Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 18 Aralık, Raporu Hazırlayan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 18 Aralık, 2014. Raporu Hazırlayan"

Transkript

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 12/ Aralık, 2014 KKTC Karayolları Dairesinin 1 Ocak Mayıs 2013 Dönemine İlişkin Bitüm Stoku Hakkındaki Dene m Raporu

2 Bu rapor, 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 3. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 18 Aralık, 2014 Raporu Hazırlayan Kıdemli Denetçi Ece ÇELİKDAL Denetçiler ipek KEREM Pembe ARICA Bu rapora Sayıştay Başkanlığının adresinden ulaşılabilir.

3 İçindekiler 1. SUNUŞ DENETİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR BULGULAR Muhasebe Kuralları Yönünden Değerlendirme Bitüm Teminine İlişkin Süreç Bitüm Teminine Yönelik Üretilen Kararlar İhale Yöntemi ile Bitüm Temini Devlet İhale Tüzüğünün 4(2) Maddesi ile Bitüm Temini TC-KKTC Protokolü Çerçevesinde Bitüm Temini Bitüm Tedariki Bitüm İthali Konvansiyonel Limandan Gerçekleştirilen İthalat Serbest Limandan Gerçekleştirilen İthalat Diğer Alımlar Bitüm Alımı Ödemeleri Bitümün Depolanması KKTC Karayolları Dairesine Ait Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisi ile Haspolat Beton Asfalt Şantiyesi Karayolları Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisinden Dağıtım TC Kaynaklı Projelerle Bağlantılı Onur Taahhüt Taş. ve Tic. Ltd. Şti ye Ait Bitümün Depolanması ve Dağıtımı Stoktaki Bitümün Bilirkişi Tarafından Tespiti BİTÜM STOKUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ BİTÜM ile İLGİLİ SORU, ALINAN CEVAP ve DEĞERLENDİRME SONUÇ Rapor 20 sayfa, Ekler 9 sayfadan ibarettir.

4 1. SUNUŞ Sayıştay Başkanlığı tarafından tevdi edilen görev doğrultusunda, KKTC Karayolları Dairesi nin yol yapımı için gerçekleştirilen ihalelerde belirlenen esaslar çerçevesinde tedarik edilen bitüme ilişkin denetim tarafımıza sunulan bilgi, kayıt ve belgeler ışığında yapılmış ve hazırlanan taslak rapor 02 Temmuz 2014 tarihinde değiştirilmiş şekliyle Sayıştay Yasası nın 27(3) maddesine istinaden ilgililere gönderilmiş ve ilgililerden gelen denetim sonuçları hakkındaki yorumları da dikkate alınarak nihai rapor tamamlanmıştır. 2. DENETİMDE KULLANILAN KAYNAKLAR Rapora konu olan KKTC Karayolları Dairesi Yol Yapımında kullanılan bitüme ilişkin denetimde kaynak olarak; 45/89 Sayılı KKTC Karayolları Dairesi Yasası, Devlet İhale Tüzüğü, 26 Haziran 2011 tarihli Karayolu Master Planı Uygulama Protokolü, 2011 Mali Yılı TC Kaynaklarından KKTC ye sağlanan hibelerin kullanılmasına ilişkin Protokol, KKTC Bayındırlık Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı ile TC Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 10 Şubat 1988 tarihli Yardım ve İşbirliği Sözleşmesi, 2 Ekim 1985 tarihli Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem Protokolü, esas alınmış ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde konu değerlendirilmiştir. Ayrıca konu hakkında sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için stoktaki bitümün tespiti amacıyla bilirkişi atamak suretiyle tarihli bilirkişi raporu sağlanmış ve sürece ilişkin uygulamaların anılan mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası nın 23. maddesi uyarınca incelenmiştir. 3. BULGULAR 45/1989 sayılı Karayolları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın 3(1) maddesinde; Dairenin amacı KKTC sınırları içinde ulaşım gereksinimini karşılamak. Bu amaçla karayolları, hava alanları ve deniz limanları inşa etmek ve bunların bakım ve onarımlarını ekonomik olarak yapmak. şeklinde belirlenmiştir. Karayolları Dairesinin yukarıda anılan amacına yönelik üstlendiği görevler ise 45/1989 sayılı Yasanın 5. maddesi altında hükme bağlanmıştır. Karayolları Dairesi yukarıdaki amacını yerine getirmek üzere ülkenin ihtiyaç duyduğu yol ağına ilişkin projeleri belirledikten sonra, yol yapım projelerinde belirlenen bitümü, temin ederek asfalt üretimi yapmakta ve/veya bu projeleri özel sektöre yaptırmaktadır. Bu doğrultuda, Karayolları Dairesi bünyesinde depolama fonksiyonunu yerine getiren Gazimağusa da inşa edilmiş ve halen kullanılan bir 1

5 tesis ve asfalt üretim fonksiyonu ile zaman zaman belli miktarda bitüm depolanma amaçlarını yerine getiren Haspolat ta inşa edilmiş ancak Kasım 2012 den itibaren kullanılmadığı belirtilen bir Şantiyenin mevcut olduğu görülmüştür Muhasebe Kuralları Yönünden Değerlendirme Karayolları Dairesi adına temin edilen bitümün muhafazasının yapıldığı ve ana depo olarak bilinen Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi içerisinde yer alan Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisinde stoktaki bitümün durumunu gösteren kayıtların tutulmadığı, yalnızca 2008 yılında ithal edilen bitümün Gazimağusa Dolum Tesisince dağıtımını gösteren ve bir ajanda içerisinde kaydedilen bilgilerin olduğu tespit edilmiştir. Yol yapımında ana unsur olan bitüme ilişkin kayıtların olmaması, denetim açısından da sıkıntı yaratmıştır. Karayolları Dairesine ait Haspolat ta bulunan Beton Asfalt Şantiyesinde ise üretilen asfalta ilişkin kayıtların Şantiyeden sorumlu kişi tarafından tutulduğu ve bu kayıtların ise 2006 yılından itibaren mevcut olduğu tespit edildiğinden denetimin başlangıç tarihi 2006 yılı olarak belirlenmiştir. Karayollarına ilişkin bitüm kayıtlarının eksik olması denetimi zorlaştıran unsur olarak karşımıza çıkmış ve bunu ortadan kaldırabilmek için ilgili Daire, Kurum ve Kuruluşlardan bilgi talep edilerek tarafımızca kayıtlar oluşturulmuş ve oluşturulan kayıtlar çerçevesinde değerlendirme yapılmıştır. Buna ek olarak Karayolları Dairesindeki bitüme ilişkin stok durumunun tespit edilebilmesi için Başkanlığımızca bilirkişi atanmış ve bilirkişi tarafından 30 Nisan ve 03 Mayıs 2013 de gerçekleştirilen bitüm ölçüm tarihleri baz alınarak, denetim dönemi olarak belirlenmiştir Bitüm Teminine İlişkin Süreç KKTC Karayolu Dairesi nin ana fonksiyonu olan yol yapımında ve penetrasyonlu iki tür bitümün ithal edildiği (TİP.1 Gümrük Belgeleri) anlaşılmıştır. KKTC Karayolları Dairesi, master plan kapsamında veya TC kaynaklı yol yapım projelerinde ihtiyaç duyulan bitümün teminini; Devlet İhale Tüzüğü hükümlerine uygun yöntemlerle ve/veya Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan Protokollere dayandırarak gerçekleştirmektedir. 2

6 Bitüm Teminine Yönelik Üretilen Kararlar İhale Yöntemi ile Bitüm Temini Bitüm temininde gerçekleştirilen ihaleler sonucu Karayollarının ilgili projelerinde kullanılmak üzere penetrasyonlu toplam 14, Ton bitüm miktarının teminine karar verildiği tespit edilmiştir. Bitüm teminine ilişkin kararlar ve ilgili şartnamelerde malın teslim edilmesi gereken yerler aşağıdaki Tablo-1 de derlenmiştir. Tablo-1 MİK.Karar Tarihi MİK Karar No İhale Edilen Mal/Hizmet Miktar(Ton) İhaleyi Kazanan Firma Teslim Edilmesi Gereken Depo MİK.763/2005 LEFKOŞA - GÜZELYURT YOLU ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE , SERCEM ASFALT LTD. Gazimağusa Karayolları Dairesi Asfalt Depoları PENETRASYONLU ASFALT ÇİMENTOSU (BİTÜM) ALIMI MİK.207/ PENETRASYONLU ASFALT ÇİMENTOSU TEMİNİ (BİTÜM)(TC TÜPRAŞ ALİAĞA RAFİNERİSİNDEN İHRAÇ EDİLECEKTİR) 1, KIBRIS TÜRK PETROL LTD. Gazimağusa Karayolları Dairesi Asfalt Depoları MİK.101/ PENETRASYONLU BİTÜM TEMİNİ (G.MAĞUSA LİMAN BÖLGESİNDEKİ KARAYOLLARINA TESLİM) MİK.0096/ PENETRASYONLU BİTÜM (ASFALT ÇİMENTOSU) TEMİNİ MENŞEİ MISIR 1, ALİ TOSUN Gazimağusa Karayolları Dairesi Asfalt Depoları 4, K.T. ASFALT ÜRETİCİLERİ ŞTİ. LTD MİK.345/ PENETRASYONLU BİTÜM TEMİNİ (EN AZ 4890+/-YÜZ METRİC TON) İPTAL ARTESA TRADING CO LTD MİK.051/ PENETRASYONLU BİTÜM 4, TARMAC ASFALT BETON MİK.424/ PENETRASYONLU BİTÜM (ASFALT ÇİMENTOSU) TEMİNİ Gazimağusa Karayolları Dairesi Asfalt Depoları Beton Asfalt Şantiyesi(Haspolat) 3130 Ton G.M.K.D Asf.Dep,1000 Ton Bet.Asf.Şan(Haspolat) TÜFEKÇİ LTD. Beton Asfalt Şantiyesi(Haspolat) MİK.528/ PENETRASYONLU BİTÜM TEMİNİ TÜFEKÇİ LTD. Beton Asfalt Şantiyesi(Haspolat) TOPLAM 14, Tablo-1 de belirlenen 14, Ton bitüm alımı kararlarına ek olarak Devlet İhale Tüzüğü nün 29(2) maddesine istinaden ilave iş yapımı için bitüm alınması yönünde kararlar üretildiği görülmüştür. Bu doğrultuda Karayolları Dairesi nin ilgili İhale kararlarını işaret ederek ilave iş konusunda Maliye Bakanlığı ve/veya Merkezi İhale Komisyonu nun onayını alarak toplam Ton daha bitüm alımı yönünde kararlar ürettiği tespit edilmiştir. 1 MİK.345/2009 no lu ihale kararı ile bağlanan bitüm; 13 Eylül 2010 tarih ve SAV.0.00-BUB-10/1656 sayılı KKTC Hukuk Dairesi nin görüşü doğrultusunda müteahhit ile 18 Eylül 2009 tarihinde akdedilen sözleşmenin 8. maddesine göre firmanın vecibelerini yerine getirmediği gerekçesiyle sözleşmenin iptal edildiği ve KKTC Karayolları Dairesi ne teslim edilen Ton bitümün ihale bedeli karşılığı olarak el konularak, firmaya iade edilmediği anlaşılmaktadır. 3

7 Tablo-2 Kararlar Firma Adı EK İş Miktarı (Ton) Ek İş Onay Yazıları Teslim Edilmesi Gereken Depo MİK.763/2005 Sercem Asfalt Ltd /31/06 KYD Yazı; Gazimağusa Karayolları /83-190/70 Maliye.Bak. Dairesi Asfalt Depoları MİK.101/2007 Ali Tosun KYD /07/754 Gazimağusa Karayolları BTD A(8)-07/02184 Dairesi Asfalt Depoları MİK.051/2010 Tarmac Asfalt Beton İnşaat Ltd KYD /3-10/512 - MİK.528/2010 Tüfekçi Ltd KYD /3-10/ TOPLAM MİK.556/2010 (DİT.madde:29(2)) Karayolları Dairesi ne Merkezi İhale Komisyonu kararları ile toplam 14, Ton bitüm temin edilmesi karara bağlanmıştır Devlet İhale Tüzüğünün 4(2) Maddesi ile Bitüm Temini Gerçekleştirilen denetim esnasında elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, Karayolları Dairesi tarafından bazı projelerde kullanılmak üzere Devlet İhale Tüzüğü nün 4(2) maddesine göre bitüm temin edilmesi yönünde kararlar üretildiği anlaşılmıştır. İhale Tüzüğü nün 4(2) maddesine atfen Karayolları Dairesinin talebi üzerine toplam Ton bitüm satın alınması hususunda Maliye Bakanlığı nın onay verdiği tespit edilmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki Tablo-3 de derlenmiştir. Tablo-3 Fat. Tarihi Fatura No Mal/Hizmet Miktar(Ton) Firma Maliye Bakanlığının Onay Yazıları AC Tarmac Asfalt MLB /71- Bitüm Bet.İnş.Ltd. 11/ AC Tüfekçi Ltd. MLB /71- Bitüm 11/ AC Tarmac Asfalt MLB /71- Bitüm Bet.İnş.Ltd. 11/2313 TOPLAM Teslim Edilmesi Gereken Depo Beton Asfalt Şantiyesi(Haspolat) Beton Asfalt Şantiyesi(Haspolat) - Sonuç olarak Karayolları Dairesi ne İhale Tüzüğü çerçevesinde toplam 15, Ton bitüm temin edilmesi karara bağlanmıştır TC-KKTC Protokolü Çerçevesinde Bitüm Temini Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile KKTC Ulaştırma Bakanlığı arasında 26 Haziran 2011 tarihinde Karayolu Master Planı Uygulama Protokolü imzalanarak yürürlüğe konmuştur. Anılan Protokolün 7. maddesinde, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı nın ihtiyacı olan bitümlü malzeme, makine ve her türlü malzemeyi sevk etmeye TC Karayolları Genel Müdürlüğü yetkili kılınmış ve tarafların yükümlülükleri belirlenmiştir. 4

8 Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü yükümlülüğünde bulunan ve bitüm teminine yönelik yapılacak işler, madde 4(A) altında belirlenmiş ve KKTC Karayolları Dairesi Müdürlüğü nün 10, ton asfalt çimentosu (AC bitümün) ihtiyacının TC Karayolları Genel Müdürlüğü nün kendi ihtiyaçları için temin ettiği idare malı bitümden karşılanacağı, bu miktarın 2, tonunun 2011 yılında, 5, tonunun 2012 yılında, 2, tonunun ise 2013 yılında İzmir-Aliağa Rafinerisinde, KKTC Karayolları Dairesi Müdürlüğü ne veya yetkilendirdiği nakliye şirketlerine teslim edileceği hükme bağlanmıştır. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yükümlülüğünde bulunan işler ise madde 5 altında sıralanmış ve KKTC Karayolları Dairesi Müdürlüğü nün İzmir- Aliağa Rafinerisi nden teslim aldığı asfalt çimentosunun her türlü navlun, nakliye ve diğer masraflarını üstleneceği kurala bağlanmıştır Bitüm Tedariki Bitüm İthali Karayolları Dairesi tarafından ithal edilmiş olan bitüme ilişkin evrakların ilgililer tarafından tarafımıza teslim edilmesi talebinde bulunulmuş, ancak bitüm ithaline ilişkin ödemeler haricindeki herhangi bir kaydın tutulmaması sebebiyle konu evraklar denetime sunulamamıştır. Bitüm ithaline ilişkin evrakların mevcut olmaması sebebiyle, ilk aşamada Maliye Bakanlığı Lefkoşa Gümrük ve Rüsumat Dairesi nden bitüm ithalinde muafiyetten yararlanabilmek için ayniyatla talep edilen muafiyet belgesi bloklarına ilişkin seri numaraları yıllar itibariyle tespit edilmiştir. KKTC Karayolları Dairesi nin ithal edilecek bitüme yönelik mevzuatta belirlenen muafiyetten yararlanabilmek adına Kamu Hizmetinde Kullanılacak Eşya için Gümrük Resminden Muafiyet Belgesi ni (Forma G.6.G) veya 47/1992 sayılı KDV Yasası 15(1)(c) maddesi ile tarihli S(K-II) sayılı ve/veya tarihli S(K-II) sayılı Bakanlar Kurulu nun kararları doğrultusunda hazırlanan muafiyet belgesini düzenlediği anlaşılmıştır. Karayolları Dairesi nin ilgili biriminden tüm G.6.G Belgeleri tedarik edilerek Karayolları Dairesi nin ithal edilmesi öngörülen bitüm tespit edilmiştir. Buna ek olarak, Serbest Liman Bölge Müdürlüğü nden limana giren ve bitüm taşıyan gemilerin tespiti yönünde görüşmeler yapılmış ve sonuç olarak Liman Reisliği nden bitüm taşıyan gemilerin listesi tarih bazında elde edilmiştir Konvansiyonel Limandan Gerçekleştirilen İthalat Gümrük ve Rüsumat Dairesi Gazimağusa Şubesi nin konuya ilişkin kayıtları incelenerek manifesto defterlerinden dönemine ilişkin bitüm getiren gemilere ait manifesto dosya numaraları tarih bazında tespit edilmiştir. Gümrük 5

9 ve Rüsumat Dairesi ile KKTC Limanlar Dairesi verilerinden tespit edilen gemiler tarih bazında kıyaslanarak KKTC ye bitüm getiren gemiler belirlenmiştir. Bunun akabinde KKTC Karayolları Dairesi adına gelen bitümün ayrışımının yapılabilmesi için tarafımıza teslim edilen manifesto dosyaları incelenmiş ve üretilen bitüm temini kararlarındaki bilgiler ile KKTC Karayolları Dairesi adına ithalatçı firmalar tarafından tedarik edilen bitüme ilişkin manifesto bilgileri karşılaştırılarak Karayolları Dairesi nin ithal ettiği bitüm miktarı tespit edilmiştir. KKTC Karayolları Dairesi adına ithal edilen bitüme ilişkin bilgilere bakıldığında ilgili dönem aralığında 8 kez konvansiyonel liman aracılığıyla toplam 17, Ton bitüm ithal edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin detaylar Tablo-4 de düzenlenmiştir. Tablo-4 MİK Karar No MİK. 763/2005 MİK. 207/ MİK. 101/2007 MİK. 0096/ Tarihli Protokolü 1 Miktar (Ton) İhaleyi Kazanan Firma Muaf. Belge Yük. Manifesto Tarihi Sıra No Gemi İsmi İhracatçı Bitüm Cinsi Yük (Ton) İthalatçı 1, Sercem Asfalt Ltd. G6G: /06 Bithav Nımex Petrochm Ltd , Sercem Asfalt Ltd 1, Kıbrıs Türk G6G: /06 İğneada Tüpraş , Kıbrıs Türk Petrol Ltd Petrol Ltd 1, Ali Tosun G6G: /07 İğneada 1, , /08 Raf Raf E.G.P , K.T. Asfalt K.T. Asfalt G6G: Alexandrıa Pet. Üreticileri Şti Ltd Üreticileri /08 Raf Raf Nimex , K.T. Asfalt Şti Ltd. Petroleum Ltd Üreticileri Şti Ltd 2, TC G6G: /11 Alfa Tüpraş Aş , KKTC Karayolları Akdeniz G6G: /12 Alfa Tüpraş Aş , KKTC Karayolları Akdeniz Dairesi Tarihli Protokolü 1 5, TC G6G: /2012 Alfa Akdeniz TC Ulaştırma Bak. Karayolları , KKTC Karayolları Dairesi Genel Müd. TOPLAM 16, TOPLAM 17, Serbest Limandan Gerçekleştirilen İthalat Merkezi İhale Komisyonunun üretmiş olduğu 051/2010 nolu karara konu olan İthal Edilecek Bitümlü Malzeme ile İlgili Teknik Şartnamenin 13. maddesine göre, KKTC Karayolları Dairesi adına Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd. tarafından ithal edilmesi gereken penetrasyonlu 4, Ton bitümün; 3, Tonunun Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisine, 1, Tonunun ise Değirmenlik (Haspolat) Karayolları Beton Asfalt Şantiyesi ne depolanması gerekmekteydi. 1 MIK tarafından bağlanan kararlardaki bitüm ithal miktarları ile gerçekte ithal edilen miktarlar arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. MIK.207/2006 no lu kararda 1750 Ton ithal edilmesi gereken bitümün 39,86 Ton eksik ithal edildiği; 26 Haziran 2011 tarihli Protokole istinaden 7,500 Ton ithal edilmesi gereken bitümün 80,724 Ton eksik ithal edildiği tespit edilmiştir. Bahse konu eksik ithal bitüm miktarlarının, +/-%5 kaptan opsiyonu sınırları dahilinde olduğu anlaşılmıştır. MIK in üretmiş olduğu 763/2005 nolu karara göre 1700 Ton ithal edilmesi gereken bitüm miktarının 100 Ton fazla ithal edildiği ve bu 100 Tona ilişkin Devlet İhale Tüzüğünü 29(2) maddesi ve Karayolları Dairesi ile müteahhit arasında akdedilen sözleşmenin 13. maddesine istinaden, Karayolları Dairesinin, %20 kapsamında ilave iş yaptırdığı görülmüştür. 2 MIK 96/2008 no lu karara istinaden ithal edilmesi planlanan 4000 Ton bitümün 2 gemi aracılığıyla Ton olarak ithal edildiği ve KKTC Karayolları Dairesi ne ait olmayan Ton bitümün de Gazimağusa Dolum Tesislerine tahliye edildiği tespit edilmiştir. 6

10 Ancak konuya ilişkin yapılan araştırmada, Karayolları Dairesi ni temsilen III. Derece İnşaat Mühendisi İbrahim Soygür ün 15 Haziran 2010 tarihinde ilave işler de dahil 4, Ton bitümün teslim alındığına dair Tutanak tanzim ettiği tespit edilmiştir. Teslim alındı belgesi olan 4, ton bitümden; 1, Ton bitümün boru hattı ile Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisine tarihinde tahliye edildiği, İlgili Şartnameye göre, Haspolat Beton Asfalt Şantiyesine girmesi gereken 1, Ton yerine 1, Tonunun Haspolat Şantiyesine giriş kaydının mevcut olduğu görülmüştür. Ancak Tonluk kısmın tarihinde ihaleden önce gerçekleştirilen bir sevk olmasından dolayı Haspolat Şantiyesine ihale kapsamında ( 1, ) Ton bitümün girişinin 2 yapıldığı, bu bağlamda teslim belgesi görülen 4, Ton bitümden 2, Ton bitümün Karayolları Dairesi depolarında depolandığı saptanmıştır. Yukarıda anılan tespitler göz önünde bulundurularak, Lefkoşa-Güzelyurt- Kalkanlı Ana Yolu III. Etap Yol yapımına ilişkin temin edildiği vurgulanan 4, Ton bitüme yönelik Karayolları Dairesi Eski Müdürü Sayın Mustafa Demircioğlu na tarih ve SAY.0.00-B /663 sayılı yazıyla ve Karayolları İnşaat Mühendisi İbrahim Soygür ile I.Derece İnşaat Teknisyeni Adem Raifoğlu na tarih ve SAY.0.00-B /334; 335 sayılı yazılarla sorduğumuz sorulara verilen yanıtlarda; Mustafa Demircioğlu; 1, Ton bitümü Gazimağusa depolarına, 1, Tonu Haspolat Şantiyesine, 1, Tonu (1, Tona ait tutanak, ve 578,260 Tona ait tartım fişleri) direkt Güzelyurt Şantiyesine, MİK.424/2010 nolu kararla temin edilen Ton bitümün ise Gazimağusa depolarına girmeden direkt Güzelyurt Şantiyesine sevk edildiğini, İbrahim Soygür; 4, Ton bitümle ilgili tarihli Alfa Akdeniz gemisine ait Limanlar Dairesi Geliş Bildirgesini sunarak SLG.244/10 manifesto no lu gemiyi işaret etmiş, akabinde bu gemiden 1, Tonun direkt Serbest Liman dan Gazimağusa deposuna basıldığını, 1, Tonunun ise sevk pusulaları hazırlanarak tankerlerle Haspolat Şantiyesine gönderildiğini, Ton un ise Tarmac Ltd den Karayolları adına Tüfekçi Ltd. in teslim aldığını, 1, Tona ait tarihli Adem Raifoğlu nun imza koyduğu bir tutanak ve Ton bitüme ait tartım fişlerini sunarak Tüfekçi Ltd e teslim edildiğini, tarihinde SLG.244/10 manifesto nolu gemi ile gelen 2, Ton bitümden 1, Tonun boru hattı ile tahliye edildiği manifesto dosyasından tespit edilmiştir Ton Haspolat Beton Asfalt Şantiyesine girişi görülen ve Karayolları Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisinde girişi ve sevkinin görülmediği bitümün; Tonuna ait Tarmac Asfalt Beton İnşaat Şti. Ltd. in tartım fişleri ile Tarmac Şti Ltd. den Karayolları adına sevk edildiği, Tonunun ise Gazimağusa Belediyesi Liman Tartım fişleri ile Alfa-Akdeniz gemisinden Tarmac Ltd in teslim alarak sevkinin yapıldığı tespit edilmiştir. 7

11 Adem Raifoğlu; 4, Ton bitüme ait ihaleyi müteahhit kazandıktan sonra 2, Tonu Gemiden Gazimağusa Karayolları Dairesi Asfalt Depolarına teslim ettiğini, Tarmac Asfalt İnşaat Ltd in Gazimağusa Serbest Liman Bölgesindeki depolarında stok ettiği bitümden 1, Tonunu tarihli kendisinin imza koyduğu bir tutanak ile III. Etap Lefkoşa- Güzelyurt yolu yapımını üstlenen konsorsiyum müteahhitlerinden Tüfekçi Ltd ye teslim ettiğini, beyan etmişlerdir. Bu bağlamda söz konusu iddialar araştırıldığında; 1, Tonun değil 1, Tonun boru hattı ile Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisine tahliye edilerek depolandığı, ayrıca 1, Tonun değil Tona ait sevk pusulalarının Haspolat Şantiyesi giriş kayıtlarıyla eşleştiği teyit edilmiştir. Karayolları Dairesi personellerinden Adem Raifoğlu nun Karayolları Dairesi ne getirilen 1, Ton bitümü teslim aldığına dair 09 Nisan 2010 tarihli bir tutanak düzenlemesine rağmen, anılan bitümün Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisinde depolanmadığı ve Haspolat Şantiyesindeki giriş kayıtları ile eşleşmediği tespit edilmiştir. Tarafımıza sunulan belgeler incelendiğinde, bu ihale ile ilişkilendirilecek tevsik edici belgeler olmadığı, 1, Ton bitümün; Tonunun daki ihaleden önce ve Şubat ayı içerisinde sevk edildiği, Mart ayı içerisinde sevk edildiği görülen Tonun Tarmac ile Tüfekçi arasında gerçekleşen bir bitüm alışverişi olduğu, ve geriye kalan Ton bitüm miktarının büyük bir bölümünün de ihaleden önce tarihindeki 057/2010 manifesto nolu Alfa Akdeniz Gemisi ile ithal edilen bitüm olması sebebiyle Karayolları ile ilişkilendirilecek bir durumunun olmadığı tespit edilmiştir. İddia edilenlerin doğru kabul edilemeyeceği, aksi durumda 051/2010 nolu ihaleyi şaibe altında bırakacağı, diğer bir ifade ile ihale sonuçlanmadan malın gelmiş olduğu sonucunun ortaya çıkacağı açıktır. Yine tarafımıza Sayın Mustafa Demircioğlu ve Sayın İbrahim Soygür tarafından sunulan Tonluk bitüm listesi ekindeki tartım fişlerinin, Haspolat Beton Asfalt Şantiyesi giriş kayıtları ve Gazimağusa Asfalt Isıtma Depolama Tesisinde depolanan bitümün manifesto belgeleri ile eşleşmediği, ayrıca Karayolları Dairesinin bu bitümü teslim aldığına dair herhangi bir tutanak tanzim etmediği, ayrıca Tonun ise Tarmac Ltd ile Tüfekçi Ltd arasındaki mahsuplaşma olması sebebiyle bahse konu Ton ve Ton bitümün Karayolları ile ilişkilendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, dönemin Karayolları Dairesi Müdürü Sayın Mustafa Demircioğlu nun Maliye Bakanlığına muhatap tarih ve KYD /12/682 sayılı yazısının ekindeki Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu III. Etap bitüm bilgilendirme 8

12 raporunda 2, Ton bitümün ilgili müteahhide eksik verilmesi sebebiyle Karayolları Dairesi nin borcu olduğunu beyan ettiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, Lefkoşa Kaza Mahkemesinin 5670/11 nolu davada tarafların vardığı uzlaşı sonucu devlet tarafından ödenmesine karar verilen 3,071, TL nin ödendiği görülmüştür. Yukarıda izah edilenler ışığında teslim alınan 4, Ton bitümden 2, Tonun (1, ) Karayolları Dairesi depolarına girdiği, 1, Ton bitümün ise Karayolları Dairesi depolarına girmediği ve/veya bu miktarın nerede, nasıl ve/veya hangi amaçla kullanıldığı belgelenememiştir Diğer Alımlar Elde edilen bilgi ve belgeler ışığında Karayolları Dairesi nin, KKTC de silosu bulunan Tüfekçi Ltd. den ihale yöntemiyle 1, Ton ve acil ve özel durumlar için uygulanan Devlet İhale Tüzüğünün 4(2) maddesine dayanarak Ton bitüm satın aldığı, ayrıca Tarmac Ltd den de yine Devlet İhale Tüzüğünün 4(2) maddesi uyarınca Ton bitüm alımı yaptığı tespit edilmiştir. İlgili mevzuat uyarınca bağlanan kararlar doğrultusunda alınması gereken bitüm miktarları ile satın alınan bitüm miktarları aşağıdaki Tablo-6 da görülmektedir. Tablo-6 MİK Karar No MİK. 345/2009 MİK. 424/2010 MİK. 528/2010 Miktar (Ton) İptal DİT. 4(2) İhaleyi Kazanan Firma ARTESA TRADING CO LTD. Muaf. Belge G6G: Fatura Tarihi Fatura No Yük (Ton) Faturalayan Firma Teslim Edileceği Depo Beton Asfalt Şantiyesi (Haspolat) TÜFEKÇİ LTD TÜFEKÇİ LTD. Beton Asfalt Şantiyesi (Haspolat) TÜFEKÇİ LTD TÜFEKÇİ LTD. Beton Asfalt Şantiyesi (Haspolat) TARMAC ASFALT TARMAC ASFALT Beton Asfalt BETON İNŞ LTD BETON İNŞ LTD Şantiyesi (Haspolat) TARMAC ASFALT - BETON İNŞ LTD DİT. 4(2) TÜFEKÇİ LTD TÜFEKÇİ LTD. Beton Asfalt Şantiyesi (Haspolat) DİT. 4(2) TARMAC ASFALT TARMAC ASFALT - BETON İNŞ LTD BETON İNŞ LTD TOPLAM 1, TOPLAM 1, Bu bağlamda Tablo-6 da görüldüğü üzere, yukarıda izah edilen yöntemler sonucunda KKTC Karayolları Dairesi tarafından 1, Ton bitüm alındığı tespit edilmiştir. 1 Bitümün teslim edileceği depo; ithal edilecek bitümlü malzeme ile ilgili teknik şartname (madde 13) ve/veya satın alma hususundaki karar yazısı ve/veya teknik raporda belirtilen teslim yeri dikkate alınarak belirlenmiştir. İlgili belgelerde teslim yeri belirtilmediğinden dolayı, Tablo- 6 da teslim edileceği depo yeri boş bırakılmış, ancak sözkonusu tespit edilemeyen iki alımın düşük miktarlar olması ve tarihinde Beton Asfat Şantiyesi(Haspolat) a alınmış olan bitüme bağlı bir alım olmasından dolayı Haspolat şantiyesine giriş yapıldığı kabul edilmiştir. 2 Merkezi İhale Komisyonu tarafından üretilen 345/2009 nolu kararı ile Artesa Trading Co.Ltd den alınmasına karar verilen 4890 Ton bitüme ilişkin olarak 13 Eylül 2010 tarih ve SAV.0.00-BUB-10/1656 sayılı KKTC Hukuk Dairesi nin görüşü doğrultusunda 147,86 Ton bitüme el konularak firmaya iade edilmediği anlaşılmaktadır. 9

13 Bitüm Alımı Ödemeleri KKTC Karayolları Dairesi nin ilave işler de dahil olmak üzere yaptırdığı işler için gerek ithal ettiği gerekse yurtiçindeki firmalardan satın aldığı bitüme ilişkin döneminde toplam 11,578, TL ödeme yaptığı tespit edilmiştir. Bu ödemelerin dayanağı olan firmaların düzenlediği faturalardan Karayolları Dairesi nin ödemesini yaptığı bitüm miktarının 22, Ton olduğu saptanmıştır. (EK-1) Bitümün Depolanması KKTC Devleti adına veya özel firmalar tarafından KKTC ye ithal edilen bitümün, KKTC Karayolları Dairesi ne ait Serbest Liman Bölgesinde bulunan depolama tesisi ve Haspolat bölgesindeki şantiye ile özel firmalara ait depolama tesislerinde muhafaza edildiği görülmüştür KKTC Karayolları Dairesine Ait Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisi ile Haspolat Beton Asfalt Şantiyesi KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Karayolları Genel Müdürlüğü arasında, KKTC Karayolları Daire Müdürlüğü ne ait asfalt depolama tesislerinin kapasitesinin artırılması ile ilgili olarak 10 Şubat 1988 tarihinde Yardım ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır. Depoların kapasitesi hususunda, Karayolları Dairesi Müdürü ile yaptığımız görüşmede Gazimağusa Asfalt Isıtma Depolama Tesisinin 3600 Ton ve Haspolat Beton Asfalt Şantiyesi nin 1000 Ton kapasiteye ulaştırılması sebebiyle toplamda 4600 Ton luk bitüm depolama imkanına ulaşıldığı yönünde tarafımıza bilgi aktarılmıştır. Karayolları Dairesi tarafından tutulması gereken kayıtların olmamasından dolayı Gazimağusa Serbest Liman Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi nden gerekli bilgi ve belgeler temin edilmiştir. Bu doğrultuda Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü nün tarih ve 55/A/03 sayılı yazı ile yayınladığı Eşya Muayeneleri Talimatında dökme eşyaların muayenesiz tesliminin olabileceği belirtilmektedir. Gemiler aracılığıyla ithal edilen bitümün İthalat Belgesinde (T.İ.B 1) de muayene sonucuna ilişkin bilgiler kısmında, Gümrük Memuru tarafından beyana göre muayenesiz gümrüklenmiştir mührünün mevcut olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen belgelerden muayenesiz gümrüklenen büyük miktarlardaki bitümün ya gemiden direk Serbest Liman Bölgesindeki depolara boşaltıldığı ya da tankerler aracılığıyla Serbest Liman Bölgesi dışına peyder pey sevk edildiği anlaşılmıştır. Konvansiyonel Liman aracılığıyla ithal edilen bitümün tahliyesinde Gemiden Direk Teslim Talebi olan Forma G.48A nın kullanılarak depolara boşaltıldığı veya gümrükten tankerler aracılığı ile çıkışının yapılabilmesi için Gümrük Kontrolünden Eşya Çıkış Pusulası Forma G.112 nin kullanılarak çıkışının 10

14 yapıldığı, ayrıca Serbest Liman aracılığı ile ithal edilen bitüm çıkışının yapılabilmesi için ise S.L ve Bölgeden Yük Çıkış Pusulası Forma No.SL14 ün kullanılarak çıkışının yapıldığı görülmüştür. Karayolları adına Konvansiyonel Limandan ithal edilen ve Tablo-4 de görülen bitümün Karayolları Gazimağusa Asfalt Isıtma Depolama Tesisine Forma G.48A kullanılarak tahliyesinin yapıldığı, bazı durumlarda ithal edilen bitüm miktarının yalnızca Karayollarına ait olmamasından dolayı ordino belgesinin arkasında, ordinodaki mallardan Karayollarına teslim edilecek miktarın belirtilerek devredilmesi yönünde beyan bulunduğu tespit edilmiştir. Karayolları Dairesi ne ait bitüme ilişkin bilgiler, ödemeler ile kıyaslanarak, depolama yerleri göz önünde bulundurularak Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisi ile Haspolat Beton Asfalt Şantiyesi ne ait bilgiler aşağıda düzenlenen Tablo-7A, 7B aracılığıyla aktarılmıştır. Tablo-7A: Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisi Kararlar Elde Ediliş Yöntemi MİK.763/2005 Konvansiyonel Liman MİK.207/2006 Konvansiyonel Liman MİK.101/2007 Konvansiyonel Liman MIK.096/2008 Konvansiyonel Liman MİK.051/2010 Serbest Liman Protokol Konvansiyonel MLB /71-11/3010 Liman Protokol Konvansiyonel MLB /71-12/1399 Liman Protokol Konvansiyonel Liman Firma adı Depolama Tarihi Ödenen ve Depolanması Gereken Miktar (Ton) Depolanan Miktar (Ton) Fark (Ton) Sercem Asfalt Ltd , , Kıbrıs Türk , , Petrolleri Ltd. Ali Tosun , , Kıbrıs Türk Asfalt Üreticileri Şti. Tarmac Asfalt Beton İnşaat Ltd ACM Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. ACM Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti. ACM Petrol Ürünleri Tic.Ltd.Şti , , , , , , , , , , , , , , , MİK.096/2008 nolu ihale bağlamında 4, Ton ödemesi yapılıp 4, Ton olarak Gazimağusa Deposunda depolanan bitümden Tonun Karayolları Dairesine ait olmadığı ve Tüfekçi Ltd e ait olduğu düşüncesi ile geri iade edildiği belirtilmiş, ancak Tonun verildiği tarafımızca teyit edilmiş, geriye kalan Ton ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu nedenle ödenen miktar olan 4, Ton dikkate alınmıştır. 2 MIK.051/2010 no lu ihalenin İthal Edilecek Bitümlü Malzeme İle İlgili Teknik Şartname nin 13.Maddesi ve ilave iş de dahil olmak üzere 3, Ton un teslim yeri olan Gazimağusa Asfalt Isıtma ve Depolama Tesisinde depolanacağı belirlenmiş olup, Tarmac Asfalt Beton İnşaat Ltd e ait 1017,899, 973 nolu faturalarla ödemeler gerçekleştirilmiştir. 11

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu

Piyangolar Birimi 2010 Mali Yılı Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 25/2013 23 Aralık, 2013 Piyangolar Birimi 2010 Mali

Detaylı

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu

Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin Hesap Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 26/2013 23 Aralık, 2013 Spor Fonu 2010 Mali Yılı Kesin

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2014 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL /KOCAELİ 2013 YILI ÇALIŞMALARI MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI 1950 li yıllarda Teşkilatımız merkez ve taşra teşkilatı olarak yapılandırılırken taşrada oluşturulan Bölge Müdürlüklerine ilave

Detaylı

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL

İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL İKMAL MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANCIL MÜDÜRLÜĞÜN TANITIMI Müdürlüğün Tarihçesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına bağlı bir ikmal merkezi olan Müdürlüğümüz, 1950 li yıllarda Teşkilatımız

Detaylı

: RAPOR : 5 YAPRAK : EKLER : 5 (9 YAPRAK)

: RAPOR : 5 YAPRAK : EKLER : 5 (9 YAPRAK) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY DENETİM RAPORU: SAYı : 07/6/2013 TARİH: 4 Temmuz, 2013 : HAZıRLA YAN: Haluk ŞEVKi - BAŞ DENETÇi YARDIMCISI RAPORUN KONUSU: Lefkoşa Kaymakamlığı 2011 Malİ Yılı Gelir

Detaylı

: RAPOR : 7 YAPRAK : EKLER : 7 (18 YAPRAK)

: RAPOR : 7 YAPRAK : EKLER : 7 (18 YAPRAK) KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAYıŞTAY DENETİM RAPORU: SAYı : 071/t12013 TARİH: 23 Temmuz, 2013 : HAZıRLAYAN: Haluk ŞEVKi BAŞ DENETÇi YARDIMCISI : RAPORUN KONUSU: : Gazimağusa Kaymakamlığı ile Akdoğan

Detaylı

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2012 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 16/2013 18 Kasım, 2013 İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik

Detaylı

Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon Bağlama Ücretleri Ve Tahsila na İlişkin Dene m Raporu.

Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon Bağlama Ücretleri Ve Tahsila na İlişkin Dene m Raporu. 1983 1983 SS A AY AY Y Y II Ş TA ŞT 1978 1978 1983 SA Y I Ş T AY 1978 KKTC SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 2/2016 22 Ocak, 2016 Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2011 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu

İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik Bucağı 2011 Mali Yılı Gelir Hesapları Dene m Raporu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı 1983 1983 1983 SSSA Y AAY TTA YIIIŞ ŞŞT Y AAYY 1978 1978 1978 SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 15/2013 18 Kasım, 2013 İskele Kaymakamlığı ile Mehmetçik

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU

T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU T.C. İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA BİLİRKİŞİ RAPORU Soruşturma No : 2010/23077 Dosya Teslim Tarihi : 25.05.2010 Verilen Süre : 1 ay Rapor Tarihi : 06.07.2010 I- İNCELEME KONUSU, YÖNTEMİ VE İLGİLİ MEVZUAT

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. HAZıRLAYANLAR TE/1-2008. TARİH : 25 Temmuz 2008. Osman KORAHAN Denetçi. TülayEREN Denetçi Yrd. RAPORUN KONUSU

ARAŞTIRMA RAPORU. HAZıRLAYANLAR TE/1-2008. TARİH : 25 Temmuz 2008. Osman KORAHAN Denetçi. TülayEREN Denetçi Yrd. RAPORUN KONUSU ARAŞTIRMA RAPORU SAYı : OK/1-2008 TE/1-2008 TARİH : 25 Temmuz 2008 HAZıRLAYANLAR Osman KORAHAN Denetçi TülayEREN Denetçi Yrd. RAPORUN KONUSU Toprak Ürünleri Kurumu 50,000 M/Ton Buğday-Arpa Sapı İhalesi

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci

Doğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi

Detaylı

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği,

- Demirbaş malzemelerin kullanıldığı mahallerde oda listelerinin yapılmadığı veya güncellenmediği, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı SAYI : B100İMİ0000011/ KONU: Ayniyat İşlemlerinde Uyulması gereken esaslar Bilindiği gibi, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinin hizmet

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

: SN/2006-1. : 31 Mart, 2006, Sibel Nami. Denetçi Yardımcısı. SAYı. TARiH. HAZıRLAYAN:

: SN/2006-1. : 31 Mart, 2006, Sibel Nami. Denetçi Yardımcısı. SAYı. TARiH. HAZıRLAYAN: ,. ARAŞTIRMA RAPORU SAYı TARiH : SN/2006-1 : 31 Mart, 2006, HAZıRLAYAN: Sibel Nami Denetçi Yardımcısı RAPORUN KONUSU: Çançar Motors Co. Ltd. tarafından ithal edilen bazı BMW marka aracın ithalatında gümrük

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İş Akış Şeması Bütçe Hazırlama İMİD/001 Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalışmalarıyla ilgili yazının ulaşması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosyalar incelenir Daire Başkanı bütçeyle ilgili

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir?

Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? Birden Çok İş Deneyimini Gösteren Belge Sunulması Halinde Yapılması Gerekenler Nedir? KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/028 Gündem No : 27 Karar Tarihi : 29.04.2015 Karar No : 2015/UM.I-1207 Şikayetçi:

Detaylı

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)

TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları

Detaylı

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ

1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ 2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet

Detaylı

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN Üyeler: Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Kumsan Asfalt Beton Mıcır ve İnş. San. ve

Detaylı

HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR

HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR Bilindiği gibi, Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Detaylı

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli

SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 40 Nolu, SM, Serbest Muhasebecilik, SMMM, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM, Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S.N. HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Ders Kayıtları ÖBİSİS Programından Giriş yapılarak internet

Detaylı

İHALEYİ YAPAN İDARE: Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 42040 Meram/KONYA

İHALEYİ YAPAN İDARE: Meram Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Şeyh Sadrettin Mah. Feritpaşa Cad. No:18 42040 Meram/KONYA TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler : II. Başkan Kazım ÖZKANAli Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Rifat Yüzbaşıgil Arel İnş.

Detaylı

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ İMİD Standart 8 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa Yapısı DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI SÜRECİ PROSEDÜR: Doğrudan temin yönetimi,kamu İhale

Detaylı

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6

SATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ADIIYAMAN ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI

TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI TİCARİ EŞYA TÜZÜĞÜ (MM Cilt I S.45 Sayılı Tüzük) TİCARİ EŞYA İŞARETLERİ YASASI (Fasıl 265) 24. Madde Uyarınca Yapılan Tüzük 1. Bu Tüzük, Ticari Eşya Tüzüğü olarak isimlendirilir. 2. Bu Tüzükte- Şube Amiri

Detaylı

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir.

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir. Genelge No : 2 Genelge Tarihi : 17/01/2006 İL-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, Devlet malı olan demirbaş eşyaların kullanılması, korunması, sorumlularınca usulüne uygun olarak kayıtlarının

Detaylı

Değerli Üyemiz, 21/02/2011

Değerli Üyemiz, 21/02/2011 Değerli Üyemiz, 21/02/2011 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli

Detaylı

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011

No: 2011/45 Tarih: 02.10.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2011/45

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER

KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER KAYITLARINI ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURMASI, MUHAFAZA VE İBRAZ ETMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER İbrahim ERCAN* 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun(t.c.yasalar, 1961) Mükerrer 242 nci maddesi

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs veterinerleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda,

Detaylı

Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu 1983 1983 SS A AY AY Y Y II Ş TA ŞT 1978 1978 1983 SA Y I Ş T AY 1978 KKTC SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 6/2015 23 Eylül, 2015 Genel Tarım S gortası Fonu 2011 Mal Yılı Kes n Hesap Denet m Raporu

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci

Mal ve Hizmet Alımları İçin İhale İşlemi Süreci Açık İhale Süreci Teknik Şartnamenin Teknik Şartname Teknik Şartnamenin incelenmesi Ödenek kontrolünün yapılması Ödenek yeterliyse; Ödenek yetersizse; Yaklaşık maliyet değerlendirme formunun düzenlenmesi

Detaylı

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması

BİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Galatasaray Üniversitesi

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri

HIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri IZLANIRICI TKNOLOJİLRİ NSTİTÜSÜ DVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞMASI Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/62 TARİH: 31.12.2013 KONU Bir Takım Muhasebe Kayıtlarının Belirli Mükellefler Tarafından Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi Zorunluluğuna İlişkin Vergi

Detaylı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Malî işlemlerin süreç ve akış şemasının amacı, Strateji Geliştirme

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121

2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121 2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/26531 İhale Kayıt Numaralı Hizmet Alımı İle 7 İşçi Çalıştırılması İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Erkan DEMİRTAŞ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi?

İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? İdarelerce, Teklif Aşamasında SSK ve Vergi Borcu Yoktur Yazısı İstenebilir Mi? RESMİ GAZETE SAYISI: 26531 RESMİ GAZETE TARİHİ: 24.05.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/007 Gündem No : 89

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİKLTD. ŞTİ ERTÜRK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER 2011/153 04/10/2011 KONU:İHRAÇ EDİLEN MALLARA İLİŞKİN ÖTV İADESİ KONUSUNDA YMM LERE TASDİK RAPORU DÜZENLEME YATKİSİ VEREN 44 SERİ NO.LU GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR. 44 Sıra No.lu

Detaylı

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:

MADDE 4 - MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ: MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: MISIR ÇARŞISI BAHARAT İTH. İHR. LTD. ŞTİ. Adresi: Selanik cad. 14/C Kızılay-ANKARA ALICI: Müşteri MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU: İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

BAŞVURUYA KONU İHALE: G28588 İhale Kayıt Numaralı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Tüm Okulların Öğrencilerine Öğlen Yemeği Verilmesi İhalesi

BAŞVURUYA KONU İHALE: G28588 İhale Kayıt Numaralı Taşımalı Eğitim Kapsamındaki Tüm Okulların Öğrencilerine Öğlen Yemeği Verilmesi İhalesi TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Dr. Hasan GÜL Üyeler :II. Başkan Ali KAYA, Bahattin IŞIK, Ali Kemal AKKOÇ, Hakan GÜNAL, Kazım ÖZKAN, Çağatay ÖZCAN, Adem KAMALI, Abdullah DÜNDAR, Hicabi ECE BAŞVURU SAHİBİ:

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL

T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu. : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL T.C. ÇANAKKALE İL GENEL MECLİSİ 2012 Yılı Denetim Komisyonu Denetlenen Mali Yıl : 2011 Denetim Komisyonu Başkanı Üyeler : Bülent KORKMAZ : Mehmet Emin SARAN, Hasan BABADAĞLI, Halil Behçet ERDAL Denetime

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43)

TEBLİĞ. SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 43) 15 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı 27612 Maliye Bakanlığından TEBLİĞ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO 43) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU:

HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci. Sibel Nami RAPORUN KONUSU: < ", ARAŞTIRMA RAPORU SAYı TARİH : ME.SN 2006/ 2 : 28 Eylül, 2006 HAZıRLAYANLAR: Meliha Ekinci Sibel Nami RAPORUN KONUSU: Vakıflar İdaresi'nin Nethouse Bilgi İşlem Merkezi Ltd.' den temin ettiği internet

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler

31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 31, 32 Ve 33 Seri Nolu Ötv Genel Tebliğleri İle Yapılan Düzenlemeler 1. KONU: 18.03.2014 tarih ve 28945 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 31, 32 ve 33 seri no.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile ÖTV uygulamasında

Detaylı

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.03.2014/88-1 33 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 33 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliği ile, 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır. Maliye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002

Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 Sirküler Tarihi : 03.01.2014 Sirküler No : 2014/002 KAYITLARIN ELEKTRONİK ORTAMDA OLUŞTURULMASI, MUHAFAZASI VE İBRAZ EDİLMESİNE (KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE) DAİR USUL VE ESASLAR (431 Sıra No.lu Vergi

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) SIRA NO ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (EK-2) HİZMETİN ADI 1. 2 Evrak Kaydı 8 BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Kurulun; 19/03/2015 tarihli ve 5523-99 sayılı Kurul Kararı ile Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu

SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu SĐRKÜLER : 2011-39 30.09.2011 KONU : Özel Tüketim Vergisi Đadesi Tasdik Raporu 29.09.2001 tarih ve 28069 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 44 seri no.lu SM,SMM ve YMM Kanunu Genel Tebliği ile Özel Tüketim

Detaylı

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim

2015 İŞ TAKVİMİ. (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) Açıklama Kapsadığı Birimler Çıktı Gönderilen Birim 2015 İŞ TAKVİMİ (Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü) YILLIK YAPILAN İŞLEMLER İşin Konusu Harcama Yetkisi Birleştirme Onayı 1-15 Ocak Birim tarafından takibi yapılan tertiplerin Harcama Yetkisinin Birleştirilmesi

Detaylı

Fiziki denetim prosedürü.

Fiziki denetim prosedürü. Fiziki denetim prosedürü. Sayın Laszlo Palvolgyi Macaristan Kırsal Kalkınma Bakanlığı laszlo.palvolgyi@vm.gov.hu 1. Yasal dayanak. - 884/2006 sayılı Komisyon Tüzüğü (AB), Madde 2 ve Ek I, - 140/2009 sayılı

Detaylı

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com.

6166 sk. No:24/F Karacaoğlan Mh. Işıkkent- İZMİR TEL: (0232) 472 14 22-23 FAX: (0232) 472 01 10 * www.naturak.com.tr * info@naturak.com. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR 1.1 - SATICI Ünvanı Naturak Gıda Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (b2b.naturak.com.tr) Adresi Karacaoğlan Mah. 6166 Sk. No24/F Işıkkent-Bornova / İZMİR

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme

Kamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama

Detaylı

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU

BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU BİLGİ NOTU 27.12.2011/2011-16 2012 YILINDA UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR VERGİ USUL KANUNU 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 414 üncü maddesi uyarınca, bu kanunda yer alan maktu hadler ile asgari

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2015/93 24.Aralık.2015 İçindekiler: * Ödeme ve tahsilatların bankadan geçirilmesi zorunluluğuna ilişkin VUK Genel Tebliği yayımlandı. ÖDEME VE TAHSİLATLARIN BANKADAN GEÇİRİLMESİ ZORUNLULUĞUNA

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı