ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Başak Burcu GEZER MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2009

2 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Başak Burcu GEZER YÜKSEK LİSANS TEZİ Ç.Ü. FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez.../.../2009 tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri tarafından oybirliği / oyçokluğu ile kabul edilmiştir. İmza:... İmza:... İmza:... Prof. Dr. Mesut ANIL Doç. Dr. Ahmet M. KILIÇ Doç. Dr. Özen KILIÇ JÜRİ BAŞKANI DANIŞMAN ÜYE İmza:... Doç. Dr. Hacı Murat ARSLAN ÜYE İmza:... Öğr. Gör. Dr. Nil YAPICI ÜYE Bu tez Enstitümüz Maden Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanmıştır. Kod No: Prof. Dr. Aziz ERTUNÇ Enstitü Müdürü İmza ve Mühür Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

3 ÖZ YÜKSEK LİSANS TEZİ MERSİN İLİ ÇELEBİLİ KÖYÜ İÇMELER MEVKİİNDE YÜZEYLEYEN KİREÇTAŞLARININ BETON VE ASFALT AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Başak Burcu GEZER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Danışman: Prof.. Dr. Mesut ANIL Yıl : 2009, Sayfa: 110 Jüri : Prof. Dr. Mesut ANIL Doç. Dr. Hacı Murat ARSLAN Doç. Dr. Ahmet M. KILIÇ Doç. Dr. Özen KILIÇ Doç. Dr. Nil YAPICI Bu tez çalışmasında seçilen kireçtaşının beton üretimi ve asfalt agregası olarak kullanılabilirliği incelenmiştir. Ayrıca, agregalar vebeton ve hakkında genel bilgi verilmiştir. Agrega numunesi üzerinde fiziko-mekanik deneyler, Marshall dizaynı, petrografik ve kimyasal analizler yapılmıştır. Son olarak, agrega örneğinin standart ve şartname değerlerine uygunluğu araştırılmıştır. Kireçtaşının beton ve asfalt yapımında kullanılabilirliği incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kireçtaşı, Agrega, Beton, Marshall Deneyi, I

4 ABSTRACT MSc THESIS LIMESTONES WHERE LOCATION OF ICMELER VILLAGE OF CELEBILI CITY OF MERSIN, EXAMİNED FOR AVAILABILITY OF CONCRETE AND ASPHALT AGGREGATE Başak Burcu GEZER DEPARTMENT OF MINING ENGINEERING INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES UNIVERSITY OF CUKUROVA Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ahmet M. KILIC Year : 2009, Page: 110 Jury : Prof. Dr. Mesut ANIL Assoc. Prof. Dr. Hacı Murat ARSLAN Assoc. Prof. Dr. Ahmet M. KILIC Assoc. Prof. Dr. Özen KILIC Dr. Nil YAPICI In this study, choice limestone were examined for availability of concrete production and asphalt aggregate. Also, general information was given about aggregates and concrete. On sample of aggregate was made phisical-mechanic experiments, design of Marshall, petrographic and chemical analysis. Finally, coherence of sample af aggregate was investigated standart and values of specifications. The sample was analysed for about employability of making concrete and asphalt. Key Worlds: Limestone, Aggregate, Concrete, Test of Marshall. II

5 TEŞEKKÜR Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı nda yapmış olduğum Yüksek Lisans Tez çalışmalarımda vermiş olduğu destek ve yönlendirmelerinden dolayı değerli danışman hocam Sayın Prof. Dr. Mesut ANIL a Her zaman çok büyük desteğini gördüğüm, bu tezin yapımında çok büyük katkıları olan değerli hocam Sayın Öğr. Gör. Dr. Nil YAPICI ya Tez çalışmalarım da çok büyük emeği olan ve öğrencilerine her zaman vakit ayıran değerli hocam Sayın Doç Dr. Ahmet Mahmut Kılıç a, Deneysel çalışmalarım da çok büyük destek ve yardımlarını gördüğüm, laboratuar çalışmalarım da her türlü imkan ve izni kullanmama izin veren Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlü ğü Araştırma Birimi Müdürü Sayın Orhan CENGİZ Bey e ve çok değerli araştırma birimi çalışanlarına, Harita çizim ve çalışmlarımda destek ve yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Harita Müh. Cumali Ansar a, Çevirilerim sırasında yardımlarını esirgemeyen değerli arkadaşım Ayten Gülmez e, Çalışmalarım sırasında maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen A.Y.C. İnşaat. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. sahipleri Sayın Cihangir Aydın ve Bahri Kocamaner e, Her zaman yanımda olduklarını hissettiğim ve bu tezin yapımın da çok büyük emekleri olan çok değerli aile fertlerime; TEŞEKKÜRÜ bir borç bilirim. III

6 İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZ I ABSTRACT II TEŞEKKÜR III İÇİNDEKİLER IV ÇİZELGELER DİZİNİ...IX ŞEKİLLER DİZİNİ... XI 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bölgenin Genel Jeolojisi Demirkazık Formasyonu Karaisalı Kireçtaşı Güvenç Formasyonu Kuvaterner Alüvyon Agrega, Beton ve Asfalt Hakkında Genel Bilgi Agrega Beton Agregalarında Aranan Özellikler Yol Üst Yapısında Kullanılan Agreganın Önemi Agrega - Çimento Bağı (1) Mekanik Bağlanma (2) Epitaksik Bağlanma (3) Kimyasal Bağlanma Alkali Silika Reaksiyonu (1). Reaktif Agreganın Cinsinin ve Tane Büyüklüğünün Etkisi Beton Asfalt ve Bitüm MATERYAL VE METOT IV

7 3.1. Materyal Çalışma Alanı Hakkında Bilgi Agrega Marshall Dizaynı İçin Kullanılan Agrega Özellikleri (1). Bitümlü Temel Tabakasında Kullanılan Agrega (2). Asfalt Betonu Binder ve Aşınma Tabakalarında Kullanılan Agrega Metot Fiziko - Mekanik Deneyler Agregalardan Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi (1). Taş Ocaklarından Numune Almı (2) Deney Numunesi Hazırlama Fiiksel Özelliklerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1 ). Elek Analizi (2). Özgül Ağırlık Deneyleri ve Su Emme Oranları (3). Agregada Yassı Malzeme Oranı Tayini (4). Çok İnce Malzeme Muhtevası Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1). Los Angeles (Aşınma) Deneyi (2). Tek Eksenli Basınç Dayanımı Agreganın Fiziksel Etkenler Karşısındaki Dayanıklılığı (1). Donmaya ve Çözülmeye Karşı Gösterilen Direncin Tayini Zararlı Maddelerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1) Organik Madde İçeriği Alkali-Agrega Reaksiyonuna Sebep Olan Maddeler Petrografik Tanımlama Marshall Deneyi Bitümlü Temel Tabakası (1). Yapım Şartları V

8 (2). Bitümlü Temel Dizaynı Asfalt Betonu Binder ve Aşınma Tabakaları (1). Yapım Şartları (1). Yapım Şartları Agrega Gradasyonu Penetrasyon Deneyi Marshall Metodu ile Karışım Dizaynı (1). Marshall Stabilite ve Akma Deneyi (2). Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi Kaplama Karışım Hesapları için Gerekli Bağıntılar (1). Agrega Efektif Özgül AğırlığınınTayini (2). Bitüm Absorpsiyon Yüzdesinin Hesaplanması (3) Kaplama Karışımının Efektif Bitüm Yüzdesinin Hesaplanması (4).Farklı Bitüm Miktarlarında Hazırlanan Karışımın MaksimumÖzgül Ağırlığının Tayini (Dt) (5) Sıkıştırılmış Kaplama Karışımında Yüzde VMA Hesabı (6) Sıkıştırılmış Kaplama Karışımındaki Hava Boşluğu (Vh) ve Asfalt Dolu Boşluk Oranı (Vf) Yüzdesinin Hesaplanması Kimyasal Analiz ARAŞTIRMA BULGULARI Agrega Deneylerinden Elde Edilen Araştırma Bulguları Agreganın Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi İçinYapılanDeneyBulguları Elek Analizi Sonuçları (1). Kaba Agrega Elek Analizi Sonuçları (2) İnce Agrega Elek Analizi Sonuçlar (3) Mineral Filler Elek Analizi Sonuçları Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Deneyi (1) Kaba Agreganın (Çakıl) Özgül Ağırlık ve VI

9 Su Emme Oranı Deneyi (2) İnce Agreganın (kum) Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Deneyi (3). Mineral Fillerin Zahiri Özgül Ağırlığı Agregada Yassı Malzeme Oranı Tayini (1) Çok İnce Malzeme Muhtevası Deneyi Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler ( 1) Los Angeles (Aşınma) Deneyi Sonuçları (2) Tek Eksenli Basınç Dayanımı Deneyi Sonuçları Agreganın Fiziksel Etkenler Karşısındaki Dayanıklılığı Tespiti için Yapılan Deneyleri (1). Donmaya ve Çözülmeye Karşı Gösterilen Direnç Deneyi Zararlı Maddelerin Belirlenmesi İçin Yapılan Deneyler (1) Organik Madde İçeriği Alkali-Agrega Reaksiyonuna Sebep Olan Maddeler Petrografik Tanımlama (1) Çıplak Gözle ve Lupla İnceleme (2) Polarizan Mikroskop Altına İnceleme (3) Steoro Mikroskop Altında Yapılan İnceleme Marshall Deneyi Bitümlü Temel Tabakası Deney Verileri (1). Bitümlü Temel Tabakası Grafikler Bitümlü Temel Tabakası İçin Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi Binder Tabakası Deney Verileri Binder Tabakası Grafikler Binder Tabakası İçin Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi Aşınma Tabakası Deney Verileri Aşınma Tabakası Grafikler Aşınma Tabakası İçin Optimum Bitüm Yüzdesinin Belirlenmesi.97 VII

10 4.3. Kimyasal Analiz SONUÇLAR VE ÖNERİLER Agreganın Yol Yapımı Açısından Uygunluğu Agreganın Beton Üretimi Açısından Uygunluğu..104 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ VIII

11 ÇİZELGELER DİZİNİ SAYFA Çizelge 2.1. Bitümlerin kimyasal içeriği Çizelge 3.1. Bitümlü temel tabakası için şartname limitleri..21 Çizelge.3.2. Bitümlü temel tabakası için kaba agregada aranan özellikleri..22 Çizelge.3.2. Bitümlü temel tabakası için kaba agregada aranan özellikleri.. 22 Çizelge 3.4. Mineral fillerin gradasyon limitleri Çizelge 3.5. Binder tabakası için gradasyon limitleri 24 Çizelge 3.6. Aşınma tabakası için gradasyon limitleri..24 Çizelge 3.7. Kaba agreganın fiziksel ve mekanik özellikleri.25 Çizelge 3.6. Aşınma tabakası için gradasyon limitleri 24 Çizelge 3.7. Kaba agreganın fiziksel ve mekanik özellikleri. 25 Çizelge 3.8. İnce agreganın özellikleri 26 Çizelge 3.9. Mineral Fillerin Gradasyon Limitleri.26 Çizelge Amerikan elek sistemi.31 Çizelge Malzemelerin karıştırma sıcaklıkları 48 Çizelge Bitümlü temel dizayn kriterleri 49 Çizelge 4.1. Kaba agrega elek analizi sonuçları 65 Çizelge 4.2. İnce agrega elek analizi sonuçları...65 Çizelge 4.3. Mineral filler elek analizi sonuçları 66 Çizelge 4.4. Kaba agreganın özgül ağırlık ve su emme oranları sonuçları veri çizelgesi...67 Çizelge.4.5 İnce agreganın özgül ağırlık ve su emme oranları sonuçları..68 Çizelge 4.6 Mineral fillerin özgül ağırlık değeri veri çizelgesi..69 Çizelge 4.7 Agregada yassı malzeme oranı tayini veri çizelgesi...70 Çizelge 4.8. Los Angeles (aşınma) deneyi veri çizelgesi Çizelge 4.9. Tek eksenli basınç dayanımı deneyi veri çizelgesi...72 Çizelge 4.10 Alkali agrega reaktivitesi veri sonuçları 74 Çizelge Bitümlü temel tabakası gradasyon eğrisi..76 Çizelge 4.12 Bitümlü temel tabakası briketlerindeki malzeme dağılımı...77 Çizelge 4.13 Optimum bitüm değerine göre dizayn verileri...83 IX

12 Çizelge 4.14 Binder tabakası gradasyon çizelgesi Çizelge Binder tabakası briket agregası dağılım çizelgesi Çizelge Optimum bitüm değerine göre dizayn verileri Çizelge Aşınma tabakası gradasyon değerleri...91 Çizelge 4.18 Aşınma tabakası briketlerindeki malzeme dağılımı Çizelge Optimum bitüm değerine göre dizayn verileri.98 Çizelge 4.20 Kimyasal analiz sonuçları..99 Çizelge 5.1. Bitümlü temel tabakası için sonuçlar Çizelge 5.2. Binder tabakası için deney sonuçları 101 Çizelge 5.3. Aşınma tabakası deney sonuçları.101 Çizelge 5.4. Agreganın beton üretiminde uygulanabilirliği..104 X

13 ŞEKİLLER DİZİNİ SAYFA Şekil 1.1. Belen Topboğazı Yolunu Gösteren Kroki...2 Şekil 2.1. Çalıma sahasına ait bir görüntü 5 Şekil 2.2. Çalışma alanının 1/25000 lik jeolojik haritası...6 Şekil 2.3 Jeolojik harita üzerinde çalışma alanına atılan A-A, B-B kesitleri.. 7 Şekil 2.4. Tipik bir yol üstyapı kesiti ve gerilme dağılımı...9 Şekil 3.1. Çalışma alanının yer bulduru haritası.18 Şekil 3.2. Çalışma alanına ait bir görüntü...18 Şekil 3.3. Çalışma alanının uydu görüntüsü..19 Şekil 3.4. Çalışma alanına ait O 33a 1- O 33 a 2 paftaları..19 Şekil.3.5. Deneylerin genel akım şeması 27 Şekil 3.6. Numune almada çeyrekleme yöntemi...29 Şekil 3.7. Kullanılan elek sistemine ait bir görüntü 32 Şekil 3.8. Tel sepete konulan agrega numunesinin tartımı Şekil 3.9. Los Angeles aşınma deneyinde kullanılan cihaz...40 Şekil Boy ve Çapın Ölçülmesi.41 Şekil Tek eksenli basınç dayanımı deney cihazı 42 Şekil 3.12 Polarizan mikroskop..46 Şekil Penetrasyon cihazı 52 Şekil 3.14 numunelerin tartımı, ve aparatların ısıtılması...54 Şekil 3.15 Mekanik asfalt karıştırıcı ve otomatik tokmak.55 Şekil Numunelerin üç boyutunun ölçülmesi.56 Şekil Briketlerin çıkarılması ve kumpas yardımı ile boyutlarının ölçümü 56 Şekil Çıkarılan numunelerin 35 dak. 60 o C suda bekletilmesi..57 Şekil Numunelerin akma dayanımının ölçümü ve kırılma sonrası görünüm...58 Şekil 4.1. Bitümlü temel tabakası gradasyon eğrisi..76 Şekil 4.2. Bitümlü temel tabakası Dp-% Bitüm grafiği Şekil 4.3. Bitümlü Temel Tabakası Stabilite- Bitüm % Grafiği Şekil 4.4. A.D.B.% Bitüm % Grafiği XI

14 Şekil 4.5. Boşluk % - Bitüm % Grafiği.. 80 Şekil 4.6. V.M.A. Bitüm % Grafiği Şekil 4.7. Akma (mm) Bitüm % Grafiği Şekil 4.8. Binder tabakası gradasyon eğrisi Şekil.4.9..Pratik Özgül Ağırlık Bitüm % Grafiği.86 Şekil Stabilite Bitüm % Grafiği..87 Şekil Boşluk% -Bitüm % Grafiği..88 Şekil Akma (mm)- Bitüm % Grafiği.89 Şekil 4.14 VMA% -Bitüm% Grafiği..89 Şekil 4.15 Aşınma tabakası gradasyon eğrisi Şekil Pratik Özgül Ağırlık Bitüm % Grafiği.. 94 Şekil Stabilite Bitüm % Grafiği. 94 Şekil A.D.B %.- Bitüm % Grafiği 95 Şekil Akma (mm) Bitüm % Grafiği 96 Şekil Boşluk% - Bitüm % Grafiği.96 Şekil V.M.A. Bitüm % Grafiği..97 XII

15 1. GİRİŞ Başak Burcu GEZER 1. GİRİŞ İnşaat sektöründe, daha genel anlamda bayındırlık faaliyetlerinde, kırmataş kullanımının artması, bu tip doğal kaynakların önemini arttırmaktadır. Gelişen teknoloji ve bayındırlık faaliyetlerinin hızla artması bu kayaçların çeşitli şekillerde kullanılması ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Bu kayaçlar, özellikle nüfus artışına paralel olarak şehirleşme ve buna bağlı konut ihtiyacı, yer darlığı nedeniyle daha yüksek yapıların yapılması, otomobil endüstrisindeki gelişme ve insanların ulaşım ihtiyaçları sonucu yol, köprü gibi yapıların önem kazanması ve gelişen diğer endüstri ile artan enerji ihtiyacı ve buna paralel büyük baraj ve su yapılarının önem kazanması sonucunda temel yapı malzemesi olarak modern günlük yaşamda çok önemli bir yer tutmaktadır. İnşaat sektöründe bu derece önem kazanan ve zemini teşkil eden bu kayaçların hem jeolojik hem de mühendislik özelliklerinin bilinmesi gerekir. Bu, zaman açısından tasarruf sağlamanın yanı sıra ulusal kaynakların ekonomik yönde kullanılmasını da mümkün kılacaktır. İnşaat sektörü ve yapı teknolojileri arasında taşıyıcı eleman olarak en çok kullanılan malzeme betondur. Beton; bileşenleri olan çimento, agrega, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin belirli oranlarda karışımlarından meydana gelmektedir. Kullanış amacına göre çok çeşitli tiplerde beton elde etmek mümkündür. Betonu oluşturan ham maddeler doğada bol miktarda bulunmaktadır. Ucuz sağlanması ve kolay şekil verilmesinin yanı sıra dış etkenlere karşı dayanıklı olması bakımından beton yaygın kullanılan yapı malzemesi olmuştur (Baradan, 1997). Betonun yapısında % 70 oranında mineral yapılı küçük tanelerden teşekkül eden agrega malzemesi bulunmaktadır. Betonun iskeletini oluşturan agreganın özellikleri, betonun işlenebilirliği, dayanım ve geçirgenlik değeri gibi özellikleri üzerinde etkili olmaktadır (Beyazıt, 1998). Beton özelliklerine tesir eden en önemli faktörlerden birisi kullanılan agregaların niteliğidir. Agreganın fiziksel karakteristikleri, kompozisyonu ve granülometresi betonun üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu nedenlerden ötürü inşaat 1

16 1. GİRİŞ Başak Burcu GEZER yapımından önce kullanılacak agrega malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri iyi bilinmeli ve temin edilecekleri ocaklar incelenmelidir. Günümüzde ulaşımın yeri azımsanmayacak kadar çok geniştir. Özellikle karayolu ile ulaştırma en eski zamanlardan günümüze kadar hep güncelliğini korumuş ulaştırma türlerinden birisidir. Karayolu yapıları rijit ve esnek üstyapı olarak iki farklı şekilde, taban zemini üzerine inşa edilmektedirler. Üstyapı tiplerinin yapım maliyeti oldukça yüksektir. Önceden belirlenen geometrik standartlara göre saptanmış güzergah boyunca, doğal zeminin istenilen yükseltilere getirilebilmesi ve üzerinde motorlu taşıtların istenilen hız, güvenlik ve konfor koşullarında hareketlerinin sağlanabilmesi amacıyla inşa edilen yapıların tümü karayolu yapısını oluşturur (Fındık, 2005). Bitümlü kaplama tabakalarıyla oluşturulan üstyapılara Esnek Üstyapı denir. Esnek üstyapı, tesviye yüzeyiyle sıkı bir temas sağlayan trafik yüklerini kaplama, temel ve alt temel tabakaları yoluyla taban zeminine dağıtan bir üstyapı şekli olup; stabilitesi, adezyon, tane sürtünmesi ve kohezyon gibi kullanılan agrega ve bitümlü bağlayıcının özelliklerine bağlıdır (Ilıcalı, 2001). Teknolojideki son gelişmeler, özellikle kırmataş agregalarda mekanik bağlanma gibi basit bir kurama indirgenen çimento hamuru - agrega ara yüzeyi gerçeğinin sadece yüzey dokusu ve tane şekli gibi kavramlar ile açıklanamayacağını ortaya çıkarmıştır. Çimento ve agreganın iki farklı malzeme olması (anizotropi) nedeniyle doğaldır ki bu iki malzemenin birbirine temas yüzeyleri boyunca bağlanmaları içyapıda farklı oluşumlar yaratır ( Montiero, P.J.M., Mehta, 1986). Bu sebepler bizi kırmataş olarak kullanılan kireçtaşlarının fiziko- mekanik ve kimyasal özellikleri ile ilgili araştırma yapmaya itmektedir. Bu çalışmada Mersin İli, Camili Köyü, İçmeler mevkiindeki kireçtaşlarının beton yapımın da ve asfalt plenti olarak kullanabilirliğinde ki uygulanabilirlikleri incelenmiştir. 2

17 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Bölgenin jeolojisi, kireçtaşı agregalarının genel yapısı, bu agregalarda aranan özellikler, beton agregalarında aranan özellikler yol üst yapısında kullanılan agregalarda aranan özellikler ile ilgili yapılan çalışmalardan bilgi verilmiştir Bölgenin Genel Jeolojisi Çalışma alanı, Mersin ili, Camili Köyü İçmeler mevkiidir. Çalışma alanına tekamül eden formasyonlar Demirkazık formasyonu, Karaisalı Kireçtaşı, Güvenç formasyonu ve kuvarterner alüvyon formasyonlarıdır. Aşağıda bu formasyonlar ile ilgili bilgi verilmiştir Demirkazık Formasyonu (TRJKd) İnceleme alanında başlıca kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, dolomit ve pelajik foraminiferli mikritik kireçtaşı yapılışlı birim Demirkazık formasyonu olarak isimlendirilmiştir (Yetiş, 1978). Demirkazık formasyonu genel olarak dolomit, dolomitik kireçtaşı ve mikritik kireçtaşı litiolojilerini içermekte olup akarsu yatakları gibi aşınma alanlarında izlenen birim, sarp topoğrafyası ve açıktan koyuya değişen tonlardaki gri rengiyle belirgindir. İstifin taban kesiminde; gri renkli, sert, keskin köşeli kırıklı, yer yer çörtlü, kalsit dolgulu ve limonitleşmeli, kalın-çok kalın kat-manlı mikritik kireçtaşı bulunmakta olup, üzerine koyu gri, sarımsı boz renkli, kalın katmanlı, sert, yer yer kalsit dolgulu, seyrek çört bantlı, kıt fosilli kireçtaşı gelmektedir. Neomorfik bozuşma ve dolomitleşme ilksel hamurun ve bazı tanelerin tanınmasını engellemektedir. Pellet taneleri çevresinde neomorfik spar oluşumları gözlenmektedir. İstifin daha üst kesimini oluşturan açık gri-sarımsı renkli, kalın katmanlı dolomit ince orta kristallidir. Dolomit içinde yer yer sarı kahve renkli çamur taşı bulunmaktadır (Ünlügenç ve Demirkol, 1987). 3

18 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER Karaisalı Kireçtaşı (Tka) Birimin adı ilk kez Schmidt (1961) tarafından Adana Baseninde Karaisalı dolaylarında bulunan beyaz krem renkli, algli, mercanlı kireçtaşı içerikli litoloji için kullanılmıştır. Birim adını oldukça geniş mostralar sunduğu, tip kesit ve yerinin gözlendiği Adana nın Karaisalı ilçesinden almıştır. Birim inceleme alanında başlıca resifal nitelikli kireçtaşlarından oluşmaktadır. Karaisalı formasyonunun ayrışmış yüzey rengi gri açık gri renkler gösterirken taze kırık yüzeyi sarı, kirli sarı, krem rengi göstermektedir. Birimin tabanında az siltli biyoklastik kireçtaşı ara katmanlı, orta kalın tabakalı ve yer yer yumrulu kireçtaşlarından; üst seviyeleri ise bol alg, mercan parçaları, foraminifer, gastropod ve ekinid fosilleri içeren resifal kireçtaşlarından oluşmaktadır. Birim genellikle masif görünümlü yer yer de orta kalın tabakalıdır. Karaisalı formasyonunun yüzey kısımları, atmosferik etkiler nedeni ile yağmur ve rüzgar aşındırmaları sonucu çatlaklı ve karstik erime boşluklu bir yapı sunmaktadır. Karaisalı formasyonu topografik yüksek-lerde oluştuğu yönle bölgenin topografik düzensizlik-leri, deniz seviyesindeki alçalıp yükselmeler ve havzayataşınan çökel malzeme oranındaki değişimlere bağlı olarak altında ve üstünde bulunan birimlerle hızlı yanal ve düşey fasiyes değişimleri göstermektedir Kaya (2006) Güvenç Formasyonu Stratigrafik olarak alt bölümlerde killi kireçtaşı-marn, üst kesimlerde ise kilttaşı-silttaşı birimlerinden oluşmaktadır. Formasyon genel olarak yeşilimsi gri, beyazımsı sarı renklerde gözlenmektedir. Formasyon Schmidt (1961) tarafından adlandırılmıştır. İnceleme alanında Güvenç Formasyonuna ait tip kesitler Tepeköy, Çelebili, Dalakdere, Esenli ve Hamzabeyli Köyleri çevresinde gözlenmiştir. Formasyon adını en iyi gözlendiği yer olan ve N 33-c paftasında yer alan Güvenç Köyü nden almıştır. Alt-Orta Miyosen zamanında bölgede oluşan resif önü, sığ-derin deniz ortamlarında 4

19 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER çökelen Güvenç Formasyonu içinde iki birim ayırtlanmıştır. Bunlar killi kireçtaşımarn birimi ve kiltaşı-silttaşı birimleridir. Killi kireçtaşı-marn birimi stratigrafik olarak formasyonun alt kesimlerinde Gildirli ve Karaisalı Formasyonları ile geçişli olarak bulunmaktadır. Kiltaşı-silttaşı birimi orta ve üst bölümlerde Kuzgun Formasyonu ile geçişli olarak bulunmaktadır. Formasyonun yerleştiği paleotopoğrafyanın etkisine bağlı olarak bazı kesimlerde bu sıralamada değişiklikler görülmektedir. Güvenç Formasyonunun alt dokanağında yanal ve dikey geçişli Karaisalı Formasyonu, üst dokanağında ise uyumlu ve girik olarak Kuzgun Formasyonu bulunmaktadır Şenol vd. (1998) Kuvaterner Alüvyon (Qal) Birim, Kuvaternerde akarsuların eğim yukarı bölgelerden taşıdığı ve eğim derecesinin iyice azaldığı ve yataklarının genişlediği bölgelerde biriktirdiği başlıca; ofiyolit, kireçtaşı, magnezitten türeme çakıllar ile kum, silt ve kil boyutu malzemelerden oluşmaktadır. Çakılların boyutları 1 40 cm arasında değişir ve oldukça kötü boylanmalıdır Kaya (2006). Çalışma alanına ait bir görüntü şekil 2.1. de verilmiştir. Şekil 2.2. de ise sahanın jeolojik haritası verilmiştir. Şekil 2.1. Çalıma sahasına ait bir görüntü. 5

20 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER K 13 Belen tepe.. Karakütük 5 A B 350m. Sulusay tepe. Kale tepe 31 Zeytinli tepe 6 B Pınar Alanı A 29 Yassı tepe Camili Şekil 2.2. Çalışma alanının 1/25000 lik jeolojik haritası (MTA O33 a1, MTA O33 a2, ) 6

21 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER Şekil 2.3. de jeolojik harita üzerinde atılan A-A ve B-B kesitleri sunulmuştur. Şekil 2.3 Jeolojik harita üzerinde çalışma alanına atılan A-A, B-B kesitleri 2.2. Agrega, Beton ve Asfalt Hakkında Genel Bilgi Agrega, beton ve asfalt hakkında önceki çalışmalardan bilgiler verilmiştir. Beton agregası olarak agregada aranan özellikler, yol üst yapısı olarak agregada aranan özellikler, agrega-çimento bağı hakkında bilgi verilmiştir Agrega Agrega; tabii ve yapay her iki cins yoğun mineral malzemenin, genellikle 100 mm ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki kırılmamış veya kırılmış danelerinin bir yığınıdır. En çok kullanılan agrega türleri, kum ve çakıldır. Agregaları ince ve iri 7

22 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER agrega olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Çakıl doğal iri agregadır. Bazı hallerde iri agrega olarak çakıl yerine doğal taş blokların konkasör denilen aletlerle parçalanması sonunda elde edilen kırmataşı da kullanılır. O halde kırmataş yapay iri agregadır (Şimşek, 2003). Agregalarda aranan en önemli özellikler şunlardır: Sert, dayanıklı ve boşluksuz olmaları, Zayıf taneler içermemeleri (deniz kabuğu, odun, kömür gibi) Basınca ve aşınmaya mukavemetli olmaları, Toz, toprak ve betona zarar verebilecek maddeler içermemeleri, Yassı ve uzun taneler içermemeleri, Çimentoyla zararlı reaksiyona girmemeleridir Beton Agregalarında Aranan Özellikler İyi bir beton üretimi için agregalarda bulunması gereken koşullar şunlardır (Şimşek, 2003) Agregalar sağlam olmalı, aşınmamalı, suyun etkisiyle yumuşamamalı, dağılmamalıdır. Çimento bileşenleriyle zararlı bileşikler meydana getirmemeli ve donatının korozyona karşı korunmasını tehlikeye düşürmemelidir. Danelerin biçimi, dokusu iyi olmalıdır. Danelerin büyüklük bakımından dağılımı, amaca ve standartlara uygun olmalıdır. Agrega içinde betona zarar verecek maddeler bulunmamalıdır Yol Üst Yapısında Kullanılan Agreganın Önemi Agrega birçok inşaat imalatında olduğu gibi yol üst yapılarının da başlıca hammaddesidir. Bağlayıcısız temel ve alt temel tabakalarının tamamı, bitümlü sıcak karışımların ağırlıkça % i ve hacimce % i, beton kaplamaların ağırlıkça %70-80 i ve hacimce %60-75 i agregalardan oluşur (Çetin, 2007). Bir yol üstyapısı 8

23 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER esnek ve rijit kaplamalı üst yapılar olmak üzere iki farklı tür altında incelenir. Esnek yol üst yapıları asfalt kaplamalı yol üst yapıları olarak da adlandırılmaktadır. Dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan üstyapı çeşidi asfalt kaplamalı üstyapılardır. Asfalt kaplamaların hareketli dingil yüklerinin oluşturduğu gerilmelere karşı koyabilecek Şekilde inşa edilmesi gerekir. Aksi durumda kısa zaman içerisinde asfalt kaplamalarda çeşitli bozulmalar meydana gelebilir. Asfalt kaplamalı yol üst yapıları farklı özelliklere sahip tabakalardan meydana gelmektedir. Asfalt kaplamayı oluşturan en üst tabaka kaplama tabakasıdır. Kaplama tabakası, aşınma ve binder tabakası olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bazı durumlarda asfalt kaplama yalnızca aşınma tabakasından oluşmaktadır. Binder tabakasının altında sırasıyla temel, alt temel ve taban zemini tabakaları bulunmaktadır. Bu durum Şekil 2.4. de verildiği gibidir. Şekil 2.4. Tipik bir yol üstyapı kesiti ve gerilme dağılımı (Çetin, 2007). Yol üst yapısında kullanılan agregalarda bulunması gereken koşullar şunlardır (Karayolları Genel Müdürlüğü, 2004). Agregalar temiz, pürüzlü, sağlam danelerden oluşmalıdır. 9

24 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER Agrega içinde yumuşak ve dayanıksız parçalar, kil, organik ve zararlı maddeler serbest veya agregayı sarmış halde bulunmamalıdır. Agreganın don kaybı, aşınma kaybı ve soyulma mukavemeti amaca ve standartlara uygun olmalıdır. Agreganın gradasyonu amaca ve standartlara uygun olmalıdır. Agregaların kullanım alanına göre yassılık indeksi ve cilalanma değeri standartlara uygun olmalıdır Agrega - Çimento Bağı Son yıllara kadar, yani duyarlı elektron mikroskopları ile beton içyapısının incelenme olanakları henüz yokken betonun yük altındaki davranışı çimento matrisi ile çimento hamuru - agrega bağı üzerinde somut 1 ana kırılma teorileri ile açıklanmaktaydı. Son yıllarda beton teknolojisinde elektron (SEM) mikroskoplarının kullanılması ile birlikte daha önce çimento hamuru ile agrega arasında mekanik, kimyasal, vs. olarak açıklanan bağ teorilerinin bu kadar basit açıklanamayacağı ortaya çıkmıştır. Bütün araştırmacıların üzerinde anlaşmaya vardığı bir gerçek vardır ki o da çimento hamuru ile agrega arasındaki bağın betonun mekanik davranışını büyük ölçüde etkilediği ve aradaki bu temas yüzeyinin zayıf bir hat olduğu gerçeğidir. Elektron mikroskobu ile yapılan incelemede; bu geçiş bölgesi ile temas eden agrega yüzeyi üzerinde kalsiyum hidroksitten müteşekkil bir filim tabakası olduğu ve filimin ince bir kalsiyum silikat hidrat (tobermorit) formunda başka bir tabaka ile kaplı olduğu tespit edilmiştir. Bu çift kat filim tabakasının da ara yüzeydeki kalsiyum hidroksit formundaki bir tabakayla kaplı olduğu görülmüştür. Yine bir başka araştırmacı da agrega-çimento hamuru bağında agrega kimyasal yapısı ve kalsiyum hidroksit kristallerinin yöneltmesi İle ortaya çıkan agrega yapısının etkisini tespit etmiştir. Çimento ve agreganın iki farklı malzeme olması (anizotropi) nedeniyle doğaldır ki bu iki malzemenin birbirine temas yüzeyleri boyunca bağlanmaları içyapıda farklı oluşumlar yaratır. Agrega ile çimento hamuru arasında üç farklı bağlanmadan söz edilir (2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu 1999). 10

25 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Başak Burcu GEZER (1) Mekanik Bağlanma Agreganın yüzey dokusu nedeniyle ortaya çıkan bir bağlanma şeklidir. Mekanik bağlanmada agreganın girintilerine çimentoların girmesi agrega çıkıntılarının da çimento hamuruna batması sonucu adeta kamalama şeklinde bir kenetlenme meydana gelir. Mekanik bağlanmada esasen bağlanmayı sağlayan agrega özgül yüzeyinin artmasıdır (2) Epitaksik Bağlanma Bu, daha küçük ölçekte ve ender durumlarda gerçekleşebilen bir aderans türüdür. Çimentonun hidratasyonu sırasında bazı kristal yapılı bileşenler (örneğin Ca(OH) 2 ) ilk önce çökelerek agrega yüzeyini ince bir tabaka halinde kaplar. Eğer çökelen bu ince tabakanın kristal yapısı ile agreganın kristal yapısının kafes sistemleri birbirine uygunsa, bu yapılar aralarında süreklilik oluşturarak küçük ölçekte bir aderansın ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu tip bir bağı kireçtaşı agregalarının kolayca gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz (3) Kimyasal Bağlanma Bazı agregalar kimyasal yapıları (mineralojik yapı) nedeniyle çimento pastası ile reaksiyona girerek aralarında bir bağın oluşmasına neden olurlar. Bu olay daha çok agrega yüzeyinde çökelen Ca(OH) 2 ile reaksiyona girerek bağ dayanımını arttırır. Buradaki reaksiyon puzolanik bir reaksiyondur, Bu tip bağlanma bazen epitaksik bağlanma içerisinde de değerlendirilir. Traslı çimento kullanılması durumunda eğer ortamda silisli ve alüminli agrega varsa yine benzer reaksiyonlar sonucu daha iyi bir bağlanma meydana gelir (2.Ulusal Kırmataş Sempozyumu 1999) Alkali Silika Reaksiyonu 1920 li ve 1930 lu yıllarda ABD, Kaliforniya daki beton yapılarda nedeni belirsiz çatlak oluşumlarına bağlı yıkımlar rapor edilmiştir. Beton malzemelerin standartlara uygun olmasına rağmen, yapım yılını takiben birkaç yıl içinde çatlaklar oluşmuştur. Genellikle harita çatlağı şeklinde görülen sorun bazen de çatlaklardan jel 11

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Okan KARAHAN LİFLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN ÖZELLİKLERİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2006 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mesut TONÇER DİYARBAKIR HANİ YÖRESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ BLOK ALMA OLANAKLARI, FİZİKSEL, KİMYASAL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR

KIYI YAPILARI ve LİMANLAR T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIYI YAPILARI ve LİMANLAR MALZEME, YAPIM, KONTROL ve BAKIM ONARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER 1. Malzeme...11

Detaylı

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ

BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ T.C ULAŞTIRMA BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON VE BETON MALZEMELERİ LABORATUAR DENEYLERİ HAZIRLAYANLAR Ali ÜNSAL İnş.Müh. Beton ve Çelik Lab.Şefi Hamdi ŞEN Kimya Yük.Müh. Malzeme Lab.Şb.Md.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa Soner AZİZOĞLU ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MERMER OCAKLARININ PAZAR DURUMU VE EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ I... 13 ŞEKİL LİSTESİ II... 15 TABLO LİSTESİ III... 16 1. HAZIR BETON SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 18 TEŞEKKÜR Bu çalışmanın hazırlanmasında, bana her konuda destek olan danışmanım sayın Prof. Dr. Abdurrahman GÜNER e ve yardımlarından dolayı sayın Prof. Dr. Hulusi ÖZKUL a saygılarımı sunarak teşekkür ederim.

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Karayolları Genel Müdürlüğü BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Hazırlayan Fatma ORHAN ĠnĢaat Yük. Müh. AraĢtırma GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Üstyapı GeliĢtirme ġubesi Müdürlüğü Ankara 2012 1-

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BETON BARAJLAR TASARIM İLKELERİ REHBERİ REHBER NO: 004 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Nergis KILINÇ MİRDALI Krom Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Seramik Malzemelerde Kullanım Olanakları JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Muhammet BİLEN ÇELİKHANE CURUFLARINDAN LİÇ-KARBONATLAŞTIRMA PROSESİ İLE KALSİYUM KARBONAT KAZANILMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 2 DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TARİFİ... 3. 2.3 Geçirimli Malzeme... 3. 2.5 Kaya malzeme...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 2 DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TARİFİ... 3. 2.3 Geçirimli Malzeme... 3. 2.5 Kaya malzeme... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 1 DOĞAL YAPI MALZEMELERİ... 1 1.1 Doğal Yapı Malzemelerinin Daneleri... 1 1.1.1 Kaya... 1 1.1.2 Kohezyonsuz Malzemeler... 1 1.1.2.1 Çakıl... 1 1.1.2.2 Kum... 2 1.1.2.1 Çakıl v

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Güler BAYAR EVSEL ISITMADA KULLANILAN NEME DAYANIKLI YAKIT BRİKETLERİNİN HAZIRLANMASI MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU

İSTANBUL TİCARET ODASI. KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KUM, KİL ve TAŞOCAKLARI SEKTÖR RAPORU Hazırlayan : Serap ALP Mayıs, 2004 İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜN TANIMI Ve KAPSAMI 2. ÜRETİM 3. DIŞ TİCARET 4. İSTANBUL İLİ ve ÇEVRESİNDE BULUNAN KIRMATAŞ

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Tolga MAZMAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE İSTATİSTİKSEL ANALİZ TEKNİKLERİ İLE KUMLUCA HAVZASI (GD BARTIN) HEYELAN DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

SAYI: 103 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 103 DSİ TEKNİK BÜLTENİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 103 DSİ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK BÜLTENİ DSİ TEKNİK BÜLTENİ Sahibi DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sorumlu Müdür Dr. Vehbi ÖZAYDIN Yayın Kurulu Dr. Vehbi ÖZAYDIN İsmail GÜNEŞ Hüseyin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN. Anabilim Dalı : MİMARLIK. Programı : ÇEVRE KONTROLÜ VE YAPI TEKNOLOJİSİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİMSBLOK İLE ÖRÜLEN DIŞ DUVARLARIN YAPISAL PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Mimar Özlem UZUN Anabilim

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri

6. KATKI MADDELERİ. 6.1 Taze Betonun Özelliklerini Değiştiren Katkı Maddeleri 1 6. KATKI MADDELERİ Katkı maddeleri su, agrega ve çimento dışında betonlara çok düşük miktarlarda katılan kimyasal maddelerdir. Bunların kullanılması beton üretimi için zorunluluk taşımaz. Gün geçtikçe

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü. Alternatif Yapı Malzemeleri Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Alternatif Yapı Malzemeleri 6.1. Doğal alçılar 6. Doğal ve yapay alçı 6.1.1. Hammadde ve üretimi 6.1.2. Fiziksel ve mekanik özellikleri 6.1.3. Türleri

Detaylı

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU

SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ ÖZLEM GÖKSU KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI SIVI DEMİR ELDESİNDE YÜKSEK FIRINLARDA KULLANILAN REFRAKTER MALZEMELERDEN DÖKÜM DELİĞİ ÇAMURUNUN FİZİKSEL ve KİMYASAL ANALİZİ

Detaylı

TOPRAK ANABİLİM DALI

TOPRAK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yusuf TÜLÜN TOPRAK SU İÇERİĞİNİN VE YARAYIŞLI SU DÜZEYLERİNİN TDR (TIME DOMAIN REFLECTOMETRY) İLE ÖLÇÜLMESİ VE ALETİN ÇEŞİTLİ TOPRAK BÜNYE

Detaylı

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ KARAYOLU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 (YOL ALTYAPISI, SANAT YAPILARI, KÖPRÜ VE TÜNELLER, ÜSTYAPI VE ÇEŞİTLİ İŞLER) Her hakkı saklıdır. Bu Teknik Şartnamenin bir kısmı veya tamamı Karayolları Genel Müdürlüğü

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELMAS TEL KESME YÖNTEMİ İLE MERMER İŞLETMECİLİĞİNDE ELMAS TELLERİN KESİM PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI Özgür AKTAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Maden İşletme Anabilim

Detaylı