KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI"

Transkript

1 KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI Doç. Dr Ali Kemal AYAN Mart 2007

2 İÇİNDEKİLER 1.1. Toprak Kullanımı Tarım Hayvancılık ve Mera 1.2. Su Kullanımı Sulama Su ürünleri Saz kesimi Goga sökümü Balıkçılık 1.3. Maden Çıkarımı Kum ve çakıl çıkarımı Karakum çıkarımı İnşaat kumu çıkarımı Silis çıkarımı 1.4. Kara Avcılığı ve Toplayıcılık Avcılık Toplayıcılık Göl soğanı Yılanyastığı Kurbağa Salyangoz Sülük 1.5. Ormancılık 1.6. Kızılırmak Deltası nda Yürütülen Projeler 1.7. Doğal Kaynak Kullanımının Oluşturduğu Baskılar 1.8. Kaynaklar 2

3 DOĞAL KAYNAK KULLANIMI Çalışma Yöntemi: Kızılırmak Deltası nda doğal kaynak kullanımı, literatür çalışması, alan araştırması ve danışmanın uzun yıllar alanda bulunma tecrübe ve gözlemlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Araştırma esnasında geniş çaplı literatür taramasından sonra her ay en az 10 kez alana giderek bütün ilgi grupları (Belediyeler, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Pancar Ekici Kooperatifleri, Yağlı Tohumlar Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri, ilçe Ziraat Odaları, Köy Muhtarları, Önder çiftçiler, Üretici Birlikleri, Tarım İlçe Müdürlükleri, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Avcı Dernekleri) ve birebir çiftçiler ile alanda yapılan, derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Giriş; Kızılırmak Deltası nda doğal kaynak kullanımının hem ekonomik hem de ekolojik sonuçları muhakkaktır. Kızılırmak Deltası nda toprak ve su kaynaklarının yanı sıra uzun süreden beri geleneksel yöntemler ile doğal kaynaklar kullanılmakta ve doğal ürünler toplanıp satılmaktadır. Bütün bu faaliyetler ürünlerin nereden nasıl geldiği ve bilinçli tüketicilere doğaya saygı duyulmasına ve doğa ile bağlarının oluşmasına yardımcı olacaktır.. Dolayısıyla bu sürdürülebilir toplamacılık faaliyetleri yerelde sulak alanların değerini arttırmaktadır. Eğer Kızılırmak Deltası nda doğal ürünler ile geçimini sağlayan yereldeki insanlar talepteki azalış nedeni ile bundan gelir edemezler ise yaşamlarını kazanmak için ekolojiye zarar verici aktivitelere yönelebilirler. Bu yüzden sürdürülebilir kullanımın teşviki ve faydalandırma gibi aktiviteler talebin devamını sağlamaya yardımcı olur. Burada önemli olan sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının arttırılarak devam ettirilmesi ve sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımının değiştirilmesi yâda dönüştürülmesidir (Özemsi, 1999). 3

4 1.1. Toprak Kullanımı Kızılırmak Deltası; Samsun ilinin 25km batısındaki Dereköy mevkiinden başlayıp batıda Alaçam sınırlarındaki Habilli ve Doyran köylerine kadar uzanan yaklaşık ha büyüklüğündeki ovadır. Ovanın topografyası genellikle düz olup, meyilleri %0,0 ile %2,0 arasında değişmektedir. %0,0 meyile sahip araziler 2m kodu ile sahil kumulları arasında bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası nın toprakları taban ve yamaç araziler olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Kızılırmak Deltası nın yamaç arazileri ovanın güneyine doğru dar bir şerit halinde Kızılırmak ın her iki yakası boyunca devam eder. Kızılırmak ın her iki sahilinde yer alan taban araziler yeterli eğime sahiptirler (%0,5-%2). Yamaç arazilerin topografyaları ise genellikle dalgalı olup, eğimleri %2 20 arasında değişmektedir. Ovadaki yamaç arazinin toprak profilleri, taban arazilerine oranla daha mütecanistir. Ova topraklarının bünyeleri %62,53 ü ağır ve çok ağır, %8.86 sı orta, %1,72 si hafif, % 7,20 si çok hafif olup; %5,85 i peat-muck, % 14,3 ü ise meyillidir. Kızılırmak Deltası topraklarının ph 6,30 7,50 arasında olup nötr reaksiyonludur. Ovada toprakların organik madde miktarı ovanın yüksek kısımlarında %1-3 arasından başlayarak kuzeye (sahile) doğru gidildikçe artmakta ve 2m kotunun altında en yüksek düzeye ulaşmaktadır (Apan, 1998). Kızılırmak Deltası nda tuzluluk gösteren topraklar genellikle 2m kotunun altındaki topraklarda görülür. Bu kısımlardaki topraklar yılın büyük bir bölümünde yüzeye kadar yükselen ve deniz ile bağlantılı olan yüksek derecede tuz ve sodyum içeren taban suyu ile doygun durumda bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası nın toprakları %3,1 i I.sınıf, %35,5 i II.sınıf, %39,6 sı III. sınıf ve %21,8 i ise V. ve VI. sınıf topraklardır (Bayraklı, 1988). Kızılırmak Deltası tarım topraklarının %24,7 si tın, %71,5 killi tın, %3,8 i killidir. Ayrıca genel olarak azot bakımından düşük olan ova topraklarının fosfor kapsamları; %42,8 inde az, %28,6 sında orta, %28,6 sında fazla seviyededir. Kızılırmak Deltasında tarımla uğraşan üreticiler, birim alandan alınan ürün miktarını artırmak amacı ile çok çeşitli kimyasallar kullanmakta ve bunlar içerisinde de gübreler önemli bir yer tutmaktadır. Deltada, toprak analizine dayanmayan kimyasal gübre uygulamalarının bir sonucu olarak, gerek toprakta ve gerekse taban suyunda çok ciddi problemler oluşmuştur. Bunlardan en önemlileri ise, tarım topraklarında özellikle fosforlu gübrelerden kaynaklanan ağır metal kirlenmesi ile azotlu gübrelerin oluşturduğu taban suyunda ve sebzelerdeki nitrat 4

5 birikimidir. Topraklardaki ağır metal kirlenmesi, ekolojik açıdan çok ciddi sorunlarıda beraberinde getirebilmektedir. Özellikle fosforlu gübrelerden kaynaklanan kadmiyumun topraktaki hareketliliği çok zayıf olmasına karşın, bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilmekte ve besin zincirine girerek insanlara kadar ulaşabilmekte ve bunun sonucunda da insanlarda çok ciddi sağlık sorunları oluşturabilmektedir. Bakir toprakların toplam Cd içeriği 0,1 1,0 ppm arasında değişmesine karşın son yıllarda Bafra ovasındaki Cd seviyesi 1,8 2,7 ppm (ortalama 2,3 ppm) seviyelerine ulaşmıştır (Aşkın ve ark. 2006). Ayrıca, söz konusu kadmiyumun çok büyük kısmı ise bitkiler tarafından alınabilir şekil olan değişebilir ve organik bağlı formundadır (Kızılkaya, 2002). Ayrıca, tarımla uğraşan ova üreticilerinin verimi artırma amacına yönelik olarak kimyasal girdilere yönelirken toprakların üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan toprak organik maddesinin artırılması gibi tarımsal pratikleri de uygulamaları da yapmamaktadırlar. Bunun sonucunda ise, toprakta suyun hareketi yavaşlamakta, toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklerinde önemli bozulmalar meydana gelmekte, küçük yağışlardan sonra bile arazi yüzeyi suyla kaplı kalmaktadır. Bu durum özellikle yabancı otlara karşı uygulanan herbisitlerin topraktan uzaklaşmasını (parçalanma ve yıkanma) engellemekte, bu suları doğal habitat olarak işgal eden yaban hayatı ve bu suları kullanan kültür canlılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 5

6 1.1.1 Tarım Kızılırmak Deltası nın en yaygın kullanımını tarım oluşturmaktadır. Özellikle sulama ve drenaj sisteminin tamamlanmasından sonra bu tarımsal üretim yoğunluğunun daha da artacağı tahmin edilmektedir. Toplam ha olan Kızılırmak Deltası nda yoğun girdili entansif tarım uygulanmaktadır. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan Derbent Sulama Barajı yapılmadan önce ova topraklarımızın %31,5 i sulanmakta olup geriye kalan %69,5 lik kısmı sulanamıyordu (Apan, 1987). Günümüzde ise Derbent Barajı nın yapılmasıyla başlayan sulama çalışmalarıyla birlikte sağ sahilin %60 ı sulama kanaletlerinden, %20 si sondaj suyundan ve geriye kalan %20 lik kesimide drenaj kanallarından sulanmaktadır. Sol sahilde ise sulama kanal çalışmaları henüz başlamadığından %90 ı sondaj ve %10 u ırmak sapmasından olan sulama ile gerçekleştirilmektedir (Anon, 2007a). Kızılırmak Deltası nda sağ sahil sulamasının yaklaşık %60 lık bölümünün tamamlanmasıyla sulu tarım alanları artmış ve bunun sonucu yazlık ve kışlık sebze üretimleri gelişerek artmıştır. Kızılırmak Deltası nda yaklaşık 32 köyde toplam nüfusun hemen hemen tamamı geçimini tarımdan sağlamaktadır(anon., 2007b). Delta üzerinde tarım; tarla ve bahçe tarımı olmak üzere iki önemli üretim dalında yoğunlaşmaktadır. Tarla Tarımı: Çeltik, suya en yakın olan alanlarda yılda yaklaşık 6.735ha ekim alanı ile en yoğun üretimi yapılan ürünlerden biridir. Taban suyu seviyesi yüksek, kısmen tuzlu ve ağır bünyeli topraklarda çok yoğun şekilde çeltik tarımı yapılmaktadır. Kızılırmak Deltası nda geniş parsel tavaları şeklinde ortalama da arasında değişen çiftliklerde ekilen çeltik, çeşit, iklim ve bakım koşullarına bağlı olarak 750kg/da verim vermektedir. Çeltikte gübre, ilaç, iş gücü ve su kullanımının yoğunluğu delta üzerindeki çevresel baskıyı artırmaktadır. Buğday ise çeltik, sebze, şeker pancarı tarlalarında münavebe ürünü olarak yoğun bir şekilde ekilmektedir. Son yıllarda kullanılan tohumların kalitesindeki artışa bağlı olarak buğdayda verim ortalama 600kg/da a yükselmiştir. Endüstri bitkilerinde ekim alanlarının genişliğine göre sırasıyla şeker pancarı, ayçiçeği ve yaka arazilerde ise çok azda olsa tütün tarımı yapılmaktadır. 6

7 Bahçe Tarımı: Bahçe tarımı içerisinde özellikle sulama suyu ve drenaj çalışmaları yapıldıktan sonra yazlık ve kışlık sebze üretimi çok yoğun bir şekilde gelişmiştir. Ovada yetiştirilen yazlık ve kışlık sebzelerin ekim alanları ve üretimleri Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 1. Kızılırmak Deltası nda üretilen yazlık sebze ekiliş alanı ve ürün miktarları. ÜRÜN ADI EKİLİŞ (Ha) ÜRETİM (TON) Ç.Biber D.Biber Salçalık Biber Domates Taze Fasulye Kabak(Bal) Kabak(Sakız) Hıyar Patlıcan Karpuz Kavun Bezelye Barbunya 8 80 Bamya Anon, 2007b TOPLAM Kızılırmak deltası nda 2006 yılında toplam ha alandan ton kışlık ve yazlık sebze üretimi gerçekleşmiş ve karşılığında YTL gelir elde edilmiştir. 1da sebze yetiştiriciliği yapılan alandaki ortalama yıllık brüt gelir 785YTL dir. 1da karpuz yetiştiriciliği yapılan alanda 5 ton ürün karşılığında YTL brüt, YTL net gelir elde edilmektedir. 1da beyaz lahana ekili alandan 4 5 ton ürün elde edilip karşılığında 800, YTL brüt, 500,00-600YTL net gelir elde edilmektedir (Anon, 2007b). Kızılırmak deltası nda kapama bahçe olarak tesis edilen standart kiraz, elma, nar ve çilek bahçeleri henüz verim çağında olup yeni tesis edilmektedir. Kızılırmak deltası nda toplam 60 da lık sera alanı bulunmaktadır. Ortalama büyüklükleri 480m 2 olan seralarda yılda kışlık ve yazlık olmak üzere 2 ürün yetiştirilmektedir. Çoğunlukla hıyar, domates, patlıcan, marul yetiştiriciliği yapılan seralarda yılda 4.000, ,00 YTL brüt gelir elde edilmektedir (Anon, 2007b). 7

8 Tablo 2. Kızılırmak Deltası nda üretilen kışlık sebze ekiliş alanı ve ürün miktarları ÜRÜN ADI EKİLİŞ(Ha) ÜRETİM(TON) Kırmızı Pancar Beyaz Lahana Yaprak Lahana Kırmızı Lahana Brüksel Lahanası Kereviz 2 40 Ispanak Pırasa Turp (Kırmızı) Turp(Bayır) Marul(Göbekli) Marul(Aysberg) Kuru Soğan Taze Soğan Marul(Kıvırcık) Kuru Sarımsak Maydanoz Karnabahar Tere 5 50 Nane 7 70 Brokoli Havuç Semizotu 2 20 Roka 5 50 Dereotu 5 50 Enginar Anon, 2007b TOPLAM Bölgede devlet desteklerinin tarımsal etkinlikleri yönlendirmede etkili olduğu görülmektedir. Yem bitkilerinin desteklenmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararından sonra 2004 yılı ilk 6 aylık döneminde Bafra genelinde 116 köy ve 4 belde 29 bin 652 dekar alanda fiğ, 60 dekar alanda yonca ekimi olmak üzere toplam 1203 çiftçinin yem bitkisi ektiği saptanmıştır. Çiftçiler; verimliliği, ürün dayanıklılığı, pazarlanabilirliği ve satılabilirliğini arttırabilmek, ürün bakımını kolaylaştırmak için kendi deneyimleri ve öngörüleri çerçevesinde tarım satış kooperatiflerinin desteği ile yeni ürünler denemektedirler. Kalaycılı köyünün bağ 8

9 ve bahçelerine dikilen bodur elma veya kiraz, Yörgüç köyünde alternatif ürün olarak yetiştirilen sera karanfilleri, 30 köyde 600 üreticinin ürettiği salçalık ve acı biber, Karpuzlu köyünde 30 dekara ekilen deneme karnıbahar, 19 köyün bulunduğu taban arazide Trabzon kaynaklı Trabzon tütünü, taban arazilerde oriantal tütün ve fındığa alternatif olarak gösterilen kanola gibi ürünler yeni arayışlara örnek olarak gösterilebilir. Kızılırmak deltası nda (Bafra ilçesinde) 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kapsamında 115 üyeli Tahıl Üreticileri Birliği ve 35 üyeli Et Üreticileri Birliği kurulmuştur. Ayrıca Tütün Üretici Birliği ve Sebze Üretici Birliği kurulabilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Yine Kızılırmak deltası nda 24 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. Mevcut kooperatiflerimizden Altınay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İlyaslı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Sığırcılığını geliştirme Projesi, Bengü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Projesi ni uygulamaya koymuşlardır. Tarım Bakanlığı nın Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün kooperatif ve Birlikler için öngördüğü diğer projelere müracaat edilmiştir. Bu kooperatifler içinde Altınay ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 100 x 2 Baş Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesini 2001 yılında uygulamıştır. Yine aynı kooperatifte Kırsal Alanda Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında 113 x 2 Baş Süt Sığırcılığı Projesi 2006 yılı Ocak ayının ilk haftasında uygulanmış, bu kapsamda hayvan dağıtımları yapılmıştır. Bafra ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri ve Arı Yetiştiricileri Birliklerinin şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca Bafra da Pancar Ekiciler Kooperatifi ve Karadenizbirlik Yağlı Tohumları nda şubeleri bulunmaktadır. Kızılırmak deltası nda tarımsal sanayi ile ilgili olarak; 20 adet un fabrikası, 8 adet pirinç fabrikası, 1 adet yağ fabrikası, 3 adet süt işleme tesisi, 1 adet şekerleme ve helva üretim tesisi bulunmaktadır(anon, 2007c). Tarımda Kullanılan Gübre ve İlaç Miktarları: Ülkemizin en verimli deltalarından olan Kızılırmak Deltası nda tarımda verimliliği arttırmak için gübre ve ilaç kullanımlarının son derece bilinçsiz olduğu, yeterince bilgi desteği alamadıkları, kendi bilgileri veya kimyasal gübre-ilaç bayilerinin yönlendirmemeleri ile hareket ettikleri gözlenmektedir yılından 1984 yıllarına kadar 19 yıl içerisinde Kızılırmak Deltası nda özellikle ticari gübrede uygulanan sübvansiyon ve çiftçi teşvikleri ile kimyasal gübre kullanımı ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarda kullanılarak ova topraklarında fosfor birikimi meydana getirmiştir (Bayraklı, 1987). 9

10 Kızılırmak Deltası köylerinde en fazla kullanılan kimyasal gübreler şunlardır: Taban gübreleri: DAP Kompoze gübreler( ) Üst Gübreler: Amonyum Sülfat, Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN %26), Amonyum Nitrat (%33), Üre (%46). Kızılırmak Deltasında en fazla gübre sebze ve çeltik yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Üst gübreler dekara ortalama kg arasında, taban gübreleri ise dekara ortalama kg arasında kullanılmaktadır. Gübreler taban gübresinde genelde gübre dağıtıcılarla, üst gübrelemede ise sulama ile birlikte serpme ve karığa verme şeklinde yapılmaktadır. Çok az bir alanda ise damla sulama ile gübreleme de yapılmaktadır. Yıllar itibariyle Kızılırmak Deltası nda ticari gübre kullanımları Tablo 3 de görüldüğü gibidir. Tablo 3. Yıllar itibariyle Kızılırmak Deltası nda ticari gübre kullanımı(ton) * 2004* 2005* 2006* Bayraklı, 1987 *Anon, 2007d Son yıllarda ticari gübrede sübvansiyonun kaldırılması, çiftçilerin bilinçlenmeye başlaması, toprak tahlillerinin yapılması, yeşil gübrelemenin artması ve benzer nedenlerle kimyasal gübre kullanımındaki bu anormal artış kısmen de olsa durdurulmuştur. Uygulanan ticari gübrenin ancak belli bir kısmı bitkiler tarafından kullanıldığından geriye kalan kısmı akarsulara, içme sularına ve çevreye yayılarak insan, bitki ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Ticari gübrelerin yoğun olarak kullanıldığı Kızılırmak Deltası nda her yıl önemli miktarda azot göllere birikerek sudaki oksijeni tüketmekte ve sulardaki birincil üretime arttırarak otröfikasyona neden olmaktadır. Su ekosisteminde yaşayan balıklara ve diğer su hayvanlarına nitratın toksite etki sınırı 3 13 g/lt, nitritin ise mg/lt dir. Daha yüksek değerler canlılarda olumsuz etkilere neden olarak balık ölümlerine yol açmaktadır. Kızılırmak Deltasında en fazla kullanılan ilaçlar şu şekilde guruplandırılabilir: Fungusitler: Etkili Madde Bakır Sülfat Tebuconazole 10

11 Bakır oksiklorid Cymoxonil + Mancozeb Captan İprodione Maneb Mancozeb Metirom Complex Propineb Fosetyl-Al Metalaxy + Mancozeb Ziram Benomyl Hymexazol Thirom Kükürt Carbendazim İnsektisitler: Carboryl Azinphos methyl Chlorpyrifos Ethyl Cypermethrin Diazinon Carbosulfan Deltamethrin Deltamethrin Endosulfan İmidacloprid Lambdal Methrocarb Malathron Methomly Parathron Methyl Alphacypermethrin Dichloruos Metaldehyde Diazinon Acephate Primicarb Dimethoate Thiodricarb Herbisitler: Fenoxaprop / Ethyl Clodinafob Propagyl Flora sulam İmaza methabenz / methyl Forom sulforon Atrazine Simazine Bensulforon Proponil Diclofop 2, 4, 0 Amin MCPA Chlorsulforon methyl Cinuron Pyridate + Atrazine Nicosulforon Molinate Thiobencard 11

12 Molinate + proponil Thiobencard + proponil Buyl 2 4 propinate (Anon., 2007b) Paraguat Bentazon Kızılırmak Deltası nda kullanılan kimyasal ilaç miktarına yönelik herhangi bir kayıt oluşturmak günümüzde imkânsızdır. Ancak deltanın en yoğun olduğu Bafra ilçesindeki kimyasal ilaç kullanımı 2004 yılı itibari ile Tablo 4 de verildiği gibidir. Tablo 4. Bafra ilçesinde kullanılan kimyasal ilaç miktarları Yıllar Kimyasal ilaç kullanımı (kg) , , ,81 Anon, 2007d Tablo 4 den de görüldüğü gibi son yıllarda bitki koruma ilaç kullanımındaki eğitim bilinçlendirme çalışmaları ve barkot sistemine geçiş kimyasal ilaç kullanımını kısmende olsa azaltmıştır. Kızılırmak Deltasında zirai mücadele ilaçları küçük alanlarda sırt pülverizatörleri ile, büyük alanlarda traktöre bağlanabilir pülverizatörlerle yapılmaktadır. Yabancı ot ilaçları (herbisitler) bir üretim sezonunda ortalama 1-2 kez, fungusitler 3-5 kez, insektisitler 2-3 kez kullanılmaktadır. Zararlılar ile mücadele ve bitki koruma amacıyla kullanılan her türlü ilaç ve preparatlar hem kullanıldıkları ürün üzerinde hem de toprak ve su kaynakları üzerindeki etkileri çok önemlidir. Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu zararlı organizmalarda dayanıklılık oluşturabilme riskleri yanında kalıntılar yoluyla insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu riskler nedeniyle pestisitler daha bilinçli ve kontrollü kullanılmalıdır. Kızılırmak Deltası nda yoğun kimyasal tarım uygulamaları beraberinde çok yoğun pestisit kullanımını gerektirmektedir. Bu yoğun kullanım kendini en fazla sulak alana en yakın noktadaki sebze üretiminde fungusit ve insektisitler, çeltik üretiminde ise herbisitler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kızılırmak Deltası drenaj kanalları ile boşaltılan tarımdan dönen kirli suları göllerdeki su kalitesini önemli ölçüde bozarak tehdit etmektedir. Ayrıca sucul yaşamdaki bu kimyasal birikim besin zinciri ile insanlara kadar ulaşarak yöre halkına da zarar verebilmektedir. 12

13 Pestisitler toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyen verimlilik için önemli bazı mikroorganizmaların kısmen yada tamamen yok olmasına veya etkilerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca kalıntılar, toprak verimliliğinde önemli rolü olan toprak faunası, asalak (parazit) ve avcı böceklerin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca bazı herbisitler ve insektisitler toprağı zamanla kullanılmaz hale getirebilmektedir. Anız ve saz yakılmaları hatalı sulama gibi bazı tarımsal pratiklerde topraklar üzerinde geriye dönüşü güç tahribatlar yapmaktadır Hayvancılık ve Mera Hayvancılık genel olarak yöre halkının geçiminde önemli bir yer tutmaktadır. Proje çalışma alanında hayvancılık genellikle sulak alan çevresindeki köylerde yapılmaktadır. Deltada 1995 yılında adet sığır ve adet koyun bulunurken, 2007 yılında sığır sayısı adet, koyun sayısı ise adettir. Ayrıca bölgede 500 yaban atı ile yaklaşık 2 deve bulunmaktadır (Anon, 2007b) Kızılırmak Deltasında hayvanların seceresi ve verimlilik kayıtları yok denecek kadar zayıftır. Deltada iyi hayvancılık işletmeleri olduğu gibi çok kötü ve küçük hayvancılık işletmeleri de vardır. Genelde hayvancılıkta aile içi işletmeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik olmayan şekilde 2-3 inekle hayvancılık yapmaktadır. Bazen 10 inek, 10 manda gibi yine çok ekonomik olmayan sayı ve yöntemler ile orta büyüklükteki işletmeler de mevcuttur. Ancak, Kızılırmak deltasında ideal hayvancılık işletmeleri de mevcuttur(ahmet Aydın, Hasan Tokur, Celal Eriş, Sait Karagöl hayvancılık işletmeleri gibi). Sığırların büyük bir çoğunluğu Jersey melezi, yerli kara, siyah alaca ve karışık ırklardan oluşmaktadır. Jersey genotipine bütün işletmelerde belli oranlarda yer verilmektedir. Tüm işletmelerde beslemenin esası meraya ve kurutulmuş çayır otuna dayanmaktadır. Bafra Balık göllerine yakın köylerde sığırlar, göller bölgesi meralarından da yararlanmaktadır. Sulak alanlardan yararlanma genellikle günübirlik olmakla beraber, bazı işletmeler hayvanlarını 4 5 ay bu alanlarda bırakabilmektedirler. Sığır beslemede tarla ve bahçe bitkileri anız ve keslerinden de yararlanılmaktadır. Tarla tarımı içerisinde yem bitkileri yetiştiriciliği oldukça azdır. Kızılırmak Deltasındaki köylerde toplam da fiğ ve 8302 da silajlık mısır üretimi yapılmaktadır(anon., 2007b). Sığırlardan genellikle süt, yağ, peynir ve et gibi ürünler elde edilirken, küçükbaş hayvanlardan daha çok et, peynir ve yün elde edilmektedir. 13

14 Deltadaki koyunların tamamına yakını karayaka ırkıdır. Koyun yetiştiriciliği yapılan köylerde tamamen meraya dayalı yetiştiricilik uygulanmaktadır. Bazı yetiştiriciler sürülerini yazın da köyde bırakmakta ve köyün merasından ve Balık gölleri yöresindeki sulak alanlardan yararlanmaktadır. Diğer yetiştiricilerin bir kısmı Mart-Nisan aylarında Giresun un Karagöl yaylasına, bir kısmı ise Tokat ın Erbaa ilçesinin yaylalarına götürmektedirler. Kışın ise işletmeden işletmeye değişmek üzere mısır, arpa kırması, fiğ otu, mısır sapı, saman ve kurutulmuş çayır otu gibi yemlerden birkaçı kullanılmaktadır. Elde edilen koyun sütü genel olarak peynir yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde en büyük manda popülâsyonunun bulunduğu yer olan Kızılırmak Deltası ndaki durum Tablo 5 de görülmektedir. Tablo 5. Deltada manda sayısının yılları arasındaki değişimi Yıllar Manda Sayısı Anon, 2007b Tablo 5 de de görüldüğü gibi deltada 1999 yılında adet olan manda sayısı, 2007 yılında ise âdete düşmüştür (Anon, 2007b). Kızılırmak Deltası içerisinde sulak alan çevresinde yürütülen konvansiyonel tarım faaliyetlerinde bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaç ve gübre miktarı direkt olarak sulak alanlara bırakılmaktadır ve yılın büyük bir bölümünü bu sulak alanlarda geçiren mandalar, balıklar ve kuşlar bu kalıntılardan olumsuz yönde etkilenerek yörenin ekolojik yapısının da hızla bozulmasına neden olmaktadır. Kızılırmak Deltası nda manda sayısının yılları arasındaki değişimi Grafik 1 de verilmiştir. Grafik 1. Deltada manda sayısının yılları arasındaki grafiksel değişimi Manda Sayıları

15 Grafik 1. incelendiğinde yıllar itibarıyla manda sayısının sürekli azaldığı görülmektedir. Her ne kadar azalış oranı son yıllarda bir durgunluk gösterse de manda sayısı önemli bir oranda azalmıştır. Resim 1,2. Mera alanlarında manda otlaması Manda değişik çevre koşullarında tatminkâr verim veren kanaatkâr bir hayvandır. Genellikle kalitesiz kaba ve hacimli yemleri çok iyi değerlendirir. Orta kaliteli meralarda bütün yaz boyunca saz, juncus, diken, çalı ve kaba yemler ile beslenerek yılın 6 ayını dışarıda geçirmektedirler. Sürü duygusuyla hareket eden manda Nisan ayı içerisinde ahırdan balakları ile birlikte meraya çıkarılır. Küçük işletmelerdeki mandalar genelde her akşam eve gelir. Ancak büyük manda işletmelerinin hayvanları ( adet) göllere yakın meralarda çoban eşliğinde geceli gündüzlü kalmaları için ilk 15 gün çadır kurularak dış ortama alıştırılırlar. Aksi takdirde sürü akşamları eve geri döner. Manda 15 günlük bu alışma sürecinden sonra sulak alanda geceli gündüzlü kalmaya alışmıştır. Artık yaz boyunca atlı çobanların mandayı haftada bir kontrol etmesi yeterlidir. Dış ortama alışan mandalar Nisan Mayıs aylarında göllerdeki su soğuk olduğu için suya girmezler. Haziran ayından sonra gündüz saatlerini (saat 10:00 17:00 arası) çoğunlukla suda geçiren mandalar akşamları ise yine sürü duygusuyla mera veya çalılıklarda geçirirler. Yılın 6 ayını dışarıda geçiren mandaların gebelik ve doğumlarında belirli bir zaman dilimi yoktur. Yılın her ayında gebe kalabilir, ahırda veya dışarıda doğum yapabilirler. Merada doğum yapan mandaların yavruları ile aralarında çok sıkı duygusal bir bağ devam etmektedir. Bir yıl boyunca yavrusunu yanından ayırmadan besler ve dış ortamdaki her türlü tehlikelerden korur. Mandaların en tehlikeli ve saldırgan olduğu dönem yavrusunun yanında olduğu dönemdir. Yaz dönemi boyunca dış ortamda geceleyen manda sürüleri sağılmaz. Sütleri ile sadece yavrularını beslerler. Geç sonbaharda (Ekim Kasım) manda sürüleri 15

16 ahırlara alınarak artık kış boyunca hiç dışarı çıkarılmadan burada beslenirler. Ve sabah akşam olmak üzere günde iki kez veya sadece 1 kez (sabah veya akşam) sağılırlar. Harita 1. Kızılırmak Deltasında mandaların Yayılma Alanları Kızılırmak Deltası içerisindeki sulak alan çevresinde bulunan manda populasyondan gerektiği gibi faydalanılamamaktadır. Manda sütü mükemmel bir besin kaynağıdır. Yağ, protein, laktoz, vitamin, mineral madde ve kuru madde oranları inek sütünden çok fazladır. Manda yoğurdu, Mozerella Peyniri, Manda Kaymağı, Kaymaklı Lokum, Kaymaklı Şeker ve Balkaymak Dondurma gibi birçok ürün manda sütünden yapılmaktadır. Oysaki manda sadece süt ve et ürünleri için değil sulak alan ekosistemi için çok önemlidir. Ayrıca manda Kızılırmak Deltası nda mera vejetasyonu, göl sedimantasyonu, kuşlar ve bütün sulak alan ekosisteminin en önemli parçalarındandır. Kızılırmak Deltası nda mandalar ile yörede yaşayan insanlar arasında çok önemli kültürel bağlar mevcuttur. Sürü duygusuyla yaşayan mandalar Kızılırmak Deltası nda da çoğunlukla işletmelerde sürü olarak yetiştirilmektedir. Kızılırmak Deltası nda sığır, koyun ve manda sayıları köylere göre Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde yılları arasında koyun sayısında önemli bir azalmanın olduğu görülmektedir. Ovadaki köylerde sulama imkanının artması, mera olarak kullanılan bazı arazilerin sürülerek tarla arazisi haline getirilmesine yol açmıştır. Tarımdaki bu entansifleşme artışı koyunun hayvansal üretimdeki etkinliğini azaltmıştır. Bu durumda tarla tarımında münavebede yem bitkilerine yer verilmesi oldukça önemlidir. 16

17 Tablo 6. Kızılırmak Deltası nda Köyler Bazında Hayvan Sayılarındaki Değişim Köyün Adı Sığır Sayısı Koyun Sayısı Sığır Sayısı Koyun Sayısı Balıklar Köyü Bakırpınar Doğanca Koşuköy Kahramandere Osmanbeyli Sankaya Sanköy Şeyhören Taşköprü Uçpınar Yakıntaş Yeşilyazı Emenli Harız Şirinköy Altunay Altınova TOPLAM Anon., 2007b. Kızılırmak Deltası nda Altınay Ve Çevre Köyleri Hayvancılık Kooperatifi, Emenli Hayvancılık Kooperatifi, Yörükler Karsüt, Zerenler, Çiftlik Süt, Aypi Süt, Candır Süt gibi küçük çaplı mandıra işletmeleri de mevcuttur. Kızılırmak Deltasının Mera ve Hayvan Varlığı Açısından Değerlendirilmesi Kızılırmak Deltası nda çayır meraların hemen hepsi taban mera niteliğindedir. Bu alanların en önemli özelliği büyük bir kısmının yılın yaklaşık 4-5 ayı boyunca su altında kalmasıdır. Meraların büyük bir kısmı sucul ve suya dayanıklı bitki örtülerine sahiptir. Kumul bitki örtüsüne sahip meralar ise kıyıda dar bir kum bandı üzerinde yer alır. Kızılırmak Deltası nda meralar, zamansız ve yoğun otlatma baskısına rağmen, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu alanlardır. Her familyadan birçok bitki cins ve türünü bir arada görmek mümkündür. Kızılırmak Deltası nda yaklaşık 2549,22ha mera alanı bulunmaktadır. Kızılırmak Deltasında meraların planları tamamı ile yapılmış olup özellikle ekonomik değere sahip olan 17

18 meralarda (Emenli, Fener, Doğanca, Sarıköy, Koşuköy, Harız, Şirinköy, Sarıkaya, Türbe, Köseli, Koruluk, Osmanbeyli, Şeyhören, Karaburç, Kuşcular, Adaköy, ve Kalaycılı) mera yönetim birlikleri kurularak uygulamaya geçilmiştir. İl otlatma planı doğrultusunda otlatılan bu meralarda meranın verimliliği hızlı bir şekilde artmakta ve üzerindeki baskı azalmaktadır. Kızılırmak Deltasındaki köylerin mera alanları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, mera alanı fazla olan köylerin gerek toplam hayvan sayıları gerekse koyun sayılarının diğer köylerden fazla olduğu görülmektedir. Tablo 7. Kızılırmak Deltasındaki Mera Alanları Toplam mera alanı Toplam mera alanı Köyler (ha) Köyler (ha) Karaburç 16,070 Osmanbeyli 36,080 Kolaycılı 11,620 Taşköprü 0,770 Kaygusuz 44,110 Şirinköy 70,200 Emenli 114,540 Şeyhulaş 0,840 Kuşcular 27,730 Altınay 162,120 Harız 143,490 Yakıntaş 43,320 Koşu Köyü 211,180 Yağmurca 21,450 Adaköy 31,970 Fenerköy 246,558 Doğanca 302,093 Dereköy 193,000 Türbe 21,820 Engiz köyü 598,000 Üçpınar 13,400 Yörükler 196,000 Şeyhören 21,110 Sarıkaya 21,750 Toplam 2.549,221 Anon., 2007d Ülkemizde olduğu gibi Kızılırmak Deltası nda da yıllardan beri sürdürülen aşırı otlatma ve bilinçsiz kullanım mera vejetasyonlarında bulunan bazı türlerin yok olmasına ve biyolojik çeşitliliğin süratle azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu mera alanlardan yararlanma kapasitelerinin çok altında olmaktadır. Deltada yer alan meralarda otlatma amacıyla dışarıdan hayvan getirilmemektedir. Ayrıca bu meralar kiraya verilmemektedir. Çünkü Deltada mevcut hayvanların ihtiyacını bile karşılayamamaktadırlar. 18

19 Resim 3,4. Kızılırmak Deltası nda meralar. Deltadaki meralarda yürütülen vejetasyon gözlem ve inceleme çalışmalarında belirlenen bazı türler aşağıda verilmiştir. Buğdaygil familyası: Poa pratensis L (Çayır Salkım Otu)., Alopecurus myosuroides Hudson. (Tarla Tilki Kuyruğu), Cynodon dactylon L. (Köpek Dişi), Lolium perene L (Çok Yıllık Çim)., Poa annua L(Tek Yıllık Salkım Otu)., Agrostis castellana Boiss (Tavus Otu), Paspalum paspalodes Scribn. (Su ayrığı). Baklagil Familyası: Trifolium resupinatum L (Anadolu Üçgülü)., Trifolium hybridum L. (Melez Üçgül), Medicago hispida L (Kaba Yonca), Trifolium meneghinianum Clem. (Gelemen Üçgülü), Trifolium repens L (Ak Üçgül)., Lotus corniculatus L. (Gazal Boynuzu), Trifolium subterraneum L. (Yer altı Üçgülü). Diğer Familyalara Ait Bitkiler :Bellis perennis L (Çayır Güzeli)., Eryngium sp (Çakır Dikeni).,Ranunculus muricatus L(Düğün Çiceği), Plantago lanceolata L (Dar Yapraklı Sinir Otu), Carex divulsa Stokes. (Gövdesi Üç Köşeliler), Centaurea carduiformis DC. (Peygamber Çiçeği), Rumex acetosella L. (Labada, Kuzukulağı), Cyperus rotondus L. (Topalak). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü tarafından Kızılırmak Deltası nda yapılan mera ıslah çalışmaları Harita 2 de verilmiştir. 19

20 Harita 2. Kızılırmak Deltası ndaki meralarda yapılan ıslah çalışmaları Anon., 2007d Harita 1 de görülen yeşil alanlar Kızılırmak Deltası nda Emenli Köyü (54ha) Koşu Köyü (211,18ha) ve Fener-Sahilkent ve Koruluk 246,55ha) köylerinde yapılan mera ıslah ve amenajman çalışmalarıdır (Anon 2007d). Mera ıslah ve amenajman çalışmalarının başlıca amaçları şunlardır: Islah sonrasında meranın otlatma kapasitesinin ve ot kalitesinin arttırılması, Meranın otlatma planına uygun olarak kullanımının sağlanması, Otlatma yönetimini sağlayacak tesislerin yapılması şeklinde sıralanabilir. Mera alanlarında yapılan/yapılacak uygulamalar ise çalı ve yabancı ot temizliği, gübre atılması, sıvat(suluk) yapımı, gölgelik yapımı ve eğitim çalışmaları şeklindedir. Her yıl olmak üzere meraya 24 kg/da olacak şekilde amonyum sülfat gübresi verilmektedir (Resim 5). Gölgelikler de yapılmıştır. Suluk yapımları ise devam etmektedir. Resim 5. Bafra İlçesi Emenli Köyü Merasında Gübreleme 20

Gübre Kullanımının Etkisi

Gübre Kullanımının Etkisi 1 Gübre Kullanımının Etkisi Tarımsal üretimi artırmanın en kolay yollarından biri gübre Dünyada gübre kullanımı sürekli artıyor. En çok tüketilen azotlu ve fosforlu gübreler Kirlilik açısından ahır gübresi

Detaylı

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır.

AR&GE BÜLTEN. İl nüfusunun % 17 si aile olarak ifade edildiğinde ise 151 bin aile geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. İzmir İlinin Son 5 Yıllık Dönemde Tarımsal Yapısı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ İzmir, sahip olduğu tarım potansiyeli ve üretimi ile ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Halen Türkiye de üretilen; enginarın

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA TOHUMLUK , KG 21,520. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/204 T.C. Sayfa: - 8 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.90 0.6745,509,655.00 KG,08,24.67 66 ARPA YEMLİK TTS 0.55 0.76 0.6992 6,209.00 KG 427,356.23 9 ARPA YEMLİK ı:,445,597.90 85 ARPA BEYAZ

Detaylı

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI

1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1. TOKAT İLİ ARAZİ DAĞILIMI 1.1. ARAZİ KULLANIM DURUMU Tablo 1. Tokat İli Arazi Kullanım Durumu (2015) Grafik 1. Tokat İli Arazi Dağılımı (2015) ARAZİ DAĞILIMI ALAN (Ha) Tarımsal Arazi 372.303 % 36,82

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 5 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR 0,35 0,44 0,396 422.520,00 KG 167.473,60 HTS 7,00 0,34 0,34 0,340 31.500,00 KG 10.710,00 HMSGT 2,00 0,24 0,30 0,254 66.670,00 KG 16.917,00 HMS 8,00 0,33 0,40 0,362 11.000,00 KG 3.980,00 HTSGT

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik

MURADİYE Nüfus Erkek Kadın Toplam Gürpınar Oran %52 % Kaynak: Tüik Muradiye Tarihi: Muradiye, cumhuriyet ilanına kadar Kandahar ve Bargıri adıyla iki yerleşim birimi olarak anılırken cumhuriyet sonrası birleşerek Muradiye ismini almıştır. Tarihi ile ilgili fazla bilgi

Detaylı

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Organik Tarımda İşletme Planlaması Organik Tarımda İşletme Planlaması ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.com Tarımsal ve doğal ekosistemler DOĞAL Kontrol: İçsel Enerji: Güneş

Detaylı

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( )

Ekonomik Rapor Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla. Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Tablo 57. Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Yıllar Nüfus (1) (000 Kişi) Türk Lirası ( ) Cari Fiyatlarla (2) Sabit (1998 Yılı) Fiyatlarla Değişim ABD Doları ($) Değişim Türk Lirası ( ) Değişim 2009

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA İç Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Çok fazla engebeli bir yapıya sahip olmayan

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : TEMMUZ 0 BÜLTEN NO : 7 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,9 0, 76.98 KG 8.,06 HMS BUĞDAY 0,49 0,68 0,7.49.70 KG.94.06,8 HTS BUĞDAY 0,7 0,7 0,7 0.6 KG.07, KOOP.A BUĞDAY

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 62,506. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-16 ARPA YEMLİK MTS 0.75 1.12 0.7601 82,230.00 KG 62,506.32 2 ARPA YEMLİK ı: 62,506.32 2 ARPA ı 62,506.32 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.19 0.24 0.2007 1,077,149.00

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ ÇORUM TARIMI Çorum İlinde Tarım, halkın 1, derecede geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektördür. İlimizin yüz

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.86 0.8241 188,840.00 KG 155,626.20 19 ARPA YEMLİK ı: 155,626.20 19 ARPA ı 155,626.20 19 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS 1.00 4.00 2.6276

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , AD 1,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , AD 1, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.90 0.90 0.9021 28,80.00 KG 26,043.10 1 ARPA YEMLİK TTS 0.95 0.95 0.9500 26,910.00 KG 25,564.50 1 ARPA YEMLİK ı: 51,60.60 2 ARPA ı 51,60.60

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29, Tarih: HUBUBAT MISIR MISIR - 31/0/2017 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR MTS 1.0 1.0 0 120.00 AD 180.00 1 MISIR BEYAZ MTS 2. 2. 2.43 176.00 KG 449.6 1 MISIR ı: 629.6 2 MISIR ı 629.6 2 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.3

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.66 0.81 0.751 69,19.00 KG 50,64.3 18 ARPA YEMLİK TTS 0.75 0.93 0.814 14,655.00 KG 116,148.17 1 ARPA YEMLİK ı: 636,790.40 30 ARPA ÇAKIR ARPA TOHUMLUK

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : HAZİRAN 06 BÜLTEN NO : 6 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,60 0,8 0,77 44.8 KG 88.,8 HMS BUĞDAY 0,78 0,97 0,87.66.40 KG.08.70, HTS BUĞDAY 0,8 0,8 0,8 67.0 KG 46.987,4 M.G.T

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle Yazlık ve kışlık tahıllar, patates, pancar, patlıcangiller, kabakgiller, lahana grubu, ağaçlar, soğanlar, yeşillikler, çiçekler ve çimler, ay çiçeği, üzüm, meyve çalılıkları ve dekoratif çalılıklar, küçük

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 12 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0, 0, 0,..7 KG.0.00, HMS BUĞDAY 0, 0,0 0,8.. KG.8.88,8 HTS BUĞDAY 0, 0, 0,.8 KG.78,7 KOOP.A BUĞDAY 0, 0, 0,.0 KG.7, KOOP.S

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 8,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 8, HUBUBAT MISIR MISIR T.C. Sayfa: 1-15 MISIR MTS 2.00 2.00 2.0000 220.00 KG 440.00 1 MISIR BEYAZ MTS 2.55 3.07 2.662 562.00 KG 1,509.62 2 MISIR YAŞ MTS 0.1 0.1 0.100 730.00 AD 591.30 1 MISIR ı: 2,540.92

Detaylı

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

/ Ocak Sayı : YÖNETMELİK. Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş. Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM 16.01.2005 / 25702 16 Ocak 2005 Resmî Gazete Sayı : 25702 YÖNETMELİK Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN

ERZİNCAN TİCARET BORSASI ... BÜLTEN ... BÜLTEN BÜLTEN NO: SAYFA NO :1 HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0.05 1.00 0.43 39.640.549 KG 17.308.811.8 HMA 723 BUĞDAY 0.35 0.85 0.47 14.180.581 KG 4 6.849.000.85 HTS 191 BUĞDAY 0.33 0.53 0.45 3.533.447 KG 1.527.601.55

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 6,743. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.82 0.82 0.874 8,250.00 KG 6,743.46 2 ARPA YEMLİK ı: 6,743.46 2 ARPA TOHUMLUK ARPA TOHUMLUK MTS 0.75 0.75 0.7500 9,780.00 KG 7,335.00 3 ARPA TOHUMLUK

Detaylı

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ

YILLIK BÜLTEN 2005 HUBUBATLAR ARPA HUBUBAT MAMÜLLERİ BUĞDAY KEPEĞİ ISPARTA TİCARET BORSASI MERKEZ 1 GÖREN MADDELERİN HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,22 0,34 0,24 976.740,00 KG 236.755,15 HMSGT 88 ARPA 0,20 0,39 0,24 6.109.131,00 KG 1.436.768,75 HMS 583 ARPA 0,20 0,36 0,24 4.495.056,00 KG 1.072.584,84 HTS 55

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,190. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 30/0/2016 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.73 0.7300 3,000.00 KG 2,10.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,10.00 1 ARPA ı 2,10.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.15 0.15 0.1502 745,060.00

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,628.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,628. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.46 0.46 0.4552 38,730.00 KG 17,628.66 1 ARPA YEMLİK ı: 17,628.66 1 ARPA ı 17,628.66 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.1 0.1 0.188 802,770.00 KG

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 72,524. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 3/07/206 T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.72 0.75 0.7384 37,060.00 KG 27,364.38 2 ARPA YEMLİK TTS 0.83 0.83 0.8300 24,490.00 KG 20,326.70 2 ARPA YEMLİK ı: 47,69.08 4 ARPA ı

Detaylı

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI

KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI KONYA-EREĞLİ TİCARET BORSASI 2015 TÜRKİYE DE VE İLÇEMİZDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ SORUNLARI TÜRKİYE DE HAYVANCILIK SEKTÖRÜ Ülkemiz coğrafi özellikleri bakımından her türlü hayvansal ürün üretimi için uygun

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/11/2016. Tarih: Sayı: 11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/11/2016. Tarih: Sayı: 11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01//2016-30//2016 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.87 0.7216 89,390.00 KG 64,504.70 7 ARPA YEMLİK TTS 1.05 1.05 1.0500,360.00 KG,928.00 1 ARPA YEMLİK ı: 76,432.70 8 ARPA

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN AYI : ARALIK 0 BÜLTEN NO : SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,0 0,87 0,7 9.006.967 KG 6.76.00,77 HMS BUĞDAY 0,66,00 0,8 8.6.99 KG 6.968.7,79 HTS BUĞDAY 0,79 0,8 0,8 80.0 KG 78.87,

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,700.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,700. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017 T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.31 0.87 0.4421,110.00 KG 2,700.95 2 ARPA YEMLİK ı: 2,700.95 2 ARPA ı 2,700.95 2 MISIR MISIR MISIR BEYAZ MTS 2.55 2.55 2.5544 128.00

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 3/0/204 Sayfa: - 6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.5748 26,770.00 KG 24,609.50 20 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.62 0.6200 404,280.00 KG 250,653.60 ARPA YEMLİK ı: 375,263.0 2 ARPA ı 375,263.0

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Bölge geniş ovalar ve alçak platolardan

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 2,100. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 3,000.00 KG 2,100.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,100.00 1 ARPA ı 2,100.00 1 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.13 0.15 0.1357 1,245,411.00 KG

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR

ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR ÖDEMİŞ İLÇESİNDE PATATES ÜRETİMİ, KOŞULLAR ve SORUNLAR GİRİŞ Solanaceae familyasına ait olduğu bilinen patatesin Güney Amerika`nın And Dağları nda doğal olarak yetiştiği; 16. yüzyılın ikinci yarısında

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat YULAF , KG 43,087. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.97 0.97 0.9707 89.00 KG 86.39 ARPA YEMLİK ı: 86.39 ARPA ı 86.39 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.5.00 0.6258 76,573.65 KG 47,99.73 2 MISIR MTS 0.66

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013

RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 RULO ÇİM ÜRETİMİ DR TOHUMCULUK 2013 TOPRAK İyi drenajlı, Kumlu ve hafif killi, Ayrık türleri,tarla sarmaşığı,darıcan gibi yabani otlardan ari olmalı. İyi kaliteli yer altı suyu veya yakınında akarsu bulunmalı.

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI

BÜLTEN NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI HUBUBATLAR ARPA ARPA 0,25 0,39 0,312 662.670,00 KG 206.889,50 HTS 30,00 ARPA 0,20 0,35 0,243 809.690,00 KG 196.858,84 HMSGT 67,00 ARPA 0,17 0,31 0,230 2.070.980,00 KG 477.067,38 HMS 225,00 ARPA 0,26 0,35

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 10,442.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 10,442. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 30/0/2017 T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 1.0 1.0 1.02 10,000.00 KG 10,2.1 1 ARPA YEMLİK ı: 10,2.1 1 ARPA ı 10,2.1 1 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.8 1.06 0.8537 15,0.00 KG 13,180.39

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ

MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ RİZE TİCARET BORSASI YILLIK BÜLTEN 2010 BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1 MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (YTL.) SATIŞ MUAMELE CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARI BİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ ÇAY YAŞ ÇAY

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

Solem Organik / Ürün Kullanımı

Solem Organik / Ürün Kullanımı Solem Organik / Ürün Kullanımı Bitki Türü Gübre Uygulama zamanı Dozlama / saf gübre Arpa, Buğday, Yulaf, Çavdar, Darı, Süpürge Darısı, Kara Buğday Uygulama Metodları K Ekim Öncesi, Yılda 1 defa 20-200

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi)

Sorun Analizi (Sorunların Sektörlere Ayrılarak Belirlenmesi) 1.1 Sorun Analizi I. Beş Yıllık Yönetim planı sürecinde oluşturulan sorun analizi, II. Beş Yıllık Yönetim Planı sürecinde gerçekleştirilen anket ve saha çalışmaları, ayrıca yönetim planı hazırlama sürecinde

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 51,177.

T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MAKARNALIK BUĞDAYLAR , KG 51,177. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 4,500.00 KG 2,700.00 1 ARPA YEMLİK ı: 2,700.00 1 ARPA ı 2,700.00 1 BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAYLAR BUĞDAY MTS 0.85 0.95 0.9018 56,750.00

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı