Fatma İnceoğlu (2009)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatma İnceoğlu (2009)"

Transkript

1 Fatma İnceoğlu (2009)

2 SORUNLAR- İHTİYAÇLAR? İyi yönetilmeyen laboratuar Yetersiz personel Sahte raporlar Eksik veri KARŞILAŞTINIZ MI? Yetkisiz kişilerce onaylanan sonuç Kalibrasyonsuz cihaz Yetersiz arşiv

3 TARİHÇE 1970 Yılında FDA, toksikoloji laboratuarında KARŞILAŞMIŞ da ilk taslak, 1979 da da uygulama (21 CFR part 58) başlamıştır. GLP kuralları OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından geliştirilmiş ve ilk kez 1981 de yayınlanmıştır. OECD GLP Direktif 87/18/EEC, 88/320/EEC, 99/12/EC Avrupa Birliği'nde GLP sistemi iki temel direktif ile uygulanmaktadır: 2004/9/EC: "İyi Laboratuar Uygulamalarının Denetimi ve Doğrulanması" (eski 88/320/EEC) 2004/10/EC: "İyi Laboratuar Uygulamaları kurallarının uygulanması ve bu kuralların kimyasal madde testlerinde uygulamalarının doğrulanması"

4 TÜRKİYE İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri ve Test Laboratuarlarının Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete: 25 Haziran Sayı : İyi Laboratuar Uygulamalarının Denetlenmesi ve Çalışmaların Kontrolüne Dair Yönetmelik, Resmi Gazete: 25 Haziran Sayı : YENİ! İyi Laboratuar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin uyumlaştırılması, İyi Laboratuar Uygulamalarının ve çalışmaların denetlenmesi hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete: 9 Mart Sayı : 27516

5 GLP BELGELENDİRME ABD FDA EPA OECD & AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIKLAR TÜRKİYE SAĞLIK BAKANLIĞI (kozmetik, tıbbi, pestisit) TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI (vet. iaç, gıda ve yem katkı) ÇEVRE BAKANLIĞI (tehlikeli kimyasal yönet. kapsamı)

6 TÜRKİYE DE SON DURUM EŞLEŞTİRME PROJESİ; ( ) Türkiye; Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlayabilmek için "İyi Laboratuar Uygulamaları" (GLP) kalite sistemini kurarak kimyasal madde ve ürünlerin güvenilirliği alanında yürütülen klinik araştırmalar dışındaki çalışmalarda GLP kurallarını uygulamak zorundadır. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı koordinasyonunda; Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜRKAK (Ulusal izleme otoritesi).

7 OECD NİN GLP TANIMI OECD İyi Laboratuar Uygulamaları İlkeleri (1997) İyi Laboratuar Uygulamaları (İLU), klinik dışı sağlık ve çevre güvenliği çalışmalarının planlandığı, yürütüldüğü, izlendiği, kaydedildiği, arşivlendiği ve raporlandığı organizasyon süreci ve koşulları ile ilgili bir kalite sistemidir.

8 İyi Laboratuar Uygulamaları İyi Laboratuar Uygulamaları nda AMAÇ; Endüstriyel kimyasal madde ve ürünlerin güvenilirlik test verilerinin ülkeler arasında karşılıklı tanınması için ön şart olan kaliteyi ve güvenilirliği sağlamaktır. Kimyasal maddelerin ve ürünlerin sağlığa ve çevreye etkilerinin belirlenmesine yönelik test verilerinin kalitesinin karşılaştırılabilir nitelikte olmasını ve ülkeler arasında kabul edilebilirliğini sağlayarak gereksiz test tekrarlarını, deney hayvanı kullanımını, zaman ve kaynak israfını önlemektir.

9 GLP NEDİR? ORGANİZASYO NEL SÜREÇ (KURUMSAL İŞLEMLER) KOŞULLAR İLU (GLP)

10 KOŞULLAR PLANLAMA UYGULAMA KOŞULLAR İZLEME KAYDETME RAPORLAMA

11 UNSURLAR KOŞULLAR (KAYNAKLAR) İNSAN (PERSONEL YETKİNLİK, DENEYİMİ) FİZİKSEL (ALAN, YERLEŞİM, ÇALIŞMA ŞARTLARI, CİHAZ, HİJYEN, AYIRMA, VB) KURALLAR ÇALIŞMA PLANI VEYA PROTOKOLLER (prosedürler) STANDART OPERASYON PROSEDÜRLERİ (TALİMATLAR, 5n 1k) KILAVUZLAR (METOD, STANDART) KARAKTERİZASYONLAR (Tanımlama) TEST MADDELERİ (TEST VE REFERANS MADDELER) DOZ FORMLARI KİMYASAL ANALİZLER DÖKÜMANTASYON HAM VERİLER SONUÇ RAPORU ARŞİVLEME KALİTE GÜVENCE ISO 17025

12 GLP PRENSİPLERİ 1. İşletme (Test Birimi) organizasyonu ve personel 2. Kalite güvence programı 3. Tesis, yerleşim 4. Cihaz, malzeme ve reaktif 5. Test sistemleri 6. Test ve referans madde 7. Standart çalışma prosedürleri 8. Çalışmanın performansı 9. Sonuçların raporlanması 10. Kayıtların ve materyallerin muhafazası

13 1. Laboratuar Yönetimi ve Personel Laboratuar yönetiminin GLP ya uyum için tam sorumlulukları Çalışma yöneticisinin GLP çalışmasının yürütülmesi sorumlulukları Baş Sorumlu sorumlulukları Çalışma personelinin sorumlulukları

14 2. Kalite Güvence Programı Kalite Güvence Programı, çalışmanın yürütülüşünden bağımsız olan ve test kuruluşunun yönetiminin İyi Laboratuar Uygulamaları İlkelerine uymasını sağlamak üzere tasarlanmış, tanımlı bir sistemdir (personel dahil).

15 3. Test (Birimi) Laboratuarları (Tesis- Yerleşim) Genel; Uygun büyüklük, yapı ve yerleşim Farklı etkinliklerin yeterince ayrı tutulması Test Sistemi; Test sistemlerinin tehlike seviyesine göre oluşumu Test sistemlerini etkilemeyecek şekilde uygun alan (ör. Havalandırma, basınç, sıcaklık vb) Çapraz kirlenme için önlemler (ör. Malzeme- techizat depoların ayrılması) Test ve Referans Maddeleri; Güvenli depo ve alanlar Arşiv Atık Bertarafı (örn. Kullanılan besiyerlerinin sterilizasyonu)

16 4. Cihazlar, Malzemeler ve Reaktifler Uygun Yerleşim ve yeterli kapasiteye sahip olmalıdır. Düzenli olarak temizlenmeli, bakımı yapılmalı ve kalibre edilmelidir ve bu etkinliklerin kayıtları tutulmalıdır. Kalibrasyonlar ulusal ve uluslararası standartlarda izlenebilmelidir. Kimyasallar, reaktifler ve çözeltiler ne olduklarını, son kullanım tarihlerini, özel depolama talimatlarını, kaynaklarını, hazırlanma tarihlerini ve kararlılıklarını belirtecek şekilde işaretlenmelidir. Bir çalışmada kullanılan aletler test sistemlerine olumsuz etki etmemelidir. Kimyasal, reaktif, çözelti SKT etiketi

17 5. Test Sistemleri Fiziksel / Kimyasal (aletler) Biyolojik Biyolojik test sistemlerinde verilerin kalitesini garantilemek için uygun depolama, saklama, taşıma ve bakım koşulları Hastalıklardan ari karantina prosedürleri Geliş tarihi ve geliş koşullarının kayıtları Test sistemlerinin belirlenmesi Hijyen prosedürleri

18 6. Test ve Referans Maddeleri Test Nesnesi bir çalışmanın konusu olan bir nesnedir. Referans Nesnesi ( kontrol nesnesi ) test nesnesi ile bir kıyaslama temeli oluşturmak üzere kullanılan bir nesne anlamına gelir. Kabul, Muamele, Örnekleme ve Depolama Tanımlama (Karekterizasyon); kabul tarihi, son kullanım tarihi, alınan miktarlar, çalışmalarda kullanılan miktarlar. Prosedürler: Homojenlik ve kararlılığı sağlayacak Kirlenmeyi ya da karışmayı önleyecek Depolama koşullarındaki kararlılığı sağlayacak Analitik amaçlarla numune alımını sağlayacak biçimde belirlenmelidir.

19 7. Standart Çalışma Prosedürleri Numune kabulü, etiketleme, örnekleme, hazırlık Ölçüm aletlerinin kullanım, bakım, temizlik ve geçerliliği Reaktif ve doz oranlarının hazırlanması Kayıt tutma, raporlama, muhafaza, kayıt ve raporların tekrar kullanımı Alanların hazırlık ve çevresel kontrolü Test sistemleri nakil, konum ve nitelik belirleme Çalışma öncesi, sırası ve bitiminde işlem Bertaraf (atık) Haşere, temizlik madde kullanımı Kalite güvence işlemleri

20 8. Çalışma Performansı Çalışma Planı Çalışma Planının İçeriği Çalışmaların Yürütülmesi Belgelemede 5N1K kuralı: Kim, Ne, Ne zaman, Nerede, Neyle, ve Neden yaptı? GLP nin temel ilkesi: kaydedilmeyen = yapılmamıştır

21 9. Çalışma Sonuçlarının Raporlanması Genel Her çalışma için hazırlanmalıdır. Verilerin geçerliliği ve GLP ya uygunluk konularında sorumluluk alındığını belirtmek amacıyla çalışma müdürü tarafından imzalanmalı ve tarih atılmalıdır. Son raporda yapılacak düzeltmeler ve eklemeler, ekler biçiminde yapılmalıdır. Sonuç Raporunun İçeriği Çalışmanın tanımı Sponsora ve test kuruluşuna ilişkin bilgi Tarihler QAU (KG uygunluk) beyanı Malzeme ve test yöntemlerinin tanımı (OECD test kılavuzu) Sonuçların saklanması

22 10. Kayıtların ve Malzemelerin Saklanması ve Depolanması GLP sisteminin genel felsefesi, geriye dönük doğruluk araştırmalarına olanak sağlamaktır. Arşiv: doğru tasarlanmalı ve uygun biçimde yönetilmelidir. Arşivlerde aşağıdakiler saklanmalıdır (süre ilgili makam tarafından belirlenir): Çalışma planı, ham veriler, test numuneleri ve referans nesneleri, örnekler ve her çalışmanın son raporu Tüm Kalite Güvence denetimlerinin kayıtları, ana zaman çizelgeleri Personel yetkinliği, eğitimi, deneyimleri ve iş tanımları Cihazların bakım ve kalibrasyon kayıtları Bilgisayar sistemlerinin teyit belgeleri SOP lerin geçmişine ilişkin dosyalar Çevre izleme kayıtları

23 Özetle İLU (GLP) KG (QA) KK (QC)

24 GIDA SEKTÖRÜ YASAL YÖNETMELİKLER ULUSLAR ARASI GEÇERLİ STANDARTLAR MÜŞTERİ TALEPLERİ GIDA GÜVENLİĞİ

25 GIDA LABORATUARLARI FİZİKSEL KİMYASAL ENSTRÜMENTAL MİKROBİYOLOJİ KATKI KALINTI BİYOGÜVENLİK AMBALAJ İYİ LABORATUAR UYGULAMALARI

26 Gıda Sektörü Uygulamaları TS EN 12128/Şubat 2002 Biyoteknoloji- Araştırma, Geliştirme ve Analiz Laboratuarları- Mikrobiyoloji Laboratuarlarının Korunma Seviyeleri, Risk Alanları, Yerleri ve Fiziksel Güvenlik Kuralları ISO 7218 sayılı "TS 7894 ISO 7218; Gıda ve Hayvan Yemlerinin Mikrobiyolojisi Mikrobiyolojik Muayeneler için Genel Kurallar" RG 25854/Haziran 2005 Kontrol Laboratuarlarının kuruluş ve görevleri hakkında yönetmelik

27 Gıda Sektörü nde GLP Personel; laboratuar kuralları ve testler konusunda eğitimli olmalı. Özellikle mikrobiyoloji laboratuarı çalışanlarının risk altında bulunduğu unutulmamalı. İşletmede uygulanan Yönetim Sistemi ne entegre çalışma planı (kontrol planı), prosedürler, metot talimatları, cihaz kullanım kılavuzları etkin kullanılmalı.

28 Gıda Sektörü nde GLP Tesis, Altyapı, Yerleşim Güvenlik düzeyine göre tanımlanmalı (ISO 7000, ISO 3864) Kurulacak test sistemine göre güvenlik düzeyi bilinmeli *Gıda laboratuarlarındaki yaygın mikrobiyoloji testlerinde güvenlik düzeyi 2 dir. Güvenlik Düzeyi 2: İnsan hastalıklarıyla geniş çapta ilişkili, ancak sıçrama veya havaya karışarak solunum yolu ile enfeksiyon yaptığı bilinmeyen mikroorganizmalar ile açık tezgah üzerinde çalışmak. Örnek: Salmonella spp., Bacillus cereus, Listeria monocytogenes

29 Gıda Sektörü nde GLP Girişler sınırlanmalı Bulaşma riski en aza indirilmeli (akış planı) Alanlar ayrılmalı (*deney tip ve sayısı) Numune teslim ve muhafaza alanı, Numune Hazırlama alanı, İnceleme ve inkübasyon alanı, Referans m/o hazırlama alanı, sterilizasyon, yıkama alanları, vb.) Patojen laboratuarı ayrılmalı ya da güvenlik kabini kurulmalı Her test bölümü için uygun genişlik m 2

30 Gıda Sektörü nde GLP Ekim esnasında hava akımı olmamalı. Laboratuar çalışma havasında mikroorganizma yükü olabildiğince az olmalıdır. 15 dakika süre ile kapağı açık bırakılan bir Plate Count Agar da 15 koloni olması kabul edilebilir bir değerdir. Üretim alanındaki havalandırmadan farklı ve negatif hava basıncı olmalı.

31 Hijyen ve Güvenlik Kuralları ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ- ANALİZ GÜVENLİĞİ Laboratuarda bir şey yenilmemeli, içilmemeli Tırnaklar temiz olmalı Koruyucu kıyafet giyilmeli Çalışma öncesi ve sonrası el yıkanmalı Ekim sırasında konuşulmamalı

32 Hijyen ve Güvenlik Kuralları Laboratuar her zaman temiz olmalı Çalışma öncesi ve sonrası, çalışma alanı %70 alkol çözeltisi ile dezenfekte edilmeli Kullanılan besiyerler ve konuldukları alanlar (dolap, otoklav) dezenfekte edilmeli, Test suşları kilitli dolapta, stok tutularak ayrı depolanmalı Laboratuar temizliği doğrulanmalı (Üretim alanı bulaşanın olmadığının kanıtı)

33 Hijyen ve Güvenlik Kuralları Acil çıkış önlemleri alınmış olmalı Kimyasal kullanımı konusunda güvenlik kuralları bilinmeli Cam ve sert plastik kırılması sonrası etkin temizlik tanımlanmalı ve uygulanmalı Herhangi bir yaralanmada yara hemen korunmalı ve kaydedilmeli

34 Hijyen ve Güvenlik Kuralları Örnek Önlemler Bunzen Beki ile özenin sterilizasyonu Aşılama Kabini Otomatik Pipet kullanımı Dezenfeksiyon Kişisel Sağlık (Listeria analizinde hamile çalışamaz)

35 Özet Çalışma Yöntemi Prosedür hazırlanır, onaylanır. Geçerli test metotlarının talimatları oluşturulur. Örnek tanımlaması yapılır. Verilerin tümü kayıt edilir, orijinal sonuçlar saklanır. Değerlendirme ve sonuç raporları arşivlenir.

36 Gıda Sektörüne Faydaları Gıda fabrikalarında bulunan laboratuarların her biri ilgili dalda özel araştırma birimi olmaya adaydır. Laboratuar iyi yönetilmez ve iyi uygulamalar tam olarak gözetilmezse faydadan çok işimize engel ve risk teşkil edebilir. Sonucu yorumlanmayan testler zaman kaybıdır. Laboratuar test sonuçları iyi analiz edilirse hem ürün geliştirme, uygunsuz ürün yönetimi hem de kontrol planında belirtilen iş yükü konusunda bize rehberlik eder.

37 Gıda Güvenliği? ISO yönetim sisteminde laboratuarlar doğrulama merkezleridir. HACCP planımızın uygunluğunu ancak kritik noktalarımızda uyguladığımız kontrolün yeterliliğini kanıtlayarak görebiliriz. Proses kontrolde önleyici olarak geliştirdiğimiz test ve faaliyet zincirinde iyi laboratuar uygulamaları daha iyi üretim yapmamıza da olanak sağlayacaktır.

38 Çevre ve Sağlık Güvenliği? Domuz gribinin laboratuar kazası sonucu yayıldığını söyleyen Avustralyalı bilim adamlarına karşın WHO kanıt olmadığını söylüyor.

39 Denge Dezavantajları Avantajları

40

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip

1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ. Prensip 1.KISIM BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İÇİN TEMEL GEREKLİLİKLER BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ Prensip Üretim yeri izin belgesinin sahibi, farmasötik ürünleri, amaçlanan kullanımlarına ve ruhsatname gerekliliklerine uygun

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU T.C SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü KOZMETİK İYİ İMALAT UYGULAMALARI KILAVUZU Ankara 2005 I İÇİNDEKİLER Sayfa No GENEL GİRİŞ 1 1. TANIMLAR 2 1.1. Ambalaj 2 1.2. Bitmiş Ürün 2 1.3. Denetim

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ T.C. SAGLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı: 15O5ANKARA Konu:3.03. 1994 BAKANLIK MAKAMINA Farmasötik müstahzar üreticilerinin,

Detaylı

İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ

İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ İYİ İMALAT UYGULAMLARI KILAVUZU-KOZMETİK GENEL GİRİŞ Bu kılavuzun amacı, kozmetik ürünlerin üretimini organize etmede ve gerçekleştirmede, ürün kalitesi üzerinde etkisi olabilen insan faktörünün, teknik

Detaylı

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP

Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yayın No 2005/2 Kırmızı Et Üretim Tesislerinde HACCP Prof. Dr. Bülent Mutluer Ankara 2005 İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Tanımlar... 4 3. HACCP prensipleri ve uygulanışı...

Detaylı

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI

LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI LABORATUVAR YÖNETİMİNİN TEMEL UNSURLARI Dr. Tuncer ÖZEKİNCİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ A.D. 14 KASIM 2011 ANTALYA 1 İyi Laboratuvar Yönetimi İyi tanımlanmış, uluslararası kabul

Detaylı

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014

HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 HACCP UYGULAMALARI SİBEL ASLI ÖZMEN GIDA YÜKSEK MÜHENDİSİ KARTAL İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ-İSTANBUL 23.07.2014 Eğitimin konusu: HACCP Uygulamaları Eğitimin yeri: Birmingham Üniversitesi

Detaylı

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER

FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ EKLER FARMASÖTİK ÜRÜNLERİN İYİ İMALAT UYGULAMALARINA İLİŞKİN KILAVUZ BÖLÜM 1 KALİTE YÖNETİMİ BÖLÜM 2 PERSONEL BÖLÜM 3 TESİSLER VE EKİPMAN BÖLÜM 4 DOKÜMANTASYON BÖLÜM 5 ÜRETİM BÖLÜM 6 KALİTE KONTROL BÖLÜM 7 KONTRATLI

Detaylı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Değer Katar ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Kalite Herkesin Hakkı ve Sorumluluğudur Tel: (232) 362 9944 Faks: (232) 336 9201 www.okyanusdanismanlik.com www.okyanusbilgiambari.com

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.

KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI KALİTE EL KİTABI. Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad. Dok No: TRF.KEK.01 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/no: -/0 Sayfa No: 1 / 14 KAN TRANSFÜZYON Transfüzyon Merkezi Özel Vitale Hastanesi Kanal Mah.Halide Edip Cad.No:7 KEPEZ/ANTALYA Tel: 0242 345 28 28 Fax:

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİMYA TEKNOLOJİSİ İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI (GMP) ANKARA, 2008 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

GIDA HİJYENİ MEVZUATI

GIDA HİJYENİ MEVZUATI GIDA HİJYENİ MEVZUATI Gıda hijyeni mevzuatının oluşması ilk olarak; 1-28 Haziran1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (GGYS): BİR LİTERATÜR TARAMASI Turgay BUCAK * ÖZET Yiyecek-içecek işletmeleri günümüzde sadece yiyecek ve içecek üretimini ve servisini

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 4, 2007 ISO 22000: GIDA GÜVENLĐĞĐ YÖNETĐM SĐSTEMLERĐ UYGULAMA SÜRECĐNDE TEMEL ADIMLAR ÖZET Doç. Dr. Nilüfer KOÇAK Gıdaların güvenli

Detaylı

GMP DENETİM FORMU. DENETLENEN YER 5 Üretim Yeri 5 Depo FİRMA ADI: FİRMA ADRESİ: e-bildirim İŞLEM TAKİP NUMARASI

GMP DENETİM FORMU. DENETLENEN YER 5 Üretim Yeri 5 Depo FİRMA ADI: FİRMA ADRESİ: e-bildirim İŞLEM TAKİP NUMARASI GMP DENETİM FORMU DENETLENEN YER 5 Üretim Yeri 5 Depo FİRMA ADI: FİRMA ADRESİ: KOZMETİK BİLDİRİM TARİHİ: BİLDİRİMİ ve ÜRETİMİ YAPILAN ÜRÜNLER (10 ADETTEN FAZLA İSE RAPOR EKİNE LİSTE EKLEYİNİZ.) 1 6 2 7

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012

KALİTE EL KİTABI Doküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 07 28.01.2012 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 BAŞLIK SAYFA - - - Firma Tanıtımı 3 1 1 1 Amaç ve Kapsam 4 2 2 2 Referanslar, Doküman ve Formlar 4 3 3 3 Tanımlamalar ve Kısaltmalar 5 4 4 4 Entegre

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1

GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 ÖZET GIDA GÜVENLİĞİ ve DENETİM SİSTEMİ Prof. Dr. Ö. Utku ÇOPUR 1 Gıda Yük. Müh. Senem YONAK 1 Gıda Müh. Ayşegül ŞENKOYUNCU 1 Günümüzdeki teknolojik gelişmeler, toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen

Detaylı

HACCP ve Gıda Güvenliği

HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP ve Gıda Güvenliği HACCP; Hazard Analysis And Critical Control Points (Tehlike Analizi Ve Kritik Kontrol Noktaları) kavramının kısaltılmış halidir. HACCP, gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ

Detaylı

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-5 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5

ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-5 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 ULUSAL YETERLİLİK 12UY00-5 SERVİS YÖNETİCİSİ SEVİYE 5 REVİZYON NO: 00 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU Ankara, 2012 Yayın Tarihi:../../20.. Rev. No:00 ÖNSÖZ Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Ruhsatlandırma Süreci Gereklilikleri

Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği. İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Ruhsatlandırma Süreci Gereklilikleri Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği (09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı ) ve İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Ruhsatlandırma Süreci Gereklilikleri Dr. Biyolog Aylin ŞENGÖNÜL (DEÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları

TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları TEPE AKADEMİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Ders Notları Konu Konunun genel amacı Öğrenme Hedefleri Konunun alt başlıkları ISO 9000 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Katılımcıların,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı