T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ AVCILIK VE YABAN HAYATI PROGRAMI BURSA, 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ AVCILIK VE YABAN HAYATI PROGRAMI BURSA, 2012"

Transkript

1 1 T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ AVCILIK VE YABAN HAYATI PROGRAMI BURSA, 2012

2 2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKORHAN MESLEK YÜKSEKOKULU ORMANCILIK BÖLÜMÜ AVCILIK VE YABAN HAYATI PROGRAMI DERS PLANI I.YARIYIL/GÜZ ZORUNLU DERSLERİ I.YARIYIL AIT 101 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ I TUD 101 TÜRK DİLİ I YAD 101 YABANCI DİL I OTPZ101 TEMEL MATEMATİK OTPZ103 GENEL BOTANİK AYHZ105 EKONOMİ AYHZ107 GENEL JEOLOJİ AYHZ109 HARİTA BİLGİSİ AYHZ111 DOĞANIN KORUNMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TOPLAM II. YARIYIL/BAHAR ZORUNLU DERSLERİ II. YARIYIL AIT 102 ATATÜRK İLKELERİ VE DEVRİM TARİHİ II TUD 102 TÜRK DİLİ II YAD 102 YABANCI DİL II AYHZ102 GENEL ZOOLOJİ AYHZ104 ORMAN BOTANİĞİ AYHZ106 ORMANCILIK BİLGİSİ AYHZ108 EKOLOJİ AYHZ110 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ AYHZ112 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ DERSLER II. YARIYILDAN 2 KREDİLİK DERS SEÇİLECEK

3 3 TOPLAM II. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLERİ II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ AYHS114 ÇEVRE KİRLİLİĞİ AYHS116 İLK YARDIM III. YARIYIL/GÜZ ZORUNLU DERSLERİ III. YARIYIL AYHZ201 AV VE YABAN HAYATI MEVZUATI AYHZ203 YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ AYHZ205 SULAK ALANLAR AYHZ207 MÜZE TEKNİKLERİ SEÇMELİ DERSLER 3. YARIYILDAN 8 KREDİLİK DERS SEÇİLECEK 8 12 TOPLAM III. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLERİ III. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ AYHS209 AV HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ AYHS211 BİTKİ KORUMA AYHS213 HALKLA İLİŞKİLER AYHS215 İÇSU ÜRÜNLERİ AYHS217 ORMAN YABAN HAYATI AYHS219 POPULASYONLARIN DÜZENLENMESİ

4 4 AYHS221 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ AYHS231 İŞYERİ EĞİTİMİ I IV. YARIYIL/BAHAR ZORUNLU DERSLERİ IV. YARIYIL AYHZ202 YABAN HAYATI ALANLARININ ISLAHI AYHZ204 YABAN HAYVANLARI ÜRETİMİ AYHZ206 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI AYHZ208 AVLANMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ DERSLER 4. YARIYILDAN 8 KREDİLİK DERS SEÇİLECEK 8 12 TOPLAM IV. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLERİ IV. YARIYIL SEÇMELİ DERSLERİ AYHS210 AVLAK YÖNETİMİ AYHS212 DOĞA VE AV TURİZMİ AYHS214 HAYVAN COĞRAFYASI AYHS216 HAYVAN DAVRANIŞLARI AYHS218 YANGIN EKOLOJİSİ AYHS220 MİLLİ PARKLAR VE DOĞA KORUMA ALANLARI AYHS222 YABAN HAYATI VE SİLVİKÜLTÜR AYHS232 İŞYERİ EĞİTİMİ II I.YARIYIL/GÜZ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ AIT101 ATATÜRK İLK.VE DEV.TARİHİ- I 18 ve 19. Yüzyıllarda Dünyadaki gelişmeler, Osmanlı devletini yeniden yapılandırma çabaları, Birinci Dünya savaşına girerken Osmanlı devleti, Birinci Dünya savaşı, Mondros mütarekesi, Amasya genelgesi ve kongreler dönemi, Misak-ı milli, İstanbul'un işgali, Sevr sürecinde Türkiye, İstiklal savaşı sürecinde Doğu politikası, Ermeni Sorunu, TBMM'nin yapısı, işleyişi, İşgallere ulusal direniş hareketleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Batı cephesindeki Askeri faaliyetler, Saltanatın kaldırılması, Kurtuluş savaşı sonrası iç siyasal gelişmeler ve Lozan adlaşması.

5 5 TUD101 TÜRKDİLİ-I Dil nedir? Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi, Türk dilinin tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe'nin ses özellikleri Türkçe de ses bilgisi, Hece bilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri ve uygulaması. YAD101 YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-I Verbs and tenses, Be, Present simple1,2, Present continious 1,2, Present simple or continious, imperative, Be, past simple, present perfect, be going to, will and shall, present continious for future, have and have got, sentences and questions; nouns, verbs, adjectives, subject, verb object, yes/no questions, Wh- questions, Whose is this?, Short answers. OTPZ101 TEMEL MATEMATİK Aritmetik işlemler, hesap makinesi kullanabilme ve üs, kök hesabı yapabilme. Cebirsel işlemler, formüller ve sadeleştirme işlemleri. Birinci ve ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler. Doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonlar, Üstel fonksiyonlar, bileşik faiz, ekonomik büyüme, nüfus artışı vb. ile ilgili hesaplar. Doğrunun eğimi, lineer denklem sistemleri ve çözümü, matris ve determinantlar. Fonksiyonların türevini ve mesleki alanda kullanma. Basit integral kuralları. OTPZ103 GENEL BOTANİK Botanik Bilimin Sınıflandırılması, Bitki ve Hayvan Hayat Şartları, Bitkiler Âleminde Sınıflandırma ve İsimlendirme, Hücre Yapısı, Bitkisel Dokular, Organ Bilimi, Gövdenin Dış ve İç Morfolojisi, Gövde Metamorfozları, Gövdenin Primer ve Sekonder Yapısı, Yaprağın Dış ve İç Morfolojisi, Yaprak Metamorfozları, Kökün Dış ve İç Morfolojisi, Kök Metomorfozları, Kökün Pirimer ve Sekonder Yapısı, Vegatatif ve Generatif Organların Dizilişleri, Dış ve İç Morfolojileri. AYHZ105 EKONOMİ Ekonomi ile ilgili genel kavramlar, ekonomik sistemler, girişim çeşitleri, ekonomik hayata etki eden koşullar, tüketici davranışları, piyasa talep eğrisi, üretim teorisi, fiyatın oluşumu, faktör piyasası ve makroekonomiye ait genel kavramlar oluşturmaktadır. AYHZ107 GENEL JEOLOJİ Levha Tektoniği nedir? Mineral, kayaç, tanımı. Kayaç oluşturan birincil ve ikincil mineraller. Mağmatik Kayaçlar, metamorfik Kayaçlar, Sedimenter kayaçlar, Fay nedir? Tektonizma, Tabakalarda kıvrımlar, doğrultu-eğim ölçümü, pusula kullanımı, jeoloji de yaş kavramı, deprem nedir? Deprem parametreleri, deprem türleri. AYHZ109 HARİTA BİLGİSİ Harita kavramı, Harita çeşitleri, topoğrafik haritalar. Harita ölçekleri. Eş yükselti eğrileri, haritadan topografya yorumlama, topoğrafik kesit alma. Jeolojik unsurların harita görünümleri, bu unsurların doğrultu ve eğimlerinin harita üzerinden bulunması, jeolojik kesit alınması. Karmaşık jeolojik yapıların, yeraltı konumlarının çözümlenmesi.

6 6 AYHZ111 DOĞANIN KORUNMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Doğal alanların korunması. Koruma alanları: Milli park, tabiat parkları, doğal rezerv alanları, tabiat anıtları. Biyolojik çeşitlilik, biyolojik çeşitliliğin işlev ve yararları. II. YARIYIL/BAHAR ZORUNLU DERSLERİ AIT102 ATATÜRK İLK.VE DEV.TARİHİ- II Cumhuriyetin ilanı ve cumhuriyetçilik ilkesi, 1924 anayasası ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarının ortak özellikleri, İlk siyasal partiler ve gelişmeler, Hukuk devrimi, eğitim ve kültür devrimleri, milliyetçilik ve inkilapçılık ilkeleri, Sosyal devrimler, Atatürk döneminde iktisat politikası, Atatürk döneminde Türk dış politikası, 20. Yüzyılın ilk yarısında dünyadaki gelişmeler ikinci Dünya savaşı yıllarında Türkiye, çok partili döneme geçiş, ikinci Dünya savaşı sonrasında Dünya'da gelişmeler, Atatürk dönemiyle ilgili görsel materyal. TUD102 TÜRKDİLİ-II Türk dilinin yapım ekleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazmada kullanılacak plan zarfların ve edatların Türkçe'deki kullanılış şekilleri, cümlenin unsurları, edebiyat eserleri, yazılı kompozisyon türleri, anlatım ve cümle bozuklukları, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinler. YAD102 YABANCI DİL(İNGİLİZCE)-II Modals, can, can't, could, can I, must and mustn't, prepositions; place, time, articles, nouns, pronouns; a, an, the, plural nouns, this, that., countable-uncountable, a, some, any, no, I and me, my, your, mine, yours, much, many, a lot of, adjectives and adverbes, adjectives, cardinal-ordinal numbers, comparatives, superlatives, adjectives and adverbes, adverbes of frequency, building sentences, and, but, so, both and either...or, neither... nor. AYHZ102 GENEL ZOOLOJİ Zoolojinin tarihçesi, dalları. Bilimsel yöntem, canlıların oluşumu. Canlıların özellikleri. Hücrenin yapısı, işlevleri, genel morfolojisi. Hücre ve kısımları Protein sentezi, hücre bölünmeleri. Gelişme ve teorileri. Dokular, hayvanlarda organ sistemleri ve işlevleri. Beslenme ve vitaminler. Genetik kavramlar.. Hayvanların sınıflandırılması. Omurgalıların karşılaştırmalı anatomisi. AYHZ104 ORMAN BOTANİĞİ Bitkilerin sınıflandırılması, tanımada kullanılan dış morfolojik özellikler, Gymnospermaeler ile Angiospermaeler arasındaki farklar, Monocotyledonae ve Dicotyledonae Angiospermaeler arasındaki farklar, Organların tanımı (Kök, Gövde, Yapraklar, Çiçek ve Meyve), Bitkilerin teşhisi, Bitki tayininde anahtarların kullanımı, Arboretum, Botanik Bahçeleri ve Herbaryumlar, Türkiye nin flora bölgeleri ve başlıca vejetasyon tipleri; sistematik kademeler ve isimlendirme, bazı önemli otsu bitki taksonlarının tanıtılması.

7 7 AYHZ106 ORMANCILIK BİLGİSİ Ormancılığın tanımı, Orman Yetişme ortamı Faktörleri, Orman tanımı, Orman işletme biçimleri, orman Sınırları, Orman Ekosistemi, Doğal Gençleştirme Yöntemleri, Aynı yaşlı saf ormanların gençleştirilmesi, Aynı yaşlı karışık ormanların gençleştirilmesi, Meşcere Gelişme Çağları, Orman Bakım Yöntemleri, Aralama Çeşitleri, Baltalık Ormanların yapısı, Ağaç yaşının, boyunun ve çapının saptanması. AYHZ108 EKOLOJİ Ekolojiye Giriş, Toplum büyümesi, Üssel büyüme ve çevresel direnç, Büyümeyi kısıtlayıcı faktörler, Yırtıcılar ve avları, Gezegenimize yukarıdan bakış, Toplumların dağılımı, Toplumlarda hayatta kalma eğilimleri, Dünyadaki toplumların büyümesi ve taşıma kapasitesi, Yaşam birlikleri arası ilişkiler; Ekolojik niş, Türler arası rekabet, Yırtıcılar ve avları, Yırtıcılar ile avlarının birlikte evrimleşmesi, Birlikte yaşam biçimleri: parasitism, kommensalism, mutualism, Ardıllık (süksesyon) yaşam birliklerinin zaman içinde değişimi, Ekosistemlerin İşlevleri ve Yapısı: Enerji akışları, ilksel üretim, Beslenme düzeyleri, besin zinciri ve ağı, Beslenme düzeyleri arasında enerji akışı, Besin Maddesi Döngüleri, İnsanların Enerji Akışına ve Besin Maddesi Döngüsüne Yaptığı Müdahaleler: Asit Yağışlar ve Sera Etkisi, Dünyadaki Ekosistemler Çeşitlilik Desenleri, İklim, Yaşamın Devamlılığı, Karalardaki Yaşam, Sulardaki Yaşam. AYHZ110 KORUNAN ALANLAR YÖNETİMİ Yönetimle ilgili temel kavramlar, yönetimin işlevleri, planlama ve örgütleme işlevi, yürütme ve denetim işlevi, korunan alan kavramı, korunan alanların sınıflandırılması, korunan alanlarla ilgili kesimler, korunan alanların işlevleri ve korunan alanlara yönelik tehditler, korunan alan yönetiminde planlama ve örgütleme, Türkiye deki korunan alanların sınıflandırılması ve yönetim özellikleri. AYHZ112 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Bilgisayarın ana donanımlarının tanıtımı, Windows işletim sistemine giriş, Windows üzerinde masa üstü işlemleri, Güncel yazılımların tanıtımı, Word programın tanıtımı, doküman oluşturma ve saklama, Word ortamında, düzeltme, kopyalama, biçimlendirme uygulamaları, Araç mönülerinin tanıtımı, örnek yazım uygulamaları, Excel programının tanıtımı, doküman oluşturma, saklama, Excel'de hücre yapısı, veri girişi, formül yazma, aritmetiksel işlemler, Excel'de grafik çizme, seçeneklerin uygulanması, Word ve Excel in iletişimi, birlikte kullanımı, Word'de metin üzerinde ileri düzeyde denetleme işlemleri, Excel'de mantıksal işlemler, veri değerlendirme işlemleri, MS Access veritabanına giriş ve MS PowerPoint te sunu hazırlama. II. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLERİ AYHS114 ÇEVRE KİRLİLİĞİ Çevre kavramı ve çeşitleri, kirlilik ve kaynakları, kirliliğin biyotik unsurlara etkileri.

8 8 AYHS116 İLK YARDIM Bu derste ilk yardımın temel uygulamaları, birinci ve ikinci değerlendirme, yetişkinlerde temel yaşam desteği, çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar, yara ve yara çeşitleri, bölgesel yaralanmalarda, baş ve omurga kırıklarında ilk yardım, üst ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, kalça ve alt ekstremite kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım, acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım, acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma konuları anlatılmaktadır. III. YARIYIL/GÜZ ZORUNLU DERSLERİ AYHZ201 AV VE YABAN HAYATI MEVZUATI Av, Avcı, Avlak ve Avcılık Kavramları, Av Hukukunun Gelişimi Av ve Yaban Hayatı Konusunda Türkiye nin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler, Av Ve Yaban Hayatı Mevzuatı, 1982 Anayasası Kara Avcılığı Kanunu, Su Ürünleri Kanunu, Av Suçlarının Takibi, Av suçlarının Takibinde Yetki Meselesi, Suç Tutanağının Düzenlenmesi Ve Hukuki Niteliği, Av Suçları, Av Yasağı Döneminde Avlanmak, Avı Yasaklanan Av hayvanlarını Avlamak, Av Hayvanlarının Yuvalarına ve Yumurtalarına Zarar Vermek, Yasak Yöntemle Avlanmak, Kaçak Av Hayvanı Bulundurma ve Ticaretini Yapma. AYHZ203 YABAN HAYVANLARI ENVANTERİ Yaban hayatı envanterinin önemi, Türkiye den envanter örnekleri, Memeli popülasyonlarında yoğunluk tahmini metotları (Doğrudan sayım teknikleri, Hat boyu sayım, Işık tutup sayma, Markalama, Dolaylı gözlem teknikleri), Kuş sayım teknikleri, Sayım hataları konuları işlenmektedir. AYHZ205 SULAK ALANLAR Sulak alanlar kavramı, önemi, korunması, restorasyonu, yararlanma olanakları, ulusal anlaşmalar. Sulak alanlar kavram ve özellikleri, Sulak alanlar yaban hayatı, Akuatik türler ve memeli hayvanlar, Kuşlar ve kemirgenler, Türkiye'nin önemli sulak alanları, Sulak alanların sorunları ve çözümleri. AYHZ207 MÜZE TEKNİKLERİ Biyolojik müze yöntemleri, Balıkların, İki yaşamlıların (Amfibia), Sürüngenlerin yakalanması, preperasyonları ve muhafazaları, Balık, Kurbağa ve Sürüngenlerin canlı muhafazaları, Kuşların, Küçük ve büyük memeli hayvanların preperasyonları, Derilerin tabaklanması, İskelet preperasyonu konuları verilmektedir. III. YARIYIL/GÜZ SEÇMELİ DERSLERİ AYHZ209 AV HAYVANLARININ İZLENMESİ VE TRANSFERİ Araziyi araştırma teknikleri, İşaret-Belirti okuma, İzler ve iz sürme, Ölü bulunan hayvanlar ve beslenmeye ait bulgular, Ülkemizde yaşayan bazı av hayvanlarının yaşam ortamları, ayak izleri, dışkıları, Av hayvanlarının bıraktığı diğer iz ve işaretler (ıisırma, kemirme ve soyma

9 9 izleri, Kütük, taş çevirme, toprak kazma), Atık boynuzlar ve diğer atık av hayvanı organları, Kıl Döküntüleri, Kokular, Topraktaki yuvalar, Av hayvanlarının beslenmesine ait bulgular, Yaban hayvanlarının sinyalle takibi, Av kuşları, Av hayvanlarının yakalanma ve transferi, Geyiklerin yakalanması ve transferi, Av hayvanlarının arazide izlenmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar. AYHS211 BİTKİ KORUMA Yaban hayvanlarının beslendikleri bitkilerde zarar yapan canlı ve cansız etmenler ile bunlara karşı alınabilecek koruyucu önlemler ve savaşı: Hastalık ve zararlılarla savaş, Kültürel önlemler, Mekanik savaş, Fiziksel savaş, Yasal savaş, Biyoteknik yöntemler, Biyolojik savaş, Kimyasal savaş (Pestisitler ve kullanımı, Toprak sterilizasyonu) konuları işlenmektedir. AYHS213 HALKLA İLİŞKİLER Halkla ilişkiler ve ilgili diğer kavramlar; halkla ilişkilerin amacı, evreleri, teknikleri; halkla ilişkilerde meslek ahlakı; Av-yaban hayatı yönetiminde halkla ilişkilerin niteliği, amacı, ve teknikleri anlatılmaktadır. AYHS215 İÇSU ÜRÜNLERİ Giriş Balıkların genel morfolojik özellikleri, Balıkların duyu organları, kas sistemleri, deri ve pullar, Dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, Üreme sistemi, Balıkların yaşam evreleri, Beslenme davranışları ve göç, Tatlı su ekolojisi, Tatlı su balıkları sistematiği, Akarsu ve göllerde üretkenlik hesaplaması, Akuatik ortamların bozulmasına neden olan etkenler, Balık üretim kavramları, Serin su balıkları (öncelikle alabalık) üretimi, Ilık su balıkları (sazan) üretimi, İç su alanı balıklandırılma teknikleri. AYHS217 ORMAN YABAN HAYATI Tarif Ve Terimler. Yaban Hayatı Biyom Ve Biyotopları. Yaban Hayatına Göre Orman İşletme Esasları. Yaban Hayatına Göre Ormancılık Politikası. Yaban Hayatına Göre Orman Amenajmanı. Yaban Hayatına Göre Orman Bakımı (Silvikültür). Yaban Hayatına Göre Orman Koruma. Yaban Hayatı Havza Amenajmanı Koordinasyonu. Yol Yapım Çalışmalarının Yaban Hayatına Etkileri. Hasat Ve Bölmeden Çıkarma. Yaban Hayatı, Sahanın Dikime Hazırlanması, Yaban Hayatı Rekreasyon. Yaban Hayatı, Ormancılıkta Amenajman Pratikleri. AYHS219 POPULASYONLARIN DÜZENLENMESİ Yaban Hayatı Populasyonlarının Özellikleri, Yaban Hayvanlarının Dağılımı, Yaban Hayatını Etkileyen Ekolojik Faktörler, Populasyon Dinamiği, Populasyonların Planlanması AYHS221 YABAN HAYATI EKOLOJİSİ Yaban hayatını etkileyen ekolojik faktörler ve bu faktörler arasındaki etkileşimler anlatılmaktadır. Bu ders kapsamında; Yaban hayatı biyomları, Hayvanların dağılım, dağılış ve yayılışları, Kaynaklar ve herbivorluk, Besin ve beslenme, Tür içi rekabet, Türler arası rekabet, Predasyon, Parazit ve patojenlerin yaban hayatı üzerine etkileri, Hayvanların teoride korunması, Hayvanları koruma uygulamaları kavramlarına yer verilir.

10 10 AYHS231 İŞYERİ EĞİTİMİ I Öğrenciler haftada 16 saat özel veya kamu sektöründe iş yeri eğitimi almakta ve mesleklerinin gereğini bir zat iş yerinde uygulayarak öğrenmektedirler. IV. YARIYIL/BAHAR ZORUNLU DERSLERİ AYHZ202 YABAN HAYATI ALANLARININ ISLAHI Yaban hayatı alanı çeşitleri (Orman yaban hayatı alanları, Tarımsal yaban hayatı alanları, Riparian alanlar, Başkaca yaban hayatı alanları), Yaban hayatı alanlarında meydana gelen olumsuzluklar, nedenleri ve yapılabilecek ıslah çalışmaları anlatılmaktadır. AYHZ204 YABAN HAYVANLARI ÜRETİMİ Yaban hayvanları üretimi, yaban hayvanlarından özelikle nesli azalan veya azalmaya başlayan türlerin, bu hayvanların doğal ve yapay üretimlerini esas alır. Dersin kapsamında yaban hayvanlarının üretim gerekçeleri, yaban hayvanları için kuruluş yeri seçimi, Av kuşlarının yetiştirilmesi, Av kuşlarının büyütülmesi, Av kuşlarının beslenmesi, Yamyamlık kontrolü, Bıldırcın, Turaç, Pekin ördeği, Orman çulluğu, Keklik, Sülün, Kelaynak kuşları ile Karaca, Yaban keçisi, Geyik ve Yaban koyunu gibi memelilerin yetiştirilmeleri ve korunmaları için nelerin yapılması yer almaktadır. AYHZ206 YABAN HAYVANLARI HASTALIKLARI Yaban Hayvanlarda ortaya çıkan bakteriyel ve mikotik infeksiyonları içermektedir. Her infeksiyonun (Tüberküloz, Bruselloz, Antraks, Kuduz, Salmonella infeksiyonları, Mastitis, Listerioz, Tetanoz, E.coli infeksiyonları, Ruam, Aflatoksin infeksiyonları, Aspergilloz) etiyolojik özellikleri, epidemiyolojileri, patogenezleri, klinik ve nekropsi bulguları, teşhisleri, tedavileri ve koruma-kontrol yöntemleri verilmektedir. AYHZ208 AVLANMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI Bu ders Avcılık, Avcılığın gelişim süreci, Avcılığın basamakları, Avcılık etiği ve evrensel sorumluluk, Av tüfekleri, Atış mesafesi, Av fişekleri ve mermiler, Avlanırken dikkat edilecek unsurlar, Avcı giysisi, Av köpekleri, Harita ve yön bilgisi, Kampçılık, İlkyardım konularını içermektedir. IV. YARIYIL/BAHAR SEÇMELİ DERSLERİ AYHS210 AVLAK YÖNETİMİ Avlak tanımı, Avlak sisteminin önemi, Türkiye'deki avlak türleri ve avlak kuruluş esasları, Avlaklarda avlanılan av hayvanlarına genel bir bakış, Avlaklarda envanter, habitatların düzenlenmesi, populasyonların yönetimi, hayvanların bakımı ve korunması, Avlaklarda kurulması gereken tesisler, Avlaklara av kuşlarının ve memeli av hayvanlarının yerleştirilmesi çalışmaları, Avlak yönetiminde dikkate edilecek hususlar, Avlağın işletme ve idaresi, Türkiye'nin önemli avlakları, Ülkemizdeki Avlakların sorunları.

11 11 AYHS212 DOĞA VE AV TURİZMİ Turizmle ilgili temel kavramlar, turizm çeşitleri, turizmin çevre ve ormanlar üzerindeki etkileri, yaban hayatına yönelik insan kullanımları, yaban hayatı-turizm ilişkileri, korunan alan-turizm ilişkileri, doğa turizmi ve ekoturizmin temel özellikleri, av turizmi ve etkileri, Türkiye de doğa ve av turizmi. AYHS214 HAYVAN COĞRAFYASI Dünyanın orijini, hayvanların kıtaların gelişimi ve hayvanların dağılım özellikleri, hayvanların dağılımlarını sınırlayan faktörlerin belirlenmesi AYHS216 HAYVAN DAVRANIŞLARI Davranışın tanımı ve mekanizması. Hayvanlarda, bir hücrelilerde ve bitkilerde doğal davranışlar. Refleks ve içgüdüsel davranışlar. Kazanılmış davranışlar. Biyolojik saat. Sosyal davranışlar. AYHS218 YANGIN EKOLOJİSİ Yangın ekolojisi tanım ve kapsamı, Yangını etkileyen faktörler, Kızılçam-yangın ilişkisi, Ağaçlandırma-silvikültür-amenajman ve yangın ilişkileri, Orman yanıcı maddeleri ve özellikleri, Bitkilerin yanma durumu, Yangın-vejetasyon ilişkileri, Yangın mikroklima-toprak ilişkileri, Yangın-orman faunası ilişkileri, Yangından yararlanma, Yangın tehlike oranları ve kullanılma olanakları, Yangın meteoroloji istasyonları, Yangın davranışları, Bir arazi-alan çalışması AYHS220 MİLLİ PARKLAR VE DOĞA KORUMA ALANLARI Milli Park Kavramının Analizi, Uluslararası Milli Park Kriterleri, Milli Park Planlamalarında Temel Aşamalar, Park Sistem Politikaları, Park Yönetimi Teknikleri, Master Plan Hazırlama, Türkiye deki doğa koruma alanları ve önemli hayvan türleri. AYHS222 YABAN HAYATI VE SİLVİKÜLTÜR Ormanın tanıtımı ve önemli orman şekilleri, Ülkemizdeki önemli orman alanları, Silvikültürün tarifi, amacı ve esasları, Ormanların kurulması ve bakımı, Orman toplumları ve yaban hayvanı populasyonları arasındaki ilişkiler, Yaban hayvanlarının ormanda yaptığı zararlar (ısırma, soyma zararları vb.) ve bu zararlara karşı alınabilecek koruma önlemleri, Orman içi açıklık ve boşlukların önemi, Orman kenarı ve yaban hayatı için önemi, Yaban hayvanlarını zararlardan koruma konusunda ormanın anlamı, Yaban hayatını korumaya yönelik ormanda alınabilecek önlemler. AYHS232 İŞYERİ EĞİTİMİ II Öğrenciler haftada 16 saat özel veya kamu sektöründe iş yeri eğitimi almakta ve mesleklerinin gereğini bir zat iş yerinde uygulayarak öğrenmektedirler.

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ATABEY MESLEK YÜKSEKOKULU Ormancılık Bölümü Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı ders Ġçeriği A- ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERĠ PROGRAMI I. VE II. ÖĞRETĠM HAFTALIK DERS DAĞILIM ÇĠZELGESĠ 1.Sınıf / Güz Dönemi Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab Akts Toplam Saat Türü MAT-135 Matematik 2 0 0 2 2 2

Detaylı

TDİ 102 Türk Dili II Z 2 0 2 2 1 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Z 2 0 2 2 1 TOPLAM 14 10 24 19 26

TDİ 102 Türk Dili II Z 2 0 2 2 1 ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Z 2 0 2 2 1 TOPLAM 14 10 24 19 26 ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI ÖNLİSANS EĞİTİM PROGRAMI 1. Y A R I Y I L DERSİN DERSİN ADI Z/S TEORİK UYGULAMA TOPLAM TOPLAM AKTS KODU SAAT KREDİ KAL 105 Matematik Z 2 0 2

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2,0 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü ve nesnelerinin tanımı ve kullanımı, Başlat menüsü

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ OGK1001 GÜVENLİK SİSTEMLERİ I (3 0 0) Tarihçe, güvenlik ve hizmet sektörü, ülkemiz hukuki ve yasal durumu, tanımlar ve kavramlar, kişisel ekipmanlar, görev ekipmanları, emniyet

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ESPİYE MESLEK YÜKSEKOKULU BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL TUKA 1. TÜRK DİLİ I 2 O 2 2 Dilin Tanımı, özellikleri,dil-ulus,dil-düşünce

Detaylı

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BİLECİK ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ A-1.DÖNEM DERS İÇERİKLERİ ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 2+0 2.0 AMAÇLAR : Windows

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ 1 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ TRK 101 Türk Dili I 2+0 2,0 Dil nedir: Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Dil-kültür münasebeti; Türk Dilinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/7 I. YARIYIL DERSLERİ IKT1001 GENEL İKTİSAT I (3 0) AKTS:4 Ekonomik Modeller, Fayda ve Seçim, Talep, Üretim ve Arz, Maliyetler, Firma Yapıları, Tam Rekabet Modeli, Eksik Rekabet Modelleri, Strateji

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU YAġLI BAKIM PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Anatomi (3 0 3) (AKTS: 6) Anatomiye Giriş. Terminoloji. Eksen-Düzlem Bilgisi,

Detaylı

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0)

Zorunlu Dersler. 1.Yarıyıl. MAT1071 Matematik I (3-2-0) Zorunlu Dersler 1.Yarıyıl MAT1071 Matematik I (3-2-0) Sayılar, bağıntılar ve fonksiyonlar, limit, süreklilik. Türev, diferansiyel, sürekli fonksiyonların özellikleri, ekstremumlar, eğri grafikleri, türev

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ. I. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ OTOBÜS KAPTANLIĞI PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl KOK101 Genel Trafik Bilgisi Karayolu Yapısı Ve Trafik işaretlerinin

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 A-1.DÖNEM İKS101 Tesisat İşlemleri 3+1 6 Mesleğe giriş, laboratuvar ve atölye kurallarının tanıtımı, iklimlendirme soğutma mesleğinde kullanılan alet ve ekipman tanıtımı, boru çeşitleri, özelliklerinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL 1 İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ISL 101 Hukukun Temel Kavramları (3-0) 3 Hukuk Kavramının genel tanımı, sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, Türk toplumunda hukukun kaynakları, kamu hukuku

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.

T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. T.C. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I. DÖNEM TDB 1801 TÜRK DİLİ I Dilin Tanımı, özellikleri, dil-ulus,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL : Ders : ÇLŞ 1401 Sosyal Psikolojiye Giriş (3-0-3)

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.DÖNEM ACİL HASTA BAKIMI I (4 0 4) (AKTS:8) Dersin Tanıtımı: Giriş, amaç ve Öğrenim

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI. Ders İçerikleri MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI Ders İçerikleri I. YIL GÜZ YARIYILI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti nin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ ERUH MESLEK YÜKSEKOKULU ORGANİK TARIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TAR 1O1 Atatürk Ilkeleri Ve Inkilap Tarihi I (2+0) 2 Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılâp

Detaylı

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ.

DERS ADI: MATEMATİK I DERS BİLGİ FORMU VE DERS İÇERİĞİ DERSİN ADI MATEMATİK I 3,5 3 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ. DERS ADI: MATEMATİK I MATEMATİK I DÖNEMİ 1 ÇIKTILARI VE lık (Proje, Ödev, 4 56 19 75 (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) 3,5 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik ile ilgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın

Detaylı