DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI"

Transkript

1 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen yönetim sistemleri denetim faaliyetleri için kuruluşların yönetim sistemlerini değerlendirecek denetim görevlilerinin göreve alınması ve nitelendirilmesi için esasları belirlemektir. 2. UYGULAMA 2.1 Denetçi/Teknik Uzman ihtiyacının belirlenmesi: Yönetim Temsilcisi UDEM denetçi havuzunda hangi EA ya da NACE kodlarında denetim personeline ihtiyaç olduğunu belirleyip Genel Müdür e bildirir. Genel Müdür ihtiyacın karşılanması için insan kaynakları alanında hizmet veren internet sitelerinden ve UDEM internet sitesindeki İş Başvurusu Formu ndan (FRM.22) yararlanır. Gelen tüm başvurular UDEM de görevlendirilmeyecek olsa bile, gelecekte de kullanılmak üzere özgeçmiş havuzunda toplanır. Denetçi/Teknik Uzman istihdamı için UDEM e ulaşan başvurular, başvuruyu alan personel tarafından Genel Müdür e iletilir. Genel Müdür adayları görüşmeye davet eder, görüşme sonrasında UDEM havuzuna alınmak için uygun olan aday ile karşılıklı olarak FRM.25 Denetçi-Teknik Uzman Hizmet Sözleşmesi ni imzalar, kendisinden gerekli dokümanlarını ister ve bu dokümanları Yönetim Temsilcisi ne iletir. (işe alım süreci için bkz: PD.04-Kaynakların Sağlanması). UDEM havuzuna alınacak kişilerden istenecek dokümanlar şunlardır: Özgeçmiş, Baş denetçi eğitimine ait başarı belgesi, Diploma fotokopisi, Denetim tecrübeleri listesi, Daha önce çalıştığı yerlerden referanslar, Danışmanlık yaptıysa danışmanlık yaptığı firmaların listesi ya da açıklamalar, Sahip olduğu/hissesinin olduğu tüzel kişiliklere ait dokümanlar, İmza beyannamesi, FRM.27 Etik Kurallar Formu. 2.2 Denetçi ve Teknik Uzmanlara Ait Kayıtlar: Yönetim Temsilcisi tarafından, baş denetçi, denetçi veya teknik uzman için PC ortamında kişisel dosyalar oluşturulur ilgili kayıtların güncelliği sağlanır. Bu kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde (PD.03) tarif edildiği şekilde saklanmaktadır. Baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanların yönetim sistemleri hakkında ilave teknik eğitimler, ilave iş tecrübesi, özel çalışma, eğitmenlik, ilgili toplantı, kongre, sempozyum, seminer, konferans ve diğer faaliyetlere katıldıklarına dair kayıtlar muhafaza edilir. Baş denetçi, denetçi veya teknik uzmanlara ait dosyaların güncelliği, Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilerek, yeni eğitim belgeleri, denetim tecrübeleri vs. gibi değişime uğrayan her doküman dosyalara ilave edilir. Süresi dolan sözleşmeler, Genel Müdür kararları doğrultusunda yenilenir veya iptal edilir. Baş denetçi, denetçi veya teknik uzmanlara ait tüm kayıtlar, UDEM ile çalıştığı sürece muhafaza edilir. Baş denetçi, denetçi veya teknik uzmanın UDEM ile çalışmasına son vermesi halinde sözleşmesi İPTAL kaşesi ile tanımlanarak muhafaza edilir. 2.3 Denetçilik Kapsamlarına Atanma ve Statü Atlama Yönetim Temsilcisi, yönetim sistemlerinin denetlenmesinde görev alacak baş denetçi, denetçi, aday denetçi ya da teknik uzmanların görevlendirilmesi ve bu görevlerini sürdürüp bir üst statüye geçmeleri sürecini ISO 19011:2002, TSE ISO/TS 22003, TÜRKAK R40.06 ve R40.02 dokümanlarına göre yürütür. TLM.05/ / Sayfa 1 / 9

2 UDEM denetçi havuzuna alınacak bir aday denetçi (AD)/denetçi (D)/ baş denetçi (BD) veya teknik uzman (TU) R dokümanındaki kriterlere ve LST e göre değerlendirilir. Genel olarak işe alınacak kişiler Tablo-1 deki ve LST deki kriterleri karşılamalıdır. Bu tabloda belirtilen iş ve denetçilik tecrübeleri TLM.05-Ek.1:R Özet dokümanında anlatıldığı şekilde değerlendirilmelidir. UDEM denetçi havuzu üyeleri NACE kodu esas alınarak tanımlanır. Havuzdaki her AD/D/BD ve TU için FRM.60 Denetçi Nitelik Çizelgesi formu doldurulur ve denetçinin elektronik ortamdaki yada çıktı halindeki klasöründe saklanır. Ayrıca UDEM denetçi havuzundaki tüm bilgileri saklayacağı, NACE kodu ataması yada statü atlaması gibi her türlü işlemi yürüteceği bir program geliştirmiştir. İlk seçim ve atmanın ne şekilde yapılacağının detayı TLM.05.Ek-1 deki özette anlatılmıştır. Tablo-1: ŞARTLAR Denetçi İki sistemde denetçi Baş denetçi Temel Eğitim En az lise veya dengi okuldan mezuniyet Toplam İş Tecrübesi Yönetim sistemi alanındaki(kalite, çevre, Gıda Güvenliği vb.) iş tecrübesi Denetçi Eğitimi Denetim Tecrübesi *Üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (Kimyager) ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümü, Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinde mezun (örneğin, Zooteknoloji, Bahçe Bitkileri, Arıcılık v.b.) ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun 5 Yıl (Bkz: Not:1) Toplam 5 Yılın en az 2 Yılı Uluslar arası ilgili kriterlere göre (akredite olmuş veya akredite olmuş kuruluş adına) onaylanmış bir yönetim sistemi denetçi kursunu (40 saatlik) tamamlamış olmak. Baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde eğitim gören (aday) denetçi olarak 4 tam denetim için en az 20 gün süreli denetim tecrübesi (Bkz: * 2nci disiplinde 2 Yıl (Bkz: Not:2) 2nci disiplinde 24 Saatlik Eğitim (Bkz: Not:3) 2nci disiplinde, baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde toplam en az 15 günlük Denetim tecrübesi içeren 3 tam denetim * Baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde baş denetçi rolü ile toplam en az 15 gün süreli 3 tam denetim tecrübesi (Bkz: Not 4). Denetimler son ardışık 2 yıl içinde TLM.05/ / Sayfa 2 / 9

3 Not 4) *Baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin liderliğinde en az 4 kuruluşta en düşük 12 GGYS denetim günü Denetimler son ardışık 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. tecrübesi (Bkz: Not:4) Denetimler ardışık son 2 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. tamamlanmış olmalıdır. NOT 1: Söz konusu kişinin sektöre uygun bir Yüksek Okul ve/veya Üniversite eğitimini tamamlamış olması durumunda, iş tecrübesi şartı bir yıl indirilebilir. NOT 2: İkinci disiplindeki (yönetim sistemindeki) iş tecrübesi birinci disiplindeki (yönetim sistemindeki) iş tecrübesi ile aynı zamanda edinilmiş olabilir. NOT 3: İkinci disiplindeki (yönetim sistemindeki) eğitim; ilgili standartlar, yasalar, yönetmelikler, prensipler, metotlar ve teknikler hakkında bilgi kazanmaktır. NOT 4: Tam denetim, ISO arasındaki maddelerin tüm aşamalarını kapsayan bir denetimdir. Genel (kapsamlı) denetim tecrübesi yönetim sistem standardının tamamını içermelidir. *: GGYS denetçi kriterleri için geçerlidir. 2.4 Yeterliliğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi: UDEM denetçilerinin denetçilik performansları ISO Standardı Madde referans alınarak, Yönetim Temsilcisi tarafından denetimlere katılımlarını takip ederek izlenir. Ayrıca, Yönetim Temsilcisi, Personel Performans Değerlendirme Talimatı na (TLM.03) göre gerçekleştirilen baş denetçi, denetçi ve aday denetçilere ait performans değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak Genel Müdür e bilgi verir. Genel müdür tarafından denetçiliğin devamı veya bitirilmesi konusunda karar alınabilir. Atandıkları denetime çeşitli sebepler göstererek üst üste 3 kere gitmeyen denetçilere uyarı yazısı gönderilir. Sürekli profesyonel gelişim, bilgilerin, becerilerin paylaşımı, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile alakalıdır. Bu amaçla UDEM belli aralıklarla ve gerektiği durumlarda denetim personeli başta olmak üzere diğer tüm çalışanlarının katılabileceği Bilgi ve Tecrübe Değişimi Toplantıları yapar. Bu toplantılarda UDEM denetim personeli katıldıkları denetimlerde edindikleri yeni tecrübeleri, karşılaştıkları uygunsuzlukları, vs. paylaşarak birbirlerinin ve UDEM in profesyonel gelişimine katkıda bulunurlar. UDEM Denetçi ve Baş denetçileri; Düzenlenen yıllık Bilgi ve Tecrübe Değişimi Toplantıları na iştirak etmelidir, Denetçiler Kalite ve/veya Çevre Yönetim Sistemi ve vb. denetimlerine düzenli olarak katılmak suretiyle denetim yapma kabiliyetlerini sürdürmeli ve bunu göstermelidir, Yeterliliklerinin sürdürülmesi ve değerlendirilmesi için denetçi ve baş denetçiler yılda en az 3 kez denetime katılmış olmalıdırlar. Yönetim sistemi hakkında ilave teknik eğitimler, ilave iş tecrübesi, özel çalışma, eğitmenlik, ilgili toplantı, kongre, sempozyum, seminer, konferans ve diğer faaliyetlere katılma hallerine dair kanıtlar sunmalıdır. 2.5 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçileri -ISO ve FSSC ve Yeterliliğinin Sürdürülmesi (22003 ) Eğitim UDEM denetçilerin genel kimya ve genel mikrobiyolojiyi içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olduğunu diplomaları ile kanıtlamaktadır. UDEM ayrıca denetçilerin GGYS denetimlerini yürüttükleri gıda zinciri endüstriyel grubu ile ilgili dersleri içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olduğunu yüksek öğrenim diplomaları ile kanıtlamaktadır. Örnekler TLM.05/ / Sayfa 3 / 9

4 a) Gıda sanayi için (Kodlar: A.1, C, D, E, F, G, H, L bölümleri) : Gıda mikrobiyolojisi, gıda işleme esasları, ve gıda analizlerini içeren gıda kimyası, b) Yetiştiricilik için (Bitkisel) (Kodlar A.1, B bölümü) : Bitkisel üretim. c) Yetiştiricilik için (Hayvansal) (Kodlar A.1, B bölümü) : Hayvan. d) Paketleme / gıda makineleri / mühendislik sanayi (Kodlar A.1, I bölümünden M bölümüne değin): Bilim dalı ile ilgili fen ve mühendislik dersleri. e) Gıda Güveliği Belgelendirme Vakfı tarafından yayınlanmış bir doküman olan Part 1 Belgelendirilecek Organizasyonlar için Şartlar(Requirement For Organizations that Require Certification) eğitimi tüm FSSC22000 denetçilerine verilmektedir Gıda güvenliği eğitimi UDEM denetçilerin aşağıdaki konularda eğitimlerini başarı ile tamamladığını Kesinleştirmektedir. a) HACCP prensipleri, tehlike değerlendirmesi ve tehlike analizi, b) Ön gereksinim programlarını da içeren gıda güvenliği yönetimi prensipleri Denetim eğitimi UDEM, denetçilerin aşağıda belirtilen konulardaki eğitimleri (en az 2 gün/16 saat)başarı ile tamamladığını eğitim sertifikaları ile kesinleştirmektedir. a) ISO esaslı denetim teknikleri, b) İlgili GGYS standardları (örneğin ISO 22000) c) Pas bilgilendirme eğitimi ( FSSC denetçileri için ) İş deneyimi UDEM, denetçinin bir veya daha fazla bölümde ilk yeterliliği için gıda zinciri ve ilgili sanayi alanlarında en az beş yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip olduğunu C.V. ve Referans yazıları ile kanıtlamaktadır. Bu deneyimin en az 2 yılı gıda üretiminde gıda güvenliği veya kalite güvence ile ilgili alanlarda veya üretim, perakende satış, kontrol veya benzeri alanlarda olmaktadır. Eğer denetçi uygun yüksek öğrenim eğitimini tamamlamış ise iş deneyiminin toplam süresi bir yıl daha az olabilir. (FSSC22000 denetçileri hariç) Denetim deneyimi İlk yeterlilik için, UDEM denetçinin son üç yılda kalifiye bir denetçinin liderliği altında en az dört kuruluşta en düşük 12 GGYS denetim günü görev aldığını referans yazıları, iş deneyimleri, denetim deneyimleri gibi konularla kanıtlar. GGYS denetim günleri, gıda sanayindeki ISO 9001 veya diğer GGYS denetimleri ile ilgili denetim günlerini içerir. Yeni bir bölüm ilavesi için UDEM, denetçinin Madde de belirtildiği gibi ilgili eğitim nedeniyle gerekli yetkinliğe sahip olduğunu, yeni bölümle ilgili gıda güvenliği esaslı eğitim aldığı ve - Yeni bölümde altı aylık iş deneyimi olduğu veya, - Kalifiye bir denetçinin nezaretinde yeni bölümde dört GGYS denetimine katıldığını kanıtlar. - Denetçinin yeterliliğinin devam ettirilmesi için UDEM, denetçinin ya en az iki GGYS denetimi içermek üzere yılda en az beş dış denetim, ya da yerinde dört dış GGYS denetimi veya yılda on GGYS denetim günü gerçekleştirdiğini kanıtlamaktadır. - FSSC için, denetçiler GFSI tarafından tanınan, yılda en az 5 saha denetimine katılmalıdır ve bu denetimler farklı kuruluşlarda gerçekleştirilmelidir Yeterlilik Denetçilerin yetkinliği, her bölüm ve sektör için (Kodlar) kayıt altına alınmalıdır (ISO 19011:2002 Madde 5.5 c). UDEM, başarılı olarak değerlendirilerek sonuçlanmış olan değerlendirmelerin kanıtlarını muhafaza etmektedir. UDEM, denetçilerin aşağıdaki alanlarda bilgi ve yeteneğini kullanma becerisi gösterdiğini gözetim denetimleri ile kanıtlamaktadır. TLM.05/ / Sayfa 4 / 9

5 a. Denetim prensipleri, prosedürleri ve teknikleri : Denetçinin aşağıdakileri farklı denetimlerde uygun şekilde yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin tutarlı ve sistematik biçimde yürütüldüğünün kesinleştirilmesidir. Bir denetçi, (Gözetim faaliyetinde) - Denetim prensip, prosedür ve tekniklerini uygulayabilmeli, - Çalışmaları etkili olarak planlayabilmeli ve düzenleyebilmeli, - Denetimi kararlaştırılan zaman planına uygun olarak yürütebilmeli, Konuların önemine odaklanabilmeli ve bu konuların önceliklerini önemlerine göre belirleyebilmeli, - Verimli şekilde görüşme, dinleme, gözlem ile dokümanların, kayıtların ve verilerin gözden geçirilmesi aracılığıyla bilgi toplayabilmeli, - Denetim için örnekleme tekniklerinin uygunluk ve önemini anlayabilmeli, - Derlenen bilginin kesinliğini doğrulayabilmeli, - Denetim bulgu ve sonuçlarının desteklenmesi için denetim delillerinin yeterlilik ve uygunluğunu doğrulayabilmeli, - Denetim bulgu ve sonuçlarının güvenilirliğini etkileyebilen faktörleri değerlendirebilmeli, - Denetim faaliyetlerinin kayıt altına alınması için çalışma dokümanlarını kullanabilmeli, - Denetim raporlarını hazırlayabilmeli, - Bilgi güvenliği ve gizliliğini sağlayabilmeli ve - Kişisel iletişim yeteneği veya bir tercüman yardımı ile etkin iletişim kurabilmelidir. b. Yönetim sistemleri ve referans dokümanlar : Denetçinin, denetim kapsamını kavramasının ve denetim ölçütlerini uygulamasının sağlanması. Bu alandaki bilgi ve beceri aşağıdakileri kapsar; - Yönetim sistemlerinin farklı kuruluşlara uygulanması - Yönetim sistemi bileşenleri arasındaki etkileşim, - Gıda güvenliği yönetim sistemi standartları, uygulanabilir prosedürler veya denetim ölçütü olarak kullanılan diğer yönetim sistemi dokümanları, - Referans dokümanların arasındaki farklılıkları görmek ve bunlar arasındaki önceliklerin farkında olmak, - Referans dokümanların farklı denetim durumlarında uygulanması ve - Bilgi, doküman ve kayıtların onanması, güvenliği, dağıtım ve kontrolü için sistem ve teknolojiler. c. Organizasyon koşulları: Denetçinin kuruluşu işlevsel bağlamda kavramasının mümkün kılınması. Bu alandaki bilgi ve beceri aşağıdakileri kapsar. - Organizasyonun büyüklüğü, yapısı, fonksiyonları ve ilişkileri, - Genel iş süreçleri ve ilgili terminoloji ve - Denetlenenin kültürel ve sosyal alışkanlıkları. d. Konu ile ilgili uygulanabilir kanunlar, düzenlemeler ve diğer gereklilikler: Denetçinin denetlenen kuruluşun tabi olduğu gerekliliklerin bilincinde olmasının ve bu gereklilikler dahilinde çalışmasının mümkün kılınması. Bu alandaki bilgi ve beceri aşağıdakileri kapsar. - Yerel, bölgesel ve ulusal kural, yasa ve düzenlemeler, - Sözleşme ve anlaşmalar, - Uluslar arası antlaşmalar ve uzlaşmalar, - Kuruluşun tabii olduğu ve kabul ettiği diğer kurallar UDEM, denetçilerin aşağıdaki belirli gıda güvenliği alanlarında terminoloji, bilgi ve becerisini kullanma yeteneğini örnekleriyle gösterdiğini gözetim denetimlerinde kanıtlamaktadır. a. Güncel ve geçerli HACCP prensipleri, b. Dikkate alınan bölüm ve / veya bölümler (kodlar) için ilgili ön gereksinim programları, c. Gıda güvenliği tehlikelerinin saptanması, d. Kontrol önlemlerinin (ön gereksinim programları, operasyonel ön gereksinim programları ve kritik kontrol noktaları) saptanması, yürütülmesi ve yönetilmesi için kullanılan yöntemler ve seçilen kontrol önlemlerinin etkinliklerini değerlendirme kabiliyeti, e. Gıda güvenliği sorunları dikkate alınarak gerçekleştirilen düzeltme ve düzeltici faaliyetler, f. Gıda tedarik zinciri ile bağlantılı potansiyel gıda güvenliği tehlikelerinin değerlendirilmesi, g. Dikkate alınan bölümler (Kodlar) için ön gereksinim programları, uygun bir değerlendirme yöntem veya kılavuz oluşturmayı veya seçmeyi içeren bu uygulanabilir ön gereksinim programlarının uygunluğunun değerlendirilmesi, h. Etkin bir GGYS denetimi yürütebilmek için gıda güvenliği ile ilgili kanun ve düzenlemeler, TLM.05/ / Sayfa 5 / 9

6 i. Belirli sektörlerin (Kodlar) ürün, süreç ve uygulamaları, j. İlgili gıda güvenliği yönetim sistemi kuralları, k. İlgili gıda güvenliği standardları Teknik uzmanlık Eğitim UDEM teknik uzmanların, denetlenen gıda zinciri alanında, denetlenen süreçleri veya alana uygulanabilir gıda güvenliği tehlikeleri ile ilgili yüksek öğrenim eğitimine sahip diplomaları, C:V.lari, referans yazıları ile kanıtlamaktadır. İş deneyimi UDEM, teknik uzmanların kendi alanlarında iş deneyimine sahip olduğunu referans yazıları, sgk kayıtları v.b. dokümanlarla kanıtlamaktadır. Yeterlilik UDEM, teknik uzmanların kendi teknik alanlarında uzmanlık sağladıklarını C.V. çalışma deneyimleri ile kanıtlamaktadır. Denetim ekibinin seçimi UDEM, GGYS denetim ekibinin ön gereksinim programları ve HACCP uygulaması konusunda belirli sektörde (kodlar) denetimin gerektirdiği konularda yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamış, kodlara uygun denetçiler görevlendirmektedir GGYS Denetçi Atama Kodları GGYS denetçi atamaları aşağıda detayı verilmiş olan kodlara uygun olarak yapılmaktadır. CLUSTER KATEGORİ ALT KATEGORİ FAALİYETLER Tarım ve Hayvancılık A-Hayvancılık AI AII AI AII Et,süt,yumurta, bal üretimi için hayvancılık Balık ve Su ürünleri Et,süt,yumurta, bal üretimi için hayvancılık Balık ve Su ürünleri Et, yumurta, süt ya da bal üretimi içi Hayvan (balık ve su ürünleri hariç) Yetiştiricilik, arıcılık, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve Et üretimi için balık ve su ürünleri Yetiştiricilik, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve Et, yumurta, süt ya da bal üretimi içi Hayvan (balık ve su ürünleri hariç) Yetiştiricilik, arıcılık, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve Et üretimi için balık ve su ürünleri Yetiştiricilik, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve ESKİ KATEG ORİ A ALT KATEGOR İ KOD FAALİYETLER A HAYVANCILIK A BALIKÇILIK A YUMURTA ÜRETİMİ A SÜT ÜRETİMİ A ARICILIK A AVCILIK A BALIK AVCILIĞI TLM.05/ / Sayfa 6 / 9

7 AI- AII Balık ve Su ürünleri /Balık ve Su ürünleri AI-Et, yumurta, süt ya da bal üretimi içi Hayvan (balık ve su ürünleri hariç) Yetiştiricilik, arıcılık, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve AII-Et üretimi için balık ve su ürünleri Yetiştiricilik, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve A TUZAKLA AVLAMA B-Tarım BI BII BI CI CII Bitki (tahıllar ve bakliyatlar hariç) Tahıl ve bakliyatların Bitki (tahıllar ve bakliyatlar hariç) Çabuk bozulan hayvansal ürünlerin işlenmesi Çabuk bozulan hayvansal ürünlerin işlenmesi Bitkilerin ve hasatı (Tahıl ve bakliyatlar hariç):bahçecilik ürünleri( meyve, sebze, baharat, mantar gibi) ve sucul gıda ürünleri Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve Tahıl ve bakliyatların yetiştirilmesi ve ya hasatı ve gıda bakliyatları Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve sına ilişkin paketleme yan faaliyetleri Bitkilerin ve hasatı (Tahıl ve bakliyatlar hariç):bahçecilik ürünleri( meyve, sebze, baharat, mantar gibi) ve sucul gıda ürünleri Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve Balık ve deniz ürünleri, et, yumurta, süt ve balık ürünleri de dâhil olmak üzere hayvansal ürünlerin üretimi Meyve ve taze meyve suları, sebze, tahıl, fındık, bakliyat ve dahil olmak üzere bitkisel ürünlerin üretimi B C D B MEYVE B SEBZE B HUBUBAT B BAHARAT B BAHÇECİLİK ÜRÜNLERİ C KIRMIZI ET VE KIRMIZI ET ÜRÜNLERİ C KANATLI ETİ VE KANATLI ET ÜRÜNLERİ C SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ (PEYNİR, TEREYAĞI, KREMA, KAYMAK C SU ÜRÜNLERİ C YUMURTA D TAZE MEYVE D TAZE MEYVE SULARI D MUHAFAZA EDİLMİŞ MEYVELER D TAZE SEBZELER D MUHAFAZA EDİLMİŞ SEBZELER D TAZE SEBZE SULARI Gıda ve Yem İşleme C-Gıda Üretimi CIII Çabuk bozulan Hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi(karma ürünler) Pizza, lazanya, sandviç, hamur tatlısı, yemeye hazır yemekler dahil olmak üzere, karma hayvan ve bitki ürünlerinin üretimi CIV Ortama dayanıklı ürünlerin işlenmesi Konserve gıdalar, bisküvi, çerez, yağ, içme suyu, meşrubatlar, makarna, un, şeker, yemeklik tuz dahil ortam sıcaklığında saklanmış ve satılan E E EKMEK VE PASTANE ÜRÜNLERİ E KONSERVE E BİSKÜVİ - KRAKER ATIŞTIRMALIKLAR TLM.05/ / Sayfa 7 / 9

8 Tarım ve Hayvancılık Gıda ve Yem İşleme B-Tarım C-Gıda Üretimi D-Hayvan Yemi üretimi Catering E-Catering E BII CIV DI DII Tahıl ve bakliyatların Ortama dayanıklı ürünlerin işlenmesi Yem Üretimi Hayvan Yemi Üretimi herhangi bir kaynaktan gıda ürünlerinin üretimi Tahıl ve bakliyatların yetiştirilmesi ve ya hasatı ve gıda bakliyatları Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve sına ilişkin paketleme yan faaliyetleri Konserve gıdalar, bisküvi, çerez, yağ, içme suyu, meşrubatlar, makarna, un, şeker, yemeklik tuz dahil ortam sıcaklığında saklanmış ve satılan herhangi bir kaynaktan gıda ürünlerinin üretimi Tek veya karışık bir gıda kaynağından yem üretimi, Gıda üreten hayvanlar için tasarlanmıştır. Bir tek veya karışık bir besin kaynağından yem üretimi gıda üretmeyen hayvanlar için tasarlanmıştır. Hazırlama yerinde ya da bir uydu biriminde, hazırlaması, depolanması ve uygun olduğunda gıda tüketimi için teslimatı F G VE KAHVALTILIK GE E MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS E BİTKİSEL SIVI YAĞ E MARGARİN E İÇME SUYU E GAZLI İÇECEKLER E ALKOLLÜ İÇECEKLER E MEYVE SULARI VE SEBZE SULARI (UZUN ÖMÜRLÜ-PASTÖRİZ E ENERJİ İÇECEKLERİ E ŞEKER E KÜP ŞEKER E SÜT TOZU E TUZ E UN, İRMİK E NİŞASTA VE NİŞASTALI ÜRÜNLER E KAKAO E KAHVE E SİRKE, SOS, ÇEŞNİ MADDELERİ E TURŞU E ÇAY E BAHARAT E HUBUBAT E KURU BAKLİYAT E KURUTULMUŞ MEYVELER E KURUTULMUŞ SEBZELER E ÇİKOLATA, ŞEKERLEME, LOKUM, BAL,REÇEL, PEKMEZ, JÖL E KURUYEMİŞ E BEBEK MAMALARI E PAKETLEME (HERMETİK PAKETLEME) F HAYVAN YEMİ F BALIK YEMİ G OTEL G RESTAURANT G YEMEK FABRİKALARI Perakende taşımacılık ve Perakende taşımacılık ve / Yardımcı Hizmetler Yardımcı Hizmetler F-Dağıtım G-Taşımacılık ve hizmetlerinin sağlanması H-Hizmetler H-Hizmetler FI FII GII, H H Toptan ve Perakende Satış Gıda Brokerliği ve Ticareti Oda sıcaklığına dayanıklı gıdalar ve yemler için taşımacılık ve hizmetlerinin sunumu/hizmetler Müşteri için bitmiş gıda ürünlerinin temini (perakende satış, mağazalar, toptancılar) Kendi hesabına veya başkalarına aracı olarak gıda ürünleri satın alma ve satma Paketleme yan faaliyetleri c GII-Ortama dayanıklı bir gıda ve yemin depolanması ve taşınması için tesisleri ve dağıtım araçları Paketleme yan faaliyetleri c H-Su temini, haşere kontrolü, temizlik hizmetleri, atık bertarafı da dahil olmak üzere güvenli gıda üretimi ile ilgili hizmetlerin sağlanması. Su temini, haşere kontrolü, temizlik hizmetleri, atık bertarafı da dahil olmak üzere güvenli gıda üretimi ile ilgili hizmetlerin sağlanması. H I H PEREKANDE SATIŞ YERLERİ H TOPTANCILAR H MARKETLER I SU TEDARİĞİ I TEMİZLİK I KANALİSAZYON I ATIK İMHASI I ÜRÜN, PROSES VE DONANIM GELİŞTİRME I VETERİNERLİK HİZMETLERİ TLM.05/ / Sayfa 8 / 9

9 Perakende taşımacılık ve Yardımcı Hizmetler Biokimyasal Yardımcı Hizmetler G-Taşımacılık ve hizmetlerinin sağlanması J-Teçhizatların imalatı K- Biyokimyasall arın üretimi I-Gıda Ambalajı ve Ambalaj Malzemesi Üretimi GI J K Dayanıksız gıdalar ve yemler için taşımacılık ve hizmetlerinin sunumu Bozulabilir gıda ve yemlerin depolanması ve taşınması için tesisleri ve dağıtım araçları Paketleme yan faaliyetleri c Gıda işleme ekipmanları ve satış makineleri üretimi ve geliştirilmesi Gıda ve yem katkı maddeleri, vitaminler, mineraller, biyo-kültürler, tatlandırıcılar, enzimler ve işlem yardımcıları tarım ilaçları, ilaçlar, gübre, temizlik maddeleri üretimi J J TAŞIMA - DEPOLAMA K K GIDA EKİPMANLARI I Gıda ambalaj malzemesi üretimi M M L L KATKI MADDELERİ L VİTAMİN L PESTİSİT L İLAÇ L GÜBRE L TEMİZLİK MADDELERİ L BİYO KÜLTÜRLER GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TLM.05/ / Sayfa 9 / 9

ISO 13485 DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI

ISO 13485 DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen yönetim sistemleri denetim faaliyetleri için kuruluşların yönetim sistemlerini değerlendirecek denetim görevlilerinin göreve alınması ve nitelendirilmesi için esasları

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ DENETÇİLERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI VE BELGELENDİRME SÜRECİ SAYFA 1/13 TQNet-PB LT.001/REV01 Bölüm 1: 1.1 Giriş Bu doküman; kalite, çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği ve gıda güvenliği yönetim sistemleri denetçi belgelendirme programları için başvuruda bulunacak

Detaylı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı

Eğitim Dairesi Başkanlığı. 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 1 Eğitim Dairesi Başkanlığı 2014 Eğitim ve Sertifika Programı 2 Türk Standardları Enstitüsü Kitapçıkta yer alan kurallar ve programlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 3 İçindekiler ÖNSÖZ... 9 YÖNETİM

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı; A1 Belgelendirme den yönetim sistemi belgesi almak, yenilemek, kapsamını genişletmek veya daraltmak, askıya almak, geri çekmek üzere başvuruların alınması ve belgelendirmenin

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak!

Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnızca tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak! Egemen Bağış Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Bakan Sunuşu Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), genel olarak Uygunluk

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz:

YÖNETMELİK. (2) Aşağıda belirtilen faaliyet ve kuruluşlar hakkında bu Yönetmeliğin yetkilendirme hükümleri uygulanmaz: 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç

İŞ GÜVENLİĞİ 17.03.2014 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Amaç İŞ GÜVENLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI

RATEM MEYESER KALİTE EL KİTABI Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 03 22.06.2015 Revizyon 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU KALİTE EL KİTABI SAFRANBOLU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU SAFRANBOLU İÇİNDEKİLER Sayfa İçindekiler.. 2 Revizyon İçeriği. 5 Giriş... 6 1. Amaç ve Kapsam... 7 2. Atıf Yapılan Standartlar ve/veya Dokümanlar......

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Resmî Gazete 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK

YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: GIDA GÜVE LĐĞĐ VE KALĐTESĐ Đ DE ETĐMĐ VE KO TROLÜ E DAĐR YÖ ETMELĐK BĐRĐ CĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik. www.irisakademi.com İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuarlar Hakkında Yönetmelik www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi: 2.8.213 Resmi Gazete Sayısı: 28741 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı