KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI"

Transkript

1 KIZILIRMAK DELTASI NDA DOĞAL KAYNAK KULLANIMI Doç. Dr Ali Kemal AYAN Mart 2007

2 İÇİNDEKİLER 1.1. Toprak Kullanımı Tarım Hayvancılık ve Mera 1.2. Su Kullanımı Sulama Su ürünleri Saz kesimi Goga sökümü Balıkçılık 1.3. Maden Çıkarımı Kum ve çakıl çıkarımı Karakum çıkarımı İnşaat kumu çıkarımı Silis çıkarımı 1.4. Kara Avcılığı ve Toplayıcılık Avcılık Toplayıcılık Göl soğanı Yılanyastığı Kurbağa Salyangoz Sülük 1.5. Ormancılık 1.6. Kızılırmak Deltası nda Yürütülen Projeler 1.7. Doğal Kaynak Kullanımının Oluşturduğu Baskılar 1.8. Kaynaklar 2

3 DOĞAL KAYNAK KULLANIMI Çalışma Yöntemi: Kızılırmak Deltası nda doğal kaynak kullanımı, literatür çalışması, alan araştırması ve danışmanın uzun yıllar alanda bulunma tecrübe ve gözlemlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Araştırma esnasında geniş çaplı literatür taramasından sonra her ay en az 10 kez alana giderek bütün ilgi grupları (Belediyeler, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Pancar Ekici Kooperatifleri, Yağlı Tohumlar Kooperatifleri, Su Ürünleri Kooperatifleri, ilçe Ziraat Odaları, Köy Muhtarları, Önder çiftçiler, Üretici Birlikleri, Tarım İlçe Müdürlükleri, Tarım İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Avcı Dernekleri) ve birebir çiftçiler ile alanda yapılan, derinlemesine görüşmeler sonucunda elde edilmiştir. Giriş; Kızılırmak Deltası nda doğal kaynak kullanımının hem ekonomik hem de ekolojik sonuçları muhakkaktır. Kızılırmak Deltası nda toprak ve su kaynaklarının yanı sıra uzun süreden beri geleneksel yöntemler ile doğal kaynaklar kullanılmakta ve doğal ürünler toplanıp satılmaktadır. Bütün bu faaliyetler ürünlerin nereden nasıl geldiği ve bilinçli tüketicilere doğaya saygı duyulmasına ve doğa ile bağlarının oluşmasına yardımcı olacaktır.. Dolayısıyla bu sürdürülebilir toplamacılık faaliyetleri yerelde sulak alanların değerini arttırmaktadır. Eğer Kızılırmak Deltası nda doğal ürünler ile geçimini sağlayan yereldeki insanlar talepteki azalış nedeni ile bundan gelir edemezler ise yaşamlarını kazanmak için ekolojiye zarar verici aktivitelere yönelebilirler. Bu yüzden sürdürülebilir kullanımın teşviki ve faydalandırma gibi aktiviteler talebin devamını sağlamaya yardımcı olur. Burada önemli olan sürdürülebilir doğal kaynak kullanımının arttırılarak devam ettirilmesi ve sürdürülebilir olmayan kaynak kullanımının değiştirilmesi yâda dönüştürülmesidir (Özemsi, 1999). 3

4 1.1. Toprak Kullanımı Kızılırmak Deltası; Samsun ilinin 25km batısındaki Dereköy mevkiinden başlayıp batıda Alaçam sınırlarındaki Habilli ve Doyran köylerine kadar uzanan yaklaşık ha büyüklüğündeki ovadır. Ovanın topografyası genellikle düz olup, meyilleri %0,0 ile %2,0 arasında değişmektedir. %0,0 meyile sahip araziler 2m kodu ile sahil kumulları arasında bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası nın toprakları taban ve yamaç araziler olmak üzere iki kısımda incelenebilir. Kızılırmak Deltası nın yamaç arazileri ovanın güneyine doğru dar bir şerit halinde Kızılırmak ın her iki yakası boyunca devam eder. Kızılırmak ın her iki sahilinde yer alan taban araziler yeterli eğime sahiptirler (%0,5-%2). Yamaç arazilerin topografyaları ise genellikle dalgalı olup, eğimleri %2 20 arasında değişmektedir. Ovadaki yamaç arazinin toprak profilleri, taban arazilerine oranla daha mütecanistir. Ova topraklarının bünyeleri %62,53 ü ağır ve çok ağır, %8.86 sı orta, %1,72 si hafif, % 7,20 si çok hafif olup; %5,85 i peat-muck, % 14,3 ü ise meyillidir. Kızılırmak Deltası topraklarının ph 6,30 7,50 arasında olup nötr reaksiyonludur. Ovada toprakların organik madde miktarı ovanın yüksek kısımlarında %1-3 arasından başlayarak kuzeye (sahile) doğru gidildikçe artmakta ve 2m kotunun altında en yüksek düzeye ulaşmaktadır (Apan, 1998). Kızılırmak Deltası nda tuzluluk gösteren topraklar genellikle 2m kotunun altındaki topraklarda görülür. Bu kısımlardaki topraklar yılın büyük bir bölümünde yüzeye kadar yükselen ve deniz ile bağlantılı olan yüksek derecede tuz ve sodyum içeren taban suyu ile doygun durumda bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası nın toprakları %3,1 i I.sınıf, %35,5 i II.sınıf, %39,6 sı III. sınıf ve %21,8 i ise V. ve VI. sınıf topraklardır (Bayraklı, 1988). Kızılırmak Deltası tarım topraklarının %24,7 si tın, %71,5 killi tın, %3,8 i killidir. Ayrıca genel olarak azot bakımından düşük olan ova topraklarının fosfor kapsamları; %42,8 inde az, %28,6 sında orta, %28,6 sında fazla seviyededir. Kızılırmak Deltasında tarımla uğraşan üreticiler, birim alandan alınan ürün miktarını artırmak amacı ile çok çeşitli kimyasallar kullanmakta ve bunlar içerisinde de gübreler önemli bir yer tutmaktadır. Deltada, toprak analizine dayanmayan kimyasal gübre uygulamalarının bir sonucu olarak, gerek toprakta ve gerekse taban suyunda çok ciddi problemler oluşmuştur. Bunlardan en önemlileri ise, tarım topraklarında özellikle fosforlu gübrelerden kaynaklanan ağır metal kirlenmesi ile azotlu gübrelerin oluşturduğu taban suyunda ve sebzelerdeki nitrat 4

5 birikimidir. Topraklardaki ağır metal kirlenmesi, ekolojik açıdan çok ciddi sorunlarıda beraberinde getirebilmektedir. Özellikle fosforlu gübrelerden kaynaklanan kadmiyumun topraktaki hareketliliği çok zayıf olmasına karşın, bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilmekte ve besin zincirine girerek insanlara kadar ulaşabilmekte ve bunun sonucunda da insanlarda çok ciddi sağlık sorunları oluşturabilmektedir. Bakir toprakların toplam Cd içeriği 0,1 1,0 ppm arasında değişmesine karşın son yıllarda Bafra ovasındaki Cd seviyesi 1,8 2,7 ppm (ortalama 2,3 ppm) seviyelerine ulaşmıştır (Aşkın ve ark. 2006). Ayrıca, söz konusu kadmiyumun çok büyük kısmı ise bitkiler tarafından alınabilir şekil olan değişebilir ve organik bağlı formundadır (Kızılkaya, 2002). Ayrıca, tarımla uğraşan ova üreticilerinin verimi artırma amacına yönelik olarak kimyasal girdilere yönelirken toprakların üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan toprak organik maddesinin artırılması gibi tarımsal pratikleri de uygulamaları da yapmamaktadırlar. Bunun sonucunda ise, toprakta suyun hareketi yavaşlamakta, toprakların fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklerinde önemli bozulmalar meydana gelmekte, küçük yağışlardan sonra bile arazi yüzeyi suyla kaplı kalmaktadır. Bu durum özellikle yabancı otlara karşı uygulanan herbisitlerin topraktan uzaklaşmasını (parçalanma ve yıkanma) engellemekte, bu suları doğal habitat olarak işgal eden yaban hayatı ve bu suları kullanan kültür canlılarını olumsuz yönde etkilemektedir. 5

6 1.1.1 Tarım Kızılırmak Deltası nın en yaygın kullanımını tarım oluşturmaktadır. Özellikle sulama ve drenaj sisteminin tamamlanmasından sonra bu tarımsal üretim yoğunluğunun daha da artacağı tahmin edilmektedir. Toplam ha olan Kızılırmak Deltası nda yoğun girdili entansif tarım uygulanmaktadır. Kızılırmak Nehri üzerinde kurulan Derbent Sulama Barajı yapılmadan önce ova topraklarımızın %31,5 i sulanmakta olup geriye kalan %69,5 lik kısmı sulanamıyordu (Apan, 1987). Günümüzde ise Derbent Barajı nın yapılmasıyla başlayan sulama çalışmalarıyla birlikte sağ sahilin %60 ı sulama kanaletlerinden, %20 si sondaj suyundan ve geriye kalan %20 lik kesimide drenaj kanallarından sulanmaktadır. Sol sahilde ise sulama kanal çalışmaları henüz başlamadığından %90 ı sondaj ve %10 u ırmak sapmasından olan sulama ile gerçekleştirilmektedir (Anon, 2007a). Kızılırmak Deltası nda sağ sahil sulamasının yaklaşık %60 lık bölümünün tamamlanmasıyla sulu tarım alanları artmış ve bunun sonucu yazlık ve kışlık sebze üretimleri gelişerek artmıştır. Kızılırmak Deltası nda yaklaşık 32 köyde toplam nüfusun hemen hemen tamamı geçimini tarımdan sağlamaktadır(anon., 2007b). Delta üzerinde tarım; tarla ve bahçe tarımı olmak üzere iki önemli üretim dalında yoğunlaşmaktadır. Tarla Tarımı: Çeltik, suya en yakın olan alanlarda yılda yaklaşık 6.735ha ekim alanı ile en yoğun üretimi yapılan ürünlerden biridir. Taban suyu seviyesi yüksek, kısmen tuzlu ve ağır bünyeli topraklarda çok yoğun şekilde çeltik tarımı yapılmaktadır. Kızılırmak Deltası nda geniş parsel tavaları şeklinde ortalama da arasında değişen çiftliklerde ekilen çeltik, çeşit, iklim ve bakım koşullarına bağlı olarak 750kg/da verim vermektedir. Çeltikte gübre, ilaç, iş gücü ve su kullanımının yoğunluğu delta üzerindeki çevresel baskıyı artırmaktadır. Buğday ise çeltik, sebze, şeker pancarı tarlalarında münavebe ürünü olarak yoğun bir şekilde ekilmektedir. Son yıllarda kullanılan tohumların kalitesindeki artışa bağlı olarak buğdayda verim ortalama 600kg/da a yükselmiştir. Endüstri bitkilerinde ekim alanlarının genişliğine göre sırasıyla şeker pancarı, ayçiçeği ve yaka arazilerde ise çok azda olsa tütün tarımı yapılmaktadır. 6

7 Bahçe Tarımı: Bahçe tarımı içerisinde özellikle sulama suyu ve drenaj çalışmaları yapıldıktan sonra yazlık ve kışlık sebze üretimi çok yoğun bir şekilde gelişmiştir. Ovada yetiştirilen yazlık ve kışlık sebzelerin ekim alanları ve üretimleri Tablo 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 1. Kızılırmak Deltası nda üretilen yazlık sebze ekiliş alanı ve ürün miktarları. ÜRÜN ADI EKİLİŞ (Ha) ÜRETİM (TON) Ç.Biber D.Biber Salçalık Biber Domates Taze Fasulye Kabak(Bal) Kabak(Sakız) Hıyar Patlıcan Karpuz Kavun Bezelye Barbunya 8 80 Bamya Anon, 2007b TOPLAM Kızılırmak deltası nda 2006 yılında toplam ha alandan ton kışlık ve yazlık sebze üretimi gerçekleşmiş ve karşılığında YTL gelir elde edilmiştir. 1da sebze yetiştiriciliği yapılan alandaki ortalama yıllık brüt gelir 785YTL dir. 1da karpuz yetiştiriciliği yapılan alanda 5 ton ürün karşılığında YTL brüt, YTL net gelir elde edilmektedir. 1da beyaz lahana ekili alandan 4 5 ton ürün elde edilip karşılığında 800, YTL brüt, 500,00-600YTL net gelir elde edilmektedir (Anon, 2007b). Kızılırmak deltası nda kapama bahçe olarak tesis edilen standart kiraz, elma, nar ve çilek bahçeleri henüz verim çağında olup yeni tesis edilmektedir. Kızılırmak deltası nda toplam 60 da lık sera alanı bulunmaktadır. Ortalama büyüklükleri 480m 2 olan seralarda yılda kışlık ve yazlık olmak üzere 2 ürün yetiştirilmektedir. Çoğunlukla hıyar, domates, patlıcan, marul yetiştiriciliği yapılan seralarda yılda 4.000, ,00 YTL brüt gelir elde edilmektedir (Anon, 2007b). 7

8 Tablo 2. Kızılırmak Deltası nda üretilen kışlık sebze ekiliş alanı ve ürün miktarları ÜRÜN ADI EKİLİŞ(Ha) ÜRETİM(TON) Kırmızı Pancar Beyaz Lahana Yaprak Lahana Kırmızı Lahana Brüksel Lahanası Kereviz 2 40 Ispanak Pırasa Turp (Kırmızı) Turp(Bayır) Marul(Göbekli) Marul(Aysberg) Kuru Soğan Taze Soğan Marul(Kıvırcık) Kuru Sarımsak Maydanoz Karnabahar Tere 5 50 Nane 7 70 Brokoli Havuç Semizotu 2 20 Roka 5 50 Dereotu 5 50 Enginar Anon, 2007b TOPLAM Bölgede devlet desteklerinin tarımsal etkinlikleri yönlendirmede etkili olduğu görülmektedir. Yem bitkilerinin desteklenmesi ile ilgili Bakanlar Kurulu kararından sonra 2004 yılı ilk 6 aylık döneminde Bafra genelinde 116 köy ve 4 belde 29 bin 652 dekar alanda fiğ, 60 dekar alanda yonca ekimi olmak üzere toplam 1203 çiftçinin yem bitkisi ektiği saptanmıştır. Çiftçiler; verimliliği, ürün dayanıklılığı, pazarlanabilirliği ve satılabilirliğini arttırabilmek, ürün bakımını kolaylaştırmak için kendi deneyimleri ve öngörüleri çerçevesinde tarım satış kooperatiflerinin desteği ile yeni ürünler denemektedirler. Kalaycılı köyünün bağ 8

9 ve bahçelerine dikilen bodur elma veya kiraz, Yörgüç köyünde alternatif ürün olarak yetiştirilen sera karanfilleri, 30 köyde 600 üreticinin ürettiği salçalık ve acı biber, Karpuzlu köyünde 30 dekara ekilen deneme karnıbahar, 19 köyün bulunduğu taban arazide Trabzon kaynaklı Trabzon tütünü, taban arazilerde oriantal tütün ve fındığa alternatif olarak gösterilen kanola gibi ürünler yeni arayışlara örnek olarak gösterilebilir. Kızılırmak deltası nda (Bafra ilçesinde) 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri kapsamında 115 üyeli Tahıl Üreticileri Birliği ve 35 üyeli Et Üreticileri Birliği kurulmuştur. Ayrıca Tütün Üretici Birliği ve Sebze Üretici Birliği kurulabilmesi için gerekli alt yapı oluşturulmaya başlanmıştır. Yine Kızılırmak deltası nda 24 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vardır. Mevcut kooperatiflerimizden Altınay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve İlyaslı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Süt Sığırcılığını geliştirme Projesi, Bengü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ise Damızlık Koyun Yetiştiriciliği Projesi ni uygulamaya koymuşlardır. Tarım Bakanlığı nın Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünün kooperatif ve Birlikler için öngördüğü diğer projelere müracaat edilmiştir. Bu kooperatifler içinde Altınay ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 100 x 2 Baş Süt Sığırcılığını Geliştirme Projesini 2001 yılında uygulamıştır. Yine aynı kooperatifte Kırsal Alanda Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında 113 x 2 Baş Süt Sığırcılığı Projesi 2006 yılı Ocak ayının ilk haftasında uygulanmış, bu kapsamda hayvan dağıtımları yapılmıştır. Bafra ilçesinde Damızlık Sığır Yetiştiricileri ve Arı Yetiştiricileri Birliklerinin şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca Bafra da Pancar Ekiciler Kooperatifi ve Karadenizbirlik Yağlı Tohumları nda şubeleri bulunmaktadır. Kızılırmak deltası nda tarımsal sanayi ile ilgili olarak; 20 adet un fabrikası, 8 adet pirinç fabrikası, 1 adet yağ fabrikası, 3 adet süt işleme tesisi, 1 adet şekerleme ve helva üretim tesisi bulunmaktadır(anon, 2007c). Tarımda Kullanılan Gübre ve İlaç Miktarları: Ülkemizin en verimli deltalarından olan Kızılırmak Deltası nda tarımda verimliliği arttırmak için gübre ve ilaç kullanımlarının son derece bilinçsiz olduğu, yeterince bilgi desteği alamadıkları, kendi bilgileri veya kimyasal gübre-ilaç bayilerinin yönlendirmemeleri ile hareket ettikleri gözlenmektedir yılından 1984 yıllarına kadar 19 yıl içerisinde Kızılırmak Deltası nda özellikle ticari gübrede uygulanan sübvansiyon ve çiftçi teşvikleri ile kimyasal gübre kullanımı ihtiyaç duyulandan daha fazla miktarda kullanılarak ova topraklarında fosfor birikimi meydana getirmiştir (Bayraklı, 1987). 9

10 Kızılırmak Deltası köylerinde en fazla kullanılan kimyasal gübreler şunlardır: Taban gübreleri: DAP Kompoze gübreler( ) Üst Gübreler: Amonyum Sülfat, Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN %26), Amonyum Nitrat (%33), Üre (%46). Kızılırmak Deltasında en fazla gübre sebze ve çeltik yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Üst gübreler dekara ortalama kg arasında, taban gübreleri ise dekara ortalama kg arasında kullanılmaktadır. Gübreler taban gübresinde genelde gübre dağıtıcılarla, üst gübrelemede ise sulama ile birlikte serpme ve karığa verme şeklinde yapılmaktadır. Çok az bir alanda ise damla sulama ile gübreleme de yapılmaktadır. Yıllar itibariyle Kızılırmak Deltası nda ticari gübre kullanımları Tablo 3 de görüldüğü gibidir. Tablo 3. Yıllar itibariyle Kızılırmak Deltası nda ticari gübre kullanımı(ton) * 2004* 2005* 2006* Bayraklı, 1987 *Anon, 2007d Son yıllarda ticari gübrede sübvansiyonun kaldırılması, çiftçilerin bilinçlenmeye başlaması, toprak tahlillerinin yapılması, yeşil gübrelemenin artması ve benzer nedenlerle kimyasal gübre kullanımındaki bu anormal artış kısmen de olsa durdurulmuştur. Uygulanan ticari gübrenin ancak belli bir kısmı bitkiler tarafından kullanıldığından geriye kalan kısmı akarsulara, içme sularına ve çevreye yayılarak insan, bitki ve hayvan sağlığını tehdit etmektedir. Ticari gübrelerin yoğun olarak kullanıldığı Kızılırmak Deltası nda her yıl önemli miktarda azot göllere birikerek sudaki oksijeni tüketmekte ve sulardaki birincil üretime arttırarak otröfikasyona neden olmaktadır. Su ekosisteminde yaşayan balıklara ve diğer su hayvanlarına nitratın toksite etki sınırı 3 13 g/lt, nitritin ise mg/lt dir. Daha yüksek değerler canlılarda olumsuz etkilere neden olarak balık ölümlerine yol açmaktadır. Kızılırmak Deltasında en fazla kullanılan ilaçlar şu şekilde guruplandırılabilir: Fungusitler: Etkili Madde Bakır Sülfat Tebuconazole 10

11 Bakır oksiklorid Cymoxonil + Mancozeb Captan İprodione Maneb Mancozeb Metirom Complex Propineb Fosetyl-Al Metalaxy + Mancozeb Ziram Benomyl Hymexazol Thirom Kükürt Carbendazim İnsektisitler: Carboryl Azinphos methyl Chlorpyrifos Ethyl Cypermethrin Diazinon Carbosulfan Deltamethrin Deltamethrin Endosulfan İmidacloprid Lambdal Methrocarb Malathron Methomly Parathron Methyl Alphacypermethrin Dichloruos Metaldehyde Diazinon Acephate Primicarb Dimethoate Thiodricarb Herbisitler: Fenoxaprop / Ethyl Clodinafob Propagyl Flora sulam İmaza methabenz / methyl Forom sulforon Atrazine Simazine Bensulforon Proponil Diclofop 2, 4, 0 Amin MCPA Chlorsulforon methyl Cinuron Pyridate + Atrazine Nicosulforon Molinate Thiobencard 11

12 Molinate + proponil Thiobencard + proponil Buyl 2 4 propinate (Anon., 2007b) Paraguat Bentazon Kızılırmak Deltası nda kullanılan kimyasal ilaç miktarına yönelik herhangi bir kayıt oluşturmak günümüzde imkânsızdır. Ancak deltanın en yoğun olduğu Bafra ilçesindeki kimyasal ilaç kullanımı 2004 yılı itibari ile Tablo 4 de verildiği gibidir. Tablo 4. Bafra ilçesinde kullanılan kimyasal ilaç miktarları Yıllar Kimyasal ilaç kullanımı (kg) , , ,81 Anon, 2007d Tablo 4 den de görüldüğü gibi son yıllarda bitki koruma ilaç kullanımındaki eğitim bilinçlendirme çalışmaları ve barkot sistemine geçiş kimyasal ilaç kullanımını kısmende olsa azaltmıştır. Kızılırmak Deltasında zirai mücadele ilaçları küçük alanlarda sırt pülverizatörleri ile, büyük alanlarda traktöre bağlanabilir pülverizatörlerle yapılmaktadır. Yabancı ot ilaçları (herbisitler) bir üretim sezonunda ortalama 1-2 kez, fungusitler 3-5 kez, insektisitler 2-3 kez kullanılmaktadır. Zararlılar ile mücadele ve bitki koruma amacıyla kullanılan her türlü ilaç ve preparatlar hem kullanıldıkları ürün üzerinde hem de toprak ve su kaynakları üzerindeki etkileri çok önemlidir. Pestisitlerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı sonucu zararlı organizmalarda dayanıklılık oluşturabilme riskleri yanında kalıntılar yoluyla insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu riskler nedeniyle pestisitler daha bilinçli ve kontrollü kullanılmalıdır. Kızılırmak Deltası nda yoğun kimyasal tarım uygulamaları beraberinde çok yoğun pestisit kullanımını gerektirmektedir. Bu yoğun kullanım kendini en fazla sulak alana en yakın noktadaki sebze üretiminde fungusit ve insektisitler, çeltik üretiminde ise herbisitler olarak karşımıza çıkmaktadır. Kızılırmak Deltası drenaj kanalları ile boşaltılan tarımdan dönen kirli suları göllerdeki su kalitesini önemli ölçüde bozarak tehdit etmektedir. Ayrıca sucul yaşamdaki bu kimyasal birikim besin zinciri ile insanlara kadar ulaşarak yöre halkına da zarar verebilmektedir. 12

13 Pestisitler toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyen verimlilik için önemli bazı mikroorganizmaların kısmen yada tamamen yok olmasına veya etkilerini kaybetmelerine neden olmaktadır. Ayrıca kalıntılar, toprak verimliliğinde önemli rolü olan toprak faunası, asalak (parazit) ve avcı böceklerin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca bazı herbisitler ve insektisitler toprağı zamanla kullanılmaz hale getirebilmektedir. Anız ve saz yakılmaları hatalı sulama gibi bazı tarımsal pratiklerde topraklar üzerinde geriye dönüşü güç tahribatlar yapmaktadır Hayvancılık ve Mera Hayvancılık genel olarak yöre halkının geçiminde önemli bir yer tutmaktadır. Proje çalışma alanında hayvancılık genellikle sulak alan çevresindeki köylerde yapılmaktadır. Deltada 1995 yılında adet sığır ve adet koyun bulunurken, 2007 yılında sığır sayısı adet, koyun sayısı ise adettir. Ayrıca bölgede 500 yaban atı ile yaklaşık 2 deve bulunmaktadır (Anon, 2007b) Kızılırmak Deltasında hayvanların seceresi ve verimlilik kayıtları yok denecek kadar zayıftır. Deltada iyi hayvancılık işletmeleri olduğu gibi çok kötü ve küçük hayvancılık işletmeleri de vardır. Genelde hayvancılıkta aile içi işletmeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik olmayan şekilde 2-3 inekle hayvancılık yapmaktadır. Bazen 10 inek, 10 manda gibi yine çok ekonomik olmayan sayı ve yöntemler ile orta büyüklükteki işletmeler de mevcuttur. Ancak, Kızılırmak deltasında ideal hayvancılık işletmeleri de mevcuttur(ahmet Aydın, Hasan Tokur, Celal Eriş, Sait Karagöl hayvancılık işletmeleri gibi). Sığırların büyük bir çoğunluğu Jersey melezi, yerli kara, siyah alaca ve karışık ırklardan oluşmaktadır. Jersey genotipine bütün işletmelerde belli oranlarda yer verilmektedir. Tüm işletmelerde beslemenin esası meraya ve kurutulmuş çayır otuna dayanmaktadır. Bafra Balık göllerine yakın köylerde sığırlar, göller bölgesi meralarından da yararlanmaktadır. Sulak alanlardan yararlanma genellikle günübirlik olmakla beraber, bazı işletmeler hayvanlarını 4 5 ay bu alanlarda bırakabilmektedirler. Sığır beslemede tarla ve bahçe bitkileri anız ve keslerinden de yararlanılmaktadır. Tarla tarımı içerisinde yem bitkileri yetiştiriciliği oldukça azdır. Kızılırmak Deltasındaki köylerde toplam da fiğ ve 8302 da silajlık mısır üretimi yapılmaktadır(anon., 2007b). Sığırlardan genellikle süt, yağ, peynir ve et gibi ürünler elde edilirken, küçükbaş hayvanlardan daha çok et, peynir ve yün elde edilmektedir. 13

14 Deltadaki koyunların tamamına yakını karayaka ırkıdır. Koyun yetiştiriciliği yapılan köylerde tamamen meraya dayalı yetiştiricilik uygulanmaktadır. Bazı yetiştiriciler sürülerini yazın da köyde bırakmakta ve köyün merasından ve Balık gölleri yöresindeki sulak alanlardan yararlanmaktadır. Diğer yetiştiricilerin bir kısmı Mart-Nisan aylarında Giresun un Karagöl yaylasına, bir kısmı ise Tokat ın Erbaa ilçesinin yaylalarına götürmektedirler. Kışın ise işletmeden işletmeye değişmek üzere mısır, arpa kırması, fiğ otu, mısır sapı, saman ve kurutulmuş çayır otu gibi yemlerden birkaçı kullanılmaktadır. Elde edilen koyun sütü genel olarak peynir yapımında kullanılmaktadır. Ülkemizde en büyük manda popülâsyonunun bulunduğu yer olan Kızılırmak Deltası ndaki durum Tablo 5 de görülmektedir. Tablo 5. Deltada manda sayısının yılları arasındaki değişimi Yıllar Manda Sayısı Anon, 2007b Tablo 5 de de görüldüğü gibi deltada 1999 yılında adet olan manda sayısı, 2007 yılında ise âdete düşmüştür (Anon, 2007b). Kızılırmak Deltası içerisinde sulak alan çevresinde yürütülen konvansiyonel tarım faaliyetlerinde bilinçsizce kullanılan kimyasal ilaç ve gübre miktarı direkt olarak sulak alanlara bırakılmaktadır ve yılın büyük bir bölümünü bu sulak alanlarda geçiren mandalar, balıklar ve kuşlar bu kalıntılardan olumsuz yönde etkilenerek yörenin ekolojik yapısının da hızla bozulmasına neden olmaktadır. Kızılırmak Deltası nda manda sayısının yılları arasındaki değişimi Grafik 1 de verilmiştir. Grafik 1. Deltada manda sayısının yılları arasındaki grafiksel değişimi Manda Sayıları

15 Grafik 1. incelendiğinde yıllar itibarıyla manda sayısının sürekli azaldığı görülmektedir. Her ne kadar azalış oranı son yıllarda bir durgunluk gösterse de manda sayısı önemli bir oranda azalmıştır. Resim 1,2. Mera alanlarında manda otlaması Manda değişik çevre koşullarında tatminkâr verim veren kanaatkâr bir hayvandır. Genellikle kalitesiz kaba ve hacimli yemleri çok iyi değerlendirir. Orta kaliteli meralarda bütün yaz boyunca saz, juncus, diken, çalı ve kaba yemler ile beslenerek yılın 6 ayını dışarıda geçirmektedirler. Sürü duygusuyla hareket eden manda Nisan ayı içerisinde ahırdan balakları ile birlikte meraya çıkarılır. Küçük işletmelerdeki mandalar genelde her akşam eve gelir. Ancak büyük manda işletmelerinin hayvanları ( adet) göllere yakın meralarda çoban eşliğinde geceli gündüzlü kalmaları için ilk 15 gün çadır kurularak dış ortama alıştırılırlar. Aksi takdirde sürü akşamları eve geri döner. Manda 15 günlük bu alışma sürecinden sonra sulak alanda geceli gündüzlü kalmaya alışmıştır. Artık yaz boyunca atlı çobanların mandayı haftada bir kontrol etmesi yeterlidir. Dış ortama alışan mandalar Nisan Mayıs aylarında göllerdeki su soğuk olduğu için suya girmezler. Haziran ayından sonra gündüz saatlerini (saat 10:00 17:00 arası) çoğunlukla suda geçiren mandalar akşamları ise yine sürü duygusuyla mera veya çalılıklarda geçirirler. Yılın 6 ayını dışarıda geçiren mandaların gebelik ve doğumlarında belirli bir zaman dilimi yoktur. Yılın her ayında gebe kalabilir, ahırda veya dışarıda doğum yapabilirler. Merada doğum yapan mandaların yavruları ile aralarında çok sıkı duygusal bir bağ devam etmektedir. Bir yıl boyunca yavrusunu yanından ayırmadan besler ve dış ortamdaki her türlü tehlikelerden korur. Mandaların en tehlikeli ve saldırgan olduğu dönem yavrusunun yanında olduğu dönemdir. Yaz dönemi boyunca dış ortamda geceleyen manda sürüleri sağılmaz. Sütleri ile sadece yavrularını beslerler. Geç sonbaharda (Ekim Kasım) manda sürüleri 15

16 ahırlara alınarak artık kış boyunca hiç dışarı çıkarılmadan burada beslenirler. Ve sabah akşam olmak üzere günde iki kez veya sadece 1 kez (sabah veya akşam) sağılırlar. Harita 1. Kızılırmak Deltasında mandaların Yayılma Alanları Kızılırmak Deltası içerisindeki sulak alan çevresinde bulunan manda populasyondan gerektiği gibi faydalanılamamaktadır. Manda sütü mükemmel bir besin kaynağıdır. Yağ, protein, laktoz, vitamin, mineral madde ve kuru madde oranları inek sütünden çok fazladır. Manda yoğurdu, Mozerella Peyniri, Manda Kaymağı, Kaymaklı Lokum, Kaymaklı Şeker ve Balkaymak Dondurma gibi birçok ürün manda sütünden yapılmaktadır. Oysaki manda sadece süt ve et ürünleri için değil sulak alan ekosistemi için çok önemlidir. Ayrıca manda Kızılırmak Deltası nda mera vejetasyonu, göl sedimantasyonu, kuşlar ve bütün sulak alan ekosisteminin en önemli parçalarındandır. Kızılırmak Deltası nda mandalar ile yörede yaşayan insanlar arasında çok önemli kültürel bağlar mevcuttur. Sürü duygusuyla yaşayan mandalar Kızılırmak Deltası nda da çoğunlukla işletmelerde sürü olarak yetiştirilmektedir. Kızılırmak Deltası nda sığır, koyun ve manda sayıları köylere göre Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6 incelendiğinde yılları arasında koyun sayısında önemli bir azalmanın olduğu görülmektedir. Ovadaki köylerde sulama imkanının artması, mera olarak kullanılan bazı arazilerin sürülerek tarla arazisi haline getirilmesine yol açmıştır. Tarımdaki bu entansifleşme artışı koyunun hayvansal üretimdeki etkinliğini azaltmıştır. Bu durumda tarla tarımında münavebede yem bitkilerine yer verilmesi oldukça önemlidir. 16

17 Tablo 6. Kızılırmak Deltası nda Köyler Bazında Hayvan Sayılarındaki Değişim Köyün Adı Sığır Sayısı Koyun Sayısı Sığır Sayısı Koyun Sayısı Balıklar Köyü Bakırpınar Doğanca Koşuköy Kahramandere Osmanbeyli Sankaya Sanköy Şeyhören Taşköprü Uçpınar Yakıntaş Yeşilyazı Emenli Harız Şirinköy Altunay Altınova TOPLAM Anon., 2007b. Kızılırmak Deltası nda Altınay Ve Çevre Köyleri Hayvancılık Kooperatifi, Emenli Hayvancılık Kooperatifi, Yörükler Karsüt, Zerenler, Çiftlik Süt, Aypi Süt, Candır Süt gibi küçük çaplı mandıra işletmeleri de mevcuttur. Kızılırmak Deltasının Mera ve Hayvan Varlığı Açısından Değerlendirilmesi Kızılırmak Deltası nda çayır meraların hemen hepsi taban mera niteliğindedir. Bu alanların en önemli özelliği büyük bir kısmının yılın yaklaşık 4-5 ayı boyunca su altında kalmasıdır. Meraların büyük bir kısmı sucul ve suya dayanıklı bitki örtülerine sahiptir. Kumul bitki örtüsüne sahip meralar ise kıyıda dar bir kum bandı üzerinde yer alır. Kızılırmak Deltası nda meralar, zamansız ve yoğun otlatma baskısına rağmen, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu alanlardır. Her familyadan birçok bitki cins ve türünü bir arada görmek mümkündür. Kızılırmak Deltası nda yaklaşık 2549,22ha mera alanı bulunmaktadır. Kızılırmak Deltasında meraların planları tamamı ile yapılmış olup özellikle ekonomik değere sahip olan 17

18 meralarda (Emenli, Fener, Doğanca, Sarıköy, Koşuköy, Harız, Şirinköy, Sarıkaya, Türbe, Köseli, Koruluk, Osmanbeyli, Şeyhören, Karaburç, Kuşcular, Adaköy, ve Kalaycılı) mera yönetim birlikleri kurularak uygulamaya geçilmiştir. İl otlatma planı doğrultusunda otlatılan bu meralarda meranın verimliliği hızlı bir şekilde artmakta ve üzerindeki baskı azalmaktadır. Kızılırmak Deltasındaki köylerin mera alanları Tablo 7 de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, mera alanı fazla olan köylerin gerek toplam hayvan sayıları gerekse koyun sayılarının diğer köylerden fazla olduğu görülmektedir. Tablo 7. Kızılırmak Deltasındaki Mera Alanları Toplam mera alanı Toplam mera alanı Köyler (ha) Köyler (ha) Karaburç 16,070 Osmanbeyli 36,080 Kolaycılı 11,620 Taşköprü 0,770 Kaygusuz 44,110 Şirinköy 70,200 Emenli 114,540 Şeyhulaş 0,840 Kuşcular 27,730 Altınay 162,120 Harız 143,490 Yakıntaş 43,320 Koşu Köyü 211,180 Yağmurca 21,450 Adaköy 31,970 Fenerköy 246,558 Doğanca 302,093 Dereköy 193,000 Türbe 21,820 Engiz köyü 598,000 Üçpınar 13,400 Yörükler 196,000 Şeyhören 21,110 Sarıkaya 21,750 Toplam 2.549,221 Anon., 2007d Ülkemizde olduğu gibi Kızılırmak Deltası nda da yıllardan beri sürdürülen aşırı otlatma ve bilinçsiz kullanım mera vejetasyonlarında bulunan bazı türlerin yok olmasına ve biyolojik çeşitliliğin süratle azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu mera alanlardan yararlanma kapasitelerinin çok altında olmaktadır. Deltada yer alan meralarda otlatma amacıyla dışarıdan hayvan getirilmemektedir. Ayrıca bu meralar kiraya verilmemektedir. Çünkü Deltada mevcut hayvanların ihtiyacını bile karşılayamamaktadırlar. 18

19 Resim 3,4. Kızılırmak Deltası nda meralar. Deltadaki meralarda yürütülen vejetasyon gözlem ve inceleme çalışmalarında belirlenen bazı türler aşağıda verilmiştir. Buğdaygil familyası: Poa pratensis L (Çayır Salkım Otu)., Alopecurus myosuroides Hudson. (Tarla Tilki Kuyruğu), Cynodon dactylon L. (Köpek Dişi), Lolium perene L (Çok Yıllık Çim)., Poa annua L(Tek Yıllık Salkım Otu)., Agrostis castellana Boiss (Tavus Otu), Paspalum paspalodes Scribn. (Su ayrığı). Baklagil Familyası: Trifolium resupinatum L (Anadolu Üçgülü)., Trifolium hybridum L. (Melez Üçgül), Medicago hispida L (Kaba Yonca), Trifolium meneghinianum Clem. (Gelemen Üçgülü), Trifolium repens L (Ak Üçgül)., Lotus corniculatus L. (Gazal Boynuzu), Trifolium subterraneum L. (Yer altı Üçgülü). Diğer Familyalara Ait Bitkiler :Bellis perennis L (Çayır Güzeli)., Eryngium sp (Çakır Dikeni).,Ranunculus muricatus L(Düğün Çiceği), Plantago lanceolata L (Dar Yapraklı Sinir Otu), Carex divulsa Stokes. (Gövdesi Üç Köşeliler), Centaurea carduiformis DC. (Peygamber Çiçeği), Rumex acetosella L. (Labada, Kuzukulağı), Cyperus rotondus L. (Topalak). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü tarafından Kızılırmak Deltası nda yapılan mera ıslah çalışmaları Harita 2 de verilmiştir. 19

20 Harita 2. Kızılırmak Deltası ndaki meralarda yapılan ıslah çalışmaları Anon., 2007d Harita 1 de görülen yeşil alanlar Kızılırmak Deltası nda Emenli Köyü (54ha) Koşu Köyü (211,18ha) ve Fener-Sahilkent ve Koruluk 246,55ha) köylerinde yapılan mera ıslah ve amenajman çalışmalarıdır (Anon 2007d). Mera ıslah ve amenajman çalışmalarının başlıca amaçları şunlardır: Islah sonrasında meranın otlatma kapasitesinin ve ot kalitesinin arttırılması, Meranın otlatma planına uygun olarak kullanımının sağlanması, Otlatma yönetimini sağlayacak tesislerin yapılması şeklinde sıralanabilir. Mera alanlarında yapılan/yapılacak uygulamalar ise çalı ve yabancı ot temizliği, gübre atılması, sıvat(suluk) yapımı, gölgelik yapımı ve eğitim çalışmaları şeklindedir. Her yıl olmak üzere meraya 24 kg/da olacak şekilde amonyum sülfat gübresi verilmektedir (Resim 5). Gölgelikler de yapılmıştır. Suluk yapımları ise devam etmektedir. Resim 5. Bafra İlçesi Emenli Köyü Merasında Gübreleme 20

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BURSA TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU BİLGİ NOTU Dünyada büyüyen gıda ihtiyacı ve özellikle güvenli gıdaya

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65

(Bin ha) Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9 16.217 66,8 16.333 67,4 15.692 67 15.464 65 Tarım Alanları 1990 2000 2002 2006 2009 2010 2011 2012 (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Ekilen Alan 18.868 67,7 18.207 69,0 18.123 68,2 17.440 67,9

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Organik Tarımda İşletme Planlaması Organik Tarımda İşletme Planlaması ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.com Tarımsal ve doğal ekosistemler DOĞAL Kontrol: İçsel Enerji: Güneş

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR 0.55 0.5500 39,050.00 KG 21,477.50 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 31/0/2014 T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEŞİL MTS 0.0 0.0 0.000 11,200.00 KG,600.00 1 ARPA YEMLİK ı:,600.00 1 ARPA ı,600.00 1 MISIR MISIR MISIR MTS 0. 0. 0.00 39,00.00 KG 21,477.0 1

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.77 0.7663 4,800.00 KG 3,678. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2014 T.C. Sayfa: 1-14 ARPA YEMLİK MTS 0. 0. 0.663 4,800.00 KG 3,68.26 2 ARPA YEMLİK ı: 3,68.26 2 ARPA ı 3,68.26 2 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.12 0.12 0.1200 3,41.00 KG 4,490.00

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8

EKONOMİK RAPOR. Yayın Tarihi : / Yayın No: Sayfa 1 / 8 EKONOMİK RAPOR 2014 Yayın Tarihi :07.01.2015 / Yayın No: 2015-01 Sayfa 1 / 8 Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2012 YILI TARIMSAL DESTEKLER A-HAYVANCILIK DESTEKLERİ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Bakanlar Kurulu Kararı MADDE 4- (1) Birime Destek 1 Sütçü ve kombine

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (NİKSAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2014 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2015 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65.

A R A Z İ V A R L I Ğ I ALAN(Ha) PAYI(%) Tarım Arazisi (Kullanılmayan hali Araziler Dahil) (*) 254.960 44,7. Çayır Mera Alanı (*) 65. TARIMSAL YAPI 1. İlin Tarımsal Yapısı İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 28.651 çiftçi ailesinden 141.077 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2013 yılı Bitkisel ve Hayvansal in

Detaylı

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT

DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 4 ARALIK 2012 I. OTURUM OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. SÜLEYMAN AKBULUT YÖNETİCİ ÖZETİ Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi nin birlikte düzenlemiş olduğu

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle

Kullanma Kılavuzu. 10 dönüm için 1 l gübre kullanılarak ilkbaharda sürgünler püskürtme(ya da damlama) yöntemiyle Yazlık ve kışlık tahıllar, patates, pancar, patlıcangiller, kabakgiller, lahana grubu, ağaçlar, soğanlar, yeşillikler, çiçekler ve çimler, ay çiçeği, üzüm, meyve çalılıkları ve dekoratif çalılıklar, küçük

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 25 Nisan 2013 BİLECİK İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar;

Türkiye de hayvancılık sektörünün önündeki sorunları iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; Tarımı gelişmiş ülkelerin çoğunda hayvancılığın tarımsal üretim içerisindeki payı % 50 civarındadır. Türkiye de hayvansal üretim bitkisel üretimden sonra gelmekte olup, tarımsal üretim değerinin yaklaşık

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İLİ TARIMSAL VERİLERİ ÇORUM TARIMI Çorum İlinde Tarım, halkın 1, derecede geçim kaynağını teşkil eden iktisadi bir sektördür. İlimizin yüz

Detaylı

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık

Detaylı

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2013 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 03 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü ve kombine ırklar ve melezleri ile

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR

AR&GE BÜLTEN 2012 EYLÜL SEKTÖREL TARIM KENTİ İZMİR TARIM KENTİ İZMİR Şebnem BORAN Gözde SEVİLMİŞ Küresel iklim değişikliği, gıda fiyatlarındaki yükseliş, dünya nüfusundaki hızlı artış gibi gelişmelerin etkisiyle tarım sektörünün son derece stratejik bir

Detaylı

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI

2013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 013 YILI DESTEKLEME BİRİM FİYATLARI 1 3 MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ Mazot Gübre Destekleme Ürün Grupları Destekleme Tutarı Tutarı Peyzaj ve süs bitkileri, özel çayır, mera ve orman emvali alanları,9

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

2014 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER 04 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ Hayvan Başı Ödeme Suni Tohumlama Besilik Materyal Üretim Desteği(baş) 3 Hayvan Başı Ödeme 4 Tiftik Üretim 5 Süt Primi( TL/lt) 6 İpek Böceği Sütçü

Detaylı

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri

Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Dolu Teminatı için Sigortaya Son Kabul Tarihleri Ana Sınıf Ürün adı Alt Sınıf İL TARİH Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık) Tahıllar Adana, Osmaniye, Mersin, Antalya, Muğla 31.Mar Tarla Ürünleri Buğday (Makarnalık)

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Tarım, Tarıma Dayalı Sanayi ve Ormancılık İhtisas Komisyonu Çalışmaları 07 Mayıs 2013 ESKİŞEHİR İklim değişikliği Biyoçeşitliliğin Korunması Biyoyakıt Odun Dışı Orman

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PAZAR İLÇESİ) BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN 2015 YILI MALİYETLERİ TOKAT-2016 İÇİNDEKİLER ÜRÜN ADI SAYFA NO

Detaylı

1926

1926 1926 1926 2011 YILI BİRİME DESTEK MİKTARLARI ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da) 1 Tütüne Alternatif Ürün Desteği 120 2 Toprak Analizi 2,5 3 Organik Tarım Tarla bitkileri, Sebze, Meyve 25 Hayvancılık,

Detaylı

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ

Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Bölgesi Sığır Yetiştiriciliğinin Yapısı Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Memeli hayvanlardan elde edilen süt, bileşimi türden türe farklılık gösteren ve yavrunun ihtiyaç duyduğu bütün besin unsurlarını içeren

Detaylı

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. DÜZCE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/10/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-10 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. Sayfa: 1-10 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA MTS 0.67 0.88 0.7807 7,450.00 KG 5,816.23 83 ARPA BİRALIK ı: 5,816.23 83 ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.68 0.6786 2,560.00 KG 1,737.22 1 ARPA YEMLİK ı: 1,737.22

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları BİLECİK TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI BİLECİK TARIM, TARIMA

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.7000 16,500.00 KG 11,550. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 4 ARPA YEMLİK MTS 0.70 0.70 0.7000 6,500.00 KG,550.00 ARPA YEMLİK ı:,550.00 ARPA ı,550.00 MISIR MISIR MISIR SLAJ MTS 0.0 3.42 0.3758 372,799.59 KG 40,080.28 3 MISIR

Detaylı

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar

TARIM. 2013 2005 2010 2013 Ürünler Ekilen. Ekilen. Ekilen. Üretim(ton) Üretim(ton) alan(da) alan(da) alan(da) Tahıllar TARIM Bölgesi nde ve de Tahıllar ve Diğer Bitkisel in Alan ve Üretim Miktarları (Seçilmiş ) 2005-2010-2013 TÜRKİYE 2005 2010 2013 2005 2010 2013 Tahıllar / TÜRKİYE (%) 2005 2010 2013 Buğday (Durum) 5.907.280

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 3/0/204 Sayfa: - 6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.5748 26,770.00 KG 24,609.50 20 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.62 0.6200 404,280.00 KG 250,653.60 ARPA YEMLİK ı: 375,263.0 2 ARPA ı 375,263.0

Detaylı

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal

Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal Arazi verimliliği artırılacak, Proje alanında yaşayan yöre halkının geçim şartları iyileştirilecek, Hane halkının geliri artırılacak, Tarımsal kaynaklı kirlilik azaltılacak, Marjinal alanlar üzerindeki

Detaylı

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) %

Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % 1990 2002 2012 2013 2014 Tarım Alanı (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % (Bin ha) % Tarla Bitkileri 18.868 67,7 17.935 67,5 15.464 65,0 15.613 65,6 15.789 66,0 Nadas 5.324 19,1 5.040 19,0 4.286

Detaylı

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar

ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ. Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Vet. Hek. Ümit Özçınar ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIK NEDİR? Organik tarımın temel stratejisi, kendine yeterli bir ekosistem oluşturarak, bu ekosistemdeki canlıların optimum

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.68 0.4371 25,970.00 KG 11,352.16 4 HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2015 T.C. Sayfa: 1-1 MISIR MTS 0.64 0.71 0.6690 166,420.00 KG 111,5.5 4 MISIR ı: 111,5.5 4 MISIR ı 111,5.5 4 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.68 0.471 25,970.00 KG 11,52.16 4 PAKET

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 17,955. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.4 0.4 0.441 33,00 KG 17,9.00 1 ARPA YEMLİK MTS 9. 10.22 9.6042 2,843.00 AD 27,304.78 6 ARPA YEMLİK ı: 4,29.78 7 ARPA ı 4,29.78 7 DARI NATÜREL

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2012 Şube Adı: Sayfa: 1-13 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 31//20 Sayfa: 1-13 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.50 0.55 0.5109 25,60 KG 13,08 4 ARPA YEMLİK ı: 13,08 4 ARPA ı 13,08 4 MISIR MISIR MISIR SARI MTS 0.58 0.58 0.5750 160,33 KG 92,189.75 1 MISIR

Detaylı

Tarım Sayımı Sonuçları

Tarım Sayımı Sonuçları Tarım Sayımı Sonuçları 2011 DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ İstatistik ve Araştırma Dairesi Ocak 2015 TARIM SAYIMININ AMACI Tarım Sayımı ile işletmenin yasal durumu, arazi kullanımı, ürün bazında ekili alan, sulama

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI

2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI T.C. BARTIN VALİLİĞİ İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ 2023 E DOĞRU BARTIN TARIMI YUSUF ALAGÖZ İL TARIM MÜDÜRÜ BARTIN DA DEMOGRAFİK YAPI 2009 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS TESPİT ÇALIŞMASI SONUCUNDA İLİN TOPLAM NÜFUSU 188.449

Detaylı

PROJE RAPORU. PROJE ADI: Yerel Tohumlarımızın İçindeki Milli Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkalım

PROJE RAPORU. PROJE ADI: Yerel Tohumlarımızın İçindeki Milli Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkalım PROJE RAPORU PROJE ADI: Yerel Tohumlarımızın İçindeki Milli Kültürümüze ve Geleceğimize Sahip Çıkalım PROJENİN AMACI: Bu projede; -Milli kültür ve tarihimizin bir parçası olan yerel tohum çeşitliliğimizin

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8ÇEVRE TANZİMİ ve AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI 8.1. Ağaçlandırma: Bölgemiz imar planı içerisinde yeşil alan olarak ayrılan yerlerin çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında; 2009 yılı içerisinde

Detaylı

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU

ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU ADANA İLİ TARIMSAL ÜRETİM DURUMU RAPORU Ağustos 2013, Adana Hazırlayanlar Sabahattin Yumuşak; Adana Güçbirliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Özkan Başlamışlı; Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Edirne İlinde Yem Bitkileri Ekilişi Kaba Yem Üretiminin İhtiyacı Karşılama Oranı EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ EDİRNE İLİNDE YEM BİTKİLERİ EKİLİŞİ, MERALARIN DURUMU

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak /

Bioredworm- S(Solid)-Katı ve Bioredworm-L(Liquid)-Sıvı Uygulama tablosu Bitki Türü Gübre Türü Uygulama dönemi Dozlar / saf gübre olarak / Kök gelişimini ciddi oranda desteklediği için, özellikle dikim esnasında granül gübrenin kullanılması tavsiye edilir. Üreticilerin, topraktaki besin ihtiyacını tespit edebilmeleri için toprak analizi yaptırmaları

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 10 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EKİM 0 BÜLTEN NO : 0 SAYFA NO : HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,5 0,70 0,59.06.95 KG 6.58.889,89 HMS BUĞDAY 0,59 0,90 0,6 4.64.470 KG.94.97,6 HTS BUĞDAY 0,58 0,59 0,58 5.800 KG 5.000,00 K.A.G.T BUĞDAY

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları ESKİŞEHİR TARIM, TARIMA DAYALI SANAYİ VE ORMANCILIK BİLGİ NOTU TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ESKİŞEHİR TARIM,

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 2 ARPA YEMLİK MTS 0.65 0.75 0.6528 7,55.00 KG 46,450.75 2 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.85 0.7577 46,704.00 KG 35,386.20 ARPA YEMLİK ı: 8,836.95 3 ARPA ı 8,836.95 3 MISIR

Detaylı

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek.

Bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere dekar başına 2,5 lira toprak analizi desteği verilecek. Çiftçiye, bu yıl verilecek tarımsal destekler belirlendi Bakanlar Kurulu'nun ''2015 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar''ı, 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'nin

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması

Dünyada 3,2 milyon tona, ülkemizde ise 40 bin tona ulaşan pestisit tüketimi bunun en önemli göstergesidir. Pestisit kullanılmaksızın üretim yapılması Pestisit; herhangi bir istenmeyen canlının (zararlı organizma), yayılmasını engelleyen, uzaklaştıran ya da ondan koruyan her türlü bileşik ya da bileşikler karışımıdır. Tarımda pestisitler, zararlı organizmaları

Detaylı

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri

2011 Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 02/05/2012 tarihinde açıklanan, yılı Tarımsal İşletmelerde Ücret Yapısı haber bültenine göre; Hanehalkı

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:2 ANKARA NIN AYÇİÇEĞİ (ÇEREZLİK-YAĞLIK) PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE,

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU

İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU İLİMİZDE HAYVANCILIĞIN DURUMU 1.AMASYADA TARIMSAL YAPI İlimiz ekonomisinde Tarım ilk sırada yer almakta olup 29.390 çiftçi ailesinden 146.948 kişi bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 2011 yılı Bitkisel

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK TÜRKİYE DE HAYVANCILIK Geniş anlamda hayvancılık tarımsal etkinlerin bir koludur. Tarımla uğraşan nüfus bir yandan toprağı işleyip çeşitli ürünler elde ederken, diğer yandan da hayvan besler. Tarımın

Detaylı

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları

8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları 8Çevre Tanzimi ve Ağaçlandırma Çalışmaları Bölgemiz çevre tanzimi ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2008 yılı içerisinde toplam 7.500 ağaç, 50.000 adet çalı grubu bitki dikilmiştir. 8.1. Bitkisel

Detaylı

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ

BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ BULDAN HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ Behiye AKSOY(DENGİZ), Nazif EKİCİ Buldan Tarım İlçe Müdürlüğü ÖZET Bu çalışma da Buldan merkez, belde köylerinde hayvan yetiştiriciliği ve yakın gelecekteki durumu incelenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI

TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI TÜRKİYE DE EN FAZLA GÖRÜLEN BESLENME HATALARI Türkiye beslenme durumu yönünden hem gelişmekte olan, hem de gelişmiş ülkelerin sorunlarını birlikte içeren bir görünüme sahiptir. Ülkemizde halkın beslenme

Detaylı

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ

GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ GIDA ARZI GÜVENLİĞİ VE RİSK YÖNETİMİ Bekir ENGÜRÜLÜ Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Haziran 2016 SUNUM PLANI DÜNYADA TARIMIN GÖRÜNÜMÜ TÜRKİYE TARIMINA BAKIŞ

Detaylı

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ

... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ 2002 ......... MACAR FİĞİ YEM BİTKİSİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ BÖLÜM 1.PROJENİN ÖZETİ 1.1.Projenin Adı 1.2.Projenin Süresi 1.3.Projenin

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam YAĞLI TOHUMLAR YAĞLI TOHUMLAR. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam YAĞLI TOHUMLAR YAĞLI TOHUMLAR. Toplam ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ T.C. ISPARTA TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ HUBUBAT ARPA ARPA BEYAZ Sayfa: 1-8 ARPA MTS 0.65 0.65 0.6500 2,00 KG 1,30 1 ARPA BEYAZ ı: 1,30 1 ARPA ı 1,30 1 BUĞDAY MAKARNALIK BUĞDAYLAR BUĞDAY MTS 0.74 0.74 0.7400 10,00 KG 7,40 1 BUĞDAY MTS- 0.70 0.70

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ. Çeşme/ İZMİR,2015 ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre Koruma ve Kalite Kontrol Şube Müdürlüğü Çeşme/ İZMİR,2015 2 3 2014 YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE İlçe Sayısı: 5 Nüfus:

Detaylı

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat.

T.C. BURDUR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2016 Şube Adı: Sayfa: 2-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Ortalama Fiyat. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/206-3/0/206 T.C. Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.80 0.6279 432,590.00 KG 27,6.00 7 ARPA YEMLİK TTS 0.62.45 0.676 57,438.00 KG 06,436.69 4 ARPA (BALYA) MTS 0.34 0.40 0.3599

Detaylı

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER ALKALİ BESLENME HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER VE ALKALİ GIDA LİSTESİ ph değerinin sağlığımız için önemi nedir? Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Bu nedenle de vücudun ph

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi

Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Çiftçi Şartlarında Potasyumlu Gübrelemenin Verim ve Kaliteye Olan Etkisi Âlim Çağlayan 1 Ertan Demoğlu 1 Besinlerin rolü Yeterli bir gübreleme programı sadece bütün besinlerin temel görevleri açık bir

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550.

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF 0.40 0.3906 155,000.00 KG 60,550. HUBUBAT MISIR MISIR 01/0/2016-1/0/2016 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR SLAJ MTS 0.10 0.11 0.101 670,946.00 KG 69,174.72 2 MISIR MTS 0.60 2.04 0.684 15,120.00 KG 104,77.97 5 MISIR ı: 17,948.69 7 MISIR ı 17,948.69

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT.

EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. EDİRNE TİCARET BORSASI ARALIK AYI BORSA BÜLTENİ (01/12/2008-31/12/2008) MUAMELE GÖREN MADDE MUA. AD. EN AZ EN ÇOK ORT. MiKTARI BRM BEDELİ SATIŞ CİNS ve NEVİLERİ AD. (T.L.) (T.L.) (T.L.) (Y.T.L.) ŞEKLİ

Detaylı

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi

Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi Aylara Göre Meyve, Sebze ve Balık Tüketimi OCAK Balık: Kefal, tekir,kırlangıç, istrongilos, levrek, Sebze: Kereviz, lahana, brüksel lahanası, brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, kara turp, kırmızı turp

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 23,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 23, HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 8.17 8.17 8.1739 120.00 AD 980.87 1 ARPA YEMLİK ı: 980.87 1 ARPA ı 980.87 1 DARI NATÜREL DARI NATÜREL DARI NATÜREL MTS 2.35 2.35 2.3492 488.00

Detaylı

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI

DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI DÜNYA TARIMININ BAŞLICA SORUNLARI Dünya tarımındaki başlıca sorunlar Nüfus artışı ve kişi başına tüketim miktarındaki artış. Tarımsal üretimin dengesiz dağılımı. Az gelişmiş ülkelerde kullanılan tarımsal

Detaylı

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi

Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Termik Santrallerden Çıkan Atık Enerji ile Isıtılan Seralarda Sebze Yetiştirilmesi Prof. Dr. H. Yıldız DAŞGAN Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü dasgan@cu.edu.tr Elektrik enerjisi elde etmek

Detaylı

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU

2003-2011 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2003-2011 DESTEK BİZDEN, ÜRETİM SİZDEN BOLU Türk tarımını kalkındırmadan Türkiye yi kalkındıramayız Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan Ekolojik denge ve küresel gıda

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013

Tarımsal Meteoroloji. Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 23 EKİM 2013 Tarımsal Meteoroloji Prof. Dr. F. Kemal SÖNMEZ 2 EKİM 201 Prof. Dr. Mustafa Özgürel ve Öğr. Gör. Gülay Pamuk Mengü tarafından yazılan Tarımsal Meteoroloji kitabından faydalanılmıştır. Hava ve İklim ile

Detaylı

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile

Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile Dünya nüfusunun hızla artması sonucu ortaya çıkan dünyanın artan besin ihtiyacını karşılamak ve birim alandan daha fazla ürün almak amacı ile uygulanan kültürel önlemlerden biri de tarım ilacı uygulamalarıdır.

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ

ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ ANKARA TİCARET BORSASI AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ SEKTÖR ARAŞTIRMALARI RAPOR NO:1 ANKARA NIN ASPİR BİTKİSİ PROFİLİ Hazırlayan Handan KAVAKOĞLU (ATB AR-GE, Gıda Yüksek Mühendisi) Yasemin OKUR (ATB AR-GE, Kimya Mühendisi)

Detaylı

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ

ANTALYA TOPTANCI HALİ GÜNLÜK FİYAT LİSTESİ ANTALYA TOPTANCI HALİ Araka Kg Ayva Kg 2,70 3,00 67 Bakla Kg Badem (Çağla) Kg 68 Bamya Kg Çilek Kg 3,50 5,50 69 Barbunya Kg Elma (yaz) Kg 70 Barbunya Beyaz Kg Elma (Golden smart) Kg 1,80 2,00 71 Bezelye

Detaylı