İÇİNDEKİLER HUKUKİ MAKALELER CEZA HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER HUKUKİ MAKALELER CEZA HUKUKU"

Transkript

1

2

3

4 HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Gadamer, Hermenötik ve Hukuk Dr. Timothy O Hagan Çev. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Günümüz Batılı Politik Yaklaşımlara Etkisi Bağlamında İngiliz Yararcılığı / UTILITARIANISM Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Uluslararası Ceza Divanında Yargılama Usulü Sinem SAÇKAN...27 Yeni TCK da Suç İşlemeye Teşebbüs Av.M.İhsan DARENDE...34 CEZA HUKUKU Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek - Eylemi Gerçekleştirmeye Elverişli Hareketin İcrası - Propaganda Malzemelerinin Hazırlanması Ve Yerine Ulaştırılması - Teşebbüs...49 Hükümlünün Cezaevinde Hakaret Suçunu İşlemesi - Sanık Beyanı - Tutanak İle Tespit Edilen Hakaret Fiili İcra Ceza Mahkemesi Hakiminin Hakaret Fiilini İşleyip İşlemediği - Beraat Eden Sanığın Kendisini Vekille Temsil Ettirmesi Durumunda Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Şikayetçi Vekilinin Hakime Hakaret Davası Açması - Hakaret - Yargılama Gideri...69 Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilmesi - Orman Kanuna Aykırılık - Çelişkili Karar...80 Extacy Haplarının Sanığın Aracına Yakın Mesafede Bulunması - Sanığın Aracının Çevresinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirilmesi - Uyuşturucu Madde Ticareti - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi... 84

5 İlliyet Bağı Bulunduğu Eylemin Kasten Öldürme Olduğu - Kasten Öldürme - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Künt Cisimle Kafasına Vurulan Kişinin Olaydan Onyedi Gün Sonra Ölmesi - Silah Sayılan Cisim...89 Müsteşarın Görevi Kötüye Kullanması - Müşterek Kararname İle Yapılan Atamalar - Üçlü İmzayı Gerektiren Müşterek Kararname - İcrai Hareket Savunmalarının Aynı Müdafiiler Tarafından Yapılamayacağı -Sanıklar Arasında Menfaat Uyuşmazlığı - Hürriyeti Tahdit Suçu - Silahla Tehdit Ve İzinsiz Silah Taşımak Suçu Elektrik Kesme İşlemi Hakkında Belirsizlik - Kaçak Elektrik Kullanımı - Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Ağır Netice Nedeni İle Ceza Verileceği - Hayati Tehlike Ve Kemik Kırığının Meydana Gelmiş Olması - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Tehdit Suçu - Şantaj Suçu - Cezanın İnfazı - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Mühür Bozma - Zincirleme Suç - Hukuki Kesinti - Sanık Hakkında Tüm Dava Dosyalarının Getirtilmesi Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Şartla Tahliye Süreleriyle İnfaz Rejiminin Farklı Olması - Cezaların Ayrı İnfaz Rejimine Tabi Olması - Toplam Ceza Süresi Üzerinden Tahliye Tarihinin Hesaplanacağı Kaçak Petrol - Akaryakıta Dönüştürülmüş Petrol Ürününün De Kaçak Petrol Olarak Değerlendirileceği - On Numara Yağ Satışı Tekerrüre Esas Alınan Sabıka - Para Cezası - Cezanın Ertelenmesi - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması/Seçenek Yaptırımlara Çevirme Ve Erteleme Yasağı - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme - Terör Örgütünün Propagandasını Yapma - Terör Suçları Resmi Evrakta Sahtecilik - Hüviyet Cüzdanı

6 Ve Nüfus Tezkeresi Pasaport Ruhsatname İlmühaber Şahadetname Ve Beyannamelerde Sahtekarlık - Mahkemece Suçun Niteliğinde Hata Yapıldığı - Fazla Ceza Tayini Evlilik Resimlerinin Fotoğrafçılık Yapan Sanıkça Yayınlandığı - Fotoğrafların İşyerinin Vitrininde Bulundurulması - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Kişilik Hakkının İhlali Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi - Adli Para Cezası - Hırsızlık Suçundan Hakkında Para Cezasına Hükmedilen Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği Şüphenin Sanık Yararına Değerlendirilmesi - Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Sanığın Boşanma Davasına İlişkin Tebligatının Tebliğinden Sonraki Gün Katılanın Suç İhbarında Bulunması - Sanığın Boşanma Dilekçesinin Katılana Tebliğ Edildiği Günün Ertesi Günü Katılanın Suç İhbarında Bulunduğu Sanığın Beraatına Karar Verileceği Tahliye Sırasında Evin Mütemmim Cüzlerini De Sökerek Götürmek - Mala Zarar Verme - Hırsızlık - Eylemin Mala Zarar Verme Değil Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı İDARE HUKUKU VERGİ HUKUKU- ANAYASA HUKUKU Uzman Öğretmen Ünvanı - Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı - Yüksek Lisans Eğitimi Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı - İlanen Tebliğ - Kanuni Temsilcinin Adresinin Bilinmesi - Amme Alacağı Ortaklık Payını Devreden Limited Şirket Ortağı - Limited Şirket Ortaklık Payının Devri -Kamu Alacağının Tahsilinden Doğan Sorumluluğun Pay Devri Sözleşmeleriyle Ortadan Kaldırılamayacağı - Kamu Alacağından Doğan Sorumluluk - Özel Hukuk Sözleşmesi Sahte Fatura Kullanmaya Dayalı Cezalı Tarhiyat - Alışların

7 Sahte Faturalarla Belgelendirdiğinin Açık ve Somut Bir Şekilde Ortaya Konulması Gerektiği - Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyatın Terkini İstemi - Faturanın Sahte Olup Olmadığı - Mükellefin Yasal Olmayan Fiilleri ÖNEMLİ BİLGİLER Kıdem Tazminat Tavanı Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Ücret ve İşverene Maliyetleri Kapıcılar İçın Asgari Ücretın Hesabı ve İşverene Maliyeti Asgari Ücret Uygulamasında Yeni Dönem Yılında Asgari Geçim İndirimi tutarları Yıllık Ücretli İzin Süreleri İhbar Tazminatı (akdin Fesfinde Bildirim Süreleri) İşsizlik Sigortası Primi Gelir Vergisi Tarifesi Katma Değer Vergisi Oranları Kurumlar Vergisi Oranları Vergi Usul Kanununa Göre Yeniden Değerleme Oranı Yasal Faizler Ve Yürürlük Süreleri Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a Göre Gecikme Zammı Oranları Kira Artışına Yargıtay ca Uygulanan Endeksler Enflasyon Oranları (%) (Tuik Verilerine Göre) Enflasyon Oranları (Aylara ve Yıllara Göre) Değerli Kağıt Bedelleri

8 2013 yılı Damga Vergisi Tutarları Yargı Harçları Tarifesi Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Ve Kadastro Harçları Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Genel Hükümler Avukatlık Ücret Tarifesi CMUK Avukatlık Ücret Tarifesi Üretici Fiyat Endeksi ( ) (ÜFE) Üretici Fiyat Endeksi ( ) (TÜFE) HUMK Ve İİK Parasal Sınırları İYUK Parasal Sınırları Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun unda Süreler Yargıtay ın Yeni Telefon Rehberi ARAMA İNDEKSLERİ Kanun Maddelerine Göre Arama İndeksi Kavramlara Göre Arama İndeksi...233

9

10 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 11 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 1 Dr. Timothy O Hagan 2 Çev. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ 3 Ronald Dworkin in, A Matter of Principle (1985) ve Law s Empire (1986) adlı yapıtlarının yayınlanması, hermenötiği, hukuk sisteminin ikincil öneme sahip bir sorunu olmaktan çıkarıp, temel sorunu haline getirmek suretiyle Anglo-Sakson hukuk biliminin merkezine taşımıştır. Hermenötik devrimin septik eleştirileri, politik spektrumun her noktasında, hukuki hermenötiğe karşı yıllardır adetlere bağlılığın (conventionalism) güçlü bir savunucusu olan Nigel Simonds un inatçı muhafazakarlığına terk edilmiş olan Eleştirel Hukuk çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Hala onun eleştirisi, Dworkin in cevabını beklemektedir. Hukukî hermenötik bir çok alanda eleştirilebilir. Ancak, Peter Goodrich in yapmış olduğu radikal eleştirinin bir yanılgı içerisinde olduğu kanaatindeyim. Traditions of interpretation and the status of the legal text (Legal Studies, 1986, 6/1, 53-69) adlı makalesi, tarihsel alanı açısından global, eleştirel-politik çıkarımları açısından ise spesifiktir. Hukuk geleneği yazılı bir gelenektir ve sonuç itibariyle metinsel anlamların tahlili üzerinde odaklanmıştır (53) 4 teziyle başlar ve şöyle devam eder: hukuk çalışmasının tarihsel olarak imtiyazlı formları, hukukla yazılı bir dil olarak, hukuksal anlamlarla metinsel bir anlam olarak ilgilenir ve kanun yorumuyla bir metinsel güçler sorunu, hukukun yazılı (scriptural) kodifikasyonuna bir geçiş ve onun bilgisi olarak ilgilenir... Hukuksal yorumun tarihsel deneyimi, geçerli metinsel anlamların filolojik ve gramatik yönden yeniden inşasının muhteşem bir deneyimini oluşturur. Bu ilkeye bağlı olarak Goodrich, hukuksal çalışmaların yorumlamaya ilişkin temel niteliğini, yorumları (hermenötiğin, temel olarak karşılaştırılabilen 1 Timothy David Brendan O HAGAN Gadamer, Hermeneutics and Law, Archiv Für Rechts-und Sozialphilosophie (ARSP), sy. 76-2, Stuttgart 1990, s Daha önce çevirisi yayımlanmış olan bu makale, çeviride yapılan bazı tashihleri ile birlikte yeniden yayınlanmaktadır. 2 School of Economic and Social Studies, University of East Anglia, Norwich, Great Britain. 3 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4 Metindeki sayfa referansları Goodrich in Legal Studies dergisinde yayımlanan makalesinin sayfa numaralarıdır.

11 12 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 modern varyantı olarak da bilinen) üç kategoride analiz eder; ilki betimleyici (descriptive), ikincisi tartışmacı (polemical), üçüncüsü ayırıcı (contrastive). Goodrich e göre hermenötik, ilgili yasaya uygulandığı zaman, şunları gerçekleştirmeyi amaçlayacaktır: [I] i. yazılı hukuku birleştirecek, ii. imtiyazlı bir hukuksal metin yaratacak, iii. bu metne hukuk doktrini yasa statüsünü atfedecek ve iv. üniter ve v. tek anlamlı (univocal), vi. egemen iradenin yazıtı ortaya çıkacaktır. Yorum... [II] i. orijin itibariyle dinsel, ii. teknik açıdan otoriter, iii. linguistik (dilbilimsel) yönden doğruluğu ispat edilemez iv. politik ön varsayımlardır. [III] Tartışmacı savın temeli, [II] hermenötik ve hukuksal anlam politikasına dayanan hukuksal yorum monologuna meydan okuyan retorik analiz arasındaki zıtlığa dayanır. Goodrich in global hırsları olmaksızın, onun tartışma konusu edindiği hermenötik geleneğin tüm önermelerinin tanımlamalarının doğruluğuna karar veremem. Ancak çağdaş hermenötikte çok önemli bir isim olan Gadamer in bir okuması olarak makalenin çok ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Özellikle [I] [vi], Gadamer in hermenötiğinde yer almadığı gibi, ona ters düşmektedir. Goodrich in Gadamer i okuması şöyledir: Yazılı metin, hermenötik açıdan, daha öncesinde yorumda olduğu gibi, basit olarak öncel bir konuşmanın (speech) ifadesidir, otoriter iradenin belirtisi: yazımın işaret dili, gerçek konuşma diline dayanır... Bütün yazım, bir tür yabancılaşmış konuşma (alienated speech) ve onun işaretleri konuşma ve anlama geri aktarılmak zorundadır... [Gadamer]. Diğer bir ifadeyle, hermenötik, doğru sözün (full speech) veya rasyonel yazarın kendisel mevcudiyeti (self-presence) ya da metnin geçerli (valid) kaynağının yeniden keşfedilmesi için kurallar ortaya koyar. (66) Goodrich, bu sözlere ve daha önce bağlam dışında zikredilen sözlere kasıtlı olarak yanlış anlam vermiştir. [Onu] edebiyatı anlamak, öncel olarak bir kişinin uzak geçmişi muhakeme etmesi demek olmayıp, söylenmiş olan üzerinde mevcut bir ilgiye sahip olmaktır. Gerçekte bu, kişiler arasındaki -okuyucu ve yazar (olasılıkla tümüyle bilinmeyen bir kişidir) arasındaki- ilişki ile ilgili değil, metnin bize ulaştırdığı iletişimin paylaşımı ile bağlantılıdır......yazarın ve spesifik olarak kendisine hitap edilen alıcıdan kopuşunun, ona kendisel bir yaşam sunduğu sürece, yazım hermenötik gerçekliğin merkezidir. Yazımda belirlenmiş olan kendisini, aleni olarak okuyabilen herkesin eşit bir paya sahip olacağı anlam alanına yükselir. Elbetteki, dile oranla yazım ikincil

12 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 13 bir fenomen olarak gözükür [italikler eklenmiştir]. Yazımın işaret dili sözün asli diline müracaat eder. Ancak, yazılabilir nitelikte olan bir dil, doğası gereği kesin biçimde ârizî değildir. Daha doğrusu, bu yazılabilir olma niteliği, sözün kendisini, onda kendisini ifade eden anlamın pür idealitesinde bulması gerçeğine dayanmıştır... Yazılı bir şeyin anlaşılması, geçmişteki bir şeyin yeniden üretilmesi olmayıp, mevcut bir anlamın paylaşımıdır. 5 Özetle Gadamer in yaklaşımı, bir metnin anlamının onun yazarının iradesine indirgenmesine ters düşmektedir. Yazılı işaretler söz ve anlama geri dönüştürülmelidir derken Gadamer, yorumcular olarak bizi, yazarın orijinal söylenmiş sözcüklerini araştırmaktan öte, bir diyalogda bizi etkileyen anlam taşıyıcıları olan yazılı sözcüklerle ilgili olmaya çağırıyor. 6 Bu noktanın önemi, hukuka uygulandığı zaman, özellikle de anayasa hukukuna uygulandığı zaman kendini gösterir. Goodrich in Gadamer i okuma tarzı doğru olsaydı, Gadamer in, anayasal kuralların kurucularının iradelerinde izine rastlanmayan herhangi bir yorumu yasaklayan anayasa hukukçuları ile aynı görüşte olmuş olduğu ortaya çıkacaktı. Bütün bunlar Dworkin in Law s Empire adlı yapıtı ile daha bir açıklık kazanmıştır. Kitabında Dworkin doğru olarak hermenötik yaklaşımın yazarların iradeleri üzerinde yapılan bir araştırmaya indirgenemeyeceği üzerinde vurguda bulunur. Bunun yerine yargı, form ya da tarzının en mükemmel olası örneği oluşturması için bir nesne veya pratik üzerinde bir gayeyi empoze eden, yapısalcı (constructive) yorumu amaç edinir ya da edinmelidir. 7 Aynı zamanda Dworkin, yapısalcı yorumun pratiğini, en azından çağdaş Anglo- Amerikan bağlamında, ilerlemeci liberal politik yaklaşımların benimsenmesi ile birleştirir. Bu ikisi arasında zorunlu bir uygunluğun varlığını ileri sürmez: doğrusu kişi, bir reaksiyoner politik ideolojiyi yansıtan, reaksiyoner yorumlayıcı semboller topluluğunu paylaşan, ancak 1787 ya da 1791 tarihleri arasındaki var olan -otoriter- iradelerin redaksiyonist programına kendilerini adamamış olan bir grup Amerikan Yüksek Mahkeme yargıçları tahayyül eder. Fakat gerçekte Amerikan Yüksek Mahkemesinin yakın geçmiş tarihi, nispeten redaksiyonist olan muhafazakarların (yargıçlar ve yorumcular) ve 5 H.-G., Gadamer, Truth and Method, (translated and edited by Garrett Barden and John Cumming), The Seabury Press, New York, 1975, s Gadamer in açık bir biçimde reddettiği, sistematik bir eleştiriye konu ettiği bir düşünceyi, Goodrich in ona atfetmesi inanılmazdır: Hiç bir yerde anlama salt olarak, bir sanat yapıtının yaratıcısı, bir fiilin faili, bir hukuk kitabının yazarı, ya da başka bir şey olsa bile, yazarın neyi kastettiği (meant), manasına gelmez. Mens auctoris, şayet yorumcu salt tekrar etmek yerine gerçekten anlamak isterse, onun hareket etmesi gereken ya da buna zorunlu olduğu anlama ufkunu sınırlamaz. H.-G., Gadamer, Philosophical Hermeneutics, (translated and edited by David E. Linge), University of California Press, Berkeley, 1976, s Dworkin, Ronald Myles, Law s Empire, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge- Massachusetts, 1986, s. 52.

13 14 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 nispeten yapısalcı olan ilerlemecilerin tarihidir. Bunun en çarpıcı örneğini ölüm cezası oluşturur. Zalimâne ve olağan dışı cezaları yasaklayan Sekizinci Yasa değişikliğinin mimarları, bunun ölüm cezasını kapsamına almasını istememişlerdir; ancak beşinci kanun değişikliği ağır veya çirkin suçlar için belli bir prosedür belirlemiştir. Bununla birlikte ilerlemeci Yüksek Mahkeme sekizinci yasayı (ve on dördüncüyü) yapısalcı bir yorumla, ölüm cezasını anayasaya aykırı bulmuştur. Cezanın savunucuları kanun değişikliğinin mimarlarının iradelerine dönüşe çağrının çığırtkanlığını yaptılar. 8 Dworkin gibi, yapısalcıların çoğu ileri demokratik ortamlarda yaşayan normal ve seçkin vatandaşların, genel moral-politik standartları az çok paylaştıkları, içselleştirdikleri ve aynı zamanda dönüşümlülük (reflexion) ve evrensellik (universalization) yoluyla az çok geliştikleri, genişledikleri, derinleştikleri ve ilerledikleri bir toplum yaratabilecekleri konusunda optimist bir düşünceye sahiptirler. Yapısalcıların bu optimist düşünceleri onları, derinliğin, olası uzlaşmazlığın, görüş ayrılıklarının varlığını tanımalarına engel olmamıştır. (Şu anda göreceğimiz üzere, hukuksal-anayasal düzeyde böyle uzlaşımsal bir toplumun var olacağı noktasında Gadamer, olasılıkla Dworkin den daha az emindir.) Ancak, kusurlu bir biçimde bizim pozitif hukuk sistemlerimiz toplumu, anlaşmazlıkları hukuk kurallarıyla mahkemeler ve yargıçlar aracılığıyla çözmeye girişen bir toplum olarak düzenler. Bu organlar -mahkeme ve yargıçlar-, yorumsamacı bir toplumun içinde yorumla ilgileneceklerdir. Nispeten genel ve soyut olan bazı kural ve prensipleri spesifik somut olaylara uygulayacaklar, alt mahkemeler ve diğerlerinin hükümlerinin uygunluğu üzerinde karar vereceklerdir. Bu prosesin hermenötik anının (hermeneutics moment) istenilen hale konulamayacağı, Dworkin in derin anlayışının bir ürünüdür. Onun daha güçlü olan diğer yorumsama olasılığının sırasıyla, her bir meseleye doğru bir yanıtın varlığı ya da kesinlikle doğru bir çözüme dayandığı iddiası, daha düşük bir katiyet düzeyinde temellendirilmiştir. Goodrich, [I], [vi], yazarın irade yanlışını, sistematik bir biçimde Gadamer e isnat edilen genel muhafazakar yaklaşımı, tutarlı açıklama yoluyla, Gadamer e 8 Senior Liberal (New York Times ın haberinde, 30 Mart, 1987) Yargıç William J. Brennan Jr. ın devamlı olarak, pozitif ayrımcılık, hamilelik izni, özürlü ve siyasi sığınmacılara karşı yapılan ayırım konularında Reagan idaresine muhalif olan, önemli yasa değişikliklerinde yapısalcı bir yorum tarzı benimsemiştir. Yargıç Lewis F. Powell Jr. ın ( Yüksek Mahkemenin ideolojik bölünmüşlüğünün ortasında kalan kişi, NYT 26 Nisan, 1987) istifası ve onun yerine sıkı bir Reagan taraftarının atanması ile liberal yapısalcılık muhtemelen sona ermiştir. Yapısalcılığın kapsamlı bir eleştirisi için Raoul Berger in, Death Penalties: The Supreme Court s Obstacle Course, Cambridge Massachusettes: Harvard University Press 1982, adlı yapıtına bakınız. Yazar Yüksek Mahkemenin Sekizinci Yasa Değişikliğini etkinci yorumu nedeniyle, insanların yanlış bir biçimde kendi adlarına ölüm cezalarının yasalaştırılıp yasalaştırılamayacağı konusunda karar verebilme haklarının ellerinden alındığını ileri sürer.

14 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 15 ait olmayan bir terminolojiye bağlar. Böylece Gadamer in, hermenötiğin metni çözümleyici ve aracı olma (aufschlieben, vermitteln) 9 görevine sahip olduğu şeklindeki ifadesini, taraflı bir biçimde Goodrich şöyle açımlamıştır: Gadamer e göre hermenötik, dinsel ve hukuksal kültürün yazılı anlatımlarını, yeniden toplar, çevirir ve yorumlar... Günlük dilde (ordinary language) var olmayan anlamları çevirir ve yeniden eski haline geri döndürür. (65) [italikler bana ait] Muhafazakar saldırı, bir takım ithamları içeren iddialara vurguda bulunur. Böylece, hermenötik ve dinsel metinlerin yorumu ([II] [i]) arasındaki tarihsel bağ, otoriter teknikleri bir taahhüt ima etmek için kabul edilmiştir ([II] [ii]). Gadamer in mirasçısı olduğu Alman Protestan geleneğinde hermenötik, tersine anti-otoriter bir rol üstlenerek, otonomiye vurguda bulunmasına rağmen, özgün yorumsama geleneği içinde yorumcunun öznel serbestliği değildi. Goodrich in, Gadamer in yaklaşımını özetinde, bir yandan metnin hermenötiksel ufuklar merkezî düşüncesine, diğer yandan da yorumsamacıya dönük herhangi bir referans bulunmamaktadır: Kısaca yorumsama, bireyin kendi ön yargılarını kullanmak suretiyle, metnin anlamının gerçekten bizimle konuşabilmesini sağlamaktır... bir yorumsamacı ufku elde etmek, ufukların birleşimini gerekli kılar... Kendisi içinde doğru olan her hangi bir yorum olamaz, çünkü her yorum metnin kendisiyle ilişkilidir... Her yorum kendisinin ait olduğu hermenötik duruma uyum sağlamalıdır. 10 Dolayısıyla, Gadamer de hermenötik, ne yazarların iradelerine bağlı olarak metinleri yorumlamayı esas alır, ne de imtiyazlı yorumculara otorite atfeder. Metnin öneminin bir bütün olarak kavranabileceğini ileri sürer 11 ve bu iddiaya dayalı olarak Goodrich [I] [iv], [I] [v] i ve [II] [iii] söylemiştir. Burada bir kaç uyarı sözcüğü zorunludur. Metinlerin birliği iddiasına meydan okumak ve onların tek merkezden düzenlemeyen (decentred) doğasını vurgulamak yapıbozumcu dairelerde gerçekten revaçtadır. 12 Derrida ya yapılan ritüel referanslardan ayrı olarak, Goodrich bu varsayımı çürütmek için, bağımsız bir argüman sunmaktadır. Yalnızca, metinsel birliğin kendisinin varsayılan otoriter irade birliğine dayanması gerektiği varsayımını içeren yanlış iddiayı tekrar eder. Şimdi, belirli bir yargısal yetkinin pozitif hukuk sistemi bağlamında, yasanın birleşmiş bir metne tümüyle benzer olmayacağını düşünmek için 9 Gadamer, Truth and Method, s Gadamer, Wahrheit und Methode, Mohr Siebeck Verlag, 3. Baskı, Tübingen 1972, s Gadamer, Truth and Method, s Gadamer, Truth and Method, s Metinsel birlik iddiasının, dilbilimlerde hermenötik gelenekle sınırlandırılmamış olduğuna işaret edilmelidir. Aynı zamanda metinsellik ve metinsel bağlılık modelleri, (M. K. A. Halliday, R. Hasan, Cohesion in English, 1978).

15 16 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 geçerli nedenler bulunmaktadır. Gadamer in kendisi bu konuda septiktir: Hukuksal hermenötiğin genel hermenötik bağlam dahilinde olduğu aşikardır... Hukuk ve bireysel olay arasındaki mesafe mutlak olarak sabit bir biçimde gözükmektedir... Somut olaylara uygulanması için bağımsız fiili (free play) serbest kılan hukuksal kodifikasyon prosesinde kaçınılması imkansız bir kusurdur (imperfection) bu, öyle ki bu bağımsız fiil prensipte, istendiği zaman herhangi bir alana yöneltilebilecektir. Aslında, doğası gereği hukukî düzenleme, genel anlamda hukukî düzen, bu tür bağımsız fiili serbest kılacak ölçüde esnek olarak gözükür. 13 Gadamer, bizim var olan toplumlarımızın herhangi birinin tümüyle bir yorumsamacı hukuksal toplum ya da mevcut hukuksal sistemlerimizin birleşmiş bir hukuksal metin şeklinde belireceği tezini kabul etmez. Goodrich in üçüncü hermenötik tanımlaması, retorik analizin tersine, araştırma konusu yaptığı [II] için dayanak sunma noktasında oldukça karmaşıktır. Klasik tezleri bir düzene sokan Goodrich, retorik analiz, sözün fonksiyonel olarak kabul edildiği... kurumsal pratiklere öncülük ve rehberlik ettiği... kendi doğası gereği topluma bağlanan, çalışmanın açık bir politik yorumuydu (68). Saussurean-Chomskiyan terminolojiyi karmakarışık bir biçimde çalan Goodrich şöyle devam eder: Retorikçiler için dil, doğuştan sosyaldir... gramer ya da dil (langue) idealitesi (ideality) olarak değil, daha çok söz\konuşma (parole) veya dilin kullanımı (performance) olarak bir kompleks (complex) ve tabakalar haline gelmiş kullanımdır (usage). Şimdi Goodrich burada ne tür tezatlara düşmüştür? Retorikçilerin dili sosyal olarak kabul etmeleri, yorumcuların onu asosyal olarak gördüklerini ima eder mi? Ancak bu ne anlama gelebilir? Onların dili münferit, özel (private) olarak gördükleri anlamına mı? Fakat bu oldukça gariptir. Ayrıca Goodrich in zikrettiği klasik yazarlar, tabii olarak var olan dil\söz (langue\parole), dil yeteneği\dil kullanımı (competence\performance) terimlerini kullanmamışlardır. Şayet kullanmış olsaydılar, bu terimlerin mucitleri olan Saussure ve Chomsky gibi, onlar bunları dilin alternatif genel nitelemeleri olarak değil de, tamamlayıcı parçaları olarak kullanırlardı. Bu son dönem yazarların terminolojisinde, birey dile (langue) sahip olduğu için sözü (parole) kullanabilir; bireyin dili kullanımı onun dil yeteneğine dayanır. Retoriğin kaynakları ikna etme (persuasion) tekniklerini öğrettiği, tabii ki doğrudur ve bu nedenle bunlar özellikle spesifik bir dinleyicinin nitelikleriyle ilgilidir. Goodrich e göre daha açık bir biçimde [I] [iv]ve [I] [V] in yanlışlıklarını görmek durumundayız: herhangi spesifik bir tarzı veya dinleyiciyi tercihi reddinde, açık bir biçimde retorik analiz yazılı kaynağın birliği ve tek anlamlılığına dayalı yorumsamacı düşünceyi (exegitical conception) yapıbozumuna uğratır (deconstruction)... Aynı zamanda retorik analizin devrimci doğasına zıt olarak yorumsamacı Gadamer, Truth and Method, s

16 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 17 muhafazakarlığı (conservatism) da görmek durumundayız. Ancak böyle bir içgörü şu sonucu doğurur. Bu, tek bir anlama gereksinim duyan belirli bir dinleyiciye yönelen bir söz olgusunun sonucu değildir: tamamen tersidir. Özetle, teknik doğası nedeniyle, klasik retorik ve onun modern varyantları, örneğin reklamcılık, herhangi bir amaç için kullanılabilirlik sağlayan politik bir tarafsızlığa sahiptirler. Sonuç olarak, Gadamer ilksel hermenötiğin amacı olan diyaloğu, tatmin edici yorum modelinin merkezî noktası olarak kabul etmişken, Goodrich in sözde retorik analizin niteliği olan ve hermenötikte yer almayan diyalog düşüncesini yeniden eski konumuna getiriyor olması tuhaftır. Ayrıca, Gadamer karşı kutup olmaksızın inandırıcı bir biçimde bunu tartışmıştır: beşeri dilselliğin (human linguisticality) retorik ve hermenötik yönleri tümüyle birbiri içine girer. Eğer anlama ve ittifak (consent) konu edilen bir sorun ve temel unsurlardan değilse, ne konuşmacı ne de konuşma sanatı olacaktır; şayet düzeni bozulmuş ve bir karşılıklı konuşma (conversation) içerisinde yer alan karşılıklı anlama yoksa, araştırılması ve tekrar ortaya konulması gereken hermenötik görev olmayacaktır. Bu, bunu kavramadaki başarısızlığımızın belirtisi ve modern çağda, mükemmeli organize eden ve mükemmel bir biçimde organize edilmiş bilgi (information) ile düşünen insan yaşamının artan kendine yabancılaşmasının (self-alienation) kanıtıdır Goodrich üzerine yapılan bu yorumlar, merkezi bir sorun olan yorumsama dairesinin kapanması konusunu kapsamına almaz. Habermas gibi, hermenötik kavrayışı ciddiye alırım; çünkü anlama -nasıl kontrol edilmiş olduğu önemli değil- kolayca yorumcunun gelenekle olan ilişkilerini geçemez. 15 Birey tüm entellektüel geleneği atlamaya çalışırsa, akla (reason) değil, anlamsızlığa (void) adım atmış olur. Habermas ın işaret ettiği üzere, bilimsel realizmle hermenötiğin sağduyulu eleştirisi, oldukça dar görüşlü yorumsama geleneklerinden başka tümünün bilimsel buluşlarla ilişkilendirilerek, modifiye edildiğine işaret etmek durumundadır. Bu itiraza yanıt olarak hermenötiğin uç savunucuları gelenek çerçevesinin dışına taşan herhangi bir gönderim sisteminin(örneğin, bilim) kendisinin geleneğin uygunluğu dışında... meşrulaştırılması gerektiğini iddia ederek, hermenötik deneyimi mutlaklaştıracaklardır. Ve bu bizi yorumsama dairesi içinde hapsetmiştir. Habermas ın belirttiği üzere biz bu tuzaktan yalnızca belli bir takım pratiklerle, özellikle de politik pratik, doğal bilimsel pratikle meşgul olma yoluyla kurtulabiliriz. Böyle yapmakla, şeylerin (things) dilin ardı sıra gittiğini keşfederiz. Empirik bilimler basit olarak keyfi bir dil oyununu temsil etmez. Onların dili, teknik maharetin sabit üstünlük noktasından... yorumlar. Bunlar 14 Gadamer, Philosophical Hermeneutics, s Habermas, Jürgen, A Review of Gadamer s Truth and Method, (ed. Fred R. Dallmayr and Thomas McCharty), Understanding and Social Inquiry, University of Notre Dame Press, Notre Dame-Indiana, 1977, s. 357.

17 18 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 yoluyla yaşamın doğal koşullarının olgusal sınırlamaları toplum üzerinde yansımasını bulur. Elbette, empirik bilim kuramlarının ifadeleri sırası ile son meta-dil olarak günlük dile (ordinary language) işaret eder; ancak üstün doğa (mastering nature) tekniklerini mümkün kılan eylemler sistemleri, aynı zamanda bir bütün olarak toplumun kurumsal çerçevesi üzerinde geri tepkir ve dili değiştirir. 16 Doğa bilimlerinde, pratik mevcut sözvarlıkları hamle yapar. Her özel bilimde kullanılan gözlem ve deneyim, aynı zamanda diğer bilimlerle olan karşılıklı etkileşim, o bilim dilinde değişimlere zorlar. Bütün bilimsel çalışmaların merkezinde, modellerin konstrüksiyonu, analojiler ve metaforlar yer alır. Bazı metaforlar literal olur: diğer bir ifadeyle onların literal olarak doğru olduklarını yani bunların şeylerin gerçekliğine tekabül ettiklerini keşfederiz. Ötekiler metaforik olarak kalırlar veya terkedilmişlerdir. 17 Öyleyse, mutlaklaştırılmayan ılımlı (moderate) hermenötik duyarlılık şudur: bütün anlama etkinliği yorumu içerir ve tüm yorumlar yorum kurallarını gerektirir, ancak bu kurallar, bunların harici unsurları olan, dilin ötesinden (behind language) gelen mantıksız (brute) faktörler tarafından modifiye edilmiştir. Sırasıyla bunlar yorumu gözlerler, fakat bunlar yorumun ürünü değildirler. Bu ayırımı hukuka uygulayarak, mutlaklaştırılmasını (absolutize) reddederken, hukuksal hermenötik duyarlılığı kabul edebiliriz. Hukuksal yorumsama alanı sıkı bir biçimde kapatılmış değildir, ancak diğer alanlarla etkileşim halindedir. Tabii ki Dworkin, bunun farkındaydı. Gerçekte, prensipte hukuksal yorumsamanın esasını ortaya koyarken, hukuksal hermenötiğin sona ermesinin imkansız olduğunu açıkça ifade eder: Anayasa, hukuksal ve moral meseleleri, kompleks (complex) moral problemlerin yanıtına dayalı olan bir hukuk meşruiyeti yapmak suretiyle, birbirini kaynaştırıyor. 18 Taking Rights Seriously (Hakları Ciddiye Almak) 19 adlı yapıtında Dworkin, Birleşik Devletler Anayasasında hukuk ve ahlak arasındaki kaynaşım ve yargıçların kendilerini kurumsal moralite ile bir tutma yeteneği (capacity) düşüncesini çok canlı tutmuştur. Hukuksal yorumsama ve bilimsel bilgi arasındaki ortak yüzeyin, hiç bir zaman onun çok ciddi bir ilgi alanı olmadığı kesinlikle doğrudur. Halbuki, kendi özgün çerçevesi içerisinde, Taking Rights Seriosly adlı yapıtından oldukça yeni çalışmalara kadar, Dworkin in projesi, kapalı mutlaklaştırılmış (absolutized) hermenötikten öte, açık bir yönde gelişme göstermiştir. Hermenötiğin bu tanımlama ve açımlaması savunulabilir. Kesinlikle bu, Goodrich in eleştirisini zedeleyici değildir. 16 Habermas, A Review of Gadamer s Truth and Method, s Tarih ve bilim felsefesinde bu proses konusunda zengin bir literatür bulunmaktadır. Bunun en önemli katılımcı düşünürleri şunlardır; Ian Hacking, Rom Harre, Mary Hesse ve Pietro Reondi. 18 Dworkin, Taking Rights Seriously, (1978), s Eserin Türkçe çevirisi için bkz., Dworkin, Ronald, Hakları Ciddiye Almak, (çev. Ahmet Ulvi Türkbağ), Dost Kitapevi, Ankara 2007.

18 SAYI: 1 GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK YAKLAŞIMLARA ETKİSİ BAĞLAMINDA İNGİLİZ YARARCILIĞI / UTILITARIANISM Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı GİRİŞ Kanımızca günümüz Batı siyasetinin temelini oluşturan, özelde İngiliz Yararcı (Faydacı) Okulu genelde ise Yararcılık (Faydacılık) Teorisi / Utilitarianism denilen ahlaksal, siyasal ve hukuksal düşünce biçiminin, ahlak ve hukukun özü, kaynağı ve temel ereğinin ne olduğuna ilişkin yaklaşımlarının kavranması, irdelenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yararcılık (Faydacılık) Teorisi / Utilitarianism, temel olarak İngiliz düşünürlerince sistemli bir biçimde ortaya konup savunulmuş olduğundan dolayı, İngiliz düşüncesinin özelde Batı, genelde dünya düşünce biçimi ve yaşamına bir eklentisi/katkısı olarak nitelendirilebilir. İngiliz felsefesi Avrupa felsefesinden oldukça farklı bir yol izlemiştir. Bunun nedeni, deneyciliğin (ampirizm) İngiliz karakterinin temelini oluşturmasıdır. Karakterleri doğrultusunda, sadece gözlem ve deneye dayanmayı ilke edinen İngiliz düşünürler, bunu, hem bilgi teorisi alanında ve hem de apriori (mutlak geçerli) ilkeleri yadsımak biçiminde, ahlâk alanında benimsemişlerdir. Doğa bilimleri konusundaki deneyci ve duyumcu bilgi edinme yöntemini ahlâk ve hukuk alanına aktarmaya çabalayan yararcılar, gözlem yoluyla, tüm insanların, yaşamlarında hazza ulaşmaya çabaladıklarının görülebildiğini, dolayısıyla, bu durumun aynı zamanda bir ahlâksal ve hukuksal değer olması gerektiğini savunarak temel düşüncelerini biçimlendirmişlerdir. A. YARARCI KURAMIN TEMEL SAVLARI Doğa, insanoğluna iki egemen temel kural koymuştur; elem ve haz. Ne yapmamız gerektiğini ve ileride ne yapacağımızı bu iki temel kural belirler. Bunlar yaptığımız her şeyde, söylediğimiz her sözde, tüm dü-şüncelerimizde bizi yönlendirirler, bize egemendirler... Bir kimse bunların hükümranlığını yadsımak, bunlardan vazgeçmek savından bulunabilir ancak gerçekte bu kişi, her zaman için onların etkisi altındadır, bunlara mahkumdur. 1 1 Bentham, 125.

19 20 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 İngiliz yararcı okulunun kurucusu ünlü İngiliz düşünürü Jeremy Bentham dan alınan bu alıntı, O nun hazcılık konusundaki açıklığını ve bunu bir dogma (nas / mutlak kabul) olarak algıladığını açıkça ortaya koymaktadır. Bentham, kesin bir dille, doğanın, insanlığı acı ve haz adlı iki despot efendinin boyunduruğu altına soktuğunu; onların boyunduruğundan kurtulmak için yapılan her denemenin, sadece bu boyunduruğu bize göstermeye ve onu doğrulamaya yaradığını; bu despotlar karşısında yapılabilecek tek şeyin ne yapmamız gerektiğini belirlemek olduğunu söyleyerek; bundan, yarar ilkesinin yani olabilen tüm koşullar altında olabildiğince çok mutlu olmanın insan eylem ve davranışlarının amacı ve ereği olması gerektiği sonucuna varmaktadır. Yararcı kuram, ahlaka ilişkin görüşlerini deneyci bir yöntemle yani reel olguyu kriter alarak oluşturmaktadır: Ahlaken iyi nin ne olduğu sorusuna yanıt bulabilmek için, insan yaşamını gözlemlemek gerekir. İnsanların yaşamını gözlemlediğimizde, tüm insanların, yaşamın başından sonuna kadar tüm istek ve çabalarının ereğinin mutluluğu çoğaltmak, eş deyişle hazza kavuşmak ve acıdan kaçınmak olduğunu görürüz. Böylece yararcılığın çıkış noktasının dayandığı ilke, olanaklı tüm eylemler arasında doğru olan eylemin olabildiğince en yüksek ölçüde mutluluğa götüren eylem olduğu kabulüne dayanmaktadır. Öyle ki Bentham bu mutluluk ya da haz durumunun niceliksel olarak hesaplanabileceğine ve bu paralelde bir mutluluk çizelgesinin çıkarılabileceğine bile inanır. Bentham, bu bağlamda, ahlâkın yerine mutluluğun bütçesini dengeleyecek bir sanat getirmek gerektiğini ileri sürerek, gerçek bir haz aritmetiği kurmak istemiştir. Fontonelle in, asılmak üzere olan bir suçlunun önünde söylediği şu ünlü söz, haz aritmetiğini somutlaştırır: 2 İşte hesabını yanlış yapmış bir adam!. Bentham ın en başta gelen takipçisi John Stuart Mill, yararcılığa yüklemeye çalıştığı çelişkili düşüncelerinin de bir sonucu olarak, birçok düşünürü ya da düşünceyi yararcı olarak nitelendirme eğilimine girmiştir. Bu bağlamda, Aristo yu akıllı bir yararcı olarak nitelendiren Mill, İsa nın söylediklerinin yararcı doktrinin düşüncelerini içerdiğini ileri sürerek, yararcılığı, İsa nın Altın Kuralının bilimsel formülü olarak düşünmüştür. 3 Mill, İsa nın ılımlı yolunda yararcı ahlâkın özünü eksiksiz bir biçimde görebileceğimizi ileri sürmektedir. O na göre, İsa nın Altın Kuralı olan insanın, başkalarına, kendisine davranılmasını istediği gibi davranması; kendisini sevdiği gibi komşusunu sevmesi yararcı ahlâkın ideal bir ilkesini oluşturmaktadır. 4 Mill e göre, insanlığın çoğunluğu yararcı etkenlerle yönlendirilmekte olmasına karşın, filozoflar, yanlış anlama nedeniyle bu öğretiye düşmanlık beslemektedirler. Tanrının, yarattıklarının mutluluğunu istediğine inanan herkesin imanlı bir yararcı olduğunu ileri süren Mill e göre, tüm değerlerin temelini en büyük mutluluğun dile getirdiği yarar ilkesi sağlamaktadır. 5 2 Gregoire, 118 (dipnottan). 3 Ryan Introdoction, Bkz: Mill, Ryan Introdoction, 44,46.

20 SAYI: 1 GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK Bir eylemin değerinin belirlenmesinde ölçüt olarak benimsenen yarar kavramı, bir şeyin çıkar, haz, avantaj ve mutluluk üretme eğilimi ya da acının, mutsuzluğun önlenmesi eğilimi biçimindeki özelliğini dile getirmektedir. Yarar kavramının hazla olan yakın ilgisi, burada açıkça ortaya çıkmaktadır. Yarar, doğanın insanoğlunun yaşamında kendisine egemen kıldığı haz etkeninin, bir değer olarak benimsenmesini ifade etmektedir. Bir şeyin kötülüğü önleme, iyiliği elde etme eğilimi ya da özelliği olan yarar, aynı zamanda iyi kavramıyla özdeştir. Çünkü iyi hazdan başka bir şeyi ifade etmemektedir Yararcı düşünce biçimine göre. Yararcı kuram, aynı zamanda, yararı en büyük mutluluk ilkesi olarak, eş deyişle en büyük sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlamak için bir araç olarak ele alır. En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ilkesi, yetenekli bir yasa yapıcıya evrensel bir araç sağlamaktadır. 6 Bu araç sayesinde yasakoyucu, usun ve hukukun elleriyle mutluluk örgüsünü kurabilir. Çünkü bu ilke, insanın temel niteliğini ve değer ve güdülerinin her zaman ve her yerde geçerli kuramını sağlamaktadır. Diğer yandan Yarar İlkesinin reel olarak her zaman geçerli sayılması ve salt bir değer ölçüsü olarak alınması, aynı zamanda onun doğruluğunun kanıtı olarak gösterilir. İnsanların büyük çoğunluğunun davranış ve eylemlerinde onu ölçü olarak benimsemiş olmaları, yarar ilkesini bir değer ölçüsü olarak almamız için yeterli bir nedendir: Daha yüksek bir nedene dayanmayan ve fakat her çeşit eylem için tek ve yeterli neden olan o nedeni gösteren, açıkça bu yarar ilkesinin kendisidir. 7 İngiliz yararcıları doğal hukuk a karşı bir saldırı içine girmiş ve tüm doğal hukuk ilkelerini, boş ve anlamsız kavramlar olarak nitelendirerek yarar kavramına dayandırmak istemiştir. Yararcılar, hukukun kaynağı olarak, sadece belli bir iktidarın emirlerini (politik erkin buyruklarını) ifade eden irade açıklamasını kabul etmektedir. Bir toplum içerisinde, yasaları kim yapıyorsa hukukun kaynağı da odur: Adalet, doğal hukuk v.b. şeyler yasa yapamadıklarına göre bunlar, hukukun kaynağı olarak nitelendirilemez ve değerlendirilemezler. Bütün bu soyut kavramlar, tamamıyla anlamsız ve aldatıcı olmaktan başka hiçbir şeyi ifade etmemektedir. Bu bağlamda, doğal haklar kavramı da açık bir saçmalıktır; çünkü bireyin sahip olduğu haklar doğal değil yasa tarafından verilmiş ya da müsade edilmiş haklardır. Böylece, ahlâk konusunda, olguların gözlemlenmesini temel alarak insan davranışlarını belirleyen etkenin çıkar ya da yarar düşüncesi olduğunu ileri süren Yararcı yaklaşımın, hukuk görüşünü de aynı temele dayandırdığı anlaşılmaktadır. İngiliz yaracılarının başını çeken Bentham, yararcı yaklaşımlar çerçevesinde hapishanelerin düzenlenmesi sorunuyla da özel olarak ilgilenmiştir. Bentham, bu bağlamda, Panopticon adını verdiği bir hapishane projesi hazırlamıştır. Bentham ın, bu hapishane projesiyle cezaevlerinde baskı ve işkenceye engel olmak ve hapishane koşullarını insancıllaştırmak idealini güttüğü ileri sürülmüşse de, Bentham ın hapishanesinin, tutukluda iktidarın otomatik 6 Bentham, Bentham. 56.

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

UTILITARIANISM (İNGİLİZ YARARCILIĞI) VE BATIDAKİ SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ. Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ *

UTILITARIANISM (İNGİLİZ YARARCILIĞI) VE BATIDAKİ SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ. Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ * UTILITARIANISM (İNGİLİZ YARARCILIĞI) VE BATIDAKİ SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ Utilitarianism (English Utilitarianism) And Its Socio-Economic Impacts In The West * ÖZET Kanımızca günümüz Batı siyasetinin temel

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ Ahmet ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER Mali Yükümlülükler Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2014/77 KARAR: 2015/1712 MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk

Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Hukuk Sosyolojisi Açısından Hukuk Kavramlar 1. Toplumsal olgu 2. Norm 3. Yürürlük 4. Etkinlik 5. Geçerlilik 2 Hukuk Hukuk sosyolojisi açısından ETKİNLİK kriteri ile ele alınır. Böylece; 1. Pozitif hukuk

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

A. Yasa Hükmünün Anlamı

A. Yasa Hükmünün Anlamı A. Yasa Hükmünün Anlamı 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun un 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Elektronik Tebliğe Hazır mısınız? Yazar Ahmet OĞUZ Cuma, 19 Ağustos :03

Elektronik Tebliğe Hazır mısınız? Yazar Ahmet OĞUZ Cuma, 19 Ağustos :03 Son dönemde işletmeleri yakından ilgilendiren pek çok yasal düzenleme hayata geçti Pek üzerinde durulmasa da bunların en önemlilerinden biri Tebligat Kanunu nda yapılan değişiklikler Bilindiği üzere, idari

Detaylı

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİMLERİNİN İNDİRİM KONUSU YAPILIP YAPILMAYACAĞI SORUNU 1. GİRİŞ Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığınca verilmiş bulunan ve örneği Mevzuattaki

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6322 SAYILI YASA ile GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89 UNCU ve 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NUN 10 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bir insan taraf tutmaya başlar başlamaz, dünyada da gerçekleri

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI?

İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? İŞ YASASINA GÖRE İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZORUNLULUĞU VAR MI? Erol GÜNER * I. GİRİŞ; 4857 sayılı İş Yasasının 2. Maddesine göre, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İş ilişkisinin

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU Karar No Evrak No Konu: 2015/ 520 2290570100 BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN 17.12.2004 tarihli

Detaylı

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALAR (01.01.2012 tarihinden itibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil 1 OCAK-25 OCAK

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri

www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri www.transferfiyatlamasi.com 10 Soruda Transfer Fiyatlandırması Belgelendirme Yükümlülükleri 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 13. maddesinde düzenlenen ve 01.01.2007 tarihinden itibaren yürürlükte

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/42 TARİH: 07/04/2015 KONU 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği nde Değişiklik Yapılmasına Dair 447 Sıra Numaralı Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. e-fatura uygulamasının

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK

İLK TÜRK DEVLETLERİNDE HUKUK İLK TÜRK { DEVLETLERİNDE HUKUK Hukuk Anlayışı Hukuk fertlerin bir arada barış ve güven içinde yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan hak ve kanunların bütünüdür. Bir devletin uzun ömürlü olabilmesi için

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz.

E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. Mehmet Can HANAYLI Sanal ortamda hukuksal kurallara uyarak e-ticaret yapabileceksiniz. E-Ticaretin özelliklerini ve araçlarını tanımlayabileceksiniz. E-Ticaretin yararlarını karşılaştırabileceksiniz. E-Ticarette

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı