ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011)"

Transkript

1 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ (2010/2011) 1.Yıl Güz Dönemi Dersleri MATEMATİK I Matematik 1 Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Fonksiyonların Limitleri, Diferansiyel Hesap, Süreklilik, Türev ve Fonksiyonların, Türevleri, Grafik çizimleri, Türevin Mühendislikte Uygulamaları, Belirsiz İntegral, Fonksiyonların integralleri. Bu dersin amacı matematiksel düşünme yeteneğini kazandırmaktır. Matematik analizin bazı temel kavramları verilir FİZİK I Fizik I Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Vektörler, denge, moment, doğrusal hareket, Newton un ikinci kanunu, Çekim kuvvetleri, iş güç-enerji ve korunumu, Düzlemsel hareket, İmpuls ve momentum dairesel hareket, Esneklik Fizik dersleri; inşaat mühendisliği öğrencilerine diğer mühendislik derslerinde ihtiyaç duyacakları araçların öğretildiği bir ders olmanın yanısıra, mühendislik problemlerine sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma yeteneğinin verildiği bir derstir. Derste Öğrenciler temel fizik kavram ve kanunlarını öğrenmektedirler. Rıchards, Sears, Wehr, Zemansky, Çevirenler: Domaniç, F., Tacer, L., Murat, Y., Modern Üniversite Fiziği (1989) KİMYA I Kimya I Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 4) Atom kuramının temelleri, kimya yasaları, stokiyometri, maddenin gaz, sıvı ve katı halleri, çözeltiler, kimyasal termodinamik, kimyasal denge, kimyasal kinetik, atomların elektronlu yapısı, kimyasal bağ, oksidasyon, redüksiyon reaksiyonları, elektrokimya, metalik olmayan elementler, asitler ve bazlar, metaller, kompleks bileşikler, organik bileşikler. Öğrencilerin kimya bilimi ile tanışması, kalitenin sürekliliği ve başarılı işlemlerin sağlanabilmesi için öğrenciler temel kimya bilgileri ile donatılmasıdır. *Sarıkaya, Y., Temel Üniversite Kimyası, *Palme Yayınevi. Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffy Herring, Genel Kimya *Charles E. Mortimer, Genel Kimya

2 MÜHENDİSLİK ÇİZİMİ Muhendislik Çizimi Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Çizim araç ve gereçlerinin tanıtılması. Norm yazı ve rakam uygulamaları. Çizgi çeşitlerinin tanıtılması. Geometrik şekiller. Nokta virgül doğru düzlem ve cisim izdüşümleri. Görünüş ve kesit görünüşler. Ölçek ve ölçülendirme. Perspektif. Açınımlar. Öğrencilere teknik resmin inşaat mühendisliğindeki yerini ve önemini kavrama, bir yapının gerekli olan üç görünüşünü çizebilme, perspektif görünüşünü elde edebilme, kesitini alabilme ve ölçülendirme yapabilme yeteneğini kazandırmaktır. Teknik Resim Cilt 1-2, TÜRKDEMİR, K., (2004), Uygulama Kitabı, Denizli, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İnşaat Mühendisliğine Giriş Kredi: 2 (0-2) 2 (ECTS: 2) Mühendislik tarihi. İnşaat Mühendisliğine giriş. İnşaat Mühendisliği mesleğinin tanıtılması. İnşaat Mühendisliğinin dünü, bugünü, yarını. Ülkemiz İnşaat sektöründe yaşanan teorik problemler ve çözüm teknikleri. İnşaat Mühendisliği Bölümü çalışma alanları ve inşaat malzemelerinin tanıtımı, bina inşaatlarına giriş, beton teknolojisinde gelişmeler, karayolu ve demiryolu ulaşımına giriş, hidrolik ve su yapılarına giriş, liman ve hava meydanları hakkında ön bilgiler. Bu dersin amacı öğrencilere inşaat mühendisliği ve inşaat yapıları hakkında genel bilgileri vermektir TÜRK DİLİ I Türk Dili I Kredi: 2 (0-2) 0 (ECTS: 0) Dil Nedir? Dil ve Kültür; Dil- Kültür Münasebeti ve Dilin Millet Hayatındaki Yeri; Dilin Canlılığı; Yer Yüzündeki Diller; Diller Nasıl Doğmuş Olabilir?; Yapıları Bakımından Diller; Kökenleri Bakımından Diller; Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri; Türk Dilini Tarihi Gelişimi; Dönemleri ve Eserleri; Varsayılan Dönemler; Ana Altay Dil Birliği; Ön ; İzlenilen Dönemler; İlk ; Eski ; Orta ; Yeni ; Çağdaş ; Türk Diline Giren Yabancı Sözleri Özleştirme Çabalarımız ve Dil Devrimimiz; Türklerin Kullandıkları Alfabeler ve Türk Alfabesi. Yüksek öğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilini yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil- düşünce bağıntısı açısından, yazılı ve sözlü ifadesi olarak, yi doğru kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Kredi:2 (0-2) 0 (ECTS: 0) Osmanlı Toplum ve Devlet Düzeninin Geri Kalması ve Yapılan Reform Hareketleri, Osmanlı Devletinin Parçalanması ve Ulusal Mücadelenin Başlaması, Mustafa Kemal Paşa nın Anadolu da Ulusal Mücadeleyi Örgütlemesi, Birinci T.B.M.M. nin açılması, Arası Askeri ve Siyasal Gelişmeler, Devrimler ve Karşı Tepkiler, Anayasal Sistemin Kurulması, Türk Devriminin Temel Özellikleri ve Etkilendiği Düşünce Akımları, Hukuk, Eğitim, Ekonomi ve Toplumsal Yaşayışta Yapılan Yenilikler, Atatürk İlkeleri ve bu İlkelerin Genel Nitelikleri, İdeolojik Açıdan Atatürkçülüğün Değerlendirilmesi Öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri'ni benimsetmek; Atatürk'ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktır İNGİLİZCE I İngilizce I Kredi: 2 (0-2) 2 (ECTS: 2) Geniş Zaman, Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman, Kipler, Edatlar, Eylemsiler, Gelecek Zaman, Diyaloglar, Role- Play, Çeviri, Metin okuma Dersin amacı İngilizce bilgisi olmayan öğrencilere, başlangıç düzeyinden olmak suretiyle, İngilizce dilini günlük ve iş yaşamlarında kullanabilecekleri bir düzeye eriştirmek; öğrencinin sesletim, dilbilgisi ve sözcük dağarcığı ile ilgili bilgilerini arttırmak. Briggs, Sondra J., Grammar Strategies and Practice TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Temel Bilgi Teknolojileri I Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 2) Bilgisayar nedir? Kişisel Bilgisayarlar (PC), Bilgisayar yazılım ve donanımına giriş, Bilgisayar ve sağlığımız, işletim sistemleri, Klavye kullanımı, Kelime işlemci (Microsoft Word), Microsoft Word uygulamaları, Microsoft Excel, Microsoft Excel uygulamaları, Microsoft Powerpoint, Microsoft Powerpoint Uygulamaları Bu dersin ana amacı, öğrencilerin bilgi çağını şekillendiren bilgisayar teknolojilerini anlamasını sağlamaktır. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı, Doç.Dr Ö.Faruk BAY, Y.Doç.Dr.O.Ayhan ERDEM, Hüseyin DEMİREL, Bünyamin CİYLAN, Bilgehan ERKAL, 2002, ANKARA. Excel 2003 Bible, John Walkenbach, September 19, 2003.

4 1.Yıl Güz Dönemi Dersler MÜHENDİSLİK İNGİLİZCESİNE GİRİŞ Mühendislik İngilizcesine Giriş 1 Kredi: 3 (3-0) 3 (ECTS: 4) Zamirler / to be fiili / a-an tanımlayıcıları / tekiller-çoğullar (this*these- that*those- some*any- a*an) / yer edatları / özne- nesne- kişi zamirleri / aitlikler / geniş zaman / sıklık zarfları / zaman edatları (at-inon) / sorular / düzenli çoğullar / şimdiki zaman / sayılabilen ve sayılamayan isimler (how much- how many- a few- a little- some-any / yer edatları (was- were) / geçmiş zaman / a-an-the / sıfatlar- zarflar / hareket edatları / karşılaştırmalar (quite-very-too) / gelecek zaman (be going to- will- it*there will be) Öğrencilerin yabancı dilde okuma, anlama ve yazma kabiliyetlerinin seçme parçalar yardımıyla geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, seçilen okuma parçalarının İngilizce telaffuza uygun bir şekilde okunması, kelime ve dilbilgisi yapılarının detaylı olarak incelenmesi, karşılıklı soru-cevaplarla öğrencilerin parçaların ana fikir ve yardımcı fikirlerini belirleyerek anlaması ve ifade etmesinin sağlanması. İngilizce MÜHENDİSLİKTE HESAP METODLARI I Mühendislikte Hesap Metodları I Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 4) İnşaat Mühendisliğinin başlangıcı ve anabilim dallarıın doğuşu. İnşaat mühendisliğinde önemli olan yapılar. Mühendislikte temel olan basit problemler ve kabuller. Mühendislikte dış yükler ve dış yüklerin kaynağı, tipi ve yapılara etkisi nasıl olur? Bunun hesabı. Mühendislikte değişik mesnet tipleri ve mesnet reaksiyonları. Mühendislikte taşıyıcı elemanlar. Taşıyıcı elemanlarda basit hesap metodları. İzostatik yapı sistemleri. İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimine yeni başlamış öğrencilere inşaat mühendisliğinin temel kanunlarını ve basit bir takım hesap metodlarını öğretmektir. Mekanik, Yapı Malzemesi, Yapı Statiği, Zemin mekaniği, Betonarme, Ahşap ve Çelik İnşaat ile ilgili değişik yazarların hazırladığı kaynak eserler ULAŞTIRMAYA GİRİŞ I Ulaştırmaya Giriş 1 Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 4) Ulastırma Mühendisligi ile ilgili temel bilgiler; Ulastırma modları, otoyollar, demiryolları, Türk Ulastırma sisteminin yapısı, trafik mühendisligi ile ilgili bazı temel bilgiler; Yolların yatay güzergahı, sıfır hattı kavramı, durus ve geçis görüs mesafeleri; Yatay kurba elemanları, yatay kurbaların yerlestirilmesi; Dever uygulamaları; Geçis kurbaları, bilesik kurbalar, ters kurbalar, yatay kurbalarda görüs mesafesi; Yolların düsey güzergahı, düsey kurba elemanları; En kesitler, alan hesaplamarı, hacim hesaplamaları; Trafik akım degiskenleri, tanımlamalar, degiskenler, degiskenlerin ölçümlenmesi; Akım - hız yogunluk iliskileri; Lineer ve nonlineer trafik modelleri; Kavsaklar; Sinyalizasyon. çizimlerinin hazırlanması. Öğrencilerin ulaştırma yapıları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması

5 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA GİRİŞ Alternatif Enerji Kaynaklarına Giriş Kredi: 3 (0-3)3 (ECTS: 4) Bu ders; 1. Güneş enerjisi sistemleri 2. Isı pompaları 3. Diğer enerji kaynakları Konularını içermektedir. Bu ders ile öğrencilere alternatif enerji kaynaklarının çeşitleri ve kullanım alanları, çalışma prensipleri konularının yeterliliği kazandırılacaktır. Bireysel öğretimi destekleyecek şekilde; gösteri, anlatım, tartışma, beyin fırtınası, uygulama, problem çözme, proje hazırlama, grup çalışması, simülasyon, vb. Gerçek yaşantı ortamlarında gezi, gözlem, görüşme, araştırma, inceleme, vb TEMEL GENETİĞE GİRİŞ Temel Genetiğe Giriş Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 4) Genetik tanımlar, hücre ve yapısı, mitoz ve mayoz bölünme, Mendel genetiği, Epistatik etkileşimler, DNA ve kromozom mutasyonları, stoplazmik kalıtım, kantitatif genetik, bağlantı ve rekombinasyon, populasyon genetiği ve bakteriyel genetik. Amaç: Genetik dersi öğrencilere; genetiğin temel prensiplerini ve diğer bilim dallarıyla olan ilişkisini öğretmeyi, fenotip, genotip ve çevre arasındaki ilişkiyi, genetik çeşitlilik kavramını, çeşitliliğin nasıl meydana geldiğini ve kullanımını bilmeyi ve ileride alacakları diğer derslere hazır hale getirmeyi hedeflemektedir. Hedef:Temel genetik tanımları öğretmek Mendel genetiğinin temellerini ve istisnai durumlarını öğretmek Populasyon ve kantitatif genetiğinin temel ilkelerini öğretmek Ders Kitabı: Genetik Ahmet Yıldırım, Yaşar Karadağ, Nejdet Kandemir, Mehmet Ali Sakin. Nobel Yayınları. Diğer Materyal: Genetik (Bitki Genetiği ve Islahı) Hasan Baydar. SDÜ Ziraat Fakültesi Yayın No:23. Introduction to Genetic Analysis 9th Ed Anthony JF Griffiths. WH Freeman Co. New York İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPILARI İnşaat Mühendisliği Yapıları Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 4)

6 Bütün alt, üst, uzay ve su yapıları Mühendislik yapıları, şehirleşmedeki altyapılar, baraj, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havalimanı, liman yapıları. Dersin amacı öğrencilere tüm mühendislik yapıları elemanlarının tanıtımı ve tasarımı. Prof. Dr.Fikret Keskinel, Önemli Mühendislik Yapıları, Birsen yayınevi 1.Yıl Bahar Dönemi Dersleri MATEMATİK II Matematik II Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Belirli integrallerin uygulama alanları; alan, hacim ve ağırlık merkezi hesaplamaları, polar koordinatlar, vektörler, matrisler (tarifleri, tipleri, toplama ve çarpma işlemleri), doğrusal denklem sistemleri ve çözümleri, uzaysal doğru ve düzlemler, koordinat eksenlerinin transformasyonu, çok katlı integraller ve kullanım alanları. Bu dersin amacı matematiksel düşünme yeteneğini kazandırmaktır. Mühendisliğin alt yapısını hazırlamak için gerekli olan temel matematik bilgileri, integral teorisi ve uygulamaları ile verilir. Calculus ve Analitik Geometri, Cilt 1 ve 2. si: Beno Kuryel ve Firuz Balkan. Literatür Yayıncılık San. Tic. Ltd. İti, Sherman K. Barcellos, A., Edwards-Penny Matematik Analiz ve Analitik Geometri II Palme Yayıncılık FİZİK II Fizik II Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Coulomb yasası ve elektrik alan. Gauss yasası. Elektrik potansiyeli. Sığa. Elektrik enerjisi ve yalıtkanların özellikleri. Akım ve direnç. DA devrelerinde enerji ve akım. Manyetik alan. Manyetik alan kaynakları. Faraday yasası. İndükleme. Elektromanyetik salınımlar. Maxwell denklemleri ve elektromanyetik dalgalar. Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme becerisi kazanabilmek. Halliday, D. & Resnick, R. (2002). Çeviri Editörü: Yalçın, C. Fiziğin Temelleri. Ankara: Arkadaş Yayınevi. Serway, R.A. (1990). Çeviri Editörü: Çolakoğlu, K. Fen ve Mühendislik için Fizik. Ankara: Palme Yayıncılık.

7 KİMYA II Kimya II Kredi: 3(0-3) 3 (ECTS: 4) Madde ve Ölçüm. Atomlar, Moleküller ve İyonlar. Stokiyometri: Kimyasal Formüller ve Eşitliklerle İlgili Hesaplamalar. Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri. Termokimya (Isı Kimyası). Atomların Elektronik Yapısı. Elementlerin Periyodik Özellikleri. Kimyasal Bağların Temel Kavramları. Molekül Geometrisi ve Bağ Teorileri. Gazlar. Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar ve Katılar. Kimyasal Hız. Kimyasal Termodinamik. Elektrokimya. Öğrenciler temel kimya bilimini anladıktan sonra kimyanın ileri düzey konuları hakkında bilgi sahibi olmaları için açılmıştır. *Sarıkaya, Y., Temel Üniversite Kimyası, Palme Yayınevi. Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffy Herring, Genel Kimya *Charles E. Mortimer, Genel Kimya STATİK Statik Kredi: 4 (0-4) 4 (ECTS: 5) Kuvvet, uzay, cisim, kütle kavramları, Birimler, statiğin ilkeleri, vektörler ve vektör cebiri. Kuvvetlerin bileşenlerine ayırmak. Bir noktada kesişen kuvvetlerin dengesi. Moment kavramı ve moment hesabı. Ağırlık merkezi ve ağırlık merkezi problemleri. Düzlemde rijit cisimlerin dengesi. Uzayda rijit cisimlerin dengesi. Kabloların özel taşıyıcı durumu. Sürtünme olayının incelenmesi. Virtüel iş metodunun statiğe uygulanması İnşat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine fiziksel olaylara mühendis gözüyle bakışını sağlıyabilmek. İnşaat mühendisliği açısından önemli problemlerin hesap metodlarını vermek. Statik, Teknik Mekanik Statik, Mühendisler için Statik adları ile yerli ve yabancı değişik yazarların hazırladığı kaynak eserler İNŞAAT JEOLOJİSİ I İnşaat Jeolojisi I Kredi: 3 (0-3) (ECTS: 4) Mühendislik jeolojisi ve inşaat mühendisliği; Yerkabuğunu oluşturan maddelerin fiziksel özellikleri; Külteleri oluşturan başlıca mineraller, Kültelerin sınıflandırılması; Magmatik külteler, Tortul külteler, Metamorfik külteler; Kültelerin yapıları; Yeryüzünün jeolojik değişimi; Erozyon. Yeryüzündeki tektonik olaylar; Depremler; Jeolojik haritalar ve kesitler. Jeoloji Biliminin genel tanıtılması, magma volkanizma ve metamorfizma kavramlarının verilmesi, kayaç çeşitleri ve oluşumlarının kavranması, tektonik yapıların genel tanıtılması ve plaka tektoniği ilkelerinin kavranması ve basit topoğrafik ve jeolojik haritaların

8 tanıtılması, bunların basit enine kesitlerini alma tekniğinin öğretilmesi. *Ketin, İ., Genel Jeoloji Cilt I ve II, İTÜ., 22, *Genç, S., Mineraller kayaçlar jeolojik yapılar ve saha jeolojisi, KTÜ, 1992 *Karaman, E., Kibici, Y., Temel Jeoloji Prensipleri, Devran matbaa, TÜRK DİLİ II Türk Dili II Kredi: 2 (0-2) 0 (ECTS: 0) Komposizyon Bilgileri, Kompozisyon Sanatı, Kompozisyonun Hayatımızdaki Yeri, Yazılı Komposizyon, Yazılı Kompozisyonda Plan, Sözlü Kompozisyon, Konuşma Çeşitleri, Anlatım Çeşitleri, Düşünceyi Geliştirme Yolları, Edebiyat Türleri, Biyografi, Deneme, Fıkra, Gezi Yazısı, Anı, Makale, Mektup, Hikaye, Roman, Tiyatro, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Yazıların Hazırlanmasında Uygulanacak Kurallar, Önsöz Yazma, Dipnot Verme, Bibliyografya Düzenleme, İndeks, Kısaltmalardan Faydalanma, Kütüphanelerden Faydalanma Metodları, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri, Anlatım Bozuklukları, nin Söyleyiş Özellikleri ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Kredi:2 (0-2)0 (ECTS: 0) Atatürkçülüğün başlıca ilkelerinin anlatımı, Kurtuluş Savaşı, T.B.M.M nin kurulması, Türkiye Cumhuriyetinin Kurulması ve bugüne kadarki Gelişiminin Özetlenmesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi'nin amacı; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri'ni benimsetmek; Atatürk'ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatmaktır İNGİLİZCE II İngilizce II Kredi: 2 (0-2) 2 (ECTS: 2)

9 Past Ability with could, Positive sentences, negative senences, and questions with could, The Future with be going to, Positive sentences, negative sentences and questions with be going to, Gerunds and infinitives, The Future with will, Positive sentences, negative sentences and questions with will Time expressions:. later, tomorrow, After, before, when, Obligation with have to, has to, had to, Object pronouns, The Past Progressive Tense, Positive sentences, negative sentences, and questions with the Past Progressive, Clauses with when/ while, Nonspecific amounts, Sequence of adjectives, Comparative and Superlative, Conditional Clauses: Type 1, Possesive Pronouns, Adverbs of Manner, Reflexive Pronouns. Bu dersin amacı, öğrencilere kelime ve gramer bilgisi ile başlangıç seviyesinde İngilizce öğretmektir TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Temel Bilgi Teknolojileri II Kredi: 2 (0-2) 2 (ECTS: 2) MATLAB programlama dilinin tanıtımı, Dosya işlemleri, Trigonometrik ve Compleks sayılar, Vector ve matris gösterimi, Mathematiksel fonksiyonlar, Mantiksal fonksiyonlar, Liner olmiyan denklem çözümleri, Liner denklem sistemlerinin çözümleri, Sayisal optimizasyon, Eğri uydurma, interpolasyon ve extrapolasyon, Sayisal integrasyon ve türev, Differansiyel denklemlerin çözümü Bu derste MATLAB programlama dilinin temel kavramları verilmekte ve öğrencinin hem programlama mantığını anlaması hem de Windows ortamında programlama yapması sağlanmaktadır. MATLAB simulink ve mühendislik Uygulamaları by Prof Dr Ugur ARİFOĞLU,alfa, Yıl Bahar Dönemi Dersler MÜHENDİSLİK İNGİLİZCESİNE GİRİŞ II Mühendislik İngilizcesine Giriş II Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 3) Geçmiş / geniş / şimdiki zaman / Ever*never- just*yet*already- for*since / sıklık zarfları / geçmişte süreklilik / gelecek zaman / when-if şart cümleleri tip 0 / zaman kelimeleri / alışkanlıklar-yapabilirlik (used to- so- neither-nor) / zorunluluk İnşaat mühendisliğinin çalışma alanlarına ait mühendislik terimlerinin ve ifade yöntemlerinin öğrencimühendis diyalogları yardımıyla ve bu diyaloglarda geçen terimlerin detaylı incelenmeleri ve cümlede kullanımları yoluyla çalışılması, doğru telaffuzlarının öğretilmesi İngilizce

10 ULAŞTIRMAYA GİRİŞ II Ulaştırmaya Giriş II Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 3) Giris; Ham maddeler ve ilgili tanımlamalar; Bitüm, bitümlü malzemeler, asfalt, asfalt çimentosu, sıvı asfaltlar, katran, agregalar, esnek kaplamalarla ilgili tanımlamalar; Asfaltların tarihçesi, kaynakları, yapısı, kimyası ve kompozisyonu, uygulanan test metodları; Asfaltın fiziksel özellikleri ve reolojisi; Sıvı asfaltlar ve özellikleri; Asfalt ve sıvı asfaltlara uygulanan deneyler, yol katranları; Agrega tipleri, fiziksel özellikler ve ilgili testler; Agrega karısımları,agrega kombinasyonları ve karısım metodları; Asfalt-agrega karısımları, karısım özellikleri; Miks dizayn (asfalt betonu) metodları; Asfalt betonunun davranısı; Sathi kaplamalar, diger karısımlar ve rijitlik hesaplamaları MÜHENDİSLİKTE HESAP METODLARI II Mühendislikte Hesap Metodları II Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 3) İzostatik yapı sistemlerinin kesit tesirlerini hesaplama metodları. Hiperstatik yapı sistemleri ve hesap metodları. Mühendislikte üç boyutlu taşıyıcı sistemler ve hesap metodları. Çubuk şeklinde kabul edilen taşıyıcı sistemlerde uç kuvvetleri ile uç deplasmanları arasındaki bağıntılar. Birim kuvvet ve birim deplesman matrisleri. Uç kuvvet ve uç deplasman bağıntıları. İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve Öğretimine yeni başlamış öğrencilere inşaat mühendisliğinin temel kanunlarını ve basit bir takım hesap metodlarını öğretmektir GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 3) Girişimcilik İle İlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; İç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte İş Fikirleri; İş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; İş Planı İçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay İncelemeleri. Amaç : Bu dersin amacı, bir yönetsel sorumluluk alan ve örgüt /organizasyon ile kamuları arasında karşılıklı iletişim, kabul ve işbirliği kurmaya yarayan, girişimcikle ile ilgili katılımcıya teorik ve pratik bilgiler aktarmaktır. Hedef : Bu dersin hedefi öğrencileri girişim fikri ve girişimcilik ile ilgili teorik konularda bilgilendirmek ve yardım alabilecekleri kurum ve kuruluşları tanıtarak konuyla ilgili motivasyonlarını artırmaktır. Ders Kitabı/Diğer Materyal Ders Kitabı: Yavuz Odabaşı (editör), Girişimcilik, Anadolu Üniversitesi Yayını no: 1567, Diğer Materyal: Tamer Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ ler, Gazi Kitapevi, 2004

11 Semra Arıkan, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitabevi, R. Hisrich, Michael Peters ve Dean Shepherd, Entrepreneurship, McGraw Hill, Fourth Edition, TÜRK ve İSLAM FELSEFESİNE GİRİŞ Türk ve İslam Felsefesine Giriş Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 3) Felsefe, İslâm Felsefesi, İslâm Düşüncesi kavramları,islâm Felsefesinin önemli bir etki kaynağı olarak Helenistik Dönem felsefesi ve okulları, 7-8. yüzyıllarda yakın doğu, Helenistik kültürden yapılan çeviriler, Theologia ve Liber de Causis, Kindi ve felsefesi, Farabi, İbn Sina, İhvan-ı Safa, Gazali, İbn Rüşd, İbn Bacce. Ders Kitabı/Diğer Materyal Türk ve İslam felsefesininin doğuşu, kaynakları ve ele aldığı temel sorunlar araştırılır. İslam felsefesinde ortaya çıkan ekoller genel hatlarıyla tanıtılır. İslam felsefesinin kelam ve tasavvuf gibi diğer düşün sistemlerinden ayrılan özellikleri tanıtılır BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ Bilim ve Teknoloji Tarihine Giriş Kredi: 3 (0-3) 3 (ECTS: 3) Bilim ve teknolojinin tanımı, amacı ve ölçümü. Teknolojik gelişmenin safhaları ve yeni teknolojiler. Bilim ve teknolojik gelişmelerin sağlanma yolları. Bilim ve teknoloji politikalarının temel ekonomik büyüklükler üzerindeki etkisi. Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve uygulanan politikalar. Türkiye de bilimsel ve teknolojik altyapı ve uygulanan politikalar. Bilim ve teknolojik gelişmelerin incelenmesi. Bilim ve teknolojinin dünyada ve Türkiyede mevcut altyapı ve uygulanan politikalarının anlaşılmasının sağlanması. Kredi: T(U-HDS)K KISALTMALAR: T : U : HDS : K : AKTS : TEORİK UYGULAMA HAFTALIK DERS SAATİ KREDİ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2010-2011 EĞİTİM PROGRAMI GÜZ

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS

EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Kodu. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS EK-3 İSTATİSTİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı :1 Dersin Kodu Yarıyıl :GÜZ Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. Toplam Kredi ECTS İKT 101 İktisada Giriş I Z 3 0 3 3 5 MAT 131 Matematik I Z 2 2 4 3 5 MAT 105 Lineer

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı Programı

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 (2-1) 3 (AKTS: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Cİ SINIF DERS İÇERİĞİ GÜZ DÖNEMİ 0601101 Mühendislik Çizimi (2-1) 3 (AKTS: 3) Teknik çizim kuralları. Geometrik çizimler. İzdüşümler ve görünüş çıkarma. Perspektif (aksonometrik,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ANALİZ I MATEMATİK Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4

DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 0606102 Matematik-I (4-0) 4 0606103 Fizik-I (4-0) 4 0606104 Genel Kimya (3-2) 4 DERS İÇERİKLERİ 0606101 Çevre Mühendisliğine Giriş (3-0) 3 Çevre Mühendisliğinin tanımı ve kapsamı; Çevre Mühendisliğinin tarihsel gelişimi; Çevre korunması ve kirliliği; Çevre kirliliği kaynakları; Kirleticilerin

Detaylı

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233 Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ /233 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Makina Mühendisliği Öğretim Yılı 20-202 Tarih /../20. Ders Kodu MF03 Ders Adı BİLGİSAYAR

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR

EK-2. Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR EK-2 Ders İçerikleri ve Kaynaklar 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ VE KAYNAKLAR AIB101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0) 2 AKTS 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi okumanın amacı ve İnkılâp kavramı:

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı