BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N"

Transkript

1 BSK Kaplamalı Yollarda Bozulmalar P R O F. D R. M U S T A F A K A R A Ş A H İ N

2 Çatlaklar Yorulma çatlağı Blok kırılma Kenar kırılması Boyuna kırılma (tekerlek izinde) Boyuna kırılma (tekerlek izi dışında) Yansıma çatlağı Enine çatlak Çatlak genişliği trafik banket Çatlak genişliği gösterimi az orta çok banket Blok kırılmanın bozulma düzeyi

3 Yorulma Kırılması (Timsah sırtı çatlak) Tekrarlı trafik yüklerinden dolayı, tekerlek izinde oluşur. Başlangıçta, birbiriyle bağlantılı çatlaklardan oluşur. Çok kenarlı, keskin açılı ve en uzun kenarı 0,3 mt çatlaklardan oluşur.

4 Yorulma bozulma düzeyleri Az: Belli bir alanda bağımsız veya çok az ilişikili çatlaklar; pompaj etkisi yok. Orta: Çatlaklar belli bir form kazanır; az olsa parçalanma başlamıştır; pompaj etkisi görülmez Çok: Orta ve yoğun olarak kopan parçlar bir oluşturur; pompaj etkisi görülür Ölçüm: Her bir bozulma düzeyindeki alanı m2 olarak belirle orta az yüksek

5 Az Yorulma bozulma düzeyleri Orta Çok

6 Yorulma Kırılması Tamir Yöntemleri Çatlakları doldurma Takviye tabakası Yeniden yapım

7 Asfalt kaplama malzemesinin yaşlanması ve büzülmesi, don etkisi ve ağır trafik etkisi ile meydana gelir. Tekerlek izine bağlı değildir. Kaplama yaklaşık dikdörtgen elemanlara bölünür. Dikdörtgen bloklar; 0,1 m2 ile 10 m2 arasında değişir. Ölçüm: Alan olarak ölçülür (m2). En az 15mt uzunluğunda olmalıdır. Blok Kırılma

8 Az: Çatlak genişliğinin ortalama < 6 mm veya dolgu yapılan çatlakların iyi durumda olması Orta: Çatlaklar, 6 ile 19 mm arasındadır. Düşük seviyede rastgele kırılmaya yakındır. Çok: Çatlak genişliği 19 mm den fazla olması ve orta seviyede kırılma görülür Blok kırılma düzeyleri

9 Blok Kırılma Tamir Yöntemleri Seal coat uygulaması (kömür katranı+kum+su karışımı veya asfalt emülsiyonu+kum karışımı) Takviye tabakası Yeniden yapım

10 Yansıma Çatlağı Bozulma Düzeyleri Az: Çatlak genişliği < 6mm veya dolgu malzemesi iyi durumdadır. Orta: Çatlak genişliği 6 mm ile 19 mm arasındadır ve kısmi rastgele çatlaklar oluşmaya başlar Çok: Çatlak genişliği 19 mm den büyüktür ve oldukça yoğun rastgele çatlaklar oluşur. Ölçümü: Boyuna veya enine çatlak olarak kaydedilir.

11 Enine Çatlak Kaplama eksen çizgisine dik olarak oluşur. Sıcaklık değişimi ve asfaltın büzülmesi sonucu oluşur. Ölçümü: Çatlak genişlikleri her düzeyde kaydedilir. 0.3m uzunluktan az olan çatlaklar kaydedilmez. Yorulma kırılması ile oluşan enine çatlaklar, yorulma kırılmasının içerisinde değerlendilir.

12 Enine Çatlak Bozulma Düzeyleri Az: Çatlak genişliği < 6mm veya dolgu yapılan kesimde malzeme iyi durumdadır. Orta: Çatlak genişliği 6 mm ile 19 mm arasındadır ve kısmi düşük seviyede rastgele çatlaklar görülür. Çok: Çatlak genişliği 19 mm den büyüktür ve belirgin bir şekilde rastgele çatlaklar görülür.

13 Enine Çatlak Tamir Yöntemleri Çatlak dolgusu Sathi kaplama İnce takviye tabakası

14 Kenar Kırılması Düzeyleri Az: Kırılma ve malzeme kaybı meydana gelmeden oluşan çatlaklar Orta: Bazı kırılma ve malzeme kaybı görülür. Kaplamanın etkilendiği kısım %10 civarındadır. Çok: Farkedilir derecede kırılma ve malzeme kaybı görülür. Kaplamanın % 10 undan fazlası etkilenir.

15 Kenar Kırılması Kaplamasız banket olması durumunda destek yetersizliğinden, ağır trafik yüklerinden ve drenaj eksiliğinden oluşur. Ay şeklinde çatlaklar veya oldukça sürekli çatlaklar şeklinde kaplamaya doğru 0,6 m ilerler. Ölçümü: Her bir düzeyde etkilenen kesimler uzunluk olarak (mt) ölçülür.

16 Kenar Kırılması Tamir Yöntemleri Çatlakları doldurma ve seal coat uygulaması Takviye tabakası uygulama veya yeniden yapım Şeridi genişletme veya banketleri stabilize etme

17 Şerit çizgisine paralel olarak oluşan çatlaklardır. Boyuna derz bırakma hatalarından, dolgunun hareket etmesinden, aktif kil taban zemininden, yansımadan kaynaklanabilir. Ölçümü: Uzunluk (mt) olarak ölçülür Boyuna Kırılma

18 Boyuna Kırılma Düzeyleri Az: Çatlak genişliği < 6 mm den küçük veya dolgu malzemesi iyi durumdadır. Orta: Çatlak genişliği 6 ile 19 mm arasındadır. Rastgele çatlamaya yakındır. Çok: Çatlak genişliği 19 mm den büyüktür ve ciddi rastgele çatlaklar oluşur.

19 Boyuna Kırılma Tamir Yöntemleri Çatlak dolgusu Takviye tabakası Yeniden yapım Kazma ve yeniden kaplama yapma Drenaj iyileştirme

20 Beton yollar üzerine yapılan asfalt betonu takviye tabakasında derzin yol yüzeyine yansımasıdır. Bunun yanında, çatlak asfalt kaplamalar üzerine yeni bir takviye tabakasının serilmesi de yansıma çatlaklarına neden olur. Yansıma çatlağı

21 Yansıma Çatlağı Bozulma Düzeyleri Az: Sadece bir çatlak veya bağlantısız çatlaklar Orta: Birbiri ile bağlantılı çatlaklar Çok: Oldukça yoğun birbiri ile bağlantılı çatlaklar

22 Yansıma Çatlağı Tamir Yöntemleri Çatlakların doldurulması ve seal coat uygulaması Geogrid uygulaması ve üzerine takviye tabakası yapılması Bozulmaları önlemek için daha kalın ve modifiye asfalt ile takviye tabakası uygulaması

23 Yama ve Yama Bozulması 0.1 m2 den büyük bir alanın yeniden yapılması veya bir malzeme ilavesi ile doldurma işidir. Ölçümü: Yama yapılan kesim sayısı ile alanlar kaydedilir.

24 Yama Bozulması Düzeyleri Az: Herhangi bir bozulmanın az seviyede olduğu veya tekerlek izi derinliğinin < 6 mm olması ; pompaj etkisi görülmez Orta: Herhangi bir bozulma türünün belirgin bir şekilde ortaya çıkması veya tekerlek izi derinliğinin 6 ile 12 mm arasında olması durumu Çok: Yüksek düzeyde bir bozulma tipinin görülmesi veya tekerlek izi derinliğinin > 12 mm olması; yama malzemesi üzerine ilave yama yapıması

25 Kaplama yüzeyinde değişik boyutlarda oluşan oyuklar. Genellikle bir bozulma türünün ilerlemesi veya belli bir noktada geçirimsizlik probleminden ortaya çıkmakta veya karışım stabilitesinin düşüklüğü ile ortaya çıkmaktadır. Çukur genişliğinin en az 150 mm olduğu kabul edilir. Ölçümü: Çukurlar sayılır ve alnaları kaydedilir. Çukurlar veya Oyuklar

26 Çukur veya Oyukların Düzeyleri Az: < 25mm derinlik Orta: 25 mm ile 50 mm arasında derinlik Çok: > 50 mm den büyük derinlik

27 Çukur veya Oyuk Tamir Yöntemleri Çukurlar, dikdörtgen formunu alacak şekilde biçimlendirilir ve mevcut kaplama malzemesinden daha kaliteli bir malzeme doldurulduktan sonra sıkıştırılır. Çukur sayısının fazla olması durumunda çukurlar birleştirilerek, beraber büyük yama çalışması gerçekleştirilir. Çukur sayısının ve yoğunluğunun fazla olması durumunda, yeniden yapım düşünülebilir

28 Tekerleğin hareket ettiği kesimlerde, trafik yükü, karışım stabilitesinin düşüklüğü veya asfalt betonu altındaki tabakaların yeterli kalınlıkta veya dayanımda olmamasından, yüksek sıcaklıklardan, sıkıştırma eksikliğinden dolayı meydana gelir. Ölçümü: Tekerlek izinin oluştuğu noktalarda maksimum derinlik dikkate alınır. Tekerlek İzi Derinliği

29

30 Konsolidasyon oturması veya yüzey aşınması Taşıma gücü düşük taban zemininden kaynaklan tekerlek izi Stabiltesi düşük asfalt betonundan kaynaklan tekerlek izi Tekerlek İzi Tipleri

31 Tekerlek İzi Düzeyleri Az: 6 mm ile 12 mm arasındaki derinlik Orta: 12 mm ile 18 mm arasındaki derinlik Çok: > 18 mm derinlik

32 Tekerlek İzi Tamir Yöntemleri Mikrosurfacing (İnce takviye tabakası) Freze ile kazıma ve yeniden geri kazanılan asfaltı iyileştirerek serme ve sıkıştırma Takviye tabakası Taban zeminini iyileştirme

33 Yığılma veya Toplanma (Shoving) Boyuna yönde genellikle taşıtların durma noktalarında veya ivmeli hareket ettiği kesimlerde oluşur. Tabakaların birbiri üzerinde kaymasından, iki tabaka arasında yeteri kadar bağ oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Ölçümü: Etkilenen alna sayısı ve alan büyüklüğü Düzey: Tanımlanmamıştır.

34 Kusma veya Terleme (Bleeding) Karışım içerisinde fazla bitümün yüksek sıcaklık nedeniyle ortaya çıkmasından veya kaplama yüzeyindeki agregaların batmasından dolayı, bitümün yüksek sıcaklık etkisiyle erimesi ve yol yüzeyinde kalmasından oluşur. Ayrıca, sıkıştırma yetersizliği ve fazla sayıda ağır taşıt da neden olabilir. Ölçümü: Etkilenen alan ölçülür Düzey: Belirlenmemiştir.

35 Kusma veya Terleme Tamir Yöntemleri Trafik emniyetini artırma geçici olarak kumlama çalışmaları Mikrosurfacing Freze ile kazıma ve takviye tabakası

36 Cilalanmış Agrega Trafik etkisi ile agreganın düzeyinin kaygan hale gelmesi ile oluşur. Ölçümü: Etkilenen alan Düzey: Tanımlanmamıştır

37 Kaplamadaki daneciklerin karışımdan uzaklaşarak, rough (kaba) yüzey tekstürünün oluşmasıdır. Genellikle tekerlek izi bölgesinde oluşur ve 30 cm lik alandaki değişim gözlenir. Dikkate alınan kesimin %25 inden azı etkilenmiş ise, dağılma olmadığı kabul edilir. Sıkıştırma eksikliği, homojen olmayan karışım, agrega içerisinde kil varlığı, asfaltın yaşlanmasından dolayı ortaya çıkabilir. Ölçümü: Uzunluk ve % si Dağılma

38 Dağılma Düzeyleri Az: %25 ile 50 arasında agrega kaybı olması Orta: %50 ile % 75 arasında agrega kaybı olması Çok: % 75 den fazla agrega kaybı olması

39 Ondülasyonlar (Corrugations) Karışımda stabilite eksikliği, taşıma gücü düşük taban zemini, trafik ve yüksek sıcaklık etkisiyle meydana gelir. Ölçümü: IRI (International Roughness Index) (m/km)

40 Ondülasyon Tamir Yöntemleri Takviye tabakası Zemin iyileştirmesi Yeniden yapım

41 Kaplamalar arasındaki bağ kopması (Debonding) Tabakalar arasındaki yapıştırma tabakası malzemesinin eksikliği, yetersiz tabaka kalınlığı ve yetersiz sıkşıtırmadan dolayı ortaya çıkar. Tamiri: Kısmi derin yama, kısmi derin yama ile birlikte mikrosurfacing, freeze ile kazıma ve takviye tabakası

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1. 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 1 1-1 TOPRAK VE KAYA DOLGU BARAJLAR... 1 1-1.1 Dolgu Barajların Tipleri... 1 1-1.2 Dolgu Zonlarının Adlandırılması-Numaralandırılması... 1 1-2 GENEL ESASLAR... 1 1-2.1 Dolguda Kullanılacak

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR.

ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. 1 ÖNSÖZ UYGULAMADA EN ÇOK HATA YAPILAN KONULARDAN BİRİSİ DE ONARIM VE GÜÇLENDİRMENİN KARIŞTIRILMASIDIR. ONARIM: BİR YAPININ YADA BİR ELEMANIN OLUŞAN BİR HASAR NEDENİYLE ESKİ HALİNE YANİ ESKİ DAYANIMINA

Detaylı

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER A-PDF Watermark DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark YOL YAPIMINDA ALT VE ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER 2 YOL ÜST YAPI GÜÇLEND RME UYGULAMALARINDA KULLANILAN

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

İÇİNDEKİLER STAJ DEFTERİ HATIRASI. Sunuş... 3. Yol Stajı... 5. Hes Stajı... 13. Bakü Bilge Amburan Karayolu Drenaj ve Menhol Kontrolü...

İÇİNDEKİLER STAJ DEFTERİ HATIRASI. Sunuş... 3. Yol Stajı... 5. Hes Stajı... 13. Bakü Bilge Amburan Karayolu Drenaj ve Menhol Kontrolü... STAJ HATIRA DEFTERİ İÇİNDEKİLER Sunuş... 3 Yol Stajı... 5 Hes Stajı... 13 Bakü Bilge Amburan Karayolu Drenaj ve Menhol Kontrolü... 20 Keson Kuyularının Kontrolü... 21 Köprüler Hakkında Bilgi Edinilmesi...

Detaylı

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR

BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR BÖLÜM I 6. DEPREM ETKİSİNDEKİ YIĞMA BİNALAR 6.. YURDUMUZDAKİ YIĞMA BİNALAR I.6/2 6.2. DEPREM YÖNETMELİĞİNDE YIĞMA BİNA I.6/2 6.2.. Genel Kurallar I.6/3 6.2.2. Düşey ve Deprem Yükü Altında Duvar Gerilmeleri

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI

BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Karayolları Genel Müdürlüğü BĠTÜMLÜ KARIġIMLAR LABORATUVARI ÇALIġMALARI Hazırlayan Fatma ORHAN ĠnĢaat Yük. Müh. AraĢtırma GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Üstyapı GeliĢtirme ġubesi Müdürlüğü Ankara 2012 1-

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE

Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE Volkan Emre UZ, İslam GÖKALP, S. Ercan EPSİLELİ, Mehtap TEPE ««KARAYOLLARI TEKNİK ŞARTNAMESİNDE (KTŞ) YER ALAN PÜRÜZLENDİRME UYGULAMASI VE BU UYGULAMADA ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN KULLANILABİLİRLİĞİ»» Karayolları

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK DEPOLAMALARDA (REZERVUARLARDA) ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK

Detaylı

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS)

BÖLÜM 4. BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) BÖLÜM 4 BARAJ VE REZERVUARLAR (Baraj Gölü) (DAMS AND RESERVOIRS) 1 GİRİŞ BARAJ akarsuların tutulması ve depolanması için nehir ve akarsuların en ideal kısımlarında inşa edilen bariyerlere denilir. Keban

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ SU YALITIMI 2013 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR... 2 GİRİŞ... Error! Bookmark not defined. ÖĞRENME FAALİYETİ 1... 2 1. SU YALITIM MALZEMESİNİ HAZIRLAMAK... 2 1.1. Su Yalıtım Malzemeleri...

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI YAPI TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Arş. Gör. Zeynep ALGIN Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 İçindekiler 1. Yapının Tanımı ve Sınıflandırılması 2. Yapıya Hazırlık 3. Zemin Çalışmaları 4. Tahkimat

Detaylı

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ)

Ek.2.Birinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği Raporu - (11-14 Ekim 2011 ODTÜ) DWOREZ BİNASI MEVCUT DURUM RAPORU VE GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİ 1. GİRİŞ 2. MEVCUT DURUMUN TESPİTİ 2.1. Binanın Yerinde İncelenmesi ve Hasar Raporu 2.2. Mevcut Malzeme Dayanımları 2.3. Zemin Parametreleri 3.

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME Asfalt Kaplama Yapılması işine ait ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME I CADDE ÖLÇME VE İŞARETLEME 1) YÜKLENİCİ idare tarafından hazırlanmış yol projesine göre uygulama yapmakla yükümlüdür. Yüklenici aşağıda tanımlanan

Detaylı

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ

DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOLGU BARAJLAR TASARIM REHBERİ REHBER NO: 003 EKİM 2012 ANKARA ÖNSÖZ Birçok medeniyetin kesişme noktası olan Anadolu'da yaklaşık 4000

Detaylı

BÖLÜM 2. DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI

BÖLÜM 2. DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI BÖLÜM 2. DEPO, FABRĐKA VE ÖZEL ZEMĐN BETONLARI 2.1 DEPOLARDAKĐ ZEMĐN BETONLARI Depolar çeşitli malzemelerin stoklandığı endüstriyel bir yapıdır. Geçmiş yıllarda, depo eşyaların insanlar tarafından dizildiği

Detaylı

Erozyon Kontrolü Dizayn ve Uygulama Rehberi. G-TREND MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Konrad Adenauer Caddesi No:75/6 06550 Yıldız/Çankaya/ANKARA

Erozyon Kontrolü Dizayn ve Uygulama Rehberi. G-TREND MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Konrad Adenauer Caddesi No:75/6 06550 Yıldız/Çankaya/ANKARA Erozyon Kontrolü Dizayn ve Uygulama Rehberi G-TREND MÜH.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Konrad Adenauer Caddesi No:75/6 06550 Yıldız/Çankaya/ANKARA 1 S a y f a G - T R E N D Tel: L(312) T D. 490 05 06 2011 Geo

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPTIRILACAK KANALLARDA, REZERVUARLARDA ve BARAJLARDA KULLANILACAK GEOSENTETİK BARİYERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

Detaylı

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu

Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN Gerilmeli korozyon Hidrojen gevrekliği Mekanik zorlamalı korozyon türleri Yorulmalı korozyon Aşındırmalı korozyon Erozyon korozyonu Kavitasyon korozyonu Yorulmalı Korozyon Malzemenin,

Detaylı

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz

BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz BETON YOL Hasdal-Kemerburgaz 1 İçerik 1. Beton yol lokasyonu 2. Beton yol özellikleri 2.1) Beton tabaka kalınlığı 2.2) Yolun enkesitinin şematik gösterimi 3. Mevcut beton karışım dizaynı 4. Beton yol yapım

Detaylı

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI

ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN YOLLARI PLANLAMASI, YAPIMI VE BAKIMI TEBLİĞ NO: 292 Ankara 2008 ~ 0 ~ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI

ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI ELEKTRONİK HABERLEŞME YER ALTI TESİSLERİ REFERANS DÖKÜMANI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU 1 Amaç Elektronik Haberleşme Altyapısına İlişkin Yer Altı Tesisleri Referans Dokümanı, 27/12/2012 tarihli

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO

ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO ANTALYA ÇEVRE YOLU (KM:0+000-23+500) ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI, BSK ÜSTYAPI İŞLERİ VE HAL, DEMOKRASİ, ALTINOVA, HAVAALANI, AKSU, EXPO KÖPRÜLÜ KAVŞAKLARI İLE CIRNIK GRUP KÖPRÜLERİ VE TEHNELLİ

Detaylı