Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları"

Transkript

1 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Arş. Gör. Mustafa ATİLA Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖZET İletişimin yeni yöntemlerle giderek hızlanması ve gelişen teknoloji, her iş alanında ciddi yeniliklere ve değişikliklere yol açtığı gibi akademik çalışmalar sırasında da araştırmacılara büyük kolaylıklar sağlamıştır. Bilgi kaynaklarının basılı ortamdan elektronik ortama taşınması ile birlikte e-kütüphaneler, e-dergiler, e-tezler ve diğer veritabanları gibi oluşumlar yapılan araştırmalar sırasında temel başvuru alanları haline gelmiştir. Bu bildiride elektronik veri kaynaklarının Klâsik Türk Edebiyatı çalışmalarındaki katkıları üzerinde durulmuş, bu saha ile ilgili e-kaynakların listesi hazırlanarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, bilgi kaynakları, elektronik kaynaklar.

2 Mustafa ATİLA Giriş Günümüzde gelişen teknoloji, insan yaşamı üzerinde giderek egemenlik kurmakta; herkesin yaşamını belli bir ölçüde, doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. İletişimin yeni yöntemlerle giderek hızlanması ve internet teknolojisinin bu denli önemli bir konuma gelmesi, günlük yaşamdan bilimsel çalışmalara uzanan bir çerçevede internet ağını bilgiye ulaşmanın en etkili ve hızlı yollarından biri haline getirmiştir. Bilginin ortaya konulması ve transferi noktasında geliştirilen mekanizmalar sayesinde bilgi paylaşımı çok kolay bir hale gelmiş; zaman ve emek kayıpları en aza indirgenmiştir. Son dönemde basılı yayınların elde edilmesinde ortaya çıkan ekonomik yüklerin bir hayli fazlalaşması ve yayınlanan eser sayısının artması elektronik bilgi kaynaklarının önemini arttıran sebeplerden biridir. Bir bilgisayara bağlanan çevre birimleri kullanılarak, bir cd-rom sürücü veya uzaktan internet gibi bir ağa bağlanılarak, bilgisayar üzerinde işletilen ve okunan veri ve/veya bilgisayar program(ları)ndan ibaret materyal olduğu ve bu kategoriye, elektronik metinler, bibliyografik veritabanları, yazılım uygulamaları ve benzerleri 1 (Bahşişoğlu; 2006, 118) şeklinde tanımlanan e-kaynaklar; hazırlanışı, kullanımı, içeriği ve biçimi açısından farklı özelliklerde olabilmekte ve zaman zaman farklı terimlerle ifade edilebilmektedir. En yaygın e-kaynak türleri arasında; çevrimiçi veritabanları, elektronik sözlükler, elektronik ansiklopediler, elektronik tezler, elektronik dergiler, elektronik kitaplar, elektronik arşivler, elektronik yayınevleri ve elektronik kütüphaneler sayılabilir. 1. Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında E-Kaynak Kullanımı Dîvân Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Saray ve Enderûn Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı ve Osmanlı Edebiyatı gibi isimlerle adlandırılan Klâsik Türk Edebiyatı, İslam kültür ve medeniyeti ile Arap ve Fars Edebiyatlarının kuvvetli etkisi altında şekillenen ve XIII. yüzyıl sonlarından XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar varlığını altı asır boyunca sürdüren bir edebiyat geleneğidir. Muhtevası, muhayyilesi ve estetik mahiyeti bakımından oldukça zengin özelliklere sahip olan bu edebiyatın saklı kalmış tüm değerlerinin ortaya konulmasına ve daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesine yönelik yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu araştırmaların kaleme alınması sırasında genellikle ilk olarak literatür taraması ile incelenmesi planlanan konuda daha önceden yayınlanmış bilgi kaynakları tespit edilmekte, sonrasında bu kaynaklar temin edilmeye çalışılmaktadır. Özellikle bu alanda önemli bir yere sahip olan metin neşri çalışmaları sırasında bundan önceki yıllarda araştırmacılar ya kütüphanelere giderek yazma eserlerden yararlanabilmekte ya da mikrofilmler veya tıpkı çekimler vasıtasıyla eserlerin kopyasını temin edebilmekteydi. Bilişim teknolojisindeki gelişmeler sayesinde yazma eserler artık tam metin olarak sanal ortamda veritabanları üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca basılı yayınlara e-kaynaklar yoluyla ulaşılabilmesi, yapılan eser incelemeleri, literatür taramaları ve çalışmanın diğer safhalarında araştırmacıların işini kolaylaştıracak ve araştırmacılara bilgi kaynaklarından yararlanma sürecinde önemli zaman ve emek kazancı sağlayacaktır. Bu yönüyle Klâsik Türk Edebiyatı sahasında yapılacak olan akademik çalışmalarda e-kaynakların kullanımı önümüzdeki süreçte daha da önem kazanacaktır. Bu çalışmada Klâsik Türk Edebiyatı sahası için gerekli olduğunu düşündüğümüz elektronik kaynaklar başlıklar halinde incelenecek ve bünyesinde barındırdığı kaynakların zenginliğine bağlı olarak sahada birincil derecede öneme sahip bazı e-kaynak veritabanları hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. İçerisinde Klâsik Türk Edebiyatına yönelik kitap, dergi, makale, tez, yazma eser, çevrimiçi ansiklopedi, çevrimiçi sözlük, program vb. kaynakları bulunduran diğer ağların da isimleri ve ulaşım bağlantıları listeler halinde sıralanacaktır Reitz, J. M. Electronic resources ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. Bağlantı: odlis_e.aspx (ET )

3 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları 2. Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları 2.1. Veritabanları Osmanlı Türkçesi ile Yazılmış Eser ve Makalelerin Yer Aldığı Veritabanları Klâsik Türk Edebiyatı sahasında yapılan akademik çalışmalar içerisinde metin neşri incelemeleri son derece önemlidir. Kültürel varlığımızın en kıymetli ürünleri arasında yer alan yazma eserler elektronik Osmanlıca veritabanlarının hazırlanması ile internet ortamına taşınmaya başlamış, böylece araştırmacıların bu eserleri temini ve bu sahada yapılacak çalışmaları icrâsı bir hayli kolaylaşmıştır. Yazma eser veritabanlarının yanı sıra Osmanlıca matbu eserleri, süreli yayınları ve makaleleri ihtivâ eden birçok veritabanının bulunduğunu da görmekteyiz. Burada yazma ve matbû nitelikteki Osmanlıca metinlere yer veren elektronik kaynaklar incelenecek; Kültür Bakanlığı Yazmalar Veritabanı sisteminde yer alan kütüphanelerin müstakil veritabanlarına ayrıca değinilmeyecektir. Ankara Üniversitesi Yazma Eserler Kataloğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi, ciltten fazla yazma eser koleksiyonu ile Türkiye nin en büyük yazma eser kütüphanelerinden biridir. Kütüphanede 1998 yılından beri Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Elyazmalarını Künyeleme ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi adlı bir çalışma yürütülmekte ve 2008 yılı itibariyle eser katalogları çevrimiçi katalog formatında kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Bağlantı: Bayerische StaatsBibliothek Veritabanı (BSB) Bu veritabanı ansiklopediler, el yazmaları, tarihî referans kitapları ve koleksiyon eserlerinin yanı sıra telif hakları alınmış olan kitap ve dergileri internet ortamında kullanıma açmıştır. Osmanlıca eserlere bu veritabanı üzerinden ulaşım sağlamak mümkündür. Bağlantı: Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Yazma Eser Kataloğu Diyanet İşleri Başkanlık Merkezi nde yer alan kütüphanede adet el yazması eser mevcuttur. Burada bulunan el yazması ve nadir eserlerin kataloglama-sınıflama işlemleri tamamlanmış ve 2007 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bu eserlerin tamamı dijital ortama aktarılmıştır. Bu eserlerin künyelerine web üzerinden erişim sağlanmakta olup, eser görüntülerine ise Diyanet İşleri Başkanlık Merkezi nden erişilebilmektedir. Bağlantı: Google books Google Kitap Arama, telif haklarına bağlı olarak herhangi bir ödeme yapmadan taşbaskı Osmanlıca metinlerin kullanımına olanak tanımaktadır. Bağlantı: Hakkı Tarık Us Collection İstanbul da Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde bulunan ve Osmanlıca süreli yayınları ihtiva eden Hakkı Tarık Us Koleksiyonu, 2003 yılından itibaren Tokyo Üniversitesi Area Kültürlerarası Araştırma Merkezi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı nın ortaklaşa yürüttükleri bir proje ile dijital ortama taşınmıştır. Veritabanında internet ortamına aktarılmış 1366 adet süreli yayın bulunmaktadır. Sitede bulunan gazete ve dergilerde Klâsik Türk Edebiyatı sahasının son örnekleri arasında yer alabilecek çeşitli şiirlerin ve Klâsik edebiyatımıza yönelik bazı inceleme ve eleştiri yazılarının yer aldığı görülmektedir. Bağlantı: 31

4 Mustafa ATİLA 32 Hathi Trust Digital Library Google Book Search, The Internet Archive gibi çevrimiçi veritabanları ile California Üniversitesi, Virginia Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Chicago Üniversitesi vb. bazı ortaklık kurduğu üniversitelerin sistem, katalog ve koleksiyonlarından yararlanarak internet üzerinden veri paylaşımı yapan Hathi Trust, pek çok Osmanlıca yazma ve taşbaskı eser ile basımı yapılmış kitaplara ulaşım olanağı sağlayan dijital bir kütüphanedir. Siteye üye olarak Osmanlıca eserler ücretsiz bir şekilde temin edilebilmektedir. Bağlantı: Islamıc Manuscrıpts At Mıchıgan Michigan İslamî Elyazmaları ismiyle yayın yapan bu sitede Michigan Üniversitesi nin dijital ortama aktarmış olduğu İslamî elyazması eserler yer almaktadır. Veritabanında bulunan eserlerin Hathi Trust Dijital Kütüphanesi üzerinden üyelik yoluyla indirilmesine olanak tanınmış ve yazmaların orijinallerinin Michigan Üniversitesi Kütüphanesi arşivinde bulunduğu belirtilmiştir. Veritabanında yer alan eserler on dokuz başlık altında kategorilendirilmiştir. Özellikle Türkçe, Arapça, Farsça ve Abdulhamid Koleksiyonu başlıkları altında yer alan eski yazı eserler, Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmaları için kaynak niteliğine sahiptir. Veritabanının incelenmesi sırasında bazı eserlerin yanlış kataloglandığı da görülmüştür. Sitede bulunan eserler; raf numarası, eser başlığı, yazar ismi, yazım yeri, kitap ölçüleri, konu, dil, eser notları, başlangıcı, sonu, içindekiler kısmı, fiziksel ayrıntılar, düzen, süslemeler, müstensih, koleksiyon, referanslar, görüntüler vb. şekildeki otuz bir başlık altında detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. Bağlantı: Islamic Heritage Project / Harvard University Library İslamî Elyazmaları Projesi kapsamında Harvard Üniversitesi tarafından haritalar, müze koleksiyonları ve elyazması eserler dünya üzerindeki tüm internet kullanıcılarının serbestçe erişebileceği bir şekilde dijital ortamda kullanıma açılmıştır. Mısır, Suriye, Lübnan, Filistin, İran ve Türkiye gibi ülkelerde kaleme alınan; şiir, tasavvuf, edebiyat, tarih, hukuk, mantık, felsefe tarzındaki konuları işleyen ve Farsça, Osmanlıca, Urduca vb. dillerde yazılan nadir materyalleri çevrimiçi olarak yayınlayan veritabanında 280 den fazla elyazması eser, 275 basılı metin ve 50 civarında harita bulunmaktadır. Yazma eserler konularına göre şiir, edebiyat, retorik, hadîs, sûfîlik, Kur an, hukuk gibi başlıklar altında on sekiz kategoriye ayrılmıştır. Bağlantı: İnternet Archive 1996 yılında kurulan ve ücretsiz olarak paylaşım yapan İnternet Archive veritabanı; metin, ses, video ve yazılımların yanı sıra eser koleksiyonlarını da içermektedir. Bu veritabanı üzerinden Klâsik Türk Edebiyatı sahası araştırmalarında yararlanılabileceğimiz pek çok dîvân, mesnevi ve mecmûa tarzı esere ulaşmak mümkündür. Bağlantı: İSAM Osmanlıca Makaleler Veritabanı Osmanlıca dergilerde yer alan tarih, edebiyat ve İslâm ilimlerine dâir makalelerden oluşan bir veritabanıdır den fazla makalenin künyesi ile tam metinlerine bu veritabanı üzerinden ulaşmak mümkündür. Bağlantı: İSAM Osmanlıca Risaleler Veritabanı Tarih, edebiyat ve İslâmî ilimlerle ilgili Osmanlıca risâlelerden oluşan bir veritabanıdır. Bu veritabanı üzerinden civarında risâlenin tam metinlerine PDF olarak ulaşılabilmektedir.

5 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Bağlantı: Marmara Üniversitesi Dijital Nadir Eserler Koleksiyonu Marmara Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonu, 1883 yılında kurulan ve Marmara Üniversitesi nin temelini oluşturan Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi nden günümüze kadar gelen ve bağış yoluyla sağlanan eserlerden oluşmaktadır. Şu anda sistemde bulunan 1964 yazma eser, 6781 eski harfli basma eser, 581 Latin harfli nadir eser, 715 cilt süreli yayın ücretsiz olarak tüm araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Bağlantı: Milli Kütüphane Başkanlığı Süreli Yayınlar Bilgi Sistemi yılları arasında Milli Kütüphane Başkanlığı Süreli Yayınlar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunan Eski Harfli Türkçe Süreli Yayınların internet aracılığıyla elektronik ortama aktarılması çalışmaları tamamlanmış ve Eski Harfli Türkçe dergiler internet üzerinden araştırmacıların kullanımına sunulmuştur. Bu süreli yayınlardan yararlanmak isteyen araştırmacılar eserlerin temini için gerekli ücreti ödeyerek bu yayınlara sahip olabilmektedir. Bağlantı: Open Library 20 milyondan fazla kitabı kullanıcıların hizmetine ücretsiz olarak sunan bir veritabanıdır. Dîvân, tezkire, mecmûa tarzı Osmanlıca eserlere bu site üzerinden ulaşmak mümkündür. Bağlantı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Milli kütüphanede koleksiyonunda bulunan el yazması eser 2004 yılı itibariyle dijital ortama aktarılmaya başlamış ve Kültür Bakanlığı tarafından oluşturulan yazmalar sitesi üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bağlantı: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, kendisine bağlı kütüphanelerde bulunan el yazması eserlerin korunması ve araştırmacıların istifadesine daha kolay sunulması amacıyla, bu eserlerin dijital ortama aktarılması projesini başlatmış ve yazma eserler Bakanlık tarafından oluşturulan web sitesi üzerinden araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Şu ana kadar yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif kütüphanelerde mevcut bulunan civarındaki yazma eserin yaklaşık olarak i dijital ortama aktarılmıştır. Bu eserler belli bir ücret karşılığında temin edilebilmektedir. Bağlantı: https://www.yazmalar.gov.tr/tarama.php The Online Books Page Osmanlıca eserlere Hathi Trust veritabanı üzerinden ulaşım olanağı sağlayan ve indeks niteliği taşıyan bir web sitesidir. Bağlantı: Türk Dil Kurumu El Yazması Eserleri Kitaplığı Veritabanı Türk Dil Kurumu Kütüphanesindeki yazma eserler 12 Temmuz 2011 tarihinden itibaren sanal ortamda araştırmacıların hizmetine sunulmaya başlamıştır. Veritabanında yer alan eserlere üyelik hesabı üzerinden kontör yüklenerek ulaşılabilir. 33

6 Mustafa ATİLA 34 Bağlantı: Osmanlıca Kaynaklara Erişim Sağlayan Diğer Bazı Veritabanları ACLS Humanities E-Book (Ücretli) Bağlantı: Afganistan Dijital Kütüphanesi Bağlantı: Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Elyazması Eserleri Bağlantı: Chicago Üniversitesi Kütüphanesi Bağlantı: Gateway Bayern Veritabanı Bağlantı: İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Bağlantı:http://kutuphane.istanbul.edu.tr/?page_id=6083 MLibrary Bağlantı: The European Library Bağlantı: The Universal Digital Library Bağlantı: World Digital Library Bağlantı: Kitap, Dergi ve Makalelerin Tam Metninin Yada Künyelerinin Yer Aldığı Veritabanları Klâsik Türk Edebiyatı sahasına yönelik olarak kaleme alınan bildiri, makale, kitap ve inceleme tarzı yayınların takibi ve temini husûsunda veritabanları son derece önemlidir. Aşağıda saha çalışmaları sırasında kaynak değeri taşıyan veritabanlarının bilgilerine yer verilmiştir. Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (Asos İndex) ASOS Index, sosyal bilimler alanında basılı ve elektronik ortamda düzenli olarak yayın yapan hakemli dergileri tarayan bir veritabanıdır. Bağlantı: Ankara Üniversitesi Dergiler Veritabanı Ankara Üniversitesi bünyesinde çıkan 45 dergiyi tarayan ve bu dergilerde yayınlanan makaleleri internet ortamında kullanıma açan bir dergi veritabanıdır. Bağlantı:

7 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Araştirmax Bilimsel Yayın İndeksi Arastirmax, ulusal ve uluslararası nitelikteki dergileri tarayan ve bu yayınları tam metin olarak araştırmacıların hizmetine sunan veritabanlarından biridir. Bağlantı: Belgeler.com Elektronik kitap, tez ve makale tarzındaki yayınları ihtivâ eden bir internet veritabanıdır. Bağlantı: Bielefeld Academic Searc Engine (Base) Bielefeld Üniversitesi tarafından yönetilen Base arama motoru, akademik erişime açık web kaynaklarını tarayan ve bunları kullanıcılara sunan önemli veritabanlarından biridir. Osmanlıca metin, tez ve makale tarzı çalışmalara erişim imkânı tanıyan veritabanı, araştırmacılar için kaynak niteliği taşımaktadır. Bağlantı: Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası, Milli Kütüphane Başkanlığı tarafından yapılan bir araştırma ile hazırlanmış olup; Türkiye de yılları arasında yayınlanan 4,398 süreli yayında yer alan 566,000 den fazla makalenin bibliyografik künyelerini araştırmacılara sunmaktadır. Makalelerin içerikleri ve dergilerin nerede bulunduğu bilgisine kayıtlarda yer verilmemiştir. Bağlantı: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi veritabanı; Türk dili, edebiyatı, tarihi ve sanatı ile dilbilim, halkbilim gibi konularda yazılan den fazla makale ve bildiriyi araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Bağlantı: Directory of Open Access Journals (Doaj) Türkiye de yayınlanan bazı dergileri tarayarak açık erişim yoluyla araştırmacıların hizmetine sunan bir veritabanıdır. Bağlantı: EBSCOhost (ebook Academic Subscription Collection) EBSCOhost, tıp, psikoloji, edebiyat, hukuk, tarım gibi farklı disiplinlerde yayımlanmış binlerce akademik esere internet üzerinden ulaşım imkânı tanıyan dünyanın en kapsamlı bilgi veritabanlarından biridir. Bağlantı: Eski Harfli Türkçe Basma Eserler Bibliyografyası Eski Harfli Basma Türkçe Eserler Bibliyografyası, yılları arasında Arap, Yunan ve Ermeni harfleriyle basılmış farklı isimli Türkçe esere ait bibliyografik künyeyi içermektedir. Bağlantı: Hiperkitap Basılı ve elektronik ortamda bulunan bilgi kaynaklarını, kullanıcıları ile buluşturmak amacıyla kurulan Hiperkitap veritabanı, araştırmacıların yararlanabileceği elektronik kütüphaneler arasında yer almaktadır. Bağlantı: 35

8 Mustafa ATİLA İSAM İlahiyat Makaleleri Veritabanı Bu veritabanı başta İlâhiyat fakültelerinde yayımlanan dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan makaleler ile sempozyum ve kongrelerde sunulan tebliğlere yer vermektedir. Veritabanında bibliyografik künyelerin yanı sıra civarında makalenin PDF lerine de yer verilmiştir. Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmaları sırasında özellikle dinî ve tasavvufî konulu araştırmalar için yararlı olabilecek bir veritabanıdır. Bağlantı: Metin Bankası Projesi Metin Bankası Projesi, Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış her türlü eseri ve özellikle Eski Türk Edebiyatı metinlerini elektronik ortamda toplamayı amaçlayan ve Temmuz 2004 tarihinden itibaren Yahoogroup adı altında üyelik sistemiyle çalışan bir projedir. Sistemde yer alan metinlerin belli aşamalardan geçtikten sonra elektronik ortamda paylaşıldığı görülmektedir. Bağlantı: Mitos Sistemi Bu veritabanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi birçok üniversite tarafından da kullanılan bir veritabanıdır. Sistemde çeşitli dergi ve konferanslarda yayınlanan makaleler ile üniversitelerde hazırlanan tezler araştırmacılara ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bağlantı: Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı Osmanlı edebiyatı ile ilgili tamamlanmış çalışmalarla birlikte devam etmekte olan kitap, tez, makale, bildiri ve proje çalışmaları hakkında bilgi veren ve Klâsik Türk Edebiyatı sahası için temel başvuru kaynakları arasında yer alan önemli bir veritabanıdır. Bağlantı: Türkiye Makaleler Bibliyografyası Türkiye Makaleler Bibliyografyası, 1995 ten günümüze kadar Milli Kütüphane de taranan süreli yayınlardaki den fazla makalenin künyelerine ulaşım olanağı sağlamaktadır. Bağlantı: Türkoloji Eserleri Bibliyografyası Türk dili, edebiyatı, tarihi ve kültürü üzerine yazılmış eserlerin künye bilgilerini bir araya getiren önemli veritabanlarından biridir. Bağlantı: ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, 2004 yılı itibariyle web üzerinden kullanıcıların erişimine açılmıştır. Şu an için arkeoloji, coğrafya, felsefe, sosyoloji, tarih ve turizm gibi alanlarda yayın yapan 169 dergiyi tarayan veritabanı, Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmaları sırasında bibliyografik ve tam metin bilgisi yönüyle araştırmacılar için temel kaynak konumundadır. Bağlantı: 36

9 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları ULAKBİM Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) Ulusal Toplu Katalog veritabanı, ülkemizdeki farklı kataloglara ve otomasyon sistemlerine sahip resmi ve özel kurum ve kuruluş kütüphanelerinin tek bir ara yüzden taranmasına imkân tanımaktadır. Veritabanı, araştırmacılara eserlerin künye bilgilerini vermesi ve kütüphaneler arası kaynak paylaşımını sağlaması yönüyle önemlidir. Bağlantı: World Public Library Edebiyat eserleri, bibliyografyalar, sözlükler, ansiklopediler ve diğer bilgi kaynaklarını bir araya getiren World Public Library, dünyanın önde gelen e-kitap veritabanlarından biridir. Veritabanı üzerinden Osmanlıca eserlere ve basılı yayınlara ulaşmak da mümkündür. Bağlantı: WorldCat WorldCat arama motoru üzerinden kitap, video, makale ve dijital içerik tarzındaki pek çok materyale ulaşmak mümkündür. Veritabanı üzerinde yer alan özellikle Osmanlıca kaynak eserler Klâsik Türk Edebiyatı sahası için önemlidir. Bağlantı: https://www.worldcat.org/ Yordam Toplu Kataloğu YORDAM Kütüphane Bilgi Belge Otomasyon Programını kullanan kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlere ait katalog bilgilerinin tamamı Yordam Toplu Kataloğu veritabanında yer almaktadır. Bu veritabanı üzerinden birçok kütüphanede bulunan basılı, el yazması, elektronik, tıpkıbasım ve fotokopi tarzındaki eserler çok kolay bir şekilde taranabilmekte ve eserlerin kendisine ve künye bilgilerine ulaşılabilmektedir. Bağlantı: Diğer Bazı Veritabanları ve Sistemleri Türkiye de birçok üniversitenin açık erişim sistemi bulunmaktadır. Bu açık erişim sistemlerinin tümüne burada yer verilmemiş; Klâsik Türk Edebiyatı sahası için daha zengin kaynak ihtiva eden veritabanlarının isimleri ve bağlantı adresleri yazılmıştır. Bu veritabanları özellikle kendi üniversitelerinde yayınlanan çalışmaların tam metinlerini ya da künyelerini internet üzerinden paylaşması yönüyle önemlidir. Ankara Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Bağlantı: Atatürk Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Bibliyotek Document Search Engine Bağlantı: Çukurova Üniversitesi Sistemi Bağlantı: 37

10 Mustafa ATİLA 38 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kaynaklar Dizini Bağlantı: Dokuz Eylül Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Gazi Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Goodreads Bağlantı: Google Akademik Bağlantı: Harvard Library Bağlantı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Kitap Taraması Veritabanı Bağlantı: JSTOR Veritabanı Bağlantı: Kitap Okuyoruz Bağlantı: Lund Üniversitesi Sistemi Bağlantı: Süleyman Demirel Üniversitesi Veritabanı Bağlantı: Trakya Üniversitesi Sistemi Bağlantı: 2.2 ULAKBİM Tarafından Taranan ve Elektronik Ortamda Makale Erişimi Sağlayan Dergiler Türkiye de ulusal ve uluslararası düzeyde yayın yapan pek çok dergi bulunmaktadır. Bu dergilerden bazıları tek bir konu alanını merkez alarak yayın yaparken özellikle üniversitelerin Sosyal Bilim Dergileri tarzındaki bazı dergiler; hukuk, insan kaynakları, ekonomi, sosyoloji, iletişim, işletme, coğrafya, psikoloji, uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi konu alanlarını kapsayacak şekilde yayımlanmaktadır. Burada, Klâsik Türk Edebiyatına yönelik makalelere yer veren ve Tübitak ULAKBİM tarafından taranan ulusal ve uluslararası dergilerin sıralaması yapılacak ve bazı dergiler hakkında daha detaylı bilgi verilecektir. Dergilerden bazıları tam metin olarak makalelere erişim imkânı sunarken bazıları da sadece makalelerin künye ve özet bilgilerine erişim izni vermektedir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırm aları Enstitüsü Dergisi Yılda en az iki defa yayınlanan Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, makaleleri açık erişim sistemi ile okuyucuya sunan hakemli bir dergidir ten bu yana yayınlanan dergide Klâsik Türk Edebiyatı sahası

11 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları araştırmacılarının yararlanabileceği pek çok yayın bulunmaktadır. Bağlantı: Belleten Yılda üç sayı olarak yayınlanan ve dil, edebiyat ve tarih konulu makalelere yer veren uluslararası nitelik taşıyan bir dergidir. Belleten, doğrudan Klâsik Türk Edebiyatı sahasına yönelik olmasa da, dergide yayınlanan makaleler saha araştırmacıları için başvuru kaynakları arasında yer almaktadır. Bağlantı: Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Şubat/1996 yılından itibaren bilim-kültür dergisi olarak yayımlanmaya başlayan Bilig, uluslararası standartlarda, hakemli bir dergidir. Kış/Ocak, Bahar/Nisan, Yaz/Temmuz ve Güz/Ekim dönemleri olmak üzere yılda dört defa yayımlanan ve makalelerini web sayfası üzerinden kullanıma açan Bilig, edebiyat araştırmaları için önemli dergilerden biridir. Bağlantı: Erdem Dergisi Erdem, Atatürk Kültür Merkezi tarafından nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere yılda üç defa yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Edebiyat, sanat, tarih gibi çeşitli konu alanlarında yayın yapan derginin arşiv bilgilerine ve yayınlanan makalelerin özetlerine Kültür Bakanlığı web sitesi üzerinden ulaşmak mümkündür. Bağlantı: Gazi Türkiyat Gazi Türkiyat, Gazi Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ve uluslararası indekslere giren hakemli bir dergidir. Derginin internet sayfası üzerinden önceki yıllara dönük arşivlerini temin etmek mümkündür. Bağlantı: Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Doğu dil, edebiyat, sanat, tarih ve kültürü hakkında yazılan makaleleri içeren ve yılda iki defa yayınlanan uluslararası bir dergidir. Özellikle Fars ve Arap edebiyatları hakkında yazılan makaleleri bir araya getirmesi ve araştırmacıların hizmetine sunması bakımından önemlidir. Bağlantı: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Türklük bilimi ile ilgili konularda bahar ve güz dönemleri olmak üzere yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Şu ana kadar 31 sayı çıkaran dergi, saha araştırmaları için kaynak değeri taşımaktadır. Bağlantı: Tasavvuf-İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi Temmuz ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa yayımlanan dergi, ilmî ve tasavvufî konulu makalelerden oluşan ve bu makalelere basılı olarak veya internet üzerinden erişim olanağı sağlayan uluslararası nitelikte hakemli bir dergidir. Bağlantı: 39

12 Mustafa ATİLA TDV İslam Araştırmaları Dergisi İslam Araştırmaları Merkezi tarafından 1997 de yayımlanmaya başlayan ve 2001 yılından itibaren yılda 2 defa yayımlanan İslam Araştırmaları Dergisi, başta İslâmî ilimler olmak üzere tarih, sosyoloji, felsefe ve edebiyat gibi alanlarda kaleme alınmış makaleleri ihtivâ etmektedir. Açık erişimle elde edilebilen bu makaleler, özellikle dînî, tasavvufî konularda çalışma yapan edebiyat araştırmacıları için faydalı olacaktır. Bağlantı:http://www.isam.org.tr/index.cfm?fuseaction=objects2.detail_content&cid=64&cat_ id=4&chid=4 Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları Turkish Studies, Türk dili, tarihi, edebiyatı ve kültürü ile ilgili makalelere yer veren ve yılda dört defa elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, yayımlamış olduğu makaleler yönüyle Klâsik Türk Edebiyatı için zengin bir kaynak niteliğine taşımaktadır. Bağlantı: Türkbilig Türkbilig, Hacettepe Üniversitesi bünyesinde dil, edebiyat ve kültür konularında yılda iki defa yayınlanan hakemli bir dergidir. Derginin arşivine internet üzerinden erişmek mümkündür. Bağlantı: Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR) TÜBAR, kültür, dil, edebiyat, siyasî tarih, bilim ve sanat tarihi, toplumbilim, felsefe gibi Türklük bilimi alanlarında yapılan çalışmaları yılda iki defa yayımlayan uluslararası nitelikli bir dergidir. Bağlantı: ULAKBİM Tarafından Taranan Tam Metin Erişimli Diğer Dergiler Aşağıda isimleri ve erişim bilgileri yer alan dergiler, ULAKBİM tarafından taranmakta olan ve diğer sosyal alanlarla birlikte Klâsik Türk Edebiyat konulu makalelere de yer veren dergilerdir. Edebiyat meseleleri üzerine daha az makale barındıran bazı sosyal alan dergilerinin isimleri ve bilgileri burada verilmemiştir. Dergi İsmi Konusu/Erişim İnternet Erişim Adresi Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Bilimler Dergisi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi aspx?id=57jqm25ndau94232aq101 (E.T ). 40

13 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi Milli Folklor Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi Halk Bilimi ve Kültürü ağırlıklı bir dergidir. Kültür, Tarih ve Edebiyat asp?fid=207&bolum=ed aspx?sayi=4 (E.T ). com/?sayfa=dergilist&bolum= Edebiyat&aranan=2 asp?dergi=turkkulturuinc 2.3. Elektronik Sözlükler Klâsik Türk Edebiyatı çalışmaları sırasında basılı materyaller içerisinde en fazla başvurulan kaynaklarından biri sözlüklerdir. Günümüzde sözlük sahasında yapılan çalışmalarda da bilişim teknolojisine ait ürünlere ve uygulamalara yer verildiği görülmektedir. Arapça-Osmanlıca-Farsça Sözlük, Geliştirilmiş Lügat gibi bazı sözlük programları ve kimi internet veritabanları saha araştırmacıları için yararlı olabilecek niteliklere sahiptir. Pek çok dilde kelime anlamlarını veren birçok sözlük veritabanı bulunmasına rağmen bunların tamamı Klâsik Türk Edebiyatı ile ilgili olmadığından burada sadece saha için önemli sayılabilecek bazı veritabanları ile sözlük programlarının temin edilebileceği adreslere yer verilmiştir. Arabic-English Lexicon by Edward William Lane (London: Willams & Norgate (1863) Bağlantı: Arapça-Osmanlıca-Farsça Sözlük Programı Bağlantı: Farsça-Türkçe Sözlük Bağlantı: Genişletilmiş Lügat Programı Bağlantı: Glosbe Çok Dilli Online Sözlük (Farsça-Türkçe/Türkçe-Farsça/Arapça-Türkçe/Türkçe Arapça) Bağlantı: Mehmet Kanar Osmanlı Türkçesi Sözlüğü 41

14 Mustafa ATİLA 42 Bağlantı: Osmanlıca Lügat Programı Bağlantı: Osmanlıca Sözlük Bağlantı: Osmanlıca-Türkçe Sözlük Bağlantı: Osmanlıca-Türkçe Sözlük Bağlantı: Ötüken Osmanlıca Sözlük Bağlantı: TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü Bağlantı: TDK Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü Bağlantı: TDK Büyük Türkçe Sözlük Bağlantı: TDK Güncel Türkçe Sözlük Bağlantı: TDK Tarama Sözlüğü Bağlantı: TDK Türk Lehçeleri Sözlüğü Bağlantı: Trunçgil Osmanlıca Türkçe Lügat Programı Bağlantı: Türkçe-Arapça Sözlük (GigaDict Online Sözlük Sitesi) Bağlantı: Türkçe-Farsça Çeviri Bağlantı: Türkçe-Farsça Sözlük (GigaDict Online Sözlük Sitesi) Bağlantı: Diğer Bazı Programlar Vezin, Şiir, Sözlük V eritabanı (Fatih Üniversitesi) Fatih Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri tarafından ortaklaşa hazırlanan ve Tübitak tarafından desteklenen Arûz Vezninin Bilgisayarla Çözümlenmesi isimli proje neticesinde oluşturulan veritabanı Klâsik Türk Edebiyatı sahası için önemli bir kaynaktır. Sitede vezin çözümlemesi yapan bir sistemin yanı sıra şiir ve sözlük veritabanları da bulunmaktadır.

15 Klâsik Türk Edebiyatı Sahasının E-Kaynakları Bağlantı: (Ana Sayfa) Bağlantı: (Vezin Bulma Programı) Bağlantı: (Osmanlıca Sözlük) 2.4. Elektronik Tezler Türkiye de hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezlerinin Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veritabanına enstitüler vasıtasıyla aktarılıyor olması sebebiyle üniversitelerin kendi web sayfalarında hazırlamış oldukları ve sadece mevcut üniversitede hazırlanan tezleri içermekte olan veritabanlarına burada yer verilmemiştir. Aşağıda muhtelif üniversitelerde yapılan tez çalışmalarına yer veren veritabanları sıralanmıştır. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Veritabanı Bağlantı: İSAM İlahiyat Fakültelerinde Devam Eden Tezler yılları arasındaki tezleri kapsayan bu veritabanı Klâsik Türk Edebiyatına yönelik dinî ve tasavvufî çalışmalar hakkında bibliyografya bilgisi vermesi bakımından önemlidir. Bağlantı: Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Üniversiteler ile eğitim ve araştırma hastanelerinde hazırlanan yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlilik tezleri, 1987 yılı Haziran ayından itibaren toplanmaya başlanmış ve 2007 yılında başlatılan Elektronik Tez Arşiv Projesi ile Ulusal Tez Merkezi nde bulunan basılı tezler internet üzerinden tam metin olarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bağlantı: Elektronik Kitaplar Ebrary Sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik tıp, dil, edebiyat, eğitim, siyaset bilimleri, güzel sanatlar gibi konularda kaleme alınan ve civarında elektronik kitabı kapsayan bir veritabanıdır. Bağlantı: E-Kitap Arşivi Roman hikâye ve deneme tarzı kitapların yoğunlukta olduğu bu site üzerinden bazı akademik çalışmalara da ulaşmak mümkündür. Google Books Klâsik Türk Edebiyatı üzerine hazırlanan basılı kaynakların künye bilgilerini veren ve telif izni olan eserleri elektronik ortamda paylaşan bir veritabanıdır. Bağlantılar: Kültür Bakanlığı E-Kitap Kültür Bakanlığı, telif haklarını elinde bulundurduğu birçok bakanlık yayınını arkeoloji, edebiyat, felsefe, halk bilimi/halk kültürü, sanat ve tarih gibi başlıklar altında e-kitap olarak internet üzerinden okuyucuların hizmetine sunmaktadır. Dîvân, mesnevi ve tezkire tarzındaki eserleri bünyesinde barındıran bakanlık web 43

16 Mustafa ATİLA sitesi, Klâsik Türk Edebiyatı sahası için önemli bir kaynaktır. Bağlantı: Elektronik Yayınevleri İş Bankası Kültür Yayınları, Timaş Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, İnsan Yayınları ve benzeri bazı yayınevleri kimi akademik çalışmaları e-kitap olarak yayıma hazırlamakta ve bunları internet üzerinden satışa sunmaktadır. Ancak Kültür Bakanlığı nın hazırlamış olduğu e-kitap yayınları dışında Klâsik Türk Edebiyatına yönelik çok fazla elektronik kitabın hazırlandığını söylemek mümkün değildir. SONUÇ Bilişim teknolojilerinde ortaya çıkan yenilikler ve gelişmeler diğer alanlarda olduğu gibi Klâsik Türk Edebiyatı sahası çalışmalarını da yakından ilgilendirmektedir. Saha araştırmacılarının bu teknolojileri yakından tanıması ve kullanım becerilerini geliştirmesi yapılan araştırmaların nitelik ve nicelik bakımından daha iyi bir hale gelmesini sağlayacak, aynı oranda zaman ve emek kayıplarını bir hayli azaltacaktır. Klâsik Türk Edebiyatı sahasını ilgilendiren makale, kitap, tez, proje ve bildiri tarzı yayınlar ile devam etmekte olan çalışma bilgilerinin yer aldığı bazı husûsî internet arşivleri bulunmasına rağmen çalışma alanlarının tümünü içinde barındıran merkezî nitelikteki bir bilgi sisteminin şimdiye kadar hazırlanmamış olması alanın önemli eksikliklerinden biridir. Bu noktada kitap, makale, tez gibi saha araştırmalarının geneline yer veren, devam etmekte olan çalışmaların künye bilgilerini kapsayan ve bu alana yeni giren araştırmacılara yol gösteren Osmanlı Edebiyatı Çalışmaları Bibliyografyası Veritabanı tarzındaki veritabanlarının hazırlanması zorunlu gözükmektedir. Buna yönelik çalışmaların yapılması neticesinde literatür taramaları hızlanacak, yapılan araştırmaların takibi ve bilgiye erişilmesi daha da kolaylaşacak ve tek bir merkezde toplanan saha verileri böylece herkesin kullanımına açılabilecektir. Yazma eser kütüphanelerinde yer alan Klâsik Türk Edebiyatı yla ilgili metinlerin dijital ortama aktarılması çalışmaları son derece önemlidir. Bu eserlerin tamamı elektronik ortama aktarıldığında saha için büyük bir dijital eser kütüphanesi kurulmuş olacaktır. Yine bu eserlere makale, tez, kitap vb. yayınları içine alan merkezî bir veritabanından ulaşım sağlanması araştırmacılara ciddî kolaylıklar sağlayacaktır. Bu noktada İnternet Archive ve Hathi Trust gibi çevrimiçi bazı veritabanları ile Michigan Üniversitesi, Chicago Üniversitesi kütüphaneleri tarzındaki merkezlerin kurmuş olduğu dijital kütüphane sistemleri Osmanlıca eserler ile birlikte akademik nitelikteki yayınlara aynı anda ulaşım kolaylığı sağlaması yönüyle örnek teşkil etmektedirler. Elektronik bilgi kaynakları sunmuş olduğu imkanlar yönüyle son derece değerlidir. Ancak bu kaynakların kullanımı sırasında verilerin doğru olup olmadığına dikkat edilmeli, kullanılan bilgiler titiz bir şekilde ele alınmalıdır. Çalışma esnâsında bazı akademik kitaplarla birlikte özellikle roman ve deneme tarzı yayınları ihtiva eden birçok internet sitesi ile karşılaşılmıştır. Kitapların dijital ortama aktarılması sırasında telif haklarına dikkat edildiğinden emin olamadığımız kimi elektorik kaynaklar çalışmaya dâhil edilmemiştir. 44 KAYNAKÇA BAHŞİŞOĞLU, H. K. (2006), E-Kaynaklar Kullanımının Akademik Çalışmalara Sağladığı Kolaylıklar, Bilgi Teknolojileri Kongresi IV Akademik Bilişim 2006, s , Denizli: Pamukkale Üniversitesi Şubat 2006, YAZAR, İlyas, Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane Uygulamaları, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, Volume 2/3, Summer 2007, s Reitz, J. M. Electronic Resources ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. Bağlantı: (E.T: )

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd. Doç. Dr. Coşkun POLAT PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi İçin Kaynak Türleri Bilimsel Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Alternatif Bilgi Erişim Kaynakları

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 13 Mayıs 2011, Erzurum 2 PLAN Araştırma Süreci Bilimsel Bilgi Kaynakları

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları

Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları LOGO SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Add your company slogan Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Modern Kütüphanecilik Uygulamaları BUGÜN Bilginin hızla üretildiği ve aynı hızla teknolojik buluşlara/icatlara

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2007 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ

Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Haber Bülteni VERİTABANLARI ODTÜ KÜTÜPHANESİ Bu Sayıda Aralık 2004 Ocak Mart 200 Veritabanları 1 Veritabanları 2 Blackwell - Synergy Full Collection Veritabanı 2003 yılında abone olunan Blackwell Synergy

Detaylı

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu

Springer E-book Collection http://www.springerlink.com/home/main.mpx. Springer E-book Collection Kullanım Kılavuzu E-Bülten Bilgi Merkezi E-Bülten in bu sayısında Bilgi Merkezi mizin abone olduğu Springer Ebook Collection ve Ebrary Academic Complete elektronik kitap veritabanları tanıtılmaktadır. Aralık 2007 Sayı:

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2008 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksiniminden biri de, içinde bilgi barındıran her türlü materyalin bulunduğu,

Detaylı

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ

SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ IX.ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi 27-30 Eylül 2000 ERZURUM SANAL EĞİTİM BİLİMLERİ KÜTÜPHANESİ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN Konunun önemi Araştırmalarda

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM

BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM 1 BİLİMSEL BİLGİYE ERİŞİM Arş. Gör. Kasım BİNİCİ kbinici@atauni.edu.tr A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Bilim, Etik ve Eğitim Dersi, 17 Şubat 2012, Erzurum 2 BaŞLaRKeN Bilginin yönetimi zor bir iştir. Bu zoru

Detaylı

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ

ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANE HİZMETLERİ Üniversitemiz, öğrenim ve öğretimin sürekliliğini sağlamak amacıyla, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, akademik program ve bilimsel araştırmaları destekleyen, kullanıcılarının

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT

Bilimsel Bilgiye Erişim. Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Bilimsel Bilgiye Erişim Yrd.Doç.Dr. Coşkun POLAT Plan Bilgi Kaynakları ve Türleri Bilgi Gereksinimin Belirlenmesi ve İfade Edilmesi, Bilginin Bulunması ve Elde Edilmesi Kütüphane Kullanımı Kitaplar Makaleler

Detaylı

MKÜ nün Bilgi Hazinesi

MKÜ nün Bilgi Hazinesi MKÜ nün Bilgi Hazinesi Büyük ve Donanımlı Bir Üniversit e Küt üphanesiyle Hiz met iniz de Mustafa Kemal Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir

İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir İyi Girişimler ve Uygulamalar II. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 21-22 Ekim 2013, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, İzmir Yrd.Doç.Dr. Güssün GÜNEŞ, Marmara Üniversitesi gussun.gunes@marmara.edu.tr

Detaylı

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr

idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr idealonline Elektronik veri tabanı tanıtımı www.idealonline.com.tr İdealonline Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında Türkçe dergilerden ve kitaplardan oluşan elektronik veritabanı platformu İdealonline

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Çalışma Raporu http://kutup.gop.edu.tr kutup@gop.edu.tr KÜTÜPHANEMİZ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1992 yılında,

Detaylı

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL

KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL KÜTÜPHANE KAYNAKLARININ ETKİN KULLANIMI PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 1. SINIF PSY113 RESEARCH METHODS 5 EKİM 2011 HALE UYSAL 1 SUNUM İÇERİĞİ Katalog Taraması Basılı Kaynaklara Erişimş Elektronik Kaynaklara Erişim

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN VERMİŞ OLDUĞU OKUYUCU HİZMETLERİ Kütüphane içi kullanım Kullanıcı eğitimi Ödünç verme Kitap siparişi Veri tabanları Uzaktan erişim Genel Bilgiler Dumlupınar

Detaylı

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ

KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ KÜTÜPHANE KULLANMA REHBERİ Kütüphanelerimiz, sınırsız bilgi ve kaynaklarla 3 senedir hizmetinizde! Üsküdar Üniversitesi olarak, geniş arşivimizle birlikte kolay erişim ve kullanım imkânlarına sahip kütüphanemizde,

Detaylı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Toplam materyal sayısı 01.02.2012 tarihine göre Kitap 51 833 Ders kitap 22 611 Tez 408 Kitap dışı materyaller - 367

Detaylı

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi

Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Kütüphane Web Sayfası ve Kataloğu Kullanım Rehberi Bu rehber Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi tarafından hazırlanmıştır. 1 WEB SAYFASI GENEL BİLGİLERİ BELGELER; Kitap Talepleri İle İlgili Belgeler Bulunmaktadır.

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA

Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Doç. Dr. Recep KARA Bilimsel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Recep KARA 3. Ders 1.Literatür Taraması - Literatür taraması nedir ve nasıl yapılır? - Literatür taramasında kütüphaneler 2. Süreli Yayın nedir? Süreli Yayınların

Detaylı

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve

SEMA AYHAN. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve SEMA AYHAN Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Dokümantasyon Daire Başkanlığı Unvanı Unvanı : Daire : Daire Başkanı Başkanı Adres : Çağış

Detaylı

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir.

Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Leman KOZAKCI Kütüphaneye girebilmeniz için öğrenci kimlik kartınızın yanınızda olması gerekmektedir. Kütüphanede bulunan ve dışarı çıkarılmasında bir mahsuru olmayan yayını ödünç almak için kütüphaneye

Detaylı

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız.

ÜNİBİLGİ 26. Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. ÜNİBİLGİ 26 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2003 Sayı:26 Üniversitemizin yeni Kütüphane Otomasyon Programı olan e-libs in kullanımını tanıtacağız. Üniversitemizin

Detaylı

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU

KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU KEŞFEDİLMEMİŞ BİR KOLEKSİYON: BİLKENT ÜNİVERSİTESİ ABD GPO KOLEKSİYONU Beyhan Karpuz * U.S. Government Printing Office (GPO) nedir? U.S. Government Printing Office Kongre nin bir kurumudur ve tarihçesi

Detaylı

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane

Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane Okullar ve Üniversiteler için Dijital Kütüphane E-kitaplar Sesli Kitaplar Video OverDrive hakkında E-kitap avantajları Neden OverDrive? Eşsiz katalog Video filmler Çeşitli erişim kanalları Referanslar

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 -

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kutuphane@kocaeli.edu.tr - Güncelleme Eylül 2015 - KOÜ Merkez Kütüphaneden Kareler Sayılarla KOÜ Kütüphanesi - I Basılı kitap : 98.000+ E-kitap : 150.000+ Basılı

Detaylı

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi

KULLANICI REHBERİ. Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi KULLANICI REHBERİ BTÜ Kütüphanesi Sınırsız Bilgiye Kesintisiz Erişimin adresi - Kütüphane web sayfası Hizmetler Kaynaklara Erişim Danışma/Formlar Bize Ulaşın Bu rehber; Bursa Teknik Kütüphanesinin fiziki

Detaylı

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ

AÇIK ERİŞİM VE KURUMSAL ARŞİV YÖNERGESİ Y02--004 Sayfa : 1 / 5 1. AMAÇ Bu yönerge, Koç Üniversitesi Mensuplarına ait bilimsel ve entelektüel çalışmaların, Koç Üniversitesi Kurumsal Arşivi nde depolanarak bilim dünyasının hizmetine sunulmasına

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli?

E-Bülten. Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Toplu Tarama (Central Search) Toplu tarama kütüphaneler için neden gerekli? E-Bülten Bilgi Merkezi Elektronik Bülteni yayın hayatına başladı. Mart 2007 Sayı: 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgi Merkezi tarafından Mart 2007 tarihinden itibaren elektronik bülten yayınlanacaktır.

Detaylı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı ÇOMÜ Kütüphaneleri Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı Büşra BİLİR busrabircan@comu.edu.tr Zühal ÇİFTCİBAŞI zuhalkasap@comu.edu.tr ÇOMÜ Kütüphaneleri 7/24 hizmet Gece ücretsiz ulaşım imkanı Ana

Detaylı

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun

KONSORSİYUMU. ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı. 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun ÜNAK /CULNOC KONSORSİYUMU Adile Günden ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı gunden@hacettepe.edu.tredu tr Ü i i i 19 Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2002 Samsun OCLC? 1967 yılında Ohio College Library Center adı ile

Detaylı

Hiperkitap. Türkiye nin İlk ve Tek Türkçe e-kitap Veritabanı. Hayri Yavuz. Ankoslink 2013 Konferansı 25-27 Nisan 2013, Antalya

Hiperkitap. Türkiye nin İlk ve Tek Türkçe e-kitap Veritabanı. Hayri Yavuz. Ankoslink 2013 Konferansı 25-27 Nisan 2013, Antalya Hiperkitap Türkiye nin İlk ve Tek Türkçe e-kitap Veritabanı Hayri Yavuz Ankoslink 2013 Konferansı 25-27 Nisan 2013, Antalya Kütüphane ve e-kütüphane kurar Kitap ve e-kitap yayınlar e-veritabanı üretir

Detaylı

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme

2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Cahit Arf Bilgi Merkezi 2010 Faaliyetlerimiz & TÜBİTAK EKUAL Değerlendirme Dr. Elif Aytek GÜRSES ULAKBİM Md.Yrd.V. (Cahit Arf Bilgi Merkezi) elif@ulakbim.gov.tr 23-25 Mayıs 2011 TÜBİTAK EKUAL VII. Yıllık

Detaylı

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması

Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Arşiv Belgelerinin Sayısallaştırılması Nizamettin OĞUZ Bilgi İşlem Koordinatörü noguz@basbakanlik.gov.tr nün yapısı Devlet Arşivler Genel Müdürlüğünde: Osmanlı Arşivinde: Cumhuriyetin ilanına kadar olan

Detaylı

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları

E-Bülten. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com. Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nun Avantajları E-Bülten Temmuz 2007 Sayı: 2 Bu Sayıda Bilgi Merkezi Araç Çubuğu (Toolbar) Journal Citation Reports BMJ Online Journals 1 2 7 Bilgi Merkezi Araç Çubuğu nu (Toolbar) yükleyebilirsiniz. http://sdu.mylibrarytoolbar.com

Detaylı

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi

Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi Hakan Kapucu FMV Işık Üniversitesi Kütüphanesi hkapucu@isikun.edu.tr Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir eğitim

Detaylı

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

(IEL) Online. Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi IEEE Xplore IEEE/IEE Electronic Library (IEL) Online 1 Kapsam IEEE Xplore veri tabanı, elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları

Detaylı

Thomson Reuters EndNote

Thomson Reuters EndNote Thomson Reuters EndNote Araştırmalarınızı Yönetmek için En Güçlü Araç Kadir Diren Sales & Support ANKOSLINK 2015 09-04-2015 EndNote - Researchsoftware.com Advance your Research and Publish Instantly EndNote

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI ABONE OLUNAN VERİTABANLARI VE İÇERİKLERİ Sıra No Veritabanı Adı Özellikleri 1 Cambrige Cambridge Journals Online, 1534 yılında kurulmuş dünyanın en

Detaylı

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor.

Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Türkiye nin en iyi 10 kütüphanesi Yapılan araştırmalar ve kazılardan anladığımız kadarıyla kütüphanelerin geçmişi M Ö 2400 e kadar uzanıyor. Kütüphaneler, başka yerde bir arada bulunması son derece zor

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ E-DERGİ PORTALI (http://e-dergi.atauni.edu.tr/) Kasım BİNİCİ *

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ E-DERGİ PORTALI (http://e-dergi.atauni.edu.tr/) Kasım BİNİCİ * T A N I T M A L A R Giriş ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ E-DERGİ PORTALI (http://e-dergi.atauni.edu.tr/) Kasım BİNİCİ * Bilimsel dergilerin ilk örneklerinin görüldüğü 1665 tarihinden (Osborn, 1980, s. 29) beri süreli

Detaylı

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar:

Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 1 2 Tablo 1: Mevcut bilgi kaynaklar Kütüphanede mevcut bilgi kaynaklar: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Baskı seklinde materyaller Kitap 45641 47242 48500 50784 55312

Detaylı

ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ

ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ ELEKTRONİK SAĞLIK BİLİMLERİ SÜRELİ YAYINLARININ WEB İÇERİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZİ ÖZET Güssün GÜNEŞ-Huriye ÇOLAKLAR Amaç: Türkiye de tıp ve sağlık bilimleri alanında yayınlanan, ULAKBİM in Tıp Veri Tabanı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ TEZLER VERİTABANI 1- Kütüphane ve BLISS in tarihçesi Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi 1986 yılında 300 adet yabancı dergi aboneliği ve 5000 e yakın kitap koleksiyonu ile

Detaylı

Sema AYHAN Daire Başkanı

Sema AYHAN Daire Başkanı İletişim Kütüphane ve Dokümanasyon Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi 10145-BALIKESİR Tel : +90.0266.61214 34 Fax :+ 90.0266.6121435 e-posta: sayhan@balikesir.edu.tr Sema AYHAN Daire Başkanı EĞİTİM Yüksek

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama ve Sınıflama

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak,

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ. derlenmesi ve Kurumsal Akademik Arşivlerde korunmasını sağlamak, FIRAT ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL AÇIK ARŞİV YÖNERGESİ Bu yönerge, Fırat Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından üretilen bilimsel çalışmaların kütüphane bünyesinde oluşturulan Kurumsal Arşive

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI*

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BİLGİLENDİRME DOKÜMANI* *Milli Eğitim Bakanlığının 24.11.2016 tarihli ve 13271644 sayılı yazısı üzerine,11.10.1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun ek 4 üncü

Detaylı

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU

KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU KÜTÜPHANE DEKİ KİTAPLARI ARAŞTIRMA KILAVUZU Kütüphanede mevcut olan basılı ve elektronik bilgi kaynaklarını tarayabilmek için öncelikle http://kutuphane.ieu.edu.tr/ adresinden Kütüphane web sayfasına girmeniz

Detaylı

dikkat le oluşt u- rulmuştur. Osmanlı d ü n y a s ı v e

dikkat le oluşt u- rulmuştur. Osmanlı d ü n y a s ı v e www. TARİHÇE Robert Kolej 1863 yılında Dr. Cyrus Hamlin tarafından kurulduğunda, kütüphanenin ilk kitapları olan Harvard Üniversitesi'nin 200 kitaplık bağışı Bebek'te eski bir binaya yerleştirilerek Kütüphane'nin

Detaylı

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ

YÖK DOKÜMANTAYON MERKEZİ HİZMETLERİ TÜBİTAK-ULAKBİM CAHİT ARF BİLGİ MERKEZİ DANIŞMA HİZMETLERİ NDEKİ GELİŞMELER VE MAKALE FOTOKOPİ İSTEK SİSTEMİ Filiz YÜCEL Internet ve bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeler bilgi merkezlerinin verdiği

Detaylı

TÜRKİYE Bü y ü k M il l e t M e c l İsİ TBMM KÜTÜPHANESİ E g e m e n l ik K a y it s iz Şa r t s iz M İl l e t İn d İr

TÜRKİYE Bü y ü k M il l e t M e c l İsİ TBMM KÜTÜPHANESİ E g e m e n l ik K a y it s iz Şa r t s iz M İl l e t İn d İr TÜRKİYE Bü y ü k M il l e t M e c lisi TBMM KÜTÜPHANESİ E g e m e n l ik K a y it s iz Şa r t s iz M İl l e t İn d İr GENEL BİLGİLER Kütüphane, öncelikle milletvekillerinin yasama, denetim ve temsil görevlerini

Detaylı

ATATURK KITAPLIGI SAYISALLASTIRMA TECRUBELERI

ATATURK KITAPLIGI SAYISALLASTIRMA TECRUBELERI 1998 yılında baslamis ve ülkemizde yapılan ilk uygulamadir. Kültürel miras eserlerinin korunması, Yüksek erişim ve bilginin yaygınlaştırılması, Kullanıma bağlı yıpranma ve zararların önlenmesi Para, zaman

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010

ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI. Bilgi Kaynakları. 28 Haziran 2010 ILIPG YARATICI KÜTÜPHANE GİRİŞİMLERİ TANITIM GRUBU BİLGİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİM PROGRAMI Bilgi Kaynakları Deniz Baltacı Sabancı Üniversitesi Bilgi Merkezi Duygu Paçalı Koç Üniversitesi ANAMED Kütüphanesi

Detaylı

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 5.KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI a) Yönetim : b) Genel Bilgiler : Daire Başkanı : Şeref AKBEN Sağlama Bölümü: Mustafa TUNÇ Kütüphane Servisi: Memur Güray YILMAZ Fak.Sek. Lütfi ERDEMİR Kataloglama

Detaylı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı

Tablo 3 Filoloji Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 303 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 31 305 Çeviribilim 31 313 Dünya Dilleri ve Edebiyatları 31 30 Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri 31 304 Karşılaştırmalı Edebiyat 31 314 Klasik

Detaylı

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir

Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Hiçbir gemi, bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez Günümüzün gerçek üniversiteleri, zengin kütüphanelerdir Teşkilat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÜNCEL DUYURULAR VE ETKİNLİKLER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÜNCEL DUYURULAR VE ETKİNLİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÜNCEL DUYURULAR VE ETKİNLİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ Üniversitemiz Ankara içinde ve çevre ilçelere dağılmış çok sayıda fakülte

Detaylı

BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI

BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI BİR VERİTABANI ÇALIŞMASI: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK VERİTABANI VİLDAN BARIŞ ÖRKMEZ NİHAL SELÇUK YÜCE ÜNAK 2002 ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA KÜTÜPHANELERİ TOPLANTISI 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN BİR VERİTABANI

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU GENEL BĠLGĠLER T.C. AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI 2012 YILI FAALĠYET RAPORU Bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri; içinde bilgi barındıran, her türlü

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun 20 Ekim 2016 tarih ve 2016-17 sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur.

Detaylı

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya

Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Quality Quality Content Content Resource Resource Management Management Access Discovery Integration Consultation Consultation Gelişen Bilgi Dünyası: Neden EBSCO? Cem Karamehmetoglu EBSCO Antalya Değişen

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2013-2014 AKADEMİK YILI KÜTÜPHANE ORYANTASYONU Bina Girişi ve Manyetik Güvenlik Kapısı Ödünç-İade Bankosu Okuma Salonu Girişi

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ

ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ ÇEVRİM İÇİ VERİ TABANLARININ SEÇİMİ VE KULLANIMINDA KÜTÜPHANECİLERİN ROLÜ Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu ÜNAK Kamil Çömlekçi ÜNAK Kütüphanecilerin Değişen Rolleri Geleneksel Roller Koleksiyon geliştirme ve

Detaylı

SCIENCE DIRECT Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

SCIENCE DIRECT Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ELSEVIER SCIENCE DIRECT 1 SCIENCE DIRECT KAPSAM ScienceDirect, Elsevier yayınevinin, çeşitli uzmanlık dallarını kapsayan 1800 dergisine, 1997 den günümüze tam metin erişim imkanı sağlayan bir veritabanıdır.

Detaylı

hiperlink kütüphane ve e-kütüphane kurar kütüphanelere bilgi ve kültür kaynakları sağlar uluslararası veritabanı temsilciği yapar e-veritabanı üretir

hiperlink kütüphane ve e-kütüphane kurar kütüphanelere bilgi ve kültür kaynakları sağlar uluslararası veritabanı temsilciği yapar e-veritabanı üretir Hiperkitap hiperlink kütüphane ve e-kütüphane kurar kütüphanelere bilgi ve kültür kaynakları sağlar uluslararası veritabanı temsilciği yapar e-veritabanı üretir hiperlink Mühendislerin ve mühendislik öğrencilerinin

Detaylı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı

Tablo 8 Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı Kod Bilim Alanı Koşul No 80 Endüstri Ürünleri Tasarımı 81 804 İç Mimarlık 81 801 Mimarlık 81 805 Peyzaj Mimarlığı 81 802 Şehir ve Bölge Planlama 81 Koşul No Başvuru Şartları Puan 81 Mimarlık, Planlama,

Detaylı

Geçmişten geleceğe...

Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Geçmişten geleceğe... ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Ankara Yıldırım

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı MERKEZ KÜTÜPHANE TANITIM BROŞÜRÜ Rektör Prof. Dr. Osman TEKİNEL Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nafi BAYTORUN (Kütüphaneden

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması

ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Tasarımı ve Kullanılabilirlik Çalışması Akademik Bilişim 2008 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 30 Ocak - 01 Şubat 2008 ODTÜ Kütüphanesi Yeni Web Sayfasının Mustafa DALCI, Özge ALÇAM, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU, Feride ERDAL Orta

Detaylı

TÜBİTAK Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği

TÜBİTAK Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği Türkiye Dergileri Ulusal Ev Sahipliği Fatma BAŞAR Ulusal Akademik Yayıncılık 23 Kasım 2013 Türkiye Akademik Dergi Haritası Türkiye Dergileri -Yayımlayan Türkiye de Yayımlanan Akademik Dergi: 1300 Dernek

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997 KURULUŞ TARİHİ 1998 ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ KURULUŞ TARİHİ 1997 1999 2001 ATILIM ÜNİVERSİTESİ KADRİYE ZAİM KÜTÜPHANESİ /2013 Kütüphanemiz Kendi içinde; ekip ruhu, hizmet, mükemmellik;

Detaylı

Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu. ANKOSLink. April, 2015

Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu. ANKOSLink. April, 2015 MORE Dergi Koleksiyonları : Tek Adımla Eşsiz ve Saygın Uluslararası Bilimsel Araştırma Kaynaklarına Ulaşabilmenin Yolu Sağlık Bilimleri I Malzeme Bilimi & Mühendisliği I Beşeri & Sosyal Bilimler ANKOSLink.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : :

ÖZGEÇMİŞ. : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. : : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Feridun TEKİN Adres Telefon E-posta : Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü : 310 54 84 : feridun.tekin@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30.05. 1964 3. Unvanı :

Detaylı

NEDEN AÇIK ERİŞİM? 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA

NEDEN AÇIK ERİŞİM? 3, Mart 2014 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı BİLKENT ANKARA NEDEN AÇIK ERİŞİM? Açık Erişim araştırma literatürü teknik raporlar, tezler ve çalışma raporları yanında dergi makalelerinin, konferans bildirilerinin ücretsiz, çevrimiçi kopyalarından meydana gelir. Açık

Detaylı

Kitaplar can dostumdur, Onu sevmek şahane. Vaktim yoktur diyerek, Okumamak bahane.

Kitaplar can dostumdur, Onu sevmek şahane. Vaktim yoktur diyerek, Okumamak bahane. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kitaplar can dostumdur, Onu sevmek şahane. Vaktim yoktur diyerek, Okumamak bahane. Genel Bilgilendirme Teşkilat Şeması

Detaylı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı

ÇOMÜ Kütüphaneleri. Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı ÇOMÜ Kütüphaneleri Kütüphane ve Elektronik Yayınların Kullanımı Büşra BİLİR Kütüphaneci busrabircan@comu.edu.tr Zühal ÇİFTCİBAŞI Kütüphaneci zuhalkasap@comu.edu.tr ÇOMÜ Kütüphaneleri 7/24 hizmet Gece ücretsiz

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ 1 KAPSAM SAGE Publication" iletişim, eğitim, yönetim ve organizasyon, malzeme bilimi, kriminoloji, hemşirelik ve sağlık bilimleri, siyaset, politika, psikoloji, sosyoloji, kentsel araştırmalar ve şehir

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KANITLAYICI BELGELER

FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KANITLAYICI BELGELER 1 FAALİYET TÜRLERİNE GÖRE KANITLAYICI BELGELER (1) PROJE 1. Destekleyen kuruluş tarafından onaylı olan ve projenin sonuçlandığını (kapatıldığını) gösteren belge. 2. Üniversitemizde yürütülerek kapatılmış

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠ YÜKSELTĠLME VE ATANMA KRĠTERLERĠ BURSA 2016 Uludağ Üniversitesi Senatosunun.. tarih ve.. sayılı oturumunda alınan 1 no lu kararla uygun bulunmuştur. AMAÇ Uludağ

Detaylı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ocak Ayı Faaliyet Raporu Yayın Sağlama ve Sipariş İşlemleri Birimi ile Görme Engelliler Birimi Sıra No 1 Kullanıcılardan gelen yabancı dildeki kitapların sipariş

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı ve araştırıcıların uluslararası

Detaylı

Bilimsel Bilgiye Erişim

Bilimsel Bilgiye Erişim Bilgi Kaynağı Türleri Bilimsel Bilgiye Erişim Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fak. Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı sozbilir@atauni.edu.tr Birincil Kaynaklar Geçerli bilimsel

Detaylı

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 KURULUŞ AMAÇLARI: Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü

TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2008 Açılış Konuşmaları TÜBİTAK ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) 1996-2008 : 12 Yıllık Ulusal Merkez Öyküsü 1. GİRİŞ Cem SARAÇ - Fatma BAŞAR ULAKBİM

Detaylı

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2. Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2. Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları ÜNİBİLGİ 02 Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Bülteni Ekim 2002 Sayı:2 Üniversitemizin Abone Olduğu Elektronik Veri Tabanları Bilimsel araştırmalarda bilgiye doğru ve hızlı

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı