ÖZEL GÜNDEM OBEZİTE VERGİSİ SIKI MALİYE POLİTİKASININ BİR ARACI OLABİLİR Mİ? Sencer TURUNÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZEL GÜNDEM OBEZİTE VERGİSİ SIKI MALİYE POLİTİKASININ BİR ARACI OLABİLİR Mİ? Sencer TURUNÇ"

Transkript

1 ÖZEL GÜNDEM OBEZİTE VERGİSİ SIKI MALİYE POLİTİKASININ BİR ARACI OLABİLİR Mİ? Sencer TURUNÇ Şubat 2014

2 İÇİNDEKİLER Giriş 1 Obezitenin Ekonomik Maliyeti 1 Dünya'da Obezite Vergileri 4 Sonuç 7 Kaynakça 8 KISALTMALAR ABD: DSÖ: STK: Amerika Birleşik Devletleri Dünya Sağlık Örgütü Sivil Toplum Kuruluşu

3 Giriş Obezite, besinlerle alınan enerjinin (kalori) harcanan enerjiden fazla olması ve fazla enerjinin vücutta yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, yaşam kalitesini ve süresini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından da obezite, sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte, modern devletlerin mali yapıları içerisinde obezite yalnızca bireysel bir sağlık sorunu olmaktan çıkmıştır. Devletlerin nüfus yönetimi ve bu doğrultuda yaptıkları sağlık harcamaları kapsamında, obezite toplumsal ve mali bir sorun olarak da olarak görülmektedir. Obezite vergisi (fat tax) ise henüz resmi bir isim olmamakla beraber, sağlıksız olarak değerlendirilen ve tüketiminin obeziteye neden olduğu yiyecek ve içeceklerin üzerine konulan veya obez bireylerden alınan bir tür vergi olarak tanımlanabilir. Obezite vergisi, olumsuz dışsallıklar meydana getiren piyasa aktivitelerine uygulanan Piquocu bir vergilendirmedir. Bu tür bir vergilendirme, piyasanın kendi işleyişi sırasında meydana getirdiği aksaklıkların düzeltilmesini amaçlamakta ve bu gibi durumlarda, hükümetler gelir elde etme ihtiyacı içerisinde olmadan uzun vadede sosyal olarak en uygun duruma ulaşmayı hedeflemektedir. Obezite vergisi veya benzer bir vergi ile devletin piyasaya ve dolaylı olarak da birey davranışlarına müdahale etmesinin gerekçeleri, bireylerin piyasa içerisindeki davranışlarını belirleyen tam ve eksiksiz bilginin olmayışı ve olumsuz dışsallıklardır. Söz konusu piyasa aksaklıklarının telafi edilmesi için devlet müdahale etmekte ve bireylerin daha sağlıklı beslenme güdülerini ve sağlıksız beslenen bireylerin ekonomi üzerinde meydana getirdiği zararlı etkileri azaltmak istemektedir. Obezitenin Ekonomik Maliyeti 18. yüzyıldan bu yana, gelir, eğitim ve yaşam standartlarının gelişimiyle birlikte dünya genelinde insanların boyları ve kiloları artmaktadır. Bu durum belli bir noktaya kadar insanlığın lehine bir gelişme olarak kendini göstermişse de, dünya genelinde milyonlarca insan aşırı kilodan dolayı normal sağlık değerlerini aşmış bulunmaktadır. Aşırı kilo insan sağlığına pek çok yönden zarar vererek, diyabet, kalp rahatsızlıkları ve kanser gibi insan ömrünü azaltan sağlık koşullarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Sağlık sorunları ile birlikte obezite, devletler için önemli bir mali yük meydana getirmektedir. Bir 1

4 araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nin obezite kaynaklı sağlık sorunlarına ilişkin 2005 yılı harcama tutarı 190 milyar dolardır 1. Ekonomik ağırlığın bu denli büyük rakamlarla ifade ediliyor olması küresel bir risk algısı ortaya çıkarmaktadır ve bireylerin, sivil toplumun, devletlerin ve uluslararası örgütlerin de konu ile ilgili bakış açıları şekillenmektedir. Obezitenin maliyeti hem doğrudan hem de obezite ile ilgili koşulların ortaya çıkardığı yükler vasıtasıyla dolaylı olarak ortaya çıkabilmektedir. Doğrudan maliyetler, hastanın ayakta veya yatakta gördüğü sağlık hizmetlerinde, laboratuvar ve radyoloji testlerinde ve ilaç tedavisinde ortaya çıkmaktadır. Dolaylı maliyetler ise, obezitenin neden olduğu sağlık sorunları sebebi ile ekonomik kaynaklardan yoksun kalmak olarak ifade edilebilir. Dolaylı maliyetlerin tespit edilmesi ve ölçümü daha zor olmakla beraber, bu hususta şu şekilde bir sınıflandırma yapılabilir: Kayıp işgücü maliyeti: Kişilerin işe gelememeleri nedeni ile hem ücret hem de işi gerçekleştirme hususlarında bir kayıp söz konusu olmaktadır. Obez çalışanların günlük izin, rapor, uzun izin dönemleri ve erken ölüm gibi sebeplerle obez olmayan çalışanlardan daha az verimli olduğu düşünülmektedir. 2 Ayrıca çalışanın rahatsızlanmasına rağmen işine devam etmesi olgusu (presentizm), kapasite altında çalışmaya neden olmaktadır. 3 Sigorta maliyetleri: Yaşam risklerinin daha yüksek olmasından dolayı obez çalışanlar için ödenen sigorta primleri hem işçi hem de işveren için daha yüksek olmaktadır. 4 Ücretler: Yapılan bazı çalışmalara göre, obez çalışanlar daha düşük ücret ve hane gelirine sahiptirler. 5 Diğer bir ifade ile, obez çalışanlar ekonomik olarak ayrımcılığa maruz kalabilmektedirler. 1 Cawley J, Meyerhoefer C. The medical care costs of obesity: an instrumental variables approach. J Health Econ.2012; (sayfa30-31). 2 Colditz GW, Wang, YC. Economic costs of obesity. In: Hu F, Obesity Epidemiology. New York: Oxford University Press, Inc., Aliye MANDIRACIOĞLU, The Phenomenon of Presenteeism, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2013/2 4 Trogdon JG, Finkelstein EA, Hylands T, Dellea PS, Kamal-Bahl SJ. Indirect costs of obesity: a review of the current literature. Obes Rev Colditz GW, Wang, YC. Economic costs of obesity. In: Hu F, Obesity Epidemiology. New York: Oxford University Press, Inc.,

5 Sosyal ve mali sorunları beraberinde getiren obezite küresel boyutta bir sağlık sorunudur. Günümüzde obezite hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde yayılan bir hastalıktır. DSÖ nün 3 farklı kıtada ve 12 yıl boyunca yaptığı MONİCA çalışmasına göre 10 yıllık bir süre içerisinde obezite %10 ila %30 arasında artış göstermiştir. 6 Aşağıdaki tabloda, Dünya genelinde obez ve fazla kilolu kişilerin sayısındaki artış görülmektedir. Dünya genelinde fazla kilolu ve obez insan sayısı (milyon kişi) Obez Fazla Kilolu Kaynak: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu internet sitesi; DSÖ verilerine göre, fazla kilo ve obezite Avrupa daki yetişkinlerde görülen Tip 2 Diyabetin 7 %80 ine, kronik kalp hastalıklarının %35 ine ve hipertansiyonun %55 ine ve genel olarak her yıl 1 milyondan fazla ölüme neden olmaktadır. 8 Tüm bu veriler ve öngörülen eğilimler ışığında, insanların sağlıklı bir yaşam tarzına erişmeleri hususunda bireysel sorumluluk üstlenmeye ve sağlıklı seçime doğru bireyleri motive eden faktörlerin oluşumu için destekleyici bir çevre ve topluma ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda, sağlıklı çevre ve bireylerin sağlıklı tercih unsurları kolay erişilebilir ve düşük maliyetli olmalıdır. Kayda değer bir gelişme kaydetmek için, devlet, sivil toplum, endüstri ve 6 (Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü) 7 Tip 2 Diyabet: "insulin bağımlı olmayan diyabet"veya "tip II diyabet" olarak da isimlendirilen hastalık, dünya genelinde tanı konulan diyabet vakalarının %90'dan fazlasını oluşturmaktadır. 8 3

6 bireylerin, sağlık normlarını bir istisna olmaktan çıkararak toplumsal ve bireysel çerçevede temel bir anlayış haline getirmesi gerekmektedir. 9 Dünya da Obezite Vergileri Dünya da pek çok ülke, obezite ile mücadele girişimlerinin bir parçası olarak sağlıksız yiyecek ve içecekleri vergilendirme yoluna başvurmaktadır. Diğer önlemlerle birlikte vergilerin, yeme-içme alışkanlıklarını değiştiren bir araç olarak, toplumun sağlık durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayabileceği öngörülmektedir. Ayrıca, bu tür bir vergilendirme devlet için yeni bir gelir kalemi olarak işlev görecektir. Bu çerçevede, son yıllarda bazı ülkeler söz konusu mücadele kapsamında birbirine benzer vergi uygulamalarını hayata geçirmişlerdir yılında Macaristan, yüksek şeker, tuz ya da kafein ihtiva eden işlenmiş gıdaların bir kısmı üzerine vergi uygulaması getirmiştir. Gazlı ve şekerli içecekler bu yeni önlem ile hedef alınan ürün yelpazesinin içerisine dahil olmuştur. Vergi, temel gıda maddelerini etkilemeyerek, yalnızca sağlıklı alternatifleri olan ürünler üzerinde uygulanmıştır. Macar hükümeti bu gelişme ile birlikte vergi gelirlerinde yıllık 70 milyon avroluk bir artış beklediğini ifade etmiştir yılında Finlandiya da da bu tür bir vergi uygulamasına gelir politikalarında yer verilerek, bisküvi, çörek ve hamur işi gıdalar hariç şekerleme gıdalar üzerine vergi konulmuştur. Vergi, önceleri bu tür ürünlerden kilogram başı 1 avro olarak belirlenmişken daha sonra bu miktar 0,75 avroya düşürülmüştür. Aynı zamanda, meşrubat ürünleri üzerinde hali hazırda uygulanmakta olan özel tüketim vergisi litre başına 0,045 avrodan 0,075 avroya çıkarılmıştır 11. Bir başka İskandinav ülkesi olan Norveç te ise, meşrubat ürünleri de dahil rafine şeker ürünleri üzerinde, kilogram başına 7.05 Norveç kronu olmak üzere özel tüketim vergisi uygulanmaktadır 12. Fransa da meşrubat ürünleri üzerine Ocak 2012 de vergi uygulaması getirilmiştir. Vergi hem şeker ilaveli içecekleri hem de yapay tatlandırıcılı içecekleri etkilemektedir. Uygulama her iki ürün kategorisi için de hektolitre başına 7.16 avro (ya da litre başına 0,072 avro) olarak OECD, Obesity Update, 11 OECD, Obesity Update 12 Norveç Maliye Bakanlığı internet sitesi (tablo: dolaylı ve dolaysız vergiler);http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/selected-topics/taxes-and-duties/avgiftssatser html?id=

7 uygulanmaktadır. Fransa da bu vergi yerleşik üreticiler ve ithalatçılar tarafından ödenmektedir. Verginin, bölgede yılda 280 milyon avroluk bir gelir meydana getirmesi beklenmektedir 13. Danimarka, 2011 yılında, %2,3 den daha fazla doymuş yağ içeren gıdalar (et, peynir, tereyağ, margarin, yemeklik sıvı yağ, çerez ve atıştırmalık gıda) üzerine vergi uygulaması getirmiştir. Bu çerçevede, tüketiciler, ithal ya da yerli gıdaların içeriğinde bulunan doymuş yağın kilosu başına 2.15 avro ödemekteydi. Bu koşullarda, 200 milyon avrodan fazla vergi geliri elde edilmesi beklenmekte ve doymuş yağ tüketiminin %4 azalması beklenmekteydi. Obezite vergisi, Danimarka nın 2012 yılı bütçesinde 170 milyon avroluk yeni bir gelir kalemi meydana getirmiştir. Ayrıca, Danimarka 2010 yılında, çikolata, dondurma, şekerli içecekler ve şekerlemeler üzerindeki özel tüketim vergisi miktarını da %25 oranında artırmıştır 14. Ancak bu vergi başlarda oldukça olumlu tepkiler almasına rağmen, uygulandığı dönemde beklenen başarıyı sağlayamadığından dolayı uygulamaya konulduktan bir yıl sonra yürürlükten kaldırılmıştır 15. Danimarka da getirilen bu vergi, gıda fiyatlarının artmasına neden olmuş, pek çok Danimarkalı sağlıksız gıda ürünlerini satın almak için İsveç ve Almanya sınırlarına akın etmiş, gıda sektöründe istihdam azalmış ve vergi gelirlerinin bir kısmı ile vergi yüzünden ortaya çıkan idari maliyetlerin karşılanması gerekmiştir. Dolayısıyla yeni vergi, sağlıksız gıdaların tüketiminde istenilen etkiyi meydana getirmemiş, Danimarka vatandaşlarının çoğu alış-veriş alışkanlıklarını değiştirmemiş, tereyağı, krema ve peynir gibi ürünlerin tüketiminde çok az oranlarda düşüş meydana gelmiştir. Bununla birlikte obezite vergisi, Danimarka vatandaşları tarafından son yılların en kötü politika kararı olarak değerlendirilmiştir 16. Sağlıksız gıda ve içeceklerin vergilendirilmesi diğer Avrupa ülkelerinde de gündemdedir. Belçika, İrlanda, Romanya ve Birleşik Krallık sağlıksız yiyecek ve içeceklerin vergilendirilmesi için çalışmalarına devam etmektedir. İtalya da ise politika tartışmaları devam etmektedir 17. Sadece Avrupa da değil Amerika kıtasında da benzer örneklere rastlamak mümkündür. Örneğin, Meksika, 2013 yılının sonlarına doğru hazır hale gelen ve mali konuların da yer aldığı yasama 13OECD, Obesity Update 14 OECD, Obesity Update, Politika Analizi Merkezi internet sitesi; Denmark's Fat Tax Harms Economy 17 OECD, Obestiy Update 5

8 paketinde, başta gazlı içeceklere uygulanmak üzere tüm alkolsüz içecekler için litre başına %10 oranında bir vergi kalemi bulunduruyordu 18. ABD nin New York eyaleti, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) dahil olduğu ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir tartışma süreci içerisinde yer almaktadır. Eyalet valisinin şekerli içecekler üzerinden vergi alınması için sunduğu teklifin meclis tarafından kabul edilmemiş olmasına rağmen konu ile ilgili yoğun siyasi tartışmalar devam etmektedir 19. Japonya ise bu ülkelerden farklı olarak 2008 yılında başlatılan bir uygulama ile obezite ile mücadelede daha farklı bir yaklaşım sergilemiştir. Bu çerçevede, Japonya da 40 ila 74 yaş arası bütün nüfusun her yıl, erkeklerde 90 kadınlarda 80 cm olarak belirlenen, bel ölçüleri alınmakta ve yetkililer tarafından nüfusun istenilen ölçülere ulaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Japon hükümeti şirket ve yerel yönetimlere belirlenen hedeflere ulaşılamaması halinde mali yaptırım öngörmektedir 20. Ülkemizde de, küresel bir halk sağlığı problemi olan obezite ile mücadele, Sağlık Bakanlığı nın gündemindeki konulardan biridir. Bu çerçevede, ilgili paydaşları, politika araçlarını ve yapısal faktörleri bir araya getirecek bir çerçeve içerisinde eylem çıktıları üretmek amacıyla, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ( ) 21 hazırlanmış olup, söz konusu Program, düzenleyici önlemlere de yer vererek, mevzuat oluşturmaktan, kamu-özel sektör işbirliğine kadar geniş bir çevrede eyleme geçilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu Program da az miktarda tüketilmesi gereken gıdaların vergilerinde artış, tüketimi teşvik edilen gıdalarda ise fiyat sübvansiyonu veya üretimin teşviki için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması gibi stratejilere yer verilmiştir. Bu kapsamda, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ( ) içerisinde, belirlenen stratejik hedefler için tuz, şeker ve yağ içeriği yüksek gıdalara yönelik vergilerin artırılması ve temel gıdalara yönelik vergi indirimi yapılması gibi faaliyet çıktıları belirlenmiştir. 18 fizzing withrage 19 Failure of State Soda Tax Plan Reflects Power of an Antitax Message 20 The New York Times, Japan, Seeking Trim Waists, Measures Millions - Haziran 2008) 21 TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ( ); Ankara

9 Sonuç Dünyadaki uygulamalarına bakıldığında, obeziteye sebep olan ürünler üzerine uygulanabilecek vergi ve benzeri mali araçların daha sağlıklı bir toplumsal profil elde etmek için kullanıldığı görülmektedir. Obezite vergisi ile sağlık ve refah arasında yeni bir hasılat ve maliyet dengesi meydana getirilmektedir. Obezite vergisi ile ilgili ileri sürülen eleştirilerden biri, bu tür bir verginin regresif bir etki meydana getireceğidir. Tüketicilerin sağlıklı gıda tercihleri gelir durumlarına bağlılık gösterebilmektedir 22. Bu doğrultuda, düşük gelir grubu içerisinde yer alan tüketicilerin daha çok sağlıksız gıdalar tüketmekte olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, sağlıksız ürünler üzerine konulan bir verginin azalan oranlı bir etki meydana getirebilme ihtimali tartışılmaktadır. Ayrıca, belirlenmiş ürünlerin üzerine konulan vergilerin talep üzerindeki etkisi, söz konusu ürünlerin talep esnekliği tarafından belirlenmektedir. Talep esnekliğine bağlı olarak tüketiciler fazladan bir finansal yükün altına girebilir veya tüketim portföyündeki tercihlerini yeniden belirleyebilirler. Talep esnekliği ayrıca, ilgili ürünleri piyasaya süren firmaların kazançlarını ve bu ürünler üzerinden elde edilebilecek vergi gelirlerini de etkileyecektir. Bu açıdan, vergiden etkilenecek ekonomik sektörlerin göstereceği direnç de önem taşımaktadır. Diğer yandan, sağlıksız gıdalar üzerinden alınan vergiler hükümetler için önemli bir gelir kaynağı olmaktadır. Söz konusu kaynak obezite ile mücadelede tamamlayıcı politika ve girişimleri finanse etmek için kullanılabilir. Örneğin söz konusu kaynaklar sağlık eğitimi kampanyaları veya sağlıklı gıda sübvansiyonları şeklinde kullanılarak verginin halk sağlığı üzerinde meydana getirdiği etkiye olumlu bir yön kazandırılabilir. Sonuç olarak sıkı maliye politikasının bir parçası olarak, sağlıksız olarak değerlendirilen ürünler üzerine konulacak bir verginin tam olarak nasıl bir etki meydana getireceğine ilişkin tahminde bulunmak için çok boyutlu bir etki analizi yürütmek gerekmektedir. Obezite ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için konuya kapsamlı bir yaklaşımın ve ilgili kurumların eş zamanlı olarak obezitenin azaltılmasına yönelik mevzuat oluşturmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu çerçevede, obezite vergisinin veya benzeri bir verginin, sadece bir gelir kalemi olmaktan öte, geniş bir politika portföyü içerisinde yer alan tamamlayıcı bir mali araç olarak görülmesi yerinde olacaktır. 22 Travis A. Smith, Chung L. Huang, and Biing-Hwan Lin, Analysis of U.S. Fresh Produce Users, Journal of Agricultural and Applied Economics, 41,3(Aralık 2009), sayfa:

10 Kaynakça - Anadolu Ajansı internet sitesi; https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/ obezite-vergisi-gundemde-yok - Cawley J, Meyerhoefer C. The medical care costs of obesity: an instrumental variables approach. J Health Econ Colditz GW, Wang, YC. Economic costs of obesity. In: Hu F, Obesity Epidemiology. New York: Oxford University Press, Inc., Aliye Mandıracıoğlu, The Phenomenon of Presenteeism, Sosyal Güvenlik Dergisi, 2013/2 - Trogdon JG, Finkelstein EA, Hylands T, Dellea PS, Kamal-Bahl SJ. Indirect costs of obesity: a review of the current literature. Obes Rev Finlandiya Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü internet sitesi; - TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu internet sitesi; - Harvard Üniversitesi, Halk Sağlığı Okulu internet sitesi; /economic/#references - OECD, Obesity Update, Wall Street Journal internet sitesi; - New York Times internet sitesi; Failure of State Soda Tax Plan Reflects Power of an Antitax Message 8

11 - Economist internet sitesi; fizzing withrage - Travis A. Smith, Chung L. Huang, and Biing-Hwan Lin, Analysis of U.S. Fresh Produce Users, Journal of Agricultural and Applied Economics, 41,3 (Aralık 2009), - TC Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ( ); Ankara

12 T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Tel Faks E-Posta Web Sitesi T.C. Maliye Bakanlığı Özel Gündem de yer alan yazıların tümü ya da bir bölümü, izin alınmadan tekrarlanamaz, çoğaltılamaz, basılamaz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Özel Gündem de yer alan yazıların sorumluluğu yazarlara ait olup Maliye Bakanlığı açısından bağlayıcılığı yoktur. 10

Obezite Vergisine Đlişkin Halkın Düşünceleri: Türkiye de Bir Alan Araştırması

Obezite Vergisine Đlişkin Halkın Düşünceleri: Türkiye de Bir Alan Araştırması Volume 6 Number 2 2015 pp. 59-78 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Obezite Vergisine Đlişkin Halkın Düşünceleri: Türkiye de Bir Alan Araştırması Yaşar Ayyıldız a Yunus Demirli b Öz: Obezitenin birey ve

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI VERGİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-96-3 YAYIN NO: KB: 2896 - ÖİK: 736 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010)

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2008 2010) ANKARA - Nisan 2009 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayın No: 87 Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008 2010

KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008 2010 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 2008 2010 ANKARA 2008 BAKAN SUNUŞU... 1 GİRİŞ... 1 1. KAYIT DIŞI EKONOMİNİN TANIMI... 3 2. TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTU... 5 Grafik 1:Kayıt

Detaylı

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi

Sağlığı Kazanmak. Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi Sağlığı Kazanmak Avrupa Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrolü Stratejisi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME TEPAV TİCARET ÇALIŞMALARI MERKEZİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR RUSYA FEDERASYONU NUN DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NE KATILIMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 1 İçindekiler: 1. Türk Rus Ekonomik ve Ticari İlişkileri 2. Rusya

Detaylı

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU

YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU TR 2007 YILLIK RAPORU AVRUPA DAKİ UYUŞTURUCU SORUNUNUN DURUMU Yasal bildirim Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi nin (EMCDDA)

Detaylı

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE İLAÇ PAZARININ GELİŞİMİ VE KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Z. Bahadır BAYRAÇ 074201012002 İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması

Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Finansal İşlem Vergileri ve Avrupa Birliği Uygulaması Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Begüm Güler (AB İşleri Uzman Yrd.) Esra Keleş (AB İşleri

Detaylı

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012 2 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir

Detaylı

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ

S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R GİRİŞ S A Ğ L I K S E K T Ö R Ü N Ü N Ö N C E L İ K L İ S O R U N L A R I N A İ L İ Ş K İ N G Ö R Ü Ş V E Ö N E R İ L E R İÇİNDEKİLER: GİRİŞ Giriş s. 1 1. İlaç Sektörü s. 2 2. Hizmet Sunumu s. 6 3. Tıbbi Teknoloji

Detaylı

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi

Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 Türkiye de Bireysel Emeklilik Sisteminin Makro Ekonomik Dinamiklere Etkisi Kapsamında Swot Analizi Gülsün İŞSEVEROĞLU Zeynep HATUNOĞLU ÖZET Türkiye de 27 Ekim 2003

Detaylı

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER

VakıfBank. Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar. Aylık Rapor. Nisan 2012 İÇİNDEKİLER VakıfBank Vakıfbank Ekonomik Araştırmalar Aylık Rapor Nisan 212 İÇİNDEKİLER Türkiye de Tasarruflar: Tarihsel Seyir, Mevcut Görünüm Ve Politika Önerileri Bir ülkenin ekonomik kalkınma ve büyümesi hiç kuşkusuz

Detaylı

SAYI 55 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜLTEN AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011. Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA:

SAYI 55 T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜLTEN AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011. Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA: T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EYLÜL 2011 SAYI 55 Gönüllü Ol, Fark Yarat! BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ MALİYESİNDE NELER OLUYOR? AVRUPA KOMİSYONU NDAN VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAYRAM ALİ

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu

Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Rapor No. 48523-TR Türkiye Ülke Ekonomik Raporu Kayıt Dışılık: Nedenler, Sonuçlar, Politikalar 2 Mart 2010 Yoksulluğu Azaltma ve Ekonomik Yönetim Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Public Disclosure Authorized

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies Yıl 4 - Sayı 7 Kasım 2012 / Year 4 - Number 7 November 2012

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Studies Yıl 4 - Sayı 7 Kasım 2012 / Year 4 - Number 7 November 2012 TÜRKĠYE VE BAZI ÜLKELERDEKĠ VERGĠ REFORMLARINA BĠR BAKIġ AN OVERVIEW OF THE TAX REFORMS IN TURKEY AND SOME OTHER COUNTRIES Öğr. Gör. Önder ÇALCALI Giresun Üniversitesi Alucra Turan Bulutcu M.Y.O. Özet

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ

GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEK PROGRAMI SEKTÖREL İNCELEME ÇALIŞMALARI II GIDA TEKNOLOJİLERİ BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM TEKNOLOJİLERİ Haziran 2011 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 5 1. GIDA

Detaylı

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2)

GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Belge Başlığı GIDA ve İÇECEK SEKTÖRÜ RAPORU (2013/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi 1 İçindekiler Tablolar Listesi..3 Şekiller Listesi... 3 Kısaltmalar

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012

SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 81 SAĞLIK SEKTÖR KURULU RAPORU 2012 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr / musiad@musiad.org.tr

Detaylı

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi

Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi Sağlık Sektör Raporu ve Yerel Sağlık Stratejisi www.btso.org.tr Bu çalışma BTSO liderliğinde Pera EEMEA Büyüme Hizmetleri A.Ş. işbirliğinde hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 1. ÖNSÖZ 4 2. YÖNETİCİ ÖZETİ 5 3.

Detaylı