KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI"

Transkript

1 KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI Doç. Dr Ali Kemal AYAN Mart 2007

2 İÇİNDEKİLER 1.1. Toprak Kullanımı Tarım Hayvancılık ve Mera 1.2. Su Kullanımı Sulama Su ürünleri Saz kesimi Goga sökümü Balıkçılık 1.3. Maden Çıkarımı Kum ve çakıl çıkarımı Karakum çıkarımı İnşaat kumu çıkarımı Silis çıkarımı 1.4. Kara Avcılığı ve Toplayıcılık Avcılık Toplayıcılık Göl soğanı Yılanyastığı Kurbağa Salyangoz Sülük 1.5. Ormancılık 1.6. Kızılırmak Deltası nda Yürütülen Projeler 1.7. Doğal Kaynak Kullanımının Oluşturduğu Baskılar 1.8. Kaynaklar 2

3 DOĞAL KAYNAK KULLANIMI Çalışma Yöntemi: Kızılırmak Deltası nda doğal kaynak kullanımı, literatür çalışması, alan araştırması ve danışmanın uzun yıllar alanda bulunma tecrübe ve gözlemlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Araştırma esnasında geniş çaplı literatür taramasından sonra her ay en az 10 kez alana giderek bütün ilgi grupları (Belediyeler, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Pancar Ekici Kooperatifleri, Yağlı Tohumlar Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri, ilçe Ziraat Odaları, Köy Muhtarları, Önder çiftçiler, Üretici Birlikleri, Tarım İlçe Müdürlükleri, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Avcı Dernekleri) ve birebir çiftçiler ile alanda yapılan, derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Giriş; Kızılırmak Deltası nda doğal kaynak kullanımının hem ekonomik hem de ekolojik sonuçları muhakkaktır. Kızılırmak Deltası nda toprak ve su kaynaklarının yanı sıra uzun süreden beri geleneksel yöntemler ile doğal kaynaklar kullanılmakta ve doğal ürünler toplanıp satılmaktadır. Bütün bu faaliyetler ürünlerin nereden nasıl geldiği ve bilinçli tüketicilere doğaya saygı duyulmasına ve doğa ile bağlarının oluşmasına yardımcı olacaktır.. Dolayısıyla bu sürdürülebilir toplamacılık faaliyetleri yerelde sulak alanların değerini arttırmaktadır. Eğer Kızılırmak Deltası nda doğal ürünler ile geçimini sağlayan yereldeki insanlar talepteki azalış nedeni ile bundan gelir edemezler ise yaşamlarını kazanmak için ekolojiye zarar verici aktivitelere yönelebilirler. Bu yüzden sürdürülebilir kullanımın teşviki ve faydalandırma gibi aktiviteler talebin devamını sağlamaya yardımcı olur. Burada önemli olan sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının arttırılarak devam ettirilmesi ve sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımının değiştirilmesi yâda dönüştürülmesidir (Özemsi, 1999). 3

4 1.1. Toprak Kullanımı Kızılırmak Deltası; Samsun ilinin 25km batısındaki Dereköy mevkiinden başlayıp batıda Alaçam sınırlarındaki Habilli ve Doyran köylerine kadar uzanan yaklaşık ha büyüklüğündeki ovadır. Ovanın topografyası genellikle düz olup, meyilleri %0,0 ile %2,0 arasında değişmektedir. %0,0 meyile sahip araziler 2m kodu ile sahil kumulları arasında bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası nın toprakları taban ve yamaç araziler olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Kızılırmak Deltası nın yamaç arazileri ovanın güneyine doğru dar bir şerit halinde Kızılırmak ın her iki yakası boyunca devam eder. Kızılırmak ın her iki sahilinde yer alan taban araziler yeterli eğime sahiptirler (%0,5-%2). Yamaç arazilerin topografyaları ise genellikle dalgalı olup, eğimleri %2 20 arasında değişmektedir. Ovadaki yamaç arazinin toprak profilleri, taban arazilerine oranla daha mütecanistir. Ova topraklarının bünyeleri %62,53 ü ağır ve çok ağır, %8.86 sı orta, %1,72 si hafif, % 7,20 si çok hafif olup; %5,85 i peat-muck, % 14,3 ü ise meyillidir. Kızılırmak Deltası topraklarının ph 6,30 7,50 arasında olup nötr reaksiyonludur. Ovada toprakların organik madde miktarı ovanın yüksek kısımlarında %1-3 arasından başlayarak kuzeye (sahile) doğru gidildikçe artmakta ve 2m kotunun altında en yüksek düzeye ulaşmaktadır (Apan, 1998). Kızılırmak Deltası nda tuzluluk gösteren topraklar genellikle 2m kotunun altındaki topraklarda görülür. Bu kısımlardaki topraklar yılın büyük bir bölümünde yüzeye kadar yükselen ve deniz ile bağlantılı olan yüksek derecede tuz ve sodyum içeren taban suyu ile doygun durumda bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası nın toprakları %3,1 i I.sınıf, %35,5 i II.sınıf, %39,6 sı III. sınıf ve %21,8 i ise V. ve VI. sınıf topraklardır (Bayraklı, 1988). Kızılırmak Deltası tarım topraklarının %24,7 si tın, %71,5 killi tın, %3,8 i killidir. Ayrıca genel olarak azot bakımından düşük olan ova topraklarının fosfor kapsamları; %42,8 inde az, %28,6 sında orta, %28,6 sında fazla seviyededir. Kızılırmak Deltasında tarımla uğraşan üreticiler, birim alandan alınan ürün miktarını artırmak amacı ile çok çeşitli kimyasallar kullanmakta ve bunlar içerisinde de gübreler önemli bir yer tutmaktadır. Deltada, toprak analizine dayanmayan kimyasal gübre uygulamalarının bir sonucu olarak, gerek toprakta ve gerekse taban suyunda çok ciddi problemler oluşmuştur. Bunlardan en önemlileri ise, tarım topraklarında özellikle fosforlu gübrelerden kaynaklanan ağır metal kirlenmesi ile azotlu gübrelerin oluşturduğu taban suyunda ve sebzelerdeki nitrat 4

5 birikimidir. Topraklardaki ağır metal kirlenmesi, ekolojik açıdan çok ciddi sorunlarıda beraberinde getirebilmektedir. Özellikle fosforlu gübrelerden kaynaklanan kadmiyumun topraktaki hareketliliği çok zayıf olmasına karşın, bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilmekte ve besin zincirine girerek insanlara kadar ulaşabilmekte ve bunun sonucunda da insanlarda çok ciddi sağlık sorunları oluşturabilmektedir. Bakir toprakların toplam Cd içeriği 0,1 1,0 ppm arasında değişmesine karşın son yıllarda Bafra ovasındaki Cd seviyesi 1,8 2,7 ppm (ortalama 2,3 ppm) seviyelerine ulaşmıştır (Aşkın ve ark. 2006). Ayrıca, söz konusu kadmiyumun çok büyük kısmı ise bitkiler tarafından alınabilir şekil olan değişebilir ve organik bağlı formundadır (Kızılkaya, 2002). Ayrıca, tarımla uğraşan ova üreticilerinin verimi artırma amacına yönelik olarak kimyasal girdilere yönelirken toprakların üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan toprak organik maddesinin artırılması gibi tarımsal pratikleri de uygulamaları da yapmamaktadırlar. Bunun sonucunda ise, toprakta suyun hareketi yavaşlamakta, toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklerinde önemli bozulmalar meydana gelmekte, küçük yağışlardan sonra bile arazi yüzeyi suyla kaplı kalmaktadır. Bu durum özellikle yabancı otlara karşı uygulanan herbisitlerin topraktan uzaklaşmasını (parçalanma ve yıkanma) engellemekte, bu suları doğal habitat olarak işgal eden yaban hayatı ve bu suları kullanan kültür canlılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 5

6 1.1.1 Tarım Kızılırmak Deltası nın en yaygın kullanımını tarım oluşturmaktadır. Özellikle sulama ve drenaj sisteminin tamamlanmasından sonra bu tarımsal üretim yoğunluğunun daha da artacağı tahmin edilmektedir. Toplam ha olan Kızılırmak Deltası nda yoğun girdili entansif tarım uygulanmaktadır. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan Derbent Sulama Barajı yapılmadan önce ova topraklarımızın %31,5 i sulanmakta olup geriye kalan %69,5 lik kısmı sulanamıyordu (Apan, 1987). Günümüzde ise Derbent Barajı nın yapılmasıyla başlayan sulama çalışmalarıyla birlikte sağ sahilin %60 ı sulama kanaletlerinden, %20 si sondaj suyundan ve geriye kalan %20 lik kesimide drenaj kanallarından sulanmaktadır. Sol sahilde ise sulama kanal çalışmaları henüz başlamadığından %90 ı sondaj ve %10 u ırmak sapmasından olan sulama ile gerçekleştirilmektedir (Anon, 2007a). Kızılırmak Deltası nda sağ sahil sulamasının yaklaşık %60 lık bölümünün tamamlanmasıyla sulu tarım alanları artmış ve bunun sonucu yazlık ve kışlık sebze üretimleri gelişerek artmıştır. Kızılırmak Deltası nda yaklaşık 32 köyde toplam nüfusun hemen hemen tamamı geçimini tarımdan sağlamaktadır(anon., 2007b). Delta üzerinde tarım; tarla ve bahçe tarımı olmak üzere iki önemli üretim dalında yoğunlaşmaktadır. Tarla Tarımı: Çeltik, suya en yakın olan alanlarda yılda yaklaşık 6.735ha ekim alanı ile en yoğun üretimi yapılan ürünlerden biridir. Taban suyu seviyesi yüksek, kısmen tuzlu ve ağır bünyeli topraklarda çok yoğun şekilde çeltik tarımı yapılmaktadır. Kızılırmak Deltası nda geniş parsel tavaları şeklinde ortalama da arasında değişen çiftliklerde ekilen çeltik, çeşit, iklim ve bakım koşullarına bağlı olarak 750kg/da verim vermektedir. Çeltikte gübre, ilaç, iş gücü ve su kullanımının yoğunluğu delta üzerindeki çevresel baskıyı artırmaktadır. Buğday ise çeltik, sebze, şeker pancarı tarlalarında münavebe ürünü olarak yoğun bir şekilde ekilmektedir. Son yıllarda kullanılan tohumların kalitesindeki artışa bağlı olarak buğdayda verim ortalama 600kg/da a yükselmiştir. Endüstri bitkilerinde ekim alanlarının genişliğine göre sırasıyla şeker pancarı, ayçiçeği ve yaka arazilerde ise çok azda olsa tütün tarımı yapılmaktadır. 6

7 Bahçe Tarımı: Bahçe tarımı içerisinde özellikle sulama suyu ve drenaj çalışmaları yapıldıktan sonra yazlık ve kışlık sebze üretimi çok yoğun bir şekilde gelişmiştir. Ovada yetiştirilen yazlık ve kışlık sebzelerin ekim alanları ve üretimleri Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 1. Kızılırmak Deltası nda üretilen yazlık sebze ekiliş alanı ve ürün miktarları. ÜRÜN ADI EKİLİŞ (Ha) ÜRETİM (TON) Ç.Biber D.Biber Salçalık Biber Domates Taze Fasulye Kabak(Bal) Kabak(Sakız) Hıyar Patlıcan Karpuz Kavun Bezelye Barbunya 8 80 Bamya Anon, 2007b TOPLAM Kızılırmak deltası nda 2006 yılında toplam ha alandan ton kışlık ve yazlık sebze üretimi gerçekleşmiş ve karşılığında YTL gelir elde edilmiştir. 1da sebze yetiştiriciliği yapılan alandaki ortalama yıllık brüt gelir 785YTL dir. 1da karpuz yetiştiriciliği yapılan alanda 5 ton ürün karşılığında YTL brüt, YTL net gelir elde edilmektedir. 1da beyaz lahana ekili alandan 4 5 ton ürün elde edilip karşılığında 800, YTL brüt, 500,00-600YTL net gelir elde edilmektedir (Anon, 2007b). Kızılırmak deltası nda kapama bahçe olarak tesis edilen standart kiraz, elma, nar ve çilek bahçeleri henüz verim çağında olup yeni tesis edilmektedir. Kızılırmak deltası nda toplam 60 da lık sera alanı bulunmaktadır. Ortalama büyüklükleri 480m 2 olan seralarda yılda kışlık ve yazlık olmak üzere 2 ürün yetiştirilmektedir. Çoğunlukla hıyar, domates, patlıcan, marul yetiştiriciliği yapılan seralarda yılda 4.000, ,00 YTL brüt gelir elde edilmektedir (Anon, 2007b). 7

8 Tablo 2. Kızılırmak Deltası nda üretilen kışlık sebze ekiliş alanı ve ürün miktarları ÜRÜN ADI EKİLİŞ(Ha) ÜRETİM(TON) Kırmızı Pancar Beyaz Lahana Yaprak Lahana Kırmızı Lahana Brüksel Lahanası Kereviz 2 40 Ispanak Pırasa Turp (Kırmızı) Turp(Bayır) Marul(Göbekli) Marul(Aysberg) Kuru Soğan Taze Soğan Marul(Kıvırcık) Kuru Sarımsak Maydanoz Karnabahar Tere 5 50 Nane 7 70 Brokoli Havuç Semizotu 2 20 Roka 5 50 Dereotu 5 50 Enginar Anon, 2007b TOPLAM Bölgede devlet desteklerinin tarımsal etkinlikleri yönlendirmede etkili olduğu görülmektedir. Yem bitkilerinin desteklenmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararından sonra 2004 yılı ilk 6 aylık döneminde Bafra genelinde 116 köy ve 4 belde 29 bin 652 dekar alanda fiğ, 60 dekar alanda yonca ekimi olmak üzere toplam 1203 çiftçinin yem bitkisi ektiği saptanmıştır. Çiftçiler; verimliliği, ürün dayanıklılığı, pazarlanabilirliği ve satılabilirliğini arttırabilmek, ürün bakımını kolaylaştırmak için kendi deneyimleri ve öngörüleri çerçevesinde tarım satış kooperatiflerinin desteği ile yeni ürünler denemektedirler. Kalaycılı köyünün bağ 8

9 ve bahçelerine dikilen bodur elma veya kiraz, Yörgüç köyünde alternatif ürün olarak yetiştirilen sera karanfilleri, 30 köyde 600 üreticinin ürettiği salçalık ve acı biber, Karpuzlu köyünde 30 dekara ekilen deneme karnıbahar, 19 köyün bulunduğu taban arazide Trabzon kaynaklı Trabzon tütünü, taban arazilerde oriantal tütün ve fındığa alternatif olarak gösterilen kanola gibi ürünler yeni arayışlara örnek olarak gösterilebilir. Kızılırmak deltası nda (Bafra ilçesinde) 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kapsamında 115 üyeli Tahıl Üreticileri Birliği ve 35 üyeli Et Üreticileri Birliği kurulmuştur. Ayrıca Tütün Üretici Birliği ve Sebze Üretici Birliği kurulabilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Yine Kızılırmak deltası nda 24 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. Mevcut kooperatiflerimizden Altınay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İlyaslı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Sığırcılığını geliştirme Projesi, Bengü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Projesi ni uygulamaya koymuşlardır. Tarım Bakanlığı nın Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün kooperatif ve Birlikler için öngördüğü diğer projelere müracaat edilmiştir. Bu kooperatifler içinde Altınay ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 100 x 2 Baş Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesini 2001 yılında uygulamıştır. Yine aynı kooperatifte Kırsal Alanda Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında 113 x 2 Baş Süt Sığırcılığı Projesi 2006 yılı Ocak ayının ilk haftasında uygulanmış, bu kapsamda hayvan dağıtımları yapılmıştır. Bafra ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri ve Arı Yetiştiricileri Birliklerinin şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca Bafra da Pancar Ekiciler Kooperatifi ve Karadenizbirlik Yağlı Tohumları nda şubeleri bulunmaktadır. Kızılırmak deltası nda tarımsal sanayi ile ilgili olarak; 20 adet un fabrikası, 8 adet pirinç fabrikası, 1 adet yağ fabrikası, 3 adet süt işleme tesisi, 1 adet şekerleme ve helva üretim tesisi bulunmaktadır(anon, 2007c). Tarımda Kullanılan Gübre ve İlaç Miktarları: Ülkemizin en verimli deltalarından olan Kızılırmak Deltası nda tarımda verimliliği arttırmak için gübre ve ilaç kullanımlarının son derece bilinçsiz olduğu, yeterince bilgi desteği alamadıkları, kendi bilgileri veya kimyasal gübre-ilaç bayilerinin yönlendirmemeleri ile hareket ettikleri gözlenmektedir yılından 1984 yıllarına kadar 19 yıl içerisinde Kızılırmak Deltası nda özellikle ticari gübrede uygulanan sübvansiyon ve çiftçi teşvikleri ile kimyasal gübre kullanımı ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarda kullanılarak ova topraklarında fosfor birikimi meydana getirmiştir (Bayraklı, 1987). 9

10 Kızılırmak Deltası köylerinde en fazla kullanılan kimyasal gübreler şunlardır: Taban gübreleri: DAP Kompoze gübreler( ) Üst Gübreler: Amonyum Sülfat, Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN %26), Amonyum Nitrat (%33), Üre (%46). Kızılırmak Deltasında en fazla gübre sebze ve çeltik yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Üst gübreler dekara ortalama kg arasında, taban gübreleri ise dekara ortalama kg arasında kullanılmaktadır. Gübreler taban gübresinde genelde gübre dağıtıcılarla, üst gübrelemede ise sulama ile birlikte serpme ve karığa verme şeklinde yapılmaktadır. Çok az bir alanda ise damla sulama ile gübreleme de yapılmaktadır. Yıllar itibariyle Kızılırmak Deltası nda ticari gübre kullanımları Tablo 3 de görüldüğü gibidir. Tablo 3. Yıllar itibariyle Kızılırmak Deltası nda ticari gübre kullanımı(ton) * 2004* 2005* 2006* Bayraklı, 1987 *Anon, 2007d Son yıllarda ticari gübrede sübvansiyonun kaldırılması, çiftçilerin bilinçlenmeye başlaması, toprak tahlillerinin yapılması, yeşil gübrelemenin artması ve benzer nedenlerle kimyasal gübre kullanımındaki bu anormal artış kısmen de olsa durdurulmuştur. Uygulanan ticari gübrenin ancak belli bir kısmı bitkiler tarafından kullanıldığından geriye kalan kısmı akarsulara, içme sularına ve çevreye yayılarak insan, bitki ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Ticari gübrelerin yoğun olarak kullanıldığı Kızılırmak Deltası nda her yıl önemli miktarda azot göllere birikerek sudaki oksijeni tüketmekte ve sulardaki birincil üretime arttırarak otröfikasyona neden olmaktadır. Su ekosisteminde yaşayan balıklara ve diğer su hayvanlarına nitratın toksite etki sınırı 3 13 g/lt, nitritin ise mg/lt dir. Daha yüksek değerler canlılarda olumsuz etkilere neden olarak balık ölümlerine yol açmaktadır. Kızılırmak Deltasında en fazla kullanılan ilaçlar şu şekilde guruplandırılabilir: Fungusitler: Etkili Madde Bakır Sülfat Tebuconazole 10

11 Bakır oksiklorid Cymoxonil + Mancozeb Captan İprodione Maneb Mancozeb Metirom Complex Propineb Fosetyl-Al Metalaxy + Mancozeb Ziram Benomyl Hymexazol Thirom Kükürt Carbendazim İnsektisitler: Carboryl Azinphos methyl Chlorpyrifos Ethyl Cypermethrin Diazinon Carbosulfan Deltamethrin Deltamethrin Endosulfan İmidacloprid Lambdal Methrocarb Malathron Methomly Parathron Methyl Alphacypermethrin Dichloruos Metaldehyde Diazinon Acephate Primicarb Dimethoate Thiodricarb Herbisitler: Fenoxaprop / Ethyl Clodinafob Propagyl Flora sulam İmaza methabenz / methyl Forom sulforon Atrazine Simazine Bensulforon Proponil Diclofop 2, 4, 0 Amin MCPA Chlorsulforon methyl Cinuron Pyridate + Atrazine Nicosulforon Molinate Thiobencard 11

12 Molinate + proponil Thiobencard + proponil Buyl 2 4 propinate (Anon., 2007b) Paraguat Bentazon Kızılırmak Deltası nda kullanılan kimyasal ilaç miktarına yönelik herhangi bir kayıt oluşturmak günümüzde imkânsızdır. Ancak deltanın en yoğun olduğu Bafra ilçesindeki kimyasal ilaç kullanımı 2004 yılı itibari ile Tablo 4 de verildiği gibidir. Tablo 4. Bafra ilçesinde kullanılan kimyasal ilaç miktarları Yıllar Kimyasal ilaç kullanımı (kg) , , ,81 Anon, 2007d Tablo 4 den de görüldüğü gibi son yıllarda bitki koruma ilaç kullanımındaki eğitim bilinçlendirme çalışmaları ve barkot sistemine geçiş kimyasal ilaç kullanımını kısmende olsa azaltmıştır. Kızılırmak Deltasında zirai mücadele ilaçları küçük alanlarda sırt pülverizatörleri ile, büyük alanlarda traktöre bağlanabilir pülverizatörlerle yapılmaktadır. Yabancı ot ilaçları (herbisitler) bir üretim sezonunda ortalama 1-2 kez, fungusitler 3-5 kez, insektisitler 2-3 kez kullanılmaktadır. Zararlılar ile mücadele ve bitki koruma amacıyla kullanılan her türlü ilaç ve preparatlar hem kullanıldıkları ürün üzerinde hem de toprak ve su kaynakları üzerindeki etkileri çok önemlidir. Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu zararlı organizmalarda dayanıklılık oluşturabilme riskleri yanında kalıntılar yoluyla insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu riskler nedeniyle pestisitler daha bilinçli ve kontrollü kullanılmalıdır. Kızılırmak Deltası nda yoğun kimyasal tarım uygulamaları beraberinde çok yoğun pestisit kullanımını gerektirmektedir. Bu yoğun kullanım kendini en fazla sulak alana en yakın noktadaki sebze üretiminde fungusit ve insektisitler, çeltik üretiminde ise herbisitler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kızılırmak Deltası drenaj kanalları ile boşaltılan tarımdan dönen kirli suları göllerdeki su kalitesini önemli ölçüde bozarak tehdit etmektedir. Ayrıca sucul yaşamdaki bu kimyasal birikim besin zinciri ile insanlara kadar ulaşarak yöre halkına da zarar verebilmektedir. 12

13 Pestisitler toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyen verimlilik için önemli bazı mikroorganizmaların kısmen yada tamamen yok olmasına veya etkilerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca kalıntılar, toprak verimliliğinde önemli rolü olan toprak faunası, asalak (parazit) ve avcı böceklerin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca bazı herbisitler ve insektisitler toprağı zamanla kullanılmaz hale getirebilmektedir. Anız ve saz yakılmaları hatalı sulama gibi bazı tarımsal pratiklerde topraklar üzerinde geriye dönüşü güç tahribatlar yapmaktadır Hayvancılık ve Mera Hayvancılık genel olarak yöre halkının geçiminde önemli bir yer tutmaktadır. Proje çalışma alanında hayvancılık genellikle sulak alan çevresindeki köylerde yapılmaktadır. Deltada 1995 yılında adet sığır ve adet koyun bulunurken, 2007 yılında sığır sayısı adet, koyun sayısı ise adettir. Ayrıca bölgede 500 yaban atı ile yaklaşık 2 deve bulunmaktadır (Anon, 2007b) Kızılırmak Deltasında hayvanların seceresi ve verimlilik kayıtları yok denecek kadar zayıftır. Deltada iyi hayvancılık işletmeleri olduğu gibi çok kötü ve küçük hayvancılık işletmeleri de vardır. Genelde hayvancılıkta aile içi işletmeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik olmayan şekilde 2-3 inekle hayvancılık yapmaktadır. Bazen 10 inek, 10 manda gibi yine çok ekonomik olmayan sayı ve yöntemler ile orta büyüklükteki işletmeler de mevcuttur. Ancak, Kızılırmak deltasında ideal hayvancılık işletmeleri de mevcuttur(ahmet Aydın, Hasan Tokur, Celal Eriş, Sait Karagöl hayvancılık işletmeleri gibi). Sığırların büyük bir çoğunluğu Jersey melezi, yerli kara, siyah alaca ve karışık ırklardan oluşmaktadır. Jersey genotipine bütün işletmelerde belli oranlarda yer verilmektedir. Tüm işletmelerde beslemenin esası meraya ve kurutulmuş çayır otuna dayanmaktadır. Bafra Balık göllerine yakın köylerde sığırlar, göller bölgesi meralarından da yararlanmaktadır. Sulak alanlardan yararlanma genellikle günübirlik olmakla beraber, bazı işletmeler hayvanlarını 4 5 ay bu alanlarda bırakabilmektedirler. Sığır beslemede tarla ve bahçe bitkileri anız ve keslerinden de yararlanılmaktadır. Tarla tarımı içerisinde yem bitkileri yetiştiriciliği oldukça azdır. Kızılırmak Deltasındaki köylerde toplam da fiğ ve 8302 da silajlık mısır üretimi yapılmaktadır(anon., 2007b). Sığırlardan genellikle süt, yağ, peynir ve et gibi ürünler elde edilirken, küçükbaş hayvanlardan daha çok et, peynir ve yün elde edilmektedir. 13

14 Deltadaki koyunların tamamına yakını karayaka ırkıdır. Koyun yetiştiriciliği yapılan köylerde tamamen meraya dayalı yetiştiricilik uygulanmaktadır. Bazı yetiştiriciler sürülerini yazın da köyde bırakmakta ve köyün merasından ve Balık gölleri yöresindeki sulak alanlardan yararlanmaktadır. Diğer yetiştiricilerin bir kısmı Mart-Nisan aylarında Giresun un Karagöl yaylasına, bir kısmı ise Tokat ın Erbaa ilçesinin yaylalarına götürmektedirler. Kışın ise işletmeden işletmeye değişmek üzere mısır, arpa kırması, fiğ otu, mısır sapı, saman ve kurutulmuş çayır otu gibi yemlerden birkaçı kullanılmaktadır. Elde edilen koyun sütü genel olarak peynir yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde en büyük manda popülâsyonunun bulunduğu yer olan Kızılırmak Deltası ndaki durum Tablo 5 de görülmektedir. Tablo 5. Deltada manda sayısının yılları arasındaki değişimi Yıllar Manda Sayısı Anon, 2007b Tablo 5 de de görüldüğü gibi deltada 1999 yılında adet olan manda sayısı, 2007 yılında ise âdete düşmüştür (Anon, 2007b). Kızılırmak Deltası içerisinde sulak alan çevresinde yürütülen konvansiyonel tarım faaliyetlerinde bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaç ve gübre miktarı direkt olarak sulak alanlara bırakılmaktadır ve yılın büyük bir bölümünü bu sulak alanlarda geçiren mandalar, balıklar ve kuşlar bu kalıntılardan olumsuz yönde etkilenerek yörenin ekolojik yapısının da hızla bozulmasına neden olmaktadır. Kızılırmak Deltası nda manda sayısının yılları arasındaki değişimi Grafik 1 de verilmiştir. Grafik 1. Deltada manda sayısının yılları arasındaki grafiksel değişimi Manda Sayıları

15 Grafik 1. incelendiğinde yıllar itibarıyla manda sayısının sürekli azaldığı görülmektedir. Her ne kadar azalış oranı son yıllarda bir durgunluk gösterse de manda sayısı önemli bir oranda azalmıştır. Resim 1,2. Mera alanlarında manda otlaması Manda değişik çevre koşullarında tatminkâr verim veren kanaatkâr bir hayvandır. Genellikle kalitesiz kaba ve hacimli yemleri çok iyi değerlendirir. Orta kaliteli meralarda bütün yaz boyunca saz, juncus, diken, çalı ve kaba yemler ile beslenerek yılın 6 ayını dışarıda geçirmektedirler. Sürü duygusuyla hareket eden manda Nisan ayı içerisinde ahırdan balakları ile birlikte meraya çıkarılır. Küçük işletmelerdeki mandalar genelde her akşam eve gelir. Ancak büyük manda işletmelerinin hayvanları ( adet) göllere yakın meralarda çoban eşliğinde geceli gündüzlü kalmaları için ilk 15 gün çadır kurularak dış ortama alıştırılırlar. Aksi takdirde sürü akşamları eve geri döner. Manda 15 günlük bu alışma sürecinden sonra sulak alanda geceli gündüzlü kalmaya alışmıştır. Artık yaz boyunca atlı çobanların mandayı haftada bir kontrol etmesi yeterlidir. Dış ortama alışan mandalar Nisan Mayıs aylarında göllerdeki su soğuk olduğu için suya girmezler. Haziran ayından sonra gündüz saatlerini (saat 10:00 17:00 arası) çoğunlukla suda geçiren mandalar akşamları ise yine sürü duygusuyla mera veya çalılıklarda geçirirler. Yılın 6 ayını dışarıda geçiren mandaların gebelik ve doğumlarında belirli bir zaman dilimi yoktur. Yılın her ayında gebe kalabilir, ahırda veya dışarıda doğum yapabilirler. Merada doğum yapan mandaların yavruları ile aralarında çok sıkı duygusal bir bağ devam etmektedir. Bir yıl boyunca yavrusunu yanından ayırmadan besler ve dış ortamdaki her türlü tehlikelerden korur. Mandaların en tehlikeli ve saldırgan olduğu dönem yavrusunun yanında olduğu dönemdir. Yaz dönemi boyunca dış ortamda geceleyen manda sürüleri sağılmaz. Sütleri ile sadece yavrularını beslerler. Geç sonbaharda (Ekim Kasım) manda sürüleri 15

16 ahırlara alınarak artık kış boyunca hiç dışarı çıkarılmadan burada beslenirler. Ve sabah akşam olmak üzere günde iki kez veya sadece 1 kez (sabah veya akşam) sağılırlar. Harita 1. Kızılırmak Deltasında mandaların Yayılma Alanları Kızılırmak Deltası içerisindeki sulak alan çevresinde bulunan manda populasyondan gerektiği gibi faydalanılamamaktadır. Manda sütü mükemmel bir besin kaynağıdır. Yağ, protein, laktoz, vitamin, mineral madde ve kuru madde oranları inek sütünden çok fazladır. Manda yoğurdu, Mozerella Peyniri, Manda Kaymağı, Kaymaklı Lokum, Kaymaklı Şeker ve Balkaymak Dondurma gibi birçok ürün manda sütünden yapılmaktadır. Oysaki manda sadece süt ve et ürünleri için değil sulak alan ekosistemi için çok önemlidir. Ayrıca manda Kızılırmak Deltası nda mera vejetasyonu, göl sedimantasyonu, kuşlar ve bütün sulak alan ekosisteminin en önemli parçalarındandır. Kızılırmak Deltası nda mandalar ile yörede yaşayan insanlar arasında çok önemli kültürel bağlar mevcuttur. Sürü duygusuyla yaşayan mandalar Kızılırmak Deltası nda da çoğunlukla işletmelerde sürü olarak yetiştirilmektedir. Kızılırmak Deltası nda sığır, koyun ve manda sayıları köylere göre Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde yılları arasında koyun sayısında önemli bir azalmanın olduğu görülmektedir. Ovadaki köylerde sulama imkanının artması, mera olarak kullanılan bazı arazilerin sürülerek tarla arazisi haline getirilmesine yol açmıştır. Tarımdaki bu entansifleşme artışı koyunun hayvansal üretimdeki etkinliğini azaltmıştır. Bu durumda tarla tarımında münavebede yem bitkilerine yer verilmesi oldukça önemlidir. 16

17 Tablo 6. Kızılırmak Deltası nda Köyler Bazında Hayvan Sayılarındaki Değişim Köyün Adı Sığır Sayısı Koyun Sayısı Sığır Sayısı Koyun Sayısı Balıklar Köyü Bakırpınar Doğanca Koşuköy Kahramandere Osmanbeyli Sankaya Sanköy Şeyhören Taşköprü Uçpınar Yakıntaş Yeşilyazı Emenli Harız Şirinköy Altunay Altınova TOPLAM Anon., 2007b. Kızılırmak Deltası nda Altınay Ve Çevre Köyleri Hayvancılık Kooperatifi, Emenli Hayvancılık Kooperatifi, Yörükler Karsüt, Zerenler, Çiftlik Süt, Aypi Süt, Candır Süt gibi küçük çaplı mandıra işletmeleri de mevcuttur. Kızılırmak Deltasının Mera ve Hayvan Varlığı Açısından Değerlendirilmesi Kızılırmak Deltası nda çayır meraların hemen hepsi taban mera niteliğindedir. Bu alanların en önemli özelliği büyük bir kısmının yılın yaklaşık 4-5 ayı boyunca su altında kalmasıdır. Meraların büyük bir kısmı sucul ve suya dayanıklı bitki örtülerine sahiptir. Kumul bitki örtüsüne sahip meralar ise kıyıda dar bir kum bandı üzerinde yer alır. Kızılırmak Deltası nda meralar, zamansız ve yoğun otlatma baskısına rağmen, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu alanlardır. Her familyadan birçok bitki cins ve türünü bir arada görmek mümkündür. Kızılırmak Deltası nda yaklaşık 2549,22ha mera alanı bulunmaktadır. Kızılırmak Deltasında meraların planları tamamı ile yapılmış olup özellikle ekonomik değere sahip olan 17

18 meralarda (Emenli, Fener, Doğanca, Sarıköy, Koşuköy, Harız, Şirinköy, Sarıkaya, Türbe, Köseli, Koruluk, Osmanbeyli, Şeyhören, Karaburç, Kuşcular, Adaköy, ve Kalaycılı) mera yönetim birlikleri kurularak uygulamaya geçilmiştir. İl otlatma planı doğrultusunda otlatılan bu meralarda meranın verimliliği hızlı bir şekilde artmakta ve üzerindeki baskı azalmaktadır. Kızılırmak Deltasındaki köylerin mera alanları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, mera alanı fazla olan köylerin gerek toplam hayvan sayıları gerekse koyun sayılarının diğer köylerden fazla olduğu görülmektedir. Tablo 7. Kızılırmak Deltasındaki Mera Alanları Toplam mera alanı Toplam mera alanı Köyler (ha) Köyler (ha) Karaburç 16,070 Osmanbeyli 36,080 Kolaycılı 11,620 Taşköprü 0,770 Kaygusuz 44,110 Şirinköy 70,200 Emenli 114,540 Şeyhulaş 0,840 Kuşcular 27,730 Altınay 162,120 Harız 143,490 Yakıntaş 43,320 Koşu Köyü 211,180 Yağmurca 21,450 Adaköy 31,970 Fenerköy 246,558 Doğanca 302,093 Dereköy 193,000 Türbe 21,820 Engiz köyü 598,000 Üçpınar 13,400 Yörükler 196,000 Şeyhören 21,110 Sarıkaya 21,750 Toplam 2.549,221 Anon., 2007d Ülkemizde olduğu gibi Kızılırmak Deltası nda da yıllardan beri sürdürülen aşırı otlatma ve bilinçsiz kullanım mera vejetasyonlarında bulunan bazı türlerin yok olmasına ve biyolojik çeşitliliğin süratle azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu mera alanlardan yararlanma kapasitelerinin çok altında olmaktadır. Deltada yer alan meralarda otlatma amacıyla dışarıdan hayvan getirilmemektedir. Ayrıca bu meralar kiraya verilmemektedir. Çünkü Deltada mevcut hayvanların ihtiyacını bile karşılayamamaktadırlar. 18

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇALIŞMALARI

T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇALIŞMALARI T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÇALIŞMALARI Ocak 2013 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DURUM... 5 1.1. TARİHÇE... 5 1.2.COĞRAFİ DURUMU VE İKLİMİ... 5 1.3.NÜFUS VE YERLEŞİMİ...

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA)

AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER SU BASAR ORMANI(KIZILIRMAK DELTASI) AN EXAMPLE FOR SWAMPS: YORUKLER FLOODED FOREST (KIZILIRMAK DELTA) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AĞAÇLI SULAKALANLARA BİR ÖRNEK: YÖRÜKLER

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ

DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ DOĞU ANADOLU PROJESİ (DAP) VE TARIMSAL KALKINMAYA ETKİLERİ Prof.Dr. A.Vahap YAĞANOĞLU (1) ÖZET Bu çalışma, Doğu Anadolu Projesi nin (DAP); amacı, kapsamı, son durumu, kapsadığı iller, tarım ve kırsal kalkınma

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÇALIŞMALARI

T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÇALIŞMALARI T.C. BAFRA KAYMAKAMLIĞI İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI ÇALIŞMALARI ARALIK 2010 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DURUM... 4 1.1. TARİHÇE... 4 1.2.COĞRAFİ DURUMU VE İKLİMİ... 4 1.3.NÜFUS VE YERLEŞİMİ... 5 1.4.EKONOMİK

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Organik Tarım ve Bitki Koruma Açısından Organik Tarımda Kullanılacak Yöntemler Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ

T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ T.C. MEVLANA KALKINMA AJANSI PROJE ADI TR52-DFD-60 EREĞLİ İLÇESİNDE YÜKSEK KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİLMESİ İÇİN FİZİBİLİTE PROJESİ TEKNİK DESTEK YARARLANICISI Konya /Ereğli Ticaret Borsası YÜKLENİCİ

Detaylı

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS VALİLİĞİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI 1.DÖNEM FAALİYET RAPORU NİSAN-2014 1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ: Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 48 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU Bahri ÇEVİK 1 Cevat KIRDA 1 Süleyman SAYIN 2 Özet Ülkemizde havzalar arası su taşınması gibi pahalı yatırım ve teknolojilere gerek olmadan sulanabilecek toplam tarım

Detaylı

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KONYA TİCARET ODASI TÜRKİYE VE KONYA DA HAYVANCILIK SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ KONYA 2009 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.ii GİRİŞ iii TABLOLAR LİSTESİ..iv

Detaylı

Bartın Tarım. Strateji Belgesi

Bartın Tarım. Strateji Belgesi Bartın Tarım 2015 2019 Strateji Belgesi BASKI: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Telefon: (+90 312 ) 315 65 55 Fax: (0

Detaylı

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006

SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 SOYA SEKTÖR RAPORU TUBA ÖNER İSTATİSTİK ŞUBESİ EKİM 2006 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 ÜRÜNÜN ORİJİNİ, TANIMI VE KAPSAMI...4 1.1 ÜRÜNÜN TARİHÇESİ, ORİJİNİ VE YAYILIŞI...4 1.2 ÜRÜNÜN BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ...4

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER

İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ. HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİK TARIM BAKIMINDAN TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELECEĞİ HAZIRLAYAN Prof. Dr. Celal ER YAYIN NO: 2009-3 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının

Detaylı

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25

KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI. Proje No;TR52/12/TD/01/25 KADINHANI İLÇESİNDE JEOTERMAL ENERJİ KULLANILACAK SERALARDA KESME ÇİÇEKÇİLİĞİN ARAŞTIRILMASI Proje No;TR52/12/TD/01/25 PROJE KOORDİNATÖRLERİ Ziraat Yük. Müh. METİN ARIKAN İnşaat Müh. ALİ HAKAN EKER PROJE

Detaylı

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU

TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 TÜRKİYE TARIM SEKTÖRÜ RAPORU 2013 ISBN: 978-605-137-388-1 TOBB Yayın No: 2014/230 TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : (0312) 218

Detaylı

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER

ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ - İLLER 2 Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE DURUM RAPORU 2012 YILI ÖZETİ

Detaylı

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2014 ANTALYA İLİ ALANYA İLÇESİ KESTEL MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ İSKELE AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA

Detaylı

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI

II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI II. TARIM ŞURASI VI.KOMİSYON ÜRETİM VE PAZARLAMA POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 6. Üretim ve Pazarlama Politikaları 6.1. Üretim Politikaları 6.1.1 Bitkisel Üretimde Değişme ve Gelişmeler 6.1.2 Hayvansal Üretimde

Detaylı

Tablo 6.1. : Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı

Tablo 6.1. : Ankara, Đç Anadolu Bölgesi ve Türkiye de Gsyih da Tarım Sektörünün Payı 6. EKONOMĐK YAPI 6.1. TARIM 1927 yılında tarım sektörü milli gelirden % 67, sanayi sektörü % 10 ve hizmet sektörü ise % 23 oranında pay almakta iken 72 yıl sonra 1987 sabit fiyatlarıyla bu oranlar tarım

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI

KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ İL TARIM VE KIRSAL KALKINMA MASTER PLANLARININ HAZIRLANMASINA DESTEK PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TARIM MASTER PLANI KAHRAMANMARAŞ 2006 II T.C. TARIM

Detaylı

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI

TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI TARIMSAL ATIK SULARIN SULAMADA YENİDEN KULLANILMASI Prof. Dr. Engin YURTSEVEN 1, Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK 1 Dr.G. Duygu KESMEZ 1,Yrd.Doç.Dr.H. Eylem POLAT 2 ÖZET Çoğu ülkelerde, su kaynaklarına olan arzı

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTE 10 SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ÜNİTENİN KONULARI Sürdürülebilir Tarım Tarım Topraklarının Günümüzdeki Durumu Su ve Su Ürünlerinin Günümüzdeki Durumu Hayvancılığın Günümüzdeki Durumu Sürdürülebilir Tarım

Detaylı

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI

T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ KURAKLIK EYLEM PLANI BURSA- 2007 KURAKLIK EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU Başkan Ali ALTUNTAŞ Genel Sekreter Bursa İl Özel İdaresi Başkan Yardımcısı Kemal DEMİREL Genel Sekreter Yard.

Detaylı

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye

Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Yedi Renkli Göle Yedi Renkli Hayat Projesi 2013 WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Bu proje Siemens Ev Aletleri tarafından desteklenmektedir. WWF-Türkiye Büyük Postane Caddesi,

Detaylı