Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 Yalova İlinde Sportif (Amatör) Balıkçılık Yapan Kişilerin Yaş Grupları, Meslek Grupları ve Belgelerini Yenileme (Vize) Oranları Üzerine Bir Araştırma Görkem DALKIRAN 1, Birol BAKİ 1 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yalova İl Müdürlüğü Su Ürünleri Birimi Yalova Türkiye e posta: Özet: Çalışmada Yalova ilinde sportif (amatör) balıkçılık yapmak amacıyla müracaat eden kişilerin yaş ve meslek grupları ile almış oldukları belgelerini yenileme (vize) oranları araştırılmıştır. Çalışmada yılları arasında amatör olarak balıkçılık yapmak amacıyla müracaat eden 1147 kişinin, Tarım İl Müdürlüğü kayıtlarındaki bulunan bilgileri kullanılmıştır. Belge almak için müracaat edenlerin büyük bir çoğunluğu Yalova ve ilçelerinde ikamet ederken (%92.33), il dışında ikamet edenlerin oranı da %7.67 dir. Amatör balıkçı belgesine sahip olanların büyük bir çoğunluğu 51 yaş üstü (%41.06) kimselerden oluşmaktadır yaş grubunda bulunan kimselerin oranı %24.67 iken yaş grubunda bulunan kimselerin oranı da %24.94 tür. Yalova ilinde amatör balıkçılık yapan kimselerin %26.24 ü emeklidir. Bu çalışmanın sonucuna göre; amatör balıkçılığın orta yaş ve üzerindeki daha çok emekli kesimin rağbet ettiği bir sportif faaliyet olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sportif Balıkçılık, Amatör Balıkçılık, Yalova, Yaş Grupları, Meslek Grupları Abstract: This study was conducted to rate of occupation groups, age groups and restore license of sportive (amateur) fisherman in Yalova. In this study the database in the records of Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Yalova Provincial Directorate that 1147 person who took sportive fishing license between years for amateur fishing are used. The majority of people who invoke sportive (amateur) fishing license live in Yalova and Yalova s borough (92.33%), in addition to this; the rate of living out of Yalova is 7.67%. The majority of people who took sportive (amateur) fishing license are situated in 51 + age group (41.06%). While the rate of age group is 24.67%, rate of age group is 24.94% % sportive fishermen in Yalova are retired. According to result of this study should say to sportive 1

2 (amateur) fishing is done as a sportive activity by retired people in middle age and over middle age groups. Key Words: Sportive Fishing, Recreational Fishing, Yalova, Age Groups, Occupation Groups Giriş Yalova, Marmara Denizinde yaklaşık 120 km lik sahil şeridine sahip olup, şehirleşmesi kıyısal alanda yoğunlaşmıştır. Bölge, sanayi, turizm, tarım (çiçekçilik, seracılık, sebze meyve ve süs bitkileri üretimi ile balıkçılık) faaliyetlerinin bir arada yapıldığı bir alandır. Yalova sahili, İzmit körfezinin güney kısmında ve pelajik balıkların göç yollarında olan bir bölge özelliği taşımaktadır. Bölgede balıkçılık bir geçim kaynağı olmakla birlikte, özellikle yaz aylarında turizm kaynaklı nüfus artışına paralel olarak hava ve deniz şartlarının uygun olduğu zamanlarda sportif amaçlı avcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Şekil 1. Araştırma Bölgesi Yalova ilinin iklimi Makro klima tipi olarak Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş niteliği taşımakla birlikte, bazı dönemlerde karasal iklim özelliklerini de yansıtmaktadır. İklimsel olarak yazlar kurak ve sıcak, kışlar ılık ve bol yağışlıdır. 30 yıllık rasat bilgilerine göre, Yalova da yıllık ortalama sıcaklık 14.6 C dir. En soğuk ay (Şubat) ortalama sıcaklığı 6.5 C, en sıcak ay (Ağustos) ortalama sıcaklığı 23.7 C, yıllık ortalama yağış miktarı da mm dir. Kar yağışlı günlerin ortalama sayısı 10.6 karla örtülü günlerin ortalama sayısı da 5.2 dir. Yıllara göre en yüksek deniz suyu sıcaklığı Ağustos ayında ortalama 22.9 C, en düşük sıcaklık değeri Şubat ayında ortalama 7.4 C dir (Anonim, 2008a). 2

3 1999 yılında gerçekleşen depremden olumsuz yönde etkilenen şehirlerden birisi de Yalova dır. Bunun sonucunda hem şehir nüfusunda, hem de tatil amacıyla gelenlerin sayısında bir azalma görülmüştür. Ancak son 5 6 yıldır, deprem izlerinin yavaş yavaş silinmeye başlanması, güvenli ve dayanıklı konutların inşa edilmesi ile birlikte kent ve ilçeleri yeniden rağbet görmeye başlamıştır. Son yıllardaki bu değişimi 2000 ve 2007 yıllarında yapılan nüfus sayım sonuçlarından da görmek mümkündür (Şekil 2) Merkez Çınarcık Termal Altınova Çiftlikköy Armutlu TOPLAM Şekil 2. Yalova ili 2000 ve 2007 yılı Nüfus Sayım Sonuçları (Anonim, 2008a) Şekil 2 den de görüleceği üzere, 2000 yılında olan Yalova ili nüfusu, 2007 yılı nüfus sayımına göre i il merkezinde olmak üzere e ulaşmıştır. Yalova ili, yaşam kalitesinin yüksek oluşu, yetişkin okur yazarlık oranının %97,4 gibi ülke ortalamasının da (%88,3) üstünde olması ve kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (2007 yılı) dolar oluşu ile ülkemiz illeri arasındaki sosyo ekonomiklik sıralamasında 9. sırada yer almaktadır (Anonim, 2008a). Amatör Balıkçılık sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi güdülmeyen ve avlanılan ürünün satılmadığı avcılık tipi olarak açıklanmaktadır. Yayınlanan kurallara uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi güdülmeyen, sportif balık federasyonu bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğine de Sportif Balıkçılık denilmektedir. Türkiye de amatör 3

4 ve sportif balıkçılık düzenlemeleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 2 yılda bir hazırlanarak yayımlanan Denizlerde ve İç Sularda Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile yapılmaktadır. Bu tebliğe göre, amatör olarak balıkçılık yapan kişiler, Tarım İl veya İlçe Müdürlüklerince başvurmaları halinde 2 (iki) yıl geçerli olan Amatör Balıkçı Belgesi almaktadırlar. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu olmamakla birlikte, tebliğde belirtilen yasak ve sınırlandırmalara uyulması halinde belge ülkemiz karasuları içerisinde her yerde geçerlidir (Anonim, 2009a). Denizlerde ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapabilmek için gerekli belge ise Gerçek Kişi Su Ürünleri Avlanma Ruhsat Tezkeresidir. Bu belge de gerçek kişilerin, bağlı bulunduğu su ürünleri kooperatifinden alacakları balıkçılık yaptıklarına dair belge ile Tarım İl Müdürlüklerine başvuruları halinde 5 (beş) yıl geçerli olmak üzere verilir. 5. yıl sonunda süresi dolan belgeler, 3 yıl daha kayıtlarda bekletilerek bu sürenin dolmasına rağmen yenileme başvurusu olmaması halinde belge kayıtlardan silinir (Anonim, 2009b). Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak için belge alan kişilerin kayıtları bir kayıt sistemine girilerek 8 yıl kayıtlarda tutulurken, amatör balıkçılık yapan kişilerin kayıtları ile ilgili bir sistem bulunmamakta ve kayıtlar Tarım İl Müdürlüklerinde çalışan personellerin çalışma prensiplerine bağlı olarak tutulmaktadır. Pazarlamaya yönelik olmayan, bireysel tüketim ve eğlence amaçlı avlanma olarak adlandırılan amatör balıkçılık, refah seviyeleri iyi olan kişilerce çeşitli av malzemelerinin kullanılması ile yapılan bir faaliyettir. Henüz zorunlu bir lisans sistemi olmadığı için isteyen herkes amatör avcılığa katılabilmektedir. Türkiye de de Avrupa da olduğu gibi amatör balıkçılık faaliyetleri sonucu elde edilen su ürünleri yasa gereği pazara sunulamamaktadır. Türkiye de her ne kadar amatör balıkçılığın yasal çerçevesi Su Ürünleri Tebliği ile belirlenmiş olsa da, bu avcılığı yapanların büyük bir kısmının bu kuralları bilmemekte bu da bilinçsiz avcılığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizde özellikle deniz kıyısı olan bölgelerimizde ve iç sularımızda çok yaygın olarak amatör balıkçılık yapılmaktadır. Fakat amatör balıkçılık yapmak için Amatör Balıkçı Belgesi almak zorunlu olmadığı ve düzenli bir kayıt sistemi de olmadığı için bu faaliyette bulunan kişiler ile ilgili bilgiler ve bu faaliyetlerin ekosistem üzerine etkileri henüz bilinememektedir (Anonim, 2008b). 4

5 Türkiye de amatör olarak balıkçılık yapan kişilerin bilgileri düzenli bir kayıt sistemine girilmediği için; bu kişilerin yaş meslek grupları, hangi türleri ne miktarda avladıkları, belgelerini düzenli olarak uzatıp uzatmadıkları, yayınlanan tebliğler hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları vb. konular hakkında bilgi sahibi olunamamaktadır. Bu çalışmada; amatör balıkçı belgesi almak için müracaat eden ve faal olarak deniz ve iç sularda su ürünleri avcılığı yapan kişilerin meslek yaş grupları dağılımları ile belgelerini vize yaptırma (yenileme) oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Yalova ilindeki amatör balıkçılığın hangi yaş ve meslek gurubuna ait kişiler tarafından yapıldığı, bu belgelerinin yenilenme oranının ne olduğu gibi temel bilgiler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bu konu ile ilgili olarak bundan sonra yapılacak çalışmalara bir kaynak oluşturması düşünülmüştür. Materyal ve Metod yılları arasındaki dönemde Yalova Tarım İl Müdürlüğüne amatör balıkçı belgesi almak üzere müracaat eden 1147 kişinin bilgilerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu dönem içerisinde belge almak için müracaat eden kişilerin yaş, meslek ve ikamet ettiği yerler tespit edilerek değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bulgular Çalışmada, yıları arasındaki dönemde amatör balıkçı belgesi almak üzere toplam 1187 adet müracaat olmuştur. Bu kişilere ait yaş grupları ve ikamet edilen yerlerin yıllara göre dağılımı Tablo 1, Şekil 3 ve Şekil 4 te meslek gruplarının yıllara göre dağılımı Tablo 2 de, yıllar ait belge düzenlenmesi ile ilgili verilen dağılımları ise Tablo 3 de belirtilmektedir. 17% 8% 2% 1% 8% Merkez Çınarcık Termal Altınova 53% Çiftlikköy Armutlu 11% İl Dışı Şekil 3. Yalova da Yılları Arasında Amatör Balıkçı Belgesi Alan Kişilerin İkamet Yerleri Dağılımı 5

6 Tablo 1. Yalova da Amatör Balıkçı Belgesi Alanların Yaş Grupları ve İkamet Yerlerinin Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Yaş Grupları (%) Merkez Çınarcık İkamet Edilen Yer (%) Termal Altınova Çiftlikköy Armutlu İl Dışı % 41% 25% % Şekil 4. Yalova da Yılları Arasında Amatör Balıkçı Belgesi Alan Kişilerin Yaş Grupları Dağılımları 6

7 Tablo 2 de yaş grubunun yıllara göre % oranları arasında değişim gösterdiği ve toplanda oranının %9.33 olduğu, yaş grubunun % oranları arasında olduğu ve toplanda oranının %24.94 olduğu, yaş grubunun % oranları arasında olduğu ve toplamda oranının %24.67 olduğu ve 51+ yaş grubunun % oranları arasında olduğu ve toplamda %41.06 lik oranla en yüksek oranı oluşturduğu görülmektedir. İkamet bilgilerinden, Yalova merkez ilçede ikamet edenlerin oranının %53.79 ile en yüksek oran olduğu, bunu %16.74 ile Çiftlikköy, %11.16 ile Çınarcık, %8.46 ile Armutlu ve %1.66 ile Termal ilçeleri takip ettiği tespit edilmiştir. Yalova ili dışında ikamet edenlerin oranı ise %7.67 olarak bulunmuştur. Tablo 2. Yalova da Amatör Balıkçı Belgesi Alanlara Ait Meslek Gruplarının Yıllara Göre Dağılımı Yıllar Emekli Serbest Meslek Grupları (%) İşçi Grup 1 * Grup 2 * Memur Öğrenci Ev Hanımı Belirtilmemiş * Grup 1 : Mimar, Mühendis, Teknisyen, Doktor, Veteriner, Eczacı, Tıbbi Mümessil, Astsubay, Polis, Bankacı, Muhasebeci, Mali Müşavir, Avukat, Hakim, Savcı, Öğretim Görevlisi, Öğretmen, Kaptan, Gemici * Grup 2 : Çiftçi, Kuaför, Berber, Güvenlik Görevlisi, Bekçi, Mobilyacı, Marangoz, Şoför, Balıkçı, Nakliyeci, İmam Tablo 2 de belirtildiği gibi, amatör balıkçı belgesi alanların %26.24 ünün emekli; %22.40 ının serbest meslek sahibi, %9.24 ünün işçi, %3.84 ünün memur, %0.96 sının öğrenci ve %0.35 inin de ev hanımı olduğu tespit edilmiştir. Bu meslekleri edinmek için bir eğitim almış olunması 7

8 gereken mesleklere ait grubun oranı %7.59 iken, bir eğitim almış olunması gerekmeyen mesleklere ait grubun oranı da %5.49 olarak tespit edilmiştir. Mesleğini belirtmeyen kişilerin oranı ise %23.89 olarak tespit edilmiştir. Tablo 3. Yalova da Düzenlenen Amatör Balıkçı Belgelerinin Yıllara Göre Dağılımı Yıl Düzenlenen (Adet) Vizelenen (Adet) Vize Oranı (%) TOPLAM Tablo 3 de yılları arasında 1187 adet yeni amatör belgesi düzenlendiği görülmektedir ve 2006 yıllarında kaydedilmiş olan belgelerden toplam 74 belgeye vize işlemi (yenileme) 2007 ve 2008 yıllarında yapılmış ve geçerlilikleri devam ettirilmiştir ve 2008 yıllarında düzenlenen belgelerin bu çalışmanın esas alındığı 2008 yılı sonu itibariyle geçerliliklerini yitirmemesi nedeniyle bu belgelere yenileme işlemi yapılmamış ve bu nedenle de hesaplamaya dahil edilmemiştir yılları arasında düzenlenen amatör balıkçı belgelerinden vizesi biten belgelerin vizelenme oranı %9.44 olarak hesaplanmıştır. Tartışma ve Sonuç Amatör balıkçılık, ticari kazanç gayesi güdülmeden, stres giderme amaçlı ya da hobi olarak yapılan bir avcılık faaliyetidir. Amatör balıkçılıkla ilgili olarak ülkemizde zorunlu bir lisans sistemi bulunmamaktadır. Böyle bir sistem bulunmadığı için amatör balıkçılığa ve balıkçılık yapan kimselere ait kayıtlar da düzenli olarak tutulmamaktadır. Bu nedenle; kimler tarafından yapıldığı, hangi yaş gruplarındaki insanların amatör balıkçılıkla ilgilendiği, amatör balıkçılıkla uğraşan kişilerin gelir düzeyleri, hangi meslek grubunda bulundukları, avlanılan av miktarı, amatör balıkçılığın ekosisteme nasıl bir etkisinin olduğu gibi konular bilinmemektedir. Ayrıca amatör balıkçılık için gerekli olan ekipmanların satışı da bir sektör oluşturduğu halde, amatör balıkçılığın ulusal ekonomiye dolaylı yoldan sağladığı bu katkının da ne olduğu bilinmemektedir. 8

9 Özellikle bahar yaz aylarında denize kıyısı bulunan bölgelerde, tekneden ya da karadan birçok kişinin olta ile su ürünleri avcılığı yaptığı görülebilir. Bu şekilde ılıman ve sıcak iklim özelliği gösteren bölgeler, bu elverişli iklim şartlarından dolayı genellikle tatil amaçlı rağbet gören yerlerdir. İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyük şehirlere yakınlığı ve Çınarcık, Çiftlikköy, Termal, Armutlu gibi turizm faaliyetleri olan ilçelere sahip olması ve iklim avantajı birlikte değerlendirildiğinde, Yalova nın hem göçe açık bir bölge hem de bir tatil yöresi olduğu görülmektedir. Yalova da özellikle denizde amatör amaçlarla yapılan su ürünleri avcılığı faaliyeti oldukça yaygındır. Bu çalışmada, amatör olarak su ürünleri avcılığı yapan ve aynı zamanda amatör balıkçı belgesine sahip kişilerin yaş ve meslek gruplarının ortaya çıkarılması amaçlanmış, ayrıca alınan belgelerin vize edilme durumlarına bakılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular irdelendiğinde; Yalova da amatör olarak su ürünleri avcılığı yapmak amacıyla müracaat eden kişilerin %53.79 unun il merkezinde, %38.54 ünün ilçelerde ikamet ettiği, %7.67 sinin ise il dışında oturduğu ve günü birlik ya da tatil amacıyla Yalova ya geldikleri tespit edilmiştir. Buna göre; Yalova da ikamet edenlerin sadece mevsimsel olarak değil, yıl boyunca amatör su ürünleri avcılığı faaliyetini sürdürdüğü, il dışından tatil amacıyla gelenlerin ise tatil süresince faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilebilir. Yalova daki sportif avcılığın daha çok Çiftlikköy Merkez İlçe Çınarcık hattı üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Bunun neden, Yalova nın, Çiftlikköy Taşköprü Beldesi nden başlayarak İzmit e doğru olan bölgesinin sanayi bölgesi olarak ilan edilmiş olması ve bu bölgenin kıyısal alanlarında büyük ölçekli fabrikaların faaliyetlerinin devam etmesi ile avcılığa uygun sahaların kalmaması şeklinde açıklanabilir. Ayrıca, Altınova Hersek Bölgesi nde 2003 yılında projesi başlatılan ve tüm kıyısal bölgede yapımı halen devam eden tersanelerde amatör su ürünleri faaliyetlerine (karadan ve denizden) müsaade etmemesi buna etken olarak sayılmalıdır. Ayrıca çalışmada Armutlu ilçesinde ikamet eden amatör avcıların oranının %0.52 olduğu tespit edilmiştir. Anonim 2009c ye göre; Armutlu Kapaklı Köyü Fıstıklı Köyü bölgesi, Yalova su ürünleri avcılığı filosunun hem sayıca hem teknik donanımca (tekne boyu, motor gücü, ağ donanımları) en büyük bölgesidir. Buradan; Armutlu Merkez, Kapaklı Köyü ve Fıstıklı Köyünün geçim kaynağının profesyonel balıkçılık olması neticesinde, insanların bu bölgede amatör avcılıkla pek ilgilenmediği sonucuna varılabilir. 9

10 Çalışmada amatör su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunanların büyük bir kısmı (%41.06) 51 yaş ve üzeri kimselerden oluşmaktadır. Ayrıca yaş grubundaki kişilerin oranı da %24.67 dir. Çalışmada belge sahiplerine ait meslek gruplarına bakıldığında; emeklilerin oranının %26.24 olduğu görülmektedir. Grup 1 olarak nitelendirilen ve bu mesleklere sahip olmak için bir eğitim alınması gereken (Mimar, Mühendis, Doktor, Avukat vb.) grubun oranı %7.59, küçüklükten yetişilerek öğrenilen ya da herhangi bir eğitim alınmasa da sahip olunabilecek mesleklerin (Çiftçi, Kuaför, Berber vb.) bulunduğu Grup 2 nin oranı da %5.49 olarak belirlenmiştir. Mesleklerini belirtmeyenlerin oranı ise %23.89 dur. Bunun nedeninin, kişilerin muhtarlıktan aldıkları ikametgah belgelerinde mesleklerinin belirtilmemesi ve Yalova Tarım İl Müdürlüğüne ne iş yaptıklarını ibraz etmemeleri olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre, bölgemizdeki amatör su ürünleri avcılığının genellikle orta yaş ve üzerindeki emekli kişiler tarafından zaman geçirmek ve ürünlerin bireysel tüketimi amacıyla yaptığı söylenebilir. Amatör balıkçı belgelerinin geçerlilik süreleri 2 yıldır ve bu süre içerisinde vize işlemi yapılmadığı durumlarda kayıtlardan silinmektedir. Bu çalışmada, kayıtlı amatör balıkçı belgelerinin vize edilme durumlarına bakıldığında oranın %9.44 olduğu görülmüştür. Tüm belgelerin vizelenmesi gerektiği göz önüne alındığına bu oran oldukça düşüktür. Bunun sebebinin genel olarak, bu belgelerin vize edilmesi gerektiğinin bilinmemesi, konunun önemsenmemesi veya unutulması gibi sebeplerle ortaya çıktığı düşünülebilir. Amatör balıkçı belgesi alan kişilerin başlangıçta belge alımında gösterdikleri önemin ilerleyen dönemlerde azaldığı hatta tamamen yitirdiğinin bir göstergesi olmaktadır. Ticari amaçlı su ürünleri avcılığında bulunan kimselerin kayıtları 5+3 yıllık bir süre kayıtlarda tutulup avcılık yaptığı düşünülürken, amatör olarak avcılık yapan kimselere 2 yıllık gibi kısa bir geçerlilik süresi verilmesi de ilginç bir ayrıntıdır. Sonuç olarak, amatör su ürünleri avcılığının bir sektör olduğunu göz önüne alınması ve ilgili kurumların bu yönde düzenlemeler yapmaları (kayıt sistemi, avlanılan ürün bilgileri vb) faydalı olacaktır. Böylelikle, hem amatör su ürünleri avcılığının kimler tarafından yapıldığı, hangi ürünlerin ne kadar avlandığı gibi bilgiler kayıt altında tutulmuş olacaktır. Ayrıca amatör avcılığın 10

11 ekosistem üzerine ne gibi etkilerinin olduğunun da yapılacak bilimsel çalışmalarla belirlenmesi, getirilecek yasal sorumluluklar ve kısıtlamalar için bir kaynak niteliği taşıyacaktır. Kaynaklar Anonim, 2008 a Anonim, 2008 b. AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye Semineri Ekim 2007, Bandırma Ticaret Odası. AB Balıkçılık Bülteni Sayı 8. Ekim Anonim, 2009 a. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 2/2 Numaralı Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ. (İlk yayımlanma: tarih ve sayılı Resmi Gazete, Değişiklik: tarih ve sayılı Resmi Gazete) Anonim, 2009 b Su Ürünleri Yönetmeliği (http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/su_urunleri.html) Anonim, 2009 c Yalova Tarım İl Müdürlüğü Ruhsat ve Balıkçılık Kayıtları

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK

YALOVA İŞGÜCÜ PİYASASI ANALİZİ RAPORU. Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 68,2 65,1 63,7 51,8 45,0 41,9 36,2 25,6 20,7 KADIN KADIN KADIN ERKEK ERKEK TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN 25,6 20,7 45,0 41,9 36,2 51,8 2 0 1 2 65,1 63,7 68,2 Türkiye'de İstihdam Oranları, 2011 80,0 70,0 60,0 YALOVA 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 İŞGÜCÜ

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

AMATÖR SUALTI AVCILARI DERNEĞİ

AMATÖR SUALTI AVCILARI DERNEĞİ TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA Sayı : 11 Konu : 2/2 AMATÖR (SPORTİF) SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ Tarih : Mayıs 2011 Amatör Sualtı

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ KAZOVA YÖRESİNDEKİ TARIM İŞLETMELERİNİN ORGANİK TARIMA BAKIŞ AÇILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet OLGUN Doç.Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu

Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi:31.12.2013 Değer Tarihi:03.02.2014 R. No: 2013REV952 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA MERİT

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REV917 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA OTEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2. 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. YALOVA NIN COĞRAFİ KONUMU 2. NÜFUS 3. EĞİTİM VE ÖĞRETİM 3.1. Eğitim ve Öğretim Hizmetlerine Ait Genel Bilgiler 3.2. Mesleki Eğitim ve Öğretim Kuruluşları 3.3. Çıraklık ve Yaygın

Detaylı

DALIŞA GİDERKEN İÇİNDEKİLER

DALIŞA GİDERKEN İÇİNDEKİLER DALIŞA GİDERKEN İÇİNDEKİLER Sunuş.. 1 Dalış Faaliyetlerinin Denetimi 2 Dalış Tipleri.. 3 Dalışa Yasak Bölgeler... 4 Dalış İzinleri.. 5 Dalış Limitleri ve Şartları... 7 Dalıcıların Sorumlulukları 9 Dalışta

Detaylı

PROJE DEĞERLEME RAPORU

PROJE DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş PROJE DEĞERLEME RAPORU Tarih: 30.09.2011 R.No: 2011REV367 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İBİS OTEL PROJESİ ISO9001:2008 FS 5O9685 SEYHAN/ADANA 0 TSKB Gayrimenkul

Detaylı

il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019

il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 il STRATEJiK PLANI 2015 & 2019 SUNUŞ Kamu kesiminin mali ve idari sorunları dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri giderek

Detaylı

MESLEKİ PARAFİSKAL KURUMLAR: ISPARTA ÖRNEĞİ PROFESSIONAL PARAFISCAL ORGANISATIONS: THE CASE OF ISPARTA

MESLEKİ PARAFİSKAL KURUMLAR: ISPARTA ÖRNEĞİ PROFESSIONAL PARAFISCAL ORGANISATIONS: THE CASE OF ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.3, s.99-127. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2012,

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Onur CİVELEK Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat SAYILI 2011 Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi

Tokat ta Alabalık Yetiştiriciliği Yapan Karasal İşletmelerin Yapısal ve Biyo-Teknik Analizi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI. Yalova İli Yatırım Ortamı Raporu

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI. Yalova İli Yatırım Ortamı Raporu DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Yalova İli Yatırım Ortamı Raporu Yalova Yatırım Destek Ofisi 02.06.2010 Yönetici Özeti Bu çalışma Yalova da mevcut yatırım ortamına ilişkin bilgiler sunmakta ve yatırımcılara

Detaylı

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI

GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ GELECEĞİN TURİZM ANLAYIŞINDA KRUVAZİYER TURİZM UYGULAMALARI ENDER GÖRGÜN PROJE DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması

Devlet Tarafından Verilen Sosyal Yardımlarda Mükerrerliğin Hesaplanması Ahmet Fatih Ortakaya* Gamze Torun** Özet Yoksullukla mücadele alanında ülkemizde pek çok kamu kurum ve kuruluşu farklı muhtaçlık ölçütlerine göre, ayni ve nakdi yardımlar ile yoksul bireylere ve hanelere

Detaylı

İŞKUR UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: YALOVA İŞKUR ÖRNEĞİ

İŞKUR UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: YALOVA İŞKUR ÖRNEĞİ 154 H. YUNUS TAŞ İŞKUR UN MESLEKİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ: H. Yunus TAŞ* ÖZET İstihdam sorunu bütün dünyada olduğu gibi Türkiye de de çözülmesi gereken en önemli sorunlardan birisidir.

Detaylı

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu

Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu Fethiye Kruvaziyer Liman Çalýþmasý Sonuç Raporu 9 4 9 Proje Koordinatörü Meltem ŞİMŞEK Raporu Hazırlayanlar Dr. Ersel Zafer ORAL Yrd. Doç Dr. Yeşim COŞAR Prof. Dr. Hakkı KİŞİ Müh. Ayşe DANACI Rapora Katkı

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE ÝKÝNCÝ KONUTLARIN TURÝZME KAZANDIRILMASI ve AYVALIK TA ÝKÝNCÝ KONUTLAR (SAHÝP VE KULLANICILAR)

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Murat SAYILI Onur CİVELEK Gaziosmanpaşa

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi

ISO 14001 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi ISO 11 ÇYS Uygulamalarının Çevreyi Olumsuz Etkileyen Unsurlara Etkisi 1. Serdar K. YAVUZ a, 2. Hasan TOĞRUL b,*, 3. Belkıs ÖZKARA c a Çevre ve Orman Bakanlığı Dış İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı, Ankara,

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 08.02.2013 Değer Tarihi: 31.12.2012 R. No: 2012REVF49 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NOVOTEL-IBIS OTEL ISO9001:2008

Detaylı

Öğrenci Penceresinden Su Ürünleri ve Mühendisliği

Öğrenci Penceresinden Su Ürünleri ve Mühendisliği E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 71-76 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

Genel Ekonomik Göstergeler

Genel Ekonomik Göstergeler Genel Ekonomik Göstergeler BÖLÜM 2 6 1 Genel Ekonomik Göstergeler TRC3 Bölgesi 2 milyona yakın nüfusu ve cari fiyatlarlarla 2008 yılında 9,5 milyar TL bölgesel katma değeri ile Türkiye nin gelişmekte olan

Detaylı