İÇİNDEKİLER HUKUKİ MAKALELER CEZA HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER HUKUKİ MAKALELER CEZA HUKUKU"

Transkript

1

2

3

4 HUKUKİ MAKALELER İÇİNDEKİLER Gadamer, Hermenötik ve Hukuk Dr. Timothy O Hagan Çev. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ Günümüz Batılı Politik Yaklaşımlara Etkisi Bağlamında İngiliz Yararcılığı / UTILITARIANISM Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Uluslararası Ceza Divanında Yargılama Usulü Sinem SAÇKAN...27 Yeni TCK da Suç İşlemeye Teşebbüs Av.M.İhsan DARENDE...34 CEZA HUKUKU Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etmek - Eylemi Gerçekleştirmeye Elverişli Hareketin İcrası - Propaganda Malzemelerinin Hazırlanması Ve Yerine Ulaştırılması - Teşebbüs...49 Hükümlünün Cezaevinde Hakaret Suçunu İşlemesi - Sanık Beyanı - Tutanak İle Tespit Edilen Hakaret Fiili İcra Ceza Mahkemesi Hakiminin Hakaret Fiilini İşleyip İşlemediği - Beraat Eden Sanığın Kendisini Vekille Temsil Ettirmesi Durumunda Sanık Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği - Şikayetçi Vekilinin Hakime Hakaret Davası Açması - Hakaret - Yargılama Gideri...69 Bozma İlamına Uyulmasına Karar Verilmesi - Orman Kanuna Aykırılık - Çelişkili Karar...80 Extacy Haplarının Sanığın Aracına Yakın Mesafede Bulunması - Sanığın Aracının Çevresinde Uyuşturucu Madde Ele Geçirilmesi - Uyuşturucu Madde Ticareti - Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi... 84

5 İlliyet Bağı Bulunduğu Eylemin Kasten Öldürme Olduğu - Kasten Öldürme - Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama - Kasten Öldürmeye Teşebbüs - Künt Cisimle Kafasına Vurulan Kişinin Olaydan Onyedi Gün Sonra Ölmesi - Silah Sayılan Cisim...89 Müsteşarın Görevi Kötüye Kullanması - Müşterek Kararname İle Yapılan Atamalar - Üçlü İmzayı Gerektiren Müşterek Kararname - İcrai Hareket Savunmalarının Aynı Müdafiiler Tarafından Yapılamayacağı -Sanıklar Arasında Menfaat Uyuşmazlığı - Hürriyeti Tahdit Suçu - Silahla Tehdit Ve İzinsiz Silah Taşımak Suçu Elektrik Kesme İşlemi Hakkında Belirsizlik - Kaçak Elektrik Kullanımı - Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Ağır Netice Nedeni İle Ceza Verileceği - Hayati Tehlike Ve Kemik Kırığının Meydana Gelmiş Olması - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Tehdit Suçu - Şantaj Suçu - Cezanın İnfazı - Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi Mühür Bozma - Zincirleme Suç - Hukuki Kesinti - Sanık Hakkında Tüm Dava Dosyalarının Getirtilmesi Hürriyeti Bağlayıcı Ceza - Şartla Tahliye Süreleriyle İnfaz Rejiminin Farklı Olması - Cezaların Ayrı İnfaz Rejimine Tabi Olması - Toplam Ceza Süresi Üzerinden Tahliye Tarihinin Hesaplanacağı Kaçak Petrol - Akaryakıta Dönüştürülmüş Petrol Ürününün De Kaçak Petrol Olarak Değerlendirileceği - On Numara Yağ Satışı Tekerrüre Esas Alınan Sabıka - Para Cezası - Cezanın Ertelenmesi - Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması/Seçenek Yaptırımlara Çevirme Ve Erteleme Yasağı - Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşleme - Terör Örgütünün Propagandasını Yapma - Terör Suçları Resmi Evrakta Sahtecilik - Hüviyet Cüzdanı

6 Ve Nüfus Tezkeresi Pasaport Ruhsatname İlmühaber Şahadetname Ve Beyannamelerde Sahtekarlık - Mahkemece Suçun Niteliğinde Hata Yapıldığı - Fazla Ceza Tayini Evlilik Resimlerinin Fotoğrafçılık Yapan Sanıkça Yayınlandığı - Fotoğrafların İşyerinin Vitrininde Bulundurulması - Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu - Kişilik Hakkının İhlali Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimi - Adli Para Cezası - Hırsızlık Suçundan Hakkında Para Cezasına Hükmedilen Sanığın Cezasının Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesine Karar Verilemeyeceğinin Gözetileceği Şüphenin Sanık Yararına Değerlendirilmesi - Çocuğun Basit Cinsel İstismarı - Sanığın Boşanma Davasına İlişkin Tebligatının Tebliğinden Sonraki Gün Katılanın Suç İhbarında Bulunması - Sanığın Boşanma Dilekçesinin Katılana Tebliğ Edildiği Günün Ertesi Günü Katılanın Suç İhbarında Bulunduğu Sanığın Beraatına Karar Verileceği Tahliye Sırasında Evin Mütemmim Cüzlerini De Sökerek Götürmek - Mala Zarar Verme - Hırsızlık - Eylemin Mala Zarar Verme Değil Hırsızlık Suçunu Oluşturacağı İDARE HUKUKU VERGİ HUKUKU- ANAYASA HUKUKU Uzman Öğretmen Ünvanı - Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı - Yüksek Lisans Eğitimi Şirketten Tahsil İmkanı Kalmayan Amme Alacağı - İlanen Tebliğ - Kanuni Temsilcinin Adresinin Bilinmesi - Amme Alacağı Ortaklık Payını Devreden Limited Şirket Ortağı - Limited Şirket Ortaklık Payının Devri -Kamu Alacağının Tahsilinden Doğan Sorumluluğun Pay Devri Sözleşmeleriyle Ortadan Kaldırılamayacağı - Kamu Alacağından Doğan Sorumluluk - Özel Hukuk Sözleşmesi Sahte Fatura Kullanmaya Dayalı Cezalı Tarhiyat - Alışların

7 Sahte Faturalarla Belgelendirdiğinin Açık ve Somut Bir Şekilde Ortaya Konulması Gerektiği - Vergi Ziyaı Cezalı Tarhiyatın Terkini İstemi - Faturanın Sahte Olup Olmadığı - Mükellefin Yasal Olmayan Fiilleri ÖNEMLİ BİLGİLER Kıdem Tazminat Tavanı Dönemler İtibariyle Asgari Ücret Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler Ücret ve İşverene Maliyetleri Kapıcılar İçın Asgari Ücretın Hesabı ve İşverene Maliyeti Asgari Ücret Uygulamasında Yeni Dönem Yılında Asgari Geçim İndirimi tutarları Yıllık Ücretli İzin Süreleri İhbar Tazminatı (akdin Fesfinde Bildirim Süreleri) İşsizlik Sigortası Primi Gelir Vergisi Tarifesi Katma Değer Vergisi Oranları Kurumlar Vergisi Oranları Vergi Usul Kanununa Göre Yeniden Değerleme Oranı Yasal Faizler Ve Yürürlük Süreleri Ticari Temerrüt (Avans) Faiz Oranları Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a Göre Gecikme Zammı Oranları Kira Artışına Yargıtay ca Uygulanan Endeksler Enflasyon Oranları (%) (Tuik Verilerine Göre) Enflasyon Oranları (Aylara ve Yıllara Göre) Değerli Kağıt Bedelleri

8 2013 yılı Damga Vergisi Tutarları Yargı Harçları Tarifesi Noter Harçları Vergi Yargısı Harçları Tapu Ve Kadastro Harçları Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi Genel Hükümler Avukatlık Ücret Tarifesi CMUK Avukatlık Ücret Tarifesi Üretici Fiyat Endeksi ( ) (ÜFE) Üretici Fiyat Endeksi ( ) (TÜFE) HUMK Ve İİK Parasal Sınırları İYUK Parasal Sınırları Sayılı Ceza Muhakemesi Kanun unda Süreler Yargıtay ın Yeni Telefon Rehberi ARAMA İNDEKSLERİ Kanun Maddelerine Göre Arama İndeksi Kavramlara Göre Arama İndeksi...233

9

10 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 11 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 1 Dr. Timothy O Hagan 2 Çev. Prof. Dr. Muharrem KILIÇ 3 Ronald Dworkin in, A Matter of Principle (1985) ve Law s Empire (1986) adlı yapıtlarının yayınlanması, hermenötiği, hukuk sisteminin ikincil öneme sahip bir sorunu olmaktan çıkarıp, temel sorunu haline getirmek suretiyle Anglo-Sakson hukuk biliminin merkezine taşımıştır. Hermenötik devrimin septik eleştirileri, politik spektrumun her noktasında, hukuki hermenötiğe karşı yıllardır adetlere bağlılığın (conventionalism) güçlü bir savunucusu olan Nigel Simonds un inatçı muhafazakarlığına terk edilmiş olan Eleştirel Hukuk çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Hala onun eleştirisi, Dworkin in cevabını beklemektedir. Hukukî hermenötik bir çok alanda eleştirilebilir. Ancak, Peter Goodrich in yapmış olduğu radikal eleştirinin bir yanılgı içerisinde olduğu kanaatindeyim. Traditions of interpretation and the status of the legal text (Legal Studies, 1986, 6/1, 53-69) adlı makalesi, tarihsel alanı açısından global, eleştirel-politik çıkarımları açısından ise spesifiktir. Hukuk geleneği yazılı bir gelenektir ve sonuç itibariyle metinsel anlamların tahlili üzerinde odaklanmıştır (53) 4 teziyle başlar ve şöyle devam eder: hukuk çalışmasının tarihsel olarak imtiyazlı formları, hukukla yazılı bir dil olarak, hukuksal anlamlarla metinsel bir anlam olarak ilgilenir ve kanun yorumuyla bir metinsel güçler sorunu, hukukun yazılı (scriptural) kodifikasyonuna bir geçiş ve onun bilgisi olarak ilgilenir... Hukuksal yorumun tarihsel deneyimi, geçerli metinsel anlamların filolojik ve gramatik yönden yeniden inşasının muhteşem bir deneyimini oluşturur. Bu ilkeye bağlı olarak Goodrich, hukuksal çalışmaların yorumlamaya ilişkin temel niteliğini, yorumları (hermenötiğin, temel olarak karşılaştırılabilen 1 Timothy David Brendan O HAGAN Gadamer, Hermeneutics and Law, Archiv Für Rechts-und Sozialphilosophie (ARSP), sy. 76-2, Stuttgart 1990, s Daha önce çevirisi yayımlanmış olan bu makale, çeviride yapılan bazı tashihleri ile birlikte yeniden yayınlanmaktadır. 2 School of Economic and Social Studies, University of East Anglia, Norwich, Great Britain. 3 Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4 Metindeki sayfa referansları Goodrich in Legal Studies dergisinde yayımlanan makalesinin sayfa numaralarıdır.

11 12 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 modern varyantı olarak da bilinen) üç kategoride analiz eder; ilki betimleyici (descriptive), ikincisi tartışmacı (polemical), üçüncüsü ayırıcı (contrastive). Goodrich e göre hermenötik, ilgili yasaya uygulandığı zaman, şunları gerçekleştirmeyi amaçlayacaktır: [I] i. yazılı hukuku birleştirecek, ii. imtiyazlı bir hukuksal metin yaratacak, iii. bu metne hukuk doktrini yasa statüsünü atfedecek ve iv. üniter ve v. tek anlamlı (univocal), vi. egemen iradenin yazıtı ortaya çıkacaktır. Yorum... [II] i. orijin itibariyle dinsel, ii. teknik açıdan otoriter, iii. linguistik (dilbilimsel) yönden doğruluğu ispat edilemez iv. politik ön varsayımlardır. [III] Tartışmacı savın temeli, [II] hermenötik ve hukuksal anlam politikasına dayanan hukuksal yorum monologuna meydan okuyan retorik analiz arasındaki zıtlığa dayanır. Goodrich in global hırsları olmaksızın, onun tartışma konusu edindiği hermenötik geleneğin tüm önermelerinin tanımlamalarının doğruluğuna karar veremem. Ancak çağdaş hermenötikte çok önemli bir isim olan Gadamer in bir okuması olarak makalenin çok ciddi eksiklikleri bulunmaktadır. Özellikle [I] [vi], Gadamer in hermenötiğinde yer almadığı gibi, ona ters düşmektedir. Goodrich in Gadamer i okuması şöyledir: Yazılı metin, hermenötik açıdan, daha öncesinde yorumda olduğu gibi, basit olarak öncel bir konuşmanın (speech) ifadesidir, otoriter iradenin belirtisi: yazımın işaret dili, gerçek konuşma diline dayanır... Bütün yazım, bir tür yabancılaşmış konuşma (alienated speech) ve onun işaretleri konuşma ve anlama geri aktarılmak zorundadır... [Gadamer]. Diğer bir ifadeyle, hermenötik, doğru sözün (full speech) veya rasyonel yazarın kendisel mevcudiyeti (self-presence) ya da metnin geçerli (valid) kaynağının yeniden keşfedilmesi için kurallar ortaya koyar. (66) Goodrich, bu sözlere ve daha önce bağlam dışında zikredilen sözlere kasıtlı olarak yanlış anlam vermiştir. [Onu] edebiyatı anlamak, öncel olarak bir kişinin uzak geçmişi muhakeme etmesi demek olmayıp, söylenmiş olan üzerinde mevcut bir ilgiye sahip olmaktır. Gerçekte bu, kişiler arasındaki -okuyucu ve yazar (olasılıkla tümüyle bilinmeyen bir kişidir) arasındaki- ilişki ile ilgili değil, metnin bize ulaştırdığı iletişimin paylaşımı ile bağlantılıdır......yazarın ve spesifik olarak kendisine hitap edilen alıcıdan kopuşunun, ona kendisel bir yaşam sunduğu sürece, yazım hermenötik gerçekliğin merkezidir. Yazımda belirlenmiş olan kendisini, aleni olarak okuyabilen herkesin eşit bir paya sahip olacağı anlam alanına yükselir. Elbetteki, dile oranla yazım ikincil

12 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 13 bir fenomen olarak gözükür [italikler eklenmiştir]. Yazımın işaret dili sözün asli diline müracaat eder. Ancak, yazılabilir nitelikte olan bir dil, doğası gereği kesin biçimde ârizî değildir. Daha doğrusu, bu yazılabilir olma niteliği, sözün kendisini, onda kendisini ifade eden anlamın pür idealitesinde bulması gerçeğine dayanmıştır... Yazılı bir şeyin anlaşılması, geçmişteki bir şeyin yeniden üretilmesi olmayıp, mevcut bir anlamın paylaşımıdır. 5 Özetle Gadamer in yaklaşımı, bir metnin anlamının onun yazarının iradesine indirgenmesine ters düşmektedir. Yazılı işaretler söz ve anlama geri dönüştürülmelidir derken Gadamer, yorumcular olarak bizi, yazarın orijinal söylenmiş sözcüklerini araştırmaktan öte, bir diyalogda bizi etkileyen anlam taşıyıcıları olan yazılı sözcüklerle ilgili olmaya çağırıyor. 6 Bu noktanın önemi, hukuka uygulandığı zaman, özellikle de anayasa hukukuna uygulandığı zaman kendini gösterir. Goodrich in Gadamer i okuma tarzı doğru olsaydı, Gadamer in, anayasal kuralların kurucularının iradelerinde izine rastlanmayan herhangi bir yorumu yasaklayan anayasa hukukçuları ile aynı görüşte olmuş olduğu ortaya çıkacaktı. Bütün bunlar Dworkin in Law s Empire adlı yapıtı ile daha bir açıklık kazanmıştır. Kitabında Dworkin doğru olarak hermenötik yaklaşımın yazarların iradeleri üzerinde yapılan bir araştırmaya indirgenemeyeceği üzerinde vurguda bulunur. Bunun yerine yargı, form ya da tarzının en mükemmel olası örneği oluşturması için bir nesne veya pratik üzerinde bir gayeyi empoze eden, yapısalcı (constructive) yorumu amaç edinir ya da edinmelidir. 7 Aynı zamanda Dworkin, yapısalcı yorumun pratiğini, en azından çağdaş Anglo- Amerikan bağlamında, ilerlemeci liberal politik yaklaşımların benimsenmesi ile birleştirir. Bu ikisi arasında zorunlu bir uygunluğun varlığını ileri sürmez: doğrusu kişi, bir reaksiyoner politik ideolojiyi yansıtan, reaksiyoner yorumlayıcı semboller topluluğunu paylaşan, ancak 1787 ya da 1791 tarihleri arasındaki var olan -otoriter- iradelerin redaksiyonist programına kendilerini adamamış olan bir grup Amerikan Yüksek Mahkeme yargıçları tahayyül eder. Fakat gerçekte Amerikan Yüksek Mahkemesinin yakın geçmiş tarihi, nispeten redaksiyonist olan muhafazakarların (yargıçlar ve yorumcular) ve 5 H.-G., Gadamer, Truth and Method, (translated and edited by Garrett Barden and John Cumming), The Seabury Press, New York, 1975, s Gadamer in açık bir biçimde reddettiği, sistematik bir eleştiriye konu ettiği bir düşünceyi, Goodrich in ona atfetmesi inanılmazdır: Hiç bir yerde anlama salt olarak, bir sanat yapıtının yaratıcısı, bir fiilin faili, bir hukuk kitabının yazarı, ya da başka bir şey olsa bile, yazarın neyi kastettiği (meant), manasına gelmez. Mens auctoris, şayet yorumcu salt tekrar etmek yerine gerçekten anlamak isterse, onun hareket etmesi gereken ya da buna zorunlu olduğu anlama ufkunu sınırlamaz. H.-G., Gadamer, Philosophical Hermeneutics, (translated and edited by David E. Linge), University of California Press, Berkeley, 1976, s Dworkin, Ronald Myles, Law s Empire, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge- Massachusetts, 1986, s. 52.

13 14 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 nispeten yapısalcı olan ilerlemecilerin tarihidir. Bunun en çarpıcı örneğini ölüm cezası oluşturur. Zalimâne ve olağan dışı cezaları yasaklayan Sekizinci Yasa değişikliğinin mimarları, bunun ölüm cezasını kapsamına almasını istememişlerdir; ancak beşinci kanun değişikliği ağır veya çirkin suçlar için belli bir prosedür belirlemiştir. Bununla birlikte ilerlemeci Yüksek Mahkeme sekizinci yasayı (ve on dördüncüyü) yapısalcı bir yorumla, ölüm cezasını anayasaya aykırı bulmuştur. Cezanın savunucuları kanun değişikliğinin mimarlarının iradelerine dönüşe çağrının çığırtkanlığını yaptılar. 8 Dworkin gibi, yapısalcıların çoğu ileri demokratik ortamlarda yaşayan normal ve seçkin vatandaşların, genel moral-politik standartları az çok paylaştıkları, içselleştirdikleri ve aynı zamanda dönüşümlülük (reflexion) ve evrensellik (universalization) yoluyla az çok geliştikleri, genişledikleri, derinleştikleri ve ilerledikleri bir toplum yaratabilecekleri konusunda optimist bir düşünceye sahiptirler. Yapısalcıların bu optimist düşünceleri onları, derinliğin, olası uzlaşmazlığın, görüş ayrılıklarının varlığını tanımalarına engel olmamıştır. (Şu anda göreceğimiz üzere, hukuksal-anayasal düzeyde böyle uzlaşımsal bir toplumun var olacağı noktasında Gadamer, olasılıkla Dworkin den daha az emindir.) Ancak, kusurlu bir biçimde bizim pozitif hukuk sistemlerimiz toplumu, anlaşmazlıkları hukuk kurallarıyla mahkemeler ve yargıçlar aracılığıyla çözmeye girişen bir toplum olarak düzenler. Bu organlar -mahkeme ve yargıçlar-, yorumsamacı bir toplumun içinde yorumla ilgileneceklerdir. Nispeten genel ve soyut olan bazı kural ve prensipleri spesifik somut olaylara uygulayacaklar, alt mahkemeler ve diğerlerinin hükümlerinin uygunluğu üzerinde karar vereceklerdir. Bu prosesin hermenötik anının (hermeneutics moment) istenilen hale konulamayacağı, Dworkin in derin anlayışının bir ürünüdür. Onun daha güçlü olan diğer yorumsama olasılığının sırasıyla, her bir meseleye doğru bir yanıtın varlığı ya da kesinlikle doğru bir çözüme dayandığı iddiası, daha düşük bir katiyet düzeyinde temellendirilmiştir. Goodrich, [I], [vi], yazarın irade yanlışını, sistematik bir biçimde Gadamer e isnat edilen genel muhafazakar yaklaşımı, tutarlı açıklama yoluyla, Gadamer e 8 Senior Liberal (New York Times ın haberinde, 30 Mart, 1987) Yargıç William J. Brennan Jr. ın devamlı olarak, pozitif ayrımcılık, hamilelik izni, özürlü ve siyasi sığınmacılara karşı yapılan ayırım konularında Reagan idaresine muhalif olan, önemli yasa değişikliklerinde yapısalcı bir yorum tarzı benimsemiştir. Yargıç Lewis F. Powell Jr. ın ( Yüksek Mahkemenin ideolojik bölünmüşlüğünün ortasında kalan kişi, NYT 26 Nisan, 1987) istifası ve onun yerine sıkı bir Reagan taraftarının atanması ile liberal yapısalcılık muhtemelen sona ermiştir. Yapısalcılığın kapsamlı bir eleştirisi için Raoul Berger in, Death Penalties: The Supreme Court s Obstacle Course, Cambridge Massachusettes: Harvard University Press 1982, adlı yapıtına bakınız. Yazar Yüksek Mahkemenin Sekizinci Yasa Değişikliğini etkinci yorumu nedeniyle, insanların yanlış bir biçimde kendi adlarına ölüm cezalarının yasalaştırılıp yasalaştırılamayacağı konusunda karar verebilme haklarının ellerinden alındığını ileri sürer.

14 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 15 ait olmayan bir terminolojiye bağlar. Böylece Gadamer in, hermenötiğin metni çözümleyici ve aracı olma (aufschlieben, vermitteln) 9 görevine sahip olduğu şeklindeki ifadesini, taraflı bir biçimde Goodrich şöyle açımlamıştır: Gadamer e göre hermenötik, dinsel ve hukuksal kültürün yazılı anlatımlarını, yeniden toplar, çevirir ve yorumlar... Günlük dilde (ordinary language) var olmayan anlamları çevirir ve yeniden eski haline geri döndürür. (65) [italikler bana ait] Muhafazakar saldırı, bir takım ithamları içeren iddialara vurguda bulunur. Böylece, hermenötik ve dinsel metinlerin yorumu ([II] [i]) arasındaki tarihsel bağ, otoriter teknikleri bir taahhüt ima etmek için kabul edilmiştir ([II] [ii]). Gadamer in mirasçısı olduğu Alman Protestan geleneğinde hermenötik, tersine anti-otoriter bir rol üstlenerek, otonomiye vurguda bulunmasına rağmen, özgün yorumsama geleneği içinde yorumcunun öznel serbestliği değildi. Goodrich in, Gadamer in yaklaşımını özetinde, bir yandan metnin hermenötiksel ufuklar merkezî düşüncesine, diğer yandan da yorumsamacıya dönük herhangi bir referans bulunmamaktadır: Kısaca yorumsama, bireyin kendi ön yargılarını kullanmak suretiyle, metnin anlamının gerçekten bizimle konuşabilmesini sağlamaktır... bir yorumsamacı ufku elde etmek, ufukların birleşimini gerekli kılar... Kendisi içinde doğru olan her hangi bir yorum olamaz, çünkü her yorum metnin kendisiyle ilişkilidir... Her yorum kendisinin ait olduğu hermenötik duruma uyum sağlamalıdır. 10 Dolayısıyla, Gadamer de hermenötik, ne yazarların iradelerine bağlı olarak metinleri yorumlamayı esas alır, ne de imtiyazlı yorumculara otorite atfeder. Metnin öneminin bir bütün olarak kavranabileceğini ileri sürer 11 ve bu iddiaya dayalı olarak Goodrich [I] [iv], [I] [v] i ve [II] [iii] söylemiştir. Burada bir kaç uyarı sözcüğü zorunludur. Metinlerin birliği iddiasına meydan okumak ve onların tek merkezden düzenlemeyen (decentred) doğasını vurgulamak yapıbozumcu dairelerde gerçekten revaçtadır. 12 Derrida ya yapılan ritüel referanslardan ayrı olarak, Goodrich bu varsayımı çürütmek için, bağımsız bir argüman sunmaktadır. Yalnızca, metinsel birliğin kendisinin varsayılan otoriter irade birliğine dayanması gerektiği varsayımını içeren yanlış iddiayı tekrar eder. Şimdi, belirli bir yargısal yetkinin pozitif hukuk sistemi bağlamında, yasanın birleşmiş bir metne tümüyle benzer olmayacağını düşünmek için 9 Gadamer, Truth and Method, s Gadamer, Wahrheit und Methode, Mohr Siebeck Verlag, 3. Baskı, Tübingen 1972, s Gadamer, Truth and Method, s Gadamer, Truth and Method, s Metinsel birlik iddiasının, dilbilimlerde hermenötik gelenekle sınırlandırılmamış olduğuna işaret edilmelidir. Aynı zamanda metinsellik ve metinsel bağlılık modelleri, (M. K. A. Halliday, R. Hasan, Cohesion in English, 1978).

15 16 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 geçerli nedenler bulunmaktadır. Gadamer in kendisi bu konuda septiktir: Hukuksal hermenötiğin genel hermenötik bağlam dahilinde olduğu aşikardır... Hukuk ve bireysel olay arasındaki mesafe mutlak olarak sabit bir biçimde gözükmektedir... Somut olaylara uygulanması için bağımsız fiili (free play) serbest kılan hukuksal kodifikasyon prosesinde kaçınılması imkansız bir kusurdur (imperfection) bu, öyle ki bu bağımsız fiil prensipte, istendiği zaman herhangi bir alana yöneltilebilecektir. Aslında, doğası gereği hukukî düzenleme, genel anlamda hukukî düzen, bu tür bağımsız fiili serbest kılacak ölçüde esnek olarak gözükür. 13 Gadamer, bizim var olan toplumlarımızın herhangi birinin tümüyle bir yorumsamacı hukuksal toplum ya da mevcut hukuksal sistemlerimizin birleşmiş bir hukuksal metin şeklinde belireceği tezini kabul etmez. Goodrich in üçüncü hermenötik tanımlaması, retorik analizin tersine, araştırma konusu yaptığı [II] için dayanak sunma noktasında oldukça karmaşıktır. Klasik tezleri bir düzene sokan Goodrich, retorik analiz, sözün fonksiyonel olarak kabul edildiği... kurumsal pratiklere öncülük ve rehberlik ettiği... kendi doğası gereği topluma bağlanan, çalışmanın açık bir politik yorumuydu (68). Saussurean-Chomskiyan terminolojiyi karmakarışık bir biçimde çalan Goodrich şöyle devam eder: Retorikçiler için dil, doğuştan sosyaldir... gramer ya da dil (langue) idealitesi (ideality) olarak değil, daha çok söz\konuşma (parole) veya dilin kullanımı (performance) olarak bir kompleks (complex) ve tabakalar haline gelmiş kullanımdır (usage). Şimdi Goodrich burada ne tür tezatlara düşmüştür? Retorikçilerin dili sosyal olarak kabul etmeleri, yorumcuların onu asosyal olarak gördüklerini ima eder mi? Ancak bu ne anlama gelebilir? Onların dili münferit, özel (private) olarak gördükleri anlamına mı? Fakat bu oldukça gariptir. Ayrıca Goodrich in zikrettiği klasik yazarlar, tabii olarak var olan dil\söz (langue\parole), dil yeteneği\dil kullanımı (competence\performance) terimlerini kullanmamışlardır. Şayet kullanmış olsaydılar, bu terimlerin mucitleri olan Saussure ve Chomsky gibi, onlar bunları dilin alternatif genel nitelemeleri olarak değil de, tamamlayıcı parçaları olarak kullanırlardı. Bu son dönem yazarların terminolojisinde, birey dile (langue) sahip olduğu için sözü (parole) kullanabilir; bireyin dili kullanımı onun dil yeteneğine dayanır. Retoriğin kaynakları ikna etme (persuasion) tekniklerini öğrettiği, tabii ki doğrudur ve bu nedenle bunlar özellikle spesifik bir dinleyicinin nitelikleriyle ilgilidir. Goodrich e göre daha açık bir biçimde [I] [iv]ve [I] [V] in yanlışlıklarını görmek durumundayız: herhangi spesifik bir tarzı veya dinleyiciyi tercihi reddinde, açık bir biçimde retorik analiz yazılı kaynağın birliği ve tek anlamlılığına dayalı yorumsamacı düşünceyi (exegitical conception) yapıbozumuna uğratır (deconstruction)... Aynı zamanda retorik analizin devrimci doğasına zıt olarak yorumsamacı Gadamer, Truth and Method, s

16 SAYI: 1 GADAMER, HERMENÖTİK ve HUKUK 17 muhafazakarlığı (conservatism) da görmek durumundayız. Ancak böyle bir içgörü şu sonucu doğurur. Bu, tek bir anlama gereksinim duyan belirli bir dinleyiciye yönelen bir söz olgusunun sonucu değildir: tamamen tersidir. Özetle, teknik doğası nedeniyle, klasik retorik ve onun modern varyantları, örneğin reklamcılık, herhangi bir amaç için kullanılabilirlik sağlayan politik bir tarafsızlığa sahiptirler. Sonuç olarak, Gadamer ilksel hermenötiğin amacı olan diyaloğu, tatmin edici yorum modelinin merkezî noktası olarak kabul etmişken, Goodrich in sözde retorik analizin niteliği olan ve hermenötikte yer almayan diyalog düşüncesini yeniden eski konumuna getiriyor olması tuhaftır. Ayrıca, Gadamer karşı kutup olmaksızın inandırıcı bir biçimde bunu tartışmıştır: beşeri dilselliğin (human linguisticality) retorik ve hermenötik yönleri tümüyle birbiri içine girer. Eğer anlama ve ittifak (consent) konu edilen bir sorun ve temel unsurlardan değilse, ne konuşmacı ne de konuşma sanatı olacaktır; şayet düzeni bozulmuş ve bir karşılıklı konuşma (conversation) içerisinde yer alan karşılıklı anlama yoksa, araştırılması ve tekrar ortaya konulması gereken hermenötik görev olmayacaktır. Bu, bunu kavramadaki başarısızlığımızın belirtisi ve modern çağda, mükemmeli organize eden ve mükemmel bir biçimde organize edilmiş bilgi (information) ile düşünen insan yaşamının artan kendine yabancılaşmasının (self-alienation) kanıtıdır Goodrich üzerine yapılan bu yorumlar, merkezi bir sorun olan yorumsama dairesinin kapanması konusunu kapsamına almaz. Habermas gibi, hermenötik kavrayışı ciddiye alırım; çünkü anlama -nasıl kontrol edilmiş olduğu önemli değil- kolayca yorumcunun gelenekle olan ilişkilerini geçemez. 15 Birey tüm entellektüel geleneği atlamaya çalışırsa, akla (reason) değil, anlamsızlığa (void) adım atmış olur. Habermas ın işaret ettiği üzere, bilimsel realizmle hermenötiğin sağduyulu eleştirisi, oldukça dar görüşlü yorumsama geleneklerinden başka tümünün bilimsel buluşlarla ilişkilendirilerek, modifiye edildiğine işaret etmek durumundadır. Bu itiraza yanıt olarak hermenötiğin uç savunucuları gelenek çerçevesinin dışına taşan herhangi bir gönderim sisteminin(örneğin, bilim) kendisinin geleneğin uygunluğu dışında... meşrulaştırılması gerektiğini iddia ederek, hermenötik deneyimi mutlaklaştıracaklardır. Ve bu bizi yorumsama dairesi içinde hapsetmiştir. Habermas ın belirttiği üzere biz bu tuzaktan yalnızca belli bir takım pratiklerle, özellikle de politik pratik, doğal bilimsel pratikle meşgul olma yoluyla kurtulabiliriz. Böyle yapmakla, şeylerin (things) dilin ardı sıra gittiğini keşfederiz. Empirik bilimler basit olarak keyfi bir dil oyununu temsil etmez. Onların dili, teknik maharetin sabit üstünlük noktasından... yorumlar. Bunlar 14 Gadamer, Philosophical Hermeneutics, s Habermas, Jürgen, A Review of Gadamer s Truth and Method, (ed. Fred R. Dallmayr and Thomas McCharty), Understanding and Social Inquiry, University of Notre Dame Press, Notre Dame-Indiana, 1977, s. 357.

17 18 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 yoluyla yaşamın doğal koşullarının olgusal sınırlamaları toplum üzerinde yansımasını bulur. Elbette, empirik bilim kuramlarının ifadeleri sırası ile son meta-dil olarak günlük dile (ordinary language) işaret eder; ancak üstün doğa (mastering nature) tekniklerini mümkün kılan eylemler sistemleri, aynı zamanda bir bütün olarak toplumun kurumsal çerçevesi üzerinde geri tepkir ve dili değiştirir. 16 Doğa bilimlerinde, pratik mevcut sözvarlıkları hamle yapar. Her özel bilimde kullanılan gözlem ve deneyim, aynı zamanda diğer bilimlerle olan karşılıklı etkileşim, o bilim dilinde değişimlere zorlar. Bütün bilimsel çalışmaların merkezinde, modellerin konstrüksiyonu, analojiler ve metaforlar yer alır. Bazı metaforlar literal olur: diğer bir ifadeyle onların literal olarak doğru olduklarını yani bunların şeylerin gerçekliğine tekabül ettiklerini keşfederiz. Ötekiler metaforik olarak kalırlar veya terkedilmişlerdir. 17 Öyleyse, mutlaklaştırılmayan ılımlı (moderate) hermenötik duyarlılık şudur: bütün anlama etkinliği yorumu içerir ve tüm yorumlar yorum kurallarını gerektirir, ancak bu kurallar, bunların harici unsurları olan, dilin ötesinden (behind language) gelen mantıksız (brute) faktörler tarafından modifiye edilmiştir. Sırasıyla bunlar yorumu gözlerler, fakat bunlar yorumun ürünü değildirler. Bu ayırımı hukuka uygulayarak, mutlaklaştırılmasını (absolutize) reddederken, hukuksal hermenötik duyarlılığı kabul edebiliriz. Hukuksal yorumsama alanı sıkı bir biçimde kapatılmış değildir, ancak diğer alanlarla etkileşim halindedir. Tabii ki Dworkin, bunun farkındaydı. Gerçekte, prensipte hukuksal yorumsamanın esasını ortaya koyarken, hukuksal hermenötiğin sona ermesinin imkansız olduğunu açıkça ifade eder: Anayasa, hukuksal ve moral meseleleri, kompleks (complex) moral problemlerin yanıtına dayalı olan bir hukuk meşruiyeti yapmak suretiyle, birbirini kaynaştırıyor. 18 Taking Rights Seriously (Hakları Ciddiye Almak) 19 adlı yapıtında Dworkin, Birleşik Devletler Anayasasında hukuk ve ahlak arasındaki kaynaşım ve yargıçların kendilerini kurumsal moralite ile bir tutma yeteneği (capacity) düşüncesini çok canlı tutmuştur. Hukuksal yorumsama ve bilimsel bilgi arasındaki ortak yüzeyin, hiç bir zaman onun çok ciddi bir ilgi alanı olmadığı kesinlikle doğrudur. Halbuki, kendi özgün çerçevesi içerisinde, Taking Rights Seriosly adlı yapıtından oldukça yeni çalışmalara kadar, Dworkin in projesi, kapalı mutlaklaştırılmış (absolutized) hermenötikten öte, açık bir yönde gelişme göstermiştir. Hermenötiğin bu tanımlama ve açımlaması savunulabilir. Kesinlikle bu, Goodrich in eleştirisini zedeleyici değildir. 16 Habermas, A Review of Gadamer s Truth and Method, s Tarih ve bilim felsefesinde bu proses konusunda zengin bir literatür bulunmaktadır. Bunun en önemli katılımcı düşünürleri şunlardır; Ian Hacking, Rom Harre, Mary Hesse ve Pietro Reondi. 18 Dworkin, Taking Rights Seriously, (1978), s Eserin Türkçe çevirisi için bkz., Dworkin, Ronald, Hakları Ciddiye Almak, (çev. Ahmet Ulvi Türkbağ), Dost Kitapevi, Ankara 2007.

18 SAYI: 1 GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK YAKLAŞIMLARA ETKİSİ BAĞLAMINDA İNGİLİZ YARARCILIĞI / UTILITARIANISM Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı GİRİŞ Kanımızca günümüz Batı siyasetinin temelini oluşturan, özelde İngiliz Yararcı (Faydacı) Okulu genelde ise Yararcılık (Faydacılık) Teorisi / Utilitarianism denilen ahlaksal, siyasal ve hukuksal düşünce biçiminin, ahlak ve hukukun özü, kaynağı ve temel ereğinin ne olduğuna ilişkin yaklaşımlarının kavranması, irdelenmesi ve değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yararcılık (Faydacılık) Teorisi / Utilitarianism, temel olarak İngiliz düşünürlerince sistemli bir biçimde ortaya konup savunulmuş olduğundan dolayı, İngiliz düşüncesinin özelde Batı, genelde dünya düşünce biçimi ve yaşamına bir eklentisi/katkısı olarak nitelendirilebilir. İngiliz felsefesi Avrupa felsefesinden oldukça farklı bir yol izlemiştir. Bunun nedeni, deneyciliğin (ampirizm) İngiliz karakterinin temelini oluşturmasıdır. Karakterleri doğrultusunda, sadece gözlem ve deneye dayanmayı ilke edinen İngiliz düşünürler, bunu, hem bilgi teorisi alanında ve hem de apriori (mutlak geçerli) ilkeleri yadsımak biçiminde, ahlâk alanında benimsemişlerdir. Doğa bilimleri konusundaki deneyci ve duyumcu bilgi edinme yöntemini ahlâk ve hukuk alanına aktarmaya çabalayan yararcılar, gözlem yoluyla, tüm insanların, yaşamlarında hazza ulaşmaya çabaladıklarının görülebildiğini, dolayısıyla, bu durumun aynı zamanda bir ahlâksal ve hukuksal değer olması gerektiğini savunarak temel düşüncelerini biçimlendirmişlerdir. A. YARARCI KURAMIN TEMEL SAVLARI Doğa, insanoğluna iki egemen temel kural koymuştur; elem ve haz. Ne yapmamız gerektiğini ve ileride ne yapacağımızı bu iki temel kural belirler. Bunlar yaptığımız her şeyde, söylediğimiz her sözde, tüm dü-şüncelerimizde bizi yönlendirirler, bize egemendirler... Bir kimse bunların hükümranlığını yadsımak, bunlardan vazgeçmek savından bulunabilir ancak gerçekte bu kişi, her zaman için onların etkisi altındadır, bunlara mahkumdur. 1 1 Bentham, 125.

19 20 LEGES Kamu Hukuku Dergisi ŞUBAT 2013 İngiliz yararcı okulunun kurucusu ünlü İngiliz düşünürü Jeremy Bentham dan alınan bu alıntı, O nun hazcılık konusundaki açıklığını ve bunu bir dogma (nas / mutlak kabul) olarak algıladığını açıkça ortaya koymaktadır. Bentham, kesin bir dille, doğanın, insanlığı acı ve haz adlı iki despot efendinin boyunduruğu altına soktuğunu; onların boyunduruğundan kurtulmak için yapılan her denemenin, sadece bu boyunduruğu bize göstermeye ve onu doğrulamaya yaradığını; bu despotlar karşısında yapılabilecek tek şeyin ne yapmamız gerektiğini belirlemek olduğunu söyleyerek; bundan, yarar ilkesinin yani olabilen tüm koşullar altında olabildiğince çok mutlu olmanın insan eylem ve davranışlarının amacı ve ereği olması gerektiği sonucuna varmaktadır. Yararcı kuram, ahlaka ilişkin görüşlerini deneyci bir yöntemle yani reel olguyu kriter alarak oluşturmaktadır: Ahlaken iyi nin ne olduğu sorusuna yanıt bulabilmek için, insan yaşamını gözlemlemek gerekir. İnsanların yaşamını gözlemlediğimizde, tüm insanların, yaşamın başından sonuna kadar tüm istek ve çabalarının ereğinin mutluluğu çoğaltmak, eş deyişle hazza kavuşmak ve acıdan kaçınmak olduğunu görürüz. Böylece yararcılığın çıkış noktasının dayandığı ilke, olanaklı tüm eylemler arasında doğru olan eylemin olabildiğince en yüksek ölçüde mutluluğa götüren eylem olduğu kabulüne dayanmaktadır. Öyle ki Bentham bu mutluluk ya da haz durumunun niceliksel olarak hesaplanabileceğine ve bu paralelde bir mutluluk çizelgesinin çıkarılabileceğine bile inanır. Bentham, bu bağlamda, ahlâkın yerine mutluluğun bütçesini dengeleyecek bir sanat getirmek gerektiğini ileri sürerek, gerçek bir haz aritmetiği kurmak istemiştir. Fontonelle in, asılmak üzere olan bir suçlunun önünde söylediği şu ünlü söz, haz aritmetiğini somutlaştırır: 2 İşte hesabını yanlış yapmış bir adam!. Bentham ın en başta gelen takipçisi John Stuart Mill, yararcılığa yüklemeye çalıştığı çelişkili düşüncelerinin de bir sonucu olarak, birçok düşünürü ya da düşünceyi yararcı olarak nitelendirme eğilimine girmiştir. Bu bağlamda, Aristo yu akıllı bir yararcı olarak nitelendiren Mill, İsa nın söylediklerinin yararcı doktrinin düşüncelerini içerdiğini ileri sürerek, yararcılığı, İsa nın Altın Kuralının bilimsel formülü olarak düşünmüştür. 3 Mill, İsa nın ılımlı yolunda yararcı ahlâkın özünü eksiksiz bir biçimde görebileceğimizi ileri sürmektedir. O na göre, İsa nın Altın Kuralı olan insanın, başkalarına, kendisine davranılmasını istediği gibi davranması; kendisini sevdiği gibi komşusunu sevmesi yararcı ahlâkın ideal bir ilkesini oluşturmaktadır. 4 Mill e göre, insanlığın çoğunluğu yararcı etkenlerle yönlendirilmekte olmasına karşın, filozoflar, yanlış anlama nedeniyle bu öğretiye düşmanlık beslemektedirler. Tanrının, yarattıklarının mutluluğunu istediğine inanan herkesin imanlı bir yararcı olduğunu ileri süren Mill e göre, tüm değerlerin temelini en büyük mutluluğun dile getirdiği yarar ilkesi sağlamaktadır. 5 2 Gregoire, 118 (dipnottan). 3 Ryan Introdoction, Bkz: Mill, Ryan Introdoction, 44,46.

20 SAYI: 1 GÜNÜMÜZ BATILI POLİTİK Bir eylemin değerinin belirlenmesinde ölçüt olarak benimsenen yarar kavramı, bir şeyin çıkar, haz, avantaj ve mutluluk üretme eğilimi ya da acının, mutsuzluğun önlenmesi eğilimi biçimindeki özelliğini dile getirmektedir. Yarar kavramının hazla olan yakın ilgisi, burada açıkça ortaya çıkmaktadır. Yarar, doğanın insanoğlunun yaşamında kendisine egemen kıldığı haz etkeninin, bir değer olarak benimsenmesini ifade etmektedir. Bir şeyin kötülüğü önleme, iyiliği elde etme eğilimi ya da özelliği olan yarar, aynı zamanda iyi kavramıyla özdeştir. Çünkü iyi hazdan başka bir şeyi ifade etmemektedir Yararcı düşünce biçimine göre. Yararcı kuram, aynı zamanda, yararı en büyük mutluluk ilkesi olarak, eş deyişle en büyük sayıda insanın en büyük mutluluğunu sağlamak için bir araç olarak ele alır. En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ilkesi, yetenekli bir yasa yapıcıya evrensel bir araç sağlamaktadır. 6 Bu araç sayesinde yasakoyucu, usun ve hukukun elleriyle mutluluk örgüsünü kurabilir. Çünkü bu ilke, insanın temel niteliğini ve değer ve güdülerinin her zaman ve her yerde geçerli kuramını sağlamaktadır. Diğer yandan Yarar İlkesinin reel olarak her zaman geçerli sayılması ve salt bir değer ölçüsü olarak alınması, aynı zamanda onun doğruluğunun kanıtı olarak gösterilir. İnsanların büyük çoğunluğunun davranış ve eylemlerinde onu ölçü olarak benimsemiş olmaları, yarar ilkesini bir değer ölçüsü olarak almamız için yeterli bir nedendir: Daha yüksek bir nedene dayanmayan ve fakat her çeşit eylem için tek ve yeterli neden olan o nedeni gösteren, açıkça bu yarar ilkesinin kendisidir. 7 İngiliz yararcıları doğal hukuk a karşı bir saldırı içine girmiş ve tüm doğal hukuk ilkelerini, boş ve anlamsız kavramlar olarak nitelendirerek yarar kavramına dayandırmak istemiştir. Yararcılar, hukukun kaynağı olarak, sadece belli bir iktidarın emirlerini (politik erkin buyruklarını) ifade eden irade açıklamasını kabul etmektedir. Bir toplum içerisinde, yasaları kim yapıyorsa hukukun kaynağı da odur: Adalet, doğal hukuk v.b. şeyler yasa yapamadıklarına göre bunlar, hukukun kaynağı olarak nitelendirilemez ve değerlendirilemezler. Bütün bu soyut kavramlar, tamamıyla anlamsız ve aldatıcı olmaktan başka hiçbir şeyi ifade etmemektedir. Bu bağlamda, doğal haklar kavramı da açık bir saçmalıktır; çünkü bireyin sahip olduğu haklar doğal değil yasa tarafından verilmiş ya da müsade edilmiş haklardır. Böylece, ahlâk konusunda, olguların gözlemlenmesini temel alarak insan davranışlarını belirleyen etkenin çıkar ya da yarar düşüncesi olduğunu ileri süren Yararcı yaklaşımın, hukuk görüşünü de aynı temele dayandırdığı anlaşılmaktadır. İngiliz yaracılarının başını çeken Bentham, yararcı yaklaşımlar çerçevesinde hapishanelerin düzenlenmesi sorunuyla da özel olarak ilgilenmiştir. Bentham, bu bağlamda, Panopticon adını verdiği bir hapishane projesi hazırlamıştır. Bentham ın, bu hapishane projesiyle cezaevlerinde baskı ve işkenceye engel olmak ve hapishane koşullarını insancıllaştırmak idealini güttüğü ileri sürülmüşse de, Bentham ın hapishanesinin, tutukluda iktidarın otomatik 6 Bentham, Bentham. 56.

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ

HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı HUKUK FELSEFESİ AÇISINDAN YARARCILIK TEORİSİNİN ELEŞTİRİSİ Yenilenmiş ve Geliştirilmiş 2. Baskı (1.

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUM VE HUKUK Toplum Hayatı...: 1 Hukukun Toplumdaki Fonksiyonu 2 Sosyal Dayanışma 3 Sosyal Hayatta Çekişme 5 Din Kuralları 6 Örf vc Âdet Kuralları 9 Görgü (Nezaket) Kuralları

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ

HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ Dr. Pınar ÇAĞLAYAN AKSOY Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HUKUKA ve AHLÂKA AYKIRILIK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE SALT MALVARLIĞI ZARARLARININ TAZMİNİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI:

MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: Osman ATALAY Ankara İnfaz Cumhuriyet Savcısı MÜKERRİR HÜKÜMLÜLERİN İNFAZINDA MÜDDETNAME HESAPLAMALARI: I - GENEL ESASLAR : Tekerrür, kişinin daha önce işlediği suçu nedeniyle belli bir cezaya mahkum edilmiş

Detaylı

UTILITARIANISM (İNGİLİZ YARARCILIĞI) VE BATIDAKİ SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ. Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ *

UTILITARIANISM (İNGİLİZ YARARCILIĞI) VE BATIDAKİ SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ. Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ * UTILITARIANISM (İNGİLİZ YARARCILIĞI) VE BATIDAKİ SOSYO-POLİTİK ETKİLERİ Utilitarianism (English Utilitarianism) And Its Socio-Economic Impacts In The West * ÖZET Kanımızca günümüz Batı siyasetinin temel

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİR AVUKAT YANINDA AYLIKLI OLARAK ÇALIŞAN AVUKATIN DURUMUNUN AVUKATLIK YASASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Güneş GÜRSELER * Hiçbir planlama yapılmadan birbiri ardına açılan hukuk fakültelerinin yılda ortalama

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür

Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür 12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 Mayıs 2014 Bahadır BALKI Sinem UĞUR Türk Rekabet Hukukunda Tekerrür Türk Hukuk Sisteminde Tekerrür İdari

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak

Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Sirküler 2013/16 Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar Sirkülerin Konusu Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ

İÇİNDEKİLER. Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ. 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ İÇİNDEKİLER Giriş 1 SORUŞTURMA EVRESİ 1. SORUŞTURMA KAVRAMI ve SORUŞTURMANIN AMACI 3 2. SORUŞTURMANIN YÜRÜTÜLMESİNDEN SORUMLU MERCİ OLARAK CUMHURİYET SAVCISI VE ZORUNLU SAVCILIK 4 3. SORUŞTURMA EVRESİNİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ Sirküler Tarihi : 31.05.2017 Sirküler No : 2017/069 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/138. Bazı Mükellef Gruplarına Elektronik Defter Tutma ve Elektronik Fatura Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu Getirilmiştir. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 11 Ekim 2012 Nr. Ref.: RK 311/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 76/11 Başvurucu Avni Aliaj Yüksek Mahkeme nin Pkl. nr. 25/2011 sayı ve 22 Mart 2011 tarihli kararı ile Yüksek Mahkeme nin

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.

ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ. Ahmet ÇALLI. ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. ÇEVİRİ İŞLETMELERİ DERNEĞİ Ahmet ÇALLI ES Dil Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş. MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER Mali Yükümlülükler Kanunlar ile sınırlandırılan yükümlülükler İşçi İşveren ilişkileri ile ilgili mevzuat

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA:

İPTAL BAŞVURUSUNA KONU OLAN YASA MEDDESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA: Sanık. 30/08/2014 tarihinde emniyet görevlileri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildiği, ekspertiz raporu uyarınca ele geçirilen maddenin uyuşturucu niteliğine

Detaylı

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 1 Sorumluluk-Ahlak-Etik-Etik Teorileri

Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 1 Sorumluluk-Ahlak-Etik-Etik Teorileri Mesleki Sorumluluk ve Etik-Ders 1 Sorumluluk-Ahlak-Etik-Etik Teorileri Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 Sorumluluk Sorumluluk; kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU

ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU Semih Batur KAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi ANAYASA MAHKEMESİ KARAR GEREKÇELERİNİN BAĞLAYICILIĞI SORUNU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN BİLİRKİŞİ İLAN METNİ 12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun 268 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre hazırlanan 08/04/2012 tarih ve 28258 sayılı resmi gazetede

Detaylı