DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI"

Transkript

1 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen yönetim sistemleri denetim faaliyetleri için kuruluşların yönetim sistemlerini değerlendirecek denetim görevlilerinin göreve alınması ve nitelendirilmesi için esasları belirlemektir. 2. UYGULAMA 2.1 Denetçi/Teknik Uzman ihtiyacının belirlenmesi: Yönetim Temsilcisi UDEM denetçi havuzunda hangi EA ya da NACE kodlarında denetim personeline ihtiyaç olduğunu belirleyip Genel Müdür e bildirir. Genel Müdür ihtiyacın karşılanması için insan kaynakları alanında hizmet veren internet sitelerinden ve UDEM internet sitesindeki İş Başvurusu Formu ndan (FRM.22) yararlanır. Gelen tüm başvurular UDEM de görevlendirilmeyecek olsa bile, gelecekte de kullanılmak üzere özgeçmiş havuzunda toplanır. Denetçi/Teknik Uzman istihdamı için UDEM e ulaşan başvurular, başvuruyu alan personel tarafından Genel Müdür e iletilir. Genel Müdür adayları görüşmeye davet eder, görüşme sonrasında UDEM havuzuna alınmak için uygun olan aday ile karşılıklı olarak FRM.25 Denetçi-Teknik Uzman Hizmet Sözleşmesi ni imzalar, kendisinden gerekli dokümanlarını ister ve bu dokümanları Yönetim Temsilcisi ne iletir. (işe alım süreci için bkz: PD.04-Kaynakların Sağlanması). UDEM havuzuna alınacak kişilerden istenecek dokümanlar şunlardır: Özgeçmiş, Baş denetçi eğitimine ait başarı belgesi, Diploma fotokopisi, Denetim tecrübeleri listesi, Daha önce çalıştığı yerlerden referanslar, Danışmanlık yaptıysa danışmanlık yaptığı firmaların listesi ya da açıklamalar, Sahip olduğu/hissesinin olduğu tüzel kişiliklere ait dokümanlar, İmza beyannamesi, FRM.27 Etik Kurallar Formu. 2.2 Denetçi ve Teknik Uzmanlara Ait Kayıtlar: Yönetim Temsilcisi tarafından, baş denetçi, denetçi veya teknik uzman için PC ortamında kişisel dosyalar oluşturulur ilgili kayıtların güncelliği sağlanır. Bu kayıtlar Kayıtların Kontrolü Prosedürü nde (PD.03) tarif edildiği şekilde saklanmaktadır. Baş denetçi, denetçi ve teknik uzmanların yönetim sistemleri hakkında ilave teknik eğitimler, ilave iş tecrübesi, özel çalışma, eğitmenlik, ilgili toplantı, kongre, sempozyum, seminer, konferans ve diğer faaliyetlere katıldıklarına dair kayıtlar muhafaza edilir. Baş denetçi, denetçi veya teknik uzmanlara ait dosyaların güncelliği, Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilerek, yeni eğitim belgeleri, denetim tecrübeleri vs. gibi değişime uğrayan her doküman dosyalara ilave edilir. Süresi dolan sözleşmeler, Genel Müdür kararları doğrultusunda yenilenir veya iptal edilir. Baş denetçi, denetçi veya teknik uzmanlara ait tüm kayıtlar, UDEM ile çalıştığı sürece muhafaza edilir. Baş denetçi, denetçi veya teknik uzmanın UDEM ile çalışmasına son vermesi halinde sözleşmesi İPTAL kaşesi ile tanımlanarak muhafaza edilir. 2.3 Denetçilik Kapsamlarına Atanma ve Statü Atlama Yönetim Temsilcisi, yönetim sistemlerinin denetlenmesinde görev alacak baş denetçi, denetçi, aday denetçi ya da teknik uzmanların görevlendirilmesi ve bu görevlerini sürdürüp bir üst statüye geçmeleri sürecini ISO 19011:2002, TSE ISO/TS 22003, TÜRKAK R40.06 ve R40.02 dokümanlarına göre yürütür. TLM.05/ / Sayfa 1 / 9

2 UDEM denetçi havuzuna alınacak bir aday denetçi (AD)/denetçi (D)/ baş denetçi (BD) veya teknik uzman (TU) R dokümanındaki kriterlere ve LST e göre değerlendirilir. Genel olarak işe alınacak kişiler Tablo-1 deki ve LST deki kriterleri karşılamalıdır. Bu tabloda belirtilen iş ve denetçilik tecrübeleri TLM.05-Ek.1:R Özet dokümanında anlatıldığı şekilde değerlendirilmelidir. UDEM denetçi havuzu üyeleri NACE kodu esas alınarak tanımlanır. Havuzdaki her AD/D/BD ve TU için FRM.60 Denetçi Nitelik Çizelgesi formu doldurulur ve denetçinin elektronik ortamdaki yada çıktı halindeki klasöründe saklanır. Ayrıca UDEM denetçi havuzundaki tüm bilgileri saklayacağı, NACE kodu ataması yada statü atlaması gibi her türlü işlemi yürüteceği bir program geliştirmiştir. İlk seçim ve atmanın ne şekilde yapılacağının detayı TLM.05.Ek-1 deki özette anlatılmıştır. Tablo-1: ŞARTLAR Denetçi İki sistemde denetçi Baş denetçi Temel Eğitim En az lise veya dengi okuldan mezuniyet Toplam İş Tecrübesi Yönetim sistemi alanındaki(kalite, çevre, Gıda Güvenliği vb.) iş tecrübesi Denetçi Eğitimi Denetim Tecrübesi *Üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya (Kimyager) ve Biyoloji (Biyolog) bölümleri, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümü, Mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinde mezun (örneğin, Zooteknoloji, Bahçe Bitkileri, Arıcılık v.b.) ve Su Ürünleri Mühendisliği bölümünden mezun 5 Yıl (Bkz: Not:1) Toplam 5 Yılın en az 2 Yılı Uluslar arası ilgili kriterlere göre (akredite olmuş veya akredite olmuş kuruluş adına) onaylanmış bir yönetim sistemi denetçi kursunu (40 saatlik) tamamlamış olmak. Baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde eğitim gören (aday) denetçi olarak 4 tam denetim için en az 20 gün süreli denetim tecrübesi (Bkz: * 2nci disiplinde 2 Yıl (Bkz: Not:2) 2nci disiplinde 24 Saatlik Eğitim (Bkz: Not:3) 2nci disiplinde, baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde toplam en az 15 günlük Denetim tecrübesi içeren 3 tam denetim * Baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin yönlendirmesi ve rehberliğinde baş denetçi rolü ile toplam en az 15 gün süreli 3 tam denetim tecrübesi (Bkz: Not 4). Denetimler son ardışık 2 yıl içinde TLM.05/ / Sayfa 2 / 9

3 Not 4) *Baş denetçi olarak yeterli olan bir denetçinin liderliğinde en az 4 kuruluşta en düşük 12 GGYS denetim günü Denetimler son ardışık 3 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. tecrübesi (Bkz: Not:4) Denetimler ardışık son 2 yıl içinde tamamlanmış olmalıdır. tamamlanmış olmalıdır. NOT 1: Söz konusu kişinin sektöre uygun bir Yüksek Okul ve/veya Üniversite eğitimini tamamlamış olması durumunda, iş tecrübesi şartı bir yıl indirilebilir. NOT 2: İkinci disiplindeki (yönetim sistemindeki) iş tecrübesi birinci disiplindeki (yönetim sistemindeki) iş tecrübesi ile aynı zamanda edinilmiş olabilir. NOT 3: İkinci disiplindeki (yönetim sistemindeki) eğitim; ilgili standartlar, yasalar, yönetmelikler, prensipler, metotlar ve teknikler hakkında bilgi kazanmaktır. NOT 4: Tam denetim, ISO arasındaki maddelerin tüm aşamalarını kapsayan bir denetimdir. Genel (kapsamlı) denetim tecrübesi yönetim sistem standardının tamamını içermelidir. *: GGYS denetçi kriterleri için geçerlidir. 2.4 Yeterliliğinin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi: UDEM denetçilerinin denetçilik performansları ISO Standardı Madde referans alınarak, Yönetim Temsilcisi tarafından denetimlere katılımlarını takip ederek izlenir. Ayrıca, Yönetim Temsilcisi, Personel Performans Değerlendirme Talimatı na (TLM.03) göre gerçekleştirilen baş denetçi, denetçi ve aday denetçilere ait performans değerlendirme sonuçlarını da dikkate alarak Genel Müdür e bilgi verir. Genel müdür tarafından denetçiliğin devamı veya bitirilmesi konusunda karar alınabilir. Atandıkları denetime çeşitli sebepler göstererek üst üste 3 kere gitmeyen denetçilere uyarı yazısı gönderilir. Sürekli profesyonel gelişim, bilgilerin, becerilerin paylaşımı, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ile alakalıdır. Bu amaçla UDEM belli aralıklarla ve gerektiği durumlarda denetim personeli başta olmak üzere diğer tüm çalışanlarının katılabileceği Bilgi ve Tecrübe Değişimi Toplantıları yapar. Bu toplantılarda UDEM denetim personeli katıldıkları denetimlerde edindikleri yeni tecrübeleri, karşılaştıkları uygunsuzlukları, vs. paylaşarak birbirlerinin ve UDEM in profesyonel gelişimine katkıda bulunurlar. UDEM Denetçi ve Baş denetçileri; Düzenlenen yıllık Bilgi ve Tecrübe Değişimi Toplantıları na iştirak etmelidir, Denetçiler Kalite ve/veya Çevre Yönetim Sistemi ve vb. denetimlerine düzenli olarak katılmak suretiyle denetim yapma kabiliyetlerini sürdürmeli ve bunu göstermelidir, Yeterliliklerinin sürdürülmesi ve değerlendirilmesi için denetçi ve baş denetçiler yılda en az 3 kez denetime katılmış olmalıdırlar. Yönetim sistemi hakkında ilave teknik eğitimler, ilave iş tecrübesi, özel çalışma, eğitmenlik, ilgili toplantı, kongre, sempozyum, seminer, konferans ve diğer faaliyetlere katılma hallerine dair kanıtlar sunmalıdır. 2.5 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Denetçileri -ISO ve FSSC ve Yeterliliğinin Sürdürülmesi (22003 ) Eğitim UDEM denetçilerin genel kimya ve genel mikrobiyolojiyi içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olduğunu diplomaları ile kanıtlamaktadır. UDEM ayrıca denetçilerin GGYS denetimlerini yürüttükleri gıda zinciri endüstriyel grubu ile ilgili dersleri içeren bir yüksek öğrenim eğitimine sahip olduğunu yüksek öğrenim diplomaları ile kanıtlamaktadır. Örnekler TLM.05/ / Sayfa 3 / 9

4 a) Gıda sanayi için (Kodlar: A.1, C, D, E, F, G, H, L bölümleri) : Gıda mikrobiyolojisi, gıda işleme esasları, ve gıda analizlerini içeren gıda kimyası, b) Yetiştiricilik için (Bitkisel) (Kodlar A.1, B bölümü) : Bitkisel üretim. c) Yetiştiricilik için (Hayvansal) (Kodlar A.1, B bölümü) : Hayvan. d) Paketleme / gıda makineleri / mühendislik sanayi (Kodlar A.1, I bölümünden M bölümüne değin): Bilim dalı ile ilgili fen ve mühendislik dersleri. e) Gıda Güveliği Belgelendirme Vakfı tarafından yayınlanmış bir doküman olan Part 1 Belgelendirilecek Organizasyonlar için Şartlar(Requirement For Organizations that Require Certification) eğitimi tüm FSSC22000 denetçilerine verilmektedir Gıda güvenliği eğitimi UDEM denetçilerin aşağıdaki konularda eğitimlerini başarı ile tamamladığını Kesinleştirmektedir. a) HACCP prensipleri, tehlike değerlendirmesi ve tehlike analizi, b) Ön gereksinim programlarını da içeren gıda güvenliği yönetimi prensipleri Denetim eğitimi UDEM, denetçilerin aşağıda belirtilen konulardaki eğitimleri (en az 2 gün/16 saat)başarı ile tamamladığını eğitim sertifikaları ile kesinleştirmektedir. a) ISO esaslı denetim teknikleri, b) İlgili GGYS standardları (örneğin ISO 22000) c) Pas bilgilendirme eğitimi ( FSSC denetçileri için ) İş deneyimi UDEM, denetçinin bir veya daha fazla bölümde ilk yeterliliği için gıda zinciri ve ilgili sanayi alanlarında en az beş yıllık tam zamanlı iş deneyimine sahip olduğunu C.V. ve Referans yazıları ile kanıtlamaktadır. Bu deneyimin en az 2 yılı gıda üretiminde gıda güvenliği veya kalite güvence ile ilgili alanlarda veya üretim, perakende satış, kontrol veya benzeri alanlarda olmaktadır. Eğer denetçi uygun yüksek öğrenim eğitimini tamamlamış ise iş deneyiminin toplam süresi bir yıl daha az olabilir. (FSSC22000 denetçileri hariç) Denetim deneyimi İlk yeterlilik için, UDEM denetçinin son üç yılda kalifiye bir denetçinin liderliği altında en az dört kuruluşta en düşük 12 GGYS denetim günü görev aldığını referans yazıları, iş deneyimleri, denetim deneyimleri gibi konularla kanıtlar. GGYS denetim günleri, gıda sanayindeki ISO 9001 veya diğer GGYS denetimleri ile ilgili denetim günlerini içerir. Yeni bir bölüm ilavesi için UDEM, denetçinin Madde de belirtildiği gibi ilgili eğitim nedeniyle gerekli yetkinliğe sahip olduğunu, yeni bölümle ilgili gıda güvenliği esaslı eğitim aldığı ve - Yeni bölümde altı aylık iş deneyimi olduğu veya, - Kalifiye bir denetçinin nezaretinde yeni bölümde dört GGYS denetimine katıldığını kanıtlar. - Denetçinin yeterliliğinin devam ettirilmesi için UDEM, denetçinin ya en az iki GGYS denetimi içermek üzere yılda en az beş dış denetim, ya da yerinde dört dış GGYS denetimi veya yılda on GGYS denetim günü gerçekleştirdiğini kanıtlamaktadır. - FSSC için, denetçiler GFSI tarafından tanınan, yılda en az 5 saha denetimine katılmalıdır ve bu denetimler farklı kuruluşlarda gerçekleştirilmelidir Yeterlilik Denetçilerin yetkinliği, her bölüm ve sektör için (Kodlar) kayıt altına alınmalıdır (ISO 19011:2002 Madde 5.5 c). UDEM, başarılı olarak değerlendirilerek sonuçlanmış olan değerlendirmelerin kanıtlarını muhafaza etmektedir. UDEM, denetçilerin aşağıdaki alanlarda bilgi ve yeteneğini kullanma becerisi gösterdiğini gözetim denetimleri ile kanıtlamaktadır. TLM.05/ / Sayfa 4 / 9

5 a. Denetim prensipleri, prosedürleri ve teknikleri : Denetçinin aşağıdakileri farklı denetimlerde uygun şekilde yerine getirmesinin sağlanması ve denetimlerin tutarlı ve sistematik biçimde yürütüldüğünün kesinleştirilmesidir. Bir denetçi, (Gözetim faaliyetinde) - Denetim prensip, prosedür ve tekniklerini uygulayabilmeli, - Çalışmaları etkili olarak planlayabilmeli ve düzenleyebilmeli, - Denetimi kararlaştırılan zaman planına uygun olarak yürütebilmeli, Konuların önemine odaklanabilmeli ve bu konuların önceliklerini önemlerine göre belirleyebilmeli, - Verimli şekilde görüşme, dinleme, gözlem ile dokümanların, kayıtların ve verilerin gözden geçirilmesi aracılığıyla bilgi toplayabilmeli, - Denetim için örnekleme tekniklerinin uygunluk ve önemini anlayabilmeli, - Derlenen bilginin kesinliğini doğrulayabilmeli, - Denetim bulgu ve sonuçlarının desteklenmesi için denetim delillerinin yeterlilik ve uygunluğunu doğrulayabilmeli, - Denetim bulgu ve sonuçlarının güvenilirliğini etkileyebilen faktörleri değerlendirebilmeli, - Denetim faaliyetlerinin kayıt altına alınması için çalışma dokümanlarını kullanabilmeli, - Denetim raporlarını hazırlayabilmeli, - Bilgi güvenliği ve gizliliğini sağlayabilmeli ve - Kişisel iletişim yeteneği veya bir tercüman yardımı ile etkin iletişim kurabilmelidir. b. Yönetim sistemleri ve referans dokümanlar : Denetçinin, denetim kapsamını kavramasının ve denetim ölçütlerini uygulamasının sağlanması. Bu alandaki bilgi ve beceri aşağıdakileri kapsar; - Yönetim sistemlerinin farklı kuruluşlara uygulanması - Yönetim sistemi bileşenleri arasındaki etkileşim, - Gıda güvenliği yönetim sistemi standartları, uygulanabilir prosedürler veya denetim ölçütü olarak kullanılan diğer yönetim sistemi dokümanları, - Referans dokümanların arasındaki farklılıkları görmek ve bunlar arasındaki önceliklerin farkında olmak, - Referans dokümanların farklı denetim durumlarında uygulanması ve - Bilgi, doküman ve kayıtların onanması, güvenliği, dağıtım ve kontrolü için sistem ve teknolojiler. c. Organizasyon koşulları: Denetçinin kuruluşu işlevsel bağlamda kavramasının mümkün kılınması. Bu alandaki bilgi ve beceri aşağıdakileri kapsar. - Organizasyonun büyüklüğü, yapısı, fonksiyonları ve ilişkileri, - Genel iş süreçleri ve ilgili terminoloji ve - Denetlenenin kültürel ve sosyal alışkanlıkları. d. Konu ile ilgili uygulanabilir kanunlar, düzenlemeler ve diğer gereklilikler: Denetçinin denetlenen kuruluşun tabi olduğu gerekliliklerin bilincinde olmasının ve bu gereklilikler dahilinde çalışmasının mümkün kılınması. Bu alandaki bilgi ve beceri aşağıdakileri kapsar. - Yerel, bölgesel ve ulusal kural, yasa ve düzenlemeler, - Sözleşme ve anlaşmalar, - Uluslar arası antlaşmalar ve uzlaşmalar, - Kuruluşun tabii olduğu ve kabul ettiği diğer kurallar UDEM, denetçilerin aşağıdaki belirli gıda güvenliği alanlarında terminoloji, bilgi ve becerisini kullanma yeteneğini örnekleriyle gösterdiğini gözetim denetimlerinde kanıtlamaktadır. a. Güncel ve geçerli HACCP prensipleri, b. Dikkate alınan bölüm ve / veya bölümler (kodlar) için ilgili ön gereksinim programları, c. Gıda güvenliği tehlikelerinin saptanması, d. Kontrol önlemlerinin (ön gereksinim programları, operasyonel ön gereksinim programları ve kritik kontrol noktaları) saptanması, yürütülmesi ve yönetilmesi için kullanılan yöntemler ve seçilen kontrol önlemlerinin etkinliklerini değerlendirme kabiliyeti, e. Gıda güvenliği sorunları dikkate alınarak gerçekleştirilen düzeltme ve düzeltici faaliyetler, f. Gıda tedarik zinciri ile bağlantılı potansiyel gıda güvenliği tehlikelerinin değerlendirilmesi, g. Dikkate alınan bölümler (Kodlar) için ön gereksinim programları, uygun bir değerlendirme yöntem veya kılavuz oluşturmayı veya seçmeyi içeren bu uygulanabilir ön gereksinim programlarının uygunluğunun değerlendirilmesi, h. Etkin bir GGYS denetimi yürütebilmek için gıda güvenliği ile ilgili kanun ve düzenlemeler, TLM.05/ / Sayfa 5 / 9

6 i. Belirli sektörlerin (Kodlar) ürün, süreç ve uygulamaları, j. İlgili gıda güvenliği yönetim sistemi kuralları, k. İlgili gıda güvenliği standardları Teknik uzmanlık Eğitim UDEM teknik uzmanların, denetlenen gıda zinciri alanında, denetlenen süreçleri veya alana uygulanabilir gıda güvenliği tehlikeleri ile ilgili yüksek öğrenim eğitimine sahip diplomaları, C:V.lari, referans yazıları ile kanıtlamaktadır. İş deneyimi UDEM, teknik uzmanların kendi alanlarında iş deneyimine sahip olduğunu referans yazıları, sgk kayıtları v.b. dokümanlarla kanıtlamaktadır. Yeterlilik UDEM, teknik uzmanların kendi teknik alanlarında uzmanlık sağladıklarını C.V. çalışma deneyimleri ile kanıtlamaktadır. Denetim ekibinin seçimi UDEM, GGYS denetim ekibinin ön gereksinim programları ve HACCP uygulaması konusunda belirli sektörde (kodlar) denetimin gerektirdiği konularda yeterliliğe sahip olduğunu kanıtlamış, kodlara uygun denetçiler görevlendirmektedir GGYS Denetçi Atama Kodları GGYS denetçi atamaları aşağıda detayı verilmiş olan kodlara uygun olarak yapılmaktadır. CLUSTER KATEGORİ ALT KATEGORİ FAALİYETLER Tarım ve Hayvancılık A-Hayvancılık AI AII AI AII Et,süt,yumurta, bal üretimi için hayvancılık Balık ve Su ürünleri Et,süt,yumurta, bal üretimi için hayvancılık Balık ve Su ürünleri Et, yumurta, süt ya da bal üretimi içi Hayvan (balık ve su ürünleri hariç) Yetiştiricilik, arıcılık, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve Et üretimi için balık ve su ürünleri Yetiştiricilik, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve Et, yumurta, süt ya da bal üretimi içi Hayvan (balık ve su ürünleri hariç) Yetiştiricilik, arıcılık, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve Et üretimi için balık ve su ürünleri Yetiştiricilik, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve ESKİ KATEG ORİ A ALT KATEGOR İ KOD FAALİYETLER A HAYVANCILIK A BALIKÇILIK A YUMURTA ÜRETİMİ A SÜT ÜRETİMİ A ARICILIK A AVCILIK A BALIK AVCILIĞI TLM.05/ / Sayfa 6 / 9

7 AI- AII Balık ve Su ürünleri /Balık ve Su ürünleri AI-Et, yumurta, süt ya da bal üretimi içi Hayvan (balık ve su ürünleri hariç) Yetiştiricilik, arıcılık, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve AII-Et üretimi için balık ve su ürünleri Yetiştiricilik, tuzakla avlama ve avlama (avlanılan yerde kesim faaliyetleri) olarak paketlemeᵇ ve A TUZAKLA AVLAMA B-Tarım BI BII BI CI CII Bitki (tahıllar ve bakliyatlar hariç) Tahıl ve bakliyatların Bitki (tahıllar ve bakliyatlar hariç) Çabuk bozulan hayvansal ürünlerin işlenmesi Çabuk bozulan hayvansal ürünlerin işlenmesi Bitkilerin ve hasatı (Tahıl ve bakliyatlar hariç):bahçecilik ürünleri( meyve, sebze, baharat, mantar gibi) ve sucul gıda ürünleri Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve Tahıl ve bakliyatların yetiştirilmesi ve ya hasatı ve gıda bakliyatları Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve sına ilişkin paketleme yan faaliyetleri Bitkilerin ve hasatı (Tahıl ve bakliyatlar hariç):bahçecilik ürünleri( meyve, sebze, baharat, mantar gibi) ve sucul gıda ürünleri Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve Balık ve deniz ürünleri, et, yumurta, süt ve balık ürünleri de dâhil olmak üzere hayvansal ürünlerin üretimi Meyve ve taze meyve suları, sebze, tahıl, fındık, bakliyat ve dahil olmak üzere bitkisel ürünlerin üretimi B C D B MEYVE B SEBZE B HUBUBAT B BAHARAT B BAHÇECİLİK ÜRÜNLERİ C KIRMIZI ET VE KIRMIZI ET ÜRÜNLERİ C KANATLI ETİ VE KANATLI ET ÜRÜNLERİ C SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ (PEYNİR, TEREYAĞI, KREMA, KAYMAK C SU ÜRÜNLERİ C YUMURTA D TAZE MEYVE D TAZE MEYVE SULARI D MUHAFAZA EDİLMİŞ MEYVELER D TAZE SEBZELER D MUHAFAZA EDİLMİŞ SEBZELER D TAZE SEBZE SULARI Gıda ve Yem İşleme C-Gıda Üretimi CIII Çabuk bozulan Hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi(karma ürünler) Pizza, lazanya, sandviç, hamur tatlısı, yemeye hazır yemekler dahil olmak üzere, karma hayvan ve bitki ürünlerinin üretimi CIV Ortama dayanıklı ürünlerin işlenmesi Konserve gıdalar, bisküvi, çerez, yağ, içme suyu, meşrubatlar, makarna, un, şeker, yemeklik tuz dahil ortam sıcaklığında saklanmış ve satılan E E EKMEK VE PASTANE ÜRÜNLERİ E KONSERVE E BİSKÜVİ - KRAKER ATIŞTIRMALIKLAR TLM.05/ / Sayfa 7 / 9

8 Tarım ve Hayvancılık Gıda ve Yem İşleme B-Tarım C-Gıda Üretimi D-Hayvan Yemi üretimi Catering E-Catering E BII CIV DI DII Tahıl ve bakliyatların Ortama dayanıklı ürünlerin işlenmesi Yem Üretimi Hayvan Yemi Üretimi herhangi bir kaynaktan gıda ürünlerinin üretimi Tahıl ve bakliyatların yetiştirilmesi ve ya hasatı ve gıda bakliyatları Tarım ürünlerinin paketlemesi b ve sına ilişkin paketleme yan faaliyetleri Konserve gıdalar, bisküvi, çerez, yağ, içme suyu, meşrubatlar, makarna, un, şeker, yemeklik tuz dahil ortam sıcaklığında saklanmış ve satılan herhangi bir kaynaktan gıda ürünlerinin üretimi Tek veya karışık bir gıda kaynağından yem üretimi, Gıda üreten hayvanlar için tasarlanmıştır. Bir tek veya karışık bir besin kaynağından yem üretimi gıda üretmeyen hayvanlar için tasarlanmıştır. Hazırlama yerinde ya da bir uydu biriminde, hazırlaması, depolanması ve uygun olduğunda gıda tüketimi için teslimatı F G VE KAHVALTILIK GE E MAKARNA, ŞEHRİYE, KUSKUS E BİTKİSEL SIVI YAĞ E MARGARİN E İÇME SUYU E GAZLI İÇECEKLER E ALKOLLÜ İÇECEKLER E MEYVE SULARI VE SEBZE SULARI (UZUN ÖMÜRLÜ-PASTÖRİZ E ENERJİ İÇECEKLERİ E ŞEKER E KÜP ŞEKER E SÜT TOZU E TUZ E UN, İRMİK E NİŞASTA VE NİŞASTALI ÜRÜNLER E KAKAO E KAHVE E SİRKE, SOS, ÇEŞNİ MADDELERİ E TURŞU E ÇAY E BAHARAT E HUBUBAT E KURU BAKLİYAT E KURUTULMUŞ MEYVELER E KURUTULMUŞ SEBZELER E ÇİKOLATA, ŞEKERLEME, LOKUM, BAL,REÇEL, PEKMEZ, JÖL E KURUYEMİŞ E BEBEK MAMALARI E PAKETLEME (HERMETİK PAKETLEME) F HAYVAN YEMİ F BALIK YEMİ G OTEL G RESTAURANT G YEMEK FABRİKALARI Perakende taşımacılık ve Perakende taşımacılık ve / Yardımcı Hizmetler Yardımcı Hizmetler F-Dağıtım G-Taşımacılık ve hizmetlerinin sağlanması H-Hizmetler H-Hizmetler FI FII GII, H H Toptan ve Perakende Satış Gıda Brokerliği ve Ticareti Oda sıcaklığına dayanıklı gıdalar ve yemler için taşımacılık ve hizmetlerinin sunumu/hizmetler Müşteri için bitmiş gıda ürünlerinin temini (perakende satış, mağazalar, toptancılar) Kendi hesabına veya başkalarına aracı olarak gıda ürünleri satın alma ve satma Paketleme yan faaliyetleri c GII-Ortama dayanıklı bir gıda ve yemin depolanması ve taşınması için tesisleri ve dağıtım araçları Paketleme yan faaliyetleri c H-Su temini, haşere kontrolü, temizlik hizmetleri, atık bertarafı da dahil olmak üzere güvenli gıda üretimi ile ilgili hizmetlerin sağlanması. Su temini, haşere kontrolü, temizlik hizmetleri, atık bertarafı da dahil olmak üzere güvenli gıda üretimi ile ilgili hizmetlerin sağlanması. H I H PEREKANDE SATIŞ YERLERİ H TOPTANCILAR H MARKETLER I SU TEDARİĞİ I TEMİZLİK I KANALİSAZYON I ATIK İMHASI I ÜRÜN, PROSES VE DONANIM GELİŞTİRME I VETERİNERLİK HİZMETLERİ TLM.05/ / Sayfa 8 / 9

9 Perakende taşımacılık ve Yardımcı Hizmetler Biokimyasal Yardımcı Hizmetler G-Taşımacılık ve hizmetlerinin sağlanması J-Teçhizatların imalatı K- Biyokimyasall arın üretimi I-Gıda Ambalajı ve Ambalaj Malzemesi Üretimi GI J K Dayanıksız gıdalar ve yemler için taşımacılık ve hizmetlerinin sunumu Bozulabilir gıda ve yemlerin depolanması ve taşınması için tesisleri ve dağıtım araçları Paketleme yan faaliyetleri c Gıda işleme ekipmanları ve satış makineleri üretimi ve geliştirilmesi Gıda ve yem katkı maddeleri, vitaminler, mineraller, biyo-kültürler, tatlandırıcılar, enzimler ve işlem yardımcıları tarım ilaçları, ilaçlar, gübre, temizlik maddeleri üretimi J J TAŞIMA - DEPOLAMA K K GIDA EKİPMANLARI I Gıda ambalaj malzemesi üretimi M M L L KATKI MADDELERİ L VİTAMİN L PESTİSİT L İLAÇ L GÜBRE L TEMİZLİK MADDELERİ L BİYO KÜLTÜRLER GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER TLM.05/ / Sayfa 9 / 9

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

ISO 13485 DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI

ISO 13485 DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen yönetim sistemleri denetim faaliyetleri için kuruluşların yönetim sistemlerini değerlendirecek denetim görevlilerinin göreve alınması ve nitelendirilmesi için esasları

Detaylı

ISO 13485 DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI

ISO 13485 DENETÇİ GÖREVLENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ UDEM tarafından yürütülen yönetim sistemleri denetim faaliyetleri için kuruluşların yönetim sistemlerini değerlendirecek denetim görevlilerinin göreve alınması ve nitelendirilmesi için esasları

Detaylı

ÜCRETLENDİRME TALİMATI

ÜCRETLENDİRME TALİMATI 1.AMAÇ: UDEM den yönetim sistemi belgelendirmesi hizmeti alan kuruluşlara uygulanacak ücretlendirmenin tarif edilmesidir. 2. KAPSAM: Bu talimat TS EN ISO/IEC 17021, ISO 22003 standardının gerekliliklerine

Detaylı

DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BELİRLEME PROSEDÜRÜ Auditor and Technical Expert Determination Procedure

DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BELİRLEME PROSEDÜRÜ Auditor and Technical Expert Determination Procedure DENETÇİ VE TEKNİK UZMAN BELİRLEME PROSEDÜRÜ Auditor and Technical Expert Determination Procedure Doküman No KARTEPE-P18 Yayın Tarihi 10 Eyl. 2016 Revizyon No 00 Revizyon Tarihi - Revizyon No: Revizyon

Detaylı

denetçinin önemi ve planlama

denetçinin önemi ve planlama GIDA ÜRETĐM YERLERĐNĐN HĐJYEN VE SANĐTASYON DENETĐMLERĐ NASIL OLMALI 2? denetçinin önemi ve planlama 1 GIDA HĐJYEN SANĐTASYON DENETĐMLERĐNDE GÖREV ALAN PERSONELĐN ÖNEMĐ Gıda hijyen sanitasyon denetimlerinde

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 5 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME TALİMATI

PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRME TALİMATI 1. AMAÇ UDEM personelinin genel durumunun değerlendirilmesinin yanı sıra denetim görevlilerinin atanması ve performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili uygulanacak yöntemleri ve sorumlulukları belirlemek.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (216) 550 20 80 Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D

Detaylı

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız

En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız En Yakın ve En Güvenilir Gıda Hijyeni Danışmanınız FİRMA PROFİLİ Akademik Hijyen Ltd. Şti., İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özer Ergün ün başkanlığında bir grup akademisyen tarafından, her

Detaylı

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ

BAŞVURU VE SÖZLEŞME YAPILMASI PROSEDÜRÜ 1. Amaç Kontrol ve sertifikasyon hizmeti için, müteşebbislerin başvurularının alınması ve kendileri ile sözleşme yapılması aşamasına kadar olan kısımdaki yapılacakları kayıt altına almak 2. Kapsam LİKYA

Detaylı

ATAMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ATAMA VE DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Sayfa No Sayfa 1 / 12 1. AMAÇ MSC ye yönetim sistem belgelendirme denetimlerinde ve asansör muayenelerinde görev alacak Başdenetçi/Denetçi/Teknik Uzman/Asansör Muayene Uzmanı seçimi, atanması ve performans

Detaylı

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI

TSE den Aldığınız Helal Gıda Uygunluk Belgesi İle Tüketicilere Güvenle Ulaşın. TSE Helal Gıda Belgeli Ürünleri Güvenle Tüketin STANDARD ÇALIŞMALARI TSE ve HELAL GIDA Gıdaların, helal hassasiyeti taşıyan insanlara; hammaddenin üretiminden başlayarak, tüm üretim süreçleri dahil olmak üzere, ambalajlama, nakil, depolama ve sunum zincirinde sürdürülebilir

Detaylı

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME

KALİTE EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME Sayfa Sayısı 1/5 1. KAPSAM TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme kuruluşları için geliştirme ve sürdürebilirlik programları da dahil belirli şartlara göre personeli belgelendiren kuruluşlar için genel

Detaylı

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ

FRG ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD.ŞTİ. MÜŞTERİ BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜRECİ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 4 MÜŞTERİ BAŞVURU ve Sayfa No 2 / 4 1) AMAÇ : Kontrol ve sertifikasyon için başvuruda bulunan müşteriler tarafından yapılan başvuruların FRG Uluslararası Belgelendirme, Kontrol, Eğitim ve

Detaylı

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih

PROSEDÜR MAKİNE GÜVENLİK MUAYENESİ. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih Sayfa No : 1 / 7 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 Yeni Yayınlandı. Bu prosedür P.17 Makine Periyodik Muayene Prosedürü ile birlikte, P.10 Makine Muayene Prosedürü nün yerine

Detaylı

Muayene Personeli(hijyen denetçisi) Ataması

Muayene Personeli(hijyen denetçisi) Ataması GIDA ÜRETĐM YERLERĐNĐN HĐJYEN VE SANĐTASYON UYGULAMALARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ DENETĐMLERĐ NASIL OLMALI -3? Muayene Personeli(hijyen denetçisi) Ataması "Sağlık her şey değildir, ama sağlık olmadan her şey

Detaylı

Revizyon Tarihi :

Revizyon Tarihi : 1.0 AMAÇ: AVRASYA MYM bünyesinde tanımlanan sorumluluklar verilen personelin, uygulanabilir öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim konularında yetkin olması, firma kalite politika ve sistemine uygun olarak

Detaylı

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK

DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK DOĞAKA 2014 SIAL MIDDLE EAST GIDA FUARI HAZIRLIK Ajansımız 13/08/2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ve 2014 Yılı Çalışma Programı doğrultusunda, bir yurtdışı

Detaylı

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI

UHD HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ YAPILACAK ÜRÜN GRUPLARI Sayfa No 1/4 REVİZYON ve ONAY TAKİP TABLOSU Rev. No. Revizyon Gerekçesi Tarih Sayfa No 2/4 HELAL GIDA BELGELENDİRİLMESİ Ürün Grupları Birincil Üretim İkincil Üretim 1- Et ve Et Ürünleri 2-Süt ve Süt Ürünleri

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon Laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi

Detaylı

GIDA MALZEMESİ GİRİŞ KONTROL TALİMATI

GIDA MALZEMESİ GİRİŞ KONTROL TALİMATI SAYFA NO 1/5 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı alınan gıda malzemelerinin güvenli şekilde giriş ve kabulünün yapılabilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve alınması gereken önlemleri belirlemektir.

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Sayfa 1 / 5 1. Amaç 2 2. Kapsam 2 3. Tanımlar 2 4. Sorumluluklar 2 5. Uygulama 2 5.1 Müşteri ile İlk Temas ve Müracaat Formunun Doldurulması ve Gözden Geçirilmesi 2 5.2 Teklifin / Sözleşmenin Hazırlanması,

Detaylı

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi:

YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: Doküman Adı: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 30.12.2011 Hazırlayan: Kontrol: Onay: Halil İbrahim ÇETİN Gökhan

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 * EA Kodu Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri 05 Deri ve

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ GIDA VE YEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Yemek Hizmeti-E Gıda İmalatı Yemek Hizmeti Perakende, Nakliye ve Depolama-F

Detaylı

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü

P704. Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014. Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü P704 Revizyon No : 05 Yürürlük Tarihi : 17.12.2014 Yeterlilik Deneyleri ve Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programları Prosedürü Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK tarafından akredite olmak

Detaylı

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler

Prosedür El Kitabı. İtiraz ve Şikayetleri Değerlendirme Prosedürü A - TS EN ISO / IEC 17020 Kapsamındaki İtiraz ve Şikayetler AMAÇ : Şikayet ve itirazların nasıl ele alındığına dair proseslerin tanımlanması. OMEKS Sertifikasyon bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen muayene ve deney sonuçlarına

Detaylı

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI

SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI SAĞLIKLI BESLENME TABAĞI Ekmek, diğer tahıllar ve patates Meyve ve sebzeler Et, balık ve alternatifleri Yağ ve şeker oranı yüksek yiyecek ve içecekler Süt ve süt ürünleri Sağlıklı beslenme tabağı insanların

Detaylı

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ / ŞİKAYET DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA 1 / 5 Revizyon Formu Doküman Adı : Yayın Tarihi : Revize Edilen Bölüm: Doküman No. Yayın No. İlk Revizyon No: Revizyon No Revizyon Tarihi Revizyon Sebebi ve Yeri 01 02 11.11.2009 01.04.2011 TRB YENİ

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02

Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI. Doküman Adı: Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 Doküman Adı: TÜRKAK PERSONELİNİN EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ TALİMATI Doküman No.: T601-02 Revizyon No: 02 5 2 Yetki ve sorumluluklarda düzenlemeler yapıldı. 2 2 Tanımlar çıkarılarak T501-04 Talimatına

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi Adresi : Necatibey Cad. No:112 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır

Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır TANITIM DOSYASI Ulusal ve Uluslararası pazarlar için, USB sizin çözüm ortağınızdır USB; uluslararası temsilcilikleri, geniş bilgi ve tecrübeye sahip profesyonel denetçi ve eğitmen kadrosu ile hizmet veren

Detaylı

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık

DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık DOĞAKA- TR63 Bölgesi FOODEX 2014 Fuarı Hazırlık Mevcut Durum Değerlendirmesi: Dünya ticaretinde gıda sektörü

Detaylı

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI

ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜCRET TARİFESİ TALİMATI ÜBPR 03 TL01, Revizyon 01, 30.03.2016 De Control Denetim ve Belgelendirme Limited Şirketi Camikebir Mah. 48. Sk. No:4 İç Kapı No:8 35460 Seferihisar - İzmir, Türkiye Tel : +90-232

Detaylı

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU

TAHRİBATSIZ MUAYENE PERONELİ BELGELENDİRME TALEP FORMU 1. Sınava Katılacak Personel Bilgileri: Adı Soyadı: Doğum Yeri: Mezun Olduğu Okul ve Bölümü: E-Mail: İş Tel No: TC Kimlik No: Doğum Tarihi: Mesleği / Görev Unvanı: Ev Tel No: Cep Tel No: 2. Çalıştığı Kuruluş

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ / GENEL SEKRETER ÜYELİK FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2014 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013)

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) KIRSAL KALKINMA PROGRAMI IPARD (2007-2013) 101 TARIMSAL İŞLETMELERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE TOPLULUK STANDARTLARINA ULAŞTIRILMASINA YÖNELİK YATIRIMLAR 2 101 101-1 Süt Üreten Tarımsal işletmeler 101-2

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021-1:2015 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU

DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU SAYFA 1/5 DEĞİŞİKLİKLER TABLOSU No Konusu Tarih 1 F-PBS-04-23 Sınav Yeri Uygunluk Değerlendirme Formu eklendi 10.10.201 4 Talep Eden Kişi/Birim H.AKDAŞ Bölüm/ Sayfa DAĞITIM LİSTESİ: GENEL MÜDÜRLÜK, PROGRAM

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ

AKREDİTASYON DENETÇİLERİNİN EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TÜRKAK ın, akreditasyon süreci içinde görevlendireceği denetçilerin eğitimi ile ilgili kural ve usullerini açıklamaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür; baş denetçi,denetçi

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza.

Türk Akreditasyon Kurumu SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ. Doküman No.: P602 Revizyon No: 02. Kontrol Onay. İmza. Doküman Adı: TÜRKAK ADINA KURS VEREN EĞİTMENLERİN SEÇİLMESİ, GÖREVLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: P602 Revizyon No: 02 6 2 Akış Şemasında düzenlemeler yapılmıştır. 5 2 Yeki ve Sorumlukluklar

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Sağlık İşleri Müdürlüğü KİMYASAL ANALİZLER KİMYASAL LER YÖNTEMİ 1 2 3 -Ürün TS leri -Ürün TS leri -TS 2590 Toplam katı madde - tüm gıdalar %10 LUK HCl de çözünmeyen kül- tüm gıdalar Acılık kreis testi- tahinhelva ve tüm yağlarda 100 gr/ml 2 gün

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Akreditasyon, Muayene, Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNİN GIDA SANAYİSİNDEKİ YERİ VE UYGULAMALARI Abdi KÖSEM A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Keşan Tıp Ltd. Şti.-Şirket Müdürü 6 Ekim 2016 Yasal Mevzuat 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : 0216 5183860 Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır Yemek Hizmetleri-E Gıda Üretimi

Detaylı

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ

(2. AŞAMA) SAHA TETKİKİ PROSEDÜRÜ 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür, 2 aşamalı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU. Personel Akreditasyon Başkanlığı TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Personel Akreditasyon Başkanlığı Personel Belgelendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Uygunluk Değerlendirmesi; Ürünlerin veya hizmetlerin istenilen şartlara uygunluğunu göstermek

Detaylı

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ

1. AŞAMA TETKİK PROSEDÜRÜ PR 1 16.4.27 1 / 6 REVİZYON BİLGİSİ REVİZYON NO AÇIKLAMA Rev. İlk yayın BU DOKÜMAN SİSTEM DENETİM BELGELENDİRME NİN ÖZEL DOKÜMANIDIR. İZİNSİZ KOPYALANAMAZ 1. AMAÇ ve KAPSAM: PR 1 16.4.27 2 / 6 Bu prosedür,

Detaylı

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ / ARICILIK PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi ÇİNE MESLEK YÜKSEKOKULU I- PROGRAMLAR ARICILIK ET VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ GIDA TEKNOLOJİSİ (İkinci Öğretim) ORGANİK TARIM SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ TARIMSAL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA

Detaylı

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü

Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü FRM-002b, Rev.0 Belgelendirme Müracaatı ve Sözleşme Yapılması Prosedürü Adı Tarih Oluşturma Hilal AY 21.04.2017 Kontrol Selim YILMAZ 21.04.2017 Onaylama / Serbest Bırakma Yankı ÜNAL 25.04.2017 MS-PRO-005

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi (ZF 301) Matematik (ZF 301) Toprak Bilgisi Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik (ZF

Detaylı

PASTACI YARDIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ : PASTACI YARDIMCISI MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE

PASTACI YARDIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ : PASTACI YARDIMCISI MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE PASTACI YARDIMCISI PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ALAN : YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ MESLEK : PASTACI YARDIMCISI MESLEK SEVİYESİ : 3. SEVİYE MESLEK ELEMANI TANIMI Pastacı Yardımcısı, pastane mutfağı araç,

Detaylı

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar.

YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar. YUMURTA ve BEYAZ ET ÜRETİMİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI ankara / 2014 Zİr. Yük. Müh. Dİlek Erdİn Elİvar Ürün TS EN 45011 AB-0010-U İYİ TARIM UYGULAMALARI Ülkemiz iyi tarım uygulamaları sertifikasyonu ile

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 * EA Kodu

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/215-31/12/215 ATARİHERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ GENEL SEKRETER AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 215 yılında

Detaylı

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ GSI SLV-TR Kaynak Teknolojisi Test ve Mesleki Gelişim Merkezi MÜŞTERİ İTİRAZ PROSEDÜRÜ 04 İçerik ve logo değişikliği 28.04.14 A. Çiğlez Ö. Akçam 03 İçerik değişikliği 05.09.13 Ö.Karaman Ö. Akçam 02 İçerik

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

NEDEN HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİ?

NEDEN HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİ? NEDEN HELAL GIDA UYGUNLUK BELGESİ? İnsanoğlunun temel gereksinimleri sıralamasının ilk basamağında yer alan beslenme ihtiyacı karşılanmadan diğer ihtiyaçlarının hiçbir önemi yoktur. Tarih boyunca hayatını

Detaylı

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU

IĞDIR İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU İl Müdürü İl Müdürü Yardımcısı (Teknik) İl Müdürü Yardımcısı (İdari) Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri

Detaylı

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Batman İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Gıda Üretimi Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KONTROL PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu prosedürün amacı, Turgut Özal Tıp Merkezinde kurulu olan Yönetim Sistemlerinin standartlarında yer alan şartlarla ilgili tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını,

Detaylı

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü

1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda 1. Süt, süt ürünleri ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt Mikroorganizmalar Numune alma planı Limitler ( 1 ) n c m M E. coli ( 3 ) 5 0

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş Fizik

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ-I Toprak Bilgisi Fizik (ZF 301) Matematik Matematik (ZF 301) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Toprak Bilgisi Bahçe Bit. Giriş (ZF 301) Toprak

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/3) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi * EA Kodu 01 Tarım, balıkçılık 03 Gıda ürünleri, meşrubat ve tütün 04 Tekstil ve tekstil ürünleri

Detaylı

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI Botanik Bahçe Bitkileri Fizyolojisi Proje Hazırlama Tekniği Kimya (ZF306 ) Matematik Toprak Bilgisi (ZF 302) Sert Kabuklu Meyveler (306) Sebze

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Şırnak İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI 2013 YILI DÖNEM RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ/GENEL SEKRETER FAALİYET ALANI ÜYE SAYISI (2013 Yılı) %DAĞILIM Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et perakende ticareti

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı. Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Yetiştiricilik-A Yetiştiricilik-B Gıda ve Yem İşleme-C Gıda ve Yem İşleme-D Hazır

Detaylı

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ

KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ SİSTEM KAYITLARI KONTROLÜ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1 /5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, firmada ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemine (GGYS) göre dokümante edilmiş bir Kalite ve Gıda Güvenlik Sistemi kurmak, bu sistemi uygulamak, tutulacak

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİ Döküman No İlk Yayın Tarihi Rev. No Yürürlük Tarihi PR - 09 04.01.2010 2 17.01.2014 Amaç IEP Belgelendirme Merkezi bünyesinde TS EN ISO / IEC 17020 standardı kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler

EK-1. Mikrobiyolojik Kriterler EK-1 Mikrobiyolojik Kriterler Gıda Mikroorganizmalar Numune Limitler (1) alma planı c m M 1. Süt, süt ve süt bazlı ürünler 1.1. İçme sütü 1.1.1. Pastörize süt AKS (2) 5 2 104 105 E. coli 5 0

Detaylı

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU 583 DENEY VEYA KALİBRASYON LABORATUVARLARININ TS EN ISO/IEC 17025:2005 STANDARDINA GÖRE DENETİMİ VE AKREDİTASYONU Şahin ÖZGÜL ÖZET Deney veya kalibrasyon laboratuarları kendi sözcük dağarcıklarını özenle

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/002034 17/06/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/176 Sayın Üyemiz, 1. Irak Agrofood 2013 Fuarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 01 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 16 17 18 19 22 23 24 28 29 30 31 32 33 34 35 36 * EA Kodu Tarım, balıkçılık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon No: TS EN ISO/IEC 17021:2012 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu * EA Kodu Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2) Akreditasyon No: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi

Detaylı

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli.

Sınav Sorumlusu: Sınavı yapan kadrolu veya sözleşmeli belgelendirme kuruluşu personeli. 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, kaynakçı belgelendirme hizmetlerinin TS EN ISO / IEC 17024 personel belgelendirme standardı ile ilgili belgelendirme metot standardına uygun olarak gerçekleştirilmesini tanımlamaktır.

Detaylı

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA

19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA ANFAŞ FOOD PRODUCT GIDA İHTİSAS FUARI ŞEMSİYE STAND ORGANİZASYONU RAPORU 19 22 ŞUBAT 2014 ANTALYA Ahmet SABUNCU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Tel : +90 (322) 239 41 41 E-Posta Website : info@alimentcert.com : www.alimentcert.com

Detaylı

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005

GAZ REGULATORÜ BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-005 SAYFA 2/8 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin üretmiş oldukları gaz regülatörlerinin karşılaması gereken şartları TS

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/1) Akreditasyon No: ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgelendirmesi Sınıf-Kategori Açıklama Gıda ve Yem İşleme-C Yemek Hizmeti-E Perakende, Nakliye

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

GIDA TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ TANIM Gıda maddelerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapan, yorumlayan ara meslek

Detaylı

GIDA TEKNOLOJİSİ PAKETLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJİSİ PAKETLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJİSİ PAKETLEMECİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387

Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ. Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ Tarih: 28.02.2004 Sayı: 25387 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Genel Esaslar ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı,

Detaylı