PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ PROGRAMI"

Transkript

1 I.YARIYIL DERS İÇERİKLERİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ PROGRAMI (ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye Cumhuriyeti nin oluşumu ve nedenleri, Yeni Cumhuriyet e ilişkin yapılan devrimler ile Türk İnkılâbına yol açan nedenler ve Kurtuluş Savaşı nın önemli aşamalarının incelenmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin dayanağı ve Anayasa da yer alan temel ilkelerin bilimsel yorumu dersin kapsamındadır. (MAT1001) Matematik I (3+2) Zaman ve açı hesapları, derece, dakika ve saniye cinsinden hesaplama yöntemleri, Tam sayılar ve bayağı kesirli sayılar ile işlemler, Ondalıklı sayılar ile işlemler ve yuvarlatma, Üslü ve köklü sayılar ile işlemler, Determinantlar, Matrisler, Logaritma, logaritma cetvellerinin kullanımı (FIZ1001) Fizik I (3+0) Vektörler. Bir boyutta hareket; Yol, hız ve ivme. İki boyutta hareket. Newton un hareket yasaları ve bunların uygulamaları. Newton un evrensel kütle çekimi yasası; Kütle, ağırlık ve kuvvet. İş, enerji ve güç. Enerjinin korunumu. Momentum ve sistemlerin hareketi. Katı cisimlerin statik dengesi. Dönme ve açısal momentum. Akışkanlar, Yoğunluk, Arşimet Yasası, Isı, Sıcaklık, Katıların ve sıvıların genleşmesi, Gazlar, Isının iletimi, Fiziksel durum değişimi, Buharlar, Soğutma, Ses ve Işık, Dalgalar, Elektromanyetik radyasyon, Işık, Ses. (KIM1001) Denizcilik Kimyası (2+1) Temel Kimya konuları. Çözeltiler, çözünürlük ve çözünürlük çarpanı. Asitler ve bazlar. Su ve suya uygulanan testler ve işlemler. Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri. Korozyon ve korozyon denetimi. Deniz Boyaları. Yakıtlar ve yağlar. Su kirliliğinde kullanılan parametreler. (BIT1001) Bilgi ve İletişim Teknolojileri (2+2) Bilgisayar Programları, Temel İlkeleri, Programlama Dilleri, Denizcilikte kullanılana bilgisayar sistemleri, Hazır programların kullanımı, Bilgisayar destekli haberleşme (DEU1001) Denizcilik İngilizcesi I(2+0) Gemi Yapısı ve Bölümleri: Geminin tanıtımı, Gemilerin sınıflandırılması, Geminin bölümleri, Genel İngilizce Denizcilik Terimleri, Denizde Güvenlik ve Yangın ile ilgili terminoloji, Deniz haritaları ve denizcilik neşriyatı İngilizcesi (DEU1003) Seyir I (2+2) Seyrin Tanımı, Dünyanın Şekli ve Koordinatları Hakkında Temel Bilgiler, Seyirde Kullanılan Araç gereç, Harita ve Neşriyat, Denizde Mesafe ve Yön Kavramı, Pusulalar ve Hatalarının Tashihi, Kıyı Seyri, Tüm koşullarda yersel gözlemlerle doğru harita ve neşriyatı kullanarak Mevki koyma Yöntem ve Çeşitleri ile elde edilen mevkilerin doğruluğunun sınanması, Matematiksel Seyir Yöntemleri, Harita ve Neşriyatın düzenlenmesi, düzeltilmesi ve kullanılması, Seyir Yardımcıları, Fenerler, Şamandıralar, Derinlik, Hız, Seyir Kayıtları, Jurnal ve diğer kayıt defterleri, Kılavuz Kitaplarının kullanılması. -1-

2 (DEU1005) Gemicilik I (2+0) Geminin tanıtımı, Gemilerin sınıflandırılması, Geminin kısımları ve yapısal elemanları Halatlar ve halat işlemleri, Demir ve Zincir, Yükleme ve Boşaltma Donanımları (YİY1007) Deniz Sigortaları (2+0) Sigorta ve Sigorta Hukuku: Sigortanın tanımı, Sigortanın hukuki ve ekonomik gereklilikleri, Sigorta çeşitleri, Deniz sigortaları, Sigorta poliçesi, Tekne ve Makine Sigortaları: Sigorta kapsamı ve koşulları, Sigorta firmasıyla ilişkiler, Kulüp Sigortaları: Sigorta kapsamı ve koşulları, Sigorta firmasıyla ilişkiler (DEU1009) Denizde Güvenlik I (2+2) Denizde Canlı Kalma Teknikleri, Personel Emniyeti ve Sosyal Sorumluluk, Birleştirilmiş Gemi Güvenlik Eğitimleri (Güvenlik Tanıtım, Güvenlik Farkındalık, Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi) II. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ (ATA1002) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II (2+0) Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunu izleyen siyasal, hukuksal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda gerçekleştirilen inkılâplar, çok partili hayata geçiş denemeleri, yeni ekonomi politikasının saptanması, Atatürk dönemi dış politikası, ve dönemlerindeki iç ve dış gelişmeler. (MAT1002) Matematik II (3+2) Cebir, Grafikler, Orantı, sapma ve ara değer hesaplama (enterpolasyon), Limit ve türev, Diferansiyel ve entegral, Geometri, Alan ve hacim hesapları, Trigonometri, Karmaşık sayılar, Ölçme, Ölçmede belirsizlik, Küresel Trigonometri, Matematik cetvellerinin kullanılması, Vektörler, Elips ve hiperbol (FIZ1002) Fizik II (3+0) Coulomb yasası ve elektrik alanı. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Sığa. Elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri. Akım ve direnç. Elektrik yasaları, DA devrelerinde enerji ve akım. Bir elektrik devresindeki iş, enerji ve güç Manyetik alan. Manyetik alan kaynakları. Faraday yasası. Kapasitörler, İndükleme. Madde içindeki manyetik alanlar. Elektromanyetik salınımlar ve Elektrik jeneratörleri ve motorları, Alternatif voltaj ve akım, AA devreleri. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar, Elektrik güvenliği, Dağıtım ve koruyucu aygıtlar, Elektrokimya, Aygıtlar (DEU1002) Denizde Haberleşme (3+1) Görünür Muhabere Kuralları ve Uygulaması (Mors, ALDİS, Sancak), Telsizle Sesli Haberleşme (Radyo, telefon, telsiz, teleks), Uluslararası Muhabere Kuralları, Uluslararası İşaret Kod Kitabı,GMDSS, Acil Durum Haberleşmesi, Arama ve Kurtarma Haberleşmesi, IAMSAR ile ilgili haberleşme -2-

3 (DEU1004) Seyir II (2+2) Akıntı Seyri, Gel-Git Hesaplamaları, Kutup Seyri, Buzda Seyir, Kurtarma yardım Amaçlı Seyir, Tropikal Fırtınalarda Seyir, Merkator ve Büyük Daire Seyri, (DEU1006) Gemicilik II (2+0) Gemi Organizasyonu, Gemilerde çalışma düzeni, Gemide Bakım-Tutum (DEU1008) Deniz Hukuku (2+0) Deniz Hukukuna Giriş: Deniz hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları, Deniz Kamu Hukuku: Deniz kamu hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları, Deniz Özel Hukuku: Deniz özel hukukunun tanımı, kapsamı ve dalları, Gemi: Gemi tanımları, Gemilerin tescili, Bayrak taşıma hakkı, Gemilerin denize, yola ve yüke elverişliliği, Gemilerin muayene ve ölçüleri, Denizlerde can ve mal güvenliğini sağlamak için konmuş hükümler, Gemi adamlarının sayısı ve yeterliği, Kılavuz almanın hukuksal yönleri, Borda evrakı (Gemide taşınacak belge, dokümanlar, gemi tasdiknamesi, gemi jurnali, tonilato belgesi, vs), Kaptan: Kaptanın tanımı, Kaptanın kamu hukukundaki yetki ve sorumluluğu, Kaptanın özel hukuk açısından yetki ve sorumluluğu, Gemide kaptanın disiplin yetkisi ve suç işlenmesi durumunda yetki ve görevleri, Donatan:Donatanın tanımı, Donatan, sorumlulukları ve hakları, Deniz Kazaları: Çatma/Çatışma, Deniz Raporu, Kurtarma, yardım, Ulusal Denizcilik Mevzuatı: Kabotaj Kanunu, Deniz İş Kanunu, Denizde Zapt ve Müsadere Kanunu, Ceza ve usul yasalarının denizciliği ilgilendiren bölümleri, Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı hakkında bilgi, Limanlar kanunu, liman tüzükleri, Gemiadamları Yönetmeliği, Sahil Sıhhiye Mevzuatı, Harçlar Kanununun ilgili bölümleri, Kaptan Talimatı (teslim alma, saklama ve kullanma) Kaçakçılık ile ilgili 4922 sayılı Kanun. (DEU1010) Denizcilik İngilizcesi II (2+0) Seyir ve Meteoroloji İngilizcesi, Deniz Teknik İşletmecilik, Deniz Ticari İşletmeciliği, Deniz ve Liman İdaresi ve Deniz Hukuku, Kayıtlar, Belgeler ve Yazışmalar: İngilizce Gemi Belgeleri ve Yükle İlgili İngilizce Belgeler DEU1012 Gemi Yapısı ve Dengesi (3+1) Gemi Yapısı: Gemi yapım gereçleri, Tekne yapısı ve yapı elemanları: Kaynak, kaynak türleri, kaynak hataları ve kaynak muayene yöntemleri, Perdeler, Sugeçirmez ve hava koşullarına dayanıklı kapı- kaportalar, Korozyon, galvanik korozyon ve önlenmesi, Gemi geometrisi, Gemi Dengesi: Enine başlangıç dengesi, Durağan denge eğrisi, Dengenin bozulması, Havuzlamada denge, Dinamik denge, Hasar ve Su Alma Durumunun Trim ve Dengeye Etkisi: Hasarlı gemi dengesi, Hasarlı gemi dengesi ile ilgili IMO kuralları, Hasarlanma ve su alma durumunun trim ve dengeye etkisi ve alınması gereken önlemler, Trim ve denge ile ilgili kuramlar, Gemi dengesi ile ilgili IMO önerileri, Uluslararası sözleşmeler ve kodlar ile ilgili gereklilikler ve sorumluluklar, Sörveyler: Pervane şaft sörveyi, Havuzlama sörveyi, Tekne, makine yenileme sörveyleri. (DEU1014) Denizde Güvenlik II (2+2) Geminin Mürettebatının ve Yolcularının Güvenlik ve Emniyetlerinin Sürdürülmesi Yangınla Mücadele ve Diğer Güvenlik Sistemlerinin Çalışma Koşulları: Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi ve İleri Yangınla Mücadele Eğitimi, Can Kurtarma Araçlarını Kullanma Eğitimi -3-

4 III. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ (TUR2001) Türk Dili ve Edebiyatı I (2+0) Dersin amacı öğrencilere Türk dilinin gramer, linguistik yapısı ve temel karakterini öğretmektir. Türk yazarlarının bazı öykü, edebi eser ve şiirleri kullanılarak, Türkçe nin bir edebiyat dili olarak kullanımı gösterilecektir. Ayrıca, Türk dili, kültürü ve dilin kültürü ifade etme ve yaymadaki önemi çeşitli örnekler verilerek açıklanacaktır. (DEU2001) Seyir-III (Göksel Seyir) (3+1) Göksel Seyir-I: Tüm koşullarda göksel gözlemlerle mevki belirlemek için göksel seyir konularının tamamının açıklanması: Güneş sistemi, Gök küresi ve gök küresi koordinat sistemi, Ekvator sistemi, Saat açısı, Koordinatların günlük hareketi ve ufuksal sistemi, Gök cisimlerinin ufuktan açısal yüksekliklerinin ölçülmesi, Sekstant, yapısı ve kullanılması, Sekstant ve açısal yükseklik (amplitüd) düzeltmeleri. (YİY2003) Yat ve Marina İşletmeciliği (3+0) Giriş ve Terminoloji, Yat İşletmelerinin Temel Görev ve Hizmetleri, Yat İşletmeciliği İle İlgili Yasal Mevzuat: Yat Turizmi Yönetmeliği: Yat Limanları Yatırım ve İşletmeciliği, Yat İşletmeciliği, Yatların Karasularında Seyir Esaslar, Yabancı Yatların Kalış Süreleri ve Kabotaj Hakları, Son Hükümler, Yat Kiralama Türleri, Yat Satın Alma Süreci, Yat Bakım Onarım, Ekipman ve Mürettebat Tedariki, Yat Acente Hizmetleri, Yat Brokerlik Hizmetleri, Yat İşletmelerinde Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi, Yat Limanı-Marina Tanımı, Sınıflandırılması, Dünyada Yatçılık ve Yat Limanları, Türkiye de Marinaların Tarihçesi, Türkiye deki Marinaların Yeri, Marinalarda Verilen Hizmetler, Yat Limanlarının Yatırım Boyutu, Marinaların Organizasyon Yapısı, Görev ve Sorumluluklar, Marinalarda Günlük, Haftalık, Aylık Yapılan İş ve İşlemler, Marinalarda Evrak Yönetimi ve Raporlama, Örnek Marina Yönetmeliği, Marinaların Giderleri ve Hesaplanması, Marinalarda Pazarlama ve Müşteri Memnuniyeti. (DEU2005) Vardiya Standartları I (2+1) Güvenli Vardiya Tutulması: Köprü üstü organizasyonu, Zabitlerin sorumlulukları ve görev dağılımı, Göreve uygunluk, Güverte vardiyası, Liman vardiyası, Demir vardiyası, Lumbarağzı vardiyası, Seyir vardiyası, Seyir planlama, hazırlanma dokümanları, Kısıtlı şartlarda seyir, Kıyı ve dar sularda seyir, Limana giriş hazırlığı, Emniyetli bir seyir vardiyası sürdürmek için seyir cihazlarından alınan bilgilerin kullanımı, Görmeden kılavuz seyri teknikleri bilgisi, Raporlamanın Gemi Raporlama Sistemleri Genel Prensipleri ve VTS yöntemleri uyarınca kullanılması. (DEU2007) Denizcilik İngilizcesi III (2+0) Kayıtlar Belgeler ve Yazışmalar: Gemi kayıtları ve Denizcilik Yazışmaları, Gemi Bakım-Tutum ve Onarımında kullanılan İngilizce, Sörvey ve Denetleme İngilizcesi (YİY2009) Deniz Meteorolojisi ve Oşinografi(4+0) Gemide kullanılan meteorolojik aygıtlar, Atmosfer, yapısı ve fiziksel özellikleri, Atmosfer basıncı, Rüzgâr, Bulut ve yağış, Görüş, Değişik Hava Sistemlerinin Karakterleri: Okyanus üstündeki rüzgâr ve basınç sistemleri, Alçak basınç bölgelerinin yapısı, Antisiklonlar ve diğer basınç sistemleri, Sinoptik Haritalar ve Hava tahmini: Denizcilik için hava durumu hizmetleri, Hava gözlemlerinin kayıt ve rapor edilmesi, Hava tahmini, Routeing Chartların kullanılması, Okyanus Akıntı Sistemleri: Okyanuslar ve bağlantılı denizlerde yüzey sularının dönüşümü, Dalga yüksekliği ve hava koşullarına göre sefer planlama ilkeleri, Deniz dalga ve soluganlarının oluşumu -4-

5 (DEU2011) Elektronik Seyir I (2+1) Elektromanyetik dalga prensibi ve seyre uygulanması, Mevki bulma ve seyir için elektronik sistemlerin kullanılması, Hiperbolik seyir sistemlerinin temel prensipleri, Uydu seyir sistemleri, GPS ve DGPS, Radar ve ARPA yapısı, ayarları ve kullanımı, Radar gözleme ve plotlama, Manevra levhası veya radar üzerinde elle plotlama, Otomatik plotlama, Radar ve ARPA ile güvenli seyir Yöntemleri; Alarmlar, Emniyet Limitleri ve Tatbiki, Paralel Indeksleme, Çatmadan Sakınma, Ekran Oryantasyon Tipleri, Hakiki ve Nispi Hareket, Hakiki ve Nispi Vektörler, Performans Standartları ve Zafiyetler, Köprüüstü Donanımları ve Seyir Cihazları, Dümen, Otopilot, VDR, AIS, LRIT, Parakete, İskandil. (DEU2013) Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri (2+0) Denizde Can Güvenliğinin Sağlanması ve Deniz Çevresinin Korunması için Yasal Gerekliliklere ve Ölçütlere Uygunluğun Gözetim ve Kontrolü: Denizde Can Güvenliği ve Deniz Çevresinin Korunmasıyla İlgili IMO Sözleşmelerine İlişkin Temel Bilgiler, Yükleme Hatları Uluslararası Sözleşmesi (LL), LL 88 Protokolü, SOLAS, Tehlikeli yüklerin taşınması (IMDG Kod) ve ISM Kod, STCW 78 (2010 değişiklikleri ile), STCW-F 1995, ITU Telsiz Kuralları, STP Sözleşmesi, SPACE STP, PAL 1974 ve TONİLATO 1969, MARPOL 73/78, LDC-1972, TONAJ 69, COLREG 1972, SAR 1979, OK 1972, SFV 1993 Protokolü, INMARSAT C 1976, INMARSAT OA 1974, LC 1996 Protokolü, INTERVENTION 1969/1973 Protokolü, CLC 1969/1976/1992 Protokolleri, FUND 1976/1992/2000/2003 Protokolleri, NUCLEAR 1971, PAL 1976/1990/2002 protokolleri, LLMC 1976/1996 Protokolleri, SUA 1998/2005 Protokolleri, SALVAGE 1989, OPRC 1990, HNS 1996, OPRC/HNS 2000, BUNKER S 2001, AFS 2001, BWM 2004, NAIROBI WR 2007, HONG KONG SPC 2009, Deniz Sağlık Bildirimleri ve Uluslararası Sağlık Kurallarının (IHR) Gerekleri, Uluslararası Sözleşmelerin Uygulanması ile ilgili Ulusal Mevzuat (YİY2015) Gemi Makineleri (1+1) Tahrik sistemlerinin ve diğer mühendislik sistemlerinin uzaktan kontrol sistemiyle çalıştırılmaları, Deniz güç sistemlerini çalıştırma ilkeleri, Gemi yardımcı makineleri, Gemi makineleri işletme mühendisliği terimleri, Yakıt tüketimi. (DEU2017) Denizde Güvenlik III (2+1) Gemilerde Tıbbi Bakımın Temin Edilmesinin Düzenlenmesi ve Yönetimi: Temel İlk Yardım ve Gemide Tıbbi Bakım Eğitimi, Tıbbi yayınlar, Gemiler için uluslararası tıbbi rehber, Uluslararası işaret kodları (tıbbi bölüm), Tehlikeli yüklerle ilgili kazalarda kullanmak üzere tıbbi ilkyardım. (YİY2019) Deniz Turizmi (2+0) Turizmin tanımı ve ilgili kavramlar, Turizme Neden olan Faktörler ve Turizmin Tarihsel Gelişimi, Turizm Türleri ve Türkiye de bulunan önemli turizm alanları, Deniz turizminin Genel turizm hareketleri içindeki yeri ve ekonomik önemi, Deniz Turizmi Yönetmeliği. (YİY2021) Gıda ve Personel Hijyeni (1+1) Gıda Güvenliği ve Temel Kavramlar, Gıda Güvenliğini Etkileyen Tehlikeler ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar, Mutfak Alanında Hijyen, Personel Hijyeni, Yiyecek Akış Sürecinde Hijyen, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri: HACCP ve ISO

6 IV. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ (TUR2002) Türk Dili ve Edebiyatı II (2+0) Yazılı ve sözlü anlatım; Yaratıcı yazma(öykü-roman), Öğretici yazma (Makale, Araştırma, Özgeçmiş, Dilekçe Rapor yazma) Sözlü anlatım, hazırlıklı konuşma(seminer, Konferans, Münazara) türlerini açıklamak, noktalama ve yazım kurallarının kullanımını kavrayabilme, anlatım bozukluklarını tanıyarak dilimize özen gösterilmesinin gerekliliği açıklanmaktadır. (DEU2002) Seyir-IV(3+1) Göksel Seyir-II: Amplitüd, Zaman ve zaman denklemi, Notik almanak, Yıldız ve gezegen bulma, Meridyen geçişinde enlem bulma, Astronomik seyir cetvellerinin kullanılması, Astronomik fiks mevki bulma, Cayro-manyetik pusula hatalarının göksel seyirde bulma usulleri. (DEU2004) Vardiya Standartları II (2+1) Gemi raporlama sistemleri, gemi trafik hizmetlerine uygun raporlama, Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM), Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları, Deniz çevresinin korunması, (DEU2006) Gemi Manevrası (2+1) Gemi manevrasında etkenler, Manevrada yürütücü güç ve dirençler: Gemi kullanmada rüzgâr ve akıntının etkileri, Çökme, Sığ Su etkisi ve benzeri etkiler, Devir Dairesi, Ana makinelerin manevrada etkinlikleri, Pervane, Dümen, Baş İter, Kıç İter, Halatlar, Demirleme ve bağlama için yöntemler, Römorkör, Dönme çemberleri ve durma mesafeleri, (DEU2008) Denizcilik İngilizcesi IV (2+0) Haberleşme, Acil Durum, Güvenlik ve Tıbbi Yardım Muhaberesinde kullanılan İngilizce, SMCP (YİY2010)Yat Kamara Hizmetleri (1+1) Kamara hizmetleri temel kavramları ve işlevleri; Kamara hizmetleri yönetimi ve fonksiyonları, Kullanılan teknoloji, süreç ve teknikler, Kamara hizmetleri personelinin görev ve sorumlulukları, Kamaraların hazırlanılması; kamaraların temizliği ve kontrolü, Malzeme ve ekipman, Konuk isteklerinin karşılama (YİY2012) Elektronik Seyir-II (2+1) ECDIS işlemlerinin yetenekleri ve sınırlamaları bilgisi: Elektronik seyir harita verileri, ECDIS fonksiyonlarına aşina olmak, işlemlerdeki beceri, yorumlama ve ECDIS den elde edilen bilginin analizi, kendi mevkii ile deniz sahasının görüntülenmesi, mod ve oryantasyon, harita veri görüntülenmesi, rota gözlemlenmesi, kullanıcı tarafından oluşturulan bilgi gösterimi, temaslar (AIS arayüzü ve /veya radar izleme ile bağlandığında) ve radar ekranını üzerine bindirme işlevleri (radarla bağlandığında) dahil, bilgilerin emniyetli izlenmesi ve ayarlanması, gemi mevkiinin alternatif araçlarla doğrulanması, karaya oturmayı öneleme için alarm parametreleri, temaslara ve özel sahalara yakınlık, harita veri ve güncellik durumu ve yedekleme düzenlemelerinin tam olması dahil, ayarların işletim yöntemlerine uyumlu olduğundan emin olmak için etkili kullanımı, halihazırdaki şartlara uyması için ayar ve değerlerin ayarlanması, ECDIS kullanırken emniyetli sular ve tehlikelerin yakınlığı, harita verileri ve ölçek seçimi, akıntının yönü ve hızı, rotanın uygunluğu, temas tespiti ve yönetimi ve sensörlerin bütünlüğünü içeren durumsal farkındalık, ECDIS ile sefer planı hazırlama, jurnal tutma, manuel mevki koyma ve manuel düzeltmeleri Emniyet Limitleri, Alarmlar ve Emniyet Çerçevesi -6-

7 (DEU2014) Liderlik ve Organizasyon (2+0) Gemi Personeli Yönetim ve Eğitimi, İlgili Ulusal ve Uluslararası Denizcilik Mevzuatı Bilgisi, Mevzuat, Görev ve İş Yükü Yönetimi Uygulayabilme Yeteneği; Plan ve yardımlaşma, Personel görevlendirme, Zaman ve kaynak kısıtlaması, Önceliklendirme, Etkili Kaynak Yönetimi Uygulayabilme Yeteneği ve Bilgisi; Kaynakların tahsis, görevlendirmesi ve önceliklendirilmesi, Gemide ve kıyıda etkili iletişim, Ekip deneyimlerinin önemini yansıtan karalar, Motivasyon, öncülük ve liderlik, Durumsal farkındalığın kazanılması ve sürdürülmesi, Karar Verme Tekniklerini Uygulama Yeteneği ve Bilgisi; Durum ve risk değerlendirmesi, Oluşan seçenekleri göz önüne almak ve belirlemek, Eylem ilerleme seçimi, Sonuç etkinliğinin değerlendirilmesi, Standart İletişim Prosedürleri; Standart işletim prosedürlerinin geliştirilmesi, uygulanması ve gözetimi. (YİY2016) Deniz Teknik İşletmeciliği (3+0) Teknik Statü Koruma Yönetimi:Gemi tiplerine göre klas status, Klas değiştirme, klastan düşme, Sörvey statüsünün takibi, yapılacakların planlanması, geminin hazırlanması, Kural ve regülasyonların takibi, gemilerin bunlara uygun hale getirilmesi, Gemi belgeleri ve denetlemelerinin takibi, Bakım-Tutum Yönetimi:Bakım tutumun planlanması, Tekne, güverte ve makine bakım tutumu, Bakım tutum kayıtları, yazışmaları, Bakım tutum maliyetleri, Havuzlama, havuzda bakım tutum, Teknik İşletmecilik Kapsamında Personel, Eğitim, Güvenlik ve İkmal Yönetimi: Eğitimin planlanması, Güvenli çalışma yöntemleri, Malzeme takibi, kayıtların tutulması ve ihtiyaçların ve ikmalin planlanması. (DEU2018) Denizde Güvenlik IV (2+0) Acil durumlara müdahalede yolcuların ve mürettebatın korunması ve güvenliği için önlemler: Acil durumlara karşılık vermek için beklenmedik durum planları, Acil durumlarda yolcuların korunması ve güvenliği için önlemler Çatışma ve Oturmayı Takiben İlk Yapılacaklar : Gemiyi (isteyerek) oturturken alınacak önlemler, Karaya oturmada yapılması gerekenler, Çatışma sonrası yapılması gerekenler, Yangın veya patlamanın ardından hasarı sınırlama ve gemiyi kurtarma yolları, Gemiyi terk yöntemleri, Yardımcı dümen donanımının kullanılması ve yedek dümen düzenlemelerinin donatılması, Yedekleme ve yedeklenme için düzenlemeler Denizden İnsanları Kurtarmak, Tehlikedeki Gemiye Yardım Etmek ve Limanda Acil Durumlar: Tehlikedeki gemiden insanların kurtarılması, Limandaki acil durumlarda yapılması gerekenler, Tehlikedeki gemiye yardım için hazırlıklar Denizde Bir Tehlike İşaretine Karşılık Verme : Uluslararası Havacılık ve Denizcilik Arama ve Kurtarma Kılavuzu (IAMSAR) (YİY2020) Su Sporları (2+2) Sualtı dalgıçlığı (Scuba 1 yıldız), Temel Yelkenli Yatçılık, Rüzgar Sörfü. (YİY2022) Yiyecek İçecek Servis Bilgisi (1+1) Yiyecek İçecek İşletmelerinin Sınıflandırılması ve Örgütlenmesi, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kullanılan Araç ve Gereçler,Yiyecek İçecek İşletmelerinde Ön Hazırlık, Mönü, Servis Çeşitleri, Barın Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Kavramlar Bira ve Şarabın Üretimi ile Servisleri, Yüksek Alkollü İçecekler (Spirits) ve Servisleri -7-

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI I. YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME PROGRAMI (ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye

Detaylı

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI I. YARIYIL (GÜZ) DERS İÇERİKLERİ PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK VE OTOMASYON BÖLÜMÜ MEKATRONİK PROGRAMI (ATA1001) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) Osmanlı Devleti nden yeni Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ

EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Dr. İ. Kudret RODOPMAN Amaç Madde 1. Bu Yönerge; gemiadamları eğitimlerinin ve sınavlarının en az gereklerini belirlemek amacıyla

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

Denizcilik Meslek Liselerinde Gemi Yapımı ve Denizcilik(Gemi Yönetimi) alanları için üniversite tercih kılavuzu

Denizcilik Meslek Liselerinde Gemi Yapımı ve Denizcilik(Gemi Yönetimi) alanları için üniversite tercih kılavuzu Denizcilik Meslek Liselerinde Gemi Yapımı ve Denizcilik(Gemi Yönetimi) alanları için üniversite tercih kılavuzu Sınavsız Geçişler İçin: GEMİ İNŞAATI DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME SU ALTI TEKNOLOJİSİ YAT İŞLETME

Detaylı

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ YÜKSEKOKULU OKUTULAN DERSLERİN İÇERİKLERİ I.YARIYIL DİY 101 Matematik I (3 0 3) 4 Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitlikler, fonksiyon kavramı; doğrusal fonksiyonlar,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

KIG115 Matematik (2 0 2) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI 2012-2013 ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KIG103 Genel Kimya (2 0 2) Madde

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri

I.Yarıyıl. KIG109 Matematik (3 0 3) Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Geometri TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (2 1 3) Windows İşletim Sistemi, Microsoft Ofis, İnternet Explorer KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

Detaylı

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2)

(ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Dersleri (ATA 1015) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0 2) Kavramlar,

Detaylı

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013)

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013) DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLÂNI (2009-2013) 1 BAKANIN SUNUŞU Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu arasında doğal bir köprü konumunda bulunan ülkemiz, 8.333 km kıyı şeridine ve Karadeniz ülkelerinin dünyayla

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJi SiSTEMLERi MÜHENDiSLiĞi DERS içerikleri I.YARIYIL MAT183 Matematik I (4+0) 4 Lineer denklem sistemlerinin matriks dönüşümü ve Cramer metodu ile çözüm. Vektörel büyüklüklerin

Detaylı

EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ

EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ EK-2 HAVACILIKTA YER HİZMETLERİ ÖNLİSANS PROGRAMI MÜFREDAT ÖZETİ I. YARIYIL HYPC 101 MESLEKİ İNGİLİZCE-I 2 2 4 4 Havacılık alfabesinden başlanarak havacılıkla ilgili terimlerin verilmesinin yanı sıra konuşma,

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 588 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 28.4.1989 Sayı : 20152) Kanun No.

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI KARS RAYLI SİSTEMLER İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Günümüzde meydana gelen değişimler ve dönüşümler ekonomik

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER

IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER YENİLİKLER IMO KURALLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİLİKLER Kısım 1 - Yük Gemileri Ekim 2005 2 TÜRK LOYDU 01.01.2000 03.02.2000 03.02.2000 1997 MARPOL EK VI Protokolü ( resmi yürürlüğe giriş 19.05.2005 ) 1988 Protokolü

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ağustos 2013 69471265-305-7351

Detaylı

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE: TÜRKİYE NİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ DURUMU

ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE: TÜRKİYE NİN ÖRGÜT İÇİNDEKİ DURUMU Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2010 Cilt/Volume: 7 Sayı/Issue: 13, s. 275-297 ULUSLARARASI DENİZCİLİK

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı