YURT DIġI ÜNĠVERSĠTE DANIġMANLIĞI BÖLÜMÜNÜN 11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE VE VELĠLERĠNE YÖNELĠK SUNUMU. HOġ GELDĠNĠZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURT DIġI ÜNĠVERSĠTE DANIġMANLIĞI BÖLÜMÜNÜN 11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE VE VELĠLERĠNE YÖNELĠK SUNUMU. HOġ GELDĠNĠZ"

Transkript

1 YURT DIġI ÜNĠVERSĠTE DANIġMANLIĞI BÖLÜMÜNÜN 11. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNE VE VELĠLERĠNE YÖNELĠK SUNUMU HOġ GELDĠNĠZ SANDI ENGLER Yurt DıĢı Üniversite DanıĢmanlığı Bölümü Koordinatörü GÜNĠZ DURMUġ Yardımcı DanıĢman & Yaz Okulları Rehberi

2 Yurt DıĢı Üniversite DanıĢmanlığı Bölümü ile ne kadar çok iletiģim içinde olursanız, size o kadar fazla yardımcı olabiliriz! Sevgili öğrenciler, lütfen teneffüslerde soru sormak, tavsiye istemek ve görüşme ayarlayabilmek için ofisimize uğrayınız. Sayın velilerimiz, Ms. Engler ile görüşme ayarlayabilmek için lütfen Güniz Durmuş u (dahili: 419) arayınız.

3 YURTDIġINDA BĠR ÜNĠVERSĠTEYE BAġVURMAK ĠÇĠN NE GEREKLĠDĠR?

4 Ġyi Notlar! Üniversiteler öğrencilerin lisedeki notlarına çok önem verirler. Kabul ile ilgili kararları verirken dikkate aldıkları en önemli etmen budur! Genelde 9., 10. ve 11. sınıfların not ortalamalarına ve 12. sınıfın ilk döneminin notlarına bakarlar. Notları değerlendirirken öğrencilerin okuldaki alanlarını da dikkate alırlar.

5 Kabul Bölümleri Genel Olarak Nelere Bakıyorlar? ABD KANADA İNGİLTERE Notlar + bazen öngörülen IB notları Notlar + öngörülen IB notları Notlar + öngörülen IB notları Hazırlık Yılı Gerekli Midir? TOEFL TOEFL/ IELTS TOEFL/IELTS SAT Makaleler Ders dışı etkinlikler

6 TOEFL Sınavı ya da IELTS Sınavı Neden bu sınava girmem gerekiyor? Hangisini tercih etmeliyim? Neredeyse dünyadaki bütün üniversiteler İngilizce Seviye Belirleme Sınavının sonucunu görmek ister. Bu konuda iki ana sınav seçeneği bulunur; TOEFL ve IELTS. TOEFL Dünyadaki pek çok üniversite tarafından kabul edilir. Her üniversite, kendi asgari puan koşulunu belirlemesine rağmen, çoğu geçer puan olarak 80 ibt kabul eder ancak seçkin üniversitelerin çoğu 100 ibt ve üzeri puan ister. IELTS İngiltere, Kanada, Avustralya ve bazı Amerikan Üniversiteleri tarafından kabul edilir. Pek çok üniversitenin kabul ettiği puan 6.0, ancak seçkin üniversiteler 7.0 puan isterler. Ne zaman ve nerede bu sınava girmeliyim? Mümkün olan en kısa zamanda TOEFL veya IELTS sınavına girmelisiniz. İngilizce seviyenize ve gelecek için planlarınıza göre Ekim ya da Aralık aylarında en az bir resmi sınava girmeyi denemelisiniz. Ne zaman ve nerede sınava girebilirim? İnternet tabanlı sınava (ibt) İstanbul da birkaç yerde girebilirsiniz. Belirli tarihlerde (ayda 3 kez) düzenlenir. Sınava kaydolmak için şu adresi ziyaret ediniz: IELTS sınavı ayda iki kez British Council de uygulanmaktadır. Sınava girmek için Ģu adresi ziyaret ediniz.:

7 YAKLAġAN TOEFL ve IELTS SINAV TARĠHLERĠ TOEFL Tarihleri 10, 17, 24, 31 Ekim/ 7, 8, 21 Kasım, 19 Aralık Yukarıdaki tarihler Cumartesi gününe denk gelmektedir. Sınava hafta içinde girebileceğiniz günler de vardır ama hafta sonu olan tarihleri seçmenizi tavsiye ederiz. IELTS Tarihleri 7, 21 Aralık / 5, 19 Aralık IELTS sınavları sadece Cumartesi günleri düzenlenmektedir. Öğrencilerin TOEFL, SAT ve/veya IELTS sınavlarına hazırlanmak veya sınava girmek için okuldan ayrılmalarına izin verilmeyecektir.

8 SAT Sınavları SAT I Ġngilizce ve Matematik baģarısını ölçen bir sınav SAT II Konu Testleri (her konu testi, farklı bir ders ile ilgilidir) Amerikan üniversitelerinin çoğuna girmek için gereklidir YÖK ten izin alabilmek için gereklidir. (IB Diploması, 1,000 SAT puanı ya da 185 ÖSS puanı) SAT sınavları için asgari puan sınırı yoktur. Ne kadar başarılı olursanız, o kuruma kabul edilme şansınız o kadar artar. ABD deki üniversitelerinin çoğu, SAT I sınav sonuçlarını isteyecektir. Daha rekabetçi üniversitelerin bazıları, 2 ya da 3 SAT II konu testine girmenizi ister. İlk resmi sınava ne zaman girileceği, öğrencinin durumuna bağlıdır. Çok seçkin okullara başvurmayı düşünen çok iyi notları olan öğrenciler, ilk SAT sınavına Kasım, Aralık ya da Ocak ayında girmeyi düşünmelidir. Diğer öğrencilerin çoğu, ilk sınava Ocak ayında girmelidir. Ancak bazı öğrencilerin Mayıs ayına kadar beklemeleri tavsiye edilir. Sınavlar, Robert Koleji nde düzenlenir. Son kayıt gününe kadar şu adrese girip kaydolmalısınız:

9 SAT SINAV TARĠHLERĠ Sınav Tarihleri Kayıt Tarihleri 10 Ekim 2009 kayıt kapalı 7 Kasım Ekim 5 Aralık Ekim 23 Ocak Aralık 1 Mayıs Mart 5 Haziran Nisan

10 Yurt dıģında öğrenim görmenin maliyeti nedir? Yıllık üniversite öğrenim ücreti + konaklama ve yemek ABD $25,000 $55,000 (ortalama $45,000) İNGİLTERE 20,000 25,000 KANADA $20,000 - $35,000 (Kanada $)

11 Burs ve Mali Yardım Çok sınırlıdır Gerçekçi olmak gerekirse, sadece akademik olarak çok başarılı ya da çok yetenekli öğrencilere verilir Bu öğrencilerin bile, pek azı ihtiyaçlarını karşılayacak teklifler alırlar Öğrenciler, sadece burs olanağı sağlayan üniversitelere bakmalıdırlar Garantisi yoktur Çifte vatandaşlık durumu faydalı olabilir ancak her zaman değil

12 Üniversitelerin kayıt-kabul bölümleri, burs isteyen öğrencileri nasıl değerlendirirler? Maddi duruma bakılmaksızın kabul uluslararası öğrenciler için sadece 8 okul vardır Bursa ihtiyacı olan öğrenciler, rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda değerlendirilirler Genellikle ihtiyaç duyulan bursun miktarı ne kadar artarsa, rekabet de o kadar artar

13 Enka Okulları nın Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü bize nasıl yardımcı olacak?

14 11. SINIF 1.Dönem kendinize bir program hazırlayınız. TOEFL/IELTS ve SAT sınavları için çalışma planınızı hazırlayınız ve sınavlara gireceğiniz tarihleri belirleyiniz. Öğrenciler ve velileri, TOEFL ve SAT gibi girmeleri gereken okul dışındaki sınavlar hakkında bilgilendirileceklerdir. Ms. Engler öğrencilerle görüşecek ve böylesi sınavlara en iyi nasıl hazırlanabilecekleri konusunda karar vermelerine yardımcı olacaktır. Üniversite sunumlarına ve fuarlarına katılınız. Dönem içinde gerçekleştirdiğimiz yuvarlak masa toplantılarına, soru cevap oturumlarına katılınız.

15 11. SINIF 2. DÖNEM BĠREYSEL GÖRÜġMELER 11. sınıf öğrencileri ile birebir görüşmeler yapılarak mesleki hedefleri, lisedeki akademik başarıları, ne yapmak istedikleri, velilerinin onlar için ne istedikleri, üniversitede ve daha sonrasında kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için ne yapmaları gerektiği ele alınacaktır İkinci dönem ise, planları doğrultusunda gerektiğinde veliler ve öğrenciler ile görüşmeye devam edilecektir (genelde 3-6 öğrenci görüşmesi ve en azından bir veli görüşmesi)

16 UZUN LĠSTEYĠ HAZIRLAMAK Öğrencilere kendileri için uygun olan üniversitelerin uzun bir listesini hazırlamakta yardım edilir. Bu listeyi hazırlarken, her öğrenci için en uygun üniversiteyi seçme hedefi doğrultusunda hareket edilir. En uygun tercih, öğrencileri Enka dan mezun olurken geldikleri yerden alıp yüksek öğrenimlerini sürdürecekleri yer olan üniversitedir. En uygun tercih, her zaman en tanınmış ya da en prestijli üniversiteler ya da anne-babaların en uygun olduğunu düşündükleri üniversiteler değildir. Başvurmaya karar verdikleri üniversiteler, hem en uygun hem de gerçekçi olan tercihler olmalıdır. Öğrenciler, gerçekçi tercihler yapmaya teşvik edilecektir. Bundan kasıt, öğrencilerin ve velilerin, öğrencilerin akademik açıdan en başarılı olacakları yüksek öğrenim kurumlarını seçmek üzere yönlendirilmeleridir.

17 2010 YAZ DÖNEMĠ Öğrenciler, uzun listelerindeki okulları araştırıp listedeki okul sayılarını azaltmalılardır. Öğrenciler, başvuru kompozisyonlarının bir taslağını ve etkinlik listelerini hazırlamalılardır.

18 12. SINIF Ağustos Sonu Eylül BaĢı Listenin Son Halinin Hazırlanması Yılın başında öğrenciler ve velileri, başvuracakları okulların nihai listesini hazırlarken yönlendirileceklerdir. Öğrencilerin başvuru yapacakları üniversite sayısı ülkeye göre değişir. Bizim önerimiz şu şekildedir: 1. A.B.D deki okullara başvuran öğrenciler için Kanada daki okullara başvuran öğrenviler için İngiltere deki okullara başvuran öğrenciler için 5-6. Bu listede öğrencinin şöyle tercihleri olmasını sağlarız: Öğrencinin kabul edileceğinden bir hayli emin olduğu birkaç üniversite (emniyet okulları); büyük ihtimalle kabul edilecekleri okullar (hedef okullar); ve kabul edilmenin zor olduğu ancak küçük bir ihtimalin var olduğu, kabul edilince akademik olarak başarılı sayılacakları okullar (başarı okulları).

19 12. SINIF Ekim ve Kasım BaĢvuru Formlarının Doldurulması Öğrenciler, başvurularını hazırlarken, formları doldururken, gerekli makaleleri yazarken yönlendirileceklerdir. Öğrencilere geribildirimde bulunuruz ancak fikirleri ve yazıları tamamıyla kendilerine ait olmalıdır. Aralık BaĢvuru Formlarının Gönderilmesi Başvurular, genellikle Aralık ve Ocak aylarında üniversitelere gönderildiklerinde, başvurular takip edilir, karar verebilmeleri için istedikleri her şeyin üniversitelere ulaşıp ulaşmadığından emin olunur. Bazen üniversite kabul ofisi ve öğrenci arasında özel görüşmeler ayarlanabilir.

20 12. Sınıf Bahar Dönemi Üniversitelerden Gelen Kabul Mektupları ve Bir Seçim Yapmak Şubat ayında başlayarak Nisan ın ortasına kadar öğrenciler, listelerindeki üniversitelerden kabul mektupları almaya başlarlar. Hedef, öğrencilerin aralarından seçim yapacakları en az birkaç şansları olmasıdır. Çoğu öğrenci, 3-6 arasında kabul haberi alır. Öğrenciler, daha sonra kendileri için en uygun olduğunu düşündükleri okulu seçmeleri için teşvik edilir. Öğrenciler bilgilendirilse, onlara danışmanlık yapılsa ve hem onlar hem de velileri dinlense de, bu listendeki en iyi okul, bu okulu seçmelisin gibi cümleler kurmaktan kaçınılır. İş iyi yapıldığında, öğrencilerin ilk listesindeki okullar en uygun okullar ise, o zaman öğrencilerin önündeki pekçok seçenek olur ve hangisini seçeceklerinin kararı onlara kalır. Öğrenciler daha sonra eğitim vizesi başvuruları hakkında, yurtdışındaki üniversitelerden ne beklenmesi gerektiği konusunda bilgilendirilirler ve artık bir Enka Okulları Mezunu olurlar.

21 Yurt dıģındaki üniversitelere baģvurmak istiyorsak Ģimdi ne yapmalıyız? Öğrenciler Öğrenciler Lütfen anketimizi cevapladığınızdan ve en azından zamanınızın yarısını yurt dışındaki üniversitelere başvurmak üzere hazırlanmaya ayırmayı kabul ettiğinizden emin olunuz. Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü ne gelip Dersten Çıkmak İçin İzin Kağıdı alınız. Üniversitelerin sunumlarına katılmak için kayıt olunuz ve bu formu kullanınız. TOEFL ve IELTS sınavları için kayıt olunuz. A.B.D de öğrenim görmeyi planlıyorsanız, SAT sınavına hazırlık için ders almaya başlayınız ya da halihazırda ders alıyorsanız, derslere devam ediniz. Veliler Lütfen Eylül ayı veli anketimizi cevaplayınız ve çocuğunuzun, yurt dışında öğrenim görecek öğrencilerin yer aldığı gruba dahil olabilmesi için gerekli izni verdiğinizi gösteren formu imzalayınız.

22 Üniversite Ziyaretleri Sonbahar boyunca üniversitelerin okulumuzu ziyaretleri sırasında düzenlenecek toplantılara davet edileceksiniz. Hangi üniversitelerin okulu ziyaret edeceği Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı Ofisi nin panosunda duyurulacaktır. Öğrencilerin sunumlara katılmak üzere kaydolmaları için dersten çıkmak için izin sistemine (Out of Class Log System) dahil olmaları gerekmektedir.

23 ÜNĠVERSĠTE FUARLARI CIS Yüksek Öğrenim Günü 11 Ekim, Pazar 13:00 15:00 İstanbul Hilton Oteli

24 Universities Visiting Enka Schools / Enka Okulları nı Ziyaret Edecek Üniversiteler Visitor / Üniversite Date / Tarih Time / Zaman University of Pennsylvania, Duke University, 2nd lesson / 2.ders Georgetown University University of Virginia, Middlebury College Lunch (12:40 13:05) / Öğle yemeği saati Parsons School of Design th lesson / 8.ders Ithaca College, Northeastern University, Syracuse University Lunch (12:40-13:05) / Öğle yemeği saati McGill University, Queens University, HEC Montreal - Canada th lesson / 7.ders Carleton University, Emily Carr Univ. Of Art & Design, St. Mary's University Canada nd lesson / 2.ders George Washington University nd lesson / 2.ders Hamilton College, Babson College, Skidmore College, Bennigton College, Brandeis University, Wheaton 4th lesson / 4.ders College, Byrn Mawr Wake Forest University th lesson / 4.ders Oberlin College Lunch (12:40-13:05) / Öğle yemeği saati Jacobs University Bremen - Germany Franklin College Switzerland nd lesson / 2.ders Tufts University th lesson / 8.ders American University Lunch (12:40-13:05) / Öğle yemeği saati Washington University in St. Louis Lunch (12:40-13:05) / Öğle yemeği saati Purdue University th lesson / 5.ders UK Mini Tour (8-10 UK Schools) 4th or 5th November 2009 / 4 ya da 5 Kasım 2009 To be announced / daha sonra duyurulacak Boston University th lesson / 4.ders Vanderbilt University, Mass Art, Elon University Cal Lutheran University th lesson / 6.ders Bentley University, Lawrence Tech. Univ th lesson / 7.ders SMFA (School of the Museum of Fine Arts) Lunch (12:40-13:05) / Öğle yemeği saati Harvard University nd lesson / 2.ders Trinity University, Hope College, Univ. Of Michigan Michigan State University th lesson / 4.ders Worcester Polytechnic Institute th lesson / 8.ders Lafayette College Lunch (12:40-13:05) / Öğle yemeği saati

25 NAVIANCE

26 Family Connection ı Kullanmak Planlama ve Tavsiye İçin Çevrim-içi Kaynak Veliler İçin Genel Bilgi

27 Family Connection Nedir? Ders, meslek ve üniversite ile ilgili planlarınıza destek olan internet tabanlı bir kaynaktır. Okulumuza özeldir. Üniversite danışmanlığı bölümü ile bağlantılıdır, bu bölümde kullanılan bir hizmettir.

28 Nasıl erişilir? Family Connection internet üzerindedir: Velilerin hesapları Öğrencilerin hesapları

29 Nasıl kaydolunur? Her veliye ve öğrenciye bir kod verilir Bu kod kullanılarak bireysel hesap oluşturulur. Kodlar gelişigüzel belirlenir, güvenlik nedeniyle alfasayısaldır (yani hem sayısal hem de alfabetik karakterlerden oluşur). Kodlar yalnızca bir kez kullanılır. İlk ziyaretinizde Yeni Kullanıcı (New User) kutusuna kodu giriniz, sonra ekrandaki yönergeleri takip ediniz. Daha sonraki ziyaretlerinizde Eski Kullanıcı (Returning User) kutusunu kullanarak giriniz.

30 Hangi konularda yardım sağlar? Ev ile okul arasında kaynak paylaşımı Danışmanlar, öğrenciler, veliler arasında işbirliği için çevrim-içi bir araç

31 Ne işe yarar? Planlar paylaşılır. Anket doldurulur. Üniversiteler karşılaştırılır. Farklı kaynaklar ile ilgili bağlantılar verilir. Teslim tarihleri takip edilir.

32 Anasayfa

33 Girildikten Sonraki Sayfa

34 TEġEKKÜR EDERĠZ Sandi Engler Güniz Durmuş

İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12

İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12 İÇERİK YURTDIŞI DANIŞMANLIK OFİSİ ÇALIŞMA ESASLARI YURTDIŞINDA BİR ÜNİVERSİTEYE BAŞVURMAK İÇİN GEREKENLER 9, 10, 11 VE 12. SINIFTA YAPILMASI GEREKENLER MALİYET TOEFL, IELTS VE SAT İLETİŞİM BİLGİLERİ Suzan

Detaylı

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI

2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI 2013/14 AKADEMİK YILI İÇİN KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK BURS PROGRAMI Başvuru rehberinin 5. Maddesi doğrultusunda 18 Nisan 2014 e kadar gelen AÇIKLAMA TALEPLERİ No. Soru Cevap 1 Bir öğrenci, bir AB ülkesinde

Detaylı

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu ELS INTERNATIONAL PATHWAYS ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu Günümüz global iş piyasasına katılmak için, İngilizce uzmanlığı, başarmanızı

Detaylı

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ - 1 - GİRİŞ Yaklaşık 3.000 üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan 500.000

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı ilgi Beyan Etme Çağrısı 2014/15 Akademik Yılı için

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK. Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK. Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon 1 Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu A.B.D. Dış İşleri Bakanlığı

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma 1 Editör: Rosalie Targonski Art Direktörü: Barbara Long Kapak Resmi: Lisa Henderling Bu kitapta

Detaylı

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Bursları Programı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı İlgi Beyan Etme Çağrısı 2015/16 Akademik

Detaylı

KAYIT REHBERİ 2013-2014

KAYIT REHBERİ 2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sayfa 1 Sevgili Öğrencilerimiz, Sizleri buraya getiren uzun ve zorlu süreci başarıyla tamamlamış olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Hayatınızda

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ. Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ. Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ KİTAP - 2 Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma Bu kitapta bir web sitesinin veya yayımın yer alması, sadece bilgi amaçlı olup A.B.D. Dışişleri

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI Servislerimiz YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 15 DİL OKULLARI SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU 2014-2015 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER 1. KİMLER BAŞVURABİLİR?... 4 2. LİSANS

Detaylı

ABD'de İngilizce Eğitimi

ABD'de İngilizce Eğitimi ABD'de İngilizce Eğitimi Yaklaşık 120,000 öğrenci İngilizce öğrenmek için her yıl ABD ye gelmektedir. Birçoğu ABD deki üniversite ve yüksekokullara giriş için hazırlanmaya; bazıları Amerikan yaşamını tecrübe

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ V ARAŞ.GÖR. GÖKÇE BAŞBUĞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ V ARAŞ.GÖR. GÖKÇE BAŞBUĞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YURTDIŞI EĞİTİM SERİSİ V ARAŞ.GÖR. GÖKÇE BAŞBUĞ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Psikoloji bölümü araştırma görevlisiyim, ben kendim de doktoraya başvurdum ve bu süreçlerden geçtim, bu sınavları

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2012 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoşgeldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I İngiltere Almanya Avusturya Fransa GİRİŞ 1990 lı yılların başından itibaren küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak,

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER o Giriş o İngilizce Hazırlık Programı o Modül sistemi ve Modüller o Muafiyet & Yeterlik Sınavları Şartları

Detaylı

2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI. AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Seti:4

2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI. AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Seti:4 2015/16 AKADEMİK YILI KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN BURS PROGRAMI AÇIKLAMA TALEPLERİ Soru Seti:4 No. Soru Cevap Şartlı/şartsız Kabul Belgeleri & Öğrenim Alanı ve Ülkesi ile ilgili Sorular 44 1) Kıbrıs Türk

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı

T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 1 T.C. Uşak Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015-2016 Akademik Yılı Öğrenci El Kitabı 2 Bu kitapçık Uşak Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran ve Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı İngilizce/Almanca

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2013 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoş geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

Dünya Çapında Dil Eğitimi

Dünya Çapında Dil Eğitimi Dünya Çapında Dil Eğitimi 2013 Boston New York San Diego San Francisco Los Angeles Miami Montreal Toronto Vancouver London Cambridge Oxford Brighton Bristol Malta Cape Town İçindekiler EC Hakkında 4 Gideceğiniz

Detaylı

DÜNYA ÇAPINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ Hayatınızın deneyimi İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA

DÜNYA ÇAPINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ Hayatınızın deneyimi İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA DÜNYA ÇAPINDA İNGİLİZCE EĞİTİMİ Hayatınızın deneyimi 2012 İNGİLTERE İRLANDA ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA MALTA İrlanda 34 Dublin Kanada 44 Vancouver 45 Toronto ABD 46 Boston 47 Harvard Square 48

Detaylı

DİL EĞİTİMİ İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ HOME TUITION PROGRAMLARI. YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE COMMUNITY COLLEGE EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİ İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ HOME TUITION PROGRAMLARI. YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE COMMUNITY COLLEGE EĞİTİMİ ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ NDE DİL EĞİTİMİ SAYI 3 HOME TUITION PROGRAMLARI YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015

ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014 2015 Değerli Öğrenciler, Öncelikle Işık Üniversitesi ni seçtiğiniz için sizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Birçok bölümünde eğitim dili tamamen veya kısmen İngilizce olan

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ EĞITIMLERI DİPLOMALAR DERECELER YÜKSEKLİSANS EĞITIMLERI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

İNGİLİZ DİLİ EĞITIMLERI DİPLOMALAR DERECELER YÜKSEKLİSANS EĞITIMLERI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İNGİLİZ DİLİ EĞITIMLERI DİPLOMALAR DERECELER YÜKSEKLİSANS EĞITIMLERI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DOĞRU SEÇİMİ YAPMAK YENİLİĞE İLHAM VERİR, HAYATLARI DEĞİŞTİRİR VE EĞİTİMİN GÜCÜYLE TOPLUMLARI BİRLEŞTİRİR Günümüzde,

Detaylı