KUZEY KIBRIS TAKİ SULAK ALANLARI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUZEY KIBRIS TAKİ SULAK ALANLARI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER"

Transkript

1 Su, Çevre ve Tarım Kongresi Şubat 2014, AKM,, Lefkoşa KUZEY KIBRIS TAKİ SULAK ALANLARI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Nazım KAŞOT 1 Gökmen DAĞLI 2 Şerife GÜNDÜZ 3 Asuman KUYUCU 4 ÖZET Bu çalışmada Kuzey Kıbrıs taki bazı sulak alanların avifauna ve herpetofauna (sürüngen ve amphibia faunası) türlerinin tespiti açısından gözlemler yapılırken dikkat çeken insan kaynaklı çevre sorunları da, sürüngen ve kuş türleri kaydedilirken listelenmiş ve fotoğraflarla sunuma uygun bir şekilde tespiti yapılmıştır. Avifauna sayım ve tür teşhisleri yapılırken farklı sulak alanlara farklı periyodik aralıklarla ziyaret yapılmış, bu ziyaretlerin en az ayda iki kez yapılmış olmasına özen gösterilmiştir. Ziyaretler sırasında tesbit edilen kuş türleri sayı ve cinsiyet bakımından tespit edilmeye çalışılmış ve bu türlerin Kıbrıs taki bulunuş durumları not edilmiştir. Arazi gözlemleri sırasında dikkat çeken çevre sorunları da kaydedilerek, nedenleri konusunda tartışılmış ve Neapolis Sulak Alanı Çevresinde Yaşayan Halkın Sulak Alanla İlgili Bilinç Düzeyi adlı çalışmanın sonuçları ile aynı nedenlere bağlı olduğu ve halkın sulak alanlar konusundaki bilinç düzeylerinin yeterli olmadığı fikri ortaya çıkmıştır. Bazı göletlerde özellikle olta balıkçılığının yoğunluğu dikkat çekmiş ve ciddi şekilde sulak alanların biyolojik zenginliğini tehdit edebileceğinden endişe edilmiş, araştırmaya değer bir başka tehdit faktörü olduğu düşünülmüştür. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs ta Halkın Sulak Alanlarla İlgili Bilinç Düzeyi çalışmasının ada çapında tekrarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Gözlem sonuçlarının tamamen görsel olması nedeniyle mevcut makro kirlilik ve görünmeyen başka etkenlerin sulara zarar verip vermediğinin ayrıca kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle kontrol edilmesi gerektiği, bazı katı evsel atık kirliliğine karşı acil önlem olarak gölet kıyılarına araba girişi ile ilgili yeni düzenlemeler yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Gözlemler sırasında dikkat çeken bir başka unsur ise bazı avcıların silahları açık halde ellerindeyken gölet kenarlarına indiği, polisin ihbar üzerine gölet kenarlarına geldiğidir. Çalışma olası çözüm önerilerine de ışık tutmayı amaçlayarak hazırlanmıştır. 1. GİRİŞ Kıbrıs, kuş göç yolları üstünde sulak alanları, ormanları, sık çalılıkları, kıraç alanları ve kayalıkları ile birlikte farklı ekosistemler içeren; ekosistemlerin çeşitliliği oranında, farklı kuş tür çeşitliliği barındıran Akdenizin doğusunda önemli bir soluklanma, kışlama ve 1 Uz. Biyolog,Kaşot, N., Yakın Doğu Üniversitesi, Yakın Doğu Koleji, YDÜ Çevre Eğitimi ve Yönetimi Doktora Öğrencisi 2 Doç. Dr.,Dağlı, G., Yakın Doğu 3 Doç. Dr.,Gündüz, Ş., Yakın Doğu Üniversitesi, 4 Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı,Biyolog,Kuyucu, A., Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi Doktora Öğrencisi

2 üreme alanıdır. Kıbrıs ta kuşlarla ilgili, yazılı ve basılı kaynak olarak bugüne kadar toplam, 316 eser üretilmiştir, Kıbrıs ta kuşlarla ilgili eserlerin yazımı, 1818 yılında Sipthorp,J. ile başlar (Kuyucu,2013).1958 yılında Bannerman&Bannerman, Birds of Cyprus adlı eserlerinde, Kıbrıs ta görülen türleri, görüldükleri yerler ve bazı özellikleriyle birlikte, Kıbrıs ta kuşlarla ilgili kaynakların bir kronolojisini vererek anlatmış ve çizimleriyle destekledikleri bir kaynak oluşturmuşlardır. Bu kaynak içindeki eserlerin birçoğu Kıbrıs dışından kuşları gözlemlemek amacıyla gelen gözlemcilerin ürettiği eserlerdir. Bu sayı Kıbrıs ın kuşlar ve kuş göçlerinin izlenmesi bakımından önemini anlatmaktadır. Kıbrıs ta görülebilecek toplam kuş türü sayısı Bird Life Cyprus un 2011 yıllık gözlem raporuna göre, ender görülenler, kazara göçmenleri ve ilk kez görülenler dahil; 394 türdür. Kıbrıs taki sulak alanlardan Tafur, P.( ),The Travels of Tafur eserlerindeki gezi yazılarında, Mağusa Gölü nden Mağusa daki büyük bataklık olarak sözetmiştir yılında Kıbrıs ta Kuşlarla ilgili Kaynakların Kronolojik Dizini ve Neapolis Sulak Alanı Çevresi nde Yaşayan Halkın Sulak Alanlarla İlgili Bilinç Düzeyi çalışmasında kuş gözlem ve sayımlarının yapıldığı 68 sulak alandan ve bu sulak alanlarda ve yakın çevrelerinde yapılan gözlemlerde kaydedilen 199 tür kuştan söz edilmiştir (Kuyucu, 2013) yılında hazırlanan Bird Conservation Priorities in North Cyprus adlı çalışma raporunda Sigg, Kuzey Kıbrıs ta 12 sulak alanda 3 yıl boyunca yaptığı kuş gözlemlerine ve bu gözlemlerinde kaydı tutulan kuş türlerine yer vermiş, özellikle doğal sulak alan olan; Glapsides, Kanlıdere ve Mehmetçik Gölü nün öneminden sözetmiştir. Flint, P. ve Stewart, P. Birds of Cyprus (1992), adlı eserlerinde; Kıbrıs Adası nın iki büyük göç rotasının ortasında olduğunu anlatmıştır yılında Çevre Koruma Dairesi tarafından yaptırılan Kuzey Kıbrıs ta Ekolojik Açıdan Önemli Sulak Alanların Araştırılması çalışmasında 78 alan araştırılmış ve bunlar arasındaki 66 adet sulak alanın acilen koruma altına alınması vurgulanmıştır (Beton,Meraklı,Tertemiz ve Gücel) Yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Mağusa Belediyesi işbirliği ile yapılan Mağusa Sempozyumu nda Çiçek, Gündüz ve Alkan, Mağusa Ayluga Gölü için yönetim planı önermişler ve Mağusa Ayluga Gölü nün KKTC sınırları içinde kalan en önemli karasal sulak alan olduğunu kaydetmişlerdir. Aynı sempozyum sunumlarında Çiçek, Mağusa da Sıkışan Gülseren Sazlığı örneğini ve çevre sorunlarını anlatarak çözümler önermiştir. Waterbirds in Cyprus Gözlem Raporları dizisinde, Charalambidou, Gücel, Kassinis ve arkadaşları, Kıbrıs ın Güney ve Kuzey inde gerçekleştirilen aylık kuş sayımlarını 4 kitapçıkta toplayarak, yıl boyunca sulak alanlarımızda görülen türlerin sayı ve zaman dilimine yayılışlarını çizelgelerle rapor etmişlerdir. Su Ortamlarının ve Sulak Alanların Korunması Tüzüğü Kuzey Kıbrıs ta mevcut yasalarla koruma altına alınmış sulak alanların bir listesini içermektedir. Bu Listeye göre; Kuzey Kıbrıs ta yasalarla koruma altında bulunan ve sulak alan tanımına uyan, 35 sulak alan Çevre Yasası adı altında yapılmış (7.(4) ve 9.(3) maddeler altında) tüzükle koruma altındadır. Bu sulak alanlar arasında Göletler, barajlar ve doğal göllerle lagünler vardır yılında Mağusa da mevcut 6 sulak alan Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir yılında Mağusa Sulak Alanlarının Natura 2000 Bilgi Ağı çerçevesinde Seffer ve diğerleri tarafından habitat, herpetofauna ve avifauna araştırması yapılarak yönetim planları önerilmiştir. Yıllar boyunca farklı şekillerde tekrarlanan sulak alanlarla ilgili çalışmalar Kıbrıs ın Kuzeyi nde sulak alanların, kuş göç yollarındaki türlerin ve göçmen kuş türlerinin ekosistemlerin devamı için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Gözlemlenen tehlikeler de halkın sulak alanlarla ilgili bilinç düzeyini yansıtmaktadır.

3 2. KUZEY KIBRIS TAKİ SULAK ALANLARI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Çalışma sırasında 14 farklı gölette tespit edilen çevresel sorunlar belirlenmiştir. Çalışma sulak alanların çevresel sorunlarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışma sulak alanların sorunlarını ortaya koymak ve bunlara çözüm önerisi getirmek amacıyla ön çalışma niteliğindedir. Yazarlar tüm sulak alanların çevresel sorunlarını araştıracak ve çalışmayı genişleteceklerdir. Sorunların tespit edildiği sulak alanlar Tablo 1 de belirtilmiştir. Sulak alanları konumlarını gösteren harita da Şekil 1 de gösterilmiştir. Tablo 1. Sorunları Tespit Edilen Sulak Alanlar Ayluga (Mağusa) Haravdi (İskele) Fresh Water Lake (Mağusa) Güvercinlik (Mağusa) Neapolis (Mağusa) Gönendere Glapsides (Mağusa) Kanlıköy Silver Beach (Mağusa) Uzundere (Girne) Tuzla (Mağusa) Gönyeli Salamis (Mağusa) Asi Dere Şekil 1. Sulak Alanların Konumlarını Gösteren Harita (TC Harita Genel Komutanlığı, 2009) 2.1. Ayluga da Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Mağusa Ayluga Gölü; Önemli Çevre Koruma Bölgesi ve Natura 2000 alanıdır; ancak çok yakın çevresindeki çiftlikler tarafından oluşturulan atıklar, sudaki mineral madde miktarını artırdığı ve buna bağlı olarak ötrofikasyona neden olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında göle evsel katı atıkların atılmasına bağlı olarak kirletildiği ve çevresindeki çarpık yapılaşma tarafından da sıkıştırılmakta olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle birçok üreyen su kuşuna ev sahipliği yapan Ayluga da; kuşların, fotoğrafçılar tarafından rahatsız edildiği de tespit edilen bulgular arasındadır. 2.2 Fresh Water Lake de Tespit Edilen Çevresel Sorunlar

4 Fresh Water Lake sınırları içinde oluşmaya başlayan çiftliksel anlamda yapılaşma, sulak alanı tehdit eden ciddi çevresel faktörlerden biridir. Sulak alan ekosisteminde çiftliklerde kullanılan plastik boru ve sera naylonu atıklarını gözlemlemek mümkündür. Buna ilaveten sulak alan içinde kurulan bahçelerdeki insan aktivitelerinin de üreme amaçlı sulak alanı kullanan kuşları rahatsız ettiği belirlenen bir diğer faktördür. Lefkoşa-Mağusa anayolunun Ayluga ve Fresh Water Lake i bölmesi de ayrıca habitat degredasyonuna sebep olmuştur. Ayrıca bir üniversitenin sulak alan sınırındaki yapılaşması da habitat kayıplarına sebep olmuştur. 2.3 Neapolis Sulak Alanı nda Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Mağusa Neapolis Sulak Alanı Önemli Çevre Koruma Bölgesi ve Natura 2000 alanı olmasına rağmen kendi haline terk edilmiş durumda olduğu ve yaklaşık yarısının da taşıma toprakla doldurulduğu tespit edilmiştir. Sulak alanın ayrıca Glapsides Koyu ile olan doğal bağlantısını koparıldığı belirlenen faktörler arasındadır. Sulak alanın sınırında meydana gelen yapılaşmanın da sulak alanının doğal alanından çalarak habitat degredasyonuna sebep olduğu ayrıca belirlenen faktörler arasındadır Glapsides de Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Glapsides Sulak Alanı nda asfaltlaşma ve yapılaşmanın sulak alanın varlığını tehlikeye attığı gözlemlenmiştir. Sulak alan çevresine gelen taşıtlı ziyaretçilerin ve bazı model araba çalışmalarının gürültü kirlenmesine neden olduğu ve arabalardan bırakılan katı atıkların çevreyi kirlettiği gözlemlenmiştir Silver Beach Sulak Alanı nda Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Silver Beach Sulak Alanı nda, sulak alan karakterli toprak ve bitki örtüsünün üzerine kültür ve kongre merkezi kurulmuştur. Yapılaşmaya bağlı olarak birçok bitkinin bundan zarar gördüğü, Viney (1994) e göre Kuzey Kıbrıs ta sadece bu alanda bulunan bazı bitki türlerinin populasyonun zarar gördüğü de belirlenen sorunlar arasındadır. Ayrıca insan faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgede kuşların rahatsız olduğu da belirlenen faktörler arasındadır. Eski yıllarda yapılan kuş gözlemlerindeki kuş sayılarına bakıldığında, bölgede barınan kuşların da sayıca azaldığı belirlenmiştir. Bölgeye köpek gezdirmeye gelen avcıların bu etkinliklerinin, sulak alandaki kuşları rahatsız ettiği de gözlemlenmiştir Tuzla Sulak Alanı nda Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Mağusa Tuzla Sulak Alanı üzerine sitelerin inşa edilmesine bağlı olarak habitat degredasyonu meydana geldiği belirlenmiştir. Sitelere ilaveten, inşa edilen büyük sanayi bölgesi ve sulak alan üzerinden geçirilen yolların da habitat kayıplarına neden olduğu belirlenmiştir. Bölgeyi üreme ve yaşama amaçlı kullanan hayvanlar tarafından sulak alanın eskisi kadar tercih edilmediği de belirlenen bir diğer faktördür. Siteleşmenin meydana gelmesinden bu yana kış göçmeni olarak görülen yüzlerce beyaz önlü kaz, artık bu sulak alana gelmemektedir (deneyimli kuş gözlemcilerin( ) alan gözlem notları).

5 2.7.İskele Haravdi Deresi Haravdi Deresi üzerine kurulan İskele Belediyesi ne ait yazlık plaj tesislerinin, derenin doğal yolunu değiştirdiği, kumullar üzerine taşıma taş ve toprak dökülmesine ilaveten, yabancı bitki türlerinin transplantasyonunun da doğal yapının bozulmasına neden olduğu belirlenmiştir. Doğal yapının bozulması dolayısıyla derenin denize açılan deltasını ziyaret eden türlerin artık görülmediği belirlenmiştir Salamis Doğal Sulak Alanı nda Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Salamis doğal sulak alanının; yaklaşık olarak yarısı üzerinden geçirilen Gazimağusa Karpaz Anayolu nun, habitat kayıplarına, sulak alana gelen kuşların rahatsız olmasına ve yer tercihlerini değiştirmelerine neden olduğu belirlenmiştir. Yolun tamamlanmasından bu yana kış ve ilk bahar mevsiminde görülen; sakarmeke,yeşilbaş ördek, uzunbacak ve yeşil düdükçün türlerinin de eskiden bu sulak alanda görülmesine rağmen, artık (son 3 yıldır) sulak alanda görülmediği tespit edilmiştir Güvercinlik Sulak Alanı Üstünde Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Güvercinlik Sulak Alanı üzerinde küçük esnaf ve sanayi bölgesinin kurulmakta olduğu ve bunların faaliyetlerine bağlı olarak oluşan atıkların da sulak alanda kirliliğe neden olduğu belirlenmiştir. Habitat kayıplarına ilaveten bölgede bulunan kuşların artık bölgeyi tercih etmedikleri belirlenen faktörler arasındadır Gönendere Göleti Çevresinde Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Gönendere Göleti, ülkemizin yapay sulak alanları içinde sınıflandırılmaktadır. (Beton ve diğerleri, 2005). Sulak alanlar biyolojik çeşitlilik bakımından zengindirler. Sulak alanlar, yerli ve göçmen kuşlar, ayrıca suya gereksinimi olan karasal canlılar bakımından özellikle yaz aylarında oldukça önem taşımaktadırlar. Sulak alan çevresinde maki bitki örtüsünün hakim olduğu ve bölgeye yanlış ağaçlandırma yapıldığı tespit edilen çevresel sorunlardandır. Yanlış ağaçlandırmalar habitatın yapısının bozulmasına neden olacağından, bu konudaki uygulamaların titizlik ve bilimsellik çerçevesinde konunun uzmanlarıyla yapılması gerekmektedir. Sulak alanın etrafına evsel katı atıkların döküldüğü ve bunların yığınlar oluşturduğu belirlenen çevresel faktörler arasındadır. Ayrıca özellikle büyük av sezonunda avcıların; yasanın ilgili maddesi olan, sulak alanlara 500 metre yaklaşmak yasaktır, ibaresini ihlal ederek silahları açık durumda ve ellerinde kıyıya kadar indiği belirlenen faktörler arasındadır. Gölet çevresinde boş fişek kovanlarına rastlanmıştır Kanlıköy Göleti nde Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Kanlıköy Göleti çevresine insanlar tarafından evsel atıklar atıldığı, olta balıkçılığı yüzünden göletin kirlendiği ve üreme amaçlı olarak bölgeye gelen kuşların oltacılar tarafında strese sokulduğu, oltacıların çöplerini çevreye attıkları, ayrıca özellikle büyük av sezonunda avcıların; yasanın ilgili maddesi olan, sulak alanlara 500 metre yaklaşmak yasaktır, ibaresini ihlal ederek silahları açık durumda ve ellerinde kıyıya kadar indiği de belirlenen faktörler arasındadır. Gölet çevresinde boş fişek kovanlarına rastlanmıştır.

6 2.12. Uzundere Göleti nde Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Uzundere Göleti nin çevresine evsel atıklar döküldüğü, ağılların atık maddelerini çevreye attıkları, göletten motorlar yardımıyla su çekilmesine bağlı olarak su seviyesinin azaldığı, olta balıkçılığı yüzünden göletin kirlendiği ve üreme amaçlı olarak bölgeye gelen kuşların oltacılar tarafında strese sokulduğu, oltacıların çöplerini çevreye attıkları, oltacılardan birinin kopan oltasındaki besini yiyerek bir kuşun öldüğü ve bu durumun kuşlar için ciddi bir tehdit oluşturduğu, büyük av sezonunda avcıların; yasanın ilgili maddesi olan, sulak alanlara 500 metreden fazla yaklaşmak yasaktır ibaresini ihlal edip silahları açık durumda ellerinde kıyıya kadar indiği belirlenen faktörler arasındadır. Geçen büyük av sezonunda ördek vurulduğu belirlenmiş ve polis tarafından soruşturulmuştur. Gölet çevresinde boş fişek kovanlarına rastlanmıştır. Tüm bunlara ilaveten, kuzeyde nadir olarak gözlemlenen ve gölette bulunan Alacayalıçapkını kuşunun da oltacı ve doğa fotoğrafçılarının yarattığı stres nedeniyle göleti terk ettiği belirlenmiştir.(kaşot, Kuyucu, Oğuz, Oğuz, Çiçek, Gündüz in prep.) Gönyeli Göleti nde Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Gönyeli Göleti nde, göletten motorlar yardımıyla su çekilmesine bağlı olarak su seviyesinin eskiye nazaran azaldığı, olta balıkçılığı yüzünden göletin kirlendiği ve üreme amaçlı olarak bölgeye gelen kuşların oltacılar tarafında strese sokulduğu, oltacıların çöplerini çevreye attıkları, oltacılardan birinin kopan oltasındaki besini yiyerek bir kuşun öldüğü ve bu durumun kuşlar için ciddi bir tehdit oluşturduğu ayrıca özellikle büyük av sezonunda avcıların; yasanın ilgili maddesi olan, sulak alanlara 500 metreden fazla yaklaşmak yasaktır, ibaresini ihlal ederek silahları açık durumda ve ellerinde kıyıya kadar indiği de belirlenen faktörler arasındadır.gölet çevresinde boş fişek kovanlarına rastlanmıştır. Bunlara ilaveten doğa fotoğraçılarının da kuşlar üzerinde baskı yarattığı ayrıca belirlenen faktörler arasındadır Asi Dere de Tespit Edilen Çevresel Sorunlar Asi Dere si 90 km ye yakın yatak uzunluğuyla Kıbrıs Adası nda en uzun akışa sahip olan Kanlı Dere ile 35 o K ve 33 o D koordinatlarında birleşerek onu beslemektedir. Asi Dere si; Çınar, Bakır ve Sıraselvi derelerinin 35 o K ve 33 o D koordinatlarında birleşmesi ile oluşan bir deredir. Asi Dere si, hem Trodos Dağları ndan gelen dereler tarafından beslendiğinden hem de kışın belli dönemlerinde Rum Kesimi nde bulunan barajların dolup taşmasından dolayı yüksek akış debisi ile coşkun bir şekilde akabilmektedir (Kaşot, 2013). Yol yapım çalışmalarının habitat degredasyonuna sebep olduğu Asi Dere de, köprü yapım çalışmaları sırasında derenin birçok kısmının önüne set çekilerek kurutulduğu, buna bağlı olarak derenin flora ve faunasında ciddi kayıplar oluştuğu, dereye evsel atıkların atıldığı, ayrıca dereye vidanjörler tarafından da sıvı evsel atıklar atıldığı belirlenmiştir. Kaşot (2013), Asi Dere de yaşayan Çizgili kaplumbağaların biyolojisi ve ekolojisi ile ilgili yaptığı çalışmasında dereden su örneği alarak analiz yaptığını belirtmiştir. Su analizinde ise 100 ml suda 2400 koliform bakteri olduğunu belirlemiştir. Sayının fazla olması da bu bulguyu destekler niteliktedir.

7 Şekil 2. Kopuk Oltanın Ucundaki Besini Yiyerek Ölen Ördek Şekil 3. Oltacıların Yarattığı Kirlilik Şekil 4. Göletlerde Canlıların Maruz Kaldığı Evsel Atıklar

8 Şekil 5. Göletlerde Canlıların Maruz Kaldığı Evsel Atıklar (Şekildeki Kurbağa Kıbrıs a endemik olan Kıbrıs Su Kurbağası dır) Şekil 6. Göletlerde Canlıların Maruz Kaldığı Evsel Atıklar Şekil 7. Göletlerden Motorlar Yardımıyla Su Çekilmesi

9 3.SONUÇ VE KUZEY KIBRIS TAKİ SULAK ALANLARI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Saptanan çevre sorunları yalnızca deneyimli gözlemcilerin periyodik gözlemlerinde son 5 yılda saptanan sorunlar ve deneyimli kuş gözlemcilerin, yıllardan bu yana not aldıkları alan gözlemlerinin sonuçlarıdır. Sulak alanların çevresindeki tehditlerin saptanması amacıyla yapılacak biyolojik, mikrobiyolojik ve kimyasal analizler, flora ve fauna sayımları, en az iki yıl süreyle, iklimsel faktörler de gözönünde tutularak yorumlanması suretiyle sağlıklı ve daha güvenilir sonuçlar elde edilmelidir. Ancak gözlem sonuçları çevre konusundaki bilinç düzeylerinin yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. Bilinç düzeylerinin yeterlilik derecesinin saptanabilmesi için nicel araştırmalara da bölge bölge okullar ve mahalle halkı bazında yer verilmelidir. Sulak alanlarımız ve biyolojik zenginlikleri konusundaki araştırmalar, uluslararası su ve su ortamlarının korunması yönetmelikleri ve KKTC Çevre Yasası altındaki ekosistem ve sulak alanlarımızla ilgili tüzük içeriklerinin, mevcut durumla birleştirilmesi bu konuda alınması gereken önlemlerle ilgili bir yol haritası oluşturacaktır. Çalışmada Kuzey Kıbrıs taki sulak alanlara tehdit eden faktörler; evsel katı ve sıvı atıklar, doğa fotoğrafçılarının özellikle kuşlar üzerinde yarattığı baskı, habitat degredasyonları, avcılık, olta balıkçılığı, hızlı kentleşmeye bağlı olarak oluşan habitat degredasyonları ve türlerin strese girmesi şeklinde belirlenmiştir. Bildiri, ön çalışma olması nedeniyle konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmaya çalışmaktadır. Bu nedenle; belirlenen sorunlar ışığında, sulak alanların farklı nedenlere bağlı olarak tehdit altında olduğu ve daha ayrıntılı bir çalışma yapılarak sulak alanları tehdit eden başka faktörlerin de araştırılması gerekmektedir. Belirlenen sorunlara yönelik çözüm önerileri ise şu şekildedir: Sulak Alan yönetimi ile ilgili yasaların yeniden, çevre bilimleri uzmanlarının ışığında gözden geçirilerek yorumlanması ve gerekirse düzenleme yapılması, İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından sulak alanlara yönelik her türlü insan müdahalesine karşı denetimin artırılması, Olta balıkçılarının ve sulak alanlar çevresinde etkinlik gösteren hobi ve meslek gruplarının çevreye zarar vermesini ve sulak alan türlerini rahatsız etmelerini önlemek amacıyla, iç sularda olta balıkçılığı ve diğer insan etkinliklerinin kontrol altına alınmalı, ekosistemin yaşaması için gerekirse bazı etkinliklerin yeniden düzenlenmeli ve/veya yasaklama getirilmelidir, Gerçekleştirilecek her türlü doğaya müdahale gerektiren insan etkinliğinden (betonlaşma, tarla bahçe çiftlik, yol yapımı, turistik tesis, pazar ve festival yeri, fabrika, alış veriş merkezi, eğlence yeri v.s.) önce çevresel etki değerlendirmesinin çevre bilimciler,ve/veya ekolog ve biyologlar eşliğinde yapılması gerekmektedir. Bu gereklilik için gereken yasal düzenlemenin yapılması, Çevre eğitiminin okul öncesi eğitimle birlikte üniversite mezuniyetine kadar her derste, ders konusuyla bağlantılı biçimde müfredatlara yerleştirilmeli, alan bölüm dersleri ve mesleki bilgilerle birlikte çalışanlara ve belli zamanlarda yaygın eğitim etkinlikleri içinde uygulamaya konmalıdır.

10 KAYNAKLAR Bannerman, D.A., and Bannerman, W.M. (1989). Birds of Cyprus,Rüstem Bross,Lefkoşa. BirdLife Cyprus (2012). Cyprus Bird Report 2011, BirdLife Cyprus, Nicosia. Cambaz, M., Gücel, S., Beton, D.,Tertemiz, D.,Meraklı, M.K. (2005). KKTC Ekolojik Açıdan Önem Taşıyan Sulak Alanların Arazi Tespit Çalışmaları Projesi Raporu, KKTC Çevre Koruma Dairesi, Lefkoşa. Charalambidou, I., Gücel, S., Kassinis, N., Turkseven, N., Fuller, W., Kuyucu, A., and Yorgancı, H., (2009). Waterbirds in Cyprus 2007/2008, Unit of Environmental Studies Cyprus Center of European and International Affairs, Nicosia. Çiçek, B. A., Gündüz, Ş., Alkan, İ.(2007). Büyüyen Şehirlerin Tehdidi Altında Bulunan Doğal Açıdan Önemli Alanlar, Gazimağusa Sempozyumu. Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC. Çiçek, B. A.,(2007). Kıyısal Yerleşimler, Şehirler ve Doğa Koruma Sorunları, Gazimağusa Sempozyumu. Doğu Alkdeniz Üniversitesi, KKTC. Flint, P., Stewart,P., (1983). Birds of Cyprus, British Ornithologist Union, UK. Gücel, S., Charalambidou, I., Kassinis, N., Turkseven, N., Fuller, W., Kuyucu, A., and Yorgancı, H. (2012). Waterbirds in Cyprus 2009/10. BA/UES-CCEIA/CGF/, Nicosia. Kassinis, N., Gücel, S., Charalambidou, I., Turkseven, N., Fuller, W., Kuyucu, A., and Yorgancı, H. (2010). Waterbirds in Cyprus 2008/09, BA/UES-CCEIA/CGF/.Nicosia. Kassinis, N., Gücel, S., Charalambidou, I., Turkseven, N., Fuller, W., Kuyucu, A., and Yorgancı, H., (2012).Waterbirds in Cyprus 2010/2011.BA/UES-CCEIA/CGF/.Nicosia. Kaşot, N., (2013). Kıbrıs Adası nda Dağılış Gösteren Çizgili Kaplumbağa nın (Mauremys rivulata) Ekolojisi ve Biyolojisi Hakkında Bir Ön Çalışma, Journal of Cyprus Studies Vol 40, pp Kuyucu, A., (2013). Kıbrıs ta Kuşbilim Kaynaklarının Kronolojik Dizini ve Tehlike Altındaki Neapolis Sulak Alanı Çevresinde Yaşayan Halkın Sulak Alanla İlgili Bilinç Düzeyi, Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa. Seffer, J., Yalınca, G.K., Fuller, W., Tuncok, I.K., Stanova, V.S., Özden, Ö., Eroğlu, G. (2011). Kıbrıs ın Kuzeyinde Potansiyel Natura 2000 Alanlarının Korunması İçin Teknik Yardım, Lefkoşa. Sigg, H., (1991). Bird Conservation Priorities in North Cyprus. International Council for Bird Preservation Secretariat, Cambridge. Tafur, P. ( ). The Travels of Pero Tafur, (Chapter VII ), London & Harper Brothers, Newyork. TC Harita Genel Komutanlığı., (2009). Kıbrıs Adası Fiziki Haritası, yy. Viney,D., (1996). An illustrated Flora of North Cyprus.(volume 1),Gartner Verlag K.- G. Liechenstein. Teşekkür: Çalışmamıza fotoğraflarıyla değer katan; Süleyman Oğuz a, Ayşe Oğuz a, ayrıca manuskriptin hazırlanmasında emeği geçen Naciye Fikretler Kaşot a ve harita desteği ile çalışmaya katkı koyan GIS uzmanı Pervin Öznergiz e teşekkürü bir borç biliriz.

11

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog- Biyoloji Öğretmeni Nazım Kaşot un Özgeçmişi

Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog- Biyoloji Öğretmeni Nazım Kaşot un Özgeçmişi 24.02.2014 Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Biyolog- Biyoloji Öğretmeni Nazım Kaşot un Özgeçmişi İletişim Adres: Küçükçekmece Sokak No:14 Gönyeli / Lefkoşa /KKTC Tel: 0542 8591499 Ev tel: 0392 2233886

Detaylı

KUZEY KIBRIS FLORASINI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER

KUZEY KIBRIS FLORASINI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Su, Çevre ve Tarım Kongresi 20-21 Şubat 2014, AKM,, Lefkoşa KUZEY KIBRIS FLORASINI TEHDİT EDEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Nazım KAŞOT 1 Şerife GÜNDÜZ 2 Gökmen DAĞLI 3 ÖZET Bu çalışmada, herpetofaunanın (sürüngen

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 42(1),47(3) ve47(13) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasası nın i maddesinin inci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET

GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 197 GÖKSU DELTASI KIYI YÖNETİMİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ Sibel MERİÇ Jeoloji Yüksek Mühendisi Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Ankara,TÜRKİYE sibelozilcan@gmail.com Seçkin

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Çankaya Belediyesi Uygulamaları

Çankaya Belediyesi Uygulamaları Çankaya Belediyesi Uygulamaları İklim Değişikliğine Yerel Çözümler: Yağmur Hasadı Konferansı Ekim 2016 Yağmur Hasadı Planlaması Yapılacak Alanlar Köylerimiz-Kırsal Alanlarımız Parklarımız - Yaşar Kemal

Detaylı

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi

SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU. Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi SU ve BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SEMPOZYUMU Çukurova Deltası Arazi Örtüsü/Kullanımı Değişimlerinin İzlenmesi Yrd.Doç.Dr. Anıl AKIN Bursa Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, aakin@student.cu.edu.tr

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ

Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Editör Doç.Dr.Hasan Genç ÇEVRE EĞİTİMİ Yazarlar Doç.Dr.Hasan Genç Doç.Dr.İbrahim Aydın Doç.Dr.M. Pınar Demirci Güler Dr. H. Gamze Hastürk Yrd.Doç.Dr. Suat Yapalak Yrd.Doç.Dr. Şule Dönertaş Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-13 BAHAR DÖNEMİ- AKTİVİTELER

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-13 BAHAR DÖNEMİ- AKTİVİTELER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2012-13 BAHAR DÖNEMİ- AKTİVİTELER YDÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencileri ile İncirli Mağarası na Teknik Gezi YDÜ İnşaat Mühendisliği öğencileri İncirli

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU

VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU VALİDEBAĞ KORUSU DERESİ İNCELEME RAPORU TEKNİK TESPİT RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 09 Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 24.01.2015 tarihinde yaptığımız teknik inceleme

Detaylı

Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür

Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür Golf ve Tenis Kulübü nden teşekkür Bodrum Golf ve Tenis Kulübü 30 Mart Yerel Seçimlerinden sonra kapanan Ortakent-Yahşi Belediye Başkanı ve Meclis üyelerine bir kahvaltı verdi. Kahvaltı sonunda üyelere

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA

TRA1 FLORA. Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA TRA1 FLORA Erzurum Erzincan Bayburt FAUNA Avrupa dan Asya ya geçiş, saatten saate belli oluyor. Yiten ormanların yerini sık ve bitek çayırlar alıyor. Tepeler yassılaşıyor. Bizim ormanlarımızda bulunmayan

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME

UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME UZUN DEVRELİ GELİŞME PLANI HAZIRLAMA SÜRECİ VE BÖLGELEME DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Milli Parklar Daire Başkanlığı Cihad ÖZTÜRK Orman Yüksek Mühendisi PLANLAMA NEDİR? Planlama, sorun

Detaylı

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR

ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI ÇALIŞMALAR ÖZEL ALTIN EĞİTİM İLKOKULU 2012-2013 ÖĞRETİM YILI, EKO-OKUL EYLEM PLANI Çalışma Konumuz : Biyolojik Çeşitlilik AYLAR YAPILACAK ÇALIŞMALAR SORUMLU *-EKO-OKUL komitesinin oluşturulması Serpil Çakıcı Demirdamar,

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs

KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs KKTC - AB İLİŞKİLERİ 1. SAYFADAKİ HABERİN DEVAMI Aynı zamanda Birleşmiş Milletler gözetiminde, ara bölgede Kuzey ve Güney Kıbrıs veterinerleri arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda,

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2013 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU

YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN YOLCULUĞU YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASININ KORUNMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ BROŞÜR TR 2017 AKYATAN2016 NIN AKYATAN2016 NIN GÖÇ ROTASI* Cenk Oruç / WWF-Türkiye Cenk Oruç / WWF-Türkiye *18 Temmuz-11 Kasım 2016 tarihleri

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler

Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler Anadolu nun Biyoçeşitliliğini oluşturan sebepler BYL118 Çevre Biyolojisi-II Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü lisans dersi Çağatay Tavşanoğlu 2016-2017 Bahar Biyoçeşitlilik - Tür çeşitliliği - Genetik

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

Değişiklik Paketi : 6

Değişiklik Paketi : 6 Değişiklik Paketi : 6 10 Kasım 2014 Tarihinde Bakanlar Kuruluna Sunulan, 12 Kasım 2014 tarihindeki Bakanlar Kurulu Toplantısında İlk Görüşmesi Yapılan ve 11 Aralık 2014 Tarihinde Planlama Makamına Geri

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE NEDİR? İçinde bulunduğumuz canlı, cansız tüm varlıkların birbirleri ile ilişkilerini içine alan ortam. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını,

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESĐ SONUÇ RAPORU

ARAŞTIRMA PROJESĐ SONUÇ RAPORU PROJEM ĐSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESĐ SONUÇ RAPORU Tuzla Kamil Abdüş Lagünü nün Bilgisayarda Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çevresel Akıntı Modellemesi için Veri Toplanması ve bir Ağ Sistemi Geliştirilmesi Proje

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü Çeşme/ İZMİR,2015 2 3 2014 YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE İlçe Sayısı: 5 Nüfus:

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanlığından SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 17/05/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25818 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI

AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI 3. KÖPRÜLER VİYADÜKLER SEMPOZYUMU TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ 08-09-10 MAYIS 2015 AKARSU KÖPRÜLERİNDE EKOLOJİK TASARIM VE DOĞA ONARIMI H. Ülgen Yenil, Osman Uzun ve Şükran Şahin Sav Doğaya

Detaylı

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ

AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ AVRUPA TOPLULUĞU PEGASO PROJESİ 20 Şubat 2013 KÖYCEĞİZ - DALYAN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ALAN ÇALIŞMALARI AKDENİZ KIYI VAKFI Tanım BARSELONA SÖZLEŞMESİ 16 Şubat 1976 da, Barselona da Akdeniz ülkeleri

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları

Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi Yüzey Araştırması 2013 Yılı Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Yiğit H. Erbil, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. Hazırlayanlar Hazırlayanlar Tıbbi Teknolog Sait ŞEN Uzman Biyolog Zinnet OĞUZ Çevre Sağlık Teknisyeni Barış HALİÇ Yüksek Gıda Mühendisi Figen ERBİL NAZ Dr. Dilek DİKMEN Giriş ve Amaç Avrupa Birliği Komisyonu tarafından

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik Çeşitlilik Biyolojik çeşitlilik dünyada yaşayan canlıların ve yaşam şekillerinin eşitliliği demektir. Bir bölgede yaşayan canlı türleri, tür cinsindeki farklılıklar ve farklı yaşam biçimleri

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim Tanıtım Ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü SAYI : B.18.0.DMP.0.00.02.010.01.../09/2007 KONU : Doğa Turları G E N E L G

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları

10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları 10.17. Kayabaşı-TOKİ Konutları Kayabaşı bölgesi İstanbul un Avrupa yakasında, biyolojik çeşitlilik ve kentin yaşam destek sisteminin en önemli parçalarından biri olup kentin doğal ve ekolojik dengeleri

Detaylı

AV GÜNLERİ, AVLANACAK AV HAYVANLARI VE AV BÖLGELERİ TÜZÜĞÜ

AV GÜNLERİ, AVLANACAK AV HAYVANLARI VE AV BÖLGELERİ TÜZÜĞÜ AV GÜNLERİ, AVLANACAK AV HAYVANLARI VE AV BÖLGELERİ TÜZÜĞÜ [(14.8.2009 R.G. 142 EK III A.E. 581 Sayılı Tüzüğün), (25.12.2009 R.G. 218 EK III A.E. 902), (26.1.2010 R.G. 14 EK IV E-127-2010 Düzeltme), (5.4.2010

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri

Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Şehir Planlama Dairesi 1Ocak 31 Aralık 2012 Faaliyetleri Dairemizin görev alanlarına giren konularla ilgili, mevcut kadrolarımızdan oluşturulan ekiplerle 1Ocak 31 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen

Detaylı

KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ SAHİL VE KIYI TEMİZLİK EKİPLERİMİZ

KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ SAHİL VE KIYI TEMİZLİK EKİPLERİMİZ KIYI VE PLAJ TEMİZLİK HİZMETİ Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan halka açık kıyılarda ve halk plajlarında yaz aylarında yüzme sezonunun ( mayıs-eylül ayları arası ) açılmasıyla birlikte

Detaylı

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri

Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri On5yirmi5.com Ekosistemi oluşturan varlıklar ve özellikleri Bir bölgedeki canlı varlıklarla cansız varlıkların oluşturduğu bütünlüğe ekosistem denir. Ekosistemdeki canlı ve cansız varlıklar birbiriyle

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ KORUNAN ALAN İSTATİSTİKLERİ METAVERİLERİ I. Analitik Çerçeve ve Kapsam, Tanımlamalar ve Sınıflamalar a) Analitik Çerçeve ve Kapsam: Korunan alan istatistikleri; korunan alanlar (milli park, tabiat parkı,

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır.

Fezalar Eğitim Kurumları MSO 2013. Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı 6. SINIF AÇIKLAMALAR. Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. GROUP A M S O Fezalar Eğitim Kurumları Matematik ve Fen Bilgisi Olimpiyatı (23 ŞUBAT 2013, CUMARTESİ) 2 0 1 3 6. SINIF AÇIKLAMALAR Bu soru kitapçığında, çoktan seçmeli 40 soru vardır. Matematik bölümünün

Detaylı

1. Nüfus değişimi ve göç

1. Nüfus değişimi ve göç Sulamanın Çevresel Etkileri Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sağlık Etkileri 1.Nüfus değişimi ve göç 2.Gelir düzeyi ve işgücü 3.Yeniden yerleşim 4.Kültürel

Detaylı

Bu alanlar, Akdeniz deki tekil deniz dağlarını simgelemektedir. Deniz dağları aynı zamanda önerilen bir çok deniz koruma alanı bölgesini içermektedir.

Bu alanlar, Akdeniz deki tekil deniz dağlarını simgelemektedir. Deniz dağları aynı zamanda önerilen bir çok deniz koruma alanı bölgesini içermektedir. 1. Alboran Denizi Alboran Denizi, Akdeniz in sıcak suları ile Atlas Okyanusu nun soğuk sularının buluşma noktasıdır ve bir çok balık, balina ve yunusun göç rotası üzerinde yer alır. Alboran Denizi, deniz

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI.

RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI. Prof. Dr. Mustafa SARI. RAPOR KAZ DAĞLARI KOÇERO DERESİ ALABALIK ÖLÜMLERİ İLE İLGİLİ ALAN ÇALIŞMASI Prof. Dr. Mustafa SARI msari@bandirma.edu.tr Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi KOÇERO DERESİ Koçero Deresi,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Gürültü ve Gürültü Kirliliği 5.1. Gürültü: Genel Bakış İnsan ve çevre

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI

İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL UN ÇEVRE SORUNLARI 05.06.2014 MEGA PROJELER VE SU HAVZALARINA ETKİSİ 3. HAVALİMANI PROJESİ KANAL İSTANBUL SU HAVZALARININ DURUMU VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Detaylı

ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES

ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES ERASMUS+ PROJESİ THE LAKES İN OUR LİVES PROJE FİKRİNİN ORTAYA ÇIKIŞI Okulun vizyonuna katkı olarak proje ihtiyacı Kurumsal birikim Okul yönetimiyle koordinasyon Öğretmen ve öğrenci profili Proje adı :

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Türkiye deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışan

Detaylı

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar nların Çevresel Yrd. Doç.. Dr. Ali Ertürk rk Prof. Dr. İzzet Öztürk II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu 22-24 24 Mart Afyonkarahisar Taşkın n Nedir? Hidrolojik tanım: Suyun yükselerek akarsu kenarlarını aşması

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları Özel Çevre Koruma Bölgeleri K a r a d e n i z E g e A k d e n i z Toplam Alan: 12112 km 2 Top. Karasal (göllerle) Alan: 10347 km

Detaylı

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir.

Bir organizmanın doğal olarak yaşadığı ve ürediği yere denir. Kısacası habitat bir organizmanın adresidir. 1.EKOSİSTEMLER TÜR HABİTAT POPÜLASYON EKOSİSTEM TÜR: Kendi aralarında üreyip verimli döller verebilen ve bir ortak atadan gelen benzer bireylerin oluşturduğu topluluğa denir. POPÜLASYON: Belli bir bölgede

Detaylı

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün*

Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Çıralı: Farklı Bir Yaşam Mümkün* Tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olmuş Olimpos Çıralı, Antalya nın 70 km batısında yer alan, Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Köyü nün

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

Türkiye bir gölünü daha göz göre göre öldürdü!

Türkiye bir gölünü daha göz göre göre öldürdü! Türkiye bir gölünü daha göz göre göre öldürdü! Yusuf Yavuz Yılardır kirlilikle boğuşarak yetkililerin gözü önünde can çekişen Bafa Gölü sonunda isyan etti. Yaz aylarında gölde oluşan alg patlamaları ve

Detaylı

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI ANTALYA KENT ANKETİ BASIN RAPORU 25 Mart 2009 Araştırma, Antalya Merkez İlçe sınırları içinde kalan alanda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Antalya Merkez İlçesi nde

Detaylı

Kuş Gözlemciliği. Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği

Kuş Gözlemciliği. Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği Kuş Gözlemciliği Süleyman Ekşioğlu Kuş Araştırmaları Derneği Kuş Gözlemciliği Nedir? Kuşları doğal ortamlarında izleme uğraşısına kuş gözlemciliği, bunu yapanlara da kuş gözlemcisi denir Kimler Kuş Gözlemcisi

Detaylı

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular

6.15 TURİZM. 6.15.1 Ana Konular 6.15 TURİZM 6.15 TURİZM 334 6.15 TURİZM Başkent Lefkoşa çeşitli dönemlere ait tarihi, mimari, ve kültürel değerler açısından oldukça zengindir. Ayrıca Başkent olması nedeniyle ülkenin yönetsel, iş ve alışveriş

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI SU ÜRÜNLERİ SAĞLIĞI BÖLÜM BAŞKANLIĞI Hacı SAVAŞ-SÜMAE, Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanlığı enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren bölümlerden birisidir. 2000 yılı başından

Detaylı

Kapalı yüzme havuzu suyu serbest. 1 mg/l 1,5 mg/l. Açık yüzme havuzu suyu serbest. klor 1 mg/l 3 mg/l. Serbest klor 0,3 mg/l 0,6 mg/l

Kapalı yüzme havuzu suyu serbest. 1 mg/l 1,5 mg/l. Açık yüzme havuzu suyu serbest. klor 1 mg/l 3 mg/l. Serbest klor 0,3 mg/l 0,6 mg/l HAZİRAN AYI YÜZME HAVUZLARI ANALİZ SONUÇLARI YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE EK1 KİMYASAL ÖZELLİKLER PARAMETRE SINIR DEĞERLER Kapalı yüzme havuzu suyu serbest klor Açık yüzme havuzu

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI imar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-a Konu: Aksu Barbaros Mahallesi Eyilik Mevkii NİP değ. 0^/09/2015 BAŞKANLIK

Detaylı

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER

D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER D- NASIL YAZMALI? ÖRNEKLER ÖRNEK-3 Yunus YÖNÜGÜL İSTANBUL'DAKİ İÇMESUYU HAVZALARI NIN ÖNEMİ, İÇME SUYU KORUMA HAVZALARI NDA YAŞANAN SORUNLAR, İDARİ YARGIYA İNTİKAL ETMİŞ UYUŞMAZLIKLAR, NEDENLERİ VE ÇÖZÜM

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM

AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM AHMET ALİ YAĞCI VETERİNER HEKİM ARILI KOVANLARININ KONULDUĞU VE ARICININ ÇALIŞTIĞI YERE ARILIK DENİR GEZGİNCİ? SABİT? Arıcılık büyük ölçüde doğa koşullarına bağlıdır! DOĞA KOŞULLARI? İKLİM BİTKİ ÖRTÜSÜ

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü

MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ. Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü MAVİ BAYRAK YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Almıla KINDAN CEBBARİ Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü YÜZME SUYU KALİTE KRİTERLERİ Kriter no: 7,8,9,10,11 Mavi Bayrak ta 4 ana kategoriden bir tanesi ve

Detaylı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı

Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli. Ürkmez Barajı Baraj Yıkılması Sonrasında Taşkın Yayılımının Sayısal Modeli [ve Fiziksel Model Kıyaslaması] Ürkmez Barajı Dr. İsmail HALTAŞ Zirve Üniversitesi, Gaziantep Dr. Gökmen TAYFUR Dr. Şebnem ELÇİ, İzmir Yüksek

Detaylı