İş makinaları sektörü, günümüzde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İş makinaları sektörü, günümüzde"

Transkript

1 İş Makinalarında Gürültü Kontrolü gürültü kontrolü Kamil Alper YALÇINKAYA, Timur ARIKOĞLU Hidromek LTD.ŞTİ. Sincan Organize Sanayi Bölgesi Mehmet ÇALIŞKAN Prof. Dr., ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü GİRİŞ İş makinaları sektörü, günümüzde inşaat işleri, taş ve mermer ocakları, yol çalışmaları, ormancılık faaliyetleri gibi her türlü ağır iş alanında faaliyet göstermektedir. Özellikle yerleşim yerlerinde çalışan iş makinaları çalışmaları sırasında gürültü kirliliğine sebep olmaktadırlar. Son yıllarda, gürültü kirliliğini önlemek için iş makinalarının çevreye yaydığı gürültü düzeylerinin üst sınırlarını belirleyen yönetmelik, tebliğ, tüzük vb. yasal dökümanlar uygulanmaktadır. Avrupa Birliği direktifi 000/14/EC [1] iş makinalarının çevreye yaydığı gürültü düzeylerinin üst limitlerini belirlemektedir. Bu limitler 00 yılından itibaren ve 006 yılından itibaren geçerli olacak şekilde belirlenmiştir. 006 yılından geçerli olacak limitler 00 yılında açıklananların 3 db (desibel) kadar altındadır. Gürültü düzeyindeki 3 db kadarlık azalma, makinanın çevreye yaydığı gürültü enerjisinin yarıya düşürülmesi ile eşdeğer bir büyüklüktür. Bu bilgiler doğrultusunda ilk olarak ekskavatörlerin ve kazıcı-yükleyicilerin çevreye yaydığı gürültü düzeyleri ve kabin içi gürültü düzeyleri bulunmuştur. Limit değerler ile karşılaştırılan değerlerin iyleştirilmesi için ilk olarak gürültü kaynağının tespit edilmesi amaçlanmış ve bu amaç için gürültü kaynağı tanılama testleri gerçekleştirilmiştir. Yüksek gürültü enerjisine sahip gürültü kaynaklarının kontrolü için çeşitli yöntemlere başvurulmuştur. Bu yöntemlerin sonuçları birbirleri ile ve daha öncekilerle karşılaştırılmıştır. Çözüm yöntemlerinden en uygun olanı seçilmiştir. Sözü edilen çalışmalar iki ana başlık altında incelenecektir: Ekskavatörlerde Gürültü Kontrolü Çalışmaları ve Kazıcı-Yükleyicilerde Gürültü Kontrolü Çalışmaları EKSKAVATÖRLERDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ ÇALIŞMALARI Ekskavatörlerin çevreye yaydığı gürültü düzeyi ISO 6393 [] standardında belirtilen şekilde A-ağırlıklı ses gücü düzeyi cinsinden ifade edilir. Bu nicelik makina çevresinde belirli konumlarda ölçülen A-ağırlıklı ses düzeyleri kullanılarak hesaplanır.bu amaçla makina standartta belirtildiği şekilde asfalt/beton yüzey üzerine kule dönme merkezi, 16 m yarıçaplı çemberin merkeziyle çakışacak biçimde yerleştirilir. Şekil 1 ve 'de belirtilen 6 noktadan 3'er dakikalık A-ağırlıklı ses düzeyi ölçümleri alınır. Ölçümlerin makina yüksüz iken; motor, maksimum net gücün elde edildiği devirde çalışırken alınması gerekmektedir. Makina çalıştırılmadan önce her noktada arka plan gürültüsü düzeyi ölçülürek ölçümün sağlıklı olması denetlenir. Yapılan ölçümlerin güvenilir olabilmesi için, arka plan gürültüsünün ölçülen Şekil 1. ISO 6393 Ölçüm Noktaları 430 gürültüden en az 10 db daha az olması, rüzgar hızının 5 m/s'den daha fazla olmaması, zeminin düz asfalt olması, havanın yağışlı olmaması gerekmektedir. Şekil 1 ve 'deki ölçüler mm cinsindendir. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen ses düzeyi verileri kullanılarak makinanın çevreye yaydığı ses gücü düzeyi ISO 6393 [] standardında verilen formüller yardımı ile hesaplanır. Hesaplanan ses gücü düzeyi direktif 00/14/EC'deki [1] limit değeri ile karşılaştırılır. 3 Ocak 00'den itibaren limit değerleri: Kazıcı Yükleyiciler için: 85+11logP,

2 Ekskavatörler için: 83+11logP 6 Ocak 006'dan itibaren limit değerleri: Kazıcı Yükleyiciler için: 8+11logP, Ekskavatörler için: 80+11logP P : motordan alınan maksimum net güç (kw) Limit değerlerinin 006 yılından devirde çalıştırılırken 30'ar saniyelik titreşim/gürültü veri kayıtları alınır. Şekil 3'deki ölçüler mm cinsindendir. Alınan bu verilerin ses basıncı düzeyi frekans ekseninde incelenip belirlenen tepe noktalarında frekans değerleri kaydedilir. Ölçümlere başlamadan önce arka plan gürültüsünün de izgesel gürültüsünün izgesel çözümlemesi aşağıda gösterilmiştir. Yukarıdaki izgesel çözümlemeler Şekil 6. Numaralı Noktadaki İzgesel Şekil 7. 3 Numaralı Noktadaki İzgesel Şekil 3. Gürültü Kaynağı Tanılama Testi itibaren 3 db düşürüldüğü gözükmektedir. Mevcut durumda limit değerlerine yakın olan ekskavatör dış ortam gürültü düzeyinin düşürülmesi için yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: Şekil 8. 4 Numaralı Noktadaki İzgesel 1. Gürültü kaynağı tanılama testleri. Yapılan iyileştirmeler ve sonrasında yapılan gürültü düzeyi belirleme testleri 3. Yapılan iyileştirmelerin diğer performans parametrelerine olan etkisinin araştırılması Gürültü Kaynağı Tanılama Testleri: Geliştirilen çözüm sürecinde, gürültü kaynaklarını belirlemek için makinanın dört tarafından (ön, arka, sağ ve sol) makinanın çevreye yaydığı gürültünün izgesel(spektral) çözümlemesi(analizi) yapılır. Ölçüm noktalarından (Şekil 3) makina maksimum net gücü verdiği 10 Şekil 4. Arka Plan Gürültüsü İzgesel si Şekil 5. 1 Numaralı Noktadaki İzgesel çözümlemesi kaydedilir. Örnek bir makina için 4 noktada ölçülen ses basıncı düzeylerinin ve arka plan incelendiğinde ortam gürültüsünün (Şekil 4) (arka plan gürültüsü) ölçülen değerlerin (Şekil 5, 6, 7, 8) en az 10 db altında olduğu görülmüştür. Ölçümlerin sağlıklı yapılabilmesi için, ortam gürültüsünün ölçülen değerlerin en az 10 db kadar altında olması koşulunun sağlandığı görülmüştür. Dört noktadaki izgesel çözümlemeler (Şekil 5, 6, 7, 8) incelendiğinde hepsinde ortak olarak görülen en yüksek tepe noktası Hz'dedir. Bu frekansa karşılık gelen gürültü kaynağı araştırıldığında, radyatör fanının (kanat geçiş frekansı 330 Hz olarak

3 hesaplanmıştır) bu gürültünün kaynağı olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, fan gürültüsünün. ve 3. harmonikleri de dört noktadan alınan izgesel çözümlemelerde görülmektedir. (649.4 Hz ve Hz) Fan gürültüsü dışında izgesel çözümlemelerden tespit edilen gürültü kaynakları ve ilgili frekansları aşağıdaki gibi sıralanabilir: Motor ateşleme frekansı ve harmonikleri: 36.5 Hz, 7.9 Hz ve Hz Hidrolik pompa çalışma frekansı: Hz Yapılan İyileştirmeler ve Sonrasında Yapılan Testler: Ekskavatörün çevreye yaydığı gürültü düzeyini düşürmek için yukarıda belirtilen gürültü kaynaklarında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin sonuçlarını görebilmek için ISO 6393 [] testi tekrarlanmıştır. En yüksek ses basıncı düzeyi yaratan radyatör fanı ve davlumbazı dikkate alınmıştır. Radyatör fanı gürültü düzeyi daha düşük olan başka bir fan ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle beraber fan davlumbazında da çeşitli alternatifler denenmiştir. Her bir alternatif için ISO 6393 [] testindeki 1,,3 ve 4 numaralı noktalardan A- ağırlıklı ses düzeyi ölçümleri alınmış ve birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Bu alternatiflerin arasından en düşük ses düzeyinin ölçüldüğü seçilmiştir. Seçilen alternatif makinanın çevreye yaydığı gürültü düzeyinin dba kadar azalmasını sağlamıştır. Yapılan İyileştirmelerin Diğer Performans Parametrelerine Etkisi: Ekskavatör fan ve davlumbazında yapılan değişikliklerin soğutma sistemi performansına olan etkilerinin belirlenmesi için soğutma sistemi performans testleri yapılmıştır. Makinanın soğutma sisteminde belirli noktalara (motor suyu radyatörü giriş ve çıkış, hidrolik yağ radyatörü giriş ve çıkış, intercooler giriş ve çıkış) ısılçiftler (thermocouple) yerleştirilmiştir. Motor üzerindeki termostat çıkartılmıştır. Sıcaklık değerleri sabitleninceye kadar kazı yapılmıştır. Kazma, ulaşılabilecek maksimum derinliğe kadar yapılmıştır. Gölgedeki hava sıcaklığı kaydedilmiştir. Makinanın çalışabileceği maksimum ortam sıcaklığı, elde edilen Şekil 9. ISO 6393 Ölçüm Noktaları değerlerden hesaplanmıştır. İzin verilen minimum ortam sıcaklığı değeri ile karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, makinanın çevreye yaydığı gürültü düzeyi soğutma sistemi performansı da göz önüne alınarak dbadüşürülmüştür. KAZICI-YÜKLEYİCİLERDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ ÇALIŞMALARI 00/14/EC'deki [1] limit değeri ile karşılaştırılır. Şu an limit değerlerine yakın olan kazıcı yükleyici dış ortam gürültü düzeyinin düşürülmesi için yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir: 1. Gürültü Kaynağı Tanılama Testleri İzgesel Testleri Gürültü-Titreşim Eşevresellik İlişki Testleri. Çözüm Yöntemleri Geliştirilen çözüm sürecinde kazıcı Gürültü Kaynağı Tanılama Testleri: yükleyici makinaların çevreye yaydığı Makinanın çevreye yaydığı gürültünün gürültü düzeyi, ISO 6393 [] makinanın hangi bölgesinden standardında belirtildiği gibi bulunur. Şekil 9 ve 10'da belirtilen 6 noktadan kaynaklandığını tespit ederek, belirlenmiş olan bu gürültü kaynaklarının gürültü 3'er dakikalık A-ağırlıklı ses düzeyi düzeylerini düşürme çalışmalarına ölçümleri alınır. Ölçümler yapılmadan önce her noktada arka plan başlayabilmek için yapılan bir dizi testten ve değerlendirmeden oluşur. gürültüsü ölçülür. Ölçümler makina yüksüz iken; motor, maksimum net gücün elde edildiği devirde çalışırken alınır. Alınan bu veriler kullanılarak makinanın çevreye yaydığı ses gücü düzeyi standartta belirtildiği gibi hesaplanır. Hesaplanan ses gücü düzeyi direktif Şekil 10. ISO 6393 Ölçüm Noktaları 11

4 İzgesel : Gürültü kaynaklarını belirlemek için makinanın dört tarafından (ön, arka, sağ ve sol) makinanın çevreye yaydığı gürültünün izgesel çözümlemesi yapılır. Ölçüm noktalarından (Şekil 11) makina maksimum net gücü verdiği devirde çalıştırılırken 30'ar saniyelik veriler alınır. Şekil 9, 10 ve 11'deki ölçüler mm cinsindendir. Ölçüm noktalarının yerden yüksekliği 1. m'dir. Şekil 1. Arka Plan Gürültüsü İzgesel si Şekil Numaralı Noktadaki İzgesel 1 Şekil Numaralı Noktadaki İzgesel Alınan bu verilerin ses basıncı düzeyi frekans ekseninde incelenip belirlenen tepe noktalarında frekans değerleri kaydedilir. Ölçümlere başlamadan önce arka plan gürültüsünün de izgesel çözümlemesi kaydedilir. 4 noktanın ve arka plan gürültüsünün izgesel çözümlemesi aşağıda gösterilmiştir. Şekil Numaralı Noktadaki İzgesel Şekil 15. Numaralı Noktadaki İzgesel Alınan bu ölçümlere ve hesaplanan gürültü kaynakları frekanslarına göre gürültü kaynakları tespit edilmiştir. Dört noktadan alınan ölçümlerin hepsinde de görülen en yüksek tepelerden biri Hz'dedir. Bu frekansa karşılık gelen gürültü kaynağı araştırıldığında, radyatör fanının kanat geçiş frekansının Hz olduğu görülmektedir. Radyatör fanı dışında motor ateşleme frekansı 67.8 Hz, başka bir gürültü kaynağı olarak tespit edilmiştir.izgesel çözümleme testleri farklı motor hızları için tekrarlanmıştır. Elde edilen izgesel çözümlemeler yorumlanarak gürültü kaynakları şu gruplara ayrılmıştır: Titreşim ilintili gürültü kaynakları, akışkan ilintili gürültü kaynakları ve motor devri ilintili gürültü kaynakları. Gürültü-Titreşim Eşevresellik Testleri: İzgesel çözümlemelerde tanılanamayan kaynakları tespit edebilmek için yapılan testlerdir. Bu testlerde sabit bir mikrofon (Şekil 16) ve aday gürültü kaynakları olarak düşünülen makina parçaları üzerine yerleştirilen bir ivme ölçer kullanılır. Alınan ivme ve ses basıncı veri kayıtları arasındaki eşevresellik ilişkisi fonksiyonu (1) bulunur. İvme ölçerden alınan ivme verilerinin mikrofondan alınan ses basıncı verileri ile ilişkisinin daha iyi anlaşılabilmesi için, eşevresellik fonksiyonu ile ses basıncı verisi çarpılarak eşevresel gürültü gücü () elde edilir. Elde edilen eşevresellik fonksiyonu, eşevresel gürültü gücü ve ses basıncı grafikleri frekans alanında incelenerek gürültü kaynakları tanılanmaya çalışılır. Burada? xy? xy xx xy S? S.S yy (1) : Eşevresellik fonksiyonu, S xx : İvme verisi güç izgesi yoğunluğu, S yy : Ses basıncı güç izgesi yoğunluğu

5 ? xy. S : Eşevresel gürültü gücü () yy şeklinde tanımlıdır. Arka Sol Sağ Şekil 16. Titreşim-Gürültü Eşevresellik İlişkisi Tespiti için Gürültü Ölçüm Noktaları Şekil 16'daki ölçüler mm cinsindendir. Gürültü-titreşim eşevresellik ilişkisi tespiti çalışmaları sonucunda, makina üzerindeki plakaların titreşiminin motor devri ile ilintisi olmayan farklı bir gürültü kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Çözüm Yöntemleri: Makinanın çevreye yaydığı gürültü düzeyinin azaltılmasında gürültü kaynaklarının çeşitlerine, yapılarına ve gürültü yayma mekanizmalarına göre çözüm yöntemleri geliştirilmeye çalışılmıştır. Titreşim kaynaklı gürültünün azaltılmasında uygulanacak çözüm yöntemleri şunlardır:titreşen yüzeylerin ana yapıdan çeşitli sönümleyicilerle yalıtılması, yüzey plakalarının tasarımının(geometrik, direngenlik/katılık ve kütle özelliklerinin) geliştirilerek yaydıkları gürültü düzeyinin azaltılması. Hava akışı kaynaklı gürültüyü azaltmak için uygulanacak çözüm yöntemi ise kullanılan radyatör fanının ve davlumbazının aerodinamik ve akustik açılardan daha uygun alternatifleri ile değiştirilmesidir. Dönel parçalardan kaynaklanan gürültünün azaltılmasında uygulanacak çözüm yöntemi, motor kaputunun uygun malzeme ile yalıtılması ve titreşim kontrolünün yapılmasıdır. Kabin İçi Gürültü Kontrolü Çalışmaları: İş makinalarında operatör kabinleri içindeki gürültü düzeylerinin limitleri EN [3] standardında belirtilmiştir. Bu standarda göre operatörün etkisinde kaldığı gürültü düzeyi 85 dba'yı aşmamalıdır. Operatörün kulak konumundaki gürültü düzeyi ISO 6394 [4] standardında belirlenen şekilde ölçülmelidir. Sözü edilen standarda göre makina ISO 6393 [] standartında belirtilen şekilde konumlandırılmalıdır. Ölçümlere başlanmadan önce arka plan gürültü düzeyi kaydedilmelidir. Ölçüm alanı asfalt veya beton zemine sahip olmalı, rüzgar hızı 5 m/s'yi geçmemelidir. Ölçümler makina yüksüz iken; motor, maksimum net gücün elde edildiği devirde çalışırken ve kabin içi havalandırma fanı en yüksek devirde çalıştırılırken alınır. Operatörün sağ ve sol tarafından, standartta belirtilen noktalardan, A-ağırlıklı ses düzeyleri ölçülmelidir. Hangi tarafta daha yüksek ses düzeyi ölçüldüyse o taraftan 3 kez daha 1'er dakikalık A-ağırlıklı ses düzeyi ölçümü alınmalıdır. Kaydedilen A-ağırlıklı ses düzeyi ölçümleri kullanılarak standartta belirtilen A- ağırlıklı eşdeğer ses düzeyi hesaplanmalıdır. Kazıcı-yükleyici makinalarda yapılan ilk kabin içi ölçümlerin sonucunda, operatör kulağına gelen gürültü düzeyinin EN [3] standardında belirtilen limit değerlerin üzerinde olduğu görülmüştür. Gürültü kaynağını tanılamak için, ISO 6394 [4] standardında belirtilen ölçüm noktasında kabin için gürültüsünün izgesel çözümlemesi yapılmıştır. Bu çözüm-lemeye göre kabin içi havalandırma fanı gürültü kaynağı olarak tespit edilmiştir. EN [3] standardında belirtilen limitin altına inebilmek için kabin havalandırma fanı ve fanın konumlandırıldığı bölge değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonrasında ISO 6394 [4] standardına göre operatör konumundaki gürültü düzeyi bir kez daha ölçülmüştür. Yapılan değişiklik sonucunda operatör konumundaki gürültü düzeyinin dba azaldığı gözlenmiştir KAYNAKÇA Directive 000/14/EC of the European Parliament and of the concil of 8 May 000 on the approximation of the laws of the Member States relating to the Noise Emission in the Environment for useıutdoors ISO 6393 Measurement of Exterior Noise Emitted by Earth Moving Machinery: Stationary Test Conditions EN Earth Moving Machinery- Safety : Part 1 General Requirements ISO 6394 Measurement at Operator's Position of Noise Emitted by Earth Moving Machinery: Stationary Test Conditions 5. Çalışkan, M., Transient Noise Source Identification By Multi-Channel Digital Signal Processing And Finite Element Modelling by, PhD Thesis, North Carolina State University, Raleigh, Beranek, L.L. ed., Noise And Vibration Control, McGraw-Hill Book Company, New York, Broch, J.T., Mechanical Vibration And Shock Measurements, Brüel & Kjaer, Naerum, Denmark, D.A. Bies, and C.H. Hansen, "Engineering Noise Control", Unwin Hyman,

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nihan YILMAZ FARKLI YAPIDAKİ TRAKTÖR KABİNLERİNİN GÜRÜLTÜ YALITIMINA ETKİSİNİN SAPTANMASI TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI ADANA, 2010 ÇUKUROVA

Detaylı

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi B. Demirtekin * A. S. Sarıgül Bosch Siemens Ev Aletleri Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul İzmir Özet Günümüzde ürün gürültüsü

Detaylı

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ H. EROL (1), T. BELEK (1), T. DURAKBAŞA (2) ÖZET Bu çalışmada, arka plan gürültü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası

Detaylı

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI

TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI TAŞITLARDAKİ KABİN GÜRÜLTÜSÜNÜN YALITIMI M. Kaan AKALP Doç.Dr. Mehmet EROĞLU Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Ankara meroglu@mmf.gazi.edu.tr Doç.Dr. Nizami

Detaylı

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER

KONYA DA TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE BAZI ÖNERİLER PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 447-456

Detaylı

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması

Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Havadan Havaya Isı Geri Kazanım Cihazlarının TS EN 308 Standartına Göre Verim Testlerinin Yapılması Makale Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA Abstract ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım

Detaylı

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER

www.muhendisiz.net İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ 1 1.Genel Kavramlar..1 2.Sismik Enstrumanlar..4 3. Sismik Enstrumanlar İçin Pratik Düşünceler..5 3.1. Stran Gage li Sismograf..5 3.2. LVDT li Sismograf.6 3.3.

Detaylı

Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır.

Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır. Yönetmelik (01.07.2005 tarih ve 25862 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıģtır. Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ANKARA 2011 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı Çevre

Detaylı

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 639 NO-FROST TİP BİR BUZDOLABININ KARARLI DURUM ALTINDA SAYISAL VE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Gürcan DURMAZ Erhan URAS Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, ev tipi bir buzdolabı çeşidi olan No-Frost tip bir

Detaylı

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği

Demiryollarından Kaynaklanan Çevresel Gürültü ve Erzurum İli Örneği Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(4): 67-74, 2014 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ; METAL ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI

ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ; METAL ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI A-PDF Split DEMO Blacksea : Purchase International from Environmental www.a-pdf.com Symposium, to remove the watermark ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ve KONTROLÜ; METAL ENDÜSTRİSİ UYGULAMASI İsmail ÖZBAY,

Detaylı

ANKARA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ MAMAK BELEDİYESİ KONSERVATUVAR BİNASI VE GÜRÜLTÜ KONTROL ANALİZİ

ANKARA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ MAMAK BELEDİYESİ KONSERVATUVAR BİNASI VE GÜRÜLTÜ KONTROL ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 4, 835-845, 2014 Vol 29, No 4, 835-845, 2014 ANKARA MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ MAMAK BELEDİYESİ

Detaylı

EV ARAÇLAR İÇİN SESLİ UYARI SİSTEMİNİN GEREKSİNİMLERİNİN ORTAYA KONULMASI- FAZ 2

EV ARAÇLAR İÇİN SESLİ UYARI SİSTEMİNİN GEREKSİNİMLERİNİN ORTAYA KONULMASI- FAZ 2 EV ARAÇLAR İÇİN SESLİ UYARI SİSTEMİNİN GEREKSİNİMLERİNİN ORTAYA KONULMASI- FAZ 2 Ufuk UZUNDAĞ & Vicente Hector CAMPELLO (Kısaltılmış Web Paylaşım Versiyonu) OCTOBER 21, 2014 NOVOSİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE 7 Mart 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26809 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2007-2011 ONARIMLARI SONRASI SÜLEYMANİYE CAMİİ NİN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRMELER

2007-2011 ONARIMLARI SONRASI SÜLEYMANİYE CAMİİ NİN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRMELER 10. ULUSAL AKUSTİK KONGRESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ODİTORYUMU, İSTANBUL 16-17 Aralık 2013 2007-2011 ONARIMLARI SONRASI SÜLEYMANİYE CAMİİ NİN AKUSTİK ÖZELLİKLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRMELER Zühre SÜ

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ Gürültü Kaynakları ve Gürültü Ölçümü -NVH- HAZIRLAYAN: Yrd. Doç. Dr. Abdullah DEMİR Gürültü hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanır.

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Hediye ERDOĞAN 1, Engin GÜLAL 2, Burak AKPINAR 3, Ercenk ATA 3 Özet Bu çalışmada, Boğaziçi Köprüsü tabliyesinin trafik,

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R

Gürültü ve Titreşim. Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları. Trafik Gürültü Modellemesi. İnşaat Gürültüsü EK R EK R Gürültü ve Titreşim Ek R1: Ek R2: Ek R3: Ek R4: Giriş Mevcut Çevresel Gürültü Araştırmalarının Detayları Trafik Gürültü Modellemesi İnşaat Gürültüsü ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT OTOYOL A.Ş.

Detaylı

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ

EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ 337 EKSKAVATÖRLERİN HİDROLİK TASARIMLARINA ESAS OLACAK TEMEL PARAMETRELERİN BELİRLENMESİ VE TEKNİK VE EKONOMİK YÖNDEN OPTİMUM HİDROLİK ELEMANLARIN SEÇİMİ Hacı SARI Yücel ERCAN ÖZET Ekskavatör değişik seviyelerdeki

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TİTREŞİM ANALİZİ İLE MAKİNALARDA ARIZA TEŞHİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisi M. MEHMET FATİH KARAHAN Anabilim Dalı : Makina Mühendisliği Programı

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU ve SERGİSİ-2003

İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU ve SERGİSİ-2003 tmmob makina mühendisleri odası İŞ MAKİNALARI SEMPOZYUMU ve SERGİSİ-2003 BİLDİRİLER KİTABI 6-7 EYLÜL 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/329 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1 -A Kızılay /

Detaylı

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DUMAN EGZOZ VE BASINÇLANDIRMA SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Bilirsiniz ki, hayatta her şey teşvik ile olur. Bugün kendi mallarınıza göstereceğiniz rağbet, yerli mallarının günden güne daha nezih ve daha ucuz olmasını

Detaylı

Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır:

Bu bölüm aşağıdaki şekilde üç kısımdan oluşmaktadır: 13 GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM 13.1 GİRİŞ Bu bölümde, İzmir Otoyolu Projesi nin inşaatı ve işletilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek olası gürültü ve titreşim etkileri ele alınmaktadır. Otoyol güzergâhının bütünündeki

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GİRESUN İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMÜ VE HARİTASININ HAZIRLANMASI ERKAN KALIPCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2007

Detaylı