T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 35 YAZI İŞLERİ İhtisas Komisyonları Seçimi İhtisas Komisyonları Seçimi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin, günlü oturumunda okunan Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 302 Sayılı yazısı ekinde sunulan Yazı İşleri Müdürlüğünün tarih ve 60 sayılı yazısında aynen; 5393 sayılı Belediye Kanunun 24. maddesi gereği Belediye meclisi üyeleri arasından en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.komisyonun bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.ihtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluştururlar.il ve İlçe belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur. Meclis toplantısına mutakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri sonuçlandırır.komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde konu meclis başkanı tarafından doğrudan gündeme alınır denilmektedir.buna göre: Belediye meclisimizce Komisyonların seçilmesi için yazımızın Belediye meclisine havale edilmesini arz ederim.denilmektedir.komisyon üyelerinin açık oylama ile seçimine geçildi. 1- PLAN BÜTÇE KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Bilal GÜNGÖRMÜŞ, Adem DEMİRDÜZEN ve Mustafa GÜNDOĞDU yu aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Cumali ALTINÖZ ve Ertuğrul AYTEKİN i aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 2- İMAR VE ŞEHİRCİLİK KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Mehmet ÖZCAN, Ali YAŞAR ve Ramazan AKYÜREK i aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Bayram SERT ve Ahmet ÇOŞMAN ı aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 3- ÇEVRE SAĞLIK ve ULAŞIM KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Sefer TATLI, Adlen UYSUN ve Eyüp AKBULUT u aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Vedat KARADAĞ ve Mehmet AKÇALI yı aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 4- EĞİTİM KÜLTÜR VE SPOR KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Yusuf SİNEREN, Veysel ÜNSAL ve İbrahim YAVUZ u aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Halil TÜRKMEN ve Gülhan YILMAZ ı aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 5- KANUNLAR VE KARARLAR KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Tahsin ŞAHİN, Mehmet DAYANIKLI ve Ercan TEBERİK i aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Gülsüm YASDIBAŞ ve Mustafa BAYRAM ı aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 6- AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu

2 Eyüp AKBULUT, Halil ÖZDEMİR ve Ahmet KONUR u aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Ali AKSOY ve Cengiz KARABUDDAK ı aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 7- SOSYAL HİZMETLER HALKLA İLİŞKİLER ENGELLİLERE HİZMET KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Melahat ONGUN, Yusuf SİNEREN ve Ahmet YAVAŞ ı aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Cumali ALTINÖZ ve Cengiz KARABUDAK ı aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 8- KENTSEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Sefer TATLI, Ercan TEBERİK, Bilal GÜNGÖRMÜŞ ü aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Mustafa BAYRAM ve Halil TÜRKMEN i aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 09- SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Adem DEMİRDÜZEN, Halil ÖZDEMİR ve Mehmet DAYANIKLI yı aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Ahmet ÇOŞMAN ve Ali AKSOY u aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 10- KADIN VE ERKEK EŞİTLİK KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Melahat ONGUN, Mustafa GÜNDOĞDU ve Ahmet KONUR u aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Gülhan YILMAZ, Gülsüm YASDIBAŞ ı aday gösterdi. Oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. 11- KIRSAL KALKINMA VE TARIMSAL DESTEK KOMİSYONU: Milliyetçi Hareket Partisi Grubu İbrahim YAVUZ, Tahsin ŞAHİN ve Ahmet YAVAŞ ı aday gösterdi. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Bayaram SERT ve Ali AKSOY u aday gösterdi.oylama Sonucunda teklif oy birliği ile kabul edildi. Gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 36 YAZI İŞLERİ Encümen Üye Seçimi Encümen Üye Seçimi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 301 sayılı yazısı ekinde sunulan Yazı İşleri Müdürlüğünün Tarih ve 59 sayılı yazısında aynen; 5393 sayılı Belediye Kanunun 33. maddesinin (a) bendi gereği İl Belediyelerinde ve nüfusu in üzerindeki belediyelerde Belediye Meclisinin her yıl, kendi üyeleri arasında bir yıl için gizli oyla seçeceği 3 (üç) üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ve Belediye Başkanın Birim Amirleri arasından bir yıl için seçeceği 2 (iki) üye olmak üzere 7 (yedi) kişiden oluşur.denilmektedir. Buna göre Belediye Meclisimizce meclis üyeleri arasından 3 (üç) adet Encümen üyesinin seçilmesi hususunda yazımızın Meclise havale edilmesini arz ederim.denilmektedir. Konu Meclisimizde görüşüldü,gerekli açıklamalar yapıldı. Encümen Üyeliği için Mehmet ÖZCAN, Veysel ÜNSAL, Adlen UYSUN, Bayram SERT ve Ahmet COŞMAN aday oldu.yapılan gizli oylama açık tasnif

3 sonucunda Mehmet ÖZCAN 19 oy, Veysel ÜNSAL 19 oy, Adlen UYSUN 21 oy, Bayram SERT 10 oy ve Ahmet COŞMAN 10 oy aldılar.buna göre Mehmet ÖZCAN, Veysel ÜNSAL ve Adlen UYSUN Belediye Encümen Üyeliğine seçilerek, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 37 Ek Bütçe Yapılması Ek bütçe yapılması Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 353 sayılı yazısı ekinde sunulan Ek bütçe yapılmasına ait Plan Bütçe, Kanunlar ve Kararlar, Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek komisyon raporunda aynen; Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin Tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe- Kanunlar ve Kararlar ve Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek Komisyonlarımıza havale edilen Ek Bütçe Hazırlanmasına ait Mali Hizmetler Müdürlüğünün Tarih ve 68 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; tarih ve 13/116 sayılı Encümen kararı ile 2015 Mali Yılı Bütçesinde harcama kodlu Hizmet Tesisleri kaleminde bulunan ödeneğin yetersiz olduğu anlaşıldığından 5393 Sayılı Belediye Kanununun 65. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince hazırlamış olduğumuz Ek Bütçemiz yazımız ekinde sunulmuş olup, Belediye Meclisince incelenerek bir karar alınmasını hususunu `olurlemirlerinize arz ederim. Denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, Fen İşleri Müdürlüğünün harcama kodlu HİZMET TESİSLERİ kalemine ,00-TL (onmilyonlira) ek ödenek verilmesine, verilen ek ödeneğe karşılık olarak Gelir bütçemizin Arsa satışı kaleminden (2015 yılında üretilen arsalardan) TL (onmilyonlira) gelir beklendiği öngörülmüş olup; Sarıçam Belediyesi 2015 Mali yılı bütçesine ,00- TL (onmilyonlira) ek bütçe yapılmasına Komisyon raporunun Meclise sunulması için Başkanlık Makamına verilmesine ve halkın görebileceği uygun bir yerde ilan edilmesine oy birliği ile karar verildi.denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, Ek bütçe yapılmasına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 38 Yürekli Mahallesi 121 ada 8 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Yürekli Mahallesi 121 ada 8 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 295 sayılı yazısı ekinde sunulan Yürekli Mahallesi 121 ada 8 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesine ait tarihli İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor-Kanunlar ve Kararlar - Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu yazısında aynen; Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli Meclis oturumunda incelenmek üzere İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor- Kanunlar ve Kararlar- Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın

4 ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonumuza havale edilen Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yürekli Mahallesi 121 ada 8 parsele ait Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/916, K.2014/2339 Numaralı dosyaya ait Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve 103 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/916. K.2014/2339 Tarihli karar. İlgi karar gereğince Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/916, K. 2014/2339 sayılı dosya Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yürekli Mahallesi 121 ada, 8 parsel sayılı Hazineye ait taşınmazı kapsayan alanda 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarih ve 331 sayılı kararının iptalini talep etmiştir. Dava konusu işlemin iptalini tarih ve 236 sayılı evrak no ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İYUK. Kararların Sonuçları başlıklı madde (Değişik: ) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren otuz günü geçemez. Hükmü gereğince dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulması hususunda gecikmeye mahal vermeden işlem tesis edilmesi gerekmektedir sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği yüce Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifinde belirtilen İlimiz, Sarıçam İlçesi, Yürekli Mahallesi 121 ada 8 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/916, K.2014/2339 Numaralı mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesine dair yeni plan tadilatı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine ve gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Meclisine arzına oy birliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde,sarıçam İlçesi, Yürekli Mahallesi 121 ada 8 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/916, K.2014/2339 numaralı Mahkeme Kararına ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 39 Suluca Mahallesi 560 ada 3 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Suluca Mahallesi 560 ada 3 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 298 sayılı yazısı ekinde sunulan Suluca Mahallesi 560 ada 3 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesine ait tarihli İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor-Kanunlar ve Kararlar - Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu yazısında aynen; Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli Meclis oturumunda incelenmek üzere İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor- Kanunlar ve Kararlar-Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim ve

5 Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonumuza havale edilen Adana İli, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada 3 parsele ait Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/900, K.2014/2363 Numaralı dosyaya ait Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve 89 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/900, K. 2014/2363 Tarihli karar. İlgi karar gereğince Adana 2. İdare Mahkemesinin Tarih ve E. 2014/900, K. 2014/2363 sayılı dosya Adana İli, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada, 3 parsel sayılı Hazineye ait taşınmazı kapsayan alanda 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarih ve 331 sayılı kararının iptalini talep etmiştir. Dava konusu işlemin iptali tarih ve 180 sayılı evrak no ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İYUK. Kararların Sonuçları başlıklı madde (Değişik: )-Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren otuz günü geçemez. Hükmü gereğince dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulması hususunda gecikmeye mahal vermeden işlem tesis edilmesi gerekmektedir sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği yüce Meclisce değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifinde belirtilen İlimiz, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada 3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/900, K.2014/2363 Numaralı mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesine dair yeni plan tadilatı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine ve gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Meclisine arzına oy birliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, İlimiz, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada 3 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/900, K.2014/2363 numaralı Mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 40 Boynuyoğun mahallesi 719 ada 1 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Boynuyoğun mahallesi 719 ada 1 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 299 sayılı yazısı ekinde sunulan Boynuyoğun mahallesi 719 ada 1 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi ait tarihli İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor-Kanunlar ve Kararlar - Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu yazısında aynen; Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli Meclis oturumunda incelenmek üzere İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor- Kanunlar ve Kararlar- Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim

6 ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonumuza havale edilen Adana İli, Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi 719 ada 1 parsele ait Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/866, K.2015/3 Numaralı dosyaya ait Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve 91 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/866, K. 2015/3 Tarihli karar. İlgi karar gereğince Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/866, K. 2015/3 sayılı dosya Adana İli, Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi 719 ada, 1 parsel sayılı Hazineye ait taşınmazı kapsayan alanda 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarih ve 344 sayılı kararının iptalini talep etmiştir. Dava konusu işlemin iptali tarih ve 108 sayılı evrak no ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İYUK. Kararların Sonuçları başlıklı madde (Değişik: ) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren otuz günü geçemez. Hükmü gereğince dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulması hususunda gecikmeye mahal vermeden işlem tesis edilmesi gerekmektedir sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği yüce Meclisce değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifinde belirtilen İlimiz, Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi 719 ada 1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesi?nin tarih ve E.2014/866, K.2015/03 Numaralı mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesine dair yeni plan tadilatı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine ve gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Meclisine arzına oy birliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, İlimiz, Sarıçam İlçesi, Boynuyoğun Mahallesi 719 ada 1 parselde Adana 2. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/866, K.2015/03 numaralı Mahkeme Kararı gereğinin yerine getirilmesine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 41 Çarkıpare mahallesi 196 ada 1 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Çarkıpare mahallesi 196 ada 1 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 296 sayılı yazısı ekinde sunulan Çarkıpare mahallesi 196 ada 1 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi ait tarihli İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor-Kanunlar ve Kararlar - Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu yazısında aynen; Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli Meclis oturumunda incelenmek üzere İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor- Kanunlar ve Kararlar- Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim

7 ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonumuza havale edilen Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çarkıpare Mahallesi 196 ada 1 parsele ait Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/854, K.2015/2444 Numaralı dosyaya ait Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve 88 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/854, K. 2015/2444 Tarihli karar. İlgi karar gereğince Adana 1. İdare Mahkemesi?nin tarih ve E.2014/854, K. 2014/2444 Sayılı dosya, Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çarkıpare Mahallesi, 196 Ada, 1 parsel sayılı Hazineye ait taşınmazı kapsayan alanda 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarih ve 346 sayılı kararının iptalini talep etmiştir. Dava konusu işlemin iptali tarih ve 101 sayılı evrak no ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İYUK. Kararların Sonuçları başlıklı madde (Değişik: ) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren otuz günü geçemez. Hükmü gereğince dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulması hususunda gecikmeye mahal vermeden işlem tesis edilmesi gerekmektedir sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği yüce Meclisce değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim.denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifinde belirtilen İlimiz, Sarıçam İlçesi, Çarkıpare Mahallesi 196 ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/854, K.2015/2444 Numaralı mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesine dair yeni plan tadilatı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine ve gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Meclisine arzına oy birliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, İlimiz, Sarıçam İlçesi, Çarkıpare mahallesi 196 ada 1 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/854, K.2015/2444 numaralı Mahkeme Kararı gereğinin yerine getirilmesine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 42 Suluca mahallesi 560 ada 2 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Suluca mahallesi 560 ada 2 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 297 sayılı yazısı ekinde sunulan Suluca mahallesi 560 ada 2 parsel mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi ait tarihli İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor-Kanunlar ve Kararlar - Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonu yazısında aynen; Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli Meclis oturumunda incelenmek üzere İmar ve Şehircilik- Plan Bütçe- Eğitim Kültür ve Spor- Kanunlar ve Kararlar- Çevre Sağlık ve Ulaşım - AB ve Dış İlişkiler - Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engellilere Hizmet-Kadın ve Erkek Eşitlik- Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Destek- Kentsel Değişim

8 ve Dönüşüm ve Sanayi ve Ticaret Komisyonumuza havale edilen Adana İli, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada 2 parsele ait Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/897, K.2014/2511 Numaralı dosyaya ait Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün tarih ve 104 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; İlgi: Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/897, K. 2014/2511 Tarihli karar. İlgi karar gereğince Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/897, K. 2014/2511. sayılı dosya Adana İli, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada, 2 parsel sayılı Hazineye ait taşınmazı kapsayan alanda 1/1000 ölçekli imar planı yapılmasına ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisinin tarih ve 331 sayılı kararının iptalini talep etmiştir. Dava konusu işlemin iptali tarih ve 233 sayılı evrak no ile müdürlüğümüze bildirilmiştir. İYUK. Kararların Sonuçları başlıklı madde (Değişik: ) Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden itibaren otuz günü geçemez. Hükmü gereğince dava konusu işlemlerin yürütülmesinin durdurulması hususunda gecikmeye mahal vermeden işlem tesis edilmesi gerekmektedir sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği yüce Meclisçe değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan incelenmesinde, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifinde belirtilen İlimiz, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/897, K.2014/2511 Numaralı mahkeme kararı gereğinin yerine getirilmesine dair yeni plan tadilatı çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Belediye Başkanına yetki verilmesine ve gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Meclisine arzına oy birliği ile karar verildi. Denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde, İlimiz, Sarıçam İlçesi, Suluca Mahallesi 560 ada 2 parselde Adana 1. İdare Mahkemesinin tarih ve E.2014/897, K.2014/2511 Numaralı mahkeme numaralı Mahkeme Kararı gereğinin yerine getirilmesine ait komisyon raporunun aynen kabulüne, gerekli işlemlerin yürütümü için karar örneğinin bir nüshasının Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 43 Dış İlişkiler Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması Dış İlişkiler Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 360 sayılı yazısı ekinde sunulan Dış İlişkiler Müdürlüğüne Bütçe Aktarılmasına ait tarihli Plan Bütçe, AB Dış İlişkiler, Çevre Sağlık ve Ulaşım komisyon yazısında aynen. Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe- AB Dış İlişkiler ve Çevre sağlık ve Ulaşım Komisyonlarımıza havale edilen Dış İlişkiler Müdürlüğüne Bütçe Yapılması ait Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 62 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; tarih ve 41 sayılı Meclis kararı ile kurulan Dış İlişkiler Müdürlüğümüzün sunacakları hizmetleri daha etkin ve verimli kılmak amacı ile aşağıda listesi çıkarılan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzden ,00.-TL Ödenek alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendine göre, Mahalli İdareler

9 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. bendine istinaden aktarılması amacıyla evrakın Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu `olur?emirlerinize arz ederim. HARCAMA KALEMİ EKSİLEN ÖDENEK EKLENEN ÖDENEK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Temsil Ağırlama Tören Fuar Giderleri Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Giderleri Diğer Özel Malzeme Alımları , , ,00 Dış İlişkiler Müdürlüğü Temsil Ağırlama Tören Fuar Giderleri , Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Giderleri , Diğer Özel Malzeme Alımları ,00 44 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması TOPLAM , ,00 Denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan görüşülmesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin aynen kabulüne, halkın görebileceği uygun yerlerde ilan edilmesine, gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye meclisine arzına oy birliği ile karar verildi.denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde;dış İlişkiler Müdürlüğüne Bütçe Aktarılmasına ait komisyon raporunun aynen kabulüne ve onaylanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile kabul edildi. Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 359 sayılı yazısı ekinde sunulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bütçe Aktarılması ait tarihli Plan Bütçe, AB Dış İlişkiler, Kanunlar ve Kararlar komisyon yazısında aynen. Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe- AB Dış İlişkiler ve Çevre sağlık ve Ulaşım Komisyonlarımıza havale edilen Dış İlişkiler Müdürlüğüne Bütçe Yapılması ait Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 62 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda incelenmek üzere Plan Bütçe- AB Dış İlişkiler, Kanunlar ve Kararlar Komisyonlarımıza havale edilen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bütçe Yapılmasına ait Mali Hizmetler Müdürlüğünün tarih ve 60 sayılı yazısını görüşmek üzere komisyonlarımız tarihinde toplandı. Anılan yazıda aynen; tarih ve 31 sayılı Meclis kararı ile kurulan Sosyal İşler

10 Müdürlüğümüzün sunacakları hizmetleri daha etkin ve verimli kılmak amacı ile aşağıda listesi çıkarılan Müdürlüklerimizden ,00.-TL Ödenek alınarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) bendine göre, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. bendine istinaden aktarılması amacıyla evrakın Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu olur?emirlerinize arz ederim. HARCAMA KALEMİ EKSİLEN ÖDENEK EKLENEN ÖDENEK Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Diğer Sosyal amaçlı Transferler Hane Halkına Yapılan Transferler Mali Hizmetler Müdürlüğü Dernek,Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yapılan Ödemeler , , ,00 Sosyal İşler Müdürlüğü Diğer Sosyal amaçlı Transferler , Hane Halkına Yapılan Transferler ,00 45 Muhtarlıklar Müdürlüğünün Kadrosunun İhdas Edilmesi ve Müdürlüğünün Kurulması Muhtarlıklar Müdürlüğünün Kadrosunun İhdas Edilmesi ve Müdürlüğünün Kurulması Dernek,Birlik, Kurum ve Kuruluşlara yapılan Ödemeler ,00 TOPLAM , ,00 Denilmektedir. Konunun Komisyonlarımızda yapılan görüşülmesinde, Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifinin aynen kabulüne ve onaylanmasına halkın görebileceği uygun yerlerde ilan edilmesine, gerekli kararın alınması için evrakın Sarıçam İlçe Belediye meclisine arzına oy birliği ile karar verildi.denilmektedir. Konunun Mecliste yapılan görüşülmesinde; Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne Bütçe Aktarılmasına ait komisyon raporunun aynen kabulüne ve onaylanmasına, gerekli işlemlerin yürütümü için evrakın Sarıçam İlçe Belediye Başkanlığına verilmesine oy birliği ile kabul edildi. Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin tarihli oturumunda okunan, Özel Kalem Müdürlüğünün tarih ve 361 sayılı yazısı ekinde sunulan Muhtarlıklar Müdürlüğünün Kadrosunun İhdas Edilmesi ve Müdürlüğünün Kurulmasına ait tarihli Plan Bütçe, Sosyal Hizmetler Halkla İlişkiler Engelliler Hizmet, Kanunlar ve Kararlar komisyon yazısında aynen.

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı%

2014 MALİ YILI ÜCRET TARİFESİ. 2-İŞYERİ DEVİR ÜCRETİ 2013 YILI 2014 YILI 2014 YILI TL /KURUŞ TL /KURUŞ Oranı% T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-300 22.11.2013 Özü: Ücret tarifesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2013 tarihli oturumunda okunan, Başkanlığın 22.11.2013

Detaylı

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi

İrfan MANDALI Bülent ERES Nalan ÇOLAK Belediye Başkanı Meclis Katibi Meclis Katibi KAPAKLI BELEDİYESİ MECLİS KARARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 02.04.2015 Toplantı No:5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı

T.C. MANİSA İLİ Yunusemre Belediye Başkanlığı Meclis Kararı Havale Tarihi :09.04.2014 Kararın Tarihi :11.04.2014 Karar No :01 5393 Sayılı Kanunun 18. Maddesinin (k) bendi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. Maddesi gereği 1. ve 2. Meclis Başkan Vekillerinin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi :21.10.2014 Toplantı No :10 Birleşim No :03 Karar No :267 BİRLEŞİME KATILANLAR: Meclis Başkanı : Sibel UYAR Üyeler : A.Muzaffer TUNÇAĞ, Ahmet Bahri

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi

BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri. BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Resmi Gazete Tarihi 29/05/1981 Resmi Gazete No 17354 Kanun No 2464 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU BİRİNCİ KISIM Belediye Vergileri BİRİNCİ BÖLÜM Meslek Vergisi Madde 1 (3365 sayılı kanunun 1'inci maddesiyle

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 5255 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU Kanun Numarası : 2464 Kabul Tarihi : Tarih : 26/5/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/5/1981 Sayı : 17354 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 280 Bu Kanunun

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 2015 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 05/01/2015 KARAR NO: 2015-1 Belediyemiz ekmek fırının durumu hakkımda bilgi verilmesi ile ilgili Meclise sunulan 1 nolu önerinin gündeme alınmasına

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 13 1.2.1. Fiziksel Yapı 13 1.2.2. Teşkilat Yapısı 16 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam

BAŞKANLIK M AKAM INA. M enderes TÜREL B üyükşehir Belediye Başkam T.C. f \J ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Muhasebe Şube Müdürlüğü Sayı : 43891512 / g W. 0 l. 0 \ * - O ^ -, 7 6 3 i /. / 10/2014 Konu : 2015 Yılı Bütçe Tasarısı I

Detaylı

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI

T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI T.C. TORBALI BELEDİYESİ 2014 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI 2. BİRLEŞİMİN 1. OTURUMUNA AİT MECLİS KARARI Karar Tarihi : 10.10.2014 Karar No : M.35.3.TOR.0.10/10-15/177 Birleşim No : 2. Oturum No : 1.

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2014/ ARALIK TARİHİ 05.12.2014 GÜNÜ CUMA - SAAT : 14.00 TOPLANTI 12 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 117-118- 119-120- 121-122- 123-124- 125-126-

Detaylı

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19

Web: www.bornova.bel.tr Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova / İzmir Tel: 0 (232) 999 29 29 / 999 19 19 Bornova Belediyesi 2015 Yılı Performans Programı Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile 16.10.2014 tarih ve 198 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Bu kitabın tüm yayın hakları, elektronik ortamlar

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ T.C. DURAĞAN BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Durağan - Mart 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 GİRİŞ 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1- Belediyenin Yetki ve imtiyazları

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı