29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR"

Transkript

1 29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR Toplantıya Katılanlar: 1. Kadri Fellahoğlu (Başkan) 2. Alev Şensoy (YedekAsbaşkan) 3. Ahmet Bağzıbağlı 4. Boysan Boyra 5. Dr.Zerrin Akalın 6. İbrahim Demir 7. Kemal T. Mut 8. Onur Olguner 9. Önol Aktolga 10. Özmen Birinci 11. Serhat Kotak Toplantıya Katılamayanlar: 1. Mustafa Hançerli (Asbaşkan) 2. Akın Aktunç 3. Ali Çınar 4. Ali Kansu 5. Celal Cin 6. Dr.Mustafa Soydan 7. Fatma Sabri 8. Fisun Özsun 9. Mehmet Kermeoğlu 10. Oktay Çocuk 11. Rauf Denktaş 12. Ulus Basri Mehmet Çakmak Toplantı Sekreteri 50/2014 Belediye nin çıkmış olduğu Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapımı İşleri İhalesini üstlenen yüklenici firma Sütcüoğlu Ltd. in konu ihale ile ilgili süre uzatımı talebi uygun görülmüş ve 2 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günü süre uzatım talebi uygun görülmüştür. Oybirliği ile; Bu karar alındıktan sonra Boysan Boyra toplantıya katılmıştır. 51/ /95 sayılı Belediyeler Yasası nın 80 (1) (3) maddelerine göre tarh edilmesi gereken meslek vergileri aşağıdaki şekilde; 1. Fabrika, otel, pansiyon (Büyük) TL 2. Fabrika, otel, pansiyon (Küçük) 900.-TL 3. A Kategorisi (Büyük Şirketler) 653.-TL 4. B Kategorisi(Küçük Şirketler) 405.-TL 5. C Kategorisi (Esnaf) 135.-TL 6. Küçük Esnaf 68.-TL 7. Atölye, Matbaa, Toptancı, Şirket 203.-TL 8. Yataklı Klinik 338.-TL 9. Zarar Beyan Edenler (Yasa Gereği) - Uygulanacak listenin hazırlanarak, gazetede duyurulması, internette yayınlanması ve Belediye ilan tahtalarına asılması, gazeteye verilecek ilanın en az iki gazetede 3 gün süreyle yayınlanması, Meslek Vergisi ve İşyeri Bulundurma Harcı son ödeme tarihinin olmasına oybirliği ile; Sayfa 1 / 5

2 52/2014 Kira ve İhale Komitesi nin aldığı 45/2014 sayılı kararının revize edilerek bu karar doğrultusunda ihaleye çıkılan Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesi nin en düşük teklifi veren 879, TL KDV dahil (sekiz yüz yetmiş dokuz bin üç yüz seksen bir türk lirası seksen kuruş) Kahveci Ltd. e verilmesine oybirliği ile; Bu karara Özmen Birinci ve Boysan Boyra nın şerhi: İhaleyi talep eden firma ile ilgili geçmişteki Belediye Başkanı Cemal M.Bulutoğluları ve Çangar Finans arasında Hukuken geçerli olup olmadığı tartışmak, temlik işleri de dahil bazı hususlar meydana gelmiş olmakla birlikte bu firmaya ihale vermeyi, engelleyen herhangi bir işlem, hata, kınama gibi hususlar bilgimize gelmediği cihetle bu şerhle ihalenin bu firmaya verilmesine onay veririm. K.İ.K.No.: 45/2014: Altyapı Şubesinden gelen rapora göre, Asfalt Yama ve Kaplama İşleri ihalesi için, verilen teklifler değerlendirilmiş olup, en uygun teklifi: - Kahveci Ltd. 799,438 TL+KDV = 879, TL olarak vermiştir. Ancak Belediye İhalesi ile Kahveci Ltd. arasındaki geçmişten kaynaklanan ihalelerde yaşanan sorunlar nedeni ile kararın alınması için Meclis gündemine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 53/2014 Aşağıda yazılı olan Kira ve İhale Komisyonu nu kararının onayına oybirliği ile; 36/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde toplanan Kira İhale Komitesi sair kararlar yanında 4 adet ihaleye (1- Taşkınköy Sanayi II. Etap Kanalizasyon Projesi 2- Kızılay I. Etap Kanalizasyon Projesi 3- Hamitköy I. Etabın Eksik kalan Kanalizasyon Projesi 4- Yüksek Basınçlı Su ve Vakum ile çalışan Kombine Kanal Temizleme Aracı Alım Projesi İhaleleri) çıkılması konusunda karar alınmış olup 24 Nisan 2014 tarihinde saat 17:00 da tekliflerin açılması için 05 Nisan 2014 tarihinde gazete ilanının verilmesine, ayrıca karar alınmıştır. Ancak mezkur kararlar sehven karar defterine işlenmemiştir. Mezkur tarihte alınmış olup kararlar yukarıda belirtilmiş şekildedir. 37/2014: Kızılay I. Etap Kanalizasyon Altyapı Projesi teklifleri açılmış olup, ihaleye 3 firma teklif vermiştir. Tekliflerin hepsi geçerlidir. 1- Kayas Constructıon 589, TL + KDV 2- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd. 1,213, TL + KDV 3- Sütcüoğlu Ltd. 596, TL + KDV Teklifler inceleme ve rapor için Kanalizasyon Şubesine verilmiştir. 38/2014: Hamitköy I. Etabının Eksik kalan Kanalizasyon Altyapı Projesi İhalesi teklifleri 2 adet olup geçerlidir ve aşağıdaki gibidir; 1- Kayas Constructıon 585, TL + KDV 2- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd. 666, TL + KDV Teklifler inceleme ve rapor için ilgili şubeye verilmiştir. 39/2014: Taşkınköy-Sanayi II. Etap Kanalizasyon Altyapı Projesi İhalesi için 3 firma teklif vermiştir. Teklifler geçerli olup aşağıda yazıldığı gibidir; 1- Kayas Constructıon 436, TL + KDV 2- Sütcüoğlu Ltd. 490, TL + KDV 3- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd. 638, TL + KDV Teklifler inceleme ve rapor için Kanalizasyon Şubesine verilmiştir. Sayfa 2 / 5

3 53/ /2014: Yüksek Basınçlı Su ve Vakum ile çalışan Kombine Kanal Temizleme Aracı Alım Projesi İhalesi için 2 firma teklif vermiştir. 1- İnce Elektronik I. Teklif (Araç şase yok) 370, TL + KDV II. Teklif (Araç 2. el + ekipman) 460, TL + KDV Teklifi geçerlidir. 2- Artesa Trading Verilen teklif ile ihale şartnamesi ve banka teminat mektubu iki ayrı zarfta sunulmadığından teklifin geçersiz olmasına, karar verilmiştir. Toplantı tutanağı: İnce Elektronik, Artesa Trading in bu şekilde teklif vermesine itiraz etmiştir. 41/2014: Kira İhale Komitesi tarafından değerlendirilen Lastik İhale teklifleri ile ilgili raporun tamamlanmasına ilaveten Hukuk Şubesinden görüş alınmasına ve Hukuk görüşü doğrultusunda karar verilmesine oy birliği ile. 42/2014: İnce Elektroniğin teklifi İlgili şubeye sevk edilmesine, Karar, için de ilgili şube tarafından değerlendirilmesi ve yeniden komitenin gündemine getirilmesine oy birliği ile 43/2014 : Ortaköy Armacon Sitesi Levent Koleji arası kanal yapım projesi İhalesi için tek teklif verilmiştir. Teklif geçerlidir Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd ,00 TL + KDV teklif vermiştir. Fiyat düşürmek için firma ile pazarlık yapılmasına oy birliği ile ; Karar verilmiştir. 44/2014: Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesi için teklifler açılmış olup aşağıdaki gibidir. 1- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd ,00 TL + KDV 2- Kahveci Ltd ,00 TL + KDV 3- Tüfekçi Ltd. Teklif geçersizdir. ( Yetkili teminat mektubunun vadesi e kadar olması gerekirken e kadar yapılmıştır. Şirket yetkilisi Özen Avcısoya teklifin geçersiz olduğu bilgisi verilmiş ve itirazı olmadığı bilgisi alınmıştır.) 29 Nisan 2014 tarihinde saat 13:00 e kadar teklifler incelenmek üzere ilgili şubeye verilmesine oy birliği ile ; Karar verilmiştir. 45/2014: Altyapı Şubesinden gelen rapora göre, Asfalt Yama ve Kaplama İşleri ihalesi için, verilen teklifler değerlendirilmiş olup, en uygun teklifi: - Kahveci Ltd. 799,438 TL+KDV = 879, TL olarak vermiştir. Ancak Belediye İhalesi ile Kahveci Ltd. arasındaki geçmişten kaynaklanan ihalelerde yaşanan sorunlar nedeni ile kararın alınması için Meclis gündemine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 46/2014: Ortaköy Armacon Sitesi Levent Koleji arasındaki Kanal Projesi için tek teklif veren; Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd. yetkilileri ile görüşülüp yapılan pazarlık sonucu teklif 197,832 TL+KDV =231, TL den TL+KDV ye indirmiştir. 47/2014: Şubenin hazırladığı raporun ek teki Hukuk görüşü doğrultusunda, Lastik ihalesimn iptal edilmesine; çok acil ihtiyaçlar için elden teklif alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 48/2014: İnönü Meydanı No: 5 te bulunan ve Mehmet Kemal Yücedal ın kullanımında olan büfe geriye dönük borçlarının ödenmesi koşulu ile aylık 250 TL olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Sayfa 3 / 5

4 49/2014: Leyla Duranın müraccatı üzere halen temizlik ve bakımını üstlendiği Terminal tuvaletlerinin teklifinde belirttiği şekilde TL. aylık kira bedeli ödemek koşulu ile mevcut elektrik borcunun kapatılması ve üzerine devralması ayrıca tuvaletlerin tatil ve resmi tatil günlerinde açık olmasını sağlayacak şekilde işletme sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir; Ali Çınar toplantıdan ayrıldı. 50/2014: Bandabuliya bulunan 71 nolu dükkanın borcunu ödemek koşulu ile feragatname kabul edilmiş olup 450TL kira bedeli ile Sinan Yaşar a kira sözleşmesinin yapılmasına; 51/2014: Kanalizasyon Şubesinin çıkmış olduğu ve TC Yardım Heyeti nin finanse ettiği Kombine Kanal Temizleme Aracı İhale Teklifi nde Şubenin verdiği rapora göre teklif bedelinin Teknik Şartnamenin 5 nci maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile ihalenin iptaline ve yeniden ihaleye çıkılmasına; oybirliği ile karar verilmiştir. Teklifler 22 Mayıs 2014 tarihinde saat 17:00 de açılacaktır. 52/2014: Çıkılan Lastik İhalesinde 2 firma müracaat etmiştir. İki firmanın da eksik teklif vermesinden dolayı iptal edilmiştir. Alınan kararda çok acil olan iki iş aracı için şube amiri tarafından belirlenen acil ihtiyaç listesine göre JB 620 plakalı çöp kamyonuna 8 adet dişli 2 adet düz desenli lastik JB 928 kazıcı yükleyici 2 adet 16.9/30 2 adet 16/70/20 Lastik elden teklif usulu ile teklif alınmasına; oy birliği ile karar verilmiştir. 53/2014: 05 Aralık 2013 tarihinde Kira İhale Komitesi nin aldığı 48/2013 sayılı karar; Bandabulya da bulunan 75 ve 19 numaralı dükkanların; 75 ve 52 olarak düzeltilmesine. 54/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komitesi nin aldığı 11/2014 sayılı karar; Otobüs Terminalinin içerisinde No:14 A da bulunan İskan Anık isminin İskan Aruk olarak düzeltilmesine. 55/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komitesi nin aldığı 16/2014 sayılı karar; Kurtuluş Meydanı 8/A Yenişehir adresinin, Kurtuluş Meydanı 8/B Yenişehir olarak düzeltilmesine. 56/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komitesi nin aldığı 17/2014 sayılı karar; Kurtuluş Meydanı 8/B Yenişehir adresinin, Kurtuluş Meydanı 8/A Yenişehir olarak düzeltilmesine. 57/2014: T.C. Yardım Heyeti Finansmanı ile Bayındırlık ve Altyapı Şubesinin Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşleri İhale Projesinin 26 Mayıs 2014 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin 05 Haziran 2014 tarihinde saat 17:00 a kadar açılmasına oy birliği ile, 58/2014: Kanalizasyon Şubesinin talebi doğrultusunda ihaleye çıkılan, Kombine Kanal Yenileme Aracı İhalesi teklifi 23/05/2014 tarihinde açılmış olup, teklif kutusundan 1 adet teklif çıkmıştır. İhaleye tek teklif veren firma Artesa Trading Co. Ltd. dir. Açılan teklif idari ve teknik şartnameye uygun bulunmuş ve teklif geçerli sayılmıştır. Teklif; şubenin raporlandırılmasından sonra yeniden değerlendirilmek üzere şubeye verilmiştir. Oy birliği ile Sayfa 4 / 5

5 59/2014: Kombine Kanal Temizleme Aracı ihalesi için Artesa Trading Co. Ltd in vermiş olduğu A0070/2014/1085 Referans No lu, İveco 6x2 14 ton kapasiteli teklif olan Jet aracının toplam KDV Dahil, Sigorta ve Karoser hariç TL (Beşyüzbin Türk Lirası) Tc Yardım Heyeti tarafından karşılanacak şekilde; TL(On sekiz bin Türk Lirası) bütçede para bulunması koşulu ile Belediye bütçesinden karşılanacak şekilde; Toplam TL ye alınması için şirketle anlaşmaya, Oy birliği ile Bu kararlar onaylandıktan sonra Kemal T.Mut toplantıdan ayrılmıştır. 54/ / /2014 Belediyeye ait otobüs durakları ve güzergahlarının Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi nin raporu doğrultusunda uygulanmasına oybirliği ile; İş adamı Sayın Erdinç Kuçükuncuların Lefkoşa Belediye Kabristanlığında cenazelerin taşınması maksadı ile hijyenik koşulların daha iyi sağlanabileceği cinste 5 adet tabutu hibe şeklinde alması teklifinin ve Belediyenin de Din İşleri Dairesinin görüşlerinin alınması koşulu ile de bu hibe teklifini kabulüne Boysan Boyra ve Özmen Birincinin red oyuna karşılık oyçokluğu ile; Aşağıda yazılı olan Teknik İşler ve Tasarım Komitesi nin almış olduğu 1/2014 sayılı kararının onayına oybirliği ile; 1/2014: Cengiz Han Sokakta LTB adına kayıtlı bulunan yeşil alan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Makro Teknik Ltd. ile işbirliği içerisinde tamamlanmıştır. Parkın ismini Köşklüçiftlik Nilüfer Parkı olarak isimlendirilmesine ; Karar verilmiştir Ahmet Bağzıbağlı Kadri Fellahoğlu (Başkan) Alev Şensoy Boysan Boyra Dr.Zerrin Akalın İbrahim Demir Kemal T.Mut Onur Olguner Önol Aktolga Özmen Birinci Serhat Kotak MÇ/İÖ. Sayfa 5 / 5

(Başkan) (Asbaşkan) (Yedek Asbaşkan) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye)

(Başkan) (Asbaşkan) (Yedek Asbaşkan) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) (Üye) KARARLAR Toplantıya Katılanlar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Kadri Fellahoğlu Mustafa Hançerli Alev Şensoy Ahmet Bağzıbağlı Ali Çınar Ali Kansu Akın Aktunç Boysan

Detaylı

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ NİN ALDIĞI KARARLAR

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ NİN ALDIĞI KARARLAR 05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ NİN ALDIĞI KARARLAR Toplantıya Katılanlar: 1. Mehmet Harmancı 2. Akın Aktunç 3. Ahmet Akbil 4. Ahmet Bağzıbağlı 5. Alev Denizgil 6. Bülent Çıraklı 7. Çelen Çağansoy

Detaylı

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan

Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 11 Haziran, 2015. Raporu Hazırlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 3/2015 11 Haziran, 2015 Lefkoşa Türk Beled yes 2008-2011

Detaylı

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R

SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak K A R A R SAYI : 114 ÖZÜ:Sevk ve irsaliye fişi olmadan kaçak olarak KARAR TARİHİ : 01.07.2011 Kum-Çakıl malzemesi sevkıyatı yapan İsmail KAŞLI' ya idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Vali Celalettin

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Mayıs-Temmuz 2010 Faaliyet Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı Faaliyet Raporu Sayıştay Başkan Vekili nin Mesajı Sayıştay, denetimleri sonucu hazırladığı raporlar ile kamu yönetiminde hesap verme sorumluluğunun güçlendirilmesine

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ

MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ MAVİŞEHİR 1.ETAP TOPLU YAPI YÖNETİMİ 2013 14 DÖNEMİ 10 AYLIK FAALİYET ÖZETLERİ TEMMUZ 2013 1. Yeşil alanlara Beyaz taşlarla peyzaj çalışması yapılmış ve taşlar için toplam 3.180 TL. ödenmiştir. 2. TYYK,

Detaylı

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU

İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU İSTANBUL MARENEGRO TOPLU YAPI SİTE YÖNETİMİ NİN 01.04.2010 31.03.2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN DENETİM RAPORU 1- GİRİŞ İstanbul Kilyos 345-348-350 ve 352 Parsellerde inşaa edilen Marenegro Projesi 239 adet bağımsız

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler;

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ. BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU TEKLİF ÖZEL SARTNAMESİ Madde 1-Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı: Nevşehir Üniversitesi Adresi: Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ

76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 76- AYLIK HAKEDİŞİN ÖDENMESİ 1) İhaleye ilişkin Sözleşmenin 36.20.maddesi gereğince aşağıda belirtilen belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi gerekmektedir. Yüklenici firma aşağıdaki belgeleri ödeme

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

AK-AL TEKSTİL SANAYİİ A.Ş. / AKALT [AKIPD] 21.12.2009 16:21:22 Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, Dersan Han, No: 46, K: 2 Beyoğlu/İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0 (212) 251 15 63/0

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ 31 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi :21.10.2014 Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 04/09/2014 KARAR NO : 2014-276 Kocacami Mahallesi 136 ada 13, 14 ve 15 parsel nolu taşınmazlarda üst hakkı şeklinde daimi irtifak hakkı kurulması

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ

MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ MBS İHALE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ 1 adet SMMM onaylı satış faturasının yer aldığı, maliyet analiz raporu nda SMMM veya YMM onayının bulunmadığı Toplantı No : 2010/066 Gündem No : 86 Karar Tarihi : 18.10.2010

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA

1) Kurum Adı ve Adresi: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No: 16 (06100) Çankaya/ ANKARA DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI (Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı hariç) PERSONEL MAAŞLARININ ÖDENMESİNE ARACILIK YAPACAK BANKANIN BELİRLENMESİ VE VERİLECEK PROMOSYONUN

Detaylı