YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programını kullanan kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlere ait katalog bilgilerinin tamamı Yordam Toplu Kataloğu veritabanında yer almaktadır. Bu veritabanı üzerinden birçok kütüphanede bulunan basılı, el yazması, elektronik, tıpkıbasım ve fotokopi tarzındaki eserler çok kolay bir şekilde taranabilmekte ve eserlerin kendisine ve künye bilgilerine ulaşılabilmektedir. Bağlantı: Diğer Bazı Veritabanları ve Sistemleri Türkiye de birçok üniversitenin açık erişim sistemi bulunmaktadır. Bu açık erişim sistemlerinin tümüne burada yer verilmemiş; Klâsik Türk Edebiyatı sahası için daha zengin kaynak ihtiva eden veritabanlarının isimleri ve bağlantı adresleri yazılmıştır. Bu veritabanları özellikle kendi üniversitelerinde yayınlanan çalışmaların tam metinlerini ya da künyelerini internet üzerinden paylaşması yönüyle önemlidir. Ankara Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Bağlantı: Atatürk Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Bibliyotek Document Search Engine Bağlantı: Çukurova Üniversitesi Sistemi Bağlantı: 37

10 Mustafa ATİLA 38 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kaynaklar Dizini Bağlantı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Gazi Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Goodreads Bağlantı: Google Akademik Bağlantı: Harvard Library Bağlantı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Kitap Taraması Veritabanı Bağlantı: JSTOR Veritabanı Bağlantı: Kitap Okuyoruz Bağlantı: Lund Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Süleyman Demirel Üniversitesi Veritabanı Bağlantı: Trakya Üniversitesi Sistemi Bağlantı: 2.2 ULAKBİM Tarafından Taranan ve Elektronik Ortamda Makale Erişimi Sağlayan Dergiler Türkiye de ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan pek çok dergi bulunmaktadır. Bu dergilerden bazıları tek bir konu alanını merkez alarak yayın yaparken özellikle üniversitelerin Sosyal Bilim Dergileri tarzındaki bazı dergiler; hukuk, insan kaynakları, ekonomi, sosyoloji, iletişim, işletme, coğrafya, psikoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi konu alanlarını kapsayacak şekilde yayımlanmaktadır. Burada, Klâsik Türk Edebiyatına yönelik makalelere yer veren ve Tübitak ULAKBİM tarafından taranan ulusal ve uluslararası dergilerin sıralaması yapılacak ve bazı dergiler hakkında daha detaylı bilgi verilecektir. Dergilerden bazıları tam metin olarak makalelere erişim imkânı sunarken bazıları da sadece makalelerin künye ve özet bilgilerine erişim izni vermektedir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırm aları Enstitüsü Dergisi Yılda en az iki defa yayınlanan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, makaleleri açık erişim sistemi ile okuyucuya sunan hakemli bir dergidir ten bu yana yayınlanan dergide Klâsik Türk Edebiyatı sahası

11 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları araştırmacılarının yararlanabileceği pek çok yayın bulunmaktadır. Bağlantı: Belleten Yılda üç sayı olarak yayınlanan ve dil, edebiyat ve tarih konulu makalelere yer veren uluslararası nitelik taşıyan bir dergidir. Belleten, doğrudan Klâsik Türk Edebiyatı sahasına yönelik olmasa da, dergide yayınlanan makaleler saha araştırmacıları için başvuru kaynakları arasında yer almaktadır. Bağlantı: Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Şubat/1996 yılından itibaren bilim-kültür dergisi olarak yayımlanmaya başlayan Bilig, uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim dönemleri olmak üzere yılda dört defa yayımlanan ve makalelerini web sayfası üzerinden kullanıma açan Bilig, edebiyat araştırmaları için önemli dergilerden biridir. Bağlantı: Erdem Dergisi Erdem, Atatürk Kültür Merkezi tarafından nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat, sanat, tarih gibi çeşitli konu alanlarında yayın yapan derginin arşiv bilgilerine ve yayınlanan makalelerin özetlerine Kültür Bakanlığı web sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. Bağlantı: Gazi Türkiyat Gazi Türkiyat, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ve uluslararası indekslere giren hakemli bir dergidir. Derginin internet sayfası üzerinden önceki yıllara dönük arşivlerini temin etmek mümkündür. Bağlantı: Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Doğu dil, edebiyat, sanat, tarih ve kültürü hakkında yazılan makaleleri içeren ve yılda iki defa yayınlanan uluslararası bir dergidir. Özellikle Fars ve Arap edebiyatları hakkında yazılan makaleleri bir araya getirmesi ve araştırmacıların hizmetine sunması bakımından önemlidir. Bağlantı: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türklük bilimi ile ilgili konularda bahar ve güz dönemleri olmak üzere yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Şu ana kadar 31 sayı çıkaran dergi, saha araştırmaları için kaynak değeri taşımaktadır. Bağlantı: Tasavvuf-İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanan dergi, ilmî ve tasavvufî konulu makalelerden oluşan ve bu makalelere basılı olarak veya internet üzerinden erişim olanağı sağlayan uluslararası nitelikte hakemli bir dergidir. Bağlantı: 39

12 Mustafa ATİLA TDV İslam Araştırmaları Dergisi İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 1997 de yayımlanmaya başlayan ve 2001 yılından itibaren yılda 2 defa yayımlanan İslam Araştırmaları Dergisi, başta İslâmî ilimler olmak üzere tarih, sosyoloji, felsefe ve edebiyat gibi alanlarda kaleme alınmış makaleleri ihtivâ etmektedir. Açık erişimle elde edilebilen bu makaleler, özellikle dînî, tasavvufî konularda çalışma yapan edebiyat araştırmacıları için faydalı olacaktır. Bağlantı:http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=64&cat_ id=4&chid=4 Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Turkish Studies, Türk dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü ile ilgili makalelere yer veren ve yılda dört defa elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, yayımlamış olduğu makaleler yönüyle Klâsik Türk Edebiyatı için zengin bir kaynak niteliğine taşımaktadır. Bağlantı: Türkbilig Türkbilig, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde dil, edebiyat ve kültür konularında yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin arşivine internet üzerinden erişmek mümkündür. Bağlantı: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR) TÜBAR, kültür, dil, edebiyat, siyasî tarih, bilim ve sanat tarihi, toplumbilim, felsefe gibi Türklük bilimi alanlarında yapılan çalışmaları yılda iki defa yayımlayan uluslararası nitelikli bir dergidir. Bağlantı: ULAKBİM Tarafından Taranan Tam Metin Erişimli Diğer Dergiler Aşağıda isimleri ve erişim bilgileri yer alan dergiler, ULAKBİM tarafından taranmakta olan ve diğer sosyal alanlarla birlikte Klâsik Türk Edebiyat konulu makalelere de yer veren dergilerdir. Edebiyat meseleleri üzerine daha az makale barındıran bazı sosyal alan dergilerinin isimleri ve bilgileri burada verilmemiştir. Dergi İsmi Konusu/Erişim İnternet Erişim Adresi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi aspx?id=57jqm25ndau94232aq101 (E.T ). 40

13 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Milli Folklor Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Halk Bilimi ve Kültürü ağırlıklı bir dergidir. Kültür, Tarih ve Edebiyat asp?fid=207&bolum=ed aspx?sayi=4 (E.T ). com/?sayfa=dergilist&bolum= Edebiyat&aranan=2 asp?dergi=turkkulturuinc 2.3. Elektronik Sözlükler Klâsik Türk Edebiyatı çalışmaları sırasında basılı materyaller içerisinde en fazla başvurulan kaynaklarından biri sözlüklerdir. Günümüzde sözlük sahasında yapılan çalışmalarda da bilişim teknolojisine ait ürünlere ve uygulamalara yer verildiği görülmektedir. Arapça-Osmanlıca-Farsça Sözlük, Geliştirilmiş Lügat gibi bazı sözlük programları ve kimi internet veritabanları saha araştırmacıları için yararlı olabilecek niteliklere sahiptir. Pek çok dilde kelime anlamlarını veren birçok sözlük veritabanı bulunmasına rağmen bunların tamamı Klâsik Türk Edebiyatı ile ilgili olmadığından burada sadece saha için önemli sayılabilecek bazı veritabanları ile sözlük programlarının temin edilebileceği adreslere yer verilmiştir. Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (London: Willams & Norgate (1863) Bağlantı: Arapça-Osmanlıca-Farsça Sözlük Programı Bağlantı: Farsça-Türkçe Sözlük Bağlantı: Genişletilmiş Lügat Programı Bağlantı: Glosbe Çok Dilli Online Sözlük (Farsça-Türkçe/Türkçe-Farsça/Arapça-Türkçe/Türkçe Arapça) Bağlantı: Mehmet Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü 41

14 Mustafa ATİLA 42 Bağlantı: Osmanlıca Lügat Programı Bağlantı: Osmanlıca Sözlük Bağlantı: Osmanlıca-Türkçe Sözlük Bağlantı: Osmanlıca-Türkçe Sözlük Bağlantı: Ötüken Osmanlıca Sözlük Bağlantı: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü Bağlantı: TDK Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü Bağlantı: TDK Büyük Türkçe Sözlük Bağlantı: TDK Güncel Türkçe Sözlük Bağlantı: TDK Tarama Sözlüğü Bağlantı: TDK Türk Lehçeleri Sözlüğü Bağlantı: Trunçgil Osmanlıca Türkçe Lügat Programı Bağlantı: Türkçe-Arapça Sözlük (GigaDict Online Sözlük Sitesi) Bağlantı: Türkçe-Farsça Çeviri Bağlantı: Türkçe-Farsça Sözlük (GigaDict Online Sözlük Sitesi) Bağlantı: Diğer Bazı Programlar Vezin, Şiir, Sözlük V eritabanı (Fatih Üniversitesi) Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Tübitak tarafından desteklenen Arûz Vezninin Bilgisayarla Çözümlenmesi isimli proje neticesinde oluşturulan veritabanı Klâsik Türk Edebiyatı sahası için önemli bir kaynaktır. Sitede vezin çözümlemesi yapan bir sistemin yanı sıra şiir ve sözlük veritabanları da bulunmaktadır.

15 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Bağlantı: (Ana Sayfa) Bağlantı: (Vezin Bulma Programı) Bağlantı: (Osmanlıca Sözlük) 2.4. Elektronik Tezler Türkiye de hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerinin Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veritabanına enstitüler vasıtasıyla aktarılıyor olması sebebiyle üniversitelerin kendi web sayfalarında hazırlamış oldukları ve sadece mevcut üniversitede hazırlanan tezleri içermekte olan veritabanlarına burada yer verilmemiştir. Aşağıda muhtelif üniversitelerde yapılan tez çalışmalarına yer veren veritabanları sıralanmıştır. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Veritabanı Bağlantı: İSAM İlahiyat Fakültelerinde Devam Eden Tezler yılları arasındaki tezleri kapsayan bu veritabanı Klâsik Türk Edebiyatına yönelik dinî ve tasavvufî çalışmalar hakkında bibliyografya bilgisi vermesi bakımından önemlidir. Bağlantı: Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezleri, 1987 yılı Haziran ayından itibaren toplanmaya başlanmış ve 2007 yılında başlatılan Elektronik Tez Arşiv Projesi ile Ulusal Tez Merkezi nde bulunan basılı tezler internet üzerinden tam metin olarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bağlantı: Elektronik Kitaplar Ebrary Sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik tıp, dil, edebiyat, eğitim, siyaset bilimleri, güzel sanatlar gibi konularda kaleme alınan ve civarında elektronik kitabı kapsayan bir veritabanıdır. Bağlantı: E-Kitap Arşivi Roman hikâye ve deneme tarzı kitapların yoğunlukta olduğu bu site üzerinden bazı akademik çalışmalara da ulaşmak mümkündür. Google Books Klâsik Türk Edebiyatı üzerine hazırlanan basılı kaynakların künye bilgilerini veren ve telif izni olan eserleri elektronik ortamda paylaşan bir veritabanıdır. Bağlantılar: Kültür Bakanlığı E-Kitap Kültür Bakanlığı, telif haklarını elinde bulundurduğu birçok bakanlık yayınını arkeoloji, edebiyat, felsefe, halk bilimi/halk kültürü, sanat ve tarih gibi başlıklar altında e-kitap olarak internet üzerinden okuyucuların hizmetine sunmaktadır. Dîvân, mesnevi ve tezkire tarzındaki eserleri bünyesinde barındıran bakanlık web 43

16 Mustafa ATİLA sitesi, Klâsik Türk Edebiyatı sahası için önemli bir kaynaktır. Bağlantı: Elektronik Yayınevleri İş Bankası Kültür Yayınları, Timaş Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, İnsan Yayınları ve benzeri bazı yayınevleri kimi akademik çalışmaları e-kitap olarak yayıma hazırlamakta ve bunları internet üzerinden satışa sunmaktadır. Ancak Kültür Bakanlığı nın hazırlamış olduğu e-kitap yayınları dışında Klâsik Türk Edebiyatına yönelik çok fazla elektronik kitabın hazırlandığını söylemek mümkün değildir. SONUÇ Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler ve gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmalarını da yakından ilgilendirmektedir. Saha araştırmacılarının bu teknolojileri yakından tanıması ve kullanım becerilerini geliştirmesi yapılan araştırmaların nitelik ve nicelik bakımından daha iyi bir hale gelmesini sağlayacak, aynı oranda zaman ve emek kayıplarını bir hayli azaltacaktır. Klâsik Türk Edebiyatı sahasını ilgilendiren makale, kitap, tez, proje ve bildiri tarzı yayınlar ile devam etmekte olan çalışma bilgilerinin yer aldığı bazı husûsî internet arşivleri bulunmasına rağmen çalışma alanlarının tümünü içinde barındıran merkezî nitelikteki bir bilgi sisteminin şimdiye kadar hazırlanmamış olması alanın önemli eksikliklerinden biridir. Bu noktada kitap, makale, tez gibi saha araştırmalarının geneline yer veren, devam etmekte olan çalışmaların künye bilgilerini kapsayan ve bu alana yeni giren araştırmacılara yol gösteren Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı tarzındaki veritabanlarının hazırlanması zorunlu gözükmektedir. Buna yönelik çalışmaların yapılması neticesinde literatür taramaları hızlanacak, yapılan araştırmaların takibi ve bilgiye erişilmesi daha da kolaylaşacak ve tek bir merkezde toplanan saha verileri böylece herkesin kullanımına açılabilecektir. Yazma eser kütüphanelerinde yer alan Klâsik Türk Edebiyatı yla ilgili metinlerin dijital ortama aktarılması çalışmaları son derece önemlidir. Bu eserlerin tamamı elektronik ortama aktarıldığında saha için büyük bir dijital eser kütüphanesi kurulmuş olacaktır. Yine bu eserlere makale, tez, kitap vb. yayınları içine alan merkezî bir veritabanından ulaşım sağlanması araştırmacılara ciddî kolaylıklar sağlayacaktır. Bu noktada İnternet Archive ve Hathi Trust gibi çevrimiçi bazı veritabanları ile Michigan Üniversitesi, Chicago Üniversitesi kütüphaneleri tarzındaki merkezlerin kurmuş olduğu dijital kütüphane sistemleri Osmanlıca eserler ile birlikte akademik nitelikteki yayınlara aynı anda ulaşım kolaylığı sağlaması yönüyle örnek teşkil etmektedirler. Elektronik bilgi kaynakları sunmuş olduğu imkanlar yönüyle son derece değerlidir. Ancak bu kaynakların kullanımı sırasında verilerin doğru olup olmadığına dikkat edilmeli, kullanılan bilgiler titiz bir şekilde ele alınmalıdır. Çalışma esnâsında bazı akademik kitaplarla birlikte özellikle roman ve deneme tarzı yayınları ihtiva eden birçok internet sitesi ile karşılaşılmıştır. Kitapların dijital ortama aktarılması sırasında telif haklarına dikkat edildiğinden emin olamadığımız kimi elektorik kaynaklar çalışmaya dâhil edilmemiştir. 44 KAYNAKÇA BAHŞİŞOĞLU, H. K. (2006), E-Kaynaklar Kullanımının Akademik Çalışmalara Sağladığı Kolaylıklar, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, s , Denizli: Pamukkale Üniversitesi Şubat 2006, YAZAR, İlyas, Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane Uygulamaları, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3, Summer 2007, s Reitz, J. M. Electronic Resources ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. Bağlantı: (E.T: )

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER * ÖZET

ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI DÜŞÜNCELER * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 351-366, ANKARA-TURKEY ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARINDA BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA DAİR BAZI

Detaylı

TÜRKİYE DE İNTERNET ÜZERİNDEN VERİ SAĞLAYAN ARŞİV KAYNAKLARI

TÜRKİYE DE İNTERNET ÜZERİNDEN VERİ SAĞLAYAN ARŞİV KAYNAKLARI TÜRKİYE DE İNTERNET ÜZERİNDEN VERİ SAĞLAYAN ARŞİV KAYNAKLARI İlker KEÇETEP Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksek Okulu Yabancı Diller ve Kültürler Bölümü Öğr. Gör. E-posta: kecetep@yahoo.com

Detaylı

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ. kutuphane.meliksah.edu.tr

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ. kutuphane.meliksah.edu.tr kutuphane.meliksah.edu.tr MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ Veritabanlarımız 31 Academic Search Complete Applied Science & Business 32 Applied Science & Technology Source Business Source Complete 33 Cambridge

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI

BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI BİLİMSEL BİLGİYE AÇIK ERİŞİM VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIK ARŞİVİ KURMA ÇALIŞMALARI Coşkun POLAT * GİRİŞ: BİLİMSEL İLETİŞİM SORUNU VE AÇIK ERİŞİMİN ORTAYA ÇIKIŞI Bilimsellik, disiplinlerin entelektüel altyapısının

Detaylı

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ) 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ

T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ T. C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 30.12.2014 KAVAKLI KAMPÜSÜ KIRKLARELİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER...5

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER VE KALİTEYİ YÜKSELTME T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA TÜRKİYE'DE YAYINLANAN AKADEMİK SÜRELİ YAYINLARDA NİTELİĞİ ETKİLEYEN NEDENLER

Detaylı

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları

Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin Kütüphane Hizmetleri ve Uygulamaları A t a t ü rk Ün i v e rs i t e s i Edebiyat Fakütesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences CiltVolume 9, SayıNumber 42, HaziranJune 2009, 83-103 Web Tabanlı Yüksek Öğretim Programları İçin

Detaylı

ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME Yard. Doç. Dr. Ayşe İNCEELLİ Yard. Doç. Dr. Özden CANDEMİR Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ekim 2004-Eskişehir BİR ONLİNE

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI (2012-2016) 11.01.2011 KAVAKLI KAMPUSU-KIRKLARELİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2

ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2 ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANESĐ SEYFETTĐN ÖZEGE NADĐR ESERLER DERMESĐ Coşkun Polat 1 Bünyamin Okuyucu 2 ÖZET Bir milletin kimliğini oluşturan ve yaşatan unsurların başında o milletin kültürünü, geleneğini,

Detaylı

Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey

Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey Türkiye de Hukuk Bilgisine Erişim* Accessing Legal Information Sources in Turkey Pervin DEDELER BEZİRCİ** Öz Günümüzde toplumsal gelişmeler ve küresel etkileşimler ile bilgi kaynaklarında teknolojinin

Detaylı

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi

TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Cahit Arf Bilgi Merkezi Faaliyet Raporu ( 1 Ocak 2000-31 Aralık 2000 ) www.ulakbim.gov.tr Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) 1996 yılında TÜBİTAK Başkanlığı na

Detaylı

Türkiye de Akademik Açık Erişim Dergi Yayıncılığı ve Çeviribilim Alanındaki Açık Erişim Dergiler

Türkiye de Akademik Açık Erişim Dergi Yayıncılığı ve Çeviribilim Alanındaki Açık Erişim Dergiler Diyalog 2014/1: 144-155 Türkiye de Akademik Açık Erişim Dergi Yayıncılığı ve Çeviribilim Alanındaki Açık Erişim Dergiler Erdinç Aslan, Mersin Öz Bu çalışmada Türkiye nin akademik açık erişim dergi yayıncılığında

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN 1 ÖNSÖZ İnsanlarla bilgi kaynakları arasında verimli bir ilişkiyi sağlamak amacıyla

Detaylı

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU

ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ (ULAKBİM) 2003 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM I ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2003 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM İN MİSYON, VİZYON VE BU BAĞLAMDA TEMEL GÖREVLERİ

Detaylı

internet ORTAMINDA islam HUKUKU SAHASINDA YAPILAN TÜRKÇE ÇALIŞMALAR ÜZERiNE BiR DENEME

internet ORTAMINDA islam HUKUKU SAHASINDA YAPILAN TÜRKÇE ÇALIŞMALAR ÜZERiNE BiR DENEME islam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 3, 2004, s.331-341 internet ORTAMINDA islam HUKUKU SAHASINDA YAPILAN TÜRKÇE ÇALIŞMALAR ÜZERiNE BiR DENEME ~ * Muhammed Hamidullah AGIRAKÇA An Essay on Turkish

Detaylı

PROJE NO: 02 G 064. PROJE YÖNETİCİSİ: Yaşar Tonta. YARDIMCI PROJE YÖNETİCİSİ: Mehmet Emin Küçük

PROJE NO: 02 G 064. PROJE YÖNETİCİSİ: Yaşar Tonta. YARDIMCI PROJE YÖNETİCİSİ: Mehmet Emin Küçük Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezlerinin Dijitalleştirilmesi ve Tam Metinlerinin Internet Aracılığıyla Erişime Açılması PROJE NO: 02 G 064 PROJE

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ HABER BÜLTENİ. Merhaba. Sayı 1, Şubat 2009. İçindekiler

MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ HABER BÜLTENİ. Merhaba. Sayı 1, Şubat 2009. İçindekiler Küüttüüpphhaannee vvee D ookküüm aannttaassyyoonn D aai irree Baa??kkaannl l?????? Sayı 1, Şubat 2009 MERSİN ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ HABER BÜLTENİ İçindekiler Merhaba...1 Kütüphanemizi tanıyalım..2

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 6 I.A. MİSYON VE VİZYON... 6 I.A.1.MİSYON... 6 I.A.2.VİZYON... 6 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ...

Detaylı

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme

Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir İnceleme DAÜ: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1 Aralık 2000 s. 15-55. Türkiye de Akademik Turizm Literatürünün Gelişim Süreci Üzerine Bir Yrd. Doç. Dr. Nazmi KOZAK Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Türkiye Cumhuriyeti nin temeli kültürdür. 2 Bakan Sunuş Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde,

Detaylı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayıma Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İZMİR - 2012 SUNUŞ.. 1 I OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 4 A- Bütçe Giderleri... 4 B- Bütçe Gelirleri... 12 C- Finansman.. 16

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2004-2005 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2006 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA -2-

Detaylı

TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2004 YILI FAALİYET RAPORU

TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2004 YILI FAALİYET RAPORU TÜBİTAK ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ 2004 YILI FAALİYET RAPORU ULAKBİM İN MİSYON, VİZYON VE BU BAĞLAMDA TEMEL GÖREVLERİ Misyon : Üniversiteler ve araştırma kurumlarının etkinliğini ve üretkenliğini

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2008-20 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU ISPARTA Şubat 2010 Derleme : Süleyman Demirel Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi Edinme Birimi ISPARTA Hüseyin

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL

INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL INTERNET ÜZERİNDEN TEZLERE TAM METİN ERİŞİM: TÜRK ÜNİVERSİTELERİ İÇİN KAVRAMSAL BİR MODEL Mehmet BOZ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin

BÜLENT AĞAOĞLU. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin TÜRKİYE'DE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE İLGİLİ KONULARI HAKKINDA YAYINLANMIŞ ESERLERE DAİR BİR BİBLİYOGRAFYA ARAŞTIRMASI BÜLENT AĞAOĞLU Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim - Öğretim

Detaylı