T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ"

Transkript

1 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI Fen İşleri Müdürlüğü ASFALT YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 MEVCUT ASFALTIN ASFALT KAZIMA MAKİNASI İLE KAZINMASI İdarenin belirlemiş olduğu güzergah üzerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak, gerekli kurum ve kuruluşlara (Çordaş, Tredaş, Telekom, Uydunet, Emniyet Müdürlüğü Mobese Hatları, İşletme İştirakler Müdürlüğü v.b) bilgi verilerek kazı işlemi yapılacaktır. Kazı sırasında oluşabilecek her türlü kurum zararları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kazıdan çıkan malzeme kamyonlara yüklenerek belediye kantarında tartılacak, aksi belirtilmediği durumda (Belediyemiz sorumluluk alanları içerisinde bir bölge) belediyemiz asfalt şantiyesine nakledilecektir. Kantar ölçümüne girmeyen kazılar için herhangi bir bedel yüklenici tarafından talep edilmeyecektir. Ödeme için gerekli olan m3 hesabı idarenin belirleyeceği yoğunluk değeri üzerinden kantar fişleri baz alınarak tespit edilecektir. Kazı yapılan alanlar yüklenici tarafından temin edilecek grayder ile reglajı yapıldıktan sonra gerekli temizlik el veya iş makinesi ile yapılacak, çıkan artıklar idarenin belirleyeceği döküm sahasına yüklenici tarafından nakledilecektir. PLENT-MİKS TEMEL (PMT). Karışım Oranı Plentte hazırlanan temel tabakalarında kullanılacak olan karışım gradasyonu her tane boyutu grubuna ait malzemeyi temsil edecek şekilde en az 0 adet elek analizi ortalaması esas alınarak hazırlanacaktır. Karışımda kullanılacak mıcır bazalt olacaktır. Yukarıda verilen gradasyon limitleri içerisinde kalmak koşuluyla, hazırlanan işyeri karışım gradasyonunda 4.75 mm elek üzerinde kalan malzemenin tamamı kırılmış olacaktır. Karışımın yassılık indeksi BS 8 metodu ile tayin edilerek, maksimum % 35 olacaktır. ELEK AÇIKLIĞI % GEÇEN mm TİP - II 37, , , , ,075. Temel Tabakalarının Yapımında Uygulanması Gereken Kurallar Yapıma başlanırken bölgenin coğrafi özellikleri göz önünde bulundurulacaktır. Genel olarak yapım süresi, Mart ayı başı ile, Kasım ayı sonuna kadar olan zamandır. Yağışlı, don ve karlı havalarda serim yapılmayacaktır. Çok sıcak havalarda yüzeydeki suyun buharlaşmasına engel olunacak, gerektiğinde yüzey nemlendirilecektir.

3 .3 Karışımın Serilmesi Karışımın serimi için finişer kullanılacaktır. Bir seferde serilip, sıkıştırılan tabakanın sıkışmış kalınlığı 0 cm'en fazla olmayacaktır. Malzemenin özelliğine ve kullanılan sıkıştırma makinelerinin kapasitesine bağlı olarak gerekiyorsa serilip, sıkıştırılan tabaka kalınlığı deneme kesiminde kontrol mühendisince saptanacaktır. Serim sırasında segregasyona meydan verilmeyecek, malzeme yolun, plan, profil ve enkesitlerine uygun olarak serilip, sıkıştırılacaktır. Serme genişliği, üstyapı projesinde belirtildiği gibi olacaktır..4 Karışımın Sıkıştırılması Sıkıştırma yolun eksenine paralel olarak yapılacak ve kenarlardan başlayarak eksene doğru kayacaktır. Her geçişte, sıkıştırılan kısma silindir genişliğinin %0'u kadar bindirme yapılacaktır. Şeritlerin tümünde ilk geçiş tamamlanmadan ikinci geçiş yapılmayacaktır. Sıkıştırma sırasında görülen segregasyona uğramış kesimler, bu kesimlerde malzemenin kaldırılarak yerine uygun malzeme getirilmesi ve sıkıştırılması yoluyla düzeltilecektir. Bodür, kalıplar ve duvarların yanları gibi silindirin yanaşamayacağı yerlerde sıkıştırma vibrasyonlu plakalı sıkıştırıcılar, vibrasyonlu tokmaklar veya elle çekilebilen küçük vibrasyonlu silindirlerle yapılacaktır. 3 ASFALT BETONU ( BİNDER - AŞINMA) 3. Tarif Bu kısım, kırılmış ve elenmiş kaba agrega (kullanılacak agrega bazalt olacaktır.) ve mineral fillerin belli gradasyon limitleri arasında işyeri karışım esaslarına uygun olarak bitümlü bağlayıcı ile bir plentte karıştırılarak yeterli temeller veya diğer bitümlü kaplamalar ile beton kaplamalar üzerine bir veya birden fazla tabakalar halinde sıcak olarak ve projesindeki plan, profil ve en kesitlere uygun olarak asfalt betonu kaplama yapılmasından bahseder. 3. Kapsam Asfalt betonu genel anlamı ile AŞINMA TABAKASI nı, BİNDER TABAKASI nı veya bunların her ikisini birden kapsar. Asfalt betonu karışımına giren kaba agrega, ince agrega ve mineral filler ile bitümlü malzemede aranan özellikler, gradasyon limitleri, işyeri karışım formülünün esasları, inşa metodu, arazi ve laboratuvar kontrolleri ve diğer şartlar bu şartnamede verilen esaslara uygun olacaktır. 4 SATHİ KAPLAMA YAPILMASI. Kat kaplama 4. Mevcut yol kaplama yapılmadan önce mutlaka kontrol edilecektir. 4. Kaplama uygulanacak olan yolda idarenin istediği miktarda malzeme (Temel,Elek altı) olup olmadığı kontrol edilir. Eksik varsa yüklenici tarafından tamamlanır. 4.3 Malzeme tamamlanmasına müteakip serme ve sıkıştırma işine geçilir. Bu işlem asfalt yapılacak olan yüzeyde hiçbir gevşek nokta bulunmayana kadar devam eder. 4.4 Sıkıştırma işlemi yapılmasına müteakip bağlayıcı bitüm (AC 60/0) malzemesi ve agrega uygulamasına geçilir. 4.5 Kaplama bitümü malzemesi (AC 60/0) hava sıcaklığı gölgede en az 0 ºC ve yükseliyorken asfalt kaplama yapılır. AC 60/0 bitüm malzemesinin uygulama sıcaklığı 60 ºC olacaktır. 4.6 Kaplama bitümü malzemesi bütün yol genişliğince uygulandığında distribütör püskürtme borusunun her noktasına aynı basıncı sağlamalı ve bütün yol genişliğince üniform biçimde agrega serilmesi için önlem alınmalıdır. 3

4 4.7 Kaçınılmaz sebeplerle distribütör ün atladığı bütün noktalara bitümlü bağlayıcı (AC 60/0) bir el püskürtücüsü ile uygulanacaktır. 4.8 Kaplama boyuna ve enine ek yerlerinde düzgün bir bağlantı sağlanacak şekilde gereği yapılacaktır. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. 4.9 Bağlayıcı bitümlü malzemenin üzerinden hiçbir şey geçirilmeden peşi sıra uygun yıkanmış mıcır serilecektir. Bağlayıcı püskürtülen malzemenin yüzeyinin mıcırla kapatılması en fazla dakikayı geçmemelidir. 4.0 Sathi kaplama yapımında bitümlü bağlayıcı ve örtme agregası arasında hızlı bir adezyon sağlamak, örtme agregası serildiği anda bağlayıcının vizkozitesine, örtme agregasının temiz ve kuru olması sağlanacaktır. 4. Kaplamada kullanılacak agrega yıkanmış ve tozdan arıtılmış olacak. 4. Agrega serme işlemini üniform şekilde uygulayabilecek araçlar seçilecektir. 4.3 Örtme agregası, agrega serici ile bitümlü bağlayıcı uygulamasının hemen arkasından ve üniform bir şekilde serilecek agrega miktarı 0-5 km/m² arasında uygulama yapılacaktır. 4.4 Örtme agregası serildikten hemen sonra lastik tekerlekli silindirlerle, silindiraja başlanacaktır. Silindiraj boyuna doğrultuda ve kaplamanın dış kenarından başlanarak eksene doğru, yatay kulplarda kaplama içinden dışına doğru, düşey kulplarda düşük kottan yüksek kota doğru yapılacaktır. Her geçiş bir önceki tekerin yarısı kadar bindirme yapacaktır. Silindiraj agrega yayıldıktan 5 dakika sonra tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra silindiraj, sadece düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar devam edecektir. 4.5 Bütün önlemlere rağmen sıkışma işleminden sonra yüzeyde serbest malzeme kalmışsa, bu malzeme kaplamaya zarar vermeden süpürülecektir. 4.6 Yoldan geçecek trafik çalışanların emniyetini sağlayacak ve çalışmaların aksamasını en aza indirilecek şekilde ikaz işaretleri, bayraklı işçiler ve kılavuz kamyonlar vasıtası ile düzenlenecektir. 4.7 Silindiraj tamamlanıncaya kadar kaplama üzerinden trafik geçirilmeyecektir. 4.8 Yeni bitmiş kaplama üzerinden trafiğin yüksek süratle geçmesi agraga tanelerinin oynamasına sebep olacağından yolda araçların azami hızı 5 km/saat veya daha az olarak sınırlandırma işaretleri konacaktır. 4.9 Yukarıda yazılı kurallara uymamak sureti ile oluşabilecek hatalarda ve kazalarda yüklenici sorumludur. 4.0 Sathi Kaplama taahhüdüyle ilgili olarak istenilen makine ve teçhizatların durumu aşağıdaki gibidir. Makine veya aracın adı Kamyon Distribütör Roleytank Greyder Yükleyici Demir Bandajlı Silindir Lastik Tekerlekli Silindir Asfalt Kazanı Asfalt Süpürgesi Brolür Arazöz Figüre Makinesi Adedi Kapasitesi Damperli - Damtıraklı 8-0 Ton 8-0 Ton 80 Hp den Büyük 8- Ton 8 Ton ve Yukarısı 30 Ton Seyyar 5 Ton 4

5 . Kat kaplama 4. Mevcut yol kaplama yapılmadan önce mutlaka kontrol edilecektir. 4. Kaplamanın yapılacağı satıh toz, pislik, kil parçacıkları ve diğer yabancı maddelerden tamamen temizleninceye kadar döner süpürge veya diğer mekanik süpürgeler hatta gerekiyorsa el süpürgeleri ile yolun sağına ve soluna 30 cm taşacak şekilde süpürülecektir. 4.3 II. kat asfalt yapılacak satıhta bulunan gevşek ve çukur yerler temizlenerek yama bakımları yapılıp düzgün bir hale getirilecektir. Yolun banket bakımı ve yaması bitirildikten sonra kaplama işlemine geçirilir. ( Yama ve banket bakımı sözleşmeye göre sorumlu tarafından yapılır.) 4.4 Yama malzemesi çevresine uyacak ve düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde sıkıştırılacaktır. 4.5 Kaplama bitümü malzemesi (AC 60/0) hava sıcaklığı gölgede en az 0 ºC ve yükseliyorken asfalt kaplama yapılır. AC 60/0 bitüm malzemesinin uygulama sıcaklığı 60 ºC olacaktır. 4.6 Kaplama bitümü malzemesi bütün yol genişliğince uyguladığında distribütör püskürtme borusunun her noktasına aynı basıncı sağlamalı ve bütün yol genişliğince üniform biçimde agrega serilmesi için önlem alınmalıdır. 4.7 Kaçınılmaz sebeplerle distribütör ün atladığı bütün noktalara bitümlü bağlayıcı (AC 60/0) bir el püskürtücüsü ile uygulanacaktır. 4.8 Kaplamada boyuna ve enine ek yerlerinde düzgün bir bağlantı sağlanacak şekilde gereği yapılacaktır. Bunun için hiçbir bedel ödenmeyecektir. 4.9 Bağlayıcı bitümlü malzemenin üzerinden hiçbir şey geçirilmeden peşi sıra uygun yıkanmış mıcır serilecektir. Bağlayıcı püskürtülen malzemenin yüzeyinin mıcırla kapatılması en fazla dakikayı geçmemelidir Sathi kaplama yapımında bitümlü bağlayıcı ve örtme agregası arasında hızlı bir adezyon sağlamak, örtme agregası serildiği anda bağlayıcının vizkozitesine, örtme agregasının temiz ve kuru olması sağlanacaktır. Kaplamada kullanılacak agrega yıkanmış ve tozdan arıtılmış olacak. 4.3 Agrega serme işlemini üniform şekilde uygulayabilecek araçlar seçilecektir. 4.3 Örtme agregası, agrega serici ile bitümlü bağlayıcı uygulamasının hemen arkasından ve üniform bir şekilde serilecek agrega miktarı 0-5 kg/m² arasında uygulama yapılacaktır Örtme agregası serildikten hemen sonra lastik tekerlekli silindirlerle, silindiraja başlanacaktır. Silindiraj boyuna doğrultuda ve kaplamanın dış kenarından başlanarak eksene doğru, yatay kulplarda kaplama içinden dışına doğru, düşey kulplarda düşük kottan yüksek kota doğru yapılacaktır. Her geçiş bir önceki tekerin yarısı kadar bindirme yapacaktır. Silindiraj agrega yayıldıktan 5 dakika sonra tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra silindiraj, sadece düzgün bir yüzey elde edilinceye kadar devam edecektir Bütün önlemlere rağmen sıkışma işleminden sonra yüzeyde serbest malzeme kalmışsa, bu malzeme kaplamaya zarar vermeden süpürülecektir Yoldan geçecek trafik çalışanların emniyetini sağlayacak ve çalışmaların aksamasını en aza indirilecek şekilde ikaz işaretleri, bayraklı işçiler ve kılavuz kamyonlar vasıtası ile düzenlenecektir Silindiraj tamamlanıncaya kadar kaplama üzerinden trafik geçirilmeyecektir Yeni bitmiş kaplama üzerinden trafiğin yüksek süratle geçmesi agraga tanelerinin oynamasına sebep olacağından yolda araçların azami hızı 5 km/saat veya daha az olarak sınırlandırma işaretleri konacaktır Yukarıda yazılı kurallara uymamak sureti ile oluşabilecek hatalarda ve kazalarda yüklenici sorumludur. 5

6 4.39 Yılı içinde kaplaması tamamlanan yolların, yapım sezonundan bir kış mevsimi geçmesi kaydıyla garanti süresi yıl dır. Garanti süresince meydana gelecek her türlü bozulmaların bakım ve onarımı müteahhide aittir. Kaplama Kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile Y.F.Ş.nin 7. kısmındaki esaslar ve şartlar dahilinde iki tabaka astarlı bitümlü olarak yapılacaktır. (Tip-+Tip-3) Taşın; ocaklardan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocakkonkasör arasında kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya İdarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, munzam elemeler ve granülometri ayarlama işlerinin yapılması, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalara yüklenmesi, kantar ile tartılması, yol boyu depo yerlerinde boşaltılması, yol sathının ilk tabakanın astarından evvel en az iki, astardan sonra en az bir defa, ikinci tabakadan öncede en az bir defa olmak üzere bütün genişliğin ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması, depo tankının temini, sarnıçlı vagon, tanker, kamyon ve röley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin depo tanklarına aktarılması, depolanması ve kullanılıncaya kadar muhafazası, depo tankındaki astar bitümlü malzemesinin asfalt pompası ile distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde elle püskürtülmesi suretiyle astar yapılması, bağlayıcı bitümlü malzemenin depo tanknda emiş derecesine kadar ısıtılması ve distribütöre aktarılması, distribütörde tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi, taşıma kamyonlarının kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcır serici ile monte edilmesi, mıcırın sericiye boşaltılması, serici ve kamyonla serilmesi, gerekli miktardan fazla serilmiş mıcırın el ile yayılması, demir merdaneli silindirle bir gidiş gelişle ve lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılması, Bitümlü malzemenin bedeli, agreganın konkasörden yol boyu depolarına ve yol boyu depolarından serim yerine taşınması, şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvara konan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, bitümlü malzemelerin depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, işlerinin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, alât ve edevat masrafları ile müteahhit kârı ve genel masraflar yükleniciye ait olacaktır. 5 ROGAR KAPAKLARI VE IZGARALARIN ASFALT SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİ Asfalt serimi esnasında idarenin belirlediği son tabaka (binder veya aşınma) asfalt betonu serilirken, yol güzergahı üzerindeki mevcut rogar kapakları ile ızgaralar, yükseltme elemanı yüklenici tarafından karşılanarak asfalt seviyesi üst kotuna tesis edilecektir. Bu işlem sırasında oluşabilecek maddi kayıpların (Mevcut rogar kapağı veya ızgaranın tahribi, kot tesis esnasında alt yapı hatlarına verilecek zarar, v.b.) yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kontrol elemanının değişimini istediği rogar kapakları ile ızgaralar (herhangi bir adet kısıtlaması olmaksızın) idare tarafından temin edilmek sureti ile yüklenici tarafından değiştirilecektir. 6 BİTÜMLÜ BAĞLAYICILAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ Asfalt betonu aşınma ve binder tabakalarının yapımı için agregaya ilave edilmek suretiyle hazırlanacak karışımda bitümlü bağlayıcı olarak " TS 08 - Yol Üstyapılarında Kullanılan Asfalt Çimentolarının Özellikleri "standartlara uygun penetrasyonlu asfalt çimentosu (AC 60-70) v e penetrasyonlu asfalt çimentosu (AC ) kullanılacaktır. Hangi asfalt çimentosunun hangi bölge ve yörede ve hangi tabakada kullanılacağı hususu iklim koşullarına bağlı olarak idarece saptanacaktır. 6

7 Asfalt çimentosundan TS 5/974 "Bitümlü maddelerden numune alma metotlarına göre alınacak numunelere TS 08 de ön görülen deneyler uygulandığında sonuçlar uygun olacaktır. Alınacak numunelerin deneyleri idare tarafından belirlenen bir kurumda yaptırılacak ve bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. Karışımda soyulmaya karşı mukavemeti düşük olan agregalar kullanılması halinde,soyulma mukavemetini arttırıcı katkı maddelerinin kullanılmasına karar verilmiş ise, katkı ilavesi servis tankında yapılacaktır.servis tankının ihtiva ettiği bitümlü bağlayıcının en az ¾'ü sirkülasyona veya karıştırma işlemine tabi tutulmadan kesinlikle kullanılmayacaktır.karıştırma işlemi karışım homojen oluncaya kadar devam edecektir.katı haldeki katkılar laboratuarlarca tespit edilecek uygun çözücüler ile inceltildikten sonra bağlayıcıya ilave edilecektir. 7 YAPIŞTIRICI VE ASTAR OLARAK KULLANILACAK BİTÜMLÜ MALZEMELER Astar malzemesi olarak TS 083 e uygun MC-30, TS 084 e uygun RT- ve RT-, TS 08' ye Uygun SS-,SS lh,css -İh malzemelerinden biri kullanılacaktır. Yapıştırıcı olarak, TS -083 Yol Üst Yapılarında Kullanılan Sıvı Petrol Asfaltları Standardına uygun RC-70 ve RC-50, TS 08 Yol Üst Yapılarında Kullanılan Asfalt Emülsiyonları standardına uygun RS-, R S - ve CRS- ve CRS- malzemelerinden biri kullanılacaktır. Yapıştırıcı ve astar malzemesi olarak kullanılacak bitümlü malzemelerden TS 5' e göre numune alınacak ve her malzemenin şartnamesine uygun olup olamadığı tespit edilecektir. Alınacak numunelerin deneyleri idare tarafından belirlenen bir kurumda yaptırılacak, ve bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. 8 ASFALT BETONUNUN DİZAYNI Asfalt betonunun karışım dizaynı TS 370 " Bitümlü Kaplama Karışımlarının Hesap Esasları " standardına göre Marshall metodu kullanılarak yapılacaktır. 9 KARIŞIMIN TAŞINMASI Asfalt betonu karışımının taşınmasında kullanılan araçlar temiz, muhafazalı, amper şasesi düz ve madeni olacaktır.karışımın nakli yapılmadan önce araçların damper şaseleri yapışmayı Önleyecek ince bir yağla yağlanacaktır.kullanılacak yağlama maddesi karışımı ayrıştırmayacağı gibi herhangi fiziksel ve kimyasal etkisi de olmayacaktır.karışımın araçlara doldurulması ve nakli sırasında segregasyon olmaması için özen gösterilecektir. Karışım naklinde kullanılan araçlar brandalı örtü tertibatına sahip olacaktır. Eğer kontrol mühendisi tarafından ışıklandırma yeterli görülmezse gece çalışması yapılmayacak ve karışım iş yerine ancak gün ışığında serilip sıkıştırılabilecek miktarda sevk edilecektir. Araçların istiap haddini aşması durumundaki tüm yasal sorumluluklar yükleniciye aittir. 0 KARIŞIMIN SERİLMESİ Serme işlemi finişerlerle (sericilerle) (En az adet yüklenicide kullanılabilir durumda ve iş sahasında hazır durumda bulunması gerekmektedir) yolun plan, profil ve en kesitlerine uyacak şekilde yapılacaktır. Serme işlemi mümkün olduğu kadar sürekli olacak ve serim sırasında sericinin hızı sabit tutulacaktır. Yeterli adette tecrübeli kürekçi ve tırmıkçı gibi personel finişeri takip ederek kaplama yüzeyinden istenen özelliklerin temininde yardımcı olacaklardır. Personelin yetersiz sayıda veya uygun olmadığı kontrolör tarafından tespit edilmesi halinde ilave personel talep edilecek ve yüklenici tarafından eksiklik tamamlanılacaktır. Finişerin doldurma teknesinin yan 7

8 kapakları açılır kapanır tipte olacak ve malzeme segregasyona uğramadan serilecektir. Makine ile serilmesi uygun olamayan yerlerde malzeme elle serilecektir. Ancak bu esnada en mükemmel işçilik ile sıkıştırılmış haldeki kaplamanın kot, eğim ve düzgünlük bakımından şartname ve projesi sağlanmış olacaktır. Serilen karışım iş yerinde verilen kompozisyona uygun olacak, bu husus idare tarafından talep edildiği taktirde serim sırasında finişerin arkasından temsili numuneler alınarak saptanacaktır. Bu amaçla numunelere ASTM D-7 (AASHOT-64) "Bitümlü Kaplama Karışımlarında Bitüm Miktarı Tayini (Ekstraksiyon)" ve AASHO T-30 "Ekstrakte Edilmiş Agreganın Gradasyonunun Tayini" deneyleri uygulanacaktır. Bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Karışım kaplama genişliğinde serilecekse, bütün binder ve aşınma tabakaları gerili çelik tel sistemi ( ofset hattı) ile serilecektir. Kaplama çok şeritli olarak inşa ediliyorsa, bütün binder ve aşınma tabakalarının ilk şeridi gerili çelik tel sistemi ile serilecektir. Diğer şeritler ise Kontrol Mühendisinin uygun görmesiyle yürüyen referans sistemi veya duyargalı pabuç sistemi ile serilebilir. Takviye tabakası olarak serilecek tek tabaka asfalt betonu kaplaması gerili çelik tel sistemi ile serilecektir. Gerili çelik tel sisteminde, çelik tel tespit kazıkları her 5 metrede bir yerleştirilecek ve yolun kenarına en az 00 mt. Uzunlukta tanzim edilecektir. Duyargalı p a b uç veya ızgaralı pabuç yürürken atlama yapmayacaktır. Gerili çelik tel sistemi (off set hattı ) müteahhit tarafından tanzim edilecektir. Müteahhit tarafından kurulan referans sistemi Kontrol Mühendisi tarafından uygun görüldüğünde serme işine başlanacaktır. Bir defada serilip sıkıştırılmış tabakanın kalınlığı, karışımın içindeki en büyük dane boyutunun.5 katından az, 3 katından fazla olmayacaktır. Birden fazla tabaka serilmesi halinde boyuna ek yerleri çakışmayacak ve şaşırtmalı olacaktır. Son tabakada boyuna ek yeri yol eksenince olacaktır. Yatay kurplarda serim işlemine kurbun içinden ( en düşük kotundan) başlanacak diğer şeritler kurbun dışına doğru(yüksekota doğru) devam edecektir. Agreganın sıcaklığı ile asfaltın sıcaklığı arasındaki fark 0ºC den fazla olmayacaktır. Plentten çıkan karışımın sıcaklığı aşağıdaki gibi olacaktır. Hava Sıcaklığı ( Gölgede ) Karışım Sıcaklığı 8-5 ºC arası için 5-35 ºC arası için 35ºC'den yukarı için Minimum 50 ºC Minimum 45 ºC Minimum 40 ºC Yüklenicinin asfalt üretim tesisi ile asfalt serim yeri arasındaki mesafe Bu sıcaklıkların muhafaza edilebilmesi ve karışımın segregasyona uğramamasına sebebiyet vermeyecek uzaklıkta olmalıdır. Kontrolör tarafından belirtilen hava sıcaklıklarında getirilen karışımın sıcaklığının uymaması veya karışımın segregasyona uğradığı tespit edilmesi halinde gelen asfalt betonu kabul edilmeyecek, serimi yaptırılmayacak, ve oluşan maddi zarar yükleniciye ait olacaktır. Asfalt betonu inşaatı genel olarak Nisan - 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve iş programı bu tarihlere göre düzenlenecektir. Özellik gösteren yerlerde bu süre ilgili makamlardan "olur" alınarak uzatılabilecek veya kısaltılabilecektir. Hava sıcaklığı gölgede ve herhangi bir suni hararetten uzakta 5ºC olduğu veya 5ºC altına düşmeye başladığı zaman; yağmur veya kar yağarken veya yolun üzerinde su, buz veya kar mevcut iken bitümlü kaplama yapılamayacaktır. 8

9 HAVA ŞARTLARI Bitümlü malzemeler veya bitümlü karışım ıslak ve % den fazla rutubetli temelin üzerine tatbik edilmeyecek ve hava sisli, yağmurlu iken bitümlü kaplama yapılmayacaktır. Gölgede v e herhangi bir hararetten uzakta havanın sühunetinin 5ºC olduğu veya 5ºC altına düşmeye başladığı zamanda bitümlü karışım yerine sevk edilmeyecek ve dolayısıyla bitümlü kaplama yapılmayacaktır. DENEME KESİMİ Belirlenmiş arazi sıkışmasını elde edilecek silindiraj yöntemini tesis etmek amacı ile her bir tabakanın yapımının başlangıcında işyeri karışım formülüne uygun, an az 400 m² ve projede verilen kalınlıkta deneme kesimi inşa edilecektir. Deneme kesiminin inşa edileceği yer Kontrol Mühendisi tarafından seçilecek ve yapan Kontrol Mühendisi tarafından yönetilecektir. Eğer şartnamede verilen değerlere uygun sonuç almamışsa deneme kesimi yeniden yapılacaktır. Deneme kesiminde sıkıştırmaya karışım serildikten sonra sıkıştırma usullerine uygun olan maddeye göre işyeri karışım formülünde verilen işyeri karışım yoğunluğunun en az % 98 i elde edilinceye kadar devam edilecektir. Yoğunluklar Kontrol Mühendisi tarafından seçilmiş gelişi güzel noktalarda kaplamada cm. çapında kontrol numuneleri alınarak tayin edilecektir. Karot numuneleri ayni yerden alınmış çift numuneler olarak ve en az 3 (üç) karot numunesi alınacaktır. Karot numunelerinin ortalama yoğunluğu, iş yeri karışım yoğunluğunun % 98'inden aşağıya olmayacaktır. Karotlar, günün serin saatlerinde ve gerektiğinde karot olmayacak yere soğuk su,buz veya diğer soğutucu maddeler uygulanarak kaplamanın parçalanıp dağılmasını önleyecek şekilde olmayacaktır. Karotların alındığı yerler kaplamanın kendi malzemesi ile en kısa zamanda doldurulup sıkıştırılacaktır. Alınacak numunelerin adetleri kontrolör tarafından tespit edilecek, alınan numunelerin deneyleri idare tarafından belirlenen bir kurumda yaptırılacak ve bedeli yüklenici tarafından ödenecektir. 3 KARIŞIMIN SIKIŞTIRILMASI Karışım yola serildikten hemen sonra sıkıştırma işlemine başlanacaktır. Silindiraja başlandığında karışımın sıkışıklığı 30ºC altında olmayacak ve karışımın sıkışıklığı 80ºC 'm altına düşmeden sıkıştırma işlemi tamamlanmış olacaktır. Sıkıştırma işleminde statik ağırlığı 8- ton arasında demir bandajlı silindirler ile lastik bandajlı ayarlanabilen kendinden yürür minimum 0 tonluk lastik ve tekerlekli silindirler kullanılacaktır. Sıkıştırma işleminde 6-0 ton demir bandajlı vibrasyonlu silindirlerde kullanılabilecektir. Günlük serimlerde firma tarafından en az adet lastik basıncı ayarlanabilen kendiliğinden yürür lastik tekerlekli silindir, ve en az 3 adet demir bandajlı silindir ile kullanılacaktır. Ve bahse konu silindirlerin tümü serim sahasında hazır bulundurulacaktır. Karışım serildikten sonra varsa önce enine ve boyuna ek yerleri silindirlenecektir. Silindiraja kaplamanın kenarından başlayarak ve ortaya doğru devam edilecektir. Silindiraj sonunda yol düzeyinde taş kırılmalar, kaymalar, çatlamalar ve yırtılmalar olmayacaktır. Karışımın sıkıştırılması işlemi aşağıda tarif edilen üç safhada tamamlanacaktır. Bu safhalardaki sıkışma metotları deneme kesiminde tahkik edildikten sonra esas sıkıştırma metodu deneme kemsinde elde edilen sonuçlara göre tespit edilecektir. 9

10 3. İLK SİLİNDİRAJ Karışımın yola serilmesini takiben beklemeksizin ilk silindiraj yapılacaktır. İlk silindiraj statik ağırlıklı demir bandajlı silindirle yapılacak ve bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Silindiraj sırasında karışımın ötelenmesine engel olunacaktır. Gerektiğinde i l k silindiraj da lastik iç basıncı ayarlanabilen kendiliğinden yürür lastik tekerlekli silindirde kullanılabilecek. 3. ARA SİLİNDİRAJ İlk silindirajı takiben demir bandajlı, lastik basıncı ayarlanabilen kendiliğinden yürür lastik tekerli veya vibrayasyonlu silindirlerle yapılacaktır. Bu noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Bu silindirajda malzemenin ötelenmesinden dolayı oluşacak ondülasyona, tekerlek izlerine engel olunacak ve silindirlerin kompozisyonu buna göre tespit edilecektir. 3.3 SON SİLİNDİRAJ Demir bandajlı veya lastik basıncı ayarlanabilen kendinden yürür silindirlerle yapılacaktır. Bir noktadan en az iki geçiş olacak şekilde uygulanacaktır. Son silindiraj tamamlandığında yüzeyde tekerlek izleri ve kılcal çatlaklar bulunmayacaktır. Kontrolörün talebi doğrultusunda silindiraj geçiş sayısı artırılabilecektir. 3.4 SİLİNDİRAJ ESASLARI Karışım serildikten sonra silindiraj aşağıda tarif edildiği şekilde yapılacaktır. A - Birinci Şeritte :. Varsa önce enine ek yerleri silindirlenecek.. Serilen şeridin düşük kenarından silindirlemeye başlanacak ve her geçişte bir evvelki ize en fazla 5 cm. bindirme yapılarak yüksek kenara doğru devam edilecektir. 3. İlk silindirajda, deki sıra, ara ve son silindiraj da ise. maddedeki sıra uygulanacaktır. 4. Yatay kurplarda silindiraja kurbun içinden başlanacak ve dışına doğru devam edilecektir. B- İkinci Şeritte. Varsa önce enine ek yeri silindirlenecek.. Boyuna ek yeri silindirlenecek. 3. Serilen şeridin düşük kenarından başlanarak her geçişte bir önceki ize en fazla 5 cm. bindirme yapılarak yüksek kenara kadar silindiraja devam edilecektir. 4. İlk silindirajda,,3 deki sıra..madde;ara ve son silindirajda ise 3. maddedeki sıra uygulanacaktır. 3.5 SİLİNDİRAJDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Şeritlerin kenarlarının silindirlenmesinde tekerlerin en az 0 cm. dışarı taşması temin edilecektir. Silindirleme de ani duruş ve kalkışlar yapılmayacaktır. Silindirleme süresinde 0

11 silindirlerin taze karışım üzerinde bekletilmelerine ve manevra yapmalarına izin verilmeyecektir. Silindirleme süresince silindirlere zik zak hareketler yaptırılmayacaktır. Silindirlerin tekerleri, karışımın yapışmasını önlemek için yeterli miktarda su ile ıslatılacaktır. Sudan başka bir sıvı kullanılmayacaktır. Silindiraj sonunda yol yüzeyinde renk farkı, taş kırılmaları ve teker izleri bulunmayacaktır. Silindirlerle sıkıştırılamayan yerler en az 0 kg. ağırlığındaki el tokmaklar veya kompaktörler ile sıkıştırılacaktır. 4 EK YERLERİN YAPILMASI Boyuna ve enine ek yerleri silindirajdan sonra belli olmayacak şekilde inşa edilecektir. Günlük çalışma sonunda tek şerit halinde serilmiş kısım bırakılmayacaktır. İkinci şerit serilmeden önce birinci şeridin boyuna ve enine kenarları kontrol edilecek, kenarların dik olmasını sağlamak amacı ile ek yerleri kontrolör gözetiminde kesilecektir. Boyuna ve enine kenarlarda 3 mt. içinde, bir doğru çizgiye göre,5 cm. d en fazla dalgalanmalara müsaade edilmeyecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeride yapılacak bindirme 5 cm. den fazla olmayacaktır. Bindirme sonucu fazla karışım yeni şeridin üzerine usulünde uygun gelberi ile çekilecektir. İkinci şerit serilirken birinci şeridin dik kenarı yapıştırıcı ile yapılacaktır. Gerektiğinde boyuna ve enine ek yerlerinin daha iyi yapılması için yan satıh ısıtma tertibatı sericiye takılarak yerleştirme yüzeyi ısıtılacaktır. Ek yerlerinin yapılmasında kalifiye işçi kullanılacak ve ek yerlerinin geçirimsiz, düzgün ve pürüzsüz olması temin edilecektir. 5 SIKIŞMIŞ KAPLAMANIN KONTROLÜ YOLDAKİ SIKIŞMA KONTROLÜ Yola serilip sıkıştırılmış kaplamanın yoğunluğu kontrol mühendisi tarafından belirlenen yerlerden alınacak karot numuneleri ile tayin edilecektir. Numuneler her trafik şeridinin her 50 mt. sinden ( veya kaplamanın her 900 m² den ) en az bir çift veya birbiri ile bağlantısız olarak inşa edilmiş daha kısa kesimlerde ise her bir kesim için her gün en az bir çift olarak alınacaktır. Bu numunelerin sonuçları firma tarafından hak ediş öncesi idareye rapor halinde sunulacaktır. Ayrıca kontrolör tarafından aldırılacak farklı numuneler idarenin belirleyeceği bir kurumda test ettirilecek olup verilen raporun gerçekliği teyit edilecektir. Yapılacak deney bedellerinin tümü yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bir günlük imalattan alınmış 0 cm. çapındaki karot numunelerinin ortalama yoğunluğu işyeri karışım yoğunluğunun % 98 ' inden aşağı olmayacaktır. Ayrıca ortalamaya giren karotlar arasında binder tabakası için işyeri karışım yoğunluğunun % 96 ' sından düşük, aşınma tabakası için % 97 'sinden küçük hiçbir değer bulunamayacaktır. Karotlar günün serin saatinde ve gerektiğinde karot alınacak yere soğuk su, buz veya diğer soğutucu maddeler uygulanarak kaplamanın parçalanıp dağılmasını önleyecek şekilde alınacaktır. Karotların alındığı yerler kaplamanın kendi malzemesi ile en kısa zamanda doldurulup sıkıştırılacaktır. 6 YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ Karışım serilip sıkıştırıldıktan sonra yol plan, profil ve en kesitlere aynen uyacaktır. Yol yüzeyinde renk farkı, çatlamalar, çökmeler, tümsekler ve teker izleri bulunmayacaktır. Bitmiş kaplamanın yüzey düzgünlüğünün enine ve boyuna kontrolü deforme olmayacak nitelikte 4 mt. lik mastar ile yapılacaktır. Yolun boyuna kontrolü için, mastar yol eksenine paralel olarak ve yüzeyin genişliği boyunca aralıklarla yol yüzeyine konulduğunda binder ve aşınma tabakaları için mastarın yola temas eden herhangi iki noktası arasındaki bölümde mastarla yol yüzeyi arasındaki açıklık 6 mm. den fazla olmayacaktır. Bitmiş kaplamanın enine kontrolünde, yol

12 eksenine dik olarak konulacak mastar ile bulunacak açıklık binder ve aşınma tabakaları için 6 mm den fazla olmayacaktır. 7 YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI Serme ve sıkıştırma süresince yolun serme yapılan şeridi trafiğe kapalı tutulacaktır. Son silindirajdan sonra serilen tabaka çevre sıcaklığına dönüşene kadar üzerinden trafik geçirilmeyecektir. 8 YOL ÇİZGİLERİNİN ÇİZİLMESİ İdarenin belirlemiş olduğu güzergâh üzerine yol temizliği yapıldıktan sonra kuru zemin üzerine tatbik edilecektir. Hava koşullarının uygun olmadığı durumlarda imalat yapılmayacaktır. Bir yıl içerisinde bozulan imalat yüklenici tarafından yenilenmek zorundadır. Aksi durumda teminatından kesinti yoluna gidilerek idare tarafından tekrar yaptırılacaktır. 9 EMNİYET TEDBİRLERİNİN ALINMASI VE KULLANILACAK İŞ KIYAFETLERİ Yüklenici tarafından çalıştırılan personele ÇORLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ yazılı ve Çorlu Belediyesi logolu, reflektörlü iş kıyafeti giydirilmesi zorunludur. Kıyafet temini yapılmadığı takdirde kontrolör tarafından kıyafetlerin temini yapılana kadar iş durdurulacak ve bu nedenden dolayı yüklenici süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır. Serim esnasında serim yapılacak güzergâh trafiğe kapatılacaktır. Firma tarafından bulundurulması zorunlu trafik işaret ve uyarı ikaz levhaları, trafik yoğunluğu ve yol durumuna göre ( mm sacdan yapılma yol kapalı levhası, tek yön kapalı levhası, yavaş levhası, yol çalışması levhası gece çalışması esnasında ve çalışma sonrası tamamlanmayan bölgelerde ışıklı uyarı ikaz levhaları v.b) can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışma sahasında bulundurulacaktır. Emniyet tedbirlerinin yetersizliği veya olmayışından dolayı oluşabilecek her türlü kazanın yasal sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici idareyi hiçbir konuda sorumlu tutamayacaktır. 9.. Asfalt Yapımı taahhüdüyle ilgili olarak istenilen makine ve teçhizatların durumu aşağıdaki gibidir. ASFALT YAPIMI İÇİN GEREKLİ OLAN ARAÇLAR Makine veya aracın adı Adedi Kapasitesi Finişer (En az adet yüklenicide kullanılabilir durumda ve iş sahasında hazır durumda bulunması gerekmektedir.) - Vibrasyonlu silindir (Küçük) - Lastik tekerlekli silindir. Lastik basıncı ayarlanabilen kendiliğinden yürür lastik tekerlekli silindir. Demir bandajlı silindir. 3 - Kompaktör. 3 En az 0kg ağırlığında Kontrol Aracı (Binek) yaşını geçmemiş binek araç. Greyder Reglaj için kullanıma uygun. Kazıcı Yükleyici Reglaj için kullanıma uygun. Mini Loader - Toprak Silindiri -

13 0 DİĞER ÖZEL ŞARTLAR a) Asfalt ön hazırlığı Yüklenici Firma tarafından yapılacaktır. b) Kantar tartım masrafları Yüklenici Firmaya ait olacaktır. c) Kontrolör tarafından kontrol amaçlı farklı bir kantar tarafından asfalt tartımı yaptırılması talep edildiği taktirde, yüklenici gösterilen kantarda tartım yaptırmak zorundadır. d) Tartım her bir nakliyede boş ve dolu olarak yapılacaktır. e) Alınacak sıcak asfalt ton olarak belirlenecek ve ton şeklinde hesap edilecektir. f) Asfalt plentinden meydana gelecek arıza ve gecikmelerden Yüklenici Firma sorumludur. Asfalt üretimi ve sermeyi engelleyen arızalar olduğunda Yüklenici Firma tarafından Belediye Y önetimi ve Fen İşleri Müdürlüğü haberdar edilecektir. Asfalt plentinde, asfalt serme makinesi finişerde, silindirlerde, asfalt kazıma makinesinde oluşan arızalar nedeni ile oluşan gecikmeler için süre uzatımı talep edilmeyecek ve idare tarafından herhangi bir süre artışına gidilmeyecektir. g) İdare uygun görmesi durumunda asfalt örneği alıp laboratuarda test ettirebilecek ve laboratuar ücretleri yükleniciye ait olacaktır. h) Asfalt dökülmesinden sonra meydana gelebilecek asfalt bozulmaları, çökmeler, asfaltın birbirinden ayrılması vb. sorunlar oluşması durumunda bozulan asfaltın yerinde kaldırılması, tekrar asfalt dökülmeye hazır hale getirilmesi ve asfalt dökülmesi yüklenici Firmaya ait olacaktır. i) Yüklenici Firmanın asfalt üretim tesisi günlük en az.000 ton asfalt verebilme kapasitede sahip olmak zorundadır ve istenildiği takdirde bu tonajı vermeyi kabul ve taahhüt eder. j) Farklı bölgelerdeki iş takibini yapmak amacıyla yaşını geçmeyen binek adet kontrol a r a c ı i d a r e y e tahsis edilecektir. Akaryakıtı bakım onarımı yüklenici tarafından karşılanacaktır. Oluşabilecek kazalara karşı araç kaskosu yapılmış olacaktır. k) Asfalt serimi yapılacak bölgelerdeki lokal iyileştirmeler PMT kullanılarak yüklenici firma tarafından yapılacak olup gerekli iş makinesi firma tarafından temin edilecek çıkan hafriyat yine firma tarafından döküm sahasına nakledilecektir. l) İhale süresince idare ile devamlı irtibat halinde olacak, serim esnasında kontrolör ile birlikte sahada bulunacak minimum 5 yıl deneyimli bir adet inşaat ve bir adet harita mühendisi yüklenici tarafından bulundurulmak zorundadır. 3

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ALTYAPI ÖZEL İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZ-AY-1 7 cm sıkışmış kalınlıkta 1 m² asfalt betonu için astar yapılması, binder tabakası yapılması (bitüm bedeli dahil) (kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile)(m2) Karayolları

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Asfalt Kaplama Yapılması işine ait ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME I CADDE ÖLÇME VE İŞARETLEME 1) YÜKLENİCİ idare tarafından hazırlanmış yol projesine göre uygulama yapmakla yükümlüdür. Yüklenici aşağıda tanımlanan

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI İLE CIRNIK GRUP KÖPRÜLERİ VE TEHNELLİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15

AAF LABORATUVAR PROJESİ TEKNİK ŞARTNAME 1/15 İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A-GENEL HÜKÜMLER GENEL.1 Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı

Detaylı

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ

T.C. KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ T.C. ÇORLU BELEDİYESİ KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ Sıra No 1 2 Poz No İmalatın Cinsi Birim Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı

Detaylı

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Trabzon

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE

TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE TMO TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA - TÜRKĠYE T.M.O GÜVERCĠNLĠK TESĠSLERĠ ÇEVRE DÜZENLEME VE BAKIM ONARIM ĠġĠ ĠNġAAT TEKNĠK ġartnamesġ 2014 İnşaat Şartnamesi

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ EK İNŞAAT, MAKİNE TESİSATI VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ I- GENEL Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 209 sayılı Kanun

Detaylı

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği

MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 2011. Malatya Belediyesi Şehir Şantiyeciliği Yönetmeliği MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ HAZİRAN 20 MALATYA BELEDİYESİ ŞEHİR ŞANTİYECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar. AMAÇ Madde - Bu yönetmelik nin görev

Detaylı

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL

19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL 19 MAYIS TÜRK MAARİF KOLEJİ ÇOK AMAÇLI SALON TUĞLA DUVAR VE ÇATI PROJESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ A.GENEL İş, Girne Belediyesi Bayındırlık ve İmar Bölümü yetkililerinin kontrolünde K.K.T.C. Bayındırlık ve

Detaylı

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ YÜKSEK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (HDPE) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İçindekiler 1. GENEL... 1 2. HDPE BORU ve ÖZEL PARÇALARININ ÖZELLİKLERİ... 3 2.1 Fiziksel Özellikler... 3 2.2 Kimyasal Özellikler...

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ CAM TAKVİYELİ PLASTİK (CTP) BORULAR GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 GENEL Bu şartname, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen işlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu şartnamede cam elyafı

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KAZI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KAZI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KAZI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 i İÇİNDEKİLER KAZI İŞLERİ... 1 1 AÇIKTA VE YERALTINDA KAZILAR... 1 1.1 Kapsam... 1 1.2

Detaylı

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME TATVAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME BATMAN GAR SAHA AYDINLATMA YENİLENMESİ İŞİNE AİT ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İÇİNDEKİLER 1. İŞİN TANIMI VE KAPSAMI 2. MALZEME VE İŞÇİLİK 3. UYULACAK YÖNETMELİK VE STANDARTLAR 4. GENEL HUSUSLAR 5. GARANTİ VE SORUMLULUK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. Malzeme...11

Detaylı

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME ÖZEL TEKNĐK ŞARTNAME Yapısal Peyzaj Uygulaması yapılacak olan alan Türkiye Barolar Birliği Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri arka kısımdır. Yaklaşık büyüklüğü 3.80m2 dir. Proje Hizmet Binası ve Sosyal

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ -2015- BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AYKOME ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1. Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Büyükşehir Belediyesi bünyesinde

Detaylı