İÇİNDEKİLER HUKUKİ MAKALELER CEZA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER HUKUKİ MAKALELER CEZA HUKUKU"

Transkript

1

2

3

4 HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Gadamer, Hermenötik ve Hukuk Dr. Timothy O Hagan Çev. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Günümüz Batılı Politik Yaklaşımlara Etkisi Bağlamında İngiliz Yararcılığı / UTILITARIANISM Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Uluslararası Ceza Divanında Yargılama Usulü Sinem SAÇKAN...27 Yeni TCK da Suç İşlemeye Teşebbüs Av.M.İhsan DARENDE...34 CEZA HUKUKU Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek - Eylemi Gerçekleştirmeye Elverişli Hareketin İcrası - Propaganda Malzemelerinin Hazırlanması Ve Yerine Ulaştırılması - Teşebbüs...49 Hükümlünün Cezaevinde Hakaret Suçunu İşlemesi - Sanık Beyanı - Tutanak İle Tespit Edilen Hakaret Fiili İcra Ceza Mahkemesi Hakiminin Hakaret Fiilini İşleyip İşlemediği - Beraat Eden Sanığın Kendisini Vekille Temsil Ettirmesi Durumunda Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Şikayetçi Vekilinin Hakime Hakaret Davası Açması - Hakaret - Yargılama Gideri...69 Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilmesi - Orman Kanuna Aykırılık - Çelişkili Karar...80 Extacy Haplarının Sanığın Aracına Yakın Mesafede Bulunması - Sanığın Aracının Çevresinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirilmesi - Uyuşturucu Madde Ticareti - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi... 84

5 İlliyet Bağı Bulunduğu Eylemin Kasten Öldürme Olduğu - Kasten Öldürme - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Künt Cisimle Kafasına Vurulan Kişinin Olaydan Onyedi Gün Sonra Ölmesi - Silah Sayılan Cisim...89 Müsteşarın Görevi Kötüye Kullanması - Müşterek Kararname İle Yapılan Atamalar - Üçlü İmzayı Gerektiren Müşterek Kararname - İcrai Hareket Savunmalarının Aynı Müdafiiler Tarafından Yapılamayacağı -Sanıklar Arasında Menfaat Uyuşmazlığı - Hürriyeti Tahdit Suçu - Silahla Tehdit Ve İzinsiz Silah Taşımak Suçu Elektrik Kesme İşlemi Hakkında Belirsizlik - Kaçak Elektrik Kullanımı - Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Ağır Netice Nedeni İle Ceza Verileceği - Hayati Tehlike Ve Kemik Kırığının Meydana Gelmiş Olması - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Tehdit Suçu - Şantaj Suçu - Cezanın İnfazı - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Mühür Bozma - Zincirleme Suç - Hukuki Kesinti - Sanık Hakkında Tüm Dava Dosyalarının Getirtilmesi Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Şartla Tahliye Süreleriyle İnfaz Rejiminin Farklı Olması - Cezaların Ayrı İnfaz Rejimine Tabi Olması - Toplam Ceza Süresi Üzerinden Tahliye Tarihinin Hesaplanacağı Kaçak Petrol - Akaryakıta Dönüştürülmüş Petrol Ürününün De Kaçak Petrol Olarak Değerlendirileceği - On Numara Yağ Satışı Tekerrüre Esas Alınan Sabıka - Para Cezası - Cezanın Ertelenmesi - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması/Seçenek Yaptırımlara Çevirme Ve Erteleme Yasağı - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme - Terör Örgütünün Propagandasını Yapma - Terör Suçları Resmi Evrakta Sahtecilik - Hüviyet Cüzdanı

6 Ve Nüfus Tezkeresi Pasaport Ruhsatname İlmühaber Şahadetname Ve Beyannamelerde Sahtekarlık - Mahkemece Suçun Niteliğinde Hata Yapıldığı - Fazla Ceza Tayini Evlilik Resimlerinin Fotoğrafçılık Yapan Sanıkça Yayınlandığı - Fotoğrafların İşyerinin Vitrininde Bulundurulması - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Kişilik Hakkının İhlali Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi - Adli Para Cezası - Hırsızlık Suçundan Hakkında Para Cezasına Hükmedilen Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği Şüphenin Sanık Yararına Değerlendirilmesi - Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Sanığın Boşanma Davasına İlişkin Tebligatının Tebliğinden Sonraki Gün Katılanın Suç İhbarında Bulunması - Sanığın Boşanma Dilekçesinin Katılana Tebliğ Edildiği Günün Ertesi Günü Katılanın Suç İhbarında Bulunduğu Sanığın Beraatına Karar Verileceği Tahliye Sırasında Evin Mütemmim Cüzlerini De Sökerek Götürmek - Mala Zarar Verme - Hırsızlık - Eylemin Mala Zarar Verme Değil Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı İDARE HUKUKU VERGİ HUKUKU- ANAYASA HUKUKU Uzman Öğretmen Ünvanı - Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı - Yüksek Lisans Eğitimi Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı - İlanen Tebliğ - Kanuni Temsilcinin Adresinin Bilinmesi - Amme Alacağı Ortaklık Payını Devreden Limited Şirket Ortağı - Limited Şirket Ortaklık Payının Devri -Kamu Alacağının Tahsilinden Doğan Sorumluluğun Pay Devri Sözleşmeleriyle Ortadan Kaldırılamayacağı - Kamu Alacağından Doğan Sorumluluk - Özel Hukuk Sözleşmesi Sahte Fatura Kullanmaya Dayalı Cezalı Tarhiyat - Alışların

7 Sahte Faturalarla Belgelendirdiğinin Açık ve Somut Bir Şekilde Ortaya Konulması Gerektiği - Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyatın Terkini İstemi - Faturanın Sahte Olup Olmadığı - Mükellefin Yasal Olmayan Fiilleri ÖNEMLİ BİLGİLER Kıdem Tazminat Tavanı Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Ücret ve İşverene Maliyetleri Kapıcılar İçın Asgari Ücretın Hesabı ve İşverene Maliyeti Asgari Ücret Uygulamasında Yeni Dönem Yılında Asgari Geçim İndirimi tutarları Yıllık Ücretli İzin Süreleri İhbar Tazminatı (akdin Fesfinde Bildirim Süreleri) İşsizlik Sigortası Primi Gelir Vergisi Tarifesi Katma Değer Vergisi Oranları Kurumlar Vergisi Oranları Vergi Usul Kanununa Göre Yeniden Değerleme Oranı Yasal Faizler Ve Yürürlük Süreleri Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a Göre Gecikme Zammı Oranları Kira Artışına Yargıtay ca Uygulanan Endeksler Enflasyon Oranları (%) (Tuik Verilerine Göre) Enflasyon Oranları (Aylara ve Yıllara Göre) Değerli Kağıt Bedelleri

8 2013 yılı Damga Vergisi Tutarları Yargı Harçları Tarifesi Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Ve Kadastro Harçları Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Genel Hükümler Avukatlık Ücret Tarifesi CMUK Avukatlık Ücret Tarifesi Üretici Fiyat Endeksi ( ) (ÜFE) Üretici Fiyat Endeksi ( ) (TÜFE) HUMK Ve İİK Parasal Sınırları İYUK Parasal Sınırları Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun unda Süreler Yargıtay ın Yeni Telefon Rehberi ARAMA İNDEKSLERİ Kanun Maddelerine Göre Arama İndeksi Kavramlara Göre Arama İndeksi...233

9

10 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 11 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 1 Dr. Timothy O Hagan 2 Çev. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ 3 Ronald Dworkin in, A Matter of Principle (1985) ve Law s Empire (1986) adlı yapıtlarının yayınlanması, hermenötiği, hukuk sisteminin ikincil öneme sahip bir sorunu olmaktan çıkarıp, temel sorunu haline getirmek suretiyle Anglo-Sakson hukuk biliminin merkezine taşımıştır. Hermenötik devrimin septik eleştirileri, politik spektrumun her noktasında, hukuki hermenötiğe karşı yıllardır adetlere bağlılığın (conventionalism) güçlü bir savunucusu olan Nigel Simonds un inatçı muhafazakarlığına terk edilmiş olan Eleştirel Hukuk çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Hala onun eleştirisi, Dworkin in cevabını beklemektedir. Hukukî hermenötik bir çok alanda eleştirilebilir. Ancak, Peter Goodrich in yapmış olduğu radikal eleştirinin bir yanılgı içerisinde olduğu kanaatindeyim. Traditions of interpretation and the status of the legal text (Legal Studies, 1986, 6/1, 53-69) adlı makalesi, tarihsel alanı açısından global, eleştirel-politik çıkarımları açısından ise spesifiktir. Hukuk geleneği yazılı bir gelenektir ve sonuç itibariyle metinsel anlamların tahlili üzerinde odaklanmıştır (53) 4 teziyle başlar ve şöyle devam eder: hukuk çalışmasının tarihsel olarak imtiyazlı formları, hukukla yazılı bir dil olarak, hukuksal anlamlarla metinsel bir anlam olarak ilgilenir ve kanun yorumuyla bir metinsel güçler sorunu, hukukun yazılı (scriptural) kodifikasyonuna bir geçiş ve onun bilgisi olarak ilgilenir... Hukuksal yorumun tarihsel deneyimi, geçerli metinsel anlamların filolojik ve gramatik yönden yeniden inşasının muhteşem bir deneyimini oluşturur. Bu ilkeye bağlı olarak Goodrich, hukuksal çalışmaların yorumlamaya ilişkin temel niteliğini, yorumları (hermenötiğin, temel olarak karşılaştırılabilen 1 Timothy David Brendan O HAGAN Gadamer, Hermeneutics and Law, Archiv Für Rechts-und Sozialphilosophie (ARSP), sy. 76-2, Stuttgart 1990, s Daha önce çevirisi yayımlanmış olan bu makale, çeviride yapılan bazı tashihleri ile birlikte yeniden yayınlanmaktadır. 2 School of Economic and Social Studies, University of East Anglia, Norwich, Great Britain. 3 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4 Metindeki sayfa referansları Goodrich in Legal Studies dergisinde yayımlanan makalesinin sayfa numaralarıdır.

11 12 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 modern varyantı olarak da bilinen) üç kategoride analiz eder; ilki betimleyici (descriptive), ikincisi tartışmacı (polemical), üçüncüsü ayırıcı (contrastive). Goodrich e göre hermenötik, ilgili yasaya uygulandığı zaman, şunları gerçekleştirmeyi amaçlayacaktır: [I] i. yazılı hukuku birleştirecek, ii. imtiyazlı bir hukuksal metin yaratacak, iii. bu metne hukuk doktrini yasa statüsünü atfedecek ve iv. üniter ve v. tek anlamlı (univocal), vi. egemen iradenin yazıtı ortaya çıkacaktır. Yorum... [II] i. orijin itibariyle dinsel, ii. teknik açıdan otoriter, iii. linguistik (dilbilimsel) yönden doğruluğu ispat edilemez iv. politik ön varsayımlardır. [III] Tartışmacı savın temeli, [II] hermenötik ve hukuksal anlam politikasına dayanan hukuksal yorum monologuna meydan okuyan retorik analiz arasındaki zıtlığa dayanır. Goodrich in global hırsları olmaksızın, onun tartışma konusu edindiği hermenötik geleneğin tüm önermelerinin tanımlamalarının doğruluğuna karar veremem. Ancak çağdaş hermenötikte çok önemli bir isim olan Gadamer in bir okuması olarak makalenin çok ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Özellikle [I] [vi], Gadamer in hermenötiğinde yer almadığı gibi, ona ters düşmektedir. Goodrich in Gadamer i okuması şöyledir: Yazılı metin, hermenötik açıdan, daha öncesinde yorumda olduğu gibi, basit olarak öncel bir konuşmanın (speech) ifadesidir, otoriter iradenin belirtisi: yazımın işaret dili, gerçek konuşma diline dayanır... Bütün yazım, bir tür yabancılaşmış konuşma (alienated speech) ve onun işaretleri konuşma ve anlama geri aktarılmak zorundadır... [Gadamer]. Diğer bir ifadeyle, hermenötik, doğru sözün (full speech) veya rasyonel yazarın kendisel mevcudiyeti (self-presence) ya da metnin geçerli (valid) kaynağının yeniden keşfedilmesi için kurallar ortaya koyar. (66) Goodrich, bu sözlere ve daha önce bağlam dışında zikredilen sözlere kasıtlı olarak yanlış anlam vermiştir. [Onu] edebiyatı anlamak, öncel olarak bir kişinin uzak geçmişi muhakeme etmesi demek olmayıp, söylenmiş olan üzerinde mevcut bir ilgiye sahip olmaktır. Gerçekte bu, kişiler arasındaki -okuyucu ve yazar (olasılıkla tümüyle bilinmeyen bir kişidir) arasındaki- ilişki ile ilgili değil, metnin bize ulaştırdığı iletişimin paylaşımı ile bağlantılıdır......yazarın ve spesifik olarak kendisine hitap edilen alıcıdan kopuşunun, ona kendisel bir yaşam sunduğu sürece, yazım hermenötik gerçekliğin merkezidir. Yazımda belirlenmiş olan kendisini, aleni olarak okuyabilen herkesin eşit bir paya sahip olacağı anlam alanına yükselir. Elbetteki, dile oranla yazım ikincil

12 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 13 bir fenomen olarak gözükür [italikler eklenmiştir]. Yazımın işaret dili sözün asli diline müracaat eder. Ancak, yazılabilir nitelikte olan bir dil, doğası gereği kesin biçimde ârizî değildir. Daha doğrusu, bu yazılabilir olma niteliği, sözün kendisini, onda kendisini ifade eden anlamın pür idealitesinde bulması gerçeğine dayanmıştır... Yazılı bir şeyin anlaşılması, geçmişteki bir şeyin yeniden üretilmesi olmayıp, mevcut bir anlamın paylaşımıdır. 5 Özetle Gadamer in yaklaşımı, bir metnin anlamının onun yazarının iradesine indirgenmesine ters düşmektedir. Yazılı işaretler söz ve anlama geri dönüştürülmelidir derken Gadamer, yorumcular olarak bizi, yazarın orijinal söylenmiş sözcüklerini araştırmaktan öte, bir diyalogda bizi etkileyen anlam taşıyıcıları olan yazılı sözcüklerle ilgili olmaya çağırıyor. 6 Bu noktanın önemi, hukuka uygulandığı zaman, özellikle de anayasa hukukuna uygulandığı zaman kendini gösterir. Goodrich in Gadamer i okuma tarzı doğru olsaydı, Gadamer in, anayasal kuralların kurucularının iradelerinde izine rastlanmayan herhangi bir yorumu yasaklayan anayasa hukukçuları ile aynı görüşte olmuş olduğu ortaya çıkacaktı. Bütün bunlar Dworkin in Law s Empire adlı yapıtı ile daha bir açıklık kazanmıştır. Kitabında Dworkin doğru olarak hermenötik yaklaşımın yazarların iradeleri üzerinde yapılan bir araştırmaya indirgenemeyeceği üzerinde vurguda bulunur. Bunun yerine yargı, form ya da tarzının en mükemmel olası örneği oluşturması için bir nesne veya pratik üzerinde bir gayeyi empoze eden, yapısalcı (constructive) yorumu amaç edinir ya da edinmelidir. 7 Aynı zamanda Dworkin, yapısalcı yorumun pratiğini, en azından çağdaş Anglo- Amerikan bağlamında, ilerlemeci liberal politik yaklaşımların benimsenmesi ile birleştirir. Bu ikisi arasında zorunlu bir uygunluğun varlığını ileri sürmez: doğrusu kişi, bir reaksiyoner politik ideolojiyi yansıtan, reaksiyoner yorumlayıcı semboller topluluğunu paylaşan, ancak 1787 ya da 1791 tarihleri arasındaki var olan -otoriter- iradelerin redaksiyonist programına kendilerini adamamış olan bir grup Amerikan Yüksek Mahkeme yargıçları tahayyül eder. Fakat gerçekte Amerikan Yüksek Mahkemesinin yakın geçmiş tarihi, nispeten redaksiyonist olan muhafazakarların (yargıçlar ve yorumcular) ve 5 H.-G., Gadamer, Truth and Method, (translated and edited by Garrett Barden and John Cumming), The Seabury Press, New York, 1975, s Gadamer in açık bir biçimde reddettiği, sistematik bir eleştiriye konu ettiği bir düşünceyi, Goodrich in ona atfetmesi inanılmazdır: Hiç bir yerde anlama salt olarak, bir sanat yapıtının yaratıcısı, bir fiilin faili, bir hukuk kitabının yazarı, ya da başka bir şey olsa bile, yazarın neyi kastettiği (meant), manasına gelmez. Mens auctoris, şayet yorumcu salt tekrar etmek yerine gerçekten anlamak isterse, onun hareket etmesi gereken ya da buna zorunlu olduğu anlama ufkunu sınırlamaz. H.-G., Gadamer, Philosophical Hermeneutics, (translated and edited by David E. Linge), University of California Press, Berkeley, 1976, s Dworkin, Ronald Myles, Law s Empire, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge- Massachusetts, 1986, s. 52.

13 14 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 nispeten yapısalcı olan ilerlemecilerin tarihidir. Bunun en çarpıcı örneğini ölüm cezası oluşturur. Zalimâne ve olağan dışı cezaları yasaklayan Sekizinci Yasa değişikliğinin mimarları, bunun ölüm cezasını kapsamına almasını istememişlerdir; ancak beşinci kanun değişikliği ağır veya çirkin suçlar için belli bir prosedür belirlemiştir. Bununla birlikte ilerlemeci Yüksek Mahkeme sekizinci yasayı (ve on dördüncüyü) yapısalcı bir yorumla, ölüm cezasını anayasaya aykırı bulmuştur. Cezanın savunucuları kanun değişikliğinin mimarlarının iradelerine dönüşe çağrının çığırtkanlığını yaptılar. 8 Dworkin gibi, yapısalcıların çoğu ileri demokratik ortamlarda yaşayan normal ve seçkin vatandaşların, genel moral-politik standartları az çok paylaştıkları, içselleştirdikleri ve aynı zamanda dönüşümlülük (reflexion) ve evrensellik (universalization) yoluyla az çok geliştikleri, genişledikleri, derinleştikleri ve ilerledikleri bir toplum yaratabilecekleri konusunda optimist bir düşünceye sahiptirler. Yapısalcıların bu optimist düşünceleri onları, derinliğin, olası uzlaşmazlığın, görüş ayrılıklarının varlığını tanımalarına engel olmamıştır. (Şu anda göreceğimiz üzere, hukuksal-anayasal düzeyde böyle uzlaşımsal bir toplumun var olacağı noktasında Gadamer, olasılıkla Dworkin den daha az emindir.) Ancak, kusurlu bir biçimde bizim pozitif hukuk sistemlerimiz toplumu, anlaşmazlıkları hukuk kurallarıyla mahkemeler ve yargıçlar aracılığıyla çözmeye girişen bir toplum olarak düzenler. Bu organlar -mahkeme ve yargıçlar-, yorumsamacı bir toplumun içinde yorumla ilgileneceklerdir. Nispeten genel ve soyut olan bazı kural ve prensipleri spesifik somut olaylara uygulayacaklar, alt mahkemeler ve diğerlerinin hükümlerinin uygunluğu üzerinde karar vereceklerdir. Bu prosesin hermenötik anının (hermeneutics moment) istenilen hale konulamayacağı, Dworkin in derin anlayışının bir ürünüdür. Onun daha güçlü olan diğer yorumsama olasılığının sırasıyla, her bir meseleye doğru bir yanıtın varlığı ya da kesinlikle doğru bir çözüme dayandığı iddiası, daha düşük bir katiyet düzeyinde temellendirilmiştir. Goodrich, [I], [vi], yazarın irade yanlışını, sistematik bir biçimde Gadamer e isnat edilen genel muhafazakar yaklaşımı, tutarlı açıklama yoluyla, Gadamer e 8 Senior Liberal (New York Times ın haberinde, 30 Mart, 1987) Yargıç William J. Brennan Jr. ın devamlı olarak, pozitif ayrımcılık, hamilelik izni, özürlü ve siyasi sığınmacılara karşı yapılan ayırım konularında Reagan idaresine muhalif olan, önemli yasa değişikliklerinde yapısalcı bir yorum tarzı benimsemiştir. Yargıç Lewis F. Powell Jr. ın ( Yüksek Mahkemenin ideolojik bölünmüşlüğünün ortasında kalan kişi, NYT 26 Nisan, 1987) istifası ve onun yerine sıkı bir Reagan taraftarının atanması ile liberal yapısalcılık muhtemelen sona ermiştir. Yapısalcılığın kapsamlı bir eleştirisi için Raoul Berger in, Death Penalties: The Supreme Court s Obstacle Course, Cambridge Massachusettes: Harvard University Press 1982, adlı yapıtına bakınız. Yazar Yüksek Mahkemenin Sekizinci Yasa Değişikliğini etkinci yorumu nedeniyle, insanların yanlış bir biçimde kendi adlarına ölüm cezalarının yasalaştırılıp yasalaştırılamayacağı konusunda karar verebilme haklarının ellerinden alındığını ileri sürer.

14 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 15 ait olmayan bir terminolojiye bağlar. Böylece Gadamer in, hermenötiğin metni çözümleyici ve aracı olma (aufschlieben, vermitteln) 9 görevine sahip olduğu şeklindeki ifadesini, taraflı bir biçimde Goodrich şöyle açımlamıştır: Gadamer e göre hermenötik, dinsel ve hukuksal kültürün yazılı anlatımlarını, yeniden toplar, çevirir ve yorumlar... Günlük dilde (ordinary language) var olmayan anlamları çevirir ve yeniden eski haline geri döndürür. (65) [italikler bana ait] Muhafazakar saldırı, bir takım ithamları içeren iddialara vurguda bulunur. Böylece, hermenötik ve dinsel metinlerin yorumu ([II] [i]) arasındaki tarihsel bağ, otoriter teknikleri bir taahhüt ima etmek için kabul edilmiştir ([II] [ii]). Gadamer in mirasçısı olduğu Alman Protestan geleneğinde hermenötik, tersine anti-otoriter bir rol üstlenerek, otonomiye vurguda bulunmasına rağmen, özgün yorumsama geleneği içinde yorumcunun öznel serbestliği değildi. Goodrich in, Gadamer in yaklaşımını özetinde, bir yandan metnin hermenötiksel ufuklar merkezî düşüncesine, diğer yandan da yorumsamacıya dönük herhangi bir referans bulunmamaktadır: Kısaca yorumsama, bireyin kendi ön yargılarını kullanmak suretiyle, metnin anlamının gerçekten bizimle konuşabilmesini sağlamaktır... bir yorumsamacı ufku elde etmek, ufukların birleşimini gerekli kılar... Kendisi içinde doğru olan her hangi bir yorum olamaz, çünkü her yorum metnin kendisiyle ilişkilidir... Her yorum kendisinin ait olduğu hermenötik duruma uyum sağlamalıdır. 10 Dolayısıyla, Gadamer de hermenötik, ne yazarların iradelerine bağlı olarak metinleri yorumlamayı esas alır, ne de imtiyazlı yorumculara otorite atfeder. Metnin öneminin bir bütün olarak kavranabileceğini ileri sürer 11 ve bu iddiaya dayalı olarak Goodrich [I] [iv], [I] [v] i ve [II] [iii] söylemiştir. Burada bir kaç uyarı sözcüğü zorunludur. Metinlerin birliği iddiasına meydan okumak ve onların tek merkezden düzenlemeyen (decentred) doğasını vurgulamak yapıbozumcu dairelerde gerçekten revaçtadır. 12 Derrida ya yapılan ritüel referanslardan ayrı olarak, Goodrich bu varsayımı çürütmek için, bağımsız bir argüman sunmaktadır. Yalnızca, metinsel birliğin kendisinin varsayılan otoriter irade birliğine dayanması gerektiği varsayımını içeren yanlış iddiayı tekrar eder. Şimdi, belirli bir yargısal yetkinin pozitif hukuk sistemi bağlamında, yasanın birleşmiş bir metne tümüyle benzer olmayacağını düşünmek için 9 Gadamer, Truth and Method, s Gadamer, Wahrheit und Methode, Mohr Siebeck Verlag, 3. Baskı, Tübingen 1972, s Gadamer, Truth and Method, s Gadamer, Truth and Method, s Metinsel birlik iddiasının, dilbilimlerde hermenötik gelenekle sınırlandırılmamış olduğuna işaret edilmelidir. Aynı zamanda metinsellik ve metinsel bağlılık modelleri, (M. K. A. Halliday, R. Hasan, Cohesion in English, 1978).

15 16 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 geçerli nedenler bulunmaktadır. Gadamer in kendisi bu konuda septiktir: Hukuksal hermenötiğin genel hermenötik bağlam dahilinde olduğu aşikardır... Hukuk ve bireysel olay arasındaki mesafe mutlak olarak sabit bir biçimde gözükmektedir... Somut olaylara uygulanması için bağımsız fiili (free play) serbest kılan hukuksal kodifikasyon prosesinde kaçınılması imkansız bir kusurdur (imperfection) bu, öyle ki bu bağımsız fiil prensipte, istendiği zaman herhangi bir alana yöneltilebilecektir. Aslında, doğası gereği hukukî düzenleme, genel anlamda hukukî düzen, bu tür bağımsız fiili serbest kılacak ölçüde esnek olarak gözükür. 13 Gadamer, bizim var olan toplumlarımızın herhangi birinin tümüyle bir yorumsamacı hukuksal toplum ya da mevcut hukuksal sistemlerimizin birleşmiş bir hukuksal metin şeklinde belireceği tezini kabul etmez. Goodrich in üçüncü hermenötik tanımlaması, retorik analizin tersine, araştırma konusu yaptığı [II] için dayanak sunma noktasında oldukça karmaşıktır. Klasik tezleri bir düzene sokan Goodrich, retorik analiz, sözün fonksiyonel olarak kabul edildiği... kurumsal pratiklere öncülük ve rehberlik ettiği... kendi doğası gereği topluma bağlanan, çalışmanın açık bir politik yorumuydu (68). Saussurean-Chomskiyan terminolojiyi karmakarışık bir biçimde çalan Goodrich şöyle devam eder: Retorikçiler için dil, doğuştan sosyaldir... gramer ya da dil (langue) idealitesi (ideality) olarak değil, daha çok söz\konuşma (parole) veya dilin kullanımı (performance) olarak bir kompleks (complex) ve tabakalar haline gelmiş kullanımdır (usage). Şimdi Goodrich burada ne tür tezatlara düşmüştür? Retorikçilerin dili sosyal olarak kabul etmeleri, yorumcuların onu asosyal olarak gördüklerini ima eder mi? Ancak bu ne anlama gelebilir? Onların dili münferit, özel (private) olarak gördükleri anlamına mı? Fakat bu oldukça gariptir. Ayrıca Goodrich in zikrettiği klasik yazarlar, tabii olarak var olan dil\söz (langue\parole), dil yeteneği\dil kullanımı (competence\performance) terimlerini kullanmamışlardır. Şayet kullanmış olsaydılar, bu terimlerin mucitleri olan Saussure ve Chomsky gibi, onlar bunları dilin alternatif genel nitelemeleri olarak değil de, tamamlayıcı parçaları olarak kullanırlardı. Bu son dönem yazarların terminolojisinde, birey dile (langue) sahip olduğu için sözü (parole) kullanabilir; bireyin dili kullanımı onun dil yeteneğine dayanır. Retoriğin kaynakları ikna etme (persuasion) tekniklerini öğrettiği, tabii ki doğrudur ve bu nedenle bunlar özellikle spesifik bir dinleyicinin nitelikleriyle ilgilidir. Goodrich e göre daha açık bir biçimde [I] [iv]ve [I] [V] in yanlışlıklarını görmek durumundayız: herhangi spesifik bir tarzı veya dinleyiciyi tercihi reddinde, açık bir biçimde retorik analiz yazılı kaynağın birliği ve tek anlamlılığına dayalı yorumsamacı düşünceyi (exegitical conception) yapıbozumuna uğratır (deconstruction)... Aynı zamanda retorik analizin devrimci doğasına zıt olarak yorumsamacı Gadamer, Truth and Method, s

16 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 17 muhafazakarlığı (conservatism) da görmek durumundayız. Ancak böyle bir içgörü şu sonucu doğurur. Bu, tek bir anlama gereksinim duyan belirli bir dinleyiciye yönelen bir söz olgusunun sonucu değildir: tamamen tersidir. Özetle, teknik doğası nedeniyle, klasik retorik ve onun modern varyantları, örneğin reklamcılık, herhangi bir amaç için kullanılabilirlik sağlayan politik bir tarafsızlığa sahiptirler. Sonuç olarak, Gadamer ilksel hermenötiğin amacı olan diyaloğu, tatmin edici yorum modelinin merkezî noktası olarak kabul etmişken, Goodrich in sözde retorik analizin niteliği olan ve hermenötikte yer almayan diyalog düşüncesini yeniden eski konumuna getiriyor olması tuhaftır. Ayrıca, Gadamer karşı kutup olmaksızın inandırıcı bir biçimde bunu tartışmıştır: beşeri dilselliğin (human linguisticality) retorik ve hermenötik yönleri tümüyle birbiri içine girer. Eğer anlama ve ittifak (consent) konu edilen bir sorun ve temel unsurlardan değilse, ne konuşmacı ne de konuşma sanatı olacaktır; şayet düzeni bozulmuş ve bir karşılıklı konuşma (conversation) içerisinde yer alan karşılıklı anlama yoksa, araştırılması ve tekrar ortaya konulması gereken hermenötik görev olmayacaktır. Bu, bunu kavramadaki başarısızlığımızın belirtisi ve modern çağda, mükemmeli organize eden ve mükemmel bir biçimde organize edilmiş bilgi (information) ile düşünen insan yaşamının artan kendine yabancılaşmasının (self-alienation) kanıtıdır Goodrich üzerine yapılan bu yorumlar, merkezi bir sorun olan yorumsama dairesinin kapanması konusunu kapsamına almaz. Habermas gibi, hermenötik kavrayışı ciddiye alırım; çünkü anlama -nasıl kontrol edilmiş olduğu önemli değil- kolayca yorumcunun gelenekle olan ilişkilerini geçemez. 15 Birey tüm entellektüel geleneği atlamaya çalışırsa, akla (reason) değil, anlamsızlığa (void) adım atmış olur. Habermas ın işaret ettiği üzere, bilimsel realizmle hermenötiğin sağduyulu eleştirisi, oldukça dar görüşlü yorumsama geleneklerinden başka tümünün bilimsel buluşlarla ilişkilendirilerek, modifiye edildiğine işaret etmek durumundadır. Bu itiraza yanıt olarak hermenötiğin uç savunucuları gelenek çerçevesinin dışına taşan herhangi bir gönderim sisteminin(örneğin, bilim) kendisinin geleneğin uygunluğu dışında... meşrulaştırılması gerektiğini iddia ederek, hermenötik deneyimi mutlaklaştıracaklardır. Ve bu bizi yorumsama dairesi içinde hapsetmiştir. Habermas ın belirttiği üzere biz bu tuzaktan yalnızca belli bir takım pratiklerle, özellikle de politik pratik, doğal bilimsel pratikle meşgul olma yoluyla kurtulabiliriz. Böyle yapmakla, şeylerin (things) dilin ardı sıra gittiğini keşfederiz. Empirik bilimler basit olarak keyfi bir dil oyununu temsil etmez. Onların dili, teknik maharetin sabit üstünlük noktasından... yorumlar. Bunlar 14 Gadamer, Philosophical Hermeneutics, s Habermas, Jürgen, A Review of Gadamer s Truth and Method, (ed. Fred R. Dallmayr and Thomas McCharty), Understanding and Social Inquiry, University of Notre Dame Press, Notre Dame-Indiana, 1977, s. 357.

17 18 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 yoluyla yaşamın doğal koşullarının olgusal sınırlamaları toplum üzerinde yansımasını bulur. Elbette, empirik bilim kuramlarının ifadeleri sırası ile son meta-dil olarak günlük dile (ordinary language) işaret eder; ancak üstün doğa (mastering nature) tekniklerini mümkün kılan eylemler sistemleri, aynı zamanda bir bütün olarak toplumun kurumsal çerçevesi üzerinde geri tepkir ve dili değiştirir. 16 Doğa bilimlerinde, pratik mevcut sözvarlıkları hamle yapar. Her özel bilimde kullanılan gözlem ve deneyim, aynı zamanda diğer bilimlerle olan karşılıklı etkileşim, o bilim dilinde değişimlere zorlar. Bütün bilimsel çalışmaların merkezinde, modellerin konstrüksiyonu, analojiler ve metaforlar yer alır. Bazı metaforlar literal olur: diğer bir ifadeyle onların literal olarak doğru olduklarını yani bunların şeylerin gerçekliğine tekabül ettiklerini keşfederiz. Ötekiler metaforik olarak kalırlar veya terkedilmişlerdir. 17 Öyleyse, mutlaklaştırılmayan ılımlı (moderate) hermenötik duyarlılık şudur: bütün anlama etkinliği yorumu içerir ve tüm yorumlar yorum kurallarını gerektirir, ancak bu kurallar, bunların harici unsurları olan, dilin ötesinden (behind language) gelen mantıksız (brute) faktörler tarafından modifiye edilmiştir. Sırasıyla bunlar yorumu gözlerler, fakat bunlar yorumun ürünü değildirler. Bu ayırımı hukuka uygulayarak, mutlaklaştırılmasını (absolutize) reddederken, hukuksal hermenötik duyarlılığı kabul edebiliriz. Hukuksal yorumsama alanı sıkı bir biçimde kapatılmış değildir, ancak diğer alanlarla etkileşim halindedir. Tabii ki Dworkin, bunun farkındaydı. Gerçekte, prensipte hukuksal yorumsamanın esasını ortaya koyarken, hukuksal hermenötiğin sona ermesinin imkansız olduğunu açıkça ifade eder: Anayasa, hukuksal ve moral meseleleri, kompleks (complex) moral problemlerin yanıtına dayalı olan bir hukuk meşruiyeti yapmak suretiyle, birbirini kaynaştırıyor. 18 Taking Rights Seriously (Hakları Ciddiye Almak) 19 adlı yapıtında Dworkin, Birleşik Devletler Anayasasında hukuk ve ahlak arasındaki kaynaşım ve yargıçların kendilerini kurumsal moralite ile bir tutma yeteneği (capacity) düşüncesini çok canlı tutmuştur. Hukuksal yorumsama ve bilimsel bilgi arasındaki ortak yüzeyin, hiç bir zaman onun çok ciddi bir ilgi alanı olmadığı kesinlikle doğrudur. Halbuki, kendi özgün çerçevesi içerisinde, Taking Rights Seriosly adlı yapıtından oldukça yeni çalışmalara kadar, Dworkin in projesi, kapalı mutlaklaştırılmış (absolutized) hermenötikten öte, açık bir yönde gelişme göstermiştir. Hermenötiğin bu tanımlama ve açımlaması savunulabilir. Kesinlikle bu, Goodrich in eleştirisini zedeleyici değildir. 16 Habermas, A Review of Gadamer s Truth and Method, s Tarih ve bilim felsefesinde bu proses konusunda zengin bir literatür bulunmaktadır. Bunun en önemli katılımcı düşünürleri şunlardır; Ian Hacking, Rom Harre, Mary Hesse ve Pietro Reondi. 18 Dworkin, Taking Rights Seriously, (1978), s Eserin Türkçe çevirisi için bkz., Dworkin, Ronald, Hakları Ciddiye Almak, (çev. Ahmet Ulvi Türkbağ), Dost Kitapevi, Ankara 2007.

18 SAYI: 1 GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK YAKLAŞIMLARA ETKİSİ BAĞLAMINDA İNGİLİZ YARARCILIĞI / UTILITARIANISM Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı GİRİŞ Kanımızca günümüz Batı siyasetinin temelini oluşturan, özelde İngiliz Yararcı (Faydacı) Okulu genelde ise Yararcılık (Faydacılık) Teorisi / Utilitarianism denilen ahlaksal, siyasal ve hukuksal düşünce biçiminin, ahlak ve hukukun özü, kaynağı ve temel ereğinin ne olduğuna ilişkin yaklaşımlarının kavranması, irdelenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yararcılık (Faydacılık) Teorisi / Utilitarianism, temel olarak İngiliz düşünürlerince sistemli bir biçimde ortaya konup savunulmuş olduğundan dolayı, İngiliz düşüncesinin özelde Batı, genelde dünya düşünce biçimi ve yaşamına bir eklentisi/katkısı olarak nitelendirilebilir. İngiliz felsefesi Avrupa felsefesinden oldukça farklı bir yol izlemiştir. Bunun nedeni, deneyciliğin (ampirizm) İngiliz karakterinin temelini oluşturmasıdır. Karakterleri doğrultusunda, sadece gözlem ve deneye dayanmayı ilke edinen İngiliz düşünürler, bunu, hem bilgi teorisi alanında ve hem de apriori (mutlak geçerli) ilkeleri yadsımak biçiminde, ahlâk alanında benimsemişlerdir. Doğa bilimleri konusundaki deneyci ve duyumcu bilgi edinme yöntemini ahlâk ve hukuk alanına aktarmaya çabalayan yararcılar, gözlem yoluyla, tüm insanların, yaşamlarında hazza ulaşmaya çabaladıklarının görülebildiğini, dolayısıyla, bu durumun aynı zamanda bir ahlâksal ve hukuksal değer olması gerektiğini savunarak temel düşüncelerini biçimlendirmişlerdir. A. YARARCI KURAMIN TEMEL SAVLARI Doğa, insanoğluna iki egemen temel kural koymuştur; elem ve haz. Ne yapmamız gerektiğini ve ileride ne yapacağımızı bu iki temel kural belirler. Bunlar yaptığımız her şeyde, söylediğimiz her sözde, tüm dü-şüncelerimizde bizi yönlendirirler, bize egemendirler... Bir kimse bunların hükümranlığını yadsımak, bunlardan vazgeçmek savından bulunabilir ancak gerçekte bu kişi, her zaman için onların etkisi altındadır, bunlara mahkumdur. 1 1 Bentham, 125.

19 20 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 İngiliz yararcı okulunun kurucusu ünlü İngiliz düşünürü Jeremy Bentham dan alınan bu alıntı, O nun hazcılık konusundaki açıklığını ve bunu bir dogma (nas / mutlak kabul) olarak algıladığını açıkça ortaya koymaktadır. Bentham, kesin bir dille, doğanın, insanlığı acı ve haz adlı iki despot efendinin boyunduruğu altına soktuğunu; onların boyunduruğundan kurtulmak için yapılan her denemenin, sadece bu boyunduruğu bize göstermeye ve onu doğrulamaya yaradığını; bu despotlar karşısında yapılabilecek tek şeyin ne yapmamız gerektiğini belirlemek olduğunu söyleyerek; bundan, yarar ilkesinin yani olabilen tüm koşullar altında olabildiğince çok mutlu olmanın insan eylem ve davranışlarının amacı ve ereği olması gerektiği sonucuna varmaktadır. Yararcı kuram, ahlaka ilişkin görüşlerini deneyci bir yöntemle yani reel olguyu kriter alarak oluşturmaktadır: Ahlaken iyi nin ne olduğu sorusuna yanıt bulabilmek için, insan yaşamını gözlemlemek gerekir. İnsanların yaşamını gözlemlediğimizde, tüm insanların, yaşamın başından sonuna kadar tüm istek ve çabalarının ereğinin mutluluğu çoğaltmak, eş deyişle hazza kavuşmak ve acıdan kaçınmak olduğunu görürüz. Böylece yararcılığın çıkış noktasının dayandığı ilke, olanaklı tüm eylemler arasında doğru olan eylemin olabildiğince en yüksek ölçüde mutluluğa götüren eylem olduğu kabulüne dayanmaktadır. Öyle ki Bentham bu mutluluk ya da haz durumunun niceliksel olarak hesaplanabileceğine ve bu paralelde bir mutluluk çizelgesinin çıkarılabileceğine bile inanır. Bentham, bu bağlamda, ahlâkın yerine mutluluğun bütçesini dengeleyecek bir sanat getirmek gerektiğini ileri sürerek, gerçek bir haz aritmetiği kurmak istemiştir. Fontonelle in, asılmak üzere olan bir suçlunun önünde söylediği şu ünlü söz, haz aritmetiğini somutlaştırır: 2 İşte hesabını yanlış yapmış bir adam!. Bentham ın en başta gelen takipçisi John Stuart Mill, yararcılığa yüklemeye çalıştığı çelişkili düşüncelerinin de bir sonucu olarak, birçok düşünürü ya da düşünceyi yararcı olarak nitelendirme eğilimine girmiştir. Bu bağlamda, Aristo yu akıllı bir yararcı olarak nitelendiren Mill, İsa nın söylediklerinin yararcı doktrinin düşüncelerini içerdiğini ileri sürerek, yararcılığı, İsa nın Altın Kuralının bilimsel formülü olarak düşünmüştür. 3 Mill, İsa nın ılımlı yolunda yararcı ahlâkın özünü eksiksiz bir biçimde görebileceğimizi ileri sürmektedir. O na göre, İsa nın Altın Kuralı olan insanın, başkalarına, kendisine davranılmasını istediği gibi davranması; kendisini sevdiği gibi komşusunu sevmesi yararcı ahlâkın ideal bir ilkesini oluşturmaktadır. 4 Mill e göre, insanlığın çoğunluğu yararcı etkenlerle yönlendirilmekte olmasına karşın, filozoflar, yanlış anlama nedeniyle bu öğretiye düşmanlık beslemektedirler. Tanrının, yarattıklarının mutluluğunu istediğine inanan herkesin imanlı bir yararcı olduğunu ileri süren Mill e göre, tüm değerlerin temelini en büyük mutluluğun dile getirdiği yarar ilkesi sağlamaktadır. 5 2 Gregoire, 118 (dipnottan). 3 Ryan Introdoction, Bkz: Mill, Ryan Introdoction, 44,46.

20 SAYI: 1 GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK Bir eylemin değerinin belirlenmesinde ölçüt olarak benimsenen yarar kavramı, bir şeyin çıkar, haz, avantaj ve mutluluk üretme eğilimi ya da acının, mutsuzluğun önlenmesi eğilimi biçimindeki özelliğini dile getirmektedir. Yarar kavramının hazla olan yakın ilgisi, burada açıkça ortaya çıkmaktadır. Yarar, doğanın insanoğlunun yaşamında kendisine egemen kıldığı haz etkeninin, bir değer olarak benimsenmesini ifade etmektedir. Bir şeyin kötülüğü önleme, iyiliği elde etme eğilimi ya da özelliği olan yarar, aynı zamanda iyi kavramıyla özdeştir. Çünkü iyi hazdan başka bir şeyi ifade etmemektedir Yararcı düşünce biçimine göre. Yararcı kuram, aynı zamanda, yararı en büyük mutluluk ilkesi olarak, eş deyişle en büyük sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlamak için bir araç olarak ele alır. En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ilkesi, yetenekli bir yasa yapıcıya evrensel bir araç sağlamaktadır. 6 Bu araç sayesinde yasakoyucu, usun ve hukukun elleriyle mutluluk örgüsünü kurabilir. Çünkü bu ilke, insanın temel niteliğini ve değer ve güdülerinin her zaman ve her yerde geçerli kuramını sağlamaktadır. Diğer yandan Yarar İlkesinin reel olarak her zaman geçerli sayılması ve salt bir değer ölçüsü olarak alınması, aynı zamanda onun doğruluğunun kanıtı olarak gösterilir. İnsanların büyük çoğunluğunun davranış ve eylemlerinde onu ölçü olarak benimsemiş olmaları, yarar ilkesini bir değer ölçüsü olarak almamız için yeterli bir nedendir: Daha yüksek bir nedene dayanmayan ve fakat her çeşit eylem için tek ve yeterli neden olan o nedeni gösteren, açıkça bu yarar ilkesinin kendisidir. 7 İngiliz yararcıları doğal hukuk a karşı bir saldırı içine girmiş ve tüm doğal hukuk ilkelerini, boş ve anlamsız kavramlar olarak nitelendirerek yarar kavramına dayandırmak istemiştir. Yararcılar, hukukun kaynağı olarak, sadece belli bir iktidarın emirlerini (politik erkin buyruklarını) ifade eden irade açıklamasını kabul etmektedir. Bir toplum içerisinde, yasaları kim yapıyorsa hukukun kaynağı da odur: Adalet, doğal hukuk v.b. şeyler yasa yapamadıklarına göre bunlar, hukukun kaynağı olarak nitelendirilemez ve değerlendirilemezler. Bütün bu soyut kavramlar, tamamıyla anlamsız ve aldatıcı olmaktan başka hiçbir şeyi ifade etmemektedir. Bu bağlamda, doğal haklar kavramı da açık bir saçmalıktır; çünkü bireyin sahip olduğu haklar doğal değil yasa tarafından verilmiş ya da müsade edilmiş haklardır. Böylece, ahlâk konusunda, olguların gözlemlenmesini temel alarak insan davranışlarını belirleyen etkenin çıkar ya da yarar düşüncesi olduğunu ileri süren Yararcı yaklaşımın, hukuk görüşünü de aynı temele dayandırdığı anlaşılmaktadır. İngiliz yaracılarının başını çeken Bentham, yararcı yaklaşımlar çerçevesinde hapishanelerin düzenlenmesi sorunuyla da özel olarak ilgilenmiştir. Bentham, bu bağlamda, Panopticon adını verdiği bir hapishane projesi hazırlamıştır. Bentham ın, bu hapishane projesiyle cezaevlerinde baskı ve işkenceye engel olmak ve hapishane koşullarını insancıllaştırmak idealini güttüğü ileri sürülmüşse de, Bentham ın hapishanesinin, tutukluda iktidarın otomatik 6 Bentham, Bentham. 56.

HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Anayasa Mahkemesi - Avrupa Mahkemesi Bireysel Başvuru Usul lerine Dair Kısa Karşılaştırma Av. Ali Nezhet BOZLU... 11 Hangi Şirketler Bağımsız Denetim Yaptırmak Zorundadır?

Detaylı

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara

İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları. 1. BASKI 2006, Ankara Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları İnsan Hakları: Temel Bilgiler Koruma Mekanizmaları İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları 1. BASKI 2006, Ankara Baskı: Matus Basımevi

Detaylı

PETER SINGER IN FAYDACI ETİK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ

PETER SINGER IN FAYDACI ETİK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ) ANA BİLİM DALI PETER SINGER IN FAYDACI ETİK GÖRÜŞÜ ÇERÇEVESİNDE KÜRTAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ

TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Bekir Berat Özipek TEORİK VE PRATİK BOYUTLARIYLA İFADE HÜRRİYETİ Editör Bekir Berat Özipek 1 Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade Hürriyeti Editör: Bekir Berat Özipek Teorik ve Pratik Boyutlarıyla İfade

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU

MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU MEDYADA YER ALAN BAZI HABERLERİN, MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETTİĞİ İDDİALARININ ARAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İNCELEME RAPORU I-BAŞLANGIÇ Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun,

Detaylı

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KAMU HUKUKÇULARI PLATFORMU HUKUK GÜVENLİĞİ 8-9 KASIM 2013 ANKARA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği Yayınları : 277 Kamu Hukukçuları Platformu HUKUK GÜVENLİĞİ ISBN: 978-605-9050-33-3 Türkiye

Detaylı

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ ÖZEL HUKUK DERGİSİ HAKEMLİ DERGİ YIL: 1 SAYI: 3 / MAYIS 2013 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Önemli Bilgiler YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DANIŞMA KURULU u Prof. Dr. Recep AKCAN Selçuk Üniversitesi

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI

Savunma Hakkı. Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ TAKDĐM ( ) Av. Muharrem BALCI ( *) Savunma Hakkı TAKDĐM ( ) Av. Yasin DIVRAK Av. Ahmet Hasan KILIÇ A dalet idesine kavuşabilmenin yolu, savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabiliyor olmasıyla mümkündür. Savunma, muhakeme faaliyetinin

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından 609 H ANAYASAL BİR TEMEL HAK OLARAK İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İŞÇİ AÇISINDAN İŞYERİNDEKİ YANSIMALARI Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU * I. GENEL

Detaylı

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER

MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER MADDÎ AÇIDAN İDARİ İŞLEMLER Ahmet Emrah AKYAZAN 1. GİRİŞ Kuvvetler ayrımı ilkesi uyarınca, yasama organı yasama faaliyetlerini, yargı organı yargı faaliyetlerini, idare organı da idari faaliyetleri ifa

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 DANIŞTAY BAŞKANLIĞI DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 137. YIL 10 MAYIS 2005 SUNUCU- Değerli konuklar, Danıştay ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Danıştay ve İdarî Yargı Günü kutlama törenine

Detaylı

MERSiNSayı 38 İNSAN HAKLARI BAROSU DERGİSİ. İnsan Haklarıyla İnsandır... Yazılarıyla AV. ALPAY ANTMEN AV. BERKAY AKSU. Av.

MERSiNSayı 38 İNSAN HAKLARI BAROSU DERGİSİ. İnsan Haklarıyla İnsandır... Yazılarıyla AV. ALPAY ANTMEN AV. BERKAY AKSU. Av. MERSiNSayı 38 BAROSU DERGİSİ Yazılarıyla AV. ALPAY ANTMEN Av. Alİ Nezhet Bozlu Av. ezgi ÖZKAN STJ. AV. UFUK CAN MAHANOĞLU AV. BERKAY AKSU Av. Melİh Cİhan YILMAZ Av. EMRE TOKA Av. RAMAZAN SEMİ GEÇKİN Av.

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir.

SUNUŞ. bu kavramlara işlerlik kazandırmak la görevlendirilmiştir. SUNUŞ Yargının üç kurucu unsurundan biri olan bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü barolar (Avukatlık Kanunu Madde 95/21) ve tüm baroların katılımı

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Haksız Rekabet Suçu Dr. Yavuz ERDOĞAN 1 1. Genel Olarak 2. Korunan Hukuki Değer 3. Suçun Unsurları 3.1. Maddi Unsurlar 3.1.1. Fiil ve Netice 3.1.2. Fail 3.1.3. Mağdur 3.1.4.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU Menent ÇELİKBOYA 105614021 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU

GÜLTEKİN HUKUK BÜROSU İçindekiler 1. Şüphe Feshi ve Türk Hukukundaki Yeri 1-11 2. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerinin Temsil Yetkisinin Sınırları ve Ultra Vires Teorisi 13-20 3. Haberler ve

Detaylı

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Hakemli Elektronik Dergi Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Mehmet YÜKSEL Hukuk Kültürü Kavramına Sosyolojik Bir Bakış Aylin AYDOĞAN İletişim Araştırmalarında İnternet Gazeteciliği: Bağlamsal

Detaylı

CARL JOACHIM FRIEDRICH

CARL JOACHIM FRIEDRICH Carl J. Friedrich Sınırlı Devlet CARL JOACHIM FRIEDRICH Limited Government Çeviren: Mehmet Turhan ISBN 13: 978-975-6201-92-3 Liberte Yayınları / 182 2. Baskı: Ekim 2014; 1. Baskı: Eylül 1999 (Gündoğan

Detaylı

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL 11 12 MAYIS 2006 DANIŞTAY MATBAASI - 2008 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Sumru ÇÖRTOĞLU.... 1 Birinci Oturum

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETİM UYGULAMALARI

İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETİM UYGULAMALARI T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK ANABİLİM DALI ÖZEL HUKUK BİLİM DALI İŞYERİNDE ELEKTRONİK GÖZETİM UYGULAMALARI Yüksek Lisans Tezi Mehmet TEKERGÜL İSTANBUL - 2010 T.C. KADİR HAS

Detaylı