ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Başak Burcu GEZER MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Başak Burcu GEZER YÜKSEK LİSANS TEZİ Ç.Ü. FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez.../.../2009 tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri tarafından oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İmza:... İmza:... İmza:... Prof. Dr. Mesut ANIL Doç. Dr. Ahmet M. KILIÇ Doç. Dr. Özen KILIÇ JÜRİ BAŞKANI DANIŞMAN ÜYE İmza:... Doç. Dr. Hacı Murat ARSLAN ÜYE İmza:... Öğr. Gör. Dr. Nil YAPICI ÜYE Bu tez Enstitümüz Maden Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Başak Burcu GEZER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof.. Dr. Mesut ANIL Yıl : 2009, Sayfa: 110 Jüri : Prof. Dr. Mesut ANIL Doç. Dr. Hacı Murat ARSLAN Doç. Dr. Ahmet M. KILIÇ Doç. Dr. Özen KILIÇ Doç. Dr. Nil YAPICI Bu tez çalışmasında seçilen kireçtaşının beton üretimi ve asfalt agregası olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Ayrıca, agregalar vebeton ve hakkında genel bilgi verilmiştir. Agrega numunesi üzerinde fiziko-mekanik deneyler, Marshall dizaynı, petrografik ve kimyasal analizler yapılmıştır. Son olarak, agrega örneğinin standart ve şartname değerlerine uygunluğu araştırılmıştır. Kireçtaşının beton ve asfalt yapımında kullanılabilirliği incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kireçtaşı, Agrega, Beton, Marshall Deneyi, I

4 ABSTRACT MSc THESIS LIMESTONES WHERE LOCATION OF ICMELER VILLAGE OF CELEBILI CITY OF MERSIN, EXAMİNED FOR AVAILABILITY OF CONCRETE AND ASPHALT AGGREGATE Başak Burcu GEZER DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet M. KILIC Year : 2009, Page: 110 Jury : Prof. Dr. Mesut ANIL Assoc. Prof. Dr. Hacı Murat ARSLAN Assoc. Prof. Dr. Ahmet M. KILIC Assoc. Prof. Dr. Özen KILIC Dr. Nil YAPICI In this study, choice limestone were examined for availability of concrete production and asphalt aggregate. Also, general information was given about aggregates and concrete. On sample of aggregate was made phisical-mechanic experiments, design of Marshall, petrographic and chemical analysis. Finally, coherence of sample af aggregate was investigated standart and values of specifications. The sample was analysed for about employability of making concrete and asphalt. Key Worlds: Limestone, Aggregate, Concrete, Test of Marshall. II

5 TEŞEKKÜR Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı nda yapmış olduğum Yüksek Lisans Tez çalışmalarımda vermiş olduğu destek ve yönlendirmelerinden dolayı değerli danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mesut ANIL a Her zaman çok büyük desteğini gördüğüm, bu tezin yapımında çok büyük katkıları olan değerli hocam Sayın Öğr. Gör. Dr. Nil YAPICI ya Tez çalışmalarım da çok büyük emeği olan ve öğrencilerine her zaman vakit ayıran değerli hocam Sayın Doç Dr. Ahmet Mahmut Kılıç a, Deneysel çalışmalarım da çok büyük destek ve yardımlarını gördüğüm, laboratuar çalışmalarım da her türlü imkan ve izni kullanmama izin veren Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlü ğü Araştırma Birimi Müdürü Sayın Orhan CENGİZ Bey e ve çok değerli araştırma birimi çalışanlarına, Harita çizim ve çalışmlarımda destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Harita Müh. Cumali Ansar a, Çevirilerim sırasında yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Ayten Gülmez e, Çalışmalarım sırasında maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen A.Y.C. İnşaat. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. sahipleri Sayın Cihangir Aydın ve Bahri Kocamaner e, Her zaman yanımda olduklarını hissettiğim ve bu tezin yapımın da çok büyük emekleri olan çok değerli aile fertlerime; TEŞEKKÜRÜ bir borç bilirim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ I ABSTRACT II TEŞEKKÜR III İÇİNDEKİLER IV ÇİZELGELER DİZİNİ...IX ŞEKİLLER DİZİNİ... XI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bölgenin Genel Jeolojisi Demirkazık Formasyonu Karaisalı Kireçtaşı Güvenç Formasyonu Kuvaterner Alüvyon Agrega, Beton ve Asfalt Hakkında Genel Bilgi Agrega Beton Agregalarında Aranan Özellikler Yol Üst Yapısında Kullanılan Agreganın Önemi Agrega - Çimento Bağı (1) Mekanik Bağlanma (2) Epitaksik Bağlanma (3) Kimyasal Bağlanma Alkali Silika Reaksiyonu (1). Reaktif Agreganın Cinsinin ve Tane Büyüklüğünün Etkisi Beton Asfalt ve Bitüm MATERYAL VE METOT IV

7 3.1. Materyal Çalışma Alanı Hakkında Bilgi Agrega Marshall Dizaynı İçin Kullanılan Agrega Özellikleri (1). Bitümlü Temel Tabakasında Kullanılan Agrega (2). Asfalt Betonu Binder ve Aşınma Tabakalarında Kullanılan Agrega Metot Fiziko - Mekanik Deneyler Agregalardan Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi (1). Taş Ocaklarından Numune Almı (2) Deney Numunesi Hazırlama Fiiksel Özelliklerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1 ). Elek Analizi (2). Özgül Ağırlık Deneyleri ve Su Emme Oranları (3). Agregada Yassı Malzeme Oranı Tayini (4). Çok İnce Malzeme Muhtevası Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1). Los Angeles (Aşınma) Deneyi (2). Tek Eksenli Basınç Dayanımı Agreganın Fiziksel Etkenler Karşısındaki Dayanıklılığı (1). Donmaya ve Çözülmeye Karşı Gösterilen Direncin Tayini Zararlı Maddelerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1) Organik Madde İçeriği Alkali-Agrega Reaksiyonuna Sebep Olan Maddeler Petrografik Tanımlama Marshall Deneyi Bitümlü Temel Tabakası (1). Yapım Şartları V

8 (2). Bitümlü Temel Dizaynı Asfalt Betonu Binder ve Aşınma Tabakaları (1). Yapım Şartları (1). Yapım Şartları Agrega Gradasyonu Penetrasyon Deneyi Marshall Metodu ile Karışım Dizaynı (1). Marshall Stabilite ve Akma Deneyi (2). Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi Kaplama Karışım Hesapları için Gerekli Bağıntılar (1). Agrega Efektif Özgül AğırlığınınTayini (2). Bitüm Absorpsiyon Yüzdesinin Hesaplanması (3) Kaplama Karışımının Efektif Bitüm Yüzdesinin Hesaplanması (4).Farklı Bitüm Miktarlarında Hazırlanan Karışımın MaksimumÖzgül Ağırlığının Tayini (Dt) (5) Sıkıştırılmış Kaplama Karışımında Yüzde VMA Hesabı (6) Sıkıştırılmış Kaplama Karışımındaki Hava Boşluğu (Vh) ve Asfalt Dolu Boşluk Oranı (Vf) Yüzdesinin Hesaplanması Kimyasal Analiz ARAŞTIRMA BULGULARI Agrega Deneylerinden Elde Edilen Araştırma Bulguları Agreganın Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi İçinYapılanDeneyBulguları Elek Analizi Sonuçları (1). Kaba Agrega Elek Analizi Sonuçları (2) İnce Agrega Elek Analizi Sonuçlar (3) Mineral Filler Elek Analizi Sonuçları Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Deneyi (1) Kaba Agreganın (Çakıl) Özgül Ağırlık ve VI

9 Su Emme Oranı Deneyi (2) İnce Agreganın (kum) Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Deneyi (3). Mineral Fillerin Zahiri Özgül Ağırlığı Agregada Yassı Malzeme Oranı Tayini (1) Çok İnce Malzeme Muhtevası Deneyi Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler ( 1) Los Angeles (Aşınma) Deneyi Sonuçları (2) Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi Sonuçları Agreganın Fiziksel Etkenler Karşısındaki Dayanıklılığı Tespiti için Yapılan Deneyleri (1). Donmaya ve Çözülmeye Karşı Gösterilen Direnç Deneyi Zararlı Maddelerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1) Organik Madde İçeriği Alkali-Agrega Reaksiyonuna Sebep Olan Maddeler Petrografik Tanımlama (1) Çıplak Gözle ve Lupla İnceleme (2) Polarizan Mikroskop Altına İnceleme (3) Steoro Mikroskop Altında Yapılan İnceleme Marshall Deneyi Bitümlü Temel Tabakası Deney Verileri (1). Bitümlü Temel Tabakası Grafikler Bitümlü Temel Tabakası İçin Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi Binder Tabakası Deney Verileri Binder Tabakası Grafikler Binder Tabakası İçin Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi Aşınma Tabakası Deney Verileri Aşınma Tabakası Grafikler Aşınma Tabakası İçin Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi.97 VII

10 4.3. Kimyasal Analiz SONUÇLAR VE ÖNERİLER Agreganın Yol Yapımı Açısından Uygunluğu Agreganın Beton Üretimi Açısından Uygunluğu..104 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ VIII

11 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Bitümlerin kimyasal içeriği Çizelge 3.1. Bitümlü temel tabakası için şartname limitleri..21 Çizelge.3.2. Bitümlü temel tabakası için kaba agregada aranan özellikleri..22 Çizelge.3.2. Bitümlü temel tabakası için kaba agregada aranan özellikleri.. 22 Çizelge 3.4. Mineral fillerin gradasyon limitleri Çizelge 3.5. Binder tabakası için gradasyon limitleri 24 Çizelge 3.6. Aşınma tabakası için gradasyon limitleri..24 Çizelge 3.7. Kaba agreganın fiziksel ve mekanik özellikleri.25 Çizelge 3.6. Aşınma tabakası için gradasyon limitleri 24 Çizelge 3.7. Kaba agreganın fiziksel ve mekanik özellikleri. 25 Çizelge 3.8. İnce agreganın özellikleri 26 Çizelge 3.9. Mineral Fillerin Gradasyon Limitleri.26 Çizelge Amerikan elek sistemi.31 Çizelge Malzemelerin karıştırma sıcaklıkları 48 Çizelge Bitümlü temel dizayn kriterleri 49 Çizelge 4.1. Kaba agrega elek analizi sonuçları 65 Çizelge 4.2. İnce agrega elek analizi sonuçları...65 Çizelge 4.3. Mineral filler elek analizi sonuçları 66 Çizelge 4.4. Kaba agreganın özgül ağırlık ve su emme oranları sonuçları veri çizelgesi...67 Çizelge.4.5 İnce agreganın özgül ağırlık ve su emme oranları sonuçları..68 Çizelge 4.6 Mineral fillerin özgül ağırlık değeri veri çizelgesi..69 Çizelge 4.7 Agregada yassı malzeme oranı tayini veri çizelgesi...70 Çizelge 4.8. Los Angeles (aşınma) deneyi veri çizelgesi Çizelge 4.9. Tek eksenli basınç dayanımı deneyi veri çizelgesi...72 Çizelge 4.10 Alkali agrega reaktivitesi veri sonuçları 74 Çizelge Bitümlü temel tabakası gradasyon eğrisi..76 Çizelge 4.12 Bitümlü temel tabakası briketlerindeki malzeme dağılımı...77 Çizelge 4.13 Optimum bitüm değerine göre dizayn verileri...83 IX

12 Çizelge 4.14 Binder tabakası gradasyon çizelgesi Çizelge Binder tabakası briket agregası dağılım çizelgesi Çizelge Optimum bitüm değerine göre dizayn verileri Çizelge Aşınma tabakası gradasyon değerleri...91 Çizelge 4.18 Aşınma tabakası briketlerindeki malzeme dağılımı Çizelge Optimum bitüm değerine göre dizayn verileri.98 Çizelge 4.20 Kimyasal analiz sonuçları..99 Çizelge 5.1. Bitümlü temel tabakası için sonuçlar Çizelge 5.2. Binder tabakası için deney sonuçları 101 Çizelge 5.3. Aşınma tabakası deney sonuçları.101 Çizelge 5.4. Agreganın beton üretiminde uygulanabilirliği..104 X

13 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Belen Topboğazı Yolunu Gösteren Kroki...2 Şekil 2.1. Çalıma sahasına ait bir görüntü 5 Şekil 2.2. Çalışma alanının 1/25000 lik jeolojik haritası...6 Şekil 2.3 Jeolojik harita üzerinde çalışma alanına atılan A-A, B-B kesitleri.. 7 Şekil 2.4. Tipik bir yol üstyapı kesiti ve gerilme dağılımı...9 Şekil 3.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası.18 Şekil 3.2. Çalışma alanına ait bir görüntü...18 Şekil 3.3. Çalışma alanının uydu görüntüsü..19 Şekil 3.4. Çalışma alanına ait O 33a 1- O 33 a 2 paftaları..19 Şekil.3.5. Deneylerin genel akım şeması 27 Şekil 3.6. Numune almada çeyrekleme yöntemi...29 Şekil 3.7. Kullanılan elek sistemine ait bir görüntü 32 Şekil 3.8. Tel sepete konulan agrega numunesinin tartımı Şekil 3.9. Los Angeles aşınma deneyinde kullanılan cihaz...40 Şekil Boy ve Çapın Ölçülmesi.41 Şekil Tek eksenli basınç dayanımı deney cihazı 42 Şekil 3.12 Polarizan mikroskop..46 Şekil Penetrasyon cihazı 52 Şekil 3.14 numunelerin tartımı, ve aparatların ısıtılması...54 Şekil 3.15 Mekanik asfalt karıştırıcı ve otomatik tokmak.55 Şekil Numunelerin üç boyutunun ölçülmesi.56 Şekil Briketlerin çıkarılması ve kumpas yardımı ile boyutlarının ölçümü 56 Şekil Çıkarılan numunelerin 35 dak. 60 o C suda bekletilmesi..57 Şekil Numunelerin akma dayanımının ölçümü ve kırılma sonrası görünüm...58 Şekil 4.1. Bitümlü temel tabakası gradasyon eğrisi..76 Şekil 4.2. Bitümlü temel tabakası Dp-% Bitüm grafiği Şekil 4.3. Bitümlü Temel Tabakası Stabilite- Bitüm % Grafiği Şekil 4.4. A.D.B.% Bitüm % Grafiği XI

14 Şekil 4.5. Boşluk % - Bitüm % Grafiği.. 80 Şekil 4.6. V.M.A. Bitüm % Grafiği Şekil 4.7. Akma (mm) Bitüm % Grafiği Şekil 4.8. Binder tabakası gradasyon eğrisi Şekil.4.9..Pratik Özgül Ağırlık Bitüm % Grafiği.86 Şekil Stabilite Bitüm % Grafiği..87 Şekil Boşluk% -Bitüm % Grafiği..88 Şekil Akma (mm)- Bitüm % Grafiği.89 Şekil 4.14 VMA% -Bitüm% Grafiği..89 Şekil 4.15 Aşınma tabakası gradasyon eğrisi Şekil Pratik Özgül Ağırlık Bitüm % Grafiği.. 94 Şekil Stabilite Bitüm % Grafiği. 94 Şekil A.D.B %.- Bitüm % Grafiği 95 Şekil Akma (mm) Bitüm % Grafiği 96 Şekil Boşluk% - Bitüm % Grafiği.96 Şekil V.M.A. Bitüm % Grafiği..97 XII

15 1. GİRİŞ Başak Burcu GEZER 1. GİRİŞ İnşaat sektöründe, daha genel anlamda bayındırlık faaliyetlerinde, kırmataş kullanımının artması, bu tip doğal kaynakların önemini arttırmaktadır. Gelişen teknoloji ve bayındırlık faaliyetlerinin hızla artması bu kayaçların çeşitli şekillerde kullanılması ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Bu kayaçlar, özellikle nüfus artışına paralel olarak şehirleşme ve buna bağlı konut ihtiyacı, yer darlığı nedeniyle daha yüksek yapıların yapılması, otomobil endüstrisindeki gelişme ve insanların ulaşım ihtiyaçları sonucu yol, köprü gibi yapıların önem kazanması ve gelişen diğer endüstri ile artan enerji ihtiyacı ve buna paralel büyük baraj ve su yapılarının önem kazanması sonucunda temel yapı malzemesi olarak modern günlük yaşamda çok önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat sektöründe bu derece önem kazanan ve zemini teşkil eden bu kayaçların hem jeolojik hem de mühendislik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu, zaman açısından tasarruf sağlamanın yanı sıra ulusal kaynakların ekonomik yönde kullanılmasını da mümkün kılacaktır. İnşaat sektörü ve yapı teknolojileri arasında taşıyıcı eleman olarak en çok kullanılan malzeme betondur. Beton; bileşenleri olan çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda karışımlarından meydana gelmektedir. Kullanış amacına göre çok çeşitli tiplerde beton elde etmek mümkündür. Betonu oluşturan ham maddeler doğada bol miktarda bulunmaktadır. Ucuz sağlanması ve kolay şekil verilmesinin yanı sıra dış etkenlere karşı dayanıklı olması bakımından beton yaygın kullanılan yapı malzemesi olmuştur (Baradan, 1997). Betonun yapısında % 70 oranında mineral yapılı küçük tanelerden teşekkül eden agrega malzemesi bulunmaktadır. Betonun iskeletini oluşturan agreganın özellikleri, betonun işlenebilirliği, dayanım ve geçirgenlik değeri gibi özellikleri üzerinde etkili olmaktadır (Beyazıt, 1998). Beton özelliklerine tesir eden en önemli faktörlerden birisi kullanılan agregaların niteliğidir. Agreganın fiziksel karakteristikleri, kompozisyonu ve granülometresi betonun üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu nedenlerden ötürü inşaat 1

16 1. GİRİŞ Başak Burcu GEZER yapımından önce kullanılacak agrega malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri iyi bilinmeli ve temin edilecekleri ocaklar incelenmelidir. Günümüzde ulaşımın yeri azımsanmayacak kadar çok geniştir. Özellikle karayolu ile ulaştırma en eski zamanlardan günümüze kadar hep güncelliğini korumuş ulaştırma türlerinden birisidir. Karayolu yapıları rijit ve esnek üstyapı olarak iki farklı şekilde, taban zemini üzerine inşa edilmektedirler. Üstyapı tiplerinin yapım maliyeti oldukça yüksektir. Önceden belirlenen geometrik standartlara göre saptanmış güzergah boyunca, doğal zeminin istenilen yükseltilere getirilebilmesi ve üzerinde motorlu taşıtların istenilen hız, güvenlik ve konfor koşullarında hareketlerinin sağlanabilmesi amacıyla inşa edilen yapıların tümü karayolu yapısını oluşturur (Fındık, 2005). Bitümlü kaplama tabakalarıyla oluşturulan üstyapılara Esnek Üstyapı denir. Esnek üstyapı, tesviye yüzeyiyle sıkı bir temas sağlayan trafik yüklerini kaplama, temel ve alt temel tabakaları yoluyla taban zeminine dağıtan bir üstyapı şekli olup; stabilitesi, adezyon, tane sürtünmesi ve kohezyon gibi kullanılan agrega ve bitümlü bağlayıcının özelliklerine bağlıdır (Ilıcalı, 2001). Teknolojideki son gelişmeler, özellikle kırmataş agregalarda mekanik bağlanma gibi basit bir kurama indirgenen çimento hamuru - agrega ara yüzeyi gerçeğinin sadece yüzey dokusu ve tane şekli gibi kavramlar ile açıklanamayacağını ortaya çıkarmıştır. Çimento ve agreganın iki farklı malzeme olması (anizotropi) nedeniyle doğaldır ki bu iki malzemenin birbirine temas yüzeyleri boyunca bağlanmaları içyapıda farklı oluşumlar yaratır ( Montiero, P.J.M., Mehta, 1986). Bu sebepler bizi kırmataş olarak kullanılan kireçtaşlarının fiziko- mekanik ve kimyasal özellikleri ile ilgili araştırma yapmaya itmektedir. Bu çalışmada Mersin İli, Camili Köyü, İçmeler mevkiindeki kireçtaşlarının beton yapımın da ve asfalt plenti olarak kullanabilirliğinde ki uygulanabilirlikleri incelenmiştir. 2

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bölgenin jeolojisi, kireçtaşı agregalarının genel yapısı, bu agregalarda aranan özellikler, beton agregalarında aranan özellikler yol üst yapısında kullanılan agregalarda aranan özellikler ile ilgili yapılan çalışmalardan bilgi verilmiştir Bölgenin Genel Jeolojisi Çalışma alanı, Mersin ili, Camili Köyü İçmeler mevkiidir. Çalışma alanına tekamül eden formasyonlar Demirkazık formasyonu, Karaisalı Kireçtaşı, Güvenç formasyonu ve kuvarterner alüvyon formasyonlarıdır. Aşağıda bu formasyonlar ile ilgili bilgi verilmiştir Demirkazık Formasyonu (TRJKd) İnceleme alanında başlıca kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, dolomit ve pelajik foraminiferli mikritik kireçtaşı yapılışlı birim Demirkazık formasyonu olarak isimlendirilmiştir (Yetiş, 1978). Demirkazık formasyonu genel olarak dolomit, dolomitik kireçtaşı ve mikritik kireçtaşı litiolojilerini içermekte olup akarsu yatakları gibi aşınma alanlarında izlenen birim, sarp topoğrafyası ve açıktan koyuya değişen tonlardaki gri rengiyle belirgindir. İstifin taban kesiminde; gri renkli, sert, keskin köşeli kırıklı, yer yer çörtlü, kalsit dolgulu ve limonitleşmeli, kalın-çok kalın kat-manlı mikritik kireçtaşı bulunmakta olup, üzerine koyu gri, sarımsı boz renkli, kalın katmanlı, sert, yer yer kalsit dolgulu, seyrek çört bantlı, kıt fosilli kireçtaşı gelmektedir. Neomorfik bozuşma ve dolomitleşme ilksel hamurun ve bazı tanelerin tanınmasını engellemektedir. Pellet taneleri çevresinde neomorfik spar oluşumları gözlenmektedir. İstifin daha üst kesimini oluşturan açık gri-sarımsı renkli, kalın katmanlı dolomit ince orta kristallidir. Dolomit içinde yer yer sarı kahve renkli çamur taşı bulunmaktadır (Ünlügenç ve Demirkol, 1987). 3

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER Karaisalı Kireçtaşı (Tka) Birimin adı ilk kez Schmidt (1961) tarafından Adana Baseninde Karaisalı dolaylarında bulunan beyaz krem renkli, algli, mercanlı kireçtaşı içerikli litoloji için kullanılmıştır. Birim adını oldukça geniş mostralar sunduğu, tip kesit ve yerinin gözlendiği Adana nın Karaisalı ilçesinden almıştır. Birim inceleme alanında başlıca resifal nitelikli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Karaisalı formasyonunun ayrışmış yüzey rengi gri açık gri renkler gösterirken taze kırık yüzeyi sarı, kirli sarı, krem rengi göstermektedir. Birimin tabanında az siltli biyoklastik kireçtaşı ara katmanlı, orta kalın tabakalı ve yer yer yumrulu kireçtaşlarından; üst seviyeleri ise bol alg, mercan parçaları, foraminifer, gastropod ve ekinid fosilleri içeren resifal kireçtaşlarından oluşmaktadır. Birim genellikle masif görünümlü yer yer de orta kalın tabakalıdır. Karaisalı formasyonunun yüzey kısımları, atmosferik etkiler nedeni ile yağmur ve rüzgar aşındırmaları sonucu çatlaklı ve karstik erime boşluklu bir yapı sunmaktadır. Karaisalı formasyonu topografik yüksek-lerde oluştuğu yönle bölgenin topografik düzensizlik-leri, deniz seviyesindeki alçalıp yükselmeler ve havzayataşınan çökel malzeme oranındaki değişimlere bağlı olarak altında ve üstünde bulunan birimlerle hızlı yanal ve düşey fasiyes değişimleri göstermektedir Kaya (2006) Güvenç Formasyonu Stratigrafik olarak alt bölümlerde killi kireçtaşı-marn, üst kesimlerde ise kilttaşı-silttaşı birimlerinden oluşmaktadır. Formasyon genel olarak yeşilimsi gri, beyazımsı sarı renklerde gözlenmektedir. Formasyon Schmidt (1961) tarafından adlandırılmıştır. İnceleme alanında Güvenç Formasyonuna ait tip kesitler Tepeköy, Çelebili, Dalakdere, Esenli ve Hamzabeyli Köyleri çevresinde gözlenmiştir. Formasyon adını en iyi gözlendiği yer olan ve N 33-c paftasında yer alan Güvenç Köyü nden almıştır. Alt-Orta Miyosen zamanında bölgede oluşan resif önü, sığ-derin deniz ortamlarında 4

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER çökelen Güvenç Formasyonu içinde iki birim ayırtlanmıştır. Bunlar killi kireçtaşımarn birimi ve kiltaşı-silttaşı birimleridir. Killi kireçtaşı-marn birimi stratigrafik olarak formasyonun alt kesimlerinde Gildirli ve Karaisalı Formasyonları ile geçişli olarak bulunmaktadır. Kiltaşı-silttaşı birimi orta ve üst bölümlerde Kuzgun Formasyonu ile geçişli olarak bulunmaktadır. Formasyonun yerleştiği paleotopoğrafyanın etkisine bağlı olarak bazı kesimlerde bu sıralamada değişiklikler görülmektedir. Güvenç Formasyonunun alt dokanağında yanal ve dikey geçişli Karaisalı Formasyonu, üst dokanağında ise uyumlu ve girik olarak Kuzgun Formasyonu bulunmaktadır Şenol vd. (1998) Kuvaterner Alüvyon (Qal) Birim, Kuvaternerde akarsuların eğim yukarı bölgelerden taşıdığı ve eğim derecesinin iyice azaldığı ve yataklarının genişlediği bölgelerde biriktirdiği başlıca; ofiyolit, kireçtaşı, magnezitten türeme çakıllar ile kum, silt ve kil boyutu malzemelerden oluşmaktadır. Çakılların boyutları 1 40 cm arasında değişir ve oldukça kötü boylanmalıdır Kaya (2006). Çalışma alanına ait bir görüntü şekil 2.1. de verilmiştir. Şekil 2.2. de ise sahanın jeolojik haritası verilmiştir. Şekil 2.1. Çalıma sahasına ait bir görüntü. 5

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER K 13 Belen tepe.. Karakütük 5 A B 350m. Sulusay tepe. Kale tepe 31 Zeytinli tepe 6 B Pınar Alanı A 29 Yassı tepe Camili Şekil 2.2. Çalışma alanının 1/25000 lik jeolojik haritası (MTA O33 a1, MTA O33 a2, ) 6

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER Şekil 2.3. de jeolojik harita üzerinde atılan A-A ve B-B kesitleri sunulmuştur. Şekil 2.3 Jeolojik harita üzerinde çalışma alanına atılan A-A, B-B kesitleri 2.2. Agrega, Beton ve Asfalt Hakkında Genel Bilgi Agrega, beton ve asfalt hakkında önceki çalışmalardan bilgiler verilmiştir. Beton agregası olarak agregada aranan özellikler, yol üst yapısı olarak agregada aranan özellikler, agrega-çimento bağı hakkında bilgi verilmiştir Agrega Agrega; tabii ve yapay her iki cins yoğun mineral malzemenin, genellikle 100 mm ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmamış veya kırılmış danelerinin bir yığınıdır. En çok kullanılan agrega türleri, kum ve çakıldır. Agregaları ince ve iri 7

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER agrega olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Çakıl doğal iri agregadır. Bazı hallerde iri agrega olarak çakıl yerine doğal taş blokların konkasör denilen aletlerle parçalanması sonunda elde edilen kırmataşı da kullanılır. O halde kırmataş yapay iri agregadır (Şimşek, 2003). Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır: Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları, Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür gibi) Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları, Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri, Yassı ve uzun taneler içermemeleri, Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir Beton Agregalarında Aranan Özellikler İyi bir beton üretimi için agregalarda bulunması gereken koşullar şunlardır (Şimşek, 2003) Agregalar sağlam olmalı, aşınmamalı, suyun etkisiyle yumuşamamalı, dağılmamalıdır. Çimento bileşenleriyle zararlı bileşikler meydana getirmemeli ve donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir. Danelerin biçimi, dokusu iyi olmalıdır. Danelerin büyüklük bakımından dağılımı, amaca ve standartlara uygun olmalıdır. Agrega içinde betona zarar verecek maddeler bulunmamalıdır Yol Üst Yapısında Kullanılan Agreganın Önemi Agrega birçok inşaat imalatında olduğu gibi yol üst yapılarının da başlıca hammaddesidir. Bağlayıcısız temel ve alt temel tabakalarının tamamı, bitümlü sıcak karışımların ağırlıkça % i ve hacimce % i, beton kaplamaların ağırlıkça %70-80 i ve hacimce %60-75 i agregalardan oluşur (Çetin, 2007). Bir yol üstyapısı 8

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER esnek ve rijit kaplamalı üst yapılar olmak üzere iki farklı tür altında incelenir. Esnek yol üst yapıları asfalt kaplamalı yol üst yapıları olarak da adlandırılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan üstyapı çeşidi asfalt kaplamalı üstyapılardır. Asfalt kaplamaların hareketli dingil yüklerinin oluşturduğu gerilmelere karşı koyabilecek Şekilde inşa edilmesi gerekir. Aksi durumda kısa zaman içerisinde asfalt kaplamalarda çeşitli bozulmalar meydana gelebilir. Asfalt kaplamalı yol üst yapıları farklı özelliklere sahip tabakalardan meydana gelmektedir. Asfalt kaplamayı oluşturan en üst tabaka kaplama tabakasıdır. Kaplama tabakası, aşınma ve binder tabakası olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bazı durumlarda asfalt kaplama yalnızca aşınma tabakasından oluşmaktadır. Binder tabakasının altında sırasıyla temel, alt temel ve taban zemini tabakaları bulunmaktadır. Bu durum Şekil 2.4. de verildiği gibidir. Şekil 2.4. Tipik bir yol üstyapı kesiti ve gerilme dağılımı (Çetin, 2007). Yol üst yapısında kullanılan agregalarda bulunması gereken koşullar şunlardır (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2004). Agregalar temiz, pürüzlü, sağlam danelerden oluşmalıdır. 9

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER Agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil, organik ve zararlı maddeler serbest veya agregayı sarmış halde bulunmamalıdır. Agreganın don kaybı, aşınma kaybı ve soyulma mukavemeti amaca ve standartlara uygun olmalıdır. Agreganın gradasyonu amaca ve standartlara uygun olmalıdır. Agregaların kullanım alanına göre yassılık indeksi ve cilalanma değeri standartlara uygun olmalıdır Agrega - Çimento Bağı Son yıllara kadar, yani duyarlı elektron mikroskopları ile beton içyapısının incelenme olanakları henüz yokken betonun yük altındaki davranışı çimento matrisi ile çimento hamuru - agrega bağı üzerinde somut 1 ana kırılma teorileri ile açıklanmaktaydı. Son yıllarda beton teknolojisinde elektron (SEM) mikroskoplarının kullanılması ile birlikte daha önce çimento hamuru ile agrega arasında mekanik, kimyasal, vs. olarak açıklanan bağ teorilerinin bu kadar basit açıklanamayacağı ortaya çıkmıştır. Bütün araştırmacıların üzerinde anlaşmaya vardığı bir gerçek vardır ki o da çimento hamuru ile agrega arasındaki bağın betonun mekanik davranışını büyük ölçüde etkilediği ve aradaki bu temas yüzeyinin zayıf bir hat olduğu gerçeğidir. Elektron mikroskobu ile yapılan incelemede; bu geçiş bölgesi ile temas eden agrega yüzeyi üzerinde kalsiyum hidroksitten müteşekkil bir filim tabakası olduğu ve filimin ince bir kalsiyum silikat hidrat (tobermorit) formunda başka bir tabaka ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. Bu çift kat filim tabakasının da ara yüzeydeki kalsiyum hidroksit formundaki bir tabakayla kaplı olduğu görülmüştür. Yine bir başka araştırmacı da agrega-çimento hamuru bağında agrega kimyasal yapısı ve kalsiyum hidroksit kristallerinin yöneltmesi İle ortaya çıkan agrega yapısının etkisini tespit etmiştir. Çimento ve agreganın iki farklı malzeme olması (anizotropi) nedeniyle doğaldır ki bu iki malzemenin birbirine temas yüzeyleri boyunca bağlanmaları içyapıda farklı oluşumlar yaratır. Agrega ile çimento hamuru arasında üç farklı bağlanmadan söz edilir (2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu 1999). 10

25 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER (1) Mekanik Bağlanma Agreganın yüzey dokusu nedeniyle ortaya çıkan bir bağlanma şeklidir. Mekanik bağlanmada agreganın girintilerine çimentoların girmesi agrega çıkıntılarının da çimento hamuruna batması sonucu adeta kamalama şeklinde bir kenetlenme meydana gelir. Mekanik bağlanmada esasen bağlanmayı sağlayan agrega özgül yüzeyinin artmasıdır (2) Epitaksik Bağlanma Bu, daha küçük ölçekte ve ender durumlarda gerçekleşebilen bir aderans türüdür. Çimentonun hidratasyonu sırasında bazı kristal yapılı bileşenler (örneğin Ca(OH) 2 ) ilk önce çökelerek agrega yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplar. Eğer çökelen bu ince tabakanın kristal yapısı ile agreganın kristal yapısının kafes sistemleri birbirine uygunsa, bu yapılar aralarında süreklilik oluşturarak küçük ölçekte bir aderansın ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu tip bir bağı kireçtaşı agregalarının kolayca gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz (3) Kimyasal Bağlanma Bazı agregalar kimyasal yapıları (mineralojik yapı) nedeniyle çimento pastası ile reaksiyona girerek aralarında bir bağın oluşmasına neden olurlar. Bu olay daha çok agrega yüzeyinde çökelen Ca(OH) 2 ile reaksiyona girerek bağ dayanımını arttırır. Buradaki reaksiyon puzolanik bir reaksiyondur, Bu tip bağlanma bazen epitaksik bağlanma içerisinde de değerlendirilir. Traslı çimento kullanılması durumunda eğer ortamda silisli ve alüminli agrega varsa yine benzer reaksiyonlar sonucu daha iyi bir bağlanma meydana gelir (2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu 1999) Alkali Silika Reaksiyonu 1920 li ve 1930 lu yıllarda ABD, Kaliforniya daki beton yapılarda nedeni belirsiz çatlak oluşumlarına bağlı yıkımlar rapor edilmiştir. Beton malzemelerin standartlara uygun olmasına rağmen, yapım yılını takiben birkaç yıl içinde çatlaklar oluşmuştur. Genellikle harita çatlağı şeklinde görülen sorun bazen de çatlaklardan jel 11

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR

YAPI MALZEMESİ AGREGALAR YAPI MALZEMESİ AGREGALAR 1 YAPI MALZEMESİ Agregalar en önemli yapı malzemelerinden olan betonun hacimce %60-%80 ini oluştururlar. Bitümlü yol kaplamalarının ağırlıkça % 90-95, hacimce %75-85 ini agregalar

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802)

Çizelge 5.1. Çeşitli yapı elemanları için uygun çökme değerleri (TS 802) 1 5.5 Beton Karışım Hesapları 1 m 3 yerine yerleşmiş betonun içine girecek çimento, su, agrega ve çoğu zaman da ilave mineral ve/veya kimyasal katkı miktarlarının hesaplanması problemi pek çok kişi tarafından

Detaylı

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık Sorunları ve Çözümleri Alkali Silika Reaksiyonu (ASR) Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Dayanıklılık - Betonda Dayanıklılık - Alkali Silika Reaksiyonu - Alkali Silika Reaksiyonuna

Detaylı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı

Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (3), 463-469, 2005 17 (3), 463-469, 2005 Asfalt Betonu Kaplamaların Farklı Sıcaklıklarda Dayanımı Erkut SAYIN ve Bekir YILDIRIM Fırat

Detaylı

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33)

1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) 1-AGREGALARIN HAZIRLANMASI (TS EN 932-1, TS 707, ASTM C 33) Deneye tabi tutulacak malzeme de aranılacak en önemli özellik alındığı kaynağı tam olarak temsil etmesidir. Malzeme kaynağın özelliğini temsil

Detaylı

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI

CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI CRM ve SMR DENEYSEL ÇALIŞMALARI Y.Doç.Dr. Murat KARACASU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı Nisan 2011 TÜRKİYE DE SON 6 YILDA

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir.

AGREGALAR. Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. AGREGALAR Betonda kullanıma uygun kum, çakıl, kırmataş, curuf gibi çeşitli büyüklükteki taneli malzemelere agrega denir. Agregalar, doğal, yapay veya daha önce yapıda kullanılmış malzemelerden tekrar kazanım

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 Yılı DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ Kullanılıyor Mesai içi 1. AGREGA DENEYLERİ 1.1. Elek analizleri 150 1.2. Agrega özgül ağırlığının bulunması 130 1.3. Agrega su muhtevasının bulunması 130 1.4. Los Angeles deneyi ile aşınma kaybının bulunması

Detaylı

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi

a Şekil 1. Kare gözlü elek tipi Deney No: 3 Deney Adı: Agregalarda Elek Analizi Deneyin yapıldığı yer: Yapı Malzemeleri Laboratuarı Deneyin Amacı: Agrega yığınındaki taneler çeşitli boyutlardadır. Granülometri, diğer bir deyişle elek

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı

Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı Mühendislik Birimleri Laboratuarları 1. İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları Mühendislik Birimleri bünyesinde yer alan İnşaat Mühendisliği Birimi Laboratuarları: Yapı Malzemeleri ve Mekanik Laboratuarı,

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİNLERDE LİKİT LİMİT DENEYİ

Detaylı

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI

AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI VE AR-GE BAŞMÜHENDİSLİKLERİ LABORATUVARLARI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI AR-GE DAİRESİ BAŞKANLIĞI LABORATUVARLARI BETON LABORATUVARI MEKANİK LABORATUVARI FİZİK LABORATUVARI KİMYA LABORATUVARI

Detaylı

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı -

Bir esnek üstyapı projesi hazırlanırken değerlendirilmesi gereken faktörler: - Trafik hacmi, - Dingil yükü, - Dingil yüklerinin tekrarlanma sayısı - BÖLÜM 5. ESNEK ÜSTYAPILARIN PROJELENDİRİLMESİ Yeni bir yol üstyapısının projelendirilmesindeki amaç; proje süresi boyunca, üzerinden geçecek trafiği, büyük deformasyonlara ve çatlamalara maruz kalmadan,

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE ««KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE (KTŞ) YER ALAN PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI VE BU UYGULAMADA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ»» Karayolları

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

SU ve YAPI KİMYASALLARI

SU ve YAPI KİMYASALLARI SU ve YAPI KİMYASALLARI Betonda su; Betonla ilgili işlemlerde, suyun değişik işlevleri vardır; Karışım suyu; çimento ve agregayla birlikte karılarak beton üretimi sağlamak için kullanılan sudur. Kür suyu;

Detaylı

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

BETONDA KARBONATLAŞMA. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA KARBONATLAŞMA Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Karbonatlaşma Nedir? Çimento hidratasyon ürünleri özellikle (Kalsiyum Hidroksit) zamanla havadaki ve yağmur sularındaki karbondioksit ile birleşir

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Doç. Dr. Halit YAZICI

Doç. Dr. Halit YAZICI Dokuz Eylül Üniversitesi Đnşaat Mühendisliği Bölümü ÖZEL BETONLAR RCC-SSB Doç. Dr. Halit YAZICI http://kisi.deu.edu.tr/halit.yazici/ SİLİNDİRLE SIKI TIRILMI BETON (SSB) Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB),

Detaylı

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kanalizasyonlarda CAC Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde farklı sektörlerde doğan farklı ihtiyaçlar için (aside karşı dayanım, kararlı boyutsal yapı, yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı)

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529)

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) 5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) Deneyin Amacı: Agreganın gevşek ve sıkışık olarak işgal edeceği hacmi saptamaktır. Agreganın kap içindeki net ağırlığının kap hacmine bölünmesiyle hesaplanır ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Esenboğa Yolu Çankırı Yol Ayırımı Altınova 06105 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 399 27 96 Faks : 0 312 399 27 95 E-Posta : takk@dsi.gov.tr

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Betonda Çatlak Oluşumunun Sebepleri Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Prefabrik imalatlarındaki sorunlardan en büyüklerinden biri olan betonun çatlaması kaynaklı hatalı imalatları prefabrik bülteninin

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE

BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE BETON AGREGALARI-AGREGA ÜRETİMİ VE AGREGALARDA KALİTE Mesut ERKAN Genel Sekreter 1 Kompozit Malzeme Olarak Beton Agrega + su Beton?????? Agrega + çimento Beton???? Çimento +Su Çimento hamuru Çimento Hamuru

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com Enjeksiyon Şerbetinde Deniz Suyu Kullanımı: Teknik Raporu Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 DENİZ SUYUNUN ZEMİN GÜÇLENDİRMEDE (JET-GROUT) ÇİMENTO

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu

Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:1, 45-51 Temmuz 2007 Özet Balıkesir ili yol çalışmalarında kullanılan agregaların özellikleri ve şartnameye uygunluğu Ayşe TURABĐ *, Arzu OKUCU Balıkesir Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU

ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU ATIK YÖNETİMİ SEMPOZYUMU İSTAÇ A.Ş. Fatih Mehmet KARACA 26 Nisan 2012 ANTALYA (Sueno Otel / SİDE) YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN ATIK TÜRLERİ -----------------------------------------------------------------------

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Çimentolu Sistemlerin Mikro Yapısı ve Çimento-Agrega Arayüzü Mikro Yapı Nedir? Mikro yapı gözün göremediği 0.2 mm altındaki yapıyı ifade etmektedir. Mikro yapıyı çimentolu

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ

YAPI MALZEMESİ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ YAPI MALZEMESİNE GİRİŞ KAYNAK KİTAPLAR 1.) Yapı Malzemesi-II (Bülent BARADAN) DEU 2.) Yapı Malzemesi ve Beton (M. Selçuk GÜNER, Veli SÜME) 3.) Yapı Malzemesi (Bekir POSTACIOĞLU) 4.) Yapı Malzemesi Problemleri

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

KIRMATAŞLARIN BETON AGREGASINDA ve HAZIR BETON TESİSLERİNDE KULLANILMA KRİTERLERİ ÖRNEK UYGULAMA SAĞLIKLI KÖYÜ KALKER OCAĞI *

KIRMATAŞLARIN BETON AGREGASINDA ve HAZIR BETON TESİSLERİNDE KULLANILMA KRİTERLERİ ÖRNEK UYGULAMA SAĞLIKLI KÖYÜ KALKER OCAĞI * KIRMATAŞLARIN BETON AGREGASINDA ve HAZIR BETON TESİSLERİNDE KULLANILMA KRİTERLERİ ÖRNEK UYGULAMA SAĞLIKLI KÖYÜ KALKER OCAĞI * The Usage Criteria Of Crushed Stones in Concrete Aggregate and Ready Mixed

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI MALZEMESİ -I 16. Bitüml Bitüm hidrokarbon ham petrolün distilasyonu taşkömürünün karbonizasyonu Petrol kökenli olanları asfalt, Kömür kökenli olanları

Detaylı

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi BETONDA ALKALİ SiLiKA REAKSiYONUNUN FARKLI ÇIMENTO VE AGREGALAR KULLANILARAK MATEMATİKSEL MODELLENMESİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi 1 TASLAK Amaç Deneyde Kullanılan Malzemeler Deney Tasarımı Verilerin

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA

BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA BETON KARIŞIM MALZEMESİ OLARAK AGREGA Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON

Detaylı

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI

SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA BETON ÜRETİMİ VE UYGULAMASI 1 SOĞUK HAVA TARİFİ TS 1248 Standardı na göre: Ortalama hava sıcaklığı 3 gün boyunca 10ºC

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Bitümlü Karışımlar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Karışımlar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Bitümlü Sıcak Karışımlar (BSK) Belli orandaki, Bitüm ve aggrega, asfalt plentinde belli bir sıcaklıkta karıştırılarak elde edilir. BSK: - Aşınma tabakası -

Detaylı

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

DEĞİŞİK FAKTÖRLERİN BETON MUKEVEMETİNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K Bİ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : 6 : 2-3 : 3-9 DEĞİŞİK

Detaylı

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi

Bitümlü Sıcak Karışımlarda Kullanılan Agrega Cinsinin Kaplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. il. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 81-89, 2006 18 (1), 81-89, 2006 itümlü Sıcak arışımlarda ullanılan Agrega Cinsinin aplamanın Fiziksel Özelliklerine Etkisi Taner

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

ALKALĐ SĐLĐKA REAKSĐYONU VE BETON DURABĐLĐTESĐNE ETKĐLERĐ

ALKALĐ SĐLĐKA REAKSĐYONU VE BETON DURABĐLĐTESĐNE ETKĐLERĐ ALKALĐ SĐLĐKA REAKSĐYONU VE BETON DURABĐLĐTESĐNE ETKĐLERĐ a Ahmet BEYCĐOĞLU, a Dilek DOĞAN b Mustafa ÇULLU, a Ayhan ŞAMANDAR a Düzce Üniversitesi Kaynaşlı, Meslek Yüksekokulu, Yapı Ressamlığı Programı

Detaylı

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR

ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGALAR ÖRNEK ALMA : ÇEYREKLEME YÖNTEMİ AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN ÖRNEK ALINIR AGREGA YIĞINININ ORTA BÖLGESİ TESPİT EDİLİR. BU BÖLGENİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ YAPI LABORATUVARI Yapı Laboratuvarı Yapı laboratuarında, teorik olarak alınan yapı malzemesi ve beton derslerine ait deneysel çalışmaların uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ

SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ SOĞUK KARIġIM TASARIMI VE KATKI MALZEMESĠ MĠKTARI-KÜR SÜRESĠ ĠLĠġKĠSĠ Dr. Süreyya TAYFUR 1 Dr. Halit ÖZEN 2 B. Kadri EREN 3 ABSTRACT In our country, there are big differences between the regions in terms

Detaylı

Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (1), 91-97, 2006 18 (1), 91-97, 2006 Beton Asfaltın Farklı Türden Temeller Üzerindeki Serbest Basınç Mukavemet Değerinin Değişimi

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20

2D 1.4D D d d/2 G İri Agrega D/d 2 veya D 11.2 mm. 100 98-100 85-99 0-20 0-5 Gc85/20 2. BETON AGREGALARI Yapılarda kullanılan ve taneli malzeme olarak tanımlanan agrega; doğal, yapay veya geri kazanılmış tipte olabilmektedir. Bunlardan doğal agregalar, mekanik işlem dışında herhangi bir

Detaylı

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması.

AŞIRI VİBRASYON: Vibratörün taze beton yerleştirilmesi sırasında, ayrışma ve fazla terlemeye neden olabilecek kadar fazla uygulanması. BETONLA İLGİLİ TEKNİK TERİMLER AĞIR BETON: Barit, magnetik, limonit ve demir gibi yüksek birim ağırlıklı agrega kullanımıyla elde edilen ve özellikle radyasyona karşı korunma amacıyla kullanılan beton.

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi

KİREÇ. Sakarya Üniversitesi KİREÇ Sakarya Üniversitesi KİREÇ Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren,

Detaylı

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir.

Taş ocağının şantiyeye mümkün olduğu kadar yakın olması istenir. Ayrıca mevcut bir yola yakınlığı her çeşit ocaklar içinde tercih sebebidir. TAŞ OCAKLARI Taş ocakları kuruluşu ve işletmesi bakımından şantiyeye benzer ve bağımsız bir birimdir. Kırma taş ve agrega üretilir ve üretilen malzeme çeşitli imalat kalemleri içinde tüketir. Belli başlı

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot

Paslanmaz Çelik Gövde. Yalıtım Sargısı. Katalizör Yüzey Tabakası. Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Paslanmaz Çelik Gövde Yalıtım Sargısı Egzoz Emisyonları: Su Karbondioksit Azot Katalizör Yüzey Tabakası Egzoz Gazları: Hidrokarbonlar Karbon Monoksit Azot Oksitleri Bu bölüme kadar, açıkça ifade edilmese

Detaylı

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini

Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. (4), 693-698, 25 (4), 693-698, 25 Sıkıştırılmış Asfalt Betonun Bitüm Yüzdesinin Tayini Remzi NAMLI Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN FARKLI BAĞLAYICILARIN KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU ESASLI HARÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Kalsiyum Alüminat Çimentosu (KAÇ) PÇ KAÇ KAÇ Uygulama Alanları KAÇ Hidratasyonu

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213

PROJE SONUÇ RAPORU. Proje Nr TĐDEB 3020213 PROJE SONUÇ RAPORU Proje Nr TĐDEB 3020213 KONSAN ın geliştirdiği polikarboksilat bazlı akışkanlaştırıcıların prefabrike beton üretimlerine uyarlanmasının araştırılması Tarih: 01/07/2004 AGY350 Konsan Bilgi

Detaylı

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT İLK PATENT ÇİMENTOSUZ HAFİF YAPI MALZEMESİ ÜRETİM YÖNTEMİ TR 2009/00643 B Abdulkerim YÖRÜKOĞLU * ve Günnur ULUSOY ** MTA Genel Müdürlüğü MAT Dairesi Endüstriyel Hammaddeler ve

Detaylı

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında)

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER

LABORATUVARDA YAPILAN ANALİZLER Laboratuvar Adı: Yapı Malzemesi ve Beton Laboratuvarı Bağlı Olduğu Kurum: Mühendislik Fakültesi- İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. M. Haluk Saraçoğlu E-Posta: mhsaracoglu@dpu.edu.tr

Detaylı

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Sathi Kaplamalar. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplamalar Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Sathi Kaplama Mevcut BSK kaplama üzerine veya granüler temel tabaka üzerine astar tabakası ve yapıştırma tabakası seriminden sonra, uygun oranda kübik şekle yakın

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı